Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/ strana 3. strana 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1. strana 3. strana 5"

Transkript

1 BŘEZEN 2012 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Radnice informuje Výstavba výzkumného centra IT na VUT Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole O Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, se moc neví, i když patří mezi největší brněnské školy. Má kapacitu 1290 žáků, v současné době na ní studuje 1100 žáků z Brna i jeho širokého okolí. Vznikla v roce 1949 jako Závodní učňovská škola při tehdejším n. p. Tesla Brno, budova někdejšího Středního odborného učiliště elektrotechnického, v němž škola sídlí nyní, byla postavena v roce V roce 1989 se osamostatnila, byla zde založena i Rodinná škola a od té doby prošlo zařízení dlouhým vývojem a slučováním s dalšími školami v r s Integrovanou střední školou Merhautova, o rok později s Rodinnou školou Olomoucká. Současná podoba je charakterizována stabilní nabídkou studijních a učebních oborů. Základní orientace školy byla zaměřena do oblasti informačních technologií a elektrotechnických oborů, postupným slučováním s Rodinnými školami pak vznikla druhá profilace, a to v oblasti sociálních činností. Na tyto skutečnosti jsme v r reagovali změnou názvu na Škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97, uvádí ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Na rozvoj školy příznivě působí i blízkost vysoké školy VUT v Brně, umožňující kontakty pedagogů obou škol a jejich vzájemného zapojení do výuky, dodává. V rámci optimalizace škol rozhodlo v září 2011 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o sloučení školy se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Brno, Kounicova 16, které proběhne k , a to i přes velké protesty především ze strany Střední průmyslové školy. V současné době připravuji slučovací projekt, který bude schvalovat Zastupitelstvo JmK a bude sloužit jako podklad k samotnému sloučení. To by mělo proběhnout v průběhu tří let a ukončeno by mělo být opuštěním budovy na Kounicově ulici, která bude do té doby odloučeným pracovištěm školy. Sloučená škola ponese název Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97, uvádí dále ředitel nástupnické školy A. Doušek. Dobrou zprávou pro naši městskou část je, že sloučená škola zůstane na území Králova Pole. Průmyslovka, škola s více než devadesátiletou tradicí, se slučuje s královopolskou školou, která za poměrně krátkou dobu vykonala velký kus práce. Se školou, která sídlí v klidné části města Brna, s velmi dobrou dopravní obslužností, ve vlastní budově. Se školou s moderní tělocvičnou a posilovnou, halou pro míčové hry a venkovním tělovýchovným areálem, s bezbariérovými úpravami, vlastní výdejnou stravy, knihovnou, studovnou a dalším vybavením. S moderní školou, jež vychovává budoucí žádané odborníky, kteří pokud se nerozhodnou pokračovat ve studiu na vysoké škole mají v dnešní době značné nezaměstnanosti zaručenu téměř stoprocentní zaměstnanost, se školou s budoucností. Jana Novotná, foto: Aleš Nalezen Gymnastka Věra Růžičková Nový multifunkční dům na Mojmírově náměstí JUBILEJNÍ PLES KRÁLOVA POLE Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dvacátém reprezentačním plese Králova Pole, zahajuje místostarostka Ing. Andrea Pazderová v pomněnkově modré večerní toaletě v pátek 27. ledna 2012 jubilejní ples naší městské části. Zahájení předcházelo slavnostní předtančení v podání tanečnic a stepařek Taneční školy R & P Bartůňkových, školy, která sbírá ceny doma i v zahraničí. Později ještě sólově vystoupí desetiletý Tobiáš Košír, mistr světa ve stepu. Program plesu obohatí též vystoupení Petra Bendeho, finalisty Super Star, a skupiny Tango Milonguera ze ZUŠ V. Kaprálové. Potlesk stíhá potlesk. Nakonec uvidíme i kankán. K tanci i poslechu budou hrát skupiny Night and Day band a Funny Fellows ze SR, po půlnoci přijde na řadu Oldies Party Jindry Eliáše. Taneční parket se rychle zaplňuje. Duní tu rock i pop, nechybí ploužáky, zazní evergreeny Pramínek vlasů, ŠŠŠ šepotám, Moon River: K tvým břehům sklání měsíc tvář lká trubka Funny Fellows. Začíná se tančit i na galerii. V zákulisí se schovává Kolo štěstěny pro tombolu a čeká na svou chvíli, která vypukne půl hodiny před půlnocí. V baru pod restaurací též vládne dobrá nálada, vyhrává tam cimbálová muzika dětského folklorního souboru Jánošíček. Všude se všichni dobře baví. Kam oko dohlédne, vidí jen úsměvy, potěšení z hudby, tance, z hezkého večera. Valčík Na krásném modrém Dunaji roztáčí pánské motýlky, kravaty a sukně dámských plesových rób. Ještě neodbilo deset hodin, celý ples je před námi. Jana Novotná, foto: autorka Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu od hodin. Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí od hod. Motto měsíce: Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa. J. W. von Goethe KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Dne 23. ledna 2012 proběhla 17. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole Bylo rozhodnuto o pořízení architektonické studie Hasičská zbrojnice, vč. služebny Městské policie, schválen investiční záměr na regeneraci Mateřské školky Chodská 15 a podání žádosti o dotaci z EU fondů. V rámci investičních akcí se také připravuje regenerace bytového domu Poděbradova 58, rekonstrukce fasád a průjezdu Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, modernizace soc. zařízení, rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektřiny v mateřských školkách Božetěchova 58 a Chodská 5. Na MŠ Chodská 5 bude řešeno i oplocení. Rada souhlasila s prodejem domovního celku Botanická 65, 67, 69 a Šumavská 17, 19, 21, 23 bez garážové haly. Také bylo rozhodnuto o způsobu řešení studie úprav vnitrobloku Kosmova Palackého třída Božetěchova, v této souvislosti bylo také rozhodnuto o zahájení investiční akce rekonstrukce suterénu, terasy a rekonstrukce garáží v tomto vnitrobloku. Rada souhlasila s přijetím věcného daru pro ZŠ Slovanské náměstí a podání žádosti o dotaci na nábytek a vybavení základních škol z rozpočtu Statutárního města Brna. Rada městské části rozhodla o vypovězení skříněk na budově radnice politickým stranám a nabídne je občanským a zájmovým sdružením pro prezentaci jejich činnosti. Celý zápis je k dispozici na stránkách kralovopole.brno.cz Zbyněk Šolc, člen Rady MČ Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané dne , na svém 10. zasedání: schválilo: způsob pronájmu bytů svěřených městské části Brno-Královo Pole investiční záměr Regenerace MŠ Chodská 15 a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zateplování veřejných budov předání majetku Základní a Mateřské školy Brno, Staňkova 14 a Mateřské školy, Brno, Purkyňova 21 termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole v roce 2012: , , , vzalo na vědomí: termíny schůzí Rady městské části Brno-Královo Pole v roce 2012: , , , , , , , , , , RNDr. Dana Pohanková, zastupitelka ČISTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2012 BLOK č , 2. 5., 1. 6., 3. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám., (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá před č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova BLOK č , 9. 5., 4. 6., 4. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok BLOK č , , 7. 6., 7. 9., B. Němcové, Ramešova, Havlišova Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště BLOK č , , , , Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká (souběh s radiálou), Hradecká techn. park, U Vodárny BLOK č , , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Purkyňova Vodova Skácelova (vnitroblok) BLOK č. 6 Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova BLOK č , , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS BLOK č , , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠT TERMÍNY BLOK 6. 4., 8. 6., , B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za Zágrebem) 2. BLOK 13.4., , , Purkyňova (od Dobrovského po Skácelova), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) 3. BLOK , , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby) Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno sál školy Koncert Společnosti Bohuslava Martinů sál školy Žákovský koncert Den otevřených dveří sál školy KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE sál školy Žákovský koncert MKG Vernisáž výstavy Z pohádky do pohádky, z komiksu do komiksu sál školy KONCERT UČITELŮ sál školy Koncert Společnosti Bohuslava Martinů SEMILASSO KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) Dáda Patrasová Jarní metalfest (Dymytry, Eagleheart, Kairen, Silent Hill, Invaze) Mandrage Moje krevní skupina tour KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012 & LUCIE BÍLÁ a další hosté KARNEVAL S KAMARÁDY Poslední ze žhavých milenců (v hl. roli Simona Stašová a Petr Nárožný) MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Helena PUCHÝŘOVÁ: Vyznání Vysočině (do ) Jarní salon US PARNAS: (od do ) ZUŠ Královo Pole: Z pohádky do pohádky z komiksu do komiksu. (od ) Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace program na březen Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA 1.premiéra Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

3 KLAVÍRNÍ VIRTUOSOVÉ ZE SVÌTA Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové pořádá několikrát měsíčně veřejné koncerty, na nichž prezentují umění její žáci. Dokáže však ve svém koncertním sále uvést profesionální hudebníky, anebo ty, kteří se na profesionální dráhu teprve připravují, a to nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Tak tomu bylo i 16. ledna, kdy na pódiu excelovali mladí pianisté z různých koutů světa, studující u věhlasného pedagoga, interpreta a muzikologa prof. Dr. Stanislava Tichonova na Konzervatoři Josepha Haydna v Eisenstadtu. Dramaturgie koncertu byla dokonale promyšlená a originální z hlediska stylového, romantismus, expresionismus, tonální i atonální hudba 20. století, tak i volbou autorů, kteří, ač odlišné národnosti, byli v určité fázi svého života spjati s Vídní, Paříží, či Amerikou, koncertovali, vyučovali, komponovali a někteří se znali a přátelili. Do programu byla zařazena díla F. Schuberta, F. Chopina, F. Liszta, A. Skrjabina, A. Schönberga a u nás opomíjeného R. Seitze, E. Kurtága a A. Ginastery, na nichž Iráčanka Dena Taherianfar, Číňan Chih-Hing Chan, Rakušan Yunus Hermann, Chilan Matias Alzola, Japonec Julian Yo Hedenborg, Slovák Jakub Podhoranský a naše Bohuslava Jelínková mohli předvést nadšenému obecenstvu obdivuhodné interpretační mistrovství, jež prezentují od 10. února na turné po USA. (dav) O ÈINNOSTI KLUBU SENIORÙ Loňský rok v klubu seniorů jsme prožili v kolektivu asi 40 členů, což je plná kapacita prostoru, který máme k dispozici. Klub pořádáme každé pondělí a středu. Náplní činnosti jsou besedy na témata, která si zvolí členové a také si je sami přednesou, případně si pozveme hosta z oboru, jenž nás zajímá. Navštěvujeme solnou jeskyni, pořádáme cvičení pro zdraví, zúčastnili jsme se zájezdů do termálních lázní v Gyoru, Dunajské Stredy i do Velkého Mederu. Zajeli jsme si do Čech p. Kosířem, Náměšti n. Hané, Úsova a Hradci n. M. Raduní. Navštěvujeme opery, činohry i brněnské památky (podzemí, Jurkovičova vila), podívali jsme se na výstavu Bořka Šípka o skle na Špilberku. Rovněž jsme navštívili bylinkovou zahrádku na Kraví hoře. Tímto děkujeme všem členům, kteří jsou aktivní a v klubu se prezentují, ale zároveň i těm, kteří nám to umožňují; za sociální odbor Haně Hájkové i samotnému Úřadu městské části Královo Pole. Alena Čípová, vedoucí klubu Klub seniorů pořádá zájezd do termálních lázní Dunajská Streda v neděli , odjezd v 6.30 hod od Městské policie, Štefánikova, Brno. Cena zájezdu 260 Kč, vstupné do lázní důchodce 5 Euro, dospělí 6 Euro. Platba: Štefánikova 63a, každé pondělí od hod. Infomace na tel.: po 19 hod. Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (tram. 9, 12 zast. Konopná pátá od hl. nádraží u hotelu Bílá rùže) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI ZLATÉ kapesní hodinky a náramkové hodinky (i poškozené), šperky, mince, zubní zlato slitky, zlomkové zlato STŘÍBRNÉ hodinky i mince, šperky, příbory, tabatěrky, pudřenky aj. ČESKÉ granáty i bižuterii, vyznamenání, medaile, bankovky VEŠKERÉ pánské náramkové hodinky do r i nejdoucí VEŠKERÉ SKLO vázy, těžítka, figurky, poháry aj. OBRAZY rámy, nábytek, hodiny, alpaku kombinovanou se sklem, sošky a plas ky, lustry, rádia, gramofony, fotoaparáty, hudební nástroje, knihy, pohlednice a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI Tel.: Po Èt , Pá PØIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME Poklep základního kamene zahájil výstavbu Výzkumného centra Za mrazivého slunečného odpoledne v úterý 31. ledna se v areálu Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně na Božetěchově 1 konal za účasti starosty Králova Pole Romana Vykoukala, rektora VUT v Brně Karla Raise, rektora Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě Ivo Vondráka, děkana FIT VUT v Brně Jaroslava Zendulky, zástupců akademické sféry, kulturního, politického, společenského života a průmyslových podniků slavnostní poklep základního kamene budoucího Výzkumného centra informačních technologií Centra excelence IT4Innovations a tímto aktem byla jeho výstavba zahájena. Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Součástí projektu je pořízení výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014 a zařadí se ke stovce nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, kde bude superpočítač umístěn. Fakulta informačních technologií VUT v Brně je v projektu zastoupena dvěma z osmi výzkumných programů: Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat; Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě, protokoly a zaměření na spojení základního a aplikačního výzkumu. Výzkumné centrum informačních technologií Centra excelence IT4Innovations vytvoří technické zázemí pro umístění části technologie superpočítače a pracovní prostory pro desítky výzkumníků, kteří budou pocházet i z řad doktorandů FIT VUT v Brně. Stavba nového Výzkumného centra informačních technologií přijde na téměř 149 mil. Kč, z toho 136 mil. je hrazeno z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Nová třípodlažní budova centra bude situována v těsném sousedství Starého Pivovaru. S blízkým Zámečkem, tvořícím jižní hranici areálu bývalého velkostatku, bude propojena komunikačním koridorem a tím se bezbariérově zpřístupní všechny budovy kampusu FIT VUT v Brně. Architektonické pojetí nové budovy vychází z principů ryze soudobých, navazujících na řešení nových objektů v areálu fakulty. Jižní prosklené průčelí bude otevřeno do ulice Kollárova, východní bude orientováno do zeleného náměstí kampusu. Stavba by měla být dokončena v srpnu roku Jana Novotná, Královopolské listy foto: Jana Novotná, redaktorka časopisu Události na VUT v Brně ÚMČ Brno-Královo Pole nabízí zájmovým sdružením, provozujícím svoji činnost na území Králova Pole, možnost pronájmu vývěsních skříněk umístěných na podpěrných sloupech v podloubí budovy. Cena za pronájem skříňky je 100 Kč ročně, opravy skříněk hradí na své náklady nájemce. Velikost skříňky je cca 0,4 m 2. Možnost pronájmu nejdříve od Případné žádosti o pronájem těchto skříněk zasílejte do na adresu: ÚMČ Brno-Královo Pole, organizační a správní oddělení, Palackého tř. 59, Brno organizační a správní oddělení KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 3

4 Až pøíliš dùvìøivá teta darovala synovci devadesát tisíc Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále se navyšující obdobné případy krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi, což se bohužel stále moc neděje. Zrovna řešíme případ podvedené a následně okradené seniorky, když dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že ji volá její synovec a zeptala se ho, proč ji říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena, popsala situaci Andrea Straková, brněnská policejní mluvčí. Pachateli této trestné činnosti bývají, jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky, doplnila Andrea Straková. Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Petr Podroužek DOPORUČENÍ: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se, jako pracovník nějaké instituce VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, byť na první pohled, výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými a změnu proveďte oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Strážníci asistovali zdravotníkům, pes bránil ležícího muže Ošetření dvaapadesátiletého muže s epileptickým záchvatem komplikoval značně zdravotníkům záchranné služby okolo pobíhající pes. Muže ležícího na zemi bránil a nikoho nechtěl pustit do jeho blízkosti. Záchranáři si proto do Štefánikovy ulice přivolali na pomoc strážníky městské policie, kteří psa zajistili. Lékaři poté mohli provést prvotní ošetření a následně převézt muže do nemocnice. Hlídka šetřením na místě zjistila majitelku, jež si psa následně vyzvedla. Strážníkům řekla, že transportovaný pacient jí zvíře pouze venčil. Strážníci pomáhali bezmocně ležící seniorce K bezmocně ležící pětaosmdesátileté seniorce přivolala brněnské strážníky žena, která v sousedním bytě domu na Skácelově ulici zaslechla brzy ráno tlumenou ránu. Hlídka, která se na místo dostavila, zjistila, že pětaosmdesátiletá seniorka upadla z postele, a pomohla jí vstát. Poté, co se strážníci ujistili o tom, že žena pádem neutrpěla žádná viditelná zranění a vzhledem k tomu, že nepožadovala lékařské ošetření, výjezd ukončili. Uzavření pobočky KJM v Králově Poli Botanická 57/59 Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že pobočka Knihovna Jiřího Mahena (KJM) v Brně-Králově Poli, Botanická 57/59 k ukončila svůj provoz, prosíme čtenáře, aby vraceli vypůjčené knihy a časopisy na automatizovanou pobočku na ul. Palackého 164 v Brně-Králově Poli. Otevírací doba pobočky na ul. Palackého je v pondělí od 13 do 18 hod., v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod a odpoledne od 13 do 18 hod. a v pátek od 10 do 15 hod. (ve středu je pro veřejnost zavřeno). Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy na tel. čísle či u: V užívání našich služeb je možné plynule pokračovat na kterémkoliv z dalších provozů KJM. Upozorňujeme Vás zejména na Ústřední knihovnu (Kobližná 4), která je otevřená od pondělí do pátku od 10 do 18 hod. a v sobotu od 10 do 14 hod., dále na pobočku v Žabovřeskách (Mozolky 52), jež má otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod., v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. a ve středu od 10 do 15 hod., Řečkovicích (Kolaříkova 3), kde je otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod., či Lesné (Haškova 4), která má otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. Otevírací doby ostatních provozů KJM najdete na webu Ústřední knihovna i výše uvedené pobočky patří do automatizované sítě KJM. Čtenáři automatizovaného provozu mohou s jedním průkazem využívat služeb všech knihoven v této síti, kterou v současné době tvoří Ústřední knihovna KJM, Mahenův památník (Mahenova 8), IN-centrum v Kleinově paláci (nám. Svobody 15) a dalších 15 poboček KJM. Pokud Vám vyhovuje provoz neautomatizovaný, můžete ještě navštívit pobočku v Komíně (Vavřinecká 13), kde je otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a ve středu od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. Mgr. Edita Vališová VOX POPULI VOX POPULI Nedaly by se i v Králově Poli umístit k odpadkovým košům sáčky na psí exkrementy, jako je tomu v jiných městských částech? Za nemalý roční poplatek, který platíme za pejsky, bychom to velmi uvítali, přispělo by to i k čistotě na trávnících. Občanka a pejskařka V mezibloku Kosmovy ulice 1 3 a Palackého třídy 130 se na konci v levém rohu prostranství nachází celkem osmnáct schodů (8+10) s železným zábradlím, které vedou k bloku domů na Palackého třídě. Schody jsou už delší dobu v žalostném stavu, a proto i nebezpečné, zvláště pro starší osoby. Mělo by se s nimi něco udělat. Alena a Eva Uvítala bych, kdyby byl opraven chodník na Palackého třídě mezi č Již několikrát jsem v těch místech ošklivě zakopla. Čtenářka 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

5 Dnes sklízím sladké ovoce, říká úspěšná volejbalistka GYMNASTKA VÌRA RÙŽIÈKOVÁ: PRO OLYMPIJSKÉ ZLATO NÁS LETÌLO DEVÌT, VRÁTILO SE NÁS OSM S URNOU, DNES ŽIJEME UŽ JEN TØI Věra Růžičková (82), bydlící v Králově Poli, začala sportovní kariéru jako skokanka do vody a byla rovněž členkou prvoligového basketbalového družstva. Na Letních olympijských hrách 1948 v Londýně získala zlato v gymnastice v soutěži družstev žen. Již podeváté vyhlásila Česká asociace univerzitního sportu v Brně koncem minulého roku nejúspěšnější akademické sportovce našeho města. Slavnostní udílení se tentokrát konalo na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v Králově Poli. Čestné ocenění si odneslo třináct úspěšných sportovců, mezi nimiž byla také Gabriela Andrýsková. Za Královo Pole hrála volejbal od svých deseti do devatenácti let. Absolvovala zde také gymnázium, nyní studuje na Univerzitě obrany. Za co jste získala čestné ocenění České asociace univerzitního sportu v Brně? Převážně za mé umístění na Akademických hrách v plážovém volejbale, kde jsme se dvakrát po sobě umístili na 3. místě. A také za zápis do české knihy rekordů za 24hodinový plážový volejbal. Od kdy se volejbalu věnujete? Oficiálně od deseti let. Ale mamka mě brávala na volejbal, jen co jsem se naučila chodit. Co pro vás znamená sport? Je to neodmyslitelná součást mého života. Ale jeho význam se mění. V mládí to byla hlavně dřina a honba za vítězstvím. Dnes už jen sklízím sladké ovoce. Sportem relaxuji, skrz něj poznávám nové přátele a upouštím páru, když jsem ve stresu. Jaké úspěchy jste v něm dosáhla? Několikanásobná mistryně republiky v dorostu za Volejbalový klub Královo Pole Brno, hráčka dorosteneckého národního týmu, plus pár medailí ze za- hraničních turnajů v Maďarsku, Polsku, Slovensku a Spojených státech. Máte kromě volejbalu v oblibě i jiné druhy sportu? Na univerzitě se navíc věnuji fotbalu a zřídka dračím lodím. Nebráním se žádnému kolektivnímu sportu. Jak se vám daří skloubit studium s volejbalem? V minulém roce jsem se pokoušela trénovat i s brněnským extraligovým týmem žen, ale vzhledem k tomu, že holky trénují i dopoledne, kdy musím být ve škole, bylo nemožné udržet jejich tempo. Proto jsem se rozhodla zůstat ve VSK Univerzita Brno, která hraje 1. ligu žen a nezasahuje mi do studia. Čekají vás letos nějaké významné sportovní soutěže? Letos mě čekají další Akademické hry v plážovém volejbale. Navíc začíná druhá polovina sezóny 1. ligy žen, kterou si naposledy zahraji za rodné Brno. Ptala se: Zdeňka Dubová, foto: Alena Sýkorová, archiv Gabriely Andrýskové Původně na nejmladší naši závodnici padla role deváté do počtu, čímž se stala první náhradnicí. Hrozně těžko jsem to nesla. Považovala jsem se za právoplatnou členku, navíc jsem při republikových závodech v jedné ze soutěží vyhrála. Ano, byla jsem nejmladší, bylo mi devatenáct, ale na druhou stranu jsem také byla jedinou vdanou ženou, usmívá se po létech Věra Růžičková. V Anglii onemocněla jedna ze dvou sester Eliška Misáková. Nejdříve to vypadalo na nějakou chřipku, ale postupně se její stav zhoršoval, až se přišlo na to, že onemocnělo dětskou obrnou, což znamenalo prakticky smrtelnou nemocí. A tak jsme byly pod stálou kontrolou. Dětská obrna se přenášela vodou a před odletem si Eliška Misáková byla prý na koupališti ještě zaplavat, ale kdo ví, krčí rameny Věra Růžičková. Nejen pro brněnskou gymnastku, ale pro celý tým nastalo psychicky náročné období. Jedna z našich závodnic ležela v nemocnici, Věra Růžičková musela zvládnout náročnou sestavu, aniž by ji měla kdy před tím možnost s ostatními vypilovat k úplně dokonalosti. Navíc chtěla dokázat, že náhradnicí Forever young... byla zvolena omylem. Když jsem přišla za ostatními, aby se mnou nacvičovaly, jen mávly rukou, že to stejně umím. A to nás čekaly těžké Američanky a Maďarky, vzpomíná na krušné olympijské okamžiky Věra Růžičková. Eliška Misáková umřela pár hodin po zisku zlatých medailí. Sestra ji ještě odjela do nemocnice příjemnou novinu zvěstovat, ale to už zřejmě nevnímala. Náš návrat se tehdy o týden opozdil, dokonce pro nás přiletělo speciální letadlo. pokračování na straně 6 Servis starších vozů Volkswagen V našem autorizovaném servisu VW vám pečujeme o věčně mladé vozy VW. Komplexní servis včetně lakovny a klempírny s použitím ekonomických originálních dílů VW, které jsou o min. 20 % levnější. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20, Brno, tel.: , KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 5

6 GYMNASTKA VÌRA RÙŽIÈKOVÁ dokončení ze strany 5 Vracelo se nás osm s urnou a popelem, protože jiné východisko prostě nebylo. Taková byla pravidla při onemocnění dětskou obrnou, vzpomíná Věra Růžičková, která v neoficiální klasifikaci jednotlivkyň získala dokonce šesté místo z 90 závodnic. Výsledek družstva byl tehdy vysoce hodnocen, neboť byl získán za velmi těžkých podmínek. Urna s ostatky Elišky Misákové je dnes uložena ve Vyškově. Do zlaté Anglie se letos, po dlouhých 64 letech od velkého úspěchu, podívá Věra Růžičková hned dvakrát. Oslovil mě jeden z režisérů, že by chtěl smutnou událost, která se stala, zdokumentovat, ale to se měl ozvat dříve. Žijeme už jen tři. Ovšem jak sestra Elišky Misákové, tak i další závodnice, jsou na tom zdravotně už hodně špatně, takže natáčení podstoupím sama. Už prý mají domluvená setkání i s tehdejšími soupeřkami z jiných zemí, tak jsem zvědavá, těší se do Anglie Věra Růžičková. Podruhé poputuje už přímo na letní olympijské hry v době jejich pořádání. Naplánované je tentokrát otevření českého domu, určenému dříve jen pro sportovce a sponzory, také pro veřejnost. Tak jsem zvědavá. Měla bych tam pobýt nejméně pět dnů, ale chci se zdržet déle, chtěla bych v Londýně navštívit i přátele, říká Věra Růžičková. Ještě před olympiádou se však možná podívá za velikou louži. Do Los Angeles ji pozvala olympijská vítězka v hodu diskem na Letních olympijských hrách v Melbourne v roce 1956 Olga Fikotová, která v Americe žije. Petr Podroužek, foto: autor a archiv Věry Růžičkové ŘÁDKOVÁ INZERCE VYMĚNÍM OB 1+1 v Židenicích za OB v Králově Poli, celková rekonstrukce, zvýšené přízemi, tel.: NEJLÉPE, na náhradní díly prodám Ford Mondeo, r. v. 1997, najeto 250 tisíc kilometrů. Je prasklý přední nárazník a zřejmě i chladič, STK skončilo v prosinci. Za korun. Tel.: ÚKLIDOVÉ služby, tepování, tel.: ŘEMESLNÉ opravy, tel.: POČÍTAČ opravím v domácnosti, zapojení sítě a všechny další práce s PC, odborně, rychle. tel.: PRONAJMU garáž v Kr. Poli, Červinkova, tel.: MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modeláž nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: VIBROJETT přesvědčte se, že i hubnutí může být zábavné. tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma NA STØELCE DAVIDA KOSTELECKÉHO UŽ ÈEKÁ OBHAJOBA OLYMPIJSKÉHO ZLATA Zlatý z olympiády v Pekingu ve střelbě na trap David Kostelecký už má s největší pravděpodobností jisté, že letos bude v Londýně svůj triumf opakovat. Je jedním z devíti českých střelců, kteří se zasloužili o kvóty místa do Anglie. I když závodníci, třebaže toho dosáhli, nemají do poslední chvíle svoji nominaci jistou. David ale věří, že se do Londýna přece jen podívá. Nominace na olympiádu bude známá přibližně dva měsíce před olympiádou, ale protože se neposuzuje pouze současná forma, ale celý čtyřletý cyklus, věřím, že zlato obhajovat nakonec pojedu. I když jsem typ, kterému vyhovuje mít jasno už třeba rok dopředu a v klidu se na hry připravovat, tvrdí David Kostelecký, loňský nejlepší český střelec. David Kostelecký O tom, že David Kostelecký byl jasnou českou jedničkou, není pochyb. Během jediného roku dosáhl hned čtyř skvělých medailových výsledků, což se žádnému jinému nepodařilo. Na evropském i světovém šampionátu v Bělehradě si vystřílel shodně stříbro, navíc pomohl našemu družstvu ke zlatu v soutěži družstev starého kontinentu a ke stříbru na mistrovství světa, vypočítává Kosteleckého loňské úspěchy prezident Českého střeleckého svazu Petr Baroch. Za uplynulý rok dokázali naši reprezentanti získat 24 medailí, z toho bylo 5 zlatých, 8 stříbrných a 11 bronzových. Střelnice v Londýně ještě postavená není, bude ale v jednom z městských parků, také proto, abychom to měli od ubytování co možná nejblíže. Zatím si nedokážu představit, jak bude řešena bezpečnost na střelnici. Ale jinak se těším, střílím dvacet let, takže ani nějak zvlášť vystresovaný ze závodů určitě nebudu. Dokonce už vnímám, pokud mě za zády někdo povzbuzuje, spíše se tomu ale pousměji, než aby mě to znervóznilo, říká David Kostelecký. Vedle rodáka z Brna Davida Kosteleckého, se stali nejlepšími střelci za loňský rok zástupci Komety Brno. V kategorii nejlepší junior, ale také ocenění talent roku, získala studentka gymnázia ve Strážnici Jitka Pešková, bronzová ve skeetu z bělehradského mistrovství Evropy a přivezla i šesté místo ze světového šampionátu. Druhý zástupce brněnské Komety, junior Jakub Tomeček, byl pro změnu vyhodnocen v kategorii mimořádný sportovní výkon. Pro Česko vybojoval ve skeetu druhé, a tedy poslední možné, olympijské místo, když na mistrovství Evropy mezi muži si vystřílel třetí místo. Ze světového šampionátu přivezl 13. příčku. Olympiáda v Londýně by tak i pro něj neměla zůstat pouhým nesplněným snem. Petr Podroužek, foto: autor Jakub Tomeček Jitka Pešková 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

7 Jde o krásné dobrodružství, které nikdy nekonèí Milada Kollárová z Králova Pole studovala v Brně Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor hračka-loutka. Celý profesní život maluje a tká autorskou tapisérií (gobelíny). Nikdy by ji ovšem nenapadlo, že bude hračky také sbírat. Jak sama ale říká, k hračkám měla vždycky blízký vztah. Když jsem nějakou pěknou našla, tak jsem si ji prostě schovala. Kupit více se mi začaly před zhruba dvaceti lety. A to hlavně hračky pohyblivé, pro které mám slabinu. Mám ráda nejvíce takové, které se dají stisknout, točí se, a přitom vydávají třeba i zvuky. Může jít také o skákací panáčky, hračky na setrvačník či klíček, říká Milada Kollárová, která sbírá dětský svět, ať je odkudkoliv. Milada Kollárová v dětství moc hraček neměla, možná i proto k nim má takový vztah. Byla jsem dítě výtvarně nadané. A tak jsem spíše kreslila po zemi klackem, vytvářela něco z listí nebo z krabiček dělala pro panenky pokojíček. Měla jsem pannu, ale s tou jsem si nechtěla hrát, protože byla na mě moc veliká, vzpomíná s úsměvem Milada Kollárová. Mnoho přátel ji před lety tvrdilo: už nic neseženeš, všechno je pryč. Není to pravda. Moje sbírka čítá dnes na tisíce kusů, přitom se zajímám o hračky vyrobené zpravidla do roku Vím, že bych měla sbírat snad vše, ale už bych je neměla kam dávat. Častokrát se mě lidé ptají, které hračky si vážím nejvíce, která je pro mě nejcennější, která je nejstarší. Snad největší radost mi dělá pokaždé hračka, kterou jsem získala naposledy. Vzácné jsou ovšem artefakty od designera Ladislava Sutnara (emigroval do Ameriky, kde byl velmi úspěšný), který v 30letech navrhnul sérii dřevěných kolorovaných hraček. Mám jeho prototypy brněnské radnice, Jakuba a Petrova. Více kusů nebylo vyrobeno, takže jde o velice vzácné kousky, prozrazuje Milada Kollárová. Vedle pohyblivých se začala setkávat i se statickými hračkami, jakými jsou kupříkladu panenky. Dlouho jsem byla přesvědčená, že ty sbírat určitě nebudu. Jenže časem jsem si uvědomila, že se k takovýmto hračkám v životě už nemusím mít šanci nikdy dostat. Začala jsem proto sbírat absolutně všechno, co se dětského světa týká, ať už jde o knihy, hry, vláčky, šlapací auta, koloběžky, medvědy, pokojíčky na druhou stranu je dost obtížné získat o hračkách nějaké další informace. O zahraničních se dozvíte hodně, ale o našich vyšlo literatury pramálo, stýská si Milada Kollárová, která bydlí v Králově Poli a dodává, přitom informací mám plnou knihovnu, a když někde na nějakou INZERCE Vlastimil Vondruška Prokletí brněnských řeholníků Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty krádež jakési staré knihy v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu dostává navíc od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že jde o nesmírně vážnou záležitost. Toto podezření se záhy potvrdí Zabředněte do nekonečného světa iluzí v podání jednoho ze současných nejlepších spisovatelů historických románů Vlastimila Vondrušky. věc narazím, tak se hned běžím podívat, zda je nabízená hračka ta pravá. Některé novější věci bývají občas paradoxně vzácnější, než ty mnohem starší. Třeba sbírat panenky s porcelánovou hlavou není až tak náročné. Nikdo si s nimi většinou nehrával, byly vystaveny ve vitrínách, schované, aby se nerozbily, neboť byly ve své době hodně drahé. Naproti tomu si obyčejných hraček většinou nikdo moc nevážil. Například u starých lidových hraček stačilo, aby se něco ulomilo. Opravy by se většinou nevyplatily, a tak končily v kamnech. Věci třeba na gumičku, jež se daly pořídit na mikulášských trzích, poutích, prakticky vymizely. Hračky byly vyrobeny z materiálů, které se lehce poničily, a tak šlo prakticky o jednorázové věci, jež se vyhazovaly, proto jsou dnes mnohem vzácnější, říká Milada Kollárová. Při sbírání je to ale také o štěstí. Třeba, když se na nějaké půdě objeví bedna po dítěti, které už ani nežije. Nálezce tohoto pokladu dokáže být v takových případech osvícený a nevyhodí vše hned do kontejneru. Naopak se začne pídit po někom, komu by se hračky mohly hodit, protože mu je líto vše vyhodit. Takové hračky mívají velkou kulturně historickou cenu. Dříve jsem navštěvovala často po bazarech a starožitnostech. V některých vycítili, že nejsem žádný překupník, a tak mi věci začali schovávat. Sáhnu čas od času i po novější věci, obzvláště pokud jsem přesvědčená, že je designérsky krásná. Potřebovala bych velký depozitář, ale nedokážu si ani zatipovat, jak obrovský by prostor měl být. Na výstavách by se mi líbila místnost, kde by se promítalo, jak jsou hračky pohyblivé. Jinak mají totiž své místo ve vitríně, a tudíž jsou nepoužitelné. Děti, které jdou kolem, potom neví, co hračka dělá. A to mi vadí. Klidně bych si ve velkých prostorech dokázala představit i třeba historický kolotoč, zasní se Milada Kollárová. Brněnská sběratelka toužila dlouho po souboru starých dřevěných krušnohorských hraček, které putovaly do celého světa. Jde o zvířátka vyrobena z vysoustružené dřevěné obruče v profilu tvaru zvířátek. Ty pak byly po částech rozřezány, dotvořeny a domalovány do konečné podoby. Vyráběly se také Obilný klíček Královo Pole zdravé jídlo na Vašem stole Brno Královo pole Palackého tř Tel.: Otevírací doba: po-pá 8-18, so 8-12 BioPotraviny Denně čerstvé pečivo BioVíno BioMaso Přírodní lékárna EkoDrogerie Dárky autíčka, povozy, domečky, na nichž pracovali v zimě celé hornické rodiny a jsou veliké jen něco kolem tří centimetrů. Milada Kollárová: A ještě miluji domečky a pokojíčky pro panenky. Podařilo se mi nyní nějaké získat, mám je doma vystavené a těším se s nimi. Jde o krásné dobrodružství, které nikdy nekončí. Expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové je v současné době k vidění v brněnské Měnínské bráně. Petr Podroužek, foto: autor KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 7

8 Na Mojmírovì námìstí 14a 15 V září loňského roku byla dokončena stavba nového polyfunkčního domu na Mojmírově náměstí 15. Jedná se o sedmipodlažní budovu, ve které se nachází čtrnáct bytových jednotek ve druhém až sedmém nadzemním podlaží a dva obchody plus technické zázemí v podlaží prvním. Uliční objekt je rozšířen o třípodlažní křídlo ve dvorním traktu, zahrnující čtyři byty a čtrnáct garáží, a ještě o nízký spojovací objekt s dalšími třemi garážemi. S využitím dotačního programu Zelená úspora, který poskytuje finanční prostředky na úsporná opatření, vedoucí ke zlepšení energetických vlastností budov, byl zateplen sousedící bytový dům na Mojmírově náměstí 14a. Dostal i novou fasádu, nová okna a domovní dveře a nové výkladce. Jana Novotná, foto: autorka VELIKONOCE 2012 V KRÁLOVĚ POLI Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2a Zelený čtvrtek obřady v 18 hod Velký pátek obřady v 18 hod., skladby s tematikou Svatého týdne zazpívá chrámový sbor Bílá sobota ve 20 hod. velikonoční vigilie Vzkříšení Páně křest dospělých Hod Boží velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 7.30, 9.30, hod. Při mši sv. v 9.30 zazpívá chrámový sbor se sólisty a doprovodem orchestru Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30, hod. Církev československá husitská Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 16 hod. pašije Hod Boží velikonoční v 8.30 hod. bohoslužby Evangelická církev augsburského vyznání Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 18 hod. pašije Velký pátek Hod Boží velikonoční v hod. velikonoční bohoslužby PRIVATIZACE BYTÙ VE VAŠICH DOMECH NEMÁTE FINANÈNÍ PROSTØEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE? MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTÌ? máme osvìdèené øešení pøi odkupu vašeho bytu dlouhodobé zkušenosti a mnoho spokojených klientù nabízíme kompletní øešení a poradenství pøi privatizaci bytù BEZPLATNÁ KONZULTACE, 13letá praxe kanceláøe Tel.: , , LUŽÁNKY PŘIVÍTAJÍ BRNĚNSKÉ ATLETICKÉ JARO V sobotu 17. března se v městském parku Lužánky od 9.00 hodin uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny. Prestiž této akce je dán nejen historií, ale také důstojným prostředím brněnského parku. V loňském ročníku vyhrál hlavní závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Maďarska, druhé místo obsadil brněnský Jiří Homoláč a třetí byl Daniel Kállay z Maďarska. V závodě žen kralovala maďarská vytrvalkyně Ildikó Papp před Kateřinou Doubkovou z Ivančic a Gabrielou Táborskou z Olomouce., říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Traťový rekord má hodnotu 23:03 a drží ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku Očekáváme již teplejší jarní počasí a kvalitní časy. Letošní podmínky pro zimní přípravu byly pro atlety místy drsné, ale ti přípravu na olympijský rok 2012 jistě nepodcenili., dodal Walter Závod se uskuteční v 16 věkových kategoriích za každého počasí, zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Nejstarší brněnský běžecký závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky běhu naleznete na jsou zde propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu. EkoCentrum Brno vyhlašuje soutìž o nejoriginálnìjší vlastnoruènì vytvoøenou knihu MOJE VELIČENSTVO KNIHA 8. ročník soutěže Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Soutěž si klade za cíl: vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství propojit literární a výtvarné cítění objevovat a podporovat nové talenty Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií: celkový dojem, výtvarné pojetí knihy, využití přírodních a recyklovaných materiálů, literární složka technické zpracování vazba, desky, atd., originalita Kategorie soutěžících: jednotlivci: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let kolektivy: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let Práce odevzdávejte do do 16 hodin! Jak doručit knihy do soutěže: osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na v rubrice Veličenstvo kniha) Upozornění: účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha Všechny vítězné práce budou vystaveny od do v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Všechny nevyzvednuté práce budou archivovány po dobu jednoho měsíce od ukončení výstavy. Účastníci soutěže ze vzdálenějších míst si mohou vyžádat zaslání svých prací zpět na vlastní náklady. Po roce do Brna zavítá festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT. Koná se ve dnech března. Festival přinese příběhy protestujících v Egyptě, dělníků z čínských dolů či bezdomovců žijících na hřbitově. Náročnější snímky vyvažují dokumenty o lidských vztazích, například boj proti plýtvání potravinami v západní společnosti. Jeden svět promítá v kině Art, Sále Břetislava Bakaly, HaDivadle a Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Součástí festivalu jsou školní projekce pro základní a střední školy, které v Králově Poli proběhnou v kině Kryt v areálu ISŠ automobilní. (red) Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, BRNO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, BRNO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO NAŠE ZNAČKA: BKPO/5031/16/2200 SPISOVÁ ZNAČKA: 1872/2015/NVD OD/2200/KORM - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

BKPO/3402/16/ /2015/NVD OD/2200/KORM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

BKPO/3402/16/ /2015/NVD OD/2200/KORM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: BKPO/3402/16/2200 1872/2015/NVD OD/2200/KORM Bc. Monika Kořínková 541

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí)

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) 1. ADAM ONDRA, TJ Tesla Brno Lezec, který jako první v historii dosáhl titulu mistra světa v kategorii bouldering a v lezení na obtížnost.

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. 7. 2012 Mapa Nedvědice - orientační plánek parkovišť a stanoviště vrtulníku 1 parkoviště u hřbitova Kovářová Štěpánov nad Svratkou 2 parkoviště u kostela 3

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ BŘEZEN 2016 1. 31. 3. VÝSTAVA SVĚT KULATÝCH POHLEDNIC Kulaté pohlednice z ČR a SR ze soukromé sbírky pana P. Lindušky. Turistické

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

ČERVNA 2009 PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA

ČERVNA 2009 PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA INTRNATIONALER MUSIBUND CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS MUSICALES INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MUSIC SOCIETIES VEREINIGUNG DER BLASORCHESTER DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK www.cism.de www.sdocr.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky,

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA 5/12/2016 POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, jménem oddílu moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha si Vás dovolujeme co nejsrdečněji

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov OCEŇOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 14/2013 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. listopadu 2015 Účinnost

Více