Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 4/ZM/2012"

Transkript

1 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan Slezák, p. Stanislav Štok. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/121/ZM/12 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Radek Horák a p. Pavel Farský. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/122/ZM/12 - Zapisovatel zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Hlasování: Pro:16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/123/ZM/12 - Zápis z 3. řádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 3. řádného ZM konaného dne Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno, zápis uložen v kanceláři č. 14.

2 4/124/ZM/12 - Program 4. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním zastupitelstva. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/125/ZM/12 - Usnesení z 3. řádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová 4/126/ZM/12 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města za období od do Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová 4/127/ZM/12 - Prodej p.p.č. 103/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 103/2, zahrada, o výměře 80 m2, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Štefanovi a Jaroslavě Vojčíkovým, oba bytem č.p. 896, Kořenov Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Kupní smlouva podepsána, zaplaceno, vloženo na katastr. Splněno.

3 4/128/ZM/12 - Odkup p.p.č. 350 a p.p.č. 405 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemkové parcely č. 350, ostatní plocha, o výměře 263 m2, dle znaleckého posudku č. 3934/2012, za celkovou cenu ,-Kč, a p.p.č. 405, ostatní plocha, o výměře 713 m2, dle znaleckého posudku č. 3939/2012, za celkovou cenu ,-Kč, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou, ve vlastnictví společnosti BEKON NOVA s.r.o., se sídlem Václavská 139, Hrádek nad Nisou, s podmínkou sejmutí zástavního práva před podpisem smlouvy z předmětných pozemkových parcel. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: V jednání, čekáme na výmaz zastavního práva. 4/129/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 923/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/2), zahrada, o výměře 1005 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Mgr. Dušanovi Šourkovi, bytem Vlnařská 707, Liberec 6 a paní Monice Šourkové, bytem 1. Máje 239, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Připravena kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vloženo na KN. 4/130/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 923/3 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/3), zahrada, o výměře 1007 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Mgr. Dušanovi Šourkovi, bytem Vlnařská 707, Liberec 6 a paní Monice Šourkové, bytem 1. Máje 239, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro:17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Připravena kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vložena na KN.

4 4/131/ZM/12 - Směna a následný prodej částí p.p.č. 922/2 a p.p.č. 922/3 za část p.p.č. 923/4 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města : 1) schvaluje směnu části p.p.č. 922/2, orná půda, o výměře 1 m2 a část p.p.č. 922/3, orná půda, o výměře 27 m2, které vznikly oddělenín z p.p.č. 922, dle GP č /2012, která je ve vlastnictví p. Bc. J. Horinky, za část p.p.č. 923/4, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, která vznikla oddělením z p.p.č. 923, dle GP č /2012, která je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje prodej část pozemkové parcelyč. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/4), trvalý travní porost, o výměře 770 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, p. Bc. Josefu Horinkovi, bytem Liberecká 588, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., Horinka Zpráva: Připravena směnná a kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vložena na KN. 4/132/ZM/12 - Žádost o bezúplatný či úplatný převod pozemků z PF ČR v k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou. / Majetkoprávní operace 1) bere na vědomí předložený seznam pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, vhodných pro bezúplatný či úplatný převod na Město Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje podání žádosti u Pozemkového fondu ČR o bezúplatný či úplatný převod do vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, dle seznamu pozemkových parcel v k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, vhodných pro bezúplatný či úplatný převod na Město Hrádek nad Nisou, které jsou přílohou důvodové zprávy. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Žádosti připraveny k odeslání, budou odeslány v 20. týdnu.

5 4/133/ZM/12 - Prodej p.p.č. 944/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/434/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 944/1 (dle GP č /2009 č. 944/13), zahrada, o výměře 109 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Dagmar Hofmanové, Zahradní 723, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 6 668,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/134/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/7 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/425/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/7), ostatní plocha, o výměře 394 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, společnosti Reality KK s.r.o., se sídlem Smetanova 331, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu ,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/135/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/8 a p.p.č. 955/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/432/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/8), ostatní plocha, o výměře 123 m2 a části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. č. 955/13), ostatní plocha, o výměře 31 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Jiřině Timulákové, bytem Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 9 420,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny.

6 4/136/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/428/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/9), ostatní plocha, o výměře 110 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Jaroslavě Zachové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu 6 729,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/137/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/10 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/424/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/10), ostatní plocha, o výměře 270 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou do spoluvlastnického podílu: - paní Emílii Kopejskové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - paní Jiřině Timulákové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - paní Jaroslavě Zachové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - manželům Josefovi a Margitě Ručkovým, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,-Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny.

7 4/138/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/12 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/433/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/12), ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, manželům Antonínovi a Stanislavě Hančilovým, Zlatá Výšina 570, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 1 896,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/139/ZM/12 - Revokace usnesení ZM č. 2/55/ZM/12 / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města, na základě písemného sdělení, ruší prodej pozemkové parcely č. 1594/28, orná půda, o výměře m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, oddělené z p.p.č. 1594/1 dle GP č /2012 ze dne schválený usnesením Zastupitelstva města č. 2/55/ZM/12 ze dne Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík 4/140/ZM/12 - Zrušení prodeje p.p.č. 487 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města neschvaluje prodej p.p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou z důvodu nesplnění podmínek vypsaných ve zveřejnění na Úřední desce č.j. EC/17/1735/2012, manželům Jiřímu a Iloně Pasekovým, oba bytem Gen. Svobody 211, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: 1 Krejčík Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S. Zpráva: Vzato na vědomí, manželé Pasekovi informováni, kauce byla vrácena dne

8 4/141/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 1247/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Výstavba a rekonstrukce chodníkového tělesa (ulice Liberecká) mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí oprávněný a Liberecký kraj jako budoucí povinný na pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 3 210,-Kč včetně DPH. Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně. 4/142/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 1759/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Modernizace plynové kotelny v Hrádku nad Nisou - Přípojka VN a trafostanice KJ mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněný na pozemku p.č. 1759/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 250 Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně. 4/143/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 658 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Výtlačné potrubí na splaškové vody z DČOV pro č.p. 53 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí povinný a pan Čech jako budoucí oprávněný na pozemku p.p.č.658 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za cenu 500 Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně.

9 4/144/ZM/12 - Prodej bj.731/16 Starý Dvůr, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje: 1.prodej souboru nemovitostí a to Bytovou jednotku č.731/16, ul.starý Dvůr čp.731, Hrádek n.n., o velikosti 1+4 (133,06m2) ideál.podíl město Hrádek n.n. ve výši 3/10 ideál.podílu družstvo družstva Nové bydlení v likvidaci 7/10 s podílem na společných částech domu čp.731 Podíl město Hrádek nad Nisou ve výši 4008/ Podíl družstva Nové Bydlení v likvidaci ve výši 9352/ s podílem na pozemku pč. 354/15 o výměře 883m2- zastavěná plocha a nádvoří Podíl družstva Nové Bydlení v likvidaci ve výši 13360/ pozemek č.354/141 o výměře 50m2- ostatní plocha, jiná plocha, vlastník město Hrádek nad Nisou pozemek č.354/163 o výměře 49m2-ostatní plocha, jiná plocha, vlastník město Hrádek nad Nisou pozemek č.354/142 o výměře 37m2-ostatní plocha, jiná plocha, vlastník družstvo Nové Bydlení v likvidaci vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za kupní cenu ,-Kč do podílového spoluvlastnictví Zuzany Chlupové, bytem Sídliště 582, Cvikov a Lukáši Vackovi, Sídliště 589, Cvikov a pověřuje starostu podpisem kupní smluv. 2. Schvalovací doložku o schválení právního úkonu města Hrádek nad Nisou - zřídit zástavní práva k nemovitostem uvedených v bodech 1) toho usnesení, pokud žadatelé Zuzana Chlupová, bytem Sídliště 582, Cvikov a Lukáš Vacek, Sídliště 589, Cvikov za prodávanou nemovitost využijí bankovního úvěru na pořízení nemovitosti a pověřuje starostu podpisem zástavních smluv. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva zadána JUDr.Šmídkovi, vypracována, zaslána k připomínkám likvidátorovi družstva ke schválení, připravena k podpisu 4/145/ZM/12 - Zveřejnění prodeje čp.124 Donín / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo schvaluje zvěřejnění prodeje následujících nemovitostí takto: Dům čp.124, ul.donínská, Hrádek nad Nisou - občanská vybavenost s příslušenstvím - bývalá družina s pozemkem p.č. 280 o výměře 405 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 281 o výměře cca 1007 m2 (bude upřesněno GP) - zahrada, vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, za minimální kupní cenu ,- Kč formou obálkové metody. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: Zveřejněno, splněno

10 4/146/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 1551/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) bere na vědomí žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1551/1, ostatní plocha, o výměře cca m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou, podanou p. Miroslavem Jiránkem ml. bytem Žitavská 202, Hrádek nad Nisou. 2) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. části pozemkové parcely č. 1551/1, ostatní plocha, o výměře cca 1200m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou Zpráva: 1) žadatel bude informován ve 20. týdnu 2) vzato na vědomí 4/147/ZM/12 - Fond rozvoje města / Ostatní 1) Bere na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje města ze dne ) Schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu rozvoje města dle zápisu z jednání Správní rady FRM ze dne , Ing. Daniele Dolenské, Pravá 1117/1, Praha na realizaci akce Izolace sklepních prostor v Hrádku nad Nisou, v ulici Lékárnická č.p. 113, st.p.č. 44/1, k.ú. Hrádek nad Nisou dle smlouvy o příspěvku do výše max ,- Kč. 3) Schvaluje projednání žádostí občanů na půjčky a dotace z Fondu rozvoje města v září ) Odvolává ze Správní rady Fondu rozvoje města pana Jaroslava Tomišku. 5) Schvaluje Bc. Ivu Solnařovou za člena Správní rady Fondu rozvoje města. Zodpovědná osoba: Šimeček Libor Hlasování: Pro:19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Zpráva: 1) Na vědomí 2) Smlouva o příspěvku podepsána 3) žadatelé informováni 4) Jaroslav Tomiška informován 5) Iva Solnařová informována 4/148/ZM/12 - Zásady prodeje nemovitostí mimo pozemků / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje Zásady prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou s účinností od schválení Zastupitelstvem města. Zodpovědná osoba: Šimeček Libor Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S., Zpráva: Zásady prodeje podepsány a zveřejněny na webových stránkách města, splněno

11 4/149/ZM/12 - Kanalizace a vodovod v ulicích Souběžná a Dubová / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr na realizaci splaškové kanalizace a vodovodu v ulicích Souběžná a Dubová v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, včetně způsobu financování. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Probíhají jednání s projektanty. Samostatný bod do ZM /150/ZM/12 - Projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 schválení přijetí dotace / Projekty a) schvaluje přijetí dotace na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 dle vydaného Rozhodnutí Řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko - Česká republika dle důvodové zprávy, b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dotaci v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko - Česká republika dle schváleného rozpočtu projektu, c) ukládá vedoucí finančního odboru ve spolupráci s odborem ODK začlenit předfinancování projektu v celkové výši ,-Kč do další změny rozpočtu města. Zodpovědná osoba: Válková Jana Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: 1 Dlouhý P. Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S. Smlouva o poskytnutí dotace podepsána. Usnesení předáno vedoucí finančního odboru p. Solnařové pro začlenění předfinancování projektu do změny rozpočtu. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 4/151/ZM/12 - Přehled projektů města / Projekty a) předložený přehled a stav projektů Města Hrádek nad Nisou za rok aktualizovaný ke dni , b) předložené projektové záměry Města Hrádek nad Nisou na projekty: Cesty k bodu Trojzemí podané do FMP ERN Česko - Sasko, Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 podané do Česko německého fondu budoucnosti a projekt Experiment ve výuce podaný do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle důvodové zprávy. Zodpovědná osoba: Válková Jana Zpráva: Vzato na vědomí, založeno do složky projektů.

12 4/152/ZM/12 - Pojmenování ulic v Nové Loučné / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje pro Hrádek nad Nisou, k.ú. Loučná : 1.pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u čp. 187 směrem k čp. 185 názvem Lesní a přiřazuje k ní čp. 187,229,221,225,192,185 2.pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u čp. 293 směrem k čp. 172 názvem Potoční a přiřazuje k ní čp. 293,201,172,213 3.pojmenovaní ulice od křižovatky s ulicí Lipová směrem k čp. 212 názvem Pytlácká a přiřazuje k ní čp pojmenování ulice od křizovatky ulice Pytlácká a s ulicí Lipová u čp. 191 k čp. 189 názvem Lovecká a přiřazuje k ní čp. 191,217,189,35 5.pojmenování ulice od čp. 193 přes křižovatku Nová Loučná s ulicí Lipová k čp. 175 a přiřazuje k ní čp. 193,177,188,178,183,182,173,200,211,196,195,175,174,179,204,194 Zodpovědná osoba: Grim Petr Mgr. Hlasování: Pro: 16 Proti: 1 Krejčík Zdržel se: 1 Řezníček Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Růžička, Dlouhý S., Zpráva: Usnesení předáno Magistrátu města Liberec k provedení změn v informačním systému evidence obyvatel. 4/153/ZM/12 - Koncepce Městské policie Hrádek nad Nisou / Městská policie Zastupitelstvo města schvaluje tuto,,koncepci Městské policie Hrádek nad Nisou" Zodpovědná osoba: Krňáková Iva Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Růžička, Dlouhý S., Slezák, Horinka Zpráva: Zastupiteltsvo města schválilo tuto,,koncepci Městské policie Hrádek nad Nisou" 4/154/ZM/12 - Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny a vydání upraveného znění Jednacího řádu Zastupitelstva města dle důvodové zprávy. Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Zpráva: Jednací řád Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou byl zveřejněn, v papírové podobě uložen v kanceláři č. 14.

13 4/155/ZM/12 - Konsolidace stávajících úvěrů / Ostatní 1. schvaluje záměr sloučení úvěrů Města Hrádek nad Nisou do jednoho, 2. ukládá Finančnímu odboru předložit na příští jednání Zastupitelstva města konečný návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky a projednat ve Finančním výboru. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro:19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Zpráva: Během měsíce května Finanční odbor připravuje návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky, které budou předloženy na další jednání Zastupitelstva města. 4/156/ZM/12 - Odpověď na interpelaci pana S.Dlouhého Společenství vlastníků / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: splněno 4/157/ZM/12 - Interpelace zastupitele p. Václava Krejčíka / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou bere odpověď na interpelaci p. Václava Krejčíka na vědomí. Zodpovědná osoba: Rada Milan Dlouhý S., 4/158/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Krejčíka - prodej hrobových zařízení a pronájem hrob. zařízení / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitele p. Václava Krejčíka. Dlouhý S.,

14 4/159/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Krejčíka- vypořádání podílu TS Hrádek s.r.o. / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere odpověď na interpelaci zastupitele p. Václava Krejčíka na vědomí. 4/160/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Holaty nebezpečné stromy kolem komunikace I/35 v majetku ŘS / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města vzalo předloženou zprávu na vědomí. Zodpovědná osoba: Olša Josef Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. 4/161/ZM/12 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Ověřovatelé usnesení: p. Pavel Farský, p. Radek Horák

Soubor usnesení - 3/ZM/2012

Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Konáno dne: 28.3.2012 Řádné zastupitelstvo města 3/73/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, MUDr. Radomír

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2012

Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Konáno dne: 23.5.2012 Řádné zastupitelsvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/162/ZM/12 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2016

Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Soubor usnesení - 9/ZM/2016 Konáno dne: 26.10.2016 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/208/ZM/16 - Program 9.

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2011

Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Soubor usnesení - 10/ZM/2011 Konáno dne: 23.11.2011 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou 10/320/ZM/11 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Václav

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2012

Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Konáno dne: 19.12.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/463/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2015

Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Konáno dne: 16.12.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/222/ZM/15 - Program

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 9. 7. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.12.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

H O R A Ž Ď O V I C E

H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T O H O R A Ž Ď O V I C E Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 11. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 23/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 29.09.2014 Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Mgr. Ferkl Luboš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin U S N E S E N Í č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 19. 9. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.9.2014 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Ivan Šmaus Omluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 18. 6. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více