společenská odpovědnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společenská odpovědnost"

Transkript

1 společenská odpovědnost 2013

2 II/III editorial Již potřetí předkládáme čtenářům sváteční přílohu, která chce umožnit několika vybraným firmám představit se z hlediska společenské odpovědnosti, respektive CSR (Corporate Social Responsibility). Je potěšující, že stále více firem si uvědomuje důležitost této oblasti, a to i z hlediska byznysu. Dobrá pověst firmy se totiž dnes stává konkurenční výhodou. Je ale důležité, aby se firemní aktivity v CSR dostaly k veřejnosti. Avšak komunikace v tomto směru je stále velmi slabá. Jeden z důvodu je, že v České republice v podstatě neexistuje veřejné očekávání, tedy tlak na firmy, respektive na jejich chování ve společenské odpovědnosti. V zahraničí je firemní angažovanost bedlivě sledována vládou, médii, organizacemi i veřejností. Naštěstí podle dosavadního vývoje lze předpovědět, že se pomalu začíná situace lepšit, alespoň ze strany různých neziskových organizací. Hodně k tomu přispívá ocenění v soutěžích, jako je TOP Odpovědná firma či Národní cena ČR za společenskou odpovědnost nebo nově vzniklá Známka spolehlivosti. Vlastimil Poliačik, editor Foto čtk a neziskovém sektoru, ale také ve veřejné správě. Nakonec i samotné neziskové organizace mohou začít přemýšlet o vlastní společenské odpovědnosti a hledat cesty, jak při vlastním fungování podpořit jiné organizace působící v neziskovém sektoru. Trendem je například odebírání výrobků nebo služeb možností je mnoho od tiskárenských služeb, vytvoření reklamních předmětů přes cateringové služby, dodávku květinové výzdoby až třeba po úklid. Pomoc v orientaci Společenská odpovědnost firem a neziskových organizací je každopádně založena na spolupráci a vzájemné důvěře. Lidé ve firmách mívají obavy, aby si nevybrali nespolehlivého partnera. Neziskový sektor je pro ně navíc často hodně nepřehledný. Velké korporace proto mají svoje vlastní metody, jak si neziskovou organizaci otestovat. Firmy, které tyto možnosti nemají, se obvykle rozhodují na základě dat z internetu nebo dojmu z jednání se zástupci konkrétní organizace. Proto v letošním roce vzniká systém hodnocení, který se zaměří na spolehlivost neziskových organizací v oblasti jejich správy a řízení a hlavně využívání finančních prostředků na naplňování jejich poslání (podrobněji na straně VIII). Firmy a podniky tak budou mít od roku 2015 možnost zjistit, které neziskové organizace takovou značku spolehlivosti získaly. Je to další krok k tomu, aby v budoucnu vznikaly kvalitní projekty a byly efektivně využívány zdroje. CSR má budoucnost Dá se konstatovat, že se společenská odpovědnost etablovala na českém trhu. Je třeba zdůraznit, že to není v mnoha zemích samozřejmost. České firmy a podniky lze považovat ve srovnání se zkušenostmi zahraničních kolegů za aktivní, vstřícné a uvědomělé. Vypadá to tedy, že se můžeme těšit na stále větší sbližování podnikatelského a neziskového, ale i akademického a veřejného sektoru. Výsledky a dopady takové spolupráce mohou přispět k tomu, že se všem lidem v České republice bude žít hodnotněji. Marek Šedivý prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Dominik Duka: Přístup firem k charitě se výrazně zlepšil Principy společenské odpovědnosti používá stále více firem Společenská odpovědnost firem se někdy nesprávně chápe pouze jako pomoc obchodních společností neziskovým organizacím. Nejčastěji formou finančních darů, ale také darováním produktů nebo poskytnutím takzvaných sponzorských příspěvků (reklamní plnění). Pojem společenské odpovědnosti je ale daleko širší. Pohled na společenskou odpovědnost se měnil Společenskou odpovědnost dříve vnímaly jinak i samotné firmy. Původně se velmi striktně oddělovala od podnikatelských zájmů firmy a byla často až paranoidně oddělována od firemního marketingu a public relations. Se společenskou odpovědností byly spojovány aktivity, které firmy mají dělat z dobré vůle, a ideálně způsobem, který firmě nepřináší žádný zisk. Představme si ale, jak takové CSR mohlo být v oblibě vrcholových manažerů, kteří jsou odpovědni za zisky firmy. Naštěstí i v Čechách a na Moravě po čase začala fungovat pravidla selského rozumu, a tak se výklad společenské odpovědnosti významně posunul. Společenská odpovědnost je vnímána jako dobrovolná činnost firmy, která je navázána na strategii firmy a účel jejího podnikání. Důležité je i časové hledisko je funkčním nástrojem k tomu, aby firma byla dlouhodobě prosperující, v neziskovém sektoru bychom řekli dlouhodobě udržitelná, a aby byla pro své okolí nejen dobrým a stabilním sousedem, ale také třeba ceněným zaměstnavatelem. Ani střední a malé firmy už nezůstávají stranou Dnes je běžné, že především nadnárodní korporace, velké firmy a podniky mají vypracovány koncepce, které jsou zaměřeny na budování vztahů firmy jak dovnitř, tak navenek. Vytvářejí programy, do nichž se aktivně zapojují zaměstnanci včetně Pomalu, ale jistě se vize CSR přenáší i na střední a malé podniky vrcholového managementu a členů správních rad a představenstvech, v oblastech od ochrany životního prostředí a sociálních služeb přes zdravotnictví až po řešení společenských problémů. Pomalu, ale jistě se vize společenské odpovědnosti přenáší i na střední a malé podniky. Ty obvykle nedisponují takovými zdroji, aby si mohly dovolit sofistikovanou propracovanou strategii společenské odpovědnosti. To ale není na škodu věci. Objevují se již případy, kdy si majitelé nebo manažeři středních a malých podniků přínosy společenské odpovědnosti pro firmu a její okolí uvědomují a často intuitivně na ní začnou pracovat. CSR jako partnerství Neziskové organizace mají dvě možnosti, jak ke společenské odpovědnosti firem přistoupit. Buď zůstanou organizacemi, které čekají s nataženou rukou a žádají firmy o podporu, anebo chtějí být pro firmy a podniky partnery, kteří společně pracují na řešení problémů kolem nich a zároveň posilují vlastní organizace, aby existovaly i za pět nebo deset let. Společenskou odpovědnost firem dnešní doby lze charakterizovat pojmy, jako je smysluplná spolupráce a angažovanost lidí ve firmě i kolem ní. Neziskovým organizacím se díky novým trendům otevírá možnost přicházet s projekty, které budou naplňovat jejich poslání a zároveň i cíle firem, ať už velkých, středních nebo malých. Společenská odpovědnost stále častěji rezonuje nejen v byznyse Jsme malá země, jsme malá církev, takže až když se dáme dohromady, tak něco můžeme viditelně dokázat, říká v rozhovoru Jeho Eminence kardinál Dominik Duka. E15: Dva tisíce let je to v Evropě především církev, která se víceméně snaží pomáhat potřebným. Mohl byste stručně přiblížit cestu charity? Už v prvokřesťanských obcích se vytváří něco jako fondy, které vznikají ze sbírek a z kterých křesťané podporovali druhé. Při každé bohoslužbě byla nejprve společná večeře agapé, kam přinášeli lidé, co měli. Kdo neměl, nedonesl nic, kdo měl hodně, donesl vícero. I tehdy jako vždycky s tím byly určité problémy. Takže byla zavedena služba jáhnů, diákonů, kteří měli za úkol obstarávat potřebné. Klasickým příkladem je pak církev během pronásledování v Římě. Výraznou postavou jáhenské služby je například jáhen Vavřinec, který když měl odevzdat celý majetek církve, shromáždil co nejvíc chudých, potřebných a majetek rozdal. Prefektovi pak ukázal chudé a řekl, toto je majetek církve. Prefekt místo kořisti měl před sebou římskou chudinu. E15: Kdy mimo bezprostřední pomoc chudým přicházejí, řečeno dnešním jazykem, i sociální programy? Po pádu Římské říše se vytváří společnost, kde vrstvu úředníků znalých číst a psát již zastoupili kněží. Proto slovo klerik v angličtině znamená úředník a ne osobu duchovní. Jáhenská služba se tak měla možnost rozvinout do několika podob. Takže mimo bezprostředně charitativní oblasti zahrnovala celou sociálně vzdělávací oblast. Pak přicházejí velké reformy Karla Velikého. Zakládají se pro chlapce bezplatné školy ve farních sítích. Dále při klášterech vznikají takzvané špitály, což bychom dnes mohli chápat jako něco mezi hotelem, LDN a nemocnicí. Z nich se později vytvářejí do jisté míry specializovaná pracoviště. E15: To už je novodobá historie? Největší rozvoj odborné pomoci přichází v devatenáctém století v rámci industrializace. Ale ještě bych připomněl, že existovala povinnost pomoci už na základě křtu. Kmotr v okamžiku, když se stalo něco rodičům, přebíral odpovědnost Foto E15 Vlastimil Poliačik 3x za své svěřence. Proto jich neměl mít hodně, na to byly předpisy. Farní obec zase zajišťovala život potřebných lidí, z toho se v rámci monarchie vyvíjejí takzvané domovské obce. V obci byla zařízení, která známe pod pojmem pastouška, to znamená, že tam bezdomovec nalezl ubytování a stravu, ale pokud byl schopen, tak měl povinnost pomáhat, většinou pást dobytek. >>> pokračování na str. V

3 IV/V Výjimečná budoucnost očima Kimberly-Clark Professional* Myslím, že by to mohlo být inspirativní i dnes. Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věří, že trvalá udržitelnost je zásadní pro jakékoli podnikání. To je také důvod, proč se snaží vytvořit výjimečnou koncepci trvale udržitelného rozvoje. Můžete se spolehnout, že zakoupením výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nejenom zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, ale podpoříte trvale udržitelnější svět. Marketingová manažerka KIM- BERLY-CLARK PROFESSIONAL* pro centrální Evropu Dora Doczi říká: Používání principů LEAN (zeštíhlení výroby) může společnostem pomoci snížit plýtvání, zvýšit efektivitu a zároveň zlepšit bezpečnost práce. Podporování efektivního využívání zdrojů a omezování plýtvání jsou v dnešní době klíčové prvky udržitelného rozvoje podnikání. Jakým způsobem společnost KIM- BERLY-CLARK PROFESSIONAL* podporuje tyto principy trvale udržitelného rozvoje? Zaměření na člověka: Poskytujeme nástroje potřebné k menšímu šíření bakterií, které způsobují onemocnění. Zaměření na přírodní zdroje: Přírodní zdroje jsou omezené, a proto se neustále snažíme o snížení dopadu na životní prostředí v každé fázi životního cyklu výrobku od návrhu až po konečnou likvidaci. Zaměření na efektivitu zákazníka: Usilujeme o lepší pohodlí všech, kdo používají naše výrobky, a snížení množství produktu potřebného pro daný úkol. Tím pomáháme zlepšit ekonomiku vašeho podniku. Je zřejmé, že v dnešním vysoce konkurenčním prostředí je nutné zaměřovat se nikoli na výrobky jako takové, ale na jejich koncové uživatele. Z toho důvodu se snažíme nabídnout našim zákazníků nejen kvalitní produkty, jejichž výroba je podmíněna dodržováním nejvyšších ekologických standardů, ale i služby, jež jim pomohou s řešením jejich specifických problémů v oblasti hygieny, bezpečnosti práce nebo péče o zdraví zaměstnanců, doplňuje marketingová manažerka KIMBERLY- CLARK PROFESSIONAL* pro Centrální Evropu Dora Doczi. Společnost KIMBERLY-CLARK PRO- FESSIONAL* nabízí svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti snižování nákladů výroby a zlepšování hygienického zázemí firmy. Tyto dva projekty jsou nazvány Efektivní pracoviště* a Zdravé pracoviště*. Ač se jedná o dva různé projekty, jejich princip je shodný: zjistit potřebu či hlavní problém u zákazníka, navrhnout jeho řešení a se souhlasem zákazníka jej aplikovat. Používáním řešení společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* se omezí nejen plýtvání a míra nemocnosti zaměstnanců, ale zároveň je světu dán jasný signál, že společnosti záleží nejen na budoucnosti firmy, ale i budoucnosti celé planety. Společenská odpovědnost Plzeňského Prazdroje na udržitelnost podnikání a odkaz budoucím Důraz generacím je pro nás samozřejmostí a bude i nadále jednou z našich priorit, říká Drahomíra Mandíková. Co vám v poslední době udělalo největší radost? V tomto předvánočním období mě velice potěšilo zapojení našich spotřebitelů a příznivců do různých charitativních aktivit Prazdroje. Připravili jsme vánoční dražbu 10 unikátních lahví Pilsner Urquell od Larse Kempera, která Kontu Paraple vynesla přes půl milionu korun. Částku korun Paraple využije na dovybavení rehabilitačními, léčebnými, kompenzačními a sportovními pomůckami pro lidi s poškozenou míchou. Kromě dobrého pocitu si 10 příznivců plzeňského piva odneslo na památku unikátní lahev z limitované edice. V prosinci jsme také úspěšně uzavřeli již 12. ročník charitativního programu Prazdroj lidem, který podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů neziskových organizací v regionech našich pivovarů. Výběr projektů přitom svými hlasy přímo ovlivňují obyvatelé těchto regionů. Za 12 let působení programu jsme podpořili 362 projektů celkovou částkou přesahující 80 milionů korun. A jak si vedl Prazdroj v uplynulém roce v oblasti trvale udržitelného rozvoje? Za celý rok zlepšil Plzeňský Prazdroj Drahomíra Mandíková ředitelka firemních vztahů a komunikace své výsledky na poli firemní odpovědnosti ve všech sledovaných parametrech. K těm klíčovým již tradičně patřila podpora odpovědné konzumace alkoholu a vztah k životnímu prostředí. Pokračovali jsme v úsporách energií, snižování emisí či recyklaci odpadu. Mezi vůbec největší úspěchy patří oblast spotřeby vody. V nošovickém pivovaru Radegast se nám podařilo snížit spotřebu vody pod 3 hl na 1 hl vyrobeného piva, což je hodnota absolutní světové úrovně. Jaké jsou vyhlídky do dalšího roku, co chystáte v oblasti korporátní odpovědnosti? Důraz na udržitelnost podnikání a odkaz budoucím generacím je pro nás samozřejmostí a bude i nadále jednou z našich priorit. Budeme rozvíjet aktivity v oblasti podpory komunit či ochrany životního Dora Doczi marketingová manažerka pro centrální Evropu prostředí tak, abychom naplnili naše dobrovolné veřejné závazky v oblasti spotřeby vody a energií. Dalším tématem, kterému se chceme dál věnovat, je podpora diverzity rovných příležitostí pro muže i ženy a prorodinné politiky. Prioritou pro nás zůstává i oblast odpovědné konzumace alkoholu, v níž například společně s městem Plzeň a Centrem protidrogové prevence a terapie pracujeme na rozšíření ojedinělé iniciativy s názvem Respektuj 18, která se zaměřuje na prevenci prodeje alkoholu nezletilým. Osobně se raduji také z toho, že se stále více zaměstnanců několikrát do roka aktivně zapojuje do firemního dobrovolnictví. Tato iniciativa, která v první řadě vychází z osobního přesvědčení našich lidí, mne upřímně těší. Věřím totiž, že lidská solidarita hraje velice důležitou roli v každém úspěšném podnikání. E15: Kdy se v oblasti sociální prosazují i ženy? V době největší industrializace. Jsou to mladé ženy, dívky a někteří kněží, kteří založili různé kongregace největší ženské hnutí v dějinách. Začínají působit ve zdravotní, sociální péči a ve školství. Ve školství se nám to dnes už ztratilo, ale v nemocnici se ani za komunismu neříkalo soudružko, ale sestřičko. Řádové sestry pracovaly v nemocnicích, které většinou nebyly jejich majetkem, ale byly jejich součástí, měly tam ubytování, stravu jedly stejnou jako nemocní a dostávaly takzvané ošatné. Nepracovaly za mzdu. Proto to města a okresy velmi podporovaly. A byla jich opravdu armáda. Do roku 1950 u nás dosahoval počet sester deset až dvanáct tisíc. A nejenže pracovaly v nemocnicích, ale chodily ošetřovat také po domácnostech. V podstatě tyto sestry, někdy se jim říká jeptišky, ale není to přesné, vyšlapaly cestičku ženám do veřejného života. E15: Sestry pracovaly v nemocnicích, i když v mnohem menším počtu, i za komunistů. Sestry tehdy pomáhaly, ale byly umístěny do ústavů pro hendikepované či retardované děti nebo pro seniory, kde je náročnější péče. Aby takoví lidé nenarušovali vizi socialistického člověka, byly tyto ústavy přesunuty do pohraničí. E15: Přišel rok Abychom po roce 1990 obnovili síť charity, museli jsme přijmout pomoc. Největší přišla z Německé spolkové republiky. Pomohli nám snad ve všech oblastech, podíleli se jak přímo na některých projektech, tak například na vybavování kanceláří. Umožnili i vzdělávání lidí působících v této oblasti, tak vznikla vyšší odborná škola pro charitativní práci. Ale nebyli sami, tenkrát přicházela pomoc i z jiných zahraničních charit, například z Francie, USA Současně je ovšem třeba říci, že Charita vyrostla odspodu, mnohdy z výborů křesťanské pomoci, které vznikly na pomoc zemětřesení v Arménii a na základě skupin dobrovolníků ve farnostech, které začaly spontánně pomáhat po amnestii v roce Šlo o hnutí katolických laiků podporované církevními představiteli. E15: Jak k tomu přistupoval tehdejší stát? Výhoda byla, že se naše charity zaměřily na oblasti, které u nás nebyly pokryty. Tak například projekt hospiců. První hospic v České republice byl vybudován v Červeném Kostelci a stal se pilotním pracovištěm pro zakládání hospiců v postkomunistických zemích. Konkrétně při vzniku tohoto hospice pomáhala anglická charita. E15: Jaký je rozdíl mezi nemocnicí, která se věnuje této oblasti, a hospicem? Hospic je především zařízení, kam přichází člověk v nevyléčitelné fázi své nemoci. Není zde tedy léčen jako v nemocnici, ale důraz je kladen na to, aby netrpěl, aby si uspořádal svůj život a srovnal se se svými blízkými. V hospici působí velké množství dobrovolných pracovníků. Ti přicházejí, aby s pacienty mluvili, četli jim a pomohli s různými každodenními maličkostmi nebo dokonce byli nápomocni při posledním doprovázení, když umírají. Je to určitá rarita těchto našich zařízení. Ale hospice nejsou zdaleka naše jediná aktivita. E15: Například? Například pro lidi, kteří ztratili někoho blízkého, bylo vybudováno relaxační nebo spíš stabilizační zařízení ve Špindlerově Mlýně, kde tito lidé nějaký čas pobudou. Nebo dalším pilotním pracovištěm je Domov svatého Josefa pro pacienty s roztroušenou sklerózou, který je v Žirči u Dvora Králového. Ten vznikl ve spolupráci s krajem. E15: Předpokládám, že se angažujete i v zahraničí. Ano. A charity se angažují nejen v době katastrofy, jako například nejnověji na Filipínách kdy charitativní sbírka vynesla během krátké doby přes šest milionů korun ale trvale. Pro ilustraci, pražská diecéze provozuje nemocniční zařízení v Ugandě. Do toho můžeme zahrnout úspěšný program Adopce na dálku organizovaný ve spolupráci s charitami a diecézemi v Indii, Africe a Latinské Americe. Tisíce rodičů od nás takto na dálku adoptovali děti. Musím se teď smát, protože se objevily zprávy o mém otcovství. Tak ano, musím se přiznat, mám adoptivního syna, který je po patnácti letech dokonce v kněžském semináři. Jinak dnes pomáháme stavět školy a ústav pro učitele. Těch projektů je víc. Účastníme se různých projektů, spolupracujeme s ministerstvem zahraničí. E15: Váš adoptivní syn je odkud? Kdo vybírá děti na dálkovou adopci? Je z města Belgaum ze země Karnataka v Indii. Posílám mu teď k Vánocům dárek. U pomoci v Indii je důležité, aby se adopce přidělila dětem z nejnižších kast, nejen proto, že jsou nejchudší, ale i proto, že v ten moment si ostatní řeknou i naše dítě bude chodit do školy, koneckonců my na to máme. A nepomáháme třeba v Indii jen tomu, kdo je katolík, ale každému, kdo to potřebuje. E15: Z druhé strany. Pomáhají vám nečlenové církve? Konkrétně tato oblast je ukázkou, že je možné pracovat napříč společností. Těchto projektů se účastní mnoho sympatizantů, zdaleka to nejsou pouze katolíci. A mnozí z nich jdou přímo do nemocnic pomáhat. Po devadesátém roce jsme v podstatě neměli mezi řeholnicemi dorost. Vlastně se musely spíš starat o vlastní pacientky. >>> pokračování na str. VII

4 VI/VII Společenská odpovědnost způsob, kterým podnikáme Společnost ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost, proto i klíčové oblasti souvisí s naším podnikáním: důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie, aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací a prostřednictvím neziskových organizací pomáháme okolní společnosti. Tématem našeho firemního dárcovství je integrace. Dlouhodobě podporujeme začlenění dětí i dospělých s fyzickým nebo mentálním hendikepem do společnosti. Snažíme se jim pomáhat nejen finančními a hmotnými dary, ale i darováním času našich zaměstnanců. Jedním z našich dlouhodobých partnerů z řad neziskových organizací je i brněnské sdružení Domov pro mne, jehož posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Plán A Etický a ekologický program MARKS & SPENCER Vroce 2007 se zrodil náš Plán A program na podporu udržitelného rozvoje obsahující 100 závazků v pěti klíčových oblastech: Klimatické změny, Nakládání s odpady, Suroviny, Zdraví a Férové partnerství. V roce 2010 jsme jej rozšířili na současných 180 bodů a zavázali jsme se všechny s pomocí našich zákazníků a dodavatelů splnit do roku Hlavním cílem je stát se do tohoto roku nejvíce udržitelným řetězcem na celém světě protože věříme, že toto je jediná správná cesta obchodu, a protože není žádný plán B. Mezi body Plánu A patří například neutrální uhlíková stopa, zvýšení energetické účinnosti, snížení produkce odpadu a docílení nulového S domovem spolupracujeme od roku 2009, kdy sdružení zvítězilo v soutěži Moje volba. Zaměstnanci zavážení na skládky, snížení plýtvání jídlem, recyklace oblečení a ramínek, čerpání z udržitelných zdrojů (od bavlny po rybolov), kvalitní krmiva pro zvířata z chovů na maso a mléko, podpora malých pěstitelů, podpora Fairtrade partnerství a produktů nebo třeba zlepšení životního stylu a stravovacích návyků našich zákazníků. Postavili jsme dětský koutek na onkologickém oddělení fakultní polikliniky VFN Letos na jaře se nám díky příspěvkům od našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců podařilo vybrat prostředky na stavbu dětského koutku na onkologickém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Celý projekt probíhal ve spolupráci s neziskovou organizací Dialog Jessenius. Koutek jsme otevřeli v listopadu, odkdy usnadňuje onkologickým pacientkám situaci. Magdaléna Boušková CSR manažerka ABB ABB měli možnost nominovat a posléze zvolit svými hlasy organizaci, kterou bude naše společnost dlouhodobě podporovat. Kromě pravidelné finanční podpory však pomáháme domovu i nefinančními různými dary nebo naši zaměstnanci asistují při různých akcích. Například při noční šifrovací hře pro vozíčkáře s názvem Temno. Společně tam luští šifry, které jsou rozmístěny po různých brněnských zákoutích. Nebo při tradičním pikniku pro klienty domova, během kterého společně hrají turnaje v pétanque a boccie nebo si jen povídají na dece a hrají deskové hry. Dobrovolníci z ABB také pomáhali například při Helena Vyhnánková PR & Marketing manažerka Postarají se tu o jejich děti, zatímco budou podstupovat chemoterapii. Nově spolupracujeme s UNICEF za pohlednice od dětí jsme darovali peníze na jejich vzdělávací projekty M&S Czech Republic se v srpnu připojil k dalším více než 50 světovým prodejnám, aby se nám společně podařilo vybrat celkem jeden milion dolarů pro UNICEF během prvního roku partnerství. V říjnu proto proběhla v prodejně na Černém Mostě kampaň Až vyrostu děti sem mohly přijít namalovat pohlednici o své představě budoucnosti. Za každou pohlednici pak M&S daroval UNICEF jeden dolar na projekty zajišťující vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu. pořádání festivalu u příležitosti výročí sdružení. Tyto společné akce mají dvojí přidanou hodnotu lidé s postižením získávají pomocnou ruku nových přátel a zaměstnanci mají možnost poznat, co všechno lidé s postižením dokážou. Dochází tak k opravdovému sblížení světů, které jsou si často mnohem podobnější, než si na první pohled myslíme. ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Pomáhala a spolupracovala s námi tehdy ale řada lidí, kteří nebyli takříkajíc praktikující křesťané nebo katolíci, ale měli a mají hluboký vztah k humanitě. Jsme malá země, jsme malá církev, tak až když se dáme dohromady, teprve pak něco můžeme viditelně dokázat. Když se debatuje o tom, jaké je postavení církve ve státě, je třeba si uvědomit, že my nepovažujeme stát za nepřítele a ani stát nás nepovažuje za nepřítele. E15: Kolik lidí dnes pracuje ve vaší charitě? Z charity vyrostla instituce, která je téměř dvojnásobná než bohoslužebná síť církve. Katolická církev má necelé čtyři tisíce zaměstnanců. Charita jich má sedm tisíc, k tomu několik tisíc dobrovolníků, bez kterých by nemohla fungovat. Jsou to lidé s elánem a nápady a je potěšující, že to neustupuje, že to nestagnuje, naopak. Mimochodem naše charita patří mezi deset nejlepších charit na světě. Musíme to ale počítat v relacích na náš plat. Jinak největší je charita v USA a po ní v Německu, ta je motorem. E15: Jaká je struktura Charity? Má osm diecézních charit a v jejich rámci jsou potom oblastní nebo farní charity. Do rámce Charity patří také Řeckokatolická charita. Charita ČR plní zastřešující funkci, je partnerem vůči státním institucím a vůči zahraničí, současně plní metodickou a koordinační funkci vůči celé charitní síti. Řídí velké společné projekty, jako je například celostátní Tříkrálová sbírka. Ta je vůbec největší dobrovolnickou akcí v celé zemi, každoročně se jí účastní téměř padesát tisíc dobrovolníků, většinou dětí, které koledují pro ty, kteří si sami pomoci nedokážou. Charita ČR řídí také velké společné projekty do zahraničí, například pomoc pro již zmíněné Filipíny, ale také Charita Česká republika rozvojovou pomoc například na Haiti, v Indonésii a v Mongolsku. je nezisková organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím více než 300 místních Charit na území celé ČR. Je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve. Ve své práci vychází z křesťanských principů, ke svým klientům se snaží přistupovat individuálně a s respektem k jejich potřebám. Každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku a pořádá řadu dalších kampaní, například v rámci podzimních Dnů Charity. Díky E15: Spolupracují s vámi firmy? Z počátku i pro velké firmy byla otázka charity nezajímavá. Zajímal je spíše sponzoring, nejlépe sportovní. Jednou jsme byli na charitativním koncertu v Pardubicích, bylo to za přítomnosti prezidenta Klause. Tehdy přišel zástupce jedné společnosti a přinesl šek na padesát tisíc. A já jsem se obrátil na Klause a říkám nezapomněli tam jednu nulu? Nebo dvě? Načež pan prezident odpověděl, že si to také myslí, ale že mám být rád, protože to je poprvé, kdy se velké podniky zapojily do pomoci druhým. Ale musím říci, že se to už výrazně zlepšilo. Tady bych rád připomenul, že dlouhodobým partnerem Charity ČR je Nadace České spořitelny. Ta dlouhodobě a cíleně finančně podporuje vybrané projekty Charity pro seniory a pro mládež z vyloučených lokalit, výrazně přispívá na režii Tříkrálové sbírky a na mediální aktivity Charity. E15: O novém papeži Františkovi se mluví právě jako o člověku, který ze své zkušenosti zná potřeby těch nejchudších a tato oblast je pro něj důležitá. Povězte, jak jej vnímáte vy? Jen pro zajímavost. Celá oblast, které dnes říkáme sociální nauka církve, se vlastně tak trochu zrodila v naší zemi. Ze známého setkání v Boru u Tachova byly vypracovány takzvané Borské teze. Ty měly podle některých názorů vliv na vznik sociální encykliky Rerum novarum papeže Lva XIII. Ale k Františkovi. Když byl svět rozdělen na Východ a Západ, tak se členství v sítích Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě. Charita navazuje na svou bohatou činnost za první republiky. Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. zápasilo o vliv v Africe, Asii i Latinské Americe. Jak padla železná opona, přestal být o tento svět zájem. Ekonomicko-politickou parketu v těchto světadílech obsadili Číňané a chovají se jak v dobách divokého kolonialismu. A nový papež pochází právě z této oblasti, z Argentiny. Tato země, kdysi ekonomický motor Latinské Ameriky, již prodělala dvakrát bankrot. A papež chce, aby se bohatší svět znovu zaměřil na tyto oblasti. E15: Vidíte naději, že se to Františkovi podaří? Vidím. Už přes jeho charisma. Víte, na jižní polokouli má církev významné postavení. A nový globalizovaný svět se bude rodit právě tam. Ne v Evropě. Já miluji Evropu. Nechci, aby ztratila svou pozici. A tak se asi budeme muset víc snažit. E15: Vánoční čas je období, kdy jsme k lidem potřebným asi nejpřístupnější. Citově nejvypjatější. Není to ale krátká doba? On je to takový motor. O Vánocích si člověk uvědomí, že by se mohl chovat někdy jinak. Každý z nás včetně mne. To uvědomění si lidí potřebných je důležité. Jednoduše řečeno, sytý hladovému nevěří. Nejde například u bezdomovců jen o to poskytnout jim jídlo, ale poznat, proč se stal bezdomovcem, a přemýšlet o tom, jak je vrátit zpět do života a rodiny a jak zabránit, aby lidé často bez možnosti obrany zůstali bez prostředků. Na to charita nestačí. Na to je potřeba ještě o něco víc. E15: Takže se nakopnout o Vánocích na celý rok Je to obehrávané, ale proč to neříci. Byl bych rád, aby atmosféra Vánoc panovala po celý rok. Vlastimil Poliačik

5 VIII/IX CSR aktivity Císař, Češka, Smutný Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se během dvacetileté advokátní praxe etablovala v domácím i mezinárodním prostředí a získala jméno stabilní a nezávislé kanceláře, která si dlouhodobě zakládá na vysoké interní kultuře. Díky širokému spektru profesionálně poskytovaných služeb dokázala uspět na poli obchodního a občanského práva a práva veřejného investování. Advokátní kancelář se o tento úspěch Pavel Smutný společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ Neziskové organizace budou moci už v příštím roce zažádat o značku spolehlivosti. Podmínkou jejího udělení bude nezávislé hodnocení, které posoudí, jak je organizace řízena, zda naplňuje své poslání a především jak hospodaří se získanými prostředky. Veřejnost včetně firemních dárců si tak bude moci prostřednictvím webových stránek zjistit, které organizace známku získaly a kde mohou mít důvěru, že jejich peníze budou využity účelně. Známku spolehlivosti v České republice připravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ve spolupráci s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Ta sdružuje subjekty, které provádějí hodnocení spolehlivosti v patnácti zemích světa, například ve Švýcarsku, Německu, Švédsku, USA nebo Kanadě. Správní rada ICFO zasedá právě v těchto dnech v Praze. dělí a aktivně se věnuje propojování právní praxe s kulturním kontextem. O tuto dimenzi pečuje nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, u jehož vzniku v roce 2009 stála. Dala tak vzniknout původnímu českému subjektu, který podporuje umělecké projekty formující minulé a budoucí národní kulturní dědictví a současně tvoří diskuzní platformu pro dialog na společensko-kulturní témata. Za pět let své existence se nadační fond stal spolupořadatelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, partnerem Národního divadla a dokázal podpořit řadu exkluzivních uměleckých projektů. Tyto aktivity v oblasti rozvoje a podpory národního dědictví vynesly advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný v roce 2013 titul Právnická firma roku v kategorii Společenská odpovědnost firem. Známka spolehlivosti V praxi bude muset nezisková organizace splnit základní vstupní kritéria, jako například hranice pro minimální příjem od soukromých dárců nebo zveřejňování výroční zprávy. Poté bude hodnocena na základě dodaných podkladů i osobní návštěvy hodnotitelů. Na základě zpracovaného posudku bude o udělení známky rozhodovat nezávislý orgán složený ze zástupců podnikatelského a akademického sektoru, veřejné správy, auditorských společností a médií. Systém hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR je součástí projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do konce letošního roku vznikne první verze metodiky, v příštím roce proběhne testování ve 20 neziskových organizacích, které se do projektu dobrovolně zapojily. Pak bude značka spolehlivosti k dispozici dalším organizacím. >sed Charitativní projekty vydavatelství Mladá fronta Pavlína Míčová PR manažerka V říjnu 2013 vyvrcholila v časopise Moje psychologie akce Měsíc v růžové, která byla zaměřena na prevenci rakoviny prsu. Časopis Moje psychologie věnoval celé říjnové Růžové číslo boji proti rakovině prsu a 10 procent z inzertních příjmů z tohoto vydání poskytl nadaci Mamma HELP. Tým časopisu Moje psychologie předal sdružení Mamma HELP finanční šek v hodnotě 170 tisíc korun. V rámci Interního charitativního projektu v roce 2013 jsme finančně podpořili děti s tělesnými hendikepy. Občanské sdružení pro hipoterapii Caballinus provádí terapii nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním. K tomuto záměru jsme připravili speciální aktivity jako například charitativní prodej knih. Zaměstnanci, kteří si zakoupili knihu z produkce našeho vydavatelství, pomohli zakoupením knih těmto hendikepovaným dětem. Vydavatelství Mladá fronta pravidelně poskytuje bezplatný inzertní prostor mnoha charitativním projektům. Letos vydavatelství Mladá fronta významně podpořilo také akci Světluška organizovanou Českým rozhlasem a akci Pomáhej (s) humorem organizovanou Kontem BARIÉRY. Motivace firem k firemní angažovanosti Pro firemní dárcovství lze vymezit tři základní přístupy s ohledem na motivace firem a uznávané způsoby jejich angažovanosti. Je zcela běžné, že firmy podle svého zaměření adekvátně kombinuji všechny tyto způsoby. Pak odpovídají základní oblasti projektů firem, které mezinárodně definuje London Benchmarking Group (LBG) Schéma motivací a odpovídající podpora dle LBG Přímý komerční benefit Posílení brandu, zvýšení prodeje, snížení nákladů Komerční iniciativy > cause related marketing > univerzitní výzkum pro firmu Zájem firem v klíčových oblastech (win-win) Zdravá, prosperující společnost, ve které podniká Investice do společnosti a komunity > podpora vzdělávání > prevence kriminality > regenerace krajiny Morální odpovědnost Podpora potřebných Charitativní dary Dobročinná podpora > humanitární pomoc > matchingové fondy > firemní nadace Společnost ŠKODA AUTO není v České republice jen velmi významným hráčem na poli obchodu, ale i v oblasti CSR. Společenskou odpovědnost ve své podstatě zaměřujeme hodně lokálně, tam lze dosáhnout největšího dopadu, říká Michal Kadera, který je ve společnosti vedoucím vnějších vztahů. E15: Ve kterých oblastech se z hlediska společenské aktivity angažujete? V nedávné době jsme se pokusili naši strategii ještě lépe zacílit. Za hlavní globální priority jsme si vytyčili dopravní bezpečnost, podporu technického vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a podporu znevýhodněných dětí. Na regionální úrovni pak klademe důraz na kvalitní péči o zaměstnance a spolupráci s regionem. Stranou nezůstává ani ochrana životního prostředí, která jde po boku CSR jako samostatná strategie GreenFuture koncept udržitelnosti je zaměřen na snižování celkového dopadu společnosti i jejích produktů na životní prostředí. E15: Jste součástí velké nadnárodní korporace. Jak se v tak velké a složité společnosti organizují aktivity v oblasti CSR? Společenská odpovědnost je ve své podstatě zaměřena hodně lokálně, tam lze dosáhnout největšího dopadu. Aktivity v oblasti CSR jsou tedy do velké míry na nás. Být součástí koncernu Volkswagen s sebou ale přináší velkou výhodu v podobě nevyčerpatelné inspirace každoročně se setkáváme v rámci Global CSR Meeting a načerpáme velkou inspiraci. Je poučné sledovat, jak se s podobnými výzvami potýkají kolegové v Německu, Číně, Mexiku nebo Jihoafrické republice. Podílíme se také na koncernové zprávě o udržitelném rozvoji. E15: Tak to budete určitě s to srovnat prostředí pro aktivity CSR v České republice se zahraničím. Michal Kadera: Na celé společenské odpovědnosti je nejcennější dobrovolnost Ano, takovému srovnání se nevyhneme. Podle průzkumu Českého národního panelu si Češi myslí, že prostředí je u nás výrazně horší. S tím bych ale rozhodně nesouhlasil. Řada našich firem totiž realizuje celou řadu odpovědných aktivit, aniž by měly vůbec potřebu je nějak pojmenovávat. Prostě to tak cítí, jsou přesvědčeni, že to je tak správně. Tradice odpovědného chování u nás sahá daleko do času první republiky, nebo ještě před. E15: Jak vnímáte současný stav naší legislativy z hlediska firemní odpovědnosti? Na celé společenské odpovědnosti je podle nás nejcennější dobrovolnost. Firmy dobře vědí, co musejí které zákonné povinnosti pro ně platí. Považujeme tedy svobodu rozhodnout se, co dělat dobrovolně, nad rámec povinností, za klíčovou. Oblast CSR není potřeba nijak regulovat, natož na evropské úrovni. Podobně složitá je i otázka národních strategií CSR zrovna se jedna shodou okolností u nás píše. Národní strategie sama o sobě nic nevyřeší. V Česku jich máme více než 100 a hlavní problém je s jejich naplňováním. A také s tím, že některé strategie mají sloužit jako oslí můstek k možnosti žádat dotační prostředky, vytvářet nové certifikace, vzdělávací kurzy apod. To nepovažujeme za přínosné. Hlavním cílem by mělo zůstat zvýšení zájmu firem a jejich zaměstnanců o dění okolo sebe. Přejděme k některým aktivitám konkrétněji. Asi nejatraktivnější pro čtenáře je umožnění našemu nejúspěšnějšímu handicapovanému sportovci cyklistovi Jiřímu Ježkovi účast na časovce v Tour de France. Mělo to velký úspěch. Jak a proč se zrodil tento nápad? Naše společnost je již řadu let hrdým partnerem Českého paralympijského týmu, právě jsme prodloužili spolupráci na další období. Jak víte, jsme také hrdí partneři olympioniků, ale je v tom trochu rozdíl. Olympionici jsou to nejlepší, co naše republika ve sportu nabízí. A my jsme moc rádi, že můžeme být u toho. V případě paralympioniků je to ale ještě víc jeden každý z nich dokázal, že i zdánlivě nemožné je možné. Podpora paralympioniků je pro nás navíc trochu symboličtější. Zcela v souladu s naší prioritou bezbariérové mobility jsou tihle výjimeční sportovci mobilní i na sportovních kolbištích. E15: Zůstaňme u handicapovaných spoluobčanů. Podporujete také třeba projekt ŠKODAHandy nebo Centrum Paraple Přesně tak. Snažíme se ukázat, že mobilita je pro každého. Třeba projekt ŠKODAHandy realizovaný s partnerským subjektem Car Club je unikátní postižení pracovníci radí jiným postiženým, jak si pořídit automobil, jak se poprat s nezbytnou administrativou Foto Škoda Auto žádosti o státní příspěvek, jak si přestavět auto, získat od nás speciální slevu nebo zajistit výhodné financování. Podporujeme třeba také internetovou platformu a aplikaci Vozejkmap. cz, díky které se mohou postižení při cestování po ČR dozvědět, kde je pro ně potřebná infrastruktura, a sami při svých cestách doplňovat nové informace. E15: Věnujete se i svým starším zaměstnancům máte vlastní program seniority. Potřebují senioři speciální přístup? Snažíme se najít konkrétní opatření pro každou skupinu zaměstnanců. Máme program pro kolegyně zaměřený na co nejlepší skloubení mateřských a rodičovských povinností s prací. Ačkoli je průměrný věk našich zaměstnanců méně než 40 let, máme i ten zmíněný program seniority. Jeho cílem je nabídnout starším kolegům doplňkovou zdravotní péči, pobyty v lázních apod. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás naprosto klíčové. E15: Také je sympatický projekt za každé prodané auto jeden strom Ano, to je takový malý příspěvek v rámci naší environmentální strategie GreenFuture. Od roku 2007 za každý vůz ŠKODA prodaný v ČR vysadíme jeden strom na místech, které navrhují naši zaměstnanci. V letošním roce automobilka spolupracovala s celkem 25 obcemi a veřejně prospěšnými organizacemi. Sedm z nich se akce účastnilo poprvé. Kolik stromů jste již zasadili a kam? Sázíte je sami? Za dobu trvání projektu jsme podpořili výsadbu přes 360 tisíc stromů a letos jich dalších 60 tisíc přibude primárně v regionech, kde ŠKODA AUTO působí. O sazeničky se hlásí obce, neziskovky a další partneři a na samotném sázení se častokrát přímo podílejí naši zaměstnanci. Většina výsadeb probíhá formou dobrovolnických akcí. >pol

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2014 II/III Zakladatelka a nástupkyně. Olga Havlová (uprostřed) a Dana Němcová (vlevo) v době počátků Výboru dobré vůle Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik Fotoarchív VDV Společenská

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ INFORMACE PRO VÁS SPECIÁL INFORMACE O VÁS SPECIÁL STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ Veletrh neziskových organizací NGO Market, největší pravidelné EDITORIAL

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz SVĚT 1/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 5 Neziskovky.cz upravují ceny pro rok 2010 Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz.

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Honza Macháček Občanská společnost a sociální práce 4 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více