ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 B Ř E Z E N ČÍSLO 3 Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Od vyzve (telefonicky, SMS nebo em) ředitelka školy rodiče, jejichž dítě bylo přijato, aby se dostavili do 5 dnů tj do MŠ, aby si převzali rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte vzít s sebou doklad totožnosti a rodné číslo dítěte (u dětí bez RČ heslo, které rodiče použili pro vydání přihlášky)! Platí pouze pro děti přijaté v 1. kole přijímacího řízení do MŠ Žabka (31 dětí). Dalších 25 dětí pod čarou bude přijato v novém správním řízení po schválení * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1500 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Marcela Jurtíková, Václav Kříž, Pavel Nečas * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E navýšení počtu dětí v Rejstříku škol. Otevření zrekonstruované třídy je plánováno od září Rodiče těchto dětí budou vyzváni k podpisu Rozhodnutí o přijetí v posledním srpnovém týdnu. Od do budou MŠ rozesílat výzvy k převzetí rozhodnutí o přijetí těm rodičům, jejichž děti byly v přijímacím řízení tzv. pod čarou, ale v důsledku toho, že některé rodiny daly přednost docházce do jiné MŠ, došlo k posunu dítěte na místo pro přijetí do MŠ. Téma měsíce: Den učitelů Měsíc březen je nejen prvním jarním měsícem v kalendáři, ale v jeho závěru oslavují svůj svátek naši učitelé. Ačkoliv celosvětově připadá Den učitelů na 5. října, my jej slavíme 28. března. Možná si někteří z Vás vzpomenou i proč v tento den se narodila jedna z významných osobností našich dějin Jan Amos Komenský. A letos od jeho narození uplyne dokonce 420 let! Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Za místo jeho narození je označována Nivnice u Uherského Brodu. Ale jinde se uvádí i Uherský Brod, kde žil, nebo Komňa, odkud pocházel jeho otec Martin Szeges (čti Segeš), významný člen jednoty bratrské. Jan v dospělosti přestal používat svoje příjmení a podepisoval se občas Nivnický (odtud domněnka o Nivnici jako rodišti) či Komenský (odvozeno od Komni). Jeho život nebyl nijak jednoduchý. Po smrti rodičů (Martina Szegese a Anny Chmelové) a dvou ze čtyř sester (Kateřina, Markéta, Ludmila a Zuzana) jej vychovávala teta ve Strážnici, kde začal studovat. Ve studiích pokračoval na latinském gymnáziu v Přerově. Odtud odešel na vysokou školu do Herbornu a Hiedelbergu. V roce 1614 se vrátil jako rektor latinské školy do Přerova. V roce 1616 byl vysvěcen na kněze jednoty bratrské a odešel do Fulneku, kde poznal svoji první manželku Magdalénu Vizovskou. Během studií vytvořil velký slovník Poklad jazyka českého a encyklopedii Divadlo veškerenstva věcí ani jedno z děl nedokončil. V roce 1621 po porážce stavovského povstání byl nucen opustit Fulnek, protože odmítal konvertovat ke katolictví, a skrýval se Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Den učitelů 2 Poruchy veřejného osvětlení 3 Slovo starosty 3 Teplotní rekordy v Žebětíně 5 Ze života v obci 6 Naši spoluobčané od 1 do 100 let LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické léto 7 Den zdraví v Brně 8 Pozvánka 8 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 8 Našim dětem: Hádanka 9 SK Žebětín v jarní sezóně 10 Blokové čištění Co jste hasiči, co jste dělali? 11 Synovec požádat letu o devadesát tisíc 11 Dvacet let služby veřejnosti 12 Fejeton: Hrnečku, oslíčku, obušku! 12 Koutek úsměvů: Vtípky odevšad 13 Březen měsíc čtenářů Moje veličenstvo kniha 8. ročník soutěže 14 Poradna rané péče DOREA 15 Občanské sdružení Ženy Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Poruchy veřejného osvětlení hlaste na bezplatné telefonní lince Oficiální stránky Žebětína: ŽIVOTNÍ STYL Teplotní rekordy i v Žebětíně Milí přátelé, po svérázném zimním počasí nám pozvolna, ale nezadržitelně přichází jaro a s ním také řada prací, které se pravidelně opakují. Mezi ty nejzákladnější patří úklid posypového materiálu z komunikací a chodníků. Opět bude probíhat od 19. března blokové čištění celé obce po jednotlivých ulicích. Vše bude řádně značeno 7 dní předem a celý rozpis i s datem jednotlivých ulic je uveden v našem občasníku a aktualizovaný bude na našich webových stránkách. Může se stát, že špatné počasí může termíny posunout, ale na stránkách obce bude docházet vždy k upřesnění. Smluvním vztahem s brněnskými komunikacemi je připravena i odtahová služba, ale budeme velmi rádi, pokud ji budeme muset použít v co nejmenším množství. Odstavená auta pracovní četu velmi zdržují a nikdy nedojde k pořádnému vyčištění ulice, proto Vás prosím, dodržujte dopravní značení blokového čištění a všichni budeme spokojeni. Zima sice byla mírnější, ale stejně je po Žebětíně rozsypáno přes 50 tun posypového materiálu. Od prvního března bude pro silniční provoz uzavřena spodní polovina ulice Otevřené, začíná zde výstavba oddílné kanalizace. Termín ukončení realizace této stavby je červen 2012 i s novou komunikací, veřejným osvětlením a chodníky. Koncem února rada města Brna vybrala dodavatele na dobudování kanalizace ve městě Brně. V Žebětíně se tato stavba bude týkat ulic Ostrovačická, Klobouček, Chrpová, Srnčí, Revírníkova, Prokopův kopec a druhá polovina ulice Otevřené. Předběžný termín zahájení bude pravděpodobně, ještě to nemáme oficiálně potvrzeno, začátek července letošního roku. Jakmile budeme vědět přesné termíny od magistrátu města Brna a dodavatele stavby, budou majitelé nemovitostí přesně informováni o dalším postupu a navštíví je projektant pověřený brněnskými vodárnami ohledně připojení jejich nemovitosti. Proto, majitelé nemovitostí, počítejte s tím, že se v letošním roce začne a během příštího roku bude tato rozsáhlá stavba, která je také financována z evropských fondů, dokončena. Koncem února bylo také vyhlášeno městem Brnem výběrové řízení na dovybavení nové školy a taktéž pilně pracujeme na projektech pro stavební povolení na hřiště se zahradou u školy Otevřená. V plné přípravě je i projekt na rozšíření mateřské školy ještě o jedno oddělení. Žebětín v letošním roce čeká opět mnoho práce a pevně věřím, že připravované stavby a projekty přispějí ke zlepšení života v naší městské části a jejich realizace co nejméně zatíží běžný život našich obyvatel. Krásné prožití nadcházejících jarních měsíců Vám přeje Váš starosta Vít Beran Sluníčko zlaté, ale zubaté přilákalo i přes velké únorové mrazy na rybník několik odvážlivců, aby si vyzkoušeli bruslařské umění. Letošní mrazy překonaly dlouhodobý místní teplotní rekord. 14 dnů přesahovala noční teplota pod minus 10 stupňů. 6. února dosáhla ranní teplota minus 17 stupňů Celsia. O deset dnů později teplota byla kolem nuly. A pokud jste nevyužili pár dnů ke sportovním účelům, kdy byl Žebětín pokryt sněhovou pokrývkou, tak nevím, nevím, jestli bude do jara ještě možnost. I když jsem zažil, že ještě v květnu poletoval sníh. Václav Kříž 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Den učitelů Dokončení ze str. 1 na různých místech Čech a Moravy. O rok později mu zemřela žena a jejich dvě děti. Komenský se v roce 1624 usadil v Brandýse nad Orlicí. Tam se seznámil se svojí druhou manželkou, Marií Dorotou Cyrillovou, který pocházela z Třebíče (údajně stejně jako jeho první žena) s ní měl tři dcery a jednoho syna. V roce 1628 odešel Komenský do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem, stal se i zástupcem rektora gymnázia. V této době napsal velkou část svých významných děl Česká didaktika, Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské. Komenský získal postupně evropský věhlas a byl zván na univerzity v různých zemích. Roku 1621 vystoupil před Královskou akademií věd v Anglii, pobýval ve Švédsku i Prusku. Po návratu do Lešna v roce 1648 mu zemřela jeho druhá žena. Uzavření vestfálského míru pro Komenského znamenalo konec nadějí na návrat do Čech. V roce 1649 se oženil potřetí s o třicet let mladší Janou Gajusovou z Týna nad Vltavou. Poslední roky života trávil v klidu v Amsterdamu, kde po dlouhodobých zdravotních problémech zemřel ve společnosti manželky, syna a lékaře Byl pohřben v kostelíku v Naardenu. A co to Komenský vlastně ve svých spisech propagoval už před 400 lety? Podle něj každé dítě, i to nejméně nadané, by mělo být alespoň poněkud vychováno. Výchova by se měla skládat ze tří cílů výchovy mravní, náboženské a vzdělání ve vědách, umění a řemeslech. Kázni přisuzoval velký význam, i když odmítal až na výjimky tělesné tresty. Do 6 let by mělo být vychováváno dítě doma, od 6 do 12 let by mělo navštěvovat obecnou školu, která by měla být v každém městě i vesnici, od 12 do 18 let by měla mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém městě, a od 18 do 24 let akademii, která by měla být v každé zemi. Zdůrazňoval, že vzdělání je nikdy nekončící proces a po ukončení vzdělání by měl člověk cestovat. Poprvé definoval školní rok, školní prázdniny a školní týden. Řešil počet žáků a jejich věkové složení ve třídách, místnosti pro výuku, učebnice i jejich používání vyučujícími. Nezapomněl zdůraznit, že rodiče a učitel mají být dítěti příkladem. Doporučoval dostatek spánku (8 hodin), péči o hygienu těla, vhodnou stravu a střídání práce s odpočinkem. Teolog, filosof, spisovatel a pedagog neuvěřitelné, jak nadčasová byla v tomto směru jeho práce. Na jeho počest Ministerstvo školství uděluje 28. března plakety pro nejlepší učitele. Doufejme, že i letos je udělí těm, kteří si to zaslouží. Přehmatů ministerstva bylo v posledních měsících už trošku moc. A přitom základní definice výchovy a vzdělávání jsou dané už léta. Pro zajímavost víte, kdo řekl následující slova? Vliv školy není jenom didaktický, ale i mravní. (...) Reformovat výchovu děti, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole: to znamená reformovat i život nás dospělých: (...) A ještě bych řekl: nevychovávají jen rodičové a učitelé dětí, navzájem se rodičové i učitelé vychovávají dětmi víc, než se myslívá. Možná jste poznali, že tato slova patří našemu prvnímu prezidentu Tomáši G. Masarykovi. O školství, o vzdělávání i výchově uvažoval často, protože je považoval stejně jako Komenský za důležité. Od dob Komenského se postavení učitelů v mnohém změnilo a k lepšímu. Jejich poslání je však stále náročnější. Věřím, že učitelé budou děti dál vést a vychovávat v duchu léty prověřených zásad, příkladu, pochvaly, i když nejkrásnější a největší odměnou jim bude jen dětský úsměv. Dětem pak přeji alespoň jednou v životě potkat učitele, který si zaslouží plaketu. Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo 62 dětí a všechny byly přijaty. Rodiče žádající o odklad školní docházky pro své dítě musí nejpozději do dodat podklady k odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro budoucí prvňáčky je naplánován třídenní adaptační pobyt v Jeseníkách v termínu září říjen Předání prvního vysvědčení pro prvňáčky proběhlo netradiční formou děti si užily karnevalové dopoledne plné zábavy, her a soutěží o zajímavé ceny. Masopust se stal v žebětínské mateřské škole již tradičním vyvrcholením zimního období, děti, ale i paní učitelky se na jeho pořádání těší a masopustní veselí si všichni společně pěkně užijeme. Budeme mít superstar? Dominik Urbánek, žák 1.B místní základní školy, uspěl v oblastním kole XVII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Prvním místem si probojoval postup do celostátního kola, které se uskuteční 19. března v Karlových Varech. Blahopřejeme! 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME OBYVATELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s Jiřím Březinou, studentem Jak jsme už minule oznámili, rozhodli jsme celý rok zpovídat naše spoluobyvatele od nejmladších po nejstarší. Začali jsme žákyní Alenkou, dnes pokračujeme s Vámi, zástupcem kategorie deseti- až dvacetiletých. Co o sobě prozradíte úvodem? Bydlím v Žebětíně pět let s rodiči a dvěma sestrami. Tatínek pracuje jako projektant, maminka je učitelkou. Obě sestry studují, starší na vysoké škole, mladší na gymnáziu. Než jsme se přestěhovali do Žebětína, bydlel jsem od narození v Kohoutovicích. Tam jste chodil do školy? Ano, až do třetí třídy, pak jsem přestoupil na církevní základní školu Lerchova. A te jsem studentem čtvrtého ročníku Biskupského gymnázia. Takže Vás čeká maturita? Ano, už za pár měsíců. Maturovat budu z češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Chtěl bych pokračovat ve studiu dál na vysoké škole, podávám si přihlášku na medicínu, případně na Stavební fakultu VUT. Včera jste se vrátil z hor, takže soudím, že i v době předmaturitní si najdete čas na sportování. Sportuji rád, v létě je to třeba fotbal, basket nebo atletika, te v zimě lyže a snowboard. Až skončíme náš rozhovor, tak budu spěchat domů k televizi. Naši hokejisté hrají se Švédy. Další část Vašeho volného času věnujete skautingu. Už od sedmi let jsem byl členem skautského oddílu v Kohoutovicích. V roce 2008 jsem se tady v Žebětíně začal pravidelně scházet s několika ministranty z našeho kostela sv. Bartoloměje avzáří 2009 jsme založili skautskou družinu Jestřábi a připojili se k 72. oddílu v Kohoutovicích. Dnes zastávám funkci zástupce vedoucího oddílu, tzn. hlavního vedoucího zde v Žebětíně. Oddílu, pokud vím, velmi aktivního... Každý týden máme schůzku, jednou za měsíc pořádáme nějaký výlet a v létě dvoutýdenní tábor nedaleko Třebíče. V současné době má náš oddíl už přes 50 členů. A zhruba před rokem vznikla zde v Žebětíně družinka hendikepovaných Tučňáci. Neměli bychom zapomenout na Tříkrálovou sbírku! Ta má dlouhou tradici, já jsem ji organizoval po druhé. My, skauti, jsme spolu s dalšími dobrovolníky vytvořili pět trojic. Počasí nám přálo a myslím, že se nám podařilo především díky štědrosti starousedlíků vybrat hodně peněz (pozn.: Kč!). Kvůli další významné akci jste byl spolu s dalším členem oddílu pozván v prosinci i do pořadu ČT Dobré ráno. To proto, že jsme byli členy skautské delegace, která přivážela z Vídně do Brna Betlémské světlo. Odtud pak putovalo dál do celé republiky. V žebětínském kostele jsme na Štědrý den předali světlo 72 zájemcům. Děkuji za zajímavý rozhovor, přeji hodně zdaru v maturitním klání, u přijímacích pohovorů na vysokou a v další záslužné skautské činnosti. A te už utíkejte fandit hokejistům... F. Zacharník 67. LUŽÁNKY přivítají brněnské atletické jaro V sobotu 17. března 2012 se v městském parku Lužánky od 9 hodin uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny. Prestiž této akce je dána nejen historií, ale také důstojným prostředím brněnského parku. V loňském ročníku vyhrál hlavní závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Ma arska, druhé místo obsadil brněnský Jiří Homoláč a třetí byl Daniel Kállay z Ma arska. V závodě žen kralovala ma arská vytrvalkyně Ildikó Papp před Kateřinou Doubkovou z Ivančic a Gabrielou Táborskou z Olomouce, říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Tra ový rekord má hodnotu 23:03 Den zdraví v Brně a drží ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku Očekáváme již teplejší jarní počasí a kvalitní časy. Letošní podmínky pro zimní přípravu byly pro atlety místy drsné, ale ti přípravu na olympijský rok 2012 jistě nepodcenili, dodal Walter. Závod se uskuteční v 16 věkových kategoriích za každého počasí, zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Nejstarší brněnský běžecký závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky běhu naleznete na jsou zde propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu. Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami, AC TRACK & FIELD BRNO Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno, pořádá dne 4. dubna 2012 v prostorách obchodního a nákupního centra IBC Den zdraví. Tak jako každý rok i letos budou návštěvníci Dne zdraví moci využít mnoha služeb z oblasti zdravého životního stylu. Den zdraví bude příležitostí pro zájemce o poradenství v oblasti odvykání kouření, dále o služby poradny správné výživy a zdravého snižování nadváhy. Odborní pracovníci také budou připraveni poskytnout informace o prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosných chorob a očkování. Návštěvníci si již tradičně mohou nechat na místě zkontrolovat hladinu celkového cholesterolu v krvi, krevního cukru, krevního tlaku, dále zhodnotit index tělesné hmotnosti BMI, obvod pasu a množství tělesného tuku. Novinkou letošní akce bude poradenství a vyšetření s počítačovou analýzou stavu chodidel Footscan. Vyšetření je určeno pro všechny, kteří mají problémy s bolestivou chůzí, deformitami nohou, ale i všem sportovcům. Pro návštěvníky také budou připraveny stánky s doplňky stravy, léčivými bylinami, čaji, přírodní kosmetikou a zdravotnickými potřebami. K dispozici bude i kosmetická poradkyně. Den zdraví se bude konat ve středu 4. dubna 2012 od 9 do 16 hodin ve vstupních prostorách obchodního a nákupního centra IBC, Příkop 4, Brno. Všichni jste srdečně zváni! Zdena Borecká Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně Palackého třída 3a, Brno, tel.: S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Pozvánka na tradiční Velikonoční prodejní výstavu, která se uskuteční v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v Katolickém domě, Křivánkovo nám. 35. Koupit můžete velikonoční perníky, beránky, domácí trubičky a věnečky. Nebude chybět ani prodej velikonočních dekorací a květin. Srdečně zve Klub důchodců v Žebětíně. Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Tradiční jarní výstava sukulentů se bude konat v Bystrci v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vedle OBI, snadné parkování), od 9. do 25. března, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Nastartujte si jaro o něco dříve, sukulenty jsou začátkem března již v plném růstu. K vidění bude přes 200 exponátů, mezi nimi i mnoho novinek. Tradiční velkou jarní výstavu uvidíte v nové úpravě, takže důvod k návštěvě budou mít i věrní štamgasti. Zve Jaroslav Honc. Našim dětem: Hádanka Tyhle čtyři všichni znají, co si v roce předávají vládu na tři měsíce. Různí jsou však velice! První vládne, sníh když taje. Jeho barva zelená je. Roste tráva, listí stromů, rozvoní se květy k tomu. Druhý brach, ten chodí v tričku. Vyhřívá se na sluníčku. Jeho barva červená je, na zahradě všechno zraje. Zlatohnědý je ten třetí. Do školy už chodí děti. V neděli si pouští draky ve větru, co přivál mraky. Poslední, ten chodí v bílé. Asním přijdou krásné chvíle: sněží, je led na rybníce, Vánoce, na stromku svíce. Pak zas vládnout první přijde. Každý rok to takhle vyjde. O kom že to vyprávíme? Už to víš? I my to víme! ŽIVOTNÍ STYL SK Žebětín v jarní sezóně Zimní příprava muži A a přípravné zápasy 2012 Zimní přípravy se pravidelně zúčastňují: David Náhlík, Petr Hradec, Tomáš Kouřil, Jan Buček, Petr Hejlek, Petr Ryšánek, Patrik Ingr, David Šeptun, David Kovář, Tomáš Pospíšil, Michal Pokorný, Kántor a Pavel Obst. Trenéři: Roman Zavřel a Igor Kos Tréninky probíhají: pondělí a středa (v 18 hodin na hřišti v Žebětíně), pátek (vždy v 18 hodin na Janouškově v hale) plus přípravné zápasy. Čeká nás: 3. 3., 14 hod., Lužánky SV Wildendurbach (Rakousko 2. Klasse) 8. 3., 20 hod., Jevišovice SK Egenburg (Rakousko 2. Landesliga) , 12 hod., Lužánky SK Moravská Slávia Brno (1.B třída) , hod. Janouškova Veverská Bítýška (1.B třída) Turnaje 2012 Benjamínci (trenér Igor Kos, asistent trenéra Tomáš Kouřil) , ročník 2003, Sparta Brno ZŠ Tuháčkova branky: 3 x 2 (4+1), nominace: Kos, Kříž, Kouřil, Jiroušek Pařil, Vozdecký, Mandinec, Kos, umístění: 5. místo (2x prohra, 4x remíza, 2x výhra), naši střelci: 3 x L. Kos, 2 x Kříž, 2 x Mandinec, 2 x Jiroušek, 1 x Kouřil, 2 x J. Kos, celkové umístění: 1. Hodonín, 2. Sparta Brno, 3. SK Líšeň, 4. Ivančice, 5. SK ŽEBĚTÍN, 6. Slovan Bratislava, 7. Čebín, 8. Vyškov , ročník 2002, Letovice nominace: Havlíčková 01 Kříž 03, Jiroušek 03, Sedláček 02, Holešovský 02, Holub 03, Švejnoha 03, výsledky: Boskovice 0 : 7, Sparta A 1 : 3, Blansko 2 : 1, Rájec 4 : 0, o 5. místo Svitavy 1 : 1 v prodloužení 0 : 1 umístění: 1. Kuřim, 2. Boskovice, 3. Sparta Brno A, 4. Sparta Br. B, 5. Svitavy, 6. SK ŽEBĚTÍN, 7. Tišnov, 8. Blansko, 9. Kohoutovice, 10. Rájec , ročník 2003, Jaroměř potvrzeno branky 5 x 2 (4 +1) nominace: Holub Kos, Jiroušek, Kříž, Kouřil Pařil, Janáček, Švejnoha, Vozdecký Gorčík, Dolák, Hruban, Strnad obsazení: Jiskra Jaroměř, FC Vrchlabí, Kohoutovice, Mělník, Náchod, Hořice, Třebochovice, TJ Doubí, Mladá Boleslav, ŽEBĚTÍN 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ] Blokové čištění 2012 PO Za Kněžským hájkem od Bešůvky po Prokopův kopec + parkoviště ÚT Ríšova od točny autobusu ST Keřová, Jalovcová, Jehličnatá ČT Májová PÁ Bešůvka, Křivánkovo nám., parkoviště u firmy Černý PO Za Kněžským hájkem od hřbitova po Bešůvku + parkoviště ÚT Křivánkovo nám. parkoviště od školy po Žeb. dvůr, Výpadní ST Bartolomějská vlevo, Pilařova, Fojtíkova ČT Křepelčí, Listnatá PÁ Novodvorská, Hvozdecká + chodníky PO Akátová, Křivánkovo nám. trafika, parkoviště ÚT Drdy Co jste hasiči, co jste dělali v roce 2011? V roce 2011 se nám podařilo završit tříleté úsilí o obnovu vozového parku získali jsme bezúplatným převodem vozidlo CAS 32 TATRA 815, které nahradilo dosluhující automobil Škoda 706 RTHP. Krajský úřad Jihomoravského kraje odsouhlasil převod tohoto vozidla z letiště v Tuřanech a v srpnu nám osobně přijel vůz předat hejtman kraje JUDr. Michal Hašek, který se zajímal nejen o činnost naší jednotky, ale i o společenský život v obci. Na darovaném vozidle jsme po celý zbytek roku prováděli nejrůznější rekonstrukční práce, na ostatních vozidlech probíhala běžná údržba a servisní práce. Vyřazené vozidlo Škoda 706 bylo bezúplatně převedeno hasičské jednotce v Jundrově. Začátkem roku proběhla výměna garážových vrat u zbrojnice a zhotovení podlahy v garáži, které sponzorovala firma HT Floor, za což jí patří naše poděkování. ST Chrpová ČT Buková PÁ U hájovny ÚT Srnčí ST Pramenná, Richard parkoviště + Křivánkovo nám. Za školou ČT Klobouček PÁ Prokopův kopec, Revírníkova PO Otevřená 1/2, Koreisova ÚT Pod Borovníkem, Bartolomějská vpravo mostek kruhový obj. ST Pod kopcem + kolem domu Pohoda ČT Lavičky, Padělky, Vrbová Tento přehled berte jako orientační. V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám. Sledujte dopravní značení! Členové zásahové jednotky se pravidelně účastnili předepsaného výcviku, řidiči a strojníci pravidelného školení, zásahová jednotka absolvovala taktické cvičení (požár školy) a prověřovací cvičení (požár chaty). Hasiči zajiš ovali požární dozor na některých akcích a soutěž s hasičskou tématikou v rámci Cesty pohádkovým lesem. Na soutěži v hasičské dovednosti v Chrlicích se naše družstvo umístilo na 5. místě. Na turnaji v nohejbalu, kterého se účastnili i profesionální hasiči, skončil náš nejlepší tým 3. Zásahová jednotka vyjížděla např. třikrát k planému poplachu, jednou k záchraně zvířat, k požáru plastového kontejneru, dřeva, lesa, chaty, stolárny a restaurace. Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu za vstřícný přístup k naší jednotce. Petr Jelínek, velitel jednotky SDH (redakčně kráceno) Synovec požádal tetu o devadesát tisíc: Brno Policisté důrazně varují před podvodníky! Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené seniorky řešili policisté ve středu, kdy dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že ji volá její synovec a zeptala se ho, proč ji říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena. Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod. Dvacet let služby veřejnosti Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi. Doporučení: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se jako pracovník nějaké instituce, VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, by na první pohled výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, pora te se s příbuznými a změnu prove te oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obra te na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, nad kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hodin (středa od 12 do 17 hodin). Vstup zdarma. Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Hrnečku, oslíčku, obušku! Koutek úsměvů: Vtípky odevšad Tak tvůj muž má prý nového koníčka, ptá se kamarádka. No jo, stal se z něho vášnivý zahrádkář, zní odpově. A už vám něco vyrostlo? Zatím jen účet za vodu. V novinách se objevila zpráva o zemědělské výstavě: Příchodem pana ministra začala přehlídka dobytka. V poslední době se víc a víc zajímám o pohádky. Mohou za to mé vnučky, kterým jsem často četl a posléze vymýšlel pohádky. A tak mě napadlo, že bychom v dnešní době nutně potřebovali některé kouzelné rekvizity, které pohádkovým hrdinům pomáhají, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nepravostí. Tak třeba po zvýšení DPH a tím pádem cen mnohých potravin a zboží by se náramně hodil šátek, který stačí položit na stůl a nařídit stolečku, prostři se!, a je vystaráno. V nejhorším případě by ovšem postačila i kaše, která se řine ven po rozkazu příslušné kouzelné nádobě hrnečku, vař! Marný by ovšem nebyl ani kouzelný měšec, ve kterém nikdy neubývá peněz. Vyplatilo by se i pořídit malou stáj, kde bychom mohli chovat jistého lichokopytníka, kterému stačí přikázat oslíčku, otřes se!, a získáte potřebné penízky. Náš ministr financí by ovšem potřeboval celé stádo, aby rozpočet po příjmové stránce vypadal k světu. V Řecku je oslů plno. Ale i kdyby všichni byli kouzelní, nevím, jestli by to blížící krach odvrátilo... Našim policistům, kteří mají pomáhat a sloužit, ale musí si také utahovat opasky, bych přidělil zbraň s názvem obušku z pytle ven. Možná by jim nejlépe posloužila při průvodech různých ultra. Létající koberec by mohl ušetřit vládní tryskáče při cestách do zemí třetího světa, sedmimílové boty by se daly přidělovat poslancům místo služebních aut. Do sněmovny by se dalo umístit kouzelné zrcadlo, aby všichni věděli, kdo že je nejkrásnější. Jestli pan B., nebo pan R. Do dobře zásobeného poslaneckého bufetu bych naopak nedal otrávené jablko, do kterého by mohl některý ze zasedajících kousnout, a tím pádem prospat celé jednání. Kolegové by ho museli na konci polít živou vodou, jenže ta se tam, na rozdíl od jiných nápojů, nepodává. Do funkcí náměstků ministerstva spravedlnosti bych jmenoval tři známé pohádkové hrdiny. Dlouhý by vzal na ramena Bystrozrakého, aby dohlédl až na Panenské ostrovy, kolik že je tam odkloněných miliard z různých podivných státních zakázek či jiných kauz. A Široký by měl za úkol vypít Lipenskou přehradu, zdali tam na dně není ještě nějaký zmizelý z vyřizování mafiánských pří. Nebylo by to báječné? Chtělo by to jen vyzvat Macha a Šebestovou, aby vzali kouzelné sluchátko a zavolali do pohádkového hradu děda Vševěda, jestli by se ty zázračné rekvizity nedaly alespoň na čas vypůjčit. Ne, to rozhodně, ale rozhodně nejde!, zněla by určitě jeho odpově. Takže se nedá nic dělat. Musíme dál žít místo v pohádce v tvrdé realitě... F. Zacharník Ptá se bytná své podnájemnice: Už za vámi nebyl dlouho ten váš bratr. Není nemocný? Ne. Ten mizera si našel jinou sestru! Oddávající na radnici gratuluje ženichovi: Vybral jste si opravdu dobře. Paní je velice oblíbená. Už je tu po čtvrté! Březen měsíc čtenářů 2012 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje druhý ročník celostátní akce Březen měsíc čtenářů a v rámci ní vám knihovna EkoCentra Brno od do nabízí knižní trhy. Celý březen každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin pořádáme knižní bleší trh. Pokud máte poličky obtížené nečtenými knihami nebo byste rádi obnovili vaši knihovničku, pak jsme tu právě pro vás. Jestli chcete své knihy prodávat, přineste je (oceněné) kdykoliv na Eko- Moje Veličenstvo kniha 8. ročník soutěže EkoCentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Soutěž si klade za cíl vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství, propojit literární a výtvarné cítění a objevovat a podporovat nové talenty. Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií: - celkový dojem - výtvarné pojetí knihy - využití přírodních a recyklovaných materiálů - literární složka - technické zpracování vazba, desky atd. - originalita Soutěží se v kategoriích jednotlivci nebo kolektivy vždy do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let. Centrum, ve čtvrtek vám je vystavíme a třeba i prodáme, případně si je můžete ve čtvrtky na EkoCentru prodávat sami. Neprodané knihy si můžete odnést nebo je darovat do našeho antikvariátu. Knihy můžete i vyměňovat nebo darovat. Účastníci akce dostanou občerstvení v podobě čaje nebo kávy (oboje fair trade) zdarma. Přij te strávit příjemné odpoledne s dobrými lidmi a knihami. EkoCentrum Brno, web: Ponávka 2, Brno 2, tel.: Práce odevzdávejte do do 16 hodin, a to osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu Eko- Centrum Brno, Ponávka 2, Brno, na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha a přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na v rubrice Veličenstvo kniha). Účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících, bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny, jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha Všechny vítězné práce budou vystaveny od do v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Sledujte průběžně aktuality v rubrice Veličenstvo kniha na Soutěž podpořili Statutární město Brno, Nakladatelství Fragment, Brněnský deník Rovnost, Nakladatelství Jota, Kult.cz. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Poradna rané péče DOREA Občanské sdružení Ženy50 Vychováváte doma dítě se zdravotním postižením? Nemáte dostatek informací? Zajímá vás, jak můžete vývoj dítěte podpořit? Nabízíme vám pomoc Co je raná péče? Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte. Jedná se o terénní službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby, a je poskytovaná bezplatně. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Vychází z předpokladu, že domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj. Jaké služby Poradna rané péče DOREA nabízí? Služby Poradny rané péče DOREA jsou určeny rodinám, které vychovávají děti s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a děti s ohroženým psychomotorickým vývojem. Cílem služby je poskytovat rodině ucelenou podporu, aby zvládala péči o dítě v domácím prostředí, snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a vytvořit podmínky sociálního začleňování rodiny. Stěžejní součást služby tvoří pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny. Poradce rané péče přináší rodičům náměty, jak podpořit vývoj dítěte, doporučuje rodičům vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a nabízí informace o dalších návazných službách, které by mohla rodina využít. Rodina sama rozhoduje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu využije. V případě zájmu a potřeby může rodina využít také sociální poradenství (příspěvek na péči, nárok na průkaz mimořádných výhod, kompenzační pomůcky ), psychologické poradenství (zvládání dlouhodobé zátěže, rodinné vztahy, potřeby sourozenců dítěte s postižením, problémové chování dítěte...) nebo poradenství k odborné metodě (bazální stimulace, VOKS, Makaton...). Rodiče si také mohou půjčovat domů hračky, didaktické pomůcky nebo odbornou literaturu. Součástí nabízených služeb je také pořádání akcí pro rodiny besedy a přednášky pro rodiče, společná setkání rodin, tvořivé dílny atd. Poradna rané péče DOREA poskytuje službu rané péče na území Jihomoravského kraje (Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov). Poradna rané péče DOREA Kamenná 21, Brno Tel.: nebo web: Kurzy Počítačové kurzy pro ženy a muže ve věku 50+ pro začátečníky i mírně pokročilé, zahajujeme začátkem dubna Max. 5 účasníků v kurzu, individuální výuka. Grafika na PC, zahajujeme začátkem dubna Náplň: možnosti úpravy digitálních fotografií, vytváření koláží (přání k narozeninám, novému roku apod.). Prezentace v PowerPointu, zahajujeme začátkem dubna Náplň: tvorba prezentací, vytváření doprovodných materiálů nejen k přednáškám. Kurz tréninku paměti, zahajujeme Prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních pamě ových strategií jako asociace a vizualizace, ve spojení s pamě ovými technikami, si ověříte, že vaše pamě je stále ještě funkční. Přednášky , Trénink paměti. Mgr. Věra Janáková Přednáška vám poskytne úvodní náhled do problematiky. Dozvíte se, proč denně zapomenete na běžné věci, zda jste jen roztržití, nebo máte problém s pamětí. Zjistíte, že existují různé techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. V rámci akce Týden trénování paměti je přednáška zdarma , Infekce, očkování, imunita. MUDr. Pavla Vokřínková Zatímco my máme své starosti a prožíváme různé příběhy, v našem těle se často dějí napínavé věci. Co se stane při vniknutí cizích mikroorganizmů? Rozezná tělo cizince? Jak s nimi naloží? A jak to tam vlastně probíhá? Když všechno klape, ani si nevšimneme , Cesta ke svobodě. JUDr. Monika Dostálová Nezáleží na tom, zda vdané či rozvedené, s dětmi či bez nich, chudé či bohaté, malé či velké, mladé či staré, takové či makové. Tak či onak můžeme žít jako svobodné nebo nesvobodné (třeba spoutané svými strachy, závislé na lécích, dětech nebo partnerech, uvězněné ve smutku, zavřené v kleci, by i zlaté). Beseda, ve které jsou očekávány vaše dotazy, podněty, zkušenosti. Přednášky se konají na Anenské 10 vždy ve čtvrtek od do hod. Výlet do Lednice a sklípku ve Velkých Pavlovicích 1. dubna pořádáme vlastním autobusem výlet do Lednicko-valtického areálu. Navštívíme zámek, Minaret, zámeckou zahradu. Ve Velkých Pavlovicích vyšlápneme na rozhlednu Slunečná, která má připomínat keř révy vinné a ze které je úžasný výhled do okolí, a poté se vydáme do poslední zastávky výletu, Vinařství Zborovský, kde pro nás bude ve sklípku připravena ochutnávka pěti místních vín. Cena 250 Kč za dopravu a organizaci. Vstupné si každý hradí sám. Je nutné se nahlásit předem od 17 hodin. Recyklační módní šou Z nepotřebných kousků oblečení našich členek vybereme a sestavíme modely, které předvedou členky a sympatizantky sdružení, a na závěr vše za symbolickou cenu prodáme. Koná se ve Vaňkovce, Kulturním centru slévárna. Občanské sdružení Ženy50 Anenská 10, tel.: , informace: Jana Jarušková 14 S T R A N A S T R A N A 15

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ 2015 Ahoj kamarádi! I v roce 2015 jsme připravili spoustu zajímavých akcí. Na lodi, na kole, nebo i pěšky. Nabízíme Vám rozšířený program našich akcí pro všechny výkonnostní

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014.

Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014. Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014. Ahoj děti, už se těšíte na prázdniny? Na co nejvíce? Na sluníčko, letní lenošení či skotačení u vody? Nebo dokonce na prázdninové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více