Šetření a zase šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetření a zase šetření"

Transkript

1 BEZPLTNÝ OBČSNÍK ÚŘDU MĚSTSKÉ ČÁSTI PR-STLICE číslo LISTOPD SLOVO na úvod M ilí občané, rok se blíží ke konci a nastává čas bilancování. Většinou roční období přináší své klady i zápory. Satalice nestojí stranou. Negativních věcí se však dozvídáme každý den i prostřednictvím médií více než dost. Proto se chci věnovat v tomto sloupku záležitostem radostným. I z důvodu, že spravování městské části vskutku není jednoduché a někdy máte pocit, že řešíte jenom problémy. Naštěstí tomu tak stoprocentně není. Přestože ekonomická krize komplikuje život podnikům a podnikatelům, našli se společnosti a lidé, kteří Satalicím nezištně pomohli k tomu, že se realizovaly projekty, na které by v rozpočtu nebyly k dispozici finanční prostředky. Takže jsme díky společnosti Kamat mohli na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, a s pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se pak podařilo dětská hřiště doplnit stromy a keři. Díky České kapitálové, a.s. zase přibude ve sportovním areálu k bezplatnému užívání pro veřejnost in-line plocha, která se v zimním období promění na kluziště, a firma Zahradnictví Čech tamtéž vybudovala petangové hřiště. Dík patří mj. i společnosti PuB, SD a mnoha dalším, kteří pomáhají bez žádostí o poděkování na akcích pořádaných a financovaných městskou částí. Dovoluji si přesto jmenovitě vyzvednout zastupitele Libora Vrabce, který byl iniciátorem mimořádně vydařené oslavy. výročí zahájení provozu na našem železničním nádraží a připravil další výstavu o historii Satalic, a také poděkovat za obětavou činnost paní Váchové, která se dlouhodobě starala o chod klubu důchodců. Také chci poděkovat občanům, kteří v nebývalém počtu chodí na zasedání zastupitelstva městské částí a projevují tak zájem o dění v Satalicích. To byl náš velký sen po volbách v roce. Konkrétně na říjnovém zasedání zastupitelstva, při kterém se diskuse o změnách v MD zúčastnil zástupce společnosti Ropid, se vás sešlo kolem sto padesáti! Včetně asi tří desítek obyvatel Prahy, které jsem k nám pozval. Váš zájem přináší ovoce v podobě alespoň dílčích, věřím však, že pozitivních, změn v MD. FRNTIŠEK JENČÍK, starosta Městské části Praha-Satalice Šetření a zase šetření D obře už bylo. Rozpočet městské části opět čeká snížení. Ekonomická situace společnosti a předražené projekty z minulosti vyžadují svoji daň. Týká se to všech měst a obcí, Satalice tudíž nemohou být výjimkou. Od voleb na podzim se proto snažíme pracovat s financemi uvážlivě a racionálně. Dosud jsme nepoužili volné prostředky tedy úspory! Ty by podle nás měly primárně sloužit k opravě a zvelebování majetku městské části, nikoli na provozní výdaje. Navíc je nutné myslet i na budoucnost, protože naši následovníci na radnici (věřím, že samospráva zůstane v Satalicích zachována více na str. ) budou muset řešit opravu a údržbu budov či komunikací, a nepůjde o malé položky. I proto je důležité zachovat co nejvíce nemovitostí, které mají potenciál po odeznění krize finančně růst. Uvažujeme o jediném prodeji, a to zdevastované budovy v ulici K Rybníčku, u níž by náklady na opravu byly mimořádně vysoké. Revitalizace bývalého statku může podle mého názoru přijít na řadu ve vhodnější době. Záleží však na názoru všech zastupitelů. Odhad poklesu rozpočtu pro rok oproti letošku je %, což se logicky promítne na všech úrovních. Vývoj rozpočtu budeme bedlivě sledovat, a pokud nastane během příštího roku pozitivní trend, zareagujeme na to posílením v klíčových kapitolách. Ukázalo se, jak důležité bylo, že jsme se po volbách zaměřili na neefektivní provoz Pozvánka NETRDIČNÍ PRVEK je nejen příjemným osvěžením dětského hřiště v zahradě domu seniorů, ale celých Satalic. Dík patří panu Krajlovi, bývalému úspěšnému starostovi Vinoře. a hospodaření sportovního areálu. Došlo k pozitivnímu posunu. Kdybychom na trend minulosti, roční dotace cca miliony korun ročně na provoz, nezareagovali, tak v příštím roce bychom celou částku museli vybrat z úspor! Jsem rád, že většina zastupitelů městské části napodruhé schválila přesun části volných rezerv do banky J&T, která nabízí velmi výhodné zúročení krátkodobých termínovaných vkladů. Za rok bychom mohli takto vydělat.,- Kč, což je částka, kterou jsme pro letošek neměli ani na opravu komunikací. Šetření se projeví i z hlediska investičních akcí magistrátu. Tunel Blanka a metro v podstatě paralyzují další aktivity. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukce komunikací je pro příští rok vyčleněno pouze milionů korun (potřeba je miliard korun), lze předpokládat, že celá částka půjde pouze do kanalizací a vodovodních řadů, což se Satalic netýká. Proto intenzivně spolupracujeme s Technickou správou komunikací na údržbě komunikací, aby se jejich stav minimálně nezhoršoval, v lepším případě vylepšoval. František Jenčík, starosta na akce Filmový klub.. od hod. Promítání filmu Noční jezdci v salonku restaurace Na hřišti. Vstupné Kč, slavnostní přípitek v ceně. Satalice Climbing Contest II... Lezení, slaňování, slackline a další aktivity pro všechny vyznavače horolezeckého sportu v tělocvičně ZŠ Praha-Satalice. Více informací na Mikulášská nadílka.. od hod. V restauraci ve sportovním areálu. Speciální nadílka. Rezervace nutná na tel.. Satalice na starých fotografiích.. od. hod. Výstava a povídání nad dobovými fotografiemi Satalic v jídelně základní školy na téma Továrny a živnosti v průběhu. století. Vánoční strom v Satalicích.. od hod. Na zahradě domu pro seniory rozsvícení stromečku, zpívání koled, stínový Betlém a živá kůzlátka. Usušené pečivo, které můžete věnovat zvířátkům, přineste s sebou. Děkujeme. Vánoční setkání seniorů.. od hod. Vánoční setkání s občerstvením pro všechny satalické seniory. Místo konání podle počtu seniorů. Svou účast proto potvrďte paní Vlčkové na úřadu nebo na tel., a to do... Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s odst. pís. d) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů tímto informuji o počtu a sídlech volebních okrsků v Městské části Praha-Satalice. V Městské části Praha-Satalice je zřízen jeden volební okrsek se sídlem: ulice K Cihelně, Praha-Satalice, jídelna základní školy. František Jenčík, starosta

2 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahrádky a zelená zákoutí v Satalicích: Komise ve složení manželé Sádlovi a Libor Vrabec vyhodnotila jako nejlepší: Za Stodolami, Zahrádkářů, K Rokli čp. a. Pochvalu si zaslouží: ronětická ul., u domů č. a, Rážova, Medřické, Medřické, Rážova, ronětická, Bošínská, Marvanova, Vinořská, K luboké cestě. Dětská hřiště Menšíkova, Kemrova: rací plochy v nové zástavbě byly po plánované výměně povrchu doplněny stromy a keři, které zanedlouho vytvoří nejen optickou, ale i hlukovou bariéru a poskytnou dětem prostor k novým hrám. Částka tis. Kč na výsadbu zeleně byla uhrazena z tzv. MiNiGrantu z Nadačního fondu Veolia, který pro MČ Satalice získala obyvatelka Satalic Ing. Jitka Fialová. Oprava komunikace K Radonicům: Technická správa komunikací hlavního města vyšla vstříc úřadu městské části a provedla opravy na komunikaci, která je perspektivně v plánu hlavního města na celkovou rekonstrukci. Za opravu patří dík vedoucímu oblastní správy Sever TSK J. Tumpachovi. Oprava kanálových vpustí na komunikaci Budovatelská: Došlo k vyrovnávání problematických kanálových vpustí, čímž se zlepšil jízdní komfort po této komunikaci. Poděkování patří PVK a TSK. Obě instituce ochotně zareagovaly na požadavek úřadu městské části. Práce na komunikacích ve správě městské části: Bylo realizováno dokončení chodníků na komunikacích Stratovská a Pod Poštou, aby chodci nemuseli vycházet přímo na hlavní silnici, čímž reál bývalého statku v historickém jádru městské části není jistě právě chloubou Satalic. V současné době je pronajat, na jeho území působí několik společností. V plánu minulého vedení radnice bylo přeměnit jej na tzv. nové centrum Satalic, kde by vznikly nové budovy úřadu, pošty, galerie, restaurace a bytových domů. Vzhledem ke stále se snižujícím finančním prostředkům do rozpočtu městské části a omezeným dotačním titulům se domníváme, že nejen realizace, ale i následná údržba takto náročného projektu v současnosti není možná. Nabízí se tak otázka, co se statkem dál. Na minulém zasedání zastupitelstva MČ byl představen projekt společnosti Dimense, která by měla zájem ve spolupráci s dalšími subjekty vybudovat na daném území dům lasujte o statku Novinky v městské části DÍKY SPOLEČNOSTI Kamat se mohly na dětské hřiště v nové zástavbě položit pryžové desky, čímž se zlepšil hygienický komfort, s nezištnou pomocí paní Ing. Jitky Fialové a Nadačního fondu Veolia se dětská hřiště navíc doplnila stromy a keři. pro seniory a taneční akademii mezinárodní úrovně. Projekt by financovala ze svých zdrojů (s využitím fondů, dotací atd.). Městská část by nebyla investorem, získala by finanční prostředky z prodeje pozemku. Na webových stránkách najdete anketu, kam můžete poslat svůj hlas: Souhlasím s prodejem a přeměnou areálu statku na dům pro seniory a taneční akademii. Nesouhlasím s prodejem, preferuji současný stav a pozdější prodej za výhodnějších podmínek na realitním trhu. lasujte v anketě na webových stránkách MČ Praha-Satalice, pište na (do předmětu mailu napište statek ) nebo vhoďte váš názor do schránky na chodbě úřadu. Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva městské části v první polovině roku :..,..,..,.. Zasedání probíhají v jídelně základní školy a začínají v. hod. jen se zvyšuje jejich bezpečnost. Byl opraven chodník na komunikaci Před Tratí, na kterém po dešti kaluže znemožňovaly na poměrně dlouhém úseku jeho použití. Byla opravena úvodní část komunikace Zahrádkářů, trhliny na komunikacích K Řempu, K Rybníčku a Šimkova, čímž došlo k prodloužení jejich životnosti. Zakázku provedla firma Šlehofer, která poskytla nejlepší nabídku z pěti oslovených společností. Dílčí zlepšení MD: Na základě dohody organizace ROPID s městskou částí a ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy došlo k vylepšení koordinace autobusových linek MD a především v období mimo špičku. To znamená, že jednotlivé spoje linek a jsou spolu vzájemně lépe koordinovány tak, aby se minimalizovalo sjíždění spojů obou linek ve stejném nebo v podobném čase. Příprava opravy komunikace Za Školkou zatáčka: Byly poptány tři firmy na opravu zatáčky, která je rozbitá a úzká, a proto není v optimálním stavu pro automobilový provoz. Sprejeři: V městské části sprejeři ničí majetek. Proto starosta požádal velitele státní a městské policie o zvýšení Svaz městských částí hlavního města Prahy, jehož je městská část Praha- -Satalice zakládajícím členem, získává stále větší respekt a uznání. Základní myšlenka svazu, kterou je obrana proti zrušení samospráv tzv. malých městských částí ze strany magistrátu, je tak překonána. Telegraficky o činnosti svazu. Svaz se stal oficiálním partnerem pro Úřad vlády ČR, stejně jako Svaz měst a obcí. Bude se tak moci aktivně podílet svými připomínkami na návrzích zákonů. Toto je mimořádně významné, protože případné zrušení samospráv by muselo projít parlamentní cestou. Také se otvírá možnost pro ovlivnění i ekonomických zákonů. Dvacet starostů tzv. malých městských částí se v souvislosti s jejich uvažovaným rušením ze strany magistrátu dohodlo na zasedání v Praze-Zličíně na tom, že jejich rozhodnutí, že nebudou vyplňovat dotazníky, které z magistrátu došly osmi z nich v rámci prověřování jejich efektivity, platí i nadále. Dotazník podle starostů obsahuje např. chybné údaje a nedostatky. Dotazník se zaměřuje na výdaje městských částí, nepostihuje však efektivitu redistribuce na straně příjmů. O tomto stanovisku bezpečnostních opatření a intenzity při hlídání Satalic a o maximum snahy pro dopadení pachatele. Ničení majetku je trestným činem a v případě dopadení pachatelů bude úřad městské části požadovat finanční náhradu. Oprava stropu v učebně PC základní školy po vytopení (nové podhledy): Byly poptány čtyři firmy, nejnižší cenovou nabídku podal Karel Reisinger, který nezbytně nutnou opravu realizoval. Oprava žlabů: Soubor dobrovolných hasičů pomohl při vyčištění a opravě žlabů na budovách č. p. a. Drupol domeček: Společnost Drupol dovybavila domeček na dětském hřišti na zahradě domu pro seniory, za což si zaslouží poděkování. Obchodní dům: Magistrát hlavního města hledá vhodný pozemek v městské části, na který by vypsal záměr s případným postavením obchodního domu. Uvažuje o části pozemku v lokalitě Rádiovka, který je pro takovýto projekt vhodný. bsence obchodního domu chyběla drtivé většině občanů Satalic, kteří vyplnili v minulém roce dotazník úřadu městské části. Budova č. p., kterou využívají hasiči: Úřadu městské části se podařilo prokázat, že budova patří výlučně hlavnímu městu, v současnosti je svěřena do péče městské části. Je to významný úspěch, kterého se podařilo dosáhnout bez použití finančně nákladných právních služeb. Budovu by měli i nadále využívat hasiči, což je v zájmu nejen městské části. V současnosti probíhají jednání s majiteli pozemků manželi Fialovými o podobě nájemní smlouvy za využívání pozemku, na kterém budova stojí, a také o výši nájmu. jen Svazu MČ roste renomé byl informován primátor hlavního města. Starostové se v této souvislosti shodli na tom, že budou podporovat tzv. otevřené fórum, na kterém bude posouzena efektivita fungování veřejné správy hlavního města jako celku. Dopis nakonec podepsalo celkem starostů. Svaz na svém zasedání v Praze-Šeberově.. přijal nové členy: městské části Benice, Ďáblice, Královice, Řeporyje. Celkem už má svaz čtrnáct členů. Svaz bude na magistrátu usilovat o to, aby starostové městských částí měli vyčleněný prostor pro interpelace na zasedání zastupitelstva hlavního města, neboť současná praxe jim tuto možnost zcela stoprocentně nezajišťuje. Svaz vítá, že se náměstek primátora Nosek rozhodl v souvislosti se změnami v MD jednat se všemi městskými částmi, a věří, že slib dodrží. Svaz inicioval setkání s vedoucí oddělení rozpočtu magistrátu, na kterém se probírala problematika poklesu finančních prostředků ze strany magistrátu vůči městským částem. Starosta Prahy-Satalic rezignoval na místo v dozorčí radě svazu z důvodu oficiálního jmenování tiskovým mluvčím svazu.

3 ČÍSLO / STLICKÝ ZPRVODJ ITL FOOD STLICE Prodej (nejen) italských specialit a vín Od letošního dubna pozoru pozorujeme ujeme u kruhovéh u kruhového ho objezdu obje ezdu další italskou (jižanskou) (jiža anskou) stopu. K italské restauraci v Satalicích obchod, resta auraci přibyl v Satalicí ích i italský obch hod, přesněji italských přes sněji satalický Ital Food d prodejna itals ských specialit nabízí škálu spec cialit a vín. Ital Food na abízí širokou šká álu potravin kuchyni trav vin typických právě pro středozemní ku uchyni a mnoho a mn noho dalšího. Našim zákaznínaši im cílem je přiblížit Vám, Vám m, drahým záka azníkům, kům m, italskou kuchyni v plné v pln né kráse. Vybíráme Vybírá áme vás nabídky pro v ás ty nejlepší produkty produktty z velké nabídk ky italských a představujeme vám itals ských potravin a vín a představujeme v ám je v nově s příjemným v no ově zrekonstruované prodejně prrodejně s příjemn ným rodinným prostředím. Prosciutto, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Buffala, ceto Balsamico di Modena, Spaghetti, Pancetta...Zlomek produktů, které proslavili italskou gastronomii a již dlouho jsou oblíbeny po celém světě. Přijďte je do satalického Ital Foodu ochutnat i vy a přesvědčte se, proč je italská kuchyně považována za jednu z nejlepších na světě. DÁRKOVÉ KOŠE Potěšte své blízké dárkovým košem plným italských specialit. Rádi Vám připravíme dárkové koše na míru ideální dárek pro milovníky jídla. Nespoléhejte na předem připravené dárkové koše a připravte pro své nebližší opravdu jen to, co mají nejraději. PST Itálie se ve světě proslavila právě díky výborné pastě. Té vám v prodejně nabízíme veliké množství, včetně těstovin čerstvých. Ochutnejte kvalitní čerstvou pastu nebo prémiové tradiční značky z rodinných italských výroben. PEČIVO Zastavte se u nás pro výborné pečivo. Vybrat si můžete ze široké nabídky nejen typicky italského pečiva. Nabízíme Vám bagety, ciabatty, chléb, muffiny, panini a mnoho dalšího. Rádi Vám obložíme čerstvou bagetu nebo zapečeme panini podle vašeho přání. Výborná a čerstvá svačina v satalickém Ital Foodu. STÁČENÁ VÍN tel.:, facebook.com/italianfood.cz inzerce Připravili jsme pro Vás rozsáhlou italsko-českou vinotéku. Výborná italská a česká vína, bohatý výběr odrůd a chutí, možnost dárkového zabalení. sl ev ov ý VINOTÉK př % Čerstvé sýry a uzeniny v Ital Foodu. Typické produkty jako pancetta, několik druhů parmazánu, prosciutto, kozí a ovčí sýry, mozzarella, mortadella a mnoho dalšího. k ŠUNKY, SÝRY, SLÁMY u na i n s pón d ák le u v, pu a - Nabízíme druhů moravských stáčených vín. Přijďte ochutnat výborný Veltlín, Ryzlink nebo sezónní speciality jako Burčák a Svatomartinské víno.

4 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Základní škola Projektové dny podzim Projektové podzimní vyučování je vždy netrpělivě očekáváno žáky naší školy. Přemýšlejí o tom, jaké bude hlavní téma a ke které tematické skupině se připojí. To letošní vypadalo na první pohled poměrně jednoduše. Nákupní košík V dnešní době, kdy se řeší problémy globalizační, ekologické a společenské, se škola postavila k jejich řešení osobitě, jak je jí ostatně vlastní. Nejmladší děti se vydaly cestou za původem potravin, které denně kupujeme v obchodech. ledaly cestu ke chlebu, Pozvánka na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří Všichni žáci a zaměstnanci školy zvou veřejnost na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří, které se budou konat ve středu.. od. hod v prostorách školy. Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka základní školy k mléčným výrobkům a také k tomu, jaké jsou v nich vitamíny. Vyprávění příběhů slepičích vajec i složení písničky o tom, co si koupím a proč, je vedly k přemýšlení. Ti trochu starší sestavovali pyramidu zdravé výživy, aby si uvědomili, co je správné jíst, jak vybírat druhy ovoce a co jsou éčka v potravinách. V praxi si vyzkoušeli i pečení chleba. Ve spolupráci s ekologickou organizací se žáci. stupně rozhodli téma rozšířit. Jednotlivé skupiny se vydaly na exkurze do mlékárny, do muzea čokolády, do asijské tržnice, do nákupních center textilu i elektroniky. Ptali se po původu a zdrojích, zjišťovali, odkud pocházejí hotové výrobky. Nebyla opomenuta ani problematika vody, kterou pokládáme za běžnou součást života. Výstupem projektových dnů byly nesmírně zajímavé a originální prezentace jednotlivých týmů. V prostorách školy si všichni mohou prohlédnout grafické prezentace toho, co se děti zase naučily a jak obohatily školní prostředí i výuku. Mgr. Zuzana Píchová, koordinátorka projektových dnů Mateřská škola Motýlci jsou novinkou Skončily prázdniny, už je tu podzim, s ním i spousta nových kamarádů. Děti se těšily do školky, jelikož přes prázdniny zpozorovaly, že na zahradě máme novou lanovou dráhu, těšily se na spoustu legrace, na to, co nového se zase dozvědí a budou ve školce vytvářet. Mateřská školka už má další třídu, jmenuje se Motýlci a je pro děti, které chodí do školky jen na dopoledne. Kapacita mateřské školy je nyní dětí. V mateřské škole začaly kroužky angličtiny s rodilým mluvčím, kroužek flétny, kroužek tance a aerobiku, kroužek keramický. Každý měsíc připravuje vedení mateřské školy zajímavé akce. Navštíví nás divadlo, kouzelník, akrobati nebo jiní umělci. Marie Špalková, ředitelka mateřské školy ktivní dobrovolní hasiči Od posledního článku ve zpravodaji Sbor dobrovolných hasičů nezahálel. Jako tradičně jsme se podíleli na přípravě dětského dne v areálu skautské klubovny. Na závěr programu jsme děti potěšili výrobou pěny. Ve spolupráci s profesionálními hasiči jsme uspořádali pro obyvatele naší městské části Den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Ten se setkal s velkým úspěchem u malých i velkých návštěvníků. Přes prázdniny jsme prováděli na žádost úřadu městské části zalévání nově vysazených stromků a osvěžování vzduchu. V měsíci říjnu jsme provedli údržbu okapů na domech ve správě městské části. Kromě této činnosti jsme se zúčastnili několika soutěží v požárním útoku, kde hlavně naši mladí hasiči obsadili výborná místa. Poslední aktivitou byla pomoc při pořádání akce Kdo se bojí, nesmí do lesa. Pro více informací využijte naše nové internetové stránky Tomáš Maršál, velitel SD Satalice MTEŘSKÁ ŠKOL má nové hrací prvky. Tříkrálová sbírka Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Je již tradicí, že je tento čas věnován charitě. Rádi bychom vás požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která bude probíhat od. ledna do. ledna. Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě. Za váš příspěvek vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku za vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede zástupce Městského úřadu Neratovice. Vedoucí skupinek bude povinen prokázat se během konání Tříkrálové sbírky na požádání průkazem vedoucího skupinky, plnou mocí a občanským průkazem. Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o její úspěšnosti právě ve vaší oblasti. Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Velkoobjemové kontejnery.. čas přistavení.., K luboké cestě.. čas přistavení,.., Za Novákovou zahradou (Další termíny budou zveřejněny začátkem roku ) lásí se skauti Cílem skautingu na celém světě je výchova dětí, aby se z nich stali čestní lidé. Skauting je a vždy by měl být romantickou zábavou. Skaut nikdy nebyl organizací jen pro sebe sama a opravdoví skauti jsou lidé velmi otevření. V Satalicích se to odráží i v seznamu akcí pořádaných pro veřejnost, který je za dvaadvacet let pořádně dlouhý. Dlužno dodat, že jednotlivé akce se mohou konat také díky obětavé pomoci rodičů malých skautů a řadě sponzorů. K nejznámějším se řadí Zborovský závod k uctění památky československých legionářů, skautský den, při kterém konáme pravidelný úklid obory a důležité svátky (. květen,. říjen), kdy uctíme památku našich předků, kteří nám vybojovali svobodu. Naši městskou část reprezentujeme při různých akcích i v Praze, kde jsme například v červnu uctili památku hrdinné obrany v Resslově ulici v kostele Cyrila Metoděje na naše parašutisty (Operace nthropoid). Ve spolupráci s MČ Satalice jsme uskutečnili k. výročí této hrdinné akce vzpomínkové odpoledne, při které si návštěvníci mohli prohlédnout stylový britský tábor, děti zasoutěžit v zajímavých soutěžích. kci přijeli podpořit i legendární představitelé filmu tentát od Jiřího Sequense Radek Brzobohatý a Rudolf Jelínek.

5 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Navštivte firmu KMT Rádi bychom tímto oslovili nejen všechny občany Satalic, ale i ty mimosatalické a pozvali je k návštěvě a nákupu do naší provozovny v ulici K Cihelně. Dovolte, abychom se tímto krátce představili: Naše provozovna byla otevřena v roce a začátkem roku se přestěhovala do nových prostor v areálu bývalého autoservisu Dittrich. Zabýváme se dodávkami materiálu do velkých stavebních celků, ale zároveň nabízíme i veškerý elektromateriál pro dům a byt, jejich výstavbu a údržbu. Naše nabídka zahrnuje široký výběr vypínačů a zásuvek, dále nářadí, trubky, lišty, kabely, vodiče, prodlužovací kabely, měřicí přístroje, hromosvody, termostaty, interiérová i exteriérová svítidla, žárovky, zářivky, domovní zvonky, ventilátory, upevňovací a úložný materiál atd. Obchodní společnost KMT spol. s r.o., která má k dnešnímu dni celkem provozoven a působí po celé České republice, byla založena v roce. Zabývá se prodejem kabelů a kabelového příslušenství, kabelových souborů a armatur a zároveň nabízí vlastní výrobky, jako jsou kabelové příchytky, pojistkové spodky nebo držáky pojistek. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě a prohlídce naší provozovny v ulici K Cihelně ve dnech Po-Pá od. do. hod. Náš ochotný personál vám bude plně k dispozici a rád vám naši provozovnu představí, poradí s výběrem a zodpoví vaše případné dotazy. Na vaši návštěvu se těší tým Kamat Satalice Paseky v Oboře proč? Satalická bažantnice, běžně zvaná Obora, je chráněné území, které spravuje pražský magistrát podle závazného Plánu péče. Přesto je potřeba starat se, aby les v Oboře byl správně a odborně udržován a s tím souvisí otázka mnoha lidí, jestli nejsou vznikající paseky na újmu ochrany přírody a zachování hezkého lesa. Začátkem října Oboru navštívila asi čtyřicetičlenná skupina lesníků a biologů z odborné organizace Pro Silva Bohemica, která prosazuje způsoby údržby lesa tak, aby dobře plnil i rekreační a ochranářské funkce. Exkurzi organizoval Ing. Frantík z magistrátu a ze společné diskuse se zástupcem komise ochrany přírody úřadu městské části (J. Sádlo) byl tento závěr: lavní účel pasek není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. Vznikající paseky nejsou špatné řešení, protože je tady potřeba obnovit dub a ten je světlomilný, takže ho nelze sázet do stínu stromů a sám ve stínu nezmlazuje. Možná jste si všimli, že nejmladší duby v Oboře mají kolem metru v průměru, mladší tam už nevyrostly. Javory, které dnes jsou hlavní dřevinou Obory, nemohou dub plně nahradit; v horizontu desítek let hrozí jejich prosychání. Zato půjde dub zčásti nahradit lípou, jilmem a bukem, které samy v lese zmlazují a zamlada snesou větší stín. Zatím se obnova lesa týká hlavně okrajů a tam se sází hlavně dub kvůli statice lesa, v centrální části Obory by měla být obnova citlivější, budou vznikat nejvýš jen malé světlinky tak, aby pomohly už dnes vyrůstající lípě, buku a jilmu. Samozřejmostí je pás lesa do dvaceti metrů od cesty, kde je nezbytné kácet ty stromy, které hrozí smrtonosným pádem větví nebo i kmenů. Náhrada bude zase v lípě a jilmu. J. a J. Sádlovi ÚČEL PSEK v Oboře není těžba dřeva na suroviny, ale potřeba obnovit les. lásí se stavební komise Stavební komise byla ustavena jako poradní orgán starosty Městské části Praha-Satalice v listopadu ve složení Ing. onc, Ing. Jeřábek, Ing. Pechr, Ing. Tylš. Komise úzce spolupracuje se stavebním technikem p. Pecherem, který se zúčastňuje všech jednání komise. Komise se schází pravidelně, v týdnu před zasedáním zastupitelstva tak, aby zápisy z jednání komise obdrželi zastupitelé před jeho jednáním. LVNÍ ÚKOLY STVEBNÍ KOMISE. Operativní úkoly zadané starostou: studium projektů na investiční akce a opravy financované ze zdrojů MČ a MMP, náměty k úpravám projektů, sestava soupisu prací a rozpočtů (zpravidla nejsou součástí projektů) k usnadnění rozhodování zastupitelstva, předkládá vlastní návrhy stavebních akcí v režii MČ se soupisy prací a jejich oceněním (orientační rozpočty).. Běžné úkoly, jimiž se stavební komise zabývala v letech : sportovní areál: skryté vady na fasádě provozní budovy, čp. Pod Poštou: oprava balkónu, pozemek bývalého čp. úprava terénu po demolici domu, parkoviště osobních aut u nádraží: rozsah m, rozpočet. tis. Kč, ZŠ závady v krytině: náměty k postupu opravy podle projektu WL, posouzení ceny opravy, oprava plotu a vrat domu seniorů: účast při přejímce díla a reklamace zjevných vad, využití prodejny čp. Vinořská (bývalá drogerie): posouzení znaleckého posudku ke stavebním úpravám a doporučení optimální varianty stavebních úprav, oprava vozovky v ul. Před Tratí: vyhotovení soupisu prací s oceněním, m vozovky, náklady. Kč, realizace /. Výhledové úkoly silnice Satalice Vinoř, Územní plán Prahy: studium poslední platné verze, příprava námětů k projednání s prvním náměstkem primátora, rybníček v lesoparku Pod Cihelnou. velké opravy ulic K Cihelně, K Radonicům, Budovatelská, Před Tratí, U rborky, bývalý statek, obchvat Satalic. Stavební komise očekává náměty občanů Satalic, které lze předkládat při zasedáních zastupitelstva nebo při jednáních stavební komise, příp. mailem na Ing. Václav onc, předseda stavební komise Vyřešte půjčku jednoduše! Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky inzerce

6 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Filmový klub v Satalicích! Ve čtvrtek.. od hodin zahájí svoji činnost filmový klub v Praze-Satalicích. Ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem, který nabídl výhodnější podmínky promítání, a Bontonfilmem budou představeny ty nejlepší české, slovenské nebo česko-slovenské filmy, které patří do zlatého fondu naší kinematografie. I když televizních programů stále přibývá, domníváme se, že filmy jako Ucho, Žert, Spalovač mrtvol, ze slovenských Jánošík, Krvavá pani, Ja milujem, ty miluješ a mnohé další filmový divák nemá mnoho příležitostí vidět. Filmové čtvrtky budou, v případě diváckého zájmu, probíhat jednou za tři týdny, datum příštího promítání bude vždy uvedeno na webových stránkách a na vývěskách MČ Praha-Satalice. Prvním promítaným filmem bude kultovní československý snímek Noční jezdci režiséra Martina olého s výbornými výkony herců R. Brzobohatého, M. Dočolomanského, S. Valentové a dalších. Krátký komentář k filmu vykreslujícímu atmosféru v pohraničí nově založené Československé republiky podá Mgr. Martin Plch. Děkujeme restauraci Na hřišti, která poskytla prostory a techniku, Saše Říhové za dohodnutí podmínek se Slovenským filmovým ústavem a žákům ZŠ za zpracování plakátů. Poplatek za promítání bude použit k uhrazení promítacích licencí. Z případného přebytku bude uhrazeno bezplatné promítání pro děti. Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme rezervaci em na adrese: Milada Voborská, místostarostka V STLICÍC vzniká nová tradice, promítání kvalitních českých a slovenských filmů, se kterou se začalo v létě promítáním KINOBUSU ve sportovním areálu Uzavření úřadu Úřad městské části upozorňuje občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude úřad Městské části Praha-Satalice ve dnech.,. a.. uzavřen. Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky V souladu s odst. pís. a) a odst. pís. a) zákona č. / Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuji občany Městské části Praha-Satalice o době a místě konání volby prezidenta republiky. I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:.. (pátek) od. do... (sobota) od. do. Volební místností je jídelna základní školy, ulice K Cihelně, Praha-Satalice. Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. lasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději dny před konáním voleb. Na žádost obdrží volič nové hlasovací lístky i ve volební místnosti. František Jenčík, starosta inzerce Zelené potraviny a zdravá výživa ledáte % přírodní produkty, které Vám dodají vše, co tělo potřebuje? Jste často nemocní a potřebujete zlepšit imunitu? Chcete přírodní cestou posílit své zdraví? ledáte způsob, jak tělo vnitřně očistit a omladit? Chlorella a Ječmen GW vám pomohou na cestě za zdravím. Očistí střeva, zbaví vás těžkých kovů, zlepší metabolismus, doplní vitamíny, minerály, stopové prvky a enzymy. Pro bližší informace volejte na tel.: nebo pište na: Ivana Vitoušová, Vlasty Buriana /, Praha Satalice konzultace, prodej a servis Nabídka TJ Sokol Satalice Vážení občané Satalic, naše tělovýchovná jednota vám v současné době nabízí členství ve třinácti oddílech pro děti, dospělé i seniory (podrobnosti najdete v přiložené tabulce). Další informace včetně fotografií ze cvičení i dalších akcí najdete na Sokolovnu je možné po domluvě i pronajímat. Případné dotazy zodpoví starosta Ing. Daniel Novák ( ) nebo sokolník Zdeněk Zajíček ( ). ODDÍLY Rodiče a děti Pro koho je určen: Děti, roky v doprovodu dospělého Děti roky v doprovodu dospělého Kdy se schází: Kontakt: Čt.. Katka Mlčochová ( ), Míša Vodová ( ). Čt.. Předškoláci Čt.. Mini-tenis Děti let Po.., St.., Čt.. a Pá.. Milan Písařík ( ) Gymnastika pro Děti let Út.. Jarmila Pádivá ( ) radost Tanečky Děti let St.. Lucie Janíčková ( ) Ivana Sýkorová () Děti let St.. rajeme si s míčem Děti let Út.. Míša Vodová ( ) Volejbal děti Děti let Pá.. Jovana Sádlová (), leš Vosáhlo ( ) Rekreační volejbal Dospělí Pá.. Milan Písařík ( ) Sportovní volejbal Dospělí Út.., Ne.. Kondiční gymnastika a body-building Dospělí Po.., Čt.. Dan Novák ( ) Blanka Nejedlá ( ) Sebeobrana Dospělí St.. Jaroslav Varadi () Nohejbal Dospělí So.. Jiří Kolář Stolní tenis Neomezeno Nepravidelně So Katka Mlčochová ( ) Zdravotní cvičení Neomezeno Po a Čt.. Soňa Paulová ( )

7 ČÍSLO STLICKÝ ZPRVODJ Jízdní řády PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) LOUBĚTÍNSKÁ loubětín # Sídliště loubětín Lehovec utě x Jordánská x Lipnická x Plynárna Satalice x Sportareál Satalice x Nádraží Satalice Satalice STLICKÁ OBOR - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () NEDĚLE (+) STLICKÁ OBOR Satalice x Sportareál Satalice Plynárna Satalice x L L x Lipnická utě K Lehovec K Lehovec Sídliště loubětín loubětín # LOUBĚTÍNSKÁ - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. L - spoj jede přes otočku Lehovec Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+);..,..,..,..,.. jede jako v sobotu (). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. pokračování zastávek POLIKLINIK MZURSKÁ Krausova Krakov x via Letňany Zhořelecká Staré Letňany Odra x Toužimská Katovická Letecké opravny Řepínská Bakovská x Libeňská Kbely Čimice x Kbely Sídliště Čimice x Nymburská Spořická x Dřevařská Osecká Satalice x Skládka Chabry x Sportareál Satalice U Spojů x Plynárna Satalice x Na Štamberku x Lipnická Kokořínská utě Ďáblice Rajská zahrada # x Na Lukách x Ronešova Obchodní centrum Čakovice + Poliklinika Černý Most x Trutnovská ČERNÝ MOST # pokračování zastávek ve vedlejším sloupci + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. ČERNÝ MOST # Krausova + Poliklinika Černý Most x Trutnovská x Ronešova Obchodní centrum Čakovice Rajská zahrada # x Na Lukách utě Ďáblice x Jordánská Kokořínská x Lipnická x Na Štamberku x Plynárna Satalice U Spojů x Sportareál Satalice x Skládka Chabry x Nádraží Satalice Osecká Satalice Spořická x Dřevařská Sídliště Čimice x Nymburská Čimice x Kbely x Libeňská Kbely Řepínská BKOVSKÁ Katovická Letecké opravny Odra x Toužimská Zhořelecká Staré Letňany Krakov x via Letňany POLIKLINIK MZURSKÁ pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek + - na znamení od do h,v SO a NE celodenně - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. B - jede jen do zastávky Bakovská PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od:.. Tarifní pásmo P PRCOVNÍ DEN (X) SOBOT () a NEDĚLE (+) B B Území hl. m. Prahy se počítá jako tarifní pásma. orientaní doba Dopravce: Platí od:.. BRNDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR. Brandýs n.l.-st.bol.,nám. Brandýs n.l.-st.bol.,u soudu x Brandýs n.l.-st.bol.,pekárny Zápy Zápy,Ostrov lázn Svémyslice Jenštejn,Dehtáry Radonice x K Ciheln B Satalická obora B Satalice B x Devaská B x Nymburská B x Kbely B x untíovská B x Letecké muzeum x Dstojnické domy x U Vodojemu LETNY - nejede od.. do..,.., od.. do..,..,.., od.. do..,.. a.. - nejede.. Jízda s pedem zakoupenou jízdenkou. Doplkový prodej jízdenek bez pirážky u idie. Území hl. m. Prahy se poítá jako tarifní pásma. O svátcích jede jako v neděli (+). Soft. CPS spol. s r.o. O svátcích jede jako v nedli (). Soft. CPS spol. s r.o.

8 STLICKÝ ZPRVODJ ČÍSLO Ohlédnutí do historie Babojedy proč tento název Bylo, nebylo, ale je pravdou, že tato historka se táhne minulostí městské části už let a vzpomíná se na ni nerado. Ještě dlouhou dobu po této smutné události vyvolával vlakový průvodčí místo stanice Satalice zastávka Babojedy. Co se vlastně v roce přihodilo? V té době žil v álově ulici v č. p. se svou manželkou a dětmi jakýsi pan Balcar, zaměstnanec soudu v Praze. Tento pan Balcar měl mít bohatou příbuznou odněkud z Karlových Varů, která měla přijet na návštěvu do Satalic. Jenže ta po nějaké době zmizela, a když se po ní začalo pátrat, vedly stopy do Satalic. Balcar se měl pod tíhou důkazů přiznat, ale nikdy se nezjistilo, kam mrtvá žena zmizela. zde přichází druhá část příběhu. Co Právní poradna OTÁZK: Bydlíme s manželem v rodinném domku. V jedné polovině bydlíme my a v té druhé syn s rodinou. Máme s nimi neustále konflikty, a proto je tady už nechceme. Dům je náš, ale nevíme, jak postupovat. je z toho lidová tvořivost a co je pravda, se asi už dnes nezjistí, jedině, že by se dalo někde nahlédnout do tehdejšího vyšetřovacího spisu. Podle různých verzí pamětníků to bylo asi takto: Zmiňovaná příbuzná měla být velmi bohatá, a tak se občan Balcar domluvil s jistým panem B. z Přezletic, který v té době žil v podnájmu v Satalicích, že ji zabijí. Také tak učinili, ale pak nevěděli, co s mrtvolou nebohé ženy. tak měli ženu rozporcovat ve vinořském cukrovaru a maso ženy vyudit. Protože byla válka a masa bylo málo, měli takto získané vyuzené maso prodávat po okolních vesnicích a něco málo mělo přijít do konzerv. Jak se traduje, maso však bylo tak tuhé, že ho prý nežrali ani psi. Velké kosti prý byly zabetonovány do podlahy domku v álově ulici. Podle jiné verze zabil starou paní Balcar sám a pana B. využil k tomu, že mu nabídl k prodeji maso ten je při vidině výdělku prodával místním občanům. Této verzi odpovídá i to, že obžalovaný Balcar dostal trest smrti a byl popraven a pan B. byl odeslán do koncentračního tábora. Přiložená vzácná fotografie (děkuji p. Kociánovi) ukazuje podezřelé a houf zvědavců v ulici K Nádraží krátce před odbočením do álovy ulice. Jak je patrné ze snímků, rekonstrukce na místě činu probíhala v zimních měsících. Jak ubíhá čas od této události, je stále složitější dopátrat se pravdy. Možná, že se ji někdy dozvíme, anebo vše zůstane zahaleno tajemstvím. Jen ten název Babojedy asi Satalicím zůstane Libor Vrabec ODPOVĚĎ: Vycházím z toho, že na polovinu vašeho domu, kterou užívá váš syn s rodinou, není se synem uzavřena nájemní smlouva, a proto on a jeho rodina nemá právní důvod k užívání části nemovitosti. Na základě těchto skutečností pak váš syn užívá vaši nemovitost, resp. její část bez právního důvodu. Pokud si nepřejete, aby v druhé polovině vašeho rodinného domu váš syn se svojí rodinou dále bydlel, budete muset přistoupit k výkonu vašeho vlastnického práva. Správný postup je takový, že uživatele bez právního důvodu je nutné písemně vyzvat, aby předmětnou část nemovitosti v přiměřené lhůtě vyklidil a předal jejímu vlastníkovi. O vyklizení a předání lze rovněž uzavřít stručnou písemnou dohodu, která stanoví podrobněji povinnosti obou stran, včetně případné povinnosti nahradit škodu, vyjde-li najevo, že nemovitost je vinou neoprávněného užívání poškozena. O předání samotném je nejlépe sepsat předávací protokol zachycující stav předávané části nemovitosti včetně eventuálního stavu měřidel el. energie, vody, plynu a movitých věcí, které se v předmětné části nemovitosti nacházejí. Kdyby váš syn s rodinou požadavku na vyklizení a předání nemovitosti neuposlechl, pak nezbývá než podat žalobu na vyklizení nemovitosti k příslušnému civilnímu soudu. Ten rozhodne o vyklizení části nemovitosti včetně stanovení termínu vyklizení. Současně soud stanoví, zda vyklizení bude s náhradou či bez náhrady bydlení. Pokud ani poté nedojde k vyklizení, pak je nutné podat návrh na exekuci vyklizením části nemovitosti. JUDr. Radomír Šimek, advokát Novinky ve sportovním areálu Firma Zahradnictví Čech za,- Kč vybudovala petangové hřiště, které je vhodné i pro méně zdatné sportovce. Přijďte si zahrát od pondělí do neděle v zimním období od. do. hod. řiště je pro veřejnost zdarma, nutno se zaevidovat na recepci, kde vám budou na vratnou zálohu,- Kč zapůjčeny petangové koule a podél hřiště natažena bezpečnostní síť. Firmě Zahradnictví Čech děkujeme nejen za toto hřiště, ale také za pomoc s odvozem ostříhaných keřů z parkoviště. Ve spolupráci s městskou částí a firmou Colmex realizujeme instalaci venkovních fitness strojů, které jsou vhodné pro více generací. Na tyto stroje byla poskytnuta % dotace z Nadace správného životního stylu v rámci Evropského roku aktivního stárnutí. Snadné a zábavné cvičení je určeno pro všechny ve věku od do let, kteří dbají na zdravý životní styl. Na recepci vám rádi poskytneme informace ke cvičení návod na použití, tréninkový plán. Od firmy Precol jsme měli zdarma zapůjčené multifunkční hřiště. Toto hřiště se setkalo s velice pozitivním ohlasem a velkou využitelností k jednotlivým sportům in-line bruslení, hry s míčem, tancování, florbal, hokejbal, basketbal. Výhodou je celoroční užívání, během zimy je vhodné k bruslení. Další předností je nulová údržba. Rádi bychom takové hřiště využívali celoročně. Rozhodli jsme se rozšířit aktivity a zakoupili basketbalový koš. Chtěli bychom tímto poděkovat firmě Pragis, která sponzorsky stavebně upravila prostranství nádvoří k možnosti využití dalších sportovních aktivit. Spolu se společností Inlinetalent je naší snahou zaměřit se na věkovou skupinu dětí na prvním stupni základní školy, zejména od. do. třídy, pro které kapacitně nestačí družina v základní škole. Odborný dozor děti vyzvedne před školou po skončení vyučování a bude se jim věnovat v prostorách Sportareálu. V rámci volnočasového klubu pro děti, který je otevřen po-čt od do hod. bychom chtěli nabídnout sportovní, čtenářské, filmové a dle zájmu i jiné aktivity. Bc. Leona Táborská, jednatelka STLICKÝ ZPRVODJ bezplatný občasník. Vydává Úřad MČ Praha-Satalice. Neoznačené texty: Milada Voborská, František Jenčík. Foto: lžběta Kopecká. Tisk: REPRO servis, s.r.o. MK ČR-E.

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE Vážení cestující, ke dni 15. října 2016 (sobota) budou ve východní oblasti Prahy provedeny úpravy linkového vedení, které vyplynuly z jednání

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 02/2010 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 24. 11. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Satalice

Zápis č. 02/2010 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 24. 11. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Satalice Zápis č. 02/2010 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 24. 11. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Satalice Přítomní:PhDr. F. Jenčík, Mgr. M. Voborská, Ing. A. Vimerová,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 26.9.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, J. Husnajová, M.Suchopárková, M. Mach,

Více

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj Šenov u Nového Jičína Dne: 14.1.2015 od 16:00 Místo: Obecní úřad Účast: Ing. Frömel, p.horák, Mgr. Kovář, p., Ing. Pozvaní hosté: starosta JUDr. Třetina, stavební úsek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Řešit problematiku bezdomovectví a. drogově závislých na exponovaných místech

Řešit problematiku bezdomovectví a. drogově závislých na exponovaných místech VEŘEJNÉ FÓRUM 2017 Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Místní Agenda 21 Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8 www.mzp.cz, www.sfzp.cz Výsledky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁPIS č. 27/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,10 hod.)

ZÁPIS č. 27/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,10 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. 15/2011. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne 12. 10. 2011 v Základní škole Praha - Satalice

Zápis č. 15/2011. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne 12. 10. 2011 v Základní škole Praha - Satalice Zápis č. 15/2011 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne 12. 10. 2011 v Základní škole Praha - Satalice přítomní: omluveni: Vrabec, Mgr. Jovana Sádlová, Ph.D., JUDr. Jitka

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. listopadu 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více