zvyšování sebedůvěry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zvyšování sebedůvěry"

Transkript

1 zvyšování sebedůvěry

2 Přihlásit se můžete: 1. Písemně: PROMETHEA, Nad Obcí II/5, Praha 4 2. Telefonicky: , em: 4.

3 zvyšování sebedůvěry 6 cyklů po 7 seminářích Navštivte 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec Obdržíte certifikát o absolutoriu. Všechny semináře získaly akreditaci České asociace sester (1 seminář/1 kredit). Jménem občanského sdružení PROMETHEA si Vám dovolujeme představit náš projekt nazvaný Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen. Tento dvouletý projekt ( ) je realizován v rámci čerpání finančních prostředků Evropského sociálního fondu a naplňuje hlavní cíle JPD 3 opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života. Záměrem tohoto projektu je pomoci ženám a mužům s nízkým sebevědomím, kteří si chtějí najít práci, obstát ve výběrovém řízení nebo při jednání s personálními agenturami, ale i těm, kteří chtějí co nejlépe reprezentovat svého zaměstnavatele a být oporou rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli řešit své problémy v rodině a partnerství, překonávají těžkou životní situaci, potřebují najít sebejistotu při výchově dětí, vracejí se na trh práce, hledají novou cestu, avšak při těchto svých snahách sami potřebují podporu a vyšší sebevědomí. V prvních krocích na cestě k dosažení oprávněných potřeb a cílů jim budou nápomocni profesionálové z různých oborů. Jak chceme svého záměru dosáhnout? Prostřednictvím seminářů. Cílem seminářů není jen teorie, ale především praktické využití získaných vědomostí, různá cvičení a rady, jak se vyvarovat stále stejných chyb a kroků. Odměnou pro absolventy by měly být nejen zvýšená sebedůvěra a sebevědomí, bezplatné poradenství, ale i certifikát o absolutoriu. Semináře jsou zaměřené především na pomoc ženám a mužům s nízkým sebe vědomím při jejich hledání nových životních příležitostí. Chceme společně přispět k tomu, aby se z posluchačů našich seminářů staly osobnosti, které jsou si vědomy svých předností a kvalit, které dokáží harmonicky spojit rodinný a pracovní život. Budeme usilovat o to, aby je zdravé sebevědomí dovedlo k samostatnosti, nezávislosti a zodpovědnosti za sebe samé. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Semináře jsou zdarma.

4 Když jste došli tak daleko, že už nemůžete udělat jediný krok, pak jste právě v polovině vzdálenosti, kterou jste schopni překonat. Grónské přísloví

5 Obsah Zvyšování sebedůvěry / 1 Návody jak si poradit / 4 O projektu / 5 Pro koho je projekt určen / 6 Jaký je cíl projektu / 7 Promethea / 8 Sebevědomí národa z pohledu historika / 9 Test / 10 Harmonogram seminářů / / seminář Zdraví a sebevědomí / 16 Krása a tvorba osobního stylu / seminář Jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti / seminář Komunikace / seminář Kulturní a sociálně-politický přehled / seminář Sebereprezentace / seminář Relaxace, zdravý životní styl / 30 Oblečení a naše sebevědomí / seminář Speciál psychické zdraví a sebevědomí / 34 Poradenská činnost, certifikát, rekvalifikace / 36 Městská knihovna Lidová univerzita / 38 Morální podpora / 40 Slovníček / 42 Co je ESF? Co je JPD 3? / 45 Seznam doporučené literatury / 46 Harmonogram seminářů IKEM / 48 Výsledky testu / 48

6 Když se potřebujeme na něco zeptat Při trémě Stresu Pracovním pohovoru Na úřadech Jaká máme práva při jednání s úřady legislativa Jaká jsou základní lidská práva (Ústava) Jak reprezentovat sebe, svou rodinu, firmu, zaměstnavatele a svoji zemi Jak a kde používat asertivní chování Jak předcházet konfliktům návody jak si poradit Jak být rovnocennými partnery v EU národní sebevědomí Jak kultivovat své jednání a vystupování Jak si poradit s oblékáním a líčením Co je to zdravý životní styl a pozitivní myšlení Umění odpočinku uprostřed stresu a nadměrného množství informací

7 o projektu Projekt vznikl na základě mých vlastních životních zkušeností. Sama na sobě jsem si uvědomila, jak nesmírně důležitou roli v životě hraje sebevědomí a sebedůvěra a všechna sebe v nich obsažená. Jak lehké je o sebevědomí přijít, jak je křehké a zranitelné a jak těžce se nabývá zpět Jak dlouhá cesta vede k sebedůvěře. Od kořenů vlastního života, rodiny, přes pracovní vztahy. Jakékoli lidské kontakty a střetnutí s jakým koli člověkem při jakékoli příležitosti a v jakékoli situaci jsou zase jenom střetnutím s člověkem vyžadujícím sebevědomí a sebedůvěru uvědomění si svého sebevědomí a sebejistoty. Proto vzniklo občanské sdružení PROMETHEA, které Vám může dát návody a nástroje, jak si v životě poradit, jak na to, kde začít nebo co změnit. Můžeme Vám napomoci k tomu, jak sebevědomí v sobě začít pěstovat, jak ho posílit, nebo jak objevit, že je vaší pevnou součástí. Stejně jako je důležité obstát jako národ ve světě (v EU), je také důležité obstát i ve vlastní rodině, kde všechno začíná. Žena je nositelkou nejen života, ale i sebevědomí. Jak sebevědomá je žena, tak sebevědomé jsou děti a následně tak sebevědomý je národ. Žena má v sobě obrovskou moc ovlivnit vývoj dítěte, a tím i celé společnosti. Mnoho žen si toto své výsostné poslání neuvědomuje a nevyužívá ho. Postavení žen jak ve společnosti, tak i v rodině je veřejností i jimi samotnými opomíjeno nebo cíleně potlačováno. Některé ženy přijaly tuto skutečnost jako svůj úděl. Chtěli bychom je přesvědčit o tom, že je v našich silách jej změnit. Právě sebedůvěra a zdravé sebevědomí mohou důsledně změnit prostředí, ve kterém žijeme. Náš projekt je inovační právě tím, že poskytuje ucelený pohled na sebevědomí ve všech kontextech a souvislostech. Od osobního sebevědomí až po národní sebevědomí jak obstát nejen sám před sebou, jak zlepšit partnerský život, pracovní vztahy až k reprezentaci firemní a národní. Za tím vším nacházíme potřebu zdravého sebevědomí, sebedůvěry, sebejistoty. Hana Seyčková, vedoucí manažerka projektu 4 5

8 pro koho je projekt určen 1. Nezaměstnaní ženy i muži, kteří hledají práci a jsou v evidenci na úřadech práce. 2. Osoby vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny, po prožitém životním stresu, otřesu aj. 3. Zaměstnankyně/zaměstnanci, kteří potřebují a chtějí získat více sebe důvěry a sebevědomí pro výkon svého povolání. 4. Zaměstnankyně/zaměstnanci mající možnost pracovat ve vedoucích funkcích, v oblasti politiky, ale chybí jim dostatek sebedůvěry a sebevědomí. 5. Osoby, které chtějí získat sebevědomí a sebedůvěru pro život v rodině, ve vztahu k partnerovi, dětem, příbuzným. 6. Firmy, které mají zájem o zvyšování sebevědomí svých zaměstnanců pro prezentaci na trhu. 7. Absolventi škol, kteří hledají práci.

9 jaký je cíl projektu Naším úsilím a cílem je jen to, co si přeje většina lidí rovnocenné, hezké vztahy oficiální mluvou řečeno rovné příležitosti mužů a žen. Chceme lidem pomoci ukázat cestu, najít řešení, přesvědčit je o tom, kolik možností mají sami ve svých rukou k tomu, aby vytvořili harmonické prostředí pro své partnery, rodinu, spolupracovníky prostřednictvím vlastního sebevědomí sebeuvědomění si vlastních kvalit. Radovat se sebevědomě ze života v tom těle, které má člověk darem od přírody i bez drahých plastických operací. I takové sebevědomí chceme podporovat. Ukázat, v čem spočívá zdravé sebevědomí a učit ho získat ty, kterým chybí a zatím se neodvažují nebo nedokáží sami nic měnit. Proto jsme vytvořili cyklus seminářů, zaměřených na podporu sebevědomí. Semináře jsou sestaveny jako schody, které jsou také součástí našeho loga a celého grafického řešení všech materiálů. Stupínek za stupínkem nahoru. Někdy z velké hloubky. Přes vzdělání, informovanost a pochopení k lepšímu sebevědomí. Je to velká práce každého na sobě samém. Vlastně nejdřív uvnitř sebe. Tam je práce nejvíc, tam sídlí naše sebevědomí, tam do nitra člověka je zaměřena většina našich seminářů, které budou propojeny přednáškami vizážistů a odborníků na oblékání, komunikaci, etiketu a estetiku tedy těmi, kteří pomohou zlepšit formu. A aby člověk všechny tyto znalosti uměl používat, bude mít každý seminář i praktické cvičení. Žijeme v době, kdy na sebe ženy i muži berou čím dál tím větší zodpovědnost. Nezapomněli jsme ani na velmi důležitou součást života v poslední době, nebo právě touto uspěchanou dobou mnohdy opomíjený odpočinek. Součástí seminářů bude seznámení se s různými relaxačními technikami a přehledem i vhodností jejich použití. Práce na sebevědomí nic nestojí, jen úsilí, ale tím větší hodnotu získáte, když se vydáte po našich schodech nahoru. Náš projekt je o rovných příležitostech, o rovnocenných vztazích. Vztah ženy a muže je základní vztah. Sebevědomí lidé, kteří jsou si vědomi svých kvalit, jsou i větší zárukou partnerských vztahů bez týrání, psychického vydírání, bez násilí na sobě i druhých. Posílením sebevědomí pomůžeme mnoha lidem k napravení zdánlivě nefungujícího vztahu, k jeho opuštění, nebo naopak k jeho pochopení. Posílené sebevědomí usnadní mnoha lidem překonat těžkou životní situaci způsobenou rozchodem, ztrátou blízkého člověka, nemocí, nezaměstnaností Posílené sebevědomí přispívá k nalezení životní rovnováhy a radosti ze života. 6 7

10 Tak jako bájný Prométheus přinesl lidem oheň a rozsvítil jejich životy, tak i občanské sdružení Promethea je tady proto, aby vám pomohlo najít, posílit nebo obnovit vaši sebedůvěru, která je obrazně řečeno ohněm duše. Jsme přesvědčeni, že jejím prostřednictvím úspěšně zvládnete i ty nejsložitější situace ve vašem osobním, rodinném, profesním i společenském životě. Vše potřebné o naší činnosti najdete jak v této brožuře, tak i na našich internetových stránkách

11 Sebevědomí národa z pohledu historika Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Každý vyspělý národ má a pěstuje si povědomí o kořenech své existence. Ať se již obrací do mlžného světa národních bájí a mytologií, nebo se promítá v obrazech kritických vědeckých poznatků. Při promítání své minulosti každý národ zároveň aktualizuje svoji přítomnost a vrací se k heroickým či zlomovým momentům svých dějin, jimiž se poměřuje se sousedy. Francouzi bývají hrdi na gotické katedrály, Angličané se pyšní zrodem parlamentarismu na své půdě, Rusové se vracejí k hrdinským bylinám, Italové se honosí antickým Římem, Dantem i Markem Polem, Němci si připomínají tradice středověkého císařství, Poláci vítězství pod Grunwaldem. Složitější to mají Češi, kde se svatováclavská tradice prolíná s odkazem Jana Husa a husitství. Nebo jinak řečeno, reformace s protireformací. Všechny tyto momenty (vyjmenovány jsou pouze některé namátkové příklady) se slévají a sestavují do ideových konstrukcí, které tvoří vydatnou a neodmyslitelnou součást národního sebevědomí. Toto sebevědomí sjednocuje, integruje a mívá státotvorný dopad, takže se běžně mění v součást státních ideologií. Patří k obvyklým a přirozeným znakům každého národního společenství a jako takové bývá také náležitě pěstováno. Nelze jej ovšem klást do jedné roviny s bojovným nacionalismem, vyzdvihujícím rasovou nebo politickou nadřazenost jednoho národa nad druhým a nejednou sloužícím k ospravedlnění agresí a expanzí. Třebaže zlatý věk národního sebeuvědomování sehrál svoji historickou roli a zároveň odezněl v časech vzniku novodobých národů, spojených (pokud jde o střední Evropu) s 18. a zejména 19. stoletím, mají formy a intenzita národního sebevědomí svoje místo i v dnešní době. Národ bez vlastní historie a vlastního sebevědomí se dá stěží kde nalézt, tím méně v Evropě, tolik bohaté na košaté varianty národního vědomí, povědomí, sebevědomí. To jistě nezmizí ani v třetím tisíciletí. Podle mého soudu se projekt Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen vyznačuje především střízlivostí a realistickým přístupem, který nebývá v podobných iniciativách vždy samo - zřejmostí. Cíle jsou deklarovány jasně a přehledně, podobně, jako jakými prostředky by se mělo uvažovaného záměru dosáhnout. Rád ho proto doporučuji k další úspěšné realizaci. Se srdečným pozdravem Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Součástí našeho projektu o sebevědomí je také prostor věnovaný posílení národního sebevědomí a podporování národní identity. Tento materiál připravujeme na našich webových stránkách Týká se významných českých osobností z různých oblastí umění i vědy malířů, skladatelů a hudebních interpretů, básníků a spisovatelů, architektů, sportovců, nositelů významných cen, vynálezců a objevitelů. 9 9

12 jste asertivní? jaké máte sebevědomí? Jedním z aspektů asertivity je být sám/sama sebou. Jak jste na tom Vy? Na následující otázky odpovězte jednoznačně a zakroužkujte buď ANO, nebo NE. Pokud jste na pochybách, zvažte, čeho je více než 51 %. Započítejte si bod za odpovědi NE u otázek 3, 7, 8 a 14. U ostatních otázek si dejte bod za odpovědi ANO. Vyhodnocení testu najdete na str. 48.

13 1. Přátelé vás zvou na návštěvu, ale vám se chce být doma sám (sama). Jasně jim to řeknete, nebudete se vymlouvat na nemoc, nebo slibovat, že přijdete později. 2. Chodíte oblečení pohodlně. Spíše čekáte, až móda dožene váš oděv, než abyste se snažili být s ní. 3. Což takhle dát si večer kapra a bramborový salát, jablkový závin, prostě štědrovečerní menu? Měli byste něco proti tomu? 4. Souhlasíte s rčením: Ať si každý před svým prahem zamete, pak bude dobře na světě? ANO NE 5. Pro ženaté a vdané: Máte stále ještě koníčky z doby, kdy jste byli svobodní? ANO NE 6. Pro svobodné: Počítáte s tím, že si po svatbě, vy i váš protějšek, ponecháte své koníčky? ANO NE 7. Co soudíte, když si někdo v restauraci objedná vídeňský řízek se zelím? Myslíte si, že jde o trapnou extravaganci? 8. Brzy budete mít kulaté narozeniny. Přátelé je vždy bouřlivě slaví, vám se do oslav moc nechce. Přesto oslavu uspořádáte co by tomu přátelé řekli? 9. Kynologie vás baví. Dokázali byste ve městě chovat psa? ANO NE 10. Je normální, když někdo doma chová potkana nebo krysu? ANO NE 11. Není důvod, proč vycházet se všemi lidmi. Důležitější je zachovat si tvář. ANO NE 12. Ve vaší rodině je zvykem pořádat velké svatby. Dovedete si představit, že právě vy budete mít svatbu jen se dvěma svědky? 13. Líbí se vám obraz nabízený v aukci. Potřebujete však dost nutně nový televizor. Koupíte obraz? 14. Nevyvedlo se vám manželství. Uvažujete o rozvodu. Zvažujete pro a proti. Přihlížíte k tomu, co tomu řeknou lidé? 15. Souhlasíte se rčením: Líná huba holé neštěstí? ANO NE SOUČET BODŮ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE

14 Když se dostanete do beznadějné situace a všechno je proti Vám, když se zdá, že už to nemůžete vydržet ani o minutu déle, nevzdávejte se, protože tohle je právě ten čas a právě to místo, kdy se vývoj otočí.

15 Odvaha je spolu s láskou ten nej větší dar. Každý z nás je častokrát poražen, ale přijímáme-li prohru s humorem, poučíme-li se z ní a zkusíme to jinak, potom nalez neme naplnění. Roseanne Ambroseová-Brownová

16 harmonogram seminářů pro rok 2006 Cyklus A Pilotní semináře projektu se uskuteční v období od listopadu do prosince 2006 ve zdravotnickém zařízení IKEM v Praze 4. Cílová skupina zdravotnický personál. pro rok 2007 Semináře realizované v roce 2007 budou probíhat v klubovně Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze seminář 2. seminář 3. seminář 4. seminář 5. seminář 6. seminář 7. seminář Cyklus B soboty hod Cyklus C pátky hod Cyklus D středy hod Cyklus E soboty hod Cyklus F středy hod Všechny semináře získaly akreditaci České asociace sester. Každý seminář má hodnotu jednoho kreditního bodu. Přihlásit se můžete: písemně: PROMETHEA, občanské sdružení, Nad Obcí II 1967/5, Praha 4 telefonicky: kontaktní osoba Bc. Ondřej Sedláček, tel.: , em: Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budou spolupodílet sami účastníci, stejně jako na sestavení semináře č. 7. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tématicky odlišných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana 37. Poradenská činnost (strana 36) v průběhu seminářů bude zdarma poskytováno poradenství zkušených lektorů. Aktuální informace o poradně najdete na Všechny semináře jsou zdarma.

17 1. seminář strana Zdraví a sebevědomí Krása a tvorba osobního stylu 2. seminář strana Jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti 3. seminář strana Komunikace 4. seminář strana Kulturní a sociálně-politický přehled, ekologie, legislativa EU, základní lidská práva 5. seminář strana Image osobnosti, etika, etiketa, sebereprezentace a kultura jednání 6. seminář strana Relaxace, pohyb, zábava aneb zdravý životní styl trochu jinak Oblečení a naše sebevědomí 7. seminář speciál strana Psychické zdraví a sebevědomí člověka sebevědomí psycholog x psychiatr pozitivní myšlení účast význačných osobností praktická cvičení, prezentace vaše nejoblíbenější téma předávání certifikátů

18 zdraví a sebevědomí lektoři: Jan Löbl a Patricie Padillová Příčina a vznik poruch zdraví a sebevědomí Alternativní léčebné technologie Harmonizace těla, ducha a intelektu Praktické ukázky Diskuse Jan Löbl a Patricie Padillová poskytují pro veřejnost poradenskou činnost v alternativních léčebných technologiích. Pro zájemce pořádají přednášky, kurzy a semináře REIKI, kineziologie, automatické kresby a dalších regeneračních metod. Ve spolupráci s cestovní kanceláří realizují projekt Harmonizace těla, ducha a intelektu formou týdenních pobytů nebo prodloužených víkendů určených pro různé cílové skupiny. Naše sebehodnocení je vnitřním filtrem, který rozhoduje o našem úspěchu či neúspěchu v životě. Archibald D. Hart V našem životě je mnoho podnětů, které nás ovlivňují. Toto téma je o sebevědomí a o tom, co nám brání takovými být. Nejistý a vystrašený člověk má obavy ze všeho možného i nemožného. Má stres z minulosti i přítomnosti, obavy z budoucnosti. Dokonce, i když se máme v současnosti dobře, děláme si obavy, jak dlouho to vydrží a co bude potom. Opakem je sebejistý člověk, který si je vědom svých kvalit, nenechá se zastrašit, nemá strach z autorit a obdivuhodně dobře si vede při pohovorech vedoucích k získání zaměstnání, které si vyhlédne. Svým klidem, pozitivním myšlením a svými přiznanými kvalitami dosáhne všeho podstatně jednodušeji. Nad těmito dvěma póly je nutno se zamyslet. Co asi způsobuje, že někdo je uzlíček nervů, neschopný prosadit se jak v pracovním, tak i v osobním životě, a nic mu nevychází? A čím to asi je, že někdo dokáže být stále pozitivní a sebevědomý? Pokusíme se Vám na to odpovědět. Vyšli jsme z rodiny, která nás formovala, zformovala a mnohdy i zdeformovala, což nemůžeme vyčítat rodičům, protože oni dělali vše s nejlepším úmyslem v rámci svého nejlepšího vědomí, svědomí a pochopení. Naše životní etapa rodičovské výchovy však začíná ve skutečnosti mnohem dříve, než začíná náš věk NULA, tedy okamžik zrození. Poprvé se s rodinným dědictvím ve formě nevyřešených problémů, stresu a tzv. dědičných chorob setkáváme při našem početí předáním stresované buňky otce nebo matky, nedej bože obou. Tak dostáváme na cestu hned v počátku batoh stresu, bez možnosti volby ho odmítnout. V období našeho prenatálního vývoje vnímáme mnohokrát intenzivněji veškeré emoce, hlavně ty negativní, naší matky, ale i okolí. No a pak přijde ten okamžik O, naše zrození. Jen velmi nevnímavý člověk může říct, že to nic není. Naše zrození je pro nás pořádný šok a opět mnoho stresu. Také proto si to někteří z nás rozmyslí a nechtějí ven. To pak naše klasická medicína řeší rázně a nekompromisně pomocí císařského řezu a další problém je na světě. Ti, kdo se zrodili císařským řezem, mají celý život problémy s dokončováním věcí. Tak a jsme na začátku, konečně jsme se narodili. Již v tento okamžik máme v každé buňce našeho tělíčka hromadu stresu. Od tohoto okamžiku začíná ta pravá rodičovská výchova se všemi klady, ale i zápory. Mnohdy máme sourozence a postupně získáváme kamarády, přátele, spolužáky. Těsně po

19 o sebevědomí úplně jinak narození se poprvé setkáváme s autoritami, rodiči a ostatními dospělými. Absolvujeme školní docházku, studium, zažíváme první lásky a hledáme si zaměstnání. Bohužel, každá negativní situace v této škole života v nás zanechává negativní emocionální bloky a formuje naše zdraví, životní postoje, hodnoty a způsoby chování. A jsme u jádra věci. Pokud chceme být sebevědomí a úspěšní, je třeba, abychom byli zdraví. Jsme energetické bytosti a jako takové musíme mít především v pořádku energetiku těla, kde se vždy nachází příčina našich problémů v psychice a fyzickém těle. Jakékoliv problémy ve fyzickém těle a v naší psychice jsou druhotným projevem nerovnováhy našeho energetického systému. Takže pokud chceme být zdraví, sebevědomí a úspěšní, pokud si chceme užívat plnými doušky spokojeného života, je nutno pro to něco udělat. Tento ozdravný proces nazýváme harmonizace těla, ducha a intelektu. Jedná se o harmonizaci našeho energetického systému postupným odvedením negativního emocionálního stresu ze všech údobí našeho života, vyladěním funkce všech energetických toků v našem těle tak, aby naše orgány byly správně zásobovány energií a mohly tak správně fungovat. Na fyzickém těle je také nutno ze všech blokovaných svalů, které nefungují správně, odvést negativní energii a obnovit správnou polarizaci, tedy funkčnost. Harmonizací těla, ducha a intelektu dosáhneme pozitivní změny ve fyzické, ale hlavně psychické úrovni našeho bytí. Staneme se pozitivními, sebevědomými, plnohodnotnými lidskými bytostmi. Jak tohoto stavu dosáhnout a jak být zdraví, pozitivní, sebevědomí a spokojení, Vám budeme rádi předávat ve formě své zkušenosti na seminářích Zdraví a sebevědomí pořádaných občanským sdružením PROMETHEA v rámci projektu Posilování rovných příležitostí prostřednictvím zvyšování sebedůvěry žen. Jan Löbl a Patricie Padillová Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budete spolupodílet, včetně sestavení semináře č. 7. Poradna strana 36. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů na straně 14 a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana 37. Máte pocit, že nedokážete být šťastní? Víte, jak se dá ovlivnit život pozitivním myšlením? Dovedete si představit, že zdraví vašeho fyzického těla ovlivňuje vaše sebevědomí? Víte, co je to ta pravá genetika? Máte chuť se sebou vůbec něco dělat? 16 17

20 krása a tvorba osobního stylu lektor: Venda Vaníčková Co je image? Jakou funkci plní image v životě člověka? Jaký vliv má image na naše sebevědomí a sebedůvěru? Kdo a k čemu je vizážista? Jaká jsou základní pravidla pro úspěšnou osobní image? Jaký je rozdíl mezi slušivostí a líbivostí? Co je stylizace? Venda Vaníčková profesionálně pracuje ve vizážistickém oboru od roku 2000, zrealizovala řadu projektů, jako např. kadeřnické show (scénář, produkce, choreografie, líčení, kostýmy, hudba), firemní reprezentační akce, poskytuje poradenství, školení a kompletní image servis privátní klientele, spolupracuje s fotografy a časopisy. Založila vlastní vizážistickou značku Autentik, jejíž hlavní myšlenkou je pomáhat lidem nacházet a reali zovat cestu k vlastní autenticitě v zevnějšku (více viz

21 Vážená čtenářko, vážený čtenáři! Dostáváte příležitost získat hlubší povědomí, poučení i praktické rady, jak se vyrovnat s prezentací sebe sama, zapracovat na vlastním image tak, aby výsledek vystihoval Vaši osobnost a přitom podtrhoval přednosti před drobnými nedostatky. Sebedůvěru chápu jako sebe-dů-věru, tedy důvod věřit v sebe sama. Tento důvod si musí každý nalézt sám, ale i zdánlivě malinký důvod může být pilířem osobnosti. Víra je otázkou osobní filozofie, která se vyvíjí každým dnem, každým okamžikem, někdy i pod vlivem konkrétních událostí. Její síla je naší silou, proto je dobré si ji pěstovat a přemýšlet o ní. Sebe sama většinou vnímáme zcela odlišně než naše okolí, a proto potřebujeme komunikaci, abychom mohli své myšlenky, postoje, city a názory reprodukovat vně našeho nitra. A zde se dostáváme k jedné části komunikačního procesu, kterou je tzv. neverbální / nonverbální, neřečová komunikace, a tou je náš zevnějšek a jeho projevy osobní image. Náš zevnějšek je stejně proměnlivý jako naše myšlenky. Na rozdíl od nich je ale patrný na první pohled. A tento první pohled je tím, podle čeho nás okolí vnímá, soudí a kategorizuje. Ano, může se Vám to zdát nespravedlivé, primitivní a nízké, ovšem funguje to zcela jednoznačně. Proč? Protože vzhled je naší přirozenou součástí, protože tvary a barvy vnímáme od narození, aniž bychom se to museli učit. Jen názvy jednotlivých tvarů a barev se učíme, ovšem vnímání a jejich vliv je nám dán od přírody. Vnímání našeho zevnějšku je natolik přímočaré, že i lidé, kteří nás velmi dobře znají, se neudrží kritiky, a to i několikrát denně, pokud jim k tomu dáme příležitost. A co teprve cizí lidé, kteří nás vidí poprvé? Nemají o nás žádné informace, ale náš zevnějšek jim hodně napovídá. Je proto jen na nás, jaké informace o sobě chceme vysílat k okolí, jak chceme, aby nás vnímalo a podle toho s námi jednalo. Seminář zaměřený na osobní image se bude věnovat zejména tvorbě osobní image jak na to, vnímání tvarů a barev aneb co se svým tělem a jak ho obléci a estetickým minimem co je nutné a co počká. Přijměte mé pozvání a přijďte se dozvědět více sami o sobě, budeme si povídat, ukazovat a hrát se všedností i triky, které jsou všude kolem nás, ale sami jim neumíme přijít na kloub. Najednou budete jinak nahlížet nejen sami na sebe, ale i na své okolí, dokážete lépe číst ze zevnějšku ostatních. Poznáte, že dobře zvládnutá osobní image se může stát Vaší oporou, Vaší jistotou na každém kroku v profesním i osobním životě. Překonáním sebe sama pomocí porozumění sobě samotnému uděláte ten správný krok lepším směrem. Těším se na naše setkání a vzájemné obohacení. Venda Vaníčková Každý seminář bude trvat cca 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.), na jeho průběhu a vnitřním členění se budete spolupodílet, včetně sestavení semináře č. 7. Poradna strana 36. Termíny jednotlivých seminářů naleznete v harmonogramu seminářů na straně 14 a na Ti absolventi, kteří navštíví 7 tematicky rozdílných seminářů v období listopad 2006 prosinec 2007, obdrží certifikát o absolutoriu strana

22 jak si zvyšovat sebedůvěru a být úspěšní ve společnosti lektor: PhDr. Jiří Zelina Sebevědomí, sebedůvěra a tréma. Jak si zvyšovat sebedůvěru, jak minimalizovat trému. Oprostit se od obav, prosadit se v hovoru i v jednání. Hodláme-li být sebevědomí a úspěšní, musíme se kriticky zadívat na sebe tak, jak nás vidí ostatní lidé. Jak úspěšně překonávat stres. Stres a náročné životní situace, pozitivní motivace, základy psychohygieny, role nevědomí. Překonávání stresu a krizových situací. Mít jasnou motivaci. Vytvořit si užitečné postoje k okolí i k sobě. Získat podporu okolí. Upravit styl života. Žijeme v sociálních rolích. Sociální role doma (matka, dcera), na pracovišti (spolupracovnice, vedoucí, podřízená) a ve skupině přátel. Nezbytné pro úspěch jsou naše osobní vlastnosti psychické, fyzické, morální. Očekávané chování a konflikty rolí. Sociální percepce vnímání, umět se vžít do druhých lidí, umět hovořit, jednat a komunikovat s lidmi. Důležitost vztahu ke druhým důvěru získá ten, kdo má rád lidi. Umět se prosadit. Jak hovořit s lidmi, jak s nimi promlouvat. Jednání pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní. Základní asertivní práva. Nemyslíme jen na sebe, ale žádáme to, co nám spravedlivě náleží. Motivace k sebeprosazení a vědomí morální správnosti sebeprosazování jsou prvními kroky k úspěchu. Zejména lidé zakřiknutí, nesmělí a plaší potřebují více průbojnosti a zvýraznění se. Předpokladem úspěchu je příprava, motivace, aktivace, naladění. Mít předem jasnou představu, čeho potřebuji dosáhnout, o čem budu hovořit a jak budu jednat, jaké jsou mé přednosti i nedostatky, o nichž pomlčím. Vždy bychom měli upoutat a vytvořit u druhých lidí pozitivní dojem. Zvlášť ženy mají schopnost dlouhého vyprávění a výkladů, dovednost mluvit výstižně a stručně se musí cvičit. Cvičení asertivity. Sebekontrola a překonávání navyklých stereotypů jednání. Základní techniky: Přeskakující gramodeska, Odmítnutí, Otevřené dveře, Dotazování na nedostatky. Pouze individuální cvičení a používání těchto postupů v praxi přináší postupně lepší a lepší výsledky a vede k dosahování životních cílů a k pocitu úspěchu. Jak měnit svou osobnost. Vývoj osobnosti. Životní cíle, změny životního stylu, efektivní organizace činností. Jak poznáme změnu vlastní osobnosti. Naše chování můžeme trvale změnit pouze dlouhodobým působením. Lze však i v krátké době získat určité návyky, osvojit si jednoduché zásady a pravidla jednání. Nežádoucí osobní vlastnosti: deprese, vztahovačnost, kverulanství, výbušnost, upovídanost, přílišná ctižádost, sebevědomí, arogantnost, agresivita, nezkušenost, fyzické vlastnosti, alkohol, drogy, hráčství. PhDr. Jiří Zelina (nar. 1950), po absolvování Filozofické fakulty UK se věnoval psychologickým otázkám osobnosti při řešení problémových situací. Přednášel sociální psychologii na Pedagogické fakultě UK, působil jako lektor v kursech pro manažery. Posledních 15 let pracuje v oblasti psychologie reklamy a trhu. Zaměstnán jako marketingový analytik v nadnárodní společnosti, která se zaměřuje na produkci léčiv a zdravotnických prostředků.

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více