Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/ Základní údaje o škole 1.1 Název: 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace sídlo: Plzeň, Schwarzova 20, PSČ IČ: zřizovatel školy: Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Jaroslava Kuklová telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: webové stránky školy: Poslední zařazení v rejstříku škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) č.j. 1126/ ze dne s účinností od Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Plzeň, Schwarzova 20, Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb Plzeň, Schwarzova 20, Vzdělávací program Název Č.j. V ročníku Základní škola 16847/96-2 v 5.r Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň 8895/ v 1.-4.r., 6.-9.r. Rozšířená výuka předmětů Č.j. atd. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2010/ / /2011 MŠ ZŠ ,4 atd. 1

2 ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ,61 ŠK (samostatný) Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,5 * uvádějte bez cizích strávníků 1.6 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) 1.7 Spádový obvod školy Plzeň Speciální třídy Počet Počet zařazených žáků Poznámka tříd Přípravná třída - Speciální třída - Dle výkazu S 3-01 S rozšířenou výukou - Jaký předmět: 1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků Mentálně postižení - Sluchově postižení - Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami 1 S vývoj.poruchou učení 9 S vývojovou poruchou chování - Celkem Materiálně technické zajištění školy Kolaudace byla provedena v roce 1956, rekolaudace v srpnu Od je škola samostatným právním subjektem a má svěřený movitý i nemovitý majetek.od roku 2000 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: obložení stěn v šatnách, koberce ve třídách 1.stupně, dokončení obnovy podlahových krytin ve všech třídách, zrestaurování klavíru, větší opravy výměníku tepla, stoupaček odpadů, střešních koridorů, vylepšení provozu školy zvětšení kapacity telefonní 2

3 ústředny, oprava kopírovacího stroje, úprava zahrad, atria a hřiště. Rekonstrukce cvičné kuchyňky s dokonalou vybaveností včetně nábytku, myčky na nádobí apod. Na celkovou rekonstrukci hřiště bylo získáno stavební povolení výstavba lapače tuků a samostatného vchodu do školní družiny výměna svítidel ve všech místnostech, nová dlažba ve školní kuchyni, oprava betonových žlabů kolem budovy, výměna některých stoupaček, instalace mříží na vchodová okna, zabudovány nové dveře mezi ŠD a školou, uzavřena 1.etapa nového oplocení školních pozemků. Byla provedena GO školních dílen, sondy a rozbor zeminy pro přípravu GO školního hřiště. Vybudování nového samostatného vchodu do ŠD a výstavba lapače tuků. Zahájena generální oprava školního hřiště dobudována 1.etapa hřiště s umělým povrchem. Zakoupeny nové branky na hřiště, nábytek do tříd, stoly na stolní tenis pro umístění venku, vybavení zahrady pro ŠD, nové vybavení pro úklid školy, nerezový kotel a pánev do ŠJ, vitríny pro aktuální zprávy, lednice do cvičné kuchyňky, nové šatní skříňky výměna svítidel na chodbách, částečná výměna rozvodů vody a kanalizace, částečná výměna oplocení travnatých ploch, vybudování 2.vrátnice pro potřeby tělocvičny a školního hřiště, vybudování šaten, sprch a WC pro Tv a školní hřiště, oprava střechy a větracích šachet, generální oprava WC, pokračování v rekonstrukci školního hřiště výměna svítidel v tělocvičně, generální oprava WC v 1.patře, rekonstrukce části plotu školního pozemku, rekonstrukce vestavěných skříní ve třídách v 1.patře, obklad sloupů v šatnách, úprava skladu brambor ve ŠJ příčka, malby, malování školní družiny a chodeb generální oprava WC hoši 2.patro, oprava střechy nad hlavním vchodem římsa, malování tříd a kabinetů v přízemí, rekonstrukce skladových prostor pro kuchyni, nové vybavení dvou kabinetů, rekonstrukce hygienického zařízení v kuchyni, rozvod internetu po budově, výměna časomíry a zvonění, výměna zabezpečovacího zařízení, úprava terénu pro parkování rekonstrukce WC dívky včetně hygienické kabiny, kabinet ve ŠD, výměna telefonické ústředny, malování části školy, rekonstrukce sportovního areálu v roce 2005 byla dokončena 2.etapa vrh koulí, hřiště na tenis a malou kopanou. V roce 2006 byla dokončena 3.etapa tenisový kurt, tréninková stěna na tenis a tribunka pro 164 sedících diváků etapa hygien. zázemí pro sport. areál, výměna stupačky rozvodu topení, dokončení rekonstrukce šk. jídelny, zahájení projektu Zelené oázy (úprava atria), rekonstrukce vestavěných skříní ve třídách v přízemí malování části školy rekonstrukce výměníku tepla, výměna systému generelu klíčů, rekonstrukce skladu potravin, dokončení projektu Zelené oázy (úprava atria), malování části školy, opravy rozvodů topení a vody, vybudování dveří do kabinetu Vv, oprava světel na hřišti, projekt půdní vestavby kotel do školní jídelny, vyklizení půdy - zahájena půdní vestavba, zřízení provizorního 3

4 skladu v prostorách staré kotelny v suterénu, elektropráce ve třídách příprava na PC na katedrách, opravy světel v tělocvičně, nová skříň v tělocvičně na nářadí, malování části školy, zhotoven projekt na vybudování školního mobiliáře v bývalé kotelně, výměna ležatého potrubí topení a vody škola realizuje půdní vestavbu, kterou financuje ROP Jihozápad a zřizovatel, rekonstrukce hygienických koutků ve třídách, pisoárů, malování ŠJ a ŠD, pořízení hlásiče do výměníková stanice, oprava hydrantů, úprava skříní pro archivaci, kuchyňka pro vedení školy, skříň na nádobí do ŠJ, doprojektování půdní vestavby, dokončení půdní vestavby rekonstrukce chodníku ke školní družině, rekonstrukce školnického bytu, opravy odpadu v suterénu, opravy zařízení v tělocvičně, opravy dřevěných prvků v atriu a na zahradě šd, zhotovení pergoly nad jednou učebnou v zahradě částečně financováno z výtěžku sběru papíru, oprava digestoře v chemii, obnovilo se lajnování na dráze a provedla se údržba povrchu na hřištích s umělou trávou zasypanou pískem, malovaly se třídy, čistily koberce ve šd a v 1. a 2. třídách, dvě třídy mají nové lavice a židle, rozšířila se možnost využití knihovny k výuce - další židle a stůl, nové vitríny na chodbách, dále pro šd, hřiště a šj, do konce roku bude zrekonstruován plot od Schwarzovy ulice kolem zahrady šd Od roku 2000 získala škola v rámci schválených rozpočtů následující strojní investice: 2000 piáno 100 tisíc Kč 2001 konvektomat, gastronádoby 286 tisíc Kč, velkokuchyňský robot, robot 2002 keramická pec 2003 hrnčířský kruh, kopírka, čistící stroj na hřiště myčka do školní kuchyně 2006 konvektomat, telefonní ústředna 2007 šlehač pro šk. kuchyni 2008 ohřívací vana do šk. kuchyně, kopírka sporák do školní kuchyně 2010 plynový kotel 2011 dokončení šaten pro sportovní areál, navýšení kapacity soc. zařízení ve ŠD 1.11 Školská rada (datum jejího zřízení a počet členů) nové volby do školské rady proběhly a počet členů: 6 2 Personální zabezpečení školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2010/ / /49,1 43/35,7 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 4

5 2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * MŠ ZŠ ŠD, ŠK 4 2+ DPS = doplňkové pedagogické studium + 1 nižší střední VŠ jiné bez DPS * 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka pedag. praxe Průměrný věk přepočtený stav dle ,7 25,1 47,3 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle v důchodovém věku 2, Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 21 3,3 Pv, Vz, Vv, Inf. 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 35 Celkový počet účastníků 43 Vzdělávací instituce KCV JŠ, NIDV 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázia 4 letá SŠ s maturitou SOU U Jiné

6 Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 21 - přijatých na víceletá gymnázia 13 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2010/2011 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků Prospělo s celkem vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Povinně volitelné předměty (PV) 6. třídy: německý jazyk, společenskovědní seminář, konverzace v Aj 7. třídy: německý jazyk, společenskovědní seminář, konverzace v Aj 8. třídy: německý jazyk, společenskovědní seminář, seminář z informatiky 9. třídy: německý jazyk, společenskovědní seminář, seminář z informatiky 6

7 Nepovinné předměty (NP): 1. stupeň sborový zpěv, zdravotní výchova 2. stupeň sborový zpěv 5 Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování na škole byla zajišťována Dlouhodobým programem primární prevence, který byl realizován Centrem protidrogové prevence a terapie (CPPT), o.p.s. se sídlem v Havířské ulici 11, Plzeň. Za CPPT o.p.s. prováděli program jeho zaměstnanci ze specializovaného zařízení, zabývajícího se přípravou a realizací programu specifické primární prevence závislostí a dalších forem rizikového chování, P-centrum, Plachého 6, Plzeň. Program byl rozdělen do jednotlivých bloků, které trvaly dvě vyučovací hodiny, v celkovém rozsahu se jednalo o osm vyučovacích hodin pro jednu třídu a jeden školní rok (tj. čtyři bloky). Dále prevenci rizikového chování realizovala agentura 3K svými výukovými programy v 5. ročníku. Zařazení jednotlivých ročníků: 5. ročník výukový program 3K Kapitánská škola zaměřený na formování třídního kolektivu 6. a 7. ročník - čtyři dvouhodinové bloky preventivního programu v rámci výuky předmětů občanská výchova, výchova ke zdraví - bloky proběhly v prostorách školy (školní třídy) 8. ročník - divadelní představení Memento problematika zneužívání návykových látek 9. ročník - čtyři dvouhodinové bloky preventivního programu v rámci výuky předmětů občanská výchova, výchova ke zdraví - jednotlivé bloky proběhly v prostorách organizace P-centra v Plachého ulici Ve všech ročnících probíhaly aktuálně videoprojekce k tématu nebezpečí kouření, alkoholismu a drog a výskytu rizikového chování dospívajících. Proběhlo též dotazníkové šetření - povědomí žáků o návykových látkách. V oblasti nespecifické protidrogové prevence se uskutečnily akce sportovního zaměření (školní olympiáda), projektové dny Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní výlety, soutěže, exkurze. Ve škole je umístěna na vhodném místě schránka důvěry. Od školního roku 2010/2011 zahájil svoji činnost žákovský parlament. Na škole vychází školní časopis, redakční tým tvoří žáci naší školy. 7

8 6 Nadstandardní aktivity 6.1 Zájmová činnost organizovaná školou Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole následující kroužky: kroužek francouzštiny, taneční kroužek pro 1. stupeň, kroužek orientálního tance, stolní tenis, dramatický kroužek, kroužek PC, sborový zpěv pro 1. stupeň, sborový zpěv pro 2. stupeň. Kroužky ve školní družině: kroužek dovedných rukou, 2 keramické kroužky, hudební kroužek, dramatický kroužek, flétna, sportovní kroužek, florbal, 4 kroužky Aj, plavecký výcvik. Aktivity pro dospělé: internet a informatika, jóga a cvičení na míčích (naši důchodci). 6.2 Mimoškolní aktivity Škola pronajímá prostory tělocvičnu, venkovní sportovní areál a učebny jiným organizacím (Tenisová škola Tallent, Studio 22, TJ Sokol Plzeň III.,..) - nabírají zejména žáky naší školy a provozují zde tyto činnosti: keramický kroužek, flétny, pozemní hokej, tenis, atletika, cvičení mažoretek, aerobic. Škola je začleněna do Asociace školních sportovních klubů. Škola úzce spolupracuje s PF ZČU. 6.3 Účast v soutěžích 20010/11 Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků mezinárodní výtvarná Lidice 1.A 1 čestné uznání Umístění 1.místo 2.místo 3.místo republiková literární: 4.A 1 1 x 1 místo Literatura arabského světa republiková výtv. a literární : ŠD 9 9 x 1.místo Do kosmu s Krtkem regionální Přebor ve stolním ml. žáci 4 1 x 3.místo tenise okresní Přebor ve stolním ml. žáci. 4 1 x 2.místo tenise okresní Nestlé Basketbal ml. žáci 8 1 x 2.místo Cup (1 družstvo) okresní Malý záchranář r. 8 1 x 2.místo (2 družstva) okresní Recitační soutěž 3.B. 1 1 x 2.místo okresní Dopravní soutěž 4 8. r x 3. místo okresní Pohár rozhlasu ml. hoši 9 1 x 3. místo (atletika) okresní Finanční gramotnost r. 3 1 x 3. místo 8

9 okresní okresní Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda 9.A 1 1 x 3. místo 7.B 1 1 x 3. místo obvodní Dopravní soutěž r x 1.místo obvodní Preventan Cup 5.r., dívky 12 1 x 1.místo (vybíjená r.) (1 družstvo) obvodní Recitační soutěž 3.B, 3.A 2 1 x 1.místo 1 x 2.místo obvodní Recitační soutěž 6.A 2 1 x 2.místo 1 x 3.místo obvodní Mc Donald s Cup 4 5. r x 2.místo (kopaná) obvodní Orion Florbal Cup ml. žáci 10 1 x 2.místo obvodní Orion Florbal Cup st. žáci 10 1 x 2.místo obvodní Recitační soutěž 8.A 1 1 x 2.místo obvodní Preventan Cup (vybíjená r.) 5.r. 11 (smíšené družstvo) 1 x 3.místo V okresních kolech předmětových soutěží jsme se z 28 škol umístili na 2. místě v počtu zúčastněných žáků Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech mezinárodní spolupráce - přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da Vinci a další) - další mezinárodní spolupráce (partnerské školy v zahraničí, příhraniční spolupráce a jiné) Partnerství se školami v tuzemsku 24. MŠ, Schwarzova, PF ZČU, spolupráce s 11. a 26. ZŠ a SZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň, spolupráce s DD Trnová. 6.6 Partnerství se školami v zahraničí - spolupráce s partnerskou školou v Neuhofu (SRN) vzájemná setkání učitelů, výměnné pobyty žáků obou škol v rodinách, uskutečnění folklorního festivalu na škole. 6.7 Přehled předložených a školou zrealizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů Mimorozpočtové zdroje: - Grant na technické činnosti -exkurze ,- Kč - Grant na jazyky rod. mluvčí ang ,- Kč - Grant na primární prevenci 9 000,- Kč - Podpora LVZ ,- Kč - Projekt Peníze školám 2,5 mil. Kč na 30 měsíců - Investiční dotace na dokončení šaten pro sportovní areál 2,1 mil Kč - Nadační fond pro vzdělávání přispěl na dopravu s partnerskou školou 5 000,- Kč - Dary rodičů a organizací ,- Kč 9

10 Výchovné poradenství 6.8 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů Pracovníci pověřeni činností výchovného poradenství na škole: - výchovná poradkyně: Mgr. Monika Kurková - preventista rizikového chování (sociálně-patologických jevů): Mgr. Alice Patejdlová Koncepce výchovného poradenství na škole: Působení výchovného poradce na škole lze rozčlenit do několika oblastí (často se prolínají) rozmisťování žáků (po ukončení povinné školní docházky, na víceletá gymnázia), péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména výukové obtíže, výchovné problémy, práce s nadanými žáky), metodická a informační pomoc učitelům, rodičům, žákům, prevence rizikového chování ve spolupráci s metodikem prevence, spolupráce s pracovnicemi poradenského zařízení na škole (PPP). Ve školním roce 2010/2011 vycházelo po ukončení povinné školní docházky 40 žáků, z toho jeden žák z 8. ročníku. Všichni vycházející žáci byli přijati do dalšího vzdělávání 27 žáků na školy ukončené maturitou a 13 žáků na obory s výučním listem. Na víceletá gymnázia se hlásilo 19 žáků z 5. ročníků, ke studiu bylo přijato 11 žáků. Na šestiletá gymnázia (ze 7. ročníku) se hlásili a byli přijati 2 žáci. Během celého období výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli a příslušnými učiteli 5., 7. a 9. ročníků. Byla zorganizována informační schůzka zástupců SŠ, SIŠ, SOU s rodiči a žáky 9. ročníků. Výchovná poradkyně průběžně informovala žáky o Dnech otevřených dveří na příslušných školách, o přehledu středních škol (brožura Čím budu ). Deset žáků 9. ročníků absolvovalo vyšetření v PPP k profesní orientaci. Důležité informace získávali žáci i v rámci výuky Volby povolání v předmětu pracovní výchova (občanská výchova, výchova ke zdraví). Cenné informace získali žáci i při návštěvě IPS na Úřadu práce. Aktuální informace o přijímacím řízení jsou umístěny na nástěnce výchovného poradenství. Výchovná poradkyně pomáhala žákům s vyplňováním přihlášek i s případným sepsáním odvolacího dopisu při nepřijetí na příslušnou školu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni do běžných tříd, výuka některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě výsledků vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a žádosti zákonného zástupce dítěte bylo ve školním roce 2010/2011 vypracováno deset IVP (3 žáci na 1. stupni, 7 žáků na 2. stupni). Zejména se jednalo o specifické poruchy učení (1 žák- Aspergerův s.). Na sestavení a plnění IVP spolupracovali zejména třídní učitelé, učitelé českého jazyka a literatury, cizího jazyka, popř. matematiky, vých. poradkyně, PPP a rodiče příslušných žáků. Během školního roku docházelo k pravidelnému hodnocení vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem a případným úpravám. Vedoucí metodických zařízení a následně i ostatní vyučující byli průběžně informováni o žácích, kteří vyžadují zvýšenou pozornost a individuální péči. Nadané žáky škola podporuje individuálním přístupem (zadávání náročnějších úkolů, vedení skupin, doprovod na hudební nástroje, předvádění cviků apod.). Zapojují se do soutěží, olympiád, projektů, kurzů. Mají možnost se realizovat v práci pro školní časopis nebo se zapojit do činnosti žákovského parlamentu. Hudebně nadaní žáci navštěvovali sborový zpěv. Bylo zorganizováno několik koncertů pro veřejnost, žáky, rodiče. Výtvarně nadaní žáci se zapojili do činnosti výtvarného kroužku. Vyústěním práce byl několikadenní výtvarný kurz na 10

11 škole účastníci vytvořili keramickou mozaiku o rozměrech 150 x 150 cm, která zdobí školní atrium. Žáci měli také možnost využít nabídky zájmových kroužků, volitelných předmětů, nepovinných předmětů na škole. Ve školním roce 2010/2011 proběhlo testování žáků 8. ročníků SCIO (matematika, český jazyk, obecné studijní dovednosti). Výsledky obou tříd se pohybovaly kolem průměru ve srovnání se školami z celé republiky. 6.9 Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování dětí se školní nezralostí, vývojovými poruchami učení a výchovnými problémy. Rodiče měli možnost zažádat o vyšetření dítěte v PPP k profesní orientaci a ověřit si předpoklady pro daný typ studia (žádost podalo 10 zákonných zástupců žáků 9. ročníku). Na škole probíhá jednou měsíčně zdarma pedagogicko-psychologické poradenství, realizované pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni (PPP). Žáci mají možnost v rámci PPP navštěvovat kroužky, nápravnou péči, psychoterapii. Pravidelně dochází k hodnocení vzdělávání žáků podle IVP. Na podnět učitelů nebo rodičů zažádalo v průběhu školního roku 12 zákonných zástupců žáků naší školy o vyšetření v PPP (zejména se jednalo o výukové problémy). 9 žáků bylo posláno na kontrolní vyšetření do PPP vzhledem ke skončené době platnosti původního vyšetření. Pracovnice PPP pravidelně informují pedagogy o činnosti pedagogicko-psychologického poradenství na škole Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO. Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost projednávat prospěchové i výchovné problémy s příslušnými pedagogy v rámci třídních aktivů a konzultací (dle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě). Se svými problémy se mohou obrátit i na výchovnou poradkyni. Jednou měsíčně je možnost navštívit pedagogicko-psychologické poradenství na škole. Pro širší veřejnost je organizován Den otevřených dveří. Dalšími akcemi jsou například koncerty pro veřejnost, školní olympiáda. Pro rodiče a žáky 9. ročníků byla zorganizována schůzka se zástupci středních škol. Školní družina pořádá pro rodiče a děti akce typu Vánoční trh a dílna, Velikonoční trh. Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily 2 výchovné komise, kde se zejména řešila neomluvená absence. Spolupráce s policií Na škole probíhá celostátní projekt Ajax u žáků 2. ročníků proběhly v průběhu školního roku besedy na téma: bezpečnost dětí, prevence šikany, ochrana osob i majetku. Dále proběhla v ročníku beseda s městskou policií na téma Setkání s cizí osobou. V rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí proběhla na 2. stupni beseda s městskou policií. 11

12 Spolupráce s ÚMO 3 a MMP OŠMT Oddělení péče o dítě (OSPOD) bylo kontaktováno v případě 3 žáků naší školy (zejména se jednalo o záškoláctví). Škola se zúčastnila řady akcí pořádaných MMP a PO města Plzně: - výtvarná soutěž Den Země, fotografická soutěž Nejveselejší třída, Plzeňská dopravní liga, jsme přihlášeni do projektu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP Co všechno se může stát, když, účastnili jsme se akce, která vyústí ve vydání knihy s názvem Města a obce očima dětí (ÚMO 3), výtvarná soutěž ROP JIHOZÁPAD Spolupráce s Úřadem práce Plzeň Celoročně probíhala těsná spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání (IPS) Úřadu práce v Plzni. Vycházející žáci se během podzimních měsíců zúčastnili úvodní informační schůzky na IPS o možnostech výběru studia po skončení povinné školní docházky. Dětem byly doporučeny individuální konzultace s rodiči na tomto úřadu. V listopadu byly na naši školu zaslány z IPS brožury Čím budu, které završily podzimní informační období. Po skončení 1. kola přijímacího řízení pracovníci IPS Úřadu práce ještě informovali neumístěné žáky o volných místech na jednotlivých SŠ, SOU a ISŠ. 7 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Výkon státní správy 8.1 Rozhodnutí ředitele školy (dle 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností - - z toho důvodných - - z toho částečně důvodných - - z toho nedůvodných - - z toho postoupených jinému orgánu - atd. 9 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jazykové kurzy pro zaměstnance v odpoledních hodinách v KCV a JŠ. 10 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace není zřízena. 12

13 1 Údaje o zaměstnancích Hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 ( fyzický stav/přepočtený stav ) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 43/35,696 11/13,361 Dosažený průměrný měsíční plat Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 2010) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele --- dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy - 648,649, b) Výdaje (kalendářní rok 2010) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost - ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční z toho: přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky, učebnice přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP) ostatní náklady provozní náklady Energie opravy a údržba, služby, -511, Spotřeba 501, 549, odpisy majetku

14 c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců (dle P104) 48,83 49,057 0,227 * Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé Doplnit komentář k případným rozdílům.* -průměrný stav- včetně zástupů d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč Vedoucích pracovníků V oblasti cizích jazyků V oblasti SIPVZ K prohloubení odbornosti Odborná literatura pro učitele - - CELKEM Datum: Podpis ředitele školy Razítko organizace 14

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 O B S A H : Základní údaje o škole str. 4 Personální zabezpečení školy. str. 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků příloha č.1 Údaje o zápisu

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV 1. Charakteristika školy Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace úplná adresa: Plzeňská 388, 332

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

o činnosti ve školním roce 2012/2013 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace

o činnosti ve školním roce 2012/2013 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace o činnosti ve školním roce 2012/2013 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň (školní rok 2012/ 2013) Strana : 1 I Část Obsah Strana 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Provozní řád Základní školy Vojkovice

Provozní řád Základní školy Vojkovice Provozní řád Základní školy Vojkovice Adresa: Zřizovatel: Základní škola Vojkovice 169 667 01 Židlochovice Obec Vojkovice 667 01 Židlochovice Statutární orgán ZŠ: Libuše Matyášová Provoz školy Škola je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více