Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)"

Transkript

1 Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne schváleno ZM dne Rozpočet upravený - RO č. 1 - provedeno správcem rozpočtu Rozpočet upravený - RO č. 2 - schváleno ZM dne Rozpočet upravený - RO č. 3 - provedeno správcem rozpočtu Rozpočet r Rozpočet r Příjmy SCHVÁLENO UPRAVENÝ k v % Ř.č. Výdaje SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k v % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti ,50 35, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin ,27 2, Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku ,23 45, Daň z příjmů práv.osob ,30 27, Daň z příjmů práv.osob (město) ,00 0, Daň z přidané hodnoty (DPH) ,70 36, Popl. za znečišťování ovzduší ,00 0, Odvody za odnětí půdy ze (ZPF) ,00 16, Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL) ,00 47, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV ,88 45, Poplatek ze psů dle OZV ,00 79, Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV ,00 47, Poplatek ze vstupného dle OZV ,00 18, Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV ,00 38, Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP ,07 52, Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebním komisařem ,00 29, Odvody z výherních hracích přístrojů nově od ,87 55, Poplatky za autovraky-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se ,00 ####### Správní poplatky ,00 38, Daň z nemovitostí ,33 4, Splátky půjček od zaměstnanců-soc. fond (SF) ,00 40, Splátky půjček od obyvatelstva FRB ,00 59, Neinv.přij.dot.-souhr.dotační vztah se státním rozpočtem ,00 41, Nový biokoridor-p.č ÚZ90001 Np0531 Orj ,00 0, Dig.povodňový plán ORP Pohoř.-ÚZ90001 Np0541 orj ,00 0, Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev) 26 - ÚZ Příspěvek od Úřadu Práce na VPP ,00 105, ÚZ Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj ,87 100, ÚZ Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj ,93 99, ÚZ Příspěvek od Úřadu práce na VPP -15% Np ,00 8, ÚZ Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85%Np ,00 8, ÚZ Dig.povodňový plánorp Pohoř.Np 0545 orj ,00 0, ÚZ Regenerace měst.parku Np 0535 orj ####### 33 - ÚZ nový biokoridor-p.č NP 0535 orj ,00 0, ÚZ Digitální úřad pro nové tisíciletí Np 0365 orj ,75 99, ÚZ Min.dopravy-zařízení pro scanování do reg.vozidel ,00 100, ÚZ ,00 ####### Neinv.přij.dot. od obcí na žáky a veřejnoprávní smlouvy ,00 52, Neinvest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-úz ,42 99, In.dotace - Digitální úřad pro nové tisíciletí ÚZ17871 Np 0365 orj ,00 99, Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-úz ,03 100,00 41 celkem ,15 38, Útulek pro psy v Bulharech ,00 23, Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů ,00 12, Nákup materiálu (známky pro psy) ,00 48, Péče o opuštěné psy nalezené na území města ,00 19, Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář ,00 25, Nákup ost.služeb-úz dotace ,00 25, Celospolečenské funkce lesů ,00 30, Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-úz29004-dotace ,00 30, Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,00 23, Prádlo, oděv a obuv ,00 18, Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, Těžební průmysl-obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly ,00 80, Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.lístky ,00 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ,00 80, Nákup ost.služeb ,00 100, Cestovní ruch ,00 25, Cestovní ruch ,00 0, Příjmy z prodeje-propagačních materiálů ,00 25, Knihy ,00 0, Nákup materiálu (propagační materiály o městě) ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Cestovné ,00 0, Ostatní služby ,00 59, Pohoštění ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu) ,00 49, Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení ,00 68, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 45, Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách ,00 17, Přijaté sankční platby-uložené pokuty ,00 17, Silnice ,00 10, Komunikace (silnice) ,25 19, Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport ,00 33, Nákup materiálu ,87 59, Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 15, Náhrady škod z r odcizení poklopů dešť.kanalizace 0 0 0,00 ####### Opravy a udržování komunikací ,77 44, Rozšíření park.ploch u MěÚ ,00 0, Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.sús-orj ,00 0, Průmyslová zóna-pd+real.úpravy výjezdu,orj ,00 2, Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 (dotace) ,00 15, Parkovací plochy-ul.vídeňská (coop+hřbitov,spořka-orj.415 ) ,00 0, Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody orj ,00 0, PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj ,00 0, PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobilé ,00 98, PD-Přest.termin.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobilé ,55 100, Parkovací plochy u zdravotního střediska orj ,00 0, Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj ,00 0, Rekontrukce komun.ul. Brněnská (BD č.p. 708,709,898),orj ,75 31, PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest.,np0381 orj.537-způsob.2. ETA ,65 10, PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,úz86505, Np0385 orj ,66 69, Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) ,00 82, Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) ,64 12, Příjmy z prodeje použité/vyřazené dlažby ,00 82, Nákup materiálu na chodníky ,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 0, Opravy a udržování chodníků ,64 4, Chodník-městský park-orj ,00 0, Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj ,00 57, Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník ,00 0, Chodník-lokal. Polní-orj.345-propojení čtyř ulic-pd ,00 0, Chodník-Znojemská-od Šťastných směr Coop-orj ,00 0, Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj ,00 0, Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj ,00 0, Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 (dotace) ,00 0, Chodník Tyršova - park, propojení PD - realizace 2015! orj ,00 82, Chodník Velký Dvůr - PD Realizace 2015! ,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy ,00 32, Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů bez orj ,00 0, Dopravní obslužnost-ids JmK-příspěvek města bez orj ,00 99, Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK bez ,00 7, Zastávky autobusů, orj ,00 0, Záležitosti v silniční dopravě ,50 3, Dopravně výchovné akce BESIP - DHM orj ,00 0, Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační bez orj ,50 4, Elektrická energie (spotřeba radaru) bez orj ,00 6, Nájemné přechodného dopr.značení bez orj ,00 0, Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační bez orj ,00 0, Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační orj ,00 95, orj ,00 98, Pitná voda - vodovody ,00 40, Pitná voda - vodovody ,25 2, Příjmy z poskytování služeb ,00 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj ,00 15, Příjmy z pronáj.-stanice na hydroglobech-telefónica O2 a T-Mobile ,00 40, Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj ,10 13, Zásobování pitnou vodou ve městě Nákup ost. služeb - orj ,90 13, Nákup ost. služeb - orj ,00 ####### Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.vídeňská,ul.šumická, ,00 0, Vodovodní přípojka - orj ,00 0, Vodovodní přípojka Nám. Svobody orj ,00 0, Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj ,25 0, Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj ,00 1, ÚZSVM - věcná břemena (vodovod ul. Znojemská) - bez orj ,00 4, Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace ,74 21, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky ,00 0, Nákup materiálu - na opravu kanalizací ,00 0, Úroky vlastní-úvěr KB-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ispa ,84 40, Nákup ost. služeb ,00 11, Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných,monitoring ,92 19, Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna,stoka u býv.výstrojáku,orj ,00 ####### Kanalizace-splašková-úprava výtlaku od tiskárny směr Jihlava ,00 0, Kanalizace Velký Dvůr- zhotovení PD-orj ,00 0, Kanal.dešť.přípojka ul.hybešova dům č.p.466 Kadeřnictví-orj ,00 0, Kanalizace dešťová i splašková - kino orj ,00 0, Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace - orj ,25 99, Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace - orj ,25 98, Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj ,80 57, Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 FRM ,68 111, Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj ,00 0, Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj ,00 0, MŠ Hybešova orj ,00 188, MŠ Hybešova - orj ,49 35, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj ,00 49, Nákup ost. služeb orj ,00 0, Přijaté pojistné náhrady - orj ,00 ####### Opravy v rámci areálu MŠ orj ,98 100,17

2 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj ,00 50, Dar MŠ Malešovice na pořízení herní skluzavky do třídy ,00 100, PD přístavby zázemí správce MŠ-orj ,00 0, Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotač.projekt ,00 0, MŠ - PD zahrada - žádost o dotaci orj ,00 95, MŠ-zateplení a valbová střecha - Np 0381 orj ,15 87, MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ15835 Np 0385 orj ,28 90, MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ90877 Np 0381 orj ,08 87, ZŠ Dlouhá-orj ,00 67, ZŠ Dlouhá-orj ,23 37, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ-orj ,00 49, Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice orj ,23 38, Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení-orj ,00 50, Plyn-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj ,00 ####### 2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ. ZŠ-orj ,00 ####### Elektrická energie-zš-přefakturace (nerozpočtuje se) orj ,00 ####### Nákup ost. služeb ZŠ orj (revize hromosvodů,penb) ,00 36, Přísp.na provoz ZŠ-kroužky,pohoštění, běh T.Foxe-bez orj ,00 0, Příspěvek na provoz ZŠ - orj ,00 39, Příspěvek na provoz ZŠ,MŠ v Pasohlávkách ,00 53, Opravy a udrž.na ZŠ Pohoř.-realizované městem, orj ,00 0, Zvýšení kapacity ZŠ orj.0368,nezp.-paarův zámeček-žádost o dotaci ,00 0, Invest.přísp.- pořízení wifi sítě ZŠ ,00 100, Sportovní hala-orj ,57 50, Sportovní hala-orj ,43 83, Příjmy z poskytování služeb-sport.hala-orj ,57 26, Platy zaměstnanců-sport.hala orj ,00 39, Příjmy z pronájmu sportovní haly-orj ,00 51, Ostatní osobní výdaje-sport.hala orj ,00 32, Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ.sport.hala-orj ,00 0, Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala orj ,00 37, Povinné pojistné-sport.hala orj ,00 37, Ochranné pomůcky - sport.hala orj ,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk-sport.hala orj ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-sport.hala orj ,00 0, Nákup materiálu-sport.hala orj ,00 40, Studená voda-sport.hala orj ,00 20, Plyn-sport.hala orj ,00 62, Elektrická energie-sport.hala orj ,00 46, Pohonné hmoty a maziva-sport.hala orj ,00 42, Služby telekomunikací - telefon, internet-sport.hala orj ,94 19, Služby školení a vzdělávání orj ,00 100, Nákup ostatních služeb, revize-sport.hala orj ,00 28, Opravy a udržování-sport.hala orj ,80 6, Cestovné-sport.hala orj ,00 0, Pohoštění - sport. Hala orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 0, Zateplení Sportovní haly orj dotační projekt ,93 48, Zateplení Sportovní haly Np0541, orj dotační projekt ,47 99, Zateplení Sportovní haly ÚZ15835, Np0545, orj ,05 100, Zateplení Sportovní haly ÚZ90877, Np0541, orj ,24 99, Základní škola Šumická 727, Pohořelice-orj ,00 ####### Nákup materiálu orj ,00 ####### Studená voda orj ,00 ####### Elektrická energie orj ,00 ####### Nákup ost.služeb orj ,00 ####### Opravy a udržování orj ,00 ####### Školní stravování při předškol., zákl.vzdělávání ,00 28, Dotace za žáky města-přísp.na stravování ve ŠJ Židlochovice ,00 28, Základní umělecké školy - ZUŠ Školní ,00 49, Základní umělecké školy - ZUŠ Školní - orj ,00 20, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ,00 49, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících orj , DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj , Nákup materiálu orj ,00 0, Nákup ost.služeb orj ,00 0, Opravy a udržování orj ,00 0, Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost bez orj ,00 100, Neinvest.přísp.-na hudební nástroje a pomůcky orj ,00 100, Stavební úpravy interiéru orj ,00 13, Pohořelický divadelní ansámbl POHODA ,00 100, Neinv.dotace na provoz ansámblu ,00 100, Hudební činnost ,00 0, Hudební činnost ,00 18, Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj ,00 0, Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice) ,00 100, Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj ,00 0, (5901) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r výročí od založení) ,00 0, (5901) Akce: spolek Máščasband - orj ,00 0, Kino Pohořelice ,00 26, Kino Pohořelice - orj ,48 7, Pronájem orj ,00 32, Nákup materiálu orj ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie) ,00 0, Studená voda-(část přefakturace) ,00 16, Elektrická energie-část přefakturace ,48 67, Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal ,00 0, Výměna zdr.vytáp.-tep.čerp.vzd/plyn-podmíněno získ.dot. orj ,00 ####### Zateplení budovy kina, kotel orj dotační projekt FRM ,00 ####### Zateplení kina, vytápění, nespalitelné oplocení orj. 366-dotace ,00 5, Knihovna Pohořelice ,00 46, Knihovna Pohořelice - orj ,33 37, Příjmy z poskytování služeb orj ,00 46, Platy zaměstnanců orj ,00 41, Ostatní osobní výdaje orj ,00 40, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 43, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 43, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,66 39, Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 14, Elektrická energie orj ,57 81, Služby pošt orj ,20 7, Služby telekomunikací - telefon, internet orj ,90 14, Služby školení a vzdělávání orj ,00 0, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj ,00 0, Nákup ost.služeb orj ,00 7, Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.,malování orj ,00 0, Cestovné orj ,00 15, Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj ,00 29, Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj ,00 0, Ost.neinvest.transfery do svazu knihovníků a inf.prac. (SKIP)orj ,00 73, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 70, Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně bez orj ,00 0, Činnosti muzeí a galerií ,00 100, Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice bez orj ,00 100, Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále ,00 35, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, Nákup materiálu ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Pohoštění ,00 0, Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART ,00 100, Kronika města ,00 0, Ost.osobní výdaje-zápisy do Kroniky ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek ,00 17, Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spoluúčast k ž.o dotaci ,00 0, Neinv.dotace-farnost Pohořelice - kostel sv. Jakuba - orj ,00 100, Neinv.dotace- farnost Medlov - kostel ve Smolíně - orj ,00 100, Neinv.dotace-farnost Vlasatice, oprava kaple Nová Ves-orj ,00 50, PD-rekonstrukce Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-orj ,00 0, Invest. Dotace - farnost Pohořelice - ozvučení kostela v Pohořelicích ,00 40, Rozhlas ,00 20, Místní rozhlas ,00 0, Příjmy z hlášení městského rozhlasu ,00 20, Nákup materiálu ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, Ost.záležitosti sdělovacích prostředků ,00 27, Ost.záležitosti sdělovacích prostředků ,83 60, Příjem z komerční inzerce-pohořelické listy ,00 27, Ostatní osobní výdaje-roznos-pohořelické listy ,00 0, Zpracování a tisk-pohořelické listy ,83 64, Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál ,00 36, Zájmová činnost v kultuře-radniční sál, KIC-orj ,28 38, Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. orj ,00 54, Platy zaměstnanců orj ,00 40, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál orj ,00 23, Ostatní osobní výdaje orj ,00 73, Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly orj ,00 52, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 40, Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu orj ,00 0, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 40, Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody-sál,ost.příspěvky orj ,00 20, Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj ,00 49, Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích ,00 0, Prádlo, oděv, obuv orj ,00 72, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 79, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 42, Studená voda orj ,00 8, Služby pošt orj ,00 11, Služby telekomunikací - telefon orj ,76 15, Hody Smolín orj ,00 ####### Nákup ost.služeb orj ,00 26, Opravy a udržování orj ,52 11, Cestovné orj ,00 0, Pohoštění orj ,00 68, Věcné dary orj ,00 96, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 0, Akce: Hodové zábavy orj ,00 0, Rekonstrukce WC vč. pro imobilní v sálu radnice - orj ,00 78, Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohořelice aj ,00 62, Ost.zálež.kultury-Akce: Slavnosti města Pohořelice ,00 2, Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - reklama ,00 37, Ostatní osobní výdaje ,00 0, Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - dary ,00 121, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících ,00 2, Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí ,00 0, Nákup materiálu ,00 2, Služby pošt ,00 51, Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.) ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 11, Pohoštění účinkujících ,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 41, Ostatní tělovýchovná činnost ,86 62,61

3 2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje ,00 41, Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj.901, PD zateplení-orj Akce Sokolovna opravy, správa orj ,00 3, Studená voda - částečná přefakturace orj ,34 28, Plyn - částečná přefakturace orj ,00 0, Elektřina - částečná přefakturace orj ,00 77, Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohořelicích ,00 0, Akce Sokolovna opravy, správa orj ,00 3, Opravy a udržování orj ,66 76, Pohoštění ,00 0, Neinvest.dotace občanským sdružením TJ Sokol Pohořelice - tenis - orj ,00 72, TJ Sokol Pohořelice - biliard - orj ,00 61, TJ Sokol Pohořelice - volejbal - orj ,00 100, TJ Sokol Pohořelice - kopaná - orj ,00 66, TJ Sokol Pohořelice - silové sporty - orj ,00 100, TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj ,00 50, TJ Sokol Pohořelice - kopaná-orj.199-na opravu kabin ,00 100, TJ Sokol Pohoř.-turnaj o pohár M.Marka-orj ,00 100, TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj ,00 100, Florbal Pohořelice, o.s.-orj ,00 100, TJ Sokol Pohoř.-dotace na provoz Sokolovny-orj ,00 100, TJ Sokol Pohořelice - basketbal - orj ,00 100, D Lukostřelnice - orj ,00 100, O. S. Motocross, Pohořelice - orj ,00 100, Dárkový certifikát ,00 0, Invest. výdaj zateplení sokolovny reklamace schodů orj ,50-131, Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj ,46 100, Invest. výdaj zateplení sokolovny ÚZ15835 Np0545 orj ,90 99, Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM ,00 0, Invest.dotace TJ Sokol Pohořelice na stavbu sociálek - orj ,00 100, Řádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů , Využití volného času dětí a mládeže ,00 90, Využití volného času dětí a mládeže ,00 17, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ orj ,00 99, Akce: Poraj děti a dospělí ,00 37, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka orj ,00 49, Služby peněžních ústavů - pojištění orj ,00 96, Nákup ost. služeb Poraj Orj ,00 99, Věcné dary orj ,00 99, AKCE Poraj děti a dospělí - orj , Akce: Středisko volného času-svč - orj ,00 13, Oprava areálu Tyršova SVČ orj ,00 11, Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka bez orj ,00 ####### Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohořelice orj ,00 50, Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM ,00 0, Akce: Dětská hřiště ve městě ,00 30, Dětské hřiště - nákup materiálu orj ,00 4, Dětské hřiště - opravy a udržování orj ,00 0, Oprava areálu Dirt park orj ,00 100, Dětská hřiště - herní prvky - orj ,00 0, Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-vl.zdroje-orj ,00 0, Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj ,00 0, Ostatní ,00 100, Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-hudební ateliér-dotace ,00 100, Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR ,00 100, Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj ,00 100, Klub seniorů - orj ,00 0, Klub seniorů - orj ,82 29, Příjmy z pronájmu klubovny orj ,00 0, Ost.osobní výdaje orj ,00 28, Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR ,00 12, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 87, Studená voda orj ,00 57, Elektrická energie orj ,32 82, Služby pošt orj ,00 0, Nájemné orj ,00 52, Nákup ost.služeb orj ,00 9, Opravy a udržování orj ,50 99, Pohoštění orj ,00 0, Poskytnuté neinvest.příspěvky orj ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 67, Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohořelice bez orj ,00 40, Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybáři - orj ,00 100, Myslivecké sdružení Pohořelice - orj ,00 100, Myslivecké sdružení Smolín - orj ,00 100, Český svaz bojovníků za svobodu v Břeclavi orj ,00 100, Zdravotní středisko orj ,00 27, Zdravotní středisko - orj ,56 5, Příjmy z poskyt.služeb-energie - orj (K1) ,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj ,00 33, Nákup materiálu orj ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.energií - orj ,00 0, Studená voda-přefakturace orj ,00-32, Elektrická energie-část přefakturace orj ,32 143, Nákup ost.služeb orj ,00 3, Opravy a udržování orj ,24 23, Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj FRM ,00 0, Stavební úpravy soc.zařízení -orj FRM ,00 1, Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) ,00 100, Neinvestiční dotace na provoz-hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) ,00 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,00 0, Nákup materiálu-doplňování lékárniček na úřadě ,00 0, Bytové hospodářství ,80 78, Bytové hospodářství-orj ,66 29, Příjmy z poskyt.služeb-služby bytové správy orj ,00 40, Platy zaměstnanců-správa bytů orj ,00 40, Příjmy z pronájmu - kotelny, VPP - orj ,00 49, Pojistné sociální-správa bytů orj ,00 40, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj ,00 49, Pojistné zdravotní-správa bytů orj ,00 40, Příjem z poplatku z prodlení s úhradou nájmu ,00 0, Léky a zdravotnický materiál (lékárničky) ,00 10, Přijaté nekap.příspěvky orj ,80 47, DHDM (do 40 tis.kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.linka orj ,00 0, Příjmy z privatizace bytového fondu města-frm - orj ,00 98, Nákup materiálu orj ,50 41, Studená voda - orj ,00 27, Nákup tepla od fy. VUSTERM orj 0213 (K2 K6) ,00 0, Plyn-část přefakturace - orj ,95 69, Elektr.energie-část přefakturace - orj ,13 67, Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS orj ,00 25, Služby telekomunikací orj ,96 31, Konzultační, poradenské a právní služby orj ,00 0, Upgrade SW na evidenci bytů ,00 72, Nákup služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků orj ,70 25, Nákup ost.služeb-privatizace byt.fondu-iv.vlna, FRM orj ,00 81, Opravy a udrž.byt.domů města-orj ,22 93, Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-frm (dříve5225) orj ,20 30, Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-frm-orj ,00 72, Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-frm-orj ,00 0, Soudní poplatky-řešení pohledávek z byt.fondu ,00 0, Nebytové hospod. - nebytové prostory města - orj ,13 38, Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města ,07 43, Příjmy z poskyt.služeb-v nebytech č.p.120 ul.brněnská -orj ,00 30, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - or.j ,13 39, Nákup materiálu - orj ,00 8, Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)-orj ,00 86, Studená voda-část přefakturace - orj ,00 17, Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2014) - orj ,00 4, Nákup tepla od fy. VUSTERM - orj ,00 3, Plyn-částečná přefakturace orj ,00 69, Elektrická energie-část přefakturace - orj ,82-55, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,50 1, Nákup ost.služeb - orj ,00 0, Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj ,79 57, Bývalá MŠ Nová Ves-oprava budovy - orj ,25 71, Stará radnice-brněnská 2-PD-úprava kotel. na zázemí sálu ,00 14, Zateplení sálu Radnice orj.0365-dotační projekt ,02 76, Zateplení sálu Radnice Np0541, orj.0365-dotační projekt ,77 99, Zateplení sálu Radnice ÚZ15835, Np0545, orj ,57 100, Zateplení sálu Radnice ÚZ90877, Np0541, orj ,39 99, Kulturní dům Smolín-orj ,00 0, Budova Policie-Loděnická 754-orj ,08 99, Lidická 232-Cukrárna Marta-izolace objektu orj ,00 7, Lidická 262-Kadeřnictví Bökr-izolace objektu orj ,00 4, Stará radnice-brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-orj ,89 68, Stará radnice-brněnská 2-II.etapa - orj ,63 0, Brněnská 120-bezbariérový přístup a výtah v budově orj ,00 0, Brněnská 120 a 121-reko topení (kotel+rozvody) orj ,00 0, Fond rozvoje bydl.pohoř.-frb-(půjčky občanům) ,00 0, Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0, Veřejné osvětlení ,00 24, Veřejné osvětlení (VO) ,20 28, Služby za plošinu a elektromontážní práce - bez orj ,00 35, Platy zaměstnanců-správa VO - orj ,00 41, Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů - orj ,00 0, Pojistné sociální-správa VO - orj ,00 41, Pojistné zdravotní-správa VO - orj ,00 41, DDHM (do 40tis.Kč/ks)-vánoční výzdoba ve městě orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 34, Nákup materiálu orj 0233 FRM ,00 99, Elektrická energie-za VO ve městě - orj ,00 31, Pohonné hmoty a maziva-plošina orj ,00 35, Služby telekomunikací orj ,70 14, Služby školení a vzdělávání orj ,00 29, Nákup ost.služeb-správa VO-orj ,00 27, Opravy a udržování VO - orj ,00 2, Poskyt. neinvest.příspěvky-platby vlastníkům rozvodů-orj ,00 0, VO-městský park-orj ,00 0, VO areál bývalých kasáren-pd+37 ks VO-orj ,00 99, VO-nasvícení přechodu před MěÚ Vídeňská,orj ,50 99, VO U Cihelny-PD-orj ,00 1, VO - nám. Svobody u bytových domů ,00 0, Nasvícení křižovatky H.Morava-Tesco, 5xVO- orj. 233-FRM ,00 0, Pohřebnictví - správa hřbitovů města orj ,00 21, Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj ,00 1, Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova - orj ,00 1, DDHM (do 40tis.Kč/ks) kolumbárium orj ,00 0,00

4 2139 Příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária - orj ,00 72, Nákup materiálu orj ,00 25, Příjmy z prodeje hrobového příslušenství - orj ,00 72, Elektrická energie orj ,00 41, Nákup ost.služeb-kácení stromů orj ,00 0, Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění orj ,00 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí bez orj ,00 17, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,25 9, Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-jmp Net, E.on aj ,00 17, Zříz.věc.břem. pro IS(ÚZSVM aj.),kompenzace s JMP Net(Burza) ,00 42, Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-t-mobile CZ,kompenzace s JMP Net ,00 27, Rozšíření kamer.a dat.systému na přest.terminálu IDS orj ,00 0, Plynovod-PD-Stará Obec-orj ,25 1, Plynovod-ke zdravotnímu středisku-brněnská 1-orj ,00 0, Plyn-ul.Znojem-řad A,orj.563 (h.morava-pacasovi)-vč.17 přípojek ,00 9, Invest.transfery PO příspěvek na vybudování (E-on) bez orj ,00 55, Územní plán města ,00 0, Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů uhradili žadatelé změny) ,00 0, Změna č. 11 ÚPD města (územní rezerva) ,00 0, Územní rozvoj ,00 8, Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města ,00 0, Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu ,00 14, Komunální služby a územní rozvoj ,00 8, Komunální služby a územní rozvoj-údržba města , , ,64 32, Příjmy z pronájmu pozemků - orj ,00 23, Platy zaměstnanců (VPP 18) - orj ,00-0, Příjmy z prodeje pozemků - orj ,00 4, Platy zaměstnanců (údržba) - orj ,00 39, Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace-orj.300-frm ,00 90, Platy zaměstnanců (VPP 15)-dotace-ÚZ orj ,00 133, Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,80 8, Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ %Np ,20 8, Ostatní osobní výdaje-dohody - orj ,00 23, Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 18) - orj ,00-0, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj ,00 40, Pov.pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)-ÚZ orj ,00 133, Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,35 8, Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,65 8, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18) - orj ,00-0, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj ,00 39, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18)-ÚZ orj ,00 133, Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,85 8, Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,15 8, Ochranné pomůcky-monterky, prac.rukavice, prac.obuv-orj ,00 0, Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj ,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 0, DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj ,00 49, Doplnění městského mobiliáře (lavičky aj.) orj ,00 0, Nákup materiálu - orj ,00 39, Doplnění městského mobiliáře (odpadk.koše aj.) orj ,00 23, Elektrická energie orj ,00 0, Pohonné hmoty a maziva - orj ,20 28, Služby telekomunikací-telefon - orj ,44 25, Služby peněžních ústavů - pojištění - orj ,00 89, Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, ÚZSVM) orj. NENÍ ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,00 9, Opravy a udržování techniky - orj ,00 22, Pohoštění (pitný režim v létě) - orj ,00 0, Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj ,00 50, Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj ,00 99, Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ ORJ ,00 74, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj 0213 VPP ,00 14, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 8, Podíl města do MASky Podbrněnsko, o.s. orj není ,00 ####### Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na sníh pro zametací stroj bez orj.) ,00 49, Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 0, Nákup ost.služeb - sběr ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů ,60 39, Nákup kontejneru na TKO orj ,00 0, Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou" orj ,00 0, Svoz kontejnerů - orj ,50 40, Svoz a likvidace TKO - orj ,10 39, Sběr a svoz ostatních odpadů-shromažďovací místo odpadů ,00 19, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,22 22, Nájemné (Stavosur) ,00 50, Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku ,00 0, Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur) ,00 1, Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM ,22 22, Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá) orj ,00 0, Monitoring nakládání s odpady ,00 0, Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín ,00 0, Ostatní nakládání s odpady ,00 0, Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sdruž ,00 0, Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-ppo) ,68 65, Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod) ,38 24, Digitální povodňový plán pro Pohořelice bez orj ,30 41, Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-orj ,00 ####### Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-NP0541, orj ,40 99, Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ15309, NP0545, orj ,40 99, Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ90001, NP0541, orj ,20 99, PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,07 40, Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj ,00 40, Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě ,00 3, Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů ,00 64, Regenerace městského parku orj ,00 0, Regenerace městského parku ÚZ15319, Np0535, orj ,00 99, Regenerace městského parku ÚZ90001, Np0531, orj ,00 99, Založ.biokoridoru-p.č k.ú.pohoř.n/j.-dotač.projekt orj ,00 0, Park.plochy v býv.kasárnách-np0531-způsobilé,orj ,51 84, Park.plochy v býv.kasárnách-úz15319, Np0535, orj , Park.plochy v býv.kasárnách-úz90001, Np0531, orj , Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-Np0531-,orj ,91 22, Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,00 20, Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ15319, Np0535,orj ,13 99, Sankční platby přijaté ,00 0, Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ90001, Np0531,orj ,58 89, Sankční platby přijaté ,00 23, Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilé-np0531-orj ,88 47, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ####### Revitalizace stromů na hřbitově-úz15319, Np0535, orj ,25 99, Revitalizace stromů na hřbitově-úz90001, Np0531, orj ,37 97, Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ15319 Np0535 Orj ,00 0, Park.plochy v ul. Polní-část "C"- orj ,00 34, Park.plochy v ul. Polní-část "C"-Np.531-způsobilé,orj ,49 99, Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ15827,Np0535orj ,94 100, Park.plochy v ul.polní-část "C"-dotace-ÚZ90877,Np0531orj ,49 99, Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ15827,Np0535orj ,85 42, Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ90877,Np0531orj ,15 99, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 49, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 82, Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np ,55 49, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 platy ,95 82, Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np ,45 49, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 platy ,05 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - SP ,10 82, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - SP ,90 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - ZP ,70 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - ZP ,30 83, Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331-náhr.plat ,00 0, Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335-náhr.plat ,00 0, Odborné sociální poradenství ,00 23, Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěÚ-MUDr. Trávníček ,00 23, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Dary obyvatelstvu ,00 0, Ost.soc.péče a pomoc-komunitní plánování soc.služeb ,00 44, Dohody ,00 0, Nákup materiálu ,00 0, Služby pošt ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 92, Pohoštění ,00 0, Domovy pro seniory ,00 100, Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže ,00 100, Penzion - orj ,00 40, Penzion - orj ,00 13, Příjmy z poskytování služeb, energií - orj ,00 40, Nákup DHM do ,-Kč orj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj ,00 41, Nákup materiálu orj ,00 13, Vyúčtování energií-za r orj ,00 31, Plyn-přefakturace orj ,00 47, Elektrická energie-přefakturace orj ,00 20, Pohonné hmoty a maziva orj ,00 0, Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod. orj ,00 27, Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu ,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba ,00 50, Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby ,00 50, Denní stacionáře a centra denních služeb ,00 100, Neinvest.dotace-Diakonie České alzheim.spol. Brno ,00 100, Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti) ,00 100, Pečovatelská služba ,00 38, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,00 38, Příjmy z poskyt.pečovat.služeb, rozvoz obědů ,00 38, Rozvoz obědů seniorům - orj ,00 38, Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi ,00 100, Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno ,00 100, Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA ,00 100, Azylové domy ,00 100, Neinvest.dotace na provoz-domov sv. Agáty - orj ,00 100, Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti ,00 0,00 660

5 2329 Ostat.nedaň.příjmy jinde nezařazené (recepty MUDr. Čornej) ,00 0, Ochrana obyvatelstva-krizové situace ,00 0, Pohoštění -HZS, Policie ČR ,00 0, Nespecifikovaná rezerva ,00 0, Městská policie orj ,00 65, Městská policie - orj ,28 45, Přijaté sankční platby - pokuty MP orj ,00 65, Platy zaměstnanců orj ,00 45, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 46, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 46, Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj ,00 79, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 73, Nákup materiálu orj ,00 7, Pohonné hmoty a maziva orj ,60 15, Služby telekomunikací - telefon orj ,68 27, Služby školení a vzdělávání - orj ,00 4, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.orj ,00 8, Nákup ost.služeb orj ,00 38, Opravy a udržování orj ,00 13, Software-FRM orj ,00 100, Cestovné orj ,00 0, Občerstvení orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 23, Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák ,00 16, Ostatní osobní výdaje ,00 76, Prádlo, oděv a obuv ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj SDH Smolín ,00 ####### Nákup materiálu ,00 0, Nákup materiálu orj 0319 SDH Smolín ,00 ####### Pohonné hmoty a maziva ,00 0, Pohonné hmoty a maziva orj 0319 SDH Smolín ,00 ####### Služby peněžních ústavů - pojištění sboru ,00 96, Služby peněžních ústavů orj (pojištění aut) ,00 98, Služby školení a vzdělávání ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj ,00 99, Opravy a udržování-technika, zázemí ,00 0, Pohoštění orj.0319 SDH Smolín ,00 ####### Neinvest. transfer spolkům - SDH Smolín orj ,00 0, Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj ,00 0, Hasičský záchranný sbor-profi-p.pokorný-ul.tyršova ,40 5, Fin.dary od firem hasičům r orj ,00 0, Nákup materiálu - orj ,00 0, Fin.dar od DHL Supply Chain s.r.o. hasičům r orj ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,70 32, Opravy a udržování - orj ,70 11, Roční členský příspěvek v okres. sdružení has ,00 100, Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj ,00 4, Zastupitelstvo města - orj ,00 39, Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj ,00 39, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 40, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 40, Cestovné orj ,00 7, Činnost místní správy - obec III ,84 33, Činnost místní správy - obec III ,09 34, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj ,00 47, Platy zaměstnanců - orj ,00 39, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí orj ,00 83, Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj ,00 15, Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj ,00 0, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0331 Orj ,00 98, Přijaté sankční platby-pokuty MěÚ(vč. radaru a úsek.měření) ,13 27, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0331 Orj ORG ,00 100, Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky-orj ,00 0, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0335 Orj ,00 99, orj ,00 ####### Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0335 Orj ORG ,00 100, Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisí, radar - orj ,05 85, Ostatní osobní výdaje - orj ,00 44, Neidentifikované příjmy - orj ,66 32, Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj ,00 10, Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj ,00 58, Ost. Osobní výdaje - UZ Np0331 orj ,50 99, Ost. Osobní výdaje - UZ Np0335 orj ,50 100, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj ,00 40, Povinné SP - UZ Np0331 orj ,25 99, Povinné SP - UZ Np0335 orj ,75 99, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - orj ,00 40, Povinné ZP - UZ Np0331 orj ,75 97, Povinné ZP - UZ Np0335 orj ,25 99, Povinné pojistné hrazené zaměstnavatel. za prac.úrazy orj ,00 50, Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj ,00 0, Lékárničky-orj ,00 62, Knihy, učební pomůcky a tisk - orj ,00 18, Knihy, učební pomůcky - ÚZ Np.0331 Orj ,90 95, Knihy, učební pomůcky - ÚZ Np.0335 Orj ,10 99, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj ,89 66, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ Np 0331 Orj ORG ,00 90, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ Np 0335 Orj ORG ,00 99, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ pro registr vozidel orj ,00 92, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ pro registr vozidel orj ,00 ####### Nákup materiálu ostatní - orj ,99 44, Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj ,70 56, Nákup materiálu - čistící prostředky - orj ,00 28, Nákup materiálu ÚZ Np0331 orj ORG ,65 98, Nákup materiáli ÚZ Np0335 orj ORG ,35 99, Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ - orj ,20 40, Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj ,00 5, Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj ,00 55, Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj ,23 25, PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj ,31 24, Služby pošt (poštovné) - orj ,00 33, Služby telekomunikací - telefon, internet - orj ,73 59, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj ,00 77, Nájemné - orj ,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - orj ,00 65, Konzultační služby-dig.úřad pro nové tisíciletí NP0361, orj ,50 98, Konzultač.služby-Dig.úřad-nové tisíc.úz17003 NP0361 orj ,50 99, Služby školení a vzdělávání - orj ,20 53, Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0331 orj ,50 95, Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0335 orj ,50 98, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog ,30 47, Nákup ost.služeb - orj ,00 ####### Nákup ost.služeb - orj ,64 29, Nákup ost.služeb - orj. 205 SF ( ) ,00 0, Nákup ost.služeb - orj. 207 SF ( ) ,00 0, Nákup ost.služeb (radar) - orj ,00 16, Nákup ost.služeb UZ orj ,36 98, Opravy a udržování - orj ,16 31, Programové vybavení - software - orj ,00 21, Cestovné ,00 34, Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM,návštěvy vedení města-orj ,58 28, Pohoštění ÚZ Np0331 orj ORG ,25 94, Pohoštění ÚZ13233 Np0335 orj ORG ,75 99, Účastnické poplatky na konferencích - orj ,00 0, Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF ,00 47, Ostatní nákupy-svatební obřady - orj ,00 18, Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se orj ,00 ####### Poskytnuté neinvest.příspěvky - orj (SVĚDEČNÉ) ,00 0, Věcné dary - orj ,00 55, Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ztp) ,00 6, Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj ,80 97, Nákup kolků - orj ,00 15, Platby daní a poplatků - orj ,00 1, Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-soc.fond BEZ ORJ ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj ,00 66, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-soc.fond orj ,00 46, Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-soc.fond orj ,00 0, Rezerva výdajů - Sociální fond - orj ,00 0, Rezerva OSPOD ÚZ13011 orj ,00 0, Rezerva Standardi.OSPOD ÚZ13233 Np0331orj ,00 ####### Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Np0335 or ,00 ####### Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Npxxxx or ,00 0, Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotační projekt orj ,00 0, Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice orj 0369-podmíněno získ.dot ,00 20, Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu orj ,00 0, Úprava podatelny na hlavní pokladnu orj ,00 5, Radar na měření rycholosti na ul. Vídeňská ,00 0, Multifunkční zařízení orj ,00 0, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací ,19 37, Obecné příjmy z finančních operací ,44 8, Realizované kurzové ztráty ,00 0, Příjmy z úroků ze ZBÚ bez orj ,93 5, Úrokové swapy (úrokové zajištění) ,99 39, Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) bez ,00 42, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBÚ 231xxxx ,30 41, Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-fond rozvoje města) bez ,51 3, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB ,00 0, Dividendy-akcie u ČS, a.s. bezu orj ,00 0, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM ,90 30, Kurzové rozdíly v příjmech bez orj ,00 0, Úročení zůstatku u ČNB bez orj ,00 0, Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MŠ, ZM ,00 51, Pojištění ,00 51, Převody mezi účty města ,76 57, Převody mezi účty města ,76 57, Převody mezi účty města-čs a KB (231) ,76 54, Převody mezi účty města- SF ČS, KB ,00 39, Převody mezi účty města-čs a KB (SF účet ) ,00 39, Převody mezi účty města-čs, KB ,76 57, Převody mezi účty města-čs a KB (FRM účet ) ,00 ####### Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město) ,00-8, Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj ,00 0, Daň silniční-plošina od opsky orj ,00 23, DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj ,00-85, Fin.vypořádání minulých let - vratky ,80 99, Vratka-volby do obecních zastupitelstev (ÚZ 98187) ,00 100, Vratka-volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) ,80 99, Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Židlochovice orj ,00 828

6 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené ,00 0, Ostatní činnosti ,11 3, Ostatní nedaň.příjmy Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-čs, a.s ,10 41,30 - úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř ,00 0, Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akcí-54,0 mil.-orj ,01 292,90 - úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů orj ,00 0, Úroky z úvěru na předfinanc.dotovaných akcí-16,6 mil.-orj ,00 0,00 - ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadlá kauce ,00 8, Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 ####### 2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj ,00 ####### Rezervy výdajů 2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj ,00 0, RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace,dotace subj.aj ,00 0, Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,mš,digiúřad,úses ,00 0, na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty ,00 0, Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny ,00 0, na nařízené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů ,00 0, Očekávaná dotace OSPOD (ÚZ 13011) orj ,00 0, Očekávaná dotace Standardizace OSPOD (ÚZ 13233) orj ,00 0, Příjmy celkem ,91 40, Výdaje celkem ,49 38, Zůstatky stavu účtů k Rozpočet r základní běžný účet (ZBÚ) , Financování SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k v % - sociální fond (SF) , Stav účtů k poč.zůst. k ,91 - Fond rozvoje bydlení (FRB) , základní běžný účet (ZBÚ) Fond rozvoje města (FRM) , sociální fond (SF) celkem , Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond rozvoje města (FRM) Zůstatky stavu úvěrů k úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,40 56,33 - úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r , Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akcí-16,6 mil ,40 56,33 - úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ispa , úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ , úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving) , Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků ,00 16,26 celkem , splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o ,00 41, splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města ,00 41, splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ispa ,00 41, splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice ,00 41,67 Rozpočet r splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil ,00 0,00 Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje) schválený upravený k v % 862 Příjmy celkem ,91 40, Opravné položky k pěněžním operacím ,73-403,71 Výdaje celkem ,49 38, Operace příj.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy ,73-403,71 Financování celkem ,58 14, Rozdíl celkem 0 0 0, Financování celkem ,58 14,83 Dne: , vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více