PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM"

Transkript

1 PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM Společnost D2GO a.s., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20123, je v procesu odštěpení sloučením s nástupnickou společností VALY BUSINESS POINT, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ: , v souladu s ustanovením 245 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPř ), v postavení společnosti rozdělované. V souladu s ustanovením 243 odst. 1 písm. b), 290 a násl. ZoPř a za splnění dalších zákonem stanovených podmínek přechází v důsledku procesu odštěpení části jmění rozdělované společnosti D2GO a.s.. vyčleněné v rámci tohoto projektu ke dni účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku na nástupnickou obchodní společnost VALY BUSINESS POINT s.r.o. Tímto procesem nedochází ke zrušení a zániku rozdělované společnosti. Důvod rozdělení sloučením Důvodem realizace odštěpení sloučením je zejména zájem na oddělení jedné z funkčně samostatných částí provozních a obchodních aktivit rozdělované společnosti a souvisejících částí obchodního jmění do nástupnické společností a tím i zjednodušení organizační, administrativní a logistické náročnosti podnikání a nakládání s majetkem rozdělované společnosti. Současně dojde k zániku účasti jednoho z akcionářů v rozdělované společnosti (jediného společníka nástupnické společnosti), takže odštěpení je formou vyrovnání mezi těmito dvěma akcionáři. Firma a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev a jejich právní forma a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev, dle 250 odst. 1 písm. a) ZoPř Ve smyslu ustanovení 245 odst. 3 ZoPř jsou v procesu odštěpení sloučením zúčastněnými společnostmi - rozdělovaná společnost D2GO a.s., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20123, mající právní formu akciové společnosti, dále jen D2GO, - nástupnická společnost VALY BUSINESS POINT, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , mající právní formu společnost s ručením omezeným, dále jen VBP, Strana 1 (celkem 10)

2 Výměnný poměr podílů a informace dle 250 odst. 1 písm. c) ZoPř Společníky (akcionáři) rozdělované společnosti D2GO jsou Ing. Jan Vokál, nar , bytem B. Martinů 2124/14, Nový Jičín a Ing. Petr Kunčík, nar , bytem Vlčnov 134, Starý Jičín. Dále pro účely tohoto projektu jsou ve vztahu k rozdělované společnosti Ing. Jan Vokál a Ing. Petr Kunčík označováni jako společník s významem akcionáře společnosti. U nástupnické existující společností VBP je jediným společníkem Ing. Petr Kunčík. Na rozdělované společnosti D2GO zaniká účast akcionáře Ing Petra Kunčíka nar , bytem Vlčnov 134, Starý Jičín. Na nástupnické společnosti nevzniká účast společníka Ing. Jana Vokála, nar , bytem B. Martinů 2124/14, Nový Jičín. Žádný ze společníků nenabude nové podíly na nástupnických společnostech. Doplatek se žádnému z akcionářů nepřiznává. Společník pan Ing. Jan Vokál, nar , bytem B. Martinů 2124/14, Nový Jičín a Ing Petr Kunčík nar , bytem Vlčnov 134, Starý Jičín, se podílu na vyrovnání nebo doplatku vzdali. Rozhodný den rozdělení dle 250 odst. 1 písm. d) ZoPř Rozhodným dnem odštěpení sloučením je ve smyslu ustanovení 10 odst. 1 ZoPř den (dále jen rozhodný den ). Práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována dle 250 odst. 1 písm. e) ZoPř Rozdělovaná společnost není emitentem dluhopisů, proto nejsou v tomto projektu stanovena ve smyslu ustanovení 250 odst. 1 písm. e) ZoPř práva, která nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována. Vznik práva na podíl na zisku dle 250 odst. 1 písm. f) ZoPř Právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku se řídí úpravou zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti a ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Pro výkon práva podílu na zisku neexistují žádné zvláštní podmínky. Žádný ze společníků nenabude nové podíly na nástupnických společnostech. Zvláštní výhody poskytované zúčastněnou nebo novou společností dle 250 odst. 1 písm. g) ZoPř Rozdělovaná ani nástupnická společnost neposkytla a neposkytne žádnou zvláštní výhodu žádnému ze statutárních orgánů zúčastněných společností, žádnému členu dozorčí rady zúčastněných společností, ani znalci. V tomto projektu nejsou proto uvedeny ve smyslu Strana 2 (celkem 10)

3 ustanovení 250 odst. 1 písm. g) ZoPř osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. Určení, kteří zaměstnanci rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci nástupnické společnosti nebo zůstávají zaměstnanci rozdělované společnosti dle 250 odst. 1 písm. h) ZoPř Na nástupnickou společnost VBP nepřechází ke dni účinnosti zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a žádní zaměstnanci rozdělované společnosti se v důsledku rozdělení nestávají zaměstnanci nástupnické společnosti VBP. Určení, jaký majetek a jaké závazky přechází na nástupnické společnosti dle 250 odst. 1 písm. i) ZoPř V souladu s tímto projektem přechází ke dni účinnosti zápisu odštěpení sloučením do obchodního rejstříku: na nástupnickou společnost VBP takto vyčleněný majetek. Nemovitosti: a) pozemek parc. č. st. 275/3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, když součástí pozemku p. č. st. 275/3 je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba. Shora uvedený pozemek parc. č. st. 275/3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí je odštěpován a převáděn do nástupnické společnosti VBP včetně součástí a příslušenství, které je zejména tvořeno stavbou bez č.p./č.e., jinou stavbou, vnitřním vybavením (zejména nábytkem, zařizovacími předměty a dalším vybavením, které je umístěno na převáděných nemovitostech ke dni vyhotovení tohoto projektu a jehož seznam byl protokolárně odsouhlasen zúčastněnými společnostmi) a současně s nemovitostí jsou odštěpovány smluvní vztahy které jsou s pozemkem, budovou nebo jejím užíváním spojené, b) pozemek parc. č. st. 275/7, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, když součástí pozemku p. č. st. 275/7 je stavba č.p.411, jiná stavba, část obce Nový Jičín. Shora uvedený pozemek parc. č. st. 275/7, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí je odštěpován a převáděn do nástupnické společnosti VBP včetně součástí a příslušenství, které je zejména tvořeno stavbou č.p. 411, jinou stavbou, vnitřním vybavením (zejména nábytkem, zařizovacími předměty a dalším vybavením, které je umístěno na převáděných nemovitostech ke dni vyhotovení tohoto projektu a jehož seznam byl protokolárně odsouhlasen zúčastněnými společnostmi) a současně s nemovitostí jsou Strana 3 (celkem 10)

4 odštěpovány smluvní vztahy které jsou s pozemkem, budovou nebo jejím užíváním spojené, c) ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc. č. 2891, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Praha, katastrální území Dejvice, vedený u Katastrálního úřadu pro Hlavní Město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, když součástí pozemku p. č je stavba č.p. 1101, objekt k bydlení, část obce Dejvice. Shora uvedený spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc. č. 2891, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č pro obec Praha, katastrální území Dejvice, vedený u Katastrálního úřadu pro Hlavní Město Prahu, Katastrální pracoviště Praha je odštěpován a převáděn do nástupnické společnosti VBP včetně podílu ve výši ½ na součástech a příslušenství, které je zejména tvořeno stavbou č.p. 1101, objekt k bydlení, vnitřním vybavením (zejména nábytkem, zařizovacími předměty a dalším vybavením, které je umístěno na převáděných nemovitostech ke dni vyhotovení tohoto projektu a jehož seznam byl protokolárně odsouhlasen zúčastněnými společnostmi) a současně se spoluvlastnickým podílem na nemovitosti jsou odštěpovány podíly na smluvních vztazích které jsou s pozemkem, budovou nebo jejím užíváním spojené, d) ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc. č. 2892/1, zahrada, zapsán na LV č pro obec Praha, katastrální území Dejvice, vedený u Katastrálního úřadu pro Hlavní Město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Shora uvedený spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc. č. 2892/1, zahrada, zapsaném na LV č pro obec Praha, katastrální území Dejvice, vedený u Katastrálního úřadu pro Hlavní Město Prahu, Katastrální pracoviště Praha je odštěpován a převáděn do nástupnické společnosti VBP včetně podílu ve výši ½ na součástech a příslušenství, a současně se spoluvlastnickým podílem na nemovitosti jsou odštěpovány podíly na smluvních vztazích které jsou s pozemkem nebo jeho užíváním spojené, Movité věci : a) AUDI Q7, reg zn. 5T4 7045, VIN WAUZZZ4L38D055646, b) movité věci, stavební materiál, který je uveden na účtu , jehož soupis je přílohou tohoto projektu c) movité věci tvořící vybavení domu čp. 411, postaveného na pozemku parc. č. st. 275/7, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí jsou odštěpovány v rozsahu, ve kterém tvoří obvyklé vybavení uvedené budovy. d) movité věci tvořící vybavení domu bez č.p./č.e., jiná stavba, postaveného na pozemku parc. č. st. 275/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí jsou odštěpovány v rozsahu, ve kterém tvoří obvyklé vybavení uvedené budovy e) spoluvlastnický podíl ve výši ½ na movitých věcech tvořících vybavení domu čp. 1101, postaveného na pozemku parc. č. 2891, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č pro obec Praha, katastrální území Dejvice, vedený u Katastrálního úřadu pro Hlavní Město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, je odštěpován v rozsahu, ve kterém tvoří obvyklé vybavení uvedené budovy Strana 4 (celkem 10)

5 Smluvní vztahy (včetně závazků a práv z nich vyplývajících): 1. Smlouva o dílo na provedení stavebních prací a rekonstrukce budovy se společností AMIPROL spol. s r.o., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ Smlouva o pronájmu prostor D2GO a.s. READERs.r.o. ze dne Smlouva o pronájmu prostor D2GO a.s. Beaglewatch a.s. ze dne Nájemní smlouva P /OMRI ze dne uzavřená mezi Město Nový Jičín a D2GO parkování Na Valech Pohledávky za společností PERU REAL INVEST s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ , v celkové výši ,-Kč, sestávající ze smluv o úvěru nabytých postoupením pohledávky a to : - smlouva o úvěru ze dne ve výši ,- Kč - smlouva o úvěru ze dne ve výši ,- Kč - smlouva o úvěru ze dne ve výši Kč - smlouva o úvěru ze dne ve výši Kč, - smlouva o úvěru ze dne , ve výši Kč - smlouva o úvěru ze dne , ve výši Kč - smlouva o úvěru ze dne , ve výši Kč - smlouva o úvěru ze dne , ve výši Kč - smlouva o úvěru ze dne , ve výši Kč Závazky vůči společníku panu Ing Petru Kunčíkovi nar , bytem Vlčnov 134, Starý Jičín, ve výši ,-Kč, sestávající ze zbývající části závazků společnosti D2GO, jako úplaty za postoupení pohledávek od společností VALY BUSINESS POINT, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ: , a READER s.r.o., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, IČ , když nároky na úhradu úplaty za postoupení pohledávky byly těmito společnostmi postoupeny na pana Ing Petra Kunčíka, a to smlouvou o postoupení pohledávky a zápočtu ze dne Změny zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, dle 250 odst. 1 písm. j) ZoPř Při tomto postupu odštěpení sloučením nedochází k žádné změně zakladatelského právního jednání u nástupnické společnosti VBP. Zakladatelské právní jednání nově vznikající nástupnické obchodní společnosti s ručením omezeným, dle 250 odst. 1 písm. k) bod 1. ZoPř Při tomto odštěpení nevzniká žádná nová nástupnická obchodní společnost Strana 5 (celkem 10)

6 Změny zakladatelského právního rozdělované společnosti nebo družstva dle 250 odst. 1 písm. m) ZoPř Při tomto postupu odštěpení sloučením nedochází k žádné změně zakladatelského právního jednání u rozdělované společnosti. Údaj o tom, kolik akcií nástupnických společností bude přiděleno k jedné akcii rozdělované společnosti anebo údaj o tom, že akcie nástupnické společnosti nebudou buď všem nebo některým akcionářům rozdělované společnosti přidělovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze dle 290 odst. 1 písm. b) ZoPř Rozdělovaná společnost D2GO má dva společníky, když Ing. Petr Kunčík je současně jediným společníkem v nástupnické společnosti. Podíly nástupnické společnosti proto nebudou společníkům z důvodu shora uvedeného přidělovány. Projekt rozdělení předpokládá, že účast společníka Ing. Petra Kunčíka ve společnosti D2GO zanikne a společník Ing Jan Vokál se podílu na nástupnické společnosti vzdal. Určení, jak budou při rozdělení sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně dle 290 odst. 1 písm. c) ZoPř Podíly společníka v rozdělované společnosti nepodléhají výměně z důvodu uvedených shora. Podíly nástupnické společnosti proto nebudou získávány. Údaj o vlivu odštěpení na akcie dosavadních akcionářů, dle 290 odst. 1 písm. d) ZoPř Nástupnickou společností je společnost s ručením omezeným bez kmenových listů, v nástupnické společnosti se žádný vliv v důsledku odštěpení na podílech společníků nástupnické společnosti neprojeví. U akcií dosavadních akcionářů rozdělované společnosti nedochází k jejich výměně, rozštěpení, ke změně druhu nebo formy nebo snížení jmenovité hodnoty. Při zániku účasti společníka Ing Petra Kunčíka dojde k nabytí jeho akcií společností D2GO v počtu 60 kusů akcií s celkovou jmenovitou hodnotou ,-Kč a tyto akcie budou použity na snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti D2GO se tak sníží z částky ,-Kč na ,-Kč. Údaj o poskytnutí práv nástupnickou společností vlastníkům účastnických cenných papírů, dle 290 odst. 1 písm. e) ZoPř Nástupnickou společností je společnost s ručením omezeným bez kmenových listů, žádná práva vlastníkům účastnických cenných papírů nebudou poskytována ani jiná opatření nebudou prováděna Strana 6 (celkem 10)

7 Údaje dle 314 odst. 1 písm. a) a údaje o tom, jaká bude výše vkladu a výše podílu, který obdrží akcionář ke svým akciím při odštěpení a pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří s rozdělením nesouhlasili, dle 314 odst. 1 písm. b) ZoPř Rozdělovaná společnost D2GO má dva akcionáře. U nástupnické existující společností VBP je jediným společníkem Ing. Petr Kunčík. Na rozdělované společnosti D2GO zaniká účast akcionáře Ing Petra Kunčíka nar , bytem Vlčnov 134, Starý Jičín. Na nástupnické společnosti nevzniká účast společníka Ing. Jana Vokála, nar , bytem B. Martinů 2124/14, Nový Jičín. Vypořádací podíl ani doplatek společníka Ing Petra Kunčíka nebude v souvislosti s ukončením účasti ve společnosti D2GO vyplácen, neboť zánik jeho účasti je vypořádán podílem v nástupnické společnosti VBP (tj zvýšením hodnoty podílu jediného společníka odštěpenou částí jmění) a tento společník se práva na vypořádací podíl a doplatek vzdal. Obchodní podíly nástupnických podílů proto nebudou společníkům z důvodu shora uvedeného přidělovány. Žádný ze společníků tedy nenabude nové podíly na nástupnických společnostech ani akcie na rozdělované společnosti. Upozornění pro akcionáře dle 318 ZoPř Akcionář zanikající akciové společnosti, který nesouhlasil s tím, že některá nástupnická společnost, jejímž společníkem se má stát podle projektu rozštěpení po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, má nebo má mít právní formu společnosti s ručením omezeným, nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má podle projektu rozdělení nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, s takovým rozdělením sloučením nesouhlasil, má právo ze zúčastněné akciové společnosti vystoupit, jestliže byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, jež schválila rozdělení, a hlasoval proti schválení rozdělení. Akcionář je oprávněn vystoupit ze společnosti jen ohledně těch akcií, kterými hlasoval proti schválení rozdělení. Nástupnická společnost s ručením omezeným, do jejíhož vlastnictví přejde podíl podle 163 odst. 2 ZoPř, je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě podílu, který na ni přešel. Výše vypořádacího podílu (náhrady) bude rovna výši zjištěné posudkem znalce a musí být doložena posudkem znalce. Povinnost zaplatit znalci odměnu a náhradu nákladů za zpracování posudku přechází na tu nástupnickou společnost, které vznikla povinnost vyplatit vypořádací podíl. Snížení základního kapitálu D2GO Společnost D2GO bude postupem dle 266a ZoPř snižovat základní kapitál o ,-Kč, z částky dosavadní výše základního kapitálu ,-Kč na novou výši základního kapitálu ,-Kč. Při zániku účasti společníka Ing Petra Kunčíka dojde k nabytí jeho akcií společností D2GO v počtu 60 kusů akcií s celkovou jmenovitou hodnotou ,- Kč a tyto akcie budou použity na snížení základního kapitálu společnosti. Částka, o níž se snižuje základní kapitál, nebude akcionářům vyplacena, neboť výplata této částky není dovolena ve smyslu 266 odst. 2 věta druhá ZoPř. Strana 7 (celkem 10)

8 Ocenění jmění posudkem znalce Vzhledem k tomu, že část jmění rozdělované společnosti D2GO, které má podle tohoto projektu rozdělení přejít na společnost VBP a tato společnost nebude zvyšovat základní kapitál, nebude tato část přecházejícího jmění v souladu s 253 odst. 3 ZoPř oceněna posudkem znalce. Závěrečná ustanovení Tento projekt se v rozsahu jím neupraveném řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů, ve zkratce uváděno ZoPř. Tento projekt je vyhotoven společně společnostmi D2GO a VBP, ve čtyřech vyhotoveních. V Novém Jičíně dne Představenstvo D2GO a.s. jednatel VALY BUSINESS POINT s.r.o. Strana 8 (celkem 10)

9 Příloha Projektu odštěpení sloučením movité věci STAVEBNÍ MATERIÁL - ÚČET Firma Položka cena bez DPH READER CEMIX jádrová omítka 274,41 Kč =READER DEKBIT V60 S35 582,07 Kč READER DEKFOAM pistolová pěna 211,30 Kč READER DEKFOAM ZIMNÍ 548,19 Kč READER DEKSAN PROFI hnědý 5 kg 1930,76 Kč READER DEKWOOL DW roll 80mm 1895,20 Kč READER DEKWOOL G mm 1644,57 Kč READER DEKWOOL G mm 2878,01 Kč READER Dlažba HOLLAND 2585,66 Kč READER DT9532-vrták do betonu 144,20 Kč READER EPS Greywall 120mm 47091,60 Kč READER Ergo příchytka hřebenáče 3,82 Kč READER Hladítko nerez hladk 274,91 Kč READER Hladítko nerez zub 93,94 Kč READER Hmoždinka ocelový trn 6371,58 Kč READER Hmoždinka plastový trn 528,39 Kč READER ISOVER DOMO 120mm 8079,43 Kč READER ISOVER DOMO 140mm 15368,24 Kč READER Lať 4x6/4m 460,36 Kč READER Lišta kombi LKS plast 412,00 Kč READER Lžíce ocel 56,03 Kč READER Ocel. Zárubeň ZAKO 3142,51 Kč READER OSB EUROSTRAND 3 tl. 22mm 2910,31 Kč READER Respirátor 97,85 Kč READER Rukavice DICK MAX 150,59 Kč READER STYROTHERM plus 70 tl.20mm 2023,95 Kč READER Tesa 8208 papír.mask.páska 32,34 Kč READER Tkanina R ,95 Kč READER Tkanina R ,67 Kč READER TONDACH hřebenáč 140,90 Kč READER Tužka tesařská 6,85 Kč READER Váleček molto rovný 40,71 Kč READER Weber bat potěr 2552,80 Kč READER Weber dur klasik JRU 10604,88 Kč READER Weber dur štuk 5230,13 Kč READER Weber mix mont.tmel 3408,89 Kč READER Weber mix zdicí malta 642,42 Kč Strana 9 (celkem 10)

10 READER Weber podklad A 2015,71 Kč READER Weber therm klasik 4845,12 Kč READER Weber tmel 28334,58 Kč READER YTONG příčkovka P ,90 Kč READER YTONG příčkovka P ,50 Kč READER YTONG tvárnice P ,19 Kč READER Začišť okenní profil VERTEX 3841,49 Kč READER Baterie,geberit, obklad 28497,76 Kč Koupelny Ptáček Baterie, obklad 78852,94 Kč MP-TEX Koberec 34380,16 Kč Materiál celkem: ,76 Kč Palety : Celkem (materiál+palety): 2 575,00 Kč ,76 Kč Strana 10 (celkem 10)

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 - uzavřený mezi: identifikační číslo 28781112,

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov S M L O U V A O F Ú Z I S L O U Č E N Í M spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov Smluvní strany: 1. Sdružení rodičů a přátel

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Datum zápisu: 7. března 2005 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Spisová značka: B 2874 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SILGOR

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15522

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15522 Datum zápisu: 1. září 2009 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15522 Spisová značka: B 15522 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Investiční

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

PROHLÁŠENÍ o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám

PROHLÁŠENÍ o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 IČ: 24232912 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18612 zastoupena: CENTRAL

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4217

Úplný výpis. Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4217 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4217 Datum zápisu: 9. října 2009 Spisová značka: B 4217 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: TENIS HOTEL

Více

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s.

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s. Změna nájemního vztahu Karlovarské teplárenské, a.s. Stávající stav pronájem akcií V současné době je 51 % akcií společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. pronajato společnosti Karel Holoubek Trade Grop,

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401. C 186401 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401. C 186401 vedená u Městského soudu v Praze Datum zápisu: 21. listopadu 2011 Spisová značka: Obchodní firma: z Úplný výpis obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401 C 186401 vedená u Městského soudu v Praze Celní

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461. B 17461 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Komárkova 1221/18, PSČ 14800

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461. B 17461 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Komárkova 1221/18, PSČ 14800 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461 Datum zápisu: 22. října 1996 Spisová značka: C 48390 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 17461

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Datum zápisu: 18. února 2009 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Spisová značka: B 15071 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa zbytkového

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt:

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: Rezervační smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím

Více