Šetření a zase šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetření a zase šetření"

Transkript

1 BEZPLTNÝ OBČSNÍK ÚŘDU MĚSTSKÉ ČÁSTI PR-STLICE číslo LISTOPD SLOVO na úvod M ilí občané, rok se blíží ke konci a nastává čas bilancování. Většinou roční období přináší své klady i zápory. Satalice nestojí stranou. Negativních věcí se však dozvídáme každý den i prostřednictvím médií více než dost. Proto se chci věnovat v tomto sloupku záležitostem radostným. I z důvodu, že spravování městské části vskutku není jednoduché a někdy máte pocit, že řešíte jenom problémy. Naštěstí tomu tak stoprocentně není. Přestože ekonomická krize komplikuje život podnikům a podnikatelům, našli se společnosti a lidé, kteří Satalicím nezištně pomohli k tomu, že se realizovaly projekty, na které by v rozpočtu nebyly k dispozici finanční prostředky. Takže jsme díky společnosti Kamat mohli na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, a s pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se pak podařilo dětská hřiště doplnit stromy a keři. Díky České kapitálové, a.s. zase přibude ve sportovním areálu k bezplatnému užívání pro veřejnost in-line plocha, která se v zimním období promění na kluziště, a firma Zahradnictví Čech tamtéž vybudovala petangové hřiště. Dík patří mj. i společnosti PuB, SD a mnoha dalším, kteří pomáhají bez žádostí o poděkování na akcích pořádaných a financovaných městskou částí. Dovoluji si přesto jmenovitě vyzvednout zastupitele Libora Vrabce, který byl iniciátorem mimořádně vydařené oslavy. výročí zahájení provozu na našem železničním nádraží a připravil další výstavu o historii Satalic, a také poděkovat za obětavou činnost paní Váchové, která se dlouhodobě starala o chod klubu důchodců. Také chci poděkovat občanům, kteří v nebývalém počtu chodí na zasedání zastupitelstva městské částí a projevují tak zájem o dění v Satalicích. To byl náš velký sen po volbách v roce. Konkrétně na říjnovém zasedání zastupitelstva, při kterém se diskuse o změnách v MD zúčastnil zástupce společnosti Ropid, se vás sešlo kolem sto padesáti! Včetně asi tří desítek obyvatel Prahy, které jsem k nám pozval. Váš zájem přináší ovoce v podobě alespoň dílčích, věřím však, že pozitivních, změn v MD. FRNTIŠEK JENČÍK, starosta Městské části Praha-Satalice Šetření a zase šetření D obře už bylo. Rozpočet městské části opět čeká snížení. Ekonomická situace společnosti a předražené projekty z minulosti vyžadují svoji daň. Týká se to všech měst a obcí, Satalice tudíž nemohou být výjimkou. Od voleb na podzim se proto snažíme pracovat s financemi uvážlivě a racionálně. Dosud jsme nepoužili volné prostředky tedy úspory! Ty by podle nás měly primárně sloužit k opravě a zvelebování majetku městské části, nikoli na provozní výdaje. Navíc je nutné myslet i na budoucnost, protože naši následovníci na radnici (věřím, že samospráva zůstane v Satalicích zachována více na str. ) budou muset řešit opravu a údržbu budov či komunikací, a nepůjde o malé položky. I proto je důležité zachovat co nejvíce nemovitostí, které mají potenciál po odeznění krize finančně růst. Uvažujeme o jediném prodeji, a to zdevastované budovy v ulici K Rybníčku, u níž by náklady na opravu byly mimořádně vysoké. Revitalizace bývalého statku může podle mého názoru přijít na řadu ve vhodnější době. Záleží však na názoru všech zastupitelů. Odhad poklesu rozpočtu pro rok oproti letošku je %, což se logicky promítne na všech úrovních. Vývoj rozpočtu budeme bedlivě sledovat, a pokud nastane během příštího roku pozitivní trend, zareagujeme na to posílením v klíčových kapitolách. Ukázalo se, jak důležité bylo, že jsme se po volbách zaměřili na neefektivní provoz Pozvánka NETRDIČNÍ PRVEK je nejen příjemným osvěžením dětského hřiště v zahradě domu seniorů, ale celých Satalic. Dík patří panu Krajlovi, bývalému úspěšnému starostovi Vinoře. a hospodaření sportovního areálu. Došlo k pozitivnímu posunu. Kdybychom na trend minulosti, roční dotace cca miliony korun ročně na provoz, nezareagovali, tak v příštím roce bychom celou částku museli vybrat z úspor! Jsem rád, že většina zastupitelů městské části napodruhé schválila přesun části volných rezerv do banky J&T, která nabízí velmi výhodné zúročení krátkodobých termínovaných vkladů. Za rok bychom mohli takto vydělat.,- Kč, což je částka, kterou jsme pro letošek neměli ani na opravu komunikací. Šetření se projeví i z hlediska investičních akcí magistrátu. Tunel Blanka a metro v podstatě paralyzují další aktivity. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukce komunikací je pro příští rok vyčleněno pouze milionů korun (potřeba je miliard korun), lze předpokládat, že celá částka půjde pouze do kanalizací a vodovodních řadů, což se Satalic netýká. Proto intenzivně spolupracujeme s Technickou správou komunikací na údržbě komunikací, aby se jejich stav minimálně nezhoršoval, v lepším případě vylepšoval. František Jenčík, starosta na akce Filmový klub.. od hod. Promítání filmu Noční jezdci v salonku restaurace Na hřišti. Vstupné Kč, slavnostní přípitek v ceně. Satalice Climbing Contest II... Lezení, slaňování, slackline a další aktivity pro všechny vyznavače horolezeckého sportu v tělocvičně ZŠ Praha-Satalice. Více informací na Mikulášská nadílka.. od hod. V restauraci ve sportovním areálu. Speciální nadílka. Rezervace nutná na tel.. Satalice na starých fotografiích.. od. hod. Výstava a povídání nad dobovými fotografiemi Satalic v jídelně základní školy na téma Továrny a živnosti v průběhu. století. Vánoční strom v Satalicích.. od hod. Na zahradě domu pro seniory rozsvícení stromečku, zpívání koled, stínový Betlém a živá kůzlátka. Usušené pečivo, které můžete věnovat zvířátkům, přineste s sebou. Děkujeme. Vánoční setkání seniorů.. od hod. Vánoční setkání s občerstvením pro všechny satalické seniory. Místo konání podle počtu seniorů. Svou účast proto potvrďte paní Vlčkové na úřadu nebo na tel., a to do... Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s odst. pís. d) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů tímto informuji o počtu a sídlech volebních okrsků v Městské části Praha-Satalice. V Městské části Praha-Satalice je zřízen jeden volební okrsek se sídlem: ulice K Cihelně, Praha-Satalice, jídelna základní školy. František Jenčík, starosta

2 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahrádky a zelená zákoutí v Satalicích: Komise ve složení manželé Sádlovi a Libor Vrabec vyhodnotila jako nejlepší: Za Stodolami, Zahrádkářů, K Rokli čp. a. Pochvalu si zaslouží: ronětická ul., u domů č. a, Rážova, Medřické, Medřické, Rážova, ronětická, Bošínská, Marvanova, Vinořská, K luboké cestě. Dětská hřiště Menšíkova, Kemrova: rací plochy v nové zástavbě byly po plánované výměně povrchu doplněny stromy a keři, které zanedlouho vytvoří nejen optickou, ale i hlukovou bariéru a poskytnou dětem prostor k novým hrám. Částka tis. Kč na výsadbu zeleně byla uhrazena z tzv. MiNiGrantu z Nadačního fondu Veolia, který pro MČ Satalice získala obyvatelka Satalic Ing. Jitka Fialová. Oprava komunikace K Radonicům: Technická správa komunikací hlavního města vyšla vstříc úřadu městské části a provedla opravy na komunikaci, která je perspektivně v plánu hlavního města na celkovou rekonstrukci. Za opravu patří dík vedoucímu oblastní správy Sever TSK J. Tumpachovi. Oprava kanálových vpustí na komunikaci Budovatelská: Došlo k vyrovnávání problematických kanálových vpustí, čímž se zlepšil jízdní komfort po této komunikaci. Poděkování patří PVK a TSK. Obě instituce ochotně zareagovaly na požadavek úřadu městské části. Práce na komunikacích ve správě městské části: Bylo realizováno dokončení chodníků na komunikacích Stratovská a Pod Poštou, aby chodci nemuseli vycházet přímo na hlavní silnici, čímž reál bývalého statku v historickém jádru městské části není jistě právě chloubou Satalic. V současné době je pronajat, na jeho území působí několik společností. V plánu minulého vedení radnice bylo přeměnit jej na tzv. nové centrum Satalic, kde by vznikly nové budovy úřadu, pošty, galerie, restaurace a bytových domů. Vzhledem ke stále se snižujícím finančním prostředkům do rozpočtu městské části a omezeným dotačním titulům se domníváme, že nejen realizace, ale i následná údržba takto náročného projektu v současnosti není možná. Nabízí se tak otázka, co se statkem dál. Na minulém zasedání zastupitelstva MČ byl představen projekt společnosti Dimense, která by měla zájem ve spolupráci s dalšími subjekty vybudovat na daném území dům lasujte o statku Novinky v městské části DÍKY SPOLEČNOSTI Kamat se mohly na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, s nezištnou pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se dětská hřiště navíc doplnila stromy a keři. pro seniory a taneční akademii mezinárodní úrovně. Projekt by financovala ze svých zdrojů (s využitím fondů, dotací atd.). Městská část by nebyla investorem, získala by finanční prostředky z prodeje pozemku. Na webových stránkách najdete anketu, kam můžete poslat svůj hlas: Souhlasím s prodejem a přeměnou areálu statku na dům pro seniory a taneční akademii. Nesouhlasím s prodejem, preferuji současný stav a pozdější prodej za výhodnějších podmínek na realitním trhu. lasujte v anketě na webových stránkách MČ Praha-Satalice, pište na (do předmětu mailu napište statek ) nebo vhoďte váš názor do schránky na chodbě úřadu. Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva městské části v první polovině roku :..,..,..,.. Zasedání probíhají v jídelně základní školy a začínají v. hod. jen se zvyšuje jejich bezpečnost. Byl opraven chodník na komunikaci Před Tratí, na kterém po dešti kaluže znemožňovaly na poměrně dlouhém úseku jeho použití. Byla opravena úvodní část komunikace Zahrádkářů, trhliny na komunikacích K Řempu, K Rybníčku a Šimkova, čímž došlo k prodloužení jejich životnosti. Zakázku provedla firma Šlehofer, která poskytla nejlepší nabídku z pěti oslovených společností. Dílčí zlepšení MD: Na základě dohody organizace ROPID s městskou částí a ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy došlo k vylepšení koordinace autobusových linek MD a především v období mimo špičku. To znamená, že jednotlivé spoje linek a jsou spolu vzájemně lépe koordinovány tak, aby se minimalizovalo sjíždění spojů obou linek ve stejném nebo v podobném čase. Příprava opravy komunikace Za Školkou zatáčka: Byly poptány tři firmy na opravu zatáčky, která je rozbitá a úzká, a proto není v optimálním stavu pro automobilový provoz. Sprejeři: V městské části sprejeři ničí majetek. Proto starosta požádal velitele státní a městské policie o zvýšení Svaz městských částí hlavního města Prahy, jehož je městská část Praha- -Satalice zakládajícím členem, získává stále větší respekt a uznání. Základní myšlenka svazu, kterou je obrana proti zrušení samospráv tzv. malých městských částí ze strany magistrátu, je tak překonána. Telegraficky o činnosti svazu. Svaz se stal oficiálním partnerem pro Úřad vlády ČR, stejně jako Svaz měst a obcí. Bude se tak moci aktivně podílet svými připomínkami na návrzích zákonů. Toto je mimořádně významné, protože případné zrušení samospráv by muselo projít parlamentní cestou. Také se otvírá možnost pro ovlivnění i ekonomických zákonů. Dvacet starostů tzv. malých městských částí se v souvislosti s jejich uvažovaným rušením ze strany magistrátu dohodlo na zasedání v Praze-Zličíně na tom, že jejich rozhodnutí, že nebudou vyplňovat dotazníky, které z magistrátu došly osmi z nich v rámci prověřování jejich efektivity, platí i nadále. Dotazník podle starostů obsahuje např. chybné údaje a nedostatky. Dotazník se zaměřuje na výdaje městských částí, nepostihuje však efektivitu redistribuce na straně příjmů. O tomto stanovisku bezpečnostních opatření a intenzity při hlídání Satalic a o maximum snahy pro dopadení pachatele. Ničení majetku je trestným činem a v případě dopadení pachatelů bude úřad městské části požadovat finanční náhradu. Oprava stropu v učebně PC základní školy po vytopení (nové podhledy): Byly poptány čtyři firmy, nejnižší cenovou nabídku podal Karel Reisinger, který nezbytně nutnou opravu realizoval. Oprava žlabů: Soubor dobrovolných hasičů pomohl při vyčištění a opravě žlabů na budovách č. p. a. Drupol domeček: Společnost Drupol dovybavila domeček na dětském hřišti na zahradě domu pro seniory, za což si zaslouží poděkování. Obchodní dům: Magistrát hlavního města hledá vhodný pozemek v městské části, na který by vypsal záměr s případným postavením obchodního domu. Uvažuje o části pozemku v lokalitě Rádiovka, který je pro takovýto projekt vhodný. bsence obchodního domu chyběla drtivé většině občanů Satalic, kteří vyplnili v minulém roce dotazník úřadu městské části. Budova č. p., kterou využívají hasiči: Úřadu městské části se podařilo prokázat, že budova patří výlučně hlavnímu městu, v současnosti je svěřena do péče městské části. Je to významný úspěch, kterého se podařilo dosáhnout bez použití finančně nákladných právních služeb. Budovu by měli i nadále využívat hasiči, což je v zájmu nejen městské části. V současnosti probíhají jednání s majiteli pozemků manželi Fialovými o podobě nájemní smlouvy za využívání pozemku, na kterém budova stojí, a také o výši nájmu. jen Svazu MČ roste renomé byl informován primátor hlavního města. Starostové se v této souvislosti shodli na tom, že budou podporovat tzv. otevřené fórum, na kterém bude posouzena efektivita fungování veřejné správy hlavního města jako celku. Dopis nakonec podepsalo celkem starostů. Svaz na svém zasedání v Praze-Šeberově.. přijal nové členy: městské části Benice, Ďáblice, Královice, Řeporyje. Celkem už má svaz čtrnáct členů. Svaz bude na magistrátu usilovat o to, aby starostové městských částí měli vyčleněný prostor pro interpelace na zasedání zastupitelstva hlavního města, neboť současná praxe jim tuto možnost zcela stoprocentně nezajišťuje. Svaz vítá, že se náměstek primátora Nosek rozhodl v souvislosti se změnami v MD jednat se všemi městskými částmi, a věří, že slib dodrží. Svaz inicioval setkání s vedoucí oddělení rozpočtu magistrátu, na kterém se probírala problematika poklesu finančních prostředků ze strany magistrátu vůči městským částem. Starosta Prahy-Satalic rezignoval na místo v dozorčí radě svazu z důvodu oficiálního jmenování tiskovým mluvčím svazu.

3 ČÍSLO / STLICKÝ ZPRVODJ ITL FOOD STLICE Prodej (nejen) italských specialit a vín Od letošního dubna pozoru pozorujeme ujeme u kruhovéh u kruhového ho objezdu obje ezdu další italskou (jižanskou) (jiža anskou) stopu. K italské restauraci v Satalicích obchod, resta auraci přibyl v Satalicí ích i italský obch hod, přesněji italských přes sněji satalický Ital Food d prodejna itals ských specialit nabízí škálu spec cialit a vín. Ital Food na abízí širokou šká álu potravin kuchyni trav vin typických právě pro středozemní ku uchyni a mnoho a mn noho dalšího. Našim zákaznínaši im cílem je přiblížit Vám, Vám m, drahým záka azníkům, kům m, italskou kuchyni v plné v pln né kráse. Vybíráme Vybírá áme vás nabídky pro v ás ty nejlepší produkty produktty z velké nabídk ky italských a představujeme vám itals ských potravin a vín a představujeme v ám je v nově s příjemným v no ově zrekonstruované prodejně prrodejně s příjemn ným rodinným prostředím. Prosciutto, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Buffala, ceto Balsamico di Modena, Spaghetti, Pancetta...Zlomek produktů, které proslavili italskou gastronomii a již dlouho jsou oblíbeny po celém světě. Přijďte je do satalického Ital Foodu ochutnat i vy a přesvědčte se, proč je italská kuchyně považována za jednu z nejlepších na světě. DÁRKOVÉ KOŠE Potěšte své blízké dárkovým košem plným italských specialit. Rádi Vám připravíme dárkové koše na míru ideální dárek pro milovníky jídla. Nespoléhejte na předem připravené dárkové koše a připravte pro své nebližší opravdu jen to, co mají nejraději. PST Itálie se ve světě proslavila právě díky výborné pastě. Té vám v prodejně nabízíme veliké množství, včetně těstovin čerstvých. Ochutnejte kvalitní čerstvou pastu nebo prémiové tradiční značky z rodinných italských výroben. PEČIVO Zastavte se u nás pro výborné pečivo. Vybrat si můžete ze široké nabídky nejen typicky italského pečiva. Nabízíme Vám bagety, ciabatty, chléb, muffiny, panini a mnoho dalšího. Rádi Vám obložíme čerstvou bagetu nebo zapečeme panini podle vašeho přání. Výborná a čerstvá svačina v satalickém Ital Foodu. STÁČENÁ VÍN tel.:, facebook.com/italianfood.cz inzerce Připravili jsme pro Vás rozsáhlou italsko-českou vinotéku. Výborná italská a česká vína, bohatý výběr odrůd a chutí, možnost dárkového zabalení. sl ev ov ý VINOTÉK př % Čerstvé sýry a uzeniny v Ital Foodu. Typické produkty jako pancetta, několik druhů parmazánu, prosciutto, kozí a ovčí sýry, mozzarella, mortadella a mnoho dalšího. k ŠUNKY, SÝRY, SLÁMY u na i n s pón d ák le u v, pu a - Nabízíme druhů moravských stáčených vín. Přijďte ochutnat výborný Veltlín, Ryzlink nebo sezónní speciality jako Burčák a Svatomartinské víno.

4 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Základní škola Projektové dny podzim Projektové podzimní vyučování je vždy netrpělivě očekáváno žáky naší školy. Přemýšlejí o tom, jaké bude hlavní téma a ke které tematické skupině se připojí. To letošní vypadalo na první pohled poměrně jednoduše. Nákupní košík V dnešní době, kdy se řeší problémy globalizační, ekologické a společenské, se škola postavila k jejich řešení osobitě, jak je jí ostatně vlastní. Nejmladší děti se vydaly cestou za původem potravin, které denně kupujeme v obchodech. ledaly cestu ke chlebu, Pozvánka na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří Všichni žáci a zaměstnanci školy zvou veřejnost na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří, které se budou konat ve středu.. od. hod v prostorách školy. Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka základní školy k mléčným výrobkům a také k tomu, jaké jsou v nich vitamíny. Vyprávění příběhů slepičích vajec i složení písničky o tom, co si koupím a proč, je vedly k přemýšlení. Ti trochu starší sestavovali pyramidu zdravé výživy, aby si uvědomili, co je správné jíst, jak vybírat druhy ovoce a co jsou éčka v potravinách. V praxi si vyzkoušeli i pečení chleba. Ve spolupráci s ekologickou organizací se žáci. stupně rozhodli téma rozšířit. Jednotlivé skupiny se vydaly na exkurze do mlékárny, do muzea čokolády, do asijské tržnice, do nákupních center textilu i elektroniky. Ptali se po původu a zdrojích, zjišťovali, odkud pocházejí hotové výrobky. Nebyla opomenuta ani problematika vody, kterou pokládáme za běžnou součást života. Výstupem projektových dnů byly nesmírně zajímavé a originální prezentace jednotlivých týmů. V prostorách školy si všichni mohou prohlédnout grafické prezentace toho, co se děti zase naučily a jak obohatily školní prostředí i výuku. Mgr. Zuzana Píchová, koordinátorka projektových dnů Mateřská škola Motýlci jsou novinkou Skončily prázdniny, už je tu podzim, s ním i spousta nových kamarádů. Děti se těšily do školky, jelikož přes prázdniny zpozorovaly, že na zahradě máme novou lanovou dráhu, těšily se na spoustu legrace, na to, co nového se zase dozvědí a budou ve školce vytvářet. Mateřská školka už má další třídu, jmenuje se Motýlci a je pro děti, které chodí do školky jen na dopoledne. Kapacita mateřské školy je nyní dětí. V mateřské škole začaly kroužky angličtiny s rodilým mluvčím, kroužek flétny, kroužek tance a aerobiku, kroužek keramický. Každý měsíc připravuje vedení mateřské školy zajímavé akce. Navštíví nás divadlo, kouzelník, akrobati nebo jiní umělci. Marie Špalková, ředitelka mateřské školy ktivní dobrovolní hasiči Od posledního článku ve zpravodaji Sbor dobrovolných hasičů nezahálel. Jako tradičně jsme se podíleli na přípravě dětského dne v areálu skautské klubovny. Na závěr programu jsme děti potěšili výrobou pěny. Ve spolupráci s profesionálními hasiči jsme uspořádali pro obyvatele naší městské části Den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Ten se setkal s velkým úspěchem u malých i velkých návštěvníků. Přes prázdniny jsme prováděli na žádost úřadu městské části zalévání nově vysazených stromků a osvěžování vzduchu. V měsíci říjnu jsme provedli údržbu okapů na domech ve správě městské části. Kromě této činnosti jsme se zúčastnili několika soutěží v požárním útoku, kde hlavně naši mladí hasiči obsadili výborná místa. Poslední aktivitou byla pomoc při pořádání akce Kdo se bojí, nesmí do lesa. Pro více informací využijte naše nové internetové stránky Tomáš Maršál, velitel SD Satalice MTEŘSKÁ ŠKOL má nové hrací prvky. Tříkrálová sbírka Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Je již tradicí, že je tento čas věnován charitě. Rádi bychom vás požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která bude probíhat od. ledna do. ledna. Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě. Za váš příspěvek vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku za vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede zástupce Městského úřadu Neratovice. Vedoucí skupinek bude povinen prokázat se během konání Tříkrálové sbírky na požádání průkazem vedoucího skupinky, plnou mocí a občanským průkazem. Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o její úspěšnosti právě ve vaší oblasti. Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Velkoobjemové kontejnery.. čas přistavení.., K luboké cestě.. čas přistavení,.., Za Novákovou zahradou (Další termíny budou zveřejněny začátkem roku ) lásí se skauti Cílem skautingu na celém světě je výchova dětí, aby se z nich stali čestní lidé. Skauting je a vždy by měl být romantickou zábavou. Skaut nikdy nebyl organizací jen pro sebe sama a opravdoví skauti jsou lidé velmi otevření. V Satalicích se to odráží i v seznamu akcí pořádaných pro veřejnost, který je za dvaadvacet let pořádně dlouhý. Dlužno dodat, že jednotlivé akce se mohou konat také díky obětavé pomoci rodičů malých skautů a řadě sponzorů. K nejznámějším se řadí Zborovský závod k uctění památky československých legionářů, skautský den, při kterém konáme pravidelný úklid obory a důležité svátky (. květen,. říjen), kdy uctíme památku našich předků, kteří nám vybojovali svobodu. Naši městskou část reprezentujeme při různých akcích i v Praze, kde jsme například v červnu uctili památku hrdinné obrany v Resslově ulici v kostele Cyrila Metoděje na naše parašutisty (Operace nthropoid). Ve spolupráci s MČ Satalice jsme uskutečnili k. výročí této hrdinné akce vzpomínkové odpoledne, při které si návštěvníci mohli prohlédnout stylový britský tábor, děti zasoutěžit v zajímavých soutěžích. kci přijeli podpořit i legendární představitelé filmu tentát od Jiřího Sequense Radek Brzobohatý a Rudolf Jelínek.

5 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Navštivte firmu KMT Rádi bychom tímto oslovili nejen všechny občany Satalic, ale i ty mimosatalické a pozvali je k návštěvě a nákupu do naší provozovny v ulici K Cihelně. Dovolte, abychom se tímto krátce představili: Naše provozovna byla otevřena v roce a začátkem roku se přestěhovala do nových prostor v areálu bývalého autoservisu Dittrich. Zabýváme se dodávkami materiálu do velkých stavebních celků, ale zároveň nabízíme i veškerý elektromateriál pro dům a byt, jejich výstavbu a údržbu. Naše nabídka zahrnuje široký výběr vypínačů a zásuvek, dále nářadí, trubky, lišty, kabely, vodiče, prodlužovací kabely, měřicí přístroje, hromosvody, termostaty, interiérová i exteriérová svítidla, žárovky, zářivky, domovní zvonky, ventilátory, upevňovací a úložný materiál atd. Obchodní společnost KMT spol. s r.o., která má k dnešnímu dni celkem provozoven a působí po celé České republice, byla založena v roce. Zabývá se prodejem kabelů a kabelového příslušenství, kabelových souborů a armatur a zároveň nabízí vlastní výrobky, jako jsou kabelové příchytky, pojistkové spodky nebo držáky pojistek. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě a prohlídce naší provozovny v ulici K Cihelně ve dnech Po-Pá od. do. hod. Náš ochotný personál vám bude plně k dispozici a rád vám naši provozovnu představí, poradí s výběrem a zodpoví vaše případné dotazy. Na vaši návštěvu se těší tým Kamat Satalice Paseky v Oboře proč? Satalická bažantnice, běžně zvaná Obora, je chráněné území, které spravuje pražský magistrát podle závazného Plánu péče. Přesto je potřeba starat se, aby les v Oboře byl správně a odborně udržován a s tím souvisí otázka mnoha lidí, jestli nejsou vznikající paseky na újmu ochrany přírody a zachování hezkého lesa. Začátkem října Oboru navštívila asi čtyřicetičlenná skupina lesníků a biologů z odborné organizace Pro Silva Bohemica, která prosazuje způsoby údržby lesa tak, aby dobře plnil i rekreační a ochranářské funkce. Exkurzi organizoval Ing. Frantík z magistrátu a ze společné diskuse se zástupcem komise ochrany přírody úřadu městské části (J. Sádlo) byl tento závěr: lavní účel pasek není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. Vznikající paseky nejsou špatné řešení, protože je tady potřeba obnovit dub a ten je světlomilný, takže ho nelze sázet do stínu stromů a sám ve stínu nezmlazuje. Možná jste si všimli, že nejmladší duby v Oboře mají kolem metru v průměru, mladší tam už nevyrostly. Javory, které dnes jsou hlavní dřevinou Obory, nemohou dub plně nahradit; v horizontu desítek let hrozí jejich prosychání. Zato půjde dub zčásti nahradit lípou, jilmem a bukem, které samy v lese zmlazují a zamlada snesou větší stín. Zatím se obnova lesa týká hlavně okrajů a tam se sází hlavně dub kvůli statice lesa, v centrální části Obory by měla být obnova citlivější, budou vznikat nejvýš jen malé světlinky tak, aby pomohly už dnes vyrůstající lípě, buku a jilmu. Samozřejmostí je pás lesa do dvaceti metrů od cesty, kde je nezbytné kácet ty stromy, které hrozí smrtonosným pádem větví nebo i kmenů. Náhrada bude zase v lípě a jilmu. J. a J. Sádlovi ÚČEL PSEK v Oboře není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. lásí se stavební komise Stavební komise byla ustavena jako poradní orgán starosty Městské části Praha-Satalice v listopadu ve složení Ing. onc, Ing. Jeřábek, Ing. Pechr, Ing. Tylš. Komise úzce spolupracuje se stavebním technikem p. Pecherem, který se zúčastňuje všech jednání komise. Komise se schází pravidelně, v týdnu před zasedáním zastupitelstva tak, aby zápisy z jednání komise obdrželi zastupitelé před jeho jednáním. LVNÍ ÚKOLY STVEBNÍ KOMISE. Operativní úkoly zadané starostou: studium projektů na investiční akce a opravy financované ze zdrojů MČ a MMP, náměty k úpravám projektů, sestava soupisu prací a rozpočtů (zpravidla nejsou součástí projektů) k usnadnění rozhodování zastupitelstva, předkládá vlastní návrhy stavebních akcí v režii MČ se soupisy prací a jejich oceněním (orientační rozpočty).. Běžné úkoly, jimiž se stavební komise zabývala v letech : sportovní areál: skryté vady na fasádě provozní budovy, čp. Pod Poštou: oprava balkónu, pozemek bývalého čp. úprava terénu po demolici domu, parkoviště osobních aut u nádraží: rozsah m, rozpočet. tis. Kč, ZŠ závady v krytině: náměty k postupu opravy podle projektu WL, posouzení ceny opravy, oprava plotu a vrat domu seniorů: účast při přejímce díla a reklamace zjevných vad, využití prodejny čp. Vinořská (bývalá drogerie): posouzení znaleckého posudku ke stavebním úpravám a doporučení optimální varianty stavebních úprav, oprava vozovky v ul. Před Tratí: vyhotovení soupisu prací s oceněním, m vozovky, náklady. Kč, realizace /. Výhledové úkoly silnice Satalice Vinoř, Územní plán Prahy: studium poslední platné verze, příprava námětů k projednání s prvním náměstkem primátora, rybníček v lesoparku Pod Cihelnou. velké opravy ulic K Cihelně, K Radonicům, Budovatelská, Před Tratí, U rborky, bývalý statek, obchvat Satalic. Stavební komise očekává náměty občanů Satalic, které lze předkládat při zasedáních zastupitelstva nebo při jednáních stavební komise, příp. mailem na Ing. Václav onc, předseda stavební komise Vyřešte půjčku jednoduše! Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky inzerce

6 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Filmový klub v Satalicích! Ve čtvrtek.. od hodin zahájí svoji činnost filmový klub v Praze-Satalicích. Ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem, který nabídl výhodnější podmínky promítání, a Bontonfilmem budou představeny ty nejlepší české, slovenské nebo česko-slovenské filmy, které patří do zlatého fondu naší kinematografie. I když televizních programů stále přibývá, domníváme se, že filmy jako Ucho, Žert, Spalovač mrtvol, ze slovenských Jánošík, Krvavá pani, Ja milujem, ty miluješ a mnohé další filmový divák nemá mnoho příležitostí vidět. Filmové čtvrtky budou, v případě diváckého zájmu, probíhat jednou za tři týdny, datum příštího promítání bude vždy uvedeno na webových stránkách a na vývěskách MČ Praha-Satalice. Prvním promítaným filmem bude kultovní československý snímek Noční jezdci režiséra Martina olého s výbornými výkony herců R. Brzobohatého, M. Dočolomanského, S. Valentové a dalších. Krátký komentář k filmu vykreslujícímu atmosféru v pohraničí nově založené Československé republiky podá Mgr. Martin Plch. Děkujeme restauraci Na hřišti, která poskytla prostory a techniku, Saše Říhové za dohodnutí podmínek se Slovenským filmovým ústavem a žákům ZŠ za zpracování plakátů. Poplatek za promítání bude použit k uhrazení promítacích licencí. Z případného přebytku bude uhrazeno bezplatné promítání pro děti. Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme rezervaci em na adrese: Milada Voborská, místostarostka V STLICÍC vzniká nová tradice, promítání kvalitních českých a slovenských filmů, se kterou se začalo v létě promítáním KINOBUSU ve sportovním areálu Uzavření úřadu Úřad městské části upozorňuje občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude úřad Městské části Praha-Satalice ve dnech.,. a.. uzavřen. Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky V souladu s odst. pís. a) a odst. pís. a) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuji občany Městské části Praha-Satalice o době a místě konání volby prezidenta republiky. I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:.. (pátek) od. do... (sobota) od. do. Volební místností je jídelna základní školy, ulice K Cihelně, Praha-Satalice. Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. lasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději dny před konáním voleb. Na žádost obdrží volič nové hlasovací lístky i ve volební místnosti. František Jenčík, starosta inzerce Zelené potraviny a zdravá výživa ledáte % přírodní produkty, které Vám dodají vše, co tělo potřebuje? Jste často nemocní a potřebujete zlepšit imunitu? Chcete přírodní cestou posílit své zdraví? ledáte způsob, jak tělo vnitřně očistit a omladit? Chlorella a Ječmen GW vám pomohou na cestě za zdravím. Očistí střeva, zbaví vás těžkých kovů, zlepší metabolismus, doplní vitamíny, minerály, stopové prvky a enzymy. Pro bližší informace volejte na tel.: nebo pište na: Ivana Vitoušová, Vlasty Buriana /, Praha Satalice konzultace, prodej a servis Nabídka TJ Sokol Satalice Vážení občané Satalic, naše tělovýchovná jednota vám v současné době nabízí členství ve třinácti oddílech pro děti, dospělé i seniory (podrobnosti najdete v přiložené tabulce). Další informace včetně fotografií ze cvičení i dalších akcí najdete na Sokolovnu je možné po domluvě i pronajímat. Případné dotazy zodpoví starosta Ing. Daniel Novák ( ) nebo sokolník Zdeněk Zajíček ( ). ODDÍLY Rodiče a děti Pro koho je určen: Děti, roky v doprovodu dospělého Děti roky v doprovodu dospělého Kdy se schází: Kontakt: Čt.. Katka Mlčochová ( ), Míša Vodová ( ). Čt.. Předškoláci Čt.. Mini-tenis Děti let Po.., St.., Čt.. a Pá.. Milan Písařík ( ) Gymnastika pro Děti let Út.. Jarmila Pádivá ( ) radost Tanečky Děti let St.. Lucie Janíčková ( ) Ivana Sýkorová () Děti let St.. rajeme si s míčem Děti let Út.. Míša Vodová ( ) Volejbal děti Děti let Pá.. Jovana Sádlová (), leš Vosáhlo ( ) Rekreační volejbal Dospělí Pá.. Milan Písařík ( ) Sportovní volejbal Dospělí Út.., Ne.. Kondiční gymnastika a body-building Dospělí Po.., Čt.. Dan Novák ( ) Blanka Nejedlá ( ) Sebeobrana Dospělí St.. Jaroslav Varadi () Nohejbal Dospělí So.. Jiří Kolář Stolní tenis Neomezeno Nepravidelně So Katka Mlčochová ( ) Zdravotní cvičení Neomezeno Po a Čt.. Soňa Paulová ( )

7 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Jízdní řády PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) LOUBĚTÍNSKÁ loubětín # Sídliště loubětín Lehovec utě x Jordánská x Lipnická x Plynárna Satalice x Sportareál Satalice x Nádraží Satalice Satalice STLICKÁ OBOR - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) STLICKÁ OBOR Satalice x Sportareál Satalice Plynárna Satalice x L L x Lipnická utě K Lehovec K Lehovec Sídliště loubětín loubětín # LOUBĚTÍNSKÁ - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. L - spoj jede přes otočku Lehovec Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. pokračování zastávek POLIKLINIK MZURSKÁ Krausova Krakov x via Letňany Zhořelecká Staré Letňany Odra x Toužimská Katovická Letecké opravny Řepínská Bakovská x Libeňská Kbely Čimice x Kbely Sídliště Čimice x Nymburská Spořická x Dřevařská Osecká Satalice x Skládka Chabry x Sportareál Satalice U Spojů x Plynárna Satalice x Na Štamberku x Lipnická Kokořínská utě Ďáblice Rajská zahrada # x Na Lukách x Ronešova Obchodní centrum Čakovice + Poliklinika Černý Most x Trutnovská ČERNÝ MOST # pokračování zastávek ve vedlejším sloupci + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. orientaní doba Dopravce: Platí od:.. BRNDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR. Brandýs n.l.-st.bol.,nám. Brandýs n.l.-st.bol.,u soudu x Brandýs n.l.-st.bol.,pekárny Zápy Zápy,Ostrov lázn Svémyslice Jenštejn,Dehtáry Radonice x K Ciheln B Satalická obora B Satalice B x Devaská B x Nymburská B x Kbely B x untíovská B x Letecké muzeum x Dstojnické domy x U Vodojemu LETNY - nejede od.. do..,.., od.. do..,..,.., od.. do..,.. a.. - nejede.. Jízda s pedem zakoupenou jízdenkou. Doplkový prodej jízdenek bez pirážky u idie. Území hl. m. Prahy se poítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v nedli (). Soft. CPS spol. s r.o.

8 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Ohlédnutí do historie Babojedy proč tento název Bylo, nebylo, ale je pravdou, že tato historka se táhne minulostí městské části už let a vzpomíná se na ni nerado. Ještě dlouhou dobu po této smutné události vyvolával vlakový průvodčí místo stanice Satalice zastávka Babojedy. Co se vlastně v roce přihodilo? V té době žil v álově ulici v č. p. se svou manželkou a dětmi jakýsi pan Balcar, zaměstnanec soudu v Praze. Tento pan Balcar měl mít bohatou příbuznou odněkud z Karlových Varů, která měla přijet na návštěvu do Satalic. Jenže ta po nějaké době zmizela, a když se po ní začalo pátrat, vedly stopy do Satalic. Balcar se měl pod tíhou důkazů přiznat, ale nikdy se nezjistilo, kam mrtvá žena zmizela. zde přichází druhá část příběhu. Co Právní poradna OTÁZK: Bydlíme s manželem v rodinném domku. V jedné polovině bydlíme my a v té druhé syn s rodinou. Máme s nimi neustále konflikty, a proto je tady už nechceme. Dům je náš, ale nevíme, jak postupovat. je z toho lidová tvořivost a co je pravda, se asi už dnes nezjistí, jedině, že by se dalo někde nahlédnout do tehdejšího vyšetřovacího spisu. Podle různých verzí pamětníků to bylo asi takto: Zmiňovaná příbuzná měla být velmi bohatá, a tak se občan Balcar domluvil s jistým panem B. z Přezletic, který v té době žil v podnájmu v Satalicích, že ji zabijí. Také tak učinili, ale pak nevěděli, co s mrtvolou nebohé ženy. tak měli ženu rozporcovat ve vinořském cukrovaru a maso ženy vyudit. Protože byla válka a masa bylo málo, měli takto získané vyuzené maso prodávat po okolních vesnicích a něco málo mělo přijít do konzerv. Jak se traduje, maso však bylo tak tuhé, že ho prý nežrali ani psi. Velké kosti prý byly zabetonovány do podlahy domku v álově ulici. Podle jiné verze zabil starou paní Balcar sám a pana B. využil k tomu, že mu nabídl k prodeji maso ten je při vidině výdělku prodával místním občanům. Této verzi odpovídá i to, že obžalovaný Balcar dostal trest smrti a byl popraven a pan B. byl odeslán do koncentračního tábora. Přiložená vzácná fotografie (děkuji p. Kociánovi) ukazuje podezřelé a houf zvědavců v ulici K Nádraží krátce před odbočením do álovy ulice. Jak je patrné ze snímků, rekonstrukce na místě činu probíhala v zimních měsících. Jak ubíhá čas od této události, je stále složitější dopátrat se pravdy. Možná, že se ji někdy dozvíme, anebo vše zůstane zahaleno tajemstvím. Jen ten název Babojedy asi Satalicím zůstane Libor Vrabec ODPOVĚĎ: Vycházím z toho, že na polovinu vašeho domu, kterou užívá váš syn s rodinou, není se synem uzavřena nájemní smlouva, a proto on a jeho rodina nemá právní důvod k užívání části nemovitosti. Na základě těchto skutečností pak váš syn užívá vaši nemovitost, resp. její část bez právního důvodu. Pokud si nepřejete, aby v druhé polovině vašeho rodinného domu váš syn se svojí rodinou dále bydlel, budete muset přistoupit k výkonu vašeho vlastnického práva. Správný postup je takový, že uživatele bez právního důvodu je nutné písemně vyzvat, aby předmětnou část nemovitosti v přiměřené lhůtě vyklidil a předal jejímu vlastníkovi. O vyklizení a předání lze rovněž uzavřít stručnou písemnou dohodu, která stanoví podrobněji povinnosti obou stran, včetně případné povinnosti nahradit škodu, vyjde-li najevo, že nemovitost je vinou neoprávněného užívání poškozena. O předání samotném je nejlépe sepsat předávací protokol zachycující stav předávané části nemovitosti včetně eventuálního stavu měřidel el. energie, vody, plynu a movitých věcí, které se v předmětné části nemovitosti nacházejí. Kdyby váš syn s rodinou požadavku na vyklizení a předání nemovitosti neuposlechl, pak nezbývá než podat žalobu na vyklizení nemovitosti k příslušnému civilnímu soudu. Ten rozhodne o vyklizení části nemovitosti včetně stanovení termínu vyklizení. Současně soud stanoví, zda vyklizení bude s náhradou či bez náhrady bydlení. Pokud ani poté nedojde k vyklizení, pak je nutné podat návrh na exekuci vyklizením části nemovitosti. JUDr. Radomír Šimek, advokát Novinky ve sportovním areálu Firma Zahradnictví Čech za,- Kč vybudovala petangové hřiště, které je vhodné i pro méně zdatné sportovce. Přijďte si zahrát od pondělí do neděle v zimním období od. do. hod. řiště je pro veřejnost zdarma, nutno se zaevidovat na recepci, kde vám budou na vratnou zálohu,- Kč zapůjčeny petangové koule a podél hřiště natažena bezpečnostní síť. Firmě Zahradnictví Čech děkujeme nejen za toto hřiště, ale také za pomoc s odvozem ostříhaných keřů z parkoviště. Ve spolupráci s městskou částí a firmou Colmex realizujeme instalaci venkovních fitness strojů, které jsou vhodné pro více generací. Na tyto stroje byla poskytnuta % dotace z Nadace správného životního stylu v rámci Evropského roku aktivního stárnutí. Snadné a zábavné cvičení je určeno pro všechny ve věku od do let, kteří dbají na zdravý životní styl. Na recepci vám rádi poskytneme informace ke cvičení návod na použití, tréninkový plán. Od firmy Precol jsme měli zdarma zapůjčené multifunkční hřiště. Toto hřiště se setkalo s velice pozitivním ohlasem a velkou využitelností k jednotlivým sportům in-line bruslení, hry s míčem, tancování, florbal, hokejbal, basketbal. Výhodou je celoroční užívání, během zimy je vhodné k bruslení. Další předností je nulová údržba. Rádi bychom takové hřiště využívali celoročně. Rozhodli jsme se rozšířit aktivity a zakoupili basketbalový koš. Chtěli bychom tímto poděkovat firmě Pragis, která sponzorsky stavebně upravila prostranství nádvoří k možnosti využití dalších sportovních aktivit. Spolu se společností Inlinetalent je naší snahou zaměřit se na věkovou skupinu dětí na prvním stupni základní školy, zejména od. do. třídy, pro které kapacitně nestačí družina v základní škole. Odborný dozor děti vyzvedne před školou po skončení vyučování a bude se jim věnovat v prostorách Sportareálu. V rámci volnočasového klubu pro děti, který je otevřen po-čt od do hod. bychom chtěli nabídnout sportovní, čtenářské, filmové a dle zájmu i jiné aktivity. Bc. Leona Táborská, jednatelka STLICKÝ ZPRVODJ bezplatný občasník. Vydává Úřad MČ Praha-Satalice. Neoznačené texty: Milada Voborská, František Jenčík. Foto: lžběta Kopecká. Tisk: REPRO servis, s.r.o. MK ČR-E.

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů:

Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů: Zápis č. 06/2011 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne 23. 2. 2011 v zasedací místnosti úřadu Městské části Praha - Satalice přítomní: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 1/22/2012 Rozpočet změna č. 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 2 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Ověřovatelé zápisu Starosta navrhl nové ověřovatele zápisů: JUDr. Jitku Mokrou a Ing. Vladimíra Bílka

Ověřovatelé zápisu Starosta navrhl nové ověřovatele zápisů: JUDr. Jitku Mokrou a Ing. Vladimíra Bílka Zápis č. 03/2010 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Satalice, konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti úřadu Městské části Praha-Satalice přítomní: omluveni: PhDr. F. Jenčík, Mgr. M.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více