zvyšování sebedůvěry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zvyšování sebedůvěry"

Transkript

1 zvyšování sebedůvěry

2 Přihlásit se můžete: 1. Písemně: PROMETHEA, Nad Obcí II/5, Praha 4 2. Telefonicky: , em: 4.

3 zvyšování sebedůvěry 6 cyklů po 7 seminářích Navštivte 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec Obdržíte certifikát o absolutoriu. Všechny semináře získaly akreditaci České asociace sester (1 seminář/1 kredit). Jménem občanského sdružení PROMETHEA si Vám dovolujeme představit náš projekt nazvaný Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen. Tento dvouletý projekt ( ) je realizován v rámci čerpání finančních prostředků Evropského sociálního fondu a naplňuje hlavní cíle JPD 3 opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života. Záměrem tohoto projektu je pomoci ženám a mužům s nízkým sebevědomím, kteří si chtějí najít práci, obstát ve výběrovém řízení nebo při jednání s personálními agenturami, ale i těm, kteří chtějí co nejlépe reprezentovat svého zaměstnavatele a být oporou rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli řešit své problémy v rodině a partnerství, překonávají těžkou životní situaci, potřebují najít sebejistotu při výchově dětí, vracejí se na trh práce, hledají novou cestu, avšak při těchto svých snahách sami potřebují podporu a vyšší sebevědomí. V prvních krocích na cestě k dosažení oprávněných potřeb a cílů jim budou nápomocni profesionálové z různých oborů. Jak chceme svého záměru dosáhnout? Prostřednictvím seminářů. Cílem seminářů není jen teorie, ale především praktické využití získaných vědomostí, různá cvičení a rady, jak se vyvarovat stále stejných chyb a kroků. Odměnou pro absolventy by měly být nejen zvýšená sebedůvěra a sebevědomí, bezplatné poradenství, ale i certifikát o absolutoriu. Semináře jsou zaměřené především na pomoc ženám a mužům s nízkým sebe vědomím při jejich hledání nových životních příležitostí. Chceme společně přispět k tomu, aby se z posluchačů našich seminářů staly osobnosti, které jsou si vědomy svých předností a kvalit, které dokáží harmonicky spojit rodinný a pracovní život. Budeme usilovat o to, aby je zdravé sebevědomí dovedlo k samostatnosti, nezávislosti a zodpovědnosti za sebe samé. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Semináře jsou zdarma.

4 Když jste došli tak daleko, že už nemůžete udělat jediný krok, pak jste právě v polovině vzdálenosti, kterou jste schopni překonat. Grónské přísloví

5 Obsah Zvyšování sebedůvěry / 1 Návody jak si poradit / 4 O projektu / 5 Pro koho je projekt určen / 6 Jaký je cíl projektu / 7 Promethea / 8 Sebevědomí národa z pohledu historika / 9 Test / 10 Harmonogram seminářů / / seminář Zdraví a sebevědomí / 16 Krása a tvorba osobního stylu / seminář Jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti / seminář Komunikace / seminář Kulturní a sociálně-politický přehled / seminář Sebereprezentace / seminář Relaxace, zdravý životní styl / 30 Oblečení a naše sebevědomí / seminář Speciál psychické zdraví a sebevědomí / 34 Poradenská činnost, certifikát, rekvalifikace / 36 Městská knihovna Lidová univerzita / 38 Morální podpora / 40 Slovníček / 42 Co je ESF? Co je JPD 3? / 45 Seznam doporučené literatury / 46 Harmonogram seminářů IKEM / 48 Výsledky testu / 48

6 Když se potřebujeme na něco zeptat Při trémě Stresu Pracovním pohovoru Na úřadech Jaká máme práva při jednání s úřady legislativa Jaká jsou základní lidská práva (Ústava) Jak reprezentovat sebe, svou rodinu, firmu, zaměstnavatele a svoji zemi Jak a kde používat asertivní chování Jak předcházet konfliktům návody jak si poradit Jak být rovnocennými partnery v EU národní sebevědomí Jak kultivovat své jednání a vystupování Jak si poradit s oblékáním a líčením Co je to zdravý životní styl a pozitivní myšlení Umění odpočinku uprostřed stresu a nadměrného množství informací

7 o projektu Projekt vznikl na základě mých vlastních životních zkušeností. Sama na sobě jsem si uvědomila, jak nesmírně důležitou roli v životě hraje sebevědomí a sebedůvěra a všechna sebe v nich obsažená. Jak lehké je o sebevědomí přijít, jak je křehké a zranitelné a jak těžce se nabývá zpět Jak dlouhá cesta vede k sebedůvěře. Od kořenů vlastního života, rodiny, přes pracovní vztahy. Jakékoli lidské kontakty a střetnutí s jakým koli člověkem při jakékoli příležitosti a v jakékoli situaci jsou zase jenom střetnutím s člověkem vyžadujícím sebevědomí a sebedůvěru uvědomění si svého sebevědomí a sebejistoty. Proto vzniklo občanské sdružení PROMETHEA, které Vám může dát návody a nástroje, jak si v životě poradit, jak na to, kde začít nebo co změnit. Můžeme Vám napomoci k tomu, jak sebevědomí v sobě začít pěstovat, jak ho posílit, nebo jak objevit, že je vaší pevnou součástí. Stejně jako je důležité obstát jako národ ve světě (v EU), je také důležité obstát i ve vlastní rodině, kde všechno začíná. Žena je nositelkou nejen života, ale i sebevědomí. Jak sebevědomá je žena, tak sebevědomé jsou děti a následně tak sebevědomý je národ. Žena má v sobě obrovskou moc ovlivnit vývoj dítěte, a tím i celé společnosti. Mnoho žen si toto své výsostné poslání neuvědomuje a nevyužívá ho. Postavení žen jak ve společnosti, tak i v rodině je veřejností i jimi samotnými opomíjeno nebo cíleně potlačováno. Některé ženy přijaly tuto skutečnost jako svůj úděl. Chtěli bychom je přesvědčit o tom, že je v našich silách jej změnit. Právě sebedůvěra a zdravé sebevědomí mohou důsledně změnit prostředí, ve kterém žijeme. Náš projekt je inovační právě tím, že poskytuje ucelený pohled na sebevědomí ve všech kontextech a souvislostech. Od osobního sebevědomí až po národní sebevědomí jak obstát nejen sám před sebou, jak zlepšit partnerský život, pracovní vztahy až k reprezentaci firemní a národní. Za tím vším nacházíme potřebu zdravého sebevědomí, sebedůvěry, sebejistoty. Hana Seyčková, vedoucí manažerka projektu 4 5

8 pro koho je projekt určen 1. Nezaměstnaní ženy i muži, kteří hledají práci a jsou v evidenci na úřadech práce. 2. Osoby vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny, po prožitém životním stresu, otřesu aj. 3. Zaměstnankyně/zaměstnanci, kteří potřebují a chtějí získat více sebe důvěry a sebevědomí pro výkon svého povolání. 4. Zaměstnankyně/zaměstnanci mající možnost pracovat ve vedoucích funkcích, v oblasti politiky, ale chybí jim dostatek sebedůvěry a sebevědomí. 5. Osoby, které chtějí získat sebevědomí a sebedůvěru pro život v rodině, ve vztahu k partnerovi, dětem, příbuzným. 6. Firmy, které mají zájem o zvyšování sebevědomí svých zaměstnanců pro prezentaci na trhu. 7. Absolventi škol, kteří hledají práci.

9 jaký je cíl projektu Naším úsilím a cílem je jen to, co si přeje většina lidí rovnocenné, hezké vztahy oficiální mluvou řečeno rovné příležitosti mužů a žen. Chceme lidem pomoci ukázat cestu, najít řešení, přesvědčit je o tom, kolik možností mají sami ve svých rukou k tomu, aby vytvořili harmonické prostředí pro své partnery, rodinu, spolupracovníky prostřednictvím vlastního sebevědomí sebeuvědomění si vlastních kvalit. Radovat se sebevědomě ze života v tom těle, které má člověk darem od přírody i bez drahých plastických operací. I takové sebevědomí chceme podporovat. Ukázat, v čem spočívá zdravé sebevědomí a učit ho získat ty, kterým chybí a zatím se neodvažují nebo nedokáží sami nic měnit. Proto jsme vytvořili cyklus seminářů, zaměřených na podporu sebevědomí. Semináře jsou sestaveny jako schody, které jsou také součástí našeho loga a celého grafického řešení všech materiálů. Stupínek za stupínkem nahoru. Někdy z velké hloubky. Přes vzdělání, informovanost a pochopení k lepšímu sebevědomí. Je to velká práce každého na sobě samém. Vlastně nejdřív uvnitř sebe. Tam je práce nejvíc, tam sídlí naše sebevědomí, tam do nitra člověka je zaměřena většina našich seminářů, které budou propojeny přednáškami vizážistů a odborníků na oblékání, komunikaci, etiketu a estetiku tedy těmi, kteří pomohou zlepšit formu. A aby člověk všechny tyto znalosti uměl používat, bude mít každý seminář i praktické cvičení. Žijeme v době, kdy na sebe ženy i muži berou čím dál tím větší zodpovědnost. Nezapomněli jsme ani na velmi důležitou součást života v poslední době, nebo právě touto uspěchanou dobou mnohdy opomíjený odpočinek. Součástí seminářů bude seznámení se s různými relaxačními technikami a přehledem i vhodností jejich použití. Práce na sebevědomí nic nestojí, jen úsilí, ale tím větší hodnotu získáte, když se vydáte po našich schodech nahoru. Náš projekt je o rovných příležitostech, o rovnocenných vztazích. Vztah ženy a muže je základní vztah. Sebevědomí lidé, kteří jsou si vědomi svých kvalit, jsou i větší zárukou partnerských vztahů bez týrání, psychického vydírání, bez násilí na sobě i druhých. Posílením sebevědomí pomůžeme mnoha lidem k napravení zdánlivě nefungujícího vztahu, k jeho opuštění, nebo naopak k jeho pochopení. Posílené sebevědomí usnadní mnoha lidem překonat těžkou životní situaci způsobenou rozchodem, ztrátou blízkého člověka, nemocí, nezaměstnaností Posílené sebevědomí přispívá k nalezení životní rovnováhy a radosti ze života. 6 7

10 Tak jako bájný Prométheus přinesl lidem oheň a rozsvítil jejich životy, tak i občanské sdružení Promethea je tady proto, aby vám pomohlo najít, posílit nebo obnovit vaši sebedůvěru, která je obrazně řečeno ohněm duše. Jsme přesvědčeni, že jejím prostřednictvím úspěšně zvládnete i ty nejsložitější situace ve vašem osobním, rodinném, profesním i společenském životě. Vše potřebné o naší činnosti najdete jak v této brožuře, tak i na našich internetových stránkách

11 Sebevědomí národa z pohledu historika Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Každý vyspělý národ má a pěstuje si povědomí o kořenech své existence. Ať se již obrací do mlžného světa národních bájí a mytologií, nebo se promítá v obrazech kritických vědeckých poznatků. Při promítání své minulosti každý národ zároveň aktualizuje svoji přítomnost a vrací se k heroickým či zlomovým momentům svých dějin, jimiž se poměřuje se sousedy. Francouzi bývají hrdi na gotické katedrály, Angličané se pyšní zrodem parlamentarismu na své půdě, Rusové se vracejí k hrdinským bylinám, Italové se honosí antickým Římem, Dantem i Markem Polem, Němci si připomínají tradice středověkého císařství, Poláci vítězství pod Grunwaldem. Složitější to mají Češi, kde se svatováclavská tradice prolíná s odkazem Jana Husa a husitství. Nebo jinak řečeno, reformace s protireformací. Všechny tyto momenty (vyjmenovány jsou pouze některé namátkové příklady) se slévají a sestavují do ideových konstrukcí, které tvoří vydatnou a neodmyslitelnou součást národního sebevědomí. Toto sebevědomí sjednocuje, integruje a mívá státotvorný dopad, takže se běžně mění v součást státních ideologií. Patří k obvyklým a přirozeným znakům každého národního společenství a jako takové bývá také náležitě pěstováno. Nelze jej ovšem klást do jedné roviny s bojovným nacionalismem, vyzdvihujícím rasovou nebo politickou nadřazenost jednoho národa nad druhým a nejednou sloužícím k ospravedlnění agresí a expanzí. Třebaže zlatý věk národního sebeuvědomování sehrál svoji historickou roli a zároveň odezněl v časech vzniku novodobých národů, spojených (pokud jde o střední Evropu) s 18. a zejména 19. stoletím, mají formy a intenzita národního sebevědomí svoje místo i v dnešní době. Národ bez vlastní historie a vlastního sebevědomí se dá stěží kde nalézt, tím méně v Evropě, tolik bohaté na košaté varianty národního vědomí, povědomí, sebevědomí. To jistě nezmizí ani v třetím tisíciletí. Podle mého soudu se projekt Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen vyznačuje především střízlivostí a realistickým přístupem, který nebývá v podobných iniciativách vždy samo - zřejmostí. Cíle jsou deklarovány jasně a přehledně, podobně, jako jakými prostředky by se mělo uvažovaného záměru dosáhnout. Rád ho proto doporučuji k další úspěšné realizaci. Se srdečným pozdravem Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Součástí našeho projektu o sebevědomí je také prostor věnovaný posílení národního sebevědomí a podporování národní identity. Tento materiál připravujeme na našich webových stránkách Týká se významných českých osobností z různých oblastí umění i vědy malířů, skladatelů a hudebních interpretů, básníků a spisovatelů, architektů, sportovců, nositelů významných cen, vynálezců a objevitelů. 9 9

12 jste asertivní? jaké máte sebevědomí? Jedním z aspektů asertivity je být sám/sama sebou. Jak jste na tom Vy? Na následující otázky odpovězte jednoznačně a zakroužkujte buď ANO, nebo NE. Pokud jste na pochybách, zvažte, čeho je více než 51 %. Započítejte si bod za odpovědi NE u otázek 3, 7, 8 a 14. U ostatních otázek si dejte bod za odpovědi ANO. Vyhodnocení testu najdete na str. 48.

13 1. Přátelé vás zvou na návštěvu, ale vám se chce být doma sám (sama). Jasně jim to řeknete, nebudete se vymlouvat na nemoc, nebo slibovat, že přijdete později. 2. Chodíte oblečení pohodlně. Spíše čekáte, až móda dožene váš oděv, než abyste se snažili být s ní. 3. Což takhle dát si večer kapra a bramborový salát, jablkový závin, prostě štědrovečerní menu? Měli byste něco proti tomu? 4. Souhlasíte s rčením: Ať si každý před svým prahem zamete, pak bude dobře na světě? ANO NE 5. Pro ženaté a vdané: Máte stále ještě koníčky z doby, kdy jste byli svobodní? ANO NE 6. Pro svobodné: Počítáte s tím, že si po svatbě, vy i váš protějšek, ponecháte své koníčky? ANO NE 7. Co soudíte, když si někdo v restauraci objedná vídeňský řízek se zelím? Myslíte si, že jde o trapnou extravaganci? 8. Brzy budete mít kulaté narozeniny. Přátelé je vždy bouřlivě slaví, vám se do oslav moc nechce. Přesto oslavu uspořádáte co by tomu přátelé řekli? 9. Kynologie vás baví. Dokázali byste ve městě chovat psa? ANO NE 10. Je normální, když někdo doma chová potkana nebo krysu? ANO NE 11. Není důvod, proč vycházet se všemi lidmi. Důležitější je zachovat si tvář. ANO NE 12. Ve vaší rodině je zvykem pořádat velké svatby. Dovedete si představit, že právě vy budete mít svatbu jen se dvěma svědky? 13. Líbí se vám obraz nabízený v aukci. Potřebujete však dost nutně nový televizor. Koupíte obraz? 14. Nevyvedlo se vám manželství. Uvažujete o rozvodu. Zvažujete pro a proti. Přihlížíte k tomu, co tomu řeknou lidé? 15. Souhlasíte se rčením: Líná huba holé neštěstí? ANO NE SOUČET BODŮ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE

14 Když se dostanete do beznadějné situace a všechno je proti Vám, když se zdá, že už to nemůžete vydržet ani o minutu déle, nevzdávejte se, protože tohle je právě ten čas a právě to místo, kdy se vývoj otočí.

15 Odvaha je spolu s láskou ten nej větší dar. Každý z nás je častokrát poražen, ale přijímáme-li prohru s humorem, poučíme-li se z ní a zkusíme to jinak, potom nalez neme naplnění. Roseanne Ambroseová-Brownová

16 harmonogram seminářů pro rok 2006 Cyklus A Pilotní semináře projektu se uskuteční v období od listopadu do prosince 2006 ve zdravotnickém zařízení IKEM v Praze 4. Cílová skupina zdravotnický personál. pro rok 2007 Semináře realizované v roce 2007 budou probíhat v klubovně Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze seminář 2. seminář 3. seminář 4. seminář 5. seminář 6. seminář 7. seminář Cyklus B soboty hod Cyklus C pátky hod Cyklus D středy hod Cyklus E soboty hod Cyklus F středy hod Všechny semináře získaly akreditaci České asociace sester. Každý seminář má hodnotu jednoho kreditního bodu. Přihlásit se můžete: písemně: PROMETHEA, občanské sdružení, Nad Obcí II 1967/5, Praha 4 telefonicky: kontaktní osoba Bc. Ondřej Sedláček, tel.: , em: Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budou spolupodílet sami účastníci, stejně jako na sestavení semináře č. 7. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tématicky odlišných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana 37. Poradenská činnost (strana 36) v průběhu seminářů bude zdarma poskytováno poradenství zkušených lektorů. Aktuální informace o poradně najdete na Všechny semináře jsou zdarma.

17 1. seminář strana Zdraví a sebevědomí Krása a tvorba osobního stylu 2. seminář strana Jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti 3. seminář strana Komunikace 4. seminář strana Kulturní a sociálně-politický přehled, ekologie, legislativa EU, základní lidská práva 5. seminář strana Image osobnosti, etika, etiketa, sebereprezentace a kultura jednání 6. seminář strana Relaxace, pohyb, zábava aneb zdravý životní styl trochu jinak Oblečení a naše sebevědomí 7. seminář speciál strana Psychické zdraví a sebevědomí člověka sebevědomí psycholog x psychiatr pozitivní myšlení účast význačných osobností praktická cvičení, prezentace vaše nejoblíbenější téma předávání certifikátů

18 zdraví a sebevědomí lektoři: Jan Löbl a Patricie Padillová Příčina a vznik poruch zdraví a sebevědomí Alternativní léčebné technologie Harmonizace těla, ducha a intelektu Praktické ukázky Diskuse Jan Löbl a Patricie Padillová poskytují pro veřejnost poradenskou činnost v alternativních léčebných technologiích. Pro zájemce pořádají přednášky, kurzy a semináře REIKI, kineziologie, automatické kresby a dalších regeneračních metod. Ve spolupráci s cestovní kanceláří realizují projekt Harmonizace těla, ducha a intelektu formou týdenních pobytů nebo prodloužených víkendů určených pro různé cílové skupiny. Naše sebehodnocení je vnitřním filtrem, který rozhoduje o našem úspěchu či neúspěchu v životě. Archibald D. Hart V našem životě je mnoho podnětů, které nás ovlivňují. Toto téma je o sebevědomí a o tom, co nám brání takovými být. Nejistý a vystrašený člověk má obavy ze všeho možného i nemožného. Má stres z minulosti i přítomnosti, obavy z budoucnosti. Dokonce, i když se máme v současnosti dobře, děláme si obavy, jak dlouho to vydrží a co bude potom. Opakem je sebejistý člověk, který si je vědom svých kvalit, nenechá se zastrašit, nemá strach z autorit a obdivuhodně dobře si vede při pohovorech vedoucích k získání zaměstnání, které si vyhlédne. Svým klidem, pozitivním myšlením a svými přiznanými kvalitami dosáhne všeho podstatně jednodušeji. Nad těmito dvěma póly je nutno se zamyslet. Co asi způsobuje, že někdo je uzlíček nervů, neschopný prosadit se jak v pracovním, tak i v osobním životě, a nic mu nevychází? A čím to asi je, že někdo dokáže být stále pozitivní a sebevědomý? Pokusíme se Vám na to odpovědět. Vyšli jsme z rodiny, která nás formovala, zformovala a mnohdy i zdeformovala, což nemůžeme vyčítat rodičům, protože oni dělali vše s nejlepším úmyslem v rámci svého nejlepšího vědomí, svědomí a pochopení. Naše životní etapa rodičovské výchovy však začíná ve skutečnosti mnohem dříve, než začíná náš věk NULA, tedy okamžik zrození. Poprvé se s rodinným dědictvím ve formě nevyřešených problémů, stresu a tzv. dědičných chorob setkáváme při našem početí předáním stresované buňky otce nebo matky, nedej bože obou. Tak dostáváme na cestu hned v počátku batoh stresu, bez možnosti volby ho odmítnout. V období našeho prenatálního vývoje vnímáme mnohokrát intenzivněji veškeré emoce, hlavně ty negativní, naší matky, ale i okolí. No a pak přijde ten okamžik O, naše zrození. Jen velmi nevnímavý člověk může říct, že to nic není. Naše zrození je pro nás pořádný šok a opět mnoho stresu. Také proto si to někteří z nás rozmyslí a nechtějí ven. To pak naše klasická medicína řeší rázně a nekompromisně pomocí císařského řezu a další problém je na světě. Ti, kdo se zrodili císařským řezem, mají celý život problémy s dokončováním věcí. Tak a jsme na začátku, konečně jsme se narodili. Již v tento okamžik máme v každé buňce našeho tělíčka hromadu stresu. Od tohoto okamžiku začíná ta pravá rodičovská výchova se všemi klady, ale i zápory. Mnohdy máme sourozence a postupně získáváme kamarády, přátele, spolužáky. Těsně po

19 o sebevědomí úplně jinak narození se poprvé setkáváme s autoritami, rodiči a ostatními dospělými. Absolvujeme školní docházku, studium, zažíváme první lásky a hledáme si zaměstnání. Bohužel, každá negativní situace v této škole života v nás zanechává negativní emocionální bloky a formuje naše zdraví, životní postoje, hodnoty a způsoby chování. A jsme u jádra věci. Pokud chceme být sebevědomí a úspěšní, je třeba, abychom byli zdraví. Jsme energetické bytosti a jako takové musíme mít především v pořádku energetiku těla, kde se vždy nachází příčina našich problémů v psychice a fyzickém těle. Jakékoliv problémy ve fyzickém těle a v naší psychice jsou druhotným projevem nerovnováhy našeho energetického systému. Takže pokud chceme být zdraví, sebevědomí a úspěšní, pokud si chceme užívat plnými doušky spokojeného života, je nutno pro to něco udělat. Tento ozdravný proces nazýváme harmonizace těla, ducha a intelektu. Jedná se o harmonizaci našeho energetického systému postupným odvedením negativního emocionálního stresu ze všech údobí našeho života, vyladěním funkce všech energetických toků v našem těle tak, aby naše orgány byly správně zásobovány energií a mohly tak správně fungovat. Na fyzickém těle je také nutno ze všech blokovaných svalů, které nefungují správně, odvést negativní energii a obnovit správnou polarizaci, tedy funkčnost. Harmonizací těla, ducha a intelektu dosáhneme pozitivní změny ve fyzické, ale hlavně psychické úrovni našeho bytí. Staneme se pozitivními, sebevědomými, plnohodnotnými lidskými bytostmi. Jak tohoto stavu dosáhnout a jak být zdraví, pozitivní, sebevědomí a spokojení, Vám budeme rádi předávat ve formě své zkušenosti na seminářích Zdraví a sebevědomí pořádaných občanským sdružením PROMETHEA v rámci projektu Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen. Jan Löbl a Patricie Padillová Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budete spolupodílet, včetně sestavení semináře č. 7. Poradna strana 36. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů na straně 14 a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana 37. Máte pocit, že nedokážete být šťastní? Víte, jak se dá ovlivnit život pozitivním myšlením? Dovedete si představit, že zdraví vašeho fyzického těla ovlivňuje vaše sebevědomí? Víte, co je to ta pravá genetika? Máte chuť se sebou vůbec něco dělat? 16 17

20 krása a tvorba osobního stylu lektor: Venda Vaníčková Co je image? Jakou funkci plní image v životě člověka? Jaký vliv má image na naše sebevědomí a sebedůvěru? Kdo a k čemu je vizážista? Jaká jsou základní pravidla pro úspěšnou osobní image? Jaký je rozdíl mezi slušivostí a líbivostí? Co je stylizace? Venda Vaníčková profesionálně pracuje ve vizážistickém oboru od roku 2000, zrealizovala řadu projektů, jako např. kadeřnické show (scénář, produkce, choreografie, líčení, kostýmy, hudba), firemní reprezentační akce, poskytuje poradenství, školení a kompletní image servis privátní klientele, spolupracuje s fotografy a časopisy. Založila vlastní vizážistickou značku Autentik, jejíž hlavní myšlenkou je pomáhat lidem nacházet a reali zovat cestu k vlastní autenticitě v zevnějšku (více viz

21 Vážená čtenářko, vážený čtenáři! Dostáváte příležitost získat hlubší povědomí, poučení i praktické rady, jak se vyrovnat s prezentací sebe sama, zapracovat na vlastním image tak, aby výsledek vystihoval Vaši osobnost a přitom podtrhoval přednosti před drobnými nedostatky. Sebedůvěru chápu jako sebe-dů-věru, tedy důvod věřit v sebe sama. Tento důvod si musí každý nalézt sám, ale i zdánlivě malinký důvod může být pilířem osobnosti. Víra je otázkou osobní filozofie, která se vyvíjí každým dnem, každým okamžikem, někdy i pod vlivem konkrétních událostí. Její síla je naší silou, proto je dobré si ji pěstovat a přemýšlet o ní. Sebe sama většinou vnímáme zcela odlišně než naše okolí, a proto potřebujeme komunikaci, abychom mohli své myšlenky, postoje, city a názory reprodukovat vně našeho nitra. A zde se dostáváme k jedné části komunikačního procesu, kterou je tzv. neverbální / nonverbální, neřečová komunikace, a tou je náš zevnějšek a jeho projevy osobní image. Náš zevnějšek je stejně proměnlivý jako naše myšlenky. Na rozdíl od nich je ale patrný na první pohled. A tento první pohled je tím, podle čeho nás okolí vnímá, soudí a kategorizuje. Ano, může se Vám to zdát nespravedlivé, primitivní a nízké, ovšem funguje to zcela jednoznačně. Proč? Protože vzhled je naší přirozenou součástí, protože tvary a barvy vnímáme od narození, aniž bychom se to museli učit. Jen názvy jednotlivých tvarů a barev se učíme, ovšem vnímání a jejich vliv je nám dán od přírody. Vnímání našeho zevnějšku je natolik přímočaré, že i lidé, kteří nás velmi dobře znají, se neudrží kritiky, a to i několikrát denně, pokud jim k tomu dáme příležitost. A co teprve cizí lidé, kteří nás vidí poprvé? Nemají o nás žádné informace, ale náš zevnějšek jim hodně napovídá. Je proto jen na nás, jaké informace o sobě chceme vysílat k okolí, jak chceme, aby nás vnímalo a podle toho s námi jednalo. Seminář zaměřený na osobní image se bude věnovat zejména tvorbě osobní image jak na to, vnímání tvarů a barev aneb co se svým tělem a jak ho obléci a estetickým minimem co je nutné a co počká. Přijměte mé pozvání a přijďte se dozvědět více sami o sobě, budeme si povídat, ukazovat a hrát se všedností i triky, které jsou všude kolem nás, ale sami jim neumíme přijít na kloub. Najednou budete jinak nahlížet nejen sami na sebe, ale i na své okolí, dokážete lépe číst ze zevnějšku ostatních. Poznáte, že dobře zvládnutá osobní image se může stát Vaší oporou, Vaší jistotou na každém kroku v profesním i osobním životě. Překonáním sebe sama pomocí porozumění sobě samotnému uděláte ten správný krok lepším směrem. Těším se na naše setkání a vzájemné obohacení. Venda Vaníčková Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budete spolupodílet, včetně sestavení semináře č. 7. Poradna strana 36. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů na straně 14 a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana

22 jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti lektor: PhDr. Jiří Zelina Sebevědomí, sebedůvěra a tréma. Jak si zvyšovat sebedůvěru, jak minimalizovat trému. Oprostit se od obav, prosadit se v hovoru i v jednání. Hodláme-li být sebevědomí a úspěšní, musíme se kriticky zadívat na sebe tak, jak nás vidí ostatní lidé. Jak úspěšně překonávat stres. Stres a náročné životní situace, pozitivní motivace, základy psychohygieny, role nevědomí. Překonávání stresu a krizových situací. Mít jasnou motivaci. Vytvořit si užitečné postoje k okolí i k sobě. Získat podporu okolí. Upravit styl života. Žijeme v sociálních rolích. Sociální role doma (matka, dcera), na pracovišti (spolupracovnice, vedoucí, podřízená) a ve skupině přátel. Nezbytné pro úspěch jsou naše osobní vlastnosti psychické, fyzické, morální. Očekávané chování a konflikty rolí. Sociální percepce vnímání, umět se vžít do druhých lidí, umět hovořit, jednat a komunikovat s lidmi. Důležitost vztahu ke druhým důvěru získá ten, kdo má rád lidi. Umět se prosadit. Jak hovořit s lidmi, jak s nimi promlouvat. Jednání pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní. Základní asertivní práva. Nemyslíme jen na sebe, ale žádáme to, co nám spravedlivě náleží. Motivace k sebeprosazení a vědomí morální správnosti sebeprosazování jsou prvními kroky k úspěchu. Zejména lidé zakřiknutí, nesmělí a plaší potřebují více průbojnosti a zvýraznění se. Předpokladem úspěchu je příprava, motivace, aktivace, naladění. Mít předem jasnou představu, čeho potřebuji dosáhnout, o čem budu hovořit a jak budu jednat, jaké jsou mé přednosti i nedostatky, o nichž pomlčím. Vždy bychom měli upoutat a vytvořit u druhých lidí pozitivní dojem. Zvlášť ženy mají schopnost dlouhého vyprávění a výkladů, dovednost mluvit výstižně a stručně se musí cvičit. Cvičení asertivity. Sebekontrola a překonávání navyklých stereotypů jednání. Základní techniky: Přeskakující gramodeska, Odmítnutí, Otevřené dveře, Dotazování na nedostatky. Pouze individuální cvičení a používání těchto postupů v praxi přináší postupně lepší a lepší výsledky a vede k dosahování životních cílů a k pocitu úspěchu. Jak měnit svou osobnost. Vývoj osobnosti. Životní cíle, změny životního stylu, efektivní organizace činností. Jak poznáme změnu vlastní osobnosti. Naše chování můžeme trvale změnit pouze dlouhodobým působením. Lze však i v krátké době získat určité návyky, osvojit si jednoduché zásady a pravidla jednání. Nežádoucí osobní vlastnosti: deprese, vztahovačnost, kverulanství, výbušnost, upovídanost, přílišná ctižádost, sebevědomí, arogantnost, agresivita, nezkušenost, fyzické vlastnosti, alkohol, drogy, hráčství. PhDr. Jiří Zelina (nar. 1950), po absolvování Filozofické fakulty UK se věnoval psychologickým otázkám osobnosti při řešení problémových situací. Přednášel sociální psychologii na Pedagogické fakultě UK, působil jako lektor v kursech pro manažery. Posledních 15 let pracuje v oblasti psychologie reklamy a trhu. Zaměstnán jako marketingový analytik v nadnárodní společnosti, která se zaměřuje na produkci léčiv a zdravotnických prostředků.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více