Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)"

Transkript

1 Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne schváleno ZM dne Rozpočet upravený - RO č. 1 - provedeno správcem rozpočtu Rozpočet upravený - RO č. 2 - schváleno ZM dne Rozpočet upravený - RO č. 3 - provedeno správcem rozpočtu Rozpočet r Rozpočet r Příjmy SCHVÁLENO UPRAVENÝ k v % Ř.č. Výdaje SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k v % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti ,50 35, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin ,27 2, Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku ,23 45, Daň z příjmů práv.osob ,30 27, Daň z příjmů práv.osob (město) ,00 0, Daň z přidané hodnoty (DPH) ,70 36, Popl. za znečišťování ovzduší ,00 0, Odvody za odnětí půdy ze (ZPF) ,00 16, Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL) ,00 47, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV ,88 45, Poplatek ze psů dle OZV ,00 79, Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV ,00 47, Poplatek ze vstupného dle OZV ,00 18, Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV ,00 38, Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP ,07 52, Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebním komisařem ,00 29, Odvody z výherních hracích přístrojů nově od ,87 55, Poplatky za autovraky-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se ,00 ####### Správní poplatky ,00 38, Daň z nemovitostí ,33 4, Splátky půjček od zaměstnanců-soc. fond (SF) ,00 40, Splátky půjček od obyvatelstva FRB ,00 59, Neinv.přij.dot.-souhr.dotační vztah se státním rozpočtem ,00 41, Nový biokoridor-p.č ÚZ90001 Np0531 Orj ,00 0, Dig.povodňový plán ORP Pohoř.-ÚZ90001 Np0541 orj ,00 0, Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev) 26 - ÚZ Příspěvek od Úřadu Práce na VPP ,00 105, ÚZ Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj ,87 100, ÚZ Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj ,93 99, ÚZ Příspěvek od Úřadu práce na VPP -15% Np ,00 8, ÚZ Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85%Np ,00 8, ÚZ Dig.povodňový plánorp Pohoř.Np 0545 orj ,00 0, ÚZ Regenerace měst.parku Np 0535 orj ####### 33 - ÚZ nový biokoridor-p.č NP 0535 orj ,00 0, ÚZ Digitální úřad pro nové tisíciletí Np 0365 orj ,75 99, ÚZ Min.dopravy-zařízení pro scanování do reg.vozidel ,00 100, ÚZ ,00 ####### Neinv.přij.dot. od obcí na žáky a veřejnoprávní smlouvy ,00 52, Neinvest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-úz ,42 99, In.dotace - Digitální úřad pro nové tisíciletí ÚZ17871 Np 0365 orj ,00 99, Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-úz ,03 100,00 41 celkem ,15 38, Útulek pro psy v Bulharech ,00 23, Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů ,00 12, Nákup materiálu (známky pro psy) ,00 48, Péče o opuštěné psy nalezené na území města ,00 19, Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář ,00 25, Nákup ost.služeb-úz dotace ,00 25, Celospolečenské funkce lesů ,00 30, Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-úz29004-dotace ,00 30, Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,00 23, Prádlo, oděv a obuv ,00 18, Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, Těžební průmysl-obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly ,00 80, Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.lístky ,00 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ,00 80, Nákup ost.služeb ,00 100, Cestovní ruch ,00 25, Cestovní ruch ,00 0, Příjmy z prodeje-propagačních materiálů ,00 25, Knihy ,00 0, Nákup materiálu (propagační materiály o městě) ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Cestovné ,00 0, Ostatní služby ,00 59, Pohoštění ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu) ,00 49, Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení ,00 68, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 45, Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách ,00 17, Přijaté sankční platby-uložené pokuty ,00 17, Silnice ,00 10, Komunikace (silnice) ,25 19, Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport ,00 33, Nákup materiálu ,87 59, Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 15, Náhrady škod z r odcizení poklopů dešť.kanalizace 0 0 0,00 ####### Opravy a udržování komunikací ,77 44, Rozšíření park.ploch u MěÚ ,00 0, Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.sús-orj ,00 0, Průmyslová zóna-pd+real.úpravy výjezdu,orj ,00 2, Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 (dotace) ,00 15, Parkovací plochy-ul.vídeňská (coop+hřbitov,spořka-orj.415 ) ,00 0, Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody orj ,00 0, PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj ,00 0, PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobilé ,00 98, PD-Přest.termin.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobilé ,55 100, Parkovací plochy u zdravotního střediska orj ,00 0, Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj ,00 0, Rekontrukce komun.ul. Brněnská (BD č.p. 708,709,898),orj ,75 31, PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest.,np0381 orj.537-způsob.2. ETA ,65 10, PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,úz86505, Np0385 orj ,66 69, Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) ,00 82, Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) ,64 12, Příjmy z prodeje použité/vyřazené dlažby ,00 82, Nákup materiálu na chodníky ,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 0, Opravy a udržování chodníků ,64 4, Chodník-městský park-orj ,00 0, Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj ,00 57, Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník ,00 0, Chodník-lokal. Polní-orj.345-propojení čtyř ulic-pd ,00 0, Chodník-Znojemská-od Šťastných směr Coop-orj ,00 0, Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj ,00 0, Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj ,00 0, Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 (dotace) ,00 0, Chodník Tyršova - park, propojení PD - realizace 2015! orj ,00 82, Chodník Velký Dvůr - PD Realizace 2015! ,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy ,00 32, Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů bez orj ,00 0, Dopravní obslužnost-ids JmK-příspěvek města bez orj ,00 99, Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK bez ,00 7, Zastávky autobusů, orj ,00 0, Záležitosti v silniční dopravě ,50 3, Dopravně výchovné akce BESIP - DHM orj ,00 0, Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační bez orj ,50 4, Elektrická energie (spotřeba radaru) bez orj ,00 6, Nájemné přechodného dopr.značení bez orj ,00 0, Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační bez orj ,00 0, Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační orj ,00 95, orj ,00 98, Pitná voda - vodovody ,00 40, Pitná voda - vodovody ,25 2, Příjmy z poskytování služeb ,00 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj ,00 15, Příjmy z pronáj.-stanice na hydroglobech-telefónica O2 a T-Mobile ,00 40, Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj ,10 13, Zásobování pitnou vodou ve městě Nákup ost. služeb - orj ,90 13, Nákup ost. služeb - orj ,00 ####### Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.vídeňská,ul.šumická, ,00 0, Vodovodní přípojka - orj ,00 0, Vodovodní přípojka Nám. Svobody orj ,00 0, Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj ,25 0, Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj ,00 1, ÚZSVM - věcná břemena (vodovod ul. Znojemská) - bez orj ,00 4, Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace ,74 21, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky ,00 0, Nákup materiálu - na opravu kanalizací ,00 0, Úroky vlastní-úvěr KB-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ispa ,84 40, Nákup ost. služeb ,00 11, Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných,monitoring ,92 19, Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna,stoka u býv.výstrojáku,orj ,00 ####### Kanalizace-splašková-úprava výtlaku od tiskárny směr Jihlava ,00 0, Kanalizace Velký Dvůr- zhotovení PD-orj ,00 0, Kanal.dešť.přípojka ul.hybešova dům č.p.466 Kadeřnictví-orj ,00 0, Kanalizace dešťová i splašková - kino orj ,00 0, Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace - orj ,25 99, Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace - orj ,25 98, Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj ,80 57, Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 FRM ,68 111, Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj ,00 0, Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace-frm-orj ,00 0, MŠ Hybešova orj ,00 188, MŠ Hybešova - orj ,49 35, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj ,00 49, Nákup ost. služeb orj ,00 0, Přijaté pojistné náhrady - orj ,00 ####### Opravy v rámci areálu MŠ orj ,98 100,17

2 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj ,00 50, Dar MŠ Malešovice na pořízení herní skluzavky do třídy ,00 100, PD přístavby zázemí správce MŠ-orj ,00 0, Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotač.projekt ,00 0, MŠ - PD zahrada - žádost o dotaci orj ,00 95, MŠ-zateplení a valbová střecha - Np 0381 orj ,15 87, MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ15835 Np 0385 orj ,28 90, MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ90877 Np 0381 orj ,08 87, ZŠ Dlouhá-orj ,00 67, ZŠ Dlouhá-orj ,23 37, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ-orj ,00 49, Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice orj ,23 38, Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení-orj ,00 50, Plyn-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj ,00 ####### 2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ. ZŠ-orj ,00 ####### Elektrická energie-zš-přefakturace (nerozpočtuje se) orj ,00 ####### Nákup ost. služeb ZŠ orj (revize hromosvodů,penb) ,00 36, Přísp.na provoz ZŠ-kroužky,pohoštění, běh T.Foxe-bez orj ,00 0, Příspěvek na provoz ZŠ - orj ,00 39, Příspěvek na provoz ZŠ,MŠ v Pasohlávkách ,00 53, Opravy a udrž.na ZŠ Pohoř.-realizované městem, orj ,00 0, Zvýšení kapacity ZŠ orj.0368,nezp.-paarův zámeček-žádost o dotaci ,00 0, Invest.přísp.- pořízení wifi sítě ZŠ ,00 100, Sportovní hala-orj ,57 50, Sportovní hala-orj ,43 83, Příjmy z poskytování služeb-sport.hala-orj ,57 26, Platy zaměstnanců-sport.hala orj ,00 39, Příjmy z pronájmu sportovní haly-orj ,00 51, Ostatní osobní výdaje-sport.hala orj ,00 32, Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ.sport.hala-orj ,00 0, Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala orj ,00 37, Povinné pojistné-sport.hala orj ,00 37, Ochranné pomůcky - sport.hala orj ,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk-sport.hala orj ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-sport.hala orj ,00 0, Nákup materiálu-sport.hala orj ,00 40, Studená voda-sport.hala orj ,00 20, Plyn-sport.hala orj ,00 62, Elektrická energie-sport.hala orj ,00 46, Pohonné hmoty a maziva-sport.hala orj ,00 42, Služby telekomunikací - telefon, internet-sport.hala orj ,94 19, Služby školení a vzdělávání orj ,00 100, Nákup ostatních služeb, revize-sport.hala orj ,00 28, Opravy a udržování-sport.hala orj ,80 6, Cestovné-sport.hala orj ,00 0, Pohoštění - sport. Hala orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 0, Zateplení Sportovní haly orj dotační projekt ,93 48, Zateplení Sportovní haly Np0541, orj dotační projekt ,47 99, Zateplení Sportovní haly ÚZ15835, Np0545, orj ,05 100, Zateplení Sportovní haly ÚZ90877, Np0541, orj ,24 99, Základní škola Šumická 727, Pohořelice-orj ,00 ####### Nákup materiálu orj ,00 ####### Studená voda orj ,00 ####### Elektrická energie orj ,00 ####### Nákup ost.služeb orj ,00 ####### Opravy a udržování orj ,00 ####### Školní stravování při předškol., zákl.vzdělávání ,00 28, Dotace za žáky města-přísp.na stravování ve ŠJ Židlochovice ,00 28, Základní umělecké školy - ZUŠ Školní ,00 49, Základní umělecké školy - ZUŠ Školní - orj ,00 20, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ,00 49, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících orj , DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj , Nákup materiálu orj ,00 0, Nákup ost.služeb orj ,00 0, Opravy a udržování orj ,00 0, Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost bez orj ,00 100, Neinvest.přísp.-na hudební nástroje a pomůcky orj ,00 100, Stavební úpravy interiéru orj ,00 13, Pohořelický divadelní ansámbl POHODA ,00 100, Neinv.dotace na provoz ansámblu ,00 100, Hudební činnost ,00 0, Hudební činnost ,00 18, Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj ,00 0, Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice) ,00 100, Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj ,00 0, (5901) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r výročí od založení) ,00 0, (5901) Akce: spolek Máščasband - orj ,00 0, Kino Pohořelice ,00 26, Kino Pohořelice - orj ,48 7, Pronájem orj ,00 32, Nákup materiálu orj ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie) ,00 0, Studená voda-(část přefakturace) ,00 16, Elektrická energie-část přefakturace ,48 67, Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal ,00 0, Výměna zdr.vytáp.-tep.čerp.vzd/plyn-podmíněno získ.dot. orj ,00 ####### Zateplení budovy kina, kotel orj dotační projekt FRM ,00 ####### Zateplení kina, vytápění, nespalitelné oplocení orj. 366-dotace ,00 5, Knihovna Pohořelice ,00 46, Knihovna Pohořelice - orj ,33 37, Příjmy z poskytování služeb orj ,00 46, Platy zaměstnanců orj ,00 41, Ostatní osobní výdaje orj ,00 40, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 43, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 43, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,66 39, Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 14, Elektrická energie orj ,57 81, Služby pošt orj ,20 7, Služby telekomunikací - telefon, internet orj ,90 14, Služby školení a vzdělávání orj ,00 0, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj ,00 0, Nákup ost.služeb orj ,00 7, Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.,malování orj ,00 0, Cestovné orj ,00 15, Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj ,00 29, Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj ,00 0, Ost.neinvest.transfery do svazu knihovníků a inf.prac. (SKIP)orj ,00 73, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 70, Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně bez orj ,00 0, Činnosti muzeí a galerií ,00 100, Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice bez orj ,00 100, Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále ,00 35, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, Nákup materiálu ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Pohoštění ,00 0, Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART ,00 100, Kronika města ,00 0, Ost.osobní výdaje-zápisy do Kroniky ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek ,00 17, Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spoluúčast k ž.o dotaci ,00 0, Neinv.dotace-farnost Pohořelice - kostel sv. Jakuba - orj ,00 100, Neinv.dotace- farnost Medlov - kostel ve Smolíně - orj ,00 100, Neinv.dotace-farnost Vlasatice, oprava kaple Nová Ves-orj ,00 50, PD-rekonstrukce Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-orj ,00 0, Invest. Dotace - farnost Pohořelice - ozvučení kostela v Pohořelicích ,00 40, Rozhlas ,00 20, Místní rozhlas ,00 0, Příjmy z hlášení městského rozhlasu ,00 20, Nákup materiálu ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, Ost.záležitosti sdělovacích prostředků ,00 27, Ost.záležitosti sdělovacích prostředků ,83 60, Příjem z komerční inzerce-pohořelické listy ,00 27, Ostatní osobní výdaje-roznos-pohořelické listy ,00 0, Zpracování a tisk-pohořelické listy ,83 64, Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál ,00 36, Zájmová činnost v kultuře-radniční sál, KIC-orj ,28 38, Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. orj ,00 54, Platy zaměstnanců orj ,00 40, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál orj ,00 23, Ostatní osobní výdaje orj ,00 73, Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly orj ,00 52, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 40, Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu orj ,00 0, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 40, Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody-sál,ost.příspěvky orj ,00 20, Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj ,00 49, Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích ,00 0, Prádlo, oděv, obuv orj ,00 72, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 79, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 42, Studená voda orj ,00 8, Služby pošt orj ,00 11, Služby telekomunikací - telefon orj ,76 15, Hody Smolín orj ,00 ####### Nákup ost.služeb orj ,00 26, Opravy a udržování orj ,52 11, Cestovné orj ,00 0, Pohoštění orj ,00 68, Věcné dary orj ,00 96, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 0, Akce: Hodové zábavy orj ,00 0, Rekonstrukce WC vč. pro imobilní v sálu radnice - orj ,00 78, Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohořelice aj ,00 62, Ost.zálež.kultury-Akce: Slavnosti města Pohořelice ,00 2, Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - reklama ,00 37, Ostatní osobní výdaje ,00 0, Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - dary ,00 121, Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících ,00 2, Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí ,00 0, Nákup materiálu ,00 2, Služby pošt ,00 51, Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.) ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 11, Pohoštění účinkujících ,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 41, Ostatní tělovýchovná činnost ,86 62,61

3 2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje ,00 41, Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj.901, PD zateplení-orj Akce Sokolovna opravy, správa orj ,00 3, Studená voda - částečná přefakturace orj ,34 28, Plyn - částečná přefakturace orj ,00 0, Elektřina - částečná přefakturace orj ,00 77, Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohořelicích ,00 0, Akce Sokolovna opravy, správa orj ,00 3, Opravy a udržování orj ,66 76, Pohoštění ,00 0, Neinvest.dotace občanským sdružením TJ Sokol Pohořelice - tenis - orj ,00 72, TJ Sokol Pohořelice - biliard - orj ,00 61, TJ Sokol Pohořelice - volejbal - orj ,00 100, TJ Sokol Pohořelice - kopaná - orj ,00 66, TJ Sokol Pohořelice - silové sporty - orj ,00 100, TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj ,00 50, TJ Sokol Pohořelice - kopaná-orj.199-na opravu kabin ,00 100, TJ Sokol Pohoř.-turnaj o pohár M.Marka-orj ,00 100, TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj ,00 100, Florbal Pohořelice, o.s.-orj ,00 100, TJ Sokol Pohoř.-dotace na provoz Sokolovny-orj ,00 100, TJ Sokol Pohořelice - basketbal - orj ,00 100, D Lukostřelnice - orj ,00 100, O. S. Motocross, Pohořelice - orj ,00 100, Dárkový certifikát ,00 0, Invest. výdaj zateplení sokolovny reklamace schodů orj ,50-131, Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj ,46 100, Invest. výdaj zateplení sokolovny ÚZ15835 Np0545 orj ,90 99, Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM ,00 0, Invest.dotace TJ Sokol Pohořelice na stavbu sociálek - orj ,00 100, Řádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů , Využití volného času dětí a mládeže ,00 90, Využití volného času dětí a mládeže ,00 17, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ orj ,00 99, Akce: Poraj děti a dospělí ,00 37, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka orj ,00 49, Služby peněžních ústavů - pojištění orj ,00 96, Nákup ost. služeb Poraj Orj ,00 99, Věcné dary orj ,00 99, AKCE Poraj děti a dospělí - orj , Akce: Středisko volného času-svč - orj ,00 13, Oprava areálu Tyršova SVČ orj ,00 11, Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka bez orj ,00 ####### Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohořelice orj ,00 50, Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM ,00 0, Akce: Dětská hřiště ve městě ,00 30, Dětské hřiště - nákup materiálu orj ,00 4, Dětské hřiště - opravy a udržování orj ,00 0, Oprava areálu Dirt park orj ,00 100, Dětská hřiště - herní prvky - orj ,00 0, Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-vl.zdroje-orj ,00 0, Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj ,00 0, Ostatní ,00 100, Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-hudební ateliér-dotace ,00 100, Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR ,00 100, Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj ,00 100, Klub seniorů - orj ,00 0, Klub seniorů - orj ,82 29, Příjmy z pronájmu klubovny orj ,00 0, Ost.osobní výdaje orj ,00 28, Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR ,00 12, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 87, Studená voda orj ,00 57, Elektrická energie orj ,32 82, Služby pošt orj ,00 0, Nájemné orj ,00 52, Nákup ost.služeb orj ,00 9, Opravy a udržování orj ,50 99, Pohoštění orj ,00 0, Poskytnuté neinvest.příspěvky orj ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 67, Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohořelice bez orj ,00 40, Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybáři - orj ,00 100, Myslivecké sdružení Pohořelice - orj ,00 100, Myslivecké sdružení Smolín - orj ,00 100, Český svaz bojovníků za svobodu v Břeclavi orj ,00 100, Zdravotní středisko orj ,00 27, Zdravotní středisko - orj ,56 5, Příjmy z poskyt.služeb-energie - orj (K1) ,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj ,00 33, Nákup materiálu orj ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.energií - orj ,00 0, Studená voda-přefakturace orj ,00-32, Elektrická energie-část přefakturace orj ,32 143, Nákup ost.služeb orj ,00 3, Opravy a udržování orj ,24 23, Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj FRM ,00 0, Stavební úpravy soc.zařízení -orj FRM ,00 1, Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) ,00 100, Neinvestiční dotace na provoz-hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) ,00 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,00 0, Nákup materiálu-doplňování lékárniček na úřadě ,00 0, Bytové hospodářství ,80 78, Bytové hospodářství-orj ,66 29, Příjmy z poskyt.služeb-služby bytové správy orj ,00 40, Platy zaměstnanců-správa bytů orj ,00 40, Příjmy z pronájmu - kotelny, VPP - orj ,00 49, Pojistné sociální-správa bytů orj ,00 40, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj ,00 49, Pojistné zdravotní-správa bytů orj ,00 40, Příjem z poplatku z prodlení s úhradou nájmu ,00 0, Léky a zdravotnický materiál (lékárničky) ,00 10, Přijaté nekap.příspěvky orj ,80 47, DHDM (do 40 tis.kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.linka orj ,00 0, Příjmy z privatizace bytového fondu města-frm - orj ,00 98, Nákup materiálu orj ,50 41, Studená voda - orj ,00 27, Nákup tepla od fy. VUSTERM orj 0213 (K2 K6) ,00 0, Plyn-část přefakturace - orj ,95 69, Elektr.energie-část přefakturace - orj ,13 67, Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS orj ,00 25, Služby telekomunikací orj ,96 31, Konzultační, poradenské a právní služby orj ,00 0, Upgrade SW na evidenci bytů ,00 72, Nákup služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků orj ,70 25, Nákup ost.služeb-privatizace byt.fondu-iv.vlna, FRM orj ,00 81, Opravy a udrž.byt.domů města-orj ,22 93, Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-frm (dříve5225) orj ,20 30, Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-frm-orj ,00 72, Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-frm-orj ,00 0, Soudní poplatky-řešení pohledávek z byt.fondu ,00 0, Nebytové hospod. - nebytové prostory města - orj ,13 38, Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města ,07 43, Příjmy z poskyt.služeb-v nebytech č.p.120 ul.brněnská -orj ,00 30, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - or.j ,13 39, Nákup materiálu - orj ,00 8, Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)-orj ,00 86, Studená voda-část přefakturace - orj ,00 17, Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2014) - orj ,00 4, Nákup tepla od fy. VUSTERM - orj ,00 3, Plyn-částečná přefakturace orj ,00 69, Elektrická energie-část přefakturace - orj ,82-55, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,50 1, Nákup ost.služeb - orj ,00 0, Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj ,79 57, Bývalá MŠ Nová Ves-oprava budovy - orj ,25 71, Stará radnice-brněnská 2-PD-úprava kotel. na zázemí sálu ,00 14, Zateplení sálu Radnice orj.0365-dotační projekt ,02 76, Zateplení sálu Radnice Np0541, orj.0365-dotační projekt ,77 99, Zateplení sálu Radnice ÚZ15835, Np0545, orj ,57 100, Zateplení sálu Radnice ÚZ90877, Np0541, orj ,39 99, Kulturní dům Smolín-orj ,00 0, Budova Policie-Loděnická 754-orj ,08 99, Lidická 232-Cukrárna Marta-izolace objektu orj ,00 7, Lidická 262-Kadeřnictví Bökr-izolace objektu orj ,00 4, Stará radnice-brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-orj ,89 68, Stará radnice-brněnská 2-II.etapa - orj ,63 0, Brněnská 120-bezbariérový přístup a výtah v budově orj ,00 0, Brněnská 120 a 121-reko topení (kotel+rozvody) orj ,00 0, Fond rozvoje bydl.pohoř.-frb-(půjčky občanům) ,00 0, Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0, Veřejné osvětlení ,00 24, Veřejné osvětlení (VO) ,20 28, Služby za plošinu a elektromontážní práce - bez orj ,00 35, Platy zaměstnanců-správa VO - orj ,00 41, Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů - orj ,00 0, Pojistné sociální-správa VO - orj ,00 41, Pojistné zdravotní-správa VO - orj ,00 41, DDHM (do 40tis.Kč/ks)-vánoční výzdoba ve městě orj ,00 0, Nákup materiálu orj ,00 34, Nákup materiálu orj 0233 FRM ,00 99, Elektrická energie-za VO ve městě - orj ,00 31, Pohonné hmoty a maziva-plošina orj ,00 35, Služby telekomunikací orj ,70 14, Služby školení a vzdělávání orj ,00 29, Nákup ost.služeb-správa VO-orj ,00 27, Opravy a udržování VO - orj ,00 2, Poskyt. neinvest.příspěvky-platby vlastníkům rozvodů-orj ,00 0, VO-městský park-orj ,00 0, VO areál bývalých kasáren-pd+37 ks VO-orj ,00 99, VO-nasvícení přechodu před MěÚ Vídeňská,orj ,50 99, VO U Cihelny-PD-orj ,00 1, VO - nám. Svobody u bytových domů ,00 0, Nasvícení křižovatky H.Morava-Tesco, 5xVO- orj. 233-FRM ,00 0, Pohřebnictví - správa hřbitovů města orj ,00 21, Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj ,00 1, Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova - orj ,00 1, DDHM (do 40tis.Kč/ks) kolumbárium orj ,00 0,00

4 2139 Příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária - orj ,00 72, Nákup materiálu orj ,00 25, Příjmy z prodeje hrobového příslušenství - orj ,00 72, Elektrická energie orj ,00 41, Nákup ost.služeb-kácení stromů orj ,00 0, Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění orj ,00 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí bez orj ,00 17, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,25 9, Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-jmp Net, E.on aj ,00 17, Zříz.věc.břem. pro IS(ÚZSVM aj.),kompenzace s JMP Net(Burza) ,00 42, Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-t-mobile CZ,kompenzace s JMP Net ,00 27, Rozšíření kamer.a dat.systému na přest.terminálu IDS orj ,00 0, Plynovod-PD-Stará Obec-orj ,25 1, Plynovod-ke zdravotnímu středisku-brněnská 1-orj ,00 0, Plyn-ul.Znojem-řad A,orj.563 (h.morava-pacasovi)-vč.17 přípojek ,00 9, Invest.transfery PO příspěvek na vybudování (E-on) bez orj ,00 55, Územní plán města ,00 0, Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů uhradili žadatelé změny) ,00 0, Změna č. 11 ÚPD města (územní rezerva) ,00 0, Územní rozvoj ,00 8, Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města ,00 0, Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu ,00 14, Komunální služby a územní rozvoj ,00 8, Komunální služby a územní rozvoj-údržba města , , ,64 32, Příjmy z pronájmu pozemků - orj ,00 23, Platy zaměstnanců (VPP 18) - orj ,00-0, Příjmy z prodeje pozemků - orj ,00 4, Platy zaměstnanců (údržba) - orj ,00 39, Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace-orj.300-frm ,00 90, Platy zaměstnanců (VPP 15)-dotace-ÚZ orj ,00 133, Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,80 8, Platy zaměstnan.(vpp, orj. 213)-dotace-ÚZ %Np ,20 8, Ostatní osobní výdaje-dohody - orj ,00 23, Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 18) - orj ,00-0, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj ,00 40, Pov.pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)-ÚZ orj ,00 133, Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,35 8, Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,65 8, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18) - orj ,00-0, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj ,00 39, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(vpp 18)-ÚZ orj ,00 133, Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,85 8, Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ % Np ,15 8, Ochranné pomůcky-monterky, prac.rukavice, prac.obuv-orj ,00 0, Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj ,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 0, DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj ,00 49, Doplnění městského mobiliáře (lavičky aj.) orj ,00 0, Nákup materiálu - orj ,00 39, Doplnění městského mobiliáře (odpadk.koše aj.) orj ,00 23, Elektrická energie orj ,00 0, Pohonné hmoty a maziva - orj ,20 28, Služby telekomunikací-telefon - orj ,44 25, Služby peněžních ústavů - pojištění - orj ,00 89, Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, ÚZSVM) orj. NENÍ ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,00 9, Opravy a udržování techniky - orj ,00 22, Pohoštění (pitný režim v létě) - orj ,00 0, Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj ,00 50, Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj ,00 99, Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ ORJ ,00 74, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj 0213 VPP ,00 14, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 8, Podíl města do MASky Podbrněnsko, o.s. orj není ,00 ####### Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na sníh pro zametací stroj bez orj.) ,00 49, Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 0, Nákup ost.služeb - sběr ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů ,60 39, Nákup kontejneru na TKO orj ,00 0, Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou" orj ,00 0, Svoz kontejnerů - orj ,50 40, Svoz a likvidace TKO - orj ,10 39, Sběr a svoz ostatních odpadů-shromažďovací místo odpadů ,00 19, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,22 22, Nájemné (Stavosur) ,00 50, Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku ,00 0, Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur) ,00 1, Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM ,22 22, Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá) orj ,00 0, Monitoring nakládání s odpady ,00 0, Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín ,00 0, Ostatní nakládání s odpady ,00 0, Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sdruž ,00 0, Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-ppo) ,68 65, Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod) ,38 24, Digitální povodňový plán pro Pohořelice bez orj ,30 41, Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-orj ,00 ####### Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-NP0541, orj ,40 99, Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ15309, NP0545, orj ,40 99, Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ90001, NP0541, orj ,20 99, PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,07 40, Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj ,00 40, Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě ,00 3, Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů ,00 64, Regenerace městského parku orj ,00 0, Regenerace městského parku ÚZ15319, Np0535, orj ,00 99, Regenerace městského parku ÚZ90001, Np0531, orj ,00 99, Založ.biokoridoru-p.č k.ú.pohoř.n/j.-dotač.projekt orj ,00 0, Park.plochy v býv.kasárnách-np0531-způsobilé,orj ,51 84, Park.plochy v býv.kasárnách-úz15319, Np0535, orj , Park.plochy v býv.kasárnách-úz90001, Np0531, orj , Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-Np0531-,orj ,91 22, Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,00 20, Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ15319, Np0535,orj ,13 99, Sankční platby přijaté ,00 0, Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ90001, Np0531,orj ,58 89, Sankční platby přijaté ,00 23, Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilé-np0531-orj ,88 47, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ####### Revitalizace stromů na hřbitově-úz15319, Np0535, orj ,25 99, Revitalizace stromů na hřbitově-úz90001, Np0531, orj ,37 97, Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ15319 Np0535 Orj ,00 0, Park.plochy v ul. Polní-část "C"- orj ,00 34, Park.plochy v ul. Polní-část "C"-Np.531-způsobilé,orj ,49 99, Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ15827,Np0535orj ,94 100, Park.plochy v ul.polní-část "C"-dotace-ÚZ90877,Np0531orj ,49 99, Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ15827,Np0535orj ,85 42, Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ90877,Np0531orj ,15 99, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 49, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 82, Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np ,55 49, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 platy ,95 82, Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np ,45 49, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 platy ,05 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - SP ,10 82, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - SP ,90 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - ZP ,70 83, Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - ZP ,30 83, Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331-náhr.plat ,00 0, Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335-náhr.plat ,00 0, Odborné sociální poradenství ,00 23, Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěÚ-MUDr. Trávníček ,00 23, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Dary obyvatelstvu ,00 0, Ost.soc.péče a pomoc-komunitní plánování soc.služeb ,00 44, Dohody ,00 0, Nákup materiálu ,00 0, Služby pošt ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 92, Pohoštění ,00 0, Domovy pro seniory ,00 100, Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže ,00 100, Penzion - orj ,00 40, Penzion - orj ,00 13, Příjmy z poskytování služeb, energií - orj ,00 40, Nákup DHM do ,-Kč orj ,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj ,00 41, Nákup materiálu orj ,00 13, Vyúčtování energií-za r orj ,00 31, Plyn-přefakturace orj ,00 47, Elektrická energie-přefakturace orj ,00 20, Pohonné hmoty a maziva orj ,00 0, Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod. orj ,00 27, Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu ,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba ,00 50, Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby ,00 50, Denní stacionáře a centra denních služeb ,00 100, Neinvest.dotace-Diakonie České alzheim.spol. Brno ,00 100, Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti) ,00 100, Pečovatelská služba ,00 38, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,00 38, Příjmy z poskyt.pečovat.služeb, rozvoz obědů ,00 38, Rozvoz obědů seniorům - orj ,00 38, Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi ,00 100, Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno ,00 100, Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA ,00 100, Azylové domy ,00 100, Neinvest.dotace na provoz-domov sv. Agáty - orj ,00 100, Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti ,00 0,00 660

5 2329 Ostat.nedaň.příjmy jinde nezařazené (recepty MUDr. Čornej) ,00 0, Ochrana obyvatelstva-krizové situace ,00 0, Pohoštění -HZS, Policie ČR ,00 0, Nespecifikovaná rezerva ,00 0, Městská policie orj ,00 65, Městská policie - orj ,28 45, Přijaté sankční platby - pokuty MP orj ,00 65, Platy zaměstnanců orj ,00 45, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 46, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 46, Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj ,00 79, Knihy, učební pomůcky a tisk orj ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj ,00 73, Nákup materiálu orj ,00 7, Pohonné hmoty a maziva orj ,60 15, Služby telekomunikací - telefon orj ,68 27, Služby školení a vzdělávání - orj ,00 4, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.orj ,00 8, Nákup ost.služeb orj ,00 38, Opravy a udržování orj ,00 13, Software-FRM orj ,00 100, Cestovné orj ,00 0, Občerstvení orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj ,00 23, Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák ,00 16, Ostatní osobní výdaje ,00 76, Prádlo, oděv a obuv ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) ,00 0, DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj SDH Smolín ,00 ####### Nákup materiálu ,00 0, Nákup materiálu orj 0319 SDH Smolín ,00 ####### Pohonné hmoty a maziva ,00 0, Pohonné hmoty a maziva orj 0319 SDH Smolín ,00 ####### Služby peněžních ústavů - pojištění sboru ,00 96, Služby peněžních ústavů orj (pojištění aut) ,00 98, Služby školení a vzdělávání ,00 0, Nákup ost.služeb ,00 0, Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj ,00 99, Opravy a udržování-technika, zázemí ,00 0, Pohoštění orj.0319 SDH Smolín ,00 ####### Neinvest. transfer spolkům - SDH Smolín orj ,00 0, Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj ,00 0, Hasičský záchranný sbor-profi-p.pokorný-ul.tyršova ,40 5, Fin.dary od firem hasičům r orj ,00 0, Nákup materiálu - orj ,00 0, Fin.dar od DHL Supply Chain s.r.o. hasičům r orj ,00 0, Nákup ost.služeb - orj ,70 32, Opravy a udržování - orj ,70 11, Roční členský příspěvek v okres. sdružení has ,00 100, Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj ,00 4, Zastupitelstvo města - orj ,00 39, Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj ,00 39, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj ,00 40, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj ,00 40, Cestovné orj ,00 7, Činnost místní správy - obec III ,84 33, Činnost místní správy - obec III ,09 34, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj ,00 47, Platy zaměstnanců - orj ,00 39, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí orj ,00 83, Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj ,00 15, Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj ,00 0, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0331 Orj ,00 98, Přijaté sankční platby-pokuty MěÚ(vč. radaru a úsek.měření) ,13 27, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0331 Orj ORG ,00 100, Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky-orj ,00 0, Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0335 Orj ,00 99, orj ,00 ####### Platy zaměstnanců - ÚZ Np.0335 Orj ORG ,00 100, Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisí, radar - orj ,05 85, Ostatní osobní výdaje - orj ,00 44, Neidentifikované příjmy - orj ,66 32, Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj ,00 10, Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj ,00 58, Ost. Osobní výdaje - UZ Np0331 orj ,50 99, Ost. Osobní výdaje - UZ Np0335 orj ,50 100, Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj ,00 40, Povinné SP - UZ Np0331 orj ,25 99, Povinné SP - UZ Np0335 orj ,75 99, Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - orj ,00 40, Povinné ZP - UZ Np0331 orj ,75 97, Povinné ZP - UZ Np0335 orj ,25 99, Povinné pojistné hrazené zaměstnavatel. za prac.úrazy orj ,00 50, Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj ,00 0, Lékárničky-orj ,00 62, Knihy, učební pomůcky a tisk - orj ,00 18, Knihy, učební pomůcky - ÚZ Np.0331 Orj ,90 95, Knihy, učební pomůcky - ÚZ Np.0335 Orj ,10 99, DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj ,89 66, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ Np 0331 Orj ORG ,00 90, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ Np 0335 Orj ORG ,00 99, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ pro registr vozidel orj ,00 92, DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ pro registr vozidel orj ,00 ####### Nákup materiálu ostatní - orj ,99 44, Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj ,70 56, Nákup materiálu - čistící prostředky - orj ,00 28, Nákup materiálu ÚZ Np0331 orj ORG ,65 98, Nákup materiáli ÚZ Np0335 orj ORG ,35 99, Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ - orj ,20 40, Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj ,00 5, Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj ,00 55, Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj ,23 25, PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj ,31 24, Služby pošt (poštovné) - orj ,00 33, Služby telekomunikací - telefon, internet - orj ,73 59, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj ,00 77, Nájemné - orj ,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - orj ,00 65, Konzultační služby-dig.úřad pro nové tisíciletí NP0361, orj ,50 98, Konzultač.služby-Dig.úřad-nové tisíc.úz17003 NP0361 orj ,50 99, Služby školení a vzdělávání - orj ,20 53, Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0331 orj ,50 95, Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0335 orj ,50 98, Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog ,30 47, Nákup ost.služeb - orj ,00 ####### Nákup ost.služeb - orj ,64 29, Nákup ost.služeb - orj. 205 SF ( ) ,00 0, Nákup ost.služeb - orj. 207 SF ( ) ,00 0, Nákup ost.služeb (radar) - orj ,00 16, Nákup ost.služeb UZ orj ,36 98, Opravy a udržování - orj ,16 31, Programové vybavení - software - orj ,00 21, Cestovné ,00 34, Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM,návštěvy vedení města-orj ,58 28, Pohoštění ÚZ Np0331 orj ORG ,25 94, Pohoštění ÚZ13233 Np0335 orj ORG ,75 99, Účastnické poplatky na konferencích - orj ,00 0, Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF ,00 47, Ostatní nákupy-svatební obřady - orj ,00 18, Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se orj ,00 ####### Poskytnuté neinvest.příspěvky - orj (SVĚDEČNÉ) ,00 0, Věcné dary - orj ,00 55, Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ztp) ,00 6, Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj ,80 97, Nákup kolků - orj ,00 15, Platby daní a poplatků - orj ,00 1, Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-soc.fond BEZ ORJ ,00 0, Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj ,00 66, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-soc.fond orj ,00 46, Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-soc.fond orj ,00 0, Rezerva výdajů - Sociální fond - orj ,00 0, Rezerva OSPOD ÚZ13011 orj ,00 0, Rezerva Standardi.OSPOD ÚZ13233 Np0331orj ,00 ####### Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Np0335 or ,00 ####### Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Npxxxx or ,00 0, Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotační projekt orj ,00 0, Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice orj 0369-podmíněno získ.dot ,00 20, Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu orj ,00 0, Úprava podatelny na hlavní pokladnu orj ,00 5, Radar na měření rycholosti na ul. Vídeňská ,00 0, Multifunkční zařízení orj ,00 0, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací ,19 37, Obecné příjmy z finančních operací ,44 8, Realizované kurzové ztráty ,00 0, Příjmy z úroků ze ZBÚ bez orj ,93 5, Úrokové swapy (úrokové zajištění) ,99 39, Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) bez ,00 42, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBÚ 231xxxx ,30 41, Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-fond rozvoje města) bez ,51 3, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB ,00 0, Dividendy-akcie u ČS, a.s. bezu orj ,00 0, Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM ,90 30, Kurzové rozdíly v příjmech bez orj ,00 0, Úročení zůstatku u ČNB bez orj ,00 0, Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MŠ, ZM ,00 51, Pojištění ,00 51, Převody mezi účty města ,76 57, Převody mezi účty města ,76 57, Převody mezi účty města-čs a KB (231) ,76 54, Převody mezi účty města- SF ČS, KB ,00 39, Převody mezi účty města-čs a KB (SF účet ) ,00 39, Převody mezi účty města-čs, KB ,76 57, Převody mezi účty města-čs a KB (FRM účet ) ,00 ####### Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město) ,00-8, Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj ,00 0, Daň silniční-plošina od opsky orj ,00 23, DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj ,00-85, Fin.vypořádání minulých let - vratky ,80 99, Vratka-volby do obecních zastupitelstev (ÚZ 98187) ,00 100, Vratka-volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) ,80 99, Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Židlochovice orj ,00 828

6 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené ,00 0, Ostatní činnosti ,11 3, Ostatní nedaň.příjmy Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-čs, a.s ,10 41,30 - úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř ,00 0, Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akcí-54,0 mil.-orj ,01 292,90 - úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů orj ,00 0, Úroky z úvěru na předfinanc.dotovaných akcí-16,6 mil.-orj ,00 0,00 - ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadlá kauce ,00 8, Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 ####### 2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj ,00 ####### Rezervy výdajů 2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj ,00 0, RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace,dotace subj.aj ,00 0, Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,mš,digiúřad,úses ,00 0, na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty ,00 0, Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny ,00 0, na nařízené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů ,00 0, Očekávaná dotace OSPOD (ÚZ 13011) orj ,00 0, Očekávaná dotace Standardizace OSPOD (ÚZ 13233) orj ,00 0, Příjmy celkem ,91 40, Výdaje celkem ,49 38, Zůstatky stavu účtů k Rozpočet r základní běžný účet (ZBÚ) , Financování SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k v % - sociální fond (SF) , Stav účtů k poč.zůst. k ,91 - Fond rozvoje bydlení (FRB) , základní běžný účet (ZBÚ) Fond rozvoje města (FRM) , sociální fond (SF) celkem , Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond rozvoje města (FRM) Zůstatky stavu úvěrů k úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,40 56,33 - úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r , Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akcí-16,6 mil ,40 56,33 - úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ispa , úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ , úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving) , Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků ,00 16,26 celkem , splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o ,00 41, splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města ,00 41, splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ispa ,00 41, splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-infrastruktura na ZŠ Pohořelice ,00 41,67 Rozpočet r splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil ,00 0,00 Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje) schválený upravený k v % 862 Příjmy celkem ,91 40, Opravné položky k pěněžním operacím ,73-403,71 Výdaje celkem ,49 38, Operace příj.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy ,73-403,71 Financování celkem ,58 14, Rozdíl celkem 0 0 0, Financování celkem ,58 14,83 Dne: , vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet r. 2014

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL Rozpočetové 4/14 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL I. II. III. IV. PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený -3 1 169 Nákup ostatních služeb 1-1 11 Opravy a udržování 1-9 1

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 470 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15 000,00

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 9 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a 185 000 funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 158 000 0000 1113

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více