Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity"

Transkript

1 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity V mil. EUR 1. pololetí pololetí / - % Provozní hospodářský výsledek 123,0 110,8 + 11,0 Preventivní zajištění rizika - 35,8-32,3 + 11,0 Zisk před zdaněním 87,2 78,5 + 11,0 Zisk po zdanění 73,6 66,4 + 10,8 Cost-Income-Ratio 48,62 % 50,75 % - 2,13 % bodu Return on Equity 12,05 % 11,58 % 0,47 % bodu Pilíře úspěchu Firemní obchod: růst úvěrů větší než na trhu Privátní obchod: nárůst u úvěrů i vkladů Příznivé úvěrové riziko Politika expanze filiálek se osvědčuje Zvýšené tempo expanze, osm nových filiálek v roce 2014 Rozšíření spádové oblasti v Německu Nová centrála v Donaulände Projekt běží podle plánu, stavba bude zahájena v listopadu 2014 Aktuální témata v bankovním sektoru Odvody rakouských bank

2 Výhled na rok 2014 Konjunkturální balíček Oberbank pro malé a střední podniky Optimistický předpoklad vývoje hospodářského výsledku pro rok 2014 Nové zvýšení hospodářského výsledku na nejvyšší úrovni Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Provozní hospodářský výsledek ve výši 123 milionů EUR (+ 11,0 %) byl po vynikajícím výsledku v předchozím roce opět skvělý. Ještě působivější je provozní hospodářský výsledek ve srovnání s trhem. Provozní zisková marže od roku ,50% 1,17% Oberbank 1,00% 0,50% 0,76% Trh Provozní zisková marže, podíl provozního hospodářského výsledku na bilanční sumě, dosahuje u koncernu Oberbank hodnot zřetelně vyšších než u celkového trhu. Naposledy dosáhla marže 1,40 %, na trhu byla marže v 1. čtvrtletí, i přes značně sníženou bilanční sumu, jen 0,67 %. Zisk před zdaněním vzrostl v porovnání s 1. pololetím 2013 o 11,0 % na 87,2 milionu EUR a zisk po zdanění se zvýšil o 10,8 % na 73,6 milionu EUR.

3 Return on Equity se tak zvýšil před zdaněním z 11,58 % na 12,05 %, po zdanění z 9,79 % na 10,18 %. Tento výnos činil naposledy u evropských bank v průměru jen 4 %, ve střednědobém horizontu se usiluje o zlepšení na 8-10 %! Úrokový výnos vzrostl o 2,8 % na 172,5 milionu EUR. U operativního úrokového výnosu zaznamenal koncern Oberbank nárůst o 1,5 % na 145,30 milionu EUR, Výnosy vlastního kapitálu se vyvíjely skvěle a vzrostly o 10,6 % na 27,1 milionu EUR. Rovněž velmi úspěšně byly výnosy z bankovních služeb hospodářský výsledek se zvýšil o 2,5 % na 59,5 milionu EUR. Výrazné zvýšení produktivity Výnosy vzrostly v 1. pololetí o 6,4 % na 239,4 milionu EUR, náklady se naproti tomu zvýšily jen mírně o 2,0 % na 116,4 milionu EUR. Z toho vyplývá Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 48,6 %, loni činil 50,8 %. (Cost-income-ratio na trhu byl v 1. čtvrtletí 2014 necelých 67 %!)

4 1. faktor úspěchu: firemní obchod růst úvěrů větší než na trhu rekord u podpory financování investic jasný nárůst v leasingu silné postavení banky jako poradce pro malé a střední podniky a společnosti Růst úvěrů větší než na trhu: zvýšení + 3,6 % na 12,1 miliardy EUR! Na celkovém trhu je poptávka po úvěrech i nadále zdrženlivá: v Rakousku stagnují komerční úvěry (+ 0,3 %) v Evropě naposledy úvěry klesly o 3 %. Přesto dokázal koncern Oberbank zvýšit objem komerčních úvěrů o 2,7 % na 9 784,9 milionu EUR. Firemní úvěry v milionech EUR , , , , , , , , , , ,0 0, , , , Provozní prostředky Investice

5 Kde dochází k růstu firemních úvěrů? 1. Nárůst zaznamenávají všechny regiony 2. Rekord u podporovaných financování investic 22% podíl na trhu u malých úvěrů v rámci ERP, 1. místo u úvěrů v rámci ERP pro průmysl Počet podporovaných projektů se za rok zvýšil o 16 %, objem projektů o 12 %. S podílem na trhu ve výši 22 % se banka Oberbank umístila v Rakousku na 2. místě u malých úvěrů v rámci ERP, u úvěrů v rámci ERP pro průmysl je s 20% podílem na trhu dokonce na 1. místě. 3. Jasný nárůst v leasingu Nový obchod + 20 %, objem + 5,4 %, hospodářský výsledek + 37 %! Vývoj leasingu v 1. pololetí (miliony EUR) Stávající obchody LEA-nové obchody

6 I přes zdrženlivý trend investic podniků má leasing u koncernu Oberbank vynikající vývoj: Nové obchody ve výši 265 milionů EUR dosahují hodnot o 20 % vyšších než v 1. pololetí loňského roku, celkový stav vzrostl o 5,4 % na 1,6 miliardy EUR. Nejdůležitějším motorem tohoto vývoje bylo Rakousko a Bavorsko, skvělý vývoj mělo také Maďarsko! Leasingový výnos ve výši 16 milionů EUR byl o 36,8 % vyšší než v předchozím roce! Špičkové postavení banky jako poradce pro tuzemské malé a střední podniky a společnosti, vedoucí postavení na trhu v Horním Rakousku a Solnohradsku! Jasný lídr na trhu v Horním Rakousku / Solnohradsku: 55 % podniků v hlavní oblasti jsou zákazníky koncernu Oberbank; V celém Rakousku má Oberbank 30% podíl na trhu; Klienti koncernu Oberbank oceňují především jeho rozhodnost, poměr mezi cenou a výkonem, odbornou kompetenci a kvalitní vyřízení transakcí.

7 2. faktor úspěchu: privátní obchod Růst privátních úvěrů ve výši 7,8 % znamená další zvýšení tržních podílů Privátní úvěry v Rakousku od začátku roku 2012 klesaly, od poloviny roku 2013 došlo ke zvratu trendu. Po zotavení dosáhl poslední růst + 1,3 %. Privátní úvěry koncernu Oberbank vzrostly v 1. pololetí 2014 oproti loňským hodnotám o 7,8 % na milionů EUR, což znamená další růst tržních podílů! Potěšující růst je zaznamenán prakticky ve všech regionech. Privátní úvěry v milionech EUR 2 500, , , , , , ,0 500,0 0,

8 Spravovaný majetek klientů ve výši 22,8 miliardy EUR dokazuje důvěru vkladatelů! Spravovaný majetek klientů v milionech EUR , , , , , , , , , , , , , , ,5 0, Primární vklady Objem depotů 23 miliard EUR, o 5,2 %, tj. o jednu miliardu více než v polovině roku Primární vklady ve výši 11,7 miliardy EUR byly naposledy na stejné výši jako v předcházejícím roce, Objem depotů klientů dokonce vzrostl o 11,3 % na 11,0 miliard EUR. Klienti tak svěřili koncernu Oberbank necelých 3. faktor úspěchu: úvěrové riziko Příznivé úvěrové riziko jako důležité kritérium úspěchu Již léta zaznamenává Oberbank silnější růst úvěrů než trh, ale úvěrové riziko je zároveň již léta příznivější než na trhu! To se pozitivně projevuje na stavu výnosů!

9 Kvóta opravných položek rakouských bank 8,00% 6,50% 7,30% 7,60% 8,00% 6,00% 4,00% 3,20% 3,20% 3,30% 3,50% 2,00% 0,99% 0,89% 0,53% 0,60% 0,00% Banky v Rakousku Banky v CESEE Oberbank Oberbank: výpadek jen EUR na 1 milion EUR úvěrů! Příznivá kvóta opravných položek Oberbank ve výši 0,6 % znamená, že na jeden milion EUR úvěrů připadají opravné položky pouze ve výši EUR. Všechny rakouské banky mají ve svém obchodě v Rakousku šestkrát vyšší potřebu opravných položek, a to 3,5 % neboli EUR, ve východní Evropě je kvóta dokonce 8 % neboli EUR!

10 4. faktor úspěchu: expanzivní politika Politika expanze filiálek se osvědčuje Růst ve formě otevírání nových filiálek v roce 2014 pokračuje Zvýšené tempo expanze, osm nových filiálek v roce 2014 V 1. pololetí byly otevřeny tři filiálky, a sice v Jihlavě (Česká republika), Eggenfeldu a Freisingu (Bavorsko). Navíc je naplánováno otevření dalších pěti filiálek: jedna v Rakousku ve Vídni, dvě v České republice, jedna v Maďarsku a jedna v Německu v Hesensku v Darmstadtu. Na konci roku 2014 tak Oberbank bude mít 158 filiálek! Chystají se filiálky v Německu, v Erfurtu a Jeně (Durynsko) a Ulmu (Bádensko- Württembersko), dále v Szekesfehervaru v Maďarsku a jedna filiálka v Rakousku ve Vídni. Rozšíření spádové oblasti v Německu Hesensko a Durynsko jako oblasti nové expanze Potenciál obchodu v Bavorsku je atraktivní, ale Hesensko a Durynsko nabízejí další příležitosti na trhu. V nových regionech využije Oberbank svoje struktury v Bavorsku a stávající vztahy s klienty. Oberbank jde se svojí expanzní politikou proti proudu!

11 V celém Rakousku se nachází mnoho bankovních filiálek, především příliš mnoho filiálek se slabými výnosy: mnohé banky rostly příliš rychle a neupravily včas po převzetí svoje sítě filiálek, realizační procesy ve filiálkách jsou příliš drahé a málo centralizované a privátní obchod ve filiálkách má často nízký výnos. Úspěšný privátní obchod koncernu Oberbank! Oberbank sází již léta na obchod spojený s intenzivním poradenstvím a má tak zdravý růst úvěrů. Náklady jsou pod kontrolou a transakce se v posledních deseti letech centralizovaly, takže není zapotřebí žádný radikální řez. Oberbank má filiálky jen v atraktivních oblastech a všude dosahuje zisku. K zavření nebo sloučení filiálek dochází zcela ojediněle a výjimečně, jestliže se změní lokální rámcové podmínky! Celkově nepředstavuje hustá síť filiálek koncernu Oberbank problém z hlediska nákladů, ale naopak faktor úspěchu! Bankovní obchod je obchod založený na důvěře - proto čekám na den, kdy filiálky u ostatních bank zažijí renesanci! Aktuální ocenění potvrzuje, že strategie koncernu Oberbank je správná! Cena Recommender-Award 2014 dokládá, že Oberbank je opět nejdoporučovanější regionální bankou Rakouska!

12 Výhled / 2. polovina roku 2014 Naposledy byly prognózy konjunktury mrně rezervované, podniky jsou ohledně poptávky po úvěrech a ohledně investic zdrženlivé. U Oberbank je situace opačná! Poptávka po úvěrech se v posledních měsících výrazně zlepšila! U privátních úvěrů byl již dosažen nárůst plánovaný pro celý rok, u firemních úvěrů je vývoj na dobré cestě! Aby byl tento pozitivní trend ještě silnější, nabízí Oberbank od tohoto okamžiku konjunkturální balíček Oberbank pro malé a střední podniky! Střední podniky mají preferovat investice nebo je moci rychleji realizovat, proto jim Oberbank nabízí obzvláště výhodné podmínky! Od této chvíle jsou - v závislosti na bonitě - umožněny úvěry s fixními úroky od 1 %, až do 2 milionů EUR na investici s dobou splatnosti až pět let! Oberbank navíc nabízí financování rizik a vlastního kapitálu, ve formě vlastního soukromého kapitálu nebo mezaninového kapitálu, až do 5 milionů EUR na zákazníka s dobou splatnosti až sedm let! V celkovém součtu poskytne Oberbank úvěry ve výši 200 milionů EUR a rizikový kapitál ve výši až 150 milionů EUR! Výhled pro obchod / hospodářský výsledek v roce 2014 Oberbank očekává v roce 2014 další solidní růst úvěrů. Politika vkladů se zaměří na vývoj objemu úvěrů. Úrokový výnos bude přibližně odpovídat výnosu z loňského roku, ve výnosu ze služeb se očekává nárůst. Stav rizik je u Oberbank stále dobrý.

13 Zvýšení odvodu rakouských bank citelně ovlivní hospodářský výsledek v roce Přesto bude Oberbank usilovat o výsledek, který umožní díky dotování rezerv další posilování základního vlastního kapitálu, financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend., financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend.

14 Přehled vývoje Oberbank Ukazatele úspěchu v milionech 1. pololetí 2014 Změna 1. pololetí 2013 Výnos z úroků 172,5 2,8 % 167,8 Opravné položky v úvěrovém obchodě - 35,8 11,0 % - 32,3 Výsledek z provizí 59,5 2,5 % 58,1 Správní náklady - 116,4 2,0 % - 114,2 Provozní hospodářský výsledek 123,0 11,0 % 110,8 Hospodářský výsledek před zdaněním 87,2 11,0 % 78,5 Hospodářský výsledek po zdanění 73,6 10,8 % 66,4 Bilanční ukazatele v milionech Změna Bilanční suma ,8 0,2% ,6 Pohledávky za klienty ,9 3,6 % ,7 Primární prostředky ,5 0,0 % ,8 z toho spořicí vklady 3 203,5-3,8 % 3 331,3 z toho upsané závazky včetně podřízeného kapitálu 2 301,1 4,8 % 2 195,2 Vlastní kapitál 1 489,3 8,3 % 1 375,5 Svěřené prostředky klientů ,8 5,2 % ,6 Vlastní prostředky dle zákona o bankovnictví v mil ) Změna ) Hlavní kmenový kapitál 1 225,2 Kvóta hlavního kmenového kapitálu 10,43 % Kmenový kapitál 1 283, ,2 Kvóta kmenového kapitálu 10,92 % 11,61 % Celkový kapitál 1 852, ,3 Kvóta celkového kapitálu 15,77 % 16,39 % 1) Od aplikace CRR/CRD IV (Basel III), proto nelze použít srovnání s předchozím obdobím. 2) Stanovení podle Basel II. Ukazatele podniku 1. pololetí 2014 Změna 1. pololetí 2013 Return on Equity před zdaněním (míra výnosnosti vlastního kapitálu) 12,05 % 0,47 % bodu 11,58 % Return on Equity po zdanění 10,18 % 0,39 % bodu 9,79 % Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 48,62 % - 2,13 % bodu 50,75 % Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / výsledek z úroků) 20,77 % 1,54 % bodu 19,23 % Zdroje Změna Počet zaměstnanců Počet obchodních míst

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., za rok 2014 1 Vize, mise a firemní hodnoty Naše dlouhodobá vize je i pro

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více