ROK BAROKA. turistický portál:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz"

Transkript

1 ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E turistický portál: LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října byla po rekonstrukci slavnostně otevřena Červená kaplička na Pumberkách Státní svátek, spojený s dvěma vystoupeními studentů v r a 50 let poté, potkal jak se mi to dnes jeví nepříliš šťastný úděl. Zatímco například 28. říjen je v zásadě respektován a celkem snad i ctěn celou veřejností, v případě 17. listopadu jako výročí to platí takto obecně jen pro vystoupení studentů v době nacistické poroby. Naproti tomu vzpomínka na listopadové události 1989 je už dnes přijímána různým způsobem a je mnoho obyvatel naší země, kteří reagují popuzeně, pokud se někdo vyjádří o listopadu 1989 pozitivně a s pietou. Ty, kteří na zmínku o listopadu 1989 reagují podrážděně, lze (vedle komunistů, pro které to byla i politická porážka) rozdělit zhruba na 2 skupiny. Část veřejnosti reaguje na zmínku o listopadových událostech přibližně slovy, že šlo o podvod a dohodnutou komedii, která měla prý z komunistických papalášů vytvořit kapitalisty a odstranit zbytky systému, který tomu i když nedemokraticky bránil. Jiní se domnívají, že listopadové události třebaže také částečně manipulované byly v podstatně správnou snahou, ale naděje s těmito událostmi spojené, byly prý hanebně zrazeny. Co k tomu říci? Někdy mi připadá, že čím větší naděje, tím větší zklamání potom. Zdá se, že svoboda volby v našem světě není dnes a ani tehdy nebyla příliš velká. Jak jinak si totiž vysvětlit, že téměř všechny státy bývalého reálného socialismu prošly po r přibližně stejnou transformací a taky deziluzí jako my sami? A to jak tam, kde se po pluralitních volbách z více politických stran chopili moci přejmenovaní komunisté, tak i tam, kde naopak po volbách nastoupily strany, které se oproti bývalým komunistům vymezovaly jako jejich protivníci. Snad jen Slovinsko prošlo trochu jinou cestou ekonomické transformace. Jenže ani občan této (tehdy i dnes) nejvyspělejší země bývalého reálného (v tomto případě tzv. samosprávného) socialismu není dnes příliš spokojen jak jsem se 17. listopad osobně přesvědčil při rozhovorech s některými z nich. Také Slovinci se dnes potýkají s problémy v některých případech odlišnými, ale někdy i stejnými jako my. Hospodářský systém reálného socialismu byl nebo je demontován i v zemích, kde žádná jak se říká předem dohodnutá komedie neproběhla a kde si komunisté tzv. vedoucí úlohu udrželi. A země, kde hospodářský systém reálného socialismu zůstal, nemají zrovna pověst zemí, kde se běžnému občanu dobře žije. Například Korea se po osvobození od japonské okupace rozvíjela ve dvou částech země odlišným způsobem a ještě v roce 1962 byla ta severní, lidově demokratická Korea, vyspělejší než ta jižní, kapitalistická, a měla tehdy dokonce i vyšší životní úroveň. Jak vyznívá celkové porovnání dnes, není myslím třeba nijak rozvádět. Zdá se proto, že naděje spjaté se 17. listopadem zůstávají zatím jen jakýmsi mihotavým nezřetelným světélkem, které jen slabě svítí na naše podivné klopýtání kamsi jak by řekl slavný polský spisovatel Stanislav Lem ve svém Futurologickém kongresu do neznámé budoucnosti. Do budoucnosti jak se to dnes jeví plné nejistot a stínů Jak to ale dnes vypadá, tak nejen my, ale i celý starý západní vyspělý svět, který po druhé světové válce tak zajímavě skloubil a propojil sociální a hospodářský rozměr vyspělých zemí s osobní svobodou a politickou pluralitní demokracií a který v nás budil velké naděje, ztrácí postupně (zejména na úseku sociálním) to, čím se jevil tak přitažlivým. I občané starého západního vyspělého sociálně tržního kapitalismu, existujícího po druhé světové válce, teď čím dál tím rychleji přicházejí o to, co ještě donedávna považovali za samozřejmost. Ale musí to tak všechno být? Na to si můžeme odpovědět jen my sami. Až na to, že dnes už zřejmě zdaleka nepostačí jen rázná odpověď, učiněná společenskou většinou POUZE v naší republice. Miroslav Tejkl, místostarosta Chrudimi Bude v listopadu Martin Loew Patagonie Na konci světa středa 2. listopadu v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha O Sněhurce Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících pro nejmenší diváky. sobota 5. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Jakub Smolík Koncert oblíbeného romantického zpěváka. pondělí 7. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Pohádky ze zdi Výstava komiksových obrázků Libora Škrdlíka. vernisáž výstavy ve středu 9. listopadu v 17 hodin krypta Muzea barokních soch Nový Zéland live-diashow Leoše Šimánka pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin Divadlo Karla Pippicha 760. CHHV CHRUDIMSKÉ RENDEZVOUS Účinkuje Chrudimská komorní filharmonie a Litomyšlský symfonický orchestr. středa 16. listopadu v 19 hodin velký sál Muzea Loutkářský víkend Krakonošova rýma sobota 19. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Pyšná princezna sobota 19. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha O Budulínkovi neděle 20. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Dešťová víla neděle 20. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Sborový koncert Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a hosté. neděle 20. listopadu v 19 hodin Muzeum barokních soch Tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim pátek 25. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Kateřinské posvícení Tradiční posvícení s pravou zabijačkou. sobota 26. listopadu od 9 do 12 hodin Resselovo náměstí Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 22. řádném jednání dne 19. října 2011 na programu celkem 23 bodů. Rada města mimo jiné: schválila rozpočtové opatření č. 9/2011 ke schválenému rozpočtu města na rok 2011 (rozpočet příjmů se zvyšuje o Kč nejvyšší je dotace z MŠMT na grantový projekt spolufinancovaný z ESF pro ZŠ Školní náměstí ve výši Kč, rozpočet města se zvyšuje na celkovou výši Kč); schválila grantová témata v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2012 (zveřejněna budou v Chrudimském zpravodaji a na webových stránkách města); schválila použití investičního fondu na nákup investic v příspěvkové organizaci Základní škola Dr. Malíka, Chrudim (zakoupen bude server v hodnotě cca Kč a vybavení počítačové učebny za cca Kč); souhlasila s termíny vyhlášených volných dnů v základních školách v Chrudimi ve školním roce 2011/2012: 18. listopadu 2011, 30. dubna a 7. května 2012; schválila výjimku ze směrnice Městského Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2012, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim, Pardubická 67, a na webových stránkách města Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty, nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21. Rada města Chrudim schválila na svém jednání 22. jednání Rady města Chrudim úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na nákup konvektomatu v Základní škole U Stadionu, Chrudim, v hodnotě ,20 Kč vč. DPH od firmy Sezzam, spol. s r. o., Opatovice nad Labem; schválila změnu limitu mzdových prostředků Městské knihovny Chrudim navýšení limitu o Kč bez nároku na zvýšení rozpočtu města (knihovna obdržela dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění výkonu regionální funkce knihovny); schválila změnu ceny díla, termínu dokončení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Statické zajištění hradby v ulici Štěpánkova, Chrudim, firmou Stavební a pece, spol. s r. o., Chrudim (vícepráce jsou ve výši Kč je nutné provést další statické zajištění přilehlého úseku zdiva injektováním speciální pryskyřicí a nahradit opotřebené krycí opukové desky. Termín dokončení se prodlužuje do 15. listopadu 2011); schválila smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra mezi Pardubickým krajem a městem Chrudim Dotace a granty na rok 2012 dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2012: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země, 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti. 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením, 2. B Podpora projektů podporujících soužití generací. 3. Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21: (Zdravotní plán - Zdravé stárnutí, (neinvestiční dotace ve výši Kč je určena na činnost a provoz); vzala na vědomí poskytnuté informace o dotačních možnostech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; schválila bezúplatný převod movitých věcí využívaných kontaktními pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích Hlinsko a Třemošnice v účetní hodnotě Kč; schválila uzavření dohody o narovnání mezi městem Chrudim a firmou DDF EUROSTAV s. r. o., Praha (jedná se o vrácení bankovní záruky ve výši Kč na akci Oprava fasády a klempířských prvků ZŠ Školní náměstí č. p. 6, Chrudim ); udělila společnosti EURO SHOP Company, s. r. o., Slatiňany, souhlas se záborem veřejného prostranství na Resselově náměstí v Chrudimi, a to v termínu října 2011 pro umístění pojízdné prodejny společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. (důvodem je zajištění náhradního prodeje značkové prodejny po dobu rekonstrukce kamenného obchodu). sd - Prevence úrazů u všech věkových skupin, - Zdravější životní styl, - Prevence závislostí. 4. Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.). 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola, 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách. Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace podá Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , js Od 1. ledna 2012 se mění zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna přinese i celostátní odstávku systému výroby dokladů. Proto bude možné požádat o stávající vzor občanského průkazu pouze na MěÚ Chrudim do Žádost o cestovní pas bude možné v Chrudimi podat do Celostátní odstávka systému je plánována od do a od do V této době bude možné požádat pouze o cestovní pas typu blesk s platností půl roku. Občanský průkaz bude možné zhotovit pouze jako růžovou kartičku blesk s platností 1 měsíc. Obnovení provozu vydávání občanských průkazů a cestovních pasu je avizováno na Novinky od končí možnost zápisu titulu do cestovního pasu, - bude možné vyhotovit občanský průkaz i osobě mladší 15 let, Nové občanské průkazy - fotografovat a podepisovat se bude na úřadě, - správní poplatky se od zatím nemění, avizovaná změna, která proběhla v médiích, nebyla prozatím schválena Parlamentem. Od bude možné o občanský průkaz stejně jako o cestovní pas zažádat pouze na Městském úřadě v Chrudimi; na matričních úřadech již tato možnost nebude. Na občanský průkaz se bude fotografovat na úřadě (pokud nepůjde o občanský průkaz typu blesk, kde si musí každý 2 fotografie donést), stejně jako na cestovní doklady. Při žádosti o občanský průkaz po ukončení platnosti bude stačit přinést dosavadní občanský průkaz, fotografie a podpis budou pořízeny na místě. Zažádat o nový vzor občanského průkazu po Novém roce bude pro občany s omezenou pohyblivostí obtížnější, a proto jim chceme alespoň částečně odlehčit a umožnit zažádat již nyní o stávající vzor občanského průkazu. Upozorňujeme občany, kterým končí platnost občanského průkazu v prvním pololetí roku 2012, že mohou požádat o výměnu již nyní do Za občana může donést vyplněnou žádost se současnou fotografií např. partner, syn/dcera či sociální pracovnice, ale vyzvednout si nový občanský průkaz musí každý sám. Vyzvednutí občanského průkazu lze domluvit s pracovnicemi na Městském úřadě v Chrudimi, na oddělení dokladů a evidence obyvatel (konkrétně na občanských průkazech), které jsou ochotné nový občanský průkaz nepohyblivému občanovi doručit. Stejnou službu lze domluvit do i s pracovnicemi matričních úřadů, pokud občan požádá na matrice do tohoto data. Tyto občanské průkazy budou vyhotoveny do konce letošního roku a budou platit 10 let. Bližší informace na Odbor správní, oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel Svatava Dušková, oddělení dokladů a evidence obyvatel, MěÚ Chrudim 2

3 Úspěch ve filmové prezentaci regionu Chrudimsko-Hlinecko Chrudimské videostudio FONA se zúčastnilo prestižního filmového festivalu Tour Region Film 2011, který se letos konal ve dnech 6. až 8. října v Karlových Varech s filmem Chrudimsko-Hlinecko. V konkurenci 139 filmů získal Sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor v Markovicích uspořádaly dne u kulturního zařízení v Markovicích slavnostní odhalení pamětní desky Františka Jandery. Od jeho tragické smrti uplynulo dvacet šest let. Hojná účast na této akci potvrdila, že všichni, kteří ho znali, na něho vzpomínají jako na člověka mimořádných kvalit. František Jandera se narodil v roce 1943 v bývalém mlýně v Šilbochu. Základní školu navštěvoval ve Skutči, po studiu pracoval jako vedoucí cenu za 3. místo v první kategorii filmů. Film byl natočen jako součást projektu Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V současnosti studio dokončuje film z cyklu Kdy cesta může být cíl o železniční trati Pardubice-Havlíčkův Brod. Film by měl ukázat turistické a kulturní možnosti regionu v návaznosti na historii a současnost uvedené železniční tratě. Oba filmy budou předvedeny koncem tohoto roku. O termínu uvedení budeme včas informovat. Tímto bych chtěl poděkovat majiteli AV studio Fona Alexandru Němcovi (www.fona.cz) za velmi dobře odvedenou práci a spolupráci při podpoře cestovního ruchu. Roman Málek Odhalení pamětní desky Františka Jandery provozu v ZZN Chrudim. S manželkou postavili dům v Markovicích, kde se jim narodily tři děti. Jeho mladý život ukončila tragická smrt v září roku Na jeho počest pořádají místní hasiči každoročně hasičskou soutěž Memoriál Farntiška Jandery. Slavnostního odhalení pamětní desky v Markovicích se zúčastnili i zástupci chrudimské radnice, starosta Petr Řezníček a místostarosta Miroslav Tejkl. Ing. Zdenka Fančovičová, předsedkyně osadního výboru Studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim Dne 21. září 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim. Do výběrového řízení se přihlásilo 31 uchazečů, deset z nich podalo cenovou nabídku. Obsahem studie byl nejen návrh rekonstrukce stávajících prostor sportovní haly, ale projektanti měli možnost tvorby samostatných návrhů na možné budoucí využití celého zázemí sportovního areálu. O výsledku výběrového řízení rozhodla Rada města Chrudimi na svém zasedání , přičemž předá Odboru územního plánování a regionálního rozvoje pokyny, jak v této záležitosti bude postupováno dále. Bc. Hana Kovandová, MěÚ Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odd. územního plánování Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Vážení spoluobčané, blíží se zima, a proto bych Vám chtěl sdělit některé informace vztahující se k následujícímu období. Především bych chtěl velmi poděkovat všem lidem, kteří zareagovali na naší výzvu ohledně sbírky na operaci malého štěňátka Jackie, které někdo hodil přes plot do útulku Alík. Během krátké doby se vybralo neuvěřitelných Kč (ke dni ), ze kterých bude hrazena léčba štěněte. Ještě jednou srdečný dík všem. Další informace o útulku najdete na stránkách nového útulku (www.utulek-chrudim.cz). Útulek byl slavnostně otevřen dne za účasti představitelů města a patrona útulku populárního umělce Vládi Hrona. Pokud Vám není osud obyvatel útulku lhostejný, můžete i Vy na ně přispět zasláním finanční částky na účet č /0100, VS 001. Tyto finanční prostředky budou použity ve prospěch zvířat v útulku, na jejich léčbu a na složitější lékařská vyšetření. Oceníme materiální dary ve formě kvalitních granulí, hraček, potřeb pro zvířata apod., které můžete přinést do útulku. Uvítáme také pomoc dobrovolníků při venčení a procházkách se psy. Jak už jsem předeslal v úvodu článku, blíží se zimní období a s tím i předpokládané sněžení. Pro zimní údržbu je zpracován plán zimní údržby po jednotlivých zónách dle městské vyhlášky, který je k nahlédnutí na webových stránkách technických služeb Úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je zmírnění následků a zabezpečení zprůjezdnění komunikací v pořadí a čase daném plánem zimní údržby. Rád bych proto apeloval na všechny řidiče, aby v případě sněžení nenechávali svá auta na chodnících či vjezdech ke svým nemovitostem a snažili se parkovat co nejblíže k okrajům chodníků tak, aby zůstal co největší průjezdný pruh pro naši těžkou techniku a traktory. Je potřeba si také uvědomit, že každý z nás má předvídat, a pokud sněží či mrzne, je nutné dbát zvýšené opatrnosti jak na komunikacích, tak na chodnících. Není v silách Technických služeb ani nikoho jiného být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněhu, náledí či sněhové kalamity. Chci Vás však všechny ubezpečit, že zaměstnanci Technických služeb udělají vše, co je v jejich silách, pro zmírnění následků zimního období. Ing, Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. 3

4 Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim má od novou ředitelku, PhDr. Radku Melicherovou, která 6 let pracovala právě v této instituci jako speciální pedagog ve speciální třídě. Za tuto dobu nasbírala mnoho zkušeností s integrováním různě handicapovaných dětí, vyžadujících specifické výchovně vzdělávací podmínky. Spolupracovala s řadou významných zařízení z oblasti Speciálně pedagogických center (např. Kociánka Brno, SPC Svítání Pardubice aj.) a s pedagogicko-psychologickými poradnami. Během osmileté praxe speciálního pedagoga ve Středisku výchovné péče Archa Chrudim nasbírala mnoho pracovních i osobních zkušeností s prací s klienty i jejich zákonnými zástupci, denně pracovala v mnoha mateřských, základních i speciálních školách po celém Pardubickém kraji a spolupracovala také se specializovanými zařízeními tohoto kraje. Některým čtenářům by se mohlo zdát, že jde tedy o mladou, nezkušenou, začínající ředitelku, avšak její praxe započala již v roce redakce Jak je to s Mateřskou školou v ulici Sv. Čecha? Je nasnadě uvést na pravou míru různé spekulace o dalším vývoji mateřské školy a o existenci speciální třídy v této mateřské škole. Integrování handicapovaných dětí je důležité a potřebné, je ale jistě na zváženou, do jaké míry a jaké typy handicapů s jakou mírou závažnosti je vhodné zařazovat do mateřské školy běžného typu. Je důležité uvědomit si, že se jedná o školské a ne o zdravotnické zařízení. Chod speciální třídy bude v každém případě zachován, péče o 15 integrovaných žáků se všemi typy omezení a postižení se zkvalitňuje. Intenzivně spolupracujeme s rodiči integrovaných žáků. Ve speciální třídě je v tuto dobu vedeno čtrnáct integrovaných žáků. V této třídě pracují dvě kmenové učitelky, které vedou čtyři pedagogické asistenty. V této speciální třídě jsou také realizovány celoroční studentské praxe především ze Střední zdravotnické školy Chrudim a z kurzů nastávajících asistentů pedagogů. V současné době zvažujeme i možnost získání osobních asistentů z Úřadu práce Chrudim. Ve speciální třídě nadále probíhá ozdravný program, od listopadu začne vodoléčba v perličkové lázni, již probíhají inhalace, cvičení na balonech, na speciálním stroji Motren aj. V mateřské škole je k dispozici speciálně vycvičený terapeutický pes. Je využíván ke zklidnění dětí, k procvičování jemné a hrubé motoriky, ke komunikaci a dalším netradičním metodám v práci s dětmi. Přítomnost psa je velmi pozitivně komentována ze strany dětí, rodičů i personálu. Mateřská škola je zapojena v projektu Zdravá mateřská škola. Klademe důraz na správnou životosprávu, na pravidelný dlouhotrvající pobyt dětí venku a na správné a kvalitní stravování. Děti se zúčastní mnoha akcí pořádaných městem Chrudim. V mateřské škole bude nadále působit známý pěvecký sbor Klíček. V letošním roce byla uzavřena dohoda mezi ZUŠ Chrudim a naší školou. V tomto projektu se zaměřujeme na zkvalitnění výuky pěveckého projevu, na správnost držení těla a dechovou, artikulační i hlasovou techniku, rytmizaci i intonaci. Naší snahou bude propojit pěvecký sbor Klíček složený z předškolních žáků mateřské školy se sbory, které mají letitou tradici v ZUŠ Chrudim i v jiných uměleckých školách. V tomto roce realizujeme projekt v rámci grantu města Chrudim A dávej na sebe pozor. Tento projekt je realizován v návaznosti na projekt loňský, orientovaný na prevenci násilí a šikany u dětí předškolního věku. Letošní projekt má devět tematických okruhů, které jsou zaměřeny na podporu prevence dětských úrazů a života Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim Dle stanoveného harmonogramu průběhu projektu Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) uvažovalo Město vyhlásit v období od do Výzvu k předkládání dílčích projektů IPRM. Z důvodu alokovaných dotačních prostředků, jejichž skutečná výše se odvíjí od aktuálního kurzu eura, a také skutečně realizovaných a ukončených dílčích projektů bude termín pro vyhlášení výzvy posunut na období prvního pololetí roku O vyhlášení výzvy bude veřejnost včas informována na webových stránkách města a prostřednictvím Chrudimského zpravodaje. Pro případné předkladatele dílčích projektů bude ve hod. v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici proběhne Ochutnávka jídel v hod v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím! Kavárničky: ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hod. v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku UPOZORNĚNÍ! Registrace všech studentů 14. a od 9.00 do hod v suterénu Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku: první skupina 7. a druhá skupina 1., 8. a třetí skupina 2., 9., 16. a Nová ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Plán CSSP na listopad k výzvě uspořádán informativní seminář, kde jim formou konzultace a poradenství bude nápomocno při přípravě a zpracování. Na schůzku budou pozvání zástupci Centra pro regionální rozvoj i zástupci Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Začátky vždy v 9.00 hodin. Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi: první skupina 1., 15. a druhá skupina 2., 16. a Začátky vždy v hodin Národní divadlo přednášející paní RNDr. Jana Procházková. Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 9. a ve hodin druhá skupina 9. a v hodin Od nastupuje do funkce nová ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Mgr. Hana Pilná jmenovaná Radou města Chrudim dne ohrožujícího chování dětí předškolního věku. Do projektu budou začleněni i rodiče našich žáků. Témata budou realizována ve všech třídách. Jedná se např. o témata prevence dopravních úrazů, prevence požárů, požití léků nebo chemikálií, prevence úrazů elektrickým proudem, prevence utonutí nebo pádů z výšky aj. Novinkou v systému spolupráce rodiny a školy je zařazení pravidelných měsíčních setkávání s rodiči a jejich dětmi v celé naší škole v rámci odpoledních dílen, a to jak v rámci třídy, tak v rámci celoškolní akce spolupořádané učitelkami a rodiči našich žáků. Naši žáci se budou zúčastňovat mnoha aktivit pořádaných různými institucemi. Do konce letošního roku to např. bude keramika v DDM Chrudim, lesní pedagogika na Podhůře, atletické dopoledne na AFK Chrudim. K tomu pravidelné navštěvování kulturních představení, výstav a dalších rozmanitých aktivit. Hodiny pěveckého sboru budou probíhat dvakrát týdně v dopoledních hodinách, jednou týdně mají děti možnost navštěvovat výuku angličtiny, hry na flétnu, bejbytaneční, výtvarný kroužek, logopedii a muzikoterapii. V zimě chystáme lyžařskou školičku v Hlinsku a na jaře předplavecký výcvik. Opět jsme zavedli dvakrát do roka klasické dětské třídní besídky pro rodiče. Závěrem chci poděkovat za vynikající spolupráci veškerému personálu naší mateřské školy, bez něhož by bylo velmi těžké v nové řídící funkci obstát. Děkuji Vám všem za Vaši vstřícnost, pomoc i ochotu spolupracovat. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Nový webový portál Na základě požadavků veřejnosti byl na městském webu vytvořen portál s HelpDeskem. Tato webová aplikace je zaměřená na problematiku odpadového hospodářství, úklidu ve městě a údržby městské zeleně. Web obsahuje podrobné informace z těchto oblastí a HelpDesk slouží pro komunikaci občanů s pracovníky Městského úřadu Chrudim pro dané oblasti. Pod jednou ikonou přímo z hlavní webové stránky si občané mohou najít příslušné vyhlášky, Plán odpadového hospodářství města, základní informace o systému třídění ve městě, informace o rozmístění kontejnerů na sběr odpadů, provozní dobu a informace o sběrném dvoře, termíny a místa mobilního svozu objemných a nebezpečných odpadů, kontaktní osoby, ale i základní informace k problematice údržby městské zeleně, aktuální informace o plánovaných výsadbách dřevin a kácení apod. Na portálu je k nahlédnutí i mapa dostupnosti kontejnerů, odpadkových košů a laviček ve městě. Cílem HelpDesku je přispět k řešení krátkodobých a okamžitých problémů (havárie, nepořádek, poškození atd.), ale i dlouhodobých problémů v oblasti služeb týkajících se odpadů a městské zeleně. Provoz HelpDesku bude zajišťovat tým osob, které jsou kompetentní dané problémy řešit. Systém je spuštěn ve zkušebním provozu, nová data sem budou postupně vkládána. Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.

5 Občanské sdružení Altus, které každoročně pořádá desítky akcí v Chrudimi a okolí, uvítá ve svých řadách další dobrovolníky. Zároveň všem chce poděkovat za činnosti, které bez nároku na honorář vykonávají. A právě v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo sdružení malou retro výstavu s názvem Zadarmo jsem pomáhal v Tatrách a jsem na to hrdý. Svoji premiéru měla 27. října 2011 v rámci Dňa otvorených dverí na úřadu Prešovského samosprávného kraje. V Chrudimi se výstava bude konat od čtvrtka 3. do čtvrtka 10. listopadu ve vestibulu Divadla Den pro dětskou knihu Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků na sobotu před první adventní nedělí. Dětské oddělení bude otevřeno od 8 do 12 hodin a připravili jsme pro Vás kromě půjčování knih i výtvarné předvánoční hrátky. Máte doma přečtené knihy a mohly by ještě někomu posloužit? Hledáte knihu a nemůžete ji nikde sehnat? Navštivte naši Burzu dětských knih a učebnic. Dětské knihy a učebnice, které chcete prodat, přineste v týdnu od úterý do pátku do informačního oddělení v době od 8.30 do hodin. Prodej knih se uskuteční v sobotu od 8.30 do 12 hodin ve vestibulu Městské knihovny Chrudim. Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou Městská knihovna Chrudim v rámci projektu Kde Staň se i Ty dobrovolníkem Akce Městské knihovny Karla Pippicha a bude přístupná v době předprodeje a před divadelními představeními. Záštitu nad akcí převzal předseda Prešovského samosprávného kraje Peter Chudík, senátor Petr Šilar a radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Partnerem výstavy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijďte i Vy na vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 16 hodin a hned po ní pohovořit s dobrovolníky o jejich činnost a nebo ještě lépe přijďte nám říci, že se chcete zapojit do našich aktivit. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus, končí svět vyhlašuje literární soutěž Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou. Myslíte si, že máte literární talent? Chcete se stát spisovatelem? Chcete psát, ale dosud jste nenašli odvahu? Teď máte příležitost si to vyzkoušet. Známá spisovatelka Renata Štulcová pro Vás rozepsala krátký příběh opředený dějinami českých zemí, fantazií a napětím a je jenom na Vás, jak bude příběh pokračovat. Začátek příběhu najdete cr.cz a další informace získáte v dětském oddělení Městské knihovny Chrudim. Soutěžní práci s údaji o autorovi zasílejte na adresu nejpozději do 15. prosince Text by měl být napsán ve formátu Word, písmem Times New Roman, velikostí 12, rozsah maximálně 3 stránky A4. Nejlepší příspěvky vybere sama spisovatelka Renata Štulcová. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Diamantová svatba Manželé Hana a Jaroslav Burgetovi oslavili v kruhu své rodiny dne 26. září 2011 diamantovou svatbu 60 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti starosta města Petr Řezníček. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Zlatá svatba Manželé Marie a Miroslav Luňáčkovi oslavili v kruhu své rodiny dne 10. října 2011 zlatou svatbu 50 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti místostarosta města, pan Roman Málek. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Osobní oznámení Je tomu smutných 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, manželka a babička paní Marie Pelikánová z Chrudimi. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. rodina Pelikánova Vítání občánků 12. září 2011 Václav Polák, Vojtěch Čech, Adam Špelda, Monika Chabadová, Eliška Teresková, Barbora Jahelková, Ella Korejtková a Rudolf Paulus. 19. září 2011 Nikola Kokyová, Adam Vokáček, Vojtěch Kořínek, Ondřej Malý, Bartoloměj Súder, Filip Mareček, Berta Pecinová, Tereza Bencová, Tadeáš Vopršal, Tereza Šedová a Vojtěch Ročňák. 3. října 2011 Beáta Franclová, Pavel Pförtner, Jakub Hromádko, Filip Hromádko, Eliška Tarabová, Václav Mikolin, Sajmon Lamela, Tomáš Resler, Max Meinhold, Viktorie Hochmanová, Alena Košťáková a David Nejtek. 10. října 2011 Zuzana Petrová, Jaroslav Rožek, Mariana Logajová, Lukáš Bohuněk, Zuzana Hiklová, Ondřej Chlebeček, Daniel Makeš, Jakub Salák, Marie Čechlovská, Hana Klimešová a Veronika Spálenková. av Okresní úřad v Chrudimi zamítl počátkem listopadu 1936 několik žádostí o nové hostinské koncese v Chrudimi (svá rozhodnutí odůvodnil tím, že v Chrudimi byly povoleny již 63 hostinské a výčepnické koncese, takže o místní potřebu je dostatečně postaráno). 2. listopadu 1996 se ve velkém sále Muzea konal IV. Mezinárodní kongres primární a komplexní domácí péče. 3. listopadu 1906 se narodil pedagog a spisovatel Karel Hroch (v Chrudimi, kde působil od roku 1941, napsal mnoho knížek pro děti a mládež; největší ohlas u čtenářů mu získalo jeho převyprávění pověstí o známém chrudimském vtipálkovi z 1. poloviny 16. století Čtverák Kacafírek). Od 7. listopadu do 6. prosince 1986 měli zájemci o sochy, tapiserie a vystřihovanou grafiku Kornelie a Zdeňka Němečkových možnost zhlédnout jejich výstavu v chrudimském divadle Z. Nejedlého (jejího zahájení se zúčastnil i ministr kultury M. Klusák; obdobná výstava těchto autorů se uskutečnila v chrudimském divadle už v listopadu 1976). 13. listopadu 1981 byl na počest 125. výročí Výročí měsíce založení hudebního spolku Slavoj uspořádán ve velkém sále Okresního kulturního střediska v Chrudimi slavnostní koncert (vystoupil na něm i národní umělec Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze). 14. listopadu 1966 zazněla při příležitosti 125. výročí narození A. Dvořáka v Chrudimi opět slavná kantáta Stabat mater (nastudovalo ji několik pěveckých souborů Východočeského kraje, hrál Pardubický symfonický orchestr a zpíval sólista opery Národního divadla v Praze Karel Kalaš). 18. listopadu 1881 se v Chrudimi narodil pozdější středoškolský pedagog, historik a hudební skladatel Jaroslav Mikan (o Chrudimi pojednává jeho výběr z dokumentů Karel Pippich ve světle hudební korespondence a studie Alois Hnilička ). Na památku světodějných událostí a k uctění hrdinů pro vlast a císaře padlých pořádaly obecné a měšťanské školy v Chrudimi dne 19. listopadu 1916 slavnost vysazování válečných stromů. 20. listopadu 1956 vystoupil v Chrudimi 120 členný korejský pěvecký soubor. 21. listopadu 1996 vystoupila ve velkém sále 5 chrudimského Muzea sólistka Hudebního divadla v Karlíně, zpěvačka Gala Macků. 25. listopadu 1966 se v malém sále chrudimského Domu osvěty konala beseda se členy Chrudimského kvarteta J. Vodrážkou, V. Břízou, K. Židkem a Z. Spurným (6. března 1946 při první veřejné produkci kvarteta byl jeho členem místo V. Břízy J. Vlček). 25. listopadu 1976 se uskutečnilo slavnostní zasedání k 25. výročí chrudimského Svazarmu. 28. listopadu 1926 zavítal do Chrudimi bratislavský župan dr. Metoděj Bella (ve velkém sále Průmyslového muzea přednášel O poměrech na Slovensku). 30. listopadu 1916, v den pohřbu J. V. císaře a krále Františka Josefa I., byly v chrudimském arciděkanském chrámu slouženy smuteční služby Boží (po dobu bohoslužeb musely být všechny obchody a úřady uzavřeny). Prahnízdo Kosů chrudimských oslavilo koncem listopadu výročí svého založení (v roce 1936 mělo 50 členů). Pavel Kobetič

6 Festival dětských folklorních souborů se po roce opět vrací do Chrudimi. Občanské sdružení Tradice Evropy pořádá ve dnech listopadu 2011 již XIII. ročník Mezinárodního dětského folklórního festivalu Tradice Evropy. Zveme základní školy i širokou veřejnost na zajímavé koncerty. Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Belgie, Slovenska, Rumunska, Finska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší i diváky v Chrudimi dne v hod. v Divadle K. Pippicha. Koncepce festivalu již několik let úspěšně realizuje model, ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující setkávají s diváky školního věku. Smysl a význam projektu hodnotí především děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně zhlédne koncerty Tradice Evropy zvou na svá představení přes dětí. Cílem festivalu se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou, tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané národy spojují. Základní školy tak využívají možnost zhlédnout představení jako součást multikulturní výchovy. V podvečerních hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti svými galaprogramy. Nenechte si ujít vystoupení plná dětského zpěvu, tance a především radosti a úsměvů. Listopadové bubnování a slavnostní poděkování dobrovolníkům Někteří z vás mají určitě dosud v paměti velmi příjemný zážitek ze skupinového červnového bubnování Drum Circle na zahradě MŠ v ulici Strojařů. Přívlastek příjemný odpovídá jednoznačně pozitivnímu hodnocení všech účastníků této akce. Její realizaci napomohla dotace na projekt Zdraví na duši i na těle od Zdravého města Chrudim. Kromě dvou skupinových bubnování projekt zahrnoval také například říjnový zážitkový zdravotní seminář zaměřený na poskytování první pomoci dětem. V rámci projektu Ten zkusí to a ten zas tohle se v roce 2011 zapojila do nejrůznějších aktivit Mama klubu řada dobrovolníků z řad dětí i dospělých. V listopadu proběhne druhé dvouhodinové bubnování Drum Circle otevřené úplným začátečníkům i zkušeným zájemcům všech věkových kategorií. Slavnostní punc mu dodá předávání děkovných listů a oceňování dobrovolníků letošního roku. Akcí skupinového bubnování je zároveň chceme odměnit, neboť svou prací přispěli Na minutu s Tomášem Kvasničkou ke zdárnému uskutečnění nejrůznějších aktivit Mama klubu. Vzhledem k pokročilé roční době se bubnování v pátek 25. listopadu od hodin uskuteční ve Výsadkářském klubu Rozhledna, kam zveme všechny zájemce. Pro příchozí budou k dispozici nejrůznější perkuse, rytmické nástroje, bubny nebo bubínky. Kdo vlastní nástroj, vezměte si jej s sebou. Kapacita pátečního setkání je omezena na maximálně 100 osob včetně dětí, které se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Mama klubu od počátku listopadu. Využijte příležitosti a přijďte i s celou rodinou! Skupinové bubnování vede zkušený profesionál, aktivní perkusionista, facilitátor Petr Šušor působící především v Praze. Je zpěvák, tanečník, iniciátor a organizátor indiánského zpívání. Více najdete na Věra Kuzmová, Mama klub Až budeme rozsvěcet svíce na hrobech předků těch, kdo nás předešli v životě a ve smrti, chvíli budeme stát a vnímat atmosféru, na jedné straně tísnivou, na druhé nadějnou. Zjistíme, že jsme rozsvítili místo jinak temné, není to záře slunce, ale není to úplná tma. Jsme schopni něčeho dosáhnout, my, obyčejní, tápající lidé. Máme v sobě touhu pro naše zemřelé ještě něco učinit, oplatit. První křesťané si uvědomovali, že tvoří se zemřelými jedno společenství, připomínali si je při každé mši svaté, pamatovali na ně při výročích jejich zesnutí. Byli přesvědčeni, že zemřelým se má pomáhat modlitbou a obětí. Je krásné, že Památka věrných zesnulých je zařazena za Slavnost všech svatých: ti se přimlouvají za nás i za naše zemřelé a těší se na společné, nikdy nekončící setkání na věčnosti. A naši zemřelí, kolik z nich je už u Boha svatých? A tak vyhlížejme s nadějí a úctou tyto dny, které nemusí být smutné a tísnivé, ale i naším přičiněním mohou být posvátné a plné naděje. Tomáš Kvasnička, kaplan římskokatolické farnosti v Chrudimi Akce se koná pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské, poslance Mgr. Jana Čechlovského a hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival TRADICE EVROPY Mgr. Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Kuřátka Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2012/2013 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otvíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02) Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 7. prosince 2011 od do hodin a 18. ledna 2012 od do hodin, nebo po domluvě mimo tyto dny, tel , Východočeské divadlo Pardubice nabízí předplatné na rok 2012 Pokud ještě nemáte předplatné do Východočeského divadla a chcete zhlédnout všechny naše inscenace bez čekání na vstupenky ve frontě v předprodeji a s výraznou slevou, využijte ABONMÁ NA ROK 2012, které opět poskytne celou řadu výhod! Pokud již jste předplatitelem divadla, za což děkujeme, nezapomeňte si předplatné obnovit, vaše oblíbená místa v hledišti divadla budou rezervována do pátku 9. prosince, po tomto termínu budeme neobnovené permanentky prodávat novým zájemcům. Prodej abonentních vstupenek na rok 2012 zahájíme v pondělí 7. listopadu, jedná se o Klasické předplatné (skupiny A, B, C, E, F a H) a Seniorské předplatné (skupiny T, U a X). Více informací o předplatném získáte v obchodním oddělení VČD, na tel či na stránkách Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD 6

7 Se svou velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory opět zavítá do Chudimi Leoš Šimánek. Jeho letošní pásmo je věnováno Novému Zélandu. Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokráte do Aotearoa země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí začínající u písečných Leoš Šimánek v Chudimi pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani tentokráte autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svou rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kanoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Speciální základní škola Chrudim V tomto příspěvku Vás chceme seznámit s dvěma projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů Evropské unie, jejichž příjemcem je naše škola od roku 2009 a Letošní školní rok je třetím a posledním rokem prvního projektu Stimulace, příležitost, úspěch. Výdaje z přiděleného jeden a půl milionu korun kontroluje Pardubický kraj. V ZŠ praktické jsme již zkompletovali metodiku Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník v tematických celcích Léto a Podzim. Roční období Zima a Jaro jsou ve fázi dokončovací. Pracovní listy k těmto metodikám jsou ověřovány s pomocí interaktivní tabule ve všech uvedených ročnících. Finalizuje se metodika Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. S přechodem školní počítačové sítě na vyšší verzi MS Office 2010 musí být upraveny již vytvořené metodiky pro MS Excel v 7. ročníku a MS PowerPoint v 8. ročníku. V rámci školního vzdělávacího programu jsou již dva roky v 9. ročníku ověřovány prezentace Původ a vývoj člověka v učivu Přírodopisu a Druhy elektráren v učivu Fyziky. Žáci po výukové prezentaci vyplňují testy připravené speciálně k těmto prezentacím. V ZŠ speciální jsou ve finální podobě metodiky Psaní pro 6. a 7. ročník, metodika Svět barev, tvarů a zvuků pro smyslovou výchovu a Stimulace pohybem pro rehabilitační tělesnou výchovu. Letos bude dokončena metodika Psaní pro 8. ročník a metodika Svět zvířátek pro rozumovou výchovu. Součástí klíčových aktivit je i proškolování dalších pedagogů a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. Vyučování napomáhají a zpestřují speciální pomůcky získané v rámci projektu. Všechny metodické materiály vytvořené našimi pedagogy budou k dispozici veškerým základním školám nejen Pardubického kraje. Od května 2011 realizujeme druhý projekt Učení Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set metrů výšky. Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy Nový Zéland: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů. Cestovatel Leoš Šimánek uvádí svou live-diashow v Divadle Karla Pippicha v pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin. Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách redakce je hra. Zaměřujeme se v něm na tvorbu digitálních učebních materiálů a na prevenci rizikového chování dětí. Spolupracujeme s Pedagogickopsychologickou poradnou Chrudim a sdružením Šance pro Tebe. Obě organizace pro naše žáky připravují tematicky zaměřené kurzy prevence sociálně-patologických jevů. Všichni pedagogové školy prošli vzdělávacím kurzem vytváření učebních materiálů s pomocí informačních technologií a nyní do června 2013 budou vytvářet a ověřovat vzniklé prezentace ve výuce. Tento milionový projekt kontroluje přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Iva Holubcová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23. až 25. dubna Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů. Mgr. Jakub Rychecký, oddělení komunikace Pardubického kraje Chrudimská mini ZOO ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov předala psy do nového útulku, který sídlí v Sečské ulici. Provozní budova útulku v Malecké ulici, kterou vlastní Český zahrádkářský svaz Chrudim-město, sloužila dříve jako klubovna Mladých ochránců přírody Havrani. Proto hodláme realizovat náš původní záměr a postupně zde vybudovat zookoutek drobných domácích zvířat. Takové zařízení jsme již před lety obdivovali v partnerském městě EDE v Nizozemí, které je umístěno v podobném přírodním prostředí. Okolí plánovaného zoo-koutku v Chrudimi je park Na Střelnici. Od r jsme jej s přispěním Ministerstva životního prostředí, následně města Chrudim a Nadace Partnerství, začali udržovat. Po výstavbě altánu jsme byli pověřeni realizováním areálu ekologické výchovy, což bylo schváleno Radou města Chrudim dne Z důvodu výstavby psího útulku byla bohužel práce s mládeží utlumena včetně realizace výukového programu Přírodopis v parku Lady Kalinové. Z těchto důvodů je pro nás přemístění útulku Alík vítané a nyní se již můžeme věnovat původní myšlence, kterou je právě ekologická výchova a osvěta. Václav Cibulka, Tibor Schwarz, ZO ČSOP Chrudim 7

8 Přijměte pozvání do Duhové kavárny Nezisková organizace Momo Chrudim, o. p. s. provozuje sociálně terapeutickou dílnu, v níž lidé s mentálním a tělesným postižením ručně zpracovávají ovčí vlnu. Mezi další aktivity patří obchod s výrobky z ovčí vlny a také kavárna pro veřejnost. Duhová kavárna a obchod obdržely dotaci ve výši 220 tisíc korun od Nadace OKD, která mimo jiné podporuje zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, jež mají obtížnější postavení na trhu práce. Výše zmíněná dotace je využívána na zaměstnání dvou osob se zdravotním znevýhodněním v kavárně a v obchodě a na základní zajištění provozu kavárny. Projekt potrvá do května 2012 a naším cílem je, aby podpořená pracovní místa byla i nadále udržitelná. Ve spolupráci s agenturou podporovaného zaměstnávání Rytmus Chrudim, o. p. s. jsme vybrali dvě osoby, které se nyní zaučují v kavárně a v obchodě. Rádi bychom Vás pozvali do naší Duhové kavárny, která je příjemným místem pro setkání s přáteli, pro pracovní schůzky i pro návštěvu s dětmi, pro něž máme hrací koutek. Máte možnost posedět v nekuřáckém prostředí a začíst se třeba do některé z knih z naší kavárenské knihovničky. K tomu Vám nabídneme dobrou kávu, mošt, horkou zázvorovou limonádu nebo některý z mnoha druhů čajů. Specialitou kavárny jsou sladké a slané palačinky pečené na velké litinové plotně. Kavárna je místem, kde pořádáme kurzy, besedy, přednášky pro veřejnost a také výstavy. V listopadu plánujeme mimo jiné kurzy automatické kresby, arteterapie, rukodělné kurzy práce s ovčí vlnou, s fimo hmotou, cestovatelskou besedu a seminář mongolské léčitelky Gany. Pozveme Vás na výstavu obrazů květin a výstavu obrazů výtvarné dílny Domova sociálních služeb Slatiňany. Podrobnosti najdete ve Vademecu a na našich stránkách Duhovou kavárnu naleznete v ulici Čs. armády 213 ve žlutém domě naproti vlakovému nádraží. Budeme rádi, když nás přijdete navštívit. Jste srdečně zváni. Jana Peřinová, Momo Chrudim, o. p. s. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce v listopadu listopadu KK stolní tenis ZŠ, SŠ 4. listopadu OK basketbal SŠ chlapci 5. listopadu Setkání LT Sokolka 5. listopadu Podzimní putování 10. listopadu OK plavání ZŠ, SŠ 11. listopadu Předvánoční keramika listopadu Plavecké závody Česká Třebová, 12 let a starší 16. listopadu OK basketbal SŠ dívky 18. listopadu Mandaly a hry v DDM 19. listopadu Plavecké závody Náchod, 10 a 11 let 23. listopadu OK v šachu ZŠ, SŠ 26. listopadu Plavecké závody Jičín, 9 let a mladší 3. prosince Vánoční dílny Večerní keramické kurzy Keramické pondělky 7., 14., 21. a 28. listopadu hod. Keramické středy 2., 9., 23. a 30. listopadu hod. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudimátor přichází! Možná si někteří vzpomenete na to, že 15. května 2010 stohlavý dav za asistence několika kamer hrozil směrem k radnici a běžel Širokou ulicí. Mnozí si tehdy mysleli, že jde o recesi, a nevěřili, že se skutečně natáčí film. Pravda je však opakem a premiéra Chrudimátora udělá 12. listopadu v Městském kině poslední tečku za cyklem akcí Chrudim hraje. V duchu odkazu chrudimských Kosáků vznikl v produkci Chrudimské besedy nízkorozpočtový mytologickohistoricko-hororově-bojově-romanticko-turistic- ko-propagační malofilm, který se pokusil podívat na historii našeho města z netradičního úhlu. Nic pro slabé povahy a vyznavače hlubokomyslného umění! A na co se 12. listopadu 2011 můžete těšit? Od hodin: Příjezd herců k Městskému kinu v ulici Svatopluka Čecha za zvuků hudby, blýskání fotoaparátů a jekotu fanynek. Slavnostní uvedení filmu, rozhovory s herci. Losování cen držitelé vylosovaných vstupenek obdrží unikátní rekvizity z filmu s certifikátem! Vichr z hor. Od hodin představení pro platící veřejnost Film o filmu Chrudimátor a film Chrudimátor (pokud ji nespokojení diváci neukončí předčasně, bude projekce trvat jednu hodinu). Po představení následuje autogramiáda. V případě překročení kapacity sálu následuje od hodin druhé představení pro platící veřejnost. P. T. obecenstvu doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji. Ivo Šulc Den otevřených dveří v chrudimském Centru pro zdravotně postižené Ve čtvrtek 6. října 2011 proběhl v chrudimském Centru od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program i chutné občerstvení. Představily jsme naše služby, ukázaly zrekonstruované prostory Centra i rehabilitační pomůcky, které si lze v případě potřeby vypůjčit. V doprovodném programu byla hostům představena canisterapie a podána informace o podmínkách, za jakých je ji možné poskytnout. Přínosné byly přednášky o všeobecné bezpečnosti Petra Zlesáka, strážníka Městské policie, a o požární bezpečnosti podpraporčíka Vladislava Tomišky, hasiče Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Velkým potěšením pro nás bylo zjištění, že přišlo 68 návštěvníků. Byli mezi nimi nejen naši klienti, ale také místostarostové města Chrudimě, JUDr. Miroslav Tejkl a Roman Málek, poslanec Ing. Miroslav Váňa, zástupci Sociálního odboru a komunálního plánování, zástupci organizací Jitřenka, Centrum J. J. Pestalozziho, Amalthea, Tyflocentrum a další. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a sponzorům za podporu, díky které jsme mohli strávit krásný slunečný den ve skvělé atmosféře. Těšíme se na další setkání. Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková, pracovnice Centra pro zdravotně postižené 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v listopadu 2011 Sobota Rožďalovice Dymokury Městec Králové (18 km) Sraz v 5.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Středa Vrbatův Kostelec Leštinka Skuteč (10 km) Sraz v 9.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Pečky Kouřim (17 km) Sraz v 5.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Sobota Tajný výlet za plným talířem (15 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod Vedoucí: G. Zajícová, tel Středa Skalka Svídnice Škrovád Slatiňany (12 km) Sraz 8.30 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 9.00 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Farma Sluneční dvůr Sraz v 8.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd autobusu v 8.40 hod. (stanoviště č. 5) Vedoucí: V. Písař, tel Sobota Vítání zimy na Monaku mikulášská (15 km) Sraz v hod. na mostě u Tesca, odchod v hod. Vedoucí: V. Písař, L. Machová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel KČT Treking Chrudim akce v listopadu Poslední podzimní vycházka pěší turistika (25 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára Zima přichází Lyžařský oddíl žije a pracuje i pro Vás. Chceteli vědět víc, přijďte na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek v 17 hodin v budově TJ Chrudim na rohu ulic Čs. Partyzánů a Radoušovy naproti Zelenině. Rádi Vás seznámíme s programem 10 zájezdů na hory a s dalšími výhodami, které členství v LO znamená. Těšíme se na vás a na novou sezonu na sněhu. Josef Kopečný, LO Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v listopadu 2011 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út ženy 2. st muži 3. čt ženy 4. pá spol. 5. so spol. 6. ne spol. 7. po muži 8. út ženy 9. st muži 10. čt ženy 11. pá spol. 12. so spol. 13. ne spol. 14. po muži 15. út ženy 16. st muži 17. čt ženy 18. pá spol. 19. so spol. 20. ne spol. 21. po muži 22. út ženy 23. st muži 24. čt ženy 25. pá spol. 26. so spol. 27. ne spol. 28. po muži 29. út ženy 30. st muži Změny jsou vyhrazeny. Informace 5. ročník monackého Cross country maratonu a půlmaratonu sobota 17. září Popáté se sešli závodníci na známém místě v restauraci Monako, aby se přihlásili na nejnáročnější běžecké vzdálenosti maraton a půlmaraton. Běželo se na známém okruhu Malé ceny Monaka. Čtyřikrát maraton a dvakrát poloviční trať s doměřením přesné vzdálenosti. Společně se postavilo na start 14 maratonců a 27 na půlku. Počasí bylo ideální, teplota při startu 17 C, při doběhu 25 C, vál slabý vítr a trať byla suchá. Maraton 1. Josef Šutera, Atletika Polička, 3 hod. 19 min. 0 s. maratonská premiéra 2. Petr Eliáš, Hvězda SKP Pardubice 3 hod. 33 min. 17 s. 3. Pavel Sedlák, Slatiňany 3 hod. 34 min. 12 s. Půlmaraton 1. Miloš Kratochvíl, Hvězda Pardubice, 1 hod. 21 min. 40 s. 2. David Konopek, TURBO Chotěboř, 1 hod. 22 min. 32 s. 3. Ján Griger, Rabštejnská Lhota, 1 hod. 25 min. 54 s. Ženy l. Hana Vejrostová, Pardubice, 1 hod. 37 min. 47 s. Všichni běžci závod dokončili, nikdo nevzdal. Zajímavosti: Čtyři závodníci mají všech 5 maratonů: Jiří Březina (72 let, Přerov) běžel svůj 543. maraton tj. celkem km, Kriško Miroslav (54 let, Skuteč) běžel maraton po 374., což se rovná km. Na půlmaraton přijel běžec ze Klub rekreačních běžců informuje Žiliny, závod měl tedy mezinárodní punc. Stále si více uvědomujeme, že vytrvalostní běh patří do lesní přírody a to potvrzují i stoupající počty závodníků na našich akcích Malá cena Monaka (MCM), tzv. Svatováclavská, se konala Na startu se sešlo 153 závodníků v optimálních běžeckých podmínkách babího léta (teplota 20 C, bezvětří). To se příznivě projevilo na výkonech. Padlo 38 osobních rekordů. První start absolvovalo celkem 26 běžců. Běh na 10 km, muži: 1. Pavel Dymák, Hvězda SKP Pardubice, čas 34 min. 44 s. V ženách 1. místo vybojovala Hana Vejrostová z Pardubic časem 43 min. 51 s. V běhu na 3,6 km zvítězil Miloš Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice) časem 12 min. Nejlepší juniorkou se stala Zuzana Beránková z Jiskry Havlíčkův Brod, čas 14 min. 51 s. Nejlepší mezi ženami byla Jitka Kalná, Atletika Chrudim, čas 14 min. 57 s. Desetikilometrovou trať běželi: František Čapský 125 David Hepner 60 Jan Ryzner 40. Zveme všechny příznivce rekreačního běhání na 268. MCM v neděli 13. listopadu 2011 ve hodin, kde monacké tratě na 10 km a 3,6 km Vás povzbudí podzimní energií. Kdo běží, ten si věří! Na běžecká setkání se těší za KRB Chrudim Vladimír Čumpelík. 9

10 VÁNOČNÍ CUKROVÍ Prodám rodinný dům v Chrudimi v klidné části města, dobrý stav. 4+1 (přízemí sociálka), patro 2 pokoje + šatna, velká udržovaná zahrada, garáž, dílna s jámou, skleník, udírna, další místnosti. Cena k jednání: Kč. RK NEVOLAT! Tel.: Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst, František Pilný. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 12. října č. 11/2011 vychází

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem

Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2012 Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé v roce 1988. Kampaň každoročně připadá na poslední květnový den.

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 28.08.2013 OŠMTS: Pracovníci školství ORP: Moderoval: Bc. Tomáš Pokorný, Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 45. týden Po 3.11. Út 4.11. St 5.11. Čt 6.11. 46. týden Po 10.11. Út 11.11. St 12.11. 16:00 17:00 Beseda o zdravém životním stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více