Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší informace o investičních službách. Investiční služby"

Transkript

1 Bližší informace o investičních službách Investiční služby

2 Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela v oddílu Zákaznické smlouvy a podává zde bližší vysvětlení svých služeb a smluv. Také si v tomto oddílu můžete přečíst, jaká obecná a specifická rizika jsou s investováním spojena. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s Bližšími informacemi o investičních službách a na investování se dobře připravili tak, abyste mohli investovat zodpovědně. Bližší informace o investičních službách tvoří součást Zákaznické smlouvy. Termíny uvedené v těchto Bližších informacích o investičních službách s velkým písmenem mají význam definovaný v Zákaznické smlouvě nebo význam uvedený v těchto Bližších informacích o investičních službách. Pokud máte další otázky, připomínky anebo návrhy, kontaktujte Zákaznický servis & Objednávky společnosti DEGIRO prostřednictvím u zaslaného na adresu nebo zavolejte na číslo Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Dokumenty Bližší informace o investičních službách sestávají z následujících dokumentů: Webtrader Finanční participace Investiční služby (tento dokument) Objednávky a jejich vyřizování Korporátní akce Poplatky Charakteristika a rizika finančních nástrojů Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů 2/9

3 Investiční služby 1. Execution only Společnost DEGIRO poskytuje investiční služby jen na bázi Execution Only. Přes svůj přístup k aplikaci WebTrader máte možnost samostatně zadávat Objednávky. Společnost DEGIRO neposkytuje žádné investiční poradenství a nespravuje vaše investice. Pokud si přejete poradenství nebo správu, musíte si sami najít poradce nebo správce majetku. Ve vztahu vůči společnosti DEGIRO sami zodpovídáte za volbu investic, druhy investic, výstavbu portfolia a rizika, která jsou s tím spojená. Test způsobilosti Před tím, než začnete využívat našich služeb, vás společnost DEGIRO požádá o vyplnění Testu způsobilosti. Prostřednictvím Testu způsobilosti vás žádáme, abyste se zamysleli nad úrovní znalostí a zkušeností, kterou máte v oblasti investování pomocí různých Finančních nástrojů, a též vás varujeme, pokud nejsou vaše znalosti a zkušenosti dostatečné. Společnost DEGIRO následně neprověřuje, zda se při investování omezujete na Finanční nástroje, u nichž jste v okamžiku vyplnění Testu způsobilosti prokázali dostatečné znalosti a zkušenosti. U služby Execution Only si vždy sami určujete, kam budete investovat, a vaše Objednávka je systémy společnosti DEGIRO prováděna automaticky aniž bychom každou Objednávku osobně posuzovali. Výslovně vám doporučujeme zvýšenou opatrnost při uzavírání transakcí, pokud nedisponujete dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, u kterých si nemusíte plně uvědomovat s nimi spojená rizika. Investování s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi může vést ke ztrátě v nepředpokládatelné výši. Rizika Objednávek se mohou velice lišit. Obecně platí: čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je nebezpečí ztrát. 2. Držení finančních nástrojů Držení Finančních nástrojů probíhá vždy bezhotovostně, připsáním na Investiční účet. Společnost DEGIRO tedy vaše Cenné papíry neuschovává ve fyzické podobě (v sejfu). Ačkoli se hovorově stále ještě používají staré termíny jako Úschovna cenných papírů a fyzické vyrovnání, nejsou Cenné papíry již roky uchovávány ve fyzické podobě, ale stejně jako peníze na bankovním účtu jako Zůstatek. Tento systém funguje nejenom v Nizozemsku, ale téměř všude ve světě. Například pokud prostřednictvím společnosti DEGIRO investujete do japonských akcií, akcie nám nejsou posílány poštou z Japonska, namísto toho budou Japonské akcie připsány na váš Zůstatek u Beleggersgiro. Beleggersgiro naopak obdrží japonské akcie ve formě Zůstatku na jeho účtu u např. KAS Bank. KAS Bank budou připsány příslušné akcie na účtu u např. HSBC. HSBC je vlastníkem účtu u japonské banky, která drží dané cenné papíry ve formě zůstatku u Japonské národní úschovny (ústřední úschovna cenných papírů). Jde o řetězec práv, kterých jste vy jako konečný investor, bezvýhradným vlastníkem. Touhle cestou jsou vyřizovány všechny investice u všech institucí a bank, které drží pozice v akciích pro své klinety. Beleggersgiro Finanční nástroje jsou společností DEGIRO spravovány tak, že v případě úpadku společnosti jsou pro věřitele nedosažitelné. To je známo jako rozdělení majetku a tento systém rozdělení 3/9

4 slouží k ochraně investic zákazníků. Nejbezpečnější formou rozdělení majetku je použití samostatných právnických osob. Není totiž možné dluhy jedné právnické osoby přenést na jinou právnickou osobu. DEGIRO k tomuto účelu používá Beleggersgiro. Vždy když je to možné jsou vaše finanční nástroje drženy u Beleggersgiro. Beleggersgiro slouží pouze k pasivnímu držení investic pro třetí strany. Nebezpečí úpadku Beleggersgiro je proto velmi nízké, protože Beleggersgiro nevykonává žádné obchodní aktivity, neobchoduje na svůj účet a všechny úkony pro Beleggersgiro jsou vykonávány společností DEGIRO, proto nemůže Beleggersgiro nikdy vytvořit žádné dluhy. Beleggersgiro je formou nadace, která nemá žádné vlastníky. Společnost DEGIRO tedy není akcionářem (vlastníkem) Beleggersgiro, takže Beleggersgiro je i v tomto směru co nejméně závislá na společnosti DEGIRO. Zajištění vůči třetím stranám Zákazníci společnosti DEGIRO mohou investovat do Derivátů a využívat služeb Debit money a Shortování cenných papírů. Beleggersgiro drží deriváty zákazníků v long a short pozicích u třetích stran, jako jsou brokeři (např. ABN AMRO Clearing Bank) a správci (např. KAS Bank), a pokud je to potřeba půjčuje si peníze a Cenné papíry od těchto třetích stran pro služby Debit money a Shorotování cenných papírů. Kvůli tomu požadují třetí strany zajištění (často nazývané jako margin ). DEGIRO poskytuje toto zajištění tím, že dává příslušným stranám zástavní právo na část peněz a Cenných papírů, které drží Beleggersgiro u těchto třetích stran. Výše zajištění, které Beleggersgiro poskytuje, je omezena na částku, kterou požaduje tato třetí strana za držení pozic pro klienty společnosti DEGIRO. Společnost DEGIRO při tom dbá na to, aby byly zastaveny pouze peníze a Cenné papíry klientů, pro které jsou drženy pozice v Derivátech, Debit money nebo Shortování cenných papírů. Protože se zajištění, které je nabízeno třetím stranám, týká výlučně závazků Beleggersgiro, jsou investice klientů chráněny proti ztrátám společnosti DEGIRO. Zajištění nesmí být třetími stranami použito pro krytí dluhů samotné společnosti DEGIRO. Pokud Beleggersgiro drží u třetích stran (long) pozici v Cenných papírech, Derivátech, Debit money a Shortování cených papírů, dbá společnost DEGIRO o to, aby byly tyto pozice (Cenné papíry, Deriváty a debetní pozice spolu s příslušným zajištěním) drženy na různých účtech a aby třetí strany akceptovaly, že kladný zůstatek na jednom účtu nesmí být použit ke krytí záporného zůstatku na jiném účtu. Tak jsou Cenné papíry, které Beleggersgiro drží pro zákazníky společnosti DEGIRO, chráněny proti ztrátám zákazníků společnosti DEGIRO, kteří prostřednictvím společnosti DEGIRO investují do Derivátů nebo kteří využívají Debit money nebo Shortování cenných papírů. Použití třetími stranami Výše uvedené třetí strany zpravidla drží pozice v Derivátech a Cenných papírech také u dalších třetích stran. Broker nebo clearingový člen drží pozice v Derivátech zpravidla (přímo nebo nepřímo) u centrální instituce. Ta také požaduje zajištění pro pozice v Derivátech, které jsou nepřímo drženy pro zákazníky společnosti DEGIRO. Dále třetí strany požadují z těchto důvodů od společnosti DEGIRO, aby dostaly právo používat investice, které drží pro Beleggersgiro. Všechny pozice v Cenných papírech, které Beleggersgiro drží u třetích stran, jsou obvykle co nejvíc odděleny od majetku těchto třetích stran (čili chráněny proti úpadku těchto třetích stran), 4/9

5 právem užívání však tato ochrana odpadá. Společnost DEGIRO omezuje riziko, které je s tím spojeno. Mimo jiné tím, že si třetí strany pečlivě vybírá (nejdůležitějšími stranami, kde Beleggersgiro drží pozice, jsou KAS Bank a ABN AMRO), požaduje od těchto třetích stran pro případ ztrát právo na vypořádání závazků. Půjčování cenných papírů Do Smlouvy o investičních službách je zahrnuto právo společnosti DEGIRO používat Cenné papíry, které Beleggersgiro drží pro své klienty. Používat je může například, aby mohla realizovat (realizovat zde znamená dodat Cenné papíry proti platbě) Nekrytý prodej (transakci, kdy zákazník prodává Cenné papíry, které nemá). Společnost DEGIRO používá Cenné papíry, které Beleggersgiro drží pro zákazníka A, aby mohla realizovat Nekrytý prodej zákazníka B. To umožňuje společnosti DEGIRO poskytovat službu Shortování cenných papírů. Když společnost DEGIRO půjčuje Cenné papíry, pak od okamžiku půjčení nemá Beleggersgiro dostatek Cenných papírů tohoto typu. Riziko, že nedostatek povede ke škodě klienta, je však velmi nízké. Za prvé platí, že protistranou Beleggersgiro je vždy DEGIRO (a ne strana, která si půjčuje) a tudíž svým vlastním majetkem garantuje včasné vrácení Půjčených cenných papírů. Kromě toho platí, že DEGIRO požaduje zajištění od strany, která si půjčuje. Pokud je strana, která si vypůjčuje, zákazníkem společnosti DEGIRO, poskytuje tato strana zajištění prostřednictvím zástavy, kterou má DEGIRO na její Zůstatek, a u vypůjčené pozice je společností DEGIRO monitorováno riziko. V jiných případech musí strana, která si půjčuje, poskytnout zajištění tak, že převede na Beleggersgiro peníze nebo Cenné papíry, které může Beleggersgiro v případě ztráty strany, která si vypůjčuje, použít, aby vykoupilo zpět Půjčené cenné papíry. Škoda pro klienta, jehož Cenné papíry byly vypůjčeny, vzniká tudíž až v okamžiku, když jak strana, která si půjčila, tak společnost DEGIRO nejsou schopni dostát svým závazkům (tedy jsou v úpadku) a hodnota zajištění klesla nebo hodnota Půjčených cenných papírů stoupla. Výše škody je přitom omezena na rozdíl mezi hodnotou Půjčených cenných papírů a zajištěním poskytnutým vypůjčitelem. 3. Držení peněz Peněžní fond Společnost DEGIRO není banka, ale investiční společnost. Banka smí peníze zákazníků, kteří je mají u ní uloženy, používat pro vlastní investice, půjčky třetím stranám a jiné investice. Když se bance nedaří, jsou vaše peníze ztraceny. Pro zajištění proti tomuto riziku je využíván systém garance vkladů. Protože společnost DEGIRO není banka, nesmí používat peníze zákazníků na své vlastní investice. Všechny peněžní toky jdou přes Beleggersgiro. Peníze, které převedete na Centrální účet Beleggersgiro převede společnost DEGIRO okamžitě do Finančních participací do jednoho z FundShare Peněžních fondů (pro více informací viz: Toto jsou investiční fondy, které mají za cíl dosáhnout s minimálním rizikem výnosu, který je o něco málo nižší než běžná tržní sazba pro příslušnou měnu. Veškeré jmění v Peněžních fondech je pečlivě odděleno správcem nezávislým na manažerovi a v případě úpadku společnosti DEGIRO nebo 5/9

6 manažera mu nehrozí riziko. Vaše peníze jsou tedy u společnosti DEGIRO v bezpečí stejně jako vaše investice. Debetní peněžní fondy Pokud na Beleggersgiro držíte pozice v Derivátech, Debit money nebo Shortování cenných papírů, můžou být vaše peníze nebo peníze obdržené pro vás investovány do Debetních peněžních fondů. Debetní peněžní fondy jsou oprávněny zastavit své pozice u třetích stran, u nichž Beleggersgiro drží příslušné pozice v Derivátech, Debit money nebo Shortování cenných papírů (viz výše oddíl zajištění u třetích stran ). 4. Bankovní účet Aby společnost DEGIRO co nejlépe ochránila pozice svých klientů, pracuje vždy s pevným Bankovním účtem. Tento pevný Bankovní účet je účet v bance v rámci Evropské unie, který je na vaše jméno. Z tohoto Bankovního účtu je možné jenom převádět peníze do společnosti DEGIRO a ze společnosti DEGIRO na tento Bankovní účet. Pokud byste chtěli změnit svůj Bankovní účet, kontaktujte zákaznický servis. Je třeba, abyste pro identifikaci provedli nový převod z Bankovního účtu. Jakmile DEGIRO verifikuje, že je nový Bankovní účet veden na stejné jméno, jako stávající Bankovní účet, bude tento Bankovní účet změněn. 5. Centrální účet Beleggersgiro má jako Centrální účet následující: Číslo účtu: /7910 BIC: DEUTCZPX IBAN: CZ ve jménu Stichting De Giro Tento bankovní účet je veden v CZK a při převodu se jedná o tuzemskou platbu. Prosím, dbejte na to, aby byly vaše platby prováděny vždy z vašeho pevného Bankovního účtu. Důležité: V případě platby v cizí měně hradí veškeré náklady na zpracování této platby klient. 6. Služby Cenné papíry Prostřednictvím DEGIRO můžete investovat do Cenných papírů. Cenné papíry jsou mimo jiné akcie, dluhopisy, Finanční participace v investičních fondech, Finanční participace, warranty a podobné. Pro více detailů o charakteru a riziku spojeném s Deriváty najdete v kapitole Charakter a riziko Finančních nástrojů v dokumentu Bližší informace o investičních službách. Deriváty Prostřednictvím společnosti DEGIRO můžete investovat do Derivátů, pokud vám DEGIRO tuto službu povolí. Deriváty a kombinace Derivátů jsou komplexními produkty, z toho důvodu je pro některé investory obtížné porozumět jejich struktuře a fungování. Více detailů o charakteru a 6/9

7 riziku spojeném s Deriváty najdete v kapitole Charakter a riziko Finančních nástrojů v dokumentu Bližší informace o investičních službách. Debit money Pokud držíte prostřednictvím společnosti DEGIRO Cenné papíry, můžete si od společnosti DEGIRO vypůjčit peníze na další investice, pokud vám DEGIRO tuto službu povolí. Investovat peníze, které jste si vypůjčili, přináší riziko. Půjčené peníze musíte vždy vrátit, i když hodnota vašich investic klesne. Protože pomocí půjčených peněz můžete investovat víc než je obnos vašeho vlastního vkladu, můžete také ztratit víc než je obnos vašeho vlastního vkladu. Je třeba, abyste udržovali stále určitou minimální hodnotu jako zástavu na své debetní saldo v penězích. Pokud hodnota vašich investic klesá, může po vás společnost DEGIRO požadovat snížení vaší půjčky a tudíž prodat své pozice ve chvíli, která pro vás může být nevýhodná. Společnost DEGIRO může též změnit částku, kterou si můžete vypůjčit na základě určité Hodnoty zajištění, a i v této situaci může požadovat prodej vašich pozic. Shortování cenných papírů Shortování cenných papírů ( Cenné papíry na krátké pozici ) znamená, že prodáváte cenné papíry, které nevlastníte. DEGIRO vám v takovém případě dočasně půjčí Cenné papíry, které potřebujete pro uskutečnění svých Nekrytých prodejů. Společnost DEGIRO si tyto Cenné papíry půjčuje od investora, který má tyto Cenné papíry ve svém portfoliu. Je třeba si uvědomit, že tyto Cenné papíry musíte zase vrátit zpět, čili tyto Cenné papíry budete muset v budoucnosti koupit. Jistě doufáte, že za výhodnější cenu, ale stejně tak je možné, že cena bude vyšší. Chvíli zpětného odkupu si většinou můžete určit sami, ale je také možné, že zákazník, od kterého si společnost DEGIRO vypůjčila zmíněné cenné papíry, je bude chtít zpět ihned. Pokud v takovém případě nenajdete jiného investora, který by vám chtěl Cenné papíry půjčit, musíte v tu chvíli koupit Cenné papíry zpět a může to být pro vás velice nevýhodné. Pokud musíte Cenné papíry koupit zpět, likvidita Cenných papírů může být nízká. Ale přesto musíte Cenné papíry koupit zpět, možná za vyšší než přiměřenou cenu. Dokonce můžete být donuceni koupit Cenné papíry zpět ve chvíli, kdy neexistuje regulérní trh, kde by se tyto Cenné papíry obchodovaly. Pokud se vám nepodaří Cenné papíry vrátit, můžete dostat pokutu nebo může následovat buy in, při němž budou Cenné papíry koupeny bez ohledu na tržní cenu. Ztráta, kterou můžete utrpět na krátké pozici v Cenných papírech, může být větší než počáteční hodnota Cenných papírů. Krátké pozice jsou proto také vhodné jen pro osoby s dostatečnými finančními znalostmi a znalostí finančního trhu a okolností. Abyste mohli mít debetní saldo v Cenných papírech, musíte poskytnou Zajištění, aby bylo jisté, že budete schopen koupit zpět příslušné Cenné papíry. Kvůli výkyvům trhu se hodnota vašeho Zajištění a portfolia může měnit, proto může být výsledkem, že vás společnost DEGIRO může požádat nebo po vás požadovat, abyste koupili zpět vypůjčené Cenné papíry. 7. Pravidla pro střet zájmů Při poskytování služeb společností DEGIRO mohou vzniknout střety zájmů v rámci samotné organizace DEGIRO, mezi DEGIRO a dalšími společnostmi ve skupině DEGIRO, mezi DEGIRO a některým klientem nebo klienty nebo mezi klienty navzájem. V Pravidlech pro střet zájmů je popsáno, jak DEGIRO předchází vzniku střetu zájmů. Kromě toho je zde popsáno, jak DEGIRO postupuje, pokud ke střetu zájmů dojde. 7/9

8 Skupina LPE DEGIRO je součástí skupiny LPE ( Skupina ) a jsou pro ni závazná Pravidla pro střet zájmů, která jsou platná v rámci této skupiny. Pravidla pro střet zájmů vychází z toho, že je třeba se co nejvíce snažit střetům předcházet. Management Skupiny dbá o to, aby byli všichni zaměstnanci Skupiny schopní včas rozpoznat možný střet zájmů. Zaměstnanci jsou povinni okamžitě nahlásit, jakoukoli situaci, kde existuje nebezpečí vzniku střetu zájmů, osobě pověřené kontrolou dodržování pravidel a ta přijme vhodná opatření, aby se zabránilo vzniku střetu zájmů. Organizační a administrativní opatření Do Skupiny jsou implementována jak organizační, tak administrativní opatření. Mezi ně patří: Politika nejlepšího možného vypořádání, Kodex chování (včetně omezení soukromých transakcí a postupu s cenově citlivými informacemi), Strategie řešení mimořádných událostí a Strategie odměňování a nařízení a struktura informačních bariér. Tyto bariéry, známé taky jako Čínská zeď, zahrnují separaci zaměstnanců, fyzické oddělení jednotlivých sekcí a funkční rozdělení úkolů, systémů a pravomocí. Kodex chování Všichni zaměstnanci Skupiny jsou považováni za insidery ve smyslu Zákona o finančním dohledu. Proto všichni zaměstnanci podléhají ustanovením kodexu chování o regulaci soukromých transakcí. Skupina tak dohlíží na jejich uskutečňované soukromé transakce ve Finančních nástrojích. Rovnost zacházení Se všemi klienty je ve stejných situacích zacházeno stejně. Poskytování investičních služeb společností DEGIRO je z větší části automatizováno, proto je jen minimální nebezpečí, že by byl některý Zákazník v určité situaci na základě subjektivních důvodů znevýhodněn ve srovnání s jiným Zákazníkem. Proces řešení střetu zájmů Zákazníci mohou kdykoliv, když podle nich dojde (nebo bude existovat nebezpečí, že dojde) ke střetu zájmů, toto okamžitě nahlásit společnosti DEGIRO. Zaměstnanci společnosti DEGIRO a Skupiny jsou povinni každou situaci, kvůli které dojde (nebo bude existovat nebezpečí, že dojde) ke střetu zájmů, okamžitě nahlásit společnosti DEGIRO. Management přijme vhodná opatření a informuje o těchto opatřeních všechny strany, kterých se tato situace týká. Registrace střetu zájmu Osoba pověřená kontrolou dodržování pravidel ve Skupině zaznamená všechny údaje, které mají souvislost s možnou nebo existující situací, kdy může vzniknout nebo vznikl střet zájmů, jakož i eventuální přijatá opatření. Kontrola a hodnocení Zpráva o strategii řešení střetů zájmů tvoří součást ročního hodnocení, které provádí osoba pověřená kontrolou dodržování pravidel Skupiny. V případě, že přijatá opatření nebudou stačit a střet zájmů bude nevyhnutelný, společnost DEGIRO signalizovaný střet zaznamená a přijme vhodná opatření, kde to bude možné. Zároveň DEGIRO informuje zainteresované strany o 8/9

9 vzniklém střetu zájmů a jeho podrobnostech. Zákazník se tak bude moci na základě znalosti věci rozhodnout o nabízeném poskytování investičních služeb. 9/9

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro správu svých financí vybrali právě Českou spořitelnu, a věříme, že naše služby budou

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července 2015 1. Pojmy Basic účet Cena Finančního

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více