2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob"

Transkript

1 Úvod ÚVOD Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepatří mezi zákony, které by byly jasné již po pouhém přečtení jeho jednotlivých ustanovení. Ani po jeho posledních novelách čítajících několik set změn se situace o mnoho nezlepšila. Přitom novel zákona je za poslední dva roky již tolik, že se mnoho poplatníků přestává právem orientovat i v tom, od kdy je to či ono ustanovení zákona vlastně účinné. Stejně jako v roce 2003, kdy v nakladatelství Sagit vyšla publikace Praktický průvodce zákonem o daních z příjmů, která byla záhy čtenáři rozebrána, i nyní jsem se rozhodl účetním, ekonomům, finančním ředitelům a vedoucím ekonomických oddělení a obchodních společností, daňovým poradcům a auditorům, podnikatelům a dalším lidem přicházejícím do styku s daněmi usnadnit jejich práci a přiblížit jim zákon o daních z příjmů jednoduchým, srozumitelným a přitom poměrně vyčerpávajícím způsobem. Publikace obsahuje stovky výstižných a srozumitelných komentářů a příkladů k celému zákonu o daních z příjmů. Originální je v ní zejména to, že: komentáře a příklady jsou až na několik výjimek ke každému odstavci zákona, a pokud je odstavec dále členěn na písmena a v rámci nich dále na body, tak jsou komentáře a příklady podrobně uvedeny až u této úrovně, komentáře, příklady a citace z jiných zákonů, na které je v zákoně o daních z příjmů odkazováno, jsou uvedeny ihned pod zněním příslušného paragrafu, odstavce, písmena či bodu zákona, zákon je komentován do hloubky tak, aby další informace nemusel čtenář hledat v jiných zákonech. V této publikaci je optimálně na jedno místo soustředěno značné množství potřebných daňových, účetních, právních a dalších souvisejících informací, jednotlivé komentáře jsou systémově zpracovány tak, aby zjednodušily práci při řešení daňových situací. Pokud komentář nebo příklad výjimečně chybí, tak je to proto, že mi připadalo samotné znění příslušného paragrafu, odstavce apod. dostatečné a srozumitelné a nebylo ho proto třeba v podstatě jenom opakovat. V publikaci jsou také v co nejširší míře zastoupena různá sdělení a pokyny Ministerstva financí, jejichž citace je označena kurzívou. Platné znění zákona o daních z příjmů je v publikaci uvedeno tučným písmem, přičemž části textů novelizované s účinností od roku 2005 jsou vyznačeny podtrženým písmem. Symbol znamená, že při novelizaci byla část textu vypuštěna. Publikace vychází ze stavu právní úpravy k Je-li v příkladech, komentářích nebo upozorněních odkazováno pouze na ustanovení konkrétního paragrafu, odstavce či písmena (a nevyplývá-li z textu něco jiného), má se namysli ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/2000 Sb., zákony č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 50/2002 Sb., č. 128/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 210/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 19/2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 49/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 280/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 676/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 357/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčním sdělením Sbírky zákonů o opravách chyb uveřejněným v částkách 38/1993 Sb., 81/1993 Sb., 12/1994 Sb., 29/1994 Sb., 33/1994 Sb., 5/1995 Sb., 88/1997 Sb. a 29/2003 Sb. Mým cílem při psaní bylo dát čtenářům k dispozici praktickou pomůcku, ve které bude možné najít na jednom místě maximum informací ke správné a účinné aplikaci zákona o daních z příjmů. Věřím, že tohoto cíle bylo dosaženo. autor 10

2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 3/2000 Sb., zákony č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 99/2001 Sb.), č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 50/2002 Sb., č. 128/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 210/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 19/2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 49/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 90/2004 Sb.), č. 257/2004 Sb., č. 280/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 676/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 357/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčním sdělením Sbírky zákonů o opravách chyb uveřejněným v částkách 38/1993 Sb., 81/1993 Sb., 12/1994 Sb., 29/1994 Sb., 33/1994 Sb., 5/1995 Sb., 88/1997 Sb. a 29/2003 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zdaňování upravené tímto zákonem 1 Tento zákon upravuje a) daň z příjmů fyzických osob, b) daň z příjmů právnických osob. Jde o úvodní stanovení toho, co tento zákon upravuje. Zákon o daních z příjmů upravuje pouze daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Co se považuje za příjem, je uvedeno v dalších ustanoveních ZDP. Tento zákon tak neupravuje např. daň při nabytí majetku na základě dědictví či darování, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Poplatníkem rozumí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSDP ), osobu, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Ještě se budeme v tomto zákoně setkávat s dalším pojmem, a to plátce daně. Plátcem daně se zase podle ZSDP rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Pokud je tedy fyzická osoba např. zaměstnancem, tak se budou zdaňovat její příjmy z pracovního poměru, a proto je poplatníkem. Finančnímu úřadu však daň nebude odvádět sama, protože to udělá za ni její zaměstnavatel. Ten je povinen zaměstnanci ze zdanitelné mzdy srazit zálohu na daň (případně srazit daň podle zvláštní sazby daně) a odvést ji svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Zaměstnavatel je tak oním plátcem daně. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 2 odst. 1 (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci ). Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, a to bez ohledu na občanství, zapsání nebo nezapsání do obchodního rejstříku nebo věk. Poplatníky se tak mohou stát (a v praxi také stávají) i nezletilé děti. 11

3 2 odst. 1 Podle 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále občanský zákoník ), platí, že způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí. V 8 občanského zákoníku je zase stanoveno, že způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí, která se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. V 9 občanského zákoníku je uvedeno, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Pro daňové účely stanoví ZSDP v 9 odst. 1, že každý může před správcem daně samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti.v 10odst. 1 je zase uvedeno, že za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci 7). Poznámka pod čarou nás odkazuje na 26 a 27 občanského zákoníku, ve kterých je uvedeno, kdo je zákonným zástupcem fyzických osob nezpůsobilých k právním úkonům. Poplatníky se mohou stát (a v praxi také stávají) i nezletilé děti. Děti dosahují příjmy například hraním ve filmech, získávají hodnotné ceny při různých sportovních soutěžích, získávají úroky na vkladových účtech v bankách, na které jim spoří jejich rodiče. V případě vzniku povinnosti podat daňové přiznání, podávají ho za nezletilé dítě jeho rodiče a ti také budou jednat za dítě před správcem daně (podle 36 zákona o rodině zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé, jeho rodiče). Upozornění: Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby bez ohledu na jejich občanství. Ustanovení našeho ZDP tak platí i pro Slováky, Němce a další cizince. To znamená, že i na ně se například vztahuje osvobození od daně z příjmů podle 4 (např. při prodeji nemovitosti). Pokud budou cizinci povinni podat daňové přiznání, tak v něm budou uplatňovat daňové výdaje podle tohoto zákona stejným způsobem jako tuzemci. Kde by měla být daňová situace cizinců jiná než u tuzemců, tak je to v ZDP stanoveno (např.v 15odst. 3 pro případ uplatňování odečitatelných položek podle 15 odst. 1). Pokud byla se zemí cizince podepsána naším státem smlouva o zamezení dvojího zdanění u daně z příjmů, tak má tato smlouva přednost před naším ZDP, a to podle ustanovení 37. To znamená, že ustanovení ZDP se použije, jen pokud uzavřená mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Je třeba uvést, že ZDP nerozlišuje daňové poplatníky na cizince a tuzemce, ale podle rozsahu daňové povinnosti rozlišuje poplatníky na: a) poplatníky, kteří mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí ( 2 odst. 2), b) poplatníky, kteří mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky podle 22 ( 2 odst. 3). Daňová povinnost poplatníků, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Neomezenou daňovou povinnost, která znamená, že poplatník zdaňuje nejen příjmy dosažené na území naší republiky, ale dosažené i kdekoliv na světě, má u nás ten poplatník, který splní alespoň jednu z těchto 2 stanovených podmínek: má na našem území bydliště (definice bydliště je uvedena v odstavci 4), obvykle se na našem území zdržuje (jak se tato druhá podmínka posuzuje je uvedeno v odstavci 4). Pro zjednodušení nazývejme takového poplatníka v praxi vžitým označením - daňový rezident. Daňový rezident je obecně povinen ve svém daňovém přiznání uvádět nejen příjmy dosažené ze zdrojů na území České republiky, ale také i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč podle 38. Příjmy ze zdrojů v zahraničí jsou obvykle v zahraničí podrobeny dani a dani podléhají podruhé i v tuzemsku. Aby nedocházelo ke dvojímu zdaňování příjmů, jsou mezi státy uzavírány dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 12

4 2 odst. 2 Mezinárodní smlouvy nejčastěji používají pro vyloučení dvojího zdanění dvě metody, které jsou stanoveny zpravidla v článku 22 nebo 23 těchto smluv: a) metodu vynětí s výhradou progrese, kdy je na základ daně (bez příjmů ze zahraničí) aplikována míra zdanění vypočtená ze základu daně včetně zahraničního příjmu, b) metodu prostého zápočtu, kdy je možno na daňovou povinnost započítat maximálně takovou část daně, která by na daný příjem připadla ve státě rezidenta. Nezapočtenou část daně je možno uplatnit v souladu s 24 odst. 2 písm. ch) jako daňový výdaj. K má naše republika uzavřeno více než 70 smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, jejichž přehled je uveden u 38f. Zde jsou také stanoveny zásady pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí slouží příloha č. 3 stávajícího daňového přiznání typ B. V pokynech k této příloze je výpočtová technika vyloučení dvojího zdanění metodou vynětí s výhradou progrese a metodou prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí celkem srozumitelně popsána. Pokud má daňový rezident příjmy ze země, se kterou naše republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění neuzavřela, tak při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí nelze podle smlouvy postupovat, protože smlouva neexistuje. Daň zaplacená v tomto státě však bude uznána jako výdaj snižující příjem ze zahraničí, a to podle 6 odst. 13 a 24 odst. 2 písm. ch). Živnostník bydlel v roce 2005 spolu se svou rodinou ve stálém bytě v Ostravě. Kromě příjmů ze živnosti pronajímal také svou chatu na Slovensku. Živnostník je v ČR daňovým rezidentem a má povinnost uvést ve svém daňovém přiznání nejen příjmy ze živnosti, ale také i příjmy z pronájmu chaty na Slovensku. V příloze č. 2 stávajícího daňového přiznání uvede příjmy za pronájem chaty, které si může snížit o související daňové výdaje podle našeho ZDP. Podle článku 6 smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Příjmy z nemovitého majetku), kterou má naše republika se Slovenskem uzavřenu, platí, že příjmy z pronájmu chaty na Slovensku budou zdaňovány na Slovensku. Aby nedošlo k jejich zdanění podruhé u nás, tak z článku 22 (Vyloučení dvojího zdanění) smlouvy vyplývá, že daň zaplacená živnostníkem na Slovensku mu bude započtena na jeho celkovou daňovou povinnost v ČR. Jedná se o metodu zápočtu prostého, kdy jednoduše řečeno platí, že v poměru v jakém se podílí základ daně u příjmů ze zahraničí na celkovém základu daně poplatníka, bude vypočtena i poměrná částka daně z celkově vypočtené daně, kterou lze maximálně započítat. Částku daně zaplacené v zahraničí, která nebyla započtena, si může poplatník uplatnit jako daňový výdaj v následujícím zdaňovacím období [ 24 odst. 2 písm. ch)]. Povinnost zdaňovat u nás za rok 2005 všechny své celosvětové příjmy bude mít např. i odborník z Tchaj-wanu, který na území České republiky sice bydliště nemá, ale pracuje u nás pro jednu pražskou akciovou společnost, a to déle než 183 dnů v roce Je tak totiž oním poplatníkem obvykle se zdržujícím na našem území, který má u nás také neomezenou celosvětovou daňovou povinnost. Upozornění: Ve Finančním zpravodaji č. 1/2/1999 byl uveřejněn Pokyn D-190 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále pokyn D-190 ). Tento pokyn není pro poplatníky právně závazný, protože nesplňuje podmínky pro to, aby byl považován za obecně závazný právní předpis. Ministerstvo financí jej vydalo v zájmu zajištění jednotného uplatňování ZDP a vyjadřuje tak svůj názor k některým ustanovením zákona o daních z příjmů. Některé tyto názory jsou v souladu s platným zákonem, některé jsou s ním v rozporu. U odpovídajících ustanovení ZDP bude poukázáno i na názory ministerstva z tohoto pokynu, ale i jiných aktuálních pokynů, vztahujících se k problematice ZDP. Stanovisko Ministerstva financí V souvislosti s tímto odstavcem se v pokynu D-190 uvádí, že: Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice ( 2 odst. 2 nebo 3) v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. V případě vzniku neomezené daňové povinnosti v ČR ( 2 odst. 2) v důsledku skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé zdaňovací období. 13

5 2 odst. 3 Daňová povinnost poplatníků neuvedených v odstavci 2 nebo těch, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky ( 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. Poplatník, který: a) na našem území nemá bydliště, b) a zároveň se zde ani obvykle nezdržuje, má svou daňovou povinnost omezenou pouze na příjmy, jejichž zdroj je na území České republiky (obě podmínky musí být splněny současně). Pro zjednodušení je nazýván takový poplatník v praxi vžitým označením - daňový nerezident. Které příjmy se považují za příjmy ze zdrojů na území České republiky je vyčerpávajícím způsobem stanoveno v 22. Jedná se, za podmínek v tomto odstavci stanovených, např. o: příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, příjmy ze služeb poskytovaných na území České republiky, příjmy z prodeje nebo užívání nemovitostí umístěných na našem území, příjmy z nezávislých profesí vykonávaných u nás, náhrady za poskytnutí práva na užití software, příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky. Pokud je německému společníkovi české s. r. o., který u nás nemá bydliště a pobývá u nás pouze pár dní v roce, vyplácen podíl na zisku této společnosti, tak podle 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 se tento podíl na zisku považuje za příjem ze zdrojů na území České republiky, ke kterému se vztahuje jeho daňová povinnost. Pokud by obdržel příjem, který v 22uvedený není, tak by mu u nás daňová povinnost k tomuto příjmu nevznikla. Daň však v tomto konkrétním případě německý společník sám v daňovém přiznání uvádět nebude, protože příslušnou daň mu srazí vyplácející česká společnost. Omezenou daňovou povinnost mají (a daňovými nerezidenty jsou) i ti poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Slovenský podnikatel poskytoval v roce 2005 na našem území své služby, a to po dobu 200 dní. Přitom bydliště měl v tomto období na Slovensku. Ve které zemi bude pro rok 2005 daňovým rezidentem? Protože měl slovenský podnikatel v roce 2005 na Slovensku bydliště, tak splnil kritérium rezidentství ve Slovenské republice. Protože však v tomto roce pobýval na našem území alespoň 183 dnů, tak by se stal podle 2 odst. 2 daňovým rezidentem (poplatníkem s neomezenou daňovou povinností) také v České republice a hrozilo by, že bude zdaňovat své celosvětové příjmy dvakrát u nás a na Slovensku. Aby se tomu zabránilo, tak ČR uzavřela se Slovenskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění, kde je v článku 4 odstavci 2a (Rezident) uvedeno, že jestliže je fyzická osoba rezidentem v obou smluvních státech, tak se předpokládá, že je tato osoba rezidentem v tom smluvním státě, ve kterém má stálý byt. Slovenský podnikatel je tak rezidentem (poplatníkem s neomezenou daňovou povinností) ve Slovenské republice a v ČR daňovým nerezidentem (poplatníkem s omezenou daňovou povinností). U nás mu budou za rok 2005 zdaňovány pouze příjmy, kterých dosáhl ze zdrojů na území České republiky [v tomto případě jeho příjmy za poskytnuté služby (vznikla mu stálá provozovna podle 22), které je povinen uvést v daňovém přiznání]. Na Slovensku bude v daňovém přiznání uvádět své celosvětové příjmy, přičemž dvojí zdanění příjmů z podnikání v ČR bude vyloučeno podle smlouvy metodou prostého zápočtu daně zaplacené v ČR. Omezenou daňovou povinnost na příjmy ze zdrojů na území České republiky mají (a daňovými nerezidenty jsou) i poplatníci, kteří se na našem území zdržují pouze za účelem studia nebo léčení i v případě, že se zde obvykle zdržují. Pokud u nás po celý rok 2005 (vyjma měsíců července až září) bude studovat mladík z Mexika, tak i když se zde obvykle zdržuje, bude mít daňovou povinnost pouze k příjmům plynoucím ze zdrojů na území naší republiky. 14

6 Upozornění: Posouzení toho, jestli jde o poplatníka s neomezenou celosvětovou daňovou povinností u nás nebo o poplatníka, kterému budou u nás zdaňovány jenom příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky podle 22, je pro zdaňování příjmů poplatníka a řešení dalších daňových záležitostí s tím spojených stěžejní. Kdyby byly s určením rezidenství problémy, tak je možno využít ustanovení 39 písm. b), podle kterého může Ministerstvo financí ve sporných případech rozhodnout o daňovém rezidenství (domicilu) poplatníka. Poplatník obvykle se zdržující na území České republiky, bydliště na území České republiky (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tento odstavec obsahuje v návaznosti na odstavce 2 a 3 důležité definice poplatníka obvykle se zdržujícího na území České republiky a bydliště. Rakouský občan u nás pobýval v roce 2005 v období leden až březen, potom v červnu a červenci a ještě v říjnu a listopadu. Pobýval tak u nás více než 183 dnů v kalendářním roce a stal se tak pro rok 2005 poplatníkem obvykle se zdržujícím na území České republiky. Stanovisko Ministerstva financí V souvislosti s tímto odstavcem se v pokynu D-190 uvádí, že: Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, a již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob V tomto ustanovení ZDP stanovuje, co je předmětem daně z příjmů fyzických osob. To znamená, že je zde vymezeno jaké druhy příjmů fyzických osob budou podle tohoto zákona zdaňovány (nebo osvobozeny od daně) a jaké ne. Příjmy fyzických osob zdaňované podle tohoto zákona 3 odst. 1 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen daň ) jsou a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( 6), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 6. Jde např. o příjmy z pracovního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, odměny členů představenstev akciových společností a další. b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 7. Jde např. o příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. c) příjmy z kapitálového majetku ( 8), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 8. Jde např. o podíly na zisku společnosti s ručením omezeným, dividendy z akcií, úroky z vkladů na běžných účtech, úroky z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu. 15

7 3 odst. 1 d) příjmy z pronájmu ( 9), Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 9. Jde např. o příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, příjmy z pronájmu movitých věcí. e) ostatní příjmy ( 10). Definici toho, co se za tyto příjmy považuje, najdete v 10. Jde např. o příjmy z prodeje nemovitosti, bytu, movitých věcí a cenných papírů, pokud nejsou při prodeji zahrnuty v obchodním majetku prodávajícího, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a z převodu členských práv a povinností k družstvu, pokud nejsou při převodu zahrnuty v obchodním majetku převádějícího. Upozornění: Dosažený příjem je nutné do kategorie jednoho z výše uvedených druhů příjmů správně zařadit, protože u každého z nich se stanoví základ daně specifickým způsobem. Pokud by poplatník např. neměl živnostenské oprávnění na činnost, kterou vykonává (ačkoliv ho podle živnostenského zákona mít má), tak příjmy nemůže zahrnovat pod režim 7 (příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) a uplatňovat např. výdaje bez prokazování stanoveným procentem z příjmů. Takový příjem potom bude muset zahrnout pod daňový režim ustanovení 10 (ostatní příjmy), kde tímto způsobem nebude moci daňové výdaje uplatnit [výjimkou jsou příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)]. Kdyby ve výše uvedeném případě neuplatňoval poplatník výdaje procentem z příjmů, ale na základě skutečně vynaložených výdajů, tak by u příjmů zařazených pod daňový režim 10 nemohl uplatnit odpisy hmotného majetku ani daňově účinnou tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku. Poplatníkům lze proto doporučit, aby se starali o to, aby jimi vykonávaná činnost byla v souladu s jejich živnostenským oprávněním. Pokud je činnost vykonávaná nad jeho rámec nelenit a příslušné živnostenské oprávnění si opatřit. Vyloučení příjmů z daňového režimu podle 7 finančním úřadem a jejich zařazení pod daňový režim 10 může mít pro poplatníky velmi neblahé daňové dopady. Forma příjmu vymezeného v odstavci 1 (2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. ZDP nedefinuje jasným způsobem co se považuje za příjem ve smyslu odstavce 1, v odstavci 2 pouze uvádí, jaké formy může příjem ve smyslu odstavce 1 nabývat, aniž by i tyto formy příjmu byly precizně definovány. Za příjem peněžní však můžeme považovat příjem v penězích v hotovosti nebo úhradu připsanou na účet u peněžního ústavu (z 23 odst. 2 a10 však vyplývá, že u fyzických osob vedoucích účetnictví vstupuje do základu daně již, na základě vystavené faktury, částka zaúčtovaná na účet výnosů, i když k faktickému přijetí úhrady ještě nedošlo). Rozpoznat, jestli poplatník dosáhl příjem, není v praxi mnohdy jednoduché, protože za příjem se nepovažuje pouze příjem peněžní, ale i nepeněžní, který bývá často poplatníky opomíjen. U poplatníků, kteří účetnictví nevedou, tak dochází k nepeněžnímu příjmu např. při vzájemném zápočtu pohledávek a závazků z prodeje služeb nebo zboží, při úhradě za prodej zboží jiným zbožím odběratele apod. Podnikatel (neplátce DPH) prodal akciové společnosti své nepotřebné zásoby materiálu. Při předání zásob obdržel částečnou úhradu v hotovosti ve výši Kč a za čtrnáct dní mu zbývajících Kč bylo akciovou společností uhrazeno bankovním převodem na jeho podnikatelský účet vedený u peněžního ústavu. V obou případech má podnikatel peněžní příjem z podnikání. Podnikatel A obchodující s nábytkem prodal podnikateli B obchodujícímu s výpočetní technikou kancelářský nábytek za Kč bez DPH. Podnikatel B zaplatil podnikateli A počítačem ve stejné hodnotě. Podnikatel A tak má nepeněžní příjem z podnikání. 16

8 Nepeněžním příjmem zaměstnance je v návaznosti na 6 odst. 3 i částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Nepeněžním příjmem zaměstnance je v návaznosti na 6 odst. 6 i zjištěná částka bezplatně poskytnutého vozidla zaměstnavatele zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Pokud poplatník obdrží příjem ve smyslu odstavce 1 tak, že je zjevně v jeho prospěch plněno (a je jedno jestli v peněžní nebo nepeněžní formě zbožím či službou), tak je jasné, že má příjem odpovídající poněkud vágní definici v 3 odst. 2. Často však v praxi toto plnění ve prospěch poplatníka není ihned evidentní nebo dokonce k němu vůbec nedochází, a přesto jde podle ZDP o příjem poplatníka. Příkladem méně evidentního plnění ve prospěch poplatníka může být za stanovených podmínek v 23 odst. 6 definovaný nepeněžní příjem vlastníka (pronajímatele), kterým jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Příkladem, kdy dokonce k plnění ve prospěch poplatníka nedochází, a přesto jde o příjem, je ustanovení 23 odst. 13, podle něhož: U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, při vložení pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky, s výjimkou pohledávky podle 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena. Při postoupení pohledávek uvedených v 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny. Problém nastává zejména u postupovaných pohledávek, protože v praxi došlo většinou ke ztotožnění s výkladem pracovníků Ministerstva financí, podle nichž k příjmu ve smyslu výše uvedeného odstavce dochází již v momentě postoupení pohledávky a nikoliv až při pozdější úhradě za toto postoupení, např. v dalším zdaňovacím období. Jsou časté také případy, kdy k úhradě za postoupení z důvodů ekonomických problémů na straně postupníka vůbec nedojde, a přitom již došlo ke zdanění postupované pohledávky ve smyslu výše uvedeného odstavce. Pokud bychom se bez výhrad ztotožnili s výše uvedeným názorem pracovníků Ministerstva financí, tak by ustanovení 23 odst. 13 bylo zřejmě jediným, které by bylo v rozporu s 23 odst. 6, podle něhož se za příjmy považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění.... V případě postoupené pohledávky, kde nedošlo k úhradě za toto postoupení (a to ani v dalších zdaňovacích obdobích), totiž k žádnému plnění na straně postupitele nedochází. Přesto bych v praxi doporučoval se tohoto nesystematického výkladu pracovníků Ministerstva financí držet a postupovat tak pohledávky pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém dojde s jistotou k úhradě za toto postoupení ze strany postupníka. Ocenění nepeněžního příjmu 3 odst. 3 (3) Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu, 1a) pokud tento zákon nestanoví jinak. 1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Pokud ZDP nestanoví jinak, tak bude poplatník nepeněžní příjem oceňovat podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož platí, že: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupují- 17

9 3 odst. 3 cího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podnikatel A zaplatil podnikateli B (oba jsou neplátci DPH) za poskytnutí jeho služeb televizorem ze svých zásob zboží. Protože při prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku by byla cena televizoru Kč (při zohlednění jeho stavu, jakosti a všech okolností, které mají na cenu vliv a mohou se v souladu se zákonem o oceňování majetku promítat do výše ceny), tak nepeněžní příjem u podnikatele B bude oceněn ve výši Kč. ZDP stanoví v řadě svých ustanovení, že nepeněžní příjem se má oceňovat jinak než podle zákona o oceňování majetku. Jinak než podle zákona o oceňování majetku bude nepeněžní příjem poplatník oceňovat např. podle 23 odst. 6 u nepeněžního příjmu vlastníka (pronajímatele), kterým jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Příjmy, které nejsou předmětem daně podle tohoto zákona (4) Předmětem daně nejsou Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou znamená, že zdaňování vyjmenovaných příjmů nepřichází vůbec podle ZDP v úvahu. Mohou však být předmětem daně a být tak zdaňovány podle jiných zákonů - např. podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 1) zděděním, vydáním 2) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností, 1) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí V souvislosti s výše uvedeným vydalo Ministerstvo financí vyhlášku č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve které je uvedeno, že: Ministerstvo financí podle 39 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon ), stanoví: 1 (k 3 zákona) (1) Příjmy získané vydáním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, které nejsou předmětem daně, jsou také: a) příjmy získané oprávněnou osobou 1) tím, že jí byl vydán základní podíl na majetku družstva, 2) b) příjmy získané oprávněnou osobou 1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) pokud byly ponechány v družstvu, které bude po transformaci působit dál, c) příjmy získané oprávněnou osobou 1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) pokud byly touto osobou vloženy podle schváleného transformačního projektu do dalšího družstva nebo některého typu obchodní společnosti; není přitom rozhodující, zda je uvedený podíl vložen ve věcném plnění nebo v penězích na vklad člena družstva, společníka nebo formou převodu na akcie akciové společnosti, d) příjmy oprávněné osoby 1) z vydání dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace v nepeněžní formě. 18

10 (2) Předmětem daně však jsou příjmy z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace, 2) které byly oprávněné osobě 1) vyplaceny. Tento příjem podléhá zdanění podle 36 odst. 2 písm. c) zákona. 1) 3 odst. 4 4 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 2) 7 odst. 4 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4 Oprávněné osoby Oprávněnými osobami podle tohoto zákona jsou fyzické osoby, vymezené podle jednotlivých druhů družstev v 14, 19 a 23 tohoto zákona. 7 (4) Nároky na náhrady podle zvláštních předpisů a majetkové vklady oprávněných osob tvoří základní podíl na majetku družstev. Další podíly oprávněných osob na majetku družstva plynoucí z transformace se stanoví podle kritérií v souladu s částí třetí až pátou tohoto zákona. Součet základního podílu a dalšího podílu na majetku družstva tvoří majetkový podíl oprávněné osoby na transformovaném družstvu. Pokud poplatníkovi po nabytí výše uvedeného majetku (podle příslušných privatizačních, restitučních a rehabilitačních zákonů) z tohoto majetku plynou příjmy (např. po nabytí je nemovitost pronajímána), tak tyto příjmy už předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou. Předmětem daně z příjmů nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva. Příjmy z nich plynoucí, však už předmětem daně z příjmů jsou. Pokud matka daruje synovi akcie Komerční banky, tak nabytí těchto akcií nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale bude předmětem daně darovací [podle 19 odst. 3 písm. b) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí však může za stanovených podmínek být od daně darovací osvobozeno nabytí cenných papírů až do částky Kč]. Obdrží-li pak syn dividendy z těchto akcií, tak tento příjem předmětem daně z příjmů už bude (jedná se totiž o příjem z kapitálového majetku podle 8). Upozornění: I když platí, že příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva nejsou předmětem daně z příjmů, tak je zde výjimka v tom, že dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti a funkčními požitky podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností předmětem daně z příjmů jsou. Dostane-li zaměstnanec k životnímu jubileu od firmy dar, tak je tento příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, protože se jedná o dar přijatý v souvislosti s výkonem činnosti podle 6. V tomto paragrafu je také stanoveno, za jakých podmínek může být tento dar u zaměstnance od daně z příjmů osvobozen. Pokud podnikatel dostane od svého obchodního partnera za dlouhodobou solidní obchodní spolupráci zlaté hodinky, tak je tento příjem také předmětem daně z příjmů fyzických osob, protože se jedná o dar přijatý v souvislosti s podnikáním. Za jakých podmínek může být tento dar u podnikatele osvobozen od daně z příjmů, je stanoveno v 4 odst. 1 písm. za). Upozornění: I když platí, že dary přijaté v souvislosti s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem daně z příjmů, tak i zde je výjimka, protože předmětem daně z příjmů u fyzických osob provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Dostane-li zubní lékař provozující soukromou zubní ordinaci peněžní dar na zakoupení nové zdravotnické techniky, tak tento příjem ve formě daru není předmětem daně z příjmů. Tento dar bude sice předmětem daně darovací, ale podle 20 odst. 11 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí bude od daně darovací osvobozen, protože: Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištěm na území České republiky provozujícími školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat určená na financování těchto zařízení. 19

11 3 odst. 4 Pokud je v rodině nějaký lékař, který provozuje soukromé zdravotnické zařízení, tak se dá naprosto legálně využít výše uvedené i tak, že například otec, jehož základ daně je dejme tomu Kč, daruje svému synovi, lékaři provozujícímu toto zdravotnické zařízení, Kč na financování tohoto zařízení. Nakonec budou spokojeni oba: u syna bude tato částka nezdaněna a otec, který mu s financováním jeho zdravotnického zařízení pomohl, si bude moci o Kč snížit základ daně. Obdobně je možno postupovat např. i v případě, že někdo v příbuzenstvu provozuje soukromé školské zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. b) úvěry a půjčky s výjimkou 1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka, Předmětem daně nejsou úvěry a půjčky (až na výše uvedené výjimky). Jestliže si poplatník půjčí od někoho určitý obnos, tak tento příjem nebude zdaňovat, protože není předmětem daně. Pokud naopak poplatník někomu půjčí peníze, tak úrok, který za půjčení peněz obdrží, předmětem daně z příjmů fyzických osob je. V praxi se často stává, že poplatník někomu půjčí peníze a on mu je nevrací. Proto se pokusí po čase tuto pohledávku vzniklou na základě této půjčky úplatně postoupit. Když tuto pohledávku někdo nabude, tak obvykle hluboko pod cenou. Pokud se potom tomuto novému majiteli pohledávky podaří vymoci od dlužníka větší příjem, než je cena, za kterou pohledávku nabyl, tak je tento rozdíl předmětem daně. Pan A půjčil panovi B Kč. Pan B se nemá ke splácení půjčky, a proto se pan A rozhodne pohledávku za ním úplatně postoupit. Nabude ji nakonec pan C, a to za Kč. Protože je ve vymáhání důraznější, tak se mu nakonec podaří od dlužníka celou půjčku vymoci. Částka ve výši Kč ( ) však bude u pana C předmětem daně. Pokud by po vzájemné dohodě s dlužníkem nakonec obdržel pan C pouze Kč, tak bude u něj předmětem daně Kč ( ). V praxi se často stává, že podnikateli je uhrazeno za jeho dodávku zboží nebo služeb směnkou s určitou lhůtou její splatnosti. Podnikatel však potřebuje peníze dříve, a proto se obrátí na banku, která mu na základě předložené směnky poskytne eskontní úvěr. Pokud poplatník vede daňovou evidenci podle 7b, tak bude u něj předmětem daně již tento přijatý eskontní úvěr. c) příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 1b) 1b) 143a občanského zákoníku. 143a (1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. (2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. (3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně. (4) Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uzavřenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. 20

12 Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů je možné uzavřít smluvně formou notářského zápisu. Touto smlouvou mohou manželé měnit rozsah společného jmění v souladu s 143a občanského zákoníku. U toho z manželů, u kterého v souvislosti s uzavřením této smlouvy plyne peněžní i nepeněžní příjem z rozšíření nebo zúžení společného jmění, není tento příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob. d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit, 1c) 1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb. Čl. 37 Vyškrtnutí stížností 1. Soud může v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí stížnosti ze svého seznamu případů, jestliže okolnosti vedou k závěru, že a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo b) věc již byla vyřešena, nebo c) z jakéhokoliv jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není důvodné pokračovat v posuzování stížnosti. Soud však pokračuje v posuzování stížnosti, vyžaduje-li to dodržování lidských práv zaručených Úmluvou a Protokoly k ní. Čl. 39 Dosažení smírného urovnání Je-li dosaženo smírného urovnání, vyškrtne Soud případ ze svého seznamu formou rozhodnutí, které se omezí na stručné vylíčení skutečností a přijatého řešení. Čl. 41 Spravedlivé zadostiučinění Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění. Podle ustanovení článků 37, 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění 11. protokolu k této Úmluvě, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb., může být Evropským soudem pro lidská práva jednak přiznáno spravedlivé zadostiučinění v penězích, jednak vzato na vědomí, že strany (žalovaný stát a stěžovatel) v řízení před ním uzavřely v některé fázi řízení smír, takže je na místě vyškrtnout stížnost ze seznamu stížností. Příjem vyplývající z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nebo ze smírného urovnání záležitosti před ním není předmětem daně z příjmů. e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair). Upozornění: Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou i jiné příjmy než příjmy vymezené v 3. Velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně, je např. pro zaměstnance uvedena v 6 odst. 7 (například náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách, náhrady za opotřebení vlastního nářadí potřebného pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce), které jsou podrobně popsány v další části publikace. V návaznosti na 7 odst. 12 se zase za příjmy podle 7 odst. 1 písm. d) nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách. Osvobození příjmů od daně 4 Osvobození od daně I když je příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, tak to ještě neznamená, že se vždy zdaní. ZDP v tomto paragrafu vymezuje desítky druhů příjmů fyzických osob, které mohou být za určitých okolností od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. 4 21

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Právní základ Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění jako překážku volného hospodářského pohybu nejde

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

III.1 Příjmy ze závislé činnosti

III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1 Příjmy ze závislé činnosti 6 odst. 1, 2, 3 ZDP V systému jednotlivých druhů příjmů fyzických osob z hlediska zdrojů vymezených v 6 až 10 zákona o daních z příjmů mají mezi ostatními příjmy přednostní

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více