Přehled zpráv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled zpráv 5.6.2015-8.6.2015"

Transkript

1 Přehled zpráv MÚ Česká Lípa 112 Zdravotní následky současných hrozeb str. 16 MÚ Česká Lípa Ing. Václav FIŠER 5plus2 Na sídlišti Sever vyrůstá hřiště na discgolf. Uskuteční tu turnaj plus2 str. 32 MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Nad českolipským pivovarem visí mraky. Město jej nechce plus2 str. 2 MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Neposekali trávu? Bonzněte to plus2 str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Českolipský deník Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Město nemůže zveřejnit dohodu o mimosoudním vyrovnání s K. Šiktancem Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa ČÍSLO DNE Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa Pocta zasloužilým? Okresní archiv v České Lípě vystaví řády a vyznamenání z let Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK Před 60 lety zemřel na Práchni průmyslník a sběratel Harry Palme. Jeho úmrtí dodnes vyvolává spekulace Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa (mip) Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý víkend Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa ADÉLA VACHTOVÁ Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK U soudu dnes bude svědčit bývalá starostka Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa (mip) NEWTON Media, a.s

2 ČRo Sever Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru ČRo Sever str. 2 16:00 Události v regionu MÚ Česká Lípa Mladá fronta DNES Autobus zaveze od Albertu ke Kauflandu Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Liberecký MÚ Česká Lípa (jan) Záchranáři s lepším zázemím Mladá fronta DNES str. 62 Severní Čechy - Příloha Zdraví MÚ Česká Lípa (pav) NEWTON Media, a.s

3 MÚ Česká Lípa 112 Zdravotní následky současných hrozeb str. 16 Ing. Václav FIŠER MÚ Česká Lípa Na již XV. konferenci pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví se letos v dubnu sešli v Rekreačním zařízení Dolů Bílina ve Sloupu na Českolipsku zástupci různých typů poskytovatelů zdravotních služeb a institucí ke společnému řešení praktických i teoretických otázek zdravotních následků celého spektra současných hrozeb. * Historie a specifika konference Poprvé se konference konala v roce 2001, kdy vznikl odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví na základě právě nového krizového zákona. Účast pracovníků odboru ministerstva významně přispěla k vytvoření a nakonec i přijetí Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR Bezpečnostní radou státu v dubnu 2007, která položila teoreticko -praktický základ dalšího směrování příprav na mimořádné události. Pro jednotlivá vystoupení bývá vyčleněno tolik času, kolik je ho zapotřebí pro srozumitelné sdělení a vysvětlení konkrétní problematiky. Tím se konference ve Sloupu odlišují od akcí podobného charakteru. Letos se rozloučila její dlouholetá organizátorka Olga Marková z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, jíž patří poděkování za obětavou aktivitu ve prospěch konference. * Tematické zaměření Letošní program se zaměřil na témata ochrany veřejného zdraví, řešení výskytu vysoce nebezpečných nákaz, cvičení ke zvládání likvidace mimořádných událostí, změny v legislativě, plánování, využití IT apod. Zazněla také reakce zdravotnických zařízení na traumatická postižení zdraví při mimořádných událostech. * Ochrana veřejného zdraví Vzhledem k epidemii onemocnění smrtící Ebolou v západní Africe, s níž lékaři bojují, a dosud se jejímu šíření nepodařilo plně zamezit, je téma vysoce nebezpečné nákazy vnímáno stále intenzivně. Vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., MPH., připomněla, že WHO v souvislosti s krizovým řízením neupírá pozornost jen na přenosné nemoci jako HIV/ AIDS TBC, Pandemie chřipky, SARS nebo Ebola. Předmětem zájmu je obecně hrozba přírodních a člověkem způsobených katastrof, včetně hrozby náhodného úniku nebo záměrného vypuštění biologických, chemických nebo radioaktivních látek, stejně jako i ozbrojených konfliktů a komplexních mimořádných situací (teroristické útoky) a globální postupně se rozvíjející změny klimatu. Každá z řady možných krizí přitom představuje výzvu pro zdravotnické systémy. Proto WHO na jedné straně upozorňuje na zásadní význam připravenosti zdravotnických systémů a přijímá podpůrná opatření, na druhé straně je ale nucena konstatovat, že zdravotnické systémy v mnoha zemích nejsou dosud na zvládání zdravotních aspektů krizí dostatečně připraveny. Není tím však zdaleka poukazováno jen na africké země, kde v souvislosti s Ebolou po roce trvání epidemie bylo evidováno potvrzených případů a zemřelých (údaj k ). Výskyt nových případů se však postupně zpomaluje. MUDr. Jana Prattingerová z KHS Libereckého kraje hovořila o významu plošného očkování proti vybraným patogenům s varováním proti občas propagovaným návrhům na ukončení. Principem varování je odpověď na jednoduchou otázku, co se stane, když očkování ukončíme. Nemoci se vrátí zpět. Důkazem jsou novodobé epidemie běžných nemocí ve východní Evropě v důsledku poklesu proočkovanosti a hrozba přenosu na naše území vzhledem ke snížení imunity domácí populace a narůstajícímu pohybu cizinců a imigrantů. Ing. Miloslav Beneš z Fakultní nemocnice Plzeň na příkladech dvou nácviků součinnosti se složkami IZS seznámil s obsahem aktivní přípravy nemocnice na možnost výskytu pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou. Při této praktické realizaci mezinárodních zdravotních předpisů nemocnice, stejně jako ZZS krajů, vycházejí z již vydaných nařízení vlády ČR a směrnic KHS. Obsahem nácviků bylo praktické prověření možných postupů při příjmu a předání pacienta k transportu do specializovaného zdravotnického zařízení, ověření funkčnosti ochranných pomůcek, provádění dezinfekce a dekontaminace. Pro obecnou praxi se opět potvrdilo pravidlo, že je nutné neustálé opakování, věcné kritické vyhodnocování a odstraňování zjištěných nedostatků. V rámci vcelku obsáhlého bloku informací k ochraně veřejného zdraví byl představen i jeden z nových typů ochranných výrobků na trhu, jednodílný jednorázový lehký komplet s integrovanými nohavicemi, kuklou a především filtroventilační jednotkou. * Připravenost na hromadný příjem Lékaři ze ZZS a nemocnice v německopolském městě Zhořelci (Görlitz/ Zgorzelec) se podělili o zkušenosti s organizací činnosti ve svých zařízeních na úseku příjmu postižených od ZZS v odděleních urgentního příjmu a zachování adekvátní zdravotní péče přijatých a hospitalizovaných pacientů. MUDr. Eva Tauchmanová a Olga Marková z českolipské nemocnice seznámily s poznatky ze cvičení k hromadnému příjmu po velké dopravní nehodě. Na konkrétním příkladu včetně hlasového záznamu poukázaly především na klíčové kontaktní místo poskytovatele akutní lůžkové péče v rámci efektivní reakce územního NEWTON Media, a.s

4 zdravotního systému/zdravotnického záchranného řetězce na hromadné postižení osob. Zejména zdůraznily nároky na obsluhu kontaktního místa vyplývající z úkolů zajištění bezproblémové komunikace. Přes svůj nesporný význam je kontaktní místo v praxi bohužel dosud stále diskutovaným tématem nejen v souvislosti s financováním nákladů, ale také s řádovým rozdílem v kvalitě přípravy pracovníků kontaktních míst (menších) nemocnic a pracovníků operačních středisek ZZS. V souvislosti s vyhodnocením cvičení byly dále zmíněny problémy se zpracováváním a hlavně reálností traumatologických plánů. V praxi se totiž zjišťuje, že pokud by došlo k hromadnému příjmu pacientů bez předchozí přípravy a upozornění, mohl by chod nemocnice kolabovat. Tento poznatek přitom koresponduje s řadou jiných podobně varujících názorů, které byly prezentovány na konferencích medicíny katastrof a konstatováním WHO o připravenosti zdravotních systémů. Jednu z možných cest ke zlepšení stavu připravenosti personálu nemocnic na hromadné příjmy představila MUDr. Ivana Zýková z Krajské nemocnice Liberec, a.s. Spočívá v aplikaci deskových her (podle izraelského vzoru) k nácvikům podle připravených scénářů na štábní úrovni. Příklad s téměř nulovými náklady ukazuje zejména cestu k překlenutí často poukazovaného nedostatku financí na organizaci in natura cvičení při zkvalitňování především manažerských schopností vedoucích zaměstnanců při řešení situací. Specifický úsek připravenosti na zvládání hromadných příjmů prezentovali členové Traumateamu ČR při Fakultní nemocnici Brno, pod vedením prim. MUDr. Petra Nestrojila, CSc., vedoucího lékaře Traumateamu ČR, kteří mají relativně čerstvé zkušenosti z nasazení při cvičení RAFEX Shodou okolností bylo připomenuto i nasazení traumateamu při zemětřesení v Pákistánu v roce 2005, protože byl po deseti letech nasazen k podobné události po ničivém zemětřesení v Nepálu 25. až 27. dubna 2015, kde působí ve městě Melamči asi 40 kilometrů severovýchodně od Káthmándú. * Krizová připravenost V širším rámci je kromě poskytování zdravotní služby skryto v označení krizová připravenost mnoho činností souvisejících se zajišťováním bezpečnostních úkolů. Hovořilo se například o dopadech novely atomového zákona, o krizovém plánu a využití portálu krizového řízení, o nových typových činnostech při zásahu složek IZS a o výcviku. Mgr. Jiří Folvarský z Fakultní nemocnice Hradec Králové zevrubně informoval o možnostech i problémech použití kamerových systémů při zajišťování objektové bezpečnosti poskytovateli zdravotních služeb, zejména ve vztahu k povinnostem ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. * Závěr Dobře fungující zdravotnický záchranný řetězec je základem k naplnění základní úrovně stavu krizové připravenosti rezortu a k efektivnímu zapojení do integrovaného záchranného systému České republiky. V praktické činnosti je problematické zapojení poskytovatelů akutní lůžkové péče do celého systému. Zdravotnický záchranný řetězec představuje proces od laické první pomoci (případně svépomoci) přes odbornou přednemocniční neodkladnou péči zdravotnické záchranné služby (ZZS) po nemocniční neodkladnou péči poskytovanou lůžkovými zdravotnickými zařízeními. Ze závěrů konference vyplynulo, že chybí ústřední koordinace úkolů poskytovatelů zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů v krizové připravenosti (podle 20 a 23 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě) a v součinnosti s kraji jako zřizovateli ZZS (sjednocení postupů při provádění činnosti k připravenosti na mimořádné události), nejsou vytvořeny podmínky pro plnohodnotné zapojení poskytovatelů akutní lůžkové péče (vymezení činnosti) podle zákona o IZS a krizového zákona, včetně financování krizové připravenosti. Foto autor foto archiv autora a archiv redakce O autorovi Ing. Václav FIŠER, ZZS Jihomoravského kraje, 5plus2 Na sídlišti Sever vyrůstá hřiště na discgolf. Uskuteční tu turnaj plus2 str. 32 TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa Českolipané se mohou těšit na nový sport. Na louce u sídliště Sever právě stavějí hřiště na discgolf, což je kombinace frisbee a golfu. ČESKÁ LÍPA / Doposud se na této louce proháněli maximálně psi lidí z nedalekého sídliště Sever. Od července tu budou vysokou rychlostí létat plastové disky. Radnice tu buduje hřiště na discgolf. NEWTON Media, a.s

5 Přestože Američané tento sport milují a znají jej už od 70. let, k nám pronikal poměrně pozvolna. Dodnes jej řada lidí nezná a discgolfová hřiště jsou jen v Liberci a Doksech. Česká Lípa se stává třetím městem v Libereckém kraji, kde tento dynamický sport budou hrát. Dlouho jsme přemýšleli, co s tím pozemkem dělat a k čemu jej využít. Pak se nám nabídla firma zabývající se stavbou discgolfových hřišť a nám se ten nápad líbil, poznamenal českolipský místostarosta Juraj Raninec (ODS). Pro discgolf hovořil zejména fakt, že jde o nízkonákladový sport. Stačí ocelové koše a jedna zpevněná nástupní plocha. Netřeba žádných zemních úprav nebo instalace složitých zařízení. Plastová frisbee bude město zpočátku půjčovat. Lidé, kteří budou hraní brát vážně, si mohou nosit svá vlastní. Pořizovací cena jednoho kotoučku začíná již na dvaceti korunách. Jedinou věc, kterou musíme vyřešit, je výdejní místo disků. Pokusíme se domluvit s někým, kdo v místě bydlí, aby se této funkce zhostil, dodal Raninec. Údržbu, úklid a sekání trávy na hřišti bude mít na starost Sport Česká Lípa. Již v červenci, odkdy má hřiště fungovat, očekává radnice uspořádání prvního ročníku turnaje v discgolfu. Výhodou je, že jde o sport pro všechny generace. Mohou jej hrát i senioři, neboť není náročný na výkon ani na čas. Pravidla jsou jednoduchá. Kdo zdolá všechna hřiště nejmenším počtem hodů, vyhrává. Dá se hrát i s obyčejnými frisbee disky, ale lepší je sehnat si profesionálnější. Discgolfoví fajnšmekři vlastní disků několik a vědí přesně, kdy jaké použít. Na první hod se obyčejně používá talíř, kterému se říká driver. Létá rychle a daleko, má tendenci se při letu stáčet. Disk na středně dlouhé hody se nazývá mid-range, na takzvané dohazování, poslední hod, když už jsem blízko koše, se používá talíř nejkulatější, putter. Sada pro začátečníky se třemi disky stojí něco kolem tisícovky, cena je závislá na materiálu, ne na typu disku. Zkušenější hráči radí nepoužívat ani pro začátek obyčejné létající talíře, létají prostě jinak, hodně zatáčejí a jsou těžší. Mnoho discgolfových hřišť nabízí zapůjčení na zkoušku zdarma. Základem je nedržet talíř křečovitě, hází se prakticky celým tělem. Foto popis Hra zvaná discgolf vznikla už v 70. letech v USA, aktuálně se ale prosazuje celosvětově jako relaxační hra. Foto autor FOTO / ALEXANDR SATINSKÝ Nad českolipským pivovarem visí mraky. Město jej nechce plus2 str. 2 TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa Město majetkově nevstoupí do diskutabilního projektu pražského podnikatele a směnkového žháře Michala Simkaniče. 5plus2 TÉMA ČESKÁ LÍPA / Proč se ani 65 let poté, co českolipský pivovar přestal vařit pivo, nedaří jeho záchrana? Okolní města ukázala, že kde je vůle, tam se najde cesta. Z popela vstal pivovar v Lobči na Kokořínsku a ve Cvikově, tak proč se nedaří vrátit život právě tomu českolipskému? Loni město zkontaktoval pražský podnikatel Michal Simkanič, který v roli investora ponoukal českolipskou radnici ke spolupráci. Jako soukromník mohl dosáhnout pouze na poloviční evropskou dotaci. Pokud by ale projekt zaštítilo město, mohla by Evropská unie uhradit až 90 % nákladů. A to už se u projektu za bezmála půl miliardy, na kolik byla rekonstrukce pivovaru vypočtená, vyplatí. Simkanič ale odjel z České Lípy s nepořízenou. Město do projektu vstupovat nechce a zastupitelé další jednání odmítli. Obnovit měšťanský pivovar a znovu vařit českolipské pivo je samo o sobě dobrý nápad. Budova k historii města neodmyslitelně patří a její současný stav bohužel není dobrý. Pivovar je ale soukromým vlastnictvím a záměr pro mě nebyl přesvědčivě prezentovaný. Podmínky, za kterých by mělo město do projektu vstoupit, jsou pro nás nepřijatelné, uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká. Město by podle ní neslo všechna rizika. Objekt by vlastnilo, spadla by na něj veškerá administrativa s případnou evropskou dotací a celý areál by pak provozoval někdo jiný. Je to podobné, jako kdybychom si koupili nejnovější model BMW a nechali v něm jezdit souseda. V dodaných podkladech k projektu mi chyběla finanční rozvaha, analýza silných a slabých stránek, rizik, příležitostí nebo konkurence a dokonce i konkrétní informace o dotačním titulu, ze kterého by se daly peníze na tento projekt čerpat. Do takto připraveného projektu město Česká Lípa nemohlo vstoupit. Navíc nevím, proč by město mělo vlastnit hotel nebo wellness centrum, doplnila Romana Žatecká. NEWTON Media, a.s

6 Právě wellness centrum, stejně jako kulturně společenské centrum s divadlem, muzejní expozice pivovarnictví, vzdělávací a školicí středisko, pivní lázně, bazén, hotel a prodejna regionálních produktů měly v budově pivovaru vzniknout. Tento výčet neohromil ani českolipskou opozici. Absolutně mě nepřesvědčili, jen tvrdí jako kafemlejnek, že bez města to nejde. Jsou to kecy, Marek Vávra je na to ve Frýdlantu sám a Jakoubek ve Cvikově taky. Nelíbí se mi ani jejich vtipný a průhledný plán, že mají být dvě společnosti. Jedna, co platí a druhá, co provozuje a slízne všechnu smetanu. Všem je jasné, kam by patřilo město a kam oni, nechal se slyšet opoziční zastupitel Tomáš Vlček (SLK). Michal Simkanič byl z neúspěchu při jednání v rozpacích. Nejvíce ho zklamalo, že město odmítlo byť pouhé další pokračování jednání o spolupráci. Výsledkem bylo sedm zastupitelů pro, pět proti a jedenáct, kteří se zdrželi. Zbylí dva do plného počtu nehlasovali vůbec. Myslím, že to hovoří za vše, vyjádřil se Michal Simkanič. Podle něj se potvrdily informace, že vedení města dnes spíše zápasí samo se sebou a utápí se ve vlastních vnitřních sporech. Veřejně nepřiznaná menšinová koalice, opírající se o příležitostné hlasy či o různé rádobyužitečné dohody a i pro nás na dálku nepřeslechnutelné pověsti o skrytém řízení města - to vše je pro nás důvodem, že za nevýsledek jednání můžeme být možná jen rádi, poznamenal Simkanič. V politice možná někdy může platit, že je lepší nestabilní partner než žádný, ale v obchodních vztazích je to přesně naopak. Jak dále uvedl, v projektu na revitalizaci pivovaru již spolu s obchodním partnerem Petrem Sokolem utopili značné množství peněz a práce, takže se myšlenky na jeho záchranu přece jen nevzdávají. Musíme zvážit zbývající dvě možnosti. Buď čekat na to až se město stane stabilním partnerem, který ví, co chce, anebo projekt zkorigovat do ryze komerční báze a řídit se pouze ekonomickým pohledem bez ohledu na zájmy města. Jistě ale všechny napadne i třetí možnost - tento památkově cenný objekt, který je ostudou města, nechat časem spadnout, dodal Simkanič. Kdo je Michal Simkanič? * Podnikatel a předseda neparlamentní politické strany Česká pravice. * Proslavil se před deseti lety, když vstoupil do kauzy expremiéra Stanislava Grosse, který tehdy neobratně vysvětloval, kde si půjčil peníze na svůj luxusní byt na Barrandově. Směnku, kterou měl Gross dokázat půjčení peněz od přítele Rostislava Roda, Simkanič koupil a pak spálil. Dodnes toho nelituje. * Je mu 54 let a žije v Praze. Kandidoval neúpěšně do Senátu. Při posledních parlamentních volbách podporoval Svobodné. Foto popis Budova bývalého měšťanského pivovaru je na strategicky výhodném místě, symbolicky naproti nemocnici. Dnes je zde sklad zeleniny. Pivo se zde vařilo do roku Foto autor FOTO / TOMÁŠ LÁNSKÝ Neposekali trávu? Bonzněte to plus2 str. 1 Titulní strana TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa ČESKÁ LÍPA / Hledáte díry v silnicích? Chybějící dlažební kostky? Rozbité koše a lavičky? Nefunkční lampy? Nebo vám na sídlišti přerůstá tráva vašeho psa? Pak jste konečně našli nástroj, který vás zabaví. Českolipská radnice právě spustila službu, o níž snili všichni kverulanti a pavlačové drbny. Mobilní aplikace ProblemReport funguje pro chytré telefony se systémem Android nebo přes odkaz na webových stránkách města. Lidé v ní mohou prostřednictvím online mapy hlásit závady, ale také výtržnictví, rušení nočního klidu a jiné problémy. Kdo má v chytrém telefonu zapnutou polohu GPS a pošle závadu přímo z místa zjištění, nemusí bod v mapě vyhledávat, GPS si místo najde sama. Dosavadní systém fungoval tak, že odpověď se lidé dozvěděli jen z webových stránek města. V rámci nového systému budou informováni o stavu řešení prostřednictvím svého u. Navíc díky aplikaci v chytrém telefonu mohou závadu odeslat přímo z místa. Stačí závadu vyfotit a přes aplikaci poslat příslušnému pracovníkovi úřadu. Systém tak bude efektivnější a rychlejší nejen pro občany, ale také pro úřad. Každý z místních tak může snadno přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žije, chválí si novou službu českolipský místostarosta Juraj Raninec. Aplikace je zdarma bez nutnosti registrace ke stažení na Google Play nebo pomocí QR kódu v Městském informačním centru. Jedinou podmínkou je vlastnictví smartphonu. Chytrý telefon má dnes už téměř každý u sebe 24 hodin denně, upozorňuje starostka České Lípy Romana Žatecká. NEWTON Media, a.s

7 * Aplikace ProblemReport je určena k hlášení problémů a závad vyskytujících se na území zapojených měst a obcí: Česká Lípa, Děčín, Kravaře, Markvartice, Tetín a Vratislavice nad Nisou. Českolipský deník KOMENTÁŘ PRIMÁŘE NSP JOSEFA GUTA Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Ve středečním čísle Českolipského deníku vyšel článek Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři. Zváží protest. Přečtením některých vět ve článku jsem nejen já, ale i ostatní pediatři pracující na dětském oddělení v České Lípě, nechtěl věřit vlastním očím. Zkráceně bychom mohli označit celý článek za šíření falešné poplašné zprávy. Ale přece jen několik vysvětlujících vět je pro objasnění situace vhodných. 1. Nikdy nebylo a není zpochybňováno postavení praktických pediatrů v systému zdravotní primární péče ze strany České Pediatrické společnosti (ČPS). 2. Pediatrie (dětské lékařství) byla a dosud je celosvětově vnímána až na několik výjimek jako jeden základní nerozdělený obor. Po absolvování postgraduální přípravy v tomto oboru se lékař po mírných modifikacích může stát lékařem v nemocnici a nebo v praktických ordinacích. V Čechách však zhruba před 10 lety došlo k prosazení vlastní atestační zkoušky z praktického lékařství pro děti a dorost (PLDD) přes jednoznačný nesouhlas ČPS i celé řady praktických pediatrů. Tím totiž byly založeny umělé překážky začlenění absolventů do péče o děti. Zcela prakticky nově vzniklý obor PLDD je schopen vlastními silami vychovat navíc sotva třetinu potřebného počtu praktických pediatrů a spoléhá na jiné že mu je vychovají chová se tak jako kukačka, která klade mláďata do cizích hnízd a tím vlastně demonstruje svou samostatnou neživotaschopnost. Na druhou stranu je také třeba připomenout, že naprostá většina dosud pracujících praktických pediatrů složila původní atestační společnou zkouškou z dětského lékařství. 3. Po roce 1989 jsme toužili po vyrovnání se s rozvinutou západní Evropou, tedy i v oblasti postgraduální (tj. po absolvování university) přípravy. Bohužel opakovanými legislativními změnami postupně docházelo ke zkomplikování systému tak, že v současné době je systém těžkopádný a špatně průchodný pro mladé lékaře. Aktuálně i ministr Němeček označil za svou absolutní prioritu zjednodušení systému a jeho úpravu, neboť se stal také jedním z důvodů odchodu mladých lékařů do západní Evropy. 4. Jedním ze základních kroků MZd, které také podporuje Pediatrická společnost i ČLK, je zásadní zmenšení počtu atestačních oborů. Plánované spojení je předpokladem ke zvýšení počtu kvalifikovaných dětských lékařů zatímco lpění na samostatném oboru pro primární péči znamená v dohledné době zásadní generační problém a nedostatek dětských lékařů i v primární péči. 5. Pediatrie pečuje o věkovou skupinu od narození do 19 let a představuje jeden medicínský obor, o děti by měli pečovat lékaři mající atestaci z oboru pediatrie v celé šíři. Opětné sloučení v atestační rovině znamená významné zkvalitnění vzdělání rozhodně nepředstavuje žádné riziko existence praktických dětských lékařů a jejich ordinací. 6. Jako člen a dlouhé roky místopředseda ČPS jsem se opakovaně účastnil jednání s funkcionářkami SPLDD, kterým jsme se snažili předkládat kompromisní řešení této štěpící situace. Celé roky marně. 7. V posledních měsících jsme byli zneklidněni medializováním aktivit funkcionářek SPLDD s účelovým překrucováním fakt. Navíc považujeme zatahování laické veřejnosti do ryze odborné diskuse kolem vzdělávání za účelové, matoucí a vyvolávající neoprávněné zneklidňování veřejnosti. MUDr. Josef Gut, primář dětského oddělení NsP, Česká Lípa, člen výboru České pediatrické společnosti Foto popis NEWTON Media, a.s

8 Město nemůže zveřejnit dohodu o mimosoudním vyrovnání s K. Šiktancem Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Reakce starostky města Česká Lípa na článek: Lípa odmítá zveřejnit smlouvu se stínovou městskou policií, který vyšel v Českolipském deníku Město Česká Lípa neodmítá, ale nemůže zveřejnit obsah dohody o mimosoudním vyrovnání s Karlem Šiktancem, protože na návrh právních zástupců se obě strany dohodly, že její obsah zůstane důvěrný. Dohoda je v souladu s platnou legislativou a schválila ji Rada města Česká Lípa dne 2. března 2015, č. usn. 95/2015. Následně jsme o jejím uzavření informovali v prohlášení ze dne (viz ZDE). Jako starostka si umím představit, že požádám K. Šiktance a Radu města ČL o souhlas se zveřejněním této dohody a teprve potom to bude možné. Obecně lze konstatovat, že na základě sjednaných podmínek protistrana nebude zveřejňovat nepravdivé informace o Městské policii Česká Lípa a poškozovat její pověst. Facebookový profil Karla Šiktance proto monitorujeme a všechny sporné výroky, které se na jeho profilu objeví, zkoumá právník města Česká Lípa. Podobně sledujeme i jiné výroky a profily, kde se v různých souvislostech vyjadřují pisatelé k práci města, jeho představitelů i zaměstnanců. Avšak pouze sporné příspěvky na facebookovém profilu Karla Šiktance zkoumáprávník. Osobně vnímám sociální sítě jako prostor, kde lidé svobodně vyjadřují svůj názor a město, jako instituce, by nemělo šikanovat občany, kteří tento komunikační prostředek využijí i ke kritice. Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa 1. ČÍSLO DNE Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa První golfový turnaj na novém hřišti mezi Českou Lípou a Pihelem proběhne už 21. června. Nejde o úplně náhodné datum, Golf Club Česká Lípa ho vybral, protože připadá na Den otců, na první letní den, ale také na dobu, kdy probíhá golfové US Open. I proto se turnaj jmenuje ČUS Open, Českolipské US Open. Pocta zasloužilým? Okresní archiv v České Lípě vystaví řády a vyznamenání z let Českolipský deník str. 3 Českolipsko MICHAEL POLÁK MÚ Česká Lípa Unikátní výstava: Po roce 1989 lidé socialistická ocenění vyhazovali, styděli se za ně, teď mají často i velkou sběratelskou hodnotu ČeskáLípa Řád rudé hvězdy, Řád rudé zástavy, Řád práce, vyznamenání Za zásluhy o obranu vlasti. Unikátní výstavu připravuje na příští týden Státní okresní archiv v České Lípě. U příležitosti Mezinárodního dne archivů vystaví řády, vyznamenání a čestná uznání, udělovaná jednotlivcům i kolektivům na Českolipsku v letech Exponáty si budou moci lidé prohlédnout přímo v badatelně v sídle archivu na Střelnici v České Lípě. Mimořádnou výstavu připravili mladí českolipští archiváři a historici Michal Rádl a Petr Kozojed. NEWTON Media, a.s

9 Výstava představí státní řády a vyznamenání, udělované na základě zákona a podle jasných pravidel, komu a za co se udělí a co musí dotyčný splňovat. Ukážeme ale také řadu dalších vyznamenání rezortních, okresních, závodních, kterých bylo před rokem 1989 opravdu hodně a některé byly vyráběny v opravdu velkých sériích kusů, říká jeden z autorů výstavy Michal Rádl. Například vyznamenání Za vynikající práci, které dostávali lidé nejčastěji při životních jubileích či odchodu do důchodu, bylo vydáno přes padesát tisíc kusů, podobné to bylo s vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu, kterého byly uděleny také desetitisíce kusů. Návštěvníci se z výstavy dozvědí, že stát udělování vlastních řádů a vyznamenání sledoval, od roku 1951 vznikaly propracované stanovy pro udělování řádů a vyznamenání pracujícím ve všech oborech. Oborem, který dostával nejvíce ocenění, byl těžký průmysl, a v rámci něho zvláště hornictví, zmínil Michal Rádl. Zvláště upozornit bude chtít výstava na rezortní vyznamenání. Spousta lidí z Českolipska pracovalo v různých odvětvích, ať už to bylo na uranu, na dráze, na poštách, na národních výborech, a právě tyto organizace dost často oceňovaly své zaměstnance, vysvětlil Rádl. Mladí autoři výstavy chtějí také upozornit na to, že pro oceněné za vyznamenánímčasto nevedla jednoduchá cesta. Protože k návrhu na jejich udělování se vyjadřoval kdekdo, místní organizace národní fronty, místní národní výbor, kde se zpracovávala zpráva o pověsti, okresní národní výbor, stanovisko podával také OV KSČ a když se jednalo o státní vyznamenání, tak to schvalovalo i ministerstvo, popsal Petr Kozojed. Ačkoliv se výstava vztahuje na ocenění, udělovaná za minulého režimu, lidé se z komentáře během výstavy mohou dozvědět také to, jakým zajímavým vývojem prošla socialistická vyznamenání během posledních 25 let. Po roce 1989 se jich lidé totiž často zbavovali, vyhazovali je, styděli se za ně. Dnes už je situace jiná, dnes už existuje i odborná literatura, která se řády a vyznamenáními zabývá, existují celé katalogy a z ocenění se stal předmět sběratelství jako třeba mince nebo známky, upřesnil Michal Rádl. Návštěvníci archivu se z komentované výstavy mohou také dozvědět o tom, že různé ceny získávaly za minulého režimu také pracující kolektivy, například Národní cenu České socialistické republiky nebo Státní cenu Klementa Gottwalda. Zajímavostí je, že laureáti státních ocenění získávali různé výhody, které měly v době socialismu svoji váhu. Patřilo mezi ně například přednostní právo při zařazení do pořadníku na automobil nebo finanční ohodnocení. *** Výstava Pocta zasloužilým? bude probíhat od středy 10. do pátku 12. června v badatelně v sídle Státního okresního archivu v České Lípě, Střelnice 3035 koná se u příležitosti Mezinárodního dne archivů Foto popis Před 60 lety zemřel na Práchni průmyslník a sběratel Harry Palme. Jeho úmrtí dodnes vyvolává spekulace Českolipský deník str. 3 Českolipsko (mip) MÚ Česká Lípa Kamenický Šenov Jeho dílo Vznešená píseň o českém skle (v originále Das Hohe Lied vom böhmischen Glase) je dodnes stěžejním materiálem pro dokumentaci historie sklářství v oblasti Kamenického Šenova. Harry Palme ( ), významný sklářský průmyslník, ale také archeolog či sběratel, v ní ve třech svazcích, doplněných šesti knihami obrazových příloh, podal přehled o historii sklářství v Lužických horách, o cestách sklářských obchodníků, o sklářských školách v Kamenickém Šenově i Novém Boru i o firmách, hutích a nejlepších sklářských řemeslnících v této oblasti. Palme, důležitá postava dějin Kamenického Šenova, zemřel 5. června 1955, přesně před 60 lety. Dožil ve svém domě na Práchni u Kamenického Šenova, a to i přesto, že byl v roce 1945 coby německý magnát původně zařazen do odsunu. I kvůli tomu se o jeho poválečném životě na Českolipsku a úmrtí dodnes objevují různé spekulace a historky (říká se například, že nezemřel přirozenou smrtí). V Šenově byla těsně po válce velmi silná tendence, aby nebyli u výroby ponecháváni žádní bývalí kapitalisté. Takže Harry Palme byl odsunut. Údajně to bylo tak, že v Jiříkově překročil hranici a ve stejných místech NEWTON Media, a.s

10 se zase vrátil zpátky do Čech. Tady se trochu skrýval, byl tu jakoby na zapřenou a pak ho tu na základě různých přímluv a s vidinou jeho užitečnosti a potřebnosti ponechali, popsal průmyslníkův osud českolipský historik Ladislav Smejkal. Palme pak žil velmi chudě a střídmě v domku na Práchni, údajně mu byla vrácena jeho knihovna a část archeologických sbírek, které byly po válce konfiskovány. Podle Ladislava Smejkala měl Palme zvláštní status: do skláren nesměl, ale mohl poskytovat rady a informace a byl mu svěřen úkol, aby pokračoval v dokumentaci historie sklářství. Smutný závěr života pro muže, který zažil výstavbu slavné Eliášky (1905), továrny na lustry rodinné firmy Elias Palme & Comp. a který propadl archeologiia podílel sena vykopávkách v Pompejích. Třicet let jezdil do Pompejí Ve své původní nádherné vile v Kamenickém Šenově měl Palme v salonu pompejánský sloup, do zdí vsazené kachle z Pompejí a na zahradě pompejánské urny. Pompeje byly pro něho velikou vášní. V úvodu své práce Soukromý dům v Pompejích, jejíž rukopis je uložený u nás v muzeu, píše, že do Pompejí jezdil každé prázdniny po dobu třiceti let, že se seznámil s vedoucím záchranných archeologických prací, který ho tam pravidelně vítal, říká Ladislav Smejkal. Jeho sbírky jsou ve více muzeích Palme se archeologii věnoval i doma v Čechách. Má zásluhu na tom, že se dodnes dochovaly nálezy takzvané podmokelské kultury, které Palme zakoupil od rolníka nálezce z Děčínska a které jsou dnes uloženy v Oblastním muzeu v Děčíně. Sklářská část z jeho pozůstalosti je ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově, část je také v Národním technickémmuzeu. Vmuzeuv České Lípě jsou kromě rukopisu Soukromého domu v Pompejích také Palmeho cestovní alba i fotografická dokumentace starého hřbitova v Kamenickém Šenově. Harry Palme * 14. dubna 1882, Kam. Šenov 5. června 1955, Prácheň poslední soukromý majitel slavné továrny lustry Elias Palme & Comp., sběratel, archeolog, autor významných sklářských publikací Foto popis Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý víkend Českolipský deník str. 1 Titulní strana ADÉLA VACHTOVÁ MÚ Česká Lípa Tropické teploty panovaly o víkendu i na Českolipsku. Provozovatelé plováren díky tomu vítali první návštěvníky Českolipsko Rekordní návštěvnost zaznamenali provozovatelé koupališť na Českolipsku o uplynulém víkendu. Jen do oblíbeného letoviska ve Sloupu v Čechách zavítalo během pátku a soboty přes 1500 návštěvníků. Na zahájení sezony je to velmi dobrý výsledek, když uvážíme, že návštěvnost je hlavně za sobotu, a to u nás navíc probíhala firemní akce. Pátek byl potom ve znamení příjezdu kempařů na víkend, hodnotí Vít Černý, správce koupaliště ve Sloupu v Čechách. Milovníky letních radovánek na pláž přilákalo tropické počasí s teplotami daleko přes 30 stupňů Celsia. Vedro k padnutí, rekordy ale nepadly Nejtepleji bylo na Českolipsku v sobotu v České Lípě, kde meteorologové naměřili 32,6 stupně, je to o 1, 8 stupně méně než v roce Rovných 32 stupňů hlásila stanice Doksy, 31,2 stupně pak Stráž pod Ralskem. Hlavní letní sezonu o víkendu zahájila i další koupaliště v regionu, většina má už za sebou i první měření kvality vody. Vstupné se poprvé od pátku vybírá i v Novém Boru. Řekli si o to v podstatě sami návštěvníci, kterých už koncem minulého týdne dorazila více než stovka. Deník o tom informoval Ivan Zelenka, předseda TJ Jiskra Nový Bor, která novoborské koupaliště spravuje. Letošní novinkou na borském koupališti jsou sprchy s teplou vodou, obří dřevěné šachy přímo v areálu, přibyla také kuchyň do autokempu. Věnovali jsme se ale i opravám, například jsme dali do pořádku všechny přístupy do vody, co nevidět navezeme nový písek na volejbalové hřiště, důkladně jsme také vyčistili dno koupaliště, viditelnost je nyní až tři metry, popsal Zelenka. Vodu v areálu střeží krajská hygiena NEWTON Media, a.s

11 Kvalita vody v Novém Boru je podle posledního měření hygieniků z 25. května v pořádku. Vhodná ke koupání je i voda přírodního koupaliště v Nedamově u Dubé. I tam už je sezona v plném proudu. Areál návštěvníkům nabízí nové dětské i sportovní hřiště pro nohejbal a volejbal. Už v pátek 19. června v Nedamově uvedou také první představení v letním kině. Na programu bude český film Pohádkář. Podstatně dřívější začátek promítací sezony je podle správce koupaliště v Nedamově Marka Hrušky novou strategií, jak přilákat více návštěvníků ke konci školního roku, kdy lidé mívají volněji. Pokračování na str. 2 Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý... Dokončení ze str. 1 O co dříve s promítáním začneme, tak poté také skončíme. V srpnu bývá návštěvnost letního kina nízká, proto jsme se rozhodli začít dřív, vysvětlil Hruška. Letní kino v areálu nedamovského koupaliště je jediným na Českolipsku. V sobotu 13. června zahájí slavnostně sezonu nově koupaliště v Kravařích. Areál okolo tamní požární nádrže se rozhodla pro místní obyvatele zvelebit a otevřít sama obec. Kravaře slavnostně otevřou tuto sobotu Intenzivně na tom pracujeme, v současné době se požární nádrž napouští a zařizují se veškeré nutné formality nutné k provozování, řekl Vít Vomáčka, starosta Kravař. Koupání v Kravařích má na starost Sdružení nezávislých kandidátů Kravaře, odbor kultury a místní dobrovolní hasiči. Areál bude v době letní sezony otevřený denně od 10 do 22 hodin, vstupné bude 5 korun pro děti i dospělé. Jde v podstatě o jedinou vodní plochu, která nespadá pod kontrolu krajské hygienické stanice. Jak uvedl Vít Vomáčka, starosta Kravař, lidé se v den slavnostního otevření mohou těšit na kulturní program koupaliště v Kravařích. Pod svá křídla si nově od letošní sezony vzali koupání také v Žandově. Jediné koupaliště, které ještě čeká na svou premiéru je autokemp v Jablonném v Podještědí. Podle informací tamního správce Františka Kyselky se areál milovníkům vodních radovánek poprvé otevře až zhruba za 14 dní. Je to především kvůli kvalitě vody. Čím dřív otevřeme, tím dřív se může zkazit voda. V tuto chvíli napouštíme, informoval Kyselka. *** Ceny vstupného a kvalita vody na koupalištích Českolipska: Hamr na Jezeře 3 dítě do 12 měsíců: zdarma 3 dítě do 15 let: 20 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 zhoršená kvalita vody, voda nevhodná pro vnímavé jedince (údaj KHS z ) Jablonné v Podještědí 3 dítě od 3 do 6 let: 5 Kč 3 dítě od 6 do 15 let: 15 Kč 3 rodič s dítětem do 3 let: 5 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 senioři: 5 Kč 3 koupaliště zatím není v provozu Máchovo jezero Camp Borný 3 dítě od 3 do 5 let: 40 Kč 3 dospělí: 60 Kč 3 stan: 60 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Máchovo jezero Doksy, Klůček 3 děti od 4 do 15 let: 25 Kč 3 dospělí: 55 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS ) Aquapark Staré Splavy 3 děti do 3 let: zdarma 3 děti do 120 cm: 80 Kč 3 senioři: 50 Kč 3 dospělí: 100 Kč Nedamov 3 děti do 6 let: zdarma 3 děti od 6 do 15 let + ZTP: 15 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Sloup v Čechách 3 děti od 6 do 15 let: 25 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Zákupy 3 děti do 6 let: zdarma 3 děti od 6 do 15 let: 10 Kč 3 dospělí: 20 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Nový Bor 3 děti od 6 do 15 let: 10 Kč 3 dospělí: 20 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Požární nádrž Kravaře 3 děti, dospělí: 5 Kč 3 KHS vodní plochu nesleduje Vodní nádrž Horka 3 vstupné: zdarma 3 možnost vodního lyžování 3 měření KHS zatím neproběhlo Foto popis NÁVAL na koupališti ve Sloupu v Čechách v sobotu 6. června. Foto popis KRAVAŘE letos poprvé nabídnou koupání v areálu místní požární nádrže. Slavnostně otevřou v sobotu 16. června. Foto autor Foto: OÚ Kravaře Foto autor Foto: Deník / Vít Černý NEWTON Media, a.s

12 Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Českolipský deník str. 1 Titulní strana MICHAEL POLÁK MÚ Česká Lípa VÝROČÍ Mimoň Zbytečně zbořená památka. I když už zámek v Mimoni neexistuje, tento přívlastek si s ním budou zřejmě spojovat ještě další generace lidí. Zámek, na jehož podobě se v 17. století významně podepsal Giullio Broggio, autor mnoha významných historických staveb na Českolipsku (poutní sakrální areál v Horní Polici, zámek v Zákupech), byl definitivně 9. června 1985, přesně před 30 lety, po řízených i jednom neřízeném odstřelu srovnán se zemí. Mimoň tak před třiceti lety přišla o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě a došlo k nenávratné proměně centrálního náměstí, jejíž důsledky trápí město do dnešních dnů. V době odstřelu už byl mimoňský zámek v tristním stavu; na jeho záchranu se nepodařilo (nebo nechtělo) najít finance. O zbourání památky několik let usilovalo tehdejší vedení okresního i městského národního výboru. Jejich záměru se sice dlouho bránilo tehdejší ministerstvo kultury, které opakovaně odmítalo povolit sejmutí památkové ochrany objektu, ale po nekončících výzvách od soudruhů z Českolipska nakonec ustoupilo. Severní křídlo zámku bylo odstřeleno už 28. dubna 1985 a odstřel jižního křídla byl naplánovaný na 7. června stejného roku. Jenže do finální části likvidace zámku zvláštním způsobem zasáhla vyšší moc. Pokračování na str.3 Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Dokončení ze str.1 Těsně před odstřelem se nad Mimoní přehnala prudká místní bouře, přičemž blesk, který uhodil do zámku, zažehl připravené nálože, které střední část zámku z větší části samy odstřelily. Sutiny střední části se musely pod dohledem pyrotechniků odstranit, celý objekt znovu překontrolovat a poté 9. června zbývající část odstřelit, popsal již dříve mimoňský badatel Osvald Hons. Sutiny materiálu zámku byly odvezeny do močálu pod Kalvárií, kde na nich bylo později postaveno autobusové nádraží. Ve své původní podobě coby prostá renesanční budova stál zámek na náměstí v Mimoni již v roce Po roce 1664 prošel zásadní proměnou, když jeho tehdejší majitelé Putzové z Adlersthurnu povolali k dostavbě stavitele italského původu Giulia Broggia, jednoho z nejvýznamnějších stavitelů v historii Českolipska. Nejvíce je mimoňský zámek spojený se šlechtickým rodem Hartigů, kterým mimoňské panství patřilo od roku 1725 a zámek byl v jejich držení až do roku Místo, kde mimoňský zámek stával, je dnes nezastavěné a navazuje na něj zámecký most a na druhé straně řeky Ploučnice také zámecký park. Foto popis DVĚ PODOBY. Na horní fotografii mimoňský zámek v podobě před rokem 1945, dole už zchátralý a zničený v polovině osmdesátých let, nedlouho před prvním odstřelem. Na rozdíl od zámku v České Lípě (Vodní hrad) svoji likvidaci opravdu nepřežil. Foto autor Foto: archiv U soudu dnes bude svědčit bývalá starostka Českolipský deník str. 3 Českolipsko (mip) MÚ Česká Lípa Česká Lípa Výpovědí dalších svědků, mimo jiné bývalé starostky České Lípy Hany Moudré, bude dnes u Okresního soudu v České Lípě pokračovat soudní spor, týkající se žaloby na zakladatele facebookového profilu tzv. neoficiální městské policie Karla Šiktance. Žalobu na něj v roce 2013 podal strážník skutečné městské policie Jiří Pachovský kvůli tomu, co o něm a jeho ženě napsal Šiktanc na facebook. Exstarostku Moudrou, která ze své funkce byla v předmětné době velitelkou městské policie, navrhl předvolat Šiktancův obhájce. NEWTON Media, a.s

13 Soudkyně Lucie Homolková už v listopadu 2013 odsoudila bez soudního jednání Karla Šiktance k trestu odnětí svobody na dobu 6 měsíců s odkladem na 12 měsíců. Šiktanc se proti verdiktu odvolal a proto nyní už bezmála půldruhého roku probíhá dokazování. Foto popis ČRo Sever Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru ČRo Sever str. 2 16:00 Události v regionu MÚ Česká Lípa Iveta BLÁHOVÁ, moderátorka Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru na Českolipsku. V současnosti se například nedá přes den zaparkovat v Liberecké ulici, stejně jako na hlavní třídě Tomáše Garrigue Masaryka. To se má změnit od srpna, kdy budou moci řidiči parkovat na většině míst v centru města zdarma, maximálně hodinu. Situaci by měly vyřešit parkovací kotouče. Tomáš MAŘAS, redaktor Omezení by mělo platit od 8 do 17 hodiny a řidiče na něj upozorní dopravní značky. Připravované změny mají rychle vyřešit neutěšenou situaci s parkováním v centru města. Komplexní řešení se plánuje po dokončení rekonstrukce náměstí Míru. Na vybraných místech by se pak měly objevit i parkovací automaty. Z Nového Boru Tomáš Mařas, Český rozhlas. Mladá fronta DNES Česká Lípa Autobus zaveze od Albertu ke Kauflandu Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Liberecký (jan) MÚ Česká Lípa Českolipské sídliště Lada se Svárovem a centrem města spojila nová autobusová linka číslo 201. Výchozí zastávkou je stanoviště Sídliště Lada u hypermarketu Albert, linka pak jede až ke Kauflandu, kde skončí na zastávce U Kapličky. Na trase o všedních dnech jezdí pět párů spojů po dvou hodinách, o víkendech a svátcích zatím jen jeden. Novou linku zavádíme na přání těch, kteří již delší dobu volají po lepším spojení mezi sídlištěm Lada a Svárovem, uvedla místostarostka města Alena Šafránková. Regionální mutace Mladá fronta DNES - liberecký kraj Záchranáři s lepším zázemím Mladá fronta DNES str. 62 Severní Čechy - Příloha Zdraví (pav) MÚ Česká Lípa Zcela nového zázemí by se již za rok měla dočkat Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Dlouho zamýšlený záměr soustředit záchranku jako celek do jednoho objektu získává konečně jasné kontury. Nové prostory tak záchranná služba najde v liberecké Klášterní ulici v domě s číslem popisným 954/5. Započaté dílo v souvislosti se zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje je třeba dokončit tak, aby organizace mohla fungovat jako celek v jedné budově, a to včetně NEWTON Media, a.s

14 jejího vedení. Po dokončení bude možné opustit nevhodné a nedůstojné prostory v Klostermannově a částečně i v Husově ulici. Chtěli bychom úspěšně dokončit myšlenku uceleného provozního objektu záchranky, aby měli její zaměstnanci podmínky pro jejich důležitou práci, říká Petr Tulpa, radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje. Současný projekt počítá s celkovými stavebními úpravami objektu, včetně vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu. Celková hodnota je 13 milionů korun bez DPH. Nově také v České Lípě Nové prostory ale budou v blízké budoucnosti sloužit záchranářům také v České Lípě. Ty najdou v areálu bývalé autodopravy v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, který projde rekonstrukcí. Předtím budova chátrala a zůstávala nevyužitá. Část areálu s garážemi, kancelářemi a dílnami záchranářům českolipská nemocnice pronajala bezplatně. Rekonstrukce prostor si vyžádá více než deset milionů korun. Podle Petra Tulpy je současným hlavním problémem stav střechy. Liberecký kraj proto poskytne nemocnici finanční dotaci na rekonstrukci střechy celé bývalé autodopravy, a to v částce 2,5 milionů korun. Vlastní prostory, kam bude přestěhována výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v České Lípě, bude financovat záchranná služba ze svých prostředků, a to jak projektovou dokumentaci, tak vlastní rekonstrukci, doplňuje radní. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje nebude Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa hradit žádnou částku za pronájem prostor, protože Liberecký kraj je nejen zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, ale také je jediným vlastníkem českolipské nemocnice. Foto popis Stěhování Záchranáři v Liberci i v České Lípě dostanou důstojnější prostory pro svou práci. Foto autor Foto: MAFRA Regionální mutace Mladá fronta DNES - severní Čechy NEWTON Media, a.s

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví 13. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 24. - 25. listopadu 2016 v Hradci Králové Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Složka Společnost krizové

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.8.216 Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly 923 3 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Přehled zpráv 26.2.2015-27.2.2015

Přehled zpráv 26.2.2015-27.2.2015 Přehled zpráv 26.2.2015-27.2.2015 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Domy pro postižené ženy mají být ještě letos... 2 27.2.2015 Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK Jde o kvalitu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

kraj Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne Magazín Starostů pro Liberecký kraj

kraj Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne Magazín Starostů pro Liberecký kraj magazín Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 26. 4. 2016 Dne 26. 4. 2016 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Vážení občané, jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech Role Koordinačního střediska medicíny katastrof a SPIS při mimořádných událostech Mgr. Renata Valentová MUDr. Petr nestrojil, CSc. FN Brno KS MEKA Koordinační středisko medicíny katastrof ve FN Brno -

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Přehled zpráv 20.8.2015-21.8.2015

Přehled zpráv 20.8.2015-21.8.2015 Přehled zpráv 20.8.2015-21.8.2015 Českolipský deník Čtěte uvnitř... 2 21.8.2015 Českolipský deník str. 1 Titulní strana Místo holí disk, místo jamky koš... 2 21.8.2015 Českolipský deník str. 3 Českolipsko

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Struktura Traumatologické plány, typy, požadavky TP ZZS začlenění,

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 21.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Autor připomínky Kapitola, strana, odstavec,.. Znění připomínky Vypořádání připomínky (vyplňuje Liberecký kraj)

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 konaného dne 16. prosince 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH

ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH Ing. Václav Fišer Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno fiser.vaclav@zzsjmk.cz; fiservaclav@seznam.cz

Více

Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb

Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb Medicína katastrof Brno 2. 3. února 2012 Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb 1. Úvod 2. Bezpečnostní systémy a jejich využití 3. Zabezpečení Vojenské nemocnice Brno 4. Zkušenosti 5. Doporučení

Více

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011 Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA se ve čtvrtek 24. března podrobně seznámil se zázemím Hasičského

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 5.12 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Novoborsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ. ročníku konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 27. - 28. listopadu 24 Aula Univerzity Hradec Králové Pavel Urbánek Jan Urbánek ZZS JmK, p.o.

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více