DB usilují o vstup na kapitálové trhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DB usilují o vstup na kapitálové trhy"

Transkript

1 DB usilují o vstup na kapitálové trhy Začlenění Německých drah do soukromého sektoru není nyní bezprostředně na pořadu dne, ale předseda Hartmut Mehdorn usiluje o to, aby DB získaly přístup na kapitálové trhy, což by jim pomohlo financovat jejich investice. Cílem Mehdorna je snížit do roku 2004 roční náklady o 8,4 mld DEM a v současné době dohlíží na program změn, který zahrnuje vytvoření 37 mikroaktivit pro provozování regionální dopravy. Rozhovor s Hartmutem Mehdornem vedl Murray Hughes. Hughes: Jaké jsou příští kroky v programu reforem Německých drah a kdy dojde k jejich realizaci? Mehdorn: První etapa programu reforem se zabývala fúzí dvou německých železničních společností, což vyžadovalo vytvoření struktury s alespoň čtyřmi podnikovými jednotkami. Tyto podniky nyní tvoří základ dnešní struktury řízení. Ale ne vše, co bylo vytvořeno v první etapě, bylo správné. Naším úkolem v následující etapě je napravit tyto chyby a přizpůsobit danou strukturu tak, aby lépe vyhovovala svému účelu. Do roku 2004 bychom chtěli mít takové postavení, abychom mohli vstoupit na kapitálové trhy. To znamená, že musíme zlepšit naši produktivitu a lépe se přizpůsobit požadavkům našich zákazníků a našim trhům a současně s tím vyvíjet činnosti v evropském měřítku - a abychom mohli tyto úkoly úspěšně zvládnout, potřebujeme mít rovné podmínky hospodářské soutěže. Již jsme iniciovali takové změny, jako je spuštění nové cenové struktury. První etapa bude dokončena nejpozději do konce příštího roku a bude znamenat nahrazení současné džungle v oblasti jízdného a zjednodušení a zatraktivnění naší cenové struktury pro zákazníka. Budeme stále více využívat elektronická média pro marketingové účely a pro poskytování informací pro cestující a budeme věnovat zvláštní pozornost přáním našich zákazníků tím, že budeme nabízet služby pokrývající celý cestovní řetězec. Tuto koncepci nazýváme rail travel before and after (služby před cestou, během cesty a po ní) a předpokládáme, že jediná jízdenka bude stačit pro celou cestu, a to i tehdy, když bude zahrnovat pronájem automobilu nebo využití taxislužby. Podobným způsobem též v oblasti nákladní dopravy bude jediný dokument pokrývat použití železnice, nákladního automobilu nebo nákladního člunu - zkrátka celý logistický řetězec. Věříme, že toto bude klíčem k úspěchu na trhu. Základní zásadou do budoucna bude to, že nebudeme nabízet žádné služby, které by měly negativní dopad na naši bilanci. Naším cílem je být moderním poskytovatelem služeb v oblasti mobility a logistiky v Německu i v rámci Evropy. Hughes: Jaké možnosti existují pro plnou nebo částečnou privatizaci DB a jejich dceřiných společností a do jaké míry se domníváte, že soukromé vlastnictví přináší výhody zákazníkům železnic? Mehdorn: DB a jejich dceřiné podnikatelské jednotky jsou již organizovány podle stejných zásad jako společnosti soukromého sektoru, i když jediným akcionářem je stát. V současné době neexistují žádné konkrétní plány pro rozprodej železnice. Privatizace jejích částí by rozvrátila organizaci a oslabila odvětví železniční dopravy. Železnice je jednolitým podnikem a její jednotlivé části do sebe vzájemně zapadají jako zuby na ozubených kolech. Pouze, když bude vše bezproblémově spolupracovat, bude moci fungovat celý železniční systém. A to plně platí i pro tolik diskutované oddělení provozu a infrastruktury. Když se podíváme na situaci z celosvětového měřítka, vidíme, že ekonomicky nejúspěšnější železnice jsou ty, které jsou vertikálně integrovány. Tato vertikální integrace

2 přináší výhody pro zákazníky z hlediska služeb, bezpečnosti a kvality a je nejúčinnějším způsobem, jak provozovat železniční dopravu. Profil DB (rok 1999) DB AG je holdingovou společností pro 5 samostatných dceřiných společností, které jsou uvedeny níže. Ústředí se přestěhovalo z Frankfurtu do Berlína a skupina zaměstnává celkem pracovníků. DB Netz (provoz infrastruktury) Kilometrická délka tratí Počet pracovníků ,8 mld euro DB Cargo (nákladní doprava) Počet přepravených tun (v milionech) 279,3 Počet tunokilometrů (v milionech) Počet pracovníků mil. euro DB Reise & Touristik (dálková osobní doprava) Počet přepravených osob (v milionech) 164,7 Počet osobokilometrů (v milionech) Počet pracovníků mil. euro DB Regio (regionální osobní doprava) Počet přepravených osob (v milionech) Počet osobokilometrů (v milionech) Počet pracovníků ,3 mld euro DB Station & Service (stanice a služby) Počet pracovníků mil. euro Hughes:Zmínil jste možnost uvedení na akciový trh do pěti let. Jak moc je to reálné? Mehdorn: To, co jsme řekli, je, že chceme být schopni vstoupit na kapitálové trhy do pěti let. Naším cílem číslo 1 pro nadcházející roky je vytvořit odpovídající podmínky, abychom provedli právě takový vstup. Důvodem je, že po roce 2002 ztratíme spolkové granty na historické dluhy, které byly vypláceny novým spolkovým zemím. Budeme to muset nějakým způsobem kompenzovat. Současně s tím budou vzhledem k odkládání minulých investic růst naše odpisy z dnešních investic a též splátky úvěrů. Vstup na kapitálové trhy bude požadovat, abychom byli v postavení, kdy budeme získávat nezbytné zisky. Až poté bychom byli schopni se sami udržet

3 na finančních trzích. A až poté by mělo smysl uvedení na akciový trh - a v každém případě by takové rozhodnutí bylo učiněno vládou (respektive státem) jakožto vlastníkem státní železnice. Hughes: Co soudíte o finančních výsledcích za letošní rok a jak vážné jsou podle vašeho názoru ztráty, které vyvstaly v důsledku nízkého počtu návštěvníků na Expo 2000 v Hannoveru? Mehdorn: Je zřejmé, že vám nemohu poskytnout údaje za celý rok, ale skutečně vím, že za první pololetí jsme náš plán nesplnili. Jak jste řekl, jedním z důvodů je nízký počet návštěvníků na Expo Počítali jsme s podstatně vyššími počty lidí, kteří by využívali naše dálkové spoje do Hannoveru a zpět. Spoléhali jsme na průzkum trhu, který provedli organizátoři Expa, podle něhož by tuto událost mělo navštívit mnohem více lidí. Hughes: Co si myslíte o vývoji situace v následujících třech až pěti letech? Mehdorn: I přes problémy tohoto roku jsme si sami dali za úkol zlepšit naše finanční hospodaření o 8,4 mld DEM do roku 2004, a to je závazným úkolem pro každého pracovníka u DB. Podnikli jsme nebo podnikáme nezbytná opatření a objasňujeme, jak jsou tato opatření důležitá. Z tohoto důvodu si jsem docela jist, že bude dosaženo našeho cíle spočívajícího v každoročním dosahování zlepšení finačních výsledků na úrovni 5 % - nakonec 5 % není nijak zvlášť vysoký obchodní cíl. Musí dojít ke zvyšování produktivity Hughes: Není žádným tajemstvím, že DB mají příliš mnoho zaměstnanců. Kolik pracovníků bude zaměstnáno u DB v roce 2005 a jak je možno zlepšit produktivitu zaměstnanců ze střednědobého a dlouhodobého hlediska? Mehdorn: Nikdy jsme neřekli, že DB mají příliš mnoho zaměstnanců. To, co jsme tvrdili, je, že náš rozpočet na zaměstnance je příliš vysoký. To je zřejmé z porovnání produktivity s jinými organizacemi. Stanovili jsme si za cíl snížení osobních nákladů o 3,6 mld DEM do roku Každý zaměstnanec stojí více než je výnos, který produkuje, a to je věc, kterou musíme změnit. Chceme to dělat výslovně prostřednictvím dohod se zaměstnanci. To znamená, že kromě odchodů do důchodu a lidí, kteří budou odcházet kvůli změně zaměstnání, nebude pokud možno nikdo nucen, aby opustil své zaměstnání. Namísto toho bychom chtěli přizpůsobit mzdy tržní úrovni, což zlepší naši produktivitu a naši konkurenceschopnost. A pracovní doba a pracovní funkce budou srovnány se skutečnými požadavky. Aby nedocházelo k žádným případům obtíží v oblasti úprav mezd, usilujeme o to, abychom měli úplně novou smlouvu s odborovými svazy, která bude obsahovat vytvoření zvláštního fondu, který bude využíván pro budoucí potřeby zaměstnanců. Právě teď o tom jednáme. Hughes: Letos se zavádí nová struktura řízení. Jak tato struktura vypadá a co se bude dít s dceřinými společnostmi DB Regio, DB Reise & Touristik, DB Station & Service, DB Cargo a DB Netz? Mehdorn: Tato nová struktura vstoupila v platnost 1. června a dceřiné společnosti, které uvádíte, budou i nadále existovat stejnou formou jako předtím. Co se změnilo, je to, že DB Regio a DB Reise & Touristik se nyní zodpovídají jednomu členu představenstva holdingu. To povede k lepší integraci služeb v oblasti osobní dopravy. Obecným problémem byla skutečnost, že tyto dceřiné společnosti se stále více od sebe vzdalovaly a hrozilo nebezpečí, že dojde ke ztrátě celosystémového způsobu myšlení a tím i o

4 výhody integrované sítě. Zavedením společného marketingu na úrovni holdingové společnosti, jednotné komunikační služby a sloučením funkcí různých služeb potřebných pro různé části podniku máme pevnější strukturu. To zajišťuje, že v budoucnu naši zákazníci budou mít opět k dispozici naši službu jako integrovanou železnici. Budoucnost nákladní dopravy Hughes: Panují určité nejasnosti o tom, co se děje s Railion a DB Cargo. V jakém stadiu se nachází proces sloučení? Mehdorn: Sloučení Railion Benelux a DB Cargo bylo dokončeno a má velký význam pro budoucnost železniční dopravy mezi Německem a Nizozemím. Abychom využili výhod této aliance co nejvíce, budou obě organizace v budoucnu spolupracovat úžeji než tomu bylo doposud. Hughes: Proč nevidíme název Railion na žádné z nových lokomotiv DB Cargo? Mehdorn: DB Cargo si ponechá svou současnou identitu a lokomotivy budou nadále jezdit s logem DB Cargo a v současné době zatím neexistuje žádný plán na jejich přemalování. Rovněž neexistují žádné návrhy na rozšíření tím, že by sloučení s Railion zahrnovalo další evropské provozovatele. Cílem DB Cargo je zlepšit fungování mezinárodní dopravy pomocí dvoustranných smluv a v dalším kroku vytvořit dvoustranné marketingové společnosti, kde to bude možné. Tento proces byl již zahájen díky dohodám podepsaným s Francouzskými státními drahami, Švédskými státními drahami a Polskými státními drahami. Hughes: Konkurence v oblasti nákladní dopravy na vlastních kolejích DB poměrně rychle roste. Jak vážná je tato hrozba pro DB Cargo? Mehdorn: Bereme tuto konkurenci velmi vážně. Kromě našich tradičních konkurentů, jako je silniční, letecká a vnitrozemská říční doprava, existuje přibližně 100 nezávislých železničních společností, z nichž některé již nyní DB konkurují. My se však na tuto konkurenci připravujeme také. Náš nový ředitel DB Cargo, Dr. Bernd Malmström, je zkušeným odborníkem na nákladní dopravu a logistiku. Jeho zkušenosti nám pomohou dodat zcela nový směr činnostem v oblasti nákladní dopravy DB. U DB Cargo musí být marketing a produkce úžeji svázány, aby bylo možno reagovat rychleji, flexibilněji a cíleněji. Navíc nám to ještě umožní převzít iniciativu. Dojde k novému stanovení odpovědností a budeme se snažit více prosazovat naše cíle vnitřní transparentnosti a lepšího využívání IT. To samo o sobě nebude cílem, nýbrž způsobem, jak úspěšněji řídit náš podnik a v důsledku poskytovat našim zákazníkům lepší službu. Naše pozornost se soustřeďuje na dlouhé a mezinárodní trasy, které určí budoucnost DB Cargo - již více než 50 % naší dopravy je mezinárodní doprava. Ale právě na mezinárodním trhu je nutné, aby byly odstraněny historické překážky. V dnešní době již spolupracujeme s našimi železničními partnery a zrovna nedávno jsme podepsali dohody se společnostmi SJ a SNCF. Tyto dohody o spolupráci ukáží, že jsme schopni provozovat mezinárodní nákladní vlaky rychleji a nabízet zákazníkům vyšší kvalitu služeb, a tím se můžeme stát konkurenceschopnějšími. Rovněž chceme úžeji spolupracovat s nákladními speditérskými firmami. Kromě veškerých dalších činností DB vyvíjejí postupný tlak na vytváření podmínek, které budou usnadňovat převádění nákladní dopravy ze silnice na železnici. Aby však mohla být železnice úspěšná na rostoucím trhu nákladní dopravy, je nutné zajistit poctivé podmínky pro hospodářskou soutěž. V současné době tyto podmínky stále vyznívají ve prospěch silniční dopravy, přestože železniční doprava daleko převyšuje silniční dopravu z hlediska ochrany

5 životního prostředí a vyšší bezpečnosti. A pokud se budou používat veškeré výhody dané sítě, budeme mít stále ještě dostatek dispozičních možností. Hughes: I samotné dceřiné společnosti DB si stěžují, že přístupové poplatky, které účtuje DB Netz, jsou příliš vysoké. Vzhledem k tomu, že všechny společnosti jsou součástí DB, zajímalo by nás, jaké řešení vidíte pro toto dilema? Mehdorn: Pokud říkáte, že přístupové poplatky jsou příliš vysoké, pak to záleží na tom, co berete za základ svého srovnávání. Poplatky DB jsou zajisté vyšší než poplatky v jiných evropských zemích, ale to prostě odráží situaci v Německu. Zatímco náklady na infrastrukturu jsou u ostatních železnic silně dotovány, my jako podnik již musíme plně hradit naše náklady na údržbu a provozování sítě. To je něco, co silniční doprava dělat nemusí. Z tohoto důvodu podporujeme návrhy na zavedení známkového systému založeného na vzdálenosti nebo na zavedení přístupových poplatků pro kamionovou dopravu v Německu. Můžete tedy vidět, že otázka úrovně infrastrukturních nákladů je zcela relativní. A při veškerém porovnání s jinými evropskými provozovateli dopravy je nutno mít na paměti, že DB musejí platit daň z přidané hodnoty a daně z paliva. Je to nyní na politicích, aby vytvořili poctivé podmínky hospodářské soutěže pro všechny druhy dopravy. Regionální doprava Hughes: V německých regionech panují obavy, že dojde k uzavření mnoha "nerentabilních" vedlejších tratí. Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné a jak pohlížíte na budoucnost pro regionální železniční dopravu? Mehdorn: Takové obavy jsou v dané formě neopodstatněné. Pokud to bude možné, nebudeme chtít zavřít žádné tratě. Nacházíme se však v procesu základní reorganizace naší osobní dopravy. Tento proces se provádí za tím účelem, abychom mohli zajistit hospodárnost železniční dopravy z dlouhodobého hlediska, a to takovým způsobem, abychom ji učinili atraktivní pro naše zákazníky. Rovněž je důležité, že lépe využíváme dotací - placených z peněz daňových poplatníků - za dopravní služby objednávané místními samosprávami, a naší koncepcí je sladit kapacitu s poptávkou z hlediska počtů cestujících. To neznamená, že již nebudeme poskytovat dopravní služby na důležitých trasách nebo že bychom dokonce přestali zajišťovat dopravu na velkých částech území naší země. Ale zcela jistě to znamená, že budeme provozovat dálkové vlaky pouze tehdy, když je bude využívat dostatečný počet cestujících na to, aby se to vyplatilo. Již nebudeme tolerovat prázdné vlaky prohánějící se krajinou, neboť to je prostě neekonomické a mohlo by to ohrozit náš cíl být připraveni na vstup na kapitálové trhy do roku A to je přesně to, proč nyní vedeme obšírná jednání s různými spolkovými zeměmi. Na trasách s nerentabilními dopravními spoji nabízíme alternativy a jsme otevřeni k návrhům přicházejícím od spolkových zemí. Ale každý, kdo bude požadovat, abychom provozovali nějaký prázdný vlak, musí též jasně říci, kdo za to bude platit. Pro nás nemá žádný smysl provozovat málo vytížené vlaky. Bohužel veřejnost této otázce občas plně nerozumí a lidé si často myslí, že se chceme stáhnout z venkovských oblastí. To však není vůbec v našem zájmu. Železnice je druhem dopravy, který slouží mnoha lidem a my musíme i nadále poskytovat dopravní služby. Konečným cílem je poskytnout cestujícímu integrovanou dopravní síť s vlaky, autobusy, městskou dráhou, tramvajemi, vozidly taxi atd., tak, aby veřejná doprava v městských aglomeracích i ve venkovských oblastech byla znatelně přitažlivější.

6 Hughes: Hovoří se o tzv. hlavní síti, která by měla až km tratí. Do jaké míry by mohly být ostatní tratě provozovány nezávislými společnostmi a jaký by to mělo vztah k Regentské koncepci? Mehdorn: Hovořme zcela jasně o této otázce. Naším cílem je, je-li to vůbec možné, udržet málo využívané venkovské tratě a zvyšovat na nich výkony. To stojí na pozadí Regentské koncepce. Nyní jsme podnikli významný krok vpřed a stojíme před něčím, co je docela radikální. Jako součást toho, co nazýváme naší kampaní SME (SME znamená malé a středně velké podniky), nyní studujeme možnost vytvoření 37 regionálních sítí s celkovou délkou přibližně km tratí, abychom viděli, zda je možno tyto sítě provozovat jako mikroaktivity v rámci hlavní organizace. Myšlenkou, která stojí na pozadí, je přivést železnici blíže ke svým zákazníkům prostřednictvím sítí železniční a autobusové dopravy, které budou úžeji integrovány, než tomu bylo doposud. Je tomu tak proto, že malé a středně velké podnikové struktury v rámci DB mohou být flexibilnější a mohou tak rychleji reagovat na regionální poptávky a požadavky zákazníků a mohou tím kapitálově těžit z místních iniciativ. Tímto způsobem by se mohlo podařit dlouhodobě zajistit ekonomický provoz venkovských železničních tratí. Každá z těchto sítí je navrhována individuálním způsobem a bude řízena na regionální úrovni. Bude existovat jednotný místní kontakt pro veškeré příslušné záležitosti a úroveň dopravních služeb bude odpovídat sezónní poptávce v dané oblasti. Naše investiční strategie bude rovněž orientována na to, aby splňovala místní požadavky. Jak můžete vidět, považujeme naši celou síť o délce téměř km za důležitý kapitál, a to právě z toho důvodu, že můžeme dosáhnout v naší zemi téměř ke každému potenciálnímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu naše kampaň SME nezahrnuje předávání tratí třetím stranám. Pramen: Railway Gazette International, 2000, č.9

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU

ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU Daniel Seidenglanz, Kateřina Nedvědová a Filip Chvátal Geografický ústav Přírodovědecká fakulta

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem DOPRAVA Kapitola 1: Obecné informace 1.1.1 Růst

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí)

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) DB Regio AG Regio Südost, Verkehrsbetrieb Südostsachsen P.R-SO-SOSA-M(3) Praha, 17.04.2013 0 Obsah 1. Zařazení společnosti DB Regio a dopravního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group HORIZONT 2020 příležitost pro dopravní telematiku Informační workshop pro členy SDT, Praha,

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout OBSAH OBECNÉ ZÁSADY POLITIK V RÁMCI BÍLÉ KNIHY... 6 ČÁST JEDNA: ZMĚNA

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více