Neboť Bůh tak miloval svět...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neboť Bůh tak miloval svět..."

Transkript

1

2 Neboť Bůh tak miloval svět... Bible je sbírka duchovních pravd. Tyto pravdy jsou podobné majáku, který svítí v temnotách a dává lodím správný směr a jistotu, že se vyhnou nebezpečím číhajícím na moři. Kolikrát jsou lidské životy jako ty lodě, které bez majáku nemají žádný směr. Ale zpět k Božím pravdám. Jedna z těchto pravd říká, že Bůh miluje svět, že Bůh miluje tebe, miluje mne. V našem životě ale nemá Boží slovo žádnou moc, pokud v ně nevěříme a pokud ho nevyslovíme, jak je napsáno: uvěřil jsem, a proto jsem mluvil. Zkus vyslovit vírou "Bůh mě miluje" nebo "Bůh miluje tebe", nezdráhej se a uvidíš, že se v tobě něco začne dít. Jednou na modlitbě jsem v Duchu cítil, že to mám říci nahlas. Nejprve jsem se nad tím pousmál, ale pak jsem poslechl a uvědomil si, že vyslovením Boží pravdy jsem postavil před sebe svítící maják, který zklidnil "mou loď" a dal ji správný směr a pocit bezpečí. Igor Mamojka

3 Naši milovaní, Tento měsíc budeme prožívat Velikonoce. Velikonoce mohou mít různý význam. Pro někoho jsou největším křesťanským svátkem, pro jiné svátky jara. V obou případech jde o vzkříšení k novému životu. S novým životem přichází nejen radost a veselí, ale také pestrost a naděje. Pro nás v Armádě spásy jsou Velikonoce připomenutím nesmírné Boží lásky k nám. Připomínáme si oběť Ježíše na kříži. List Římanům, 5.kaitola, verše 6-8: Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Všechny Boží děti si uvědomují tuto svoji hříšnost a jsou vděčni za oběť Ježíše, která z nás smývá hřích jeho smrtí bylo za náš hřích Bohu zaplaceno. To však Bohu nestačilo, jeho láska k nám převyšuje i tuto oběť. On nám dává svého Ducha, toho samého Ducha svatého, jímž byl Ježíš po třech dnech vzkříšen. Římanům 8,11: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. To je naše naděje, že budeme i po smrti vzkříšeni Duchem k věčnému životu v naše domově v Božím království. V Království našeho Otce Boha. Ježíš také zemřel, aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno. Možná, že vnímáte Boží volání, pak neváhejte odpovědět: Tu jsem, přiveď mne k sobě, toužím, abys byl mým životem. Toužím po Božím domově. Naplní se tak i na vás jeho zaslíbení, které nám dal: Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno (Ježíš). To jsou Velikonoce. Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi

4 Jak jsme vydávali polévku při promítání filmu Magdaléna Na čtvrtek jsme měli v rámci duchovního programu na denním centru naplánováno promítání filmu Magdaléna. V zimním období se na promítání schází vždy větší množství lidí a vždycky přemýšlíme, jak bychom mohli těmto vyprahlým a prokřehlým lidem dát i něco malého do žaludku. Jeden bratr pro nás pravidelně peče buchtu, ale minulý týden onemocněl. A přeci jenom upéct každý týden buchtu pro 30, ale někdy až pro 70 lidí, je dost náročné. A v tom přišla nabídka, jestli bychom nechtěli vydat darovanou polévku. Byl to malý zázrak. Ale museli jsme přemýšlet, jak udělat to, aby polévka vystačila pro cca 50 lidí, očekávali jsme kvůli promítání větší návštěvu. Pán zvláštním způsobem myslí na ty, kteří jsou v nouzi a kteří ho hledají. Provozní vedoucí pan Jakš se sám nabídl, že by nám dodal dvacet porcí polévky navíc z noclehárny, aby se dostalo na všechny. Po páté hodině jsme začali promítat. Již dopředu jsem oznámil, že v 18:00 hodin uděláme přestávku a vydáme darovanou polévku. Jaké bylo mé překvapení, když těsně před 18:00 hodinou byla ve filmu scéna, kdy učedníci žádají Pána, aby poslal lid, který ho následoval, do okolních vesnic, aby si sehnali něco k jídlu. Ježíš jim řekl: Vy jim dejte jíst! a sám pak rozmnožil pět chlebů a dvě ryby. V té chvíli jsme přerušili promítání a šli jsme vydávat darovanou polévku. Jedna várnice byla plná a druhá tak kolem poloviny. Nevěděl jsem, která polévka je která a nějak mi to nedocházelo, protože v jedné měla být polévka pro 30 a v druhé pro dvacet lidí. Někteří lidé pospíchali, protože byli hladoví. Vydali jsme nejprve plnou várnici, ta je zhruba pro 50 lidí. Ale ještě jsme měli tu druhou a v té byla úžasná hustá bramboračka, kterou připravili děti z mateřské školy. Takže ti, co nepospíchali dopředu, dostali ještě lepší polévku než ti, co stáli v řadě jako první. Bylo mezi nimi mnoho těch, kteří následují Pána. Byla to velká milost a připomnělo mi to rčení, že poslední budou první. Lidé měli upřímnou radost a dobře si pochutnali, nakonec jsme s ochotnými pomocníky vydali něco kolem 70 porcí. Nikomu nechybělo, nikdo nezůstal hladový, ještě nám zbylo, že si dva tři nejhladovější lidé mohli přidat ale jak k tomu došlo, nedokážu říci, dostali jsme 30 polévek od dětí a na 20 jsme se domluvili s naším provozním. Najedlo se 70 lidí. Jak to Pán udělal to nevím, ale v jednom jsem si jistý. Pán rád rozmnoží dary přinesené z lásky a projevené milosrdenství jeho maličkých k těm nejmenším. Jemu a všem, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, buď díky! Jen fotografie jsme v tom šrumci udělat nestihli. František Pekárek

5 ZPRÁVY Z PRAHY 3 7. února 2013 mezi nás zavítali hendikepovaní studenti, připravující se na svá budoucí povolání pracovníků v sociálních službách. Seznámili se s činností Komunitního centra, navštívili Tvůrčí dílnu a aktivně se zapojili do programu ručních prací. 18. února 2013 nám přišel naladit piáno p. Najman. Po té, co pan Najman odkryl vrchní desky piána, objevil se zajímavý znak - viz foto. V rámci ručních prací jsme se věnovali vytváření dekorací na plánovavné programy, které se mají uskutečnit v KC, a to konkrétně přednášku o tučňácích (21. března od 9.00 hodin) a SDM (28. února od 9.00 hodin). Vyráběli jsme tučňáky z vlněných bambulek, z papíru a papírové Eiffelovky s vlaječkami z korálků. 28. února 2013 se v Komunitním centru konal Světový den modliteb, který v letošním roce připravily sestry z Francie. Programem nás provedla paní Jana Kubaňová, kázání přednesl p. Mgr. David Hron, farář CČSH a závěrečné požehnání p. Josef Špak, patriarcha CČSH. Setkání se zúčastnilo 21 lidí.

6 VYUČOVÁNÍ O SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU V CÍRKVI 2.ČÁST 2. Jakým způsobem vykonávat právo a spravedlnost. Pokud budeme hovořit o vykonávání práva a spravedlnosti, měli bychom se zaměřit na tři jeho základní oblasti pro nás: a) První oblastí jsem já a moje spravedlnost ve vztahu k Bohu a jeho právo a spravedlnost ke mně. b) Druhou oblastí je spravedlnost a právo uvnitř společenství věřících já a můj sourozenec v Kristu, v církvi a Boží právo a spravedlnost k církvi c) Třetí oblastí je spravedlnost a právo vůči nevěřícímu světu a Boží právo a spravedlnost vůči nevěřícímu světu. (Toto téma je velmi široké, proto jsem se zaměřil jen na základní věci.) a) Máme nebo nemáme nějaké právo vůči Bohu? Z pohledu práva jako soudu nemáme vůči Bohu žádné právo. Nemůžeme Boha jakkoli soudit. Bůh sám vykonává spravedlivý soud a on sám je Spravedlnost. Pokud se rozhodneme soudit Boží jednání, říkáme mu tím, že jedná špatně a také mu naznačujeme, že jsme chytřejší než on, protože víme, jak to má být. To je jedna z nejčastějších chyb, jakou křesťané dělají. Chtějí Bohu ukazovat, jak to má dělat. Vracíme se tím k samému počátku hříchu. (Genesis 3,1-: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl:»nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli." Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.) Problém tohoto světa začíná tím, že všichni vědí, jak se to má dělat. Pokud to není podle nich, okamžitě vyvolají soud, aby dosáhli svého za každou cenu. To vyvolává zmatek a nejistotu. Musíme si uvědomit, že pokud nám nějaké právo Bůh vůči sobě dává, pak je to pouze z jeho milosti k nám. Jinak nemáme žádná práva vůči stvořiteli světa, nebes i země (Římanům 9,15-24). Právo, které od Boha dostáváme, je ve smyslu toho, co můžeme od něho požadovat na co máme nárok, nebo jinými slovy: co nám zaslibuje, když... Toto právo k němu máme pouze skrze víru v Ježíše Krista. Jan 1,12: Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Z tohoto synovství pak vyplývá mnoho jiných nároků. Vše je však podmíněno synovstvím. Jako synové si musíme uvědomit, že otec má právo nás vychovávat, i když jako dětem se nám to momentálně nemusí líbit (Židům 12,6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna). Důležité je přijmout jeho autoritu s vírou, že nás tak miluje, že vše dělá pro naše dobro. Důkazem toho je, že obětoval svého Syna za nás, když jsme byli ještě hříšní, aby nám mohl pomoci navrátit se do jeho království.

7 Setkávám se také s věřícími, kteří jsou zdeptáni tím, že se v jejich životě nenaplňují zaslíbení z Písma. Dávají vinu Bohu, že na ně zapomněl, nebo že je nemiluje, nebo neustále hledají, kde se stala chyba. Osobně věřím tomu, že za prvé: zaslíbení patří božím dětem, za druhé: mnoho lidí čte Písmo a chtěli by ty věci, které tam jsou napsány jako zaslíbení. Slovo však je Osoba. Slovo je Kristus. (Jan 1,14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,1: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.) Pokud čtu Písmo jako literu, pak s tím mám problém. Pokud přistupuji ke Slovu jako k Osobě, dostávám od ní osobní zaslíbení. Ne všechna zaslíbení mne zasáhnou při čtení Písma. Jindy mne zasáhnou jiná. Je to jako semínko zaseté do mého srdce, které tam začíná růst ve víře. Tak roste víra od Boha v mém srdci. Pak se Slovo stává živým v mém životě a stává se skutečností a naplněním. Vše je to o vztahu. Zaslíbení jsou o vztahu. Vztah s Kristem je skrze Ducha svatého. Pokud pouze čtu verše a rozhodnu se tomu uvěřit, pak se rozhodnu já a věřím jim vlastní vírou, většinou proto, že dychtím po tom, o čem se tam píše a ne po vztahu s Kristem. Takové slovo je mrtvé. Za třetí: naše osobní poslušnost Ježíši vede ke spravedlnosti a naplňování Božího práva. Měli bychom si uvědomit, že Boží spravedlnost a právo předchází milosrdenství a věrnost (Žalm 89,15). Dříve než nás začal Bůh vychovávat jako syny, přišel k nám se svým milosrdenstvím a věrností, pro kterou víme, že s námi neskončí, dokud v nás dílo nedokončí. (Filipským 1, 6: Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.) b) Pokud se přeneseme do společenství a mluvíme zde o právu a spravedlnosti, musíme vědět a rozeznávat, co je hřích a co není. Mnohdy se za hřích pokládá pouze jiný názor, než mám já nebo většina, jindy jiný způsob služby, jiné působení Ducha svatého v životech lidí. To, že mne pohoršuje nějaký jiný způsob myšlení nebo služby, neznamená, že dotyčný bratr nebo sestra žijí v hříchu. Naopak to můžu být já, protože soudím projev Ducha svatého. POZOR! Tady buďme velmi opatrní. Musíme skutečně rozeznat co je z těla a co je z Ducha svatého, nebo raději mlčme. (Marek 3,29: Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení.) Tento bod bych rozdělil na dvě části: 1. uplatňování práva a spravedlnosti jeden na jednoho 2. uplatňování práva v církvi. U prvního bodu bude vždy platit, že to máme být my, kdo odpouští provinění těm, kteří se na nás provinili. Někdy je správné přijít k dotyčnému bratru nebo setře a říci: toto a toto mne zranilo, prosím, příště to nedělej. Většinou ale jde o nás a o naši pýchu a pokoru. Dokonce máme raději trpět škodu, než se soudit. (1 Korintským 6,7: Naprostý nedostatek mezi vámi je již to, že máte jedni s druhými soudy. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?)

8 Pokud milujeme, dokážeme přejít mnohé křivdy, zranění, škodolibost a další věci, aniž bychom chodili před Boha žalovat na své sourozence. Pamatujme na to, že žalobník našich bratří a sester již existuje, a je to satan (Zjevení 12,10). Určitě nikdo z nás nechce být jeho přisluhovačem a být s ním svržen. Samozřejmě je potřeba mluvit s těmi, kdo žijí v hříchu. A to z lásky k nim, aby mohli hřích uvidět, opustit a vejít do Božího království. To je druhý bod. Jedná se o to, že chceme svého sourozence zachránit. Máme na to návod od Ježíše: Matouš 18,15-17: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Je to tvrdé, ale potřebné, protože pokud napomínaný člověk neuposlechne, stává se kvasem pro druhé a tento kvas se rychle roznese do celého společenství. Platí zde určité zásady. Často se napomínaní brání verši, že vytahuješ třísku z oka a sám máš v oku kládu. Je mnoho bratří a sester, kteří mají oči čisté a vidí věci Božím způsobem. Tato napomínání proto musí vykonávat tito služebníci. Také nemůžeš přijít a napomínat, pokud nejsi ochoten za toho člověka obětovat čas na modlitbách. Setkávám se s tím, že mnozí spravedliví chodí napomínat rodiče pro to, co dělají jejich děti. Možná máš hodné děti, které chodí do církve a dělají vše, co jim řekneš. Prosím, tak děkuj Bohu za tu milost, protože to není samozřejmost, ale dar od Boha. Mnoho rodičů vidí, jak jejich děti špatně žijí a vyzkoušeli již všechno, ale nejsou schopni s tím pohnout. Trápí se, a pak přijde spravedlivý, ještě jim přidá, místo aby jim žehnal a modlil se za ně. Buďme v napomínání rozvážní, moudří, ale přímí. Pokud dojde k tomu, že musí společenství někoho vyloučit ze svého středu, buďme milosrdní a dejme mu po čase novou šanci.(2 Kor. 2, 6-8: Takovému stačí trest, jehož se mu dostalo od mnohých, takže mu již raději naopak odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl pohlcen přílišným zármutkem. Proto vás prosím, potvrďte mu svou lásku.) Napomínání nemá vést ke zničení, ale k napravení a tím k radosti! c) Bůh je soudce světa. (1. Kor. 5,12-13: Vždyť proč bych já měl soudit ještě ty venku? Nesoudíte snad vy ty, kteří jsou uvnitř? Ty venku pak soudí Bůh. A tak toho zlého vylučte ze svého středu.) Nám soud nad světem zatím nepatří. My máme co dělat dost sami se sebou. Mnohdy se snažíme svět mentorovat. Naším úkolem je být světlem světu, ne mentorem. Světlem, ke kterému budou přicházet ztracené Boží děti. I naši spravedlnost a právo má předcházet milosrdenství a věrnost. Vždyť Ježíš nepřišel svět odsoudit ale zachránit, a my jsme jeho nástrojem. Buďme světlem spravedlností ve své církvi, buďme světlem v lásce, buďme světlem tím, že se budeme zastávat sirotků, vdov a všech odvržených. Buďme světlem. Naše skutky ať jsou solí, která dodá světu chuť, po které zatouží. JK

9 Neuvěřitelné! Je to neuvěřitelné, Pane, nad jakékoli pochopení, že bys byl ochotný ztotožnit se s lidským rodem. Existuje něco, co nás doporučuje? Ty znáš ten dlouhý příběh našich zlých vášní, tak to nemusím rozebírat; a ty sis zvolil stát se jedním z nás, narodit se ve chlévě chudým rodičům. Neuvěřitelné! Někdo by mohl namítnout, že s nevěděl, jak špatně jsme na tom byli před tím, než jsi přišel, ale brzy jsi to zjistil. Přesto ses rád nazýval Syn člověka. Cožpak ses nestyděl veřejně se spojovat s lidmi když jsi věděl, jací jsme? Ale tys to dělal, a to vědomě. Někdy spatřím, co tě to muselo stát, to ponížení, to dobrovolné omezení, když jsi sestoupil na naši úroveň - ty, zdroj všeho života, omezený v pohybu i moci; ty, nesmrtelný a věčný, spoutal ses řetězy času; ty, mohutný oceán, ochotný žít jako jedna kapička; ty, Pán všeho, stal ses vesnickým tesařem; Ty, bez hříchu, jsi zemřel za naše hříchy. Neuvěřitelné, ale pravda! Děkuji ti, Pane, že's to udělal - pro mne, pro nás všechny. Děkuji! Flora Larsson

10 JÁ A ARMÁDA SPÁSY 3. ČÁST Dny mezi svátky až asi do třetího ledna byly vždy spojeny s těmi největšími problémy. Lidé, kteří využívali služeb noclehárny, nebyli zvyklí žít několik dní s někým pohromadě. Během svátků se jich tam sešlo i třicet. Tři dny byly tak akorát. Na konci těchto dnů se lidé často hádali. Dalším velkým problémem byla závislost na alkoholu. Pro mnohé abstinovat tři dny bylo nad jejich možnosti a odráželo se to i v jejich nervozitě. Hned po svátcích se to vše ventilovalo. V dalších letech jsme proto právě v těchto dnech zpřísnili režim a hlavně kontrolu alkoholu v dechu, abychom předešli konfliktům, za které bychom museli lidi trestat zákazem noclehů. S tím souvisela i naše malá amnestie, kterou jsem vyhlašoval v těchto dnech. Většinou na začátku nového roku. Týkala se starých dluhů a prohřešků, pro které byl zákaz pobytu na noclehárně. Do té doby byla zavedená praxe, že pokud někdo dluží částku za ubytování, nemůže být ubytován, dokud tu částku nezaplatí. Docházelo k nátlaku ze strany sociálních pracovníků i křesťanů, aby lidé dostávali trvalý zákaz na zařízeních AS, nebo aby se vedly centrální záznamy o zákazech apod. Vypadá to logicky, ale my jsme vycházeli z jiné teorie (i když nám nějakou dobu trvalo, než jsme se na tom sjednotili). Kdyby k tomu došlo, mnozí lidé by neměli šanci nikdy znovu začít v jiném městě. Neustále by na nich byla nějaká nálepka. Věděli jsme, že pokud k nám někdo přijde bez dokladů a bez vyřízené sociální pomoci, trvá nejméně měsíc, než si dá vše do pořádku. Proto jsme takového člověka nechali na noclehárně zdarma jeden měsíc s podmínkou, že bude spolupracovat na vyřízení dokladů a dávek. Také nebyl problém s tím, aby si to, co snědl a odnocoval, odpracoval při úklidu, nebo později na zahradě. Vždy se nějaká práce našla. Často bylo vidět i deset až patnáct lidí, kteří pracovali okolo noclehárny. Snaha jim pomoci se odrazila i na našich příjmech za noclehy. Samotné pracovnice na úřadu se dohodly, že za každého nocležníka s trvalým bydlištěm v Havířově budou platit přímo nám. Stačilo každý měsíc nahlásit počet noclehů jednotlivých nocležníků a ony se již postaraly o zbytek. Pokud přišel někdo nový a my s ním začali vyřizovat všechny formality, doplatili nám za něho všechny noclehy od doby, kdy k nám přišel. (V roce 1999 to bylo něco nového a nikde se něco takového nepraktikovalo.) Původně jsme jen chtěli pomoci lidem zařídit základní věci, bez kterých by nemohli nic dělat, ale Bůh nám naklonil úředníky a požehnal nám. Navíc na nás vždy pamatovali velmi štědrou částkou ze svých dotací. Pro mnohé znamenalo odpuštění dluhů a trestů, že mohli znovu přijít a začít znovu. První vyhlášení bylo pro všechny obrovským překvapením. Většinu těch, kterých se to týkalo, to zasáhlo natolik, že se s nimi pak dalo lépe pracovat a někteří se pak vzchopili

11 a posunuli se blíž k návratu do běžného života. S jinými jsme začínali znovu každý rok. Je dobré, když lidé mají stále šanci začít znovu. Ti, kteří ji nedokázali využít, na to prostě ještě neměli, a tak měli možnost další rok. (Nakonec jsme neměli skoro žádné dlužníky, a tak se amnestie týkala především různých zákazů za prohřešky proti řádu.) Vzpomínám si na mohutného a silného muže, který budil všude respekt svou postavou. Když však jsme s ním chtěli začít vyřizovat doklady, rozklepal se a nebyl schopen nic udělat. Měl panickou hrůzu z úřadů. Musel jsem ho vzít do auta a odjet s ním na úřad a osobně vyřídit potřebné doklady. V ten den zjistil, že jeho strach byl zbytečný. Stal se v této oblasti svobodným, vyřídil si další potřebné věci již sám. Pak si našel práci a rozloučil se s námi. Několik let nepracoval a nebydlel, protože přišel o doklady a kvůli strachu nebyl schopen zajít na úřad (patřil také mezi ty, kteří AS dluh žili nějakou částku). Osobně si myslím, že institut amnestie je důležitý pro každého člověka a pro vedoucí především. Amnestie dává naději, šanci začít znovu s čistým štítem. Slyšel jsem od někoho, že odpouštět může pouze Bůh., ale je to Bůh, který nás učí, abychom odpouštěli, abychom nezapomínali na to, že i on nám odpustil (a ne jednou!) a dostali jsme mnohokrát od něho samotného novou šanci. On sám je nám vzorem. Dávat lidem nové šance, je v naší práci a životech jedna z nejdůležitějších věcí. Mít tu možnost a odmítnout ji je pohrdání Boží milostí a stavění se pyšně a arogantně vůči Bohu samotnému. Také jsem se naučil lidem nepůjčovat peníze. O většině z těch, kteří si chtěli půjčit, jsem věděl již ve chvíli, kdy jsem jim půjčoval, že mi to nemohou vrátit. To je pak vedlo k tomu, že se mi vyhýbali. (A někdy se vyhýbají církvi, když si v ní od někoho půjčí peníze.) Když jsem to pochopil, rychle jsem přestal půjčovat. Pokud někdo takový prosí o půjčení peněz, zvážím, kolik mu mohu ze svých prostředků dát a dám mu tolik, kolik můžu a jasně zdůrazním, že mu je nepůjčuji, ale dávám. Samozřejmě, že když nemohu, tak nedám. Mohu pak s ním dál udržovat kontakt, aniž by se mi vyhýbal. Všichni jsme se těšili na jaro. Vymýšlet v zimě práce pro nocležníky bylo náročné, zvláště když nepadal sníh. Pokud padal, měli jsme vždy odhrabaný celý kilometr cesty až k hlavní silnici. Myslím si, že to byla jedna z prvních věcí, pro kterou se lidé z okolních domů přestali dívat na naše klienty přes prsty. Pokud pršelo, byl problém. Proto první jarní dny byly něco, co jsme přivítali všichni s velkou radostí. Práce s úpravou zahrady začaly ve velkém stylu. Trávník se začal zelenat a my jsme se pustili do výsadby živého plotu, rybízu apod. Také jsme začali pracovat na venkovním posezení, položili zámkovou dlažbu, vydláždili chodník k posezení a kolem vytvořili pěknou dekoraci z kvádrů.

12 I venkovní věšák na prádlo byl malým uměleckým dílem. Posezení se stalo vyhledávaným místem pro různé oslavy všech zařízení AS v Havířově, oslav narozenin zaměstnanců a především oázou pro ubytované na noclehárně. Nad tímto posezením se skláněly větve velké třešně, která každý rok rodila mnoho desítek kil třešní. Ze zadní části zahrady, kterou jsme také oplotili, jsme vytvořili sad. Vysadili jsme jabloně a na zbytku pozemku jsme měli malé pole na cibuli, česnek a hrách. Noclehárně vděčím za mnohé praktické zkušenosti v mém životě, ať to již byly zkušenosti se stavěním domů, zahradničením apod. Toho roku jsme začali uvažovat o zbourání přilehlé polorozpadlé stodoly a o její přestavbě na garáž s dílnou a chlévem v přízemí a bytem na půl cesty v prvním patře. Začali jsme věci plánovat a počítat, kolik by to stálo. Toho roku se také stalo několik věcí pro mne důležitých, které se zapsaly do mé paměti natolik, že je stále nosím sebou. Za prvé to byly dva výroky lidí, kterých jsem si vážil pro jejich službu, ale i pro ně samotné. První byl Přemek Kopeček, který mi jednou řekl něco v tomto smyslu: Lidé potřebují dostat to nejlepší, a to platí i o těch posledních. Zapamatoval jsem si to a mnohokrát si ověřil, že když dáváme to nejlepší (ne jen to, co zbylo), pak to Bůh používá a proměňuje lidi, dělá zázraky v lidských srdcích. Druhý výrok byl výrok Mika Stannetta, který mi řekl: Když uvidíš již zdálky přicházet bezdomovce, musíš ho milovat, i když nevíš s čím a v jakém stavu přichází. Tyto dvě věci si nosím stále s sebou a jsou mi velmi blízké. Další věc, která se toho roku stala, bylo setkání s W. v/d Harstem, tehdy plukovníkem AS, který byl hlavním tajemníkem územního velitele. Přijeli s K. Tingou i se svými ženami na noclehárnu jen tak na kafe. Poseděli v nově vytvořeném posezení pod třešní a při odchodu se plk. Harst ke mně otočil, objal mne a svou ne dobrou češtinou mi řekl: Bude z tebe dobrý důstojník. V té době jsme nebyli ani vojáky, natož abychom mysleli na to stát se důstojníky. Byli jsme stále členové Apoštolské církve a vedli jsme tam skupinku. Od té chvíle jsem však nad tím přemýšlel a tento rozhovor jsem měl uschovaný v srdci, kde pomalu nebo spíše rychle pracoval. Byly to však i méně příjemné věci, které nás toho roku potkaly. V mé kanceláři si dali schůzku dva ředitelé ubytoven. Když jsem si byl v kanceláři něco vyzvednout, byl jsem svědkem jejich rozhovoru o jejich zaměstnancích. Šokovaly mě jejich názory a pohrdání zaměstnanci. Dlouho jsem se z toho vzpamatovával zvláště proto, že jsem je měl za skvělé křesťany. Nepochopil jsem, že ne každý měl skvělý tým, jakým jsme byli my. Později, když jsme byli na jiných místech, jsem si to uvědomil.

13 Také jsem měl často tendenci mluvit zle o některých pracovnících, ale Bůh mi vždy ukázal a ukazuje obraz, který jsem tenkrát viděl, abych jednal jinak. Na pracovišti nejsou vždy nejlepší vztahy a někdy se můžeme oprávněně zlobit, měli bychom si však rychle uvědomit, jak mluvíme a smýšlíme o druhých. Jít k Bohu s pokáním a prosit o změnu v srdci. Bez toho bychom zahořkli a nemohli dál tuto práci/službu dělat, ať jsme v jakékoli pozici. Prvním, kdo oslavoval své narozeniny v upravené zahradě, jsem byl já sám. V červenci toho roku mi bylo čtyřicet a sešli se tam nejbližší přátelé a spolupracovníci a má sestra. Byla to jediná velká oslava mých narozenin, kterou mi připravili jiní. V té době byla Stáňa v jiném stavu. I když jsme se skvěle bavili a málem usmáli k smrti, po těchto narozeninách musela Stáňa do nemocnice. Přišli jsme o nenarozenou holčičku. Hned po tom, co Stáňu propustili z nemocnice, nám Přemek s Martou poskytli útočiště v Krnově, kde jsme několik dní jen chodili po městě a odpočívali a hlavně nemuseli s nikým mluvit. Všechno však jednou musí skončit a i my jsme se museli vrátit do Havířova a pokračovat ve službě. Bylo toho mnoho, co v tom roce měl Bůh ještě připravené. Philippa Smalová se vrátila do Anglie a místo ní přišli noví důstojníci a děly se i nové věci kolem nás. MIMOŘÁDNÉ AKCE V KOMUNITNÍM CENTRU V PRAZE března 2013 od 9.30 hodin - setkání Radostného stáří s p. Kábrtem 21. března 2013 od 9.00 hodin přednáška o tučňácích 28. března 2013 od 9.00 hodin Hod beránka 8. dubna dubna 2013 pobyt Radostného stáří v Jiřetíně pod Jedlovou 25. dubna 2013 přednáška o včelách

14

15 Vážený pane Kábrte, dovolte mi, abych Vám jménem Radostného stáří poděkovala za vše, co jste za ta léta pro nás všechny a vůbec pro Armádu spásy udělal. Děkuji Vám za Vaše smysluplná, procítěná a srozumitelná nedělní kázání, která jste občas v Biskupcové míval. Děkuji Vám za všechny cesty, ať jste nás vezl kamkoliv. Vždy jste nás pobavil, poučil a i nějakou sladkostí podaroval a vždy bezpečně dopravil zpět. Pane Kábrte, přeji Vám, aby Váš nový domov Pán Bůh požehnal a prozářil svojí přítomností, Vaše zdraví ochraňoval a aby další dny v kalendáři Vašeho života byly šťastné, spokojené a splnily vše, co od Vašeho rozhodnutí očekáváte. Přeji Vám pokoj v duši a radost v srdci. Magdalena Hatajová VŠICHNI SE PŘIPOJUJEME!!! A H O J!!!!!!!!

16 PROGRAM SBORU V BŘEZNU 2013 Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 MIMOŘÁDNÉ AKCE DEN DARŮ OD HOD. ROZLOUČENÍ S PAVLEM KÁBRTEM (STĚHOVÁNÍ A ODCHOD DO DŮCHODU) HOD. KONCERT BANDU AS ZE ŠVÝCARSKA ANDĚL HOD. VELKÝ PÁTEK VE SBORU V LIDICKÉ BOHOSLUŽBY V HOD. VELIKONOČNÍ KONCERT AS V PALÁCI AKROPOLIS KUBELÍKOVA 27, PRAHA 3 POUZE NA VSTUPENKY (VSTUPENKY U VEDOUCÍHO SBORU) V HOD. KONCERT BANDU AS ZE ŠVÝCARSKA - ANDĚL Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více