Neboť Bůh tak miloval svět...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neboť Bůh tak miloval svět..."

Transkript

1

2 Neboť Bůh tak miloval svět... Bible je sbírka duchovních pravd. Tyto pravdy jsou podobné majáku, který svítí v temnotách a dává lodím správný směr a jistotu, že se vyhnou nebezpečím číhajícím na moři. Kolikrát jsou lidské životy jako ty lodě, které bez majáku nemají žádný směr. Ale zpět k Božím pravdám. Jedna z těchto pravd říká, že Bůh miluje svět, že Bůh miluje tebe, miluje mne. V našem životě ale nemá Boží slovo žádnou moc, pokud v ně nevěříme a pokud ho nevyslovíme, jak je napsáno: uvěřil jsem, a proto jsem mluvil. Zkus vyslovit vírou "Bůh mě miluje" nebo "Bůh miluje tebe", nezdráhej se a uvidíš, že se v tobě něco začne dít. Jednou na modlitbě jsem v Duchu cítil, že to mám říci nahlas. Nejprve jsem se nad tím pousmál, ale pak jsem poslechl a uvědomil si, že vyslovením Boží pravdy jsem postavil před sebe svítící maják, který zklidnil "mou loď" a dal ji správný směr a pocit bezpečí. Igor Mamojka

3 Naši milovaní, Tento měsíc budeme prožívat Velikonoce. Velikonoce mohou mít různý význam. Pro někoho jsou největším křesťanským svátkem, pro jiné svátky jara. V obou případech jde o vzkříšení k novému životu. S novým životem přichází nejen radost a veselí, ale také pestrost a naděje. Pro nás v Armádě spásy jsou Velikonoce připomenutím nesmírné Boží lásky k nám. Připomínáme si oběť Ježíše na kříži. List Římanům, 5.kaitola, verše 6-8: Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Všechny Boží děti si uvědomují tuto svoji hříšnost a jsou vděčni za oběť Ježíše, která z nás smývá hřích jeho smrtí bylo za náš hřích Bohu zaplaceno. To však Bohu nestačilo, jeho láska k nám převyšuje i tuto oběť. On nám dává svého Ducha, toho samého Ducha svatého, jímž byl Ježíš po třech dnech vzkříšen. Římanům 8,11: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. To je naše naděje, že budeme i po smrti vzkříšeni Duchem k věčnému životu v naše domově v Božím království. V Království našeho Otce Boha. Ježíš také zemřel, aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno. Možná, že vnímáte Boží volání, pak neváhejte odpovědět: Tu jsem, přiveď mne k sobě, toužím, abys byl mým životem. Toužím po Božím domově. Naplní se tak i na vás jeho zaslíbení, které nám dal: Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno (Ježíš). To jsou Velikonoce. Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi

4 Jak jsme vydávali polévku při promítání filmu Magdaléna Na čtvrtek jsme měli v rámci duchovního programu na denním centru naplánováno promítání filmu Magdaléna. V zimním období se na promítání schází vždy větší množství lidí a vždycky přemýšlíme, jak bychom mohli těmto vyprahlým a prokřehlým lidem dát i něco malého do žaludku. Jeden bratr pro nás pravidelně peče buchtu, ale minulý týden onemocněl. A přeci jenom upéct každý týden buchtu pro 30, ale někdy až pro 70 lidí, je dost náročné. A v tom přišla nabídka, jestli bychom nechtěli vydat darovanou polévku. Byl to malý zázrak. Ale museli jsme přemýšlet, jak udělat to, aby polévka vystačila pro cca 50 lidí, očekávali jsme kvůli promítání větší návštěvu. Pán zvláštním způsobem myslí na ty, kteří jsou v nouzi a kteří ho hledají. Provozní vedoucí pan Jakš se sám nabídl, že by nám dodal dvacet porcí polévky navíc z noclehárny, aby se dostalo na všechny. Po páté hodině jsme začali promítat. Již dopředu jsem oznámil, že v 18:00 hodin uděláme přestávku a vydáme darovanou polévku. Jaké bylo mé překvapení, když těsně před 18:00 hodinou byla ve filmu scéna, kdy učedníci žádají Pána, aby poslal lid, který ho následoval, do okolních vesnic, aby si sehnali něco k jídlu. Ježíš jim řekl: Vy jim dejte jíst! a sám pak rozmnožil pět chlebů a dvě ryby. V té chvíli jsme přerušili promítání a šli jsme vydávat darovanou polévku. Jedna várnice byla plná a druhá tak kolem poloviny. Nevěděl jsem, která polévka je která a nějak mi to nedocházelo, protože v jedné měla být polévka pro 30 a v druhé pro dvacet lidí. Někteří lidé pospíchali, protože byli hladoví. Vydali jsme nejprve plnou várnici, ta je zhruba pro 50 lidí. Ale ještě jsme měli tu druhou a v té byla úžasná hustá bramboračka, kterou připravili děti z mateřské školy. Takže ti, co nepospíchali dopředu, dostali ještě lepší polévku než ti, co stáli v řadě jako první. Bylo mezi nimi mnoho těch, kteří následují Pána. Byla to velká milost a připomnělo mi to rčení, že poslední budou první. Lidé měli upřímnou radost a dobře si pochutnali, nakonec jsme s ochotnými pomocníky vydali něco kolem 70 porcí. Nikomu nechybělo, nikdo nezůstal hladový, ještě nám zbylo, že si dva tři nejhladovější lidé mohli přidat ale jak k tomu došlo, nedokážu říci, dostali jsme 30 polévek od dětí a na 20 jsme se domluvili s naším provozním. Najedlo se 70 lidí. Jak to Pán udělal to nevím, ale v jednom jsem si jistý. Pán rád rozmnoží dary přinesené z lásky a projevené milosrdenství jeho maličkých k těm nejmenším. Jemu a všem, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, buď díky! Jen fotografie jsme v tom šrumci udělat nestihli. František Pekárek

5 ZPRÁVY Z PRAHY 3 7. února 2013 mezi nás zavítali hendikepovaní studenti, připravující se na svá budoucí povolání pracovníků v sociálních službách. Seznámili se s činností Komunitního centra, navštívili Tvůrčí dílnu a aktivně se zapojili do programu ručních prací. 18. února 2013 nám přišel naladit piáno p. Najman. Po té, co pan Najman odkryl vrchní desky piána, objevil se zajímavý znak - viz foto. V rámci ručních prací jsme se věnovali vytváření dekorací na plánovavné programy, které se mají uskutečnit v KC, a to konkrétně přednášku o tučňácích (21. března od 9.00 hodin) a SDM (28. února od 9.00 hodin). Vyráběli jsme tučňáky z vlněných bambulek, z papíru a papírové Eiffelovky s vlaječkami z korálků. 28. února 2013 se v Komunitním centru konal Světový den modliteb, který v letošním roce připravily sestry z Francie. Programem nás provedla paní Jana Kubaňová, kázání přednesl p. Mgr. David Hron, farář CČSH a závěrečné požehnání p. Josef Špak, patriarcha CČSH. Setkání se zúčastnilo 21 lidí.

6 VYUČOVÁNÍ O SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU V CÍRKVI 2.ČÁST 2. Jakým způsobem vykonávat právo a spravedlnost. Pokud budeme hovořit o vykonávání práva a spravedlnosti, měli bychom se zaměřit na tři jeho základní oblasti pro nás: a) První oblastí jsem já a moje spravedlnost ve vztahu k Bohu a jeho právo a spravedlnost ke mně. b) Druhou oblastí je spravedlnost a právo uvnitř společenství věřících já a můj sourozenec v Kristu, v církvi a Boží právo a spravedlnost k církvi c) Třetí oblastí je spravedlnost a právo vůči nevěřícímu světu a Boží právo a spravedlnost vůči nevěřícímu světu. (Toto téma je velmi široké, proto jsem se zaměřil jen na základní věci.) a) Máme nebo nemáme nějaké právo vůči Bohu? Z pohledu práva jako soudu nemáme vůči Bohu žádné právo. Nemůžeme Boha jakkoli soudit. Bůh sám vykonává spravedlivý soud a on sám je Spravedlnost. Pokud se rozhodneme soudit Boží jednání, říkáme mu tím, že jedná špatně a také mu naznačujeme, že jsme chytřejší než on, protože víme, jak to má být. To je jedna z nejčastějších chyb, jakou křesťané dělají. Chtějí Bohu ukazovat, jak to má dělat. Vracíme se tím k samému počátku hříchu. (Genesis 3,1-: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl:»nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli." Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.) Problém tohoto světa začíná tím, že všichni vědí, jak se to má dělat. Pokud to není podle nich, okamžitě vyvolají soud, aby dosáhli svého za každou cenu. To vyvolává zmatek a nejistotu. Musíme si uvědomit, že pokud nám nějaké právo Bůh vůči sobě dává, pak je to pouze z jeho milosti k nám. Jinak nemáme žádná práva vůči stvořiteli světa, nebes i země (Římanům 9,15-24). Právo, které od Boha dostáváme, je ve smyslu toho, co můžeme od něho požadovat na co máme nárok, nebo jinými slovy: co nám zaslibuje, když... Toto právo k němu máme pouze skrze víru v Ježíše Krista. Jan 1,12: Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Z tohoto synovství pak vyplývá mnoho jiných nároků. Vše je však podmíněno synovstvím. Jako synové si musíme uvědomit, že otec má právo nás vychovávat, i když jako dětem se nám to momentálně nemusí líbit (Židům 12,6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna). Důležité je přijmout jeho autoritu s vírou, že nás tak miluje, že vše dělá pro naše dobro. Důkazem toho je, že obětoval svého Syna za nás, když jsme byli ještě hříšní, aby nám mohl pomoci navrátit se do jeho království.

7 Setkávám se také s věřícími, kteří jsou zdeptáni tím, že se v jejich životě nenaplňují zaslíbení z Písma. Dávají vinu Bohu, že na ně zapomněl, nebo že je nemiluje, nebo neustále hledají, kde se stala chyba. Osobně věřím tomu, že za prvé: zaslíbení patří božím dětem, za druhé: mnoho lidí čte Písmo a chtěli by ty věci, které tam jsou napsány jako zaslíbení. Slovo však je Osoba. Slovo je Kristus. (Jan 1,14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,1: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.) Pokud čtu Písmo jako literu, pak s tím mám problém. Pokud přistupuji ke Slovu jako k Osobě, dostávám od ní osobní zaslíbení. Ne všechna zaslíbení mne zasáhnou při čtení Písma. Jindy mne zasáhnou jiná. Je to jako semínko zaseté do mého srdce, které tam začíná růst ve víře. Tak roste víra od Boha v mém srdci. Pak se Slovo stává živým v mém životě a stává se skutečností a naplněním. Vše je to o vztahu. Zaslíbení jsou o vztahu. Vztah s Kristem je skrze Ducha svatého. Pokud pouze čtu verše a rozhodnu se tomu uvěřit, pak se rozhodnu já a věřím jim vlastní vírou, většinou proto, že dychtím po tom, o čem se tam píše a ne po vztahu s Kristem. Takové slovo je mrtvé. Za třetí: naše osobní poslušnost Ježíši vede ke spravedlnosti a naplňování Božího práva. Měli bychom si uvědomit, že Boží spravedlnost a právo předchází milosrdenství a věrnost (Žalm 89,15). Dříve než nás začal Bůh vychovávat jako syny, přišel k nám se svým milosrdenstvím a věrností, pro kterou víme, že s námi neskončí, dokud v nás dílo nedokončí. (Filipským 1, 6: Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.) b) Pokud se přeneseme do společenství a mluvíme zde o právu a spravedlnosti, musíme vědět a rozeznávat, co je hřích a co není. Mnohdy se za hřích pokládá pouze jiný názor, než mám já nebo většina, jindy jiný způsob služby, jiné působení Ducha svatého v životech lidí. To, že mne pohoršuje nějaký jiný způsob myšlení nebo služby, neznamená, že dotyčný bratr nebo sestra žijí v hříchu. Naopak to můžu být já, protože soudím projev Ducha svatého. POZOR! Tady buďme velmi opatrní. Musíme skutečně rozeznat co je z těla a co je z Ducha svatého, nebo raději mlčme. (Marek 3,29: Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení.) Tento bod bych rozdělil na dvě části: 1. uplatňování práva a spravedlnosti jeden na jednoho 2. uplatňování práva v církvi. U prvního bodu bude vždy platit, že to máme být my, kdo odpouští provinění těm, kteří se na nás provinili. Někdy je správné přijít k dotyčnému bratru nebo setře a říci: toto a toto mne zranilo, prosím, příště to nedělej. Většinou ale jde o nás a o naši pýchu a pokoru. Dokonce máme raději trpět škodu, než se soudit. (1 Korintským 6,7: Naprostý nedostatek mezi vámi je již to, že máte jedni s druhými soudy. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?)

8 Pokud milujeme, dokážeme přejít mnohé křivdy, zranění, škodolibost a další věci, aniž bychom chodili před Boha žalovat na své sourozence. Pamatujme na to, že žalobník našich bratří a sester již existuje, a je to satan (Zjevení 12,10). Určitě nikdo z nás nechce být jeho přisluhovačem a být s ním svržen. Samozřejmě je potřeba mluvit s těmi, kdo žijí v hříchu. A to z lásky k nim, aby mohli hřích uvidět, opustit a vejít do Božího království. To je druhý bod. Jedná se o to, že chceme svého sourozence zachránit. Máme na to návod od Ježíše: Matouš 18,15-17: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Je to tvrdé, ale potřebné, protože pokud napomínaný člověk neuposlechne, stává se kvasem pro druhé a tento kvas se rychle roznese do celého společenství. Platí zde určité zásady. Často se napomínaní brání verši, že vytahuješ třísku z oka a sám máš v oku kládu. Je mnoho bratří a sester, kteří mají oči čisté a vidí věci Božím způsobem. Tato napomínání proto musí vykonávat tito služebníci. Také nemůžeš přijít a napomínat, pokud nejsi ochoten za toho člověka obětovat čas na modlitbách. Setkávám se s tím, že mnozí spravedliví chodí napomínat rodiče pro to, co dělají jejich děti. Možná máš hodné děti, které chodí do církve a dělají vše, co jim řekneš. Prosím, tak děkuj Bohu za tu milost, protože to není samozřejmost, ale dar od Boha. Mnoho rodičů vidí, jak jejich děti špatně žijí a vyzkoušeli již všechno, ale nejsou schopni s tím pohnout. Trápí se, a pak přijde spravedlivý, ještě jim přidá, místo aby jim žehnal a modlil se za ně. Buďme v napomínání rozvážní, moudří, ale přímí. Pokud dojde k tomu, že musí společenství někoho vyloučit ze svého středu, buďme milosrdní a dejme mu po čase novou šanci.(2 Kor. 2, 6-8: Takovému stačí trest, jehož se mu dostalo od mnohých, takže mu již raději naopak odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl pohlcen přílišným zármutkem. Proto vás prosím, potvrďte mu svou lásku.) Napomínání nemá vést ke zničení, ale k napravení a tím k radosti! c) Bůh je soudce světa. (1. Kor. 5,12-13: Vždyť proč bych já měl soudit ještě ty venku? Nesoudíte snad vy ty, kteří jsou uvnitř? Ty venku pak soudí Bůh. A tak toho zlého vylučte ze svého středu.) Nám soud nad světem zatím nepatří. My máme co dělat dost sami se sebou. Mnohdy se snažíme svět mentorovat. Naším úkolem je být světlem světu, ne mentorem. Světlem, ke kterému budou přicházet ztracené Boží děti. I naši spravedlnost a právo má předcházet milosrdenství a věrnost. Vždyť Ježíš nepřišel svět odsoudit ale zachránit, a my jsme jeho nástrojem. Buďme světlem spravedlností ve své církvi, buďme světlem v lásce, buďme světlem tím, že se budeme zastávat sirotků, vdov a všech odvržených. Buďme světlem. Naše skutky ať jsou solí, která dodá světu chuť, po které zatouží. JK

9 Neuvěřitelné! Je to neuvěřitelné, Pane, nad jakékoli pochopení, že bys byl ochotný ztotožnit se s lidským rodem. Existuje něco, co nás doporučuje? Ty znáš ten dlouhý příběh našich zlých vášní, tak to nemusím rozebírat; a ty sis zvolil stát se jedním z nás, narodit se ve chlévě chudým rodičům. Neuvěřitelné! Někdo by mohl namítnout, že s nevěděl, jak špatně jsme na tom byli před tím, než jsi přišel, ale brzy jsi to zjistil. Přesto ses rád nazýval Syn člověka. Cožpak ses nestyděl veřejně se spojovat s lidmi když jsi věděl, jací jsme? Ale tys to dělal, a to vědomě. Někdy spatřím, co tě to muselo stát, to ponížení, to dobrovolné omezení, když jsi sestoupil na naši úroveň - ty, zdroj všeho života, omezený v pohybu i moci; ty, nesmrtelný a věčný, spoutal ses řetězy času; ty, mohutný oceán, ochotný žít jako jedna kapička; ty, Pán všeho, stal ses vesnickým tesařem; Ty, bez hříchu, jsi zemřel za naše hříchy. Neuvěřitelné, ale pravda! Děkuji ti, Pane, že's to udělal - pro mne, pro nás všechny. Děkuji! Flora Larsson

10 JÁ A ARMÁDA SPÁSY 3. ČÁST Dny mezi svátky až asi do třetího ledna byly vždy spojeny s těmi největšími problémy. Lidé, kteří využívali služeb noclehárny, nebyli zvyklí žít několik dní s někým pohromadě. Během svátků se jich tam sešlo i třicet. Tři dny byly tak akorát. Na konci těchto dnů se lidé často hádali. Dalším velkým problémem byla závislost na alkoholu. Pro mnohé abstinovat tři dny bylo nad jejich možnosti a odráželo se to i v jejich nervozitě. Hned po svátcích se to vše ventilovalo. V dalších letech jsme proto právě v těchto dnech zpřísnili režim a hlavně kontrolu alkoholu v dechu, abychom předešli konfliktům, za které bychom museli lidi trestat zákazem noclehů. S tím souvisela i naše malá amnestie, kterou jsem vyhlašoval v těchto dnech. Většinou na začátku nového roku. Týkala se starých dluhů a prohřešků, pro které byl zákaz pobytu na noclehárně. Do té doby byla zavedená praxe, že pokud někdo dluží částku za ubytování, nemůže být ubytován, dokud tu částku nezaplatí. Docházelo k nátlaku ze strany sociálních pracovníků i křesťanů, aby lidé dostávali trvalý zákaz na zařízeních AS, nebo aby se vedly centrální záznamy o zákazech apod. Vypadá to logicky, ale my jsme vycházeli z jiné teorie (i když nám nějakou dobu trvalo, než jsme se na tom sjednotili). Kdyby k tomu došlo, mnozí lidé by neměli šanci nikdy znovu začít v jiném městě. Neustále by na nich byla nějaká nálepka. Věděli jsme, že pokud k nám někdo přijde bez dokladů a bez vyřízené sociální pomoci, trvá nejméně měsíc, než si dá vše do pořádku. Proto jsme takového člověka nechali na noclehárně zdarma jeden měsíc s podmínkou, že bude spolupracovat na vyřízení dokladů a dávek. Také nebyl problém s tím, aby si to, co snědl a odnocoval, odpracoval při úklidu, nebo později na zahradě. Vždy se nějaká práce našla. Často bylo vidět i deset až patnáct lidí, kteří pracovali okolo noclehárny. Snaha jim pomoci se odrazila i na našich příjmech za noclehy. Samotné pracovnice na úřadu se dohodly, že za každého nocležníka s trvalým bydlištěm v Havířově budou platit přímo nám. Stačilo každý měsíc nahlásit počet noclehů jednotlivých nocležníků a ony se již postaraly o zbytek. Pokud přišel někdo nový a my s ním začali vyřizovat všechny formality, doplatili nám za něho všechny noclehy od doby, kdy k nám přišel. (V roce 1999 to bylo něco nového a nikde se něco takového nepraktikovalo.) Původně jsme jen chtěli pomoci lidem zařídit základní věci, bez kterých by nemohli nic dělat, ale Bůh nám naklonil úředníky a požehnal nám. Navíc na nás vždy pamatovali velmi štědrou částkou ze svých dotací. Pro mnohé znamenalo odpuštění dluhů a trestů, že mohli znovu přijít a začít znovu. První vyhlášení bylo pro všechny obrovským překvapením. Většinu těch, kterých se to týkalo, to zasáhlo natolik, že se s nimi pak dalo lépe pracovat a někteří se pak vzchopili

11 a posunuli se blíž k návratu do běžného života. S jinými jsme začínali znovu každý rok. Je dobré, když lidé mají stále šanci začít znovu. Ti, kteří ji nedokázali využít, na to prostě ještě neměli, a tak měli možnost další rok. (Nakonec jsme neměli skoro žádné dlužníky, a tak se amnestie týkala především různých zákazů za prohřešky proti řádu.) Vzpomínám si na mohutného a silného muže, který budil všude respekt svou postavou. Když však jsme s ním chtěli začít vyřizovat doklady, rozklepal se a nebyl schopen nic udělat. Měl panickou hrůzu z úřadů. Musel jsem ho vzít do auta a odjet s ním na úřad a osobně vyřídit potřebné doklady. V ten den zjistil, že jeho strach byl zbytečný. Stal se v této oblasti svobodným, vyřídil si další potřebné věci již sám. Pak si našel práci a rozloučil se s námi. Několik let nepracoval a nebydlel, protože přišel o doklady a kvůli strachu nebyl schopen zajít na úřad (patřil také mezi ty, kteří AS dluh žili nějakou částku). Osobně si myslím, že institut amnestie je důležitý pro každého člověka a pro vedoucí především. Amnestie dává naději, šanci začít znovu s čistým štítem. Slyšel jsem od někoho, že odpouštět může pouze Bůh., ale je to Bůh, který nás učí, abychom odpouštěli, abychom nezapomínali na to, že i on nám odpustil (a ne jednou!) a dostali jsme mnohokrát od něho samotného novou šanci. On sám je nám vzorem. Dávat lidem nové šance, je v naší práci a životech jedna z nejdůležitějších věcí. Mít tu možnost a odmítnout ji je pohrdání Boží milostí a stavění se pyšně a arogantně vůči Bohu samotnému. Také jsem se naučil lidem nepůjčovat peníze. O většině z těch, kteří si chtěli půjčit, jsem věděl již ve chvíli, kdy jsem jim půjčoval, že mi to nemohou vrátit. To je pak vedlo k tomu, že se mi vyhýbali. (A někdy se vyhýbají církvi, když si v ní od někoho půjčí peníze.) Když jsem to pochopil, rychle jsem přestal půjčovat. Pokud někdo takový prosí o půjčení peněz, zvážím, kolik mu mohu ze svých prostředků dát a dám mu tolik, kolik můžu a jasně zdůrazním, že mu je nepůjčuji, ale dávám. Samozřejmě, že když nemohu, tak nedám. Mohu pak s ním dál udržovat kontakt, aniž by se mi vyhýbal. Všichni jsme se těšili na jaro. Vymýšlet v zimě práce pro nocležníky bylo náročné, zvláště když nepadal sníh. Pokud padal, měli jsme vždy odhrabaný celý kilometr cesty až k hlavní silnici. Myslím si, že to byla jedna z prvních věcí, pro kterou se lidé z okolních domů přestali dívat na naše klienty přes prsty. Pokud pršelo, byl problém. Proto první jarní dny byly něco, co jsme přivítali všichni s velkou radostí. Práce s úpravou zahrady začaly ve velkém stylu. Trávník se začal zelenat a my jsme se pustili do výsadby živého plotu, rybízu apod. Také jsme začali pracovat na venkovním posezení, položili zámkovou dlažbu, vydláždili chodník k posezení a kolem vytvořili pěknou dekoraci z kvádrů.

12 I venkovní věšák na prádlo byl malým uměleckým dílem. Posezení se stalo vyhledávaným místem pro různé oslavy všech zařízení AS v Havířově, oslav narozenin zaměstnanců a především oázou pro ubytované na noclehárně. Nad tímto posezením se skláněly větve velké třešně, která každý rok rodila mnoho desítek kil třešní. Ze zadní části zahrady, kterou jsme také oplotili, jsme vytvořili sad. Vysadili jsme jabloně a na zbytku pozemku jsme měli malé pole na cibuli, česnek a hrách. Noclehárně vděčím za mnohé praktické zkušenosti v mém životě, ať to již byly zkušenosti se stavěním domů, zahradničením apod. Toho roku jsme začali uvažovat o zbourání přilehlé polorozpadlé stodoly a o její přestavbě na garáž s dílnou a chlévem v přízemí a bytem na půl cesty v prvním patře. Začali jsme věci plánovat a počítat, kolik by to stálo. Toho roku se také stalo několik věcí pro mne důležitých, které se zapsaly do mé paměti natolik, že je stále nosím sebou. Za prvé to byly dva výroky lidí, kterých jsem si vážil pro jejich službu, ale i pro ně samotné. První byl Přemek Kopeček, který mi jednou řekl něco v tomto smyslu: Lidé potřebují dostat to nejlepší, a to platí i o těch posledních. Zapamatoval jsem si to a mnohokrát si ověřil, že když dáváme to nejlepší (ne jen to, co zbylo), pak to Bůh používá a proměňuje lidi, dělá zázraky v lidských srdcích. Druhý výrok byl výrok Mika Stannetta, který mi řekl: Když uvidíš již zdálky přicházet bezdomovce, musíš ho milovat, i když nevíš s čím a v jakém stavu přichází. Tyto dvě věci si nosím stále s sebou a jsou mi velmi blízké. Další věc, která se toho roku stala, bylo setkání s W. v/d Harstem, tehdy plukovníkem AS, který byl hlavním tajemníkem územního velitele. Přijeli s K. Tingou i se svými ženami na noclehárnu jen tak na kafe. Poseděli v nově vytvořeném posezení pod třešní a při odchodu se plk. Harst ke mně otočil, objal mne a svou ne dobrou češtinou mi řekl: Bude z tebe dobrý důstojník. V té době jsme nebyli ani vojáky, natož abychom mysleli na to stát se důstojníky. Byli jsme stále členové Apoštolské církve a vedli jsme tam skupinku. Od té chvíle jsem však nad tím přemýšlel a tento rozhovor jsem měl uschovaný v srdci, kde pomalu nebo spíše rychle pracoval. Byly to však i méně příjemné věci, které nás toho roku potkaly. V mé kanceláři si dali schůzku dva ředitelé ubytoven. Když jsem si byl v kanceláři něco vyzvednout, byl jsem svědkem jejich rozhovoru o jejich zaměstnancích. Šokovaly mě jejich názory a pohrdání zaměstnanci. Dlouho jsem se z toho vzpamatovával zvláště proto, že jsem je měl za skvělé křesťany. Nepochopil jsem, že ne každý měl skvělý tým, jakým jsme byli my. Později, když jsme byli na jiných místech, jsem si to uvědomil.

13 Také jsem měl často tendenci mluvit zle o některých pracovnících, ale Bůh mi vždy ukázal a ukazuje obraz, který jsem tenkrát viděl, abych jednal jinak. Na pracovišti nejsou vždy nejlepší vztahy a někdy se můžeme oprávněně zlobit, měli bychom si však rychle uvědomit, jak mluvíme a smýšlíme o druhých. Jít k Bohu s pokáním a prosit o změnu v srdci. Bez toho bychom zahořkli a nemohli dál tuto práci/službu dělat, ať jsme v jakékoli pozici. Prvním, kdo oslavoval své narozeniny v upravené zahradě, jsem byl já sám. V červenci toho roku mi bylo čtyřicet a sešli se tam nejbližší přátelé a spolupracovníci a má sestra. Byla to jediná velká oslava mých narozenin, kterou mi připravili jiní. V té době byla Stáňa v jiném stavu. I když jsme se skvěle bavili a málem usmáli k smrti, po těchto narozeninách musela Stáňa do nemocnice. Přišli jsme o nenarozenou holčičku. Hned po tom, co Stáňu propustili z nemocnice, nám Přemek s Martou poskytli útočiště v Krnově, kde jsme několik dní jen chodili po městě a odpočívali a hlavně nemuseli s nikým mluvit. Všechno však jednou musí skončit a i my jsme se museli vrátit do Havířova a pokračovat ve službě. Bylo toho mnoho, co v tom roce měl Bůh ještě připravené. Philippa Smalová se vrátila do Anglie a místo ní přišli noví důstojníci a děly se i nové věci kolem nás. MIMOŘÁDNÉ AKCE V KOMUNITNÍM CENTRU V PRAZE března 2013 od 9.30 hodin - setkání Radostného stáří s p. Kábrtem 21. března 2013 od 9.00 hodin přednáška o tučňácích 28. března 2013 od 9.00 hodin Hod beránka 8. dubna dubna 2013 pobyt Radostného stáří v Jiřetíně pod Jedlovou 25. dubna 2013 přednáška o včelách

14

15 Vážený pane Kábrte, dovolte mi, abych Vám jménem Radostného stáří poděkovala za vše, co jste za ta léta pro nás všechny a vůbec pro Armádu spásy udělal. Děkuji Vám za Vaše smysluplná, procítěná a srozumitelná nedělní kázání, která jste občas v Biskupcové míval. Děkuji Vám za všechny cesty, ať jste nás vezl kamkoliv. Vždy jste nás pobavil, poučil a i nějakou sladkostí podaroval a vždy bezpečně dopravil zpět. Pane Kábrte, přeji Vám, aby Váš nový domov Pán Bůh požehnal a prozářil svojí přítomností, Vaše zdraví ochraňoval a aby další dny v kalendáři Vašeho života byly šťastné, spokojené a splnily vše, co od Vašeho rozhodnutí očekáváte. Přeji Vám pokoj v duši a radost v srdci. Magdalena Hatajová VŠICHNI SE PŘIPOJUJEME!!! A H O J!!!!!!!!

16 PROGRAM SBORU V BŘEZNU 2013 Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 MIMOŘÁDNÉ AKCE DEN DARŮ OD HOD. ROZLOUČENÍ S PAVLEM KÁBRTEM (STĚHOVÁNÍ A ODCHOD DO DŮCHODU) HOD. KONCERT BANDU AS ZE ŠVÝCARSKA ANDĚL HOD. VELKÝ PÁTEK VE SBORU V LIDICKÉ BOHOSLUŽBY V HOD. VELIKONOČNÍ KONCERT AS V PALÁCI AKROPOLIS KUBELÍKOVA 27, PRAHA 3 POUZE NA VSTUPENKY (VSTUPENKY U VEDOUCÍHO SBORU) V HOD. KONCERT BANDU AS ZE ŠVÝCARSKA - ANDĚL Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně)

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně) Sborový zpravodaj prosinec 2012 VÁNOČNÍ (text písně) Důvěra a láska Tvá vložila ho v náruč lidskou vydal jsi ho světu bezbranného nevinného Pohleď tam k horám pod hvězdu betlémskou na seně spí tam Pán

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce 2. lekce RODINNÝ VZTAH "Otče náš... " (Mt 6,9) Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá rada. Člověk typu "Já jsem

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více