EPIC B52 J3 X721. ãerven MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû. Wavin AS. ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPIC B52 J3 X721. ãerven 2008. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû. Wavin AS. ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE"

Transkript

1 EPIC B52 J3 X721 ãerven 2008 Wavin AS MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE Inteligentní fie ení pro budovy a instalace

2 OBSAH I. Obecná charakteristika systému 2 II. Technická data 4 IIl. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI 4 IV. konkrétní oblasti Použití 6 V. Doprava, manipulace a skladování 7 VI. Montáž systému wavin AS 8 VII. SPECIFICKÉ PŘÍPADY INSTALACE 13 VIII. ZKOUŠENÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 14 Katalogová část 15 I. Obecná charakteristika systému Wavin AS představuje komplexní systém řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku např. budovy nemocnic, sanatorií, hotelů, kanceláří, škol, apod. Systém Wavin AS je vyráběn ze speciálně pro tyto účely vyvinutého materiálu Astolan (minerálně zesílený PP, barva světle šedá RAL 7035), díky kterému je schopen tlumit hluk vznikající provozem kanalizačního systému i bez použití speciálních kotvících prvků. Jako zvukově izolační systém splňuje Wavin AS maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem (stupeň ochrany III) dle normy DIN Samozřejmostí zůstává i vysoká teplotní (trvale 90 C, krátkodobě až 95 C) a chemická (ph 2 až ph 12) odolnost. Potrubí systému Wavin AS je vyráběno v bohaté škále průměrů (DN 56, 70, 90, 100, 125, 150, 200 mm) a délek (od 150 mm do 3 m). Součástí systému je také rozsáhlý výrobní program tvarovek, včetně různých přechodů na jiné materiály (HT, KG, PE apod.) a protipožárních manžet. To vše podtrhují již tradiční výhody plastových potrubních systémů, jako je jejich hydraulická hladkost, odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná montáž a nízké pořizovací náklady. telefon FAX

3 WAVIN AS Díky svým vynikajícím vlastnostem přináší odpadní systém Wavin AS investorům, projektantům i montážním firmám mnoho výhod: Kompletní protihlukový systém Jediným materiálem trubek i tvarovek systému Wavin AS je Astolan. Toto zaručuje souvislou zvukovou izolaci celé instalace. Velká tloušťka stěny potrubí a velká specifická hmotnost materiálu Astolan jsou zárukou vynikajících protihlukových vlastností. Unikátní složení Astolanu Kanalizační systém Wavin AS se vyrábí z Astolanu (minerálně zesílený PP). Díky své speciální molekulové struktuře a vysoké měrné hmotnosti Astolan pohlcuje zvuk šířící se vzduchem i zvuk šířící se hmotou. Snadná montáž = nízké náklady na instalaci Tradiční spojování trubek a tvarovek pomocí hrdlových spojů. Při použití speciálního kompenzačního hrdla, které je vybaveno integrovaným dilatačním kompenzátorem, není nutné při montáži řešit problematiku tepelné dilatace potrubí, což přináší podstatné úspory času i nákladů. V případě potřeby je možná (velmi jednoduchým způsobem) úprava délky potrubí na požadovaný rozměr. Standardní systém kotvení Pro kotvení systému Wavin AS se používají běžné ocelové objímky s gumovou vložkou. Použití speciálních a finančně nákladných kotvicích prvků není nutné. Vynikající hydraulické vlastnosti Hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií a zamezuje tak hromadění usazenin v potrubí. Odolnost proti korozi, dlouhá životnost Kompletně plastový systém odolný proti korozi, s dlouhodobou životností. Optimální pro horkou a mastnou odpadní vodu Díky vysoké teplotní odolnosti (trvale 90 C, krátkodobě až 95 C) materiálu Astolan představuje systém Wavin AS dokonalé řešení také pro profesionální kuchyně a podobná zařízení. Vysoká odolnost proti chemikáliím (ph 2 až ph 12) Systém Wavin AS, včetně těsnících elementů, je charakterizován vysokou chemickou odolností vůči transportovanému médiu. Nízká hmotnost I přes vyšší měrnou hmotnost materiálu Astolan (v porovnání s kanalizačními systémy vyrobenými z klasických plastových materiálů PP, PE, PVC-U), která je nezbytná pro zajištění unikátních protihlukových vlastností, je hmotnost systému Wavin AS podstatně nižší než např. u litinového kanalizačního potrubí. Šetrný k životnímu prostředí Všechny prvky kanalizačního systému Wavin AS jsou plně recyklovatelné. INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 3

4 Kontrola kvality splnění všech požadavků Přísné testy a kontrola kvality během celého výrobního procesu zajišťují vysokou kvalitu a vysokou účinnost celého zvukově izolačního systému. Trubky nesou značku kvality RAL Německé asociace plastových potrubí (GKR) v Bonnu a jsou schváleny Německým institutem pro stavebnictví (DiBt). Wavin AS jako celek odpovídá požadavkům Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky je držitelem platného certifikátu pro Českou republiku. Systém Wavin AS byl navržen tak, aby odpovídal požadavkům ČSN EN 12056, ČSN a DIN 1986 (Vnitřní kanalizace). Dále systém Wavin AS splňuje maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem (stupeň III) dle normy DIN i bez použití speciálních kotvicích prvků. Certifikáty Vybrané certifikáty a osvědčení pro systém Wavin AS v různých zemích světa: ČR: Certifikát výrobku - ITC Zlín Dánsko: ETA Denmark VA 2.14 DK 6858 Norsko: Godkjenningsnmnda vor Sanitärmaterell Nr Švédsko: Boverket DNR /90 Austrálie: Watermark Nr.: MP52 Spec 005 Německo: DiBt, Z Turecko: Turkish Standards Quality Appropriateness Certificate Polsko: Aprobata techniczna COBRTI INSTAL Nr. AT Fyzikální vlastnosti: Hustota 1,9 g/cm 3 DIN Tažnost 29 % Pevnost v tahu 13 MPa Modul pružnosti 3800 MPa Koeficient lineární tepelné roztažnosti 0,09 mm/mk Požární odolnost DIN 4102, B2 Barva Světle šedá (RAL 7035) Značení: Wavin AS, jmenovitá světlost, rok výroby, značka kvality, schválení, materiál, kontrolní značka, požární odolnost Příklad: Wavin AS, DN 100, 2005, Z , ASTOLAN, DIN 4102, B2. III. ZVUKOVù IZOLAâNÍ VLASTNOSTI Zvuk šířící se vzduchem Vzniká uvnitř potrubí, jako hluk, který vydává odpadní voda při průtoku potrubím. Vzniklá zvuková energie je okamžitě pohlcována stěnou potrubí, čímž nedochází k šíření hluku do volného okolí potrubí. Šíření hluku vzduchem Litina Wavin AS Astolan absorbuje hluk Zvuk šířící se hmotou (potrubím) Vzniká nárazy odpadní vody na stěnu potrubí, zejména v místech prudkých změn směru toku, jako např. kolena, odbočky apod. Hluk má tendenci se z místa svého vzniku šířit celým potrubím. V případě použití systému Wavin AS k šíření hluku nedochází, protože díky speciální molekulové struktuře materiálu Astolan dojde k okamžité akumulaci hluku v místě jeho vzniku. Šíření hluku hmotou (potrubím) Litina Wavin AS II. TECHNICKÁ DATA Materiál: Astolan ; minerálně zesílený polypropylen, odolný proti horké vodě. Astolan absorbuje hluk 4 TELEFON FAX

5 WAVIN AS Hmotnost jednoho metru potrubí systému Wavin AS Na kvalitu procesu pohlcování zvuku šířícího se jak vzduchem, tak i hmotou, má velký vliv hmotnost potrubí vztažená na jednotku délky (např. 1m). Kombinace vysoké měrné hmotnosti a nízké pružnosti zajišťuje optimální zvukově izolační vlastnosti. Systém Wavin AS je vyvinut tak, aby obě tyto vlastnosti byly optimálně využity, výsledkem čehož jsou poměrně velké tloušťky stěny potrubí a vysoká měrná hmotnost materiálu. Hmotnost potrubí by proto neměla být nižší než je uvedeno v tabulce. Akustické vlastnosti Wavin AS v porovnání s litinovým potrubím Instalováno mimo měřící místnost Hmotnost: DN 56 = 1,40 kg/m DN 70 = 2,10 kg/m DN 90 = 2,30 kg/m DN 100 = 3,55 kg/m DN 125 = 4,40 kg/m DN 150 = 5,15 kg/m DN 200 = 7,50 kg/m Objímka bez gumové vložky Objímka s gumovou vložkou Akustické vlastnosti systému Wavin AS Wavin AS je moderní náhradou litinového potrubí. Materiál Astolan, na rozdíl od kovových materiálů, vykazuje nízkou úroveň přenosu hluku. Systém Wavin AS zabraňuje šíření zvukové energie skrz stěnu potrubí. Vynikající zvukově izolační vlastnosti Wavin AS byly prokázány při rozsáhlých srovnávacích testech (Astolan x litina) v Institutu pro zvukovou a tepelnou ochranu (Prof. Dr. Zeller) v Essenu v Německu. Výsledky zkoušek potvrdily, že Wavin AS vykazuje, v porovnání s litinou, mnohem lepší zvukově izolační vlastnosti. Měření hlučnosti provedeno Institutem pro zvukovou a tepelnou ochranu, Prof. Dr. Zeller, Essen, Německo. Protokol o zkoušce číslo / Instalační stěna 80 kg/m 2. Akustické vlastnosti Wavin AS při různých objemových průtocích Instalováno mimo měřící místnost Při dodržení správného montážního postupu systém Wavin AS bezpečně splňuje maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem i bez použití speciálních kotvicích prvků. Tato skutečnost byla potvrzena ve Frauenhoferově institutu stavební fyziky ve Stuttgartu v Německu. 0,5 l/s voda 1,0 l/s voda 2,0 l/s voda Měření hlučnosti provedeno ve Frauenhoferově institutu stavební fyziky ve Stuttgartu v Německu. Protokol o zkoušce číslo P-BA 130/1997. Instalační stěna 220 kg/m 2. INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 5

6 IV. KONKRÉTNÍ OBLASTI POUÎITÍ Jedná se především o vícepodlažní budovy s požadavky na nízkou hladinu hluku jako jsou např.: Nemocnice Sanatoria Hotely Školy a univerzity Administrativní budovy Trubky a tvarovky systému Wavin AS se používají jako kompletní systém vnitřní kanalizace, např.: Připojovací potrubí Odpadní potrubí Svodné potrubí Větrací potrubí Dešťové potrubí Činžovní domy Odpadní a větrací potrubí příklad uspořádání Návrh konkrétního systému vnitřní kanalizace řeší (pro ČR) norma ČSN EN v kombinaci s ČSN Příklad ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ Dešťové odpadní potrubí Hlavní větrací potrubí Připojovací potrubí Větrací potrubí pro sběrnou kanalizační jímku s čerpadlem Sběrné potrubí Odpadní potrubí Kanalizační přípojka (PVC-U) Venkovní kanalizační potrubí Svodné potrubí ➓ Výtlačné odpadní potrubí (PVC-U) Podzemní sběrné potrubí Sklepní sběrná kanalizační jímka 6 TELEFON FAX

7 WAVIN AS V. DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Balení Trubky a tvarovky systému Wavin AS jsou výrobcem baleny takovým způsobem, který zaručuje snadnou manipulaci, optimální bezpečnost a účelné skladování dodaného materiálu. Potrubí se dodává zpravidla v množství po paletách, přičemž jedna paleta obsahuje 14 až 38 trubek (v závislosti na jejich průměru). S paletami lze manipulovat standardním způsobem (např. vysokozdvižným vozíkem apod.). Tvarovky jsou obaleny igelitovou folií a jsou dodávány v praktických přepravních klecích na europaletách. Transport Při transportu je zakázáno tahat prvky systému Wavin AS po zemi a ložné ploše dopravního prostředku. Potrubí je třeba chránit před mechanickým poškozením, nečistotami, účinky agresivních rozpouštědel a před přímým působením vysokých teplot (kontakt s otopným tělesem apod.). Dále je nutné eliminovat možnost vzniku rázového namáhání, jako je např. upuštění trubky nebo tvarovky na zem apod. V případě, že se při transportu již potrubí systému Wavin AS nenachází na originálních paletách, je nutné trubky vhodně podepřít, a tím zamezit jejich prohýbání. K dopravě je možno použít dopravní prostředek s čistou ložnou plochou bez ostrých hran. Skladování Plastové potrubí je nutné skladovat na pevném vodorovném podkladu nejlépe v původním balení (v paletách). Potrubí musí být skladováno takovým způsobem, aby nedocházelo k žádné trvalé deformaci (průhybům) nebo poškození potrubních částí. Pokud je potrubí uskladněno v originálních paletách od výrobce, pak je možné pokládat palety na sebe, přičemž je nutné zajistit, aby výztužné dřevěné hranoly ležely na sobě a nedocházelo tak k bodovému zatížení trubek ve spodních vrstvách. Maximální přípustná skladovací výška pro případ nepaletovaných trubek je 1,5 m. Tvarovky systému Wavin AS je doporučeno skladovat v originálním obalu od výrobce, případně volně ložené ve skladovacích regálech. Pryžové těsnící elementy by neměly být skladovány na otevřeném prostranství. INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 7

8 VI. MONTÁÎ SYSTÉMU WAVIN AS Potrubí a tvarovky vnitřního kanalizačního systému Wavin AS musí být pevně a bezpečně spojeny se stavební konstrukcí. Pro dosažení optimální zvukové izolace rozhodně doporučujeme řídit se následujícími pokyny. Tyto pokyny vycházejí z mnohaletých zkušeností se zajišťováním souladu s přísnými německými normami a předpisy (jako je např. DIN 4109, DIN 1053, VDI 4100 apod.) Trubky Wavin AS je možné pokládat jak na omítku (jako pohledový rozvod), tak i do různých, k tomuto účelu vytvořených uzavřených prostor (jako jsou např. šachty apod.). Dále je samozřejmě možné zhotovení různých prostupů skrz stěny a stropy (i s protipožárním zabezpečením), zalévání potrubí betonem apod. Odpadní potrubí by nemělo být volně vedeno obytnými místnostmi. Pro vlastní kotvení systému Wavin AS ke konstrukci se používají vhodné objímky s gumovou vložkou, které trubky obepínají po celém obvodě (použití trubkových háků je zakázáno). Platí pravidlo, že stavební konstrukce (stěny, stěny šachet atp.), ke které se připevňují prvky systému Wavin AS, by měly mít plošnou hmotnost alespoň 220 kg/m 2. Vlastní spojování potrubí je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů. 1) SPOJOVÁNÍ Montáž systému Wavin AS je v porovnání s montáží např. litinového potrubí nesrovnatelně rychlejší a jednoduší. Jak již bylo uvedeno, spojování potrubí je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů. Spoj trubek je možné zhotovit dvěma způsoby. První způsob je obdobný jako při spojování klasického HT potrubí volný konec potrubí se zasouvá do hrdla potrubí následujícího. Druhou možností je použití speciálního kompenzačního hrdla, které je vybaveno integrovaným dilatačním kompenzátorem. Při použití tohoto speciálního hrdla není nutné řešit problematiku tepelné dilatace potrubí, což přináší nejen úsporu času, ale i zvýšení spolehlivosti systému jako celku. Vytvoření spoje pomocí kompenzačního hrdla Wavin AS Jak již bylo uvedeno, speciální kompenzační hrdlo je spojovací a zároveň regulační prvek, sloužící ke spojení dvou hladkých trubek systému Wavin AS. Připomeňme si i na tomto místě, že při použití tohoto speciálního hrdla není nutné řešit problematiku tepelné dilatace potrubí. Na vnitřní plochu kompenzačního hrdla naneste v tenké vrstvě speciální montážní mazivo Wavin (vždy používejte prostředky k tomu určené v žádném případě nepoužívejte olej nebo tuk). Montážní mazivo Wavin naneste také na vnější povrch gumové manžety nasunuté na volném konci trubky. Takto připravený konec potrubí zasuňte až na doraz do připraveného kompenzačního hrdla. Zkontrolujte konečnou polohu trubky v objímce hotovo Volný konec potrubí a kompenzační hrdlo zbavte případných nečistot. Vyjměte gumovou manžetu z kompenzačního hrdla a nasuňte ji na konec trubky. 8 TELEFON FAX

9 WAVIN AS Vytvoření standardního hrdlového spoje systému Wavin AS bez použití kompenzačního hrdla Tento způsob vytvoření spoje je obdobný jako při práci s klasickým HT systémem. Násuvná spojení mezi trubkami, která nejsou vytvořena za pomoci kompenzačních 10 mm hrdel Wavin AS, musejí být schopna, při maximální konstrukční délce trubek 3m, kompenzovat tepelnou změnu délky materiálu 10 mm. V tomto případě, když není použito kompenzační hrdlo, se potřebný dilatační prostor vytváří zasunutím konce trubky do určené hloubky a jeho následným povytažením o potřebných 10 mm. V případě hrdlových spojů pouze mezi tvarovkami není třeba zohledňovat tepelnou dilataci materiálu, a tudíž je možno provést úplné zasunutí dříku trubky do hrdla tvarovky. Zkontrolujte správnou polohu a stav gumového těsnícího kroužku v drážce. V případě potřeby očistěte stykové plochy gumového těsnění a hrdla. Volný konec potrubí zbavte případných nečistot. Na volný konec potrubí naneste tenkou a stejnoměrnou vrstvu speciálního montážního maziva Wavin (vždy používejte prostředky k tomu určené v žádném případě nepoužívejte olej nebo tuk). Takto připravený konec potrubí zasuňte až na doraz do hrdla další trubky nebo tvarovky. Trubky se do hrdel zasouvají ručně. Z důvodu snadnějšího zasunutí trubky do hrdla se při montáži doporučuje při současném vyvinutí osové přítlačné síly trubkami lehce otáčet, střídavě v obou směrech. Následně označte hloubku zasunutí a trubku povytáhněte o požadovaných 10 mm. Vzniklá mezera slouží pro kompenzaci tepelných délkových změn potrubí. Zkontrolujte konečnou polohu trubky v hrdle hotovo. V případě montáže svislého potrubí musejí být jednotlivé trubky ihned připevněny objímkami k nosnému elementu, aby bylo zamezeno jejich nežádoucímu posunu směrem dolů. V opačném případě by docházelo ke snížení 10 mm velkého prostoru pro kompenzaci teplotních dilatací potrubí. Délkové úpravy rozměrů řezání potrubí Trubky systému Wavin AS je možné jednoduše řezat na potřebnou délku jakýmkoliv nástrojem k tomu určeným (např. řezací kolečko, pilka s jemnými zuby atp.). Řez veďte vždy kolmo k podélné ose potrubí. Vzniklé otřepy a nerovnosti provedeného řezu je třeba odstranit a hranu zkosit pod úhlem cca 15. Jakékoliv úpravy rozměrů tvarovek jsou zakázány. 2) UPEVŇOVACÍ SYSTÉM POTRUBÍ Potrubí vnitřní kanalizace i zařizovací předměty musí být pevně a bezpečně upevněny do stavební konstrukce. Kanalizační systémy Wavin AS je nutné navrhovat a instalovat tak, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích montážních předpětí, ať již vlivem zanedbání tepelné roztažnosti materiálu nebo chybným způsobem kotvení. K upevnění trubek lze použít zvukově izolující objímky, jejichž dimenze odpovídá vnějšímu průměru potrubí. Tyto objímky musí potrubí dokonale sevřít. Lze doporučit šroubovací objímky s vloženými pásy z profilované gumy, které se upevňují pomocí šroubu a plastové hmoždinky na základovou desku (stěnu). Použití kovových hmoždinek je sice možné, ale pro své horší akustické vlastnosti se v systémech Wavin AS nedoporučuje. U potrubních systémů, v nichž může vzniknout vnitřní tlak, je třeba hrdlové spoje zajistit, aby nedocházelo k jejich vzájemnému klouzání a vychylování od středové osy. Roztahování spojů zamezují speciální bezpečnostní klipy. Další možností jak zamezit pohybu spojů je vhodné umístění montážních objímek. INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 9

10 Způsoby kotvení Kotvení systému Wavin AS je založeno na vhodné kombinaci tzv. pevných a posuvných bodů. Umístění pevných bodů vychází z celkové koncepce kotvícího systému, přičemž vzdálenosti mezi posuvnými body se řídí následujícími pravidly max. 10x D pro vodorovné části rozvodu a 15x D (max. 2 m) pro části svislé. konstrukce byla alespoň 220 kg/m 2 (v opačném případě by mohlo dojít ke vzniku dodatečného hluku vlivem rezonančního kmitání potrubí). V případě, že systém Wavin AS má být připevněn na stěnu, jejíž součástí je samostatná dekorativní horní vrstva (např. sádrokarton apod.), je nutné kotevní objímky připevnit k hlavní nosné stěně, nikoliv k této dekorativní vrstvě. Vzniklé otvory v dekorativní vrstvě je možno vyplnit pružným tmelem. Potrubní rozvod je třeba chránit před Pevný bod (PB) - objímka pevná Pevný bod neumožňuje pohyb potrubí v žádném směru. Zhotovuje se z objímky, pro tyto účely určené. Pevný bod se doporučuje použít ke každé elementární délce trubky (jak vodorovné, tak svislé), vždy pod hrdlo (v případě použití trubky bez hrdla se pevný bod umístí těsně pod samostatné hrdlo). Stejně tak tvarovky a skupiny tvarovek jako celek je nutné kotvit jako pevný bod. Např. odbočku ze všech tří stran kotvit pevným bodem. Každá další objímka, vyskytující se v instalaci, musí být řešena jako bod posuvný. Při tom je třeba vždy respektovat maximální předepsané vzdálenosti mezi objímkami. Posuvný bod (PS) - objímka volná dlouhodobým přímým účinkem lokálních zdrojů tepla (jako je např. kontakt s otopným tělesem nebo přívodem k němu), a to buď vhodným umístěním nebo vhodnou izolací. Posuvný bod povoluje potrubí pohyb v osovém směru, čímž dochází ke kompenzaci tepelných dilatací potrubí. Zároveň (při dodržení požadovaných roztečí mezi objímkami) je potrubí fixováno proti nežádoucímu prověšení ve vodorovném směru resp. vybočení ve směru svislém. 3) DALŠÍ ZÁSADY PRO MONTÁŽ Kotvení na zeď Aby byly zachovány vynikající zvukově izolační vlastnosti materiálu Astolan, je nutné, aby plošná hmotnost stavební Ukládání potrubí do zdi Potrubí vnitřní kanalizace nejsou nosnou součástí stavebních konstrukcí. Při zhotovování montážních drážek proto nezapomeňte na možnost negativního ovlivnění statiky tenkých příček. Drážky musí být takového rozměru, aby umožňovaly uložení potrubí bez přílišného pnutí (možnost obalení příslušné části potrubí např. minerální vlnou). Krycí vrstva omítky by měla být alespoň 2 cm silná. Při použití rabicové tkaniny jako nosiče omítky dbejte na to, aby mezi ní a trubkou nevznikaly žádné akustické mosty. Důležité rozměry potrubí a k nim doporučené rozměry drážek jsou uvedeny v následující tabulce, která je doplněna obrázkem. 10 TELEFON FAX

11 WAVIN AS Dešťové potrubí Prochází-li dešťové odpadní potrubí obytnými místnostmi (obývací pokoj, ložnice, kanceláře, pracovny atd.), lze ho instalovat např. následujícím způsobem. Plošná hmotnost obezdívky kolem potrubí by měla být minimálně stejná jako je plošná hmotnost nosné stěny (tzn. 220 kg/m 2 ). Z důvodu možné kondenzace vodní páry na povrchu potrubí (v porovnání s kovovými materiály v daleko menší míře), doporučujeme trubky a tvarovky dešťových svodů opatřit tepelnou izolací. Obezdívka 11,5 cm + omítka Požadovaný rozměr drážek pro potrubí Wavin AS (DN 56 DN 100) DN OD potrubí OD hrdlo Min. požad. d d 1 rozměr*, t erf (mm) (mm) (mm) (mm) *Uvedené hloubky nezahrnují případné křížení potrubí ve vedení Pokládka potrubí do betonu Trubky a spojovací součásti sytému Wavin AS je možno zalít do betonu. Jako na všechna dutá tělesa, působí také na potrubí Wavin AS během betonování vztlakové síly. Potrubní části je během betonování nutné zajistit tak, aby nedošlo k vychýlení potrubních částí z přímého směru, nebo dokonce k vyplavení potrubního systému (instalace vhodných fixačních prvků, naplnění potrubí vodou apod.). Potrubí je třeba při betonování upevnit tak, aby vždy byla umožněna kompenzace tepelné roztažnosti. Při betonování je nutno uzavřít veškeré otvory v potrubí (např. zátkami apod.). Vrstva betonu by měla být alespoň 1,5 cm silná (uvažováno nad hrdlem). Před zabetonováním je nutné stykovou plochu hrdla a trubky obalit lepicí páskou, která má zabránit vniku betonového kalu do hrdel. V případě potřeby je opět možné příslušné části potrubí izolovat. Plošná hmotnost stěny > 220 kg/cm 2 Prostupy stavebními konstrukcemi Průchody je nutné provádět s izolací proti proniknutí vlhkosti nebo vody a se zvukovou izolací. Prostup kanalizačního potrubí stavební konstrukcí musí umožnit dilataci materiálů, umožnit pohyby potrubí při sedání objektu nebo dilatačních celků, v případě požadavku zaručit ochranu proti šíření požáru a zajistit ochranu potrubí proti mechanickému poškození. Při prostupech stavební konstrukcí se musí dilatace potrubí zajistit např. ovinutím obvodu potrubí plstěnými pásy nebo mezi potrubí a stavební konstrukci vložit např. lepenku. V průchodu by neměl být umístěn potrubní spoj. Pokud se na podlahu nanáší litý asfalt, je nutné části potrubí v oblasti prostupu chránit ochrannými trubkami nebo je ovinout tepelně izolačním materiálem. Eliminace vzniku akustických mostů Mezi odpadním potrubím a jakýmkoliv stavebním elementem (omítka, instalační stěna atp.) nesmí vzniknout žádný akustický most (potrubí se nesmí přímo dotýkat žádného stavebního elementu). Na ochranu proti vzniku akustického mostu mezi stěnou trubky a stavebním tělesem může být vnější povrch odpadní trubky obalen vhodným izolačním materiálem (minerální vlna apod.). INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 11

12 Přechod svislého potrubí na ležaté uklidňující prostor V praxi je ověřeno, že intenzita vydávaných zvuků je také závislá na tvaru dráhy potrubí. Proto je důležité zachovávat příslušná opatření, která jsou schopna vznikající hluk v potrubí účelně eliminovat. Platí pravidlo, že přechod ze svislého potrubí na ležaté je ze zvukově izolačních důvodů výhodnější provést dvěma 45 koleny, která jsou spojena nejméně 25 cm dlouhou rovnou trubkou. Tato trubka vytváří tzv. uklidňující prostor, ve kterém dochází k relativně pomalému (pozvolnému) zbrždění proudu padající kapaliny, což má za následek redukci vznikajícího zvuku. Pro zjednodušení montáže je též možné použít prodloužené koleno 45. Vysoká univerzálnost jen tři druhy pro celý sortiment potrubí od DN 56 až do DN 150 mm. Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž. Montáž protipožární manžety Protáhněte trubku systému Wavin AS připraveným prostupem ve zdi nebo stropu. Vnější povrch trubky obalte nehořlavou a protihlukovou izolací (např. z materiálu Armaflex s tloušťkou 15 mm nebo z nehořlavé minerální vlny). Prstencovitou mezeru mezi izolací a světlostí prostupu vyplňte betonem. Rozevřete ohnivzdornou manžetu NE/Compact (povolením šroubu na boku průchodky) a ohněte tři upevňovací pásky o 90. Ohnivzdornou manžetu nasaďte na trubku Wavin AS, uzavřete ji a zajistěte šroubem na boku. Vyznačte si tři otvory pro připevnění na stěnu nebo strop. Následně tyto otvory vyvrtejte a připevněte manžetu třemi šrouby k podložce (zeď, strop apod.). Tím je montáž protipožární průchodky ukončena. Ochrana proti požáru Montáž ohnivzdorné manžety Wavin AS pro prostup stropem Wavin AS Wavin AS 4) PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA V případech, kdy se požaduje požární odolnost, je k dispozici ohnivzdorná manžeta typu NE/Compact. Tato průchodka je součástí systému Wavin AS. Speciální ohnivzdorný materiál uvnitř manžety vytváří mechanické těsnění potrubí, zabraňující šíření požáru a vytvářející protikouřovou zábranu. Účinnost manžety je min. 90 minut (stupeň ochrany proti požáru F90, dle DIN 4102, část 11). Vhodná též k dodatečné montáži na stěnu nebo na strop. Optimálně přizpůsobena pro odhlučněný odpadní systém Wavin AS. Schválena Německým institutem pro stavebnictví (číslo schválení Z ). Malá a kompaktní jen 3 cm vysoká pro DN 100 mm. Ochrana proti požáru Montáž ohnivzdorné manžety Wavin AS pro prostup stěnou Wavin AS 12 TELEFON FAX

13 WAVIN AS VII. SPECIFICKÉ P æpady INSTALACE Díky bohaté škále tvarovek je systém Wavin AS předurčen k jednoduchému a elegantnímu řešení standardních i nestandardních situací, které se mohou vyskytnou v kanalizačních instalacích. Níže je ukázáno řešení několika těchto situací s užitím speciálních tvarovek systému Wavin AS. Dodatečné vložení potrubního elementu (např. odbočky, čistícího kusu apod.) do stávajícího potrubí Lze provést dvěma způsoby. Oba jsou velice jednoduché a při jejich zhotovení se používají pouze standardní komponenty systému Wavin AS: a) pomocí 2 ks přesuvek V uvažovaném místě napojení odbočky odstraňte část odpadního potrubí v dostatečné délce. Minimální velikost přerušení potrubí je rovna výšce odbočky plus 2,5x vnější průměr potrubí. Následně si připravte přechodový kus potrubí potřebné délky. Můžete samozřejmě využít Vámi odstraněnou část trubky. Hrany všech řezů zbavte ostřin a zkoste je. Nasuňte odbočku (popř. jinou uvažovanou tvarovku) na horní (volný) konec stávajícího potrubí. Nasuňte jeden kus přesuvky (po celé své délce) na připravený přechodový kus trubky. Nasuňte druhý kus přesuvky (po celé své délce) na dolní (volný) konec stávajícího potrubí. Vložte přechodový kus trubky mezi volné konce stávajícího potrubí a následně přetáhněte obě přesuvky, tak, aby překrývaly vzniklé spoje. Zafixujte polohu přesuvek pomocí objímek dle obr. b) pomocí prodlouženého hrdla Postup montáže je velmi podobný případu značení a) resp. b) - viz obrázky níže. Změna směru v úzké instalaci (prodloužené koleno 45 ) Pro jednoduché provedení ohybu v případě omezeného montážního prostoru nebo při změně směru o 45. Obtoková potrubí pomocných ventilačních systémů (koleno 135 ) Použití speciálního kolena 135 usnadňuje vytvoření pomocného ventilačního systému kanalizační soustavy. Při použití tohoto kolena dochází k minimalizaci vzdálenosti mezi větvemi odpadního a ventilačního (obtokového) potrubí 165 mm. a) b) INTERNET MONTÁÎNÍ P EDPIS 13

14 Předstěnová instalace závěsných WC prvků na hotovou podlahu (paralelní odbočka) Při montáži předstěnových instalací (pro závěsná WC) na hotovou podlahu se doporučuje použití speciální paralelní odbočky. Tím dojde ke snížení minimální osové vzdálenosti mezi kolenem odbočující větve a hlavní ležatou větví o 65 mm (osová výška zabudování při použití standardních tvarovek činí 260 mm, avšak při použití paralelní odbočky je tato výška pouze 195 mm). Při použití paralelní odbočky odpadá někdy nutné zahloubení ležatého potrubí do stávající podlahy rekonstrukce atd. VIII. ZKOU ENÍ VNIT NÍ KANALIZACE Zkoušení se provádí dle ČSN Vnitřní kanalizace. Technická prohlídka - provádí se vždy na nezakrytém rozvodu, o výsledku se provede záznam. Zkouška vodotěsnosti - provádí se u nově zřizované vnitřní kanalizace jako součást dodávky. Provádí se čistou vodou, potrubí musí být nezakryté, spoje musí být dostupné. Potrubí je vodotěsné tehdy, pokud únik vody vztahující se na 10 m 2 vnitřní plochy nepřesahuje 0,5 l/h. Zkouška plynotěsnosti - provádí se vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí musí být nezakryté, spoje dostupné. Natlakování se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky opatřené tlakoměrem na hodnotu zkušebního tlaku 400 Pa. Zkouška je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. V případě dotazů kontaktujte naše technické oddělení. 14 TELEFON FAX

15 WAVIN AS KATALOG V ROBKÒ ROZMùRY HRDEL TRUBEK A TVAROVEK ROZMĚRY d d 1 s t DN [mm] [mm] [mm] [mm] , , , , , , ,2 85 Všechny komponenty systému Wavin AS, které mají hrdla (trubky, tvarovky) jsou z výroby vybaveny integrovanými těsnícími elementy viz strana 22. KANALIZAâNÍ TRUBKA BEZ HRDLA ROZMĚRY KÓD d s L DN [mm] [mm] [mm] 56 HP , ,40 70 HP , ,10 90 HP , , HP , , HP , , HP , , HP , ,50 KANALIZAâNÍ TRUBKA S HRDLEM ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 56 HP ,30 56 HP ,45 56 HP ,80 56 HP ,50 56 HP ,90 70 HP ,70 70 HP ,90 70 HP ,50 70 HP ,65 70 HP ,95 90 HP ,50 90 HP ,73 90 HP ,31 90 HP ,46 90 HP , HP , HP , HP , HP , HP , HP , HP ,50 INTERNET KATALOG V ROBKÒ 15

16 KOMPENZAâNÍ HRDLO ROZMĚRY KÓD d1 d 2 t t 1 t 2 L DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 56 HF ,20 70 HF ,30 90 HF , HF , HF , HF ,75 Součástí kompenzačního hrdla systému Wavin AS je integrovaný těsnící kroužek a gumová manžeta. Náhradní těsnící elementy viz strana 22. DVOUHRDLÁ SPOJKA ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 200 HF ,33 P ESUVKA S ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 56 HF ,18 70 HF , HF , HF , HF , HF ,30 PRODLOUÎENÉ HRDLO ROZMĚRY KÓD d t t e L DN [mm] [mm] [mm] [mm] 100 HF ,80 Slouží např. pro dodatečné zabudování odbočky. 16 TELEFON FAX

17 WAVIN AS KOLENO 15, 30, 45, 67, 87 ROZMĚRY KÓD ÚHEL Z 1 Z 2 DN α[ ] [mm] [mm] 56 HF ,22 56 HF ,21 56 HF ,22 56 HF ,23 56 HF ,25 70 HF ,33 70 HF ,37 70 HF ,39 70 HF ,42 70 HF ,46 90 HF ,33 90 HF ,35 90 HF ,36 90 HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF ,51 PRODLOUÎENÉ KOLENO 45 DN 100 S ROZMĚRY KÓD d t t e Z 1 Z 2 DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100 HF ,30 Pro jednoduché provedení ohybu v omezeném prostoru při změně směru 45 nebo postupné změně směru o 90. ODVùTRÁVACÍ KOLENO 135 DN 100 ROZMĚRY KÓD Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 a DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100 HF ,5 1,24 Vhodné pro pomocné ventilační systémy. INTERNET KATALOG V ROBKÒ 17

18 P IPOJOVACÍ (SIFONOVÉ) KOLENO ROZMĚRY KÓD d 3 d Z 1 Z 2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 56/40 HF ,5 25 0,08 Gumové manžety 40/30 a 40/40 jsou součásti HT systému. ODBOâKA 45, 67, 87 ROZMĚRY KÓD ÚHEL Z1 Z2 Z3 DN α [mm] [mm] [mm] 56/56 HF ,43 56/56 HF ,38 56/56 HF ,37 70/56 HF ,58 70/56 HF ,51 70/56 HF ,49 70/70 HF ,75 70/70 HF ,64 70/70 HF ,59 90/56 HF ,70 90/56 HF ,70 90/70 HF ,69 90/90 HF ,70 90/90 HF ,79 100/56 HF ,94 100/56 HF ,82 100/56 HF ,78 100/70 HF ,22 100/70 HF ,00 100/70 HF ,94 100/100 HF ,50 100/100 HF ,20 100/100 HF ,10 125/100 HF ,79 125/100 HF ,39 125/125 HF ,04 125/125 HF ,56 150/100 HF ,80 150/150 HF ,20 200/200 HF ,40 DVOJITÁ ODBOâKA 87 ROZMĚRY KÓD Z 1 Z 2 Z 3 DN [mm] [mm] [mm] 100/100/100 HF ,40 18 TELEFON FAX

19 WAVIN AS ROHOVÁ ODBOâKA 87 ROZMĚRY KÓD Z 1 Z 2 Z 3 DN [mm] [mm] [mm] 100/100/100 HF ,58 PARALELNÍ ODBOâKA ROZMĚRY KÓD Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 a b L DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100/100 HF , ,93 REDUKCE S * Vnitřní průměr hrdla 40 resp. 50 mm (pro napojení na HT) ** Dlouhé provedení ROZMĚRY KÓD Z1 L DN [mm] [mm] 56/40* HF ,03 70/50* HF ,05 70/56 HF ,20 90/56 HF ,30 90/70 HF ,40 100/56 HF ,45 100/70 HF ,47 100/90 HF ,47 125/100 HF ,63 150/100** HF ,98 150/125** HF ,00 200/150** HF ,32 âistící KUS TYP RU ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 56 HF ,30 70 HF ,91 90 HF ,93 S čistícím krytem kruhového tvaru. INTERNET KATALOG V ROBKÒ 19

20 âistící KUS TYP RE ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 100 HF , HF , HF ,52 S čistícím krytem obdélníkového tvaru. ZÁTKA ROZMĚRY KÓD L DN [mm] 56 HF ,11 70 HF ,20 90 HF , HF , HF , HF ,54 BEZPEâNOSTNÍ KLIP ROZMĚRY DN KÓD 56 HF HF HF HF HF HF PROTIPOÎÁRNÍ MANÎETA TYP NE/COMPACT h ROZMĚRY KÓD h D di DN [mm] [mm] [mm] di D HF HF HF TELEFON FAX

21 WAVIN AS E ENÍ P ECHODU SYSTÉM WAVIN AS x OSTATNÍ PLASTOVÉ KANALIZAâNÍ SYSTÉMY (HT, PE, PVC-U...) S a) Přímo bez použití přechodového kusu Rozměry DN 90, 100, 150, 200 b) Pomocí přechodového kusu P ECHODOV KUS HT, PE x WAVIN AS ROZMĚRY KÓD t e L DN [mm] [mm] 56* HF ,04 70 HF ,07 * Krátká verze OD 50 (75) DN 56 (70) DN 56 (70) P ECHODOV KUS HT, PE, PVC-U x Wavin AS ROZMĚRY KÓD t e L DN [mm] [mm] 125 HF ,34 OD 110 DN 125 DN 125 INTERNET KATALOG V ROBKÒ 21

22 P ECHODOV KUS WAVIN AS x PVC-U ROZMĚRY KÓD DN 125 SF P ECHODOV KUS LITINOVÉ POTRUBÍ x WAVIN AS ROZMĚRY DN KÓD 56 HF HF HF HF HF HF OPLÁ TùNÍ PRO PROSTUPY STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ ROZMĚRY DN KÓD 56 HF HF HF HF HF ARMAFLEX. NÁHRADNÍ TùSNÍCÍ ELEMENTY S ROZMĚRY KÓD KÓD DN Manžeta Těsnící kroužek 56 HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF TELEFON FAX

23 WAVIN AS MONTÁÎNÍ MAZIVO 500 ml BALENÍ KÓD 500 ML HF ROZMĚRY SPOTŘEBA DN MAZIVA á 500 ml 56 PRŮM. 40 SPOJŮ 70 PRŮM. 35 SPOJŮ 90 PRŮM. 32 SPOJŮ 100 PRŮM. 30 SPOJŮ 125 PRŮM. 25 SPOJŮ 150 PRŮM. 20 SPOJŮ 200 PRŮM. 10 SPOJŮ UPEV OVACÍ OBJÍMKY NA POTRUBÍ Instalaãní objímka kovová s gumovou vloïkou pevná Instalaãní objímka kovová s gumovou vloïkou volná ROZMĚRY Objímka Objímka DN pevná volná na vyžádání Instalaãní objímka plastová (poloclip) volná ROZMĚRY DN (mm) KÓD 30/40/50 HF /70 HF /125 HF INTERNET KATALOG V ROBKÒ 23

24 Wavin AS MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû Smysl našeho působení tkví ve vysoké jakosti našich výrobků. Naše výrobky splňují maximální nároky kladené na kvalitu a životnost a jsou výsledkem důkladné analýzy potřeb jak prováděcích firem, tak i koncových uživatelů. Venkovní kanalizace Vnitřní kanalizace Kanalizační šachty Podtlakový systém odvodnění plochých střech QuickStream Bezvýkopové metody sanace potrubí: Compact Pipe, SafeTech RC, Wavin TS Tvarovky PE Tlakové rozvody vody Tlakové rozvody plynu Podlahové vytápění, rozvody vody Ke každému výrobku se váže jak katalogová dokumentace, tak i podpora technických poradců. Wavin Group neustále vyvíjí a vylepšuje své výrobky, proto si vyhrazuje právo na modifikace a změny specifikac svých výrobků bez předchozího uvědomění. Všechny informace obsažené v této publikaci byly připraveny v dobré víře a s přesvědčením, že v den předání materiálů do tisku jsou aktuální a nevzbuzují pochybnosti. Současný katalog nepředstavuje nabídky ve smyslu občanského zákoníku, ale obsahuje informace o výrobcích. WAVIN Ekoplastik s.r.o. Rudeč Kostelec n/labem Česká republika Tel.: Tel.: Fax:

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Září 2014 Katalog výrobků Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis...................

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

Wavin QuickStream PVC

Wavin QuickStream PVC EPIC B2134 J3412 X71 leden 2010 Wavin QuickStream PVC SYSTÉM PRO PODTLAKOVÉ ODVODNùNÍ PLOCH CH ST ECH Inteligentní fie ení pro budovy a instalace Obsah 1. Odvádění dešťových vod z plochých střech 3 2.

Více

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁ A KATAOG VÝROBKŮ Wavin X-Stream Obsah Charakteristika a výhody systému... 4 Montáž potrubí... 8 Pokládka potrubí... 10 Doprava, manipulace

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým

Více

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

N vod pro projektov nì a mont û

N vod pro projektov nì a mont û FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M N vo pro projektov nì a mont û FRIAPHON - 1 - FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M Obsah Normy / stavebnì p episy strana 3 FRIAPHON Æ zvuk tlumìcì opanì systèm strana 4 Oblast

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY Technický katalog

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY Technický katalog STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY Technický katalog www.bokiheat.eu Stropní sálavé panely BOKI BDS Vytápění stropními sálavými panely BOKI BDS je založeno na předávání tepla sáláním (elektro-magnetické záření) a zaručuje

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém IN-HOUSE IN-HOUSE HT vnitřní odpadní systém IN-HOUSE HT ODPADNí systém Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1. Rozsah použití HT systému Pipelife 4 1.2. Konstrukce a popis trubek 4 1.3. Materiálové vlastnosti

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Elektroinstalační krabice a příslušenství Dle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka ZS VV BA CZ 1406 Instalacní Prírucka OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 4 OBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY 5 9 Informace k instalaci 5 Návrh 6 9 Nářadí 9 INSTALACE POTRUBÍ 10 16 Práce s PVC 10 11 Důležité informace k

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému 2. kapitola PE potrubí Výhody systému potrubí bez recyklátu řádná certifikace včetně PAS 1075 systém potrubí a tvarovek od jednoho výrobce skladové zásoby a dostupnost potrubí 114 PE potrubní systémy Katalog

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace.

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. Protipožární ochrana. Upevňovací technika POLO-KAL NG. POLO-KAL 3S. POLO-CLIP. POLO-CLIP HS POLO-ASV. POLO-BSM. POLO-FLAMM BSM-F 2. POLOPLAST

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Šachtový systém pro hlavní uliční řady

Šachtový systém pro hlavní uliční řady Šachtový systém pro hlavní uliční řady StatikaMontážTěsnostHydraulika Únor 2007 Obsah Strana Revizní šachty Upovario DN 600... 3 Postup pokládky... 5 Vstupní šachty DN 1000 obecné údaje... 6 Materiál...

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika www.ronn.cz RONN TECH ODLUČOVACÍ A VSAKOVACÍ TECHNIKA DRENÁŽNÍ SYSTÉMY PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A BUDOV Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika Obsah strana Drenáže

Více

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Projektování a příprava rozpisu prací JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Protipožární ochrana Statika Ochrana proti hluku JOMO TGA-stavební techniky pro suchou výstavbu Obsah Strana 0.0 JOMO

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

OBSAH. Systém MODULIT...3 1. SOUČÁSTI SYSTÉMU...4 2. ROZTEČ PODPOR A ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ...9 3. OPATŘENÍ PŘED INSTALACÍ...15

OBSAH. Systém MODULIT...3 1. SOUČÁSTI SYSTÉMU...4 2. ROZTEČ PODPOR A ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ...9 3. OPATŘENÍ PŘED INSTALACÍ...15 Technická kniha strana 1 OBSAH Systém MODULIT...3 1. SOUČÁSTI SYSTÉMU...4 1.1 Panel MODULIT 500 LP...4 1.1.1 Standardní rozměry...4 1.1.2 Technické parametry...5 1.2 Hliníkové profily...5 1.2.1 Horní a

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní WQZ WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní ÚČEL Hlavní oblastí použití čerpadla WQZ jsou komunální-splaškové odpadní vody, kaly, průmyslové odpadní vody, nemocnice, doly, dešťové

Více

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné kanalizační systém Quantum SN 12 Quantum SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým bohatstvím a životodárnou tekutinou. Její čistotu musíme proto

Více

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace Tegra 1000 NG 1. vydání 2012 Vstupní kanalizační šachta nové generace Obsah Charakteristika a vlastnosti... str. 4-8 Sortiment šachtových dílů...str. 9-14 Návod k montáži... str. 15-21 2 telefon +420 596

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12. Rozměry v mm, hmotnosti v kg.

KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12. Rozměry v mm, hmotnosti v kg. KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 a DN 1000 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU... strana 3 1.1. KONSTRUKCE ŠACHET DN 600 - DN 1000... strana 3 1.2. REVIZNÍ

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB

BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB strana 1 MODULO BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB Řada MODULO zahrnuje velký výběr lehkých plastových dílců se světlostí 2,1 až 61 cm, které umožňují dosáhnout velmi výrazného snížení

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Kanalizační systémy KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16................................... 8 Montáž potrubí...................................

Více