DB usilují o vstup na kapitálové trhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DB usilují o vstup na kapitálové trhy"

Transkript

1 DB usilují o vstup na kapitálové trhy Začlenění Německých drah do soukromého sektoru není nyní bezprostředně na pořadu dne, ale předseda Hartmut Mehdorn usiluje o to, aby DB získaly přístup na kapitálové trhy, což by jim pomohlo financovat jejich investice. Cílem Mehdorna je snížit do roku 2004 roční náklady o 8,4 mld DEM a v současné době dohlíží na program změn, který zahrnuje vytvoření 37 mikroaktivit pro provozování regionální dopravy. Rozhovor s Hartmutem Mehdornem vedl Murray Hughes. Hughes: Jaké jsou příští kroky v programu reforem Německých drah a kdy dojde k jejich realizaci? Mehdorn: První etapa programu reforem se zabývala fúzí dvou německých železničních společností, což vyžadovalo vytvoření struktury s alespoň čtyřmi podnikovými jednotkami. Tyto podniky nyní tvoří základ dnešní struktury řízení. Ale ne vše, co bylo vytvořeno v první etapě, bylo správné. Naším úkolem v následující etapě je napravit tyto chyby a přizpůsobit danou strukturu tak, aby lépe vyhovovala svému účelu. Do roku 2004 bychom chtěli mít takové postavení, abychom mohli vstoupit na kapitálové trhy. To znamená, že musíme zlepšit naši produktivitu a lépe se přizpůsobit požadavkům našich zákazníků a našim trhům a současně s tím vyvíjet činnosti v evropském měřítku - a abychom mohli tyto úkoly úspěšně zvládnout, potřebujeme mít rovné podmínky hospodářské soutěže. Již jsme iniciovali takové změny, jako je spuštění nové cenové struktury. První etapa bude dokončena nejpozději do konce příštího roku a bude znamenat nahrazení současné džungle v oblasti jízdného a zjednodušení a zatraktivnění naší cenové struktury pro zákazníka. Budeme stále více využívat elektronická média pro marketingové účely a pro poskytování informací pro cestující a budeme věnovat zvláštní pozornost přáním našich zákazníků tím, že budeme nabízet služby pokrývající celý cestovní řetězec. Tuto koncepci nazýváme rail travel before and after (služby před cestou, během cesty a po ní) a předpokládáme, že jediná jízdenka bude stačit pro celou cestu, a to i tehdy, když bude zahrnovat pronájem automobilu nebo využití taxislužby. Podobným způsobem též v oblasti nákladní dopravy bude jediný dokument pokrývat použití železnice, nákladního automobilu nebo nákladního člunu - zkrátka celý logistický řetězec. Věříme, že toto bude klíčem k úspěchu na trhu. Základní zásadou do budoucna bude to, že nebudeme nabízet žádné služby, které by měly negativní dopad na naši bilanci. Naším cílem je být moderním poskytovatelem služeb v oblasti mobility a logistiky v Německu i v rámci Evropy. Hughes: Jaké možnosti existují pro plnou nebo částečnou privatizaci DB a jejich dceřiných společností a do jaké míry se domníváte, že soukromé vlastnictví přináší výhody zákazníkům železnic? Mehdorn: DB a jejich dceřiné podnikatelské jednotky jsou již organizovány podle stejných zásad jako společnosti soukromého sektoru, i když jediným akcionářem je stát. V současné době neexistují žádné konkrétní plány pro rozprodej železnice. Privatizace jejích částí by rozvrátila organizaci a oslabila odvětví železniční dopravy. Železnice je jednolitým podnikem a její jednotlivé části do sebe vzájemně zapadají jako zuby na ozubených kolech. Pouze, když bude vše bezproblémově spolupracovat, bude moci fungovat celý železniční systém. A to plně platí i pro tolik diskutované oddělení provozu a infrastruktury. Když se podíváme na situaci z celosvětového měřítka, vidíme, že ekonomicky nejúspěšnější železnice jsou ty, které jsou vertikálně integrovány. Tato vertikální integrace

2 přináší výhody pro zákazníky z hlediska služeb, bezpečnosti a kvality a je nejúčinnějším způsobem, jak provozovat železniční dopravu. Profil DB (rok 1999) DB AG je holdingovou společností pro 5 samostatných dceřiných společností, které jsou uvedeny níže. Ústředí se přestěhovalo z Frankfurtu do Berlína a skupina zaměstnává celkem pracovníků. DB Netz (provoz infrastruktury) Kilometrická délka tratí Počet pracovníků ,8 mld euro DB Cargo (nákladní doprava) Počet přepravených tun (v milionech) 279,3 Počet tunokilometrů (v milionech) Počet pracovníků mil. euro DB Reise & Touristik (dálková osobní doprava) Počet přepravených osob (v milionech) 164,7 Počet osobokilometrů (v milionech) Počet pracovníků mil. euro DB Regio (regionální osobní doprava) Počet přepravených osob (v milionech) Počet osobokilometrů (v milionech) Počet pracovníků ,3 mld euro DB Station & Service (stanice a služby) Počet pracovníků mil. euro Hughes:Zmínil jste možnost uvedení na akciový trh do pěti let. Jak moc je to reálné? Mehdorn: To, co jsme řekli, je, že chceme být schopni vstoupit na kapitálové trhy do pěti let. Naším cílem číslo 1 pro nadcházející roky je vytvořit odpovídající podmínky, abychom provedli právě takový vstup. Důvodem je, že po roce 2002 ztratíme spolkové granty na historické dluhy, které byly vypláceny novým spolkovým zemím. Budeme to muset nějakým způsobem kompenzovat. Současně s tím budou vzhledem k odkládání minulých investic růst naše odpisy z dnešních investic a též splátky úvěrů. Vstup na kapitálové trhy bude požadovat, abychom byli v postavení, kdy budeme získávat nezbytné zisky. Až poté bychom byli schopni se sami udržet

3 na finančních trzích. A až poté by mělo smysl uvedení na akciový trh - a v každém případě by takové rozhodnutí bylo učiněno vládou (respektive státem) jakožto vlastníkem státní železnice. Hughes: Co soudíte o finančních výsledcích za letošní rok a jak vážné jsou podle vašeho názoru ztráty, které vyvstaly v důsledku nízkého počtu návštěvníků na Expo 2000 v Hannoveru? Mehdorn: Je zřejmé, že vám nemohu poskytnout údaje za celý rok, ale skutečně vím, že za první pololetí jsme náš plán nesplnili. Jak jste řekl, jedním z důvodů je nízký počet návštěvníků na Expo Počítali jsme s podstatně vyššími počty lidí, kteří by využívali naše dálkové spoje do Hannoveru a zpět. Spoléhali jsme na průzkum trhu, který provedli organizátoři Expa, podle něhož by tuto událost mělo navštívit mnohem více lidí. Hughes: Co si myslíte o vývoji situace v následujících třech až pěti letech? Mehdorn: I přes problémy tohoto roku jsme si sami dali za úkol zlepšit naše finanční hospodaření o 8,4 mld DEM do roku 2004, a to je závazným úkolem pro každého pracovníka u DB. Podnikli jsme nebo podnikáme nezbytná opatření a objasňujeme, jak jsou tato opatření důležitá. Z tohoto důvodu si jsem docela jist, že bude dosaženo našeho cíle spočívajícího v každoročním dosahování zlepšení finačních výsledků na úrovni 5 % - nakonec 5 % není nijak zvlášť vysoký obchodní cíl. Musí dojít ke zvyšování produktivity Hughes: Není žádným tajemstvím, že DB mají příliš mnoho zaměstnanců. Kolik pracovníků bude zaměstnáno u DB v roce 2005 a jak je možno zlepšit produktivitu zaměstnanců ze střednědobého a dlouhodobého hlediska? Mehdorn: Nikdy jsme neřekli, že DB mají příliš mnoho zaměstnanců. To, co jsme tvrdili, je, že náš rozpočet na zaměstnance je příliš vysoký. To je zřejmé z porovnání produktivity s jinými organizacemi. Stanovili jsme si za cíl snížení osobních nákladů o 3,6 mld DEM do roku Každý zaměstnanec stojí více než je výnos, který produkuje, a to je věc, kterou musíme změnit. Chceme to dělat výslovně prostřednictvím dohod se zaměstnanci. To znamená, že kromě odchodů do důchodu a lidí, kteří budou odcházet kvůli změně zaměstnání, nebude pokud možno nikdo nucen, aby opustil své zaměstnání. Namísto toho bychom chtěli přizpůsobit mzdy tržní úrovni, což zlepší naši produktivitu a naši konkurenceschopnost. A pracovní doba a pracovní funkce budou srovnány se skutečnými požadavky. Aby nedocházelo k žádným případům obtíží v oblasti úprav mezd, usilujeme o to, abychom měli úplně novou smlouvu s odborovými svazy, která bude obsahovat vytvoření zvláštního fondu, který bude využíván pro budoucí potřeby zaměstnanců. Právě teď o tom jednáme. Hughes: Letos se zavádí nová struktura řízení. Jak tato struktura vypadá a co se bude dít s dceřinými společnostmi DB Regio, DB Reise & Touristik, DB Station & Service, DB Cargo a DB Netz? Mehdorn: Tato nová struktura vstoupila v platnost 1. června a dceřiné společnosti, které uvádíte, budou i nadále existovat stejnou formou jako předtím. Co se změnilo, je to, že DB Regio a DB Reise & Touristik se nyní zodpovídají jednomu členu představenstva holdingu. To povede k lepší integraci služeb v oblasti osobní dopravy. Obecným problémem byla skutečnost, že tyto dceřiné společnosti se stále více od sebe vzdalovaly a hrozilo nebezpečí, že dojde ke ztrátě celosystémového způsobu myšlení a tím i o

4 výhody integrované sítě. Zavedením společného marketingu na úrovni holdingové společnosti, jednotné komunikační služby a sloučením funkcí různých služeb potřebných pro různé části podniku máme pevnější strukturu. To zajišťuje, že v budoucnu naši zákazníci budou mít opět k dispozici naši službu jako integrovanou železnici. Budoucnost nákladní dopravy Hughes: Panují určité nejasnosti o tom, co se děje s Railion a DB Cargo. V jakém stadiu se nachází proces sloučení? Mehdorn: Sloučení Railion Benelux a DB Cargo bylo dokončeno a má velký význam pro budoucnost železniční dopravy mezi Německem a Nizozemím. Abychom využili výhod této aliance co nejvíce, budou obě organizace v budoucnu spolupracovat úžeji než tomu bylo doposud. Hughes: Proč nevidíme název Railion na žádné z nových lokomotiv DB Cargo? Mehdorn: DB Cargo si ponechá svou současnou identitu a lokomotivy budou nadále jezdit s logem DB Cargo a v současné době zatím neexistuje žádný plán na jejich přemalování. Rovněž neexistují žádné návrhy na rozšíření tím, že by sloučení s Railion zahrnovalo další evropské provozovatele. Cílem DB Cargo je zlepšit fungování mezinárodní dopravy pomocí dvoustranných smluv a v dalším kroku vytvořit dvoustranné marketingové společnosti, kde to bude možné. Tento proces byl již zahájen díky dohodám podepsaným s Francouzskými státními drahami, Švédskými státními drahami a Polskými státními drahami. Hughes: Konkurence v oblasti nákladní dopravy na vlastních kolejích DB poměrně rychle roste. Jak vážná je tato hrozba pro DB Cargo? Mehdorn: Bereme tuto konkurenci velmi vážně. Kromě našich tradičních konkurentů, jako je silniční, letecká a vnitrozemská říční doprava, existuje přibližně 100 nezávislých železničních společností, z nichž některé již nyní DB konkurují. My se však na tuto konkurenci připravujeme také. Náš nový ředitel DB Cargo, Dr. Bernd Malmström, je zkušeným odborníkem na nákladní dopravu a logistiku. Jeho zkušenosti nám pomohou dodat zcela nový směr činnostem v oblasti nákladní dopravy DB. U DB Cargo musí být marketing a produkce úžeji svázány, aby bylo možno reagovat rychleji, flexibilněji a cíleněji. Navíc nám to ještě umožní převzít iniciativu. Dojde k novému stanovení odpovědností a budeme se snažit více prosazovat naše cíle vnitřní transparentnosti a lepšího využívání IT. To samo o sobě nebude cílem, nýbrž způsobem, jak úspěšněji řídit náš podnik a v důsledku poskytovat našim zákazníkům lepší službu. Naše pozornost se soustřeďuje na dlouhé a mezinárodní trasy, které určí budoucnost DB Cargo - již více než 50 % naší dopravy je mezinárodní doprava. Ale právě na mezinárodním trhu je nutné, aby byly odstraněny historické překážky. V dnešní době již spolupracujeme s našimi železničními partnery a zrovna nedávno jsme podepsali dohody se společnostmi SJ a SNCF. Tyto dohody o spolupráci ukáží, že jsme schopni provozovat mezinárodní nákladní vlaky rychleji a nabízet zákazníkům vyšší kvalitu služeb, a tím se můžeme stát konkurenceschopnějšími. Rovněž chceme úžeji spolupracovat s nákladními speditérskými firmami. Kromě veškerých dalších činností DB vyvíjejí postupný tlak na vytváření podmínek, které budou usnadňovat převádění nákladní dopravy ze silnice na železnici. Aby však mohla být železnice úspěšná na rostoucím trhu nákladní dopravy, je nutné zajistit poctivé podmínky pro hospodářskou soutěž. V současné době tyto podmínky stále vyznívají ve prospěch silniční dopravy, přestože železniční doprava daleko převyšuje silniční dopravu z hlediska ochrany

5 životního prostředí a vyšší bezpečnosti. A pokud se budou používat veškeré výhody dané sítě, budeme mít stále ještě dostatek dispozičních možností. Hughes: I samotné dceřiné společnosti DB si stěžují, že přístupové poplatky, které účtuje DB Netz, jsou příliš vysoké. Vzhledem k tomu, že všechny společnosti jsou součástí DB, zajímalo by nás, jaké řešení vidíte pro toto dilema? Mehdorn: Pokud říkáte, že přístupové poplatky jsou příliš vysoké, pak to záleží na tom, co berete za základ svého srovnávání. Poplatky DB jsou zajisté vyšší než poplatky v jiných evropských zemích, ale to prostě odráží situaci v Německu. Zatímco náklady na infrastrukturu jsou u ostatních železnic silně dotovány, my jako podnik již musíme plně hradit naše náklady na údržbu a provozování sítě. To je něco, co silniční doprava dělat nemusí. Z tohoto důvodu podporujeme návrhy na zavedení známkového systému založeného na vzdálenosti nebo na zavedení přístupových poplatků pro kamionovou dopravu v Německu. Můžete tedy vidět, že otázka úrovně infrastrukturních nákladů je zcela relativní. A při veškerém porovnání s jinými evropskými provozovateli dopravy je nutno mít na paměti, že DB musejí platit daň z přidané hodnoty a daně z paliva. Je to nyní na politicích, aby vytvořili poctivé podmínky hospodářské soutěže pro všechny druhy dopravy. Regionální doprava Hughes: V německých regionech panují obavy, že dojde k uzavření mnoha "nerentabilních" vedlejších tratí. Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné a jak pohlížíte na budoucnost pro regionální železniční dopravu? Mehdorn: Takové obavy jsou v dané formě neopodstatněné. Pokud to bude možné, nebudeme chtít zavřít žádné tratě. Nacházíme se však v procesu základní reorganizace naší osobní dopravy. Tento proces se provádí za tím účelem, abychom mohli zajistit hospodárnost železniční dopravy z dlouhodobého hlediska, a to takovým způsobem, abychom ji učinili atraktivní pro naše zákazníky. Rovněž je důležité, že lépe využíváme dotací - placených z peněz daňových poplatníků - za dopravní služby objednávané místními samosprávami, a naší koncepcí je sladit kapacitu s poptávkou z hlediska počtů cestujících. To neznamená, že již nebudeme poskytovat dopravní služby na důležitých trasách nebo že bychom dokonce přestali zajišťovat dopravu na velkých částech území naší země. Ale zcela jistě to znamená, že budeme provozovat dálkové vlaky pouze tehdy, když je bude využívat dostatečný počet cestujících na to, aby se to vyplatilo. Již nebudeme tolerovat prázdné vlaky prohánějící se krajinou, neboť to je prostě neekonomické a mohlo by to ohrozit náš cíl být připraveni na vstup na kapitálové trhy do roku A to je přesně to, proč nyní vedeme obšírná jednání s různými spolkovými zeměmi. Na trasách s nerentabilními dopravními spoji nabízíme alternativy a jsme otevřeni k návrhům přicházejícím od spolkových zemí. Ale každý, kdo bude požadovat, abychom provozovali nějaký prázdný vlak, musí též jasně říci, kdo za to bude platit. Pro nás nemá žádný smysl provozovat málo vytížené vlaky. Bohužel veřejnost této otázce občas plně nerozumí a lidé si často myslí, že se chceme stáhnout z venkovských oblastí. To však není vůbec v našem zájmu. Železnice je druhem dopravy, který slouží mnoha lidem a my musíme i nadále poskytovat dopravní služby. Konečným cílem je poskytnout cestujícímu integrovanou dopravní síť s vlaky, autobusy, městskou dráhou, tramvajemi, vozidly taxi atd., tak, aby veřejná doprava v městských aglomeracích i ve venkovských oblastech byla znatelně přitažlivější.

6 Hughes: Hovoří se o tzv. hlavní síti, která by měla až km tratí. Do jaké míry by mohly být ostatní tratě provozovány nezávislými společnostmi a jaký by to mělo vztah k Regentské koncepci? Mehdorn: Hovořme zcela jasně o této otázce. Naším cílem je, je-li to vůbec možné, udržet málo využívané venkovské tratě a zvyšovat na nich výkony. To stojí na pozadí Regentské koncepce. Nyní jsme podnikli významný krok vpřed a stojíme před něčím, co je docela radikální. Jako součást toho, co nazýváme naší kampaní SME (SME znamená malé a středně velké podniky), nyní studujeme možnost vytvoření 37 regionálních sítí s celkovou délkou přibližně km tratí, abychom viděli, zda je možno tyto sítě provozovat jako mikroaktivity v rámci hlavní organizace. Myšlenkou, která stojí na pozadí, je přivést železnici blíže ke svým zákazníkům prostřednictvím sítí železniční a autobusové dopravy, které budou úžeji integrovány, než tomu bylo doposud. Je tomu tak proto, že malé a středně velké podnikové struktury v rámci DB mohou být flexibilnější a mohou tak rychleji reagovat na regionální poptávky a požadavky zákazníků a mohou tím kapitálově těžit z místních iniciativ. Tímto způsobem by se mohlo podařit dlouhodobě zajistit ekonomický provoz venkovských železničních tratí. Každá z těchto sítí je navrhována individuálním způsobem a bude řízena na regionální úrovni. Bude existovat jednotný místní kontakt pro veškeré příslušné záležitosti a úroveň dopravních služeb bude odpovídat sezónní poptávce v dané oblasti. Naše investiční strategie bude rovněž orientována na to, aby splňovala místní požadavky. Jak můžete vidět, považujeme naši celou síť o délce téměř km za důležitý kapitál, a to právě z toho důvodu, že můžeme dosáhnout v naší zemi téměř ke každému potenciálnímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu naše kampaň SME nezahrnuje předávání tratí třetím stranám. Pramen: Railway Gazette International, 2000, č.9

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu V letošním roce se provozní divize Švédských státních drah (SJ) staly nezávislými společnostmi a zahájily tak další etapu restrukturalizace

Více

Velké investice do dánské státní železniční sítě

Velké investice do dánské státní železniční sítě Velké investice do dánské státní železniční sítě Banedanmark bude čelit v nejbližších letech velkým výzvám. Nové finanční zdroje od dánské vlády umožní, aby organizace Banedanmark obnovila velké části

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Victor Šemanajev a Boris Lukov Legislativa, která je v současné době navrhována, odloučí společnost Ruské železnice od Ministerstva železniční dopravy,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Praha se umístila na 4. místě

Praha se umístila na 4. místě 1 Local Public Transport 2010 EuroTest (FIA) Test městské hromadné dopravy probíhal ve 23 metropolích Evropy V každé metropoli vyhodnocovány 4 kritéria: Časová náročnost (Traveltime) 35 % Návaznost a kvalita

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 11. 6. 2012 Ostrava David Sventek Iniciativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Systémové chyby reformy drah

Systémové chyby reformy drah Systémové chyby reformy drah Wolfgang Stertkamp Renesance kolejové dopravy, která nepochybně patřila k cílům reformy železničních drah, nenastala ani šest let po založení akciové společnosti Deutsche Bahn

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více