Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 Slovo víry 03/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Hana Petřinová Slovo víry

3 Nemusíš trpět Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, je dobré si připomenout, jak moc Ježíš trpěl, abychom my trpět nemuseli. Než jsem uvěřila v Ježíše, představovala jsem si Ježíše na kříži a na něm trochu krve. Tak jak Ho můžeme vidět v kostelech nebo vyobrazeného na obrazech. Jeho oběť byla však opravdu krvavá. V dubnu 2011 jsem psala článek Extravagantní láska o tom, jak Ježíš prolil všechnu svou krev. Izajáš 53:5 Trestání snášel pro náš pokoj, Jeho ranami jsme uzdraveni.

4 Ježíš byl potrestán místo nás proto, abychom mohli prožívat Boží pokoj. Jeho oběť byla dokonalá. Izajáš 52:14 Jak mnozí strnuli úděsem nad Tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Jak moc Ježíš trpěl? V Bibli se píše, že nebyl podobný lidem. Jak asi musel vypadat, když mnozí strnuli úděsem při pohledu na Něj. Jeho vzezření bylo tak znetvořené. Izajáš 53:2 neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme Ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po Něm nedychtili. Žalm 129:3 Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy. Žalm 22:18 Mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Bičováním bylo Jeho tělo roztrháno tak, že Mu byly vidět všechny Jeho kosti. Židům 4:14-16 Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Proč to tady tak zdůrazňuji? Díky Ježíši máme s Bohem krevní smlouvu. Díky této smlouvě máme úplně volný přístup k Božímu trůnu. Kdykoliv můžeme přistoupit ke svému Otci a směle od Něj přijmout milost ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Už nemusíš trpět. Ježíš trpěl za tebe. Dokonáno jest!!! pastor Iveta Kuklová

5 Život bez odsouzení Dokážete si představit život bez odsouzení? Život, kdy každý den vstáváte, večer uléháte a bez ohledu na to, co se ten den odehrálo, nemáte sebemenší pocit nehodnosti, potupy, hanby a odsouzení. Zní to dobře, možná až příliš dobře. A přesně takový život pro nás naplánoval Bůh. Život bez odsouzení. Římanům 8:1 A proto již není žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši. Tento verš mluví naprosto jasně. Pro ty, kdo jsou v Kristu, již není žádné odsouzení. Někdo namítne, že to je vytrženo z kontextu. Pravdou však je, že to vytrženo není. V předchozí kapitole píše Pavel o boji s hříchem, o tom, že koná to, co nechce a nekoná to, co chce. Mluví zde tedy o tom, že DĚLÁ to, co NECHCE, tedy o tom, co také dobře známe. Uděláme nebo řekneme to, co nechceme. Pavel se ptá, kdo ho vysvobodí. Nikoli co mu přinese pokoj. Neptá se, co má dělat, neptá se, jak to má odčinit, ale kdo ho vysvobodí. Ve verši 25 dává odpověď Kristus.

6 A proto ti, kteří jsou v Kristu, se mohou spoléhat na Boží milost, milosrdenství a lásku, protože Kristus zaplatil za všechny hříchy. On je na sebe vzal a zaplatil za ně. Koloským 2:13-14 Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! Náš postoj by měl být postojem vděčnosti za to, že nás On vysvobodil, očistil a ospravedlnil. Máme mluvit o Jeho lásce a dobrotě, o Jeho kříži, o Jeho milosti, která se nám stala, když jsme Ježíše přijali. 2. Korintským 3:5-6 Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch obživuje. Je to Ježíš, kdo nás učinil hodnými - způsobilými, nikoli naše skutky, naše výkony. Bůh miluje, když mluvíme o kříži, o Ježíšově oběti, o Jeho vzkříšení. Když mluvíme o Jeho moci a lásce k nám, pak to oslavuje Boha. Když se hnípáme v chybách a slabostech, tak se zaměřujeme na člověka a lidskou snahu se ospravedlnit. To nikdy nedopadne dobře. Tam se objevuje odsouzení, nehodnost a selhání. Když, ale vyzdvihujeme Ježíše, pak zde není žádné místo pro odsouzení a to je přesně to, co pro nás naplánoval Bůh. Je to dokonalý plán. Ježíš je vyzdvižen, vyvýšen a oslaven a člověk je požehnán. Církev je smělá a silná, protože nespoléhá na sebe, ale výlučně na Boží moc a dobrotu. Lidé jsou svobodní, žije se jim lehce a Evangelium se šíří, protože takové životy chce žít každý, kdo o nich slyší a vidí kolem sebe. Žij bez odsouzení, máš mnoho důvodů: oslavení Ježíše, uvolněný život, šíření Evangelia. pastor Vítězslav Kukla

7 Vychutnávej si život! Jan 10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojně. Lidé mají různé představy o tom jak dobře prožít svůj život a neustále hledají jejich naplnění. Věřím však, že OPRAVDOVÝ život lze najít jen v Kristu Ježíši. Život je krásný, ale krátký, řekl jednou během kázání můj pastor. Budeme sice žít na věky v nebi, ale tady na Zemi máme jen vyměřený čas. Vychutnávej si život, který žiješ! Prožívej naplno každý den! Možná bys mohl namítnout: Kdybys jen věděla, jakými problémy procházím. Jak se mám radovat ze života? Budu si užívat, ale až se to změní. Neznám tvé problémy a ty zase neznáš mé. Vím však, co řekl Bůh. Řekl, že není problém, který bychom s Ním nemohli slavně a vítězně zvládnout, a že Jeho Slovo je pevné a silné.

8 1. Korintským 10:13 Ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést. Nikdy není dobré porovnávat svůj život s jinými úspěšnými lidmi: Kdybych žil život, jako ten slavný evangelista nebo podnikatel, to by bylo něco jiného! Každý dostal jako dar právě svůj život a je pro něho ten nejúžasnější. Je naplánován od nebeského Otce. Možná, že jsi nespokojený na místě nebo v situaci, ve které se nyní nacházíš. Věříš, že máš schopnosti na něco většího. A právě to je příležitost, abys intenzivněji hledal a chválil Boha. Na tom místě, kde se nyní nacházíš, buď plný radosti a věrnosti. Bůh má i pro tebe svůj čas. Ty ale svým postojem plným radosti a pokoje můžeš zasáhnout lidi, kteří jsou ve stejné situaci. Také oni touží po vysvobození, ale neznají tu správnou cestu Ježíše Krista. Na mnoha místech v Bibli je vidět, jak se z věcí skrytých stávají věci viditelné a z nepatrných velké. Chudá žena, která darovala v chrámu nepatrnou sumu, byla v Božích očích velmi štědrá dárkyně. Daniel se pro svou věrnost Bohu stal přítelem a rádcem mocných králů. Jednoho dne, až nastane čas vstoupit do nových věcí, které Bůh pro tebe připravil, je potřeba udělat odvážný krok víry. Známý evangelista vyprávěl, jak ho zasáhl plakát, který jednou uviděl. Byly na něm vyfoceny generace lidí a pod jednotlivými fotografiemi bylo napsáno, čeho nejvíce v životě litují. Byli tam třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci až devadesátníci. Nejvíce ho zaujalo, jaký názor mají lidé právě v devadesáti letech. Tito lidé litovali toho, že v životě více neriskovali; strach, názory jiných lidí a nepříznivé okolnosti je zastavily před naplněním jejich snů a plánů. David byl pro lidi příliš mladý a nezkušený, osmdesátiletý Kálef zase příliš starý. Tyto dva muže spojovala touha porazit obry a s Boží pomocí to oba dokázali. Život je stále před tebou, každý den je krásný a jedinečný. Vychutnávej si každý den, vychutnávej si život! Veronika Kulířová

9 VÍRA JE SKUTEK Láska, milosrdenství, soucit, víra, to nejsou jen nehmatatelné pojmy. Láska, milosrdenství, soucit i víra jsou zhmotněny ve skutku. Byl den před štědrým dnem a ozvala se nám jedna známá, že potřebuje půjčit peníze, že nemá na zaplacení nájmu. Už jsme jí několikrát půjčili a vždy vše vrátila. Pokaždé, když chtěla půjčit peníze, měla nějakou zamotanou historku. Řekla jsem jí, že jejím historkám moc nevěřím, a že půjčování si peněz není nic pro křesťany. Že Bůh má pro ni plné zaopatření a hojnost nad to. Že je mi líto, že takto žije. Několikrát jsme se za to i společně modlili. Tentokrát chtěla rovnou větší obnos. Měli jsme pokoj a shodu s manželem v tom, že jí ty peníze půjčíme. K mému překvapení zavolala ani ne za týden, hned po vánočních svátcích, že potřebuje půjčit znovu, tentokrát na léky pro chlapce, který onemocněl. Ani jsem se nemodlila a neptala se Boha, ani manžela a reagovala jsem rychle a striktně. Do telefonu jsem jí řekla, že to už přehání a že už jí nic nepůjčíme. Bum. Ukončila jsem telefon a hned jsem se cítila hrozně. Nejdřív jsem myslela, že je to ďábel, kdo mě obviňuje. Nebo, myslela jsem si, se cítím tak hrozně kvůli manipulaci, která stála za požadavkem půjčení dalších peněz. Ale nic

10 nemohlo utišit mé svědomí. Ten samý den, ráno, jsem zrovna poslouchala denní slovo o milosrdenství (Micheáš 6:8) a modlila se. A jestli to odpoledne nebudu praktikovat, je to jen náboženství a ne víra. Je to pokrytectví. Bible přece jasně říká ústy Ježíše Krista, kdo tě prosí, tomu dej a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. A také, půjčujte a nic nečekejte zpět. Mohu mít sto racionálních argumentů a zkušeností, proč nechci činit právě toto Boží Slovo, ale BOŽÍ SLOVO JE BOŽÍ SLOVO. Modlili jsme se dokonce s manželem, abych se necítila obviněná, ale já věděla, že ke mně jemně mluví Bůh. Netýkalo se to naší známé, co si řekla o peníze, netýkalo se to ani peněz. Týkalo se to mne a Boha. Mne a Božího Slova. Mne a Božího milosrdenství. Manžel mi řekl, no, zrovna dnes jsem četl denní slovo o milosrdenství (jiné než jsem to ráno poslouchala já). Bylo to slovo o Mojžíšovi, jak řekl Bohu, že chce vidět Jeho slávu (Exodus 33:18) a když Bůh kolem něho přecházel, Mojžíš zvolal: Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. (Exodus 34:6,7) Bylo to slovo o spojení Boží slávy s Jeho milosrdenstvím. Poprosila jsem Boha, ať mi odpustí, že jsem neprokázala milosrdenství a neposlechla Boží Slovo a ani se nemodlila a neptala se Ho, jestli máme znovu půjčit další peníze. Zavolala jsem naší známé a zeptala jsem se, jestli ty peníze sehnala. Odpověděla, že ne. Řekla jsem, přijď k nám, máš je tady. Ještě jsme se modlili za uzdravení jejího děťátka. Tento příběh není o penězích, ani o tom, že někdo si stále peníze půjčuje. Ani vám neříkám, jestli peníze vždy půjčit nebo ne. Tenhle příběh je o Božím milosrdenství a o tom, že láska, milosrdenství, soucit a víra má skutky. Skutky neboli činy, Bůh koná a činí skrze lidi. Bůh skrze jiné lidi prokazuje své milosrdenství nám a skrze nás prokazuje milosrdenství druhým lidem. Pavla Klingerová

11 Nejsem dost dobrá (ý) Nemám na to. Nezasloužím si to. Cože, Bože? Je to tak dobré, že nemohu uvěřit tomu, že bys to mohl mít i pro mě. Já? Kdo jsem já? Možná, že vás občas takové myšlenky napadnou, a tak si na ně posvítíme Božím Slovem. Není pravda, že by nám Bůh nechtěl některé věci dát. Problém je v tom, že místo, abychom přemýšleli o Bohu, přemýšlíme o sobě. O našem Bohu, který je tak úžasný, báječný, dobrý, který je láska a moc nás miluje. Miluje nás tolik, že pro nás chce jenom to dobré. Nikdy nezamýšlel, abychom poznávali to zlé. Nejdříve nás Bůh osvobodí od nás samotných: Ano, opravdu si to nezasloužíš moje dítě. Ale já tě tak moc miluji, že chci, abys to žil, a proto ti to dávám jako dar. Stačí ho jen přijmout. Naše stará přirozenost je nedostatečná. Neumí od Boha nic přijmout, a proto musela zemřít: Galatským 2:20 S Kristem ukřižován jsem. Živ jsem již ne já, ale žije ve mně Kristus.

12 Naše stará přirozenost byla ukřižována spolu s Kristem. Nyní jsme nové stvoření. 2. Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! Efezským 4:22-24 Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, obnoviti se pak duchem mysli vaší a obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Apoštol Pavel nám říká, že máme odložit starý způsob života a obléci si nového člověka. Když si něco oblečeme, tak je to na nás vidět. Jak si ale toho nového člověka obléknout? Tak, že budu přemýšlet jako Bůh, přemýšlet Boží Slovo. Jak mám tedy o sobě přemýšlet novým způsobem? 2. Korintským 5:21 Nebo toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v Něm. V Kristu jsi učiněn spravedlností Boží. Takže, až ti Bůh příště bude chtít něco dát, nepřijímáš to na základě svých dobrých nebo špatných skutků, ale na základě toho jediného skutku, který učinil Ježíš. Tím skutkem bylo to, že se za tebe na kříži stal hříchem a daroval ti svoji spravedlnost. Vyžaduje to pokoru uznat: Bože Otče, vím, že mi to nedáváš na základě mého dobrého chování, na základě toho, že jsem pravidelně vyznával, pokaždé byl v církvi, dával desátky, modlil se, ale že mi to dáváš jen kvůli svému synu Ježíši Kristu. Já to s vděčností přijímám. Až příště za tebou přijde ďábel a řekne ti, že si to nezasloužíš, klidně mu řekni: Ano, máš pravdu. Nezasloužím si to a Bůh mi to i přesto dává. pastor Iveta Kuklová

13 Duchovní člověk 1. Tesalonickým 5:23 Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Toto je úžasné zaslíbení. Člověk je trojjediná bytost duch, duše a tělo. Ty jsi duch, máš duši a žiješ v těle. Lidský duch je tou nejdůležitější částí ve tvém a v mém životě. Když jsme žili bez Boha, náš duch byl duchovně mrtvý a my jsme byli otroci hříchu. Potom jsme však uslyšeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu (evangelium) a náš duch se znovu narodil. Jan 3:1-6 Jednou večer přišel za Ježíšem jeden farizeus jménem Nikodém a Ježíš mu řekl: Ty se potřebuješ znovu narodit. Ale on, učitel zákona, tomu vůbec nerozuměl. I v dnešní době existuje spousta učenců Bible, kteří vůbec nerozumí, co to znamená znovu se narodit. Ježíš říká Nikodémovi, že jestliže se znovu nenarodí, nemůže spatřit Boží království. Dále mu vysvětluje, že co se narodilo z těla, je tělo, ale co se narodilo z Ducha, je duch.

14 Takže to znamená, že ty a já jsme se narodili znovu z Ducha Svatého. Tvůj a můj duch je znovuzrozený, takže můžeme mít skrze našeho ducha opět obecenství s Bohem. To bez znovuzrozeného ducha není možné. Jan 4:24 Bůh je Duch a ti kdo Ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Bůh je Duchovní bytost. Ty jsi duchovní bytost. Pouze skrze svého ducha můžeš Boha chválit, můžeš s ním mít obecenství. Na jiném místě se píše, že tělesný člověk nechápe duchovní věci, takže duchovně mrtvý člověk nemůže rozumět Božím věcem. 2. Korintským 5:17-18 Proto jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle vše je nové. To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. Tvůj a můj znovuzrozený duch je absolutně nové stvoření. Všechny staré věci pominuly, veškerá tvoje minulost je pryč. Přestaň se svou minulostí zabývat. Bible říká, že všechno staré pominulo a všechno ve tvém životě je nové. Ty jsi úplně zbrusu nové Boží stvoření, Ježíš tě smířil s Bohem. Když mi Bůh dal zjevení ohledně těchto veršů, bylo to něco ohromujícího. Uvědomil jsem si, že už se nemusím zabývat minulostí, ale mohu si užívat nového Božského života, protože jsem absolutně nové stvoření v Kristu. Takže na závěr tu chci napsat, že je pro nás důležité pochopit, že naše já je náš znovuzrozený duch, který je absolutně novým stvořením v Kristu určený k tomu, aby uctíval Boha a měl s Ním skrze ducha obecenství. Petr Nawar

15 Nech ten párek být! Milí čtenáři, chci se s vámi dnes podělit o jedno vtipné přirovnání ze života. Když jsem přemýšlel nad pokušeními, uvědomil jsem si, že jde vždy o něco, co před nás postavil náš a Boží nepřítel jako náhražku něčeho dobrého. Ďáblovým záměrem je okrást nás o dobré věci, které pro nás Bůh připravil. Jan 10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Jedním z jeho triků jsou právě náhražky. Bůh mi ukázal dobrý obraz. Představte si, že jste pozváni na dobrou, myslím opravdu dobrou, večeři a už se vážně těšíte, jak si pochutnáte na skvěle připraveném jídle v příjemném prostředí s milými lidmi. Celý den jste byli zaneprázdněni, ale už jste na cestě. Jdete po ulici a už máte vážně hlad. Najednou uvidíte stánek s párky v rohlíku. Sice se těšíte na vynikající večeři, ale tělo volá, že má hlad, a že by chtělo to, co je teď na dosah. Hned, teď. Vždyť to přece neublíží. V takovou chvíli máte jen dvě možnosti, buď jdete dál, nebo si dáte párek. Když odoláte, čeká na vás skvělá večeře. Když podlehnete, ta večeře tam stále čeká, ale vy tam přijdete s chutí párku v rohlíku ve vašich ústech a částečně zasycení. Někomu to možná nevadí, ale skutečný gurmán ví, že skvělý požitek se nedá uspěchat a kvalitní věci se nesmí míchat s těmi nekvalitními. Také ví, že chutě jsou jedinečné, když k sobě ladí. V životě se vydáme za skvělými věcmi, které pro nás Bůh připravil, a na které se vážně těšíme. Abychom si je naplno užili, jde jen o to nepodlehnout pokušení, které se po cestě objeví. Mé doporučení: Nech ten párek být! pastor Vítězslav Kukla

16

17

18 Nový titul Boží Slovo je pro hladového ducha potravou, která posiluje věřícího, aby žil Božím hojným životem! Proto nám Přísloví 4,21 dává pokyn, abychom Boží Slovo udržovali ve středu svého srdce a dávali je každý den našeho života na první místo. Pokrm víry vám pomůže uspokojit hlad po Božím chlebu života. Toto čtení na každý den, uvádějící krátké oddíly Písma spolu se směsí inspirujících soust z učení Kennetha E. Hagina, pravidelně zmocní váš život, když budete trávit čas u prostřeného stolu Božího Slova. Začněte tedy každý den roku krmit svou víru touto výživnou stravou! Kenneth E. Hagin Mocí nabité studie zahrnují témata: Lepší smlouva Smluvní požehnání Smluvní přítel Jeho ranami Pokrm víry slovo na každý den jaro 96 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 65 Kč Objednávky na u: nebo na tel

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS

VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS napsal Reuben Archer Torrey 1856 1928 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32 Nedávno bylo v jedné upoutávce na nedělní večerní bohoslužby v jednom

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.)

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.) 1 Některé základní otázky křesťanství studia pro skupinky Tato studia jsou určeny pro diskusi ve skupinkách, zároveň vyžadují od těch, kdo se jimi budou zabývat určitou míru přípravy. Studia jsou prokládána

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více