Šetření a zase šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetření a zase šetření"

Transkript

1 BEZPLTNÝ OBČSNÍK ÚŘDU MĚSTSKÉ ČÁSTI PR-STLICE číslo LISTOPD SLOVO na úvod M ilí občané, rok se blíží ke konci a nastává čas bilancování. Většinou roční období přináší své klady i zápory. Satalice nestojí stranou. Negativních věcí se však dozvídáme každý den i prostřednictvím médií více než dost. Proto se chci věnovat v tomto sloupku záležitostem radostným. I z důvodu, že spravování městské části vskutku není jednoduché a někdy máte pocit, že řešíte jenom problémy. Naštěstí tomu tak stoprocentně není. Přestože ekonomická krize komplikuje život podnikům a podnikatelům, našli se společnosti a lidé, kteří Satalicím nezištně pomohli k tomu, že se realizovaly projekty, na které by v rozpočtu nebyly k dispozici finanční prostředky. Takže jsme díky společnosti Kamat mohli na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, a s pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se pak podařilo dětská hřiště doplnit stromy a keři. Díky České kapitálové, a.s. zase přibude ve sportovním areálu k bezplatnému užívání pro veřejnost in-line plocha, která se v zimním období promění na kluziště, a firma Zahradnictví Čech tamtéž vybudovala petangové hřiště. Dík patří mj. i společnosti PuB, SD a mnoha dalším, kteří pomáhají bez žádostí o poděkování na akcích pořádaných a financovaných městskou částí. Dovoluji si přesto jmenovitě vyzvednout zastupitele Libora Vrabce, který byl iniciátorem mimořádně vydařené oslavy. výročí zahájení provozu na našem železničním nádraží a připravil další výstavu o historii Satalic, a také poděkovat za obětavou činnost paní Váchové, která se dlouhodobě starala o chod klubu důchodců. Také chci poděkovat občanům, kteří v nebývalém počtu chodí na zasedání zastupitelstva městské částí a projevují tak zájem o dění v Satalicích. To byl náš velký sen po volbách v roce. Konkrétně na říjnovém zasedání zastupitelstva, při kterém se diskuse o změnách v MD zúčastnil zástupce společnosti Ropid, se vás sešlo kolem sto padesáti! Včetně asi tří desítek obyvatel Prahy, které jsem k nám pozval. Váš zájem přináší ovoce v podobě alespoň dílčích, věřím však, že pozitivních, změn v MD. FRNTIŠEK JENČÍK, starosta Městské části Praha-Satalice Šetření a zase šetření D obře už bylo. Rozpočet městské části opět čeká snížení. Ekonomická situace společnosti a předražené projekty z minulosti vyžadují svoji daň. Týká se to všech měst a obcí, Satalice tudíž nemohou být výjimkou. Od voleb na podzim se proto snažíme pracovat s financemi uvážlivě a racionálně. Dosud jsme nepoužili volné prostředky tedy úspory! Ty by podle nás měly primárně sloužit k opravě a zvelebování majetku městské části, nikoli na provozní výdaje. Navíc je nutné myslet i na budoucnost, protože naši následovníci na radnici (věřím, že samospráva zůstane v Satalicích zachována více na str. ) budou muset řešit opravu a údržbu budov či komunikací, a nepůjde o malé položky. I proto je důležité zachovat co nejvíce nemovitostí, které mají potenciál po odeznění krize finančně růst. Uvažujeme o jediném prodeji, a to zdevastované budovy v ulici K Rybníčku, u níž by náklady na opravu byly mimořádně vysoké. Revitalizace bývalého statku může podle mého názoru přijít na řadu ve vhodnější době. Záleží však na názoru všech zastupitelů. Odhad poklesu rozpočtu pro rok oproti letošku je %, což se logicky promítne na všech úrovních. Vývoj rozpočtu budeme bedlivě sledovat, a pokud nastane během příštího roku pozitivní trend, zareagujeme na to posílením v klíčových kapitolách. Ukázalo se, jak důležité bylo, že jsme se po volbách zaměřili na neefektivní provoz Pozvánka NETRDIČNÍ PRVEK je nejen příjemným osvěžením dětského hřiště v zahradě domu seniorů, ale celých Satalic. Dík patří panu Krajlovi, bývalému úspěšnému starostovi Vinoře. a hospodaření sportovního areálu. Došlo k pozitivnímu posunu. Kdybychom na trend minulosti, roční dotace cca miliony korun ročně na provoz, nezareagovali, tak v příštím roce bychom celou částku museli vybrat z úspor! Jsem rád, že většina zastupitelů městské části napodruhé schválila přesun části volných rezerv do banky J&T, která nabízí velmi výhodné zúročení krátkodobých termínovaných vkladů. Za rok bychom mohli takto vydělat.,- Kč, což je částka, kterou jsme pro letošek neměli ani na opravu komunikací. Šetření se projeví i z hlediska investičních akcí magistrátu. Tunel Blanka a metro v podstatě paralyzují další aktivity. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukce komunikací je pro příští rok vyčleněno pouze milionů korun (potřeba je miliard korun), lze předpokládat, že celá částka půjde pouze do kanalizací a vodovodních řadů, což se Satalic netýká. Proto intenzivně spolupracujeme s Technickou správou komunikací na údržbě komunikací, aby se jejich stav minimálně nezhoršoval, v lepším případě vylepšoval. František Jenčík, starosta na akce Filmový klub.. od hod. Promítání filmu Noční jezdci v salonku restaurace Na hřišti. Vstupné Kč, slavnostní přípitek v ceně. Satalice Climbing Contest II... Lezení, slaňování, slackline a další aktivity pro všechny vyznavače horolezeckého sportu v tělocvičně ZŠ Praha-Satalice. Více informací na Mikulášská nadílka.. od hod. V restauraci ve sportovním areálu. Speciální nadílka. Rezervace nutná na tel.. Satalice na starých fotografiích.. od. hod. Výstava a povídání nad dobovými fotografiemi Satalic v jídelně základní školy na téma Továrny a živnosti v průběhu. století. Vánoční strom v Satalicích.. od hod. Na zahradě domu pro seniory rozsvícení stromečku, zpívání koled, stínový Betlém a živá kůzlátka. Usušené pečivo, které můžete věnovat zvířátkům, přineste s sebou. Děkujeme. Vánoční setkání seniorů.. od hod. Vánoční setkání s občerstvením pro všechny satalické seniory. Místo konání podle počtu seniorů. Svou účast proto potvrďte paní Vlčkové na úřadu nebo na tel., a to do... Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s odst. pís. d) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů tímto informuji o počtu a sídlech volebních okrsků v Městské části Praha-Satalice. V Městské části Praha-Satalice je zřízen jeden volební okrsek se sídlem: ulice K Cihelně, Praha-Satalice, jídelna základní školy. František Jenčík, starosta

2 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahrádky a zelená zákoutí v Satalicích: Komise ve složení manželé Sádlovi a Libor Vrabec vyhodnotila jako nejlepší: Za Stodolami, Zahrádkářů, K Rokli čp. a. Pochvalu si zaslouží: ronětická ul., u domů č. a, Rážova, Medřické, Medřické, Rážova, ronětická, Bošínská, Marvanova, Vinořská, K luboké cestě. Dětská hřiště Menšíkova, Kemrova: rací plochy v nové zástavbě byly po plánované výměně povrchu doplněny stromy a keři, které zanedlouho vytvoří nejen optickou, ale i hlukovou bariéru a poskytnou dětem prostor k novým hrám. Částka tis. Kč na výsadbu zeleně byla uhrazena z tzv. MiNiGrantu z Nadačního fondu Veolia, který pro MČ Satalice získala obyvatelka Satalic Ing. Jitka Fialová. Oprava komunikace K Radonicům: Technická správa komunikací hlavního města vyšla vstříc úřadu městské části a provedla opravy na komunikaci, která je perspektivně v plánu hlavního města na celkovou rekonstrukci. Za opravu patří dík vedoucímu oblastní správy Sever TSK J. Tumpachovi. Oprava kanálových vpustí na komunikaci Budovatelská: Došlo k vyrovnávání problematických kanálových vpustí, čímž se zlepšil jízdní komfort po této komunikaci. Poděkování patří PVK a TSK. Obě instituce ochotně zareagovaly na požadavek úřadu městské části. Práce na komunikacích ve správě městské části: Bylo realizováno dokončení chodníků na komunikacích Stratovská a Pod Poštou, aby chodci nemuseli vycházet přímo na hlavní silnici, čímž reál bývalého statku v historickém jádru městské části není jistě právě chloubou Satalic. V současné době je pronajat, na jeho území působí několik společností. V plánu minulého vedení radnice bylo přeměnit jej na tzv. nové centrum Satalic, kde by vznikly nové budovy úřadu, pošty, galerie, restaurace a bytových domů. Vzhledem ke stále se snižujícím finančním prostředkům do rozpočtu městské části a omezeným dotačním titulům se domníváme, že nejen realizace, ale i následná údržba takto náročného projektu v současnosti není možná. Nabízí se tak otázka, co se statkem dál. Na minulém zasedání zastupitelstva MČ byl představen projekt společnosti Dimense, která by měla zájem ve spolupráci s dalšími subjekty vybudovat na daném území dům lasujte o statku Novinky v městské části DÍKY SPOLEČNOSTI Kamat se mohly na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, s nezištnou pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se dětská hřiště navíc doplnila stromy a keři. pro seniory a taneční akademii mezinárodní úrovně. Projekt by financovala ze svých zdrojů (s využitím fondů, dotací atd.). Městská část by nebyla investorem, získala by finanční prostředky z prodeje pozemku. Na webových stránkách najdete anketu, kam můžete poslat svůj hlas: Souhlasím s prodejem a přeměnou areálu statku na dům pro seniory a taneční akademii. Nesouhlasím s prodejem, preferuji současný stav a pozdější prodej za výhodnějších podmínek na realitním trhu. lasujte v anketě na webových stránkách MČ Praha-Satalice, pište na (do předmětu mailu napište statek ) nebo vhoďte váš názor do schránky na chodbě úřadu. Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva městské části v první polovině roku :..,..,..,.. Zasedání probíhají v jídelně základní školy a začínají v. hod. jen se zvyšuje jejich bezpečnost. Byl opraven chodník na komunikaci Před Tratí, na kterém po dešti kaluže znemožňovaly na poměrně dlouhém úseku jeho použití. Byla opravena úvodní část komunikace Zahrádkářů, trhliny na komunikacích K Řempu, K Rybníčku a Šimkova, čímž došlo k prodloužení jejich životnosti. Zakázku provedla firma Šlehofer, která poskytla nejlepší nabídku z pěti oslovených společností. Dílčí zlepšení MD: Na základě dohody organizace ROPID s městskou částí a ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy došlo k vylepšení koordinace autobusových linek MD a především v období mimo špičku. To znamená, že jednotlivé spoje linek a jsou spolu vzájemně lépe koordinovány tak, aby se minimalizovalo sjíždění spojů obou linek ve stejném nebo v podobném čase. Příprava opravy komunikace Za Školkou zatáčka: Byly poptány tři firmy na opravu zatáčky, která je rozbitá a úzká, a proto není v optimálním stavu pro automobilový provoz. Sprejeři: V městské části sprejeři ničí majetek. Proto starosta požádal velitele státní a městské policie o zvýšení Svaz městských částí hlavního města Prahy, jehož je městská část Praha- -Satalice zakládajícím členem, získává stále větší respekt a uznání. Základní myšlenka svazu, kterou je obrana proti zrušení samospráv tzv. malých městských částí ze strany magistrátu, je tak překonána. Telegraficky o činnosti svazu. Svaz se stal oficiálním partnerem pro Úřad vlády ČR, stejně jako Svaz měst a obcí. Bude se tak moci aktivně podílet svými připomínkami na návrzích zákonů. Toto je mimořádně významné, protože případné zrušení samospráv by muselo projít parlamentní cestou. Také se otvírá možnost pro ovlivnění i ekonomických zákonů. Dvacet starostů tzv. malých městských částí se v souvislosti s jejich uvažovaným rušením ze strany magistrátu dohodlo na zasedání v Praze-Zličíně na tom, že jejich rozhodnutí, že nebudou vyplňovat dotazníky, které z magistrátu došly osmi z nich v rámci prověřování jejich efektivity, platí i nadále. Dotazník podle starostů obsahuje např. chybné údaje a nedostatky. Dotazník se zaměřuje na výdaje městských částí, nepostihuje však efektivitu redistribuce na straně příjmů. O tomto stanovisku bezpečnostních opatření a intenzity při hlídání Satalic a o maximum snahy pro dopadení pachatele. Ničení majetku je trestným činem a v případě dopadení pachatelů bude úřad městské části požadovat finanční náhradu. Oprava stropu v učebně PC základní školy po vytopení (nové podhledy): Byly poptány čtyři firmy, nejnižší cenovou nabídku podal Karel Reisinger, který nezbytně nutnou opravu realizoval. Oprava žlabů: Soubor dobrovolných hasičů pomohl při vyčištění a opravě žlabů na budovách č. p. a. Drupol domeček: Společnost Drupol dovybavila domeček na dětském hřišti na zahradě domu pro seniory, za což si zaslouží poděkování. Obchodní dům: Magistrát hlavního města hledá vhodný pozemek v městské části, na který by vypsal záměr s případným postavením obchodního domu. Uvažuje o části pozemku v lokalitě Rádiovka, který je pro takovýto projekt vhodný. bsence obchodního domu chyběla drtivé většině občanů Satalic, kteří vyplnili v minulém roce dotazník úřadu městské části. Budova č. p., kterou využívají hasiči: Úřadu městské části se podařilo prokázat, že budova patří výlučně hlavnímu městu, v současnosti je svěřena do péče městské části. Je to významný úspěch, kterého se podařilo dosáhnout bez použití finančně nákladných právních služeb. Budovu by měli i nadále využívat hasiči, což je v zájmu nejen městské části. V současnosti probíhají jednání s majiteli pozemků manželi Fialovými o podobě nájemní smlouvy za využívání pozemku, na kterém budova stojí, a také o výši nájmu. jen Svazu MČ roste renomé byl informován primátor hlavního města. Starostové se v této souvislosti shodli na tom, že budou podporovat tzv. otevřené fórum, na kterém bude posouzena efektivita fungování veřejné správy hlavního města jako celku. Dopis nakonec podepsalo celkem starostů. Svaz na svém zasedání v Praze-Šeberově.. přijal nové členy: městské části Benice, Ďáblice, Královice, Řeporyje. Celkem už má svaz čtrnáct členů. Svaz bude na magistrátu usilovat o to, aby starostové městských částí měli vyčleněný prostor pro interpelace na zasedání zastupitelstva hlavního města, neboť současná praxe jim tuto možnost zcela stoprocentně nezajišťuje. Svaz vítá, že se náměstek primátora Nosek rozhodl v souvislosti se změnami v MD jednat se všemi městskými částmi, a věří, že slib dodrží. Svaz inicioval setkání s vedoucí oddělení rozpočtu magistrátu, na kterém se probírala problematika poklesu finančních prostředků ze strany magistrátu vůči městským částem. Starosta Prahy-Satalic rezignoval na místo v dozorčí radě svazu z důvodu oficiálního jmenování tiskovým mluvčím svazu.

3 ČÍSLO / STLICKÝ ZPRVODJ ITL FOOD STLICE Prodej (nejen) italských specialit a vín Od letošního dubna pozoru pozorujeme ujeme u kruhovéh u kruhového ho objezdu obje ezdu další italskou (jižanskou) (jiža anskou) stopu. K italské restauraci v Satalicích obchod, resta auraci přibyl v Satalicí ích i italský obch hod, přesněji italských přes sněji satalický Ital Food d prodejna itals ských specialit nabízí škálu spec cialit a vín. Ital Food na abízí širokou šká álu potravin kuchyni trav vin typických právě pro středozemní ku uchyni a mnoho a mn noho dalšího. Našim zákaznínaši im cílem je přiblížit Vám, Vám m, drahým záka azníkům, kům m, italskou kuchyni v plné v pln né kráse. Vybíráme Vybírá áme vás nabídky pro v ás ty nejlepší produkty produktty z velké nabídk ky italských a představujeme vám itals ských potravin a vín a představujeme v ám je v nově s příjemným v no ově zrekonstruované prodejně prrodejně s příjemn ným rodinným prostředím. Prosciutto, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Buffala, ceto Balsamico di Modena, Spaghetti, Pancetta...Zlomek produktů, které proslavili italskou gastronomii a již dlouho jsou oblíbeny po celém světě. Přijďte je do satalického Ital Foodu ochutnat i vy a přesvědčte se, proč je italská kuchyně považována za jednu z nejlepších na světě. DÁRKOVÉ KOŠE Potěšte své blízké dárkovým košem plným italských specialit. Rádi Vám připravíme dárkové koše na míru ideální dárek pro milovníky jídla. Nespoléhejte na předem připravené dárkové koše a připravte pro své nebližší opravdu jen to, co mají nejraději. PST Itálie se ve světě proslavila právě díky výborné pastě. Té vám v prodejně nabízíme veliké množství, včetně těstovin čerstvých. Ochutnejte kvalitní čerstvou pastu nebo prémiové tradiční značky z rodinných italských výroben. PEČIVO Zastavte se u nás pro výborné pečivo. Vybrat si můžete ze široké nabídky nejen typicky italského pečiva. Nabízíme Vám bagety, ciabatty, chléb, muffiny, panini a mnoho dalšího. Rádi Vám obložíme čerstvou bagetu nebo zapečeme panini podle vašeho přání. Výborná a čerstvá svačina v satalickém Ital Foodu. STÁČENÁ VÍN tel.:, facebook.com/italianfood.cz inzerce Připravili jsme pro Vás rozsáhlou italsko-českou vinotéku. Výborná italská a česká vína, bohatý výběr odrůd a chutí, možnost dárkového zabalení. sl ev ov ý VINOTÉK př % Čerstvé sýry a uzeniny v Ital Foodu. Typické produkty jako pancetta, několik druhů parmazánu, prosciutto, kozí a ovčí sýry, mozzarella, mortadella a mnoho dalšího. k ŠUNKY, SÝRY, SLÁMY u na i n s pón d ák le u v, pu a - Nabízíme druhů moravských stáčených vín. Přijďte ochutnat výborný Veltlín, Ryzlink nebo sezónní speciality jako Burčák a Svatomartinské víno.

4 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Základní škola Projektové dny podzim Projektové podzimní vyučování je vždy netrpělivě očekáváno žáky naší školy. Přemýšlejí o tom, jaké bude hlavní téma a ke které tematické skupině se připojí. To letošní vypadalo na první pohled poměrně jednoduše. Nákupní košík V dnešní době, kdy se řeší problémy globalizační, ekologické a společenské, se škola postavila k jejich řešení osobitě, jak je jí ostatně vlastní. Nejmladší děti se vydaly cestou za původem potravin, které denně kupujeme v obchodech. ledaly cestu ke chlebu, Pozvánka na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří Všichni žáci a zaměstnanci školy zvou veřejnost na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří, které se budou konat ve středu.. od. hod v prostorách školy. Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka základní školy k mléčným výrobkům a také k tomu, jaké jsou v nich vitamíny. Vyprávění příběhů slepičích vajec i složení písničky o tom, co si koupím a proč, je vedly k přemýšlení. Ti trochu starší sestavovali pyramidu zdravé výživy, aby si uvědomili, co je správné jíst, jak vybírat druhy ovoce a co jsou éčka v potravinách. V praxi si vyzkoušeli i pečení chleba. Ve spolupráci s ekologickou organizací se žáci. stupně rozhodli téma rozšířit. Jednotlivé skupiny se vydaly na exkurze do mlékárny, do muzea čokolády, do asijské tržnice, do nákupních center textilu i elektroniky. Ptali se po původu a zdrojích, zjišťovali, odkud pocházejí hotové výrobky. Nebyla opomenuta ani problematika vody, kterou pokládáme za běžnou součást života. Výstupem projektových dnů byly nesmírně zajímavé a originální prezentace jednotlivých týmů. V prostorách školy si všichni mohou prohlédnout grafické prezentace toho, co se děti zase naučily a jak obohatily školní prostředí i výuku. Mgr. Zuzana Píchová, koordinátorka projektových dnů Mateřská škola Motýlci jsou novinkou Skončily prázdniny, už je tu podzim, s ním i spousta nových kamarádů. Děti se těšily do školky, jelikož přes prázdniny zpozorovaly, že na zahradě máme novou lanovou dráhu, těšily se na spoustu legrace, na to, co nového se zase dozvědí a budou ve školce vytvářet. Mateřská školka už má další třídu, jmenuje se Motýlci a je pro děti, které chodí do školky jen na dopoledne. Kapacita mateřské školy je nyní dětí. V mateřské škole začaly kroužky angličtiny s rodilým mluvčím, kroužek flétny, kroužek tance a aerobiku, kroužek keramický. Každý měsíc připravuje vedení mateřské školy zajímavé akce. Navštíví nás divadlo, kouzelník, akrobati nebo jiní umělci. Marie Špalková, ředitelka mateřské školy ktivní dobrovolní hasiči Od posledního článku ve zpravodaji Sbor dobrovolných hasičů nezahálel. Jako tradičně jsme se podíleli na přípravě dětského dne v areálu skautské klubovny. Na závěr programu jsme děti potěšili výrobou pěny. Ve spolupráci s profesionálními hasiči jsme uspořádali pro obyvatele naší městské části Den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Ten se setkal s velkým úspěchem u malých i velkých návštěvníků. Přes prázdniny jsme prováděli na žádost úřadu městské části zalévání nově vysazených stromků a osvěžování vzduchu. V měsíci říjnu jsme provedli údržbu okapů na domech ve správě městské části. Kromě této činnosti jsme se zúčastnili několika soutěží v požárním útoku, kde hlavně naši mladí hasiči obsadili výborná místa. Poslední aktivitou byla pomoc při pořádání akce Kdo se bojí, nesmí do lesa. Pro více informací využijte naše nové internetové stránky Tomáš Maršál, velitel SD Satalice MTEŘSKÁ ŠKOL má nové hrací prvky. Tříkrálová sbírka Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Je již tradicí, že je tento čas věnován charitě. Rádi bychom vás požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která bude probíhat od. ledna do. ledna. Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě. Za váš příspěvek vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku za vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede zástupce Městského úřadu Neratovice. Vedoucí skupinek bude povinen prokázat se během konání Tříkrálové sbírky na požádání průkazem vedoucího skupinky, plnou mocí a občanským průkazem. Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o její úspěšnosti právě ve vaší oblasti. Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Velkoobjemové kontejnery.. čas přistavení.., K luboké cestě.. čas přistavení,.., Za Novákovou zahradou (Další termíny budou zveřejněny začátkem roku ) lásí se skauti Cílem skautingu na celém světě je výchova dětí, aby se z nich stali čestní lidé. Skauting je a vždy by měl být romantickou zábavou. Skaut nikdy nebyl organizací jen pro sebe sama a opravdoví skauti jsou lidé velmi otevření. V Satalicích se to odráží i v seznamu akcí pořádaných pro veřejnost, který je za dvaadvacet let pořádně dlouhý. Dlužno dodat, že jednotlivé akce se mohou konat také díky obětavé pomoci rodičů malých skautů a řadě sponzorů. K nejznámějším se řadí Zborovský závod k uctění památky československých legionářů, skautský den, při kterém konáme pravidelný úklid obory a důležité svátky (. květen,. říjen), kdy uctíme památku našich předků, kteří nám vybojovali svobodu. Naši městskou část reprezentujeme při různých akcích i v Praze, kde jsme například v červnu uctili památku hrdinné obrany v Resslově ulici v kostele Cyrila Metoděje na naše parašutisty (Operace nthropoid). Ve spolupráci s MČ Satalice jsme uskutečnili k. výročí této hrdinné akce vzpomínkové odpoledne, při které si návštěvníci mohli prohlédnout stylový britský tábor, děti zasoutěžit v zajímavých soutěžích. kci přijeli podpořit i legendární představitelé filmu tentát od Jiřího Sequense Radek Brzobohatý a Rudolf Jelínek.

5 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Navštivte firmu KMT Rádi bychom tímto oslovili nejen všechny občany Satalic, ale i ty mimosatalické a pozvali je k návštěvě a nákupu do naší provozovny v ulici K Cihelně. Dovolte, abychom se tímto krátce představili: Naše provozovna byla otevřena v roce a začátkem roku se přestěhovala do nových prostor v areálu bývalého autoservisu Dittrich. Zabýváme se dodávkami materiálu do velkých stavebních celků, ale zároveň nabízíme i veškerý elektromateriál pro dům a byt, jejich výstavbu a údržbu. Naše nabídka zahrnuje široký výběr vypínačů a zásuvek, dále nářadí, trubky, lišty, kabely, vodiče, prodlužovací kabely, měřicí přístroje, hromosvody, termostaty, interiérová i exteriérová svítidla, žárovky, zářivky, domovní zvonky, ventilátory, upevňovací a úložný materiál atd. Obchodní společnost KMT spol. s r.o., která má k dnešnímu dni celkem provozoven a působí po celé České republice, byla založena v roce. Zabývá se prodejem kabelů a kabelového příslušenství, kabelových souborů a armatur a zároveň nabízí vlastní výrobky, jako jsou kabelové příchytky, pojistkové spodky nebo držáky pojistek. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě a prohlídce naší provozovny v ulici K Cihelně ve dnech Po-Pá od. do. hod. Náš ochotný personál vám bude plně k dispozici a rád vám naši provozovnu představí, poradí s výběrem a zodpoví vaše případné dotazy. Na vaši návštěvu se těší tým Kamat Satalice Paseky v Oboře proč? Satalická bažantnice, běžně zvaná Obora, je chráněné území, které spravuje pražský magistrát podle závazného Plánu péče. Přesto je potřeba starat se, aby les v Oboře byl správně a odborně udržován a s tím souvisí otázka mnoha lidí, jestli nejsou vznikající paseky na újmu ochrany přírody a zachování hezkého lesa. Začátkem října Oboru navštívila asi čtyřicetičlenná skupina lesníků a biologů z odborné organizace Pro Silva Bohemica, která prosazuje způsoby údržby lesa tak, aby dobře plnil i rekreační a ochranářské funkce. Exkurzi organizoval Ing. Frantík z magistrátu a ze společné diskuse se zástupcem komise ochrany přírody úřadu městské části (J. Sádlo) byl tento závěr: lavní účel pasek není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. Vznikající paseky nejsou špatné řešení, protože je tady potřeba obnovit dub a ten je světlomilný, takže ho nelze sázet do stínu stromů a sám ve stínu nezmlazuje. Možná jste si všimli, že nejmladší duby v Oboře mají kolem metru v průměru, mladší tam už nevyrostly. Javory, které dnes jsou hlavní dřevinou Obory, nemohou dub plně nahradit; v horizontu desítek let hrozí jejich prosychání. Zato půjde dub zčásti nahradit lípou, jilmem a bukem, které samy v lese zmlazují a zamlada snesou větší stín. Zatím se obnova lesa týká hlavně okrajů a tam se sází hlavně dub kvůli statice lesa, v centrální části Obory by měla být obnova citlivější, budou vznikat nejvýš jen malé světlinky tak, aby pomohly už dnes vyrůstající lípě, buku a jilmu. Samozřejmostí je pás lesa do dvaceti metrů od cesty, kde je nezbytné kácet ty stromy, které hrozí smrtonosným pádem větví nebo i kmenů. Náhrada bude zase v lípě a jilmu. J. a J. Sádlovi ÚČEL PSEK v Oboře není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. lásí se stavební komise Stavební komise byla ustavena jako poradní orgán starosty Městské části Praha-Satalice v listopadu ve složení Ing. onc, Ing. Jeřábek, Ing. Pechr, Ing. Tylš. Komise úzce spolupracuje se stavebním technikem p. Pecherem, který se zúčastňuje všech jednání komise. Komise se schází pravidelně, v týdnu před zasedáním zastupitelstva tak, aby zápisy z jednání komise obdrželi zastupitelé před jeho jednáním. LVNÍ ÚKOLY STVEBNÍ KOMISE. Operativní úkoly zadané starostou: studium projektů na investiční akce a opravy financované ze zdrojů MČ a MMP, náměty k úpravám projektů, sestava soupisu prací a rozpočtů (zpravidla nejsou součástí projektů) k usnadnění rozhodování zastupitelstva, předkládá vlastní návrhy stavebních akcí v režii MČ se soupisy prací a jejich oceněním (orientační rozpočty).. Běžné úkoly, jimiž se stavební komise zabývala v letech : sportovní areál: skryté vady na fasádě provozní budovy, čp. Pod Poštou: oprava balkónu, pozemek bývalého čp. úprava terénu po demolici domu, parkoviště osobních aut u nádraží: rozsah m, rozpočet. tis. Kč, ZŠ závady v krytině: náměty k postupu opravy podle projektu WL, posouzení ceny opravy, oprava plotu a vrat domu seniorů: účast při přejímce díla a reklamace zjevných vad, využití prodejny čp. Vinořská (bývalá drogerie): posouzení znaleckého posudku ke stavebním úpravám a doporučení optimální varianty stavebních úprav, oprava vozovky v ul. Před Tratí: vyhotovení soupisu prací s oceněním, m vozovky, náklady. Kč, realizace /. Výhledové úkoly silnice Satalice Vinoř, Územní plán Prahy: studium poslední platné verze, příprava námětů k projednání s prvním náměstkem primátora, rybníček v lesoparku Pod Cihelnou. velké opravy ulic K Cihelně, K Radonicům, Budovatelská, Před Tratí, U rborky, bývalý statek, obchvat Satalic. Stavební komise očekává náměty občanů Satalic, které lze předkládat při zasedáních zastupitelstva nebo při jednáních stavební komise, příp. mailem na Ing. Václav onc, předseda stavební komise Vyřešte půjčku jednoduše! Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky inzerce

6 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Filmový klub v Satalicích! Ve čtvrtek.. od hodin zahájí svoji činnost filmový klub v Praze-Satalicích. Ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem, který nabídl výhodnější podmínky promítání, a Bontonfilmem budou představeny ty nejlepší české, slovenské nebo česko-slovenské filmy, které patří do zlatého fondu naší kinematografie. I když televizních programů stále přibývá, domníváme se, že filmy jako Ucho, Žert, Spalovač mrtvol, ze slovenských Jánošík, Krvavá pani, Ja milujem, ty miluješ a mnohé další filmový divák nemá mnoho příležitostí vidět. Filmové čtvrtky budou, v případě diváckého zájmu, probíhat jednou za tři týdny, datum příštího promítání bude vždy uvedeno na webových stránkách a na vývěskách MČ Praha-Satalice. Prvním promítaným filmem bude kultovní československý snímek Noční jezdci režiséra Martina olého s výbornými výkony herců R. Brzobohatého, M. Dočolomanského, S. Valentové a dalších. Krátký komentář k filmu vykreslujícímu atmosféru v pohraničí nově založené Československé republiky podá Mgr. Martin Plch. Děkujeme restauraci Na hřišti, která poskytla prostory a techniku, Saše Říhové za dohodnutí podmínek se Slovenským filmovým ústavem a žákům ZŠ za zpracování plakátů. Poplatek za promítání bude použit k uhrazení promítacích licencí. Z případného přebytku bude uhrazeno bezplatné promítání pro děti. Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme rezervaci em na adrese: Milada Voborská, místostarostka V STLICÍC vzniká nová tradice, promítání kvalitních českých a slovenských filmů, se kterou se začalo v létě promítáním KINOBUSU ve sportovním areálu Uzavření úřadu Úřad městské části upozorňuje občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude úřad Městské části Praha-Satalice ve dnech.,. a.. uzavřen. Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky V souladu s odst. pís. a) a odst. pís. a) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuji občany Městské části Praha-Satalice o době a místě konání volby prezidenta republiky. I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:.. (pátek) od. do... (sobota) od. do. Volební místností je jídelna základní školy, ulice K Cihelně, Praha-Satalice. Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. lasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději dny před konáním voleb. Na žádost obdrží volič nové hlasovací lístky i ve volební místnosti. František Jenčík, starosta inzerce Zelené potraviny a zdravá výživa ledáte % přírodní produkty, které Vám dodají vše, co tělo potřebuje? Jste často nemocní a potřebujete zlepšit imunitu? Chcete přírodní cestou posílit své zdraví? ledáte způsob, jak tělo vnitřně očistit a omladit? Chlorella a Ječmen GW vám pomohou na cestě za zdravím. Očistí střeva, zbaví vás těžkých kovů, zlepší metabolismus, doplní vitamíny, minerály, stopové prvky a enzymy. Pro bližší informace volejte na tel.: nebo pište na: Ivana Vitoušová, Vlasty Buriana /, Praha Satalice konzultace, prodej a servis Nabídka TJ Sokol Satalice Vážení občané Satalic, naše tělovýchovná jednota vám v současné době nabízí členství ve třinácti oddílech pro děti, dospělé i seniory (podrobnosti najdete v přiložené tabulce). Další informace včetně fotografií ze cvičení i dalších akcí najdete na Sokolovnu je možné po domluvě i pronajímat. Případné dotazy zodpoví starosta Ing. Daniel Novák ( ) nebo sokolník Zdeněk Zajíček ( ). ODDÍLY Rodiče a děti Pro koho je určen: Děti, roky v doprovodu dospělého Děti roky v doprovodu dospělého Kdy se schází: Kontakt: Čt.. Katka Mlčochová ( ), Míša Vodová ( ). Čt.. Předškoláci Čt.. Mini-tenis Děti let Po.., St.., Čt.. a Pá.. Milan Písařík ( ) Gymnastika pro Děti let Út.. Jarmila Pádivá ( ) radost Tanečky Děti let St.. Lucie Janíčková ( ) Ivana Sýkorová () Děti let St.. rajeme si s míčem Děti let Út.. Míša Vodová ( ) Volejbal děti Děti let Pá.. Jovana Sádlová (), leš Vosáhlo ( ) Rekreační volejbal Dospělí Pá.. Milan Písařík ( ) Sportovní volejbal Dospělí Út.., Ne.. Kondiční gymnastika a body-building Dospělí Po.., Čt.. Dan Novák ( ) Blanka Nejedlá ( ) Sebeobrana Dospělí St.. Jaroslav Varadi () Nohejbal Dospělí So.. Jiří Kolář Stolní tenis Neomezeno Nepravidelně So Katka Mlčochová ( ) Zdravotní cvičení Neomezeno Po a Čt.. Soňa Paulová ( )

7 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Jízdní řády PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) LOUBĚTÍNSKÁ loubětín # Sídliště loubětín Lehovec utě x Jordánská x Lipnická x Plynárna Satalice x Sportareál Satalice x Nádraží Satalice Satalice STLICKÁ OBOR - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) STLICKÁ OBOR Satalice x Sportareál Satalice Plynárna Satalice x L L x Lipnická utě K Lehovec K Lehovec Sídliště loubětín loubětín # LOUBĚTÍNSKÁ - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. L - spoj jede přes otočku Lehovec Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. pokračování zastávek POLIKLINIK MZURSKÁ Krausova Krakov x via Letňany Zhořelecká Staré Letňany Odra x Toužimská Katovická Letecké opravny Řepínská Bakovská x Libeňská Kbely Čimice x Kbely Sídliště Čimice x Nymburská Spořická x Dřevařská Osecká Satalice x Skládka Chabry x Sportareál Satalice U Spojů x Plynárna Satalice x Na Štamberku x Lipnická Kokořínská utě Ďáblice Rajská zahrada # x Na Lukách x Ronešova Obchodní centrum Čakovice + Poliklinika Černý Most x Trutnovská ČERNÝ MOST # pokračování zastávek ve vedlejším sloupci + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. orientaní doba Dopravce: Platí od:.. BRNDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR. Brandýs n.l.-st.bol.,nám. Brandýs n.l.-st.bol.,u soudu x Brandýs n.l.-st.bol.,pekárny Zápy Zápy,Ostrov lázn Svémyslice Jenštejn,Dehtáry Radonice x K Ciheln B Satalická obora B Satalice B x Devaská B x Nymburská B x Kbely B x untíovská B x Letecké muzeum x Dstojnické domy x U Vodojemu LETNY - nejede od.. do..,.., od.. do..,..,.., od.. do..,.. a.. - nejede.. Jízda s pedem zakoupenou jízdenkou. Doplkový prodej jízdenek bez pirážky u idie. Území hl. m. Prahy se poítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v nedli (). Soft. CPS spol. s r.o.

8 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Ohlédnutí do historie Babojedy proč tento název Bylo, nebylo, ale je pravdou, že tato historka se táhne minulostí městské části už let a vzpomíná se na ni nerado. Ještě dlouhou dobu po této smutné události vyvolával vlakový průvodčí místo stanice Satalice zastávka Babojedy. Co se vlastně v roce přihodilo? V té době žil v álově ulici v č. p. se svou manželkou a dětmi jakýsi pan Balcar, zaměstnanec soudu v Praze. Tento pan Balcar měl mít bohatou příbuznou odněkud z Karlových Varů, která měla přijet na návštěvu do Satalic. Jenže ta po nějaké době zmizela, a když se po ní začalo pátrat, vedly stopy do Satalic. Balcar se měl pod tíhou důkazů přiznat, ale nikdy se nezjistilo, kam mrtvá žena zmizela. zde přichází druhá část příběhu. Co Právní poradna OTÁZK: Bydlíme s manželem v rodinném domku. V jedné polovině bydlíme my a v té druhé syn s rodinou. Máme s nimi neustále konflikty, a proto je tady už nechceme. Dům je náš, ale nevíme, jak postupovat. je z toho lidová tvořivost a co je pravda, se asi už dnes nezjistí, jedině, že by se dalo někde nahlédnout do tehdejšího vyšetřovacího spisu. Podle různých verzí pamětníků to bylo asi takto: Zmiňovaná příbuzná měla být velmi bohatá, a tak se občan Balcar domluvil s jistým panem B. z Přezletic, který v té době žil v podnájmu v Satalicích, že ji zabijí. Také tak učinili, ale pak nevěděli, co s mrtvolou nebohé ženy. tak měli ženu rozporcovat ve vinořském cukrovaru a maso ženy vyudit. Protože byla válka a masa bylo málo, měli takto získané vyuzené maso prodávat po okolních vesnicích a něco málo mělo přijít do konzerv. Jak se traduje, maso však bylo tak tuhé, že ho prý nežrali ani psi. Velké kosti prý byly zabetonovány do podlahy domku v álově ulici. Podle jiné verze zabil starou paní Balcar sám a pana B. využil k tomu, že mu nabídl k prodeji maso ten je při vidině výdělku prodával místním občanům. Této verzi odpovídá i to, že obžalovaný Balcar dostal trest smrti a byl popraven a pan B. byl odeslán do koncentračního tábora. Přiložená vzácná fotografie (děkuji p. Kociánovi) ukazuje podezřelé a houf zvědavců v ulici K Nádraží krátce před odbočením do álovy ulice. Jak je patrné ze snímků, rekonstrukce na místě činu probíhala v zimních měsících. Jak ubíhá čas od této události, je stále složitější dopátrat se pravdy. Možná, že se ji někdy dozvíme, anebo vše zůstane zahaleno tajemstvím. Jen ten název Babojedy asi Satalicím zůstane Libor Vrabec ODPOVĚĎ: Vycházím z toho, že na polovinu vašeho domu, kterou užívá váš syn s rodinou, není se synem uzavřena nájemní smlouva, a proto on a jeho rodina nemá právní důvod k užívání části nemovitosti. Na základě těchto skutečností pak váš syn užívá vaši nemovitost, resp. její část bez právního důvodu. Pokud si nepřejete, aby v druhé polovině vašeho rodinného domu váš syn se svojí rodinou dále bydlel, budete muset přistoupit k výkonu vašeho vlastnického práva. Správný postup je takový, že uživatele bez právního důvodu je nutné písemně vyzvat, aby předmětnou část nemovitosti v přiměřené lhůtě vyklidil a předal jejímu vlastníkovi. O vyklizení a předání lze rovněž uzavřít stručnou písemnou dohodu, která stanoví podrobněji povinnosti obou stran, včetně případné povinnosti nahradit škodu, vyjde-li najevo, že nemovitost je vinou neoprávněného užívání poškozena. O předání samotném je nejlépe sepsat předávací protokol zachycující stav předávané části nemovitosti včetně eventuálního stavu měřidel el. energie, vody, plynu a movitých věcí, které se v předmětné části nemovitosti nacházejí. Kdyby váš syn s rodinou požadavku na vyklizení a předání nemovitosti neuposlechl, pak nezbývá než podat žalobu na vyklizení nemovitosti k příslušnému civilnímu soudu. Ten rozhodne o vyklizení části nemovitosti včetně stanovení termínu vyklizení. Současně soud stanoví, zda vyklizení bude s náhradou či bez náhrady bydlení. Pokud ani poté nedojde k vyklizení, pak je nutné podat návrh na exekuci vyklizením části nemovitosti. JUDr. Radomír Šimek, advokát Novinky ve sportovním areálu Firma Zahradnictví Čech za,- Kč vybudovala petangové hřiště, které je vhodné i pro méně zdatné sportovce. Přijďte si zahrát od pondělí do neděle v zimním období od. do. hod. řiště je pro veřejnost zdarma, nutno se zaevidovat na recepci, kde vám budou na vratnou zálohu,- Kč zapůjčeny petangové koule a podél hřiště natažena bezpečnostní síť. Firmě Zahradnictví Čech děkujeme nejen za toto hřiště, ale také za pomoc s odvozem ostříhaných keřů z parkoviště. Ve spolupráci s městskou částí a firmou Colmex realizujeme instalaci venkovních fitness strojů, které jsou vhodné pro více generací. Na tyto stroje byla poskytnuta % dotace z Nadace správného životního stylu v rámci Evropského roku aktivního stárnutí. Snadné a zábavné cvičení je určeno pro všechny ve věku od do let, kteří dbají na zdravý životní styl. Na recepci vám rádi poskytneme informace ke cvičení návod na použití, tréninkový plán. Od firmy Precol jsme měli zdarma zapůjčené multifunkční hřiště. Toto hřiště se setkalo s velice pozitivním ohlasem a velkou využitelností k jednotlivým sportům in-line bruslení, hry s míčem, tancování, florbal, hokejbal, basketbal. Výhodou je celoroční užívání, během zimy je vhodné k bruslení. Další předností je nulová údržba. Rádi bychom takové hřiště využívali celoročně. Rozhodli jsme se rozšířit aktivity a zakoupili basketbalový koš. Chtěli bychom tímto poděkovat firmě Pragis, která sponzorsky stavebně upravila prostranství nádvoří k možnosti využití dalších sportovních aktivit. Spolu se společností Inlinetalent je naší snahou zaměřit se na věkovou skupinu dětí na prvním stupni základní školy, zejména od. do. třídy, pro které kapacitně nestačí družina v základní škole. Odborný dozor děti vyzvedne před školou po skončení vyučování a bude se jim věnovat v prostorách Sportareálu. V rámci volnočasového klubu pro děti, který je otevřen po-čt od do hod. bychom chtěli nabídnout sportovní, čtenářské, filmové a dle zájmu i jiné aktivity. Bc. Leona Táborská, jednatelka STLICKÝ ZPRVODJ bezplatný občasník. Vydává Úřad MČ Praha-Satalice. Neoznačené texty: Milada Voborská, František Jenčík. Foto: lžběta Kopecká. Tisk: REPRO servis, s.r.o. MK ČR-E.

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu MIMOŇSK 318 KVĚTEN 2014 Dnes fotil Josef Váňa. Máte podobně hezké fotografie? Redakce je ráda zveřejní Z obsahu Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více