VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 ČERVENEC 2007 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Každý z nás chce svůj život prožít co nejkvalitněji. I když se názory na hodnoty, které vytvářejí kvalitní život, mohou velmi různit, pravděpodobně se všichni shodneme, že významnou roli hraje prostředí, ve kterém žijeme. Z obsahu: Kostel sv. Kunhuty Ukrajina očima Martiny Ivančický viadukt Odpady nově Stromy vyžadují úctu Základní škola Místní akční skupina Rybáři soutěží Fotbalisté se snaží Policie oznamuje Společenská kronika

2 Kostel ve Vedrovicích Milí přátelé, jsem rád, že vás mohu oslovit prostřednictvím vedrovického zpravodaje. Tentokrát bych se chtěl především připojit k obsáhlému poděkování, které za farníky sepsala paní Buršíková. V tomto příspěvku jsou i informace o tom, co se podařilo udělat. Díky všem, kteří jste jakkoli přispěli k tomu, že náš kostel dostal novou fasádu, a že uvnitř mohou dále znít naše vzácné zrenovované varhany. Za vás bych jako projev vděčnosti rád sloužil bohoslužbu v neděli 5. srpna v 7.45 hodin a tímto vás srdečně zvu. Ještě bych vás rád informoval o změně telefonního čísla. Z úsporných důvodů jsem zrušil pevnou linku a nové číslo ještě není v seznamu,mělo by se tam dostat letos na podzim. K zastižení jsem tedy na čísle l8 Přeji vám krásné prázdniny a dovolené, hodně sluníčka a pokoje a těším se na viděnou. Váš farář Jan Fiala Zpráva o opravě varhan v kostele ve Vedrovicích - informuje firma Zadákových Celé varhany byly demontovány, vyčištěny a několikrát petrifikovány proti aktivnímu červotoči. Nově se musel zhotovit celý pedálový mechanismus, vzdušnice, rellé a vzduchotechnika. Píšťálový materiál v pedále byl také nahrazen. Byla provedena generální oprava ventilátoru a motoru pohonu nástroje. Vyměněny byly míšky ve vzdušnicích a části na rellích. Taktéž membrány v hracím stole vyměněny pouze ty špatné, neboť jejich stav byl uspokojivý a jistě vydrží ještě cca 20 let. Opraven byl měch varhan i se šlapacím zařízením. V tomto případě bude se muset v blízké budoucnosti přemýšlet o novém měchu /zřejmě bez šlapacího zařízení/. Byla dodána nová tremola. Píšťalový materiál byl opraven a doplněn o vadné a poškozené píšťaly. Celý nástroj byl zintonován a naladěn. Záruka 5 let. Co všechno jsme udělali proto, aby náš kostelíček byl pro nás farníky a všechny občany naší obce vizitkou pro ty, kteří k nám do kostela přijdou: Opravilo se zařízení zvonů na digitál. Děkujeme panu Kyliánovi, který vždy ochotně přišel zvony opravovat, když bylo potřeba. Dále byla provedena oprava a pozlacení hlavního oltáře. Opravu provedla restaurátorská firma z Dolních Kounic. Za značnou pomoc děkujeme panu Raimundu Bechovi a všem občanům, kteří finančně přispěli. Také děkujeme za opravu elektrického rozvodu na půdě kostela a všech oprav, které se kolem elektriky čas od času vyskytnou panu Jaroslavu Herzánovi. Rád a ochotně vždy opravy provede. Dále děkujeme zedníku panu Františku Knotkovi za opravu obou vchodů do kostela a položení dlažby. Také všem zedníkům a pomocníkům při opravě fasády kostela, panu Václavu Žďárskému za pomoc s traktorem, panu Františku Komárkovi, panu Josefu Machovi, rodině Bohdanských a všem, kteří ochotně přišli pomoci při opravě fasády. Při této práci se nám z půdy kostela ztratily sošky do Betléma, které se musely dokoupit. Také děkujeme obecnímu úřadu za přispění velké částky na opravu fasády kostela a za další finanční pomoc na opravy zvonů a varhan. Za finančního přispění zpěváků a farníků byla provedena oprava a pozlacení svatostánku. Provedla opět firma z Dolních Kounic. Také děkujeme panu Janu Formanovi a panu Machovi za provádění drobné stolařské práce. Děkujeme paní starostce Anně Gigimovové a paní Milaně Herzánové za pomoc při sbírkách na opravu varhan. Samozřejmě děkujeme všem občanům, kteří do sbírky přispěli. Děkujeme také paní učitelce Bohunové, naší varhanici, která k nám přes 20 roků přijíždí hrát na varhany a řídí sbor zpěváků. Při této příležitosti vítáme do sboru varhaníka pana učitele Jiřího Langa ať se vám daří! Za řízení naší farnosti a za pomoc při všech opravách děkujeme otci panu Janu Fialovi. Za provedení opravy varhan a motoru děkujeme varhanářům Zadákovým z Brna. V blízké době bude také položena dlažba v sakristii kostela. Děkujeme panu Janu Řezáčovi, který je ochotný tuto práci provést. Za vedrovické farníky Emílie Buršíková 2

3 Stromy v obci Povinností obce je chránit strom jako cenný majetek obce, jehož hodnota se dá vyjádřit ve velkých penězích a zároveň musí obec zajistit, aby tento majetek byl vůči svému okolí bezpečný. ARBOSTIKA je specielní název pro péči o stromy. Zákon o ochraně přírody a krajiny bere pod svou ochranu každý strom rostoucí mimo les. Každý strom je tedy zákonem chráněný. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu nabízí DESATERO návod, jak se chovat ke svým stromům: Kromě hrušní krášlí Vedrovice i LÍPY Otiskujeme zápis z kroniky, ve kterém se praví, že roku 1907 dne 6. dubna dal místní farář pan Nitze na svůj náklad nasázet kolem hřbitova 17 velkolipých stromů /lip/. Stromy pořídil od velkostatku krumlovského. Máme tedy stoleté výročí, mějme tyto stromy rádi, buďme trpěliví a nezlobme se na jejich spadlé listí protože: Pokud je padání listí ze stromů věc přirozená jako dýchání, východ slunce nebo déšť - proč se zlobit? 3

4 Moravskokrumlovsko PŘEDZAHRÁDKY vizitka venkova Děkujeme občanům, kteří se starají, aby obec byla pěkná. Loni jsme vyhlásili soutěž o nejlepší předzahrádku, pořídily krásné fotografie / budou součástí výstav a jako archívní materiály dobře poslouží k mnoha účelům blízké i vzdálené budoucnosti/. Fotografie jsme dali k posouzení i odborníkům. Vítěze jsme nakonec nevyhlásili. Soutěž přesto splnila svůj účel a odborníci radí: s respektem ke všem současným trendům nezapomínejme zachovat venkovu jeho ráz, nezaměnitelnost, identitu a předzahrádky jsou jeho výstavní skříní. 4

5 UKRAJINA - ZAKARPATSKÁ RUS 2006, Itinerář: Pá EC 21:17 do Blavy rychlíkem 23:34 do Michalovců (8:31) So :45 busem do Užhorodu maršutkou k Siněvirskému jezeru Ne pěškobusem do Koločavy v poměru asi 12:4 (km) Po přechod poloniny Krásna Út z Německé Mokré busem 6:30 do Rachivu přes Tjačiv z Rachivu taxíkem ke vstupu branou do NP pod Hoverlou (18:00) St přechod Hoverly 2061m, přes Turkul 1935m konec 1. části Čt sestup z Hoverly do vesnice Luhy Pá busem 8:20 z Luhu do Rachivu busem v 10:15 z Rachivu do Solotviny So busem v 8:30 ze Solotviny do Užhorodu busem v 14:15 z Užhorodu do Michalovců vlakem v 18:30 do Košic rychlíkem 22:20 až do Brna (bud i do Prahy, nebo pokračuje přes Brno až do Plzně) Ne Brno hl. n. 7:30 Na Podkarpatské Rusi se Bůh skrývá za pravoslavným křížem. Ta země jest ještě bez jména. Či lépe řečeno, má jich příliš, aby je mohla míti. V starém Zalitavsku se jí říkalo Horní Uhry. Od prosince roku 1918, kdy Maďaři již po prohrané hře marně dávali této zemi pod Karpatami autonomii a v Budapešti vládu, ji nazývají Ruská krajina. Oficiální název saintgermainské smlouvy jest Podkarpatská Rus. Nacionální Rusové, kteří věří v novou carskou velkoruskou říši, se na zemi dívají z druhé strany hor a jmenují ji Zakarpatská Rus. Komunisté a nacionalističtí Ukrajinci, opírajíce se o národnostní spojitost zdejších kmenů s Ukrajinci sovětskými, haličskými a rumunskými, ji nazývají Zakarpatská Ukrajina, nebo nehodlajíce se vydat stihání pro nedovolenou agitaci, prostě Zakarpatsko. Každé z těchto jmen má ostré a zcela určité politické ražení. Lidově se říká Podkarpatsko. Ivan Olbracht: Hory a staletí, část Po mém nejdelším průjezdu hranic ze SR na Ukrajinu (asi 3,5 h) jsme slavnostně dorazili do nejzápadnějšího města této východoevropské země. Hned na nádraží se na nás sesypali různí veksláci, žebrající cigánky a samozřejmě řidiči maršutek My jsme však zjistili jen oficiální cenu a odjezd našeho busu a šli na lov maršutek Po pár metrech už mi bylo jasné, že tahle metropole se bude odlišovat víc než jen špinavými ulicemi a brouzdajícími cestujícími, čekajícími na další spojeni do jádra země. Líbilo se mi tady proto, že to bylo první město, které jsme na Ukrajině viděli a neměli tak možnost srovnání po ulicích projížděly autobusy, maršutky, taxíky, auta a koňské povozy. První naše pivo jsme si dali kde jinde než v Užhorodě :-) Byla to hospoda označená jako КАФЕ, а jak mi nedělá problém sebehnusnější pivo, tohle jsem musela vyplivnout...no ještě ze jsem si objednala jenom minerálku která, jak jsme záhy zjistili, neměla o moc lepší chuť než to pivo. Byla totiž slaná protože v hospodě nevařili a dvě servírky se zrovna v obsluhování nepředháněli, v klidu jsme poobědvali ještě bohaté zásoby z domova. Plastikový stůl se tak začal prohýbat pod tíhou okurek, řízků, chleba, slaných minerálek, kávy a piva. Když se nám podařilo zaplatit (přece jenom to bylo poprvé a jaksi slavnostní :-) ), vydali jsme se na cestu k autobusáku. U hotelu Zakarpatie nás zastavil řidič maršutky a nabídl nám cenu, které jsme neodolali. Byla sice skoro 2x tak vyšší než bychom dali za nás oficiální autobus, ale diky mikrobusu Mercedes a řidiči, kterého netrápil bodový ani jiný systém, jsme dorazili s tri hodinovým předstihem. Ten jsme využili k občerstveni se v místní knajpě a ochutnání prvních UA specialit (boršč, plemene potvrzuji, že bez masa jsou jenom hnusným bolševickým nokem) a opečené kartošky. Vstup do NP Sinevir byl zajímavý. Jednak jsme hned u první brány platili za auto a celou posádku (nás 7+Řidic a jeden jeho známý), a u druhé brány po hřivně za vstup k jezeru, po cestě nás chtěl zkasírovat další Rusín, a to 5 hřiven za přenocování. Když jsme mu řekli, že se jdem jenom podívat, resp. vykoupat, málem vyletěl z kůže!!! Do NP??a koupat se? Za to je pokuta 100 Hřiven!! tak jsme ho uklidnili, ze se jednom podíváme a půjdem a za stan zaplatíme dole U jezera s přísným zákazem rozdělávání ohně a koupání nás přivítal pohled na koupající se turisty a asi 10 rozdělaných ohýnků, z toho všechny čudily v lese Tak jsme se naštvali, a rozhodli se přespat v jedné z dřevěných budek, které byly rozestavěné okolo jezera Nakonec jsme objevili krásně ukrytý palouk kousek nad jezerem, rozdělali oheň a opekli si první topinky. Ustlali jsme si jak jinak než pod širákem, takový krásný výhled na Hvězdy přece nebudeme kazit stanem No a o pul třetí ráno nastává první bojovka, totiž když začalo pršet v rychlosti stavíme stan děcka byly prozřetelnější a stavěly už večer a spíme 4 ve stanu pro tři až do rána..(iva si to chudák odležela v apsidě). Počasí se bohužel moc neumoudřilo a tak nám pršelo celou cestu až do Sineviru Tento den byl na zážitky poněkud chudší..ušli jsme asi 12 km po asfaltu v pohorkách a pláštěnkách s plnou polní muzeum vorařství jsme minuli, protože už nám nezbýval čas - přece jenom jsme šli pěšky místo toho jsme ale pokecali s Čechy, kteří se odtud právě vraceli. Dorazili jsme někdy kolem 18:00 do Sineviru a zapadli do první hospody s CZ cyklisty a začli si vyměňovat bohaté 5

6 zkušenosti (jejich za naše :-) ). Dali jsme si opět boršč, opeč. brambory, piva a kafe. Potom jsme stopli maršutku, do které bych na 1. pohled 7 lidi s báglama nenarvala ani omylem..panu řidiči se podařilo, přesadil bábinky, čeští turisté si sesedli na klín a my do uličky před naskládané krosny..takto vytíženě jsme dorazili do Koločavy neberte to za 4 hřivny a stanuli před skoro naší národní památkou, pomníkem Ivana Olbrachta Škola nás nijak významně neuchvátila, proto jsme se vydali hledat nějaký obchůdek, abychom zítřejší přechod nešli s prázdnými pupíky. Nesli jsme daleko, hned kousek od školy byl магазин, kde nám babuška na dřevěném počitadle pěkně spočetla a vystavila učet Paja kupuje litr samohonky a ptá se paní, jestli po tom bude ještě vidět..na její odpověď neeeeeeeeeeeee reagujeme smíchem, aniž by paní tušila, co že nám to vlastně popřela. V obchode byla slečna, která pracuje v CR, takže znala po česky a poradila nám, kudy tudy cestou necestou k naší polonině. Hnedka venku chutnáme samohonku. Pajova teorie výroby na kilo hoven kilo cukru se naštěstí nepotvrzuje, tak se s chutí dezinfikujeme dál a musím říct, že byla fakt výborná!! Cestou se dáváme do řeči s několika dalšími Ukrajinci, kteří většinou všichni znají Brno a všichni pracovali v Čechách Protože jsme jim v opilosti vyžvanili náš plán na přespání, po vystřízlivění dostali kluci strach, že se bude opakovat Koločavská historka s loupežníkem, takže jsme si mákli a vylezli do luk celkem vysoko od vesnice. Nic se samozřejmě nestalo, dobře jsme se vyspali a ráno oskar chytal plny signál. Ještě poznámka ke Koločavě je to opravdu dloooouhá vesnice, jenom od toho obchodu jsme šli ještě asi 4 km a to ještě nebyl konec..cesta je kamenitá polňačka, kde děcka stojí u plotu a zdraví turisty svým typickým: ahoj, dej bonbon. Je to mnohem chudší vesnice, než jsem čekala a nějaký cestovní ruch v ní ani nepostřehnete i když my jsme tu byli už večer a nesli jsme ani do muzea a ni do české hospody Na Krásnou poloninu můžete jít bud prďákem (tento výraz jsme začli používat až na Ukrajině, a to velmi často) přímo nahoru - kudy chodí dobytek, nebo Širokou polní cestou, která je lepší, protože po ni jezdi traktory. My jsme si i přes varování jedné babičky sběračky vybrali možnost a) a drápali se co nejvýš. Došli jsme na krásnou louku nad kterou se tyčil vysílač a vydali se na borůvkovou pastvu. Když jsme se trochu zregenerovali a vydýchali, vydali jsme se na přechod počasí bylo krásné a tak i Krásna Polonina byla krasivaja. Pasoucí se koně, divoké louky, výhledy přes 5 kopců, ropovod, zbylé trubky od ropovodu, co z dálky vypadaly jako salaš :-) Při sestupu jsme narazili na obrovské ovčí stádo a na pastevce, kteří byli snad nejmíň komunikativní lidi, co jsme na UA potkali. Podařilo se nám z nich ale vymámit ovčí tvaroh (který jsme pak 3 dny přidávali do jídla) a návod na cestu do vsi ten spočíval v mávnutí rukou k vyšlapané cestě, která se ztrácela v lese.. až se po 200m ztratila úplně. A nastal nejhorší sestup snad z cele UA. Nejenom ze cesta se nám ztratila, začly nás bolet nohy, stávkovat kolena, cesta pořád vedla od nikudy nikam. Nakonec jsme se rozhodli sejit k hučícímu potoku a po nějaké době jsme mašírovali devatero řekami a brody Skoro všechny se daly překročit suchou nohou.někteří byli tak šikovní, že si stihli namočit 1-2 nohy po kolena zároveň (připomínám že s pohorkami na nohách). Naštěstí bylo pěkně a cesta už vedla jen zaminovanými klikaticemi až do vesnice Německá Mokra. Objevili jsme hned dva obchody, z toho jeden působil napůl jako hospoda (takto funguje většinou ve vesnicích kulturní zařízení, přijdete, dáte si pivo a nakoupíte, nebo obráceně :-)) Po domluvě s místním řidičem zjišťujeme zítřejší odjezd (už o půl sedmé ráno!!) a se zdvořilým odmítnutím noclehu u něho doma stavíme stany mezi školou, skládkou a řekou. U toho nás očumovali dva kluci. Sedli si dva metry od nás a koukali na stany a všechno naše vybavení jak vorel na vyvoranou myš. Tak jsem jim dala po bonbonu Po diskuzi kluků s místními v hospodě jsme se pak dozvěděli, že důvod zírání byla zřejmě celá štangle salámu, kterou jsme si tu koupili..pro ně je to šíleně drahá věc a tak kdybych jim místo bonbonu dala po kolečku, možná by měli nej. zážitek z celých prázdnin..taky potkáváme první a jediné cizince, kterými jsou překvapivě Němci. Neumí rusky a z Ukrajinců neumí nikdo německy, ani anglicky bych chtěla tu jejich domluvu vidět..no co, aspoň jim dohazuju kvartýr u pana řidiče, cenu zdvojnásobím z 5 na 10 hřiven, ale kolik mu pak zaplatí už netuším Ráno máme budíček už ve ¾ na 6 Kijevskeho času (+1h). Bus byl cely ztuhlý (a ztuchlý), ale dal se do pohybu a líně se doplahočil až do okresního městečka Tjačiv. Pan Řidic byl docela váženou osobou myslím, že jeden z nej. inteligentů ve vsi a do svého autokaru stihl naložit max. počet lidí. Je tu trochu nezvyk, že mladší pouští sednout starší a tak se babuška divila, když jsme se zvedli ze sedadla. Byla moc milá a hned se s námi dala do řeči. Prý většina mladých lidí jede na pracák, kde jim dělá sociálka nějakých 80 Hřiven měsíčně (400,-). Do školy chodí děcka 12 let a pak můžou jit dal, ale na to už moc lidi nemá..nejbližší UNI je v Užhorode. Tato oblast se mi líbila snad nejvíc z celé Zak. Rusi. Z dob kdy tu žili ještě Němci se dochovaly německé nápisy na konci a začátku vesnic (Herzlich willkommen, Königsfeld, atd.). Z německých rodin tu zůstaly už pouze 2, zbytek se odstěhoval zpět do Rakouska a Německa. Směrem od Koločavy byly vesnice už trochu na lepší úrovni. I když jedinou možnosti chodit do práce je lis pila a ženy zde nemají vůbec žádné možnosti. Po půldenní cestě tedy dorazíme do Rachivu, kde si konečně dáváme oddych. Na nádraží kupujeme výborný, ještě teplý chléb a vánočky. Po obědě v jednom z hostinců (zajímavé je, že ač 6

7 je hospoda menší nebo vetší, vždy mají stejně omezený výběr hl. jídla) dáváme si různě, boršč, pelmeně, nějaké br. placky s masem a houbovou omáčkou, vareniky, dojde i na ledovou kávu se zmrzlinou, bez zmrzliny \:-) Potom děláme nákupy jídla na tři dny a vehementně píšeme pohledy, protože víc příležitostí už mít asi nebudeme Ve městě nebyly - kromě stánků skoro žádné obchody s oblečením, tak by mě zajímalo, kde ty Ukrajinky nakupují. Kolem páté hodiny kluci splašili 2 taxiky, které nás zavezou prý až k bráně do Karpatského NP. Panové se zlatými zuby splnili své slovo a navíc z našeho řidiče se vyklubal docela ukecaný strýc. Řidič 2, s kterým jela druhá půlka, si zase zahrál na DJ a díky Honzově kameře nám vznikl docela slušný remix! Ještě jedna poznámka. Když jsme nastoupili, začal se Petˇa automaticky připoutávat tak se na něj pan voditel podíval a začal se smát se slovy: zděs Ukrajina! U vstupu platíme každý po 5 hřivnách a pan nám sděluje, že je to vše a že nic dalšího už platit nebudeme. Vydáváme se na cestu, já už skoro za chůze usínám, přesto ujdeme ještě další 4 km. Když už nedoufám, že najdeme nějaké místo na spaní, objeví se před námi nějaká usedlost s dřevěným altánem, který se rázem promění v bufet a posléze v naší postel s nebesy. Za altánem bylo ohniště (v NP) a vedle vykopaná jáma na odpad (min. 5x4m). Ekologové by se radovali! Rozdělali jsme oheň a po bohatýrské večeři a ledové koupeli v řece začali zpívaj v rytmu Pajovy gitáry vlastenecké songy, dokud někteří z nás nevytuhli. My čtyři - Iva, Petr, Já a Honza jsme si ustlali v altánu a připadali si jako na středověké posteli s nebesy a zbytek - Lada, Lenka a Paja spali ve stanu. Nádherná noc se ráno proměnila v solidní chcavec a to nám dodalo další pozitivní energii k výšlapu na Hoverlu cesta byla prvních pár km předpisová. Krásná široká skoroasfaltka, která se zvedala jen velmi opatrně. Po této cestě jsme došli až k druhé strážníkově chalupě, kde po nás chtěl pan dalších 5 hřiven za vstup. A následovala půlhodinová diskuze (kterou jsme vyhráli jen napůl) a při té se přesvědčili, jak neoblomná a omezená je UA byrokracie. Problém: vstupné se platí na dny (pan dole věděl, ze přenocujeme, přesto nám dal jenom jeden lístek a nic víc nechtěl). Platí se 24 hodin pobytu v parku - jenže na lístku jsme neměli napsaný čas příchodu. A TO BYL PROBLÉM. Nevysvětlili jsme mu, ze možná ještě dnes slezem a tím pádem se vejdeme do časového limitu 24 h. Pokud ne, zaplatili bychom druhý den při odchodu z parku. jenže pan chtěl po nás ještě peníze za stany a to už jsme mu nechtěli dát ani náhodou. Protože začal vyhrožovat policií z Rachivu, zaplatili jsme mu dalších 35 Hřiven na další dobu - 24 hod. a protože už nám byla dost velká zima, vyrazili jsme se smýšenými pocity dál. Oni proste nechápou, ze turisti jsou pro ně trvalým příjmem peněz, ne jednorázovým, a že tam za týden utratí minimálně to, co oni za celý měsíc za celou rodinu No ale tak pojďme dál k Hoverle už nebylo daleko..nějakých 400m převýšení..pod rozcestníkem, který dával na výběr Hoverlu obejít po vrstevnici nebo to vzít přes vrchol, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Měli jsme se sejit u jezer pod Turkulem. Děcka vyfasovala mapu 250- ku a my si nechali 50-ku. V boji s mlhou, deštěm a větrem (ocenila jsem těžký bágl) jsme se asi po 30 minutách vydrápali na n.h. Ukrajiny. Kamenitou a rozkvetlou cestu vystřídalo zablácené, rozšlapané a špinavé náměstí hory Hoverly s několika Poláky. To, že Ukrajinci na hoře jako suvenýry nechávají prázdné lahve a obaly od čehokoli jsme věděli, ale ze to bude takový hnus bylo to určíte i tím, ze jsme nemohli kompenzovat ten smeťák s krásnými výhledy, které tu jinak čekají jako odměna pro vytrvale turisty. Brzy jsme začali sestupovat, protože v mokrých botách byla opravdu kosa. Chytli jsme první pohraniční kámen a už se jich snažili nepustit :-) Došli jsme bez větších komplikaci docela daleko. Pod horou Turkul se však cesta začala rozdělovat do dvou pěšinek a podle mapy už se měla blížit zmiňovaná jezera, tak jsme zbystřili a rozdělili se - NAŠTĚSTÍ. Protože byla mlha, moc do dálky ani kolem sebe jsme neviděli, a tak bychom úplně přehlídli, že asi 10 m pod námi je první jezero. Diky tomu, že děcka zrovna vařily polívku a můj nos (spíš dostal signál z hladového žaludku) ucítil tu lahodnou vůni a po menším váhání, zda vůně jde Honzovi z baťohu nebo to jsou jeho boty, jsme po pravé straně uviděli stan s Lenkou a Pajou. Rozhodli jsme se ale pokračovat dál (nevím jak moc se jim chtělo balit stan), a dojit až k hlavním jezerům, kde měl byt menší kemp. Vydali jsme se první (protože jsme nemuseli balit stan:-)) a traversem přes horu se dostali na menší křižovatku, kde jsme špatně zahnuli. Naštěstí cesta po pár set metrech nikam nevedla, tak nás zachránila buzola a my tak zjistili, ze dle našeho GPS se vyskytujeme úplně někde jinde než máme a pohraniční kameny se taky ztratily. Nakonec, cestou necestou, jsme se dostali do míst, odkud byly slyšet dost pronikavé hlasy..z hřebínku, z kterého je jinak nádherný výhled, jsme usoudili, že tím směrem to někde bude a dali se první cestou dolů. U prvního stanu jsme se opilých Ukrajinců zeptali, jestli už jsme u toho jezera a když hodili rukou, zjistili jsme, ze bylo asi 10 m od nás.. Hmm, mlha udělala své, no. V patách nám už byly i děcka, takže jsme si vybrali místo na stany, sundali mokré boty, vyfotili scvrklé nohy a odvážlivci se šli vykoupat do jezera. Pramen - jak jsme zjistili až ráno - byl nad jezerem, takže večeře byla z převařené mýdlové vody z jezera :-) Mmj. dokázali byste si představit, jak se koupete v některém z tatranských ples a mydlíte si hlavu sprchovým gelem?? VIVA UKRAJINA! (konec 1. části) 7

8 Rybářské závody 2007 Dne se uskutečnil na našem rybníku již 3. ročník rybářských závodů. Oproti předešlým ročníkům se termín závodů posunul o 2 měsíce z důvodu předpokladu lepšího počasí. Bylo přichystáno 138 míst pro závodníky, vysazeno 7q kapra a zajištěno vydatné občerstvení spolu s bohatou tombolou pro všechny. Sešlo se 77 rybářů v kategorii dospělých a 15 v kategorii juniorů. Při prezentaci jsme zjišťovali, že se zúčastnili rybáři i z dalekého okolí (Pouzdřany, Mikulov a též z 200km vzdálené Mohelnice). První kolo závodu bylo zahájeno v 5 hodin, kdy nám počasí příliš nepřálo, přesto byly úlovky pěkné. Po vyhodnocení o přestávce se ujal vedení pan Sehnal st. z Pouzdřan, výkonem 1329 bodů (1 bod = 1 cm). Druhé kolo probíhalo od 9 do 12 hodin, k naší radosti se vyčasilo a začali chodit i diváci. Přilákala je jistě nejen pěkná podívaná, ale také dobré a rozmanité občerstvení makrela na grilu, uzený tolstolobik a cigára. V tomto kole byl chycen největší úlovek letošního klání amur 63cm. Šťastným lovcem byl Jan Schovanec a obdržel na závěr jako cenu sošku ryby. I nejtěžší ryba byla chycena v tomto kole panem Smejkalem z Brna a také oceněna. Vyhodnocení proběhlo v co možná nejkratším čase, všichni byli napjati, jak se umístili. Předání diplomů, pohárů a cen se uskutečnilo po občerstvení ve hodin. Výsledky kategorie dospělých: 1. místo pan Herout Petr z Vedrovic 1843 bodů 2. místo pan Sehnal st. z Pouzdřan 1607 bodů 3. místo pan Sehnal ml. z Pouzdřan 1539 bodů 4. místo pan Herout Radim z Dobřínska 1186 bodů 5. místo pan Žalud Oldřich ze Zastávky u Brna 916 bodů Výsledky kategorie juniorů: 1. místo Schovanec Jan z Vedrovic 379 bodů 2. místo Palutka Daniel z Vedrovic 241 bodů 3. místo Suchánek Roman z Rybníků 229 bodů 4. místo Diviš Adam z Újezdu u Brna 192 bodů 5. místo Havlíček z Rakšic 181 bodů Celkem se ulovilo cm ryb. Mezi nimi bylo 55 kaprů a 6 amurů. Večer jsme stánky s občerstvením přesunuli k blízkému koupališti, kde nám k poslechu i tanci hrála country kapela Vlakvous z Moravského Krumlova. Návštěva této akce byla pro nás uspokojivá. Věříme, že se všichni dobře bavili přes den i večer, zarybařili si, vyhráli v tombole, zatancovali si a pochutnali si na báječném kapřím guláši. Doufáme, že příští ročník bude ještě lepší a návštěva diváků větší. V závěru bych rád poděkoval všem obětavým členům, kteří se spolu se mnou podíleli na přípravě i hladkém průběhu celého dne. Taktéž chci poděkovat jejich rodinným příslušníkům, kteří přidali ruku k dílu. Petrův zdar Richard Janderka 8

9 Den dětí MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ (Saturia pyri) Když v Africe neprší Rozmary počasí zlobí všude na světě. Vesnice Dialacoro ve střední Africe zůstala letos bez dešťů následky pro zemědělce jsou tragické. Pole spálená sluncem nevydala úrodu, na které jsou každoročně vesničané závislí. Do této nedobré situace přišel balíček z Vedrovic. Vesnice svolala všechny ženy, které mají děti. V daný den se shromáždilo 67 dětí. Oblečení obdrželo 32 dětí, l8 chlapců a l4 dívek, z toho l3 sirotků. Pětičlenný výbor nám do Vedrovic zasílá poděkování. Tvoří se identifikační seznam všech dětí, každý sirotek bude mít kartu s fotografií, aby mohli adoptivní rodiče dítě v případě nemoci odvézt do nemocnice. Recept bude z 50% hrazen výborem /i z peněz z Česka, 50% zaplatí adoptivní rodiče. Dosti velkým problémem je otevření přípravných tříd pro sirotky. Anna Gigimovová V pátek nám před domem seděl největší motýl v Evropě - Martináč hrušňový - rozpětí křídel asi 14-15cm. Myslím, že stojí za podívání. Na internetu píší, že se u nás vyskytuje vzácně a to jen na jižní Moravě. Doubková Helena ZNAKY: Délka předního křídla 5-7 cm. Největší motýl v Evropě. na svrchní straně obou párů křídel jsou uprostřed velké, černě lemované oční skvrny. Kresba oka je tak dokonalá, že naznačuje uprostřed nejen zorničku, ale imituje jakési klamné obočí. Tmavě černohnědé vnější pole obou párů křídel je na okraji široce světle lemované. U martináče habrového a martináče trnkového je vnější tmavé pole mnohem užší. STANOVIŠTĚ: Listnaté lesy v nižších polohách a lesostepi, též ovocné sady a zahrady. ROZŠÍŘENÍ: Jižní a střední Evropa, severní Afrika, na východ zasahuje do přední Asie. Ve střední Evropě jen ostrůvkovité rozšíření, severní hranice areálu prochází Dolními Rakousy, jižní Moravou a Slovenskem; izolovaný výskyt v Polabí. VÝSKYT: V jižní Evropě a lokálně ve střední Evropě je dosti hojný; dokonce je znám i škodlivý výskyt v ovocných sadech. V posledních desetiletích však ve střední Evropě početnost druhu na většině lokalit silně poklesla a druh se stává vzácným. MOTÝL: Květen až červen. Motýli jsou aktivní v noci a přilétají ke světlu. Někdy samec létá i ve dne. HOUSENKA: Červen až srpen. Všechny housenky martináčů jsou pestře zbarveny a na celém těle mají nápadné bradavky s řídkými dlouhými chlupy. Barva bradavek je druhově specifická; u martináče hrušňového je světle modrá, u martináče habrového žlutá nebo růžová a u martináče trnkového je zlatožlutá. HOSTITELSKÉ ROSTLINY: v přírodě žijí housenky na jasanech, vrbách topolech, ale nejčastěji se s nimi setkáme na ovocných stromech, např. jabloních, hrušních, třešních aj. Před kuklením si housenka spřádá pevný hustý kokon hruškovitého tvaru a v něm kukla přezimuje. 9

10 POLICIE ESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ EDITELSTVÍ Z N O J M O POLICIE ESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ EDITELSTVÍ Z N O J M O.j.:ORZN / J-K Znojmo 3. ervence 2007 Obecní ú ad Vážený pan starosta Rady senior m -Nikdy neotvírejte dve e, nevíte-li, kdo je za nimi. - Do bytu vpus te pouze ty, které dob e znáte nebo se vám d v ryhodn prokáží a sd lí vám, pro p ichází. Cizí lidi nikdy nevpoušt jte do bytu! Žádost o spolupráci p i prevenci kriminality páchané na seniorech Vážený pane starosto, paní starostko žádáme Vás o spolupráci na preventivním projektu, který je zam en na zvýšení informovanosti senior o možnostech vhodné ochrany sebe, svého zdraví a majetku p ed násilníky, zlod ji a podvodníky. Policie eské republiky Okresní editelství Znojmo p ipravilo n kolik základních rad pro starší ob any, které jim odpoví na otázku Co mohou ud lat pro své bezpe í? Tento informa ní materiál Vám zasíláme v elektronické podob a žádáme o jeho p edání t m ob an m ve vaší obci, kte í by tyto informace dle Vašeho mín ní pot ebovali. Materiál je rovn ž možno použít k besed na téma bezpe í p i setkávání senior v obci. Zaslané informace jsou zam eny na nej ast jší rizika, kterým jsou senio i na okrese Znojmo vystaveni, což je výskyt osob, které po domech nabízejí pochybné zboží a služby, p ípadn se vydávají za pracovníky r zných spole ností nap. zástupci státních institucí, pojiš oven, energetických spole ností atd. Tyto osoby se snaží získat d v ru starších ob an, vniknout do jejich domu nebo bytu, kde je oklamou i podvedou nebo zabaví a využijí jejich nepozornosti ke krádeži v cí nebo finan ní hotovosti. V íme, že tuto nabídku na spole ný postup p i prevenci kriminality využijete. Žádná policie na sv t se neobejde bez pomoci ve ejnosti. plk. JUDr. Petr S I K O R A e d i t e l -I na první pohled sympatický lov k nemusí mít vždy dobré úmysly. - Nev te každému, kdo vás za dve mi požádá o pomoc, nap. o možnost si zatelefonovat, jít na WC, pomoc p i nevolnosti i p edání zásilky pro vašeho souseda. - Nebu te d v iví ani k r zným podomním prodejc m, kte í nabízejí zdánliv levné zboží nebo služby. - ekáte-li opravá e nebo jiného emeslníka, požádejte n koho z p átel, aby byl s vámi doma. - Zamykejte sv j d m nebo byt, a to i když ho opustíte jen na malou chvíli. - Dobré vztahy se sousedy jsou jedním z nejlepších zp sob jak zabezpe it sv j byt i d m. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii. - Nep echovávejte v byt v tší množství pen z v hotovosti, šperky a jiné cennosti. - Nechte si na vstupní dve e namontovat panoramatické kukátko nebo bezpe nostní etízek. - Necho te málo osv tlenými ulicemi a vyhýbejte se nep ehledným a opušt ným zákoutím a park m. - V nujte velkou pozornost své tašce, kabelce, zvlášt ve ve ejných dopravních prost edcích, nákupních centrech a tržištích. Vy izují: nprap. K epela Jan nprap. Mgr. Drahokoupilová Lenka Preventivn informa ní skupina P R O Znojmo tel , POLICIE ESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ EDITELSTVÍ Z N O J M O POLICIE ESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ EDITELSTVÍ Z N O J M O Rady senior m Rady senior m Sám (a) doma - Posu te, zda je byt i d m dob e zabezpe en pro Vaši ochranu a ochranu Vašeho majetku. - Nikdy neotvírejte dve e automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. - Nalepte si d ležitá ísla na Váš telefon! Nau te se ovládat mobilní telefon. - Po i te si dve ní panoramatické kukátko a pojistný etízek. Umožní Vám vy ídit nutné záležitosti v relativním bezpe í. - Cizí lidi nepoušt jte nikdy do bytu! P esv d te se a ov te si jejich totožnost. Dovolte vstoupit pouze osobám, kterým d v ujete. - Zamykejte hlavní vchodové dve e a zav ete okna, a to i v p ípad Vaší velmi krátké nep ítomnosti. Jak na ulici? - V nujte velkou pozornost své tašce, kabelce, zvlášt ve ve ejných dopravních prost edcích, nákupních centrech a tržištích. - Nenechávejte pen ženku a doklady navrchu kabelky i nákupní tašky. - Vyhýbejte se temným zákoutím a odlehlým uli kám s minimálním provozem. - Bu te ostražití v pen žních za ízeních i u bankomat. Chra te p ed zneužitím identifika ní ísla platebních karet. - Noste u sebe jen nezbytnou pen žní hotovost. Neupozor ujte svým chováním na to, že u sebe máte peníze nebo cennosti. Když už se n co p ihodí Pokud jste se stali ob tí i sv dkem trestného inu (p ípadn p estupku) Jak ochránit své cennosti? - Nep echovávejte doma více pen z v hotovosti, pokud nevlastníte spolehlivý, dob e ukrytý a zabudovaný trezor. - Velmi cenné v ci uschovejte v bezpe nostních schránkách nejbližší banky. - O cennostech, které vlastníte si po i te fotodokumentaci a evidenci. - Nem jte uloženy bezpe nostní pin kódy u kreditních karet. - Doklady, klí e od bytu a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodkládejte je s od vem v šatn, u léka e, v restauraci, na ú adech apod. - Podejte oznámení: osobn nebo telefonicky. - Pokud se jedná o závažnou situaci, volejte policii ihned! - Zachovejte klid a poskytn te tyto informace: Vaše jméno a telefonní íslo, adresu, popište událost. - Pokuste se zapamatovat co nejvíce d ležitých údaj o pachateli: pohlaví, v k výška, ú es, barva vlas a o í, fyzické zvláštnosti, ch ze, oble ení, zp sob e i apod. D ležitá telefonní ísla!! Policie 158 eské republiky M stská policie 156 Hasi i 150 Záchranka 155 Žádná policie na sv t se neobejde bez pomoci ve ejnosti. 10

11 P ípady trestné innosti páchané na seniorech Nej ast jším rizikem, kterému jsou senio i na okrese Znojmo vystaveni je výskyt osob, které po domech nabízejí pochybné zboží a služby, vydávají se za pracovníky r zných spole ností nap. zástupci státních institucí, pojiš oven, energetických spole ností (odpo et elekt iny i plynu) atd. Tyto osoby se snaží získat d v ru starších ob an, vniknout do jejich domu nebo bytu, kde je oklamou i podvedou nebo zabaví a využijí jejich nepozornosti ke krádeži v cí nebo finan ní hotovosti. K této trestné innosti dochází ve m stech i na venkov. Popis n kterých p ípad : -V dev t hodin dopoledne zazvonil v byt na ulici Horní eská ve Znojm neznámý muž. ekl, že je pracovníkem Evropské unie a p išel vyplatit finan ní hotovost dva tisíce korun. Aby jeho lest byla ješt d v ryhodn jší, prokázal se i n jakým pr kazem se znakem EU. Dev tašedesátiletý pan domácí pustil hosta dovnit a zavedl ho až do kuchyn. Falešný pracovník držel v ruce p titisícovou bankovkou a požádal o vrácení t í tisíc a ob anský pr kaz. A práv ve chvíli, kdy si pan domácí šel pro svoji ob anku, podvodník sebral ze stolu pen ženku s finan ní hotovostí 70 tisíc korun, vkladní knížky a utekl. -V ned li odpoledne na nám stí Svobody ve Znojm navštívil neznámý prodejce dvaaosmdesátiletou paní a nabízel jí p ikrývky. D v ivá žena ho pozvala do svého bytu a ten využil situace a v nest eženém okamžiku jí odcizil 30 tisíc korun a utekl. -Osmdesátiletá paní pustila do svého domu v obci Trst nice t i ženy cizí národnosti, kdy od první z nich zakoupila za ástku dva tisíce korun dv deky. Další dv ženy požadovaly vodu, chleba a použití WC. Když s nimi d v ivá paní odešla na dvorek, využila první žena její nepozornosti, vrátila se zp t do domu, kde se jí poda ilo objevit a následn odcizit finan ní hotovost v celkové výši 139 tisíc korun. Neznámé ženy poté ujely tmavým vozidlem. -Neznámý pachatel vylákal na jedné paní, v jejím rodinném dom, finan ní hotovost ve výši 15 tisíc korun s tím, že jej posílá syn poškozené (uvedl jeho jméno), který pot ebuje peníze na vy išt ní vozidla. Celá historka však byla nepravdivá. Odpady nově Odpadové hospodářství POZOR ZMĚNA! Zastupitelstvo obce v zájmu optimalizace a zlepšení služeb ve věci svozu a separace odpadů vybrala z několika oslovených firem firmu SITA CZ. Komplexní služby v odpadovém hospodářství budou pro Vedrovice plnit od září letošního roku. Co tato změna znamená pro občana? Frekvence svozů zůstává stejná: říjen duben 1 x za l4 dní, květen září 1 x za týden. Třídění odpadu dozná změny: sklo bílé - 1 kontejner sklo barevné - 1 kontejner plasty kontejnery papír kontejnery Papír se nebude sbírat po obci, bude se shromaždovat v kontejnerech s odvozem 1x - 2x měsíčně, občan dle své potřeby si bude papír do kontejnerů vhazovat. Kontejnery budou barevné, jejich četnost a umístění se přizpůsobí potřebám občanů. Železo se bude sbírat stejně - několikrát do roka se bude shromažďovat na vyhlášeném místě. Nebezpečný odpad se i nadále bude shromažďovat za OÚ. Občané budou včas informováni o všech možnostech ukládání odpadů. I v příštím zpravodaji budou podrobnější informace. -Cizí muž, pod záminkou že opravil vnukovi vozidlo, vylákal na poškozené finan ní hotovost ve výši 10 tisíc korun. Nic z toho se však nezakládalo na pravd a pachatel celou ástku odcizil. - Neznámý pachatel se p edstavil a pod záminkou pot eby pen z na opravu auta syna poškozené, vylákal finan ní hotovost ve výši 17 tisíc korun, kterou m la d v ivá paní uloženou v ložnici, ve sk íni, v povlaku polštá e. Cizí muž následoval paní až do ložnice, kde využil nest eženého okamžiku a zbytek uložených pen z (50 tisíc) i s povlakem odcizil a rychle, se slovy, že musí ješt do banky, utekl. Neopatrná paní p išla o 67 tisíc korun. 11

12 DEN OBCE obrazem 12

13 Ivančický viadukt Materiál dodal Jan Bartl z Vedrovic. 13

14 14

15 Základní škola ve Vedrovicích 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji Tisková konference 29. června 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v roce 2007 již 13. ročník soutěže Vesnice roku, která napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe inspirující další vesnice k realizaci vlastních programů obnovy. Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Více informací o soutěži je na: vesniceroku.obce.cz/ Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků a v neposlední řadě kraje. Od roku 2001 se krajské kolo soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji koná pod záštitou hejtmana ing. Stanislava Juránka. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo - tak jako loni - ve svém rozpočtu na letošní rok významnou finanční částku korun pro oceněné soutěžící obce Jihomoravského kraje. V Jihomoravském kraji se přihlásilo 12 obcí: Blatnička (okres Hodonín), Cetkovice (okres Blansko), Dambořice (okres Hodonín), Hnanice (okres Znojmo), Jevišovka (okres Břeclav), Kozárov (okres Blansko), Násedlovice (okres Hodonín), Ostrovánky (okres Hodonín), Rakvice (okres Břeclav), Rašov (okres Brno-venkov), Terezín (okres Hodonín) a Tvarožná Lhota (okres Hodonín). Hodnotící komise jihomoravského krajského kola soutěže, v jejímž čele byl starosta Bořetic Václav Surman, navštívila ve dnech 18. až 21. června 2007 všechny přihlášené obce. Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a péče o krajinu. Výsledky krajského kola: V rámci krajského kola jsou udělena následujících ocenění: zlatá stuha - VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA - obec Terezín modrá stuha - za společenský život - obec Cetkovice zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec Tvarožná Lhota V rámci krajského kola krajská hodnotitelská komise dále udělila: diplom za vzorné vedení obecní knihovny - obec Jevišovka diplom za vzorné vedení kroniky - obec Dambořice diplom za rozvíjení lidových tradic - obec Blatnička diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obec Hnanice Zvláštní ocenění získaly obce: čestné uznání za obnovu místního lidového kroje - obec Ostrovánky čestné uznání za komplexní podporu spolkové činnosti zejména v oblasti sportu - obec Rakvice čestné uznání za systematickou podporu podmínek pro rekreaci a sportovní činnost - obec Kozárov čestné uznání za ojedinělý počin spočívající v elektronickém zpřístupnění obecní kroniky - obec Rašov čestné uznání za dlouhodobou podporu včelařství a volnočasových aktivit - obec Násedlovice Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005) a Kobylí (2006). V letošním roce se přihlásilo do soutěže 12 obcí z Jihomoravského kraje, což je o 10 méně než v loňském ročníku. Jedním z důvodů byla jistě skutečnost, že letos se nemohly přihlásit obce se statutem města ani městyse. Krajská hodnotitelská komise v rámci hodnocení najezdila a nachodila v terénu kolem 600 km, dále opět nasbírala velké množství dojmů a přesvědčila se, že společenský život a pospolitost na vesnicích v Jihomoravském kraji skutečně není žádnou frází. Všechny zúčastněné obce, přestože mají různou velikost (počet obyvatel nejmenší obce byl 118 obyvatel a největší měla obyvatel), odlišné podmínky jak přírodní tak rozvojové, přispěly do soutěže svojí jedinečností a mohou se pochlubit úspěchy v různých oblastech. V souladu s pravidly soutěže lze však udělit jen určitý počet cen dle počtu zúčastněných obcí, proto bylo pro hodnotitelskou komisi velmi obtížné vybrat jen několik nejlepších. V letošním ročníku zaznamenala komise opět vysokou úroveň soutěžících a je nutno zdůraznit, že nejen vítězové, ale i obce, které neobdržely žádnou z cen a které také skvěle prezentovaly své úspěchy, mohou být příkladem pro ostatní a jsou chloubou Jihomoravského kraje. 20

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

4/2011. v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř. Hubertova jízda Co se dělo ve školách

4/2011. v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř. Hubertova jízda Co se dělo ve školách 4/2011 v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř Hubertova jízda Co se dělo ve školách IV. Rozsvěcení vánočního stromu O čem jsou Vánoce? Vánoční koncert

Více

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1.

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 3/2014 Datum vydání 1.dubna 2014 Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce Zastupitelstvo obce, které se konalo v pondělí 10. března, schválilo rozpočet obce

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna N k n z k n k, i ý p m Ho i A Če M ho i A Če. P i k n h u l h uos B u l v Mat u k (n z l r v ). V Brod z j k. O n 12.

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Pozdrav z revoluce. Aktuality ze školy. 3 otázky pro starostu. Nové internetové stránky obce. Aktivity K SC. Fotbal. Holetínští hokejisté.

Pozdrav z revoluce. Aktuality ze školy. 3 otázky pro starostu. Nové internetové stránky obce. Aktivity K SC. Fotbal. Holetínští hokejisté. Číslo 1/2011 březen 2011 Pozdrav z revoluce ČTĚTE: Zdravím všechny čtenáře poprvé roce 2011. V době, kdy začínám psát toto číslo Zpravodaje, ležím na pláži egyptské Hurghady a nabírám energii ze slunečních

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

Město využilo příležitosti snížit míru svých finančních závazků

Město využilo příležitosti snížit míru svých finančních závazků NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 6/2011 Ročník dvacátýprvní cena 8,00 Kč 13. června 2011 vychází každé druhé pondělí v měsíci 7. číslo roku 2011 vyjde v pondělí 11. července (uzávěrka

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ,

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, HOTEL U NÁS HOTEL KOUSEK OD NÁS LÁZENSKÝ DUM SPORTOVNÍ DUM POKOJE APARTMÁNY SALIONÁRIUM A HLAVNE SPOUSTA KLIDU XLIV. ročník KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, ZASTAVTE SE U NÁS PF 2012 Zpravodaj MěÚ Vysoké nad

Více