Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici."

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se uskuteční již v sobotu 14. dubna v prostoru kolem fontány na Riegrově náměstí. Trhy budou pořádány v období dubna a května střídavě v pátek a v sobotu, prostor dostanou dva provozovatelé: Pan Jiří Halama z Nedvězí bude organizovat páteční trhy v termínech 20. dubna, 4. a 18. května 2012, pan Konopek z Vrchlabí převezme organizaci sobotních trhů ve dnech 14. a 28. dubna a zároveň 12. a 26. května uvedla Vladimíra Fleknová, pracovnice odboru správy majetku MěÚ Semily. Farmářské trhy jsou za dveřmi, přijďte se podívat už na ten první! Začínáme již v sobotu 14. dubna! Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 14. května 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhne 25. června Týden pro Zemi 2012 Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Duben je časem rodící se trávy, líhnoucích se mláďat, pomlázky i barevných kraslic. Po zimě přináší do našeho života barvy, jarní vůně a svěží vítr. Naše planeta slaví v tomto měsíci, právě 22. dubna, svůj svátek. Nejen v tento den bychom si měli uvědomit, jak důležitá je ochrana přírody a jejího bohatství pro budoucnost naši i našich dětí a připomenout si, že život na Zemi je plně v našich rukou. Město Semily v letošním roce oslaví Den Země již pátým ročníkem Týdne pro Zemi, který připadne na týden od dubna. V průběhu tohoto týdne se můžete těšit na mnoho tradičních akcí, novinkou letošního ročníku bude akce s názvem Den s LČR v Semilech, která proběhne 20. dubna 2012 v dopoledních hodinách na Ostrově. Více se dozvíte na 3. straně, podrobný program Týdne pro Zemi bude včas zveřejněn na webových stránkách města, v kabelové televizi i na plakátovacích plochách. (red) Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 2. KVĚTNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Statistiky hovoří jasně Vážení čtenáři, každoročně v tomto období vám na stránkách Semilských novin přinášíme stručný přehled statistických údajů mapující počet obyvatel ve městě, počet sňatků, rozvodů, narození iúmrtí semilských občanů. Ani tentokrát nebudete o tyto informace ochuzeni, navíc na tomto místě porovnáme aktuální čísla s údaji z let minulých. Celkový počet obyvatel města Semily činil k podle dostupných informací osob, z toho mužů a žen. Oproti srovnatelnému období minulého roku se počet obyvatel města Semily snížil o 36 osob. K mělo trvalý pobyt na území města obyvatel. V roce 2011 se narodilo 80 a zemřelo 90 lidí, přičemž ve srovnatelném období hovořila čísla o 86 narozených a 87 zemřelých. Rok 2009 přinesl 75 narození a 91 úmrtí. Oproti roku 2010 počet sňatků mírně stoupnul (na 40), přesto nepřesáhl počet 42 sňatků z roku Rozvodovost v Semilech za poslední dva roky také mírně stoupá, za uplynulý rok se manželství rozvodem v Semilech rozhodlo ukončit 23 manželských párů. Posledním zajímavým údajem je průměrný věk obyvatel našeho města. Oproti roku 2009 průměrný Semilan zestárl ze 41,95 na současných 42,31 let (pozn. red.: uvedené údaje jsou prozatím neoficiální).

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2012 Výsledky zápisu do 1. tříd (oškvv) Tak jako ve většině českých měst i v Semilech byla středa 15. února dnem zápisu do prvních tříd. Na 104 dětí se v tento den již od deváté hodiny ranní spolu se svými rodiči či prarodiči poprvé vydalo do své budoucí školy a poprvé se setkalo se svojí paní učitelkou. Brány všech tří semilských základních škol byly pro příchozí otevřeny až do páté hodiny odpolední. K zápisu do Základní školy I. Olbrachta na Komenského náměstí přišlo 38 dětí nejen ze Semil, ale i z okolí. Z toho 5 dětí bude mít odklad školní docházky. Otevřeny tak budou dvě první třídy. Do Základní školy Dr. F. L. Riegra přišlo s rodiči v tento den 43 dětí, 7 dětí bude mít odklad školní docházky. I do této školy přišli nejenom semilští budoucí prvňáci, otevřeny tedy budou též dvě první třídy. Do ZŠ a SŠ waldorfské Semily se u zápisu sešlo celkem 23 dětí, již tradičně i z ostatních měst a obcí (Železný Brod, Turnov, Praha atd.), asi 8 žáků bude mít školní docházku pro tento školní rok odloženu. Na této škole bude otevřena jedna první třída. K zápisu přišlo v Semilech tentokrát 104 dětí, to je o 8 dětí méně než v loňském roce. V tuto chvíli základní školy v Semilech příchozím prvňáčkům kapacitně dostačují, není tedy třeba odesílat děti do prvních tříd základních škol v přilehlých obcích obvodu. sdělila Mgr. Kateřina Šromová, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů. Slovo místostarostky K situaci na městském stadionu... V souvislosti s šířením nepřesných a nepravdivých zpráv, které se týkají městského stadionu v Semilech a užívání sportovních ploch ze strany SK Semily, se vedení města Semily rozhodlo přinést souhrnné informace o situaci a probíhajících jednáních mezi městem a SK Semily. Nová pravidla narovnají vztahy ve financování Od letošního roku vstoupila v platnost nová pravidla pro financování dobrovolných organizací. Nový přístup umožní narovnat vztahy ve financování spolků a organizací tak, aby žádný spolek nebyl neobhajitelně zvýhodněn před druhým. Rozpočet města neumožňuje dosavadní nadstandardní finanční podporu fotbalu, která byla možná v předchozích letech. V r byla uzavřena pro SK Semily výhodná smlouva na pronájem sportovních ploch za částku 1, Kč po dobu 20 let. V roce 2004 byla mezi SK Semily a SC Semily p.o. uzavřena nájemní smlouva upravující nájem kabin rovněž za 1 Kč/rok. Kromě toho se SK Semily nepodílí na údržbě prostor, péči o travnaté plochy, ani na platbách za spotřebovanou energii a vodu. Taková podpora je ve srovnání s okolními městy ojedinělá a obzvlášť v období ekonomické stagnace není takový stav udržitelný. Od loňského roku se snažíme společně s představiteli SK Semily dojednat nové podmínky fungování oddílu kopané na městském stadionu. V tuto chvíli se nabízí se výběr ze dvou možností financování: 1. SK Semily bude využívat prostory za symbolické nájemné (nebo formou výpůjčky), o údržbu se klub postará samostatně. 2. SK Semily bude platit nájem za využívané prostory, náklady na údržbu ponese město, respektive Sportovní centrum Semily. Od září loňského roku, kdy jednání o úpravě nájemních vztahů začala, očekáváme návrhy podmínek či alternativ řešení ze strany SK Semily. Doposud však ze strany SK Semily žádný vážný návrh na řešení situace nepadl. Z důvodu, aby se smluvní vztahy, včetně přesného vymezení využívaných prostor, stihly upravit ještě do konce letošního roku (nutnost přípravy rozpočtu na rok 2013), došlo ze strany města Semily dne k výpovědi Smlouvy o spolupráci při správě pozemků a staveb ze dne , která však nezakládá nájemní vztah mezi městem a SK Semily. Původní nájemní smlouva je doposud platná a účinná, dle všech jejích ustanovení se bude možné řídit po uplynutí šesti měsíční výpovědní doby. Jak vypadala podpora na rok 2011? Z celkových nákladů na městský stadion ve výši 761 tis. Kč připadlo na náklady spojené s oddílem kopané, který jej z valné většiny využívá, 620 tis. Kč. Údržbu stadionu a platbu energií a vody, zajišťovala městská příspěvková organizace Sportovní centrum Semily, o částku 620 tis. Kč byl zkreslený příspěvek města na její fungování. Kromě toho byla SK Semily na práci s mládeží poskytnuta částka 136 tis. Kč z Grantového programu (z této částky byla použita suma Kč Ing. Marcela Volšičková jako odměna trenérům). Ze strany města byl klub v roce 2011 podpořen částkou celkem 756 tis. Kč. (SK Semily k tomu ještě zůstávaly příjmy z reklam a kiosku na stadionu). Příspěvek ze strany města v přepočtu na 1 člena SK Semily do 18 let činil 6 916, Kč (průměrný příspěvek na 1 člena do 18 let v oblasti sportu činil 1 714, Kč). Pro rok 2012 je z Grantového programu na podporu práce s mládeží odsouhlasena SK Semily částka , Kč a na údržbu městského stadionu je v rozpočtu města vyčleněna částka , Kč, dohromady , Kč. V letošním roce tedy v přepočtu na 1 člena SK Semily do 18-ti let připadá z rozpočtu města částka 5 187, Kč (pro srovnání průměrný přípěvek na 1 člena do 18-ti let v oblasti sportu v letošním roce činí 1 817, Kč). Oceňujeme, že se klub stará o 100 mladých semilských fotbalistů a přejeme jim, aby se, až vyrostou, stali dobrým základem pro semilskou kopanou. Přízeň semilské kopané ze strany města zachováme i nadále. Rozdělení příspěvků z Grantového programu Na svém jednání dne 26. března 2012 schválili zastupitelé města Semily na základě návrhů sportovní, kulturní a sociální komise příspěvky nestátním neziskovým organizacím ve výši nad , Kč. Jedná se o příspěvky z Grantového programu města Semily, které jsou určeny na podporu projektů zaměřených na mládež, tělovýchovu a sport, sociální služby, podporu rodin, požární ochranu, kulturu, vzdělávání a vědu, zdravotnictví, protidrogové aktivity, prevenci kriminality, na ochranu životního prostředí, na podporu projektů směřujících k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města Semily. Mezi jednotlivé žadatele byla rozdělena částka 1, Kč: sportovní komise rozdělila částku , Kč (příspěvky z této oblasti obdrží 14 organizací), kulturní komise rozdělila částku , Kč (příspěvky z této oblasti obdrží 14 organizací), sociální komise rozdělila částku , Kč (příspěvky z této oblasti obdrží 6 organizací), odbor školství kultury a vnějších vztahů rozdělil částku , Kč (příspěvky z oblastí: obecně prospěšná činnost, využití volného času dětí a mládeže a údržba a správa nemovitostí obdrží 20 organizací). Žádosti o příspěvky z Grantového programu vyhodnotily v průběhu měsíce března příslušné komise města a odbor školství kultury a vnějších vztahů a předložily radě a zastupitelstvu města návrhy na výši příspěvků jednotlivým žadatelům. Rada a zastupitelstvo města zároveň již projednaly doporučené projekty a rozhodly o přidělení příspěvků na jednotlivé projekty. O výsledku rozhodnutí rady města (případně zastupitelstva) jsou všichni žadatelé průběžně informováni. Úspěšné granty budou zveřejněny na internetových stránkách města Marie Chlumová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů

3 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Odbor správy majetku a odboru investic vytvoří nový odbor (red) Rada města Semily na jednání dne schválila změnu organizační struktury MěÚ, kterou dojde od ke zrušení odboru investic a odboru správy majetku. Zároveň vznikne nový odbor rozvoje a správy majetku, který bude zajišťovat přípravu i realizaci investičních akcí, správu majetku a zároveň se stane realizátorem zadávání všech veřejných zakázek. Očekávaným přínosem je značné zefektivnění a zkvalitnění celého procesu pořízení majetku, jeho oprav a údržby, inventarizace, evidence a finančního zaúčtování. Město Semily dokončuje v současnosti za podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost realizaci projektu Vstřícný úřad spokojený občan (VUSO). Jednou z aktivit projektu je i zmapování klíčových procesů úřadu a jejich optimalizace. Ze zpracované analýzy současného stavu vyplynuly problémy především v oblasti zadávání veřejných zakázek (každý odbor si doposud zajišťuje realizaci příslušných veřejných zakázek sám) a v oblasti správy majetku, především ve složitosti a těžkopádnosti procesu pořízení, údržby, evidence a finančního zaúčtování majetku. Vznikem nového odboru dojde ke zjednodušení celého procesu, přičemž schválená organizační změna nebude znamenat snížení stavu pracovníků MěÚ. sdělil Ing. Miloš Sladký, tajemník MěÚ Semily. Týden pro Zemi v Semilech od 16. do 22. dubna 2012 Město Semily ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., krajským ředitelstvím Liberec a lesní správou Jablonec zvou především žáky 1. stupně základních škol a děti z mateřských škol na den plný lesnických her a soutěží. V rámci Týdne pro Zemi proběhne v pátek 20. dubna 2012 v dopoledních hodinách na Ostrově akce Den s LČR v Semilech. Na zábavné stezce čeká děti setkání s odborníky, kteří se starají o les v našem regionu. Příchozí si zde budou moci ověřit své znalosti o lese a o přírodě při plnění zajímavých úkolů a na konci trasy na ně bude čekat i překvapení. V sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 15 hodin předvede Okresní myslivecký spolek Semily ukázku sokolnictví, myslivecké kynologie a zvířat, které lze spatřit ve volné přírodě regionu Semilska. Opět na Ostrově bude veřejnost moci prohlédnout některé dravce používané v sokolnictví, k vidění budou také zástupci jednotlivých plemen loveckých psů, živá liška a dále různé druhy preparovaných živočichů. Návštěvníkům se zde naskytne příležitost dozvědět se mnoho zajímavostí ze světa zvířat a jejich životního prostředí a zároveň si ověřit své vědomosti o přírodě. Na obě akce zveme všechny zájemce o lesy a myslivost, nikde nebude vybíráno vstupné! Časový harmonogram obou akcí bude upřesněn na vývěsních tabulích. Bc. Jiří Poláček, odbor životního prostředí P ř ipomenutí: Tak jako každý rok i letos je možné zapojit se do jarního úklidu města pro všechny, kteří mají zájem uklízet, jsou připraveny hygienické rukavice a pytle na odpadky v přízemí budovy staré radnice v kanceláři č. 3. Po celý týden bude také rozšířena provozní doba sběrného dvora v areálu Technických služeb v Jatecké ulici (Po Pá hod., So hod.). Vyhlášení konkurzu MĚSTO SEMILY HUSOVA 82, SEMILY vyhlašuje konkurz na obsazení pozic ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných městem Semily 1. MŠ waldorfská Semily 2. MŠ Luční, Semily, Pekárenská MŠ speciální Semily 4. Základní umělecká škola Semily 5. ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily 6. Středisko volného času dětí a mládeže Semily Termín nástupu: s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele/ky na období 6 let. Požadujeme vzdělání a pedagogickou praxi pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízíme možnost získání bytu. Lhůta pro podání přihlášek končí ve hodin. Podrobnosti na nebo tel Poznámka redakce: Dnem nabyl účinnosti zákon číslo 472/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se v 166 zavádí nově funkční období v délce šesti let. Přechodná ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. v bodě 5. stanoví, že výše uvedeným ředitelům, kteří ke dni účinnosti novely (tj. k ) vykonávají činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července Průzkum spokojenosti klientů městského úřadu V průběhu měsíce dubna bude na městském úřadě prováděn průzkum spokojenosti návštěvníků se službami úřadu. Průzkum bude probíhat ve vybraných čtyřech dnech, z toho tři budou úřední, přesný termín bude upřesněn na webových stránkách města. U východů z obou budov MěÚ na Riegrově náměstí i v Husově ulici budou vyškolení tazatelé, kteří s jednotlivými návštěvníky vyplní krátký dotazník. Získané informace budou vyhodnoceny týmem metodiků a budou porovnány s výsledky průzkumu z května Výsledky budou předány vedení města. Cílem průzkumu je zlepšení služeb úřadu. Průzkum je podpořen dotací z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a je součástí projektu VUSO Vstřícný úřad spokojený občan. Předem děkujeme za spolupráci při vyplnění dotazníků. Ing. Jana Dvořáková, projektový manažer

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2012 Informace z radnice Zvýší se daň z nemovitostí od ? Na květnovém zasedání bude zastupitelstvo města zřejmě projednávat i možnosti zvýšení daně z nemovitostí s účinností od Daň z nemovitostí je v tuto chvíli jedinou (přímou) daní, která je v plné výši příjmem obce, na jejímž území se zdaňované nemovitosti nacházejí a nedochází k jejímu přerozdělování prostřednictvím státu. Obec může její výši ovlivnit vydáním obecně závazné vyhlášky, ve které stanoví či upraví vybrané koeficienty. V Semilech odpovídá daňová povinnost základní výši dle zákona č. 338/1992, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Výjimku tvoří pouze stavby a samostatné nebytové prostory užívané pro ostatní podnikatelskou činnost uvedené v 11 odst. 3 písm.d), u kterých je koeficientem 1,5 navýšena sazba daně ze zákonem daných 10, Kč /m 2 na 15, Kč/m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy (OZV č. 4/2010). Zastupitelstvo může zvýšit koeficienty upravující přímo sazbu daně nejen u podnikatelských objektů, ale i u objektů sloužících k rekreaci a u garáží, případně u stavebních pozemků. Také může zvážit snížení koeficientu pro vybrané nemovitosti dle lokalit (lze tak např. zvýhodnit okrajové oblasti města.). Další možností zvýšení daňového výnosu je stanovení místního koeficientu, jež platí pro všechny nemovitosti na území celé obce a zvyšuje celkovou vypočtenou daň poplatníka dvakrát až pětkrát; výjimku tvoří pouze zemědělské pozemky, na které se místní koeficient nevztahuje (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost). Zavedení místního koeficientu ve výši 2 již v roce 2009 zastupitelstvo schválilo, ale vzhledem k tomu, že od následujícího roku byly navýšeny zákonem stanovené základní sazby, zastupitelstvo se s ohledem na nastupující hospodářskou krizi rozhodlo tento koeficient zrušit. Dnes ke stanovení místního koeficientu s rostoucími výdaji na běžný chod obce a klesajícími příjmy, zejména z daňové přerozdělení od státu, přistupuje stále více obcí. V Semilech představuje propad v daňových příjmech ve srovnání roků 2008 a 2011 více než 14 %. V současnosti má místní koeficient stanoveno přes 400 obcí a jejich číslo stále roste. Patří mezi ně např. i Lomnice nad Popelkou či Turnov, z těch vzdálenějších Hrádek nad Nisou či Liberec-Vratislavice. Finanční prostředky hrazené vlastníky nemovitostí v rámci této daně se stávají součástí rozpočtu Semil, z kterého je naše město spravováno. Naším cílem je samozřejmě město, ve kterém se dobře žije. Pro vaši představu, kolik stojí běžný provoz města, uvádíme některé výdaje (viz tabulka nahoře). Z výše uvedených výdajů vypíchněme např. tyto: Rok 2009: celková rekonstrukce veřejného osvětlení na Ostrově v částce 10,75 mil. Kč a rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na akci Čistá Jizera v částce Náklady na běžný provoz města Vybrané výdaje rek. komun. po Čisté Jizeře 10,4 mil. 22,7 mil. 24,3 mil. veřejné komunikace 20,8 mil. 22,3 mil. 13,9 mil. přepočet / trv. hlášený občan Kč Kč Kč veřejné osvětlení 4,9 mil. 5,3 mil. 3,9 mil. veřejná zeleň 1, 7 mil. 1,9 mil. 1,6 mil. příspěvky hasičům 0,35 mil. 0,2 mil. 0,4 mil. příspěvky příspěvkovým org. 25,75 mil. 24,7 mil. 29,1 mil. CELKEM 63, 9 mil. 77,1 mil. 73,2 mil. přepočet / trv. hlášený občan Kč Kč Kč Vybrané výdaje Příjmy města z daně z nemovitostí Příjmy daň z nemovitostí Kč Kč Kč přep. / trv. hláš. občan 417 Kč 378 Kč 397 Kč Vybrané výdaje / příjem z daně z nemovitosti - přepočet na 1 trvale hlášeného občana 0,6 mil. Kč; komunikace v rámci revitalizace sídliště Řeky v částce 7,6 mil. Kč. Rok 2010: rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na akci Čistá Jizera v částce 1,87 mil. Kč; revitalizace Riegrova náměstí v částce 11 mil. Kč. Rok 2011: rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na akci Čistá Jizera v částce 0,67 mil. Kč; revitalizace Riegrova náměstí v částce 7,71 mil. Kč. Pokud by se zastupitelé rozhodli stanovit místní koeficient 3, stávající daň by se tak zvedla na trojnásobek. U běžného rodinného domku (120 m 2 s obytným podkrovím) se zahradou (1000 m 2 ) by tak daň narostla o zhruba 1100 Kč / rok, tedy celkem na 1650, Kč. Je jasné, že případné zvýšení daně z nemovitostí vyvolá u občanů negativní reakce. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že výdaje na běžný chod města (školy, kulturní a sportovní zařízení = příspěvkové organizace, veřejné osvětlení, zeleň, komunikace atd.) a jeho rozvoj rostou. Připravila Bc. Lenka Soukupová, odbor správy majetku Upozornění finančního!odboru Poplatek ze psů Všichni držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na území města Semily, by měli mít do zaplacen místní poplatek ze psů. Poplatek v centru města a na sídlištích činí 700, Kč, přičemž si tuto částku může držitel rozdělit na 2 stejné splátky (1. se splatností do 31. března a 2. do 30. září). Poplatek v ostatních částech města činí 200, Kč. Poživatelé důchodu, který je jediným zdrojem jejich příjmů, platí 100, Kč. Bližší info: Vladimíra Fleknová, finanční odbor, tel.: ,

5 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 5 Kam v Semilech s vysloužilými elektrospotřebiči? Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Vyřazené spotřebiče z vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech Sběrný dvůr obce Semily v ul. Jatecká otevřen v pondělí, ve středu a v sobotu dopoledne. Malý kontejner na drobný elektroodpad součástí hnízda na tříděný odpad v ul. Pod Černým mostem (u Chuchelského potoka), v ul. Jizerská (parkoviště u č.p ), Na Olešce (za prodejnou spol. AUTODAT) a na Riegrově náměstí. Kontejnery na drobný elektroodpad (také vysloužilé baterie) jsou umístěny v budovách Městského úřadu Semily a v Informačním středisku. Více na nebo Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy Vyřazená pračka váží řekněme padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie. Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči domácího šetření, můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. Staré plasty, nové výrobky O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN. PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu v pivovarech či mlékárnách. Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci. (osm)

6 Strana 6 Semilské noviny DUBEN 2012 Informace z radnice Krizové SMS zprávy do vašeho mobilu Vážení spoluobčané, chcete-li přímo do svého mobilu dostávat včasné informace týkající se krizových situací ve městě, můžete si tyto informace zajistit zaregistrováním, tedy zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Tuto službu poskytuje město Semily svým občanům již třetím rokem. Přestože je naším cílem je poskytnout touto cestou informaci co největšímu počtu obyvatel, do dnešního dne je k odběru krizových SMS zaregistrováno pouze 125 občanů. K odběru krizových SMS zpráv je pro vás nyní také připravena možnost registrace přes webový formulář. Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím, zašlete s žádostí o registraci na V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. Tato služba je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzercí! Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ing. Iveta Medková, krizové řízení Nenechte si ujít Výlet do Schauenburgu Cena 2.300, Kč zahrnuje dopravu a ubytování Město Semily vás srdečně zve na zájezd do partnerského města Schauenburg, které leží v samotném srdci Německa Hessensku, poblíž metropole Kassel, kde se bude v tomto termínu konat velká výstava umění. Jak na to? SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu města Semily ve tvaru V případě, že bydlíte v Semilech, volte tvar registrační SMS dle ulice vašeho bydliště. U víceslovných názvů ulic pište všechny slova z názvu a oddělte je mezerou. REG mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera SEMI- LY mezera ULICE Příklad: REG JOSEF NOVAK SEMILY HUSOVA nebo REG JOSEF NOVAK SEMILY RIEGROVO NA- MESTI V případě, že bydlíte v místní části, volte tvar registrační SMS dle lokality vašeho bydliště REG mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MISTNICAST mezera CISLOPOPISNE Příklad: REG JOSEF NOVAK BITOUCHOV 5 (Pro občany bydlící v části Bitouchov) REG JOSEF NOVAK SPALOV 7 (Pro občany bydlící v části Spálov) REG JOSEF NOVAK NOUZOV 21 (Pro občany bydlící v části Nouzov) Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. Po úspěšné registraci obdržíte na Váš mobilní telefon potvrzovací SMS zprávu. Zrušení odběru SMS zpráv je provedeno zasláním SMS ve tvaru: OD- REG Samotné město a jeho okolí je pro svoji přírodní krásu i kulturní památky mezi turisty velmi oblíbené. Můžete zde navštívit jedinečný dům pohádek, který byl vybudován na počest bratří Grimmů, dále kostel ze 13. století, řadu hrázděných domů s historickými malbami a další pamětihodnosti. V okolí například lázeňské město Bad Arolsen, jehož největší atrakcí je zámek waldeckých knížat, nebo starobylé město Korbach. Tak neváhejte a přijďte se přihlásit do Informačního centra, počet zájemců je omezen kapacitou autobusu. Příjem přihlášek do v IC Semily, Riegrovo nám. 68, tel.: Zájezd bude uskutečněn při min. počtu 25 osob. Na léto připravujeme také zájezd do Koločavy na Ukrajině. O této akci vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Semilských novin. Pozvánka na...

7 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 7 Informace z radnice Harmonogram úklidu komunikací S příchodem jara připravujeme harmonogram každoročního úklidu komunikací ve městě. Přestože chodníky v centru města byly postupně uklízeny již v minulých týdnech, definitivní jarní úklid chodníků v celém městě proběhne až nyní, v měsících dubnu a květnu. S využitím pracovníků veřejné služby dojde k úklidu komunikací postupně od centra do okrajových částí města, zametání a úklid vlastních místních komunikací budou zajišťovat tak jako každoročně Technické služby zametacím strojem. Jednotlivé ulice budou předem označeny dopravními značkami a motoristé tak budou v předstihu upozorněni, ve který konkrétní den bude úklid jejich ulice probíhat. Prosíme tedy majitele vozidel, aby tato označení ulic a případné pokyny Městské policie respektovali a v určený den a hodinu zaparkovali svá vozidla jinde, aby mohly být komunikace co nejdůkladněji zameteny. Zaparkovaná vozidla v ulici, kde probíhá strojové čištění představují poměrně veliký problém a práci zametacího stroje značně omezují. Předpokládáme, že postupný úklid jednotlivých ulic by měl trvat cca 4 týdny. Čištění vlastních komunikací v jednotlivých ulicích by mělo probíhat přibližně v tomto pořadí : Úklid komunikací 1. týden ul. 28. října, ul. Sokolská, ul. Antala Staška, ul. Jana Nerudy, parkoviště u nemocnice, Riegrovo náměstí, Pod Černým mostem, ul. Mizerova, ul. Špidlenova, chodník na Benešov, parkoviště před Albertem, sídliště Oleška mimo ul. K Jeslím, parkoviště naproti Abertu, k lomu, k bývalému Telecomu, ul. Pekárenská, ul. Dělnická, ul. Úzká, ul. Jižní, ul. K Jeslím, autobusové nádraží, parkoviště za WiWa, ul. Myslivecká, ul. Makovcova. Úklid komunikací 2. týden Ul. Ke Stadionu, Regulace, ul. Archivní, ul. Na Výsluní, ul. Příčná, ul. V Aleji, ul. Bavlnářská, ul. v Kolonce, Letná I a III, parkoviště mezi ul. Bavlnářskou a Textilní, ul. Jizerská parkoviště mezi č. p. 524 a 523, ul. Jizerská silnice podél garáží u náhona, Letná II, IV a V, ul. Jizerská parkoviště u vchodů (u školy), parkoviště u vchodů (z obou stran), ul. Jílovecká, ul. Na Obci, ul. Textilní, ul. Bavlnářská ul. parkoviště u domova důchodců č.p. 523, ul. Textilní parkoviště u vchodů , ul. Mik. Alše. Úklid komunikací - 3. týden ul. Jizerská parkoviště u vchodů a cyklostezka, Vinice, ul. Bavlnářská vč. přilehlého parkoviště, parkoviště u vchodů , ul. Petřinova, parkoviště u KC Golf, ul. Textilní parkoviště u domu č. p , ul. ke střelnici a Pod Vartou, ul. Textilní parkoviště u samoobsluhy č. p. 540, ul. Nádražní parkoviště před č. p. 359 (drogerie Pytlíček), ul. Lhotecká, ul. Nad Špejcharem, Horákův úvoz, ul. Cihlářská, boční ulice k ul. Lhotecké, ul. Požárnická. Investiční akce ve městě Úklid komunikací 4. týden ul. Sedmá, ul. Janáčkova, ul. Větrná, ul. Dvořákova, ul. Smetnova, parkoviště u Sportovního centra, ul. Jiráskova, ul. Havlíčkova, ul. I. Olbrachta, ul. Slunečná, ul. Nad Školami, ul. kpt. Jaroše, ul. Wolkerova, Parkoviště za MBS a na Komenského náměstí, Strážník, zkratka na ul. Benešovské od domu č.p. 773, ul. U Pekáren, ul. Jungmanova, Nábřeží Sv. Čecha, ul. Rezlerova, ul. Jana Nerudy, Sídliště Nad Černým mostem Krajské komunikace Co se týká krajských komunikací, požádáme o jejich úklid Krajskou správu silnic Libereckého kraje, tak jako tomu bylo i v předcházejícím období. Ing. Vladimír Lampa, vedoucí odboru správy majetku Poznámka autora: Termíny úklidových prací mohou být pro nepříznivé počasí posunuty. Čas na úpravu dřevin vypršel Čisté město pro život Již několik let se snažíme vylepšovat vzhled města Semily mimo jiné také pravidelnou údržbou pozemků. Zaměřujeme se na neupravené pozemky ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví soukromých osob a firem. Kromě jiného provádíme plošné čištění města, kdy se na úklidu nemalou měrou podílejí pracovníci veřejně prospěšných prací a nezaměstnaní v rámci veřejné služby. I v letošním roce, po rušné stavební činnosti v minulých letech, pokračujeme v údržbě a úklidu ploch a pozemků. Zároveň jsme v tomto období všem občanům a firmám, na jejichž pozemcích jsme v minulosti zaznamenali problémy, odeslali dopis, v němž je vybízíme k úklidu pozemků v jejich vlastnictví nebo pronájmu a připomínáme zákonnou povinnost k úklidu těchto ploch alespoň 2 x ročně posečení trávy (nejpozději do první seč a do druhou seč), průběžný úklid odpadků apod. Všem vlastníkům pozemků, kteří si své pozemky uklízí pravidelně a již léta tak pomáhají zlepšit celkový vzhled města, touto cestou děkujeme. Věříme totiž, že čisté a kvetoucí město příjemné pro život je tak naším cílem společným. (osm) Ke dni končí období vegetačního klidu, v jehož době bylo možné kácení zeleně. Další období vegetačního klidu nastane od , do tohoto termínu mají stromy právo růst a plodit, nehledě na to, že v jejich korunách hnízdí zpěvné ptactvo a žije plno drobných savců. V roce 2011 a v prvních třech měsících letošního roku bylo vydáno povolení ke kácení v Semilech v podobném rozsahu jako v letech minulých. Kácely se převážně stromy s horšeným zdravotním stavem a stromy nebezpečné, a to nejen na městských pozemcích (Na Olešce a sídlišti V Řekách), ale i na řadě soukromých zahrad u rodinných domů. V rámci povolených kácení byly ukládány i náhradní výsadby. Ing. Dominika Frydrychová, odbor životního prostředí Lávka vyroste na Ostrově během letošního léta V polovině března byly zahájeny přípravné práce na výstavbě lávky. Byly pokáceny stromy a odstraněny pařezy, které se nacházely přímo v místech budoucí lávky. Vlastní práce začnou v dubnu a v červenci bychom měli již vidět základní obrys lávky tvořený ocelovým obloukem. Přibližně v této době započne realizace cyklostezky, která povede od konce lávky přes Ostrov, pod hlavním mostem přes Jizeru až k hasičské zbrojnici. Celá akce bude dokončena v září a její náklady dosáhnou téměř 13 mil. Kč. Dotace je ve výši 10 mil. Kč, zbývající částka bude zaplacena z rozpočtu města. Zhotovitelem se stala firma SDS EXMOST s.r.o., Brno, jejíž cena byla z podaných 26 nabídek nejvýhodnější. Mimo jiné tato firma bude letos stavět i cyklostezku z Dolánek přes Malou Skálu do Líšného včetně dvou lávek. Práce na Spolkovém domě v Bítouchově pokračují S nadcházejícícmi jarními teplotami začaly také práce na vnitřních úpravách bývalé mateřské školky v Bítouchově. Hasiči svépomocí vyklidili sklepní prostory a provedli přípravné práce pro zhotovení nové betonové podlahy ve dvou pronajatých místnostech (vč. zbourání dělící příčky). Materiál v hodnotě cca 10 tis. Kč, tak jako v minulém roce, bude platit město, práci zajistí hasiči. Dále byly zahájeny práce na dokončení sociálního zázemí, které budou realizovány TSM Semily s.r.o. Vzhledem k celkové rekonstrukci sociálek se jedná o kombinaci několika řemesel, a tak bude realizován přívod vody vč. bojleru, odpady, topení, elektřina a samozřejmě obklady a dlažby. Celková cena rekonstrukce sociálního zázemí bude stát 206 tis. Kč. Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic

8 Strana 8 Semilské noviny DUBEN 2012 Informace z radnice Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách 2012 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky kmenové MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x o o MŠ speciální Na Olešce o o x x x x x o o Z únorového jednání dopravní komise Na únorové jednání dopravní komise se sešla rozsáhlá agenda k projednání. Ing. Vl. Bělonohý seznámil přítomné s návrhem koncepce cyklistické dopravy ve městě. Komise schválila tuto koncepci cyklistické dopravy v Semilech a zároveň doporučila tuto koncepci podrobněji rozpracovat v technické dokumentaci (tzv. generelu s nákresy jednotlivých detailů, šířkových poměrů apod.). Host DK ing. Vl. Rozsypal seznámil přítomné s generelem cyklodopravy pro město Vrchlabí, popsal způsob realizace generelu, jeho účel a využití a přiblížil způsob realizace jednotlivých tras i s hrubým odhadem nákladů na realizaci. Členové dopravní komise se shodli na tom, že cyklogenerel je nástroj, který by byl vhodný i pro Semily. Dalším bodem jednání byla diskuse k ÚP Semil v oblasti dopravy, který byl jedním z důvodů vzniku komise a spolu s aktuálním děním a potřebami v oblasti dopravy obecně patří mezi hlavní témata její činnosti. Přizvaní odborníci Ing. M. Koloušek (Valbek, s.r.o. Liberec) a Ing. Vl. Rozsypal (Edip, s.r.o.) představili komisi alternativní návrhy vedení dopravy po městě, vypracované pro CPR M.E.D. o.s. Členové komise byli seznámeni s jiným pojetím vedení hlavních dopravních tras, které se vyhýbá školním zařízením a zachovává území Koštofranku a Jílovecké ulice v současné podobě. Dopravní komise pro objektivní posouzení jakékoliv z variant postrádá statistický průzkum pohybu dopravy po městě, tj. zmapování nejen počtu aut vjíždějících a vyjíždějících z města, ale i směru jejich průjezdu městem. Vzhledem k rozsahu problematiky územního plánu se tímto tématem bude komise zabývat ve spolupráci s odborníky a vedením města Semily průběžně i na dalších jednáních. Členové dopravní komise byli seznámeni s obsahem dokumentu Programu rozvoje města v oblasti dopravy na rok Program rozvoje města byl veřejně projednáván v kině Jitřenka. Dále se členové dopravní komise seznámili se záměrem města připravit pro občany informační materiál ( Křížem krážem ), který bude informovat o možnosti využití autobusových linek na katastru města; členové komise byli taktéž požádáni o předložení návrhu na aktualizaci názvů autobusových zastávek na katastru města (pozn. red.: informační brožura Křížem krážem byla přílohou minulého vydání Semilských novin). Pokud byste potřebovali cokoliv sdělit dopravní komisi, neváhejte využít její Za dopravní komisi Šárka Bažantová Proč přestěhovat IC do muzea? Rada města projedná na svém zasedání v dubnu záměr přestěhování Informačního centra Semily z budovy na Riegrově náměstí do prostor Muzea a Pojizerské galerie v Husově ulici. Klady a zápory přesunu IC do muzea v článku společně s místostarostkou Lenou Mlejnkovou přiblíží ředitelka MaPG Mgr. Jana Hájková: Byli jste za poslední rok během pracovního týdne v muzeu? Že ne? Nejste sami Ačkoliv se velmi snažíme vám, návštěvníkům, připravovat zajímavý výstavní program, bývá přes týden v muzeu především prach a klid. Náměstí plné lidí a u nás? Sem tam človíček, i když o víkendech si k nám cestu nacházíte. Provoz budovy stojí ročně statisíce, které jsou vynakládány právě pro návštěvníky. Přestěhování IC do muzea bylo podmíněno myšlenkou vytvoření Návštěvnické brány do města, která nebude sloužit jen turistům, ale i místním obyvatelům. Pro turisty bude jistě zajímavá možnost zaparkovat přímo na náměstí, ze kterého na první pohled uvidí budovu muzea a IC. Uvnitř informačního centra pak najdou veškeré informace o regionu, stejně jako doposud, ale dostanou i příležitost seznámit se s místní historií v expozici Osobnosti Semilska, zhlédnout aktuální výstavy či zajít do Jíloveckých roubenek. Součástí nového prostoru IC bude i posezení s možností drobného občerstvení, kde návštěvník najde zázemí pro napsání pohledů a klidné pročtení informačních materiálů, nemluvě o wi-fi připojení na internet. A zatímco IC má dnes o víkendech otevřeno jen omezeně, v muzeu je a bude otevřeno stále i přes víkendy, což je výhodou zároveň pro semilské občany, kteří si tak i mimo pracovní týden mohou zakoupit třeba vstupenku v předprodeji. Snad pak pro většinu z vás přestane být budova muzea nedobytným hradem, do kterého se vstupuje jen výjimečně, a naopak se stane běžnou součástí městského ruchu. A IC v muzeu nepřinese výhody jen svým návštěvníkům, ale i provozovatelům. Jak v současném IC, tak i v muzeu, se prodávají velice podobné druhy zboží, které v novém provozu můžeme sjednotit spolu s jednotným účetnictvím. A nemalá částka se ušetří za i provoz IC v současném Riegrově domku a jeho případný pronájem přinese příjem městu. Čas a finance, které tím získáme, se vrátí právě vám, návštěvníkům, v kvalitě poskytovaných služeb. Ačkoliv výhody přesunu IC zcela jistě převažují, najdou se v tomto plánu i negativa. Prvním je zmenšení výstavní plochy v muzeu a druhým je pouze částečná bezbariérovost budovy. Zatímco hlavní vchod do muzea je uzpůsoben pro kočárky i hendikepované občany, vchod do nového prostoru IC je podmíněn schůdky. Ale pokud znáte pracovnice IC, jistě víte, že vyjdou každému ochotně vstříc, a to doslova. Lena Mlejnková, místostarostka města Semily: Budeme se snažit, aby byl pro Semilské i přespolní připraven nový provoz IC již na tuto turistickou sezónu tak, aby vyhovoval nám všem a zejména vám, návštěvníkům obou institucí. Pozvánka na... DĚTSKÝ A MLÁDEŽNICKÝ SBOR JIZERKA srdečně zve všechny příznivce sborového zpěvu na 8. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Semilský džbánek v pátek 13. dubna 2012 v 18 hodin v Kulturním centru GOLF Semily Na přehlídce vystoupí: Vrabčáci pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou, Čtyřlístek pěvecký sbor z Ústí nad Orlicí, Sedmikráska a Čekanky, Jizerka a smíšený sbor Jizerky.

9 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 9 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji rodinný dům o 2 bytových jednotkách, ul. Pekárenská č.p. 234, Semily Podmoklice Minimální cena: 1, Kč Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 52,16 m 2 č.p. 442, ul. Na Olešce, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 79,74 m 2 č.p. 443, ul. K Jeslím, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 45,15 m 2 č.p. 555, ul. Pod Vartou, Semily (ŠKOT) Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+2 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 86,19 m 2 v přízemí č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+3 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 131,57 m 2 v přízemí č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+3 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 118,86 m 2 v I. patře č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Upozornění: V případě prodejů nemovitostí kontaktujte Bc. Lenku Soukupovou, tel.: , není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 v č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 40,86 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné : 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+3 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 88,33 m 2 v I. patře č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu garáž v č.p. 555, Semily (objekt ubytovny ŠKOT) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Fixní platba za spotřebu el. energie 50,- Kč/měsíc Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě Bližší informace: Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu prodejní buňky na autobusovém nádraží v Semilech Podmoklicích {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Upozornění: V případě pronájmu nemovitostí kontaktujte Evu Maškovou nebo Bc. Lenku Soukupovou, tel nebo není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku)

10 Strana 10 Semilské noviny DUBEN 2012 Ohlédnutí O čem psaly Semilské noviny před 20 lety (2. část) (březen 1993) V březnu vyšly Semilské noviny, tenkrát čtrnáctideník, dvakrát, vždy každý druhý pátek v měsíci (č. 5 a 6). Zajímavostí se ve městě a okolí udál dostatek, ale stručně lze vybrat jen něco, abychom si oživili paměť, případně mladším podnítili zvídavost. Významnou událostí bylo dozajista Riegrovo výročí 90 let uplynulo od jeho smrti ( ), jak na první straně uvádí páté číslo. Tenkrát odjela do Prahy na úžasný pohřeb, jenž se proměnil v národní manifestaci, delegace ze Semil ve složení MUDr. Antonín Špidlen (starosta), lékárník Ph.Mr. Rudolf Husák (starosta okresu) a Eduard Beneš (městský tajemník). U Riegrovy rakve pánové položili věnec s nápisem Nehynoucí světlé památce znamenitého rodáka a čestného měšťana svého město Semily. A pokud se přeneseme do r. 1993, pak zvíme, že Městské muzeum intenzivně připravuje v prvním poschodí otevření Památníku, v němž by měl důstojné místo jak A. Stašek, tak I. Olbracht, tak Dr. F. L. Rieger a další významné osobnosti. Koncem roku vyjde také nákladem města obsáhlá monografie Rieger příběh Čecha devatenáctého věku od doc. Roberta Saka. Dále se v tomto čísle dočteme, že zemřel pravnuk prvního obyvatele v Řekách, semilský rodák a expert na jadernou energetiku ing. Jiří Kreihansl ( ), jehož pradědeček Jan Kreihansl přijel v r na louku v Řekách, tenkrát bez jediného domku, jako stavbyvedoucí Schmittova továrního komplexu. Zlatá hvězda mizí, tak zní nadpis Votočkova článku, protože v polovině února 1993 započala demolice půlky domku čp. 143, bývalého Kuršelova řeznictví a hospody, na Komenského náměstí, jenž v době své slávy se jmenoval tak honosně. Domek, dříve chalupa, měl bohatou historii již od 17. století, ale koncem 50. let minulého století byl zohyzděn rozpůlením, kvůli rozšíření Vysocké ulice. Objekt získala v dražbě za 500 tis. Kč f. Leasing s.r.o., která zde započala novou výstavbu. A jak jsme později zjistili, tak se zdařila a Komenského náměstí opět ozdobila, jako kdysi ona hospůdka Zlatá hvězda. V šestém čísle se píše, že městská rada schválila koncepci výstavní a osvětové činnosti muzea, kterou předložila jeho ředitelka Milona Srbová. Dále je pak uveden pracovní tým odborníků, který tuto koncepci pomůže zrealizovat od přízemí až po půdu (výstavy, osobnosti, vlastivědná expozice). Tým tvoří: M. Srbová vedoucí týmu, PhDr. I. Navrátil, PhDr. S. Hlava, PhDr. J. Šťovíček, doc. PhDr. R. Sak, V. Votoček, T. Butta, Mgr. M. Plachta, doc. PhDr. M. Lendnerová CSc., J. Barták a V. Komárek. Expozice v 1. patře by měla být zpřístupněna veřejnosti už ku příležitosti 175. výročí narození F. L. Riegra. Další článek s fotografií informuje o pietním setkání u Riegrova hrobu na Vyšehradě, kam ku příležitosti jeho 90. výročí úmrtí odjela ze Semil starostka Pharm. Dr. J. Roušarová s místostarostou M. Stuchlíkem, dále byli přítomni poslanci parlamentu MUDr. E. Bureš, Mgr. S. Pěnička, historik doc. R. Sak a členové Riegrovy rodiny doc. Dr. Věra Macháčková se svými dvěma syny a vnučkou. Ve šk. r vzniklo v Semilech víceleté gymnázium, a to šestileté. Jak se primánům daří popisuje jejich třídní PhDr. Ivona Riegrová, a přestože je tento typ studia v plenkách, pochvaluje si. Semilské noviny měly rubriku Kdo je kdo. Václav Votoček v ní formou rozhovoru seznamuje čtenáře se zajímavými lidmi. V lednových a únorových číslech o svém životě a práci vyprávěli političky a politik (V. Kodejšová přednostka OÚ, J. Roušarová starostka, S. Pěnička poslanec), v březnovém pak Karel Kunc muzikant a zakladatel kdysi slavného orchestru, jenž kromě popu hrál i jazz. Ve sportu pak dominují lyžaři sdruženáři bratři Čejchanové, odchovanci semilských trenérů Stuchlíka a Mazánka, kteří úspěšně reprezentovali ČR na MS juniorů v Harrachově. Luboš Čejchan pak skokem 76,5 m významně přispěl ke 4. místu našich reprezentantů. A hvězdní, ale chudí, byli semilští kanoisté. Ti na přeborech ČR ve sjezdu na Divoké Orlici získali dvě medaile. Standa Hajský v kategorii C1 muži obsadil 2. místo a hlídka C1 muži ve složení Hajský, Boháč, Lacina skončila 3. Blahopřejeme a děkujeme! (pokračování příště) Miloš Plachta Vzpomínka na Jana Vlka plukovníka letectva in memoriam Dne 10. dubna 2012 uplyne 70 let od tragické smrti semilského rodáka, československého vojenského letce Jana Vlka. Narodil se 13. března 1913 v rodině hostinského v Semilech Podmoklicích. Vyučil se elektromechanikem, přitahovalo jej však létání. Na vojně se dostal k 2. leteckému pluku a 1. srpna 1936 byl jmenován polním pilotem. Naposledy sloužil u 1. leteckého pluku TGM, 34. stíhací letky v Hradci Králové. Jan Vlk V noci z 5. na 6. srpna 1939 přešel Jan Vlk hranice v blízkosti Bílého Kříže v Beskydech, a to spolu s Karlem Kubánkem z Jilemnice (zahynul v táboře v SSSR) a Karlem Kopalem z Vysokého n. Jiz.( bojoval v Anglii a v r se vrátil do vlasti). Po krátké službě v polském letectvu se ústupem před Němci dostává do sovětského internačního tábora. Zde jsou podmínky k životu všemožné, jenom ne dobré. Pravděpodobně na přelomu roku je transportován přes Palestinu a Turecko do Velké Británie. Zde sloužil u 1. perutě RAF, kde na sebe okamžitě upozornil svými akrobatickými kousky. Ty ostatně před válkou s oblibou předváděl i nad naším městem. Zahynul v Británii , když při nočním nízkém cvičném náletu na pozemní cíl jeho Huricane Mk. IIC Z3970 zavadil o telegrafní sloup a 100 km jihovýchodně od letiště Tangmere havaroval. Památku Jana Vlka připomíná pamětní deska na budově Podmoklické školy, na které je uvedeno i jméno dalšího semilského letce, který padl ve službách RAF Sgt. Jiřího Janouška. Za Pegas air klub a Semilské modeláře Jan Brádler Sbírka připomene 70. výročí vypálení Lidic a Ležáků V letošním roce 2012 si připomeneme 70. výročí vypálení obcí Lidice a Ležáky v Československu. Protože jednoznačně odsuzujeme zrůdnost fašismu, který byl příčinou těchto tragédií, vyhlašujeme u příležitosti 20. výročí založení Vlasteneckého sdružení antifašistů 2. kolo sbírky na Památník Lidice pro obnovu Růžového sadu přátelství a míru, na dosadbu vymrzlých růží a dále na výsadbu ovocných stromů pro obnovu Životadárného sadu na pietním území v Ležákách. Sbírky je možné organizovat formou darovacích listin jejich vzor najdete na našich internetových stránkách: Vybrané finanční částky je možno zasílat na účet /0300. Číslo účtu je společné pro Památník Lidice i Ležáky, darovací listiny zasílejte na adresu: Renata Hanzlíková, asistentka ředitele, Památník Lidice, Tokajická 152, Lidice, V Ležákách je obnova Životadárného sadu rozdělena na 3 etapy po dvaceti stromech ročně. V loňském roce se nám podařilo sbírkou v celém okrese Semily, napříč politickým spektrem, vybrat na 9 stromků předválečné odrůdy jabloní z 20 plánovaných (1 039 Kč za 1 ks). Následné výsadby jabloní jsme se zúčastnili společně se školáky z chrudimské a mimetické školy. Obě školy přispěly díky sbírce mezi dětmi po 3 stromcích, za což jim patří naše velké poděkování. Zároveň touto cestou děkujeme široké veřejnosti, která podpoří naši výzvu! Okresní výbor Vlasteneckého sdružení antifašistů v Semilech

11 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 11 Ze zápisníku Městské policie Semily Co plánuje Městská policie Semily v roce 2012? Městská policie Semily byla zřízena v r. 1992, od té doby se v jejich řadách vystřídalo na dvacet strážníků. V roce 2011 pracovala Městská policie Semily v počtu 7 strážníků. Podle zákona 553/1191 Sb. městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a v rámci této činnosti mimo jiné odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Jak se nám to v loňském roce dařilo, napoví výtah ze statistik. Strážníci MP Semily vyřešili v r celkem přestupků, přičemž na blokových pokutách uložili , Kč. Pokud vypočítáme průměrnou pokutu na jeden přestupek, vyjde nám číslo okolo 264,50 Kč. Je však třeba počítat také s tím, že část přestupků je řešena pouze domluvou. Tento způsob řešení přestupků jsme volili především na v loňském roce nově zřízených parkovištích s parkovacími kotouči. Pokud tedy odečtu domluvy, blokových pokut MP Semily uložila v r celkem 916. Průměr na pokutu se pak zvýší a dostaneme číslo 379, Kč. A protože jsem se zmínil o parkovištích s parkovacími kotouči, uvedu několik čísel z evidence MP, které se týkají přestupků na těchto místech. Řešených přestupků z parkovišť s kotouči evidujeme v r celkem 606, uložili jsme na nich 354 blokových pokut, 5 přestupků bylo oznámeno správním orgánům a celkem 247 přestupků bylo řešeno domluvou. Nutno uvést, že převážná většina přestupků řešených domluvou je právě z doby, kdy byla parkoviště s parkovacími kotouči uvedena do provozu. Dopravní policie Únor na Semilsku Nehodovost v únoru Ve služebním obvodu OOP Semily řešili policisté dopravního inspektorátu 9 dopravních nehod, což je o 5 více než v únoru Osm osob bylo lehce zraněno (+5), celkové škody byly odhadnuty na , Kč ( , Osm nehod zavinili řidiči, z toho čtyřikrát rychlou jízdou, dvakrát nedáním přednosti a dvakrát nesprávným způsobem jízdy. O dvou nehodách s alkoholem rozhodne soud a ve dvou případech řidič z místa nehody ujel a musel být dodatečně vypátrán policií. Nehoda měsíce Dne v hod. jel třicetiletý řidič s vozidlem Peugeot 206 ve směru od Bělé u St. Paky na Libštát. Na železniční přejezd vjel Strážník Městské policie Semily při kontrole vozidla. Přestupky v dopravě tvoří většinu ze všech odhalených přestupků strážníky MP Semily a z těchto přestupků je nejvíce právě z parkovišť s parkovacími kotouči, následují přestupky spáchané překročením maximální dovolené rychlosti, zákaz stání a zastavení a další. Kromě přestupků v dopravě jsou v celkovém počtu řešených přestupků promítnuta i čísla přestupků proti majetku, přestupků na v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými přerušovanými světly a přerušovaným zvukem zvonku. Po vjetí na železniční přejezd došlo ke sklopení závor, které uzavřely vozidlo s řidičem v profilu jízdy vlaku. Následoval náraz lokomotivy do přední části vozidla Peugeot a jeho odhození na pravou stranu viz snímek. Řidič kupodivu nebyl zraněn, škoda na vozidle a vlaku byla odhadnuta na , Kč. Z šetření nehody vyplývá, že řidič viděl uvedené výstrahy, ale na zasněžené vozovce zcela podcenil rizika svého počínání. Euroformulář Euroformulář je společný záznam o dopravní nehodě, který sepíší řidiči účastníci nehody v případě, že úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupků proti veřejnému pořádku a také přestupků spáchaných porušením některých ustanovení obecně závazných vyhlášek města. Po letmém ohlédnutí za rokem 2011 se krátce zmíním o tom, s čím půjdeme do roku letošního. Už z povinností, které nám ukládá zákon, vyplývá, že budeme pracovat v podobném duchu, Vážení čtenáři, rád bych vás hned v úvodu seznámil s malou změnou v názvu tohoto sloupku. Nadpis Dopravní nehody nahradí titulek Dopravní policie. Informace o dopravních nehodách na Semilsku zůstane zcela zachována, ale nově bude doplněna stručnou poznámkou, komentářem nebo aktualitou z činnosti dopravní policie. Nečekejte déšť informací, spíše kapku rosy k ovlažení suché statistiky. Začnu otázkou. Na parkovišti nacouváním poškodím jiné zaparkované vozidlo, jehož řidič není přítomen. Musím volat policii, nebo postačí sepsat Euroformulář? Odpověď naleznete v závěru článku. nevznikla povinnost oznámit nehodu policii (nehlásitelná nehoda). Neprodleně oznámit nehodu policii musí její účastník učinit při úmrtí nebo zranění osoby, škodě na některém z vozidel zřejmě převyšující , Kč. Ale i při vzniku hmotné škody na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na nehodě. V našem případě chybí řidič zaparkovaného vozidla. Na parkovišti tak došlo ke škodě na majetku třetí osoby, proto se jedná o nehodu hlásitelnou ve smyslu 47 zákona o silničním provozu. Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí vyšší postih, než za způsobení uvedené nehody. komisař Ing. Radek Urban, zást. vedoucího DI Semily jako tomu bylo v loňském roce. Proto jistě nepotěšíme řidiče, kteří zapomenou na parkovištích umístit ve vozidle kotouček, zaparkují v místech, kde to není dovoleno, nebo překročí dovolenou rychlost v místech, kde budeme právě měřit. Věřím, že nepotěšíme ani ty, kteří se budou snažit narušovat veřejný pořádek, či pachatele jiných přestupků, v kterých lze vidět vyšší společenskou nebezpečnost. Nejednou jsme informovali o aktivitách v oblasti prevence kriminality. V této činnosti pokračujeme i v letošním roce. Ještě se vrátím do roku 2011, kdy jsme 11 x navštívili žáky semilských škol a besedovali s nimi např. o bezpečnosti, nebo o přestupcích, kterých by se mohli snadno dopustit apod. Prvňáčkům a žákům druhých tříd jsme připomněli zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a besedovali s nimi na téma bezpečného chování v obecné rovině. V rámci preventivních aktivit jsme se několikrát cíleně podívali na vybavení jízdních kol pro jízdu za snížené viditelnosti. Po těchto akcích, které proběhly loni na jaře a na podzim můžeme konstatovat, že k zlepšení vybavenosti kol pro jízdu za snížené viditelnosti došlo. Nicméně stále se v Semilech pohybují cyklisté, kteří svá kola předepsaným osvětlením vybavená nemají. V kontrolách zaměřených právě na neosvětlená kola budeme pokračovat i letos a předpokládáme, že některé z kontrol provedeme ve spolupráci s Policií ČR. A vzhledem k období, které právě nastává, můžeme uvést, že je tato informace velmi aktuální. Mezi další aktivity na úseku prevence budou kontroly semilských provozoven. Je to činnost, kterou v podstatě provádíme od počátku zřízení MP Semily. Po předešlém roce se této činnosti budeme zabývat ve větší míře a v provozovnách s výherními automaty nás bude vidět častěji. Na závěr ještě připomeneme nové sídlo Městské policie Semily. Služebna je v přízemí budovy městského úřadu na Riegrově náměstí. Kontakty zůstaly nezměněny: Tísňová linka 156 Pevná linka Mobil Václav Baudys, vrchní strážník MP Semily

12 Strana 12 Semilské noviny DUBEN 2012 Ohlasy čtenářů Je mateřinka Pod Vartou na odpis? Všechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tento zlidovělý název knížky povídek Roberta Fulghuma jako by napovídal, že na předškolní výchovu dítek bychom měli brát zřetel. Diskuse o rozvoji města, kde námět na přestavbu školky Pod Vartou byl jedním z témat, jako by tuto důležitost pomíjela. Je zpracován projekt na komplexní přestavbu, ale protože odhadnuté náklady jsou příliš vysoké, projekt se v šuplících vedení radnice propadá hlouběji a hlouběji. Co to ale znamená? Je školka na odpis, nebo se bude hledat jiné řešení? O tom nepadla ani zmínka, a to přesto, že stávající školka, stavěná již kdysi dávno jako dočasná stavba, je dávno za hranicí své životnosti. Při krátkém rozhlížení se po městě může každého napadnout několik variant řešení. Prvním je rozšíření jedné ze dvou stávajících školek Olešky nebo Luční. V Německu tato rozšíření v poslední době řeší tak, že použijí na dostavbu objektu modulový kontejnerový systém, který navenek i zevnitř nemusí vypadat vůbec špatně (viz. školky v Brně Ořešíně, Poříčanech nebo Jihlavě). Když baby-boom pomine, tak se tento systém rozebere, buňky se prodají a funkční zůstane jen původní základní objekt, který v sobě zahrnuje kuchyň, sociální zařízení a další potřebné zázemí. Školka Pod Vartou by pak ale šla pouze z provizoria do provizoria. Druhou (ale již nereálnou) variantou by byl přesun školky do objektu bývalé knihovny. Nevím ale, jestli objekt byť s malou zahrádkou by byl vhodný. Diskuse na toto téma je však zbytečná. Další variantou je využití objektu č.p. 404 ve Vysocké ulici vedle opravené hasičské zbrojnice. Tento objekt sice vyžaduje přestavbu, ale ne tak drahou jako by byla výstavba nové školky. Leží sice u hlavní silnice, ale v zásadě lze přístup a hlavně pohyb dětí orientovat do Palackého sadů a ve spolupráci s dobrovolnými hasičí by se mohl využít i volný pozemek vedle garáží pro instalaci herních prvků dětského hřiště. Velkou výhodou je to, že v této lokalitě není dosud žádná školka a poloha u silnice nahrává tomu, že rodiče snadno přivezou a odvezou své ratolesti. Nevýhodou je naopak to, že dům několik hodin týdně využívají místní Skauti, a při složení současného zastupitelstva není pravděpodobné, že by tomu výhledově bylo jinak. Poslední variantou, která mě napadla, je využití objektu kulturního centra Golf, konkrétně přízemí, kde byla prodejna koberců. Tyto prostory by se daly snadno přestavět pro provoz školky a také dostupnost není problémem. Plocha stávající školky Pod Vartou by mohla zůstat zachována jako hřiště pro školku s tím, že po demolici objektů by se tu postavilo nejnutnější zázemí se sociálkami a skladem z důvodu schování se před deštěm při vycházkách a podobně. Výše uvedené varianty jsou sice provizoriem, ale získá se tím dost času na hledání koncepčního řešení. Prostory stávající školky jsou však nedůstojné jak z pohledu člověka jednadvacátého století, tak i rodičů, kteří za umístění dítek do školky platí nemalé částky, proto by se nějaké řešení mělo hledat, ne pouze se utvrzovat v tom, že na řešení (možná zbytečně velkolepé) nemáme peníze. Ještě si závěrem dovolím jeden přílepek úplně odjinud. Blíží se jaro a s ním vyvěšování zelených lucerniček, resp. košů s květinami na sloupy veřejného osvětlení. Nevím proč se tyto lucerničky vyvěšují na osvětlení v Bavlnářské ulici, kde mizí mezi novými stromky podél náhonu. Všímá si zde květinové výzdoby vůbec někdo? Co tyto květiny vyvěsit raději na osvětlení v ulici 3. května, kde je té zeleně přeci jen méně? Jen prosím při instalaci pozor na lak sloupů veřejného osvětlení. Všichni víme, že kvalitních sloupů veřejného osvětlení nemáme právě přebytek, takže bychom si je měli opečovávat. Daniel Mach, Semily Komu patří poděkování za cyklus SETKÁVÁNÍ? Poděkování patří neúnavné organizátorce cyklu SETKÁVÁ- NÍ ve Sboru CČSH paní Miloně Srbové, která jej již několik let zajišťuje a píše projekty, a tak díky podpoře Ministerstva kultury máme i my možnost v našem malém městě živého setkání s velkými osobnostmi naplněného životní moudrostí a zkušeností z celé řady oborů. A ještě jeden osobní dík zmíněné dámě dlužím: za osobní a občanskou statečnost, se kterou bránila před lety plánům přemístění a zbourání roubenek v Jílovecké ulici. Bez jejího nasazení bychom dnes neměli romantické zázemí pro naši činnost. Vrátím se k cyklu SETKÁVÁ- NÍ. Jeho jubilejní 50. podvečer proběhl v březnu, hostem byla tentokrát charismatická Jana Šilerová, biskupka CČSH. Připravila si zajímavé téma: T.G.M. a ženy jak T.G.M. vnímal a reflektoval před více než 100 lety otázku postavení žen v životě, církvi i politice. Jeho myšlenky i z tak vzdálené minulosti zaznívaly překvapivě současně, jako z dílny Gender Studies a feministek (což paní biskupka nebere jako sprosté slovo, vždyť feminismus i T.G.M. označil jako zoufalou touhu po dialogu.) Kolik politiků přijalo např. jméno manželky? Jak se na postavení žen historicky podílela církev? Rozhled a životní zkušenost přednášející doplňovaly téma nejen současnými pohledy, ale i hlubinnou psychologií C. G. Junga. Vraťme se však k názorům T.G.M.: mužům jde o dokonalost a ženám o úplnost T.G.M. si na ženách nejvíce cenil trpělivosti (doplněno komentářem paní biskupky: nejvíce trpíme netrpělivostí). Tento komentář vystihuje stav současného českého porodnictví a nepřirozených porodů řízených muži (toto byla moje osobní asociace). Tedy ještě jednou díky za zprostředkování SETKÁVÁNÍ s lidmi, myšlenkami, ale hlavně životními zkušenostmi. Lenka Hřibová, Semily Vážení občané města Semily, chtěla bych vám dát na vědomí, jak správného a čestného faráře víry katolické v Semilech máme. Jsem těžce nemocná psychiatrická pacientka. Nedávno jsem na faru do poštovní schránky v obálce vložila třicet tři tisíc korun. Bylo mi velice špatně, a tak jsem si zavolala sanitku, která mě odvezla do psychiatrické léčebny do Kosmonos. Zůstala jsem tam dost dlouho, a teprve když jsem se vrátila, tak mi došlo, co jsem to provedla. Jsou to dost velké peníze a já jsem si byla jistá, že už je nikdy nebudu mít. Ale rozhodla jsem se, že se alespoň zeptám. Pan farář mohl klidně říct, že ve schránce nic nebylo, že jsem nemocná, a tak jsem to mohla dát někam jinam. Čekal mě však velký šok a překvapení pan farář mi ty peníze vrátil. A tak bych alespoň touto cestou chtěla tomu vejškovymu občanovi říct: Na stotisíckrát děkuji! Semilská občanka Poznámka redakce: Vážení čtenáři, jak jistě víte, anonymy v Semilských novinách nezveřejňujeme. V případě předchozího příspěvku jsme však vyšli autorce článku vstříc, její jméno zveřejněno nebylo, přestože je v redakci známo. Autorka navíc do redakce donesla příspěvek osobně a zároveň nás požádala, abychom do něj nikterak nezasahovali a neměnili ani slova či stylistiku, která se může na první pohled zdát neobvyklá autorka je polské národnosti. Její přání jsme respektovali, a proto jste článek četli v jeho původní podobě. Děkujeme za pochopení.

13 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 13 Setkání s osobností Ivan Olbracht (Kamil Zeman) 2. část semilský rodák, levicový novinář a český spisovatel V roce 1909 lze hovořit o smutných očích Kamily Lambertiny Zemanové, Olbrachtovy matky. Trápila se. Její milovaný starší syn Kamil zanechal pražských studií a odjel do Vídně, aby se věnoval své touze novinařině. Už v lednu 1909 se stal redaktorem českých sociálnědemokratických Dělnických listů, když předtím odmítl nabídku hořické Pochodně na redaktorské místo. Jen častá korespondence a s radostí i napětím očekávaná četba Kamilovy povídky Žak (po 2. knižním vydání Bratr Žak), jež vycházela v časopise Zvon na pokračování, jí byly útěchou. Starosti měla i s mladším synem Vládíkem nedařily se mu zkoušky v Praze na technice, pil, a proto měla oprávněné obavy o jeho zdraví, ale též starost, aby nebyl odveden na vojnu. Manžel, JUDr. Antonín Zeman, řešil mnoho sporů, advokátních zapeklitostí, a dokonce i svoje literární aktivity dočasně omezil. Moc ho též trápily soustavné semilské požáry, jež byly často úmyslně zakládány kvůli výhodnému pojištění. A tak Kamila píše synovi do Vídně: Tatínek je mrzutý, rozčilujou ho ty neustálý ohně v Semilech a zdá se mu, jako by i on té ostudy před světem nesl. Iserthalští (hasiči z Řek Jizerodolí, pozn autora) již hasit do Semil nepřijedou, neb byly jim přeřezány hadice při hájení Betléma (8 dřevěných chaloupek na pravém břehu Jizery u mostu naproti ústí Olešky pozn. autora), který celý vyhořel. Podobně tenkrát vznikaly i požáry v textilních továrnách a jiných domech, protože výhodné pojistné smlouvy pak zajistily jejich modernizaci. Starosti manželé Zemanovi řešili nutným odpočinkem v lázních odjezdem do Binzu na Rujáně. Poprvé je také napadaly myšlenky o přestěhování ze Semil do Prahy, což se stalo až za čtyři roky. V Dělnických listech byl Olbracht novinářem všestranným: řídil kulturní rubriku, románovou přílohu, ale především beletristickou přílohu nazvanou Besídka. Psal komentáře, fejetony, povídky, ale též překládal, navazoval kontakty, a tak se záhy stal známým levicovým českým novinářem, ale i nadějným spisovatelem. Opět se po 14 letech setkal se svým prvním učitelem politické a novinářské vědy, v jehož rodině bydlel na privátě jako student královédvorského gymnázia, redaktorem Janem J. Langnerem, tentokrát vídeňským parlamentním zpravodajem Hlasu národa, spolupracoval s básníkem K. Tomanem v překladatelské činnosti, ale především se v lednu 1913 seznámil s Helenou Malířovou ( ), spisovatelkou, novinářkou a překladatelkou (z němčiny, francouzštiny a jihoslovanských jazyků), s kterou žil až do poloviny 30. let 20. století. Oba názorově souzněli, intelektuálně si rozuměli a měli se rádi, přestože Helena byla o osm let starší. Ivan Olbracht ji získal k aktivní činnosti v dělnickém hnutí a ona navíc vynikala emancipační erudicí, bojem za ženská práva, jak dokazovala svojí tvorbou (drama Bratrství, romány: Víno, Barva krve, Dědictví, Deset životů). Na dvě desítky let spojili svoje osudy, ale manželi se nestali. Revoluční myšlenky sociální spravedlnosti měli uloženy ve svých genech, a tak je využili pro potřeby vzájemného duchovního splynutí, jež jim pak dodávalo dvojnásobnou tvůrčí sílu. Několikrát se však stalo, že ve svém politickém i publicistickém počínání klopýtli, upadli a zas vstali, jak to ostatně v životě bývá. Diagnóza je zřejmá: zranění ideologickou slepotou, přičemž prognóza může být příznivá, pokud se člověk nechce stát nekritickým dogmatikem. Ani jejich život, běh na dlouhou trať, nebyl zkamenělou fosílií, ale proměňoval se evolučně ve všech směrech, jak ještě uvidíme. Olbrachtovi rodiče se v r odstěhovali ze Semil do Prahy, po krachu městské spořitelny, z kterého byl otec, člen představenstva, neprávem obviňován, do vily v Krči, kterou nechal Stašek Ivan Olbracht po návratu z vězení v roce 1926 (foto SOA Semily) postavit pro svoji manželku a také ji nazval jejím jménem vila Kamila. V tom samém roce se Ivan Olbracht těšil z knihy O zlých samotářích. Jsou to tři povídky ( Joska, Forko a Paulína, Rasík a pes a Bratr Žak ). Děj první z nich je zasazen do semilského prostředí, přičemž Bratr Žak je povídka nejznámější, samostatně knižně vydávaná a v roce 1953 i zfilmovaná (Komedianti). Vídeňský pobyt Olbracht ukončil až v roce 1916, kdy se stal v Praze redaktorem sociálnědemokratického listu Právo lidu, v němž úzce mohl spolupracovat s J. Horou, S. K. Neumannem a dalšími duchovně spřízněnými spisovateli a redaktory. V tomto roce vychází také jeho románová prvotina Žalář nejtemnější, příběh žárlivého introverta, slepce fyzického i duševního. F.X. Šalda o tomto románu napsal: v Ivanu Olbrachtovi máme v Žaláři nejtemnějším psychoanalytika před úředním ustavením psychoanalýzy v literatuře. Další psychologický román Podivné přátelství herce Jesenia (1919) pojednává o dvou protikladných osobnostech o cílevědomém intelektuálu Jeseniovi a Janu Veselém, jenž je impulzivní a vášněmi zmítaný člověk bez morálky a odpovědnosti. F. X. Šalda hodnotí toto Olbrachtovo dualistické dílo jako pokus o první nadosobní syntézu osudů lidských. Pro Semilany je jistě zajímavé, že toto dílo má vztah k Olbrachtově rodišti, neboť se zde píše o semilské loutkařské rodině Maiznerově. S Helenou Malířovou se Olbracht odstěhoval do bytu na Vinohradech. V Praze byl samozřejmě více nablízku rodičům, především matce, ale zároveň byl značně zatížen pracovně novinářskou i spisovatelskou činností, a především levicovou politickou angažovaností. Ta záhy přesáhla i sociálnědemokratické meze. Je zajímavé, že odmítal masarykovskou demokracii, která je podle něho příčinou sociálních nespravedlností i lichvy a věřil v nenásilné změny poměrů ve své vlasti. Chtěl poznat na vlastní oči Rusko zemi Sovětů, kam v únoru 1920 ilegálně odcestoval jako delegát za marxistickou levici přes Berlín, Polsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko na 2. kongres III. internacionály. Do Ruska se vydal podruhé, a tak se těšil, že pozná na vlastní oči proměny této země. Už totiž jako šestnáctiletý (1898) navštívil v r na několik dní se svým otcem strýce Jakuba Zemana, otcova bratra, jenž byl nedaleko Kyjeva (dnes Ukrajina) v pivovaře sládkem. V r na půlroční cestě poznal Petrohrad i Moskvu, setkal se např. s Lunačarským, Bucharinem, Rykovem (většina z nich pak nepřežila stalinské čistky 30. let) a bolševismem i ruskými poměry byl zkrátka nadšen. O politické situaci a hospodářských poměrech v Rusku psal obdivné dopisy i reportáže, přestože většinu času trávil v hotelovém pokoji (Obrazy ze soudobého Ruska). Poslední únorový den, , napsala Kamila Zemanová svému synovi do Ruska poslední dopis: Můj hochu! Zas jsem se dala ošidit, zas věřila i důvěřovala. Nejsi v Berlíně, neřídíš noviny, ale šel jsi tam, kam srdce volalo i naděje, že pomůžeš popostrčit koleso, nyní již tisíciletí na celém člověčenstvu ležící... Bude lépe na světě, pevně v to doufám a jsem šťastna, že vidím alespoň červánky doby té. Buď mi zdráv, Ty má radosti, nechť se sejdeme. Kamila s Kamilem, matka se synem, se už nikdy nesešli. Zemřela Ivan Olbracht se domů vrátil až v srpnu Osmatřicetiletý novinář a spisovatel, tedy dostatečně zralý a zkušený muž, změnil své politické myšlení značným úkrokem doleva. Většina českých sociálních demokratů odmítala III. internacionálu a vývoz ruské revoluce. Olbracht patřil k menšině. V září 1920 přešel do redakce Rudého práva, v prosinci téhož roku se zúčastnil bojů o Lidový dům a v roce 1921 se stal členem KSČ. Revoltuje, jde proti větru, dvakrát šel i do vězení, v Ostravě a Praze, což zachycuje v reportážích (Zamřížované zrcadlo). V roce 1928 vychází jeho dokument o nespravedlivé společnosti - sociální román Anna proletářka, z literárního hlediska průkopnické dílo české proletářské prózy, avšak žádný vrchol Olbrachtova umu, ba naopak dílo ve spisovatelově hierarchii sotva průměrné, jež komunistická propaganda později nekriticky glorifikovala. Nic však netrvá věčně. I Olbrachtův komunistický revoluční entuziasmus měl svoji mez a překvapivě záhy vyprchal. Dost bylo bolševizace! (Závěrečné pokračování příště) Miloš Plachta

14 Strana 14 Semilské noviny DUBEN 2012 Školství Olbracht a my Základní škola Ivana Olbrachta si po celý letošní rok připomíná dvě výročí spojená s mužem, jehož jméno škola nese ve svém názvu. Výtvarná soutěž, která byla vypsána pro žáky i studenty, byla završena pěknou výstavou v prostorách nové budovy městského úřadu a autoři nejhezčích děl se již těší z pěkných cen. V dubnu proběhnou školní kola vědomostní soutěže určené žákům 2. stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Své znalosti života a díla nejslavnějšího semilského rodáka si následně budou moci jednotlivé školní týmy poměřit v kole takříkajíc celoměstském. Kromě akcí připravených pro všechny semilské školy nás však v nejbližší době čekají ještě další zajímavé akce. Brzy se žáci budou moci zapojit do přípravy výstavy knih Ivana Olbrachta a v dubnu čeká některé z nich zájezd do Prahy tam navštívíme Divadlo Na Fidlovačce, kde již řadu let skvěle hrají muzikál Balada pro banditu. Před deseti lety se obě kulatá výročí slavila v Semilech opravdu velkolepě, v aule gymnázia přednesli své příspěvky objasňující mnohé z života i díla významného spisovatele přední odborníci z České republiky i ze zahraničí. Letos se naše základní škola pokusila přiblížit Ivana Olbrachta především dětem, které by o historii města, v němž žijí a chodí do školy, měly něco vědět. Nápadů, jak jim slavného rodáka připomenout, máme v zásobě ještě několik. Pozvánka Mgr. Lenka Holubičková ZŠ Ivana Olbrachta Semily Žáci ZŠ Dr. F. L. Riegra na jazykových olympiádách Okresní kolo Olympiády v německém jazyce Na ZŠ Dr. F. L. Riegra se ve středu 8. února konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. V kategorii I. A (6. a 7. ročníky) bylo přihlášeno 5 dětí, ale olympiády se zúčastnily pouze 3 žákyně z naší školy. Pořadí: 1. Mickey Krejčík ze 7. B, 2. Kamila Karbulová ze 7. A, 3. Zuzana Vašků ze 7. B. Děvčata si odnesla krásné a hodnotné ceny slovníky. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy. Kategorie I.B se zúčastnili 3 soutěžící z víceletého gymnázia Semilech a v Jilemnici. Z naší školy se pro nemoc nezúčastnil nikdo. Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce se ZŠ D. F. L. Riegra uskutečnilo v pondělí 13. února. Olympiády se zúčastnilo 21 dětí z osmi základních škol a třech víceletých gymnázií. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii I.A řešilo zadání 9 dětí, stejný počet řešitelů byl také v kategorii II.A a kategorie II.B se zúčastnili tři studenti. V kategorii I.A zvítězila Barbora Nováková z gymnázia Turnov, v kategorii II.A obsadila první místo Michaela Dubská ze ZŠ a MŠ Studenec a z kategorie II.B byl nejúspěšnější Vojtěch Kousal z GIO Semily. Vzhledem k tomu, že se okresní kolo konalo v týdnu, kdy žáci 7. tříd ZŠ Dr. Fr. L. Riegra byli na lyžařském výcviku, měla naše škola zastoupení pouze v kategorii II.A. Petr Patočka z 9.A obsadil v této kategorii slušné sedmé místo. Všem řešitelům děkujeme za účast a vítězům přejeme mnoho štěstí v krajském kole. Mgr. Věra Machová a Věra Kopecká, ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Střípky ze ZUŠ Ve středu 14. března se v Jablonci nad Nisou konalo krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve zpěvu. Nikola Balogová, zpěvačka sboru Čekanky, získala čestné uznání a kvarteto členek sboru Jizerka Anna Máková, Aneta Medková, Lenka Podrazilová a Barbora Machová získalo 2. místo. V pátek 16. března se v semilském Kulturním centru Golf konalo krajské kolo Národní soutěže houslových a smyčcových souborů a žákovských orchestrů, které se zúčastnilo 9 orchestrů ZUŠ Libereckého kraje: Smyčcový soubor a Smyčcový orchestr ZUŠ Turnov, Jablonecký komorní orchestr ZUŠ Jablonec nad Nisou, Smyčcový soubor Zušáček a Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Liberec, Jabloňová, orchestry Bambini, Juniori a Symfonický orchestr ZUŠ Liberec, Frýdlantská a semilský soubor Struňáci. Hráli výborně a byli oceněni 1. místem. V orchestru hrají Sára Bažantová, Anna Tvrzníková, Dominik Carda, Šimon Šlechta, Jan Bartoň, Jan Koťátko, Žaneta Hubačíková, Filip Polakovič, Tomáš Lengál, Dominik Koudelka, Dominika Poupová a Anežka Šťastná na housle, na violoncello Josef Bartoň, Adélka Zajptová a Anička Hošková. Smyčcový soubor vede Miroslava Jeřábková. Děkuji všem, kteří se spolupodílelil na organizaci soutěže, které se zúčastnilo celkem 250 mladých muzikantů. Velikonoční koncert ZUŠ Semily se koná v KC GOLF v úterý 3. dubna od 18 hodin. Účinkovat bude dětský sbor Sedmikráska, tanečníci a tanečnice tanečního oboru, recitátoři a herci z literárně dramatického oboru a mladí hudebníci. Sborový festival Semilský džbánek se koná v pátek 13. a v sobotu 14. dubna. Hlavní pořad začíná v pátek 13. dubna 2012 od 18 hodin v KC Golf. Představí se v něm sbory Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí, Vrabčáci z Jablonce nad Nisou a Sedmikrásky, Čekanky, Jizerka a smíšený sbor Jizerky ze Semil. V sobotu odpoledne zazpívá sbor Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí na Valdštejně. V úterý 24. dubna se v aule gymnázia od 18 hodin koná koncert žáků ZUŠ Semily. 26. dubna odjíždí Jizerka na prestižní Evropský soutěžní festival do belgického Neerpeltu. Festivalu se zúčastní 110 sborů z Evropy, Asie a Afriky. Přeji pěkné zpívání. Jiří Kurfiřt, ZUŠ Semily

15 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 15 Jizerka míří do Belgie (red) Na sklonku měsíce dubna odcestuje semilský pěvecký sbor Jizerka na prestižní mezinárodní soutěž mládežnických pěveckých sborů do belgického Neerpeltu. Po téměř 22 letech se tak Jizerka vrací na místo činu. Na této soutěžní přehlídce totiž před více jak dvěma desetiletími vybojovala 1. místo ve své kateogorii a zpět domů přivezla zároveň s tímto oceněním i zvláštní cenu poroty cum laude. Mnohé je dnes jinak. Tehdejší členky sboru vystřídaly členky nové, jen sbormistryně se příliš nezměnila. Tak jako před lety doprovází svůj sbor na této vysoce ceněné soutěži sbormistryně Alena Brádlová, která povede Jizerku společně s hlavní sbormistryní Nadiou Ladkany. Mezinárodní soutěžní přehlídka European Music Festival for Young People je soutěžní přehlídkou s mnohaletou tradicí a letos proběhne ve dnech 27. dubna až 2. května. Účast přislíbilo na 110 sborů z celého světa, např. pěvecká tělesa Sociální služby Jaro v Sociálních službách Ilustrační foto z Německa, Belgie, Řecka, Číny, Španělska, Francie, Jižní Afriky, Polska, Estonska a další. Pro semilský sbor je účast na soutěži nejen prestižní událostí, ale zároveň možností, jak smysluplně zúročit svou celoroční práci. Na přehlídce se představí čtyřmi volnými a jednou povinnou skladbou s názvem Ave Maria, aut. Kimber Bex. Jednou z volných skladeb bude druhá nejstarší lidová česká píseň Svatý Václave. Na klavír bude doprovázet Jiří Horčičika. Jizerce přejeme mnoho štěstí v soutěži a šťastný návrat domů. Spolupráce Základní umělecké školy v Semilech a Sociálních služeb Semily se již stala neodmyslitelnou tradicí a vystoupení žáků ZUŠ přináší našim obyvatelům nezapomenutelné umělecké zážitky. Mladí hudebníci za doprovodu svých pedagogů zpívají a hrají na různé hudební nástroje. Jejich vystoupení je vždy milé a bezprostřední, každé číslo bývá odměněno nadšeným potleskem všech přihlížejících a velmi oblíbená jsou i různá taneční vystupení mladých umělců. Veřejné prostory v kulturní místnosti pravidelně využíváme pro výstavky prací žáků výtvarného oboru. Rádi bychom touto cestou poděkovali za práci s dětmi všem učitelům, zejména Jaroslavě Ochmanové, Jaroslavě Nurkovičové, Jaroslavě Petráskové, Růženě Pernecké, Aleši Beránkovi a Lence Hlubůčkové. Pořádáním různých malých kulturních vystoupení se snažíme poskytnout našim obyvatelům umělecké a kulturní vyžití a zároveň je více začleněnit do společenského života. I proto si dovolujeme pozvat zájemce z řad veřejnosti na následující aktivity: Velikonoční vystoupení žáků ZŠ Dr. Fr. Riegra 4. dubna od 9.45 do hodin Čarodějický rej, táborák, opekání špekáčků, country hudba v režii místních skautek 30. dubna. Za kolektiv zaměstnanců Ing. Zdeněk Šimon Společnost PATŘÍME K SOBĚ Rok 2012 je pro Podkrkonošskou společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech rokem opravdu významným. V tomto roce si připomeneme dvacáté výročí jejího trvání. K tomuto jubileu připravujeme během celého roku několik akcí. Součástí oslav tohoto jubilea bude i 15. ročník festivalu Patříme k sobě, jehož přípravy jsou již v plném proudu. Jedná se o cyklus akcí s názvem PATŘÍME K SOBĚ, jehož hlavními aktéry jsou děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky. Letošní ročník fostivalu proběhne ve dnech 24. až 27. dubna Opravdu nás těší, že festival patří mezi významné kulturní akce našeho města. Festival je čtyřdenní a účastní se ho více než 30 souborů, což čítá téměř 300 účinkujících a asi 80 terapeutů, vychovatelů a asistentů. Letošní ročník festivalu bude slavnostně zahájen v úterý v hodin v KC Golf v Semilech, kde proběhne první ze tří večerních galakoncertů. Ve stejnou dobu, tedy v hodin se uskuteční i druhý galakoncert, tentokrát v Krakonošově divadle ve Vysokém nad Jizerou. Třetí galakoncert proběhne ve čtvrtek od 18,00 hodin v Městském divadle v Turnově. Náš festival si na samém počátku dal do vínku podporovat integraci lidí se zdravotním postižením a zprostředkovat zejména dětem a mladým lidem informaci o tom, že i lidé se zdravotním postižením umí rozdávat radost a potřebují obdarovávat druhé. Proto každoročně v rámci festivalu pořádáme dopolední koncerty právě pro žáky a studenty škol z okolních měst regionu. Letos se tak stane ve středu od hodin, kdy naše vystupující uvítají v Semilech, Jablonci nad Jizerou, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou i Vrchlabí. Již před několika lety jsme zprostředkovali i vystoupení pro dříve narozené v Domovech pro seniory, kde nás rádi vítají, proto i v letošním roce uspořádáme vystoupení v Semilech a Turnově. Účastníci festivalu ale nevystupují jen na prknech, co znamenají svět. Máme pro ně připraveno i něco zábavy a relaxace. Navštíví kino Jitřenka, v KC Golf pro ně bude připravena pohádka v podání divadla Rolnička z Liberce a večer určitě nebude chybět velmi oblíbená diskotéka. I pro další dny jsme pro ně připravili bohatý a zajímavý program. K festivalu neodmyslitelně patří výstavy výtvarných a ručních prací, jejímiž autory jsou právě lidé se zdravotním postižením. Letos se uskuteční celkem tři. První z nich zahájí v Muzeu a Pojizerské galerii Semily patronka celého festivalu herečka Miriam Kantorková na vernisáži v pátek 13. dubna v hodin. Tato výstava potrvá do 29. dubna. Druhá výstava, jejímiž autory jsou klienti Fokusu Semily, bude pod názvem Barevné snění umístěna ve vestibulu Městského úřadu v Semilech. Na třetí výstavě se představí fotografie autorů ze stacionáře z Trutnova a bude umístěna ve foyer KC Golf. Všechny tři výstavy jsou prodejní, návštěvníci si mohou vystavované předměty zakoupit. Získané peníze pomohou částečně uhradit náklady na festival. Výstavou nám zdravotně postižení ukazují, co všechno dovedou vytvořit vlastními silami nádhernou keramiku, suché vazby, svíčky, obrázky, tkané koberečky, proutěné vázy a košíčky, batiku, tašky všech druhů. Vystavená dílka zmohou mnoho při vzniku přinášejí radost svým autorům a nám, kteří si je můžeme zakoupit, přinášejí potěchu, dobrý pocit v srdci a mnohdy i údiv nad zručností tvůrců. Velice nás těší i podpora města Semily, které se našemu festivalu dostává. Kromě finanční podpory budou zástupci všech zúčastněných skupin přijati představiteli města na radnici. Ke slavnostnímu pojetí 15. ročníku by mělo přispět i propagační vystoupení taneční skupiny Lucarino Dance z Čížkovic na semilském náměstí v úterý ve hodin. Zajistit hladký průběh celého festivalu není nic jednoduchého, vždyť náklady na festival přesahují částku , Kč. Proto touto cestou děkujeme všem, kteří festival finančně podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace Euronisa, Liberecký kraj, Město Semily, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, AXL a.s. Semily, LASVIT a.s. Nový Bor, ROKA a.r.o. Semily a další sponzoři z řad semilských firem a jednotlivců. Za veškeré finanční prostředky od jmenovaných i nejmenovaných dárců děkujeme. Věřte, že budou vynaloženy na dobrou věc. Jaroslava Boudná a Jarmila Kuželová

16 Strana 16 Semilské noviny DUBEN 2012 Skautská hlídka Vlčata v zimním opojení Obrazem Vlčata v Machově rokli Po úspěšné víkendové výpravě do Prahy jsme se s vlčaty koncem ledna vydali do Machovy rokle, kde jsme se oddávali sněhovým radovánkám. Během chvíle se klukům podařilo uklouzat více jak stometrovou dráhu a na pekáčích a bobech tak bylo možné dosahovat závratných rychlostí. Poslední únorový víkend nás čekala výprava do okolí Semil spojená s přespáním v klubovně. Páteční večer jsme především strávili hrami v tělocvičně gymnázia. Následující den kluci mimo jiné absolvovali již třetí etapu celoroční hry na motivy Knihy džunglí. Vlčata například soutěžila ve stavbě co nejvyšší sněhové věže, v hledání poschovávaných částí obrázku vědra či ve výběhu schodů klubovny. Nyní naši činnost směřujeme k blížícím se Závodům vlčat a světlušek. Okresní kolo se bude konat v Semilech a má tajemný název Záhada věže a studny. Doufáme, že se domácím hlídkám bude 28. dubna dařit a že podají co nejlepší výkony. Závěrem bychom rádi vyzdvihli ta nejúspěšnější vlčata v celoroční hře. V naší, dnes již čtyřiadvacetičlenné smečce, to mezi staršími jsou: Ryba (Daniel Rypl) a Burák (Matyáš Buryanec). Naopak mezi mladšími doposud vítězí Lišák (Richard Mlejnek) a Bárt (Lukáš Matal). Tomáš Jech Balů Konec knihkupců v Semilech? Ze života spolků Ze mě je země? (neboli žížalení) Ze mě je země? To je motto letošního programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici, který pro vás přichystala v zelené roubence a hlavně zahrádce staronová nezisková organizace Semínko země (pozn. red.: od ledna 2012 funguje ekovýchovná sekce CPR M.E.D. samostaně a provozuje ve spolupráci s MaPG Středisko ek. výchovy SEV MEDvěd). Jaký bude jeho program? Všechny malé i velké badatele zveme v neděli 22. dubna odpoledne (mezi hod.) na tvořivé setkání se zemí a již zmiňovanými žížalami. Seznámíme vás nejenom s naším plánem výzkumu na biofarmě jak spolu souvisí povodně a žížaly, ale přímo u nás na zahrádce můžete zkoumat tajemství půdy a třeba si prohlédnout i vermikompostér (to kdyby jste uvažovali o žížalách do bytu). Budeme samozřejmě také kreslit, kutit, vyrábět a hrát si. Kolem 15 hodiny dorazí i naše biodivadélko respektive detektivní příběh ze zahrádky, k prohlédnutí bude i výstava Živá zahrada, kterou nám laskavě zapůjčilo ČSOP Křižánky. V týdnu nabídneme žížalí program MŠ a ZŠ. Poděkování patří Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která tento program finančně podpořila. Programy pro školy dlouhodobě podporuje i město Semily a Liberecký kraj. 29. duben se každoročně slaví jako Evropský den mezigenerační solidarity. Rádi bychom prostory roubenky nabídli i aktivním seniorům. Týden pro Zemi zakončíme tedy v neděli akcí Dětství a hrátky o půl století zpátky setkáním s těmi, které od dob dětství dělí 50 a více let. Uvítáme zkušenosti, vzpomínky, fotografie z dob vašeho dětství, oslav svátků, recepty oblíbených jídel z dětství či hry, kterými jste se v dětství bavili. Zároveň přivítáme pomoc při přípravě stejnojmenné výstavky, kterou chystáme o dva týdny později, ke Dni matek a Týdnu pro rodinu. Soutěž MOTÝLI 2012 V letošním roce jsme pro širokou veřejnost připravili fotografickou soutěž na téma MOTÝLI 2012 jedná se ale hlavně o mapování výskytu druhů v našem kraji. U každého snímku, prosím, napište své jméno, školu MŠ, ZŠ, případně adresu + zaznamenejte místo a datum. Pokud to půjde, uvádějte jakoukoliv specifikaci, např. louka asi 1 km severně od Semil. Klidně zasílejte i nekvalitní fotografie, i ty mají smysl kvůli sběru dat a monitorování. Druh motýla (pokud nevíte) doplní odborníci. Uvítáme i foto výtvarných prací či aktivit (např. land-art) na téma MO- TÝLI. Foto v digitální podobě (max 3 MB, případně přes ÚSCHOVNU) zasílejte na (do předmětu uveďte MOTÝLI). Více podrobností o naší činnosti najdete na webnode.com/ Lenka Hřibová, SEV MEDvěd Nenechte si ujít (pl) I když konec knihkupců v Semilech se nekoná, tak přesto: tradiční knihkupectví manželů Kodoňových po více než dvacetiletém prodeji v krámku v Tyršově ulici vedle galanterie končí. Určitě smutní věrní zákazníci čtenáři, kteří si Radku a Zdeňka Kodoňovy oblíbili. Oni jim pak za mnohaletou přízeň (na cedulce za oknem) děkují. Příčin konce je více: televizní seriály, DVD, internet, tablety, čtečky, Kalouskovy eskapády, ale i houbařské touhy, šachová vítězství, či chimérické vidiny blaženého důchodcování Zdeňka Kodoně knihkupce, hecíře s dobrým srdcem, jsou na vině.

17 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 17 Pozvánka Kultura Šperkařské naděje vystavují v Pojizerské galerii (MaPG) Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech pořádá výstavu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Výstava představuje to nejlepší z maturitních a klauzurních prací minulých let. Mladí zlatníci, brusiči, rytci, kováři a odlévači prezentují svou mladou tvorbu a ukáží, že turnovská šperkárna má nejen slavnou minulost, ale i budoucnost. Tvorba mladých a nadějných umělců, kteří jsou těsně spjati s naším regionem, je v prvé řadě skvělou vizitkou střední umělecké školy v Turnově. Její studenti nám představují tvorbu, která se často stává vstupenkou na vysoké umělecké školy. Ostatně, předcházející výstava Malíři Pojizeří v Pojizerské galerii, která prezentuje tvorbu umělců vycházejících z našeho regionu, představovala díla mnoha absolventů SUPŠ, a dnes již i absolventů Akademie výtvarných umění v Praze. uvedla ředitelka muzea Mgr. Jana Hájková. Výstava v Pojizerské galerii nabízí svým divákům možnost nahlédnout do vzniku šperkařských klenotů od počátečního volného náčrtu přes věrnou kresebnou studii až po finální umělecké šperkařské dílko. Obor kovářství se představuje rozměrnými kovovými objekty a součástí výstavy je i prezentace Vyšší odborné školy, která je zaměřena na zajímavý obor Restaurování uměleckých děl. Naši studenti získávají na střední škole vedle perfektní řemeslné průpravy také cit pro volnou uměleckou tvorbu. Jejich maturitní práce jsou ukázkou samostatného uměleckého smýšlení a schopnosti dovést počáteční inspiraci do podoby svébytného uměleckého díla, podotýká vedoucí oboru zlatnictví a stříbrnictví akademický malíř Jiří Studnička. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin až do 29. dubna. Jak se žije v Jitřence Festival Jeden Svět a jeho zvěny v dubnu Festival Jeden svět pokračuje také v dubnu. Již v průběhu března proběhlo v našem kině celkem 12 představení, z toho 5 představení pro střední školy. Přestože hlavním organizátorem a smluvním partnerem organizace Člověk v tísni je nezisková organizace Cervus Semilensis, kino Jitřenka vstoupilo do projektu jako partner. Rozhodlo se organizaci Cervus Semilensis podpořit věcným plněním v momentě, kdy odpustilo veškerý nájem. Vymínilo si pouze takový podíl na vstupném, který částečně pokryje energetické náklady spojené s uspořádáním projekce. Protože víme, že uspořádat Jeden svět s sebou neslo také autorsko právní náklady, které musela organizace Cervus Semilensis zaplatit, shodli jsme se na tom, že bude dobré uspořádat ještě ozvěny festivalu, které proběhnou a Program Jednoho světa doplní víkendové dramaturgické téma víkendu, které zní Život v Africe. V rámci Jednoho světa uvedeme filmy Punk v Africe, příběh multi-rasového punkového hnutí, které se zrodilo z nedávných sociálních a politických převratů ve třech zemích v jižní Africe Jihoafrické republice, Mozambiku a Zimbabwe a vítězný film Českého lva v kategorii dokumentu Pod sluncem tma. Oba filmy se dotýkají dnes hojně diskutovaných problémů třetího světa. Cestopisná přednáška o Africe Abychom vám ukázali, že Afrika není pouhou tmavou dírou plnou neřešených problémů, pozvali jsme v Semilech dosud nepotkané cestovatele Kateřinu a Miloše Motani. Ve své nejnovější diashow se s vámi podělí o své bohaté zážitky a poznatky z cesty napříč JIŽNÍ AFRIKOU, která jim učarovala svou neuvěřitelnou různorodostí, barevností a svými přírodními krásami. Uprostřed buše plné AFRICKÝCH ZVÍŘAT objevují také plno neznámých rostlin. K nezapomenutelným patří i nesčetná setkání s místními obyvateli. Ze SAFARI míří přes Blyde River Canyon do Dračích hor a pak k málo dostupnému DIVOKÉMU POBŘEŽÍ. Přednáška startuje v pátek, v a zábavnou formou tak uvede Africký víkend v kině. Na zábavu se samozřejmě mnohou těšit i děti, kterým předvedeme animovaný 3D film Hurá do Afriky. Metropolitní opera i v roce 2013 V průběhu března padlo rozhodnutí uspořádat Metropolitní operu i v sezóně Rádi bychom zahájili předprodej vstupenek v souvislosti s vrcholem letošní sezóny, vyprodanou Verdiho La Traviatou. Nejen proto, že Verdimu bude patřit několik večerů příští sezóny. Aby ne! Vždyť záznam opery Aida dodnes vyprodává kinosály. A na co se můžete v nové sezóně těšit? Gaetano Donizetti Nápoj lásky, Giusseppe Verdi: Othelo, Thomas Adès: Bouře, Wolfgang Amadeus Mozart: Titus; Maškarní ples (kolektiv autorů); Giusseppe Verdi: Aida (nové nastudování); Hector Berlioz: Trójané; Gaetano Donizetti: Anna Stuartovna; Giusseppe Verdi: Rigoletto; Richard Wagner: Parsifal; Riccardo Zandonai: Francesca da Rimini; Georg Fridrich Handel: Julius Caesar. Vstupné se oproti letošku mírně změní. Základní vstupné bude o 20 korun dražší, tedy 350 korun. Na letošní cenu se mohou dostat ti, kteří si koupí zarezervovaný lístek minimálně 14 dní dopředu. Cena pro abonenty, tedy ty, kteří si koupí minimálně 8 vstupenek na 8 různých představení, zůstává stejně jako letos na 280 korunách. Chceme tak motivovat diváky, aby si své vstupenky vyzvedávali včas. Předprodej začne ihned po uzavření smlouvy. Páni kluci také v kině V březnu otevřená výstava Muzea a Pojizerské galerie věnovaná Věře Šimkové Plívové se na přelomu března a dubna přesune take do kina. Uvedeme filmy Káťa a Krokodýl (31. 3.), Tony, tobě přeskočilo (1. 4.); O Sněhurce (14. 4.), Přijela k nám pouť (15. 4.), Páni kluci (28. 4.) a Jak se točí Rozmarýny (29. 4.). Od tak uvádíme filmy čestné občanky města Semily každý druhý víkend, vždy v sobotu a v neděli od Věříme, že si je nenecháte ujít. (oš)

18 Strana 18 Semilské noviny DUBEN 2012 Kultura KPH: Nadia Ladkany a Irena Chřibková v kostele sv. Petra a Pavla Poslední koncert 55. abonentní sezóny Kruhu přátel hudby při KC Golf se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech v pondělí 23. dubna Představí se na něm varhanice Irena Chřibková a mezzosopranistka Nadia Ladkany. Irena Chřibková je od roku 1991 varhanicí baziliky sv. Jakuba v Praze. Varhany studovala na Konzervatoři v Kroměříži u Karla Pokory, na pražské AMU u Prof. Milana Šlechty a ve Francii u Susanne Landale. Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Často spolupracuje s předními instrumentalisty a zpěváky při komorních a sborových koncertech. Pravidelně zasedá v porotách mezinárodních varhanních soutěží a ve slovinské Lublani vedla několikrát mistrovské kurzy české a francouzské varhanní hudby. V Semilech spolupracovala před několika lety na vánočním koncertu se sborem Jizerka. Nadiu Ladkany (dříve Zakhourovou) v Semilech nemusím příliš představovat. Nadia Ladkany je absolventkou konzervatoře v Teplicích u prof. Evy Zikmundové, poté studovala sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současné době je pod pedagogickým vedením sopranistky Marie Urbanové. V roce 1998 získala cenu Leoše Janáčka za interpretaci a propagaci soudobé hudby. Účastnila se mezinárodních mistrovských pěveckých kurzů u H. Kobayashiho, M. Scheffel a T. Paula. Již od studií na konzervatoři se zaměřuje na soudobou hudbu, převážně na písňové cykly (O. Mácha, L. Podéšt, J. Hanuš, J. Křička, P. Eben, Z. Zahradník, J. Klusák, Š. Voseček), avšak ve svém repertoáru má také díla autorů barokních, klasicistních a romantických. Kromě sólového zpěvu se věnuje též komorní hudbě, melodramu a mluvenému slovu. Od roku 2004 je členkou komorního vokálního souboru Octopus Pragensis. V roce 2005 účinkovala ve Stavovském divadle, v rámci projektu Bušení do železné opony, v opeře J. K. Sudka Šedá. Podílela se na několika CD nahrávkách, v roce 2006 natočila dva písňové cykly B. Martinů a cyklus Láska a Život ženy R. Schumanna pro Český rozhlas. V poslední době spolupracuje se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s kterým interpretovala a natočila oratorium Zdenka Lukáše Adam a Eva, dále s Komorní filharmonií Pardubice, Východočeskou filharmonií Hradec Králové, s orchestrem Virtuosi di Praga, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dalšími významnými tělesy. Je sólistkou a stálou členkou Pražského komorního sboru. Pedagogicky působí na konzervatoři v Teplicích a od roku 2008 je hlavní sbormistryní dětského a smíšeného pěveckého sboru Jizerka. Na koncertu zazní skladby těchto autorů: Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Jana Křtitele Kuchaře, Jaroslava Křičky, Antonína Dvořáka a Léona Boëlmanna. Poslední koncert 55. sezóny KPH se koná v pondělí 23. dubna 2012 od hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech. Jiří Kurfiřt Čtenář roku V loňském roce byla založena nová tradice, oceňování Čtenáře roku v rámci Března, měsíce čtenářů. Cílem je posílit společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služeb knihoven nejvíce využívají. Základním a hlavním kritériem tehdy bylo dosažení počtu výpůjček. Letos jsme se rozhodli poděkovat a vyzdvihnout ty, kteří navštěvují semilskou knihovnu pravidelně a nejdéle. Vybrali jsme proto dvacet nejvěrnějších a v úterý 13. března 2012 jsme s nimi uspořádali setkání, při němž jsme zavzpomínali na historii knihovny a na to, jak a kdy začali knihovnu navštěvovat. Několik čtenářů je v knihovně zaevidováno již více než 50 let, pravým nestorem naší knihovny se však stala paní Dana Ceéová. Ta se do knihovny přihlásila krátce poté, co se naučila číst. Je pravidelnou čtenářkou již od roku 1937, tedy celých 75 let! Gratulujeme a děkujeme za její přízeň! Knihovna nabízí nové kurzy Úkolem knihovny není jen poskytování tradičních výpůjčních služeb ale i napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Proto jsme začali v loňském roce pořádat např. Virtuální universitu třetího věku, kurzy základů práce na počítačích, kam je možné se také ještě přihlásit a nyní knihovna přichází s další nabídkou. Zahajuje kurzy angličtiny pro úplně začátečníky ale i pro mírně pokročilé. Zájemci se mohou o podrobnostech informovat a případně i přihlásit v oddělení pro dospělé čtenáře! Několik čísel na závěr Rok Počet Evidovaní Z toho Počet Uspořádané návštěvníků čtenáři děti výpůjček akce První čtvrtletí je dobou rekapitulace výsledků předchozího roku a srovnávání s lety předchozími. Ze statistických čísel si dovolujeme předložit výsledky některých výkonů semilské knihovny za posledních pět let. (mk) 51. pořad Setkávání navštíví herečka Táňa Fišerová (mis) Sbor Dr. Karla Farského pokračuje ve svých pořadech Setkávání již devátou sezónu. Za tu dobu navštívilo semilský sbor mnoho zajímavých lidí, kteří mohli druhé něčím obohatit, předat jim něco nezachytitelného, a přesto podstatného a krásného, ať již třeba skrze svou hudbu, poezii, prózu, či vyprávění. V této rovině přijala pozvání do Semil ve velikonočním čase herečka Táňa Fischerová. Téma si zvolila široké Život, víra, umění, politika Neuzavřená věta naznačuje neuzavřené sdělení. Táňa Fišerová se svými životními prožitky si to může dovolit. Připomeňme si stručně její životní dráhu: Po dvou letech studií na brněnské Janáčkově akademii múzických umění nastoupila Táňa Fišerová do pražského Činoherního klubu, odkud musela v roce 1973, tedy v době normalizace, z politických důvodů odejít. Hostovala pak v různých divadlech a často spolupracovala zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila též filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje televizní Adventní koncerty. Herečka Táňa Fischerová byla v letech zvolena jako nezávislá poslankyně za US-DEU Městská knihovna do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Její přítomnost byla obohacením této instituce, kterou svým vzhledem, vystupováním, svými zásadami, projevy a názory výrazně kultivovala. Táňa Fišerová je ženou s citlivou duší, pomáhající trpícím, a proto je velice činná v rozličných nadacích a občanských sdruženích s tímto programem: stala se členkou správní rady Nadace Vize 97, čestnou předsedkyní občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentkou ITI (české středisko Mezinárodního divadelního institutu), dále je členkou rady patronů přátel Hnutí Duha, Společnosti pro trvale udržitelný život, pracuje v poradním sboru občanského sdružení Máme otevřeno? (pro integraci mentálně postižených), je též členkou Amnesty International a patronkou domu Šance. Z její bibliografie uvádíme: Lydiiny dveře a Bílý den knihy povídek; Daniela Brůhová: Nežít jen pro sebe Portál 2002, kniha rozhovorů; Jeden čas seje, jeden plody sbírá koláže a kompaktní disk s poezií minulých staletí, zhudebněnou Danielem Dobiášem, Svatošovo nakladatelství, podzim Táňa Fischerová přijede do Semil ve čtvrtek 26. dubna a své posluchače přivítá v 18 hodin ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech.

19 DUBEN 2012 Semilské noviny Strana 19 Kultura Dubnový hudební maratón v KC Golf Semily Duben bychom v Kulturním centru Golf Semily mohli označit bez nadsázky za měsíc hudby. První dubnovou sobotu sál zaplní příznivci semilské rockové skupiny SVR, v pátek 13. dubna proběhne přehlídka sborového zpěvu Semilský džbánek, hned den na to v sobotu 14. dubna nás čeká známý Country festival, další sobotou bude zahájen cyklus večerů s dechovkou a poslední dubnový víkend si zpříjemníme folkovými písničkami známého písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška ze západních Čech. Hudební program na duben: Sobota 7. dubna od 21 hodin Velikonoční rocková zábava s SVR Pátek 13. dubna od 18 hodin Semilský džbánek Sobota 14. dubna od 19 hodin COUNTRY FESTIVAL Sedmý (šťastný) ročník tradičního country festivalu. Účinkují: Hobrbule, JWB, Kapelníci, dámská kapela OD PLOTNY SKOK a skupina FÁMY a Petr Kůs. Přijďte pro kapku štěstí v podobě pěkných písniček do kulturního domu, kde na vás čeká příjemná hudba, stolová úprava sálu a barové občerstvení včetně točeného piva. Sobota 21. dubna od 17 hodin Večery se Semilskou 11 aneb Já rád(a) tancuju V letošním roce zahajujeme cyklus večerů pro naše starší spoluobčany a všechny milovníky dechové hudby. Doufáme, že naše snaha najde odezvu a pravidelné setkávání lidí staršího data narození, kterým je většinou dechovka blízká, si tu vybuduje tradici. O hudbu a zpěv se postará naše Semilská 11 pod vedením Milana Becka. Těšíme se na všechny hudby a tance chtivé spoluobčany v rytmu dechovky. A můžete se těšit i na nějaké to překvapení Pátek 27. dubna od 19 hodin Písničkář Vojta Kiďák Tomáško Zveme na kus řeči a trochu pohody do bývalé restaurace kulturního centra. Do Semil přijede totiž z malého městečka nad řekou Ohří jeden obyčejnej kluk, pro někoho pán v létech a pro někoho pán už hodně v létech Vojta Kiďák Tomáško. Někdo umí malovat, někdo je machr na cizí řeči, jinej skáče padákem a další třeba dovede postavit dům. On hraje na kytaru a skládá písničky a mezi námi už dost dlouho písničky o lidech, o lásce o přátelství, o tom, co prožil, co vidí okolo sebe. Na všechny pořady srdečně zve Iva Chaloupková, Kulturní centrum Golf Pozvání na Čarodějnice s SDH Semily I I v letošním roce pořádá SDH Semily I. v pondělí od 17 hodin v pořadí již čtvrtý čarodějnický rej na zahradě za zbrojnicí sboru ve Vysocké ulici. K poslechu a případnému divokému čarodějnickému tanečnímu reji bude i tentokrát hrát country skupina Hobrbule. Nebudou chybět špekáčky i párky na opečení, bramboráky vlastní výroby, nealko i alko a další pochutiny. A vstupné? Samozřejmě žádné! Děvčatům i ženštinám různého věku je povoleno a doporučeno vzíti si s sebou nějaké to letecké vybavení k půlnočnímu přeletu nad semilskou kotlinou. Na všechny se těší sestry a bratři z SDH Semily I. Ladislav Bruckner, místostarosta sboru Divadelní představení pro děti a mládež Kulturní centrum Golf Semily nabízí v dubnu hned dva pořady pro děti a mládež. Prvním je divadelní inscenace Nosáčkova dobrodružství Pinoccio pro děti od tří let na motivy známé knihy pro děti v podání brněnského Hravého divadla v režii Zdeňka Truba. A protože nechceme ošidit ani děti starší, kterým v dramaturgii kulturního centra tolik prostoru nevěnujeme, mohou se v dubnu těšit na představení Divadla Drak Hradec Králové, které k nám přijede s loutkovou tragikomedií U kanónu stál v režii Tomáše Dvořáka. Pro menší děti (MŠ od tří let a děti 1. až 3. tříd ZŠ) je tedy v dubnové nabídce připraveno představení Nosáčkova dobrodružství, jehož hlavní postavou není nikdo jiný než malý panáček, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tátovi jenom radost tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná rád podle své úvahy, avšak bez zkušeností s následky svých činů. Kdo by tenhle pohádkový příběh neznal? Na pohádku se můžete těšit v pátek 20. dubna v 8.40 a hod. Dětem od čtvrtých tříd základních škol i dospělým je určeno představení U kanónu stál. V základech loutkové tragikomedie stojí lidové píseň Kanonýr Jabůrek o Bitvě u Hradce Králové a o jejím zlidovělém hrdinovi, kanonýru Jabůrkovi. Roku 1866 se nedaleko Hradce Králové rakouská vojska marně pokusila zastavit postup pruské armády. I přes prvotní úspěch rakouských dělostřelců se během jediného dne rozhodlo o celkové porážce Rakouska. Představení můžete zhlédnout ve čtvrtek 19. dubna v hod. Na obě představení zveme srdečně školy a školky i veřejnost. Iva Chaloupková Přelet nad kukaččím hnízdem, tentokrát v podání divadelního souboru Tyl Slaná (icha) Původní román Kena Eltona Keseyho se řadí mezi nejpozoruhodnější díla poválečné americké literatury. U nás byl vydán pod názvem Vyhoďme ho z kola ven a stal se úspěšnou inspirací pro mnohé tvůrce připomeňme si alespoň filmové zpracování českého režiséra Miloše Formana či Wassermanovu jevištní úpravu. V pátek 6. dubna se přijďte potěšit herectvím lidí, které divadlo baví a dělají ho pro sebe a pro vás. Začátek je v 19 hodin. Notoricky známý příběh z psychiatrické léčebny, kde se z jedinců stávají pouhá kolečka v systému a kde jeden člověk najde odvahu vzdorovat. Všední život na oddělení pro psychicky nemocné pacienty naruší charismatický rebel McMurphy, který se prohlásil za psychopata, aby pobytem v blázinci unikl těžké práci ve vězeňské farmě. Pomalu se mu daří narušovat tvrdý řád, který na oddělení dlouhá léta budovala vrchní sestra. Jedná se o řád, který už pouhý náznak i toho nejmenšího odporu tvrdě trestá. Hrdý a svobodomyslný Mc- Murphy se ale podřizovat nehodlá a osudový střet mezi ním a vrchní sestrou se tak nevyhnutelně blíží! Hra je mohutným voláním po svobodě a po vzpouře proti jakékoli zvůli. Inscenace vznikala pod režijním vedením Martina Baška déle než jeden rok a premiéru měla na konci roku Přijďte se podívat, jak se to povedlo, přijďte se podívat na Martina Baška, Zdenu Krejčí, Vlastimila Krejčí, Petra Bažanta, Radka Šmída, Jiřího Barvínského, Jaroslava Jebavého, Marka Ministra, Lukáše Kmínka, Aleše Roštejnského, Tomáše Kužela, Kateřinu Hubáčkovou, Stanislava Bittengla, Lucii Špicarovou a Světlanu Moravcovou.

20 Strana 20 Semilské noviny DUBEN 2012 Sport Slavnostní vyhlášení sportovce Semil Vážení čtenáři, rádi bychom vás touto cestou pozvali na tradiční vyhlášení nejúspěšnějších semilských sportovců, které se uskuteční v rámci slavnostního večera ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 18 hodin v Kulturním centru Golf v Semilech. Nejúspěšnější sportovci budou vyhlášeni v následujících kategoriích: jednotlivci: děti do 12 let, mládež do 19 let, dospělí, trenér / cvičitel, osobnost sportu kolektivy: mládež, dospělí akce: nejúspěšnější sportovní akce let Na besedu, která bude též součásti slavnostního večera jsou přizváni úspěšní sportovci ze Semil a okolí. Organizátoři srdečně zvou všechny příznivce sportu. Josef Zajíc Ve finále semilského turnaje přípravek Turnov podlehl Jablonci V sobotu 10. března se ve Sportovním centru v Semilech konal fotbalový turnaj mladších přípravek. Ve finále nakonec zdolaly naděje FK Baumit Jablonec 5:0 družstvo FK Pěnčín Turnov. Domácí Semily skončily čtvrté. Vítězné mužstvo FK Baumit Jablonec Turnaje se účastnilo celkem 10 družstev mladších přípravek ročníků narození 2003 a mladších. Výjimkou byl druhý tým Jablonce, kde startovali jen hráči narození v roce 2005, a který zatím spíš sbíral zkušenosti a skončil na turnaji devátý. Druhá a třetí skončila za Jabloncem družstva FK Pěnčín- Turnov, lépe překvapivě tým B, který vyhrál vyrovnanou skupinu B a až ve finále nestačil na vítěze. Áčko bylo v základní skupině A za dominantním Jabloncem druhé a potom v souboji o třetí místo zdolalo naděje pořádajícího oddílu SK Semily. Pořadí základních skupin: Skupina A: 1. Jablonec A 12, 2. FKP Turnov A 9, 3. Mírová 3, 4. Košťálov, 5. Semily B. Skupina B: 1. FKP Turnov B 9, 2. Semily A 8, 3. Rovensko 7, 4. VTJ Rapid Liberec 4, 5. Jablonec B 0. Celkové pořadí: 1. FK Baumit Jablonec, 2. FKP Turnov B, 3. FKP Turnov A, 4. SK Semily A, 5. Rovensko, 6. Mírová, 7. VTJ Rapid Liberec, 8. Košťálov, 9. Baumit Jablonec B, 10. SK Semily B. Nejlepší střelec turnaje: Jakub Novák (FK Jablonec). Nejlepší hráč: Jakub Gaši (Jablonec B). Nejlepší brankář: Ondřej Valenta (Košťálov). Ceny pro vítěze a nejlepší hráče poskytli partneři fotbalové mládeže SK Semily Ing. Josef Chlum ELITE BOHEMIA a akciová společnost EU- ROVIA Kamenolomy. Petr Ježek, Veřejná lyžařská škola Semily zakončila zimní sezónu 2012 V sobotu 10. března 2012 se uskutečnil poslední celodenní výjezd VLŠ Semily do lyžařského areálu v Pasekách nad Jizerou. Dopoledne proběhly v Pasekách závěrečné závody, které byly po návratu do Semil následně slavnostně vyhodnoceny na Riegrově náměstí. Závody v Pasekách se nesly v karnevalovém duchu děti závodily v maskách zvířátek a zvířátka je vítala i při závěrečném vyhodnocení závodů na Riegrově náměstí. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a drobný dárek si odnesli i všichni ostatní účastníci Veřejné lyžařské školy Všech pět celodenních lekcí této lyžařské sezóny proběhlo ve Skiareálu PIZÁR s.r.o. v Pasekách nad Jizerou, kde jsme nalezli opravdu dobré podmínky a zázemí pro uspořádání jednotlivých lekcí. Když k tomu přičteme i pěkné počasí, které nás v tomto příjemném prostředí provázelo, můžeme hodnotit letošní ročník jako velice zdařilý. Nepokazily ho ani velké mrazy panující na počátku měsíce února, kvůli nimž jsme přesunuli několik lekcí na pozdější dobu. Naše poděkování si bezpochyby zaslouží vedení areálu PIZÁR s.r.o. v Pasekách nad Jizerou, které se postaralo o přípravu dvou slalomových tratí právě pro závěrečné závody, jenž i díky tomu proběhly k naší všeobecné spokojenosti. Děkujeme zároveň všem 106 dětem a jejich rodičům, kteří nám děti svěřili k výuce, a také čtyřem dospělým, kteří našli odvahu a učili se s námi lyžovat. Chcete se také naučit lyžovat? Přijměte naše pozvání na příští ročník naší lyžařské školy VLŠ 2013! Zveme nejen začátečníky, kteří budou chtít na těchto nářadích dělat první kroky, ale i ty, kteří se chtějí v lyžování a snowboardingu zdokonalit. Na závěr děkujeme našim obchodním partnerů a sponzorům: MOTORLAND Bělá, ČSOB a.s. pobočka Semily, CYKLO Ski sport&- servis J. Žitník, BusLine a.s., vinotéka HRUŠKA Liberec, SUKO Dlabolovi, Vodoinstalace topení Jaroslav Maňák, Reklamy Kocour, SKI SERVIS Kocour, A-Z Reklama CZ s.r.o. a ELITE BOHEMIA Semily. Nesmíme zapomenout ani na všechny intsruktory VLŠ, kteří svojí prací bez nároku na finanční ohodnocení přispěli ke zdaru letošního ročníku VLŠ Za VLŠ Semily Jaroslav Kocour Elektrokola vyjedou v dubnu Od 1. dubna 2012 bude opět v provozu půjčovna elektrokol ve Sportovním centru Semily. Již druhý rok tak budou zájemci moci využít této zajímavé možnosti nenáročného sportovního vyžití v krásném kraji okolo Semil. V loňském roce, kdy půjčovna elektrokol ve Sportovním centru začala fungovat, ji využilo 82 sportovců. Zájem o zapůjčení elektrokol byl hlavně o prázdninách. Věřím však, že v letošním roce bude poptávka po této nenáročné sportovní aktivitě ještě větší a jak semilští sportovci, tak i návštěvníci našeho města budou s touto službou spokojeni a využijí ji častěji. Ing. Vladimír Kužel, SC Semily

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více