Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/ strana 3. strana 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1. strana 3. strana 5"

Transkript

1 BŘEZEN 2012 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Radnice informuje Výstavba výzkumného centra IT na VUT Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole O Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, se moc neví, i když patří mezi největší brněnské školy. Má kapacitu 1290 žáků, v současné době na ní studuje 1100 žáků z Brna i jeho širokého okolí. Vznikla v roce 1949 jako Závodní učňovská škola při tehdejším n. p. Tesla Brno, budova někdejšího Středního odborného učiliště elektrotechnického, v němž škola sídlí nyní, byla postavena v roce V roce 1989 se osamostatnila, byla zde založena i Rodinná škola a od té doby prošlo zařízení dlouhým vývojem a slučováním s dalšími školami v r s Integrovanou střední školou Merhautova, o rok později s Rodinnou školou Olomoucká. Současná podoba je charakterizována stabilní nabídkou studijních a učebních oborů. Základní orientace školy byla zaměřena do oblasti informačních technologií a elektrotechnických oborů, postupným slučováním s Rodinnými školami pak vznikla druhá profilace, a to v oblasti sociálních činností. Na tyto skutečnosti jsme v r reagovali změnou názvu na Škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97, uvádí ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Na rozvoj školy příznivě působí i blízkost vysoké školy VUT v Brně, umožňující kontakty pedagogů obou škol a jejich vzájemného zapojení do výuky, dodává. V rámci optimalizace škol rozhodlo v září 2011 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o sloučení školy se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Brno, Kounicova 16, které proběhne k , a to i přes velké protesty především ze strany Střední průmyslové školy. V současné době připravuji slučovací projekt, který bude schvalovat Zastupitelstvo JmK a bude sloužit jako podklad k samotnému sloučení. To by mělo proběhnout v průběhu tří let a ukončeno by mělo být opuštěním budovy na Kounicově ulici, která bude do té doby odloučeným pracovištěm školy. Sloučená škola ponese název Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97, uvádí dále ředitel nástupnické školy A. Doušek. Dobrou zprávou pro naši městskou část je, že sloučená škola zůstane na území Králova Pole. Průmyslovka, škola s více než devadesátiletou tradicí, se slučuje s královopolskou školou, která za poměrně krátkou dobu vykonala velký kus práce. Se školou, která sídlí v klidné části města Brna, s velmi dobrou dopravní obslužností, ve vlastní budově. Se školou s moderní tělocvičnou a posilovnou, halou pro míčové hry a venkovním tělovýchovným areálem, s bezbariérovými úpravami, vlastní výdejnou stravy, knihovnou, studovnou a dalším vybavením. S moderní školou, jež vychovává budoucí žádané odborníky, kteří pokud se nerozhodnou pokračovat ve studiu na vysoké škole mají v dnešní době značné nezaměstnanosti zaručenu téměř stoprocentní zaměstnanost, se školou s budoucností. Jana Novotná, foto: Aleš Nalezen Gymnastka Věra Růžičková Nový multifunkční dům na Mojmírově náměstí JUBILEJNÍ PLES KRÁLOVA POLE Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dvacátém reprezentačním plese Králova Pole, zahajuje místostarostka Ing. Andrea Pazderová v pomněnkově modré večerní toaletě v pátek 27. ledna 2012 jubilejní ples naší městské části. Zahájení předcházelo slavnostní předtančení v podání tanečnic a stepařek Taneční školy R & P Bartůňkových, školy, která sbírá ceny doma i v zahraničí. Později ještě sólově vystoupí desetiletý Tobiáš Košír, mistr světa ve stepu. Program plesu obohatí též vystoupení Petra Bendeho, finalisty Super Star, a skupiny Tango Milonguera ze ZUŠ V. Kaprálové. Potlesk stíhá potlesk. Nakonec uvidíme i kankán. K tanci i poslechu budou hrát skupiny Night and Day band a Funny Fellows ze SR, po půlnoci přijde na řadu Oldies Party Jindry Eliáše. Taneční parket se rychle zaplňuje. Duní tu rock i pop, nechybí ploužáky, zazní evergreeny Pramínek vlasů, ŠŠŠ šepotám, Moon River: K tvým břehům sklání měsíc tvář lká trubka Funny Fellows. Začíná se tančit i na galerii. V zákulisí se schovává Kolo štěstěny pro tombolu a čeká na svou chvíli, která vypukne půl hodiny před půlnocí. V baru pod restaurací též vládne dobrá nálada, vyhrává tam cimbálová muzika dětského folklorního souboru Jánošíček. Všude se všichni dobře baví. Kam oko dohlédne, vidí jen úsměvy, potěšení z hudby, tance, z hezkého večera. Valčík Na krásném modrém Dunaji roztáčí pánské motýlky, kravaty a sukně dámských plesových rób. Ještě neodbilo deset hodin, celý ples je před námi. Jana Novotná, foto: autorka Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu od hodin. Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí od hod. Motto měsíce: Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa. J. W. von Goethe KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Dne 23. ledna 2012 proběhla 17. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole Bylo rozhodnuto o pořízení architektonické studie Hasičská zbrojnice, vč. služebny Městské policie, schválen investiční záměr na regeneraci Mateřské školky Chodská 15 a podání žádosti o dotaci z EU fondů. V rámci investičních akcí se také připravuje regenerace bytového domu Poděbradova 58, rekonstrukce fasád a průjezdu Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, modernizace soc. zařízení, rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektřiny v mateřských školkách Božetěchova 58 a Chodská 5. Na MŠ Chodská 5 bude řešeno i oplocení. Rada souhlasila s prodejem domovního celku Botanická 65, 67, 69 a Šumavská 17, 19, 21, 23 bez garážové haly. Také bylo rozhodnuto o způsobu řešení studie úprav vnitrobloku Kosmova Palackého třída Božetěchova, v této souvislosti bylo také rozhodnuto o zahájení investiční akce rekonstrukce suterénu, terasy a rekonstrukce garáží v tomto vnitrobloku. Rada souhlasila s přijetím věcného daru pro ZŠ Slovanské náměstí a podání žádosti o dotaci na nábytek a vybavení základních škol z rozpočtu Statutárního města Brna. Rada městské části rozhodla o vypovězení skříněk na budově radnice politickým stranám a nabídne je občanským a zájmovým sdružením pro prezentaci jejich činnosti. Celý zápis je k dispozici na stránkách kralovopole.brno.cz Zbyněk Šolc, člen Rady MČ Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané dne , na svém 10. zasedání: schválilo: způsob pronájmu bytů svěřených městské části Brno-Královo Pole investiční záměr Regenerace MŠ Chodská 15 a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zateplování veřejných budov předání majetku Základní a Mateřské školy Brno, Staňkova 14 a Mateřské školy, Brno, Purkyňova 21 termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole v roce 2012: , , , vzalo na vědomí: termíny schůzí Rady městské části Brno-Královo Pole v roce 2012: , , , , , , , , , , RNDr. Dana Pohanková, zastupitelka ČISTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2012 BLOK č , 2. 5., 1. 6., 3. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám., (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá před č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova BLOK č , 9. 5., 4. 6., 4. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok BLOK č , , 7. 6., 7. 9., B. Němcové, Ramešova, Havlišova Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště BLOK č , , , , Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká (souběh s radiálou), Hradecká techn. park, U Vodárny BLOK č , , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Purkyňova Vodova Skácelova (vnitroblok) BLOK č. 6 Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova BLOK č , , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS BLOK č , , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠT TERMÍNY BLOK 6. 4., 8. 6., , B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za Zágrebem) 2. BLOK 13.4., , , Purkyňova (od Dobrovského po Skácelova), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) 3. BLOK , , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby) Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno sál školy Koncert Společnosti Bohuslava Martinů sál školy Žákovský koncert Den otevřených dveří sál školy KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE sál školy Žákovský koncert MKG Vernisáž výstavy Z pohádky do pohádky, z komiksu do komiksu sál školy KONCERT UČITELŮ sál školy Koncert Společnosti Bohuslava Martinů SEMILASSO KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) Dáda Patrasová Jarní metalfest (Dymytry, Eagleheart, Kairen, Silent Hill, Invaze) Mandrage Moje krevní skupina tour KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012 & LUCIE BÍLÁ a další hosté KARNEVAL S KAMARÁDY Poslední ze žhavých milenců (v hl. roli Simona Stašová a Petr Nárožný) MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Helena PUCHÝŘOVÁ: Vyznání Vysočině (do ) Jarní salon US PARNAS: (od do ) ZUŠ Královo Pole: Z pohádky do pohádky z komiksu do komiksu. (od ) Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace program na březen Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA 1.premiéra Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA Gaetano Donizetti VIVA LA MAMA KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

3 KLAVÍRNÍ VIRTUOSOVÉ ZE SVÌTA Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové pořádá několikrát měsíčně veřejné koncerty, na nichž prezentují umění její žáci. Dokáže však ve svém koncertním sále uvést profesionální hudebníky, anebo ty, kteří se na profesionální dráhu teprve připravují, a to nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Tak tomu bylo i 16. ledna, kdy na pódiu excelovali mladí pianisté z různých koutů světa, studující u věhlasného pedagoga, interpreta a muzikologa prof. Dr. Stanislava Tichonova na Konzervatoři Josepha Haydna v Eisenstadtu. Dramaturgie koncertu byla dokonale promyšlená a originální z hlediska stylového, romantismus, expresionismus, tonální i atonální hudba 20. století, tak i volbou autorů, kteří, ač odlišné národnosti, byli v určité fázi svého života spjati s Vídní, Paříží, či Amerikou, koncertovali, vyučovali, komponovali a někteří se znali a přátelili. Do programu byla zařazena díla F. Schuberta, F. Chopina, F. Liszta, A. Skrjabina, A. Schönberga a u nás opomíjeného R. Seitze, E. Kurtága a A. Ginastery, na nichž Iráčanka Dena Taherianfar, Číňan Chih-Hing Chan, Rakušan Yunus Hermann, Chilan Matias Alzola, Japonec Julian Yo Hedenborg, Slovák Jakub Podhoranský a naše Bohuslava Jelínková mohli předvést nadšenému obecenstvu obdivuhodné interpretační mistrovství, jež prezentují od 10. února na turné po USA. (dav) O ÈINNOSTI KLUBU SENIORÙ Loňský rok v klubu seniorů jsme prožili v kolektivu asi 40 členů, což je plná kapacita prostoru, který máme k dispozici. Klub pořádáme každé pondělí a středu. Náplní činnosti jsou besedy na témata, která si zvolí členové a také si je sami přednesou, případně si pozveme hosta z oboru, jenž nás zajímá. Navštěvujeme solnou jeskyni, pořádáme cvičení pro zdraví, zúčastnili jsme se zájezdů do termálních lázní v Gyoru, Dunajské Stredy i do Velkého Mederu. Zajeli jsme si do Čech p. Kosířem, Náměšti n. Hané, Úsova a Hradci n. M. Raduní. Navštěvujeme opery, činohry i brněnské památky (podzemí, Jurkovičova vila), podívali jsme se na výstavu Bořka Šípka o skle na Špilberku. Rovněž jsme navštívili bylinkovou zahrádku na Kraví hoře. Tímto děkujeme všem členům, kteří jsou aktivní a v klubu se prezentují, ale zároveň i těm, kteří nám to umožňují; za sociální odbor Haně Hájkové i samotnému Úřadu městské části Královo Pole. Alena Čípová, vedoucí klubu Klub seniorů pořádá zájezd do termálních lázní Dunajská Streda v neděli , odjezd v 6.30 hod od Městské policie, Štefánikova, Brno. Cena zájezdu 260 Kč, vstupné do lázní důchodce 5 Euro, dospělí 6 Euro. Platba: Štefánikova 63a, každé pondělí od hod. Infomace na tel.: po 19 hod. Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (tram. 9, 12 zast. Konopná pátá od hl. nádraží u hotelu Bílá rùže) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI ZLATÉ kapesní hodinky a náramkové hodinky (i poškozené), šperky, mince, zubní zlato slitky, zlomkové zlato STŘÍBRNÉ hodinky i mince, šperky, příbory, tabatěrky, pudřenky aj. ČESKÉ granáty i bižuterii, vyznamenání, medaile, bankovky VEŠKERÉ pánské náramkové hodinky do r i nejdoucí VEŠKERÉ SKLO vázy, těžítka, figurky, poháry aj. OBRAZY rámy, nábytek, hodiny, alpaku kombinovanou se sklem, sošky a plas ky, lustry, rádia, gramofony, fotoaparáty, hudební nástroje, knihy, pohlednice a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI Tel.: Po Èt , Pá PØIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME Poklep základního kamene zahájil výstavbu Výzkumného centra Za mrazivého slunečného odpoledne v úterý 31. ledna se v areálu Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně na Božetěchově 1 konal za účasti starosty Králova Pole Romana Vykoukala, rektora VUT v Brně Karla Raise, rektora Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě Ivo Vondráka, děkana FIT VUT v Brně Jaroslava Zendulky, zástupců akademické sféry, kulturního, politického, společenského života a průmyslových podniků slavnostní poklep základního kamene budoucího Výzkumného centra informačních technologií Centra excelence IT4Innovations a tímto aktem byla jeho výstavba zahájena. Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Součástí projektu je pořízení výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014 a zařadí se ke stovce nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, kde bude superpočítač umístěn. Fakulta informačních technologií VUT v Brně je v projektu zastoupena dvěma z osmi výzkumných programů: Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat; Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě, protokoly a zaměření na spojení základního a aplikačního výzkumu. Výzkumné centrum informačních technologií Centra excelence IT4Innovations vytvoří technické zázemí pro umístění části technologie superpočítače a pracovní prostory pro desítky výzkumníků, kteří budou pocházet i z řad doktorandů FIT VUT v Brně. Stavba nového Výzkumného centra informačních technologií přijde na téměř 149 mil. Kč, z toho 136 mil. je hrazeno z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Nová třípodlažní budova centra bude situována v těsném sousedství Starého Pivovaru. S blízkým Zámečkem, tvořícím jižní hranici areálu bývalého velkostatku, bude propojena komunikačním koridorem a tím se bezbariérově zpřístupní všechny budovy kampusu FIT VUT v Brně. Architektonické pojetí nové budovy vychází z principů ryze soudobých, navazujících na řešení nových objektů v areálu fakulty. Jižní prosklené průčelí bude otevřeno do ulice Kollárova, východní bude orientováno do zeleného náměstí kampusu. Stavba by měla být dokončena v srpnu roku Jana Novotná, Královopolské listy foto: Jana Novotná, redaktorka časopisu Události na VUT v Brně ÚMČ Brno-Královo Pole nabízí zájmovým sdružením, provozujícím svoji činnost na území Králova Pole, možnost pronájmu vývěsních skříněk umístěných na podpěrných sloupech v podloubí budovy. Cena za pronájem skříňky je 100 Kč ročně, opravy skříněk hradí na své náklady nájemce. Velikost skříňky je cca 0,4 m 2. Možnost pronájmu nejdříve od Případné žádosti o pronájem těchto skříněk zasílejte do na adresu: ÚMČ Brno-Královo Pole, organizační a správní oddělení, Palackého tř. 59, Brno organizační a správní oddělení KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 3

4 Až pøíliš dùvìøivá teta darovala synovci devadesát tisíc Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále se navyšující obdobné případy krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi, což se bohužel stále moc neděje. Zrovna řešíme případ podvedené a následně okradené seniorky, když dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že ji volá její synovec a zeptala se ho, proč ji říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena, popsala situaci Andrea Straková, brněnská policejní mluvčí. Pachateli této trestné činnosti bývají, jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky, doplnila Andrea Straková. Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Petr Podroužek DOPORUČENÍ: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se, jako pracovník nějaké instituce VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, byť na první pohled, výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými a změnu proveďte oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Strážníci asistovali zdravotníkům, pes bránil ležícího muže Ošetření dvaapadesátiletého muže s epileptickým záchvatem komplikoval značně zdravotníkům záchranné služby okolo pobíhající pes. Muže ležícího na zemi bránil a nikoho nechtěl pustit do jeho blízkosti. Záchranáři si proto do Štefánikovy ulice přivolali na pomoc strážníky městské policie, kteří psa zajistili. Lékaři poté mohli provést prvotní ošetření a následně převézt muže do nemocnice. Hlídka šetřením na místě zjistila majitelku, jež si psa následně vyzvedla. Strážníkům řekla, že transportovaný pacient jí zvíře pouze venčil. Strážníci pomáhali bezmocně ležící seniorce K bezmocně ležící pětaosmdesátileté seniorce přivolala brněnské strážníky žena, která v sousedním bytě domu na Skácelově ulici zaslechla brzy ráno tlumenou ránu. Hlídka, která se na místo dostavila, zjistila, že pětaosmdesátiletá seniorka upadla z postele, a pomohla jí vstát. Poté, co se strážníci ujistili o tom, že žena pádem neutrpěla žádná viditelná zranění a vzhledem k tomu, že nepožadovala lékařské ošetření, výjezd ukončili. Uzavření pobočky KJM v Králově Poli Botanická 57/59 Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že pobočka Knihovna Jiřího Mahena (KJM) v Brně-Králově Poli, Botanická 57/59 k ukončila svůj provoz, prosíme čtenáře, aby vraceli vypůjčené knihy a časopisy na automatizovanou pobočku na ul. Palackého 164 v Brně-Králově Poli. Otevírací doba pobočky na ul. Palackého je v pondělí od 13 do 18 hod., v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod a odpoledne od 13 do 18 hod. a v pátek od 10 do 15 hod. (ve středu je pro veřejnost zavřeno). Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy na tel. čísle či u: V užívání našich služeb je možné plynule pokračovat na kterémkoliv z dalších provozů KJM. Upozorňujeme Vás zejména na Ústřední knihovnu (Kobližná 4), která je otevřená od pondělí do pátku od 10 do 18 hod. a v sobotu od 10 do 14 hod., dále na pobočku v Žabovřeskách (Mozolky 52), jež má otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod., v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. a ve středu od 10 do 15 hod., Řečkovicích (Kolaříkova 3), kde je otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod., či Lesné (Haškova 4), která má otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. Otevírací doby ostatních provozů KJM najdete na webu Ústřední knihovna i výše uvedené pobočky patří do automatizované sítě KJM. Čtenáři automatizovaného provozu mohou s jedním průkazem využívat služeb všech knihoven v této síti, kterou v současné době tvoří Ústřední knihovna KJM, Mahenův památník (Mahenova 8), IN-centrum v Kleinově paláci (nám. Svobody 15) a dalších 15 poboček KJM. Pokud Vám vyhovuje provoz neautomatizovaný, můžete ještě navštívit pobočku v Komíně (Vavřinecká 13), kde je otevřeno v pondělí od 13 do 18 hod. a ve středu od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. Mgr. Edita Vališová VOX POPULI VOX POPULI Nedaly by se i v Králově Poli umístit k odpadkovým košům sáčky na psí exkrementy, jako je tomu v jiných městských částech? Za nemalý roční poplatek, který platíme za pejsky, bychom to velmi uvítali, přispělo by to i k čistotě na trávnících. Občanka a pejskařka V mezibloku Kosmovy ulice 1 3 a Palackého třídy 130 se na konci v levém rohu prostranství nachází celkem osmnáct schodů (8+10) s železným zábradlím, které vedou k bloku domů na Palackého třídě. Schody jsou už delší dobu v žalostném stavu, a proto i nebezpečné, zvláště pro starší osoby. Mělo by se s nimi něco udělat. Alena a Eva Uvítala bych, kdyby byl opraven chodník na Palackého třídě mezi č Již několikrát jsem v těch místech ošklivě zakopla. Čtenářka 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

5 Dnes sklízím sladké ovoce, říká úspěšná volejbalistka GYMNASTKA VÌRA RÙŽIÈKOVÁ: PRO OLYMPIJSKÉ ZLATO NÁS LETÌLO DEVÌT, VRÁTILO SE NÁS OSM S URNOU, DNES ŽIJEME UŽ JEN TØI Věra Růžičková (82), bydlící v Králově Poli, začala sportovní kariéru jako skokanka do vody a byla rovněž členkou prvoligového basketbalového družstva. Na Letních olympijských hrách 1948 v Londýně získala zlato v gymnastice v soutěži družstev žen. Již podeváté vyhlásila Česká asociace univerzitního sportu v Brně koncem minulého roku nejúspěšnější akademické sportovce našeho města. Slavnostní udílení se tentokrát konalo na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v Králově Poli. Čestné ocenění si odneslo třináct úspěšných sportovců, mezi nimiž byla také Gabriela Andrýsková. Za Královo Pole hrála volejbal od svých deseti do devatenácti let. Absolvovala zde také gymnázium, nyní studuje na Univerzitě obrany. Za co jste získala čestné ocenění České asociace univerzitního sportu v Brně? Převážně za mé umístění na Akademických hrách v plážovém volejbale, kde jsme se dvakrát po sobě umístili na 3. místě. A také za zápis do české knihy rekordů za 24hodinový plážový volejbal. Od kdy se volejbalu věnujete? Oficiálně od deseti let. Ale mamka mě brávala na volejbal, jen co jsem se naučila chodit. Co pro vás znamená sport? Je to neodmyslitelná součást mého života. Ale jeho význam se mění. V mládí to byla hlavně dřina a honba za vítězstvím. Dnes už jen sklízím sladké ovoce. Sportem relaxuji, skrz něj poznávám nové přátele a upouštím páru, když jsem ve stresu. Jaké úspěchy jste v něm dosáhla? Několikanásobná mistryně republiky v dorostu za Volejbalový klub Královo Pole Brno, hráčka dorosteneckého národního týmu, plus pár medailí ze za- hraničních turnajů v Maďarsku, Polsku, Slovensku a Spojených státech. Máte kromě volejbalu v oblibě i jiné druhy sportu? Na univerzitě se navíc věnuji fotbalu a zřídka dračím lodím. Nebráním se žádnému kolektivnímu sportu. Jak se vám daří skloubit studium s volejbalem? V minulém roce jsem se pokoušela trénovat i s brněnským extraligovým týmem žen, ale vzhledem k tomu, že holky trénují i dopoledne, kdy musím být ve škole, bylo nemožné udržet jejich tempo. Proto jsem se rozhodla zůstat ve VSK Univerzita Brno, která hraje 1. ligu žen a nezasahuje mi do studia. Čekají vás letos nějaké významné sportovní soutěže? Letos mě čekají další Akademické hry v plážovém volejbale. Navíc začíná druhá polovina sezóny 1. ligy žen, kterou si naposledy zahraji za rodné Brno. Ptala se: Zdeňka Dubová, foto: Alena Sýkorová, archiv Gabriely Andrýskové Původně na nejmladší naši závodnici padla role deváté do počtu, čímž se stala první náhradnicí. Hrozně těžko jsem to nesla. Považovala jsem se za právoplatnou členku, navíc jsem při republikových závodech v jedné ze soutěží vyhrála. Ano, byla jsem nejmladší, bylo mi devatenáct, ale na druhou stranu jsem také byla jedinou vdanou ženou, usmívá se po létech Věra Růžičková. V Anglii onemocněla jedna ze dvou sester Eliška Misáková. Nejdříve to vypadalo na nějakou chřipku, ale postupně se její stav zhoršoval, až se přišlo na to, že onemocnělo dětskou obrnou, což znamenalo prakticky smrtelnou nemocí. A tak jsme byly pod stálou kontrolou. Dětská obrna se přenášela vodou a před odletem si Eliška Misáková byla prý na koupališti ještě zaplavat, ale kdo ví, krčí rameny Věra Růžičková. Nejen pro brněnskou gymnastku, ale pro celý tým nastalo psychicky náročné období. Jedna z našich závodnic ležela v nemocnici, Věra Růžičková musela zvládnout náročnou sestavu, aniž by ji měla kdy před tím možnost s ostatními vypilovat k úplně dokonalosti. Navíc chtěla dokázat, že náhradnicí Forever young... byla zvolena omylem. Když jsem přišla za ostatními, aby se mnou nacvičovaly, jen mávly rukou, že to stejně umím. A to nás čekaly těžké Američanky a Maďarky, vzpomíná na krušné olympijské okamžiky Věra Růžičková. Eliška Misáková umřela pár hodin po zisku zlatých medailí. Sestra ji ještě odjela do nemocnice příjemnou novinu zvěstovat, ale to už zřejmě nevnímala. Náš návrat se tehdy o týden opozdil, dokonce pro nás přiletělo speciální letadlo. pokračování na straně 6 Servis starších vozů Volkswagen V našem autorizovaném servisu VW vám pečujeme o věčně mladé vozy VW. Komplexní servis včetně lakovny a klempírny s použitím ekonomických originálních dílů VW, které jsou o min. 20 % levnější. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20, Brno, tel.: , KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 5

6 GYMNASTKA VÌRA RÙŽIÈKOVÁ dokončení ze strany 5 Vracelo se nás osm s urnou a popelem, protože jiné východisko prostě nebylo. Taková byla pravidla při onemocnění dětskou obrnou, vzpomíná Věra Růžičková, která v neoficiální klasifikaci jednotlivkyň získala dokonce šesté místo z 90 závodnic. Výsledek družstva byl tehdy vysoce hodnocen, neboť byl získán za velmi těžkých podmínek. Urna s ostatky Elišky Misákové je dnes uložena ve Vyškově. Do zlaté Anglie se letos, po dlouhých 64 letech od velkého úspěchu, podívá Věra Růžičková hned dvakrát. Oslovil mě jeden z režisérů, že by chtěl smutnou událost, která se stala, zdokumentovat, ale to se měl ozvat dříve. Žijeme už jen tři. Ovšem jak sestra Elišky Misákové, tak i další závodnice, jsou na tom zdravotně už hodně špatně, takže natáčení podstoupím sama. Už prý mají domluvená setkání i s tehdejšími soupeřkami z jiných zemí, tak jsem zvědavá, těší se do Anglie Věra Růžičková. Podruhé poputuje už přímo na letní olympijské hry v době jejich pořádání. Naplánované je tentokrát otevření českého domu, určenému dříve jen pro sportovce a sponzory, také pro veřejnost. Tak jsem zvědavá. Měla bych tam pobýt nejméně pět dnů, ale chci se zdržet déle, chtěla bych v Londýně navštívit i přátele, říká Věra Růžičková. Ještě před olympiádou se však možná podívá za velikou louži. Do Los Angeles ji pozvala olympijská vítězka v hodu diskem na Letních olympijských hrách v Melbourne v roce 1956 Olga Fikotová, která v Americe žije. Petr Podroužek, foto: autor a archiv Věry Růžičkové ŘÁDKOVÁ INZERCE VYMĚNÍM OB 1+1 v Židenicích za OB v Králově Poli, celková rekonstrukce, zvýšené přízemi, tel.: NEJLÉPE, na náhradní díly prodám Ford Mondeo, r. v. 1997, najeto 250 tisíc kilometrů. Je prasklý přední nárazník a zřejmě i chladič, STK skončilo v prosinci. Za korun. Tel.: ÚKLIDOVÉ služby, tepování, tel.: ŘEMESLNÉ opravy, tel.: POČÍTAČ opravím v domácnosti, zapojení sítě a všechny další práce s PC, odborně, rychle. tel.: PRONAJMU garáž v Kr. Poli, Červinkova, tel.: MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modeláž nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: VIBROJETT přesvědčte se, že i hubnutí může být zábavné. tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma NA STØELCE DAVIDA KOSTELECKÉHO UŽ ÈEKÁ OBHAJOBA OLYMPIJSKÉHO ZLATA Zlatý z olympiády v Pekingu ve střelbě na trap David Kostelecký už má s největší pravděpodobností jisté, že letos bude v Londýně svůj triumf opakovat. Je jedním z devíti českých střelců, kteří se zasloužili o kvóty místa do Anglie. I když závodníci, třebaže toho dosáhli, nemají do poslední chvíle svoji nominaci jistou. David ale věří, že se do Londýna přece jen podívá. Nominace na olympiádu bude známá přibližně dva měsíce před olympiádou, ale protože se neposuzuje pouze současná forma, ale celý čtyřletý cyklus, věřím, že zlato obhajovat nakonec pojedu. I když jsem typ, kterému vyhovuje mít jasno už třeba rok dopředu a v klidu se na hry připravovat, tvrdí David Kostelecký, loňský nejlepší český střelec. David Kostelecký O tom, že David Kostelecký byl jasnou českou jedničkou, není pochyb. Během jediného roku dosáhl hned čtyř skvělých medailových výsledků, což se žádnému jinému nepodařilo. Na evropském i světovém šampionátu v Bělehradě si vystřílel shodně stříbro, navíc pomohl našemu družstvu ke zlatu v soutěži družstev starého kontinentu a ke stříbru na mistrovství světa, vypočítává Kosteleckého loňské úspěchy prezident Českého střeleckého svazu Petr Baroch. Za uplynulý rok dokázali naši reprezentanti získat 24 medailí, z toho bylo 5 zlatých, 8 stříbrných a 11 bronzových. Střelnice v Londýně ještě postavená není, bude ale v jednom z městských parků, také proto, abychom to měli od ubytování co možná nejblíže. Zatím si nedokážu představit, jak bude řešena bezpečnost na střelnici. Ale jinak se těším, střílím dvacet let, takže ani nějak zvlášť vystresovaný ze závodů určitě nebudu. Dokonce už vnímám, pokud mě za zády někdo povzbuzuje, spíše se tomu ale pousměji, než aby mě to znervóznilo, říká David Kostelecký. Vedle rodáka z Brna Davida Kosteleckého, se stali nejlepšími střelci za loňský rok zástupci Komety Brno. V kategorii nejlepší junior, ale také ocenění talent roku, získala studentka gymnázia ve Strážnici Jitka Pešková, bronzová ve skeetu z bělehradského mistrovství Evropy a přivezla i šesté místo ze světového šampionátu. Druhý zástupce brněnské Komety, junior Jakub Tomeček, byl pro změnu vyhodnocen v kategorii mimořádný sportovní výkon. Pro Česko vybojoval ve skeetu druhé, a tedy poslední možné, olympijské místo, když na mistrovství Evropy mezi muži si vystřílel třetí místo. Ze světového šampionátu přivezl 13. příčku. Olympiáda v Londýně by tak i pro něj neměla zůstat pouhým nesplněným snem. Petr Podroužek, foto: autor Jakub Tomeček Jitka Pešková 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012

7 Jde o krásné dobrodružství, které nikdy nekonèí Milada Kollárová z Králova Pole studovala v Brně Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor hračka-loutka. Celý profesní život maluje a tká autorskou tapisérií (gobelíny). Nikdy by ji ovšem nenapadlo, že bude hračky také sbírat. Jak sama ale říká, k hračkám měla vždycky blízký vztah. Když jsem nějakou pěknou našla, tak jsem si ji prostě schovala. Kupit více se mi začaly před zhruba dvaceti lety. A to hlavně hračky pohyblivé, pro které mám slabinu. Mám ráda nejvíce takové, které se dají stisknout, točí se, a přitom vydávají třeba i zvuky. Může jít také o skákací panáčky, hračky na setrvačník či klíček, říká Milada Kollárová, která sbírá dětský svět, ať je odkudkoliv. Milada Kollárová v dětství moc hraček neměla, možná i proto k nim má takový vztah. Byla jsem dítě výtvarně nadané. A tak jsem spíše kreslila po zemi klackem, vytvářela něco z listí nebo z krabiček dělala pro panenky pokojíček. Měla jsem pannu, ale s tou jsem si nechtěla hrát, protože byla na mě moc veliká, vzpomíná s úsměvem Milada Kollárová. Mnoho přátel ji před lety tvrdilo: už nic neseženeš, všechno je pryč. Není to pravda. Moje sbírka čítá dnes na tisíce kusů, přitom se zajímám o hračky vyrobené zpravidla do roku Vím, že bych měla sbírat snad vše, ale už bych je neměla kam dávat. Častokrát se mě lidé ptají, které hračky si vážím nejvíce, která je pro mě nejcennější, která je nejstarší. Snad největší radost mi dělá pokaždé hračka, kterou jsem získala naposledy. Vzácné jsou ovšem artefakty od designera Ladislava Sutnara (emigroval do Ameriky, kde byl velmi úspěšný), který v 30letech navrhnul sérii dřevěných kolorovaných hraček. Mám jeho prototypy brněnské radnice, Jakuba a Petrova. Více kusů nebylo vyrobeno, takže jde o velice vzácné kousky, prozrazuje Milada Kollárová. Vedle pohyblivých se začala setkávat i se statickými hračkami, jakými jsou kupříkladu panenky. Dlouho jsem byla přesvědčená, že ty sbírat určitě nebudu. Jenže časem jsem si uvědomila, že se k takovýmto hračkám v životě už nemusím mít šanci nikdy dostat. Začala jsem proto sbírat absolutně všechno, co se dětského světa týká, ať už jde o knihy, hry, vláčky, šlapací auta, koloběžky, medvědy, pokojíčky na druhou stranu je dost obtížné získat o hračkách nějaké další informace. O zahraničních se dozvíte hodně, ale o našich vyšlo literatury pramálo, stýská si Milada Kollárová, která bydlí v Králově Poli a dodává, přitom informací mám plnou knihovnu, a když někde na nějakou INZERCE Vlastimil Vondruška Prokletí brněnských řeholníků Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty krádež jakési staré knihy v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu dostává navíc od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že jde o nesmírně vážnou záležitost. Toto podezření se záhy potvrdí Zabředněte do nekonečného světa iluzí v podání jednoho ze současných nejlepších spisovatelů historických románů Vlastimila Vondrušky. věc narazím, tak se hned běžím podívat, zda je nabízená hračka ta pravá. Některé novější věci bývají občas paradoxně vzácnější, než ty mnohem starší. Třeba sbírat panenky s porcelánovou hlavou není až tak náročné. Nikdo si s nimi většinou nehrával, byly vystaveny ve vitrínách, schované, aby se nerozbily, neboť byly ve své době hodně drahé. Naproti tomu si obyčejných hraček většinou nikdo moc nevážil. Například u starých lidových hraček stačilo, aby se něco ulomilo. Opravy by se většinou nevyplatily, a tak končily v kamnech. Věci třeba na gumičku, jež se daly pořídit na mikulášských trzích, poutích, prakticky vymizely. Hračky byly vyrobeny z materiálů, které se lehce poničily, a tak šlo prakticky o jednorázové věci, jež se vyhazovaly, proto jsou dnes mnohem vzácnější, říká Milada Kollárová. Při sbírání je to ale také o štěstí. Třeba, když se na nějaké půdě objeví bedna po dítěti, které už ani nežije. Nálezce tohoto pokladu dokáže být v takových případech osvícený a nevyhodí vše hned do kontejneru. Naopak se začne pídit po někom, komu by se hračky mohly hodit, protože mu je líto vše vyhodit. Takové hračky mívají velkou kulturně historickou cenu. Dříve jsem navštěvovala často po bazarech a starožitnostech. V některých vycítili, že nejsem žádný překupník, a tak mi věci začali schovávat. Sáhnu čas od času i po novější věci, obzvláště pokud jsem přesvědčená, že je designérsky krásná. Potřebovala bych velký depozitář, ale nedokážu si ani zatipovat, jak obrovský by prostor měl být. Na výstavách by se mi líbila místnost, kde by se promítalo, jak jsou hračky pohyblivé. Jinak mají totiž své místo ve vitríně, a tudíž jsou nepoužitelné. Děti, které jdou kolem, potom neví, co hračka dělá. A to mi vadí. Klidně bych si ve velkých prostorech dokázala představit i třeba historický kolotoč, zasní se Milada Kollárová. Brněnská sběratelka toužila dlouho po souboru starých dřevěných krušnohorských hraček, které putovaly do celého světa. Jde o zvířátka vyrobena z vysoustružené dřevěné obruče v profilu tvaru zvířátek. Ty pak byly po částech rozřezány, dotvořeny a domalovány do konečné podoby. Vyráběly se také Obilný klíček Královo Pole zdravé jídlo na Vašem stole Brno Královo pole Palackého tř Tel.: Otevírací doba: po-pá 8-18, so 8-12 BioPotraviny Denně čerstvé pečivo BioVíno BioMaso Přírodní lékárna EkoDrogerie Dárky autíčka, povozy, domečky, na nichž pracovali v zimě celé hornické rodiny a jsou veliké jen něco kolem tří centimetrů. Milada Kollárová: A ještě miluji domečky a pokojíčky pro panenky. Podařilo se mi nyní nějaké získat, mám je doma vystavené a těším se s nimi. Jde o krásné dobrodružství, které nikdy nekončí. Expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové je v současné době k vidění v brněnské Měnínské bráně. Petr Podroužek, foto: autor KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 7

8 Na Mojmírovì námìstí 14a 15 V září loňského roku byla dokončena stavba nového polyfunkčního domu na Mojmírově náměstí 15. Jedná se o sedmipodlažní budovu, ve které se nachází čtrnáct bytových jednotek ve druhém až sedmém nadzemním podlaží a dva obchody plus technické zázemí v podlaží prvním. Uliční objekt je rozšířen o třípodlažní křídlo ve dvorním traktu, zahrnující čtyři byty a čtrnáct garáží, a ještě o nízký spojovací objekt s dalšími třemi garážemi. S využitím dotačního programu Zelená úspora, který poskytuje finanční prostředky na úsporná opatření, vedoucí ke zlepšení energetických vlastností budov, byl zateplen sousedící bytový dům na Mojmírově náměstí 14a. Dostal i novou fasádu, nová okna a domovní dveře a nové výkladce. Jana Novotná, foto: autorka VELIKONOCE 2012 V KRÁLOVĚ POLI Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2a Zelený čtvrtek obřady v 18 hod Velký pátek obřady v 18 hod., skladby s tematikou Svatého týdne zazpívá chrámový sbor Bílá sobota ve 20 hod. velikonoční vigilie Vzkříšení Páně křest dospělých Hod Boží velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 7.30, 9.30, hod. Při mši sv. v 9.30 zazpívá chrámový sbor se sólisty a doprovodem orchestru Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30, hod. Církev československá husitská Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 16 hod. pašije Hod Boží velikonoční v 8.30 hod. bohoslužby Evangelická církev augsburského vyznání Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 18 hod. pašije Velký pátek Hod Boží velikonoční v hod. velikonoční bohoslužby PRIVATIZACE BYTÙ VE VAŠICH DOMECH NEMÁTE FINANÈNÍ PROSTØEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE? MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTÌ? máme osvìdèené øešení pøi odkupu vašeho bytu dlouhodobé zkušenosti a mnoho spokojených klientù nabízíme kompletní øešení a poradenství pøi privatizaci bytù BEZPLATNÁ KONZULTACE, 13letá praxe kanceláøe Tel.: , , LUŽÁNKY PŘIVÍTAJÍ BRNĚNSKÉ ATLETICKÉ JARO V sobotu 17. března se v městském parku Lužánky od 9.00 hodin uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny. Prestiž této akce je dán nejen historií, ale také důstojným prostředím brněnského parku. V loňském ročníku vyhrál hlavní závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Maďarska, druhé místo obsadil brněnský Jiří Homoláč a třetí byl Daniel Kállay z Maďarska. V závodě žen kralovala maďarská vytrvalkyně Ildikó Papp před Kateřinou Doubkovou z Ivančic a Gabrielou Táborskou z Olomouce., říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Traťový rekord má hodnotu 23:03 a drží ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku Očekáváme již teplejší jarní počasí a kvalitní časy. Letošní podmínky pro zimní přípravu byly pro atlety místy drsné, ale ti přípravu na olympijský rok 2012 jistě nepodcenili., dodal Walter Závod se uskuteční v 16 věkových kategoriích za každého počasí, zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Nejstarší brněnský běžecký závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky běhu naleznete na jsou zde propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu. EkoCentrum Brno vyhlašuje soutìž o nejoriginálnìjší vlastnoruènì vytvoøenou knihu MOJE VELIČENSTVO KNIHA 8. ročník soutěže Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Soutěž si klade za cíl: vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství propojit literární a výtvarné cítění objevovat a podporovat nové talenty Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií: celkový dojem, výtvarné pojetí knihy, využití přírodních a recyklovaných materiálů, literární složka technické zpracování vazba, desky, atd., originalita Kategorie soutěžících: jednotlivci: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let kolektivy: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let Práce odevzdávejte do do 16 hodin! Jak doručit knihy do soutěže: osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na v rubrice Veličenstvo kniha) Upozornění: účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny jako jsou knihy či výtvarné potřeby. Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha Všechny vítězné práce budou vystaveny od do v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Všechny nevyzvednuté práce budou archivovány po dobu jednoho měsíce od ukončení výstavy. Účastníci soutěže ze vzdálenějších míst si mohou vyžádat zaslání svých prací zpět na vlastní náklady. Po roce do Brna zavítá festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT. Koná se ve dnech března. Festival přinese příběhy protestujících v Egyptě, dělníků z čínských dolů či bezdomovců žijících na hřbitově. Náročnější snímky vyvažují dokumenty o lidských vztazích, například boj proti plýtvání potravinami v západní společnosti. Jeden svět promítá v kině Art, Sále Břetislava Bakaly, HaDivadle a Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Součástí festivalu jsou školní projekce pro základní a střední školy, které v Králově Poli proběhnou v kině Kryt v areálu ISŠ automobilní. (red) Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

Na téma bytové politiky

Na téma bytové politiky BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 7 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Na téma bytové politiky poslední době se mezi obyvateli V Králova Pole šíří dohady ohledně privatizace bytového fondu,

Více

Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce

Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce ROČNÍK 23 DUBEN 2013 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Odbor sociálních služeb pečuje o seniory Diecézní charita Brno Fotbalisté Zbrojovky slaví 100 let Koupalištì na Dobrovského

Více

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock LEDEN 2012 ČÍSLO 1 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock Konečně vyšla: Kometa příběh hokejového klubu Regenerace bytových domů Slavnostní

Více

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012 BŘEZEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 3., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v posledním čísle ŘEČi jsem zmínil téma tzv. elektronických zápisů do mateřských

Více

Likvidace èerných skládek stojí statisíce

Likvidace èerných skládek stojí statisíce strana 2 strana 4 strana 7 strana 8 Radnice informuje Nejstarší žijící vojenský kapelník Jak jsme volili prezidenta V naší městské části dosáhla účast v prvním kole volby prezidenta, které proběhlo 11.

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Vila Karla Čapka zpřístupněna virtuálně prostřednictvím webu

Vila Karla Čapka zpřístupněna virtuálně prostřednictvím webu PRAHA 10 Ročník 24 číslo 2 14. 2. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Maminky se mohou školit zdarma

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7/2009 ČÍSLO 7 8 Opava College Z kasáren moderní vysoká škola Nápaditý technik Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Cyklistické trasy Jak vypadá

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV.

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků str. 8 a 9» Venkovské trhy se na náměstí objeví v červenci

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou Odškodní zranění Rada města v Třebíči se rozhodla uzavřít smír s Janou Peckhartovou ohledně jejích úrazů na místní komunikaci v ulici Okrajová a Kubišova. Poranění si způsobila opakovaně v létě a na podzim

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží Přehledně: letošní akce v Poděbradech Návštěva v ZOO Chleby Basketbalisté plánují spolupráci s Nymburkem Ročník 21 číslo 1 5. ledna 2012 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Poděbraďák Václav Havel: zběsilý

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

určitou mýtickou atmosféru, vysvětluje

určitou mýtickou atmosféru, vysvětluje www.listyjm.cz březen 2010 3 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: Petr Podroužek Foto: archiv SETKÁNÍ/ENCOUNTER Z dětské olympiády do Vancouveru Mezinárodní festival divadelních škol slaví jubileum Více

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více