společenská odpovědnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společenská odpovědnost"

Transkript

1 společenská odpovědnost 2013

2 II/III editorial Již potřetí předkládáme čtenářům sváteční přílohu, která chce umožnit několika vybraným firmám představit se z hlediska společenské odpovědnosti, respektive CSR (Corporate Social Responsibility). Je potěšující, že stále více firem si uvědomuje důležitost této oblasti, a to i z hlediska byznysu. Dobrá pověst firmy se totiž dnes stává konkurenční výhodou. Je ale důležité, aby se firemní aktivity v CSR dostaly k veřejnosti. Avšak komunikace v tomto směru je stále velmi slabá. Jeden z důvodu je, že v České republice v podstatě neexistuje veřejné očekávání, tedy tlak na firmy, respektive na jejich chování ve společenské odpovědnosti. V zahraničí je firemní angažovanost bedlivě sledována vládou, médii, organizacemi i veřejností. Naštěstí podle dosavadního vývoje lze předpovědět, že se pomalu začíná situace lepšit, alespoň ze strany různých neziskových organizací. Hodně k tomu přispívá ocenění v soutěžích, jako je TOP Odpovědná firma či Národní cena ČR za společenskou odpovědnost nebo nově vzniklá Známka spolehlivosti. Vlastimil Poliačik, editor Foto čtk a neziskovém sektoru, ale také ve veřejné správě. Nakonec i samotné neziskové organizace mohou začít přemýšlet o vlastní společenské odpovědnosti a hledat cesty, jak při vlastním fungování podpořit jiné organizace působící v neziskovém sektoru. Trendem je například odebírání výrobků nebo služeb možností je mnoho od tiskárenských služeb, vytvoření reklamních předmětů přes cateringové služby, dodávku květinové výzdoby až třeba po úklid. Pomoc v orientaci Společenská odpovědnost firem a neziskových organizací je každopádně založena na spolupráci a vzájemné důvěře. Lidé ve firmách mívají obavy, aby si nevybrali nespolehlivého partnera. Neziskový sektor je pro ně navíc často hodně nepřehledný. Velké korporace proto mají svoje vlastní metody, jak si neziskovou organizaci otestovat. Firmy, které tyto možnosti nemají, se obvykle rozhodují na základě dat z internetu nebo dojmu z jednání se zástupci konkrétní organizace. Proto v letošním roce vzniká systém hodnocení, který se zaměří na spolehlivost neziskových organizací v oblasti jejich správy a řízení a hlavně využívání finančních prostředků na naplňování jejich poslání (podrobněji na straně VIII). Firmy a podniky tak budou mít od roku 2015 možnost zjistit, které neziskové organizace takovou značku spolehlivosti získaly. Je to další krok k tomu, aby v budoucnu vznikaly kvalitní projekty a byly efektivně využívány zdroje. CSR má budoucnost Dá se konstatovat, že se společenská odpovědnost etablovala na českém trhu. Je třeba zdůraznit, že to není v mnoha zemích samozřejmost. České firmy a podniky lze považovat ve srovnání se zkušenostmi zahraničních kolegů za aktivní, vstřícné a uvědomělé. Vypadá to tedy, že se můžeme těšit na stále větší sbližování podnikatelského a neziskového, ale i akademického a veřejného sektoru. Výsledky a dopady takové spolupráce mohou přispět k tomu, že se všem lidem v České republice bude žít hodnotněji. Marek Šedivý prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Dominik Duka: Přístup firem k charitě se výrazně zlepšil Principy společenské odpovědnosti používá stále více firem Společenská odpovědnost firem se někdy nesprávně chápe pouze jako pomoc obchodních společností neziskovým organizacím. Nejčastěji formou finančních darů, ale také darováním produktů nebo poskytnutím takzvaných sponzorských příspěvků (reklamní plnění). Pojem společenské odpovědnosti je ale daleko širší. Pohled na společenskou odpovědnost se měnil Společenskou odpovědnost dříve vnímaly jinak i samotné firmy. Původně se velmi striktně oddělovala od podnikatelských zájmů firmy a byla často až paranoidně oddělována od firemního marketingu a public relations. Se společenskou odpovědností byly spojovány aktivity, které firmy mají dělat z dobré vůle, a ideálně způsobem, který firmě nepřináší žádný zisk. Představme si ale, jak takové CSR mohlo být v oblibě vrcholových manažerů, kteří jsou odpovědni za zisky firmy. Naštěstí i v Čechách a na Moravě po čase začala fungovat pravidla selského rozumu, a tak se výklad společenské odpovědnosti významně posunul. Společenská odpovědnost je vnímána jako dobrovolná činnost firmy, která je navázána na strategii firmy a účel jejího podnikání. Důležité je i časové hledisko je funkčním nástrojem k tomu, aby firma byla dlouhodobě prosperující, v neziskovém sektoru bychom řekli dlouhodobě udržitelná, a aby byla pro své okolí nejen dobrým a stabilním sousedem, ale také třeba ceněným zaměstnavatelem. Ani střední a malé firmy už nezůstávají stranou Dnes je běžné, že především nadnárodní korporace, velké firmy a podniky mají vypracovány koncepce, které jsou zaměřeny na budování vztahů firmy jak dovnitř, tak navenek. Vytvářejí programy, do nichž se aktivně zapojují zaměstnanci včetně Pomalu, ale jistě se vize CSR přenáší i na střední a malé podniky vrcholového managementu a členů správních rad a představenstvech, v oblastech od ochrany životního prostředí a sociálních služeb přes zdravotnictví až po řešení společenských problémů. Pomalu, ale jistě se vize společenské odpovědnosti přenáší i na střední a malé podniky. Ty obvykle nedisponují takovými zdroji, aby si mohly dovolit sofistikovanou propracovanou strategii společenské odpovědnosti. To ale není na škodu věci. Objevují se již případy, kdy si majitelé nebo manažeři středních a malých podniků přínosy společenské odpovědnosti pro firmu a její okolí uvědomují a často intuitivně na ní začnou pracovat. CSR jako partnerství Neziskové organizace mají dvě možnosti, jak ke společenské odpovědnosti firem přistoupit. Buď zůstanou organizacemi, které čekají s nataženou rukou a žádají firmy o podporu, anebo chtějí být pro firmy a podniky partnery, kteří společně pracují na řešení problémů kolem nich a zároveň posilují vlastní organizace, aby existovaly i za pět nebo deset let. Společenskou odpovědnost firem dnešní doby lze charakterizovat pojmy, jako je smysluplná spolupráce a angažovanost lidí ve firmě i kolem ní. Neziskovým organizacím se díky novým trendům otevírá možnost přicházet s projekty, které budou naplňovat jejich poslání a zároveň i cíle firem, ať už velkých, středních nebo malých. Společenská odpovědnost stále častěji rezonuje nejen v byznyse Jsme malá země, jsme malá církev, takže až když se dáme dohromady, tak něco můžeme viditelně dokázat, říká v rozhovoru Jeho Eminence kardinál Dominik Duka. E15: Dva tisíce let je to v Evropě především církev, která se víceméně snaží pomáhat potřebným. Mohl byste stručně přiblížit cestu charity? Už v prvokřesťanských obcích se vytváří něco jako fondy, které vznikají ze sbírek a z kterých křesťané podporovali druhé. Při každé bohoslužbě byla nejprve společná večeře agapé, kam přinášeli lidé, co měli. Kdo neměl, nedonesl nic, kdo měl hodně, donesl vícero. I tehdy jako vždycky s tím byly určité problémy. Takže byla zavedena služba jáhnů, diákonů, kteří měli za úkol obstarávat potřebné. Klasickým příkladem je pak církev během pronásledování v Římě. Výraznou postavou jáhenské služby je například jáhen Vavřinec, který když měl odevzdat celý majetek církve, shromáždil co nejvíc chudých, potřebných a majetek rozdal. Prefektovi pak ukázal chudé a řekl, toto je majetek církve. Prefekt místo kořisti měl před sebou římskou chudinu. E15: Kdy mimo bezprostřední pomoc chudým přicházejí, řečeno dnešním jazykem, i sociální programy? Po pádu Římské říše se vytváří společnost, kde vrstvu úředníků znalých číst a psát již zastoupili kněží. Proto slovo klerik v angličtině znamená úředník a ne osobu duchovní. Jáhenská služba se tak měla možnost rozvinout do několika podob. Takže mimo bezprostředně charitativní oblasti zahrnovala celou sociálně vzdělávací oblast. Pak přicházejí velké reformy Karla Velikého. Zakládají se pro chlapce bezplatné školy ve farních sítích. Dále při klášterech vznikají takzvané špitály, což bychom dnes mohli chápat jako něco mezi hotelem, LDN a nemocnicí. Z nich se později vytvářejí do jisté míry specializovaná pracoviště. E15: To už je novodobá historie? Největší rozvoj odborné pomoci přichází v devatenáctém století v rámci industrializace. Ale ještě bych připomněl, že existovala povinnost pomoci už na základě křtu. Kmotr v okamžiku, když se stalo něco rodičům, přebíral odpovědnost Foto E15 Vlastimil Poliačik 3x za své svěřence. Proto jich neměl mít hodně, na to byly předpisy. Farní obec zase zajišťovala život potřebných lidí, z toho se v rámci monarchie vyvíjejí takzvané domovské obce. V obci byla zařízení, která známe pod pojmem pastouška, to znamená, že tam bezdomovec nalezl ubytování a stravu, ale pokud byl schopen, tak měl povinnost pomáhat, většinou pást dobytek. >>> pokračování na str. V

3 IV/V Výjimečná budoucnost očima Kimberly-Clark Professional* Myslím, že by to mohlo být inspirativní i dnes. Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věří, že trvalá udržitelnost je zásadní pro jakékoli podnikání. To je také důvod, proč se snaží vytvořit výjimečnou koncepci trvale udržitelného rozvoje. Můžete se spolehnout, že zakoupením výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nejenom zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, ale podpoříte trvale udržitelnější svět. Marketingová manažerka KIM- BERLY-CLARK PROFESSIONAL* pro centrální Evropu Dora Doczi říká: Používání principů LEAN (zeštíhlení výroby) může společnostem pomoci snížit plýtvání, zvýšit efektivitu a zároveň zlepšit bezpečnost práce. Podporování efektivního využívání zdrojů a omezování plýtvání jsou v dnešní době klíčové prvky udržitelného rozvoje podnikání. Jakým způsobem společnost KIM- BERLY-CLARK PROFESSIONAL* podporuje tyto principy trvale udržitelného rozvoje? Zaměření na člověka: Poskytujeme nástroje potřebné k menšímu šíření bakterií, které způsobují onemocnění. Zaměření na přírodní zdroje: Přírodní zdroje jsou omezené, a proto se neustále snažíme o snížení dopadu na životní prostředí v každé fázi životního cyklu výrobku od návrhu až po konečnou likvidaci. Zaměření na efektivitu zákazníka: Usilujeme o lepší pohodlí všech, kdo používají naše výrobky, a snížení množství produktu potřebného pro daný úkol. Tím pomáháme zlepšit ekonomiku vašeho podniku. Je zřejmé, že v dnešním vysoce konkurenčním prostředí je nutné zaměřovat se nikoli na výrobky jako takové, ale na jejich koncové uživatele. Z toho důvodu se snažíme nabídnout našim zákazníků nejen kvalitní produkty, jejichž výroba je podmíněna dodržováním nejvyšších ekologických standardů, ale i služby, jež jim pomohou s řešením jejich specifických problémů v oblasti hygieny, bezpečnosti práce nebo péče o zdraví zaměstnanců, doplňuje marketingová manažerka KIMBERLY- CLARK PROFESSIONAL* pro Centrální Evropu Dora Doczi. Společnost KIMBERLY-CLARK PRO- FESSIONAL* nabízí svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti snižování nákladů výroby a zlepšování hygienického zázemí firmy. Tyto dva projekty jsou nazvány Efektivní pracoviště* a Zdravé pracoviště*. Ač se jedná o dva různé projekty, jejich princip je shodný: zjistit potřebu či hlavní problém u zákazníka, navrhnout jeho řešení a se souhlasem zákazníka jej aplikovat. Používáním řešení společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* se omezí nejen plýtvání a míra nemocnosti zaměstnanců, ale zároveň je světu dán jasný signál, že společnosti záleží nejen na budoucnosti firmy, ale i budoucnosti celé planety. Společenská odpovědnost Plzeňského Prazdroje na udržitelnost podnikání a odkaz budoucím Důraz generacím je pro nás samozřejmostí a bude i nadále jednou z našich priorit, říká Drahomíra Mandíková. Co vám v poslední době udělalo největší radost? V tomto předvánočním období mě velice potěšilo zapojení našich spotřebitelů a příznivců do různých charitativních aktivit Prazdroje. Připravili jsme vánoční dražbu 10 unikátních lahví Pilsner Urquell od Larse Kempera, která Kontu Paraple vynesla přes půl milionu korun. Částku korun Paraple využije na dovybavení rehabilitačními, léčebnými, kompenzačními a sportovními pomůckami pro lidi s poškozenou míchou. Kromě dobrého pocitu si 10 příznivců plzeňského piva odneslo na památku unikátní lahev z limitované edice. V prosinci jsme také úspěšně uzavřeli již 12. ročník charitativního programu Prazdroj lidem, který podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů neziskových organizací v regionech našich pivovarů. Výběr projektů přitom svými hlasy přímo ovlivňují obyvatelé těchto regionů. Za 12 let působení programu jsme podpořili 362 projektů celkovou částkou přesahující 80 milionů korun. A jak si vedl Prazdroj v uplynulém roce v oblasti trvale udržitelného rozvoje? Za celý rok zlepšil Plzeňský Prazdroj Drahomíra Mandíková ředitelka firemních vztahů a komunikace své výsledky na poli firemní odpovědnosti ve všech sledovaných parametrech. K těm klíčovým již tradičně patřila podpora odpovědné konzumace alkoholu a vztah k životnímu prostředí. Pokračovali jsme v úsporách energií, snižování emisí či recyklaci odpadu. Mezi vůbec největší úspěchy patří oblast spotřeby vody. V nošovickém pivovaru Radegast se nám podařilo snížit spotřebu vody pod 3 hl na 1 hl vyrobeného piva, což je hodnota absolutní světové úrovně. Jaké jsou vyhlídky do dalšího roku, co chystáte v oblasti korporátní odpovědnosti? Důraz na udržitelnost podnikání a odkaz budoucím generacím je pro nás samozřejmostí a bude i nadále jednou z našich priorit. Budeme rozvíjet aktivity v oblasti podpory komunit či ochrany životního Dora Doczi marketingová manažerka pro centrální Evropu prostředí tak, abychom naplnili naše dobrovolné veřejné závazky v oblasti spotřeby vody a energií. Dalším tématem, kterému se chceme dál věnovat, je podpora diverzity rovných příležitostí pro muže i ženy a prorodinné politiky. Prioritou pro nás zůstává i oblast odpovědné konzumace alkoholu, v níž například společně s městem Plzeň a Centrem protidrogové prevence a terapie pracujeme na rozšíření ojedinělé iniciativy s názvem Respektuj 18, která se zaměřuje na prevenci prodeje alkoholu nezletilým. Osobně se raduji také z toho, že se stále více zaměstnanců několikrát do roka aktivně zapojuje do firemního dobrovolnictví. Tato iniciativa, která v první řadě vychází z osobního přesvědčení našich lidí, mne upřímně těší. Věřím totiž, že lidská solidarita hraje velice důležitou roli v každém úspěšném podnikání. E15: Kdy se v oblasti sociální prosazují i ženy? V době největší industrializace. Jsou to mladé ženy, dívky a někteří kněží, kteří založili různé kongregace největší ženské hnutí v dějinách. Začínají působit ve zdravotní, sociální péči a ve školství. Ve školství se nám to dnes už ztratilo, ale v nemocnici se ani za komunismu neříkalo soudružko, ale sestřičko. Řádové sestry pracovaly v nemocnicích, které většinou nebyly jejich majetkem, ale byly jejich součástí, měly tam ubytování, stravu jedly stejnou jako nemocní a dostávaly takzvané ošatné. Nepracovaly za mzdu. Proto to města a okresy velmi podporovaly. A byla jich opravdu armáda. Do roku 1950 u nás dosahoval počet sester deset až dvanáct tisíc. A nejenže pracovaly v nemocnicích, ale chodily ošetřovat také po domácnostech. V podstatě tyto sestry, někdy se jim říká jeptišky, ale není to přesné, vyšlapaly cestičku ženám do veřejného života. E15: Sestry pracovaly v nemocnicích, i když v mnohem menším počtu, i za komunistů. Sestry tehdy pomáhaly, ale byly umístěny do ústavů pro hendikepované či retardované děti nebo pro seniory, kde je náročnější péče. Aby takoví lidé nenarušovali vizi socialistického člověka, byly tyto ústavy přesunuty do pohraničí. E15: Přišel rok Abychom po roce 1990 obnovili síť charity, museli jsme přijmout pomoc. Největší přišla z Německé spolkové republiky. Pomohli nám snad ve všech oblastech, podíleli se jak přímo na některých projektech, tak například na vybavování kanceláří. Umožnili i vzdělávání lidí působících v této oblasti, tak vznikla vyšší odborná škola pro charitativní práci. Ale nebyli sami, tenkrát přicházela pomoc i z jiných zahraničních charit, například z Francie, USA Současně je ovšem třeba říci, že Charita vyrostla odspodu, mnohdy z výborů křesťanské pomoci, které vznikly na pomoc zemětřesení v Arménii a na základě skupin dobrovolníků ve farnostech, které začaly spontánně pomáhat po amnestii v roce Šlo o hnutí katolických laiků podporované církevními představiteli. E15: Jak k tomu přistupoval tehdejší stát? Výhoda byla, že se naše charity zaměřily na oblasti, které u nás nebyly pokryty. Tak například projekt hospiců. První hospic v České republice byl vybudován v Červeném Kostelci a stal se pilotním pracovištěm pro zakládání hospiců v postkomunistických zemích. Konkrétně při vzniku tohoto hospice pomáhala anglická charita. E15: Jaký je rozdíl mezi nemocnicí, která se věnuje této oblasti, a hospicem? Hospic je především zařízení, kam přichází člověk v nevyléčitelné fázi své nemoci. Není zde tedy léčen jako v nemocnici, ale důraz je kladen na to, aby netrpěl, aby si uspořádal svůj život a srovnal se se svými blízkými. V hospici působí velké množství dobrovolných pracovníků. Ti přicházejí, aby s pacienty mluvili, četli jim a pomohli s různými každodenními maličkostmi nebo dokonce byli nápomocni při posledním doprovázení, když umírají. Je to určitá rarita těchto našich zařízení. Ale hospice nejsou zdaleka naše jediná aktivita. E15: Například? Například pro lidi, kteří ztratili někoho blízkého, bylo vybudováno relaxační nebo spíš stabilizační zařízení ve Špindlerově Mlýně, kde tito lidé nějaký čas pobudou. Nebo dalším pilotním pracovištěm je Domov svatého Josefa pro pacienty s roztroušenou sklerózou, který je v Žirči u Dvora Králového. Ten vznikl ve spolupráci s krajem. E15: Předpokládám, že se angažujete i v zahraničí. Ano. A charity se angažují nejen v době katastrofy, jako například nejnověji na Filipínách kdy charitativní sbírka vynesla během krátké doby přes šest milionů korun ale trvale. Pro ilustraci, pražská diecéze provozuje nemocniční zařízení v Ugandě. Do toho můžeme zahrnout úspěšný program Adopce na dálku organizovaný ve spolupráci s charitami a diecézemi v Indii, Africe a Latinské Americe. Tisíce rodičů od nás takto na dálku adoptovali děti. Musím se teď smát, protože se objevily zprávy o mém otcovství. Tak ano, musím se přiznat, mám adoptivního syna, který je po patnácti letech dokonce v kněžském semináři. Jinak dnes pomáháme stavět školy a ústav pro učitele. Těch projektů je víc. Účastníme se různých projektů, spolupracujeme s ministerstvem zahraničí. E15: Váš adoptivní syn je odkud? Kdo vybírá děti na dálkovou adopci? Je z města Belgaum ze země Karnataka v Indii. Posílám mu teď k Vánocům dárek. U pomoci v Indii je důležité, aby se adopce přidělila dětem z nejnižších kast, nejen proto, že jsou nejchudší, ale i proto, že v ten moment si ostatní řeknou i naše dítě bude chodit do školy, koneckonců my na to máme. A nepomáháme třeba v Indii jen tomu, kdo je katolík, ale každému, kdo to potřebuje. E15: Z druhé strany. Pomáhají vám nečlenové církve? Konkrétně tato oblast je ukázkou, že je možné pracovat napříč společností. Těchto projektů se účastní mnoho sympatizantů, zdaleka to nejsou pouze katolíci. A mnozí z nich jdou přímo do nemocnic pomáhat. Po devadesátém roce jsme v podstatě neměli mezi řeholnicemi dorost. Vlastně se musely spíš starat o vlastní pacientky. >>> pokračování na str. VII

4 VI/VII Společenská odpovědnost způsob, kterým podnikáme Společnost ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost, proto i klíčové oblasti souvisí s naším podnikáním: důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie, aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací a prostřednictvím neziskových organizací pomáháme okolní společnosti. Tématem našeho firemního dárcovství je integrace. Dlouhodobě podporujeme začlenění dětí i dospělých s fyzickým nebo mentálním hendikepem do společnosti. Snažíme se jim pomáhat nejen finančními a hmotnými dary, ale i darováním času našich zaměstnanců. Jedním z našich dlouhodobých partnerů z řad neziskových organizací je i brněnské sdružení Domov pro mne, jehož posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Plán A Etický a ekologický program MARKS & SPENCER Vroce 2007 se zrodil náš Plán A program na podporu udržitelného rozvoje obsahující 100 závazků v pěti klíčových oblastech: Klimatické změny, Nakládání s odpady, Suroviny, Zdraví a Férové partnerství. V roce 2010 jsme jej rozšířili na současných 180 bodů a zavázali jsme se všechny s pomocí našich zákazníků a dodavatelů splnit do roku Hlavním cílem je stát se do tohoto roku nejvíce udržitelným řetězcem na celém světě protože věříme, že toto je jediná správná cesta obchodu, a protože není žádný plán B. Mezi body Plánu A patří například neutrální uhlíková stopa, zvýšení energetické účinnosti, snížení produkce odpadu a docílení nulového S domovem spolupracujeme od roku 2009, kdy sdružení zvítězilo v soutěži Moje volba. Zaměstnanci zavážení na skládky, snížení plýtvání jídlem, recyklace oblečení a ramínek, čerpání z udržitelných zdrojů (od bavlny po rybolov), kvalitní krmiva pro zvířata z chovů na maso a mléko, podpora malých pěstitelů, podpora Fairtrade partnerství a produktů nebo třeba zlepšení životního stylu a stravovacích návyků našich zákazníků. Postavili jsme dětský koutek na onkologickém oddělení fakultní polikliniky VFN Letos na jaře se nám díky příspěvkům od našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců podařilo vybrat prostředky na stavbu dětského koutku na onkologickém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Celý projekt probíhal ve spolupráci s neziskovou organizací Dialog Jessenius. Koutek jsme otevřeli v listopadu, odkdy usnadňuje onkologickým pacientkám situaci. Magdaléna Boušková CSR manažerka ABB ABB měli možnost nominovat a posléze zvolit svými hlasy organizaci, kterou bude naše společnost dlouhodobě podporovat. Kromě pravidelné finanční podpory však pomáháme domovu i nefinančními různými dary nebo naši zaměstnanci asistují při různých akcích. Například při noční šifrovací hře pro vozíčkáře s názvem Temno. Společně tam luští šifry, které jsou rozmístěny po různých brněnských zákoutích. Nebo při tradičním pikniku pro klienty domova, během kterého společně hrají turnaje v pétanque a boccie nebo si jen povídají na dece a hrají deskové hry. Dobrovolníci z ABB také pomáhali například při Helena Vyhnánková PR & Marketing manažerka Postarají se tu o jejich děti, zatímco budou podstupovat chemoterapii. Nově spolupracujeme s UNICEF za pohlednice od dětí jsme darovali peníze na jejich vzdělávací projekty M&S Czech Republic se v srpnu připojil k dalším více než 50 světovým prodejnám, aby se nám společně podařilo vybrat celkem jeden milion dolarů pro UNICEF během prvního roku partnerství. V říjnu proto proběhla v prodejně na Černém Mostě kampaň Až vyrostu děti sem mohly přijít namalovat pohlednici o své představě budoucnosti. Za každou pohlednici pak M&S daroval UNICEF jeden dolar na projekty zajišťující vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu. pořádání festivalu u příležitosti výročí sdružení. Tyto společné akce mají dvojí přidanou hodnotu lidé s postižením získávají pomocnou ruku nových přátel a zaměstnanci mají možnost poznat, co všechno lidé s postižením dokážou. Dochází tak k opravdovému sblížení světů, které jsou si často mnohem podobnější, než si na první pohled myslíme. ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Pomáhala a spolupracovala s námi tehdy ale řada lidí, kteří nebyli takříkajíc praktikující křesťané nebo katolíci, ale měli a mají hluboký vztah k humanitě. Jsme malá země, jsme malá církev, tak až když se dáme dohromady, teprve pak něco můžeme viditelně dokázat. Když se debatuje o tom, jaké je postavení církve ve státě, je třeba si uvědomit, že my nepovažujeme stát za nepřítele a ani stát nás nepovažuje za nepřítele. E15: Kolik lidí dnes pracuje ve vaší charitě? Z charity vyrostla instituce, která je téměř dvojnásobná než bohoslužebná síť církve. Katolická církev má necelé čtyři tisíce zaměstnanců. Charita jich má sedm tisíc, k tomu několik tisíc dobrovolníků, bez kterých by nemohla fungovat. Jsou to lidé s elánem a nápady a je potěšující, že to neustupuje, že to nestagnuje, naopak. Mimochodem naše charita patří mezi deset nejlepších charit na světě. Musíme to ale počítat v relacích na náš plat. Jinak největší je charita v USA a po ní v Německu, ta je motorem. E15: Jaká je struktura Charity? Má osm diecézních charit a v jejich rámci jsou potom oblastní nebo farní charity. Do rámce Charity patří také Řeckokatolická charita. Charita ČR plní zastřešující funkci, je partnerem vůči státním institucím a vůči zahraničí, současně plní metodickou a koordinační funkci vůči celé charitní síti. Řídí velké společné projekty, jako je například celostátní Tříkrálová sbírka. Ta je vůbec největší dobrovolnickou akcí v celé zemi, každoročně se jí účastní téměř padesát tisíc dobrovolníků, většinou dětí, které koledují pro ty, kteří si sami pomoci nedokážou. Charita ČR řídí také velké společné projekty do zahraničí, například pomoc pro již zmíněné Filipíny, ale také Charita Česká republika rozvojovou pomoc například na Haiti, v Indonésii a v Mongolsku. je nezisková organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím více než 300 místních Charit na území celé ČR. Je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve. Ve své práci vychází z křesťanských principů, ke svým klientům se snaží přistupovat individuálně a s respektem k jejich potřebám. Každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku a pořádá řadu dalších kampaní, například v rámci podzimních Dnů Charity. Díky E15: Spolupracují s vámi firmy? Z počátku i pro velké firmy byla otázka charity nezajímavá. Zajímal je spíše sponzoring, nejlépe sportovní. Jednou jsme byli na charitativním koncertu v Pardubicích, bylo to za přítomnosti prezidenta Klause. Tehdy přišel zástupce jedné společnosti a přinesl šek na padesát tisíc. A já jsem se obrátil na Klause a říkám nezapomněli tam jednu nulu? Nebo dvě? Načež pan prezident odpověděl, že si to také myslí, ale že mám být rád, protože to je poprvé, kdy se velké podniky zapojily do pomoci druhým. Ale musím říci, že se to už výrazně zlepšilo. Tady bych rád připomenul, že dlouhodobým partnerem Charity ČR je Nadace České spořitelny. Ta dlouhodobě a cíleně finančně podporuje vybrané projekty Charity pro seniory a pro mládež z vyloučených lokalit, výrazně přispívá na režii Tříkrálové sbírky a na mediální aktivity Charity. E15: O novém papeži Františkovi se mluví právě jako o člověku, který ze své zkušenosti zná potřeby těch nejchudších a tato oblast je pro něj důležitá. Povězte, jak jej vnímáte vy? Jen pro zajímavost. Celá oblast, které dnes říkáme sociální nauka církve, se vlastně tak trochu zrodila v naší zemi. Ze známého setkání v Boru u Tachova byly vypracovány takzvané Borské teze. Ty měly podle některých názorů vliv na vznik sociální encykliky Rerum novarum papeže Lva XIII. Ale k Františkovi. Když byl svět rozdělen na Východ a Západ, tak se členství v sítích Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě. Charita navazuje na svou bohatou činnost za první republiky. Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. zápasilo o vliv v Africe, Asii i Latinské Americe. Jak padla železná opona, přestal být o tento svět zájem. Ekonomicko-politickou parketu v těchto světadílech obsadili Číňané a chovají se jak v dobách divokého kolonialismu. A nový papež pochází právě z této oblasti, z Argentiny. Tato země, kdysi ekonomický motor Latinské Ameriky, již prodělala dvakrát bankrot. A papež chce, aby se bohatší svět znovu zaměřil na tyto oblasti. E15: Vidíte naději, že se to Františkovi podaří? Vidím. Už přes jeho charisma. Víte, na jižní polokouli má církev významné postavení. A nový globalizovaný svět se bude rodit právě tam. Ne v Evropě. Já miluji Evropu. Nechci, aby ztratila svou pozici. A tak se asi budeme muset víc snažit. E15: Vánoční čas je období, kdy jsme k lidem potřebným asi nejpřístupnější. Citově nejvypjatější. Není to ale krátká doba? On je to takový motor. O Vánocích si člověk uvědomí, že by se mohl chovat někdy jinak. Každý z nás včetně mne. To uvědomění si lidí potřebných je důležité. Jednoduše řečeno, sytý hladovému nevěří. Nejde například u bezdomovců jen o to poskytnout jim jídlo, ale poznat, proč se stal bezdomovcem, a přemýšlet o tom, jak je vrátit zpět do života a rodiny a jak zabránit, aby lidé často bez možnosti obrany zůstali bez prostředků. Na to charita nestačí. Na to je potřeba ještě o něco víc. E15: Takže se nakopnout o Vánocích na celý rok Je to obehrávané, ale proč to neříci. Byl bych rád, aby atmosféra Vánoc panovala po celý rok. Vlastimil Poliačik

5 VIII/IX CSR aktivity Císař, Češka, Smutný Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se během dvacetileté advokátní praxe etablovala v domácím i mezinárodním prostředí a získala jméno stabilní a nezávislé kanceláře, která si dlouhodobě zakládá na vysoké interní kultuře. Díky širokému spektru profesionálně poskytovaných služeb dokázala uspět na poli obchodního a občanského práva a práva veřejného investování. Advokátní kancelář se o tento úspěch Pavel Smutný společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ Neziskové organizace budou moci už v příštím roce zažádat o značku spolehlivosti. Podmínkou jejího udělení bude nezávislé hodnocení, které posoudí, jak je organizace řízena, zda naplňuje své poslání a především jak hospodaří se získanými prostředky. Veřejnost včetně firemních dárců si tak bude moci prostřednictvím webových stránek zjistit, které organizace známku získaly a kde mohou mít důvěru, že jejich peníze budou využity účelně. Známku spolehlivosti v České republice připravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ve spolupráci s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Ta sdružuje subjekty, které provádějí hodnocení spolehlivosti v patnácti zemích světa, například ve Švýcarsku, Německu, Švédsku, USA nebo Kanadě. Správní rada ICFO zasedá právě v těchto dnech v Praze. dělí a aktivně se věnuje propojování právní praxe s kulturním kontextem. O tuto dimenzi pečuje nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, u jehož vzniku v roce 2009 stála. Dala tak vzniknout původnímu českému subjektu, který podporuje umělecké projekty formující minulé a budoucí národní kulturní dědictví a současně tvoří diskuzní platformu pro dialog na společensko-kulturní témata. Za pět let své existence se nadační fond stal spolupořadatelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, partnerem Národního divadla a dokázal podpořit řadu exkluzivních uměleckých projektů. Tyto aktivity v oblasti rozvoje a podpory národního dědictví vynesly advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný v roce 2013 titul Právnická firma roku v kategorii Společenská odpovědnost firem. Známka spolehlivosti V praxi bude muset nezisková organizace splnit základní vstupní kritéria, jako například hranice pro minimální příjem od soukromých dárců nebo zveřejňování výroční zprávy. Poté bude hodnocena na základě dodaných podkladů i osobní návštěvy hodnotitelů. Na základě zpracovaného posudku bude o udělení známky rozhodovat nezávislý orgán složený ze zástupců podnikatelského a akademického sektoru, veřejné správy, auditorských společností a médií. Systém hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR je součástí projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do konce letošního roku vznikne první verze metodiky, v příštím roce proběhne testování ve 20 neziskových organizacích, které se do projektu dobrovolně zapojily. Pak bude značka spolehlivosti k dispozici dalším organizacím. >sed Charitativní projekty vydavatelství Mladá fronta Pavlína Míčová PR manažerka V říjnu 2013 vyvrcholila v časopise Moje psychologie akce Měsíc v růžové, která byla zaměřena na prevenci rakoviny prsu. Časopis Moje psychologie věnoval celé říjnové Růžové číslo boji proti rakovině prsu a 10 procent z inzertních příjmů z tohoto vydání poskytl nadaci Mamma HELP. Tým časopisu Moje psychologie předal sdružení Mamma HELP finanční šek v hodnotě 170 tisíc korun. V rámci Interního charitativního projektu v roce 2013 jsme finančně podpořili děti s tělesnými hendikepy. Občanské sdružení pro hipoterapii Caballinus provádí terapii nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním. K tomuto záměru jsme připravili speciální aktivity jako například charitativní prodej knih. Zaměstnanci, kteří si zakoupili knihu z produkce našeho vydavatelství, pomohli zakoupením knih těmto hendikepovaným dětem. Vydavatelství Mladá fronta pravidelně poskytuje bezplatný inzertní prostor mnoha charitativním projektům. Letos vydavatelství Mladá fronta významně podpořilo také akci Světluška organizovanou Českým rozhlasem a akci Pomáhej (s) humorem organizovanou Kontem BARIÉRY. Motivace firem k firemní angažovanosti Pro firemní dárcovství lze vymezit tři základní přístupy s ohledem na motivace firem a uznávané způsoby jejich angažovanosti. Je zcela běžné, že firmy podle svého zaměření adekvátně kombinuji všechny tyto způsoby. Pak odpovídají základní oblasti projektů firem, které mezinárodně definuje London Benchmarking Group (LBG) Schéma motivací a odpovídající podpora dle LBG Přímý komerční benefit Posílení brandu, zvýšení prodeje, snížení nákladů Komerční iniciativy > cause related marketing > univerzitní výzkum pro firmu Zájem firem v klíčových oblastech (win-win) Zdravá, prosperující společnost, ve které podniká Investice do společnosti a komunity > podpora vzdělávání > prevence kriminality > regenerace krajiny Morální odpovědnost Podpora potřebných Charitativní dary Dobročinná podpora > humanitární pomoc > matchingové fondy > firemní nadace Společnost ŠKODA AUTO není v České republice jen velmi významným hráčem na poli obchodu, ale i v oblasti CSR. Společenskou odpovědnost ve své podstatě zaměřujeme hodně lokálně, tam lze dosáhnout největšího dopadu, říká Michal Kadera, který je ve společnosti vedoucím vnějších vztahů. E15: Ve kterých oblastech se z hlediska společenské aktivity angažujete? V nedávné době jsme se pokusili naši strategii ještě lépe zacílit. Za hlavní globální priority jsme si vytyčili dopravní bezpečnost, podporu technického vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a podporu znevýhodněných dětí. Na regionální úrovni pak klademe důraz na kvalitní péči o zaměstnance a spolupráci s regionem. Stranou nezůstává ani ochrana životního prostředí, která jde po boku CSR jako samostatná strategie GreenFuture koncept udržitelnosti je zaměřen na snižování celkového dopadu společnosti i jejích produktů na životní prostředí. E15: Jste součástí velké nadnárodní korporace. Jak se v tak velké a složité společnosti organizují aktivity v oblasti CSR? Společenská odpovědnost je ve své podstatě zaměřena hodně lokálně, tam lze dosáhnout největšího dopadu. Aktivity v oblasti CSR jsou tedy do velké míry na nás. Být součástí koncernu Volkswagen s sebou ale přináší velkou výhodu v podobě nevyčerpatelné inspirace každoročně se setkáváme v rámci Global CSR Meeting a načerpáme velkou inspiraci. Je poučné sledovat, jak se s podobnými výzvami potýkají kolegové v Německu, Číně, Mexiku nebo Jihoafrické republice. Podílíme se také na koncernové zprávě o udržitelném rozvoji. E15: Tak to budete určitě s to srovnat prostředí pro aktivity CSR v České republice se zahraničím. Michal Kadera: Na celé společenské odpovědnosti je nejcennější dobrovolnost Ano, takovému srovnání se nevyhneme. Podle průzkumu Českého národního panelu si Češi myslí, že prostředí je u nás výrazně horší. S tím bych ale rozhodně nesouhlasil. Řada našich firem totiž realizuje celou řadu odpovědných aktivit, aniž by měly vůbec potřebu je nějak pojmenovávat. Prostě to tak cítí, jsou přesvědčeni, že to je tak správně. Tradice odpovědného chování u nás sahá daleko do času první republiky, nebo ještě před. E15: Jak vnímáte současný stav naší legislativy z hlediska firemní odpovědnosti? Na celé společenské odpovědnosti je podle nás nejcennější dobrovolnost. Firmy dobře vědí, co musejí které zákonné povinnosti pro ně platí. Považujeme tedy svobodu rozhodnout se, co dělat dobrovolně, nad rámec povinností, za klíčovou. Oblast CSR není potřeba nijak regulovat, natož na evropské úrovni. Podobně složitá je i otázka národních strategií CSR zrovna se jedna shodou okolností u nás píše. Národní strategie sama o sobě nic nevyřeší. V Česku jich máme více než 100 a hlavní problém je s jejich naplňováním. A také s tím, že některé strategie mají sloužit jako oslí můstek k možnosti žádat dotační prostředky, vytvářet nové certifikace, vzdělávací kurzy apod. To nepovažujeme za přínosné. Hlavním cílem by mělo zůstat zvýšení zájmu firem a jejich zaměstnanců o dění okolo sebe. Přejděme k některým aktivitám konkrétněji. Asi nejatraktivnější pro čtenáře je umožnění našemu nejúspěšnějšímu handicapovanému sportovci cyklistovi Jiřímu Ježkovi účast na časovce v Tour de France. Mělo to velký úspěch. Jak a proč se zrodil tento nápad? Naše společnost je již řadu let hrdým partnerem Českého paralympijského týmu, právě jsme prodloužili spolupráci na další období. Jak víte, jsme také hrdí partneři olympioniků, ale je v tom trochu rozdíl. Olympionici jsou to nejlepší, co naše republika ve sportu nabízí. A my jsme moc rádi, že můžeme být u toho. V případě paralympioniků je to ale ještě víc jeden každý z nich dokázal, že i zdánlivě nemožné je možné. Podpora paralympioniků je pro nás navíc trochu symboličtější. Zcela v souladu s naší prioritou bezbariérové mobility jsou tihle výjimeční sportovci mobilní i na sportovních kolbištích. E15: Zůstaňme u handicapovaných spoluobčanů. Podporujete také třeba projekt ŠKODAHandy nebo Centrum Paraple Přesně tak. Snažíme se ukázat, že mobilita je pro každého. Třeba projekt ŠKODAHandy realizovaný s partnerským subjektem Car Club je unikátní postižení pracovníci radí jiným postiženým, jak si pořídit automobil, jak se poprat s nezbytnou administrativou Foto Škoda Auto žádosti o státní příspěvek, jak si přestavět auto, získat od nás speciální slevu nebo zajistit výhodné financování. Podporujeme třeba také internetovou platformu a aplikaci Vozejkmap. cz, díky které se mohou postižení při cestování po ČR dozvědět, kde je pro ně potřebná infrastruktura, a sami při svých cestách doplňovat nové informace. E15: Věnujete se i svým starším zaměstnancům máte vlastní program seniority. Potřebují senioři speciální přístup? Snažíme se najít konkrétní opatření pro každou skupinu zaměstnanců. Máme program pro kolegyně zaměřený na co nejlepší skloubení mateřských a rodičovských povinností s prací. Ačkoli je průměrný věk našich zaměstnanců méně než 40 let, máme i ten zmíněný program seniority. Jeho cílem je nabídnout starším kolegům doplňkovou zdravotní péči, pobyty v lázních apod. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás naprosto klíčové. E15: Také je sympatický projekt za každé prodané auto jeden strom Ano, to je takový malý příspěvek v rámci naší environmentální strategie GreenFuture. Od roku 2007 za každý vůz ŠKODA prodaný v ČR vysadíme jeden strom na místech, které navrhují naši zaměstnanci. V letošním roce automobilka spolupracovala s celkem 25 obcemi a veřejně prospěšnými organizacemi. Sedm z nich se akce účastnilo poprvé. Kolik stromů jste již zasadili a kam? Sázíte je sami? Za dobu trvání projektu jsme podpořili výsadbu přes 360 tisíc stromů a letos jich dalších 60 tisíc přibude primárně v regionech, kde ŠKODA AUTO působí. O sazeničky se hlásí obce, neziskovky a další partneři a na samotném sázení se častokrát přímo podílejí naši zaměstnanci. Většina výsadeb probíhá formou dobrovolnických akcí. >pol

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Profil společnosti Současná společnost Pivovary Staropramen s.r.o. vznikla 1. 2. 2013 v důsledku fúze společností Pivovary Staropramen a.s. a společnosti Molson Coors Czech s.r.o., na kterou přešlo jmění

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více