STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOŽICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOŽICE"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOŽICE SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE ČERNOŽICE DNE

2 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOŽICE ÚVOD..STR ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE 2.1. Obecné a kontaktní údaje Historie Charakteristika obce Technická infrastruktura Občanská vybavenost, veřejné služby Turistika Životní prostředí SWOT ANALÝZA Pracovní příležitosti Kvalita života Kvalita prostředí Doprava Technická infrastruktura Řízení a správa.7 4. OBLASTI ŘEŠENÍ A STATEGICKÉ ZÁMĚRY Technická infrastruktura Občanská vybavenost Zástavba a veřejná prostranství, rozvoj urbánních hodnot obce Zajištění bezpečnosti Budování partnerství.9 2

3 4.6. Zajištění finančních zdrojů Kontrola a hodnocení..10 3

4 Strategický plán rozvoje obce Černožice 1. ÚVOD Strategický plán rozvoje je významným střednědobým programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje regionů, měst a obcí a cesty k jejich dosažení. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Musí také respektovat a navázat na strategický plán Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, využít tu skutečnost, že obec Černožice je dotčena vymezením rozvojové oblasti mezinárodního a republikového významu /označenou jako OB4(Rozvojová oblast Hradec králové/pardubice ) dané PÚRČR/. Strategický plán (dále jen SP ) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období pět až deset let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. SP by měl vznikat v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky a správou obce a státu. V podstatě představuje jistou formu plánu toho, čeho chce obec v nejbližším desetiletí dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí, a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. Obec má sice omezené prostředky, přitom je ale nezbytné život v obci stále vylepšovat. Proto je také třeba cíleně volit takové priority, které budou pro budoucnost obce největším přínosem. SP nemůže být pouze proklamací, která je nutná ke zvýšení šancí pro získání dotací. Naopak, měl by se stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly korelovat a být provázané se záměry vyplývajícími ze SP. SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika. Smyslem a cílem SP je především: definovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce umožnit rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci lépe prosazovat a chránit veřejný zájem kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty stanovit priority investičního programu SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika. 4

5 2. ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE 2.1. Obecné a kontaktní údaje Oficiální název: Obec Černožice Přidružené části: - Adresa: Generála Svobody 268, Černožice Telefon: Fax: IČO: Počet částí: 1 Katastrální výměra 423 ha Nadmořská výška: 252m n. m 2.2. Historie První písemný záznam o obci ukryté na počátku své existence na okraji pohraničního pralesa u řeky Labe mezi Smiřicemi na jihu a Jaroměří na severu je zaznamenán v Hradišťskoopatovických análech na konci 12. století, pravděpodobně v roce Je tedy možné, že obec byla založena ještě zhruba o století dříve. Další nezpochybnitelné písemné záznamy nacházíme poté až v letech 1365 a Od roku 1197 se Černožice až do roku 1512 dostaly pod vládu českých zemanských rodů. Z nich nejznámější byly rody Otmarů z Holohlav a Sendražických ze Sendražic. Rod Malešických si pak dokonce dal přídomek z Černožic. Od roku 1512 se na dlouhou dobu stávají Černožice majetkem rodu Trčků z Lípy a tím i součástí Smiřického panství až do roku Když poslední Trčka v roce 1634 zemřel, dostalo se panství - a s ním i Černožice - postupně do vlastnictví Gallasů, Šternberků, knížat z Paaru a nakonec do majetku císařské komory, kde obec setrvala až do roku Do tohoto roku sestávala obec ze dvou takřka samostatných obcí Černožic a Čáslavek (ty jsou dnes čtvrtí obce Černožice). Impuls rychlejšímu rozvoji obce dalo již vybudování císařské silnice z Hradce Králové na Jaroměř po pravém labském břehu roku Když pak byly osvobozením rolnické práce po roce 1848 a postavením železniční tratě Pardubice Liberec (v letech byl postaven úsek Smiřice Jaroměř) vytvořeny další podmínky hospodářskému rozkvětu oblasti, těžila z toho samozřejmě i obec Černožice. První průmyslový podnik vznikl v Černožicích roku 1871 Akciová rolnická továrna na cukr v Černožicích. Na konci 19. století pak po vyhoření místního mlýna Jana Sehnoutky v roce 5

6 1892 vzniká o rok později na stejném místě druhý průmyslový podnik Sehnoutkova tkalcovna. Roku 1907 k ní byla přistavěna moderní přádelna bavlny. V těchto letech se také počíná rozvíjet společenský život obce nejstarším spolkem se stala roku 1876 Hospodářská beseda Černožicko-Čáslavská, která pak zanikla roku Hned poté - roku je založen Sbor dobrovolných hasičů (úspěšně pracuje i v současnosti a je tak nejstarším spolkem v obci, jehož činnost pokračuje nepřetržitě). Roku 1882 začíná dívčí spolek Vlasta hrát v obci ochotnické divadlo (to zaniklo na počátku 50. let 20. století). Roku 1883 vzniká místní poštovní úřad a poté roku 1890 je založena černožická obecná škola (zasloužil se o ni hlavně říšský poslanec a místní rolník Jan Jaroš z dnešního čísla popisného 161). Postavení školy podnítilo i vznik místního Sokola v roce 1891 (i tato organizace má úspěchy dodnes, hlavně oddíl rychlostní kanoistiky je znám po celé republice). Nejznámějším členem místního Sokola v jeho historii byl legionář Josef Pultr, který padl v roce 1915 u francouzského Arrasu a roku 1931 mu byla v průčelí místní sokolovny odhalena pamětní deska. Ve stejné době vznikaly v obci i první politické strany nejprve to byla silná organizace strany agrární, poté i činorodá sociálně demokratická strana. Ta v roce 1936 dokonce postavila vlastní Dělnický dům a provozovala v něm až do roku 1938 i cvičení Dělnické tělovýchovné jednoty. Roku 1905 vzniká architektonický klenot obce Villa Anna architekta Balšánka (bohužel poničená nekompetentní opravou i nevhodným využíváním v době komunismu), v období první republiky pak přibývá dům pro mladé textilní dělnice (dnes Domov důchodců) a budova obecního úřadu. Obojí vzniká podle plánů významného architekta Otakara Novotného. Obě budovy si objednal pokračovatel Jana Sehnoutky - Rudolf Steinský-Sehnoutka. Elektřina byla do obce přivedena roku 1911 a roku 1914 byl zřízen místní hřbitov. Z původního cukrovaru se stala továrna na potraviny V.D. Po roce 1945 opustilo Černožice hodně občanů, kteří odcházeli do vyprazdňujícího se pohraničí. Z původních takřka dvanácti set obyvatel jich v obci zůstalo kolem devíti set. V padesátých letech bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, které však brzy zkrachovalo a členové i půda byli převedeni do státních statků Smiřice. Oba místní podniky prošly postupně mnohým přejmenováváním (např.sehnoutkova textilka nesla názvy Lina, Tiba apod.). Na počátku šedesátých let k těmto továrnám přibyl v Černožicích podnik třetí Východočeské drůbežářské závody. V roce 1989 pak teplárna Tevex, dnes Helior. Dnes původní průmyslové podniky již neexistují, jejich objekty využívá několik drobnějších firem nebo jsou v nabídce realitních kanceláří k prodeji. Nejvýznamnějším současným zaměstnavatelem v obci je domov důchodců, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj. 6

7 2.3. Charakteristika obce dle evidence Statistického úřadu je v obci k činí počet obyvatel celkem 1120 osob, z toho 568 mužů a 552 žen, průměrný věk obyvatel je 42,75 roků, počet dětí 0-18 let je 191, počet obyvatel nad 60 let 293 výhodná strategická poloha na mezinárodním dopravním koridoru Hradec Králové- Polsko dobré dopravní spojení vlakem na trati (Pardubice) Hradec Králové Jaroměř autobusové spojení nevyhovující (nejsou zastávky, trasy vedou mimo) obec leží na pravém břehu řeky Labe obec leží na Labské cyklostezce, v důsledku toho zde mírně stoupl pohyb cizích osob, jde o sezónní záležitost (cyklisté) obec územně přísluší k MAS Hradecký venkov na obecním úřadu je k dispozici služba Czechpoint a je možné zde získat: výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů, ověřování listina další správní činnosti příslušnost k matričnímu úřadu MěÚ Smiřice příslušnost k úřadu s rozšířenou působností MěÚ Smiřice příslušnost ke stavebnímu úřadu MěÚ Smiřice obec není zadlužená a hospodaří dlouhodobě vyrovnaně 7

8 2.4. Technická infrastruktura cca 90% obce je zásobováno veřejným vodovodem a je napojeno na veřejnou kanalizaci provozovatel Veolia, Královéhradecká provozní a.s. zastavěné území obce je plynofikováno zastavěné území obce je souvisle pokryto veřejným osvětlením 2.5. Občanská vybavenost, veřejné služby v obci se nachází pošta, ordinace zubního a praktického lékaře, ročník základní školy, mateřská škola, knihovna s veřejným internetem, obchody a služby obyvatelé za prací převážně dojíždějí do okolních obcí a do Hradce Králové kapacita mateřské školy je zcela využita objekt ZŠ byl nedávno rekonstruován, disponuje kapacitou 5 samostatných kmenových učeben a družiny v obci funguje dobrovolná Tělovýchovná jednota Sokol, Spolek dobrovolných hasičů, Místí organizace Svazu zahrádkářů, Myslivecké sdružení Libenské údolí v obci se nachází sportovní areál s tělocvičnou, fotbalovým hřištěm s umělým povrchem a dvěma kurty na tenis a volejbal, s dětským hřištěm TJ Sokol vlastní budovu loděnice na břehu Labe, která je využívána kanoistickým oddílem i pro veřejné akce zásobování zajišťují tři prodejny potravin a základního průmyslového zboží 2.6. Turistika Obec leží na trase cyklostezky Hradec Kráové Kuks (součást Labské stezky) Labe není pro vodní turistiku příliš využíváno, neboť zde je pro vodáky neatraktivní klidná hladina; splavnost Labe pro větší lodě neumožňují stavby jezů elektráren bez zdymadel Smiřice a Předměřice pro pěší turistiku jsou využívány značené turistické trasy směrem k Jaroměři a lázním Velichovky atraktivním místem pro rybáře je rybolov na soukromém rybníku Přelov 2.7. Životní prostředí významným krajinným prvkem je řeka Labe, rybník Přelov a Holohlavský rybník krajina je rovinatá s několika mírnými kopci v okolí není významná plocha lesů, pouze menší pozůstatky a remízky v okolí jsou pozemky využívány k intenzivní zemědělské rostlinné výrobě, část luk je využit k chovu koní životní prostředí není ovlivněno žádnými ekologickými zátěžemi 3. SWOT ANALÝZA Tedy analýza silných stránek (STRENGHT); slabých stránek (WEAKNESS); příležitostí (OPPORTUNITY) a ohrožení/rizik (THREAT) by měla poukázat zejména na kritické oblasti, na něž bude potřeba se zaměřit. 8

9 3.1. Pracovní příležitosti Slabé stránky nekoordinovanost (neexistence) vztahů správy obce a podnikatelů, úbytek pracovních příležitostí Rizika - upřednostnění krátkodobých ekonomických efektů, nevhodná skladba aktivit vyvolávajících další těžké dopravní zatížení obce 3.2. Kvalita života Silné stránky - existence mateřské i základní školy s družinou, možnost využívat pro volnočasové aktivity sportovní areál; cyklostezku Slabé stránky nízká identifikace s místním společenstvím, malá spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných záležitostech, nízká úroveň občanské odpovědnosti, chybí nabídka sociálního a startovacího bydlení, sociální služby málo rozvinuté Příležitost Rizika vytvoření centra vesnické komunity a její další rozvoj při uchování jejího charakteru vesnice, podpora společenských aktivit a zájmové činnosti, zajištění kvalitní občanské vybavenosti zejména v oblasti služeb, školství a zdravotnictví, zajištění dostatečné kapacity místního školství a další růst jeho kvality a atraktivity, vytvoření podmínek pro skutečný komunitní život v obci, utváření pevných vazeb jejích obyvatel k obci samotné, rozvoj sociálních služeb postupující ztráta zájmu občanů o věci veřejné, ztráta přirozeného občanského soužití, izolace obyvatel, odliv mládeže do škol mimo obec 3.3. Kvalita prostředí Silné stránky rozsáhlý potenciál okolní krajiny, cyklostezka, příroda v okolí, Labe, upravená sportoviště a dětské hřiště Slabé stránky automobilová doprava centrem obce a s tím související hlukové a prachové zatížení včetně snížené bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů, zatížení ovzduší zplodinami z topení neekologickými palivy; úklid komunikací a ploch, které nejsou ve vlastnictví místních subjektů (zastávka ČD, okresní silnice, okolí prodejny Hruška) Příležitost Rizika snížení rizik spojených s automobilovým provozem, revitalizace obecní zeleně a výsadba, vytvoření zeleného centra obce, vytvoření systému ekologicky šetrného odpadové hospodářství, očista obce a zlepšení celkového vzhledu obce a životního prostředí, ochrana tradičních funkcí krajiny nárůst automobilového provozu při neřešení současných problémů, nedořešené ukládání druhotných odpadů, skládka 9

10 3.4. Doprava Silné stránky napojení na mezinárodní dopravní koridor do Polska, silnice I/33; leží na páteřní železniční trati Pardubice HK Jaroměř, dobrá dostupnost vlakem Slabé stránky kritický stav místních pozemních komunikací, absence vlivu obce na provoz regionální vlakové dopravy Příležitost Rizika vybudování dálnice a odklonění tranzitní nákladní dopravy mimo obec, propojení obcí v okolí po cyklostezce a cyklotrasách a s tím spojený nárůst návštěvnosti obce nárůst automobilového provozu na poddimenzované silniční síti, zavlečení těžkého provozu do obce v souvislosti s provozem skladovacího areálu a firem v areálech bývalých průmyslových podniků 3.5. Technická infrastruktura Silné stránky vybudování kanalizace a vodovodu na většině území obce, vyřešené majetkoprávní vztahy k vodohospodářskému majetku; plynofikace celého území Slabé stránky kritický stav řady místních komunikací ve všech částech obce; nedořešené majetkoprávní vztahy a systém skládkování, neexistence volných stavebních parcel s připojením na inženýrské sítě Příležitost Rizika další rozšíření moderních způsobů vytápění, zefektivnění provozu vodovodní sítě, rekonstrukce místních komunikací, vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu závislost na vnějších faktorech neovlivnitelných obcí, omezení dalšího rozvoje bydlení v případě neexistence potřebné kapacity infrastruktury 3.6. Řízení a správa Silné stránky dobrá spolupráce s okolními obcemi, na obecním úřadu je k dispozici služba Czechpoint a je možné zde získat základní výpisy, provádí se ověřování listin a další správní činnosti Slabé stránky způsob financování obcí, nadměrné zatížení úřadu v souvislosti s výkonem státní správy (správa daní, výkaznictví, statistiky), nezájem o veřejnosti o obecní věci, drobná kriminalita Příležitost Rizika vybudování spolehlivé, kvalitní a efektivní veřejné správy, zlepšení služeb neúspěšnost snah o reformu veřejné správy, nízká úroveň spolupráce obce s občanskou veřejností a podnikateli a z toho vyplývající jejich pasivita a neúčast na správě a řízení obce, nedostatek finančních zdrojů 10

11 4. OBLASTI ŘEŠENÍ A STRATEGICKÉ ZÁMĚRY 4.1.Technická infrastruktura Dlouhodobým cílem je zajistit kvalitní technickou infrastrukturu pro celé území obce, zejména v souladu s územním plánem připojit (vybudovat inženýrské sítě) pozemky vhodné k bytové výstavbě. V oblasti dopravní infrastruktury rekonstrukce stávajících komunikací a její koordinace s výstavbou či obnovou dalších inženýrských sítí; vytipování a vybudování vhodných parkovacích ploch ; doplnění území plochami veřejné zeleně Záměr: Dobudování příjezdových komunikací a parkovacích ploch Záměr: Dobudování vodovodní a kanalizační sítě Záměr: Opravit/rekonstruovat místní komunikace v koordinaci s výstavbou/obnovou ostatních inženýrských sítí (vodovod, kabely ČEZ) Záměr: Připravit zastavovací studii a projekty inženýrských sítí Záměr: Koordinovat vybudování inženýrských sítí se soukromými subjekty 4.2. Občanská vybavenost Rozvoj obce je a bude výrazně ovlivňován množstvím, skladbou a aktivitami obyvatel obce. Jelikož jsou omezené možnosti bytové výstavby, nepřibývá výrazně rodin s malými dětmi a zvyšuje se věkový průměr obyvatel (celkem 1120 obyvatel, průměrný věk 42,75 let, počet obyvatel nad 60 let 293, děti 0-18 let 191; stav k ). S těmito demografickými změnami souvisí rostoucí kvalitativní i kvantitativní požadavky na občanskou vybavenost, na zajištění základní zdravotní a sociální péče, na zajištění podmínek základního a mateřského školství a požadavky na úroveň nabídky služeb a možnosti trávení volného času Záměr: dobudování komunitního centra (pro seniory, mateřské centrum.) Zlepšení zázemí základní školy rekonstrukce zahrady na víceúčelový prostor Záměr: Zateplení školní budovy; využití půdních prostor školy Záměr: Výměna oken u budovy obecního úřadu, snížení energetické náročnosti Záměr: Vybudování sportovně rekreační zóny u loděnice Záměr: Rekonstrukce zahrady mateřské školky na víceúčelový prostor Záměr: Rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb 4.3. Zástavba a veřejná prostranství, rozvoj urbánních hodnot obce Obec je součástí krajiny, zachování jejího charakteru jako venkovského sídla bylo v minulosti potlačeno kolektivní bytovou výstavbou, která byla vyvolaná nabídkou pracovních příležitostí v tehdy prosperujících průmyslových závodech v obci. Během třiceti let se konsolidovala stávající podoba osídlení, jež se ale, až na drobné 11

12 výjimky, nemá kam rozšiřovat. Vznik nové zástavby je limitován existencí či spíše neexistencí vhodných stavebních parcel. K nastartování nové bytové výstavby a zajištění potencionálního přílivu nových obyvatel bude nutné sladit veřejný zájem se zájmy soukromých investorů. Na vyřešení vytypovaných území bude nutné po schválení územního plánu navázat zastavovacími studiemi, které by vhodně propojily stávající typ osídlení s dalšími požadavky na rozvoj obce i potenciálních investorů. Je nutné důsledně chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a eliminovat znečištění obce Záměr: Dotvořit centrální veřejný prostor ( náves ) do multifunkčního veřejného prostoru (oddechová zóna, parkování, shromažďování, obchod ) Záměr: Regenerace potencionálního brownfieldu ( prostor bývalé ubytovny) na dům se sociálním bydlením Záměr: Zpracovat koncepci dalšího rozvoje bytové výstavby (zastavovací studie) Záměr: Dosáhnout vhodné formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji obce, stanovit pravidla pro zapojení vlastníků pozemků do rozvoje bytové výstavby Záměr: Dobudovat systém úklidu veřejných prostranství, dobudovat vhodný systém pro ukládání, třídění a odvoz odpadů 4.4. Zajištění bezpečnosti Obecný pocit vyšší bezpečnosti lze dosáhnout prevencí kriminality, větší identifikací občanů s potřebami bezpečnosti v obci a lepší spoluprací s policií ČR. V oblasti bezpečnosti silničního provozu je cílem zajistit bezpečný a pohodlný pohyb chodců v obci a provoz na cyklostezce Záměr: Realizovat další opatření pro zajištění bezpečnosti chodců (zpomalovací pruhy, dopravní značení) Záměr: Formulovat a relizovat program spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence kriminality a ochrany majetku a veřejného pořádku 4.5. Budování partnerství ( mezi občany, veřejnou a privátní sférou, plánování a řízení obce, meziobecní spolupráce) Je v zájmu všech, kteří v obci žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj. Je nutné rozvíjet občanskou hrdost, identifikaci s obcí a spoluúčast na jejím rozvoji. Zároveň je nutné v širším kontextu koordinovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Doposud také není v širokém povědomí vymezena a definována dělba činnosti mezi politiky a úředníky, často se zaměňuje obecní úřad, orgán samosprávy (zastupitelstvo) a obec jako taková. Záměry strategického plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá komunita. A nelze jej realizovat izolovaně, bez podpory a spolupráce okolních obcí a jejich správních orgánů. 12

13 Záměr: Podporovat aktivity posilující především u dětí a mládeže pocit domova v širších územních a sociálních souvislostech. Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti, k obecní komunitě. Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí, na dodržování zákonnosti a pořádku Záměr: Aktivizovat spolupráci s okolními obcemi a správními orgány na bázi formálních projektů i neformálních (společenských, sportovních) akcí Záměr: Prohlubovat partnerství mezi orgány obce, občanskými sdruženími, spolky a dalšími občanskými aktivitami. V rámci obecní správy vytvářet týmy k řešení aktuálních problémů, využít místní mozky Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů obce Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, ale v nemalé míře i rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory z fondů. Příjmová část obecního rozpočtu je výrazně závislá na státních přerozdělovacích procesech s malou vazbou na příjmy podnikatelských subjektů. Výdaje rozpočtu a především užití cizích zdrojů je nutno plánovat v souladu se strategickými prioritami obce, při zachování stávající úrovně služeb a zabezpečení fungování obce. Z rozpočtu obce je nutno vytvořit účinný nástroj k optimálnímu dosažení záměrů rozvoje. To předpokládá existenci komplexní finanční a majetkové politiky včetně kontrolních mechanismů. Je třeba připravit střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu, zejména v oblasti investic a následně využívat všech dostupných forem zdrojového krytí Záměr: Optimálně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování veřejných projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání dalších dotačních prostředků Záměr: Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, vytvořit systém posuzování investic a kontroly jejich realizace Záměr: Vytvořit podmínky pro vznik společných investičních akcí a zapojení soukromého sektoru Záměr: Podporovat usazování nových obyvatel, aby občané v obci trvale žijící v ní byli rovněž přihlášeni k trvalému pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního rozpočtu Kontrola a hodnocení realizace strategického plánu Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a opatření. Zastupitelstvo by zejména mělo přijímat opatření v rámci realizace záměrů uvedených ve strategickém plánu rozvoje, rozhodovat o uvolňování prostředků a dohlížet na realizaci a aktualizaci plánu. Akční plány a projekty, které navazují na strategický plán, budou zpracovávány průběžně. Každý projekt by měl mít svého vedoucího a řídit se alespoň základními zásadami projektového řízení a týmové práce. Záměry obce, pakliže mají být naplněny, musí mít nejen finanční zdroje, ale především silnou podporu ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak zůstane každý plán jen přáním. 13

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

2. Specifické cíle projektu: Podpora regenerace brownfields s cílem ekonomického a sociálního rozvoje území a jeho okolí (zejména obce Dřínov).

2. Specifické cíle projektu: Podpora regenerace brownfields s cílem ekonomického a sociálního rozvoje území a jeho okolí (zejména obce Dřínov). PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Název projektu: Farma Dřínov 2. Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na celkovou revitalizaci území s cílem vytvořit nové smysluplné využití pro předmětné území.

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2588 ze dne 30.9.2014 k aktualizaci Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Rada hlavního

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Rozvojový plán Myštěves

Rozvojový plán Myštěves Rozvojový plán Myštěves 2015-2022 1 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza situace obce... 4 2.1 Obec ve vnějších vztazích... 5 2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce... 6 2.3 Ekonomická situace... 17 2.4 Správa

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Pořizovatel Územního plánu Bystřany: Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 41761 Bystřany Pověřená úřední osoba pořizovatele: Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Desatero problémů Chrudimi 2013

Desatero problémů Chrudimi 2013 Desatero problémů Chrudimi 2013 1 Vybudovat obchvat města Chrudim jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj,

Více

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1 MAS Hradecký venkov o.p.s. Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice www.hradeckyvenkov.cz IČO: 275 17 730 Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Místní akční

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO nízká míra nezaměstnanosti průměrné zastoupení obyvatel v produktivním v okolních obcích vysoký počet středních a vysokých škol dokončení dalšího úseku mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více