PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)"

Transkript

1 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

2 Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny vytápěcích a chladicích systémů. Před zahájením instalace a provozu termostatu si prosím pročtěte tento návod. Poznámka: Tento termostat není možno použít pro řízení vícestupňových vytápěcích a klimatizačních systémů. Upozornění: Při elektrickém zapojování hrozí nebezpečí! Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo s dodavatelem.

3 Obsah Technická data.. 04 Umístění termostatu.05 Potřebné nářadí Balicí list Schémata zapojení.. 07 Mont áž a i nstal ace 12 Vyobrazení..15 Nastavení provozního režimu..17 Nastavení hodin 21 Nastavení programu..22 Kontrola programu...24 Nastavení výkyvu teploty.25 Ruční provozní režim..25 Režim pauzy..26 Režim dočasného vyřazení..27 Režim vyřazení komfort.28 Čítač filtru...29 Přepínač vent. a topení/chlazení30 Ukazatel nízkého stavu baterií..31 Resetování..31 Otázky a odpovědi Poznámky....34

4 Technická data Fyzické rozměry D: 125mm Š: 90mm V: 34mm Maximální výkon reléového kontaktu 24VAC Baterie Alkalická baterie 1,5 V velikost 2 AA Stupnice teploty Fahrenheit / Celsius Teplotní diferenciál C 1 2 F Rozsah zobrazení teploty -10 ~ 45 C 14 ~ 113 F Rozsah řízení teploty 5 ~ 32 C 40 ~ 90 F Programovací periody Pondělí - pátek: 6 nebo 4 periody/den Sobota - neděle: 4 periody/den Režim programování 5:2d / 7d (implicitní: 5:2D) 4

5 Umístění termostatu 1. Termostat by měl být umístěn na vnitřní stěně místnosti, která je často používána, přibližně 1,5 m nad podlahou. 2. Vyhněte se místům, která vykazují neobvyklé tepelné nebo ochlazovací podmínky, např. přímé slunce, blízkost krbu, kamen, dveří, okna nebo schodišťové šachty. 3. Berte v úvahu nábytek, který by mohl bránit toku vzduchu nebo zkreslovat teplotu, jako jsou pohovky, židle, knihovny, osvětlovací tělesa, stereo vybavení a televizory. 4. Přesnost termostatu mohou ovlivnit i teplovodní potrubí, kamna, chladnička nebo krb na protější straně od předpokládaného umístění termostatu. 5. Umístění ovládacího prvku ve vlhkém prostředí může způsobit korozi a snížení jeho životnosti. 6. Neinstalujte termostat tam, kde je špatná cirkulace vzduchu (tj. v rozích, ve výklencích nebo za otevřenými dveřmi). 7. Před instalováním termostatu by měly být dokončeny veškeré stavební práce a vymalování stěn. 8. Tento termostat nevyžaduje vyrovnání. 5

6 Potřebné nářadí Šroubovák Philips č. 1 (malý). Vrták 4.8mm (při použití hmoždinek). Nástroj na odizolování vodičů, nůž, izolační páska a pero (na popisování vodičů). Balicí list Termostat.. * 1 Samořezný šroub # 5 * 3 / 4. * 2 Hmoždinka 4 φ * 2 0 * 2 Baterie Alkalické, velikost AA,1.5V*2 Návod k obsluze..*1 6

7 Schémata zapojení 1. Typické zapojení pro 24V vytápěcí nebo milivoltový systém se dvěma vodiči. 7

8 2. Typické zapojení pro vytápěcí systém se třemi vodiči, pokud třetí vodič je vodičem ventilátoru. 8

9 3. Typické zapojení pro vytápěcí a ochlazovací systém se čtyřmi vodiči. 9

10 4. Typické zapojení pro vytápěcí a ochlazovací systém se čtyřmi vodiči. Před instalací odstraňte přeponku mezi RC a RH a označte chladicí a topný transformátor. 10

11 5. Typické zapojení pro jednostupňové tepelné čerpadlo. Vložte přeponku mezi Y a W 11

12 Montáž a instalace Upozornění Před započetím práce odpojte napájení. Zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a poškození topného tělesa, klimatizační jednotky a termostatu. Odpojení můžete provést v pojistkové skříni, na jističi nebo na přístroji. Oddělení tělesa termostatu a základové desky Podržte čelní část termostatu v dlani levé ruky a palcem pravé ruky stiskněte tlačítko. Podržte tlačítko stisknuté a termostat oddělte od základové desky. (Obr. 1) Obr. 1 Dbejte na to, aby nedošlo k pádu tělesa nebo poškození elektronických součástek. 12

13 2. Nastavení přeponek a vkládání baterií Přeponka 1: Zapojená = Fahrenheit Odpojená = Celsius Při vkládání baterií do termostatu se řiďte údaji uvedenými na desce s tištěnými spoji. (Obr. 2) Přeponka 2: Zapojená = 6 period Odpojená = 4 periody Přeponka 3: Přeponkou propojte středový kolík a kolík G, čímž vypnete ventilátor při zapnutém vytápění. (G = plyn) Propojením středového kolíku a kolíku E nastavíte automatický režim ventilátoru při zapnutém vytápění. (E = elektrické) (Implicitní nastavení: G) Obr. 2 13

14 3. Příprava k montáži Při montáži termostatu na měkký materiál, například sádrokartonovou desku, v němž by šrouby nedržely dostatečně pevně, je nutné vytvořit nové montážní otvory. Použijte základovou desku termostatu jako šablonu a vyznačte umístění šroubů na stěnu. (Obr. 3) Obr. 3 A. Vyvrtání otvorů Vyvrtejte na každém místě pro šroub otvor vrtákem 4,8mm a vložte do něj plastickou hmoždinku. B. Montáž Přidržte základovou desku termostatu na stěně a vodiče protáhněte na vyznačeném místě (obr. 3). Zaveďte vodiče nad svorkovnici. Základovou desku vhodně umístěte (zakryjte stopy po původním termostatu). Pomocí obou přiložených šroubů přitáhněte základovou desku ke stěně. C. Zapojení Vodiče připojte ke svorkovnicovým šroubům. Řiďte se příslušným schématem zapojení uvedeném na předchozích stranách. Pokud si nejste jisti, které schéma použít, obraťte se na místního kvalifikovaného dodavatele vzduchotechniky. 14

15 Vyobrazení 15

16 16

17 Nastavení provozního režimu Je možno volit mezi dvěma provozními režimy: 5:2D a 7D. Režim 5:2D Při volbě režimu 5:2D budou dny v týdnu považovány za jeden celek a soboty a neděle jako dva samostatné celky. K dispozici jsou 6/4 časové periody, při nichž by teplotní plán měl být nastaven pro dny v týdnu, a 4 časové periody s teplotním plánem nastaveným na sobotu a neděli. považují za dva samostatné celky. K dispozici jsou 6/4 časové periody, při nichž by teplotní plán měl být nastaven pro každý den v týdnu, a 4 časové periody s teplotním plánem nastaveným na sobotu a neděli. Implicitní režim: 5:2d Režim 7D Při volbě režimu 7DS budou dny v týdnu, soboty a neděle považovány jednotlivě za samostatné celky. Sobota a neděle se 17

18 Režim 5:2d, 6 period/4periody, časový plán a teplota přednastavené z výroby Teplota Den v týdnu Čas Systém přepnut na vytápění Systém přepnut na chlazení Stupnice v F Stupnice v C Stupnice v F Stupnice v C P1 6: P2 8: P3 (pouze 6P) 12: P4 (pouze 6P) 14: P5 16: P6 22: Sobota Čas Teplota P1 7: P2 8: P3 16: P4 22: Neděle Čas Teplota P1 7: P2 8: P3 16: P4 22:

19 Režim 7d, 6 period/4 periody, časový plán a teplota přednastavené z výroby Teplota Po, Út, St, Čt, Pá Čas Systém přepnut na vytápění Systém přepnut na chlazení Stupnice v F Stupnice v C Stupnice v F Stupnice v C P1 6: P2 8: P3 (pouze 6P) 12: P4 (pouze 6P) 14: P5 16: P6 22: Sobota Čas Teplota P1 7: P2 8: P3 16: P4 22: Neděle Čas Teplota P1 7: P2 8: P3 16: P4 22:

20 Nastavení režimu Po vložení baterií se na LCD obrazovce zobrazí na dobu asi 8 sekund všechny symboly a poté se objeví 5:2d (implicitní nastavení). Po dalších 5 sekundách lze stisknutím tlačítka nastavení změnit na 5:2d nebo 7d. Po tomto nastavení stiskněte tlačítko nebo vyčkejte přibližně 10 sekund. Následně bude vaše volba zaznamenána. Obr. 4 Režim však může být kdykoliv resetován stisknutím tlačítek a společně po dobu kolem 3-5 sekund. Buďte opatrní, jakmile dojde ke změně režimu, předchozí program, který byl nastaven, bude vymazán a nebude možno jej vrátit zpět. Viz obr. 4 a 5. Obr. 5 20

21 Nastavení hodin 1. Nastavení hodin zahájíte stisknutím tlačítka (Pokud jste právě vložili baterie, bude možná zapotřebí stisknout tlačítko podruhé). Začne blikat den v týdnu. Pomocí tlačítek a zvolte příslušný den. Obr Stiskněte pro nastavení minut, na displeji začne blikat číslice minut. Pomocí tlačítek a zvolte příslušnou minutu. Obr Stiskněte pro nastavení hodin. Na displeji začnou blikat číslice hodin. Pomocí tlačítek a zvolte příslušnou hodinu. Obr Tlačítkem můžete procházet těmito volbami dále. Po dokončení nastavení stisknutím tlačítka uložíte platný čas a vrátíte se do běžného provozu. Displej přestane blikat. Obr. 9 21

22 Nastavení programu Upozornění Před zahájením nastavování musí být uložen datum a čas dle popisu uvedeného v předchozí části. Pozor Tento termostat obsahuje dva nezávislé soubory pamětí, z nichž jeden je pro vytápění a druhý pro ochlazování. Spínač systému proto musí být nastaven na topení pro přístup k paměti pro vytápění a na chlazení pro přístup k paměti ochlazování. Tento spínač pro řízení systému musí být přepnut před kontrolou nebo změnou programu nebo režimu. Obr 10 Spínač pro ovládání systému 1. Pro změnu programové paměti stiskněte tlačítko. Na displeji by se měla objevit první perioda P1 s blikajícím symbolem TEMP SET. Pomocí tlačítek a nastavte teplotu (obr. 11 a 12) nebo pokud změna nastavení teploty není nutná, stiskněte tlačítko a přejděte na čas zahájení první periody P1, přičemž začnou blikat číslice času. 22

23 Obr. 11 Režim 5:2d Obr. 13 Režim 5:2d Obr. 12 Režim 7d 2. Pomocí tlačítka nastavte čas směrem vpřed a tlačítkem nastavte čas směrem vzad. Každé stisknutí znamená rozdíl 15 minut. Pokud čas zahájení nevyžaduje změnu, stiskněte pro nastavení teploty ve druhé periodě P2). Obr. 14 Režim 7d 23

24 Obr. 15 P2 Režim 5:2d Obr. 16 P2 Režim 7d 3. Pokračujte v procházení všemi periodami a v každé nastavte požadovaný teplotní a časový plán. Po nastavení programového plánu (6 period nebo 4 periody) stiskněte tlačítko a přejděte k nastavení dalšího časového plánu. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko pro uložení nastavení programu a návrat do běžného provozu. Kontrola programu Kontrolu paměti programu bez jakékoli změny je možno provést stisknutím tlačítka. Displej by měl zobrazit první periodu (P1) a čas zahájení a teplotu nastavenou pro P1. Dalším stisknutím tlačítka se zobrazí další perioda a přechod na další den programu. Do běžného provozu se vrátíte stisknutím tlačítka. 24

25 Nastavení výkyvu teploty 1. Pro změnu výkyvu teploty stiskněte a podržte tlačítka společně po dobu přibližně 3 sekundy. Na displeji by se mělo zobrazit stávající nastavení. Nyní tato tlačítka uvolněte. (Obr. 17) 2. Stisknutím tlačítka zvolte limit výkyvu, a to 1 F nebo 2 F. (Obr. 18) 3. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko pro návrat do normálního provozu. Obr. 17 Obr. 18 Ruční provozní režim Jednoduchým stisknutím tlačítka převedete termostat do ručního provozu, poté na LCD displeji začnou blikat číslice teploty.(obr. 19) 2. Pomocí tlačítek a to nastavte požadovanou teplotu. Poté tlačítka uvolněte a vyčkejte 10 sekund, po nichž dojde k uložení nastavení. (Obr. 20) 3. Opětovným stisknutím tlačítka opustíte režim výdrže Hold a vrátíte se do režimu běžného provozu. Obr

26 Obr. 20 Upozornění Termostat ignoruje nastavený program a pokračuje v provozu v režimu Hold do té doby, než dojde k ukončení tohoto režimu. Obr. 21 Režim pauzy 1. Stisknutím tlačítka se termostat uvede do režimu ručního provozu a poté na LCD displeji začnou blikat číslice teploty. (Obr. 19) 2. Pomocí tlačítek a nastavte požadovanou teplotu. (Obr. 20) 3. Stisknutím tlačítka přejděte k nastavení počtu dnů pauzy a pomocí tlačítek a nastavte požadovaný počet dnů. (Obr. 21) 4. Stisknutím tlačítka přejděte k nastavení teploty, poté vyčkejte 10 sekund a nastavení bude uloženo. 26

27 5. Dalším stisknutím tlačítka opustíte režim Hold a vrátíte se do běžného provozu. (Obr. 22) Obr Stisknutím tlačítka se vrátíte do běžného provozu. Obr. 23 Režim dočasného vyřazení 1. Funkci vyřazení aktivujte stisknutím tlačítek a, kterými nastavíte požadované teploty. Poté vyčkejte přibližně 5 sekund. Následně si termostat podrží nastavenou teplotu až do následující periody. (Obr. 23) Obr Blikající kurzor aktuálního času ukazuje dob, po kterou bude funkce vyřazení v platnosti. (Obr. 24) 27

28 Režim vyřazení komfort 1. Pro aktivaci funkce vyřazení komfort stiskněte tlačítko a poté pomocí tlačítek a nastavte teplotu (Obr. 25). Po nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko pro nastavení hodin, jejichž hodnotu nastavíte pomocí tlačítek a (Obr. 26). Vyčkejte přibližně 5 sekund. Termostat následně podrží nastavenou teplotu do okamžiku, než uplyne nastavený čas. (Obr. 27) 2. Po skončení periody vyřazení komfort se termostat vrátí k přednastavenému programu. Nebo stisknutím tlačítka můžete tento režim kdykoliv opustit. Obr. 25 Obr. 26 Obr

29 Čítač filtru 1. Stiskněte tlačítko a poté pomocí tlačítek a nastavte časovač (Obr. 28), přičemž každé stisknutí tlačítka nebo zvýší nebo sníží hodnotu o 100 hodin (Obr. 29). 2. Po provedení nastavení vyčkejte přibližně 5 sekund, po nichž se nastavení uloží. 3. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí celkový počet hodin využití od doby, kdy byl časovač resetován/nastaven (Obr. 30).. Poté stisknutím buď nebo zkontrolujte nastavení časovače (Obr. 31). Stisknutím tlačítka se vrátíte do běžného provozu. resetujte čítač na nulu. 5. Čítač filtru pouze počítá dobu provozu klimatizace (ochlazování). Jakmile uplyne nastavená doba, rozsvítí se indikátor výměny filtru. Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Obr Stisknutím a podržením tlačítka 29

30 Přepínač ventilátoru a topení/chlazení Nastavení přepínače systému 1. Funkci vytápění nastavte přepnutím do polohy Heat. 2. Funkci klimatizace nastavte přepnutím do polohy Cool. 3. Deaktivace vytápění i klimatizace se provádí přepnutím do polohy Off. Kromě toho bude vyřazeno nastavení programu a funkce Hold a vyřazení komfort. Nastavení přepínače ventilátoru 2. Pokud je přepínač ventilátoru v poloze ON a přepínač systému v poloze Heat nebo Cool, bude termostat aktivovat ventilátor bez ohledu na to, zda je přeponka v poloze G nebo E. 3. Přeponka v poloze G Přepínač systému je v poloze Heat nebo Cool, ventilátor je v poloze AUTO. Termostat aktivuje ventilátor při přepnutí na Cool (A/C). 4. Přeponka v poloze E Přepínač systému je v poloze Heat nebo Cool, ventilátor je v poloze AUTO. Termostat aktivuje ventilátor při přepnutí na Cool (A/C) nebo Heat. 1. Zkontrolujte nastavení přeponky. (Viz str. 13). 30

31 Ukazatel nízkého stavu baterií Jakmile baterie v termostatu zeslábnou, LCD displej začne pohasínat. Termostat bude i nadále řádně plnit svoji funkci, je však čas na výměnu baterií. Jakmile se objeví symbol Lo (Obr. 32), musejí být baterie vyměněny. (Viz str. 12 a 13) Čas, datum a všechny úpravy nastavení provedené na výkyvu teploty a časovači filtru se ukládají pomocí baterií. Od chvíle, kdy dojde k vyjmutí baterií z termostatu, máte přibližně 25 sekund na vložení nových bez ztráty údajů. Nastavený program však zůstane bezpečně uložen v paměti EEPROM, i když nebudou vloženy žádné baterie. Obr. 32 Resetování Pokud nebude jednotka po výměně baterií řádně fungovat, stisknutím tlačítka jednotku resetujte. Poté bude nutno opakovaně vložit některá nastavení, tj. výkyv teploty, datum a čas. Při resetování jednotky nebude dříve uložený program vymazán. Program bude bezpečně uložen v paměti EEPROM i v případě, že nebudou vloženy žádné baterie. Pokud však termostat nebude řádně pracovat, stiskněte tlačítko. Jestliže i poté problém přetrvá, kontaktujte našeho nejbližšího obchodního zástupce. 31

32 32

33 33

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K POUŽITÍ Tento nástroj generuje vícesměrový laserový paprsek a po zapnutí vytváří na většině ploch, na které je položen, viditelnou

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Honeywell CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. Popis. Obsah PŘÍRUČKA PRO INSTALACI. prosinec 2008

Honeywell CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. Popis. Obsah PŘÍRUČKA PRO INSTALACI. prosinec 2008 prosinec 2008 CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI Popis CM700 RF je moderní bezdrátový programovatelný pokojový termostat založený na osvědčené jednoduché

Více

proškolenou a odborně způsobilou osobou.

proškolenou a odborně způsobilou osobou. Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek rmy Fresh. Před instalací a použitím odtahového ventilátoru doporučujeme prostudování instalačních pokynů. Prosíme, abyste si jej ponechali i k případnému objasnění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1 Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 2 2 ERT20RF Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g obj. č: 3058 Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Informace o produktu: Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C OCD4 technická dokumentace elektronický programovatelný ter mostat použití: řízení elektrického podlahového topení týdenní program s intelitentním předtápěním podsvícený displej komunikace v českém jazyce

Více

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY PH-SB30 CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY prvek systému PocketHome předává požadovanou teplotu vybraným prvkům na dobu od 30 minut do 24 hodin vhodné jako odchodové

Více

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 a následující) Systém řízení provozu traktoru na souvrati podle individuálního programu usnadňuje práci obsluze a zvyšuje produktivitu

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 646 151

Návod k obsluze Obj.č.: 646 151 Návod k obsluze Obj.č.: 646 151 Tato meteorologická stanice měří venkovní a vnitřní teploty a tlak vzduchu pomocí jednoho až tří externích venkovních čidel. Přenos naměřených dat s dosahem až 60 m (ve

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation 4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Návod k obsluze DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18 2009 Sony Corporation V tomto návodu najdete informace o používání tohoto objektivu. Poznámky k používání

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada Bezdrátový dálkový ovlada Popis a funkce dálkového ovlada e POZNÁMKY: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a senzorem jednotky nejsou žádné p ekážky. Nepus te dálkový ovlada na zem a neházejte s ním.

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Uponor Smatrix Space/Space PLUS CZ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Uponor Smatrix Space/Space PLUS CZ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Uponor Smatrix Space/Space US NÁVOD K INSTALACI A OSLUZE 10 2015 Obsah 1 Copyright a prohlášení... 3 2 Předmluva... 4 2.1 ezpečnostní pokyny... 4 2.2 Omezení radiového přenosu... 4 2.3 Správná likvidace

Více

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení.

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. EUROSTER Q7TXRXGW -uživatelský manuál strana 1 EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. PROVOZNÍ POKYNY Před použitím přístroje důkladně pročtěte

Více

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit FERMAX1401 a 1402 řada Way kit Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! 1. Vnitřní jednotka Monitor LCD Popis funkcí: Digitální TFT LCD displej Zapnutí /vypnutí

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE71 s barevným displejem, která patří

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 1 PŘIPOJENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ Možnost spuštění 1 hlavního ventilu s cívkou Rain Bird TBOS na systém + 1 ventil s cívkou TBOS na sekci. Používejte pouze kabely s dvojí

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010. NRG-Temp

NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010. NRG-Temp NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010 NRG-Temp Česky: Digitální termostat s časovačem Návod k montáži a obsluze 2 3 Česky 1. Technické specifikace... 6 2. Popis... 7 3. Montáž a instalace...

Více

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad NÁVOD K OBSLUZE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE PROSTOROVÝ TERMINÁL pad BOXAIR BOXAIR INVERTER EASYMASTER EASYMASTER INDOOR SPLIT AIRMASTER DIRECTMASTER AQUAMASTER AQUAMASTER INVERTER AQUAMASTER INVERTER COMBI

Více

Instalační návod a návod k obsluze

Instalační návod a návod k obsluze Instalační návod a návod k obsluze BRC0A Instalační návod a návod k obsluze BRC0A Obsah Strana O tomto dokumentu Provoz Více informací viz uživatelská referenční příručka Provoz 0 Všeobecná bezpečnostní

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 40 OBSAH: 2 Strana ÚVod... 3 Účel použití... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Rozsah dodávky... 4 Montáž... 4 Místo montáže centrály bezpečnostního systému... 4 Montage des

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,

Více

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. EW98 Návod k použití Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více