ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 B Ř E Z E N ČÍSLO 3 Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Od vyzve (telefonicky, SMS nebo em) ředitelka školy rodiče, jejichž dítě bylo přijato, aby se dostavili do 5 dnů tj do MŠ, aby si převzali rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte vzít s sebou doklad totožnosti a rodné číslo dítěte (u dětí bez RČ heslo, které rodiče použili pro vydání přihlášky)! Platí pouze pro děti přijaté v 1. kole přijímacího řízení do MŠ Žabka (31 dětí). Dalších 25 dětí pod čarou bude přijato v novém správním řízení po schválení * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1500 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Marcela Jurtíková, Václav Kříž, Pavel Nečas * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E navýšení počtu dětí v Rejstříku škol. Otevření zrekonstruované třídy je plánováno od září Rodiče těchto dětí budou vyzváni k podpisu Rozhodnutí o přijetí v posledním srpnovém týdnu. Od do budou MŠ rozesílat výzvy k převzetí rozhodnutí o přijetí těm rodičům, jejichž děti byly v přijímacím řízení tzv. pod čarou, ale v důsledku toho, že některé rodiny daly přednost docházce do jiné MŠ, došlo k posunu dítěte na místo pro přijetí do MŠ. Téma měsíce: Den učitelů Měsíc březen je nejen prvním jarním měsícem v kalendáři, ale v jeho závěru oslavují svůj svátek naši učitelé. Ačkoliv celosvětově připadá Den učitelů na 5. října, my jej slavíme 28. března. Možná si někteří z Vás vzpomenou i proč v tento den se narodila jedna z významných osobností našich dějin Jan Amos Komenský. A letos od jeho narození uplyne dokonce 420 let! Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Za místo jeho narození je označována Nivnice u Uherského Brodu. Ale jinde se uvádí i Uherský Brod, kde žil, nebo Komňa, odkud pocházel jeho otec Martin Szeges (čti Segeš), významný člen jednoty bratrské. Jan v dospělosti přestal používat svoje příjmení a podepisoval se občas Nivnický (odtud domněnka o Nivnici jako rodišti) či Komenský (odvozeno od Komni). Jeho život nebyl nijak jednoduchý. Po smrti rodičů (Martina Szegese a Anny Chmelové) a dvou ze čtyř sester (Kateřina, Markéta, Ludmila a Zuzana) jej vychovávala teta ve Strážnici, kde začal studovat. Ve studiích pokračoval na latinském gymnáziu v Přerově. Odtud odešel na vysokou školu do Herbornu a Hiedelbergu. V roce 1614 se vrátil jako rektor latinské školy do Přerova. V roce 1616 byl vysvěcen na kněze jednoty bratrské a odešel do Fulneku, kde poznal svoji první manželku Magdalénu Vizovskou. Během studií vytvořil velký slovník Poklad jazyka českého a encyklopedii Divadlo veškerenstva věcí ani jedno z děl nedokončil. V roce 1621 po porážce stavovského povstání byl nucen opustit Fulnek, protože odmítal konvertovat ke katolictví, a skrýval se Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Den učitelů 2 Poruchy veřejného osvětlení 3 Slovo starosty 3 Teplotní rekordy v Žebětíně 5 Ze života v obci 6 Naši spoluobčané od 1 do 100 let LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické léto 7 Den zdraví v Brně 8 Pozvánka 8 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 8 Našim dětem: Hádanka 9 SK Žebětín v jarní sezóně 10 Blokové čištění Co jste hasiči, co jste dělali? 11 Synovec požádat letu o devadesát tisíc 11 Dvacet let služby veřejnosti 12 Fejeton: Hrnečku, oslíčku, obušku! 12 Koutek úsměvů: Vtípky odevšad 13 Březen měsíc čtenářů Moje veličenstvo kniha 8. ročník soutěže 14 Poradna rané péče DOREA 15 Občanské sdružení Ženy Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Poruchy veřejného osvětlení hlaste na bezplatné telefonní lince Oficiální stránky Žebětína: ŽIVOTNÍ STYL Teplotní rekordy i v Žebětíně Milí přátelé, po svérázném zimním počasí nám pozvolna, ale nezadržitelně přichází jaro a s ním také řada prací, které se pravidelně opakují. Mezi ty nejzákladnější patří úklid posypového materiálu z komunikací a chodníků. Opět bude probíhat od 19. března blokové čištění celé obce po jednotlivých ulicích. Vše bude řádně značeno 7 dní předem a celý rozpis i s datem jednotlivých ulic je uveden v našem občasníku a aktualizovaný bude na našich webových stránkách. Může se stát, že špatné počasí může termíny posunout, ale na stránkách obce bude docházet vždy k upřesnění. Smluvním vztahem s brněnskými komunikacemi je připravena i odtahová služba, ale budeme velmi rádi, pokud ji budeme muset použít v co nejmenším množství. Odstavená auta pracovní četu velmi zdržují a nikdy nedojde k pořádnému vyčištění ulice, proto Vás prosím, dodržujte dopravní značení blokového čištění a všichni budeme spokojeni. Zima sice byla mírnější, ale stejně je po Žebětíně rozsypáno přes 50 tun posypového materiálu. Od prvního března bude pro silniční provoz uzavřena spodní polovina ulice Otevřené, začíná zde výstavba oddílné kanalizace. Termín ukončení realizace této stavby je červen 2012 i s novou komunikací, veřejným osvětlením a chodníky. Koncem února rada města Brna vybrala dodavatele na dobudování kanalizace ve městě Brně. V Žebětíně se tato stavba bude týkat ulic Ostrovačická, Klobouček, Chrpová, Srnčí, Revírníkova, Prokopův kopec a druhá polovina ulice Otevřené. Předběžný termín zahájení bude pravděpodobně, ještě to nemáme oficiálně potvrzeno, začátek července letošního roku. Jakmile budeme vědět přesné termíny od magistrátu města Brna a dodavatele stavby, budou majitelé nemovitostí přesně informováni o dalším postupu a navštíví je projektant pověřený brněnskými vodárnami ohledně připojení jejich nemovitosti. Proto, majitelé nemovitostí, počítejte s tím, že se v letošním roce začne a během příštího roku bude tato rozsáhlá stavba, která je také financována z evropských fondů, dokončena. Koncem února bylo také vyhlášeno městem Brnem výběrové řízení na dovybavení nové školy a taktéž pilně pracujeme na projektech pro stavební povolení na hřiště se zahradou u školy Otevřená. V plné přípravě je i projekt na rozšíření mateřské školy ještě o jedno oddělení. Žebětín v letošním roce čeká opět mnoho práce a pevně věřím, že připravované stavby a projekty přispějí ke zlepšení života v naší městské části a jejich realizace co nejméně zatíží běžný život našich obyvatel. Krásné prožití nadcházejících jarních měsíců Vám přeje Váš starosta Vít Beran Sluníčko zlaté, ale zubaté přilákalo i přes velké únorové mrazy na rybník několik odvážlivců, aby si vyzkoušeli bruslařské umění. Letošní mrazy překonaly dlouhodobý místní teplotní rekord. 14 dnů přesahovala noční teplota pod minus 10 stupňů. 6. února dosáhla ranní teplota minus 17 stupňů Celsia. O deset dnů později teplota byla kolem nuly. A pokud jste nevyužili pár dnů ke sportovním účelům, kdy byl Žebětín pokryt sněhovou pokrývkou, tak nevím, nevím, jestli bude do jara ještě možnost. I když jsem zažil, že ještě v květnu poletoval sníh. Václav Kříž 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Den učitelů Dokončení ze str. 1 na různých místech Čech a Moravy. O rok později mu zemřela žena a jejich dvě děti. Komenský se v roce 1624 usadil v Brandýse nad Orlicí. Tam se seznámil se svojí druhou manželkou, Marií Dorotou Cyrillovou, který pocházela z Třebíče (údajně stejně jako jeho první žena) s ní měl tři dcery a jednoho syna. V roce 1628 odešel Komenský do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem, stal se i zástupcem rektora gymnázia. V této době napsal velkou část svých významných děl Česká didaktika, Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské. Komenský získal postupně evropský věhlas a byl zván na univerzity v různých zemích. Roku 1621 vystoupil před Královskou akademií věd v Anglii, pobýval ve Švédsku i Prusku. Po návratu do Lešna v roce 1648 mu zemřela jeho druhá žena. Uzavření vestfálského míru pro Komenského znamenalo konec nadějí na návrat do Čech. V roce 1649 se oženil potřetí s o třicet let mladší Janou Gajusovou z Týna nad Vltavou. Poslední roky života trávil v klidu v Amsterdamu, kde po dlouhodobých zdravotních problémech zemřel ve společnosti manželky, syna a lékaře Byl pohřben v kostelíku v Naardenu. A co to Komenský vlastně ve svých spisech propagoval už před 400 lety? Podle něj každé dítě, i to nejméně nadané, by mělo být alespoň poněkud vychováno. Výchova by se měla skládat ze tří cílů výchovy mravní, náboženské a vzdělání ve vědách, umění a řemeslech. Kázni přisuzoval velký význam, i když odmítal až na výjimky tělesné tresty. Do 6 let by mělo být vychováváno dítě doma, od 6 do 12 let by mělo navštěvovat obecnou školu, která by měla být v každém městě i vesnici, od 12 do 18 let by měla mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém městě, a od 18 do 24 let akademii, která by měla být v každé zemi. Zdůrazňoval, že vzdělání je nikdy nekončící proces a po ukončení vzdělání by měl člověk cestovat. Poprvé definoval školní rok, školní prázdniny a školní týden. Řešil počet žáků a jejich věkové složení ve třídách, místnosti pro výuku, učebnice i jejich používání vyučujícími. Nezapomněl zdůraznit, že rodiče a učitel mají být dítěti příkladem. Doporučoval dostatek spánku (8 hodin), péči o hygienu těla, vhodnou stravu a střídání práce s odpočinkem. Teolog, filosof, spisovatel a pedagog neuvěřitelné, jak nadčasová byla v tomto směru jeho práce. Na jeho počest Ministerstvo školství uděluje 28. března plakety pro nejlepší učitele. Doufejme, že i letos je udělí těm, kteří si to zaslouží. Přehmatů ministerstva bylo v posledních měsících už trošku moc. A přitom základní definice výchovy a vzdělávání jsou dané už léta. Pro zajímavost víte, kdo řekl následující slova? Vliv školy není jenom didaktický, ale i mravní. (...) Reformovat výchovu děti, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole: to znamená reformovat i život nás dospělých: (...) A ještě bych řekl: nevychovávají jen rodičové a učitelé dětí, navzájem se rodičové i učitelé vychovávají dětmi víc, než se myslívá. Možná jste poznali, že tato slova patří našemu prvnímu prezidentu Tomáši G. Masarykovi. O školství, o vzdělávání i výchově uvažoval často, protože je považoval stejně jako Komenský za důležité. Od dob Komenského se postavení učitelů v mnohém změnilo a k lepšímu. Jejich poslání je však stále náročnější. Věřím, že učitelé budou děti dál vést a vychovávat v duchu léty prověřených zásad, příkladu, pochvaly, i když nejkrásnější a největší odměnou jim bude jen dětský úsměv. Dětem pak přeji alespoň jednou v životě potkat učitele, který si zaslouží plaketu. Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo 62 dětí a všechny byly přijaty. Rodiče žádající o odklad školní docházky pro své dítě musí nejpozději do dodat podklady k odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro budoucí prvňáčky je naplánován třídenní adaptační pobyt v Jeseníkách v termínu září říjen Předání prvního vysvědčení pro prvňáčky proběhlo netradiční formou děti si užily karnevalové dopoledne plné zábavy, her a soutěží o zajímavé ceny. Masopust se stal v žebětínské mateřské škole již tradičním vyvrcholením zimního období, děti, ale i paní učitelky se na jeho pořádání těší a masopustní veselí si všichni společně pěkně užijeme. Budeme mít superstar? Dominik Urbánek, žák 1.B místní základní školy, uspěl v oblastním kole XVII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Prvním místem si probojoval postup do celostátního kola, které se uskuteční 19. března v Karlových Varech. Blahopřejeme! 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME OBYVATELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s Jiřím Březinou, studentem Jak jsme už minule oznámili, rozhodli jsme celý rok zpovídat naše spoluobyvatele od nejmladších po nejstarší. Začali jsme žákyní Alenkou, dnes pokračujeme s Vámi, zástupcem kategorie deseti- až dvacetiletých. Co o sobě prozradíte úvodem? Bydlím v Žebětíně pět let s rodiči a dvěma sestrami. Tatínek pracuje jako projektant, maminka je učitelkou. Obě sestry studují, starší na vysoké škole, mladší na gymnáziu. Než jsme se přestěhovali do Žebětína, bydlel jsem od narození v Kohoutovicích. Tam jste chodil do školy? Ano, až do třetí třídy, pak jsem přestoupil na církevní základní školu Lerchova. A te jsem studentem čtvrtého ročníku Biskupského gymnázia. Takže Vás čeká maturita? Ano, už za pár měsíců. Maturovat budu z češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Chtěl bych pokračovat ve studiu dál na vysoké škole, podávám si přihlášku na medicínu, případně na Stavební fakultu VUT. Včera jste se vrátil z hor, takže soudím, že i v době předmaturitní si najdete čas na sportování. Sportuji rád, v létě je to třeba fotbal, basket nebo atletika, te v zimě lyže a snowboard. Až skončíme náš rozhovor, tak budu spěchat domů k televizi. Naši hokejisté hrají se Švédy. Další část Vašeho volného času věnujete skautingu. Už od sedmi let jsem byl členem skautského oddílu v Kohoutovicích. V roce 2008 jsem se tady v Žebětíně začal pravidelně scházet s několika ministranty z našeho kostela sv. Bartoloměje avzáří 2009 jsme založili skautskou družinu Jestřábi a připojili se k 72. oddílu v Kohoutovicích. Dnes zastávám funkci zástupce vedoucího oddílu, tzn. hlavního vedoucího zde v Žebětíně. Oddílu, pokud vím, velmi aktivního... Každý týden máme schůzku, jednou za měsíc pořádáme nějaký výlet a v létě dvoutýdenní tábor nedaleko Třebíče. V současné době má náš oddíl už přes 50 členů. A zhruba před rokem vznikla zde v Žebětíně družinka hendikepovaných Tučňáci. Neměli bychom zapomenout na Tříkrálovou sbírku! Ta má dlouhou tradici, já jsem ji organizoval po druhé. My, skauti, jsme spolu s dalšími dobrovolníky vytvořili pět trojic. Počasí nám přálo a myslím, že se nám podařilo především díky štědrosti starousedlíků vybrat hodně peněz (pozn.: Kč!). Kvůli další významné akci jste byl spolu s dalším členem oddílu pozván v prosinci i do pořadu ČT Dobré ráno. To proto, že jsme byli členy skautské delegace, která přivážela z Vídně do Brna Betlémské světlo. Odtud pak putovalo dál do celé republiky. V žebětínském kostele jsme na Štědrý den předali světlo 72 zájemcům. Děkuji za zajímavý rozhovor, přeji hodně zdaru v maturitním klání, u přijímacích pohovorů na vysokou a v další záslužné skautské činnosti. A te už utíkejte fandit hokejistům... F. Zacharník 67. LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické jaro V sobotu 17. března 2012 se v městském parku Lužánky od 9 hodin uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny. Prestiž této akce je dána nejen historií, ale také důstojným prostředím brněnského parku. V loňském ročníku vyhrál hlavní závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Ma arska, druhé místo obsadil brněnský Jiří Homoláč a třetí byl Daniel Kállay z Ma arska. V závodě žen kralovala ma arská vytrvalkyně Ildikó Papp před Kateřinou Doubkovou z Ivančic a Gabrielou Táborskou z Olomouce, říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Tra ový rekord má hodnotu 23:03 Den zdraví v Brně a drží ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku Očekáváme již teplejší jarní počasí a kvalitní časy. Letošní podmínky pro zimní přípravu byly pro atlety místy drsné, ale ti přípravu na olympijský rok 2012 jistě nepodcenili, dodal Walter. Závod se uskuteční v 16 věkových kategoriích za každého počasí, zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Nejstarší brněnský běžecký závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky běhu naleznete na jsou zde propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu. Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami, AC TRACK & FIELD BRNO Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno, pořádá dne 4. dubna 2012 v prostorách obchodního a nákupního centra IBC Den zdraví. Tak jako každý rok i letos budou návštěvníci Dne zdraví moci využít mnoha služeb z oblasti zdravého životního stylu. Den zdraví bude příležitostí pro zájemce o poradenství v oblasti odvykání kouření, dále o služby poradny správné výživy a zdravého snižování nadváhy. Odborní pracovníci také budou připraveni poskytnout informace o prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosných chorob a očkování. Návštěvníci si již tradičně mohou nechat na místě zkontrolovat hladinu celkového cholesterolu v krvi, krevního cukru, krevního tlaku, dále zhodnotit index tělesné hmotnosti BMI, obvod pasu a množství tělesného tuku. Novinkou letošní akce bude poradenství a vyšetření s počítačovou analýzou stavu chodidel Footscan. Vyšetření je určeno pro všechny, kteří mají problémy s bolestivou chůzí, deformitami nohou, ale i všem sportovcům. Pro návštěvníky také budou připraveny stánky s doplňky stravy, léčivými bylinami, čaji, přírodní kosmetikou a zdravotnickými potřebami. K dispozici bude i kosmetická poradkyně. Den zdraví se bude konat ve středu 4. dubna 2012 od 9 do 16 hodin ve vstupních prostorách obchodního a nákupního centra IBC, Příkop 4, Brno. Všichni jste srdečně zváni! Zdena Borecká Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně Palackého třída 3a, Brno, tel.: S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Pozvánka na tradiční Velikonoční prodejní výstavu, která se uskuteční v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v Katolickém domě, Křivánkovo nám. 35. Koupit můžete velikonoční perníky, beránky, domácí trubičky a věnečky. Nebude chybět ani prodej velikonočních dekorací a květin. Srdečně zve Klub důchodců v Žebětíně. Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Tradiční jarní výstava sukulentů se bude konat v Bystrci v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vedle OBI, snadné parkování), od 9. do 25. března, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Nastartujte si jaro o něco dříve, sukulenty jsou začátkem března již v plném růstu. K vidění bude přes 200 exponátů, mezi nimi i mnoho novinek. Tradiční velkou jarní výstavu uvidíte v nové úpravě, takže důvod k návštěvě budou mít i věrní štamgasti. Zve Jaroslav Honc. Našim dětem: Hádanka Tyhle čtyři všichni znají, co si v roce předávají vládu na tři měsíce. Různí jsou však velice! První vládne, sníh když taje. Jeho barva zelená je. Roste tráva, listí stromů, rozvoní se květy k tomu. Druhý brach, ten chodí v tričku. Vyhřívá se na sluníčku. Jeho barva červená je, na zahradě všechno zraje. Zlatohnědý je ten třetí. Do školy už chodí děti. V neděli si pouští draky ve větru, co přivál mraky. Poslední, ten chodí v bílé. Asním přijdou krásné chvíle: sněží, je led na rybníce, Vánoce, na stromku svíce. Pak zas vládnout první přijde. Každý rok to takhle vyjde. O kom že to vyprávíme? Už to víš? I my to víme! ŽIVOTNÍ STYL SK Žebětín v jarní sezóně Zimní příprava muži A a přípravné zápasy 2012 Zimní přípravy se pravidelně zúčastňují: David Náhlík, Petr Hradec, Tomáš Kouřil, Jan Buček, Petr Hejlek, Petr Ryšánek, Patrik Ingr, David Šeptun, David Kovář, Tomáš Pospíšil, Michal Pokorný, Kántor a Pavel Obst. Trenéři: Roman Zavřel a Igor Kos Tréninky probíhají: pondělí a středa (v 18 hodin na hřišti v Žebětíně), pátek (vždy v 18 hodin na Janouškově v hale) plus přípravné zápasy. Čeká nás: 3. 3., 14 hod., Lužánky SV Wildendurbach (Rakousko 2. Klasse) 8. 3., 20 hod., Jevišovice SK Egenburg (Rakousko 2. Landesliga) , 12 hod., Lužánky SK Moravská Slávia Brno (1.B třída) , hod. Janouškova Veverská Bítýška (1.B třída) Turnaje 2012 Benjamínci (trenér Igor Kos, asistent trenéra Tomáš Kouřil) , ročník 2003, Sparta Brno ZŠ Tuháčkova branky: 3 x 2 (4+1), nominace: Kos, Kříž, Kouřil, Jiroušek Pařil, Vozdecký, Mandinec, Kos, umístění: 5. místo (2x prohra, 4x remíza, 2x výhra), naši střelci: 3 x L. Kos, 2 x Kříž, 2 x Mandinec, 2 x Jiroušek, 1 x Kouřil, 2 x J. Kos, celkové umístění: 1. Hodonín, 2. Sparta Brno, 3. SK Líšeň, 4. Ivančice, 5. SK ŽEBĚTÍN, 6. Slovan Bratislava, 7. Čebín, 8. Vyškov , ročník 2002, Letovice nominace: Havlíčková 01 Kříž 03, Jiroušek 03, Sedláček 02, Holešovský 02, Holub 03, Švejnoha 03, výsledky: Boskovice 0 : 7, Sparta A 1 : 3, Blansko 2 : 1, Rájec 4 : 0, o 5. místo Svitavy 1 : 1 v prodloužení 0 : 1 umístění: 1. Kuřim, 2. Boskovice, 3. Sparta Brno A, 4. Sparta Br. B, 5. Svitavy, 6. SK ŽEBĚTÍN, 7. Tišnov, 8. Blansko, 9. Kohoutovice, 10. Rájec , ročník 2003, Jaroměř potvrzeno branky 5 x 2 (4 +1) nominace: Holub Kos, Jiroušek, Kříž, Kouřil Pařil, Janáček, Švejnoha, Vozdecký Gorčík, Dolák, Hruban, Strnad obsazení: Jiskra Jaroměř, FC Vrchlabí, Kohoutovice, Mělník, Náchod, Hořice, Třebochovice, TJ Doubí, Mladá Boleslav, ŽEBĚTÍN 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ] Blokové čištění 2012 PO Za Kněžským hájkem od Bešůvky po Prokopův kopec + parkoviště ÚT Ríšova od točny autobusu ST Keřová, Jalovcová, Jehličnatá ČT Májová PÁ Bešůvka, Křivánkovo nám., parkoviště u firmy Černý PO Za Kněžským hájkem od hřbitova po Bešůvku + parkoviště ÚT Křivánkovo nám. parkoviště od školy po Žeb. dvůr, Výpadní ST Bartolomějská vlevo, Pilařova, Fojtíkova ČT Křepelčí, Listnatá PÁ Novodvorská, Hvozdecká + chodníky PO Akátová, Křivánkovo nám. trafika, parkoviště ÚT Drdy Co jste hasiči, co jste dělali v roce 2011? V roce 2011 se nám podařilo završit tříleté úsilí o obnovu vozového parku získali jsme bezúplatným převodem vozidlo CAS 32 TATRA 815, které nahradilo dosluhující automobil Škoda 706 RTHP. Krajský úřad Jihomoravského kraje odsouhlasil převod tohoto vozidla z letiště v Tuřanech a v srpnu nám osobně přijel vůz předat hejtman kraje JUDr. Michal Hašek, který se zajímal nejen o činnost naší jednotky, ale i o společenský život v obci. Na darovaném vozidle jsme po celý zbytek roku prováděli nejrůznější rekonstrukční práce, na ostatních vozidlech probíhala běžná údržba a servisní práce. Vyřazené vozidlo Škoda 706 bylo bezúplatně převedeno hasičské jednotce v Jundrově. Začátkem roku proběhla výměna garážových vrat u zbrojnice a zhotovení podlahy v garáži, které sponzorovala firma HT Floor, za což jí patří naše poděkování. ST Chrpová ČT Buková PÁ U hájovny ÚT Srnčí ST Pramenná, Richard parkoviště + Křivánkovo nám. Za školou ČT Klobouček PÁ Prokopův kopec, Revírníkova PO Otevřená 1/2, Koreisova ÚT Pod Borovníkem, Bartolomějská vpravo mostek kruhový obj. ST Pod kopcem + kolem domu Pohoda ČT Lavičky, Padělky, Vrbová Tento přehled berte jako orientační. V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám. Sledujte dopravní značení! Členové zásahové jednotky se pravidelně účastnili předepsaného výcviku, řidiči a strojníci pravidelného školení, zásahová jednotka absolvovala taktické cvičení (požár školy) a prověřovací cvičení (požár chaty). Hasiči zajiš ovali požární dozor na některých akcích a soutěž s hasičskou tématikou v rámci Cesty pohádkovým lesem. Na soutěži v hasičské dovednosti v Chrlicích se naše družstvo umístilo na 5. místě. Na turnaji v nohejbalu, kterého se účastnili i profesionální hasiči, skončil náš nejlepší tým 3. Zásahová jednotka vyjížděla např. třikrát k planému poplachu, jednou k záchraně zvířat, k požáru plastového kontejneru, dřeva, lesa, chaty, stolárny a restaurace. Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu za vstřícný přístup k naší jednotce. Petr Jelínek, velitel jednotky SDH (redakčně kráceno) Synovec požádal tetu o devadesát tisíc: Brno Policisté důrazně varují před podvodníky! Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené seniorky řešili policisté ve středu, kdy dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že ji volá její synovec a zeptala se ho, proč ji říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena. Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod. Dvacet let služby veřejnosti Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi. Doporučení: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se jako pracovník nějaké instituce, VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, by na první pohled výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, pora te se s příbuznými a změnu prove te oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obra te na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, nad kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hodin (středa od 12 do 17 hodin). Vstup zdarma. Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Hrnečku, oslíčku, obušku! Koutek úsměvů: Vtípky odevšad Tak tvůj muž má prý nového koníčka, ptá se kamarádka. No jo, stal se z něho vášnivý zahrádkář, zní odpově. A už vám něco vyrostlo? Zatím jen účet za vodu. V novinách se objevila zpráva o zemědělské výstavě: Příchodem pana ministra začala přehlídka dobytka. V poslední době se víc a víc zajímám o pohádky. Mohou za to mé vnučky, kterým jsem často četl a posléze vymýšlel pohádky. A tak mě napadlo, že bychom v dnešní době nutně potřebovali některé kouzelné rekvizity, které pohádkovým hrdinům pomáhají, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nepravostí. Tak třeba po zvýšení DPH a tím pádem cen mnohých potravin a zboží by se náramně hodil šátek, který stačí položit na stůl a nařídit stolečku, prostři se!, a je vystaráno. V nejhorším případě by ovšem postačila i kaše, která se řine ven po rozkazu příslušné kouzelné nádobě hrnečku, vař! Marný by ovšem nebyl ani kouzelný měšec, ve kterém nikdy neubývá peněz. Vyplatilo by se i pořídit malou stáj, kde bychom mohli chovat jistého lichokopytníka, kterému stačí přikázat oslíčku, otřes se!, a získáte potřebné penízky. Náš ministr financí by ovšem potřeboval celé stádo, aby rozpočet po příjmové stránce vypadal k světu. V Řecku je oslů plno. Ale i kdyby všichni byli kouzelní, nevím, jestli by to blížící krach odvrátilo... Našim policistům, kteří mají pomáhat a sloužit, ale musí si také utahovat opasky, bych přidělil zbraň s názvem obušku z pytle ven. Možná by jim nejlépe posloužila při průvodech různých ultra. Létající koberec by mohl ušetřit vládní tryskáče při cestách do zemí třetího světa, sedmimílové boty by se daly přidělovat poslancům místo služebních aut. Do sněmovny by se dalo umístit kouzelné zrcadlo, aby všichni věděli, kdo že je nejkrásnější. Jestli pan B., nebo pan R. Do dobře zásobeného poslaneckého bufetu bych naopak nedal otrávené jablko, do kterého by mohl některý ze zasedajících kousnout, a tím pádem prospat celé jednání. Kolegové by ho museli na konci polít živou vodou, jenže ta se tam, na rozdíl od jiných nápojů, nepodává. Do funkcí náměstků ministerstva spravedlnosti bych jmenoval tři známé pohádkové hrdiny. Dlouhý by vzal na ramena Bystrozrakého, aby dohlédl až na Panenské ostrovy, kolik že je tam odkloněných miliard z různých podivných státních zakázek či jiných kauz. A Široký by měl za úkol vypít Lipenskou přehradu, zdali tam na dně není ještě nějaký zmizelý z vyřizování mafiánských pří. Nebylo by to báječné? Chtělo by to jen vyzvat Macha a Šebestovou, aby vzali kouzelné sluchátko a zavolali do pohádkového hradu děda Vševěda, jestli by se ty zázračné rekvizity nedaly alespoň na čas vypůjčit. Ne, to rozhodně, ale rozhodně nejde!, zněla by určitě jeho odpově. Takže se nedá nic dělat. Musíme dál žít místo v pohádce v tvrdé realitě... F. Zacharník Ptá se bytná své podnájemnice: Už za vámi nebyl dlouho ten váš bratr. Není nemocný? Ne. Ten mizera si našel jinou sestru! Oddávající na radnici gratuluje ženichovi: Vybral jste si opravdu dobře. Paní je velice oblíbená. Už je tu po čtvrté! Březen měsíc čtenářů 2012 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje druhý ročník celostátní akce Březen měsíc čtenářů a v rámci ní vám knihovna EkoCentra Brno od do nabízí knižní trhy. Celý březen každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin pořádáme knižní bleší trh. Pokud máte poličky obtížené nečtenými knihami nebo byste rádi obnovili vaši knihovničku, pak jsme tu právě pro vás. Jestli chcete své knihy prodávat, přineste je (oceněné) kdykoliv na Eko- Moje Veličenstvo kniha 8. ročník soutěže EkoCentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Soutěž si klade za cíl vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství, propojit literární a výtvarné cítění a objevovat a podporovat nové talenty. Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií: - celkový dojem - výtvarné pojetí knihy - využití přírodních a recyklovaných materiálů - literární složka - technické zpracování vazba, desky atd. - originalita Soutěží se v kategoriích jednotlivci nebo kolektivy vždy do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let. Centrum, ve čtvrtek vám je vystavíme a třeba i prodáme, případně si je můžete ve čtvrtky na EkoCentru prodávat sami. Neprodané knihy si můžete odnést nebo je darovat do našeho antikvariátu. Knihy můžete i vyměňovat nebo darovat. Účastníci akce dostanou občerstvení v podobě čaje nebo kávy (oboje fair trade) zdarma. Přij te strávit příjemné odpoledne s dobrými lidmi a knihami. EkoCentrum Brno, web: Ponávka 2, Brno 2, tel.: Práce odevzdávejte do do 16 hodin, a to osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu Eko- Centrum Brno, Ponávka 2, Brno, na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha a přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na v rubrice Veličenstvo kniha). Účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících, bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny, jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha Všechny vítězné práce budou vystaveny od do v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Sledujte průběžně aktuality v rubrice Veličenstvo kniha na Soutěž podpořili Statutární město Brno, Nakladatelství Fragment, Brněnský deník Rovnost, Nakladatelství Jota, Kult.cz. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Poradna rané péče DOREA Občanské sdružení Ženy50 Vychováváte doma dítě se zdravotním postižením? Nemáte dostatek informací? Zajímá vás, jak můžete vývoj dítěte podpořit? Nabízíme vám pomoc Co je raná péče? Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte. Jedná se o terénní službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby, a je poskytovaná bezplatně. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Vychází z předpokladu, že domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj. Jaké služby Poradna rané péče DOREA nabízí? Služby Poradny rané péče DOREA jsou určeny rodinám, které vychovávají děti s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a děti s ohroženým psychomotorickým vývojem. Cílem služby je poskytovat rodině ucelenou podporu, aby zvládala péči o dítě v domácím prostředí, snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a vytvořit podmínky sociálního začleňování rodiny. Stěžejní součást služby tvoří pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny. Poradce rané péče přináší rodičům náměty, jak podpořit vývoj dítěte, doporučuje rodičům vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a nabízí informace o dalších návazných službách, které by mohla rodina využít. Rodina sama rozhoduje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu využije. V případě zájmu a potřeby může rodina využít také sociální poradenství (příspěvek na péči, nárok na průkaz mimořádných výhod, kompenzační pomůcky ), psychologické poradenství (zvládání dlouhodobé zátěže, rodinné vztahy, potřeby sourozenců dítěte s postižením, problémové chování dítěte...) nebo poradenství k odborné metodě (bazální stimulace, VOKS, Makaton...). Rodiče si také mohou půjčovat domů hračky, didaktické pomůcky nebo odbornou literaturu. Součástí nabízených služeb je také pořádání akcí pro rodiny besedy a přednášky pro rodiče, společná setkání rodin, tvořivé dílny atd. Poradna rané péče DOREA poskytuje službu rané péče na území Jihomoravského kraje (Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov). Poradna rané péče DOREA Kamenná 21, Brno Tel.: nebo web: Kurzy Počítačové kurzy pro ženy a muže ve věku 50+ pro začátečníky i mírně pokročilé, zahajujeme začátkem dubna Max. 5 účasníků v kurzu, individuální výuka. Grafika na PC, zahajujeme začátkem dubna Náplň: možnosti úpravy digitálních fotografií, vytváření koláží (přání k narozeninám, novému roku apod.). Prezentace v PowerPointu, zahajujeme začátkem dubna Náplň: tvorba prezentací, vytváření doprovodných materiálů nejen k přednáškám. Kurz tréninku paměti, zahajujeme Prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních pamě ových strategií jako asociace a vizualizace, ve spojení s pamě ovými technikami, si ověříte, že vaše pamě je stále ještě funkční. Přednášky , Trénink paměti. Mgr. Věra Janáková Přednáška vám poskytne úvodní náhled do problematiky. Dozvíte se, proč denně zapomenete na běžné věci, zda jste jen roztržití, nebo máte problém s pamětí. Zjistíte, že existují různé techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. V rámci akce Týden trénování paměti je přednáška zdarma , Infekce, očkování, imunita. MUDr. Pavla Vokřínková Zatímco my máme své starosti a prožíváme různé příběhy, v našem těle se často dějí napínavé věci. Co se stane při vniknutí cizích mikroorganizmů? Rozezná tělo cizince? Jak s nimi naloží? A jak to tam vlastně probíhá? Když všechno klape, ani si nevšimneme , Cesta ke svobodě. JUDr. Monika Dostálová Nezáleží na tom, zda vdané či rozvedené, s dětmi či bez nich, chudé či bohaté, malé či velké, mladé či staré, takové či makové. Tak či onak můžeme žít jako svobodné nebo nesvobodné (třeba spoutané svými strachy, závislé na lécích, dětech nebo partnerech, uvězněné ve smutku, zavřené v kleci, by i zlaté). Beseda, ve které jsou očekávány vaše dotazy, podněty, zkušenosti. Přednášky se konají na Anenské 10 vždy ve čtvrtek od do hod. Výlet do Lednice a sklípku ve Velkých Pavlovicích 1. dubna pořádáme vlastním autobusem výlet do Lednicko-valtického areálu. Navštívíme zámek, Minaret, zámeckou zahradu. Ve Velkých Pavlovicích vyšlápneme na rozhlednu Slunečná, která má připomínat keř révy vinné a ze které je úžasný výhled do okolí, a poté se vydáme do poslední zastávky výletu, Vinařství Zborovský, kde pro nás bude ve sklípku připravena ochutnávka pěti místních vín. Cena 250 Kč za dopravu a organizaci. Vstupné si každý hradí sám. Je nutné se nahlásit předem od 17 hodin. Recyklační módní šou Z nepotřebných kousků oblečení našich členek vybereme a sestavíme modely, které předvedou členky a sympatizantky sdružení, a na závěr vše za symbolickou cenu prodáme. Koná se ve Vaňkovce, Kulturním centru slévárna. Občanské sdružení Ženy50 Anenská 10, tel.: , informace: Jana Jarušková 14 S T R A N A S T R A N A 15

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 Přeji krásný den Vám všem, kteří si mrazivou zimu užíváte, i těm, kteří se už nemůžete dočkat jara. Ale: neziskovky nikdy nespí, ani v zimě, proto Vám posílám další dávku informací

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž Obec přátelská rodině Mgr. Lydie Keprová Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní cíle soutěže podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích podnítit rozvoj prorodinných opatření ocenit obce

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 13. ročník celoročního integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Podklady pro seminář CTH letní tábory

Podklady pro seminář CTH letní tábory Podklady pro seminář CTH letní tábory RVVZ Šumperk Příprava, propagace, námět: - Leden, únor - Kdo to dělá, kde, za kolik, prostřednictvím Dále: - předběžná přihláška - táborová základna (vlastní, pronajatá,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více