ROK BAROKA. turistický portál:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz"

Transkript

1 ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E turistický portál: LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října byla po rekonstrukci slavnostně otevřena Červená kaplička na Pumberkách Státní svátek, spojený s dvěma vystoupeními studentů v r a 50 let poté, potkal jak se mi to dnes jeví nepříliš šťastný úděl. Zatímco například 28. říjen je v zásadě respektován a celkem snad i ctěn celou veřejností, v případě 17. listopadu jako výročí to platí takto obecně jen pro vystoupení studentů v době nacistické poroby. Naproti tomu vzpomínka na listopadové události 1989 je už dnes přijímána různým způsobem a je mnoho obyvatel naší země, kteří reagují popuzeně, pokud se někdo vyjádří o listopadu 1989 pozitivně a s pietou. Ty, kteří na zmínku o listopadu 1989 reagují podrážděně, lze (vedle komunistů, pro které to byla i politická porážka) rozdělit zhruba na 2 skupiny. Část veřejnosti reaguje na zmínku o listopadových událostech přibližně slovy, že šlo o podvod a dohodnutou komedii, která měla prý z komunistických papalášů vytvořit kapitalisty a odstranit zbytky systému, který tomu i když nedemokraticky bránil. Jiní se domnívají, že listopadové události třebaže také částečně manipulované byly v podstatně správnou snahou, ale naděje s těmito událostmi spojené, byly prý hanebně zrazeny. Co k tomu říci? Někdy mi připadá, že čím větší naděje, tím větší zklamání potom. Zdá se, že svoboda volby v našem světě není dnes a ani tehdy nebyla příliš velká. Jak jinak si totiž vysvětlit, že téměř všechny státy bývalého reálného socialismu prošly po r přibližně stejnou transformací a taky deziluzí jako my sami? A to jak tam, kde se po pluralitních volbách z více politických stran chopili moci přejmenovaní komunisté, tak i tam, kde naopak po volbách nastoupily strany, které se oproti bývalým komunistům vymezovaly jako jejich protivníci. Snad jen Slovinsko prošlo trochu jinou cestou ekonomické transformace. Jenže ani občan této (tehdy i dnes) nejvyspělejší země bývalého reálného (v tomto případě tzv. samosprávného) socialismu není dnes příliš spokojen jak jsem se 17. listopad osobně přesvědčil při rozhovorech s některými z nich. Také Slovinci se dnes potýkají s problémy v některých případech odlišnými, ale někdy i stejnými jako my. Hospodářský systém reálného socialismu byl nebo je demontován i v zemích, kde žádná jak se říká předem dohodnutá komedie neproběhla a kde si komunisté tzv. vedoucí úlohu udrželi. A země, kde hospodářský systém reálného socialismu zůstal, nemají zrovna pověst zemí, kde se běžnému občanu dobře žije. Například Korea se po osvobození od japonské okupace rozvíjela ve dvou částech země odlišným způsobem a ještě v roce 1962 byla ta severní, lidově demokratická Korea, vyspělejší než ta jižní, kapitalistická, a měla tehdy dokonce i vyšší životní úroveň. Jak vyznívá celkové porovnání dnes, není myslím třeba nijak rozvádět. Zdá se proto, že naděje spjaté se 17. listopadem zůstávají zatím jen jakýmsi mihotavým nezřetelným světélkem, které jen slabě svítí na naše podivné klopýtání kamsi jak by řekl slavný polský spisovatel Stanislav Lem ve svém Futurologickém kongresu do neznámé budoucnosti. Do budoucnosti jak se to dnes jeví plné nejistot a stínů Jak to ale dnes vypadá, tak nejen my, ale i celý starý západní vyspělý svět, který po druhé světové válce tak zajímavě skloubil a propojil sociální a hospodářský rozměr vyspělých zemí s osobní svobodou a politickou pluralitní demokracií a který v nás budil velké naděje, ztrácí postupně (zejména na úseku sociálním) to, čím se jevil tak přitažlivým. I občané starého západního vyspělého sociálně tržního kapitalismu, existujícího po druhé světové válce, teď čím dál tím rychleji přicházejí o to, co ještě donedávna považovali za samozřejmost. Ale musí to tak všechno být? Na to si můžeme odpovědět jen my sami. Až na to, že dnes už zřejmě zdaleka nepostačí jen rázná odpověď, učiněná společenskou většinou POUZE v naší republice. Miroslav Tejkl, místostarosta Chrudimi Bude v listopadu Martin Loew Patagonie Na konci světa středa 2. listopadu v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha O Sněhurce Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících pro nejmenší diváky. sobota 5. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Jakub Smolík Koncert oblíbeného romantického zpěváka. pondělí 7. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Pohádky ze zdi Výstava komiksových obrázků Libora Škrdlíka. vernisáž výstavy ve středu 9. listopadu v 17 hodin krypta Muzea barokních soch Nový Zéland live-diashow Leoše Šimánka pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin Divadlo Karla Pippicha 760. CHHV CHRUDIMSKÉ RENDEZVOUS Účinkuje Chrudimská komorní filharmonie a Litomyšlský symfonický orchestr. středa 16. listopadu v 19 hodin velký sál Muzea Loutkářský víkend Krakonošova rýma sobota 19. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Pyšná princezna sobota 19. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha O Budulínkovi neděle 20. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Dešťová víla neděle 20. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Sborový koncert Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a hosté. neděle 20. listopadu v 19 hodin Muzeum barokních soch Tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim pátek 25. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Kateřinské posvícení Tradiční posvícení s pravou zabijačkou. sobota 26. listopadu od 9 do 12 hodin Resselovo náměstí Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 22. řádném jednání dne 19. října 2011 na programu celkem 23 bodů. Rada města mimo jiné: schválila rozpočtové opatření č. 9/2011 ke schválenému rozpočtu města na rok 2011 (rozpočet příjmů se zvyšuje o Kč nejvyšší je dotace z MŠMT na grantový projekt spolufinancovaný z ESF pro ZŠ Školní náměstí ve výši Kč, rozpočet města se zvyšuje na celkovou výši Kč); schválila grantová témata v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2012 (zveřejněna budou v Chrudimském zpravodaji a na webových stránkách města); schválila použití investičního fondu na nákup investic v příspěvkové organizaci Základní škola Dr. Malíka, Chrudim (zakoupen bude server v hodnotě cca Kč a vybavení počítačové učebny za cca Kč); souhlasila s termíny vyhlášených volných dnů v základních školách v Chrudimi ve školním roce 2011/2012: 18. listopadu 2011, 30. dubna a 7. května 2012; schválila výjimku ze směrnice Městského Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2012, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim, Pardubická 67, a na webových stránkách města Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty, nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21. Rada města Chrudim schválila na svém jednání 22. jednání Rady města Chrudim úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na nákup konvektomatu v Základní škole U Stadionu, Chrudim, v hodnotě ,20 Kč vč. DPH od firmy Sezzam, spol. s r. o., Opatovice nad Labem; schválila změnu limitu mzdových prostředků Městské knihovny Chrudim navýšení limitu o Kč bez nároku na zvýšení rozpočtu města (knihovna obdržela dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění výkonu regionální funkce knihovny); schválila změnu ceny díla, termínu dokončení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Statické zajištění hradby v ulici Štěpánkova, Chrudim, firmou Stavební a pece, spol. s r. o., Chrudim (vícepráce jsou ve výši Kč je nutné provést další statické zajištění přilehlého úseku zdiva injektováním speciální pryskyřicí a nahradit opotřebené krycí opukové desky. Termín dokončení se prodlužuje do 15. listopadu 2011); schválila smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra mezi Pardubickým krajem a městem Chrudim Dotace a granty na rok 2012 dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2012: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země, 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti. 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením, 2. B Podpora projektů podporujících soužití generací. 3. Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21: (Zdravotní plán - Zdravé stárnutí, (neinvestiční dotace ve výši Kč je určena na činnost a provoz); vzala na vědomí poskytnuté informace o dotačních možnostech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; schválila bezúplatný převod movitých věcí využívaných kontaktními pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích Hlinsko a Třemošnice v účetní hodnotě Kč; schválila uzavření dohody o narovnání mezi městem Chrudim a firmou DDF EUROSTAV s. r. o., Praha (jedná se o vrácení bankovní záruky ve výši Kč na akci Oprava fasády a klempířských prvků ZŠ Školní náměstí č. p. 6, Chrudim ); udělila společnosti EURO SHOP Company, s. r. o., Slatiňany, souhlas se záborem veřejného prostranství na Resselově náměstí v Chrudimi, a to v termínu října 2011 pro umístění pojízdné prodejny společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. (důvodem je zajištění náhradního prodeje značkové prodejny po dobu rekonstrukce kamenného obchodu). sd - Prevence úrazů u všech věkových skupin, - Zdravější životní styl, - Prevence závislostí. 4. Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.). 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola, 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách. Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace podá Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , js Od 1. ledna 2012 se mění zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna přinese i celostátní odstávku systému výroby dokladů. Proto bude možné požádat o stávající vzor občanského průkazu pouze na MěÚ Chrudim do Žádost o cestovní pas bude možné v Chrudimi podat do Celostátní odstávka systému je plánována od do a od do V této době bude možné požádat pouze o cestovní pas typu blesk s platností půl roku. Občanský průkaz bude možné zhotovit pouze jako růžovou kartičku blesk s platností 1 měsíc. Obnovení provozu vydávání občanských průkazů a cestovních pasu je avizováno na Novinky od končí možnost zápisu titulu do cestovního pasu, - bude možné vyhotovit občanský průkaz i osobě mladší 15 let, Nové občanské průkazy - fotografovat a podepisovat se bude na úřadě, - správní poplatky se od zatím nemění, avizovaná změna, která proběhla v médiích, nebyla prozatím schválena Parlamentem. Od bude možné o občanský průkaz stejně jako o cestovní pas zažádat pouze na Městském úřadě v Chrudimi; na matričních úřadech již tato možnost nebude. Na občanský průkaz se bude fotografovat na úřadě (pokud nepůjde o občanský průkaz typu blesk, kde si musí každý 2 fotografie donést), stejně jako na cestovní doklady. Při žádosti o občanský průkaz po ukončení platnosti bude stačit přinést dosavadní občanský průkaz, fotografie a podpis budou pořízeny na místě. Zažádat o nový vzor občanského průkazu po Novém roce bude pro občany s omezenou pohyblivostí obtížnější, a proto jim chceme alespoň částečně odlehčit a umožnit zažádat již nyní o stávající vzor občanského průkazu. Upozorňujeme občany, kterým končí platnost občanského průkazu v prvním pololetí roku 2012, že mohou požádat o výměnu již nyní do Za občana může donést vyplněnou žádost se současnou fotografií např. partner, syn/dcera či sociální pracovnice, ale vyzvednout si nový občanský průkaz musí každý sám. Vyzvednutí občanského průkazu lze domluvit s pracovnicemi na Městském úřadě v Chrudimi, na oddělení dokladů a evidence obyvatel (konkrétně na občanských průkazech), které jsou ochotné nový občanský průkaz nepohyblivému občanovi doručit. Stejnou službu lze domluvit do i s pracovnicemi matričních úřadů, pokud občan požádá na matrice do tohoto data. Tyto občanské průkazy budou vyhotoveny do konce letošního roku a budou platit 10 let. Bližší informace na Odbor správní, oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel Svatava Dušková, oddělení dokladů a evidence obyvatel, MěÚ Chrudim 2

3 Úspěch ve filmové prezentaci regionu Chrudimsko-Hlinecko Chrudimské videostudio FONA se zúčastnilo prestižního filmového festivalu Tour Region Film 2011, který se letos konal ve dnech 6. až 8. října v Karlových Varech s filmem Chrudimsko-Hlinecko. V konkurenci 139 filmů získal Sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor v Markovicích uspořádaly dne u kulturního zařízení v Markovicích slavnostní odhalení pamětní desky Františka Jandery. Od jeho tragické smrti uplynulo dvacet šest let. Hojná účast na této akci potvrdila, že všichni, kteří ho znali, na něho vzpomínají jako na člověka mimořádných kvalit. František Jandera se narodil v roce 1943 v bývalém mlýně v Šilbochu. Základní školu navštěvoval ve Skutči, po studiu pracoval jako vedoucí cenu za 3. místo v první kategorii filmů. Film byl natočen jako součást projektu Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V současnosti studio dokončuje film z cyklu Kdy cesta může být cíl o železniční trati Pardubice-Havlíčkův Brod. Film by měl ukázat turistické a kulturní možnosti regionu v návaznosti na historii a současnost uvedené železniční tratě. Oba filmy budou předvedeny koncem tohoto roku. O termínu uvedení budeme včas informovat. Tímto bych chtěl poděkovat majiteli AV studio Fona Alexandru Němcovi (www.fona.cz) za velmi dobře odvedenou práci a spolupráci při podpoře cestovního ruchu. Roman Málek Odhalení pamětní desky Františka Jandery provozu v ZZN Chrudim. S manželkou postavili dům v Markovicích, kde se jim narodily tři děti. Jeho mladý život ukončila tragická smrt v září roku Na jeho počest pořádají místní hasiči každoročně hasičskou soutěž Memoriál Farntiška Jandery. Slavnostního odhalení pamětní desky v Markovicích se zúčastnili i zástupci chrudimské radnice, starosta Petr Řezníček a místostarosta Miroslav Tejkl. Ing. Zdenka Fančovičová, předsedkyně osadního výboru Studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim Dne 21. září 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim. Do výběrového řízení se přihlásilo 31 uchazečů, deset z nich podalo cenovou nabídku. Obsahem studie byl nejen návrh rekonstrukce stávajících prostor sportovní haly, ale projektanti měli možnost tvorby samostatných návrhů na možné budoucí využití celého zázemí sportovního areálu. O výsledku výběrového řízení rozhodla Rada města Chrudimi na svém zasedání , přičemž předá Odboru územního plánování a regionálního rozvoje pokyny, jak v této záležitosti bude postupováno dále. Bc. Hana Kovandová, MěÚ Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odd. územního plánování Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Vážení spoluobčané, blíží se zima, a proto bych Vám chtěl sdělit některé informace vztahující se k následujícímu období. Především bych chtěl velmi poděkovat všem lidem, kteří zareagovali na naší výzvu ohledně sbírky na operaci malého štěňátka Jackie, které někdo hodil přes plot do útulku Alík. Během krátké doby se vybralo neuvěřitelných Kč (ke dni ), ze kterých bude hrazena léčba štěněte. Ještě jednou srdečný dík všem. Další informace o útulku najdete na stránkách nového útulku (www.utulek-chrudim.cz). Útulek byl slavnostně otevřen dne za účasti představitelů města a patrona útulku populárního umělce Vládi Hrona. Pokud Vám není osud obyvatel útulku lhostejný, můžete i Vy na ně přispět zasláním finanční částky na účet č /0100, VS 001. Tyto finanční prostředky budou použity ve prospěch zvířat v útulku, na jejich léčbu a na složitější lékařská vyšetření. Oceníme materiální dary ve formě kvalitních granulí, hraček, potřeb pro zvířata apod., které můžete přinést do útulku. Uvítáme také pomoc dobrovolníků při venčení a procházkách se psy. Jak už jsem předeslal v úvodu článku, blíží se zimní období a s tím i předpokládané sněžení. Pro zimní údržbu je zpracován plán zimní údržby po jednotlivých zónách dle městské vyhlášky, který je k nahlédnutí na webových stránkách technických služeb Úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je zmírnění následků a zabezpečení zprůjezdnění komunikací v pořadí a čase daném plánem zimní údržby. Rád bych proto apeloval na všechny řidiče, aby v případě sněžení nenechávali svá auta na chodnících či vjezdech ke svým nemovitostem a snažili se parkovat co nejblíže k okrajům chodníků tak, aby zůstal co největší průjezdný pruh pro naši těžkou techniku a traktory. Je potřeba si také uvědomit, že každý z nás má předvídat, a pokud sněží či mrzne, je nutné dbát zvýšené opatrnosti jak na komunikacích, tak na chodnících. Není v silách Technických služeb ani nikoho jiného být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněhu, náledí či sněhové kalamity. Chci Vás však všechny ubezpečit, že zaměstnanci Technických služeb udělají vše, co je v jejich silách, pro zmírnění následků zimního období. Ing, Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. 3

4 Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim má od novou ředitelku, PhDr. Radku Melicherovou, která 6 let pracovala právě v této instituci jako speciální pedagog ve speciální třídě. Za tuto dobu nasbírala mnoho zkušeností s integrováním různě handicapovaných dětí, vyžadujících specifické výchovně vzdělávací podmínky. Spolupracovala s řadou významných zařízení z oblasti Speciálně pedagogických center (např. Kociánka Brno, SPC Svítání Pardubice aj.) a s pedagogicko-psychologickými poradnami. Během osmileté praxe speciálního pedagoga ve Středisku výchovné péče Archa Chrudim nasbírala mnoho pracovních i osobních zkušeností s prací s klienty i jejich zákonnými zástupci, denně pracovala v mnoha mateřských, základních i speciálních školách po celém Pardubickém kraji a spolupracovala také se specializovanými zařízeními tohoto kraje. Některým čtenářům by se mohlo zdát, že jde tedy o mladou, nezkušenou, začínající ředitelku, avšak její praxe započala již v roce redakce Jak je to s Mateřskou školou v ulici Sv. Čecha? Je nasnadě uvést na pravou míru různé spekulace o dalším vývoji mateřské školy a o existenci speciální třídy v této mateřské škole. Integrování handicapovaných dětí je důležité a potřebné, je ale jistě na zváženou, do jaké míry a jaké typy handicapů s jakou mírou závažnosti je vhodné zařazovat do mateřské školy běžného typu. Je důležité uvědomit si, že se jedná o školské a ne o zdravotnické zařízení. Chod speciální třídy bude v každém případě zachován, péče o 15 integrovaných žáků se všemi typy omezení a postižení se zkvalitňuje. Intenzivně spolupracujeme s rodiči integrovaných žáků. Ve speciální třídě je v tuto dobu vedeno čtrnáct integrovaných žáků. V této třídě pracují dvě kmenové učitelky, které vedou čtyři pedagogické asistenty. V této speciální třídě jsou také realizovány celoroční studentské praxe především ze Střední zdravotnické školy Chrudim a z kurzů nastávajících asistentů pedagogů. V současné době zvažujeme i možnost získání osobních asistentů z Úřadu práce Chrudim. Ve speciální třídě nadále probíhá ozdravný program, od listopadu začne vodoléčba v perličkové lázni, již probíhají inhalace, cvičení na balonech, na speciálním stroji Motren aj. V mateřské škole je k dispozici speciálně vycvičený terapeutický pes. Je využíván ke zklidnění dětí, k procvičování jemné a hrubé motoriky, ke komunikaci a dalším netradičním metodám v práci s dětmi. Přítomnost psa je velmi pozitivně komentována ze strany dětí, rodičů i personálu. Mateřská škola je zapojena v projektu Zdravá mateřská škola. Klademe důraz na správnou životosprávu, na pravidelný dlouhotrvající pobyt dětí venku a na správné a kvalitní stravování. Děti se zúčastní mnoha akcí pořádaných městem Chrudim. V mateřské škole bude nadále působit známý pěvecký sbor Klíček. V letošním roce byla uzavřena dohoda mezi ZUŠ Chrudim a naší školou. V tomto projektu se zaměřujeme na zkvalitnění výuky pěveckého projevu, na správnost držení těla a dechovou, artikulační i hlasovou techniku, rytmizaci i intonaci. Naší snahou bude propojit pěvecký sbor Klíček složený z předškolních žáků mateřské školy se sbory, které mají letitou tradici v ZUŠ Chrudim i v jiných uměleckých školách. V tomto roce realizujeme projekt v rámci grantu města Chrudim A dávej na sebe pozor. Tento projekt je realizován v návaznosti na projekt loňský, orientovaný na prevenci násilí a šikany u dětí předškolního věku. Letošní projekt má devět tematických okruhů, které jsou zaměřeny na podporu prevence dětských úrazů a života Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim Dle stanoveného harmonogramu průběhu projektu Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) uvažovalo Město vyhlásit v období od do Výzvu k předkládání dílčích projektů IPRM. Z důvodu alokovaných dotačních prostředků, jejichž skutečná výše se odvíjí od aktuálního kurzu eura, a také skutečně realizovaných a ukončených dílčích projektů bude termín pro vyhlášení výzvy posunut na období prvního pololetí roku O vyhlášení výzvy bude veřejnost včas informována na webových stránkách města a prostřednictvím Chrudimského zpravodaje. Pro případné předkladatele dílčích projektů bude ve hod. v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici proběhne Ochutnávka jídel v hod v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím! Kavárničky: ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hod. v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku UPOZORNĚNÍ! Registrace všech studentů 14. a od 9.00 do hod v suterénu Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku: první skupina 7. a druhá skupina 1., 8. a třetí skupina 2., 9., 16. a Nová ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Plán CSSP na listopad k výzvě uspořádán informativní seminář, kde jim formou konzultace a poradenství bude nápomocno při přípravě a zpracování. Na schůzku budou pozvání zástupci Centra pro regionální rozvoj i zástupci Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Začátky vždy v 9.00 hodin. Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi: první skupina 1., 15. a druhá skupina 2., 16. a Začátky vždy v hodin Národní divadlo přednášející paní RNDr. Jana Procházková. Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 9. a ve hodin druhá skupina 9. a v hodin Od nastupuje do funkce nová ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Mgr. Hana Pilná jmenovaná Radou města Chrudim dne ohrožujícího chování dětí předškolního věku. Do projektu budou začleněni i rodiče našich žáků. Témata budou realizována ve všech třídách. Jedná se např. o témata prevence dopravních úrazů, prevence požárů, požití léků nebo chemikálií, prevence úrazů elektrickým proudem, prevence utonutí nebo pádů z výšky aj. Novinkou v systému spolupráce rodiny a školy je zařazení pravidelných měsíčních setkávání s rodiči a jejich dětmi v celé naší škole v rámci odpoledních dílen, a to jak v rámci třídy, tak v rámci celoškolní akce spolupořádané učitelkami a rodiči našich žáků. Naši žáci se budou zúčastňovat mnoha aktivit pořádaných různými institucemi. Do konce letošního roku to např. bude keramika v DDM Chrudim, lesní pedagogika na Podhůře, atletické dopoledne na AFK Chrudim. K tomu pravidelné navštěvování kulturních představení, výstav a dalších rozmanitých aktivit. Hodiny pěveckého sboru budou probíhat dvakrát týdně v dopoledních hodinách, jednou týdně mají děti možnost navštěvovat výuku angličtiny, hry na flétnu, bejbytaneční, výtvarný kroužek, logopedii a muzikoterapii. V zimě chystáme lyžařskou školičku v Hlinsku a na jaře předplavecký výcvik. Opět jsme zavedli dvakrát do roka klasické dětské třídní besídky pro rodiče. Závěrem chci poděkovat za vynikající spolupráci veškerému personálu naší mateřské školy, bez něhož by bylo velmi těžké v nové řídící funkci obstát. Děkuji Vám všem za Vaši vstřícnost, pomoc i ochotu spolupracovat. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Nový webový portál Na základě požadavků veřejnosti byl na městském webu vytvořen portál s HelpDeskem. Tato webová aplikace je zaměřená na problematiku odpadového hospodářství, úklidu ve městě a údržby městské zeleně. Web obsahuje podrobné informace z těchto oblastí a HelpDesk slouží pro komunikaci občanů s pracovníky Městského úřadu Chrudim pro dané oblasti. Pod jednou ikonou přímo z hlavní webové stránky si občané mohou najít příslušné vyhlášky, Plán odpadového hospodářství města, základní informace o systému třídění ve městě, informace o rozmístění kontejnerů na sběr odpadů, provozní dobu a informace o sběrném dvoře, termíny a místa mobilního svozu objemných a nebezpečných odpadů, kontaktní osoby, ale i základní informace k problematice údržby městské zeleně, aktuální informace o plánovaných výsadbách dřevin a kácení apod. Na portálu je k nahlédnutí i mapa dostupnosti kontejnerů, odpadkových košů a laviček ve městě. Cílem HelpDesku je přispět k řešení krátkodobých a okamžitých problémů (havárie, nepořádek, poškození atd.), ale i dlouhodobých problémů v oblasti služeb týkajících se odpadů a městské zeleně. Provoz HelpDesku bude zajišťovat tým osob, které jsou kompetentní dané problémy řešit. Systém je spuštěn ve zkušebním provozu, nová data sem budou postupně vkládána. Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.

5 Občanské sdružení Altus, které každoročně pořádá desítky akcí v Chrudimi a okolí, uvítá ve svých řadách další dobrovolníky. Zároveň všem chce poděkovat za činnosti, které bez nároku na honorář vykonávají. A právě v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo sdružení malou retro výstavu s názvem Zadarmo jsem pomáhal v Tatrách a jsem na to hrdý. Svoji premiéru měla 27. října 2011 v rámci Dňa otvorených dverí na úřadu Prešovského samosprávného kraje. V Chrudimi se výstava bude konat od čtvrtka 3. do čtvrtka 10. listopadu ve vestibulu Divadla Den pro dětskou knihu Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků na sobotu před první adventní nedělí. Dětské oddělení bude otevřeno od 8 do 12 hodin a připravili jsme pro Vás kromě půjčování knih i výtvarné předvánoční hrátky. Máte doma přečtené knihy a mohly by ještě někomu posloužit? Hledáte knihu a nemůžete ji nikde sehnat? Navštivte naši Burzu dětských knih a učebnic. Dětské knihy a učebnice, které chcete prodat, přineste v týdnu od úterý do pátku do informačního oddělení v době od 8.30 do hodin. Prodej knih se uskuteční v sobotu od 8.30 do 12 hodin ve vestibulu Městské knihovny Chrudim. Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou Městská knihovna Chrudim v rámci projektu Kde Staň se i Ty dobrovolníkem Akce Městské knihovny Karla Pippicha a bude přístupná v době předprodeje a před divadelními představeními. Záštitu nad akcí převzal předseda Prešovského samosprávného kraje Peter Chudík, senátor Petr Šilar a radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Partnerem výstavy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijďte i Vy na vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 16 hodin a hned po ní pohovořit s dobrovolníky o jejich činnost a nebo ještě lépe přijďte nám říci, že se chcete zapojit do našich aktivit. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus, končí svět vyhlašuje literární soutěž Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou. Myslíte si, že máte literární talent? Chcete se stát spisovatelem? Chcete psát, ale dosud jste nenašli odvahu? Teď máte příležitost si to vyzkoušet. Známá spisovatelka Renata Štulcová pro Vás rozepsala krátký příběh opředený dějinami českých zemí, fantazií a napětím a je jenom na Vás, jak bude příběh pokračovat. Začátek příběhu najdete cr.cz a další informace získáte v dětském oddělení Městské knihovny Chrudim. Soutěžní práci s údaji o autorovi zasílejte na adresu nejpozději do 15. prosince Text by měl být napsán ve formátu Word, písmem Times New Roman, velikostí 12, rozsah maximálně 3 stránky A4. Nejlepší příspěvky vybere sama spisovatelka Renata Štulcová. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Diamantová svatba Manželé Hana a Jaroslav Burgetovi oslavili v kruhu své rodiny dne 26. září 2011 diamantovou svatbu 60 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti starosta města Petr Řezníček. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Zlatá svatba Manželé Marie a Miroslav Luňáčkovi oslavili v kruhu své rodiny dne 10. října 2011 zlatou svatbu 50 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti místostarosta města, pan Roman Málek. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Osobní oznámení Je tomu smutných 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, manželka a babička paní Marie Pelikánová z Chrudimi. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. rodina Pelikánova Vítání občánků 12. září 2011 Václav Polák, Vojtěch Čech, Adam Špelda, Monika Chabadová, Eliška Teresková, Barbora Jahelková, Ella Korejtková a Rudolf Paulus. 19. září 2011 Nikola Kokyová, Adam Vokáček, Vojtěch Kořínek, Ondřej Malý, Bartoloměj Súder, Filip Mareček, Berta Pecinová, Tereza Bencová, Tadeáš Vopršal, Tereza Šedová a Vojtěch Ročňák. 3. října 2011 Beáta Franclová, Pavel Pförtner, Jakub Hromádko, Filip Hromádko, Eliška Tarabová, Václav Mikolin, Sajmon Lamela, Tomáš Resler, Max Meinhold, Viktorie Hochmanová, Alena Košťáková a David Nejtek. 10. října 2011 Zuzana Petrová, Jaroslav Rožek, Mariana Logajová, Lukáš Bohuněk, Zuzana Hiklová, Ondřej Chlebeček, Daniel Makeš, Jakub Salák, Marie Čechlovská, Hana Klimešová a Veronika Spálenková. av Okresní úřad v Chrudimi zamítl počátkem listopadu 1936 několik žádostí o nové hostinské koncese v Chrudimi (svá rozhodnutí odůvodnil tím, že v Chrudimi byly povoleny již 63 hostinské a výčepnické koncese, takže o místní potřebu je dostatečně postaráno). 2. listopadu 1996 se ve velkém sále Muzea konal IV. Mezinárodní kongres primární a komplexní domácí péče. 3. listopadu 1906 se narodil pedagog a spisovatel Karel Hroch (v Chrudimi, kde působil od roku 1941, napsal mnoho knížek pro děti a mládež; největší ohlas u čtenářů mu získalo jeho převyprávění pověstí o známém chrudimském vtipálkovi z 1. poloviny 16. století Čtverák Kacafírek). Od 7. listopadu do 6. prosince 1986 měli zájemci o sochy, tapiserie a vystřihovanou grafiku Kornelie a Zdeňka Němečkových možnost zhlédnout jejich výstavu v chrudimském divadle Z. Nejedlého (jejího zahájení se zúčastnil i ministr kultury M. Klusák; obdobná výstava těchto autorů se uskutečnila v chrudimském divadle už v listopadu 1976). 13. listopadu 1981 byl na počest 125. výročí Výročí měsíce založení hudebního spolku Slavoj uspořádán ve velkém sále Okresního kulturního střediska v Chrudimi slavnostní koncert (vystoupil na něm i národní umělec Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze). 14. listopadu 1966 zazněla při příležitosti 125. výročí narození A. Dvořáka v Chrudimi opět slavná kantáta Stabat mater (nastudovalo ji několik pěveckých souborů Východočeského kraje, hrál Pardubický symfonický orchestr a zpíval sólista opery Národního divadla v Praze Karel Kalaš). 18. listopadu 1881 se v Chrudimi narodil pozdější středoškolský pedagog, historik a hudební skladatel Jaroslav Mikan (o Chrudimi pojednává jeho výběr z dokumentů Karel Pippich ve světle hudební korespondence a studie Alois Hnilička ). Na památku světodějných událostí a k uctění hrdinů pro vlast a císaře padlých pořádaly obecné a měšťanské školy v Chrudimi dne 19. listopadu 1916 slavnost vysazování válečných stromů. 20. listopadu 1956 vystoupil v Chrudimi 120 členný korejský pěvecký soubor. 21. listopadu 1996 vystoupila ve velkém sále 5 chrudimského Muzea sólistka Hudebního divadla v Karlíně, zpěvačka Gala Macků. 25. listopadu 1966 se v malém sále chrudimského Domu osvěty konala beseda se členy Chrudimského kvarteta J. Vodrážkou, V. Břízou, K. Židkem a Z. Spurným (6. března 1946 při první veřejné produkci kvarteta byl jeho členem místo V. Břízy J. Vlček). 25. listopadu 1976 se uskutečnilo slavnostní zasedání k 25. výročí chrudimského Svazarmu. 28. listopadu 1926 zavítal do Chrudimi bratislavský župan dr. Metoděj Bella (ve velkém sále Průmyslového muzea přednášel O poměrech na Slovensku). 30. listopadu 1916, v den pohřbu J. V. císaře a krále Františka Josefa I., byly v chrudimském arciděkanském chrámu slouženy smuteční služby Boží (po dobu bohoslužeb musely být všechny obchody a úřady uzavřeny). Prahnízdo Kosů chrudimských oslavilo koncem listopadu výročí svého založení (v roce 1936 mělo 50 členů). Pavel Kobetič

6 Festival dětských folklorních souborů se po roce opět vrací do Chrudimi. Občanské sdružení Tradice Evropy pořádá ve dnech listopadu 2011 již XIII. ročník Mezinárodního dětského folklórního festivalu Tradice Evropy. Zveme základní školy i širokou veřejnost na zajímavé koncerty. Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Belgie, Slovenska, Rumunska, Finska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší i diváky v Chrudimi dne v hod. v Divadle K. Pippicha. Koncepce festivalu již několik let úspěšně realizuje model, ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující setkávají s diváky školního věku. Smysl a význam projektu hodnotí především děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně zhlédne koncerty Tradice Evropy zvou na svá představení přes dětí. Cílem festivalu se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou, tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané národy spojují. Základní školy tak využívají možnost zhlédnout představení jako součást multikulturní výchovy. V podvečerních hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti svými galaprogramy. Nenechte si ujít vystoupení plná dětského zpěvu, tance a především radosti a úsměvů. Listopadové bubnování a slavnostní poděkování dobrovolníkům Někteří z vás mají určitě dosud v paměti velmi příjemný zážitek ze skupinového červnového bubnování Drum Circle na zahradě MŠ v ulici Strojařů. Přívlastek příjemný odpovídá jednoznačně pozitivnímu hodnocení všech účastníků této akce. Její realizaci napomohla dotace na projekt Zdraví na duši i na těle od Zdravého města Chrudim. Kromě dvou skupinových bubnování projekt zahrnoval také například říjnový zážitkový zdravotní seminář zaměřený na poskytování první pomoci dětem. V rámci projektu Ten zkusí to a ten zas tohle se v roce 2011 zapojila do nejrůznějších aktivit Mama klubu řada dobrovolníků z řad dětí i dospělých. V listopadu proběhne druhé dvouhodinové bubnování Drum Circle otevřené úplným začátečníkům i zkušeným zájemcům všech věkových kategorií. Slavnostní punc mu dodá předávání děkovných listů a oceňování dobrovolníků letošního roku. Akcí skupinového bubnování je zároveň chceme odměnit, neboť svou prací přispěli Na minutu s Tomášem Kvasničkou ke zdárnému uskutečnění nejrůznějších aktivit Mama klubu. Vzhledem k pokročilé roční době se bubnování v pátek 25. listopadu od hodin uskuteční ve Výsadkářském klubu Rozhledna, kam zveme všechny zájemce. Pro příchozí budou k dispozici nejrůznější perkuse, rytmické nástroje, bubny nebo bubínky. Kdo vlastní nástroj, vezměte si jej s sebou. Kapacita pátečního setkání je omezena na maximálně 100 osob včetně dětí, které se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Mama klubu od počátku listopadu. Využijte příležitosti a přijďte i s celou rodinou! Skupinové bubnování vede zkušený profesionál, aktivní perkusionista, facilitátor Petr Šušor působící především v Praze. Je zpěvák, tanečník, iniciátor a organizátor indiánského zpívání. Více najdete na Věra Kuzmová, Mama klub Až budeme rozsvěcet svíce na hrobech předků těch, kdo nás předešli v životě a ve smrti, chvíli budeme stát a vnímat atmosféru, na jedné straně tísnivou, na druhé nadějnou. Zjistíme, že jsme rozsvítili místo jinak temné, není to záře slunce, ale není to úplná tma. Jsme schopni něčeho dosáhnout, my, obyčejní, tápající lidé. Máme v sobě touhu pro naše zemřelé ještě něco učinit, oplatit. První křesťané si uvědomovali, že tvoří se zemřelými jedno společenství, připomínali si je při každé mši svaté, pamatovali na ně při výročích jejich zesnutí. Byli přesvědčeni, že zemřelým se má pomáhat modlitbou a obětí. Je krásné, že Památka věrných zesnulých je zařazena za Slavnost všech svatých: ti se přimlouvají za nás i za naše zemřelé a těší se na společné, nikdy nekončící setkání na věčnosti. A naši zemřelí, kolik z nich je už u Boha svatých? A tak vyhlížejme s nadějí a úctou tyto dny, které nemusí být smutné a tísnivé, ale i naším přičiněním mohou být posvátné a plné naděje. Tomáš Kvasnička, kaplan římskokatolické farnosti v Chrudimi Akce se koná pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské, poslance Mgr. Jana Čechlovského a hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival TRADICE EVROPY Mgr. Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Kuřátka Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2012/2013 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otvíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02) Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 7. prosince 2011 od do hodin a 18. ledna 2012 od do hodin, nebo po domluvě mimo tyto dny, tel , Východočeské divadlo Pardubice nabízí předplatné na rok 2012 Pokud ještě nemáte předplatné do Východočeského divadla a chcete zhlédnout všechny naše inscenace bez čekání na vstupenky ve frontě v předprodeji a s výraznou slevou, využijte ABONMÁ NA ROK 2012, které opět poskytne celou řadu výhod! Pokud již jste předplatitelem divadla, za což děkujeme, nezapomeňte si předplatné obnovit, vaše oblíbená místa v hledišti divadla budou rezervována do pátku 9. prosince, po tomto termínu budeme neobnovené permanentky prodávat novým zájemcům. Prodej abonentních vstupenek na rok 2012 zahájíme v pondělí 7. listopadu, jedná se o Klasické předplatné (skupiny A, B, C, E, F a H) a Seniorské předplatné (skupiny T, U a X). Více informací o předplatném získáte v obchodním oddělení VČD, na tel či na stránkách Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD 6

7 Se svou velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory opět zavítá do Chudimi Leoš Šimánek. Jeho letošní pásmo je věnováno Novému Zélandu. Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokráte do Aotearoa země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí začínající u písečných Leoš Šimánek v Chudimi pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani tentokráte autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svou rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kanoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Speciální základní škola Chrudim V tomto příspěvku Vás chceme seznámit s dvěma projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů Evropské unie, jejichž příjemcem je naše škola od roku 2009 a Letošní školní rok je třetím a posledním rokem prvního projektu Stimulace, příležitost, úspěch. Výdaje z přiděleného jeden a půl milionu korun kontroluje Pardubický kraj. V ZŠ praktické jsme již zkompletovali metodiku Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník v tematických celcích Léto a Podzim. Roční období Zima a Jaro jsou ve fázi dokončovací. Pracovní listy k těmto metodikám jsou ověřovány s pomocí interaktivní tabule ve všech uvedených ročnících. Finalizuje se metodika Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. S přechodem školní počítačové sítě na vyšší verzi MS Office 2010 musí být upraveny již vytvořené metodiky pro MS Excel v 7. ročníku a MS PowerPoint v 8. ročníku. V rámci školního vzdělávacího programu jsou již dva roky v 9. ročníku ověřovány prezentace Původ a vývoj člověka v učivu Přírodopisu a Druhy elektráren v učivu Fyziky. Žáci po výukové prezentaci vyplňují testy připravené speciálně k těmto prezentacím. V ZŠ speciální jsou ve finální podobě metodiky Psaní pro 6. a 7. ročník, metodika Svět barev, tvarů a zvuků pro smyslovou výchovu a Stimulace pohybem pro rehabilitační tělesnou výchovu. Letos bude dokončena metodika Psaní pro 8. ročník a metodika Svět zvířátek pro rozumovou výchovu. Součástí klíčových aktivit je i proškolování dalších pedagogů a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. Vyučování napomáhají a zpestřují speciální pomůcky získané v rámci projektu. Všechny metodické materiály vytvořené našimi pedagogy budou k dispozici veškerým základním školám nejen Pardubického kraje. Od května 2011 realizujeme druhý projekt Učení Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set metrů výšky. Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy Nový Zéland: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů. Cestovatel Leoš Šimánek uvádí svou live-diashow v Divadle Karla Pippicha v pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin. Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách redakce je hra. Zaměřujeme se v něm na tvorbu digitálních učebních materiálů a na prevenci rizikového chování dětí. Spolupracujeme s Pedagogickopsychologickou poradnou Chrudim a sdružením Šance pro Tebe. Obě organizace pro naše žáky připravují tematicky zaměřené kurzy prevence sociálně-patologických jevů. Všichni pedagogové školy prošli vzdělávacím kurzem vytváření učebních materiálů s pomocí informačních technologií a nyní do června 2013 budou vytvářet a ověřovat vzniklé prezentace ve výuce. Tento milionový projekt kontroluje přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Iva Holubcová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23. až 25. dubna Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů. Mgr. Jakub Rychecký, oddělení komunikace Pardubického kraje Chrudimská mini ZOO ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov předala psy do nového útulku, který sídlí v Sečské ulici. Provozní budova útulku v Malecké ulici, kterou vlastní Český zahrádkářský svaz Chrudim-město, sloužila dříve jako klubovna Mladých ochránců přírody Havrani. Proto hodláme realizovat náš původní záměr a postupně zde vybudovat zookoutek drobných domácích zvířat. Takové zařízení jsme již před lety obdivovali v partnerském městě EDE v Nizozemí, které je umístěno v podobném přírodním prostředí. Okolí plánovaného zoo-koutku v Chrudimi je park Na Střelnici. Od r jsme jej s přispěním Ministerstva životního prostředí, následně města Chrudim a Nadace Partnerství, začali udržovat. Po výstavbě altánu jsme byli pověřeni realizováním areálu ekologické výchovy, což bylo schváleno Radou města Chrudim dne Z důvodu výstavby psího útulku byla bohužel práce s mládeží utlumena včetně realizace výukového programu Přírodopis v parku Lady Kalinové. Z těchto důvodů je pro nás přemístění útulku Alík vítané a nyní se již můžeme věnovat původní myšlence, kterou je právě ekologická výchova a osvěta. Václav Cibulka, Tibor Schwarz, ZO ČSOP Chrudim 7

8 Přijměte pozvání do Duhové kavárny Nezisková organizace Momo Chrudim, o. p. s. provozuje sociálně terapeutickou dílnu, v níž lidé s mentálním a tělesným postižením ručně zpracovávají ovčí vlnu. Mezi další aktivity patří obchod s výrobky z ovčí vlny a také kavárna pro veřejnost. Duhová kavárna a obchod obdržely dotaci ve výši 220 tisíc korun od Nadace OKD, která mimo jiné podporuje zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, jež mají obtížnější postavení na trhu práce. Výše zmíněná dotace je využívána na zaměstnání dvou osob se zdravotním znevýhodněním v kavárně a v obchodě a na základní zajištění provozu kavárny. Projekt potrvá do května 2012 a naším cílem je, aby podpořená pracovní místa byla i nadále udržitelná. Ve spolupráci s agenturou podporovaného zaměstnávání Rytmus Chrudim, o. p. s. jsme vybrali dvě osoby, které se nyní zaučují v kavárně a v obchodě. Rádi bychom Vás pozvali do naší Duhové kavárny, která je příjemným místem pro setkání s přáteli, pro pracovní schůzky i pro návštěvu s dětmi, pro něž máme hrací koutek. Máte možnost posedět v nekuřáckém prostředí a začíst se třeba do některé z knih z naší kavárenské knihovničky. K tomu Vám nabídneme dobrou kávu, mošt, horkou zázvorovou limonádu nebo některý z mnoha druhů čajů. Specialitou kavárny jsou sladké a slané palačinky pečené na velké litinové plotně. Kavárna je místem, kde pořádáme kurzy, besedy, přednášky pro veřejnost a také výstavy. V listopadu plánujeme mimo jiné kurzy automatické kresby, arteterapie, rukodělné kurzy práce s ovčí vlnou, s fimo hmotou, cestovatelskou besedu a seminář mongolské léčitelky Gany. Pozveme Vás na výstavu obrazů květin a výstavu obrazů výtvarné dílny Domova sociálních služeb Slatiňany. Podrobnosti najdete ve Vademecu a na našich stránkách Duhovou kavárnu naleznete v ulici Čs. armády 213 ve žlutém domě naproti vlakovému nádraží. Budeme rádi, když nás přijdete navštívit. Jste srdečně zváni. Jana Peřinová, Momo Chrudim, o. p. s. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce v listopadu listopadu KK stolní tenis ZŠ, SŠ 4. listopadu OK basketbal SŠ chlapci 5. listopadu Setkání LT Sokolka 5. listopadu Podzimní putování 10. listopadu OK plavání ZŠ, SŠ 11. listopadu Předvánoční keramika listopadu Plavecké závody Česká Třebová, 12 let a starší 16. listopadu OK basketbal SŠ dívky 18. listopadu Mandaly a hry v DDM 19. listopadu Plavecké závody Náchod, 10 a 11 let 23. listopadu OK v šachu ZŠ, SŠ 26. listopadu Plavecké závody Jičín, 9 let a mladší 3. prosince Vánoční dílny Večerní keramické kurzy Keramické pondělky 7., 14., 21. a 28. listopadu hod. Keramické středy 2., 9., 23. a 30. listopadu hod. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudimátor přichází! Možná si někteří vzpomenete na to, že 15. května 2010 stohlavý dav za asistence několika kamer hrozil směrem k radnici a běžel Širokou ulicí. Mnozí si tehdy mysleli, že jde o recesi, a nevěřili, že se skutečně natáčí film. Pravda je však opakem a premiéra Chrudimátora udělá 12. listopadu v Městském kině poslední tečku za cyklem akcí Chrudim hraje. V duchu odkazu chrudimských Kosáků vznikl v produkci Chrudimské besedy nízkorozpočtový mytologickohistoricko-hororově-bojově-romanticko-turistic- ko-propagační malofilm, který se pokusil podívat na historii našeho města z netradičního úhlu. Nic pro slabé povahy a vyznavače hlubokomyslného umění! A na co se 12. listopadu 2011 můžete těšit? Od hodin: Příjezd herců k Městskému kinu v ulici Svatopluka Čecha za zvuků hudby, blýskání fotoaparátů a jekotu fanynek. Slavnostní uvedení filmu, rozhovory s herci. Losování cen držitelé vylosovaných vstupenek obdrží unikátní rekvizity z filmu s certifikátem! Vichr z hor. Od hodin představení pro platící veřejnost Film o filmu Chrudimátor a film Chrudimátor (pokud ji nespokojení diváci neukončí předčasně, bude projekce trvat jednu hodinu). Po představení následuje autogramiáda. V případě překročení kapacity sálu následuje od hodin druhé představení pro platící veřejnost. P. T. obecenstvu doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji. Ivo Šulc Den otevřených dveří v chrudimském Centru pro zdravotně postižené Ve čtvrtek 6. října 2011 proběhl v chrudimském Centru od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program i chutné občerstvení. Představily jsme naše služby, ukázaly zrekonstruované prostory Centra i rehabilitační pomůcky, které si lze v případě potřeby vypůjčit. V doprovodném programu byla hostům představena canisterapie a podána informace o podmínkách, za jakých je ji možné poskytnout. Přínosné byly přednášky o všeobecné bezpečnosti Petra Zlesáka, strážníka Městské policie, a o požární bezpečnosti podpraporčíka Vladislava Tomišky, hasiče Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Velkým potěšením pro nás bylo zjištění, že přišlo 68 návštěvníků. Byli mezi nimi nejen naši klienti, ale také místostarostové města Chrudimě, JUDr. Miroslav Tejkl a Roman Málek, poslanec Ing. Miroslav Váňa, zástupci Sociálního odboru a komunálního plánování, zástupci organizací Jitřenka, Centrum J. J. Pestalozziho, Amalthea, Tyflocentrum a další. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a sponzorům za podporu, díky které jsme mohli strávit krásný slunečný den ve skvělé atmosféře. Těšíme se na další setkání. Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková, pracovnice Centra pro zdravotně postižené 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v listopadu 2011 Sobota Rožďalovice Dymokury Městec Králové (18 km) Sraz v 5.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Středa Vrbatův Kostelec Leštinka Skuteč (10 km) Sraz v 9.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Pečky Kouřim (17 km) Sraz v 5.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Sobota Tajný výlet za plným talířem (15 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod Vedoucí: G. Zajícová, tel Středa Skalka Svídnice Škrovád Slatiňany (12 km) Sraz 8.30 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 9.00 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Farma Sluneční dvůr Sraz v 8.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd autobusu v 8.40 hod. (stanoviště č. 5) Vedoucí: V. Písař, tel Sobota Vítání zimy na Monaku mikulášská (15 km) Sraz v hod. na mostě u Tesca, odchod v hod. Vedoucí: V. Písař, L. Machová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel KČT Treking Chrudim akce v listopadu Poslední podzimní vycházka pěší turistika (25 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára Zima přichází Lyžařský oddíl žije a pracuje i pro Vás. Chceteli vědět víc, přijďte na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek v 17 hodin v budově TJ Chrudim na rohu ulic Čs. Partyzánů a Radoušovy naproti Zelenině. Rádi Vás seznámíme s programem 10 zájezdů na hory a s dalšími výhodami, které členství v LO znamená. Těšíme se na vás a na novou sezonu na sněhu. Josef Kopečný, LO Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v listopadu 2011 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út ženy 2. st muži 3. čt ženy 4. pá spol. 5. so spol. 6. ne spol. 7. po muži 8. út ženy 9. st muži 10. čt ženy 11. pá spol. 12. so spol. 13. ne spol. 14. po muži 15. út ženy 16. st muži 17. čt ženy 18. pá spol. 19. so spol. 20. ne spol. 21. po muži 22. út ženy 23. st muži 24. čt ženy 25. pá spol. 26. so spol. 27. ne spol. 28. po muži 29. út ženy 30. st muži Změny jsou vyhrazeny. Informace 5. ročník monackého Cross country maratonu a půlmaratonu sobota 17. září Popáté se sešli závodníci na známém místě v restauraci Monako, aby se přihlásili na nejnáročnější běžecké vzdálenosti maraton a půlmaraton. Běželo se na známém okruhu Malé ceny Monaka. Čtyřikrát maraton a dvakrát poloviční trať s doměřením přesné vzdálenosti. Společně se postavilo na start 14 maratonců a 27 na půlku. Počasí bylo ideální, teplota při startu 17 C, při doběhu 25 C, vál slabý vítr a trať byla suchá. Maraton 1. Josef Šutera, Atletika Polička, 3 hod. 19 min. 0 s. maratonská premiéra 2. Petr Eliáš, Hvězda SKP Pardubice 3 hod. 33 min. 17 s. 3. Pavel Sedlák, Slatiňany 3 hod. 34 min. 12 s. Půlmaraton 1. Miloš Kratochvíl, Hvězda Pardubice, 1 hod. 21 min. 40 s. 2. David Konopek, TURBO Chotěboř, 1 hod. 22 min. 32 s. 3. Ján Griger, Rabštejnská Lhota, 1 hod. 25 min. 54 s. Ženy l. Hana Vejrostová, Pardubice, 1 hod. 37 min. 47 s. Všichni běžci závod dokončili, nikdo nevzdal. Zajímavosti: Čtyři závodníci mají všech 5 maratonů: Jiří Březina (72 let, Přerov) běžel svůj 543. maraton tj. celkem km, Kriško Miroslav (54 let, Skuteč) běžel maraton po 374., což se rovná km. Na půlmaraton přijel běžec ze Klub rekreačních běžců informuje Žiliny, závod měl tedy mezinárodní punc. Stále si více uvědomujeme, že vytrvalostní běh patří do lesní přírody a to potvrzují i stoupající počty závodníků na našich akcích Malá cena Monaka (MCM), tzv. Svatováclavská, se konala Na startu se sešlo 153 závodníků v optimálních běžeckých podmínkách babího léta (teplota 20 C, bezvětří). To se příznivě projevilo na výkonech. Padlo 38 osobních rekordů. První start absolvovalo celkem 26 běžců. Běh na 10 km, muži: 1. Pavel Dymák, Hvězda SKP Pardubice, čas 34 min. 44 s. V ženách 1. místo vybojovala Hana Vejrostová z Pardubic časem 43 min. 51 s. V běhu na 3,6 km zvítězil Miloš Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice) časem 12 min. Nejlepší juniorkou se stala Zuzana Beránková z Jiskry Havlíčkův Brod, čas 14 min. 51 s. Nejlepší mezi ženami byla Jitka Kalná, Atletika Chrudim, čas 14 min. 57 s. Desetikilometrovou trať běželi: František Čapský 125 David Hepner 60 Jan Ryzner 40. Zveme všechny příznivce rekreačního běhání na 268. MCM v neděli 13. listopadu 2011 ve hodin, kde monacké tratě na 10 km a 3,6 km Vás povzbudí podzimní energií. Kdo běží, ten si věří! Na běžecká setkání se těší za KRB Chrudim Vladimír Čumpelík. 9

10 VÁNOČNÍ CUKROVÍ Prodám rodinný dům v Chrudimi v klidné části města, dobrý stav. 4+1 (přízemí sociálka), patro 2 pokoje + šatna, velká udržovaná zahrada, garáž, dílna s jámou, skleník, udírna, další místnosti. Cena k jednání: Kč. RK NEVOLAT! Tel.: Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst, František Pilný. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 12. října č. 11/2011 vychází

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více