Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 4/ZM/2012"

Transkript

1 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan Slezák, p. Stanislav Štok. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/121/ZM/12 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Radek Horák a p. Pavel Farský. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/122/ZM/12 - Zapisovatel zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Hlasování: Pro:16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/123/ZM/12 - Zápis z 3. řádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 3. řádného ZM konaného dne Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno, zápis uložen v kanceláři č. 14.

2 4/124/ZM/12 - Program 4. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním zastupitelstva. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Zpráva: Schváleno. 4/125/ZM/12 - Usnesení z 3. řádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová 4/126/ZM/12 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města za období od do Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., MUDr. Pavlová 4/127/ZM/12 - Prodej p.p.č. 103/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 103/2, zahrada, o výměře 80 m2, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Štefanovi a Jaroslavě Vojčíkovým, oba bytem č.p. 896, Kořenov Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Kupní smlouva podepsána, zaplaceno, vloženo na katastr. Splněno.

3 4/128/ZM/12 - Odkup p.p.č. 350 a p.p.č. 405 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemkové parcely č. 350, ostatní plocha, o výměře 263 m2, dle znaleckého posudku č. 3934/2012, za celkovou cenu ,-Kč, a p.p.č. 405, ostatní plocha, o výměře 713 m2, dle znaleckého posudku č. 3939/2012, za celkovou cenu ,-Kč, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou, ve vlastnictví společnosti BEKON NOVA s.r.o., se sídlem Václavská 139, Hrádek nad Nisou, s podmínkou sejmutí zástavního práva před podpisem smlouvy z předmětných pozemkových parcel. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: V jednání, čekáme na výmaz zastavního práva. 4/129/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 923/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/2), zahrada, o výměře 1005 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Mgr. Dušanovi Šourkovi, bytem Vlnařská 707, Liberec 6 a paní Monice Šourkové, bytem 1. Máje 239, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Připravena kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vloženo na KN. 4/130/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 923/3 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/3), zahrada, o výměře 1007 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, manželům Mgr. Dušanovi Šourkovi, bytem Vlnařská 707, Liberec 6 a paní Monice Šourkové, bytem 1. Máje 239, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro:17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S. Zpráva: Připravena kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vložena na KN.

4 4/131/ZM/12 - Směna a následný prodej částí p.p.č. 922/2 a p.p.č. 922/3 za část p.p.č. 923/4 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města : 1) schvaluje směnu části p.p.č. 922/2, orná půda, o výměře 1 m2 a část p.p.č. 922/3, orná půda, o výměře 27 m2, které vznikly oddělenín z p.p.č. 922, dle GP č /2012, která je ve vlastnictví p. Bc. J. Horinky, za část p.p.č. 923/4, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, která vznikla oddělením z p.p.č. 923, dle GP č /2012, která je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje prodej část pozemkové parcelyč. 923 (dle GP č /2012 ze dne č. 923/4), trvalý travní porost, o výměře 770 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, p. Bc. Josefu Horinkovi, bytem Liberecká 588, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Krejčík, Dlouhý S., Horinka Zpráva: Připravena směnná a kupní smlouva k podpisu, po zaplacení bude vložena na KN. 4/132/ZM/12 - Žádost o bezúplatný či úplatný převod pozemků z PF ČR v k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou. / Majetkoprávní operace 1) bere na vědomí předložený seznam pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, vhodných pro bezúplatný či úplatný převod na Město Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje podání žádosti u Pozemkového fondu ČR o bezúplatný či úplatný převod do vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, dle seznamu pozemkových parcel v k.ú. Dolní Sedlo, Donín u Hrádku nad Nisou, Dolní Suchá u Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, vhodných pro bezúplatný či úplatný převod na Město Hrádek nad Nisou, které jsou přílohou důvodové zprávy. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Žádosti připraveny k odeslání, budou odeslány v 20. týdnu.

5 4/133/ZM/12 - Prodej p.p.č. 944/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/434/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 944/1 (dle GP č /2009 č. 944/13), zahrada, o výměře 109 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Dagmar Hofmanové, Zahradní 723, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 6 668,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/134/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/7 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/425/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/7), ostatní plocha, o výměře 394 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, společnosti Reality KK s.r.o., se sídlem Smetanova 331, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu ,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/135/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/8 a p.p.č. 955/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/432/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/8), ostatní plocha, o výměře 123 m2 a části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. č. 955/13), ostatní plocha, o výměře 31 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Jiřině Timulákové, bytem Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 9 420,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny.

6 4/136/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/428/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/9), ostatní plocha, o výměře 110 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Jaroslavě Zachové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu 6 729,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/137/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/10 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/424/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/10), ostatní plocha, o výměře 270 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou do spoluvlastnického podílu: - paní Emílii Kopejskové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - paní Jiřině Timulákové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - paní Jaroslavě Zachové, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,- Kč - manželům Josefovi a Margitě Ručkovým, Zlatá Výšina 572, Hrádek nad Nisou - podíl 1/4 za cenu 4 129,-Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny.

7 4/138/ZM/12 - Prodej p.p.č. 955/12 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) revokuje usnesení č. 10/ZM/433/09 ze dne ) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 955 (dle GP č /2009 č. 955/12), ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, manželům Antonínovi a Stanislavě Hančilovým, Zlatá Výšina 570, Hrádek nad Nisou za celkovou cenu 1 896,- Kč. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík Zpráva: Připraveny kupní smlouvy k podpisu, čekáme na zápis jedné pozemkové parcely dle GP, po zápisu budou následovat další vklady, týká se celé Zlaté Výšiny. 4/139/ZM/12 - Revokace usnesení ZM č. 2/55/ZM/12 / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města, na základě písemného sdělení, ruší prodej pozemkové parcely č. 1594/28, orná půda, o výměře m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, oddělené z p.p.č. 1594/1 dle GP č /2012 ze dne schválený usnesením Zastupitelstva města č. 2/55/ZM/12 ze dne Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Krejčík 4/140/ZM/12 - Zrušení prodeje p.p.č. 487 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města neschvaluje prodej p.p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou z důvodu nesplnění podmínek vypsaných ve zveřejnění na Úřední desce č.j. EC/17/1735/2012, manželům Jiřímu a Iloně Pasekovým, oba bytem Gen. Svobody 211, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdržel se: 1 Krejčík Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S. Zpráva: Vzato na vědomí, manželé Pasekovi informováni, kauce byla vrácena dne

8 4/141/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 1247/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Výstavba a rekonstrukce chodníkového tělesa (ulice Liberecká) mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí oprávněný a Liberecký kraj jako budoucí povinný na pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 3 210,-Kč včetně DPH. Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně. 4/142/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 1759/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Modernizace plynové kotelny v Hrádku nad Nisou - Přípojka VN a trafostanice KJ mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněný na pozemku p.č. 1759/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 250 Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně. 4/143/ZM/12 - SOBS na p.p.č. 658 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Výtlačné potrubí na splaškové vody z DČOV pro č.p. 53 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako budoucí povinný a pan Čech jako budoucí oprávněný na pozemku p.p.č.658 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za cenu 500 Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla ze strany města podepsána a bude odeslána do k podpisu druhé straně.

9 4/144/ZM/12 - Prodej bj.731/16 Starý Dvůr, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje: 1.prodej souboru nemovitostí a to Bytovou jednotku č.731/16, ul.starý Dvůr čp.731, Hrádek n.n., o velikosti 1+4 (133,06m2) ideál.podíl město Hrádek n.n. ve výši 3/10 ideál.podílu družstvo družstva Nové bydlení v likvidaci 7/10 s podílem na společných částech domu čp.731 Podíl město Hrádek nad Nisou ve výši 4008/ Podíl družstva Nové Bydlení v likvidaci ve výši 9352/ s podílem na pozemku pč. 354/15 o výměře 883m2- zastavěná plocha a nádvoří Podíl družstva Nové Bydlení v likvidaci ve výši 13360/ pozemek č.354/141 o výměře 50m2- ostatní plocha, jiná plocha, vlastník město Hrádek nad Nisou pozemek č.354/163 o výměře 49m2-ostatní plocha, jiná plocha, vlastník město Hrádek nad Nisou pozemek č.354/142 o výměře 37m2-ostatní plocha, jiná plocha, vlastník družstvo Nové Bydlení v likvidaci vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za kupní cenu ,-Kč do podílového spoluvlastnictví Zuzany Chlupové, bytem Sídliště 582, Cvikov a Lukáši Vackovi, Sídliště 589, Cvikov a pověřuje starostu podpisem kupní smluv. 2. Schvalovací doložku o schválení právního úkonu města Hrádek nad Nisou - zřídit zástavní práva k nemovitostem uvedených v bodech 1) toho usnesení, pokud žadatelé Zuzana Chlupová, bytem Sídliště 582, Cvikov a Lukáš Vacek, Sídliště 589, Cvikov za prodávanou nemovitost využijí bankovního úvěru na pořízení nemovitosti a pověřuje starostu podpisem zástavních smluv. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Mgr. Prchlíková, Dlouhý S., Zpráva: Smlouva zadána JUDr.Šmídkovi, vypracována, zaslána k připomínkám likvidátorovi družstva ke schválení, připravena k podpisu 4/145/ZM/12 - Zveřejnění prodeje čp.124 Donín / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo schvaluje zvěřejnění prodeje následujících nemovitostí takto: Dům čp.124, ul.donínská, Hrádek nad Nisou - občanská vybavenost s příslušenstvím - bývalá družina s pozemkem p.č. 280 o výměře 405 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 281 o výměře cca 1007 m2 (bude upřesněno GP) - zahrada, vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, za minimální kupní cenu ,- Kč formou obálkové metody. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: Zveřejněno, splněno

10 4/146/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 1551/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) bere na vědomí žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1551/1, ostatní plocha, o výměře cca m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou, podanou p. Miroslavem Jiránkem ml. bytem Žitavská 202, Hrádek nad Nisou. 2) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. části pozemkové parcely č. 1551/1, ostatní plocha, o výměře cca 1200m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou Zpráva: 1) žadatel bude informován ve 20. týdnu 2) vzato na vědomí 4/147/ZM/12 - Fond rozvoje města / Ostatní 1) Bere na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje města ze dne ) Schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu rozvoje města dle zápisu z jednání Správní rady FRM ze dne , Ing. Daniele Dolenské, Pravá 1117/1, Praha na realizaci akce Izolace sklepních prostor v Hrádku nad Nisou, v ulici Lékárnická č.p. 113, st.p.č. 44/1, k.ú. Hrádek nad Nisou dle smlouvy o příspěvku do výše max ,- Kč. 3) Schvaluje projednání žádostí občanů na půjčky a dotace z Fondu rozvoje města v září ) Odvolává ze Správní rady Fondu rozvoje města pana Jaroslava Tomišku. 5) Schvaluje Bc. Ivu Solnařovou za člena Správní rady Fondu rozvoje města. Zodpovědná osoba: Šimeček Libor Hlasování: Pro:19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Zpráva: 1) Na vědomí 2) Smlouva o příspěvku podepsána 3) žadatelé informováni 4) Jaroslav Tomiška informován 5) Iva Solnařová informována 4/148/ZM/12 - Zásady prodeje nemovitostí mimo pozemků / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje Zásady prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou s účinností od schválení Zastupitelstvem města. Zodpovědná osoba: Šimeček Libor Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S., Zpráva: Zásady prodeje podepsány a zveřejněny na webových stránkách města, splněno

11 4/149/ZM/12 - Kanalizace a vodovod v ulicích Souběžná a Dubová / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr na realizaci splaškové kanalizace a vodovodu v ulicích Souběžná a Dubová v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, včetně způsobu financování. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Probíhají jednání s projektanty. Samostatný bod do ZM /150/ZM/12 - Projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 schválení přijetí dotace / Projekty a) schvaluje přijetí dotace na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 dle vydaného Rozhodnutí Řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko - Česká republika dle důvodové zprávy, b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dotaci v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko - Česká republika dle schváleného rozpočtu projektu, c) ukládá vedoucí finančního odboru ve spolupráci s odborem ODK začlenit předfinancování projektu v celkové výši ,-Kč do další změny rozpočtu města. Zodpovědná osoba: Válková Jana Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: 1 Dlouhý P. Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S. Smlouva o poskytnutí dotace podepsána. Usnesení předáno vedoucí finančního odboru p. Solnařové pro začlenění předfinancování projektu do změny rozpočtu. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 4/151/ZM/12 - Přehled projektů města / Projekty a) předložený přehled a stav projektů Města Hrádek nad Nisou za rok aktualizovaný ke dni , b) předložené projektové záměry Města Hrádek nad Nisou na projekty: Cesty k bodu Trojzemí podané do FMP ERN Česko - Sasko, Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 podané do Česko německého fondu budoucnosti a projekt Experiment ve výuce podaný do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle důvodové zprávy. Zodpovědná osoba: Válková Jana Zpráva: Vzato na vědomí, založeno do složky projektů.

12 4/152/ZM/12 - Pojmenování ulic v Nové Loučné / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje pro Hrádek nad Nisou, k.ú. Loučná : 1.pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u čp. 187 směrem k čp. 185 názvem Lesní a přiřazuje k ní čp. 187,229,221,225,192,185 2.pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u čp. 293 směrem k čp. 172 názvem Potoční a přiřazuje k ní čp. 293,201,172,213 3.pojmenovaní ulice od křižovatky s ulicí Lipová směrem k čp. 212 názvem Pytlácká a přiřazuje k ní čp pojmenování ulice od křizovatky ulice Pytlácká a s ulicí Lipová u čp. 191 k čp. 189 názvem Lovecká a přiřazuje k ní čp. 191,217,189,35 5.pojmenování ulice od čp. 193 přes křižovatku Nová Loučná s ulicí Lipová k čp. 175 a přiřazuje k ní čp. 193,177,188,178,183,182,173,200,211,196,195,175,174,179,204,194 Zodpovědná osoba: Grim Petr Mgr. Hlasování: Pro: 16 Proti: 1 Krejčík Zdržel se: 1 Řezníček Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Růžička, Dlouhý S., Zpráva: Usnesení předáno Magistrátu města Liberec k provedení změn v informačním systému evidence obyvatel. 4/153/ZM/12 - Koncepce Městské policie Hrádek nad Nisou / Městská policie Zastupitelstvo města schvaluje tuto,,koncepci Městské policie Hrádek nad Nisou" Zodpovědná osoba: Krňáková Iva Hlasování: Pro: 16 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Růžička, Dlouhý S., Slezák, Horinka Zpráva: Zastupiteltsvo města schválilo tuto,,koncepci Městské policie Hrádek nad Nisou" 4/154/ZM/12 - Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny a vydání upraveného znění Jednacího řádu Zastupitelstva města dle důvodové zprávy. Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Zpráva: Jednací řád Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou byl zveřejněn, v papírové podobě uložen v kanceláři č. 14.

13 4/155/ZM/12 - Konsolidace stávajících úvěrů / Ostatní 1. schvaluje záměr sloučení úvěrů Města Hrádek nad Nisou do jednoho, 2. ukládá Finančnímu odboru předložit na příští jednání Zastupitelstva města konečný návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky a projednat ve Finančním výboru. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro:19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Zpráva: Během měsíce května Finanční odbor připravuje návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky, které budou předloženy na další jednání Zastupitelstva města. 4/156/ZM/12 - Odpověď na interpelaci pana S.Dlouhého Společenství vlastníků / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: splněno 4/157/ZM/12 - Interpelace zastupitele p. Václava Krejčíka / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou bere odpověď na interpelaci p. Václava Krejčíka na vědomí. Zodpovědná osoba: Rada Milan Dlouhý S., 4/158/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Krejčíka - prodej hrobových zařízení a pronájem hrob. zařízení / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitele p. Václava Krejčíka. Dlouhý S.,

14 4/159/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Krejčíka- vypořádání podílu TS Hrádek s.r.o. / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města bere odpověď na interpelaci zastupitele p. Václava Krejčíka na vědomí. 4/160/ZM/12 - Odpověď na interpelaci p. Holaty nebezpečné stromy kolem komunikace I/35 v majetku ŘS / Interpelace zastupitelů Zastupitelstvo města vzalo předloženou zprávu na vědomí. Zodpovědná osoba: Olša Josef Hlasování: Pro: 19 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. 4/161/ZM/12 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Hlasování: Pro: 18 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Kudláček, Holata, Krečman, Červená, Ing. Jurek, Dlouhý S., MUDr. Pavlová Ověřovatelé usnesení: p. Pavel Farský, p. Radek Horák

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více