ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 B Ř E Z E N ČÍSLO 3 Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Od vyzve (telefonicky, SMS nebo em) ředitelka školy rodiče, jejichž dítě bylo přijato, aby se dostavili do 5 dnů tj do MŠ, aby si převzali rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte vzít s sebou doklad totožnosti a rodné číslo dítěte (u dětí bez RČ heslo, které rodiče použili pro vydání přihlášky)! Platí pouze pro děti přijaté v 1. kole přijímacího řízení do MŠ Žabka (31 dětí). Dalších 25 dětí pod čarou bude přijato v novém správním řízení po schválení * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1500 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Marcela Jurtíková, Václav Kříž, Pavel Nečas * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E navýšení počtu dětí v Rejstříku škol. Otevření zrekonstruované třídy je plánováno od září Rodiče těchto dětí budou vyzváni k podpisu Rozhodnutí o přijetí v posledním srpnovém týdnu. Od do budou MŠ rozesílat výzvy k převzetí rozhodnutí o přijetí těm rodičům, jejichž děti byly v přijímacím řízení tzv. pod čarou, ale v důsledku toho, že některé rodiny daly přednost docházce do jiné MŠ, došlo k posunu dítěte na místo pro přijetí do MŠ. Téma měsíce: Den učitelů Měsíc březen je nejen prvním jarním měsícem v kalendáři, ale v jeho závěru oslavují svůj svátek naši učitelé. Ačkoliv celosvětově připadá Den učitelů na 5. října, my jej slavíme 28. března. Možná si někteří z Vás vzpomenou i proč v tento den se narodila jedna z významných osobností našich dějin Jan Amos Komenský. A letos od jeho narození uplyne dokonce 420 let! Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Za místo jeho narození je označována Nivnice u Uherského Brodu. Ale jinde se uvádí i Uherský Brod, kde žil, nebo Komňa, odkud pocházel jeho otec Martin Szeges (čti Segeš), významný člen jednoty bratrské. Jan v dospělosti přestal používat svoje příjmení a podepisoval se občas Nivnický (odtud domněnka o Nivnici jako rodišti) či Komenský (odvozeno od Komni). Jeho život nebyl nijak jednoduchý. Po smrti rodičů (Martina Szegese a Anny Chmelové) a dvou ze čtyř sester (Kateřina, Markéta, Ludmila a Zuzana) jej vychovávala teta ve Strážnici, kde začal studovat. Ve studiích pokračoval na latinském gymnáziu v Přerově. Odtud odešel na vysokou školu do Herbornu a Hiedelbergu. V roce 1614 se vrátil jako rektor latinské školy do Přerova. V roce 1616 byl vysvěcen na kněze jednoty bratrské a odešel do Fulneku, kde poznal svoji první manželku Magdalénu Vizovskou. Během studií vytvořil velký slovník Poklad jazyka českého a encyklopedii Divadlo veškerenstva věcí ani jedno z děl nedokončil. V roce 1621 po porážce stavovského povstání byl nucen opustit Fulnek, protože odmítal konvertovat ke katolictví, a skrýval se Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Den učitelů 2 Poruchy veřejného osvětlení 3 Slovo starosty 3 Teplotní rekordy v Žebětíně 5 Ze života v obci 6 Naši spoluobčané od 1 do 100 let LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické léto 7 Den zdraví v Brně 8 Pozvánka 8 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 8 Našim dětem: Hádanka 9 SK Žebětín v jarní sezóně 10 Blokové čištění Co jste hasiči, co jste dělali? 11 Synovec požádat letu o devadesát tisíc 11 Dvacet let služby veřejnosti 12 Fejeton: Hrnečku, oslíčku, obušku! 12 Koutek úsměvů: Vtípky odevšad 13 Březen měsíc čtenářů Moje veličenstvo kniha 8. ročník soutěže 14 Poradna rané péče DOREA 15 Občanské sdružení Ženy Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Poruchy veřejného osvětlení hlaste na bezplatné telefonní lince Oficiální stránky Žebětína: ŽIVOTNÍ STYL Teplotní rekordy i v Žebětíně Milí přátelé, po svérázném zimním počasí nám pozvolna, ale nezadržitelně přichází jaro a s ním také řada prací, které se pravidelně opakují. Mezi ty nejzákladnější patří úklid posypového materiálu z komunikací a chodníků. Opět bude probíhat od 19. března blokové čištění celé obce po jednotlivých ulicích. Vše bude řádně značeno 7 dní předem a celý rozpis i s datem jednotlivých ulic je uveden v našem občasníku a aktualizovaný bude na našich webových stránkách. Může se stát, že špatné počasí může termíny posunout, ale na stránkách obce bude docházet vždy k upřesnění. Smluvním vztahem s brněnskými komunikacemi je připravena i odtahová služba, ale budeme velmi rádi, pokud ji budeme muset použít v co nejmenším množství. Odstavená auta pracovní četu velmi zdržují a nikdy nedojde k pořádnému vyčištění ulice, proto Vás prosím, dodržujte dopravní značení blokového čištění a všichni budeme spokojeni. Zima sice byla mírnější, ale stejně je po Žebětíně rozsypáno přes 50 tun posypového materiálu. Od prvního března bude pro silniční provoz uzavřena spodní polovina ulice Otevřené, začíná zde výstavba oddílné kanalizace. Termín ukončení realizace této stavby je červen 2012 i s novou komunikací, veřejným osvětlením a chodníky. Koncem února rada města Brna vybrala dodavatele na dobudování kanalizace ve městě Brně. V Žebětíně se tato stavba bude týkat ulic Ostrovačická, Klobouček, Chrpová, Srnčí, Revírníkova, Prokopův kopec a druhá polovina ulice Otevřené. Předběžný termín zahájení bude pravděpodobně, ještě to nemáme oficiálně potvrzeno, začátek července letošního roku. Jakmile budeme vědět přesné termíny od magistrátu města Brna a dodavatele stavby, budou majitelé nemovitostí přesně informováni o dalším postupu a navštíví je projektant pověřený brněnskými vodárnami ohledně připojení jejich nemovitosti. Proto, majitelé nemovitostí, počítejte s tím, že se v letošním roce začne a během příštího roku bude tato rozsáhlá stavba, která je také financována z evropských fondů, dokončena. Koncem února bylo také vyhlášeno městem Brnem výběrové řízení na dovybavení nové školy a taktéž pilně pracujeme na projektech pro stavební povolení na hřiště se zahradou u školy Otevřená. V plné přípravě je i projekt na rozšíření mateřské školy ještě o jedno oddělení. Žebětín v letošním roce čeká opět mnoho práce a pevně věřím, že připravované stavby a projekty přispějí ke zlepšení života v naší městské části a jejich realizace co nejméně zatíží běžný život našich obyvatel. Krásné prožití nadcházejících jarních měsíců Vám přeje Váš starosta Vít Beran Sluníčko zlaté, ale zubaté přilákalo i přes velké únorové mrazy na rybník několik odvážlivců, aby si vyzkoušeli bruslařské umění. Letošní mrazy překonaly dlouhodobý místní teplotní rekord. 14 dnů přesahovala noční teplota pod minus 10 stupňů. 6. února dosáhla ranní teplota minus 17 stupňů Celsia. O deset dnů později teplota byla kolem nuly. A pokud jste nevyužili pár dnů ke sportovním účelům, kdy byl Žebětín pokryt sněhovou pokrývkou, tak nevím, nevím, jestli bude do jara ještě možnost. I když jsem zažil, že ještě v květnu poletoval sníh. Václav Kříž 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Den učitelů Dokončení ze str. 1 na různých místech Čech a Moravy. O rok později mu zemřela žena a jejich dvě děti. Komenský se v roce 1624 usadil v Brandýse nad Orlicí. Tam se seznámil se svojí druhou manželkou, Marií Dorotou Cyrillovou, který pocházela z Třebíče (údajně stejně jako jeho první žena) s ní měl tři dcery a jednoho syna. V roce 1628 odešel Komenský do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem, stal se i zástupcem rektora gymnázia. V této době napsal velkou část svých významných děl Česká didaktika, Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské. Komenský získal postupně evropský věhlas a byl zván na univerzity v různých zemích. Roku 1621 vystoupil před Královskou akademií věd v Anglii, pobýval ve Švédsku i Prusku. Po návratu do Lešna v roce 1648 mu zemřela jeho druhá žena. Uzavření vestfálského míru pro Komenského znamenalo konec nadějí na návrat do Čech. V roce 1649 se oženil potřetí s o třicet let mladší Janou Gajusovou z Týna nad Vltavou. Poslední roky života trávil v klidu v Amsterdamu, kde po dlouhodobých zdravotních problémech zemřel ve společnosti manželky, syna a lékaře Byl pohřben v kostelíku v Naardenu. A co to Komenský vlastně ve svých spisech propagoval už před 400 lety? Podle něj každé dítě, i to nejméně nadané, by mělo být alespoň poněkud vychováno. Výchova by se měla skládat ze tří cílů výchovy mravní, náboženské a vzdělání ve vědách, umění a řemeslech. Kázni přisuzoval velký význam, i když odmítal až na výjimky tělesné tresty. Do 6 let by mělo být vychováváno dítě doma, od 6 do 12 let by mělo navštěvovat obecnou školu, která by měla být v každém městě i vesnici, od 12 do 18 let by měla mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém městě, a od 18 do 24 let akademii, která by měla být v každé zemi. Zdůrazňoval, že vzdělání je nikdy nekončící proces a po ukončení vzdělání by měl člověk cestovat. Poprvé definoval školní rok, školní prázdniny a školní týden. Řešil počet žáků a jejich věkové složení ve třídách, místnosti pro výuku, učebnice i jejich používání vyučujícími. Nezapomněl zdůraznit, že rodiče a učitel mají být dítěti příkladem. Doporučoval dostatek spánku (8 hodin), péči o hygienu těla, vhodnou stravu a střídání práce s odpočinkem. Teolog, filosof, spisovatel a pedagog neuvěřitelné, jak nadčasová byla v tomto směru jeho práce. Na jeho počest Ministerstvo školství uděluje 28. března plakety pro nejlepší učitele. Doufejme, že i letos je udělí těm, kteří si to zaslouží. Přehmatů ministerstva bylo v posledních měsících už trošku moc. A přitom základní definice výchovy a vzdělávání jsou dané už léta. Pro zajímavost víte, kdo řekl následující slova? Vliv školy není jenom didaktický, ale i mravní. (...) Reformovat výchovu děti, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole: to znamená reformovat i život nás dospělých: (...) A ještě bych řekl: nevychovávají jen rodičové a učitelé dětí, navzájem se rodičové i učitelé vychovávají dětmi víc, než se myslívá. Možná jste poznali, že tato slova patří našemu prvnímu prezidentu Tomáši G. Masarykovi. O školství, o vzdělávání i výchově uvažoval často, protože je považoval stejně jako Komenský za důležité. Od dob Komenského se postavení učitelů v mnohém změnilo a k lepšímu. Jejich poslání je však stále náročnější. Věřím, že učitelé budou děti dál vést a vychovávat v duchu léty prověřených zásad, příkladu, pochvaly, i když nejkrásnější a největší odměnou jim bude jen dětský úsměv. Dětem pak přeji alespoň jednou v životě potkat učitele, který si zaslouží plaketu. Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo 62 dětí a všechny byly přijaty. Rodiče žádající o odklad školní docházky pro své dítě musí nejpozději do dodat podklady k odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro budoucí prvňáčky je naplánován třídenní adaptační pobyt v Jeseníkách v termínu září říjen Předání prvního vysvědčení pro prvňáčky proběhlo netradiční formou děti si užily karnevalové dopoledne plné zábavy, her a soutěží o zajímavé ceny. Masopust se stal v žebětínské mateřské škole již tradičním vyvrcholením zimního období, děti, ale i paní učitelky se na jeho pořádání těší a masopustní veselí si všichni společně pěkně užijeme. Budeme mít superstar? Dominik Urbánek, žák 1.B místní základní školy, uspěl v oblastním kole XVII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Prvním místem si probojoval postup do celostátního kola, které se uskuteční 19. března v Karlových Varech. Blahopřejeme! 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME OBYVATELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s Jiřím Březinou, studentem Jak jsme už minule oznámili, rozhodli jsme celý rok zpovídat naše spoluobyvatele od nejmladších po nejstarší. Začali jsme žákyní Alenkou, dnes pokračujeme s Vámi, zástupcem kategorie deseti- až dvacetiletých. Co o sobě prozradíte úvodem? Bydlím v Žebětíně pět let s rodiči a dvěma sestrami. Tatínek pracuje jako projektant, maminka je učitelkou. Obě sestry studují, starší na vysoké škole, mladší na gymnáziu. Než jsme se přestěhovali do Žebětína, bydlel jsem od narození v Kohoutovicích. Tam jste chodil do školy? Ano, až do třetí třídy, pak jsem přestoupil na církevní základní školu Lerchova. A te jsem studentem čtvrtého ročníku Biskupského gymnázia. Takže Vás čeká maturita? Ano, už za pár měsíců. Maturovat budu z češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Chtěl bych pokračovat ve studiu dál na vysoké škole, podávám si přihlášku na medicínu, případně na Stavební fakultu VUT. Včera jste se vrátil z hor, takže soudím, že i v době předmaturitní si najdete čas na sportování. Sportuji rád, v létě je to třeba fotbal, basket nebo atletika, te v zimě lyže a snowboard. Až skončíme náš rozhovor, tak budu spěchat domů k televizi. Naši hokejisté hrají se Švédy. Další část Vašeho volného času věnujete skautingu. Už od sedmi let jsem byl členem skautského oddílu v Kohoutovicích. V roce 2008 jsem se tady v Žebětíně začal pravidelně scházet s několika ministranty z našeho kostela sv. Bartoloměje avzáří 2009 jsme založili skautskou družinu Jestřábi a připojili se k 72. oddílu v Kohoutovicích. Dnes zastávám funkci zástupce vedoucího oddílu, tzn. hlavního vedoucího zde v Žebětíně. Oddílu, pokud vím, velmi aktivního... Každý týden máme schůzku, jednou za měsíc pořádáme nějaký výlet a v létě dvoutýdenní tábor nedaleko Třebíče. V současné době má náš oddíl už přes 50 členů. A zhruba před rokem vznikla zde v Žebětíně družinka hendikepovaných Tučňáci. Neměli bychom zapomenout na Tříkrálovou sbírku! Ta má dlouhou tradici, já jsem ji organizoval po druhé. My, skauti, jsme spolu s dalšími dobrovolníky vytvořili pět trojic. Počasí nám přálo a myslím, že se nám podařilo především díky štědrosti starousedlíků vybrat hodně peněz (pozn.: Kč!). Kvůli další významné akci jste byl spolu s dalším členem oddílu pozván v prosinci i do pořadu ČT Dobré ráno. To proto, že jsme byli členy skautské delegace, která přivážela z Vídně do Brna Betlémské světlo. Odtud pak putovalo dál do celé republiky. V žebětínském kostele jsme na Štědrý den předali světlo 72 zájemcům. Děkuji za zajímavý rozhovor, přeji hodně zdaru v maturitním klání, u přijímacích pohovorů na vysokou a v další záslužné skautské činnosti. A te už utíkejte fandit hokejistům... F. Zacharník 67. LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické jaro V sobotu 17. března 2012 se v městském parku Lužánky od 9 hodin uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny. Prestiž této akce je dána nejen historií, ale také důstojným prostředím brněnského parku. V loňském ročníku vyhrál hlavní závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Ma arska, druhé místo obsadil brněnský Jiří Homoláč a třetí byl Daniel Kállay z Ma arska. V závodě žen kralovala ma arská vytrvalkyně Ildikó Papp před Kateřinou Doubkovou z Ivančic a Gabrielou Táborskou z Olomouce, říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Tra ový rekord má hodnotu 23:03 Den zdraví v Brně a drží ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku Očekáváme již teplejší jarní počasí a kvalitní časy. Letošní podmínky pro zimní přípravu byly pro atlety místy drsné, ale ti přípravu na olympijský rok 2012 jistě nepodcenili, dodal Walter. Závod se uskuteční v 16 věkových kategoriích za každého počasí, zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Nejstarší brněnský běžecký závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky běhu naleznete na jsou zde propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu. Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami, AC TRACK & FIELD BRNO Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno, pořádá dne 4. dubna 2012 v prostorách obchodního a nákupního centra IBC Den zdraví. Tak jako každý rok i letos budou návštěvníci Dne zdraví moci využít mnoha služeb z oblasti zdravého životního stylu. Den zdraví bude příležitostí pro zájemce o poradenství v oblasti odvykání kouření, dále o služby poradny správné výživy a zdravého snižování nadváhy. Odborní pracovníci také budou připraveni poskytnout informace o prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosných chorob a očkování. Návštěvníci si již tradičně mohou nechat na místě zkontrolovat hladinu celkového cholesterolu v krvi, krevního cukru, krevního tlaku, dále zhodnotit index tělesné hmotnosti BMI, obvod pasu a množství tělesného tuku. Novinkou letošní akce bude poradenství a vyšetření s počítačovou analýzou stavu chodidel Footscan. Vyšetření je určeno pro všechny, kteří mají problémy s bolestivou chůzí, deformitami nohou, ale i všem sportovcům. Pro návštěvníky také budou připraveny stánky s doplňky stravy, léčivými bylinami, čaji, přírodní kosmetikou a zdravotnickými potřebami. K dispozici bude i kosmetická poradkyně. Den zdraví se bude konat ve středu 4. dubna 2012 od 9 do 16 hodin ve vstupních prostorách obchodního a nákupního centra IBC, Příkop 4, Brno. Všichni jste srdečně zváni! Zdena Borecká Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně Palackého třída 3a, Brno, tel.: S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Pozvánka na tradiční Velikonoční prodejní výstavu, která se uskuteční v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v Katolickém domě, Křivánkovo nám. 35. Koupit můžete velikonoční perníky, beránky, domácí trubičky a věnečky. Nebude chybět ani prodej velikonočních dekorací a květin. Srdečně zve Klub důchodců v Žebětíně. Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Tradiční jarní výstava sukulentů se bude konat v Bystrci v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vedle OBI, snadné parkování), od 9. do 25. března, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Nastartujte si jaro o něco dříve, sukulenty jsou začátkem března již v plném růstu. K vidění bude přes 200 exponátů, mezi nimi i mnoho novinek. Tradiční velkou jarní výstavu uvidíte v nové úpravě, takže důvod k návštěvě budou mít i věrní štamgasti. Zve Jaroslav Honc. Našim dětem: Hádanka Tyhle čtyři všichni znají, co si v roce předávají vládu na tři měsíce. Různí jsou však velice! První vládne, sníh když taje. Jeho barva zelená je. Roste tráva, listí stromů, rozvoní se květy k tomu. Druhý brach, ten chodí v tričku. Vyhřívá se na sluníčku. Jeho barva červená je, na zahradě všechno zraje. Zlatohnědý je ten třetí. Do školy už chodí děti. V neděli si pouští draky ve větru, co přivál mraky. Poslední, ten chodí v bílé. Asním přijdou krásné chvíle: sněží, je led na rybníce, Vánoce, na stromku svíce. Pak zas vládnout první přijde. Každý rok to takhle vyjde. O kom že to vyprávíme? Už to víš? I my to víme! ŽIVOTNÍ STYL SK Žebětín v jarní sezóně Zimní příprava muži A a přípravné zápasy 2012 Zimní přípravy se pravidelně zúčastňují: David Náhlík, Petr Hradec, Tomáš Kouřil, Jan Buček, Petr Hejlek, Petr Ryšánek, Patrik Ingr, David Šeptun, David Kovář, Tomáš Pospíšil, Michal Pokorný, Kántor a Pavel Obst. Trenéři: Roman Zavřel a Igor Kos Tréninky probíhají: pondělí a středa (v 18 hodin na hřišti v Žebětíně), pátek (vždy v 18 hodin na Janouškově v hale) plus přípravné zápasy. Čeká nás: 3. 3., 14 hod., Lužánky SV Wildendurbach (Rakousko 2. Klasse) 8. 3., 20 hod., Jevišovice SK Egenburg (Rakousko 2. Landesliga) , 12 hod., Lužánky SK Moravská Slávia Brno (1.B třída) , hod. Janouškova Veverská Bítýška (1.B třída) Turnaje 2012 Benjamínci (trenér Igor Kos, asistent trenéra Tomáš Kouřil) , ročník 2003, Sparta Brno ZŠ Tuháčkova branky: 3 x 2 (4+1), nominace: Kos, Kříž, Kouřil, Jiroušek Pařil, Vozdecký, Mandinec, Kos, umístění: 5. místo (2x prohra, 4x remíza, 2x výhra), naši střelci: 3 x L. Kos, 2 x Kříž, 2 x Mandinec, 2 x Jiroušek, 1 x Kouřil, 2 x J. Kos, celkové umístění: 1. Hodonín, 2. Sparta Brno, 3. SK Líšeň, 4. Ivančice, 5. SK ŽEBĚTÍN, 6. Slovan Bratislava, 7. Čebín, 8. Vyškov , ročník 2002, Letovice nominace: Havlíčková 01 Kříž 03, Jiroušek 03, Sedláček 02, Holešovský 02, Holub 03, Švejnoha 03, výsledky: Boskovice 0 : 7, Sparta A 1 : 3, Blansko 2 : 1, Rájec 4 : 0, o 5. místo Svitavy 1 : 1 v prodloužení 0 : 1 umístění: 1. Kuřim, 2. Boskovice, 3. Sparta Brno A, 4. Sparta Br. B, 5. Svitavy, 6. SK ŽEBĚTÍN, 7. Tišnov, 8. Blansko, 9. Kohoutovice, 10. Rájec , ročník 2003, Jaroměř potvrzeno branky 5 x 2 (4 +1) nominace: Holub Kos, Jiroušek, Kříž, Kouřil Pařil, Janáček, Švejnoha, Vozdecký Gorčík, Dolák, Hruban, Strnad obsazení: Jiskra Jaroměř, FC Vrchlabí, Kohoutovice, Mělník, Náchod, Hořice, Třebochovice, TJ Doubí, Mladá Boleslav, ŽEBĚTÍN 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ] Blokové čištění 2012 PO Za Kněžským hájkem od Bešůvky po Prokopův kopec + parkoviště ÚT Ríšova od točny autobusu ST Keřová, Jalovcová, Jehličnatá ČT Májová PÁ Bešůvka, Křivánkovo nám., parkoviště u firmy Černý PO Za Kněžským hájkem od hřbitova po Bešůvku + parkoviště ÚT Křivánkovo nám. parkoviště od školy po Žeb. dvůr, Výpadní ST Bartolomějská vlevo, Pilařova, Fojtíkova ČT Křepelčí, Listnatá PÁ Novodvorská, Hvozdecká + chodníky PO Akátová, Křivánkovo nám. trafika, parkoviště ÚT Drdy Co jste hasiči, co jste dělali v roce 2011? V roce 2011 se nám podařilo završit tříleté úsilí o obnovu vozového parku získali jsme bezúplatným převodem vozidlo CAS 32 TATRA 815, které nahradilo dosluhující automobil Škoda 706 RTHP. Krajský úřad Jihomoravského kraje odsouhlasil převod tohoto vozidla z letiště v Tuřanech a v srpnu nám osobně přijel vůz předat hejtman kraje JUDr. Michal Hašek, který se zajímal nejen o činnost naší jednotky, ale i o společenský život v obci. Na darovaném vozidle jsme po celý zbytek roku prováděli nejrůznější rekonstrukční práce, na ostatních vozidlech probíhala běžná údržba a servisní práce. Vyřazené vozidlo Škoda 706 bylo bezúplatně převedeno hasičské jednotce v Jundrově. Začátkem roku proběhla výměna garážových vrat u zbrojnice a zhotovení podlahy v garáži, které sponzorovala firma HT Floor, za což jí patří naše poděkování. ST Chrpová ČT Buková PÁ U hájovny ÚT Srnčí ST Pramenná, Richard parkoviště + Křivánkovo nám. Za školou ČT Klobouček PÁ Prokopův kopec, Revírníkova PO Otevřená 1/2, Koreisova ÚT Pod Borovníkem, Bartolomějská vpravo mostek kruhový obj. ST Pod kopcem + kolem domu Pohoda ČT Lavičky, Padělky, Vrbová Tento přehled berte jako orientační. V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám. Sledujte dopravní značení! Členové zásahové jednotky se pravidelně účastnili předepsaného výcviku, řidiči a strojníci pravidelného školení, zásahová jednotka absolvovala taktické cvičení (požár školy) a prověřovací cvičení (požár chaty). Hasiči zajiš ovali požární dozor na některých akcích a soutěž s hasičskou tématikou v rámci Cesty pohádkovým lesem. Na soutěži v hasičské dovednosti v Chrlicích se naše družstvo umístilo na 5. místě. Na turnaji v nohejbalu, kterého se účastnili i profesionální hasiči, skončil náš nejlepší tým 3. Zásahová jednotka vyjížděla např. třikrát k planému poplachu, jednou k záchraně zvířat, k požáru plastového kontejneru, dřeva, lesa, chaty, stolárny a restaurace. Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu za vstřícný přístup k naší jednotce. Petr Jelínek, velitel jednotky SDH (redakčně kráceno) Synovec požádal tetu o devadesát tisíc: Brno Policisté důrazně varují před podvodníky! Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené seniorky řešili policisté ve středu, kdy dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že ji volá její synovec a zeptala se ho, proč ji říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena. Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod. Dvacet let služby veřejnosti Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi. Doporučení: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se jako pracovník nějaké instituce, VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, by na první pohled výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, pora te se s příbuznými a změnu prove te oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obra te na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, nad kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hodin (středa od 12 do 17 hodin). Vstup zdarma. Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Hrnečku, oslíčku, obušku! Koutek úsměvů: Vtípky odevšad Tak tvůj muž má prý nového koníčka, ptá se kamarádka. No jo, stal se z něho vášnivý zahrádkář, zní odpově. A už vám něco vyrostlo? Zatím jen účet za vodu. V novinách se objevila zpráva o zemědělské výstavě: Příchodem pana ministra začala přehlídka dobytka. V poslední době se víc a víc zajímám o pohádky. Mohou za to mé vnučky, kterým jsem často četl a posléze vymýšlel pohádky. A tak mě napadlo, že bychom v dnešní době nutně potřebovali některé kouzelné rekvizity, které pohádkovým hrdinům pomáhají, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nepravostí. Tak třeba po zvýšení DPH a tím pádem cen mnohých potravin a zboží by se náramně hodil šátek, který stačí položit na stůl a nařídit stolečku, prostři se!, a je vystaráno. V nejhorším případě by ovšem postačila i kaše, která se řine ven po rozkazu příslušné kouzelné nádobě hrnečku, vař! Marný by ovšem nebyl ani kouzelný měšec, ve kterém nikdy neubývá peněz. Vyplatilo by se i pořídit malou stáj, kde bychom mohli chovat jistého lichokopytníka, kterému stačí přikázat oslíčku, otřes se!, a získáte potřebné penízky. Náš ministr financí by ovšem potřeboval celé stádo, aby rozpočet po příjmové stránce vypadal k světu. V Řecku je oslů plno. Ale i kdyby všichni byli kouzelní, nevím, jestli by to blížící krach odvrátilo... Našim policistům, kteří mají pomáhat a sloužit, ale musí si také utahovat opasky, bych přidělil zbraň s názvem obušku z pytle ven. Možná by jim nejlépe posloužila při průvodech různých ultra. Létající koberec by mohl ušetřit vládní tryskáče při cestách do zemí třetího světa, sedmimílové boty by se daly přidělovat poslancům místo služebních aut. Do sněmovny by se dalo umístit kouzelné zrcadlo, aby všichni věděli, kdo že je nejkrásnější. Jestli pan B., nebo pan R. Do dobře zásobeného poslaneckého bufetu bych naopak nedal otrávené jablko, do kterého by mohl některý ze zasedajících kousnout, a tím pádem prospat celé jednání. Kolegové by ho museli na konci polít živou vodou, jenže ta se tam, na rozdíl od jiných nápojů, nepodává. Do funkcí náměstků ministerstva spravedlnosti bych jmenoval tři známé pohádkové hrdiny. Dlouhý by vzal na ramena Bystrozrakého, aby dohlédl až na Panenské ostrovy, kolik že je tam odkloněných miliard z různých podivných státních zakázek či jiných kauz. A Široký by měl za úkol vypít Lipenskou přehradu, zdali tam na dně není ještě nějaký zmizelý z vyřizování mafiánských pří. Nebylo by to báječné? Chtělo by to jen vyzvat Macha a Šebestovou, aby vzali kouzelné sluchátko a zavolali do pohádkového hradu děda Vševěda, jestli by se ty zázračné rekvizity nedaly alespoň na čas vypůjčit. Ne, to rozhodně, ale rozhodně nejde!, zněla by určitě jeho odpově. Takže se nedá nic dělat. Musíme dál žít místo v pohádce v tvrdé realitě... F. Zacharník Ptá se bytná své podnájemnice: Už za vámi nebyl dlouho ten váš bratr. Není nemocný? Ne. Ten mizera si našel jinou sestru! Oddávající na radnici gratuluje ženichovi: Vybral jste si opravdu dobře. Paní je velice oblíbená. Už je tu po čtvrté! Březen měsíc čtenářů 2012 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje druhý ročník celostátní akce Březen měsíc čtenářů a v rámci ní vám knihovna EkoCentra Brno od do nabízí knižní trhy. Celý březen každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin pořádáme knižní bleší trh. Pokud máte poličky obtížené nečtenými knihami nebo byste rádi obnovili vaši knihovničku, pak jsme tu právě pro vás. Jestli chcete své knihy prodávat, přineste je (oceněné) kdykoliv na Eko- Moje Veličenstvo kniha 8. ročník soutěže EkoCentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Soutěž si klade za cíl vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství, propojit literární a výtvarné cítění a objevovat a podporovat nové talenty. Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií: - celkový dojem - výtvarné pojetí knihy - využití přírodních a recyklovaných materiálů - literární složka - technické zpracování vazba, desky atd. - originalita Soutěží se v kategoriích jednotlivci nebo kolektivy vždy do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let. Centrum, ve čtvrtek vám je vystavíme a třeba i prodáme, případně si je můžete ve čtvrtky na EkoCentru prodávat sami. Neprodané knihy si můžete odnést nebo je darovat do našeho antikvariátu. Knihy můžete i vyměňovat nebo darovat. Účastníci akce dostanou občerstvení v podobě čaje nebo kávy (oboje fair trade) zdarma. Přij te strávit příjemné odpoledne s dobrými lidmi a knihami. EkoCentrum Brno, web: Ponávka 2, Brno 2, tel.: Práce odevzdávejte do do 16 hodin, a to osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu Eko- Centrum Brno, Ponávka 2, Brno, na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha a přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na v rubrice Veličenstvo kniha). Účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících, bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny, jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha Všechny vítězné práce budou vystaveny od do v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Sledujte průběžně aktuality v rubrice Veličenstvo kniha na Soutěž podpořili Statutární město Brno, Nakladatelství Fragment, Brněnský deník Rovnost, Nakladatelství Jota, Kult.cz. 12 S T R A N A S T R A N A 13

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012 BŘEZEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 3., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v posledním čísle ŘEČi jsem zmínil téma tzv. elektronických zápisů do mateřských

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail:

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do 13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014 INZERCE / INFORMACE Máte doma předškoláka? Pak jste spolu s ním zváni na zápis do 1. třídy ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 P R O S I N E C ČÍSLO 12 15. 1. 2014 od 15.00 do 19.00 hod. 16. 1. 2014 od 15.00 do

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 Včelařský kroužek bude letos pouze jeden, a to na ZŠ Vejrostova. Scházet se budeme v úterý od 14 do 16 hodin. Přihlásit děti můžete bu na

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje INZERCE / INFORMACE Tradiční výstava bonsají Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve dnech 14. 23. května v Brně v Klášteře sv. Voršily na ulici Josefská 1, denně od 10 do 19

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 19/2009 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 Výstava sukulentů Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 2. do 11. října (denně 10 až 18 hodin) v Brně-Bystrci v zahradním centru

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., 16.30 hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová 14. 2., 19.30 hod.,

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více