I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R"

Transkript

1 INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL H&B REAL a.s. ing. Jan Beneš Smetanova Vsetín

2 A. Identifikační údaje Název záměru: R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y T J S P A R T A K J A B L Ů N K A Místo stavby: - parcelní číslo obec Jablůnka - katastrální území Jablůnka - kraj Zlínský - LV výměra 964 m 2 - typ parcely parcela katastru nemovitostí - mapový list DKM - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - vlastnické právo TJ Sokol Jablůnka stavba stojící na pozemku č.p typ stavby objekt občanské vybavenosti -vlastnické právo budovy: TJ Spartak Jablůnka, Jablůnka č.p Jablůnka p. Jiří Bartoň předseda IČ: Údaje o zpracovateli záměru: H&B REAL a.s. ing. Jan Beneš Smetanova Vsetín číslo autorizace ČKAIT B. Účel zpracování investičního záměru Investiční záměr je zpracován pro podání žádosti na čerpání prostředků z PROGRAMu , Podpora materiálně technické základny sportu - programové financování Finanční prostředky budou určeny pro opravu havarijního stavu a rekonstrukci budovy tělocvičny. Rekonstrukcí a opravou stavby se užívání objektu a přilehlých prostor nezněmí. Budova bude i nadále sloužit k sportovnímu vyžití dětí, školní mládeže, jejich rodičů a sportovní veřejnosti. Cvičební programy budou v obecně prospěšném (neziskovém) režimu a budou provozovány Obcí Jablůnka a sportovním klubem TJ Spartak Jablůnka. Rekonstrukcí se také nezmění dispoziční uspořádaní tělocvičny. Zachována bude také fasáda objektu. Jedná se o architektonicky zdařilou stavbu s osobitým výrazem fasád vhodně doplněnou pískovcovými plastikami sportovců umístěnými na spodním okraji exponované čelní fasády.

3 C. Základní dispoziční a konstrukční popis tělocvičny Objekt byl postaven v 50. letech 20. století. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt zastřešený valbovou střechou. Zázemí, šatny, sociální zázemí, galerie a malý sál jsou v dvoupodlažní přístavbě s plochou střechou. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřními schodišti. V 1.NP se nachází služební byt správce, recepce, šatny, sprchy, posilovna, sociální zázemí, bývalá kotelna na pevná paliva. V 2. NP je umístěn hlavní velký tělocvičný sál, malý sál, galerie, klubovny, sociální zařízení, nářaďovna. Svislé konstrukce jsou zděné z cihel, tloušťka obvodových stěn 450 mm a 600 mm. Stropy jsou navrženy monolitické trámové železobetonové. Krov valbové střechy je dřevěný. Původní dřevěná okna jsou částečně vyměněna a nahrazena plastovými. D. Základní stavebně technický průzkum a vyhodnocení stávajícího stavu budovy Čelní fasáda tělocvičny Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody Doporučená inovace. Zadní fasáda tělocvičny Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně je velmi poškozená, Dveřní a okenní výrobky jsou v dezolátním stavu, nutná výměna Doporučená inovace

4 Boční fasáda tělocvičny. Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody. Doporučená inovace Boční fasáda tělocvičny. Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody. Doporučená inovace Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše Krytina krovu a plochá střecha je v havarijním stavu.

5 Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše. Ve špatném technickém stavu je krytina na ploché střeše, poruchy ve střeše způsobuje zatékání dešťové vody do dispozice. Krytina krovu a plochá střecha je v havarijním stavu. Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše. Ve špatném technickém stavu je krytina na ploché střeše, poruchy ve střeše způsobuje zatékání dešťové vody do dispozice. Krytina krovu a plochá střecha je v havarijním stavu.

6 Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše. Krytina krovu je v havarijním stavu. Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše. Krytina krovu je v havarijním stavu.

7 Fasáda tělocvičny nad úrovní plochých střech Stav fasády je poplatný době stavu užívání, místně poškozená zatékáním dešťové vody vlivem poškozené keramické krytiny a zničených klempířských výrobků na valbové střeše. Ve špatném technickém stavu je krytina na ploché střeše, poruchy ve střeše způsobuje zatékání dešťové vody do dispozice. Na fotodokumentaci je zobrazena poškozená střešní vpusť, jejíž porucha způsobila masivní zatékání do dispozice - viz foto níže. Na tuto střechu je svedena dešťová voda z vedlejšího objektu. Kapacita této jedné dešťové vpusti zřejmě při velkých přívalových dešťů je nedostatečná a způsobuje zatékání. Krytina krovu a plochá střecha je v havarijním stavu. Poškozená stropní konstrukce malého sálu. Stropní konstrukce je v havarijním stavu, na dřevěných konstrukcích jsou patrné vznikající houbové společenství. Skutečný stav stropní konstrukce je nutno ověřit sondou. Při napadení dřevěných konstrukcí houbami vzniká nebezpečí výskytu extrémně nebezpečné houby dřevomorky domácí, která způsobuje rozsáhlá poškození a těžko se likviduje.

8 Poškozená stropní konstrukce malého sálu. Stropní konstrukce je v havarijním stavu, na dřevěných konstrukcích jsou patrné vznikající houbové společenství. Skutečný stav stropní konstrukce je nutno ověřit sondou. Zdevastovaný malý sál. Havarijní stav Zatékání dešťové vody do chodby a přilehlých místností malého sálu

9 Zatékání dešťové vody do chodby a přilehlých místností malého sálu Velký sál i zde se projevuje zatékaní z poškozených plochých střech. Podlaha sálu je poškozená a v nevyhovujícím stavu. Doporučená výměna. Velký sál. Vytápění a větrání je zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Doporučená inovace.

10 Velký sál i zde se projevuje zatékaní z poškozených plochých střech a také z poškozené střešní vpusti. Stav sociálního zařízení - sprchy. Technické zázemí objektu.

11 Sociálky u klubovny. Chodby. Již esteticky nevyhovující dlažba. Sociálky u klubovny.

12 Místnosti bývalé kotelny Místnosti bývalé kotelny Celkový pohled na střechy tělocvičny E. Základní propočet rekonstrukčních prací objektu tělocvičny

13 Cenový propočet kompletní rekonstrukce objektu tělocvičny je stanoven na základě parametrů odvozených z kubíkových cen rekonstrukčních prací. Výpočet ceny na základě redukovaného obestavěného prostoru objektu : C min = (466 x 5) x ( ) x 6 x = Kč C max = (466 x 5) x ( ) x 6 x = Kč Reálná cena rekonstrukce objetu tělocvičny se bude pohybovat mezi Kč a Kč dle nároků investora na použité materiály. F. Volné finanční prostředky určené k rekonstrukci Z rozhodnutí investora se bude objekt tělocvičny rekonstruovat po etapách. V první etapě je investor schopen uvolnit spolu s dotací ve výši částku Kč. Celková částka finančních prostředků určená k rekonstrukci tělocvičny v první etapě tedy činí Kč včetně DPH. Tyto finanční prostředky budou použity především na odstranění havarijního stavu objektu, opravu střech, opravu malého a velkého sálu, vnitřních instalací a výrobků. G. Stanovení priorit oprav investorem - sedlová střecha - výměna krytiny a zateplení střechy a obití zevnitř. - rovná střecha z pravého boku a vzadu nad malým sálem je v dezolátním stavu - dále je třeba vyměnit zbylá stará okna v budově okna, největší okna jsou vyměněna - opravit oba dva sály, malý i velký, nové obložení a podlahy, nad velkým sálem zateplit strop - opravit dámskou šatnu a sociálky - opravit tři sociálky u kluboven - nové podlahy od vstupu až do sálu, nové vstupní dveře dále všechny ostatní - místnost mezi pánským WC a šatnou omítnout, podlahy a pod. - elektroinstalace velkém a malém sále - nové vytápění a větrání velkého sálu - oprava bytu správce v přízemí, je napaden plísní - - vstup zezadu budovy - nové dveře a okna, sklepní místnosti jsou bez podlah, staré rozvody - z boku od tenisových kurtů- nové okna a dveře

14 H. Cenový propočet a návrh oprav H1 Valbová střecha Střešní krytina - Tondach - Bobrovka Tesařské konstrukce - laťování a výměny Fólie Klempířské konstrukce Okapy Lešení Tepelná izolace Hromosvod Demontáže Odvoz suti a skladečné Mezisoučet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč H2 Ploché střechy - nad galerií a terasa Tepelné izolace a hydroizolace Tesařské konstrukce Klempířské konstrukce Demontáže Odvoz suti a skladečné Tepelné izolace a hydroizolace Tesařské konstrukce Klempířské konstrukce Demontáže Odvoz suti a skladečné Mezisoučet H3 Oprava sálů Výměna podlah malého a velkého sálu Oprava malého a velkého sálu: obložení, oprava galerií, omítek Oprava stropů po zatečení Vytápění velkého sálu: VZT bez rekuperace, ale pouze sahary a kalorifery, teplovodní médium Destrifikátory Teplovodní kotle, rozdělovače, MaR Stavební přípomoci Demontáže Odvoz suti a skladečné Mezisoučet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 55000Kč Kč Kč Kč

15 H4 Kompletní renovace bytu, napaden plísní Kč H5 Okenní výrobky Kč Výměna zbývajících oken H6 Zámečnické konstrukce, dveře venkovní Kč Výměna venkovních dveří - dveře + zárubně H7 Truhlářské výrobky konstrukce, dveře vnitřní Kč Výměna vnitřních dveří - dveře + zárubně H8 Elektroinstalace NN Výměna elektroinstalace Svítidla Slaboproud Mezisoučet Kč Kč Kč Kč H9 Zdravotechnika rozvody TUV (i do VZT) Kč SUMA CELKEM bez DPH Kč DPH SUMA CELKEM s DPH Kč Cenový propočet prokazuje oprávněnost nárok na čerpání finančních prostředků na rekonstrukci tělocvičny. Položky budou ještě upřesněny na základě podrobného stavebně - technického průzkumu. V rámci tohoto průzkumu budou provedeny sondy do konstrukcí, budou odkryty vrstvy podlahy v objektu a na půdě aby bylo možné ověřit skutečný stav nosných konstrukcí, zejména v místech, kde došlo k zatékání dešťové vody do objektu. V Brně ing. Jan Beneš č.a

16 P Ř Í L O H Y HARMONOGRAM C1 SITUACE 01 PŮDORYS 1. NP 02 PŮDORYS 2. NP 03 ŘEZY 04 ŘEZ 05 POHLED ZÁPADNÍ 06 POHLED VÝCHODNÍ 07 POHLED SEVERNÍ 08 POHLED JIŽNÍ

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu odhad ceny obvyklé

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 Okres:Plzeň-město Obec :Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI provozního areálu č.p.742 v ulici Lobezská s příslušenstvím v k.ú. a obci Plzeň, okres Plzeň-město Objednavatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více