2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob"

Transkript

1 Úvod ÚVOD Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepatří mezi zákony, které by byly jasné již po pouhém přečtení jeho jednotlivých ustanovení. Ani po jeho posledních novelách čítajících několik set změn se situace o mnoho nezlepšila. Přitom novel zákona je za poslední dva roky již tolik, že se mnoho poplatníků přestává právem orientovat i v tom, od kdy je to či ono ustanovení zákona vlastně účinné. Stejně jako v roce 2003, kdy v nakladatelství Sagit vyšla publikace Praktický průvodce zákonem o daních z příjmů, která byla záhy čtenáři rozebrána, i nyní jsem se rozhodl účetním, ekonomům, finančním ředitelům a vedoucím ekonomických oddělení a obchodních společností, daňovým poradcům a auditorům, podnikatelům a dalším lidem přicházejícím do styku s daněmi usnadnit jejich práci a přiblížit jim zákon o daních z příjmů jednoduchým, srozumitelným a přitom poměrně vyčerpávajícím způsobem. Publikace obsahuje stovky výstižných a srozumitelných komentářů a příkladů k celému zákonu o daních z příjmů. Originální je v ní zejména to, že: komentáře a příklady jsou až na několik výjimek ke každému odstavci zákona, a pokud je odstavec dále členěn na písmena a v rámci nich dále na body, tak jsou komentáře a příklady podrobně uvedeny až u této úrovně, komentáře, příklady a citace z jiných zákonů, na které je v zákoně o daních z příjmů odkazováno, jsou uvedeny ihned pod zněním příslušného paragrafu, odstavce, písmena či bodu zákona, zákon je komentován do hloubky tak, aby další informace nemusel čtenář hledat v jiných zákonech. V této publikaci je optimálně na jedno místo soustředěno značné množství potřebných daňových, účetních, právních a dalších souvisejících informací, jednotlivé komentáře jsou systémově zpracovány tak, aby zjednodušily práci při řešení daňových situací. Pokud komentář nebo příklad výjimečně chybí, tak je to proto, že mi připadalo samotné znění příslušného paragrafu, odstavce apod. dostatečné a srozumitelné a nebylo ho proto třeba v podstatě jenom opakovat. V publikaci jsou také v co nejširší míře zastoupena různá sdělení a pokyny Ministerstva financí, jejichž citace je označena kurzívou. Platné znění zákona o daních z příjmů je v publikaci uvedeno tučným písmem, přičemž části textů novelizované s účinností od roku 2005 jsou vyznačeny podtrženým písmem. Symbol znamená, že při novelizaci byla část textu vypuštěna. Publikace vychází ze stavu právní úpravy k Je-li v příkladech, komentářích nebo upozorněních odkazováno pouze na ustanovení konkrétního paragrafu, odstavce či písmena (a nevyplývá-li z textu něco jiného), má se namysli ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/2000 Sb., zákony č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 50/2002 Sb., č. 128/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 210/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 19/2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 49/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 280/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 676/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 357/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčním sdělením Sbírky zákonů o opravách chyb uveřejněným v částkách 38/1993 Sb., 81/1993 Sb., 12/1994 Sb., 29/1994 Sb., 33/1994 Sb., 5/1995 Sb., 88/1997 Sb. a 29/2003 Sb. Mým cílem při psaní bylo dát čtenářům k dispozici praktickou pomůcku, ve které bude možné najít na jednom místě maximum informací ke správné a účinné aplikaci zákona o daních z příjmů. Věřím, že tohoto cíle bylo dosaženo. autor 10

2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 3/2000 Sb., zákony č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 99/2001 Sb.), č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 50/2002 Sb., č. 128/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 210/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 19/2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 49/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 90/2004 Sb.), č. 257/2004 Sb., č. 280/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 676/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 357/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčním sdělením Sbírky zákonů o opravách chyb uveřejněným v částkách 38/1993 Sb., 81/1993 Sb., 12/1994 Sb., 29/1994 Sb., 33/1994 Sb., 5/1995 Sb., 88/1997 Sb. a 29/2003 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zdaňování upravené tímto zákonem 1 Tento zákon upravuje a) daň z příjmů fyzických osob, b) daň z příjmů právnických osob. Jde o úvodní stanovení toho, co tento zákon upravuje. Zákon o daních z příjmů upravuje pouze daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Co se považuje za příjem, je uvedeno v dalších ustanoveních ZDP. Tento zákon tak neupravuje např. daň při nabytí majetku na základě dědictví či darování, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Poplatníkem rozumí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSDP ), osobu, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Ještě se budeme v tomto zákoně setkávat s dalším pojmem, a to plátce daně. Plátcem daně se zase podle ZSDP rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Pokud je tedy fyzická osoba např. zaměstnancem, tak se budou zdaňovat její příjmy z pracovního poměru, a proto je poplatníkem. Finančnímu úřadu však daň nebude odvádět sama, protože to udělá za ni její zaměstnavatel. Ten je povinen zaměstnanci ze zdanitelné mzdy srazit zálohu na daň (případně srazit daň podle zvláštní sazby daně) a odvést ji svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Zaměstnavatel je tak oním plátcem daně. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 2 odst. 1 (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci ). Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, a to bez ohledu na občanství, zapsání nebo nezapsání do obchodního rejstříku nebo věk. Poplatníky se tak mohou stát (a v praxi také stávají) i nezletilé děti. 11

3 2 odst. 1 Podle 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále občanský zákoník ), platí, že způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí. V 8 občanského zákoníku je zase stanoveno, že způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí, která se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. V 9 občanského zákoníku je uvedeno, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Pro daňové účely stanoví ZSDP v 9 odst. 1, že každý může před správcem daně samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti.v 10odst. 1 je zase uvedeno, že za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci 7). Poznámka pod čarou nás odkazuje na 26 a 27 občanského zákoníku, ve kterých je uvedeno, kdo je zákonným zástupcem fyzických osob nezpůsobilých k právním úkonům. Poplatníky se mohou stát (a v praxi také stávají) i nezletilé děti. Děti dosahují příjmy například hraním ve filmech, získávají hodnotné ceny při různých sportovních soutěžích, získávají úroky na vkladových účtech v bankách, na které jim spoří jejich rodiče. V případě vzniku povinnosti podat daňové přiznání, podávají ho za nezletilé dítě jeho rodiče a ti také budou jednat za dítě před správcem daně (podle 36 zákona o rodině zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé, jeho rodiče). Upozornění: Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby bez ohledu na jejich občanství. Ustanovení našeho ZDP tak platí i pro Slováky, Němce a další cizince. To znamená, že i na ně se například vztahuje osvobození od daně z příjmů podle 4 (např. při prodeji nemovitosti). Pokud budou cizinci povinni podat daňové přiznání, tak v něm budou uplatňovat daňové výdaje podle tohoto zákona stejným způsobem jako tuzemci. Kde by měla být daňová situace cizinců jiná než u tuzemců, tak je to v ZDP stanoveno (např.v 15odst. 3 pro případ uplatňování odečitatelných položek podle 15 odst. 1). Pokud byla se zemí cizince podepsána naším státem smlouva o zamezení dvojího zdanění u daně z příjmů, tak má tato smlouva přednost před naším ZDP, a to podle ustanovení 37. To znamená, že ustanovení ZDP se použije, jen pokud uzavřená mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Je třeba uvést, že ZDP nerozlišuje daňové poplatníky na cizince a tuzemce, ale podle rozsahu daňové povinnosti rozlišuje poplatníky na: a) poplatníky, kteří mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí ( 2 odst. 2), b) poplatníky, kteří mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky podle 22 ( 2 odst. 3). Daňová povinnost poplatníků, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Neomezenou daňovou povinnost, která znamená, že poplatník zdaňuje nejen příjmy dosažené na území naší republiky, ale dosažené i kdekoliv na světě, má u nás ten poplatník, který splní alespoň jednu z těchto 2 stanovených podmínek: má na našem území bydliště (definice bydliště je uvedena v odstavci 4), obvykle se na našem území zdržuje (jak se tato druhá podmínka posuzuje je uvedeno v odstavci 4). Pro zjednodušení nazývejme takového poplatníka v praxi vžitým označením - daňový rezident. Daňový rezident je obecně povinen ve svém daňovém přiznání uvádět nejen příjmy dosažené ze zdrojů na území České republiky, ale také i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč podle 38. Příjmy ze zdrojů v zahraničí jsou obvykle v zahraničí podrobeny dani a dani podléhají podruhé i v tuzemsku. Aby nedocházelo ke dvojímu zdaňování příjmů, jsou mezi státy uzavírány dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 12

4 2 odst. 2 Mezinárodní smlouvy nejčastěji používají pro vyloučení dvojího zdanění dvě metody, které jsou stanoveny zpravidla v článku 22 nebo 23 těchto smluv: a) metodu vynětí s výhradou progrese, kdy je na základ daně (bez příjmů ze zahraničí) aplikována míra zdanění vypočtená ze základu daně včetně zahraničního příjmu, b) metodu prostého zápočtu, kdy je možno na daňovou povinnost započítat maximálně takovou část daně, která by na daný příjem připadla ve státě rezidenta. Nezapočtenou část daně je možno uplatnit v souladu s 24 odst. 2 písm. ch) jako daňový výdaj. K má naše republika uzavřeno více než 70 smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, jejichž přehled je uveden u 38f. Zde jsou také stanoveny zásady pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí slouží příloha č. 3 stávajícího daňového přiznání typ B. V pokynech k této příloze je výpočtová technika vyloučení dvojího zdanění metodou vynětí s výhradou progrese a metodou prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí celkem srozumitelně popsána. Pokud má daňový rezident příjmy ze země, se kterou naše republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění neuzavřela, tak při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí nelze podle smlouvy postupovat, protože smlouva neexistuje. Daň zaplacená v tomto státě však bude uznána jako výdaj snižující příjem ze zahraničí, a to podle 6 odst. 13 a 24 odst. 2 písm. ch). Živnostník bydlel v roce 2005 spolu se svou rodinou ve stálém bytě v Ostravě. Kromě příjmů ze živnosti pronajímal také svou chatu na Slovensku. Živnostník je v ČR daňovým rezidentem a má povinnost uvést ve svém daňovém přiznání nejen příjmy ze živnosti, ale také i příjmy z pronájmu chaty na Slovensku. V příloze č. 2 stávajícího daňového přiznání uvede příjmy za pronájem chaty, které si může snížit o související daňové výdaje podle našeho ZDP. Podle článku 6 smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Příjmy z nemovitého majetku), kterou má naše republika se Slovenskem uzavřenu, platí, že příjmy z pronájmu chaty na Slovensku budou zdaňovány na Slovensku. Aby nedošlo k jejich zdanění podruhé u nás, tak z článku 22 (Vyloučení dvojího zdanění) smlouvy vyplývá, že daň zaplacená živnostníkem na Slovensku mu bude započtena na jeho celkovou daňovou povinnost v ČR. Jedná se o metodu zápočtu prostého, kdy jednoduše řečeno platí, že v poměru v jakém se podílí základ daně u příjmů ze zahraničí na celkovém základu daně poplatníka, bude vypočtena i poměrná částka daně z celkově vypočtené daně, kterou lze maximálně započítat. Částku daně zaplacené v zahraničí, která nebyla započtena, si může poplatník uplatnit jako daňový výdaj v následujícím zdaňovacím období [ 24 odst. 2 písm. ch)]. Povinnost zdaňovat u nás za rok 2005 všechny své celosvětové příjmy bude mít např. i odborník z Tchaj-wanu, který na území České republiky sice bydliště nemá, ale pracuje u nás pro jednu pražskou akciovou společnost, a to déle než 183 dnů v roce Je tak totiž oním poplatníkem obvykle se zdržujícím na našem území, který má u nás také neomezenou celosvětovou daňovou povinnost. Upozornění: Ve Finančním zpravodaji č. 1/2/1999 byl uveřejněn Pokyn D-190 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále pokyn D-190 ). Tento pokyn není pro poplatníky právně závazný, protože nesplňuje podmínky pro to, aby byl považován za obecně závazný právní předpis. Ministerstvo financí jej vydalo v zájmu zajištění jednotného uplatňování ZDP a vyjadřuje tak svůj názor k některým ustanovením zákona o daních z příjmů. Některé tyto názory jsou v souladu s platným zákonem, některé jsou s ním v rozporu. U odpovídajících ustanovení ZDP bude poukázáno i na názory ministerstva z tohoto pokynu, ale i jiných aktuálních pokynů, vztahujících se k problematice ZDP. Stanovisko Ministerstva financí V souvislosti s tímto odstavcem se v pokynu D-190 uvádí, že: Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice ( 2 odst. 2 nebo 3) v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. V případě vzniku neomezené daňové povinnosti v ČR ( 2 odst. 2) v důsledku skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé zdaňovací období. 13

5 2 odst. 3 Daňová povinnost poplatníků neuvedených v odstavci 2 nebo těch, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky ( 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. Poplatník, který: a) na našem území nemá bydliště, b) a zároveň se zde ani obvykle nezdržuje, má svou daňovou povinnost omezenou pouze na příjmy, jejichž zdroj je na území České republiky (obě podmínky musí být splněny současně). Pro zjednodušení je nazýván takový poplatník v praxi vžitým označením - daňový nerezident. Které příjmy se považují za příjmy ze zdrojů na území České republiky je vyčerpávajícím způsobem stanoveno v 22. Jedná se, za podmínek v tomto odstavci stanovených, např. o: příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, příjmy ze služeb poskytovaných na území České republiky, příjmy z prodeje nebo užívání nemovitostí umístěných na našem území, příjmy z nezávislých profesí vykonávaných u nás, náhrady za poskytnutí práva na užití software, příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky. Pokud je německému společníkovi české s. r. o., který u nás nemá bydliště a pobývá u nás pouze pár dní v roce, vyplácen podíl na zisku této společnosti, tak podle 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 se tento podíl na zisku považuje za příjem ze zdrojů na území České republiky, ke kterému se vztahuje jeho daňová povinnost. Pokud by obdržel příjem, který v 22uvedený není, tak by mu u nás daňová povinnost k tomuto příjmu nevznikla. Daň však v tomto konkrétním případě německý společník sám v daňovém přiznání uvádět nebude, protože příslušnou daň mu srazí vyplácející česká společnost. Omezenou daňovou povinnost mají (a daňovými nerezidenty jsou) i ti poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Slovenský podnikatel poskytoval v roce 2005 na našem území své služby, a to po dobu 200 dní. Přitom bydliště měl v tomto období na Slovensku. Ve které zemi bude pro rok 2005 daňovým rezidentem? Protože měl slovenský podnikatel v roce 2005 na Slovensku bydliště, tak splnil kritérium rezidentství ve Slovenské republice. Protože však v tomto roce pobýval na našem území alespoň 183 dnů, tak by se stal podle 2 odst. 2 daňovým rezidentem (poplatníkem s neomezenou daňovou povinností) také v České republice a hrozilo by, že bude zdaňovat své celosvětové příjmy dvakrát u nás a na Slovensku. Aby se tomu zabránilo, tak ČR uzavřela se Slovenskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění, kde je v článku 4 odstavci 2a (Rezident) uvedeno, že jestliže je fyzická osoba rezidentem v obou smluvních státech, tak se předpokládá, že je tato osoba rezidentem v tom smluvním státě, ve kterém má stálý byt. Slovenský podnikatel je tak rezidentem (poplatníkem s neomezenou daňovou povinností) ve Slovenské republice a v ČR daňovým nerezidentem (poplatníkem s omezenou daňovou povinností). U nás mu budou za rok 2005 zdaňovány pouze příjmy, kterých dosáhl ze zdrojů na území České republiky [v tomto případě jeho příjmy za poskytnuté služby (vznikla mu stálá provozovna podle 22), které je povinen uvést v daňovém přiznání]. Na Slovensku bude v daňovém přiznání uvádět své celosvětové příjmy, přičemž dvojí zdanění příjmů z podnikání v ČR bude vyloučeno podle smlouvy metodou prostého zápočtu daně zaplacené v ČR. Omezenou daňovou povinnost na příjmy ze zdrojů na území České republiky mají (a daňovými nerezidenty jsou) i poplatníci, kteří se na našem území zdržují pouze za účelem studia nebo léčení i v případě, že se zde obvykle zdržují. Pokud u nás po celý rok 2005 (vyjma měsíců července až září) bude studovat mladík z Mexika, tak i když se zde obvykle zdržuje, bude mít daňovou povinnost pouze k příjmům plynoucím ze zdrojů na území naší republiky. 14

6 Upozornění: Posouzení toho, jestli jde o poplatníka s neomezenou celosvětovou daňovou povinností u nás nebo o poplatníka, kterému budou u nás zdaňovány jenom příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky podle 22, je pro zdaňování příjmů poplatníka a řešení dalších daňových záležitostí s tím spojených stěžejní. Kdyby byly s určením rezidenství problémy, tak je možno využít ustanovení 39 písm. b), podle kterého může Ministerstvo financí ve sporných případech rozhodnout o daňovém rezidenství (domicilu) poplatníka. Poplatník obvykle se zdržující na území České republiky, bydliště na území České republiky (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tento odstavec obsahuje v návaznosti na odstavce 2 a 3 důležité definice poplatníka obvykle se zdržujícího na území České republiky a bydliště. Rakouský občan u nás pobýval v roce 2005 v období leden až březen, potom v červnu a červenci a ještě v říjnu a listopadu. Pobýval tak u nás více než 183 dnů v kalendářním roce a stal se tak pro rok 2005 poplatníkem obvykle se zdržujícím na území České republiky. Stanovisko Ministerstva financí V souvislosti s tímto odstavcem se v pokynu D-190 uvádí, že: Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, a již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob V tomto ustanovení ZDP stanovuje, co je předmětem daně z příjmů fyzických osob. To znamená, že je zde vymezeno jaké druhy příjmů fyzických osob budou podle tohoto zákona zdaňovány (nebo osvobozeny od daně) a jaké ne. Příjmy fyzických osob zdaňované podle tohoto zákona 3 odst. 1 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen daň ) jsou a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( 6), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 6. Jde např. o příjmy z pracovního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, odměny členů představenstev akciových společností a další. b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 7. Jde např. o příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. c) příjmy z kapitálového majetku ( 8), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 8. Jde např. o podíly na zisku společnosti s ručením omezeným, dividendy z akcií, úroky z vkladů na běžných účtech, úroky z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu. 15

7 3 odst. 1 d) příjmy z pronájmu ( 9), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 9. Jde např. o příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, příjmy z pronájmu movitých věcí. e) ostatní příjmy ( 10). Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 10. Jde např. o příjmy z prodeje nemovitosti, bytu, movitých věcí a cenných papírů, pokud nejsou při prodeji zahrnuty v obchodním majetku prodávajícího, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a z převodu členských práv a povinností k družstvu, pokud nejsou při převodu zahrnuty v obchodním majetku převádějícího. Upozornění: Dosažený příjem je nutné do kategorie jednoho z výše uvedených druhů příjmů správně zařadit, protože u každého z nich se stanoví základ daně specifickým způsobem. Pokud by poplatník např. neměl živnostenské oprávnění na činnost, kterou vykonává (ačkoliv ho podle živnostenského zákona mít má), tak příjmy nemůže zahrnovat pod režim 7 (příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) a uplatňovat např. výdaje bez prokazování stanoveným procentem z příjmů. Takový příjem potom bude muset zahrnout pod daňový režim ustanovení 10 (ostatní příjmy), kde tímto způsobem nebude moci daňové výdaje uplatnit [výjimkou jsou příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)]. Kdyby ve výše uvedeném případě neuplatňoval poplatník výdaje procentem z příjmů, ale na základě skutečně vynaložených výdajů, tak by u příjmů zařazených pod daňový režim 10 nemohl uplatnit odpisy hmotného majetku ani daňově účinnou tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku. Poplatníkům lze proto doporučit, aby se starali o to, aby jimi vykonávaná činnost byla v souladu s jejich živnostenským oprávněním. Pokud je činnost vykonávaná nad jeho rámec nelenit a příslušné živnostenské oprávnění si opatřit. Vyloučení příjmů z daňového režimu podle 7 finančním úřadem a jejich zařazení pod daňový režim 10 může mít pro poplatníky velmi neblahé daňové dopady. Forma příjmu vymezeného v odstavci 1 (2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. ZDP nedefinuje jasným způsobem co se považuje za příjem ve smyslu odstavce 1, v odstavci 2 pouze uvádí, jaké formy může příjem ve smyslu odstavce 1 nabývat, aniž by i tyto formy příjmu byly precizně definovány. Za příjem peněžní však můžeme považovat příjem v penězích v hotovosti nebo úhradu připsanou na účet u peněžního ústavu (z 23 odst. 2 a10 však vyplývá, že u fyzických osob vedoucích účetnictví vstupuje do základu daně již, na základě vystavené faktury, částka zaúčtovaná na účet výnosů, i když k faktickému přijetí úhrady ještě nedošlo). Rozpoznat, jestli poplatník dosáhl příjem, není v praxi mnohdy jednoduché, protože za příjem se nepovažuje pouze příjem peněžní, ale i nepeněžní, který bývá často poplatníky opomíjen. U poplatníků, kteří účetnictví nevedou, tak dochází k nepeněžnímu příjmu např. při vzájemném zápočtu pohledávek a závazků z prodeje služeb nebo zboží, při úhradě za prodej zboží jiným zbožím odběratele apod. Podnikatel (neplátce DPH) prodal akciové společnosti své nepotřebné zásoby materiálu. Při předání zásob obdržel částečnou úhradu v hotovosti ve výši Kč a za čtrnáct dní mu zbývajících Kč bylo akciovou společností uhrazeno bankovním převodem na jeho podnikatelský účet vedený u peněžního ústavu. V obou případech má podnikatel peněžní příjem z podnikání. Podnikatel A obchodující s nábytkem prodal podnikateli B obchodujícímu s výpočetní technikou kancelářský nábytek za Kč bez DPH. Podnikatel B zaplatil podnikateli A počítačem ve stejné hodnotě. Podnikatel A tak má nepeněžní příjem z podnikání. 16

8 Nepeněžním příjmem zaměstnance je v návaznosti na 6 odst. 3 i částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Nepeněžním příjmem zaměstnance je v návaznosti na 6 odst. 6 i zjištěná částka bezplatně poskytnutého vozidla zaměstnavatele zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Pokud poplatník obdrží příjem ve smyslu odstavce 1 tak, že je zjevně v jeho prospěch plněno (a je jedno jestli v peněžní nebo nepeněžní formě zbožím či službou), tak je jasné, že má příjem odpovídající poněkud vágní definici v 3 odst. 2. Často však v praxi toto plnění ve prospěch poplatníka není ihned evidentní nebo dokonce k němu vůbec nedochází, a přesto jde podle ZDP o příjem poplatníka. Příkladem méně evidentního plnění ve prospěch poplatníka může být za stanovených podmínek v 23 odst. 6 definovaný nepeněžní příjem vlastníka (pronajímatele), kterým jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Příkladem, kdy dokonce k plnění ve prospěch poplatníka nedochází, a přesto jde o příjem, je ustanovení 23 odst. 13, podle něhož: U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, při vložení pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky, s výjimkou pohledávky podle 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena. Při postoupení pohledávek uvedených v 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny. Problém nastává zejména u postupovaných pohledávek, protože v praxi došlo většinou ke ztotožnění s výkladem pracovníků Ministerstva financí, podle nichž k příjmu ve smyslu výše uvedeného odstavce dochází již v momentě postoupení pohledávky a nikoliv až při pozdější úhradě za toto postoupení, např. v dalším zdaňovacím období. Jsou časté také případy, kdy k úhradě za postoupení z důvodů ekonomických problémů na straně postupníka vůbec nedojde, a přitom již došlo ke zdanění postupované pohledávky ve smyslu výše uvedeného odstavce. Pokud bychom se bez výhrad ztotožnili s výše uvedeným názorem pracovníků Ministerstva financí, tak by ustanovení 23 odst. 13 bylo zřejmě jediným, které by bylo v rozporu s 23 odst. 6, podle něhož se za příjmy považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění.... V případě postoupené pohledávky, kde nedošlo k úhradě za toto postoupení (a to ani v dalších zdaňovacích obdobích), totiž k žádnému plnění na straně postupitele nedochází. Přesto bych v praxi doporučoval se tohoto nesystematického výkladu pracovníků Ministerstva financí držet a postupovat tak pohledávky pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém dojde s jistotou k úhradě za toto postoupení ze strany postupníka. Ocenění nepeněžního příjmu 3 odst. 3 (3) Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu, 1a) pokud tento zákon nestanoví jinak. 1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Pokud ZDP nestanoví jinak, tak bude poplatník nepeněžní příjem oceňovat podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož platí, že: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupují- 17

9 3 odst. 3 cího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podnikatel A zaplatil podnikateli B (oba jsou neplátci DPH) za poskytnutí jeho služeb televizorem ze svých zásob zboží. Protože při prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku by byla cena televizoru Kč (při zohlednění jeho stavu, jakosti a všech okolností, které mají na cenu vliv a mohou se v souladu se zákonem o oceňování majetku promítat do výše ceny), tak nepeněžní příjem u podnikatele B bude oceněn ve výši Kč. ZDP stanoví v řadě svých ustanovení, že nepeněžní příjem se má oceňovat jinak než podle zákona o oceňování majetku. Jinak než podle zákona o oceňování majetku bude nepeněžní příjem poplatník oceňovat např. podle 23 odst. 6 u nepeněžního příjmu vlastníka (pronajímatele), kterým jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Příjmy, které nejsou předmětem daně podle tohoto zákona (4) Předmětem daně nejsou Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou znamená, že zdaňování vyjmenovaných příjmů nepřichází vůbec podle ZDP v úvahu. Mohou však být předmětem daně a být tak zdaňovány podle jiných zákonů - např. podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 1) zděděním, vydáním 2) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností, 1) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí V souvislosti s výše uvedeným vydalo Ministerstvo financí vyhlášku č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve které je uvedeno, že: Ministerstvo financí podle 39 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon ), stanoví: 1 (k 3 zákona) (1) Příjmy získané vydáním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, které nejsou předmětem daně, jsou také: a) příjmy získané oprávněnou osobou 1) tím, že jí byl vydán základní podíl na majetku družstva, 2) b) příjmy získané oprávněnou osobou 1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) pokud byly ponechány v družstvu, které bude po transformaci působit dál, c) příjmy získané oprávněnou osobou 1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) pokud byly touto osobou vloženy podle schváleného transformačního projektu do dalšího družstva nebo některého typu obchodní společnosti; není přitom rozhodující, zda je uvedený podíl vložen ve věcném plnění nebo v penězích na vklad člena družstva, společníka nebo formou převodu na akcie akciové společnosti, d) příjmy oprávněné osoby 1) z vydání dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace v nepeněžní formě. 18

10 (2) Předmětem daně však jsou příjmy z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) které byly oprávněné osobě 1) vyplaceny. Tento příjem podléhá zdanění podle 36 odst. 2 písm. c) zákona. 1) 3 odst. 4 4 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 2) 7 odst. 4 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4 Oprávněné osoby Oprávněnými osobami podle tohoto zákona jsou fyzické osoby, vymezené podle jednotlivých druhů družstev v 14, 19 a 23 tohoto zákona. 7 (4) Nároky na náhrady podle zvláštních předpisů a majetkové vklady oprávněných osob tvoří základní podíl na majetku družstev. Další podíly oprávněných osob na majetku družstva plynoucí z transformace se stanoví podle kritérií v souladu s částí třetí až pátou tohoto zákona. Součet základního podílu a dalšího podílu na majetku družstva tvoří majetkový podíl oprávněné osoby na transformovaném družstvu. Pokud poplatníkovi po nabytí výše uvedeného majetku (podle příslušných privatizačních, restitučních a rehabilitačních zákonů) z tohoto majetku plynou příjmy (např. po nabytí je nemovitost pronajímána), tak tyto příjmy už předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou. Předmětem daně z příjmů nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva. Příjmy z nich plynoucí, však už předmětem daně z příjmů jsou. Pokud matka daruje synovi akcie Komerční banky, tak nabytí těchto akcií nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale bude předmětem daně darovací [podle 19 odst. 3 písm. b) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí však může za stanovených podmínek být od daně darovací osvobozeno nabytí cenných papírů až do částky Kč]. Obdrží-li pak syn dividendy z těchto akcií, tak tento příjem předmětem daně z příjmů už bude (jedná se totiž o příjem z kapitálového majetku podle 8). Upozornění: I když platí, že příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva nejsou předmětem daně z příjmů, tak je zde výjimka v tom, že dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti a funkčními požitky podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností předmětem daně z příjmů jsou. Dostane-li zaměstnanec k životnímu jubileu od firmy dar, tak je tento příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, protože se jedná o dar přijatý v souvislosti s výkonem činnosti podle 6. V tomto paragrafu je také stanoveno, za jakých podmínek může být tento dar u zaměstnance od daně z příjmů osvobozen. Pokud podnikatel dostane od svého obchodního partnera za dlouhodobou solidní obchodní spolupráci zlaté hodinky, tak je tento příjem také předmětem daně z příjmů fyzických osob, protože se jedná o dar přijatý v souvislosti s podnikáním. Za jakých podmínek může být tento dar u podnikatele osvobozen od daně z příjmů, je stanoveno v 4 odst. 1 písm. za). Upozornění: I když platí, že dary přijaté v souvislosti s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem daně z příjmů, tak i zde je výjimka, protože předmětem daně z příjmů u fyzických osob provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Dostane-li zubní lékař provozující soukromou zubní ordinaci peněžní dar na zakoupení nové zdravotnické techniky, tak tento příjem ve formě daru není předmětem daně z příjmů. Tento dar bude sice předmětem daně darovací, ale podle 20 odst. 11 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí bude od daně darovací osvobozen, protože: Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištěm na území České republiky provozujícími školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat určená na financování těchto zařízení. 19

11 3 odst. 4 Pokud je v rodině nějaký lékař, který provozuje soukromé zdravotnické zařízení, tak se dá naprosto legálně využít výše uvedené i tak, že například otec, jehož základ daně je dejme tomu Kč, daruje svému synovi, lékaři provozujícímu toto zdravotnické zařízení, Kč na financování tohoto zařízení. Nakonec budou spokojeni oba: u syna bude tato částka nezdaněna a otec, který mu s financováním jeho zdravotnického zařízení pomohl, si bude moci o Kč snížit základ daně. Obdobně je možno postupovat např. i v případě, že někdo v příbuzenstvu provozuje soukromé školské zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. b) úvěry a půjčky s výjimkou 1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka, Předmětem daně nejsou úvěry a půjčky (až na výše uvedené výjimky). Jestliže si poplatník půjčí od někoho určitý obnos, tak tento příjem nebude zdaňovat, protože není předmětem daně. Pokud naopak poplatník někomu půjčí peníze, tak úrok, který za půjčení peněz obdrží, předmětem daně z příjmů fyzických osob je. V praxi se často stává, že poplatník někomu půjčí peníze a on mu je nevrací. Proto se pokusí po čase tuto pohledávku vzniklou na základě této půjčky úplatně postoupit. Když tuto pohledávku někdo nabude, tak obvykle hluboko pod cenou. Pokud se potom tomuto novému majiteli pohledávky podaří vymoci od dlužníka větší příjem, než je cena, za kterou pohledávku nabyl, tak je tento rozdíl předmětem daně. Pan A půjčil panovi B Kč. Pan B se nemá ke splácení půjčky, a proto se pan A rozhodne pohledávku za ním úplatně postoupit. Nabude ji nakonec pan C, a to za Kč. Protože je ve vymáhání důraznější, tak se mu nakonec podaří od dlužníka celou půjčku vymoci. Částka ve výši Kč ( ) však bude u pana C předmětem daně. Pokud by po vzájemné dohodě s dlužníkem nakonec obdržel pan C pouze Kč, tak bude u něj předmětem daně Kč ( ). V praxi se často stává, že podnikateli je uhrazeno za jeho dodávku zboží nebo služeb směnkou s určitou lhůtou její splatnosti. Podnikatel však potřebuje peníze dříve, a proto se obrátí na banku, která mu na základě předložené směnky poskytne eskontní úvěr. Pokud poplatník vede daňovou evidenci podle 7b, tak bude u něj předmětem daně již tento přijatý eskontní úvěr. c) příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 1b) 1b) 143a občanského zákoníku. 143a (1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. (2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. (3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně. (4) Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uzavřenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. 20

12 Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů je možné uzavřít smluvně formou notářského zápisu. Touto smlouvou mohou manželé měnit rozsah společného jmění v souladu s 143a občanského zákoníku. U toho z manželů, u kterého v souvislosti s uzavřením této smlouvy plyne peněžní i nepeněžní příjem z rozšíření nebo zúžení společného jmění, není tento příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob. d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit, 1c) 1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb. Čl. 37 Vyškrtnutí stížností 1. Soud může v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí stížnosti ze svého seznamu případů, jestliže okolnosti vedou k závěru, že a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo b) věc již byla vyřešena, nebo c) z jakéhokoliv jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není důvodné pokračovat v posuzování stížnosti. Soud však pokračuje v posuzování stížnosti, vyžaduje-li to dodržování lidských práv zaručených Úmluvou a Protokoly k ní. Čl. 39 Dosažení smírného urovnání Je-li dosaženo smírného urovnání, vyškrtne Soud případ ze svého seznamu formou rozhodnutí, které se omezí na stručné vylíčení skutečností a přijatého řešení. Čl. 41 Spravedlivé zadostiučinění Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění. Podle ustanovení článků 37, 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění 11. protokolu k této Úmluvě, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb., může být Evropským soudem pro lidská práva jednak přiznáno spravedlivé zadostiučinění v penězích, jednak vzato na vědomí, že strany (žalovaný stát a stěžovatel) v řízení před ním uzavřely v některé fázi řízení smír, takže je na místě vyškrtnout stížnost ze seznamu stížností. Příjem vyplývající z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nebo ze smírného urovnání záležitosti před ním není předmětem daně z příjmů. e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair). Upozornění: Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou i jiné příjmy než příjmy vymezené v 3. Velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně, je např. pro zaměstnance uvedena v 6 odst. 7 (například náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách, náhrady za opotřebení vlastního nářadí potřebného pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce), které jsou podrobně popsány v další části publikace. V návaznosti na 7 odst. 12 se zase za příjmy podle 7 odst. 1 písm. d) nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách. Osvobození příjmů od daně 4 Osvobození od daně I když je příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, tak to ještě neznamená, že se vždy zdaní. ZDP v tomto paragrafu vymezuje desítky druhů příjmů fyzických osob, které mohou být za určitých okolností od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. 4 21

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. Mezinárodní zdanění 1. Úvod... 1 2. Mezinárodní dvojí zdanění... 1 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění... 2 4. Typová struktura smlouvy... 3 5. Přehled ustanovení smlouvy... 3 6. Vyloučení dvojího zdanění

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad Kurzové přepočty v účetnictví a daních RNDr. Ivan BRYCHTA umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad 1 Jazykový rozbor kurs versus kurz zkoumaný předpis

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více