V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark"

Transkript

1 ročník XXIII., číslo 11/2011 Oprava povodňových škod Výročí ukončení 1. sv. války Charita Společenská kronika Mama maraton NA POČÁTKU LISTOPADA TEPLO SE SE ZIMOU HÁDÁ V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark Víc se dočtete na 5. straně zpravodaje.

2 f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce Oprava povodňových škod z roku 2010 v obci Hovězí Koncem měsíce května a počátkem června 2010 z důvodu intenzivních srážek na území celého kraje byl hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem vyhlášen stav nebezpečí. V naší obci došlo taktéž k dosti velkému zvýšení hladin, jak v místních potocích, tak i v korytě řeky Bečvy. Naštěstí nedošlo k vylití vody z místních vodotečí, avšak povrchová voda s nánosy v jednotlivých částech obce ucpala řadu propustků a došlo k poškození povrchu místních komunikací. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky reagovalo na tento neutěšený stav po povodni a koncem roku 2010 vyhlásilo dotační titul na opravu povodňových škod. Vedení naší obce mělo velmi dobře zdokumentovaný stav místních komunikací poničených povodní a oslovilo projekční kancelář Obce servis ze Vsetína ke zpracování projektové dokumentace na opravu místních komunikací, vyčištění příkopů a opravu podemletých mostů. Počátkem letošního roku došlo ze strany projektanta k předání projektové dokumentace, včetně vydání souhlasu s provedením stavebních úprav místních komunikací v částech Veřečný, Stříbrník a mostů U Sáblů a U Rusínů. Souhlas vydal Městský úřad ve Vsetíně, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Na základě těchto dokumentů vedení obce zpracovalo žádost o dotaci na opravu povodňových škod v naší obci. Hodnotící komise Ministerstva pro místní rozvoj České republiky posoudila oprávněnost naší žádosti a doporučila ji ke schválení. V měsíci květnu byla akce zaregistrována a obec vyzvána k doložení dokladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec následně vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby a byly obeslány tři firmy k podání cenové nabídky na realizaci stavby. S nejnižší a nejvýhodnější nabídkou výběrové řízení vyhrála firma REPONT s.r.o. z Valašského Meziříčí, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. V polovině měsíce srpna 2011 stavební firma zahájila práce v údolí Veřečný, kde došlo k vyčištění zanesených příkopů a propustků. Dále k dorovnání poškozených povrchů na místních komunikacích, položení nového penetračního makadamu tl. 5 cm a ukončení povrchu komunikace dvojitým nátěrem Pracovníci generálního dodavatele stavby se počátkem měsíce září 2011 přestěhovali se svými mechanismy do sousedního údolí Stříbrník, kde došlo na úpravu dvou místních komunikací. Po realizaci těchto dvou úseků byla provedena vysprávka i stávající hlavní komunikace, došlo k dorovnání příčných propadlých výkopů. Další pracovní četa se vrhla na opravu mostů v Hořansku U Rusínů a v Hovízkách v údolí Suška U Sáblů. V rámci stavebních úprav došlo k vybourání poškozeného zdiva pilířů mostů. Pilíře byly podbetonovány a dozděny řádkovým zdivem z kamene. Na povodní straně byla uložena kamenná rovnanina. Opraveny byly římsy mostů a provedena sanace spodku mostovky vodoodpudivým nátěrem. Dne 29. září 2011 došlo k ukončení prací na místních komunikacích i na mostcích. Bylo provedeno předání a převzetí prací. Celkové náklady na opravu místních komunikací a mostů dosáhly částky ,-Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci dotace poskytlo částku ,-Kč a Obec Hovězí ze svého rozpočtu zaplatila ,-Kč. Závěrem můžeme konstatovat, že se podařilo účelně využít finanční prostředky určené k opravě vzniklých škod po povodni z loňského roku. Dalším pozitivním signálem pro obec je velká spokojenost obyvatelů, kteří bydlí v údolí Veřečný a Stříbrník, s novým povrchem místních komunikací, jež denně využívají. Antonín Koňařík, starosta obce

3 f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f charita f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f NEZAPOMÍNEJME Listopad je m.j. měsícem, kdy si připomínáme výročí ukončení I. světové války. Od jejího konce v roce 1918 uplynulo letos 93 let. Až na jednu občanku, která prožila jeden rok Rakouska Uherska v kolébce, jsou dnešní obyvatelé Hovězí převážně nepoměrně mladší. Výročí si připomínáme proto, abychom nezapomínali na hrůzy války a na utrpení miliónu lidí. Lidská paměť je často krátká a někdy je to ke škodě. Na bojištích I. světové války trpěli a rovněž našli smrt i Hověžané. Stovky jich musely narukovat do armády a mnoho se jich nevrátilo ke svým rodinám. Více než sto našlo ve válce smrt, další byli nezvěstní, zmrzačení. Značný počet se zařadil do jednotek čs. legií na různých místech Evropy. Letos na svátek sv. Václava při slavnostním aktu otevření úprav našeho hřbitova jsme byli zároveň svědky instalování pamětních desek, které jmenovitě uvádějí ty občany obce, kteří se z bojišť I. světové války nevrátili živí. Stalo se to od války více než po 90-ti letech od jejich smrti. Buďme upřímní, trvalo to dlouho. Na vysvětlenou, ne na omluvu, několik následujících řádků. V roce 1931 byla u sochy Jana Nepomuckého umístěna deska s nápisem Památce padlým ve světové válce V roce 1933 byla slavnostně posvěcena. Hovězské zastupitelstvo se rozhodlo v roce 1939 postavit obětem I. světové války pomník ve středu obce. Byly učiněny přípravy, zajištěny desky s vyrytými jmény obětí. Příchod nacistů a II. světová válka zabránily postavení pomníku. Desky byly uloženy a uschovány během války i později tak dobře, že se na ně zapomnělo. V poválečných letech a v pozdějších časech neprojevili tehdejší představitelé obce dostatečný zájem o postavení pomníku, preferovány byly jiné záležitosti. Až náhodný objev desek připravených na pomník v bývalé cementárně u sokolovny panem Radkem Štefkem v roce 2008 upozornil na starý dluh naší obce. A tak po létech, díky přístupu dnešního vedení obce, můžeme postát u pomníku na hřbitově, zavzpomínat a zamyslet se nad osudem našich předků. Položili životy i za náš lepší život. Jmen je více než stovka a patří i obyvatelům Huslenek, které v té době byly součástí Hovězí. Uvedená dřívější domovní čísla to dostatečně dokumentují. Zároveň zde byla umístěna i pamětní deska z roku Při této příležitosti lze si přát, aby tak dlouho netrvalo zřízení důstojné připomínky obětí II. světové války v letech v boji proti fašismu. Tehdy s osmi osvobozovacími československými vojáky našlo smrt třicet našich spoluobčanů. I jejich jménům patří vzpomínka a naše úcta. Vratislav Matušů, kronikář Milí přátelé a příznivci charitního díla, možná se Vám to bude zdát trochu předčasné, ale spolu s krátícími se dny a prodlužujícími se večery se přiblížila i doba příprav konání Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí v naší zemi a v tom letošním roce vstoupila už do druhé desítky let své novodobé existence. Vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry o Třech králích. Představení vyprávěla příběh o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v Betlémě a předali mu své dary zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech, zpívaly známou koledu My tři králové a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly nějakou tu sladkost a občas i pár drobných mincí na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a mohla být znovu oživena až po roce 1989, kdy díky České katolické Charitě dostala nový rozměr solidarity s trpícími a potřebnými lidmi u nás i ve světě. A tak ve dnech ledna 2012 budou opět skupinky tříkrálových koledníčků putovat v našich vesnicích od domu k domu s radostným poselstvím Vánoc a přáním všeho dobrého do nového roku, ale i s prosbou o finanční příspěvek pro všechny potřebné. Domnívám se, že zcela jistě nebude na škodu trochu se poohlédnout za tím letošním rokem a připomenout si celkovou výši vybraných finančních prostředků i jejich praktické využití. Výtěžek letošní sbírky činil v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, která působí na území sedmi obcí (od Hovězí až po Velké Karlovice), ,- Kč. Z toho asi 37 procent se odvádí na účet Charity Česká republika, kde jsou pak tyto finance poskytovány jako humanitární pomoc v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů u nás i v zahraničí, 5 procent je určeno pro krizové a havarijní situace charit v olomoucké arcidiecézi, zatímco 58% procent z této částky je určeno přímo na realizaci projektů naší charity. Takže na jaké konkrétní účely byly vámi darované peníze vynaloženy? Díky Vaší štědrosti se Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově oblékl do nového kabátu v podobě nátěru dřevěných obkladů, navíc zde byly provedeny bezbariérové úpravy sprchového koutu a mohla být uhrazena část provozních nákladů. Další část finančních prostředků pak byla použita na úpravy pronajatých prostor pro pracovníky terénních služeb v Karolince, nákup staršího auta pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově a také přímou pomoc lidem v těžkých životních situacích. A jaké jsou záměry na využití výnosu nadcházející sbírky v roce 2012? Největší část se opět týká zkvalitnění služeb, prostředí a péče pro seniory jedná se o projekt ozelenění zahrady a postavení altánu pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, dále zakoupení nových kompenzačních

4 f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f pomůcek pro naše klienty (polohovací postele, vozíky, chodítka atp.) a samozřejmě chceme myslet i na ty, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci a budou potřebovat přímou materiální podporu. Chtěli bychom vyjádřit velkou vděčnost jak dárcům, tak i všem koledníkům a lidem z řad obětavých dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné vůbec uskutečnit. Zároveň se obracíme na všechny, kdo by se chtěli zejména jako vedoucí skupinek do Tříkrálové sbírky nově zapojit, aby kontaktovali její koordinátorku paní Janu Valentovou na tel. č Marta Koňaříková, pastorační asistentka 4.prosince 2011 v hodin ZROZENÍ PLANETY OPIC Akční sci-fi USA, 105 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Místo evoluce. revoluce. Vstupné: 40,- Kč 11.prosince 2011 v hodin ŠMOULOVÉ Rodinná komedie USA, 102 min., mládeži přístupno. - Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob. Vstupné: 40,- Kč 18.prosince 2011 v hodin MUŽI V NADĚJI Úsměvná komedie ČR, 115 min., mládeži přístupno od 12 let - Ústřední otázka této skvělé komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v listopadu Kovářová Marie 70 let Střed 560 Přejeme vše nejlepší do dalších let milé jubilantce. Narození Tadeáš Daňa Dolansko 459 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Marie Olšáková 80 let Potoky 356 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. Nabídka práce Pošta Vsetín 1 přijme ihned pracovníka na roznášku propagačního materiálu v obci Hovězí. Informace na tel.: , Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, , Otevírací doba: Po Pá , Tel.: , GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. Nakrmte PLASTOŽROUTA Děti, rodiče i zaměstnanci Mateřské školy Hovězí se přihlásili a zapojili do ekologické soutěže: Nakrmte PLASTOŽROUTA. Po celý školní rok sbíráme vršky z umělé hmoty od minerálek a lahví od mléka. Prosíme, nevyhazujte vršky do koše, ale pošlete je po dětech nebo známých do mateřské školy, kde je každé pondělí ráno odevzdáváme. Od začátku školního roku jsme nasbírali již 100kg vršků. I takto pomáháme naší přírodě. Děkujeme TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. PLOTY - PLETIVO zabýváme prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35,-Kč/m. Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,-Kč/m. Do konce února otevřeno jen do 15 hod. DOPRAVA ZDARMA při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč

5 f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f Kateřinský jarmark Náš tradiční Kateřinský jarmark v Hovězí letos opět navštívily stovky lidí, které přilákala domácí zabíjačka, předvádění lidových řemesel, výstava obrazů se zimní tématikou, nádherný ručně vyřezávaný šestimetrový betlém, spousta stánků a především již zaběhlá soutěž v pojídání jitrnic. Do soutěže se přihlásilo sedm soutěžících, mezi kterými letos byla dokonce i jedna žena. Nechyběl ani loňský vítěz pan František Šťastný ze Vsetína, který v pořadí již pošesté zvítězil s počtem třinácti jitrnic. Klání se zúčastnila i sourozenecká dvojice z Brna (bratr a sestra), která na jarmark jezdí již třetím rokem, mají tu rodinu. Nakonec se panu Vojtěchu Šarovskému, ze sourozenecké dvojice, podařilo vybojovat třetí místo s osmi a půl jitrnicemi. Stříbrnou příčku obsadil pan Robin Hass z Valašského Meziříčí a to spořádal rovnou desítku jitrnic. Máme již po jarmarku a doufáme, že se opět za rok setkáme a budeme se těšit na Vaši hojnou návštěvu

6 f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f MAMA MARATON V sobotu se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Hovězí první ročník v aerobiku pod názvem Mama Maraton. Organizátorky Jana Kostková a Petra Tůmová se zaměřily na pečlivou přípravu a pro milovníky pohybu tak zajistili velmi příjemnou atmosféru s bohatým programem. Kromě široké taneční nabídky mohly dámy navštívit kosmetické poradenství a při tom se nechat profesionálně nalíčit, to vše zdarma od Mary Kay. Nezapomnělo se ani na ty nejmenší, pro které bylo připraveno také malování na obličej a krásný dětský koutek, do nějž většinu hraček zapůjčilo RMC Sluníčko Vsetín. Celá tato akce byla rozdělena celkem do čtyř kategorií zhruba po jedné hodině cvičení. První z těchto čtyř kategorií byla zaměřena na inspirativní lekce pro všechny milovníky tanečního aerobiku (Dance Inspiration). Během přestávky vystoupila děvčata ze Shanti Vsetín s ukázkou ZUMBY. Následovala další lekce typu bodystyling pro maminky s miminky od 6-ti týdnů a malými dětmi. Samozřejmě se této lekce mohl zúčastnit každý kdo se cítil.(fitmami Basic). Ve druhé přestávce se postaraly o vystoupení maminky se svými šikovnými dětmi z hudební školičky YAMAHA. Druhá část MAMA MARATONU opět začala v rychlejším rytmu. Stejně jako první lekci předcvičovala cvičitelka Jana Kostková a tentokrát se jednalo o prvky latinsko amerických tanců, zamíchaných do úžasné taneční sestavy (Latino Dance). Ještě před poslední lekcí se losovala tombola a každý kdo si zakoupil vstupenku, se mohl těšit z výhry. V samotném závěru se o uvolnění a protažení celého těla postarala cvičitelka Petra Tůmová (Power Yoga). Nakonec je třeba poděkovat všem tatínkům, kteří se starali o děti, když maminky cvičili, všem vystupujícím a zúčastněným. Dále pak všem organizátorům (Petra Tůmová a Jana Kostková) a sponzorům (Dove, Austin Power, Nestle, ANNA, Metrostav, ČPZP, Maminka, Zámečnictví Zdenek Kostka a Studio krásy). Bylo to príma sobotní odpoledne, užila si celá rodina a zároveň jsme udělali něco pro sebe. V současnosti pomalinku připravujeme 2. ročník, až budeme vědět více, dozvíte se to na našich internetových stránkách (www.mamamaraton.tym.cz), a nebo na facebooku AEROBIK MAMA MARATON. Sdělila nám po skončení akce jedna z hlavních organizátorek a cvičitelka Petra Tůmová. TJ Sokol Hovězí Družstvo dorostu TJ Sokol Hovězí hraje v současné době krajskou soutěž skupiny A Zlínského kraje. Současný kádr mužstva ve své kategorii tvoří 18 hráčů ročníku s datem narození Po podzimní části soutěže se mužstvo umístilo na 7. místě v tabulce, když 6 zápasů vyhrálo, 7 prohrálo, poměr branek 30:24, počet bodů 18. Nejlepší střelci: Růžička Oskar 13, Berka Adam 4, Kašpar Jaroslav 3, Šimčík Petr 2. Během podzimu se odehrálo několik kvalitních zápasů, ale i dost nepovedených, kdy jsme soupeře podcenili a hrálo se bez bojovnosti a fotbalového umu. Pokud se v zimní přípravě zlepší tréninková docházka a životospráva před zápasy, tak bude konečné umístění v tabulce určitě lepší než doposud. Tento hráčský kolektiv má určitě navíc, než na 7. místo v tabulce. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena: 3 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

II. ročník sečení trávy a řezání hrbaňů

II. ročník sečení trávy a řezání hrbaňů ročník XXIII., číslo 6/2011 Ze zasedání zastupitelstva ČEZ upozorňuje Společenská kronika Vyhláška Memoriál S. Grycmana Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. II. ročník

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Tři králové Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tři králové Stručná anotace učební jednotky Děti se seznámí s historií

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK. Vítězné družstvo

MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK. Vítězné družstvo ročník XXIII., číslo 5/2011 Plnění rozpočtu obce z r. 2010 Zaokruhování vodovodu Společenská kronika Fotbalový turnaj MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK Vítězné družstvo

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V sobotu 13. listopadu 2010 proběhla v místním kinosále Hovězí již tradiční zpěvácká soutěž SEDMIHLÁSEK

V sobotu 13. listopadu 2010 proběhla v místním kinosále Hovězí již tradiční zpěvácká soutěž SEDMIHLÁSEK ročník XXII., číslo 11/2010 Zastupitelstvo obce Charita Sedmihlásek Společenská kronika Vánoční výstava Foto z jarmarku JAKÝ BÝVÁ V LISTOPADU ČAS, TAKÝ OBYČEJNĚ V BŘEZNU ZAS V sobotu 13. listopadu 2010

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY ročník XXIII., číslo 3/2011 Digitální vysílání v obci Zásahy hasičů Vševalašský bál Společenská kronika Fotbalový turnaj ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM

Více

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ ročník XXI., číslo 2/2009 Košt slivovice Dny Valašského divadla Hovězský slavíček Společenská kronika Fotbalový turnaj TŘESKUTÁ ZIMA V ÚNORU NAPLŇUJE STODOLU KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ Letos se urodilo, tak

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V LEDNU SILNÝ LED, V KVĚTNU BUJNÝ MED NEJLEPŠÍ ZELÍ

V LEDNU SILNÝ LED, V KVĚTNU BUJNÝ MED NEJLEPŠÍ ZELÍ ročník XXI., číslo 1/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva Svoz odpadů v roce 2009 Společenská kronika Volejbalový turnaj V LEDNU SILNÝ LED, V KVĚTNU BUJNÝ MED NEJLEPŠÍ ZELÍ Zemáky a zelé, živobytí celé.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Večer plný tance ukončil dvouměsíční kurz tanečních

Večer plný tance ukončil dvouměsíční kurz tanečních ročník XXIII., číslo 10/2011 Ze zasedání zastupitelstva Hlasuj a vyhraj Konec analogového vysílání Společenská kronika Sport KDYŽ V ŘÍJNU DLOUHO LISTÍ NEPADÁ, TUHÁ ZIMA SE PŘIKRÁDÁ Večer plný tance ukončil

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 6.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj KVĚTEN 2014 Co je u nás nového a co chystáme Milé dámy a pánové, přejeme všem krásnou druhou polovinu jara a spoustu úžasných plánů na blížící se prázdniny. Děti ve škole finišují a prázdnin

Více

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizováno 49 254 dětí

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY červen srpen 2015 Vítání občánků 21. 6. 2015 Pohádkový les 20. 6. 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Od června 2015 je možné vkládat

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Zpravodaj 4. Vánoce 2011

Zpravodaj 4. Vánoce 2011 Zpravodaj 4 Vánoce 2011 Milí přátelé, pozdravujeme vás v adventním čase a přejeme vám radostné Vánoce a rodinnou pohodu. Dětem navíc přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si nejvíc přejí. Aby měly nejen

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEKÁ NA NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEKÁ NA NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ ročník XXI., číslo 8/2009 Výměna oken v domě čp. 1 Představuje se Hvězdička Společenská kronika Kostel v Hovězí Sport VESELE BUDE ŘINČET KOSA, JE-LI V SRPNU HODNĚ ROSA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, prázdniny skončily a děti jsou zpátky ve školních lavicích. Léto u moře přesto nekončí a pokud jste letos ještě nebyli na dovolené, věřím, že si určitě vyberete z

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt My tři králové

Projekt My tři králové Projekt My tři králové 1. třída Motýlkové školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Motýlkové 1. třída Školní rok: 2010/2011

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. Úvod V létě roku 2008 se Oblastní charita Jilemnice (dále jen Charita ) přestěhovala z budovy Gymnázia a střední odborné školy do prostor ve Společenském

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Tým Fotbálek děti (2014-6)

Tým Fotbálek děti (2014-6) Tým Fotbálek děti (2014-6) Obec JINOČANY TJ SOKOL JINOČANY Založení spolku Připravil : (Milan Lžičař, trenéři fotbálku děti ) Předseda : (Milan Lžičař) Místopředseda : (Milan Majer, Michal Franěk) 4-9

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/74 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 Aktualizováno ke dni: 19.12.2013 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Kosení trávy a řezání smrkové kulatiny hrbaňú

Kosení trávy a řezání smrkové kulatiny hrbaňú ročník XXII., číslo 6/2010 Zdravé léto Školáci ve Vídni Výsledky literární soutěže Společenská kronika Fotbalový turnaj NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI - PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI Kosení trávy a řezání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více