Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, Všestary tel.: fax: mobil (předseda): Jaké jsou uzávěrky dalších čísel zpravodaje? Uzávěrka pro podání příspěvků do zpravodaje č. 4/2009 je Redakční rada přivítá každý příspěvek, který bude aktuálně spadat do našeho mikroregionu. Vyhrazuje si však právo o rozhodnutí o jeho uveřejnění. Příspěvky, které by vzhledem k rozsahu zpravodaje měly být stručné, zasílejte prostřednictvím svého Obecního úřadu nebo přímo vydavateli na adresu nebo Do vydaných zpravodajů lze nahlédnou na Co se událo? V pátek se sešla valná hromada svazku obcí. Na svém jednání projednala a schválila výsledky přezkoumání hospodaření svazku, které provedly auditorky Krajského úřadu a závěrečný účet svazku, který vyhodnotil činnost v roce Valná hromada byla seznámena i s projekty, které byly připraveny na letošní rok a na které byly podány žádosti o poskytnutí finanční dotace od Královéhradeckého kraje. Z představených projektů je zatím nejdále ten, který řeší instalací ukazatelů okamžité rychlosti. Tady byla za svazek podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 268,- tis.kč. Co se chystá? Na konec prázdnin je připraveno klání všech hasičských sborů našeho mikroregionu. O této soutěži jsme se již několikráte ve zpravodaji zmiňovali a tak teď ještě přidáme několik čísel. Pod 10-ti obecními úřady působí 17 hasičských sborů. V současné době se připravují přihlášky do 4 kategorií a to děti, dorost, ženy a muži. Už jenom z tohoto prvního rozpisu lze předpokládat účast cca 20 družstev, které budou bojovat o putovní pohár svazku obcí. Na závěr jenom připomenu, že soutěž se koná v sobotu na hřišti v Hořiněvsi. Josef Macháček Illustrační foto: příprava na bitvu v našich časech... 1

2 Místní akční skupiny MAS Hradecký venkov připravuje první vyhlášení výzvy pro předkládání projektů pro žadatele z území MAS Na základě posledních informací, které jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství ČR byla naše žádost o realizaci Strategického plánu Leader schválena ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova. Alokace určená pro MAS Hradecký venkov nebude však vykryta v požadované výši. Z těchto důvodů bude nutné některé záměry korigovat a nebude též možné naplnit všechny indikátory,tak jak jsme si je pro obdobbí stanovili. V současné době jsou tyto alokace podepsány ministrem a čeká se na vyjádření evropské komise. Okamžitě po té budeme vyzváni k podpisu dohody o poskytnutí dotace (pravděpodobně polovina července t.r.). Pokud máme dodržet harmonogram lhůt, musíme již v té době mít připravenu Výzvu k předkládání projektů. Po jednání Programového výboru a Pléna MAS dne bude zřejmé jaká oblast bude k podpoře navržena a jaké fiche (opatření) budou vyhlášena. Dle finančního plánu by pro letošní rok měla být vyhlášena tato fiche opatření: Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví (č.2), Vybudování dopravní a technické infrastruktury (č.4), Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti (č.5) Předpokládá se, že vzhledem k složitosti administrace, časové tísni a ponížení finanční alokace bude pro letošní rok vyhlášena pouze jedna z výše uvedených fiche opatření. Pokud tedy uvažujete o podání žádosti o podporu ve výše uvedených oblastech, sledujte v části pro naše žadatele najdete mnoho potřebného již nyní a dále v průběhu července Výzvu k předkládání projektů, termín školení pro žadatele, příručku pro žadatele, osnovu projektu, tel. kontakty pro konzultace s kanceláří MAS atd. Těšíme se na Vás a na Vaše zajímavé projekty. 2

3 Aspida s.r.o. Hledáte něco, co se nedá objevit v běžné informační síti? Hledáte zajímavosti z kulturního dění v Královéhradeckém kraji? Nevíte kam o dovolené či víkendu, máte problém se zajištěním nebo poskytnutím služeb? Prší a Vy nevíte jak zabavit své ratolesti? Chcete si rekreačně zasportovat a zregenerovat svou tělesnou schránku? Plánujete dovolenou ve svém oblíbeném a pro Vás jedinečném regionu? Již bylo dost otázek! Na všechny Vám pomůže odpovědět naše, ale i Vaše publikace. S uspokojením Vám můžeme oznámit, že v současnosti zpracováváme aktualizace pro nové vydání publikace Cestujeme po Čechách - Královéhradecký kraj. Nové vydání bude informovat o velice známých místech v Královéhradeckém kraji, ale i o místech, které nenajdete nikde popsané, než v naší publikaci. Děláme vše pro to, aby naše nové vydání bylo co nejobsáhlejší a informovalo o všech detailech obcí, měst, památek a dalších místech tohoto kraje. Není však v našich silách zveřejnit chronologicky všechna pozoruhodná stavení, Boží muka, kostely, koupaliště a rybníky, významná a památná místa... To si musí čtenář naší publikace objet třeba na kole, pěšky nebo autem sám. Za návštěvu stojí všechna uvedená města, obce a celé mikroregiony ostatně to poznává tým našich obchodních zástupců, kteří Vás navštěvují. Všichni se bez výjimky shodují na skutečnosti, že u nás - v České republice, je spousta krásných míst, o kterých někteří lidé ani netuší. Pokud této výše uvedené větě někdo nevěří, nezbývá nic jiného, než se o tom přesvědčit. Tak, jak jsme to uskutečnili my. Tato publikace bude distribuována na informační centra, obecní a městské úřady, hrady, zámky, muzea, galerie, ZOO, jeskyně a některé hotely, penziony a rekreační zařízení... Jako bonus a novinku jsme si pro Vás připravili i on-line verzi nově vydaných publikací na našem webu Zjistíte zde, že publikací jsme vydali více, chybí nám pouze Plzeňský kraj, abychom měli zpracovanou celou ČR. Každým rokem se přímo účastníme i veletrhů a výstav o cestování a turismu: BVV Region Tour a GO v Brně, Tourism Expo na výstavišti Flóra Olomouc, Ostravské výstaviště Černá louka, kde máme pro vystavovatele a návštěvníky k dispozici všechny publikace. Popřípadě Vám je můžeme i zaslat poštou. Jsme Vám zcela k dispozici na adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno, tel./ fax.: , Těšíme se na Vaše ohlasy a další náměty, jak tyto publikace, či on-line verzi vylepšit a jak se Vám líbí. Pěkné cestování přeje kolektiv firmy Aspida s.r.o. 3

4 Čistěves Obecní úřad Čistěves, Čistěves, Nechanice mobil (starosta): úřední hodiny: Po web: Jaro v Čistěvsi Poslední březnová dekáda se přihlásila plískanicemi a nevlídným počasím. Ale 26. března se poprvé prošli starými domy v obci mravenci, což je vždy neklamná známka příchodu jara. Letos přišli dost pozdě, většinou se objevují začátkem března. Všechno v přírodě se zdálo být zpožděné, ale na Apríla vzalo počasí úplně jiný ráz. Celý duben svítilo sluníčko, jen dva slabé noční deštíčky nestačily ani spláchnout prach, natož zalít. A tak jarní práce na polích i zahradách se stihly v klidu a v půli měsíce jezdily traktory na polích v mohutných oblacích prachu. Stromy se oděly do nádherných květů a šlo to velice rychle; třešně odkvetly již před dvacátým dubnem a v tu samou dobu začaly kvést šeříky a jabloně. Na prvního máje nebylo možno ani při nejlepší vůli políbit ženu pod rozkvetlou třešní, jedině snad v horách. Rozkvetlá třešeň prostě už žádná nebyla. Poprvé zapršelo až 5. května a ráz počasí přál houbařům, kteří si mohli zapsat, že na prvních hřibech kovářích a kozácích si mohli pochutnat již 17. května, což zpětně, pokud mě paměť neklame, nepamatuji. A o týden později k velké dětské radosti už byly červené třešně. A aby to nebylo všechno, nové brambory ze zahrádek se vařily k obědu již 7. června. Na začátku dubna proběhla brigáda, takzvaný jarní úklid, při kterém došlo na vyčištění komunikací a příkopů, v nichž byl jako vždy k nalezení odpad v igelitových taškách. 30. dubna se na dolním hřišti pálily čarodějnice, přičemž byl čas si popovídat a děti si je náramně užily. 20. května proběhla zakládající schůze Sboru dobrovolných hasičů Čistěves. Koncem května se v Čistěvsi objevili geodeti, kteří vyměřovali obec pro novou, digitální, mapu. 6. června proběhl též na dolním hřišti dětský den, na který si i přes nepříznivé počasí našlo cestu 22 dětí a 30 dospělých. Pro děti bylo připraveno 18 soutěží se zajímavými názvy jako Ukaž to žábě, což byl skok daleký sounož, Střelba na soba, kdy se házelo tenisáky na figurínu, Formule 1 zase jezdila na kolečku a velký úspěch měly Závody v pytli. Se svým Ponny expressem přijel pan Ryba z Dohalic a k velkému nadšení dětí je ve voze za poníky povozil. Pak ale přišel déšť, tak se všechny soutěže odehrát nestihly; za to si ale pod zastřešenou částí děcka vychutnala diskotéku s Dádou a jejich taneční kreace dávaly tušit, že v Čistěvsi vyroste nejedna Primabalerína. Večer se pak při sousedském posezení něco snědlo, něco i vypilo, leccos probralo a šlo se spát. 4

5 A pak už vše směřovalo k 13. červnu, kdy se konal 3. ročník čistěveského putování za myslivcem. Tak jako v loni shromáždilo se i letos v sobotu o deváté hodině ranní na návsi množství historie milovných občanů. Po zaregistrování, se všichni odebrali k opravenému pomníku Myslivce, jehož autorem je V. Tilgner. Zde paní starostka obce ing. Ludvová všechny přítomné uvítala a předala slovo panu Štrychovi pod jehož vedením zahájilo seskupení Záviš hudební produkci. Po té nás děti ze ZŠ Všestary pod vedením paní učitelky Tiché a zástupkyně ředitele paní Frízlové formou historického pásma provedly po celé trase pochodu,který vedl od Myslivce ke hlavní křižovatce a dále Alejí mrtvých, až na východní okraj lesa u hájovny. Na několika zastávkách nás seznámily nejen s průběhem válečných událostí v roce 1866,ale zejména s bitevními scénami,které se odehrávaly místech,kudy jsme procházeli. Leckteré oko nezůstalo suché,když byly líčeny příběhy,které boje provázely. Tak jak bylo řečeno, čísla udávající počty mrtvých a raněných zůstávají pouhou statistikou. Teprve na příbězích konkrétních jednotlivců si dovedeme alespoň částečně vytvořit představu hrůz, které musel ten který voják vytrpět než vše pominulo

6 Při procházce lesem byl též výstižný příspěvek pana Richtera, který v krátkosti představil vývoj palných zbraní od středověku až po válku roku 1866 včetně ukázky střelby. Součástí tohoto bylo vystoupení školáka Martina Štoska, který vzpomněl,jak jeho pra pra děda pan Josef Bárta, který v roce 1866 bydlel v obci Lípa musel nastoupit na kopání hrobů a pohřbívání padlých v bitvě. Na konci trasy byly děti, které došly do cíle odměněny drobnou sladkostí. Po návratu čekalo na účastníky pochodu vítané občerstvení. Při posezení u opečené klobásy přítomní hodnotili akci jako zdařilou přispělo i vlídné počasí. Závěrem snad mohu poznamenat, že lidé svou účastí vyjádřili svůj zájem o historii, neboť jak moudrost praví, kdo nezná svou historii, je nucen ji prožít znovu. Poděkování patří všem,kteří tuto akci zorganizovali a aktivně se účastnili Dětem ze ZŠ Všestary a jejich učitelkám, paní Tiché a paní zástupkyni ředitele Frízlové, historickému seskupení Záviš pod vedením pana Štrycha kteří nás svou hudbou provázeli celou dobu, panu Richterovi a činovníkům obce, kteří tuto akci připravili. Příspěvek jednoho z účastníků pochodu pana Martina Hájka Chci touto cestou poděkovat za čas který věnovali žákům paní učitelky a pan učitel. V současné době, kdy vidíme jak se společnost radikalizuje, je tady někdo, kdo dětem ukazuje co následuje a jak vše skončí. Ing. Anna Ludvová ZD Všestary: paní učitelka Anna Tichá, zástupkyně ředitele Dagmar Frízlová, Daniel Richtr, Alena Šolcová, Karolína Šafková, Tereza Báčová, Kateřina Tomášová, Jiří Erben, Ondřej Valena, Nikola Pečenková, Martin Štosek, Petr Krejčí, Lenka Kociánová, Anna Chvátalová,Vojtěch Dolana. ZD Svitavy: pan učitel Miloslav Štrych, Ivana Škraňková, Eva Škraňková, Lucie Zelinková, Michaela Lukešová Poděkování sponzorům: HNG Czech s.r.o. Černilov a Rund Jaroměř 6

7 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Historie obce výpis z kroniky r Kampelička v roce 1941 dovršila 40 let činnosti, vydala vlastním nákladem ročenku, v které byl též článek O Hořiněvsi, podávající stručnou historii naší obce. Za starostu Kampeličky, zvolen Otakar Koníř, truhlář a majitel pohřebního ústavu, dlouholetý místopředseda. Pan V. Prokeš, bývalý dlouholetý starosta Kampeličky, se funkce vzdal, když se tata přemístila do svého vlastního domu. Kampelička hořiněvská jest dnes největší na okrese, je vedena odborně účetním Fr. Seidlem, který v kampeličce bydlí, obstarává však účetní práce též u Kampeličky v Cerekvici a v Hněvčevsi. Pokladníkem jest dosud 74 letý Josef Jakoubek, jeden ze zakladatelů družstevnictví u nás, jenž je šťasten, že se dočkal úřadování ve vlastní budově Kampeličky. Události v obci Založení Klubu důchodců na ustavující schůzi dne 4. června byla založena místní organizace Svazu důchodců ČR. Byl zvolen výbor ve složení: Věra Fojtíková, Josef Neumann a Jaroslav Urban. Nikdo další zatím neprojevil zájem ve výboru pracovat. Revizní komise byla zvolena ve složení: Ing. Zdeněk Rajs, Vlasta Vašíčková a Milada Svatáková. K podalo přihlášku 35 zájemců. Činnost organizace je na úplném počátku, zájemci o členství si mohou vyzvednout přihlášku u některého ze členů výboru. Členský příspěvek na kalendářní rok činí 50,- Kč a vybírá se spolu s přihláškou. Za místní organizaci SD Věra Fojtíková Informace OÚ Plán péče o Hořiněvskou Bažantnici. Ve zpravodaji Vás seznámíme s plánem péče o Bažantnici, která je od přírodní rezervací. Plán na období vypracoval ing. Miroslav Mikeska Ph. D. s kolektivem. Celková plocha území: 21,71 ha, nadmořská výška: m n.m. Přírodní poměry: Izolovaný lesík S expozice s prameništěm. Smíšené porosty etážové habrové a bukové doubravy se starými duby a buky s bylinným podrostem na sprašovém a slínovcovém stanovišti přecházející na vlhčích místech do lužního lesa s převážným zastoupením jasanu. Hlavním předmětem ochrany jsou ekosystémy: etážová dubohabřina s prameništěm se starými duby a buky a ojedinělých přirozených druhů flóry a fauny. Tato PR slouží především jako biotop a refugium živých organismů v okolní hospodářské krajině. 7

8 Cílem ochrany je zachování a ochrana bohaté druhové, věkové, horizontální a vertikální struktury porostů odpovídajících stanovišť a hlavně ponechání vybraných bezzásahových částí porostů a kostry z jednotlivých stromů a hloučků po celé ploše do rozpadu včetně padlých stromů. Základním cílem je rovněž udržení a zlepšení biodiverzity lesních a mokřadních společenstev, udržení a zlepšení stavu chráněných a ohrožených druhů a jejich biotopů (pokračování příště). Z usnesení ZO - ZO rozhodlo přijmout dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2009 ve výši 389 tis. Kč na akci oprava chodníků, a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace s Královéhradeckým krajem. - ZO pověřuje starostku obce k jednání ve věci žádosti o dotaci z OP ŽP osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie na akci zateplení Mateřské školy Hořiněves - ZO pověřuje starostku obce k jednání ve věci žádosti o dotaci z programu MŽP ČR Zelená úsporám na zateplení bytových domů v majetku obce Informace zastupitelstva obce Obdrželi jsme dobrou zprávu, že naše projektová žádost na Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves splnila všechny náležitosti a podmínky a byla schválena k financování. Tzn., že obdržíme dotaci ve výši ,18 Kč na realizaci tohoto projektu. Jedná se o finanční prostředky plynoucí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (více o projektu najdete na Další dobrou zprávu jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje, naše žádost na dokončení střechy na rodném domku V. Hanky byla podpořena částkou 200 tis. Kč. Tzn., že spolu s prostředky ze státního rozpočtu (300 tis.kč) budou náklady na obnovu střechy pokryty v plné výši, akce proběhne v měsíci srpnu. Základní škola obdržela z grantového programu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity školy 15 tis Kč-více dále v článku základní školy. V tomto měsíci nás také Královéhradecký kraj podpořil částkou 230. tis. Kč na zpracování Projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Kanalizace a ČOV. Do soutěže o titul Vesnice roku, která se koná v rámci Programu obnovy venkova, jsme se v letošním roce nepřihlásili, jak jsme původně zamýšleli a informovali v minulém čísle zpravodaje, leč jsme to nestihli. Omlouváme se a snad to v příštím roce napravíme. V soutěži zvítězila obec Žernov (náchodsko), soutěže se zúčastnil rekordní počet obcí (50). 8

9 Základní škola a mateřská škola Blíží se závěr školního roku a spolu s tím vrcholí i aktivity naší školy a školky. Základní škola jede od 15. do 20. června do školy v přírodě v Chlumu u Třeboně, na což se všechny děti již delší dobu moc těší. Doufáme, že poznáme nová místa naší vlasti, pojedeme na celodenní výlety do Jindřichova Hradce a do Třeboně. Druhou velkou radostí naší školy je pec. Podařilo se nám po delším úsilí vybudovat před školou pec na chleba, ve zkušebním provozu jsme upekli pizzu a chleba, obojí všem moc chutnalo. Děti si samy zadělávaly těsto, hlídaly mísu při kynutí, připravovaly pečivo na plechy, roztápěly pec. Se sázením do pece a vyndáváním hotového pečiva pomáhali dospělí. Zde bychom rádi poděkovali za pomoc především p. Polákovi a p. Malému z Račic, p. Polákovi a p. Hátlemu z Hořiněvsi a především Obecnímu úřadu v Hořiněvsi. Pec budeme nadále využívat několikrát do roka při různých školních slavnostech, ale třeba i ve školní družině a dalších odpoledních aktivitách. V noci z 12. na 13. června opět budou děti spát ve škole, i tato akce je již tradiční. V mateřské školce také probíhá spousta aktivit, děti zhotovují nádherné výrobky z keramiky i jiných materiálů, na schůzkách rodičů a při různých příležitostech děti tyto výrobky s nadšením prezentují, stejně jako drobné scénky, tanečky, básničky a písničky. Od května, díky iniciativě učitelek, jezdí školka na plavání do plavecké školy v Hořicích. Na tyto aktivity se nám podařilo získat grant, z kterého uhradíme dopravu dětí školy na školu v přírodě, dopravu dětí ze školky na plavání a ještě zbude na další akce, které plánujeme od září. I komunitní škole se u nás dobře daří. V neděli 7. června byl úspěšně ukončen patnáctihodinový kurz tanečních pro dospělé, téměř všichni účastníci hodlají pokračovat i nadále, takže další kurz budeme zahajovat v neděli 6. září, opět pod vedením Evy Krejčířové a Josefa Synka. Dále na září plánujeme kurz angličtiny pro dospělé, kurz vaření pro dívky a další. Všem přátelům a příznivcům naší školy přejeme krásné prázdniny a po nich se opět těšíme na další setkávání. JSDH Hořiněves Noční soutěž - dne proběhl 5. ročník noční soutěže za účasti 29 družstev mužů a 9 družstev žen. U mužů zvítězilo družstvo SDH Výrava, vítězné družstvo žen bylo SDH Tůně. Podrobné výsledky najdete na adrese Dne 28. srpna 2009 proběhne v Hořiněvsi 1. ročník soutěže O putovní pohár Mikroregionu OPZ 1866 v požárním sportu v kategorii muži, ženy a děti. Začátek soutěže v 10,00 hod. v areálu TJ Sokol Hořiněves. 9

10 Obecní knihovna Hořiněves Čtenářům je zde k dispozici knihovní fond čítající 3593 svazků, který je v pravidelných intervalech doplňován výměnným fondem z Městské knihovny ze Smiřic. V poslední době výrazně stouply i výpůjčky z meziknihovní výpůjční služby, ke které využívám Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Jejich služby jsou neocenitelným pomocníkem zejména pro studenty. Požadovanou knihu, kterou nenajdete v našem fondu, jsou knihovnice SVKHK schopny (pokud kniha není rezervována) nejpozději do týdne prostřednictvím naší knihovny půjčit. Běžná výpůjční doba u těchto knih je jeden měsíc. Pravidelně odebíraná periodika v roce 2009: Dáda, Méďa Pusík, Bravo. Bravo girl, Flóra na zahradě, Lidé a země, Milostné příběhy aj.. Čtenáři zde naleznou rovněž loňské i starší ročníky Maminky, 100+1, Můj dům, Svět psů atd. Výstava minerálů v měsíci září proběhne obnovená výstava minerálů. Návštěvníci se mohou těšit na nově nalezené a nádherně nařezané exponáty. Provozní doba během prázdnin: zavřeno - dovolená Otevírací doba, nezměněna: úterý, čtvrtek: Kozáková Radmila, knihovnice TJ Sokol V letošním roce jsme získali dotaci 40 tis.kč od ČSTV na výměnu oken, výměna proběhne v letních měsících po výběru firmy. Fotbalový výbor rozhodl nepřihlásit do mistrovské soutěže ročník oddíl dorostu z důvodu nezájmu mládeže. Co se chystá 11. ročník memoriálu Karla Fejka, za účasti 10ti mužstev (27. června) Oddíl sport pro všechny - koncem května proběhl již tradiční Dětský den na velkém a malém hřišti.v areálu TJ Sokol. O slavnostní zahájení se zasloužili tři skupiny tanečníků. Jednak skupina mladých T-Basse z Hradce Králové a dvě skupiny HIP HOP tanečníků při DM Smiřice. Pro děti byla připravena spousta soutěží o zajímavé ceny a v závěru proběhla bohatá tombola. Oddíl SPV děkuje všem sponzorům za podporu dětského dne. Pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ konají se každou středu od 18,30 do 19,30 a další skupina od 19,30 20,30. Přestože jsou již dlouhé dny a třeba i práce na zahrádce, stále se schází početná skupina žen a dívek, cvičení se pro velký zájem bude konat v letních prázdninových měsících, a to na hřišti u sokolovnyv Hořiněvsi (samozřejmě v případě pěkného počasí jinak tělocvična ZŠ). Šárka pro nás (a další) uspořádala víkend pro ženy v Peci p. Sněžkou, bylo to skvělé a těšíme se na další pdobnou akci.

11 Žíželeves Historie výpis ze zápisu ze dne 30. listopadu 1914 Žádost starosty za přídavek na psací potřeby, jelikož v dnešním čase jest nával dopisů oproti jiným létům. Vyřízení: usneseno by starostovi na psací potřeby bylo za rok Korun a na rok 1915 také 10 Korun. Zdělání rozpočtu na běžný rok Prozkoumán příjem 965 K 78 halířů a vydání Korun a 17 halířů. Skončeno a podepsáno, V. Honěk, starosta Obecní knihovna Žíželeves (www.zizeleves.unas.cz) Úterý 9,00-10,00 Čtvrtek 16,00-18,00 V knihovně proběhne od 26. června do 15. července revize knihovního fondu, z tohoto důvodu bude knihovna uzavřena. Pouť v Žíželevsi Občané a návštěvníci mohli na již 7. pouti v Žíželevsi na louce u kostela strávit příjemné nedělní odpoledne, které jim po mši sv. zpříjemnili programem jak zpěváci skupiny Cantus Jaroměř, tak šermíři ze skupiny Abacca s představením Tři mušketýři a v závěru loutkoherci s kašpárkem a princeznou z divadélka Boďi Jaroměř. Nádhernou atmosféru navodil slavnostní průvod obcí v dobových kostýmech. Akce se koná na podporu obnovy této kulturní památky. Na najdete fotografie z této akce. Již nyní se připravujeme na další setkání a to Helena Pavlíková SDH Žíželeves Pořádalo v sobotu od 8,00 hod. II.ročník memoriálu Petra Kozoně v malé kopané na hřišti Čechovka za účasti družstev: SDH Žíželeves, Probluz žáci, Cerekvice n/b., Lípa, Hořiněves, HC Hradec Králové, Smiřice. Celkové výsledky - 1. místo: Lípa, 2. místo: Smiřice 3. místo: HC Hradec Králové 11

12 12

13 Máslojedy Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, Smiřice mobil (starosta): úřední hodiny: St Mohlo by se zdát, že jsme v letošním roce přestali pracovat, ale určitě nikdo nepřehlédl, že se z naší vodní nádrže uprostřed obce ztratila voda. Názory na existenci rybníka jsou různé, problém se zdrojem vody zůstává, proto bych ráda dnes připomněla něco z historie, konkrétní informace z dvacátých let minulého století. Všechny další informace jsou z Pamětní knihy obce Máslojed, která byla založena roku Pisatelem pamětí byl Josef Volf. Stavba nové obecní kolny a znova upravení vodní nádrže Roku 1925 dne 17. června usneslo se obecní zastupitelstvo, aby pro obecní stříkačku a pro společné besední stroje postavená byla nová kolna, a sice na západní straně při obecním domě. Ještě téhož roku byla kolna postavená, a sice nákladem Kč. Obecní stříkačka až do té doby uschována byla v kolně, která se nacházela v jihovýchodní části obecního domu. Roku 1926 v měsíci lednu ve valné schůzi sboru dobrovolných hasičů, učinil člen sboru Karel Volf z čísla 29 návrh, aby na místě dosavadní vodní nádrže byla upravená nová vodní nádrž. Bylať bývalá nádrž velmi rozšířená, tak že měřila plošně dvakrát tolik co nynější nová nádrž, a jelikož se do ní stékala většina dešťové a kalné vody ze vsi, byla zde voda stále špinavá a dno její se bahnem moc zanášelo tak, že se odtud šířil po vsi nepříjemný, lidskému zdraví škodlivý zápach. Sbor hasičů jednohlasně návrh Karla Volfa schválil, a ihned podaná sborem žádost obecnímu úřadu by návrh jeho předložen byl ke schválení obecnímu zastupitelstvu, které ve schůzi své dne 15. ledna 1926 odbývané, znova upravení vodní nádrže jednohlasně schválilo, rovněž tak učinila obecní finanční komise. Obecní zastupitelstvo po obšírných poradách a přeptávkách usneslo se na tom, aby zdi nádrže provedeny byly z Boháňského pískovce a přikryli se pískovcovými plotnami. Dno nádrže má být kamenem vyložené, hloubka vody stanovena 70 cm na jižní, 135 cm na severní straně téže. Všechna kalná voda má být potrubím odvedená mimo nádrž, a sem má být svedená a pomocí hluboko položené drenáže do vrchu a dvora usedlosti číslo 22 získána stále i za periodického sucha proudící pramen čisté vody. Kdyby se však touto drenáží trvale tekoucí pramen vody nezískal, svedená bude druhá drenáž, a sice směrem na východ, a sice do obou obecních studen u čísla 19 u silnice položených, případně odtud do ovocných sadů usedlosti číslo 17 a 18, do zde se nacházejících dvou starých zakrytých studní. Veškeré dovozy ke stavbě potřebné hmoty, jakož i vyvezení bahna z nádrže toto vývozce sobě mohl na kompost odvést byl na jednotlivé občany rozvržen a byl proveden zdarma, přičemž povozy veškeré zúčtovány, obnášeli částku (pozn. není uvedena) Stavba zde zadaná cestou ofertní, a sice obdržel tuto práci stavitel Jan Skalický z Hoříněvsi za nejnižší podání. Vzdor velice deštivému počasí, byla stavba zdi do konce měsíce června ukončena. Prostředek dna, v šíři 10 metrů, byl štěrkovaný a tak tvrdý, že vydržel neporušen všechny i těžké povozy, které při stavbě tudy jezdily. Toto pevné upravené dno nádrže, 13

14 ukázalo zcela jasně původní zařízení nádrže v délce 30 a v šíři 10 metrů od předku snad již před několika stoletími zde zbudované. Od této původní nádrže vedl do kopce, podél hostince číslo 10, z pískovce vyzděný vjezd až na silnici. U vody a částečně až do vody byla tato dlažba asi 10 metrů silným dubovým rámem upevněná. Během dlouhé řady let snad několik století, rozšířila se původní vodní nádrž, a to hlavně působením vodní drůbeže, na šíři téměř trojnásobnou, a poslední čas činila vzezření velké, okrouhlé, špinavé louže, hyzdící obec. Nízké jílovité okraje podél dna tvrdého, byly pískovcem vyštěrkovány. Z původně projektovaných dvou vjezdů upuštěno od druhého, a sice severního. V měsíci září počato s plněním nádrže čistou vodou, pramenem tohoto mokrého roku dosti silným, tekoucím ze studny usedlosti číslo 20 a z drenáže pod školní zahradou. Nádrž pojme nyní 420 kubických metrů vody. Obmýcením dřívější rozsáhlé nádrže a urovnáváním vysokých dřívějších hrází, získáme mnoho pěkného místa; a tu dál stávající tu dobu starosta obce Josef Fejgl ve schůzi obecního zastupitelstva dne 30. prosince 1926 odbývané návrh, že jest nutno po estetické, celé okolí nádrže ozdobnými stromy a keři osázet a drátěnou sítí oplotit. Po odůvodnění byl návrh starosty J. Fejgla většinou hlasu schválen. Hlavní práce s osázením tohoto parčíku jakož i parčíku kol pomníku svěřená obecním zastupitelstvem byla mne pisateli, mne pak ve všem podporoval starosta obce Josef Fejgl, jenž se mnou jevil zároveň zájem pro estetiku. Jen starosta Josef Fejgl má v prvé řadě zásluhu, že oba parčíky, tou dobou prvé toho druhu na vsi, v naší obci založené a řádně oplocené byly. Velkým podporovatelem a zároveň mecenášem byl rodák náš pan ředitel cukrovaru v. v. Jan Vacek, jenž bydlel v Chlumci nad Cidlinou. Pan ředitel obstaral v tamních velkých školkách ta nejvzácnější křoviska, mnohé sám zaplatil, a když v měsíci roku 1927 pan starosta J. Fejgl povoz žebřinový do Chlumce pro sazečky poslal, pan ředitel oba lidi povoz doprovázející pohostil, a jim 40 Kč na útratu daroval. Pan ředitel Vacek koupil a zaplatil mnoho starších kusů, a sice šeříků, jasmínů, japonské kdoule a jiné, z rušící se tamní státní okrasné zahrady. Přičiněním pana ředitele se jevil účet za sazečky nepatrný v částce asi 800 Kč. Jaro roku 1927 se objevilo velice rané. Po celý měsíc březen bylo slunné počasí, půda byla promytá a vyspělá, čímž se stalo, že již v druhé polovině měsíce března jsem mohl se dvěma dělníky za dva dny oba sady osázet. Tolik z historie, možná by naším přáním i dnes bylo, kdyby se nám podařilo zapojit více spoluobčanů do dění naší obce. Bohužel při plánování a organizování se často setkáváme s názory v duchu nejde to, nemám čas, kdo to udělá..., a když už se najde několik dobrovolníků, kterým nechybí čas strávený přípravami různých akcí jak pro dospělé, či děti, tak se nás sejde velmi málo. Tak jako Vás zvu na konci každého zpravodaje na obecní úřad, ráda bych vás všechny pozvala a současně požádala o větší účast na akcích pořádaných hasičským sborem nebo obcí. Za zmínku jistě stojí i téměř rekordní účast ve volbách do Evropského parlamentu, ze 165 voličů přišlo vyjádřit svůj názor 66, tj. 40 %. Každou středu od 18. hodin na Vás čekáme na obecním úřadě, abychom vyslechli Vaše požadavky, názory, podněty a připomínky. Blanka Karešová 14

15 Neděliště Obecní úřad Neděliště, Neděliště, Všestary mobil (starosta): , tel/fax: úřední hodiny: Po , web: Co proběhlo v obci v uplynulém období nebo čeho se občané Nedělišť zúčastnili V sobotu 13.6 se naši mladí hasiči blýskli skvělým výkonem na pohárové soutěži v Holohlavech, kde obsadili celkové 2 místo z 11 soutěžících družstev. Za vítězným družstvem z Prahy Zličín zaostali po sečtení časů ze štafety požárních dvojic a požárního útoku o pouhých 39 setin sekundy (po uzávěrce minulého čísla) Sportovní klub Neděliště uspořádal zájezd na kuželky do Rychnova nad Kněžnou. 28 účastníků turnaje, rozdělených do 14 dvojic, včetně 80-ti letého pana Haňáčka, který se svým synem Milanem obsadil krásné 3.místo, čtyři hodiny urputně bojovalo o zlato, stříbro a bronz. Kuželky se opět všem moc líbily a účastníci byli se zájezdem spokojeni Uspořádal Obecní úřad Neděliště zájezd do Prahy na muzikál Drákula do divadla Hybernia, kterému předcházela prohlídka našeho hlavního města. Zájezdu se zúčastnilo 77 lidí Sportovní klub Neděliště společně se Sborem dobrovolných hasičů Neděliště uspořádal jako každý rok pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů Sportovní klub Neděliště uspořádal zájezd autobusem spojený s pochodem na Sněžku. Výletu se zúčastnilo 40 spokojených spoluobčanů Naše družstvo žen se zúčastnila hasičské soutěže ve Světí Český svaz zahrádkářů Neděliště uspořádal v klubovně SKN již tradiční večírek(po uzávěrce tohoto čísla) Soutěž SDH mužů a žen (po uzávěrce) Hasičská soutěž dětí (po uzávěrce) Sehrálo fotbalové mužstvo SK Neděliště svůj poslední mistrovský zápas sezóny Utkání v Dohalicích s místním B týmem proběhlo po uzávěrce tohoto čísla. Mužstvo z Nedělišť může skončit druhé, ale nejhůře třetí. 15

16 Plánované akce proběhne v obci od 9,00 do 9,30 hodin svoz nebezpečného odpadu Turnaj v malé kopané na místním fotbalovém hřišti Výstava místních chovatelů drobného zvířectva Obecní úřad uspořádá dětský den aneb rozloučení s prázdninami. Obecní úřad informuje 1) Kontejner na papír vyzýváme občany, aby do kontejneru na papír (modrý na parkovišti u mateřské školy) odkládali pouze papírový odpad noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, sešity, kancelářský papír. Tento seznam včetně vyobrazení je umístěn i přímo na kontejneru. V žádném případě sem nepatří nápojové kartony a plasty! Vzhledem k přebytku odpadního papíru na trhu je cena této druhotné suroviny prakticky nulová a naopak obec musí platit za každé vyprázdnění kontejneru svozové firmě. Pokud je v kontejneru větší podíl jiného odpadu účtuje si svozová firma navíc poplatek za dotřídění. Kdo třídí zodpovědně šetří nejenom životní prostředí, ale zároveň i peníze z obecního rozpočtu. 2) Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu od 9,00 do 9,30 hodin na návsi prostřednictvím mobilní sběrny firmy RUND. Do nebezpečného odpadu patří zejména automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, mořidla, spreje, pneumatiky a veškeré elektrospotřebiče. 16

17 Sendražice Obecní úřad Sendražice, Sendražice, tel/fax: web: úřední hodiny: Po Strom roku 2009 Naše stará lípa srdčitá (Tilia cordata) má stáří asi přes 500 let. Nachází se na p.č 773/3 k.ú. Sendražice a vlastníkem je obec Sendražice. Obvod lípy v 1,30m je 560cm. Lípa se nachází na východní straně obce směr od státní silnice Hradec Králové-Jaroměř. Je to dominanta při vjezdu do obce. Hrály si zde děti a sousedé se scházeli k večerním besedám. Usedali na jejich vyčnívajících kořenech, které děti ze zdejší školy pod vedením učitele p. Josefa Šulce zavezly hlínou, aby nedocházelo k jejich poškození- tak praví KRONIKA zapsaná p. Václavem Tomkem k Pod lípou se hrála divadla a soustřeďoval se i kulturní život obce. Zastavoval se zde loutkoherec Antonín Kaisr, hrával svá představení a dohrál také svoji životní roli Je pochován na místním hřbitově, kde mu občané nechali zhotovit pomníček. Pod lípou se nachází i památný kámen, který zde byl umístěn po rekonstrukci v r Jeho stáří se odhaduje asi na 600 let. Původně se nacházel v úvoze za kostelem kam ho nechala zabudovat paní Ofka, vdova po Petru Hrožkovi na památku své sestry, kterou dle pověsti při společné procházce udupalo stádo divokých koní.. Jelikož byl strom úplně vykotlaný a značně proschlý (hrozil pád větví na kolemjdoucí), nechal ho obecní úřad v loňském roce ošetřit odbornou firmou GREEN SERVIS. Naše lípa opět ožila v celé své jarní kráse a vítá svým šelestem listí a ptačím zpěvem všechny, kteří prochází kolem. Naše obec přihlásila tento strom do celostátní ankety Strom roku V případě postupu do užšího výběru, který bude znám k , podpořte prosím náš strom. Více se dozvíte na Setkání seniorů obce Sendražice První setkání seniorů obce proběhlo v neděli 3. května v místním obecním hostinci. Z celkově 72 osobně pozvaných seniorů se odpoledne zúčastnilo 62. Pro všechny 17

18 příchozí byl zajištěn svoz a rozvoz autobusem. Během celého setkání bavil zúčastněné program s hudbou a občerstvením. Zpestření programu nabídli hosté, kteří připravili přednášky s aktuální tematikou. Zdravotní tematiku nabídl MUDr. Salaba z Hořiněvsi. Přednášku s bezpečnostní tematikou přednesl nadporučík Telecký z Policie ČR Holohlavy. Se sociální tématikou vystoupila Mgr. Jankovičová ze Smiřic. S domácí zdravotní péčí seznámila seniory paní Rybářová. Nakonec za poradenskou službu v problematických životních situacích vystoupil Mgr. Hloušek. Mezi posluchači bylo i celé zastupitelstvo obce. Odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře k všeobecné spokojenosti s požadavkem, aby se podobná akce v příštích letech opakovala. Dětský den 13. června 2009 Po několika deštivých dnech ozářilo sluníčko svými teplými paprsky náš obecní rybníček a hřiště, jakoby v očekávání zajímavého dění v naši obci. Od 8 hodin začaly rybářské závody našich nejmladších. Vítězkou se stala Kristýnka Černá. Od 10 hodin proběhla ukázka zásahu hasičů na hořící auto a ošetření zraněných na hřišti. Hlavním programem byla SENDRAŽICKÁ OLYMPIÁDA odpoledne plné sportovních her a soutěží pro děti a mládež na hřišti od 13.30hodin. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií. V první nejmladší zvítězili: 1) Petr Krupička 2) Ládík Souček 3) Filip Vozár 18

19 V prostřední kategorii: 1) Dominik Miffek 2) Kristýnka Černá 3) Venda Čížek V kategorii nejstarších: 1) Iva Horáková 2) Jana Sazamová 4) Matěj Krečmer Závěr patřil fotbalovému klání ženy proti dětem. Jednoznačným vítězem se staly děti, a to výsledkem 8:1. Pro obveselení všech si zasoutěžil starosta s místostarostou ve střelbě ze vzduchovky. V průběhu celého dne bylo podáváno občerstvení- guláš, párky, cola, cukrová vata a popkorn. Velkým zážitkem pro děti i dospělé byla jízda kočáru taženého dvěma poníky. I dospělí si přišli na své při večerním opékání kýty a čepování lahodného piva. 19

20 Střezetice OÚ Střezetice, Střezetice, Všestary tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: Po V minulém díle jsme nestihli zmínit dětský karneval proběhnuvší pod záštitou Klubu žen, za doprovodu muzikanta Honzy Malicha dne Popularita této akce se postarala o velikou návštěvnost i z okolních obcí a mnohé z masek neměly konkurenci. V rámci dokončení opravy komunikace v Dlouhých Dvorech byla v lesoparku za obcí Střezetice zřízena odvodněná zpevněná plocha, která bude sloužit jako hasičská základna při soutěžích a u č.p. 24 a 25 ve Střezeticích osazeny 2 kanalizační vpustě, aby se na silnici nedržela voda. Čarodějnice byly letos pojaty komorně, a sice pouhým posezením a opékáním špekáčků na dvoře obecního hostince. Od 1. května má v pronájmu obecní hospodu paní Helena Volfová. Ceny zůstaly zachovány a rozsah služeb příjemně rozšířen, ale to ať každý posoudí sám 17. května jsme přivítali čtyři nové občánky - Matyase Berkyho, Tobiáše Tesárka, Milana Halámka a Dorotku Kožešníkovou ze Střezetic. Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí. Dětské rybářské závody se letos uskutečnily dne Mezi 9 registrovanými účastníky a početnou družinou doprovodu vyšel z klání vítězně Václav Jadrný, který nachytal bezmála 400 cm ryb. Závody byly zpestřeny zkušební plavbou laminátové labutě s osádkou - panem Panáčkem. 20

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč 28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč ZASEDÁNÍ OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí 11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:

Více

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas neúprosně plyne, dětem skončily prázdniny, podzim se blíží, ale prvních 14 zářijových dní plných sluníčka nám ještě umožnilo dobít baterky. Ač se to mnohým nezdá,

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více