Přehled zpráv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled zpráv 5.6.2015-8.6.2015"

Transkript

1 Přehled zpráv MÚ Česká Lípa 112 Zdravotní následky současných hrozeb str. 16 MÚ Česká Lípa Ing. Václav FIŠER 5plus2 Na sídlišti Sever vyrůstá hřiště na discgolf. Uskuteční tu turnaj plus2 str. 32 MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Nad českolipským pivovarem visí mraky. Město jej nechce plus2 str. 2 MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Neposekali trávu? Bonzněte to plus2 str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa TOMÁŠ LÁNSKÝ Českolipský deník Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Město nemůže zveřejnit dohodu o mimosoudním vyrovnání s K. Šiktancem Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa ČÍSLO DNE Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa Pocta zasloužilým? Okresní archiv v České Lípě vystaví řády a vyznamenání z let Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK Před 60 lety zemřel na Práchni průmyslník a sběratel Harry Palme. Jeho úmrtí dodnes vyvolává spekulace Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa (mip) Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý víkend Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa ADÉLA VACHTOVÁ Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK U soudu dnes bude svědčit bývalá starostka Českolipský deník str. 3 Českolipsko MÚ Česká Lípa (mip) NEWTON Media, a.s

2 ČRo Sever Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru ČRo Sever str. 2 16:00 Události v regionu MÚ Česká Lípa Mladá fronta DNES Autobus zaveze od Albertu ke Kauflandu Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Liberecký MÚ Česká Lípa (jan) Záchranáři s lepším zázemím Mladá fronta DNES str. 62 Severní Čechy - Příloha Zdraví MÚ Česká Lípa (pav) NEWTON Media, a.s

3 MÚ Česká Lípa 112 Zdravotní následky současných hrozeb str. 16 Ing. Václav FIŠER MÚ Česká Lípa Na již XV. konferenci pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví se letos v dubnu sešli v Rekreačním zařízení Dolů Bílina ve Sloupu na Českolipsku zástupci různých typů poskytovatelů zdravotních služeb a institucí ke společnému řešení praktických i teoretických otázek zdravotních následků celého spektra současných hrozeb. * Historie a specifika konference Poprvé se konference konala v roce 2001, kdy vznikl odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví na základě právě nového krizového zákona. Účast pracovníků odboru ministerstva významně přispěla k vytvoření a nakonec i přijetí Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR Bezpečnostní radou státu v dubnu 2007, která položila teoreticko -praktický základ dalšího směrování příprav na mimořádné události. Pro jednotlivá vystoupení bývá vyčleněno tolik času, kolik je ho zapotřebí pro srozumitelné sdělení a vysvětlení konkrétní problematiky. Tím se konference ve Sloupu odlišují od akcí podobného charakteru. Letos se rozloučila její dlouholetá organizátorka Olga Marková z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, jíž patří poděkování za obětavou aktivitu ve prospěch konference. * Tematické zaměření Letošní program se zaměřil na témata ochrany veřejného zdraví, řešení výskytu vysoce nebezpečných nákaz, cvičení ke zvládání likvidace mimořádných událostí, změny v legislativě, plánování, využití IT apod. Zazněla také reakce zdravotnických zařízení na traumatická postižení zdraví při mimořádných událostech. * Ochrana veřejného zdraví Vzhledem k epidemii onemocnění smrtící Ebolou v západní Africe, s níž lékaři bojují, a dosud se jejímu šíření nepodařilo plně zamezit, je téma vysoce nebezpečné nákazy vnímáno stále intenzivně. Vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., MPH., připomněla, že WHO v souvislosti s krizovým řízením neupírá pozornost jen na přenosné nemoci jako HIV/ AIDS TBC, Pandemie chřipky, SARS nebo Ebola. Předmětem zájmu je obecně hrozba přírodních a člověkem způsobených katastrof, včetně hrozby náhodného úniku nebo záměrného vypuštění biologických, chemických nebo radioaktivních látek, stejně jako i ozbrojených konfliktů a komplexních mimořádných situací (teroristické útoky) a globální postupně se rozvíjející změny klimatu. Každá z řady možných krizí přitom představuje výzvu pro zdravotnické systémy. Proto WHO na jedné straně upozorňuje na zásadní význam připravenosti zdravotnických systémů a přijímá podpůrná opatření, na druhé straně je ale nucena konstatovat, že zdravotnické systémy v mnoha zemích nejsou dosud na zvládání zdravotních aspektů krizí dostatečně připraveny. Není tím však zdaleka poukazováno jen na africké země, kde v souvislosti s Ebolou po roce trvání epidemie bylo evidováno potvrzených případů a zemřelých (údaj k ). Výskyt nových případů se však postupně zpomaluje. MUDr. Jana Prattingerová z KHS Libereckého kraje hovořila o významu plošného očkování proti vybraným patogenům s varováním proti občas propagovaným návrhům na ukončení. Principem varování je odpověď na jednoduchou otázku, co se stane, když očkování ukončíme. Nemoci se vrátí zpět. Důkazem jsou novodobé epidemie běžných nemocí ve východní Evropě v důsledku poklesu proočkovanosti a hrozba přenosu na naše území vzhledem ke snížení imunity domácí populace a narůstajícímu pohybu cizinců a imigrantů. Ing. Miloslav Beneš z Fakultní nemocnice Plzeň na příkladech dvou nácviků součinnosti se složkami IZS seznámil s obsahem aktivní přípravy nemocnice na možnost výskytu pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou. Při této praktické realizaci mezinárodních zdravotních předpisů nemocnice, stejně jako ZZS krajů, vycházejí z již vydaných nařízení vlády ČR a směrnic KHS. Obsahem nácviků bylo praktické prověření možných postupů při příjmu a předání pacienta k transportu do specializovaného zdravotnického zařízení, ověření funkčnosti ochranných pomůcek, provádění dezinfekce a dekontaminace. Pro obecnou praxi se opět potvrdilo pravidlo, že je nutné neustálé opakování, věcné kritické vyhodnocování a odstraňování zjištěných nedostatků. V rámci vcelku obsáhlého bloku informací k ochraně veřejného zdraví byl představen i jeden z nových typů ochranných výrobků na trhu, jednodílný jednorázový lehký komplet s integrovanými nohavicemi, kuklou a především filtroventilační jednotkou. * Připravenost na hromadný příjem Lékaři ze ZZS a nemocnice v německopolském městě Zhořelci (Görlitz/ Zgorzelec) se podělili o zkušenosti s organizací činnosti ve svých zařízeních na úseku příjmu postižených od ZZS v odděleních urgentního příjmu a zachování adekvátní zdravotní péče přijatých a hospitalizovaných pacientů. MUDr. Eva Tauchmanová a Olga Marková z českolipské nemocnice seznámily s poznatky ze cvičení k hromadnému příjmu po velké dopravní nehodě. Na konkrétním příkladu včetně hlasového záznamu poukázaly především na klíčové kontaktní místo poskytovatele akutní lůžkové péče v rámci efektivní reakce územního NEWTON Media, a.s

4 zdravotního systému/zdravotnického záchranného řetězce na hromadné postižení osob. Zejména zdůraznily nároky na obsluhu kontaktního místa vyplývající z úkolů zajištění bezproblémové komunikace. Přes svůj nesporný význam je kontaktní místo v praxi bohužel dosud stále diskutovaným tématem nejen v souvislosti s financováním nákladů, ale také s řádovým rozdílem v kvalitě přípravy pracovníků kontaktních míst (menších) nemocnic a pracovníků operačních středisek ZZS. V souvislosti s vyhodnocením cvičení byly dále zmíněny problémy se zpracováváním a hlavně reálností traumatologických plánů. V praxi se totiž zjišťuje, že pokud by došlo k hromadnému příjmu pacientů bez předchozí přípravy a upozornění, mohl by chod nemocnice kolabovat. Tento poznatek přitom koresponduje s řadou jiných podobně varujících názorů, které byly prezentovány na konferencích medicíny katastrof a konstatováním WHO o připravenosti zdravotních systémů. Jednu z možných cest ke zlepšení stavu připravenosti personálu nemocnic na hromadné příjmy představila MUDr. Ivana Zýková z Krajské nemocnice Liberec, a.s. Spočívá v aplikaci deskových her (podle izraelského vzoru) k nácvikům podle připravených scénářů na štábní úrovni. Příklad s téměř nulovými náklady ukazuje zejména cestu k překlenutí často poukazovaného nedostatku financí na organizaci in natura cvičení při zkvalitňování především manažerských schopností vedoucích zaměstnanců při řešení situací. Specifický úsek připravenosti na zvládání hromadných příjmů prezentovali členové Traumateamu ČR při Fakultní nemocnici Brno, pod vedením prim. MUDr. Petra Nestrojila, CSc., vedoucího lékaře Traumateamu ČR, kteří mají relativně čerstvé zkušenosti z nasazení při cvičení RAFEX Shodou okolností bylo připomenuto i nasazení traumateamu při zemětřesení v Pákistánu v roce 2005, protože byl po deseti letech nasazen k podobné události po ničivém zemětřesení v Nepálu 25. až 27. dubna 2015, kde působí ve městě Melamči asi 40 kilometrů severovýchodně od Káthmándú. * Krizová připravenost V širším rámci je kromě poskytování zdravotní služby skryto v označení krizová připravenost mnoho činností souvisejících se zajišťováním bezpečnostních úkolů. Hovořilo se například o dopadech novely atomového zákona, o krizovém plánu a využití portálu krizového řízení, o nových typových činnostech při zásahu složek IZS a o výcviku. Mgr. Jiří Folvarský z Fakultní nemocnice Hradec Králové zevrubně informoval o možnostech i problémech použití kamerových systémů při zajišťování objektové bezpečnosti poskytovateli zdravotních služeb, zejména ve vztahu k povinnostem ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. * Závěr Dobře fungující zdravotnický záchranný řetězec je základem k naplnění základní úrovně stavu krizové připravenosti rezortu a k efektivnímu zapojení do integrovaného záchranného systému České republiky. V praktické činnosti je problematické zapojení poskytovatelů akutní lůžkové péče do celého systému. Zdravotnický záchranný řetězec představuje proces od laické první pomoci (případně svépomoci) přes odbornou přednemocniční neodkladnou péči zdravotnické záchranné služby (ZZS) po nemocniční neodkladnou péči poskytovanou lůžkovými zdravotnickými zařízeními. Ze závěrů konference vyplynulo, že chybí ústřední koordinace úkolů poskytovatelů zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů v krizové připravenosti (podle 20 a 23 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě) a v součinnosti s kraji jako zřizovateli ZZS (sjednocení postupů při provádění činnosti k připravenosti na mimořádné události), nejsou vytvořeny podmínky pro plnohodnotné zapojení poskytovatelů akutní lůžkové péče (vymezení činnosti) podle zákona o IZS a krizového zákona, včetně financování krizové připravenosti. Foto autor foto archiv autora a archiv redakce O autorovi Ing. Václav FIŠER, ZZS Jihomoravského kraje, 5plus2 Na sídlišti Sever vyrůstá hřiště na discgolf. Uskuteční tu turnaj plus2 str. 32 TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa Českolipané se mohou těšit na nový sport. Na louce u sídliště Sever právě stavějí hřiště na discgolf, což je kombinace frisbee a golfu. ČESKÁ LÍPA / Doposud se na této louce proháněli maximálně psi lidí z nedalekého sídliště Sever. Od července tu budou vysokou rychlostí létat plastové disky. Radnice tu buduje hřiště na discgolf. NEWTON Media, a.s

5 Přestože Američané tento sport milují a znají jej už od 70. let, k nám pronikal poměrně pozvolna. Dodnes jej řada lidí nezná a discgolfová hřiště jsou jen v Liberci a Doksech. Česká Lípa se stává třetím městem v Libereckém kraji, kde tento dynamický sport budou hrát. Dlouho jsme přemýšleli, co s tím pozemkem dělat a k čemu jej využít. Pak se nám nabídla firma zabývající se stavbou discgolfových hřišť a nám se ten nápad líbil, poznamenal českolipský místostarosta Juraj Raninec (ODS). Pro discgolf hovořil zejména fakt, že jde o nízkonákladový sport. Stačí ocelové koše a jedna zpevněná nástupní plocha. Netřeba žádných zemních úprav nebo instalace složitých zařízení. Plastová frisbee bude město zpočátku půjčovat. Lidé, kteří budou hraní brát vážně, si mohou nosit svá vlastní. Pořizovací cena jednoho kotoučku začíná již na dvaceti korunách. Jedinou věc, kterou musíme vyřešit, je výdejní místo disků. Pokusíme se domluvit s někým, kdo v místě bydlí, aby se této funkce zhostil, dodal Raninec. Údržbu, úklid a sekání trávy na hřišti bude mít na starost Sport Česká Lípa. Již v červenci, odkdy má hřiště fungovat, očekává radnice uspořádání prvního ročníku turnaje v discgolfu. Výhodou je, že jde o sport pro všechny generace. Mohou jej hrát i senioři, neboť není náročný na výkon ani na čas. Pravidla jsou jednoduchá. Kdo zdolá všechna hřiště nejmenším počtem hodů, vyhrává. Dá se hrát i s obyčejnými frisbee disky, ale lepší je sehnat si profesionálnější. Discgolfoví fajnšmekři vlastní disků několik a vědí přesně, kdy jaké použít. Na první hod se obyčejně používá talíř, kterému se říká driver. Létá rychle a daleko, má tendenci se při letu stáčet. Disk na středně dlouhé hody se nazývá mid-range, na takzvané dohazování, poslední hod, když už jsem blízko koše, se používá talíř nejkulatější, putter. Sada pro začátečníky se třemi disky stojí něco kolem tisícovky, cena je závislá na materiálu, ne na typu disku. Zkušenější hráči radí nepoužívat ani pro začátek obyčejné létající talíře, létají prostě jinak, hodně zatáčejí a jsou těžší. Mnoho discgolfových hřišť nabízí zapůjčení na zkoušku zdarma. Základem je nedržet talíř křečovitě, hází se prakticky celým tělem. Foto popis Hra zvaná discgolf vznikla už v 70. letech v USA, aktuálně se ale prosazuje celosvětově jako relaxační hra. Foto autor FOTO / ALEXANDR SATINSKÝ Nad českolipským pivovarem visí mraky. Město jej nechce plus2 str. 2 TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa Město majetkově nevstoupí do diskutabilního projektu pražského podnikatele a směnkového žháře Michala Simkaniče. 5plus2 TÉMA ČESKÁ LÍPA / Proč se ani 65 let poté, co českolipský pivovar přestal vařit pivo, nedaří jeho záchrana? Okolní města ukázala, že kde je vůle, tam se najde cesta. Z popela vstal pivovar v Lobči na Kokořínsku a ve Cvikově, tak proč se nedaří vrátit život právě tomu českolipskému? Loni město zkontaktoval pražský podnikatel Michal Simkanič, který v roli investora ponoukal českolipskou radnici ke spolupráci. Jako soukromník mohl dosáhnout pouze na poloviční evropskou dotaci. Pokud by ale projekt zaštítilo město, mohla by Evropská unie uhradit až 90 % nákladů. A to už se u projektu za bezmála půl miliardy, na kolik byla rekonstrukce pivovaru vypočtená, vyplatí. Simkanič ale odjel z České Lípy s nepořízenou. Město do projektu vstupovat nechce a zastupitelé další jednání odmítli. Obnovit měšťanský pivovar a znovu vařit českolipské pivo je samo o sobě dobrý nápad. Budova k historii města neodmyslitelně patří a její současný stav bohužel není dobrý. Pivovar je ale soukromým vlastnictvím a záměr pro mě nebyl přesvědčivě prezentovaný. Podmínky, za kterých by mělo město do projektu vstoupit, jsou pro nás nepřijatelné, uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká. Město by podle ní neslo všechna rizika. Objekt by vlastnilo, spadla by na něj veškerá administrativa s případnou evropskou dotací a celý areál by pak provozoval někdo jiný. Je to podobné, jako kdybychom si koupili nejnovější model BMW a nechali v něm jezdit souseda. V dodaných podkladech k projektu mi chyběla finanční rozvaha, analýza silných a slabých stránek, rizik, příležitostí nebo konkurence a dokonce i konkrétní informace o dotačním titulu, ze kterého by se daly peníze na tento projekt čerpat. Do takto připraveného projektu město Česká Lípa nemohlo vstoupit. Navíc nevím, proč by město mělo vlastnit hotel nebo wellness centrum, doplnila Romana Žatecká. NEWTON Media, a.s

6 Právě wellness centrum, stejně jako kulturně společenské centrum s divadlem, muzejní expozice pivovarnictví, vzdělávací a školicí středisko, pivní lázně, bazén, hotel a prodejna regionálních produktů měly v budově pivovaru vzniknout. Tento výčet neohromil ani českolipskou opozici. Absolutně mě nepřesvědčili, jen tvrdí jako kafemlejnek, že bez města to nejde. Jsou to kecy, Marek Vávra je na to ve Frýdlantu sám a Jakoubek ve Cvikově taky. Nelíbí se mi ani jejich vtipný a průhledný plán, že mají být dvě společnosti. Jedna, co platí a druhá, co provozuje a slízne všechnu smetanu. Všem je jasné, kam by patřilo město a kam oni, nechal se slyšet opoziční zastupitel Tomáš Vlček (SLK). Michal Simkanič byl z neúspěchu při jednání v rozpacích. Nejvíce ho zklamalo, že město odmítlo byť pouhé další pokračování jednání o spolupráci. Výsledkem bylo sedm zastupitelů pro, pět proti a jedenáct, kteří se zdrželi. Zbylí dva do plného počtu nehlasovali vůbec. Myslím, že to hovoří za vše, vyjádřil se Michal Simkanič. Podle něj se potvrdily informace, že vedení města dnes spíše zápasí samo se sebou a utápí se ve vlastních vnitřních sporech. Veřejně nepřiznaná menšinová koalice, opírající se o příležitostné hlasy či o různé rádobyužitečné dohody a i pro nás na dálku nepřeslechnutelné pověsti o skrytém řízení města - to vše je pro nás důvodem, že za nevýsledek jednání můžeme být možná jen rádi, poznamenal Simkanič. V politice možná někdy může platit, že je lepší nestabilní partner než žádný, ale v obchodních vztazích je to přesně naopak. Jak dále uvedl, v projektu na revitalizaci pivovaru již spolu s obchodním partnerem Petrem Sokolem utopili značné množství peněz a práce, takže se myšlenky na jeho záchranu přece jen nevzdávají. Musíme zvážit zbývající dvě možnosti. Buď čekat na to až se město stane stabilním partnerem, který ví, co chce, anebo projekt zkorigovat do ryze komerční báze a řídit se pouze ekonomickým pohledem bez ohledu na zájmy města. Jistě ale všechny napadne i třetí možnost - tento památkově cenný objekt, který je ostudou města, nechat časem spadnout, dodal Simkanič. Kdo je Michal Simkanič? * Podnikatel a předseda neparlamentní politické strany Česká pravice. * Proslavil se před deseti lety, když vstoupil do kauzy expremiéra Stanislava Grosse, který tehdy neobratně vysvětloval, kde si půjčil peníze na svůj luxusní byt na Barrandově. Směnku, kterou měl Gross dokázat půjčení peněz od přítele Rostislava Roda, Simkanič koupil a pak spálil. Dodnes toho nelituje. * Je mu 54 let a žije v Praze. Kandidoval neúpěšně do Senátu. Při posledních parlamentních volbách podporoval Svobodné. Foto popis Budova bývalého měšťanského pivovaru je na strategicky výhodném místě, symbolicky naproti nemocnici. Dnes je zde sklad zeleniny. Pivo se zde vařilo do roku Foto autor FOTO / TOMÁŠ LÁNSKÝ Neposekali trávu? Bonzněte to plus2 str. 1 Titulní strana TOMÁŠ LÁNSKÝ MÚ Česká Lípa ČESKÁ LÍPA / Hledáte díry v silnicích? Chybějící dlažební kostky? Rozbité koše a lavičky? Nefunkční lampy? Nebo vám na sídlišti přerůstá tráva vašeho psa? Pak jste konečně našli nástroj, který vás zabaví. Českolipská radnice právě spustila službu, o níž snili všichni kverulanti a pavlačové drbny. Mobilní aplikace ProblemReport funguje pro chytré telefony se systémem Android nebo přes odkaz na webových stránkách města. Lidé v ní mohou prostřednictvím online mapy hlásit závady, ale také výtržnictví, rušení nočního klidu a jiné problémy. Kdo má v chytrém telefonu zapnutou polohu GPS a pošle závadu přímo z místa zjištění, nemusí bod v mapě vyhledávat, GPS si místo najde sama. Dosavadní systém fungoval tak, že odpověď se lidé dozvěděli jen z webových stránek města. V rámci nového systému budou informováni o stavu řešení prostřednictvím svého u. Navíc díky aplikaci v chytrém telefonu mohou závadu odeslat přímo z místa. Stačí závadu vyfotit a přes aplikaci poslat příslušnému pracovníkovi úřadu. Systém tak bude efektivnější a rychlejší nejen pro občany, ale také pro úřad. Každý z místních tak může snadno přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žije, chválí si novou službu českolipský místostarosta Juraj Raninec. Aplikace je zdarma bez nutnosti registrace ke stažení na Google Play nebo pomocí QR kódu v Městském informačním centru. Jedinou podmínkou je vlastnictví smartphonu. Chytrý telefon má dnes už téměř každý u sebe 24 hodin denně, upozorňuje starostka České Lípy Romana Žatecká. NEWTON Media, a.s

7 * Aplikace ProblemReport je určena k hlášení problémů a závad vyskytujících se na území zapojených měst a obcí: Česká Lípa, Děčín, Kravaře, Markvartice, Tetín a Vratislavice nad Nisou. Českolipský deník KOMENTÁŘ PRIMÁŘE NSP JOSEFA GUTA Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Ve středečním čísle Českolipského deníku vyšel článek Hrozí nám zrušení, tvrdí pediatři. Zváží protest. Přečtením některých vět ve článku jsem nejen já, ale i ostatní pediatři pracující na dětském oddělení v České Lípě, nechtěl věřit vlastním očím. Zkráceně bychom mohli označit celý článek za šíření falešné poplašné zprávy. Ale přece jen několik vysvětlujících vět je pro objasnění situace vhodných. 1. Nikdy nebylo a není zpochybňováno postavení praktických pediatrů v systému zdravotní primární péče ze strany České Pediatrické společnosti (ČPS). 2. Pediatrie (dětské lékařství) byla a dosud je celosvětově vnímána až na několik výjimek jako jeden základní nerozdělený obor. Po absolvování postgraduální přípravy v tomto oboru se lékař po mírných modifikacích může stát lékařem v nemocnici a nebo v praktických ordinacích. V Čechách však zhruba před 10 lety došlo k prosazení vlastní atestační zkoušky z praktického lékařství pro děti a dorost (PLDD) přes jednoznačný nesouhlas ČPS i celé řady praktických pediatrů. Tím totiž byly založeny umělé překážky začlenění absolventů do péče o děti. Zcela prakticky nově vzniklý obor PLDD je schopen vlastními silami vychovat navíc sotva třetinu potřebného počtu praktických pediatrů a spoléhá na jiné že mu je vychovají chová se tak jako kukačka, která klade mláďata do cizích hnízd a tím vlastně demonstruje svou samostatnou neživotaschopnost. Na druhou stranu je také třeba připomenout, že naprostá většina dosud pracujících praktických pediatrů složila původní atestační společnou zkouškou z dětského lékařství. 3. Po roce 1989 jsme toužili po vyrovnání se s rozvinutou západní Evropou, tedy i v oblasti postgraduální (tj. po absolvování university) přípravy. Bohužel opakovanými legislativními změnami postupně docházelo ke zkomplikování systému tak, že v současné době je systém těžkopádný a špatně průchodný pro mladé lékaře. Aktuálně i ministr Němeček označil za svou absolutní prioritu zjednodušení systému a jeho úpravu, neboť se stal také jedním z důvodů odchodu mladých lékařů do západní Evropy. 4. Jedním ze základních kroků MZd, které také podporuje Pediatrická společnost i ČLK, je zásadní zmenšení počtu atestačních oborů. Plánované spojení je předpokladem ke zvýšení počtu kvalifikovaných dětských lékařů zatímco lpění na samostatném oboru pro primární péči znamená v dohledné době zásadní generační problém a nedostatek dětských lékařů i v primární péči. 5. Pediatrie pečuje o věkovou skupinu od narození do 19 let a představuje jeden medicínský obor, o děti by měli pečovat lékaři mající atestaci z oboru pediatrie v celé šíři. Opětné sloučení v atestační rovině znamená významné zkvalitnění vzdělání rozhodně nepředstavuje žádné riziko existence praktických dětských lékařů a jejich ordinací. 6. Jako člen a dlouhé roky místopředseda ČPS jsem se opakovaně účastnil jednání s funkcionářkami SPLDD, kterým jsme se snažili předkládat kompromisní řešení této štěpící situace. Celé roky marně. 7. V posledních měsících jsme byli zneklidněni medializováním aktivit funkcionářek SPLDD s účelovým překrucováním fakt. Navíc považujeme zatahování laické veřejnosti do ryze odborné diskuse kolem vzdělávání za účelové, matoucí a vyvolávající neoprávněné zneklidňování veřejnosti. MUDr. Josef Gut, primář dětského oddělení NsP, Česká Lípa, člen výboru České pediatrické společnosti Foto popis NEWTON Media, a.s

8 Město nemůže zveřejnit dohodu o mimosoudním vyrovnání s K. Šiktancem Českolipský deník str. 2 Českolipsko MÚ Česká Lípa Reakce starostky města Česká Lípa na článek: Lípa odmítá zveřejnit smlouvu se stínovou městskou policií, který vyšel v Českolipském deníku Město Česká Lípa neodmítá, ale nemůže zveřejnit obsah dohody o mimosoudním vyrovnání s Karlem Šiktancem, protože na návrh právních zástupců se obě strany dohodly, že její obsah zůstane důvěrný. Dohoda je v souladu s platnou legislativou a schválila ji Rada města Česká Lípa dne 2. března 2015, č. usn. 95/2015. Následně jsme o jejím uzavření informovali v prohlášení ze dne (viz ZDE). Jako starostka si umím představit, že požádám K. Šiktance a Radu města ČL o souhlas se zveřejněním této dohody a teprve potom to bude možné. Obecně lze konstatovat, že na základě sjednaných podmínek protistrana nebude zveřejňovat nepravdivé informace o Městské policii Česká Lípa a poškozovat její pověst. Facebookový profil Karla Šiktance proto monitorujeme a všechny sporné výroky, které se na jeho profilu objeví, zkoumá právník města Česká Lípa. Podobně sledujeme i jiné výroky a profily, kde se v různých souvislostech vyjadřují pisatelé k práci města, jeho představitelů i zaměstnanců. Avšak pouze sporné příspěvky na facebookovém profilu Karla Šiktance zkoumáprávník. Osobně vnímám sociální sítě jako prostor, kde lidé svobodně vyjadřují svůj názor a město, jako instituce, by nemělo šikanovat občany, kteří tento komunikační prostředek využijí i ke kritice. Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa 1. ČÍSLO DNE Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa První golfový turnaj na novém hřišti mezi Českou Lípou a Pihelem proběhne už 21. června. Nejde o úplně náhodné datum, Golf Club Česká Lípa ho vybral, protože připadá na Den otců, na první letní den, ale také na dobu, kdy probíhá golfové US Open. I proto se turnaj jmenuje ČUS Open, Českolipské US Open. Pocta zasloužilým? Okresní archiv v České Lípě vystaví řády a vyznamenání z let Českolipský deník str. 3 Českolipsko MICHAEL POLÁK MÚ Česká Lípa Unikátní výstava: Po roce 1989 lidé socialistická ocenění vyhazovali, styděli se za ně, teď mají často i velkou sběratelskou hodnotu ČeskáLípa Řád rudé hvězdy, Řád rudé zástavy, Řád práce, vyznamenání Za zásluhy o obranu vlasti. Unikátní výstavu připravuje na příští týden Státní okresní archiv v České Lípě. U příležitosti Mezinárodního dne archivů vystaví řády, vyznamenání a čestná uznání, udělovaná jednotlivcům i kolektivům na Českolipsku v letech Exponáty si budou moci lidé prohlédnout přímo v badatelně v sídle archivu na Střelnici v České Lípě. Mimořádnou výstavu připravili mladí českolipští archiváři a historici Michal Rádl a Petr Kozojed. NEWTON Media, a.s

9 Výstava představí státní řády a vyznamenání, udělované na základě zákona a podle jasných pravidel, komu a za co se udělí a co musí dotyčný splňovat. Ukážeme ale také řadu dalších vyznamenání rezortních, okresních, závodních, kterých bylo před rokem 1989 opravdu hodně a některé byly vyráběny v opravdu velkých sériích kusů, říká jeden z autorů výstavy Michal Rádl. Například vyznamenání Za vynikající práci, které dostávali lidé nejčastěji při životních jubileích či odchodu do důchodu, bylo vydáno přes padesát tisíc kusů, podobné to bylo s vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu, kterého byly uděleny také desetitisíce kusů. Návštěvníci se z výstavy dozvědí, že stát udělování vlastních řádů a vyznamenání sledoval, od roku 1951 vznikaly propracované stanovy pro udělování řádů a vyznamenání pracujícím ve všech oborech. Oborem, který dostával nejvíce ocenění, byl těžký průmysl, a v rámci něho zvláště hornictví, zmínil Michal Rádl. Zvláště upozornit bude chtít výstava na rezortní vyznamenání. Spousta lidí z Českolipska pracovalo v různých odvětvích, ať už to bylo na uranu, na dráze, na poštách, na národních výborech, a právě tyto organizace dost často oceňovaly své zaměstnance, vysvětlil Rádl. Mladí autoři výstavy chtějí také upozornit na to, že pro oceněné za vyznamenánímčasto nevedla jednoduchá cesta. Protože k návrhu na jejich udělování se vyjadřoval kdekdo, místní organizace národní fronty, místní národní výbor, kde se zpracovávala zpráva o pověsti, okresní národní výbor, stanovisko podával také OV KSČ a když se jednalo o státní vyznamenání, tak to schvalovalo i ministerstvo, popsal Petr Kozojed. Ačkoliv se výstava vztahuje na ocenění, udělovaná za minulého režimu, lidé se z komentáře během výstavy mohou dozvědět také to, jakým zajímavým vývojem prošla socialistická vyznamenání během posledních 25 let. Po roce 1989 se jich lidé totiž často zbavovali, vyhazovali je, styděli se za ně. Dnes už je situace jiná, dnes už existuje i odborná literatura, která se řády a vyznamenáními zabývá, existují celé katalogy a z ocenění se stal předmět sběratelství jako třeba mince nebo známky, upřesnil Michal Rádl. Návštěvníci archivu se z komentované výstavy mohou také dozvědět o tom, že různé ceny získávaly za minulého režimu také pracující kolektivy, například Národní cenu České socialistické republiky nebo Státní cenu Klementa Gottwalda. Zajímavostí je, že laureáti státních ocenění získávali různé výhody, které měly v době socialismu svoji váhu. Patřilo mezi ně například přednostní právo při zařazení do pořadníku na automobil nebo finanční ohodnocení. *** Výstava Pocta zasloužilým? bude probíhat od středy 10. do pátku 12. června v badatelně v sídle Státního okresního archivu v České Lípě, Střelnice 3035 koná se u příležitosti Mezinárodního dne archivů Foto popis Před 60 lety zemřel na Práchni průmyslník a sběratel Harry Palme. Jeho úmrtí dodnes vyvolává spekulace Českolipský deník str. 3 Českolipsko (mip) MÚ Česká Lípa Kamenický Šenov Jeho dílo Vznešená píseň o českém skle (v originále Das Hohe Lied vom böhmischen Glase) je dodnes stěžejním materiálem pro dokumentaci historie sklářství v oblasti Kamenického Šenova. Harry Palme ( ), významný sklářský průmyslník, ale také archeolog či sběratel, v ní ve třech svazcích, doplněných šesti knihami obrazových příloh, podal přehled o historii sklářství v Lužických horách, o cestách sklářských obchodníků, o sklářských školách v Kamenickém Šenově i Novém Boru i o firmách, hutích a nejlepších sklářských řemeslnících v této oblasti. Palme, důležitá postava dějin Kamenického Šenova, zemřel 5. června 1955, přesně před 60 lety. Dožil ve svém domě na Práchni u Kamenického Šenova, a to i přesto, že byl v roce 1945 coby německý magnát původně zařazen do odsunu. I kvůli tomu se o jeho poválečném životě na Českolipsku a úmrtí dodnes objevují různé spekulace a historky (říká se například, že nezemřel přirozenou smrtí). V Šenově byla těsně po válce velmi silná tendence, aby nebyli u výroby ponecháváni žádní bývalí kapitalisté. Takže Harry Palme byl odsunut. Údajně to bylo tak, že v Jiříkově překročil hranici a ve stejných místech NEWTON Media, a.s

10 se zase vrátil zpátky do Čech. Tady se trochu skrýval, byl tu jakoby na zapřenou a pak ho tu na základě různých přímluv a s vidinou jeho užitečnosti a potřebnosti ponechali, popsal průmyslníkův osud českolipský historik Ladislav Smejkal. Palme pak žil velmi chudě a střídmě v domku na Práchni, údajně mu byla vrácena jeho knihovna a část archeologických sbírek, které byly po válce konfiskovány. Podle Ladislava Smejkala měl Palme zvláštní status: do skláren nesměl, ale mohl poskytovat rady a informace a byl mu svěřen úkol, aby pokračoval v dokumentaci historie sklářství. Smutný závěr života pro muže, který zažil výstavbu slavné Eliášky (1905), továrny na lustry rodinné firmy Elias Palme & Comp. a který propadl archeologiia podílel sena vykopávkách v Pompejích. Třicet let jezdil do Pompejí Ve své původní nádherné vile v Kamenickém Šenově měl Palme v salonu pompejánský sloup, do zdí vsazené kachle z Pompejí a na zahradě pompejánské urny. Pompeje byly pro něho velikou vášní. V úvodu své práce Soukromý dům v Pompejích, jejíž rukopis je uložený u nás v muzeu, píše, že do Pompejí jezdil každé prázdniny po dobu třiceti let, že se seznámil s vedoucím záchranných archeologických prací, který ho tam pravidelně vítal, říká Ladislav Smejkal. Jeho sbírky jsou ve více muzeích Palme se archeologii věnoval i doma v Čechách. Má zásluhu na tom, že se dodnes dochovaly nálezy takzvané podmokelské kultury, které Palme zakoupil od rolníka nálezce z Děčínska a které jsou dnes uloženy v Oblastním muzeu v Děčíně. Sklářská část z jeho pozůstalosti je ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově, část je také v Národním technickémmuzeu. Vmuzeuv České Lípě jsou kromě rukopisu Soukromého domu v Pompejích také Palmeho cestovní alba i fotografická dokumentace starého hřbitova v Kamenickém Šenově. Harry Palme * 14. dubna 1882, Kam. Šenov 5. června 1955, Prácheň poslední soukromý majitel slavné továrny lustry Elias Palme & Comp., sběratel, archeolog, autor významných sklářských publikací Foto popis Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý víkend Českolipský deník str. 1 Titulní strana ADÉLA VACHTOVÁ MÚ Česká Lípa Tropické teploty panovaly o víkendu i na Českolipsku. Provozovatelé plováren díky tomu vítali první návštěvníky Českolipsko Rekordní návštěvnost zaznamenali provozovatelé koupališť na Českolipsku o uplynulém víkendu. Jen do oblíbeného letoviska ve Sloupu v Čechách zavítalo během pátku a soboty přes 1500 návštěvníků. Na zahájení sezony je to velmi dobrý výsledek, když uvážíme, že návštěvnost je hlavně za sobotu, a to u nás navíc probíhala firemní akce. Pátek byl potom ve znamení příjezdu kempařů na víkend, hodnotí Vít Černý, správce koupaliště ve Sloupu v Čechách. Milovníky letních radovánek na pláž přilákalo tropické počasí s teplotami daleko přes 30 stupňů Celsia. Vedro k padnutí, rekordy ale nepadly Nejtepleji bylo na Českolipsku v sobotu v České Lípě, kde meteorologové naměřili 32,6 stupně, je to o 1, 8 stupně méně než v roce Rovných 32 stupňů hlásila stanice Doksy, 31,2 stupně pak Stráž pod Ralskem. Hlavní letní sezonu o víkendu zahájila i další koupaliště v regionu, většina má už za sebou i první měření kvality vody. Vstupné se poprvé od pátku vybírá i v Novém Boru. Řekli si o to v podstatě sami návštěvníci, kterých už koncem minulého týdne dorazila více než stovka. Deník o tom informoval Ivan Zelenka, předseda TJ Jiskra Nový Bor, která novoborské koupaliště spravuje. Letošní novinkou na borském koupališti jsou sprchy s teplou vodou, obří dřevěné šachy přímo v areálu, přibyla také kuchyň do autokempu. Věnovali jsme se ale i opravám, například jsme dali do pořádku všechny přístupy do vody, co nevidět navezeme nový písek na volejbalové hřiště, důkladně jsme také vyčistili dno koupaliště, viditelnost je nyní až tři metry, popsal Zelenka. Vodu v areálu střeží krajská hygiena NEWTON Media, a.s

11 Kvalita vody v Novém Boru je podle posledního měření hygieniků z 25. května v pořádku. Vhodná ke koupání je i voda přírodního koupaliště v Nedamově u Dubé. I tam už je sezona v plném proudu. Areál návštěvníkům nabízí nové dětské i sportovní hřiště pro nohejbal a volejbal. Už v pátek 19. června v Nedamově uvedou také první představení v letním kině. Na programu bude český film Pohádkář. Podstatně dřívější začátek promítací sezony je podle správce koupaliště v Nedamově Marka Hrušky novou strategií, jak přilákat více návštěvníků ke konci školního roku, kdy lidé mívají volněji. Pokračování na str. 2 Sezona je tu! Koupaliště zažila první nabitý... Dokončení ze str. 1 O co dříve s promítáním začneme, tak poté také skončíme. V srpnu bývá návštěvnost letního kina nízká, proto jsme se rozhodli začít dřív, vysvětlil Hruška. Letní kino v areálu nedamovského koupaliště je jediným na Českolipsku. V sobotu 13. června zahájí slavnostně sezonu nově koupaliště v Kravařích. Areál okolo tamní požární nádrže se rozhodla pro místní obyvatele zvelebit a otevřít sama obec. Kravaře slavnostně otevřou tuto sobotu Intenzivně na tom pracujeme, v současné době se požární nádrž napouští a zařizují se veškeré nutné formality nutné k provozování, řekl Vít Vomáčka, starosta Kravař. Koupání v Kravařích má na starost Sdružení nezávislých kandidátů Kravaře, odbor kultury a místní dobrovolní hasiči. Areál bude v době letní sezony otevřený denně od 10 do 22 hodin, vstupné bude 5 korun pro děti i dospělé. Jde v podstatě o jedinou vodní plochu, která nespadá pod kontrolu krajské hygienické stanice. Jak uvedl Vít Vomáčka, starosta Kravař, lidé se v den slavnostního otevření mohou těšit na kulturní program koupaliště v Kravařích. Pod svá křídla si nově od letošní sezony vzali koupání také v Žandově. Jediné koupaliště, které ještě čeká na svou premiéru je autokemp v Jablonném v Podještědí. Podle informací tamního správce Františka Kyselky se areál milovníkům vodních radovánek poprvé otevře až zhruba za 14 dní. Je to především kvůli kvalitě vody. Čím dřív otevřeme, tím dřív se může zkazit voda. V tuto chvíli napouštíme, informoval Kyselka. *** Ceny vstupného a kvalita vody na koupalištích Českolipska: Hamr na Jezeře 3 dítě do 12 měsíců: zdarma 3 dítě do 15 let: 20 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 zhoršená kvalita vody, voda nevhodná pro vnímavé jedince (údaj KHS z ) Jablonné v Podještědí 3 dítě od 3 do 6 let: 5 Kč 3 dítě od 6 do 15 let: 15 Kč 3 rodič s dítětem do 3 let: 5 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 senioři: 5 Kč 3 koupaliště zatím není v provozu Máchovo jezero Camp Borný 3 dítě od 3 do 5 let: 40 Kč 3 dospělí: 60 Kč 3 stan: 60 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Máchovo jezero Doksy, Klůček 3 děti od 4 do 15 let: 25 Kč 3 dospělí: 55 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS ) Aquapark Staré Splavy 3 děti do 3 let: zdarma 3 děti do 120 cm: 80 Kč 3 senioři: 50 Kč 3 dospělí: 100 Kč Nedamov 3 děti do 6 let: zdarma 3 děti od 6 do 15 let + ZTP: 15 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Sloup v Čechách 3 děti od 6 do 15 let: 25 Kč 3 dospělí: 30 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Zákupy 3 děti do 6 let: zdarma 3 děti od 6 do 15 let: 10 Kč 3 dospělí: 20 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Nový Bor 3 děti od 6 do 15 let: 10 Kč 3 dospělí: 20 Kč 3 voda je vhodná ke koupání (údaj KHS z ) Požární nádrž Kravaře 3 děti, dospělí: 5 Kč 3 KHS vodní plochu nesleduje Vodní nádrž Horka 3 vstupné: zdarma 3 možnost vodního lyžování 3 měření KHS zatím neproběhlo Foto popis NÁVAL na koupališti ve Sloupu v Čechách v sobotu 6. června. Foto popis KRAVAŘE letos poprvé nabídnou koupání v areálu místní požární nádrže. Slavnostně otevřou v sobotu 16. června. Foto autor Foto: OÚ Kravaře Foto autor Foto: Deník / Vít Černý NEWTON Media, a.s

12 Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Českolipský deník str. 1 Titulní strana MICHAEL POLÁK MÚ Česká Lípa VÝROČÍ Mimoň Zbytečně zbořená památka. I když už zámek v Mimoni neexistuje, tento přívlastek si s ním budou zřejmě spojovat ještě další generace lidí. Zámek, na jehož podobě se v 17. století významně podepsal Giullio Broggio, autor mnoha významných historických staveb na Českolipsku (poutní sakrální areál v Horní Polici, zámek v Zákupech), byl definitivně 9. června 1985, přesně před 30 lety, po řízených i jednom neřízeném odstřelu srovnán se zemí. Mimoň tak před třiceti lety přišla o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě a došlo k nenávratné proměně centrálního náměstí, jejíž důsledky trápí město do dnešních dnů. V době odstřelu už byl mimoňský zámek v tristním stavu; na jeho záchranu se nepodařilo (nebo nechtělo) najít finance. O zbourání památky několik let usilovalo tehdejší vedení okresního i městského národního výboru. Jejich záměru se sice dlouho bránilo tehdejší ministerstvo kultury, které opakovaně odmítalo povolit sejmutí památkové ochrany objektu, ale po nekončících výzvách od soudruhů z Českolipska nakonec ustoupilo. Severní křídlo zámku bylo odstřeleno už 28. dubna 1985 a odstřel jižního křídla byl naplánovaný na 7. června stejného roku. Jenže do finální části likvidace zámku zvláštním způsobem zasáhla vyšší moc. Pokračování na str.3 Soudruzi a odstřely připravili Mimoň před 30 lety o zámek Dokončení ze str.1 Těsně před odstřelem se nad Mimoní přehnala prudká místní bouře, přičemž blesk, který uhodil do zámku, zažehl připravené nálože, které střední část zámku z větší části samy odstřelily. Sutiny střední části se musely pod dohledem pyrotechniků odstranit, celý objekt znovu překontrolovat a poté 9. června zbývající část odstřelit, popsal již dříve mimoňský badatel Osvald Hons. Sutiny materiálu zámku byly odvezeny do močálu pod Kalvárií, kde na nich bylo později postaveno autobusové nádraží. Ve své původní podobě coby prostá renesanční budova stál zámek na náměstí v Mimoni již v roce Po roce 1664 prošel zásadní proměnou, když jeho tehdejší majitelé Putzové z Adlersthurnu povolali k dostavbě stavitele italského původu Giulia Broggia, jednoho z nejvýznamnějších stavitelů v historii Českolipska. Nejvíce je mimoňský zámek spojený se šlechtickým rodem Hartigů, kterým mimoňské panství patřilo od roku 1725 a zámek byl v jejich držení až do roku Místo, kde mimoňský zámek stával, je dnes nezastavěné a navazuje na něj zámecký most a na druhé straně řeky Ploučnice také zámecký park. Foto popis DVĚ PODOBY. Na horní fotografii mimoňský zámek v podobě před rokem 1945, dole už zchátralý a zničený v polovině osmdesátých let, nedlouho před prvním odstřelem. Na rozdíl od zámku v České Lípě (Vodní hrad) svoji likvidaci opravdu nepřežil. Foto autor Foto: archiv U soudu dnes bude svědčit bývalá starostka Českolipský deník str. 3 Českolipsko (mip) MÚ Česká Lípa Česká Lípa Výpovědí dalších svědků, mimo jiné bývalé starostky České Lípy Hany Moudré, bude dnes u Okresního soudu v České Lípě pokračovat soudní spor, týkající se žaloby na zakladatele facebookového profilu tzv. neoficiální městské policie Karla Šiktance. Žalobu na něj v roce 2013 podal strážník skutečné městské policie Jiří Pachovský kvůli tomu, co o něm a jeho ženě napsal Šiktanc na facebook. Exstarostku Moudrou, která ze své funkce byla v předmětné době velitelkou městské policie, navrhl předvolat Šiktancův obhájce. NEWTON Media, a.s

13 Soudkyně Lucie Homolková už v listopadu 2013 odsoudila bez soudního jednání Karla Šiktance k trestu odnětí svobody na dobu 6 měsíců s odkladem na 12 měsíců. Šiktanc se proti verdiktu odvolal a proto nyní už bezmála půldruhého roku probíhá dokazování. Foto popis ČRo Sever Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru ČRo Sever str. 2 16:00 Události v regionu MÚ Česká Lípa Iveta BLÁHOVÁ, moderátorka Nedostatek parkovacích míst začala řešit radnice v Novém Boru na Českolipsku. V současnosti se například nedá přes den zaparkovat v Liberecké ulici, stejně jako na hlavní třídě Tomáše Garrigue Masaryka. To se má změnit od srpna, kdy budou moci řidiči parkovat na většině míst v centru města zdarma, maximálně hodinu. Situaci by měly vyřešit parkovací kotouče. Tomáš MAŘAS, redaktor Omezení by mělo platit od 8 do 17 hodiny a řidiče na něj upozorní dopravní značky. Připravované změny mají rychle vyřešit neutěšenou situaci s parkováním v centru města. Komplexní řešení se plánuje po dokončení rekonstrukce náměstí Míru. Na vybraných místech by se pak měly objevit i parkovací automaty. Z Nového Boru Tomáš Mařas, Český rozhlas. Mladá fronta DNES Česká Lípa Autobus zaveze od Albertu ke Kauflandu Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Liberecký (jan) MÚ Česká Lípa Českolipské sídliště Lada se Svárovem a centrem města spojila nová autobusová linka číslo 201. Výchozí zastávkou je stanoviště Sídliště Lada u hypermarketu Albert, linka pak jede až ke Kauflandu, kde skončí na zastávce U Kapličky. Na trase o všedních dnech jezdí pět párů spojů po dvou hodinách, o víkendech a svátcích zatím jen jeden. Novou linku zavádíme na přání těch, kteří již delší dobu volají po lepším spojení mezi sídlištěm Lada a Svárovem, uvedla místostarostka města Alena Šafránková. Regionální mutace Mladá fronta DNES - liberecký kraj Záchranáři s lepším zázemím Mladá fronta DNES str. 62 Severní Čechy - Příloha Zdraví (pav) MÚ Česká Lípa Zcela nového zázemí by se již za rok měla dočkat Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Dlouho zamýšlený záměr soustředit záchranku jako celek do jednoho objektu získává konečně jasné kontury. Nové prostory tak záchranná služba najde v liberecké Klášterní ulici v domě s číslem popisným 954/5. Započaté dílo v souvislosti se zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje je třeba dokončit tak, aby organizace mohla fungovat jako celek v jedné budově, a to včetně NEWTON Media, a.s

14 jejího vedení. Po dokončení bude možné opustit nevhodné a nedůstojné prostory v Klostermannově a částečně i v Husově ulici. Chtěli bychom úspěšně dokončit myšlenku uceleného provozního objektu záchranky, aby měli její zaměstnanci podmínky pro jejich důležitou práci, říká Petr Tulpa, radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje. Současný projekt počítá s celkovými stavebními úpravami objektu, včetně vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu. Celková hodnota je 13 milionů korun bez DPH. Nově také v České Lípě Nové prostory ale budou v blízké budoucnosti sloužit záchranářům také v České Lípě. Ty najdou v areálu bývalé autodopravy v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, který projde rekonstrukcí. Předtím budova chátrala a zůstávala nevyužitá. Část areálu s garážemi, kancelářemi a dílnami záchranářům českolipská nemocnice pronajala bezplatně. Rekonstrukce prostor si vyžádá více než deset milionů korun. Podle Petra Tulpy je současným hlavním problémem stav střechy. Liberecký kraj proto poskytne nemocnici finanční dotaci na rekonstrukci střechy celé bývalé autodopravy, a to v částce 2,5 milionů korun. Vlastní prostory, kam bude přestěhována výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v České Lípě, bude financovat záchranná služba ze svých prostředků, a to jak projektovou dokumentaci, tak vlastní rekonstrukci, doplňuje radní. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje nebude Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa hradit žádnou částku za pronájem prostor, protože Liberecký kraj je nejen zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, ale také je jediným vlastníkem českolipské nemocnice. Foto popis Stěhování Záchranáři v Liberci i v České Lípě dostanou důstojnější prostory pro svou práci. Foto autor Foto: MAFRA Regionální mutace Mladá fronta DNES - severní Čechy NEWTON Media, a.s

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Silniční hospodářství kraje míří vinou státu k zániku FOTO: ZDENĚK VAIZ Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na

Více

Přehled zpráv 20.2.2015-23.2.2015

Přehled zpráv 20.2.2015-23.2.2015 Přehled zpráv 20.2.2015-23.2.2015 MÚ Česká Lípa 5plus2 Náš cíl je postup, říká Torba... 4 20.2.2015 5plus2 str. 24 Českolipsko MÚ Česká Lípa MICHAL ŠANDOR Výčepní čarovali s pivní pěnou... 5 20.2.2015

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 6 ROČNÍK VI 2. PROSINCE 2013 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, odbíjejí poslední dny roku 2013. Jaký byl z pohledu rozvoje města? Radost mám ze stavby

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více