ROK BAROKA. turistický portál:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz"

Transkript

1 ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E turistický portál: LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října byla po rekonstrukci slavnostně otevřena Červená kaplička na Pumberkách Státní svátek, spojený s dvěma vystoupeními studentů v r a 50 let poté, potkal jak se mi to dnes jeví nepříliš šťastný úděl. Zatímco například 28. říjen je v zásadě respektován a celkem snad i ctěn celou veřejností, v případě 17. listopadu jako výročí to platí takto obecně jen pro vystoupení studentů v době nacistické poroby. Naproti tomu vzpomínka na listopadové události 1989 je už dnes přijímána různým způsobem a je mnoho obyvatel naší země, kteří reagují popuzeně, pokud se někdo vyjádří o listopadu 1989 pozitivně a s pietou. Ty, kteří na zmínku o listopadu 1989 reagují podrážděně, lze (vedle komunistů, pro které to byla i politická porážka) rozdělit zhruba na 2 skupiny. Část veřejnosti reaguje na zmínku o listopadových událostech přibližně slovy, že šlo o podvod a dohodnutou komedii, která měla prý z komunistických papalášů vytvořit kapitalisty a odstranit zbytky systému, který tomu i když nedemokraticky bránil. Jiní se domnívají, že listopadové události třebaže také částečně manipulované byly v podstatně správnou snahou, ale naděje s těmito událostmi spojené, byly prý hanebně zrazeny. Co k tomu říci? Někdy mi připadá, že čím větší naděje, tím větší zklamání potom. Zdá se, že svoboda volby v našem světě není dnes a ani tehdy nebyla příliš velká. Jak jinak si totiž vysvětlit, že téměř všechny státy bývalého reálného socialismu prošly po r přibližně stejnou transformací a taky deziluzí jako my sami? A to jak tam, kde se po pluralitních volbách z více politických stran chopili moci přejmenovaní komunisté, tak i tam, kde naopak po volbách nastoupily strany, které se oproti bývalým komunistům vymezovaly jako jejich protivníci. Snad jen Slovinsko prošlo trochu jinou cestou ekonomické transformace. Jenže ani občan této (tehdy i dnes) nejvyspělejší země bývalého reálného (v tomto případě tzv. samosprávného) socialismu není dnes příliš spokojen jak jsem se 17. listopad osobně přesvědčil při rozhovorech s některými z nich. Také Slovinci se dnes potýkají s problémy v některých případech odlišnými, ale někdy i stejnými jako my. Hospodářský systém reálného socialismu byl nebo je demontován i v zemích, kde žádná jak se říká předem dohodnutá komedie neproběhla a kde si komunisté tzv. vedoucí úlohu udrželi. A země, kde hospodářský systém reálného socialismu zůstal, nemají zrovna pověst zemí, kde se běžnému občanu dobře žije. Například Korea se po osvobození od japonské okupace rozvíjela ve dvou částech země odlišným způsobem a ještě v roce 1962 byla ta severní, lidově demokratická Korea, vyspělejší než ta jižní, kapitalistická, a měla tehdy dokonce i vyšší životní úroveň. Jak vyznívá celkové porovnání dnes, není myslím třeba nijak rozvádět. Zdá se proto, že naděje spjaté se 17. listopadem zůstávají zatím jen jakýmsi mihotavým nezřetelným světélkem, které jen slabě svítí na naše podivné klopýtání kamsi jak by řekl slavný polský spisovatel Stanislav Lem ve svém Futurologickém kongresu do neznámé budoucnosti. Do budoucnosti jak se to dnes jeví plné nejistot a stínů Jak to ale dnes vypadá, tak nejen my, ale i celý starý západní vyspělý svět, který po druhé světové válce tak zajímavě skloubil a propojil sociální a hospodářský rozměr vyspělých zemí s osobní svobodou a politickou pluralitní demokracií a který v nás budil velké naděje, ztrácí postupně (zejména na úseku sociálním) to, čím se jevil tak přitažlivým. I občané starého západního vyspělého sociálně tržního kapitalismu, existujícího po druhé světové válce, teď čím dál tím rychleji přicházejí o to, co ještě donedávna považovali za samozřejmost. Ale musí to tak všechno být? Na to si můžeme odpovědět jen my sami. Až na to, že dnes už zřejmě zdaleka nepostačí jen rázná odpověď, učiněná společenskou většinou POUZE v naší republice. Miroslav Tejkl, místostarosta Chrudimi Bude v listopadu Martin Loew Patagonie Na konci světa středa 2. listopadu v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha O Sněhurce Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících pro nejmenší diváky. sobota 5. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Jakub Smolík Koncert oblíbeného romantického zpěváka. pondělí 7. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Pohádky ze zdi Výstava komiksových obrázků Libora Škrdlíka. vernisáž výstavy ve středu 9. listopadu v 17 hodin krypta Muzea barokních soch Nový Zéland live-diashow Leoše Šimánka pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin Divadlo Karla Pippicha 760. CHHV CHRUDIMSKÉ RENDEZVOUS Účinkuje Chrudimská komorní filharmonie a Litomyšlský symfonický orchestr. středa 16. listopadu v 19 hodin velký sál Muzea Loutkářský víkend Krakonošova rýma sobota 19. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Pyšná princezna sobota 19. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha O Budulínkovi neděle 20. listopadu v 10 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Dešťová víla neděle 20. listopadu v 15 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha Sborový koncert Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a hosté. neděle 20. listopadu v 19 hodin Muzeum barokních soch Tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim pátek 25. listopadu v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Kateřinské posvícení Tradiční posvícení s pravou zabijačkou. sobota 26. listopadu od 9 do 12 hodin Resselovo náměstí Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 22. řádném jednání dne 19. října 2011 na programu celkem 23 bodů. Rada města mimo jiné: schválila rozpočtové opatření č. 9/2011 ke schválenému rozpočtu města na rok 2011 (rozpočet příjmů se zvyšuje o Kč nejvyšší je dotace z MŠMT na grantový projekt spolufinancovaný z ESF pro ZŠ Školní náměstí ve výši Kč, rozpočet města se zvyšuje na celkovou výši Kč); schválila grantová témata v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2012 (zveřejněna budou v Chrudimském zpravodaji a na webových stránkách města); schválila použití investičního fondu na nákup investic v příspěvkové organizaci Základní škola Dr. Malíka, Chrudim (zakoupen bude server v hodnotě cca Kč a vybavení počítačové učebny za cca Kč); souhlasila s termíny vyhlášených volných dnů v základních školách v Chrudimi ve školním roce 2011/2012: 18. listopadu 2011, 30. dubna a 7. května 2012; schválila výjimku ze směrnice Městského Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2012, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim, Pardubická 67, a na webových stránkách města Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty, nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21. Rada města Chrudim schválila na svém jednání 22. jednání Rady města Chrudim úřadu Chrudim č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na nákup konvektomatu v Základní škole U Stadionu, Chrudim, v hodnotě ,20 Kč vč. DPH od firmy Sezzam, spol. s r. o., Opatovice nad Labem; schválila změnu limitu mzdových prostředků Městské knihovny Chrudim navýšení limitu o Kč bez nároku na zvýšení rozpočtu města (knihovna obdržela dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění výkonu regionální funkce knihovny); schválila změnu ceny díla, termínu dokončení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Statické zajištění hradby v ulici Štěpánkova, Chrudim, firmou Stavební a pece, spol. s r. o., Chrudim (vícepráce jsou ve výši Kč je nutné provést další statické zajištění přilehlého úseku zdiva injektováním speciální pryskyřicí a nahradit opotřebené krycí opukové desky. Termín dokončení se prodlužuje do 15. listopadu 2011); schválila smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra mezi Pardubickým krajem a městem Chrudim Dotace a granty na rok 2012 dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2012: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země, 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti. 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením, 2. B Podpora projektů podporujících soužití generací. 3. Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21: (Zdravotní plán - Zdravé stárnutí, (neinvestiční dotace ve výši Kč je určena na činnost a provoz); vzala na vědomí poskytnuté informace o dotačních možnostech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; schválila bezúplatný převod movitých věcí využívaných kontaktními pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích Hlinsko a Třemošnice v účetní hodnotě Kč; schválila uzavření dohody o narovnání mezi městem Chrudim a firmou DDF EUROSTAV s. r. o., Praha (jedná se o vrácení bankovní záruky ve výši Kč na akci Oprava fasády a klempířských prvků ZŠ Školní náměstí č. p. 6, Chrudim ); udělila společnosti EURO SHOP Company, s. r. o., Slatiňany, souhlas se záborem veřejného prostranství na Resselově náměstí v Chrudimi, a to v termínu října 2011 pro umístění pojízdné prodejny společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. (důvodem je zajištění náhradního prodeje značkové prodejny po dobu rekonstrukce kamenného obchodu). sd - Prevence úrazů u všech věkových skupin, - Zdravější životní styl, - Prevence závislostí. 4. Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.). 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola, 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách. Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace podá Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , js Od 1. ledna 2012 se mění zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna přinese i celostátní odstávku systému výroby dokladů. Proto bude možné požádat o stávající vzor občanského průkazu pouze na MěÚ Chrudim do Žádost o cestovní pas bude možné v Chrudimi podat do Celostátní odstávka systému je plánována od do a od do V této době bude možné požádat pouze o cestovní pas typu blesk s platností půl roku. Občanský průkaz bude možné zhotovit pouze jako růžovou kartičku blesk s platností 1 měsíc. Obnovení provozu vydávání občanských průkazů a cestovních pasu je avizováno na Novinky od končí možnost zápisu titulu do cestovního pasu, - bude možné vyhotovit občanský průkaz i osobě mladší 15 let, Nové občanské průkazy - fotografovat a podepisovat se bude na úřadě, - správní poplatky se od zatím nemění, avizovaná změna, která proběhla v médiích, nebyla prozatím schválena Parlamentem. Od bude možné o občanský průkaz stejně jako o cestovní pas zažádat pouze na Městském úřadě v Chrudimi; na matričních úřadech již tato možnost nebude. Na občanský průkaz se bude fotografovat na úřadě (pokud nepůjde o občanský průkaz typu blesk, kde si musí každý 2 fotografie donést), stejně jako na cestovní doklady. Při žádosti o občanský průkaz po ukončení platnosti bude stačit přinést dosavadní občanský průkaz, fotografie a podpis budou pořízeny na místě. Zažádat o nový vzor občanského průkazu po Novém roce bude pro občany s omezenou pohyblivostí obtížnější, a proto jim chceme alespoň částečně odlehčit a umožnit zažádat již nyní o stávající vzor občanského průkazu. Upozorňujeme občany, kterým končí platnost občanského průkazu v prvním pololetí roku 2012, že mohou požádat o výměnu již nyní do Za občana může donést vyplněnou žádost se současnou fotografií např. partner, syn/dcera či sociální pracovnice, ale vyzvednout si nový občanský průkaz musí každý sám. Vyzvednutí občanského průkazu lze domluvit s pracovnicemi na Městském úřadě v Chrudimi, na oddělení dokladů a evidence obyvatel (konkrétně na občanských průkazech), které jsou ochotné nový občanský průkaz nepohyblivému občanovi doručit. Stejnou službu lze domluvit do i s pracovnicemi matričních úřadů, pokud občan požádá na matrice do tohoto data. Tyto občanské průkazy budou vyhotoveny do konce letošního roku a budou platit 10 let. Bližší informace na Odbor správní, oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel Svatava Dušková, oddělení dokladů a evidence obyvatel, MěÚ Chrudim 2

3 Úspěch ve filmové prezentaci regionu Chrudimsko-Hlinecko Chrudimské videostudio FONA se zúčastnilo prestižního filmového festivalu Tour Region Film 2011, který se letos konal ve dnech 6. až 8. října v Karlových Varech s filmem Chrudimsko-Hlinecko. V konkurenci 139 filmů získal Sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor v Markovicích uspořádaly dne u kulturního zařízení v Markovicích slavnostní odhalení pamětní desky Františka Jandery. Od jeho tragické smrti uplynulo dvacet šest let. Hojná účast na této akci potvrdila, že všichni, kteří ho znali, na něho vzpomínají jako na člověka mimořádných kvalit. František Jandera se narodil v roce 1943 v bývalém mlýně v Šilbochu. Základní školu navštěvoval ve Skutči, po studiu pracoval jako vedoucí cenu za 3. místo v první kategorii filmů. Film byl natočen jako součást projektu Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V současnosti studio dokončuje film z cyklu Kdy cesta může být cíl o železniční trati Pardubice-Havlíčkův Brod. Film by měl ukázat turistické a kulturní možnosti regionu v návaznosti na historii a současnost uvedené železniční tratě. Oba filmy budou předvedeny koncem tohoto roku. O termínu uvedení budeme včas informovat. Tímto bych chtěl poděkovat majiteli AV studio Fona Alexandru Němcovi (www.fona.cz) za velmi dobře odvedenou práci a spolupráci při podpoře cestovního ruchu. Roman Málek Odhalení pamětní desky Františka Jandery provozu v ZZN Chrudim. S manželkou postavili dům v Markovicích, kde se jim narodily tři děti. Jeho mladý život ukončila tragická smrt v září roku Na jeho počest pořádají místní hasiči každoročně hasičskou soutěž Memoriál Farntiška Jandery. Slavnostního odhalení pamětní desky v Markovicích se zúčastnili i zástupci chrudimské radnice, starosta Petr Řezníček a místostarosta Miroslav Tejkl. Ing. Zdenka Fančovičová, předsedkyně osadního výboru Studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim Dne 21. září 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie Rekonstrukce sportovní haly Chrudim. Do výběrového řízení se přihlásilo 31 uchazečů, deset z nich podalo cenovou nabídku. Obsahem studie byl nejen návrh rekonstrukce stávajících prostor sportovní haly, ale projektanti měli možnost tvorby samostatných návrhů na možné budoucí využití celého zázemí sportovního areálu. O výsledku výběrového řízení rozhodla Rada města Chrudimi na svém zasedání , přičemž předá Odboru územního plánování a regionálního rozvoje pokyny, jak v této záležitosti bude postupováno dále. Bc. Hana Kovandová, MěÚ Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odd. územního plánování Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Vážení spoluobčané, blíží se zima, a proto bych Vám chtěl sdělit některé informace vztahující se k následujícímu období. Především bych chtěl velmi poděkovat všem lidem, kteří zareagovali na naší výzvu ohledně sbírky na operaci malého štěňátka Jackie, které někdo hodil přes plot do útulku Alík. Během krátké doby se vybralo neuvěřitelných Kč (ke dni ), ze kterých bude hrazena léčba štěněte. Ještě jednou srdečný dík všem. Další informace o útulku najdete na stránkách nového útulku (www.utulek-chrudim.cz). Útulek byl slavnostně otevřen dne za účasti představitelů města a patrona útulku populárního umělce Vládi Hrona. Pokud Vám není osud obyvatel útulku lhostejný, můžete i Vy na ně přispět zasláním finanční částky na účet č /0100, VS 001. Tyto finanční prostředky budou použity ve prospěch zvířat v útulku, na jejich léčbu a na složitější lékařská vyšetření. Oceníme materiální dary ve formě kvalitních granulí, hraček, potřeb pro zvířata apod., které můžete přinést do útulku. Uvítáme také pomoc dobrovolníků při venčení a procházkách se psy. Jak už jsem předeslal v úvodu článku, blíží se zimní období a s tím i předpokládané sněžení. Pro zimní údržbu je zpracován plán zimní údržby po jednotlivých zónách dle městské vyhlášky, který je k nahlédnutí na webových stránkách technických služeb Úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je zmírnění následků a zabezpečení zprůjezdnění komunikací v pořadí a čase daném plánem zimní údržby. Rád bych proto apeloval na všechny řidiče, aby v případě sněžení nenechávali svá auta na chodnících či vjezdech ke svým nemovitostem a snažili se parkovat co nejblíže k okrajům chodníků tak, aby zůstal co největší průjezdný pruh pro naši těžkou techniku a traktory. Je potřeba si také uvědomit, že každý z nás má předvídat, a pokud sněží či mrzne, je nutné dbát zvýšené opatrnosti jak na komunikacích, tak na chodnících. Není v silách Technických služeb ani nikoho jiného být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněhu, náledí či sněhové kalamity. Chci Vás však všechny ubezpečit, že zaměstnanci Technických služeb udělají vše, co je v jejich silách, pro zmírnění následků zimního období. Ing, Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. 3

4 Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim má od novou ředitelku, PhDr. Radku Melicherovou, která 6 let pracovala právě v této instituci jako speciální pedagog ve speciální třídě. Za tuto dobu nasbírala mnoho zkušeností s integrováním různě handicapovaných dětí, vyžadujících specifické výchovně vzdělávací podmínky. Spolupracovala s řadou významných zařízení z oblasti Speciálně pedagogických center (např. Kociánka Brno, SPC Svítání Pardubice aj.) a s pedagogicko-psychologickými poradnami. Během osmileté praxe speciálního pedagoga ve Středisku výchovné péče Archa Chrudim nasbírala mnoho pracovních i osobních zkušeností s prací s klienty i jejich zákonnými zástupci, denně pracovala v mnoha mateřských, základních i speciálních školách po celém Pardubickém kraji a spolupracovala také se specializovanými zařízeními tohoto kraje. Některým čtenářům by se mohlo zdát, že jde tedy o mladou, nezkušenou, začínající ředitelku, avšak její praxe započala již v roce redakce Jak je to s Mateřskou školou v ulici Sv. Čecha? Je nasnadě uvést na pravou míru různé spekulace o dalším vývoji mateřské školy a o existenci speciální třídy v této mateřské škole. Integrování handicapovaných dětí je důležité a potřebné, je ale jistě na zváženou, do jaké míry a jaké typy handicapů s jakou mírou závažnosti je vhodné zařazovat do mateřské školy běžného typu. Je důležité uvědomit si, že se jedná o školské a ne o zdravotnické zařízení. Chod speciální třídy bude v každém případě zachován, péče o 15 integrovaných žáků se všemi typy omezení a postižení se zkvalitňuje. Intenzivně spolupracujeme s rodiči integrovaných žáků. Ve speciální třídě je v tuto dobu vedeno čtrnáct integrovaných žáků. V této třídě pracují dvě kmenové učitelky, které vedou čtyři pedagogické asistenty. V této speciální třídě jsou také realizovány celoroční studentské praxe především ze Střední zdravotnické školy Chrudim a z kurzů nastávajících asistentů pedagogů. V současné době zvažujeme i možnost získání osobních asistentů z Úřadu práce Chrudim. Ve speciální třídě nadále probíhá ozdravný program, od listopadu začne vodoléčba v perličkové lázni, již probíhají inhalace, cvičení na balonech, na speciálním stroji Motren aj. V mateřské škole je k dispozici speciálně vycvičený terapeutický pes. Je využíván ke zklidnění dětí, k procvičování jemné a hrubé motoriky, ke komunikaci a dalším netradičním metodám v práci s dětmi. Přítomnost psa je velmi pozitivně komentována ze strany dětí, rodičů i personálu. Mateřská škola je zapojena v projektu Zdravá mateřská škola. Klademe důraz na správnou životosprávu, na pravidelný dlouhotrvající pobyt dětí venku a na správné a kvalitní stravování. Děti se zúčastní mnoha akcí pořádaných městem Chrudim. V mateřské škole bude nadále působit známý pěvecký sbor Klíček. V letošním roce byla uzavřena dohoda mezi ZUŠ Chrudim a naší školou. V tomto projektu se zaměřujeme na zkvalitnění výuky pěveckého projevu, na správnost držení těla a dechovou, artikulační i hlasovou techniku, rytmizaci i intonaci. Naší snahou bude propojit pěvecký sbor Klíček složený z předškolních žáků mateřské školy se sbory, které mají letitou tradici v ZUŠ Chrudim i v jiných uměleckých školách. V tomto roce realizujeme projekt v rámci grantu města Chrudim A dávej na sebe pozor. Tento projekt je realizován v návaznosti na projekt loňský, orientovaný na prevenci násilí a šikany u dětí předškolního věku. Letošní projekt má devět tematických okruhů, které jsou zaměřeny na podporu prevence dětských úrazů a života Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim Dle stanoveného harmonogramu průběhu projektu Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) uvažovalo Město vyhlásit v období od do Výzvu k předkládání dílčích projektů IPRM. Z důvodu alokovaných dotačních prostředků, jejichž skutečná výše se odvíjí od aktuálního kurzu eura, a také skutečně realizovaných a ukončených dílčích projektů bude termín pro vyhlášení výzvy posunut na období prvního pololetí roku O vyhlášení výzvy bude veřejnost včas informována na webových stránkách města a prostřednictvím Chrudimského zpravodaje. Pro případné předkladatele dílčích projektů bude ve hod. v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici proběhne Ochutnávka jídel v hod v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím! Kavárničky: ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hod. v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku UPOZORNĚNÍ! Registrace všech studentů 14. a od 9.00 do hod v suterénu Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku: první skupina 7. a druhá skupina 1., 8. a třetí skupina 2., 9., 16. a Nová ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Plán CSSP na listopad k výzvě uspořádán informativní seminář, kde jim formou konzultace a poradenství bude nápomocno při přípravě a zpracování. Na schůzku budou pozvání zástupci Centra pro regionální rozvoj i zástupci Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Začátky vždy v 9.00 hodin. Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi: první skupina 1., 15. a druhá skupina 2., 16. a Začátky vždy v hodin Národní divadlo přednášející paní RNDr. Jana Procházková. Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 9. a ve hodin druhá skupina 9. a v hodin Od nastupuje do funkce nová ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Mgr. Hana Pilná jmenovaná Radou města Chrudim dne ohrožujícího chování dětí předškolního věku. Do projektu budou začleněni i rodiče našich žáků. Témata budou realizována ve všech třídách. Jedná se např. o témata prevence dopravních úrazů, prevence požárů, požití léků nebo chemikálií, prevence úrazů elektrickým proudem, prevence utonutí nebo pádů z výšky aj. Novinkou v systému spolupráce rodiny a školy je zařazení pravidelných měsíčních setkávání s rodiči a jejich dětmi v celé naší škole v rámci odpoledních dílen, a to jak v rámci třídy, tak v rámci celoškolní akce spolupořádané učitelkami a rodiči našich žáků. Naši žáci se budou zúčastňovat mnoha aktivit pořádaných různými institucemi. Do konce letošního roku to např. bude keramika v DDM Chrudim, lesní pedagogika na Podhůře, atletické dopoledne na AFK Chrudim. K tomu pravidelné navštěvování kulturních představení, výstav a dalších rozmanitých aktivit. Hodiny pěveckého sboru budou probíhat dvakrát týdně v dopoledních hodinách, jednou týdně mají děti možnost navštěvovat výuku angličtiny, hry na flétnu, bejbytaneční, výtvarný kroužek, logopedii a muzikoterapii. V zimě chystáme lyžařskou školičku v Hlinsku a na jaře předplavecký výcvik. Opět jsme zavedli dvakrát do roka klasické dětské třídní besídky pro rodiče. Závěrem chci poděkovat za vynikající spolupráci veškerému personálu naší mateřské školy, bez něhož by bylo velmi těžké v nové řídící funkci obstát. Děkuji Vám všem za Vaši vstřícnost, pomoc i ochotu spolupracovat. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ v ulici Sv. Čecha Nový webový portál Na základě požadavků veřejnosti byl na městském webu vytvořen portál s HelpDeskem. Tato webová aplikace je zaměřená na problematiku odpadového hospodářství, úklidu ve městě a údržby městské zeleně. Web obsahuje podrobné informace z těchto oblastí a HelpDesk slouží pro komunikaci občanů s pracovníky Městského úřadu Chrudim pro dané oblasti. Pod jednou ikonou přímo z hlavní webové stránky si občané mohou najít příslušné vyhlášky, Plán odpadového hospodářství města, základní informace o systému třídění ve městě, informace o rozmístění kontejnerů na sběr odpadů, provozní dobu a informace o sběrném dvoře, termíny a místa mobilního svozu objemných a nebezpečných odpadů, kontaktní osoby, ale i základní informace k problematice údržby městské zeleně, aktuální informace o plánovaných výsadbách dřevin a kácení apod. Na portálu je k nahlédnutí i mapa dostupnosti kontejnerů, odpadkových košů a laviček ve městě. Cílem HelpDesku je přispět k řešení krátkodobých a okamžitých problémů (havárie, nepořádek, poškození atd.), ale i dlouhodobých problémů v oblasti služeb týkajících se odpadů a městské zeleně. Provoz HelpDesku bude zajišťovat tým osob, které jsou kompetentní dané problémy řešit. Systém je spuštěn ve zkušebním provozu, nová data sem budou postupně vkládána. Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.

5 Občanské sdružení Altus, které každoročně pořádá desítky akcí v Chrudimi a okolí, uvítá ve svých řadách další dobrovolníky. Zároveň všem chce poděkovat za činnosti, které bez nároku na honorář vykonávají. A právě v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo sdružení malou retro výstavu s názvem Zadarmo jsem pomáhal v Tatrách a jsem na to hrdý. Svoji premiéru měla 27. října 2011 v rámci Dňa otvorených dverí na úřadu Prešovského samosprávného kraje. V Chrudimi se výstava bude konat od čtvrtka 3. do čtvrtka 10. listopadu ve vestibulu Divadla Den pro dětskou knihu Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků na sobotu před první adventní nedělí. Dětské oddělení bude otevřeno od 8 do 12 hodin a připravili jsme pro Vás kromě půjčování knih i výtvarné předvánoční hrátky. Máte doma přečtené knihy a mohly by ještě někomu posloužit? Hledáte knihu a nemůžete ji nikde sehnat? Navštivte naši Burzu dětských knih a učebnic. Dětské knihy a učebnice, které chcete prodat, přineste v týdnu od úterý do pátku do informačního oddělení v době od 8.30 do hodin. Prodej knih se uskuteční v sobotu od 8.30 do 12 hodin ve vestibulu Městské knihovny Chrudim. Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou Městská knihovna Chrudim v rámci projektu Kde Staň se i Ty dobrovolníkem Akce Městské knihovny Karla Pippicha a bude přístupná v době předprodeje a před divadelními představeními. Záštitu nad akcí převzal předseda Prešovského samosprávného kraje Peter Chudík, senátor Petr Šilar a radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Partnerem výstavy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijďte i Vy na vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 16 hodin a hned po ní pohovořit s dobrovolníky o jejich činnost a nebo ještě lépe přijďte nám říci, že se chcete zapojit do našich aktivit. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus, končí svět vyhlašuje literární soutěž Eliška a král lesa aneb Dopiš Renatu Štulcovou. Myslíte si, že máte literární talent? Chcete se stát spisovatelem? Chcete psát, ale dosud jste nenašli odvahu? Teď máte příležitost si to vyzkoušet. Známá spisovatelka Renata Štulcová pro Vás rozepsala krátký příběh opředený dějinami českých zemí, fantazií a napětím a je jenom na Vás, jak bude příběh pokračovat. Začátek příběhu najdete cr.cz a další informace získáte v dětském oddělení Městské knihovny Chrudim. Soutěžní práci s údaji o autorovi zasílejte na adresu nejpozději do 15. prosince Text by měl být napsán ve formátu Word, písmem Times New Roman, velikostí 12, rozsah maximálně 3 stránky A4. Nejlepší příspěvky vybere sama spisovatelka Renata Štulcová. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Diamantová svatba Manželé Hana a Jaroslav Burgetovi oslavili v kruhu své rodiny dne 26. září 2011 diamantovou svatbu 60 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti starosta města Petr Řezníček. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Zlatá svatba Manželé Marie a Miroslav Luňáčkovi oslavili v kruhu své rodiny dne 10. října 2011 zlatou svatbu 50 let společného života. Jubilantům přišel popřát hodně zdraví, klidu, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti místostarosta města, pan Roman Málek. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. KPOZ Osobní oznámení Je tomu smutných 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, manželka a babička paní Marie Pelikánová z Chrudimi. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. rodina Pelikánova Vítání občánků 12. září 2011 Václav Polák, Vojtěch Čech, Adam Špelda, Monika Chabadová, Eliška Teresková, Barbora Jahelková, Ella Korejtková a Rudolf Paulus. 19. září 2011 Nikola Kokyová, Adam Vokáček, Vojtěch Kořínek, Ondřej Malý, Bartoloměj Súder, Filip Mareček, Berta Pecinová, Tereza Bencová, Tadeáš Vopršal, Tereza Šedová a Vojtěch Ročňák. 3. října 2011 Beáta Franclová, Pavel Pförtner, Jakub Hromádko, Filip Hromádko, Eliška Tarabová, Václav Mikolin, Sajmon Lamela, Tomáš Resler, Max Meinhold, Viktorie Hochmanová, Alena Košťáková a David Nejtek. 10. října 2011 Zuzana Petrová, Jaroslav Rožek, Mariana Logajová, Lukáš Bohuněk, Zuzana Hiklová, Ondřej Chlebeček, Daniel Makeš, Jakub Salák, Marie Čechlovská, Hana Klimešová a Veronika Spálenková. av Okresní úřad v Chrudimi zamítl počátkem listopadu 1936 několik žádostí o nové hostinské koncese v Chrudimi (svá rozhodnutí odůvodnil tím, že v Chrudimi byly povoleny již 63 hostinské a výčepnické koncese, takže o místní potřebu je dostatečně postaráno). 2. listopadu 1996 se ve velkém sále Muzea konal IV. Mezinárodní kongres primární a komplexní domácí péče. 3. listopadu 1906 se narodil pedagog a spisovatel Karel Hroch (v Chrudimi, kde působil od roku 1941, napsal mnoho knížek pro děti a mládež; největší ohlas u čtenářů mu získalo jeho převyprávění pověstí o známém chrudimském vtipálkovi z 1. poloviny 16. století Čtverák Kacafírek). Od 7. listopadu do 6. prosince 1986 měli zájemci o sochy, tapiserie a vystřihovanou grafiku Kornelie a Zdeňka Němečkových možnost zhlédnout jejich výstavu v chrudimském divadle Z. Nejedlého (jejího zahájení se zúčastnil i ministr kultury M. Klusák; obdobná výstava těchto autorů se uskutečnila v chrudimském divadle už v listopadu 1976). 13. listopadu 1981 byl na počest 125. výročí Výročí měsíce založení hudebního spolku Slavoj uspořádán ve velkém sále Okresního kulturního střediska v Chrudimi slavnostní koncert (vystoupil na něm i národní umělec Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze). 14. listopadu 1966 zazněla při příležitosti 125. výročí narození A. Dvořáka v Chrudimi opět slavná kantáta Stabat mater (nastudovalo ji několik pěveckých souborů Východočeského kraje, hrál Pardubický symfonický orchestr a zpíval sólista opery Národního divadla v Praze Karel Kalaš). 18. listopadu 1881 se v Chrudimi narodil pozdější středoškolský pedagog, historik a hudební skladatel Jaroslav Mikan (o Chrudimi pojednává jeho výběr z dokumentů Karel Pippich ve světle hudební korespondence a studie Alois Hnilička ). Na památku světodějných událostí a k uctění hrdinů pro vlast a císaře padlých pořádaly obecné a měšťanské školy v Chrudimi dne 19. listopadu 1916 slavnost vysazování válečných stromů. 20. listopadu 1956 vystoupil v Chrudimi 120 členný korejský pěvecký soubor. 21. listopadu 1996 vystoupila ve velkém sále 5 chrudimského Muzea sólistka Hudebního divadla v Karlíně, zpěvačka Gala Macků. 25. listopadu 1966 se v malém sále chrudimského Domu osvěty konala beseda se členy Chrudimského kvarteta J. Vodrážkou, V. Břízou, K. Židkem a Z. Spurným (6. března 1946 při první veřejné produkci kvarteta byl jeho členem místo V. Břízy J. Vlček). 25. listopadu 1976 se uskutečnilo slavnostní zasedání k 25. výročí chrudimského Svazarmu. 28. listopadu 1926 zavítal do Chrudimi bratislavský župan dr. Metoděj Bella (ve velkém sále Průmyslového muzea přednášel O poměrech na Slovensku). 30. listopadu 1916, v den pohřbu J. V. císaře a krále Františka Josefa I., byly v chrudimském arciděkanském chrámu slouženy smuteční služby Boží (po dobu bohoslužeb musely být všechny obchody a úřady uzavřeny). Prahnízdo Kosů chrudimských oslavilo koncem listopadu výročí svého založení (v roce 1936 mělo 50 členů). Pavel Kobetič

6 Festival dětských folklorních souborů se po roce opět vrací do Chrudimi. Občanské sdružení Tradice Evropy pořádá ve dnech listopadu 2011 již XIII. ročník Mezinárodního dětského folklórního festivalu Tradice Evropy. Zveme základní školy i širokou veřejnost na zajímavé koncerty. Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Belgie, Slovenska, Rumunska, Finska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší i diváky v Chrudimi dne v hod. v Divadle K. Pippicha. Koncepce festivalu již několik let úspěšně realizuje model, ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující setkávají s diváky školního věku. Smysl a význam projektu hodnotí především děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně zhlédne koncerty Tradice Evropy zvou na svá představení přes dětí. Cílem festivalu se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou, tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané národy spojují. Základní školy tak využívají možnost zhlédnout představení jako součást multikulturní výchovy. V podvečerních hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti svými galaprogramy. Nenechte si ujít vystoupení plná dětského zpěvu, tance a především radosti a úsměvů. Listopadové bubnování a slavnostní poděkování dobrovolníkům Někteří z vás mají určitě dosud v paměti velmi příjemný zážitek ze skupinového červnového bubnování Drum Circle na zahradě MŠ v ulici Strojařů. Přívlastek příjemný odpovídá jednoznačně pozitivnímu hodnocení všech účastníků této akce. Její realizaci napomohla dotace na projekt Zdraví na duši i na těle od Zdravého města Chrudim. Kromě dvou skupinových bubnování projekt zahrnoval také například říjnový zážitkový zdravotní seminář zaměřený na poskytování první pomoci dětem. V rámci projektu Ten zkusí to a ten zas tohle se v roce 2011 zapojila do nejrůznějších aktivit Mama klubu řada dobrovolníků z řad dětí i dospělých. V listopadu proběhne druhé dvouhodinové bubnování Drum Circle otevřené úplným začátečníkům i zkušeným zájemcům všech věkových kategorií. Slavnostní punc mu dodá předávání děkovných listů a oceňování dobrovolníků letošního roku. Akcí skupinového bubnování je zároveň chceme odměnit, neboť svou prací přispěli Na minutu s Tomášem Kvasničkou ke zdárnému uskutečnění nejrůznějších aktivit Mama klubu. Vzhledem k pokročilé roční době se bubnování v pátek 25. listopadu od hodin uskuteční ve Výsadkářském klubu Rozhledna, kam zveme všechny zájemce. Pro příchozí budou k dispozici nejrůznější perkuse, rytmické nástroje, bubny nebo bubínky. Kdo vlastní nástroj, vezměte si jej s sebou. Kapacita pátečního setkání je omezena na maximálně 100 osob včetně dětí, které se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Mama klubu od počátku listopadu. Využijte příležitosti a přijďte i s celou rodinou! Skupinové bubnování vede zkušený profesionál, aktivní perkusionista, facilitátor Petr Šušor působící především v Praze. Je zpěvák, tanečník, iniciátor a organizátor indiánského zpívání. Více najdete na Věra Kuzmová, Mama klub Až budeme rozsvěcet svíce na hrobech předků těch, kdo nás předešli v životě a ve smrti, chvíli budeme stát a vnímat atmosféru, na jedné straně tísnivou, na druhé nadějnou. Zjistíme, že jsme rozsvítili místo jinak temné, není to záře slunce, ale není to úplná tma. Jsme schopni něčeho dosáhnout, my, obyčejní, tápající lidé. Máme v sobě touhu pro naše zemřelé ještě něco učinit, oplatit. První křesťané si uvědomovali, že tvoří se zemřelými jedno společenství, připomínali si je při každé mši svaté, pamatovali na ně při výročích jejich zesnutí. Byli přesvědčeni, že zemřelým se má pomáhat modlitbou a obětí. Je krásné, že Památka věrných zesnulých je zařazena za Slavnost všech svatých: ti se přimlouvají za nás i za naše zemřelé a těší se na společné, nikdy nekončící setkání na věčnosti. A naši zemřelí, kolik z nich je už u Boha svatých? A tak vyhlížejme s nadějí a úctou tyto dny, které nemusí být smutné a tísnivé, ale i naším přičiněním mohou být posvátné a plné naděje. Tomáš Kvasnička, kaplan římskokatolické farnosti v Chrudimi Akce se koná pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské, poslance Mgr. Jana Čechlovského a hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival TRADICE EVROPY Mgr. Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Kuřátka Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2012/2013 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otvíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02) Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 7. prosince 2011 od do hodin a 18. ledna 2012 od do hodin, nebo po domluvě mimo tyto dny, tel , Východočeské divadlo Pardubice nabízí předplatné na rok 2012 Pokud ještě nemáte předplatné do Východočeského divadla a chcete zhlédnout všechny naše inscenace bez čekání na vstupenky ve frontě v předprodeji a s výraznou slevou, využijte ABONMÁ NA ROK 2012, které opět poskytne celou řadu výhod! Pokud již jste předplatitelem divadla, za což děkujeme, nezapomeňte si předplatné obnovit, vaše oblíbená místa v hledišti divadla budou rezervována do pátku 9. prosince, po tomto termínu budeme neobnovené permanentky prodávat novým zájemcům. Prodej abonentních vstupenek na rok 2012 zahájíme v pondělí 7. listopadu, jedná se o Klasické předplatné (skupiny A, B, C, E, F a H) a Seniorské předplatné (skupiny T, U a X). Více informací o předplatném získáte v obchodním oddělení VČD, na tel či na stránkách Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD 6

7 Se svou velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory opět zavítá do Chudimi Leoš Šimánek. Jeho letošní pásmo je věnováno Novému Zélandu. Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokráte do Aotearoa země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí začínající u písečných Leoš Šimánek v Chudimi pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani tentokráte autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svou rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kanoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Speciální základní škola Chrudim V tomto příspěvku Vás chceme seznámit s dvěma projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů Evropské unie, jejichž příjemcem je naše škola od roku 2009 a Letošní školní rok je třetím a posledním rokem prvního projektu Stimulace, příležitost, úspěch. Výdaje z přiděleného jeden a půl milionu korun kontroluje Pardubický kraj. V ZŠ praktické jsme již zkompletovali metodiku Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník v tematických celcích Léto a Podzim. Roční období Zima a Jaro jsou ve fázi dokončovací. Pracovní listy k těmto metodikám jsou ověřovány s pomocí interaktivní tabule ve všech uvedených ročnících. Finalizuje se metodika Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. S přechodem školní počítačové sítě na vyšší verzi MS Office 2010 musí být upraveny již vytvořené metodiky pro MS Excel v 7. ročníku a MS PowerPoint v 8. ročníku. V rámci školního vzdělávacího programu jsou již dva roky v 9. ročníku ověřovány prezentace Původ a vývoj člověka v učivu Přírodopisu a Druhy elektráren v učivu Fyziky. Žáci po výukové prezentaci vyplňují testy připravené speciálně k těmto prezentacím. V ZŠ speciální jsou ve finální podobě metodiky Psaní pro 6. a 7. ročník, metodika Svět barev, tvarů a zvuků pro smyslovou výchovu a Stimulace pohybem pro rehabilitační tělesnou výchovu. Letos bude dokončena metodika Psaní pro 8. ročník a metodika Svět zvířátek pro rozumovou výchovu. Součástí klíčových aktivit je i proškolování dalších pedagogů a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. Vyučování napomáhají a zpestřují speciální pomůcky získané v rámci projektu. Všechny metodické materiály vytvořené našimi pedagogy budou k dispozici veškerým základním školám nejen Pardubického kraje. Od května 2011 realizujeme druhý projekt Učení Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set metrů výšky. Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy Nový Zéland: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů. Cestovatel Leoš Šimánek uvádí svou live-diashow v Divadle Karla Pippicha v pondělí 14. listopadu 2011 v a v hodin. Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách redakce je hra. Zaměřujeme se v něm na tvorbu digitálních učebních materiálů a na prevenci rizikového chování dětí. Spolupracujeme s Pedagogickopsychologickou poradnou Chrudim a sdružením Šance pro Tebe. Obě organizace pro naše žáky připravují tematicky zaměřené kurzy prevence sociálně-patologických jevů. Všichni pedagogové školy prošli vzdělávacím kurzem vytváření učebních materiálů s pomocí informačních technologií a nyní do června 2013 budou vytvářet a ověřovat vzniklé prezentace ve výuce. Tento milionový projekt kontroluje přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Iva Holubcová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23. až 25. dubna Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů. Mgr. Jakub Rychecký, oddělení komunikace Pardubického kraje Chrudimská mini ZOO ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov předala psy do nového útulku, který sídlí v Sečské ulici. Provozní budova útulku v Malecké ulici, kterou vlastní Český zahrádkářský svaz Chrudim-město, sloužila dříve jako klubovna Mladých ochránců přírody Havrani. Proto hodláme realizovat náš původní záměr a postupně zde vybudovat zookoutek drobných domácích zvířat. Takové zařízení jsme již před lety obdivovali v partnerském městě EDE v Nizozemí, které je umístěno v podobném přírodním prostředí. Okolí plánovaného zoo-koutku v Chrudimi je park Na Střelnici. Od r jsme jej s přispěním Ministerstva životního prostředí, následně města Chrudim a Nadace Partnerství, začali udržovat. Po výstavbě altánu jsme byli pověřeni realizováním areálu ekologické výchovy, což bylo schváleno Radou města Chrudim dne Z důvodu výstavby psího útulku byla bohužel práce s mládeží utlumena včetně realizace výukového programu Přírodopis v parku Lady Kalinové. Z těchto důvodů je pro nás přemístění útulku Alík vítané a nyní se již můžeme věnovat původní myšlence, kterou je právě ekologická výchova a osvěta. Václav Cibulka, Tibor Schwarz, ZO ČSOP Chrudim 7

8 Přijměte pozvání do Duhové kavárny Nezisková organizace Momo Chrudim, o. p. s. provozuje sociálně terapeutickou dílnu, v níž lidé s mentálním a tělesným postižením ručně zpracovávají ovčí vlnu. Mezi další aktivity patří obchod s výrobky z ovčí vlny a také kavárna pro veřejnost. Duhová kavárna a obchod obdržely dotaci ve výši 220 tisíc korun od Nadace OKD, která mimo jiné podporuje zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, jež mají obtížnější postavení na trhu práce. Výše zmíněná dotace je využívána na zaměstnání dvou osob se zdravotním znevýhodněním v kavárně a v obchodě a na základní zajištění provozu kavárny. Projekt potrvá do května 2012 a naším cílem je, aby podpořená pracovní místa byla i nadále udržitelná. Ve spolupráci s agenturou podporovaného zaměstnávání Rytmus Chrudim, o. p. s. jsme vybrali dvě osoby, které se nyní zaučují v kavárně a v obchodě. Rádi bychom Vás pozvali do naší Duhové kavárny, která je příjemným místem pro setkání s přáteli, pro pracovní schůzky i pro návštěvu s dětmi, pro něž máme hrací koutek. Máte možnost posedět v nekuřáckém prostředí a začíst se třeba do některé z knih z naší kavárenské knihovničky. K tomu Vám nabídneme dobrou kávu, mošt, horkou zázvorovou limonádu nebo některý z mnoha druhů čajů. Specialitou kavárny jsou sladké a slané palačinky pečené na velké litinové plotně. Kavárna je místem, kde pořádáme kurzy, besedy, přednášky pro veřejnost a také výstavy. V listopadu plánujeme mimo jiné kurzy automatické kresby, arteterapie, rukodělné kurzy práce s ovčí vlnou, s fimo hmotou, cestovatelskou besedu a seminář mongolské léčitelky Gany. Pozveme Vás na výstavu obrazů květin a výstavu obrazů výtvarné dílny Domova sociálních služeb Slatiňany. Podrobnosti najdete ve Vademecu a na našich stránkách Duhovou kavárnu naleznete v ulici Čs. armády 213 ve žlutém domě naproti vlakovému nádraží. Budeme rádi, když nás přijdete navštívit. Jste srdečně zváni. Jana Peřinová, Momo Chrudim, o. p. s. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce v listopadu listopadu KK stolní tenis ZŠ, SŠ 4. listopadu OK basketbal SŠ chlapci 5. listopadu Setkání LT Sokolka 5. listopadu Podzimní putování 10. listopadu OK plavání ZŠ, SŠ 11. listopadu Předvánoční keramika listopadu Plavecké závody Česká Třebová, 12 let a starší 16. listopadu OK basketbal SŠ dívky 18. listopadu Mandaly a hry v DDM 19. listopadu Plavecké závody Náchod, 10 a 11 let 23. listopadu OK v šachu ZŠ, SŠ 26. listopadu Plavecké závody Jičín, 9 let a mladší 3. prosince Vánoční dílny Večerní keramické kurzy Keramické pondělky 7., 14., 21. a 28. listopadu hod. Keramické středy 2., 9., 23. a 30. listopadu hod. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudimátor přichází! Možná si někteří vzpomenete na to, že 15. května 2010 stohlavý dav za asistence několika kamer hrozil směrem k radnici a běžel Širokou ulicí. Mnozí si tehdy mysleli, že jde o recesi, a nevěřili, že se skutečně natáčí film. Pravda je však opakem a premiéra Chrudimátora udělá 12. listopadu v Městském kině poslední tečku za cyklem akcí Chrudim hraje. V duchu odkazu chrudimských Kosáků vznikl v produkci Chrudimské besedy nízkorozpočtový mytologickohistoricko-hororově-bojově-romanticko-turistic- ko-propagační malofilm, který se pokusil podívat na historii našeho města z netradičního úhlu. Nic pro slabé povahy a vyznavače hlubokomyslného umění! A na co se 12. listopadu 2011 můžete těšit? Od hodin: Příjezd herců k Městskému kinu v ulici Svatopluka Čecha za zvuků hudby, blýskání fotoaparátů a jekotu fanynek. Slavnostní uvedení filmu, rozhovory s herci. Losování cen držitelé vylosovaných vstupenek obdrží unikátní rekvizity z filmu s certifikátem! Vichr z hor. Od hodin představení pro platící veřejnost Film o filmu Chrudimátor a film Chrudimátor (pokud ji nespokojení diváci neukončí předčasně, bude projekce trvat jednu hodinu). Po představení následuje autogramiáda. V případě překročení kapacity sálu následuje od hodin druhé představení pro platící veřejnost. P. T. obecenstvu doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji. Ivo Šulc Den otevřených dveří v chrudimském Centru pro zdravotně postižené Ve čtvrtek 6. října 2011 proběhl v chrudimském Centru od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program i chutné občerstvení. Představily jsme naše služby, ukázaly zrekonstruované prostory Centra i rehabilitační pomůcky, které si lze v případě potřeby vypůjčit. V doprovodném programu byla hostům představena canisterapie a podána informace o podmínkách, za jakých je ji možné poskytnout. Přínosné byly přednášky o všeobecné bezpečnosti Petra Zlesáka, strážníka Městské policie, a o požární bezpečnosti podpraporčíka Vladislava Tomišky, hasiče Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Velkým potěšením pro nás bylo zjištění, že přišlo 68 návštěvníků. Byli mezi nimi nejen naši klienti, ale také místostarostové města Chrudimě, JUDr. Miroslav Tejkl a Roman Málek, poslanec Ing. Miroslav Váňa, zástupci Sociálního odboru a komunálního plánování, zástupci organizací Jitřenka, Centrum J. J. Pestalozziho, Amalthea, Tyflocentrum a další. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a sponzorům za podporu, díky které jsme mohli strávit krásný slunečný den ve skvělé atmosféře. Těšíme se na další setkání. Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková, pracovnice Centra pro zdravotně postižené 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v listopadu 2011 Sobota Rožďalovice Dymokury Městec Králové (18 km) Sraz v 5.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Středa Vrbatův Kostelec Leštinka Skuteč (10 km) Sraz v 9.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Pečky Kouřim (17 km) Sraz v 5.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel Sobota Tajný výlet za plným talířem (15 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod Vedoucí: G. Zajícová, tel Středa Skalka Svídnice Škrovád Slatiňany (12 km) Sraz 8.30 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 9.00 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Farma Sluneční dvůr Sraz v 8.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd autobusu v 8.40 hod. (stanoviště č. 5) Vedoucí: V. Písař, tel Sobota Vítání zimy na Monaku mikulášská (15 km) Sraz v hod. na mostě u Tesca, odchod v hod. Vedoucí: V. Písař, L. Machová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel KČT Treking Chrudim akce v listopadu Poslední podzimní vycházka pěší turistika (25 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára Zima přichází Lyžařský oddíl žije a pracuje i pro Vás. Chceteli vědět víc, přijďte na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek v 17 hodin v budově TJ Chrudim na rohu ulic Čs. Partyzánů a Radoušovy naproti Zelenině. Rádi Vás seznámíme s programem 10 zájezdů na hory a s dalšími výhodami, které členství v LO znamená. Těšíme se na vás a na novou sezonu na sněhu. Josef Kopečný, LO Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v listopadu 2011 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út ženy 2. st muži 3. čt ženy 4. pá spol. 5. so spol. 6. ne spol. 7. po muži 8. út ženy 9. st muži 10. čt ženy 11. pá spol. 12. so spol. 13. ne spol. 14. po muži 15. út ženy 16. st muži 17. čt ženy 18. pá spol. 19. so spol. 20. ne spol. 21. po muži 22. út ženy 23. st muži 24. čt ženy 25. pá spol. 26. so spol. 27. ne spol. 28. po muži 29. út ženy 30. st muži Změny jsou vyhrazeny. Informace 5. ročník monackého Cross country maratonu a půlmaratonu sobota 17. září Popáté se sešli závodníci na známém místě v restauraci Monako, aby se přihlásili na nejnáročnější běžecké vzdálenosti maraton a půlmaraton. Běželo se na známém okruhu Malé ceny Monaka. Čtyřikrát maraton a dvakrát poloviční trať s doměřením přesné vzdálenosti. Společně se postavilo na start 14 maratonců a 27 na půlku. Počasí bylo ideální, teplota při startu 17 C, při doběhu 25 C, vál slabý vítr a trať byla suchá. Maraton 1. Josef Šutera, Atletika Polička, 3 hod. 19 min. 0 s. maratonská premiéra 2. Petr Eliáš, Hvězda SKP Pardubice 3 hod. 33 min. 17 s. 3. Pavel Sedlák, Slatiňany 3 hod. 34 min. 12 s. Půlmaraton 1. Miloš Kratochvíl, Hvězda Pardubice, 1 hod. 21 min. 40 s. 2. David Konopek, TURBO Chotěboř, 1 hod. 22 min. 32 s. 3. Ján Griger, Rabštejnská Lhota, 1 hod. 25 min. 54 s. Ženy l. Hana Vejrostová, Pardubice, 1 hod. 37 min. 47 s. Všichni běžci závod dokončili, nikdo nevzdal. Zajímavosti: Čtyři závodníci mají všech 5 maratonů: Jiří Březina (72 let, Přerov) běžel svůj 543. maraton tj. celkem km, Kriško Miroslav (54 let, Skuteč) běžel maraton po 374., což se rovná km. Na půlmaraton přijel běžec ze Klub rekreačních běžců informuje Žiliny, závod měl tedy mezinárodní punc. Stále si více uvědomujeme, že vytrvalostní běh patří do lesní přírody a to potvrzují i stoupající počty závodníků na našich akcích Malá cena Monaka (MCM), tzv. Svatováclavská, se konala Na startu se sešlo 153 závodníků v optimálních běžeckých podmínkách babího léta (teplota 20 C, bezvětří). To se příznivě projevilo na výkonech. Padlo 38 osobních rekordů. První start absolvovalo celkem 26 běžců. Běh na 10 km, muži: 1. Pavel Dymák, Hvězda SKP Pardubice, čas 34 min. 44 s. V ženách 1. místo vybojovala Hana Vejrostová z Pardubic časem 43 min. 51 s. V běhu na 3,6 km zvítězil Miloš Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice) časem 12 min. Nejlepší juniorkou se stala Zuzana Beránková z Jiskry Havlíčkův Brod, čas 14 min. 51 s. Nejlepší mezi ženami byla Jitka Kalná, Atletika Chrudim, čas 14 min. 57 s. Desetikilometrovou trať běželi: František Čapský 125 David Hepner 60 Jan Ryzner 40. Zveme všechny příznivce rekreačního běhání na 268. MCM v neděli 13. listopadu 2011 ve hodin, kde monacké tratě na 10 km a 3,6 km Vás povzbudí podzimní energií. Kdo běží, ten si věří! Na běžecká setkání se těší za KRB Chrudim Vladimír Čumpelík. 9

10 VÁNOČNÍ CUKROVÍ Prodám rodinný dům v Chrudimi v klidné části města, dobrý stav. 4+1 (přízemí sociálka), patro 2 pokoje + šatna, velká udržovaná zahrada, garáž, dílna s jámou, skleník, udírna, další místnosti. Cena k jednání: Kč. RK NEVOLAT! Tel.: Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst, František Pilný. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 12. října č. 11/2011 vychází

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XiI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2009 Listopad 1989 v Chrudimi Vážení spoluobčané, v úterý

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2010 Kosácký víkend Co to zase bude? Bude v červnu Pohádkový

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Chrudim 2013 MĚSTO KULTURY A gastronomie ČERVENEC SRPEN 2013 XVI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Architektonická

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více