Seznam pracovních sešitů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam pracovních sešitů:"

Transkript

1 1

2 2

3 Seznam pracovních sešitů: 3 Business game č. I. CESTOVNÍ KANCELÁŘ str. 3 Business game č. II. ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE str. 13 Business game č. III. ZŘIZENÍ SPROTOVNÍHO CENTRA str. 23 Vydává Komunální a informační servis z.s.p.o. pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol. Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš 2009.

4 Business game č. I. 4 CESTOVNÍ KANCELÁŘ (Pracovní listy projektového modulu pro žáky 9. tříd základních škol předmětu IVT) Název hry: Cestovní kancelář Třída: 9. třídy, 3 5 členné týmy Předmět: Informatika praktické činnosti, zeměpis, dějepis, český jazyk, matematika, cizí jazyk, OV, RV Téma: Cestovní kancelář Časová dotace: Dva až tři měsíce, jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny Stanovení kompetencí: - komunikace - týmová práce - řešení problémů - strategie (stanovení priorit) - fyzická a duševní odolnost - autoevaluace Výstupy: Tištěný bedekr cestovní kanceláře v české a cizojazyčné mutaci Prezentace CK v Power Pointu Webová prezentace Zpracoval: Mgr. Jaroslav Hasil

5 5 Týmové role Rozdělte role v týmu. Do první tabulky podle charakteristik přiřaďte jména. Do druhé tabulky napište konkrétní osoby. Přiřaďte jména: Předseda (Vedoucí) Navrhovatel (Režisér) - klidný, dominantní, stabilní Koordinuje tým, vede ho ke spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje, jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině. - činorodý, impulzivní, dominantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě. Inovátor (Chrlič) - inteligentní, individualistický Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální náhledy, žádné detaily. Upozorňovatel (Rejpal) - racionální, stabilní, skeptický Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátor (Tahoun) - svědomitý, disciplinovaný Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních úloh, a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevovatel (Shánil) - společenský, čilý, přátelský Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor. Podporovatel (Hasič) - citlivý, mírný Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních, podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu. Dokončovatel (Dotahovač) - tichý, pečlivý, úzkostlivý Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo.

6 6 Rozdělení rolí funkcí v týmu: Ředitel (leadership) Jednatel - kouč ICT manager - specialista Webmaster - specialista Mluvčí - speaker Pravidla 1) Týmová práce pětičlenný tým. Rozdělení rolí. 2) Název a logo cestovní kanceláře (v COREL DRAW, malování). 3) Sedmidenní rekreačně poznávací zájezd po celé ČR (ve WORDU). 4) Pro každý den připravit program (např. návštěvy divadel, ZOO, sportovní podniky atd.). 5) Zajistit i rekreaci (např. sport, bazén, jízda na koních atd.). 6) Veškerá doprava hromadná nelze si najmout autobus. 7) Ubytování a stravování každý den v jiném místě. 8) Pro cizozemce lidí, věková kategorie není stanovena (v jazyce, který studuješ). Věkové kategorii přizpůsobit úroveň ubytování a program. 9) Rozpočet na osobu a rozpočet na celý zájezd. 10) Dva členové realizačního týmu jsou součástí zájezdu - zahrnout do kalkulace, včetně nákladů na odměny. Vytvořit zisk pro firmu. Výstup min. 8 stran A4 v českém jazyce, 8 stran v cizím jazyce, kalkulace, titulní strana. Výstup upravit jako: - prospekt s barevnými obrázky, všechny stánky budou mít jednotnou grafickou úpravu - prezentaci v Power Pointu - webovou prezentaci

7 Struktura výstupu 7 1. Bedekr cestovní kanceláře - Titulní strana - obsahuje: Název firmy Logo Tým - Jedné A4 odpovídá jeden den, jedno místo ( 1 stránka česky a 1 stránka cizím jazykem) 7 dní je 14 stran, na stránce jsou 2 3 obrázky - Rozpočet ubytování, doprava, program, vstupy, celodenní strava, pojištění, ostatní náklady, odměny, zisk 2. Prezentace cestovní kanceláře v Power Pointu - v nejméně osmi snímcích vložením textu, obrázků, animací viz příklad 3. Webová prezentace cestovní kanceláře - v obsahu nejméně sedm dní, název CK a logo - v hlavním okně popis jako v Power Pointu Lze transportovat na školní web (FTP, Commander )

8 Výkaz práce týmu (Dvě hodiny týdne v předmětu IVT.) 8 Po každé lekci zaznamenejte podíl jednotlivých členů týmu. DATUM POPIS ČINNOSTI (VYTVOŘENO) PODÍL ČLENŮ TÝMU PODPIS LEADRA

9 Evaluace týmu (Vámi vybrané odpovědi prosím zakroužkujte.) 9 1. Byly učitelem srozumitelně formulovány cíle a způsob realizace projektu Cestovní kancelář? ano spíše ano spíše ne ne 2. Jste spokojeni s průběhem a výsledky své práce? ano spíše ano spíše ne ne 3. Osvojili jste si nové dovednosti v oborech podnikání? ano spíše ano spíše ne ne 4. Byl pro vás projekt Cestovní kancelář přínosem? ano spíše ano spíše ne ne 5. V čem spatřujete pozitivní přínos projektu? Pro zkvalitnění či vylepšení realizace projektu Cestovní kancelář bych doporučoval/a: Pokud se vyskytly nějaké problémy nebo chcete sdělit další náměty či doporučení, popište je: Děkujeme za váš čas, názory a podněty.

10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v českém jazyce 10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v cizím jazyce a příklad rozpočtu

11 Příklad prezentace projektu cestovní kanceláře v Power Pointu 11

12 12 Příklad realizace v MS Publisher či Front Page POZNÁMKY:

13 Business game č. II. 13 ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Zpracovatel: Bc. Jan Šedivý Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si ve škole zasportovat, chcete uspořádat nějakou sportovní událost, chcete zjistit, co vše je zapotřebí k realizaci takové aktivity tohoto druhu? Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zorganizujte turnaj v míčové hře. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě turnaje v míčové hře. Cíl hry Na příkladu přípravy školního sportovního turnaje si přiblížíme některé klady i zápory soukromého podnikání (živnostenská forma). Jednotlivé kroky přípravy turnaje jsou porovnávány s různými aspekty podnikání. Učitel plní roli koordinátora činností a dohlížitele tak, aby žáci v přípravě nezapomněli na nic podstatného. Výstupem je počítačová prezentace v PowerPointu, která je na závěr prezentována a měla by přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.). Bude hodnocena, jak ostatními skupinami (vzájemné ohodnocení konkurenčních skupin), tak nezúčastněnými spolužáky. Druhým výstupem by měl být předložený rozpočet akce (vyváženost, efektivní využití dotace, viditelná snaha o minimalizaci nákladů, efektivní využití případného přebytku peněz, získání sponzorů s peněžními či naturálními dary). Rozpočet by měl být hodnocen především učitelem. Studenti spolu s učitelem by na základě těchto výstupů měli označit nejzdařilejší projekty.

14 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 14 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace,odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ IT SPECIALISTA EKONOM VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Na další stránce si funkce osob ve skupině ještě ujasni: FUNKCE VE SKUPINĚ ÚKOL VEDOUCÍ Koordinuje práci, zadává práci ostatním, kontroluje kvalitu zjištěných informací, je zodpovědný za to, že na nic podstatného se nezapomnělo, pomáhá nejvíce vytíženým, určuje pomoc nejvíce vytíženým členům skupiny. EKONOM Vypracovává rozpočet akce. IT SPECIALISTA Vypracovává prezentaci v PowerPointu (grafika, bezchybnost, celkový dojem), tabulky atd. TISKOVÝ MLUVČÍ Komunikuje s učitelem při nejasnostech. Ústně představuje závěrečnou prezentaci (10 minut) - odpovídá na případné otázky. VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Organizace vlastní části turnaje kategorie, herní systém, pravidla, rozhodčí atd.

15 15 Rozdělte si ve skupině funkce, které budou jednotliví členové plnit pomocí internetu, telefonu, počítače atd.: Skupina č. (název): JMÉNO FUNKCE ÚKOL

16 Co je potřeba zařídit při organizaci sportovního turnaje? Co je třeba objednat, zařídit, co vše je třeba započítat do celkové ceny... Vyberte témata, na nichž se shodnete všichni ve skupině. Po vyhodnocení učitelem si dopište všechno, na co jste sami zapomněli, ale přišli na to ostatní skupiny nebo to doplnil(a) pan(í) učitel(ka). Po sepsání daného seznamu se pokuste dané položky očíslovat podle toho, v jakém pořadí je zapotřebí dané věci řešit. 16 CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT Č.

17 Zadejte dílčí úkoly z tabulky jednotlivcům ve skupině 17 Tím si rozdělíte dané úkoly ve vaší pracovní skupině. Po přidělení úkolů jednotlivci ještě společně v malých okénkách očíslujte pořadí, v jakém budete dané úkoly řešit a přidáním 1 až 3 vykřičníků označte důležitost daného úkolu (od naprosto nezbytného nepostradatelného až po zanedbatelný, jehož nesplnění neovlivní realizaci vašeho projektu). V rámci zachování zásady Týmové práce si méně vytížení členové skupiny přiberou (po dohodě) pomoc s plněním úkolu více vytíženého člena (sportovního vedoucího). Toto přerozdělování úkolů (výpomoc) se může dít kdykoliv během realizace projektu (řízeno vedoucím skupiny). FUNKCE DÍLČÍ ÚKOL Č. VEDOUCÍ EKONOM IT MLUVČÍ SPORT. SEKCE

18 Materiálně-technické zabezpečení 18 Sepište soubor požadavků, které musí splňovat tělocvična (včetně zázemí) pro naši akci Napište dopis (mail) vedení škol za účelem poptávky tělocvičny - požadavků na parametry tělocvičny a zjištění ceny (Pozn.: důležité je datum konání turnaje.) Sepište seznam vhodných tělocvičen (včetně kontaktů na odpovědné osoby a ceny) Sepište seznam potenciálních rozhodčích, zdravotníků, pomocného personálu (stolek rozhodčích), zjistěte náklady na finanční odměny Vytvořte seznam vhodných turnajových cen (kde je seženeme a za kolik)

19 Sepište seznam materiálně technického zabezpečení dodávajícího přidanou hodnotu (občerstvení, pitný režim, lepší turnajové ceny, trička pro účastníky atd.), zjistěte dodavatele a jejich ceny Legislativní požadavky na realizaci turnaje Můžete v následujících dokumentech figurovat vy jako smluvní strana? Pokud ne, kdo tedy? Zjistěte legislativní požadavky na způsobilost zdravotníka Zjistěte legislativní náležitosti spojené s finančním odměňováním rozhodčích, zdravotníka, pomocného personálu (důležité pro vyúčtování akce) Pozn.: Zjistěte, o jaký druh pracovně-právního vztahu může jít (zaměstnanecký poměr, DPČ, DPP atd.), charakterizujte je a vyberte vhodný. Sepište vzor vámi zvoleného dokumentu (smlouvy, dohody) upravující vztah mezi vámi (sportovním klubem) a pracovníkem (rozhodčím, pomocným rozhodčím, zdravotníkem atd.) Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. 19

20 Sepište žádost o pronájem tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Sepište smlouvu o pronájmu tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Zjišťování potenciální účasti sponzorů Sepište seznam sponzorů a jakým způsobem mohou podpořit konání turnaje Sestavení rozpočtu turnaje Sestavte vyvážený rozpočet turnaje Pozn.: Příjmy (dotace od magistrátu, zápisné účastníků, sponzoři), výdaje x nadstandard, na základě finanční rozvahy stanovte rozsah celé akce, rozvaha, co s případným nadbytkem. 20

21 Tvorba sportovního programu turnaje 21 Na základě finanční rozvahy (kolik si můžete dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.) vytvořte sportovní program turnaje Pozn.: Herní systém turnaje (počet družstev, kategorie, pravidla jednotlivých utkání), doplňkové soutěže. Vytváření propagačních materiálů Vytvořte krátký informační letáček o turnaji, vytvořte pozvánku pro školy zvoucí k účasti v turnaji

22 Vytváření prezentace 22 Vytvořte prezentaci o chystaném turnaji v PowerPointu Pozn.: Prezentace by měla přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webových stránkách, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory. Vytvořenou prezentaci předvedete před ostatními skupinami, dále přednesete a okomentujete svůj rozpočet. Hodnocení projektu Sportovní turnaj může začít - gratulujeme! 1. Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) ( zakroužkuj ) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj).

23 Business game č. III. 23 ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Zpracovali: Mgr. Ludmila Blumenthalová, Mgr. Pavel Škramlík Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si jít po škole zasportovat, ale nejste členem žádného sportovního oddílu? Máte několik možností - do přírody, na hřiště,ale prší. Nejlepší by bylo sportovní centrum. V blízkosti vašeho bydliště se však žádné nenachází. Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zařiďte si vlastní sportovní centrum. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě zahájení provozu sportovního centra.

24 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 24 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace, odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ ZAPISOVATEL ČASOMĚŘIČ ČLEN Vedoucí: Mluvčí: Zapisovatel: řídí práci celé skupiny prezentuje výsledky práce zaznamenává získané údaje Časoměřič: Člen: sleduje čas platný člen skupiny Skupina č.(název) JMÉNO FUNKCE ÚKOL

25 Průzkum trhu v nejbližším okolí budoucího sportovního centra Anketa je výzkumná technika, kdy jsou dotazováni vybraní lidé, odpovídají dobrovolně na danou otázku. Otázky jsou jednoduché, jasně a srozumitelně podané, nenaléhá se na rychlou odpověď. Odpovědi se zaznamenávají na diktafon nebo písemně. Zjistěte, zda ve městě (obci) existují sportovní centra (odpovídají žáci, učitelé, správní zaměstnanci, náhodní chodci apod.) Výsledky ankety zapište do tabulky a vytvořte mapu sportovních zařízeních ve městě. (zakresli do připravené mapy města) 25 NÁZEV CENTRA SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ ADRESA

26 Legislativní požadavky na zřízení sportovního centra K žádosti o pronajmutí místa k provozování sportovního centra musíte doložit Živnostenský list. Živnostenský list (ŽL) je potvrzení fyzické osobě o možnosti podnikání v oboru. Pomocí Internetu, ekonomky školy apod. odpověz na tyto otázky: 26 Kdo Živnostenský list vydává? Jaké podmínky musí osoba splňovat, aby jí byl ŽL vydán? Jaké písemné dokumenty musí k získání ŽL předložit? Sportovní centrum musí odpovídat hygienickým požadavkům. Sepište seznam všech hygienických požadavků (umývárny, správné větrání apod.) Pozn. Správnost lze ověřit na každé hygienické stanici.

27 Prostory pro zřízení sportovního centra 27 Sepište všechny požadavky na prostory sportovního centra: Vytipujte na základě průzkumu vhodné lokality k pronajmutí: PROSTOR ADRESA KONTAKT

28 28 Propůjčení (zajištění nájmu) prostor pro sportovní centrum Zjistěte podle slovníku, na internetu, u učitele Čj apod., co znamenají následující pojmy. Pak si napíšete správně žádost o pronájmu a smlouvu o pronájmu. Nájemce: Pronajímatel: Nájemní smlouva: Co musí obsahovat? Výpovědní smlouva: Co musí obsahovat? Záloha: Smlouva o smlouvě budoucí: Žádost: Co musí obsahovat? Vybraný prostor PROSTOR ADRESA KONTAKT CENA

29 29 Sepište žádost o pronájem prostor: Žádost: Adresa: datum Věc: Sepište smlouvu o pronájmu prostor Smlouva: (sepište na samostatný papír)

30 Vymezení potencionálních zákazníků Na základě brainstormingu a ankety vypište potencionální zákazníky (příklad: maminky s dětmi.) 30 ZÁKAZNÍK ZÁJEM O SPORTOVNÍ ČINNOST Nabídka činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání Hledejte možnosti, jak oslovit zákazníky a přilákat je tak do centra. Vycházejte ze zájmů zákazníků, přemýšlejte o nadhodnotě (příklad zřízení dětského koutku)

31 Cvičební nářadí 31 Vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem s distribucí potřebného cvičebního nářadí. K vybavení sportovního centra patří sportovní a cvičební nářadí. Nabízíme k výběru několik možností. Zaručeně doplníte další sami. Nářadí: spinning kola, trampolíny, head chodící pásy, gymnastické balóny, podložky na cvičení, bosu půlbalóny.. Firmy, které prodávají cvičební nářadí: Grun sport, KVK, Keller. NÁŘADÍ FIRMA ADRESA KONTAKT CENA 1. spinning (kola) trampolíny head (chodící pásy) gymnastické balóny podložky na cvičení bosu (půlbalóny)

32 Reklamní kampaň 32 Reklama je činnost, která veřejně něco doporučuje možným zájemcům. Používá k tomu plakáty, inzeráty, nápisy, filmy, upoutávky, novinové články, webové stránky, fotografie, loga Vyber si jednu možnost a realizuj ji: 1) Pokuste se napsat inzerát do místních novin (stručný, jasný, výstižný, nápaditý, popřípadě doplněný fotografií) Název a adresa novin: Text: 2) Vymysli a vytvoř logo sportovního centra a název sportovního centra

33 Konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) 33 Konkurz je soutěž na obsazení určitého pracovního místa. Vypracujte požadavky na funkci cvičitelky: Sestavte konkurzní komisi (zastoupeni chlapci i dívky, lichý počet členů): Komise: JMÉNO ZAJISTÍ

34 34 Životopis Prvním zprostředkovatelem mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem je ŽIVOTOPIS. První dojem je velmi důležitý, a proto by měl uchazeč o práci vědět, co má profesní životopis obsahovat. Životopis = curriculum vitae (CV) je dokument obsahující přehled vzdělání a pracovních zkušeností. Píše se v bodech, nikoli v celých větách. Části profesního životopisu: - jméno, věk, adresa, telefon, - vzdělání od nejnovějšího k nejstaršímu - pracovní zkušenosti - od nejnovějších, funkce, firma - další vzdělání rekvalifikace, kurzy, školení (doklad) - jazykové znalosti jaká úroveň znalostí - další dovednosti řidičský průkaz apod. - zájmy nemusí se uvádět - reference kontakt na osoby, které o nás mohou něco říci - místo, datum, podpis Napiš vlastní profesní životopis:

35 Konkurzní záznam Na základě připravených kritérií a požadavků na funkci cvičitelky doplňte v průběhu konkurzu: 35 JMÉNO BODY Poznámky:

36 Slavnostní otevření sportovního centra 36 K slavnostnímu otevření sportovního centra je nutná perfektní organizace, nezapomeňte na: Slavnostní oblečení rifle a tenisky nikoho neoslní. Písemné pozvání máte jisté, že hosté nezapomenou a možná se stanou i sponzory centra. Proslov musí být řádně připravený. Vytvoř pozvánku ke slavnostnímu otevření: (CO? KDY? KDE? KDO? Na tyto otázky musí být v pozvánce odpověď.) Všichni občas zapomínají, proto si vypracujte seznam pozvaných hostů: TITUL JMÉNO KONTAKT

37 37 Proslov Většina slavnostních akcí je zahajována proslovem. Zopakuj si, co víš o proslovu, a pak si ho připrav. Proslov - je kratší ústní projev pronášený při různých událostech. Má tyto části: - oslovení - úvod, v němž se naznačuje, čeho se bude týkat - vlastní obsah - závěr, v němž se poděkuje, popřeje Mluvčí by měl mluvit srozumitelně, přiměřeně nahlas, navazovat oční kontakt s posluchači. Prostor pro proslov:

38 38 Posouzení výdajů v průběhu vlastního podnikání Náklady spojené s podnikáním je nutno předem odhadnout, aby nedocházelo k nedostatku financí během zařizování. Zjistit naprosto správnou sumu je velmi náročné a těžko proveditelné. Zaznamenejte do tabulky své odhady, které budou sloužit pro požadovaný úvěr v bance. VÝDAJE pronájem zakoupené zboží KONKRETIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ CENA telefon, poštovné, reklama plat cvičitelky další celkem pronájem Zajištění financí pro podnikání Zajištění úvěru v bance je podmíněno i znalostí některých termínů: Úvěr = závazná dohoda mezi bankou a žadatelem s danými podmínkami (úrok, splátky..). Úrok = peněžní částka, kterou platí žadatel za půjčení peněz. Hypotéka = zástavní právo k nemovitosti, zapsané do pozemkových knih. Ručitel = osoba, která finančně ručí za žadatele.

39 39 Sepište, které banky ve městě a okolí existují a zjistěte výši úroku: BANKA ADRESA KONTAKT VÝŠE ÚROKU Ve vybrané bance vyzvedněte formulář na úvěr a vypište jej. Poznámky:

40 Hodnocení projektu Sportovní centrum se společnými silami podařilo zřídit - gratulujeme! Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) (zakroužkuj) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj):

41 41 Pro Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš. 2009

42 42

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY Sportovní klub EWSC Jaguars Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je především umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do sportovního dění. Klub se zabývá

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 2 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR... 6 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY... 9 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2... 11 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015

PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015 PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015 Aktivita Co vám to přinese Co pro to je třeba udělat Termín aktivit 1. PF 2016 2 500, Kč Vytvořit maximálně dva návrhy

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ŽIVOTOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Definice životopisu administrativní styl styly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro záměr Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Zadavatel: Národní technická knihovna Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více