Horizont Invest. Rozhodnutí, které vynáší. Investiční program životního cyklu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horizont Invest. Rozhodnutí, které vynáší. Investiční program životního cyklu"

Transkript

1 Rozhodnutí, které vynáší Myslete na svoji budoucnost i na budoucnost svých dětí již nyní. Vytvářejte si finanční rezervu pravidelnými investicemi do vybraných fondů špičkových investičních manažerů. Investiční program Horizont Invest Vám přináší: výběr ze tří investičních strategií dle Vašich potřeb postupné snižování rizikového profilu portfolia a tím zamykání dosažených zisků s blížícím se koncem programu možnost jednorázových i pravidelných vkladů do regionálně rozloženého portfolia špičkových fondů možnost pojištění Vašeho života i zdraví pro případy nepředvídaných událostí možnost kombinace hypotéčního úvěru a programu Horizont Invest Horizont Invest Investiční program životního cyklu Tato Smlouva podléhá obchodním podmínkám platným od Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, IČO: Tel.: , Bezplatná linka: , Fax: ,

2 Rozhodnutí, které vynáší O společnosti Conseq Investment Management, a.s. Kořeny společnosti Conseq Investment Management sahají do roku 1994, kdy vznikla společnost Conseq Finance. Ta se ve svých počátcích specializovala na obchodování s dluhopisy, později rozšířila spektrum svých činností o obchodování s akciemi, oblast firemních financí a asset management, a v letech byla největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v České republice z pohledu obratu obchodů s cennými papíry. Potřeba oddělit oblast obhospodařování individuálních portfolií a management a distribuci podílových fondů od ostatních činností vedla v roce 2001 k založení společnosti Conseq Investment Management. Tato ryze česká společnost obhospodařuje volné prostředky mnoha podnikům, pojišťovnám, státním institucím, městům, nadacím a podle objemu spravovaného majetku je největším nezávislým investičním manažerem v ČR. Společnost nabízí investiční příležitosti také fyzickým osobám, jimž nabízí nejen jí přímo obhospodařované fondy Conseq Invest a Conseq investiční společnost, ale také kvalitní fondy zahraničních správců (zejména fondy BNP Paribas Investment Partners, C-Quadrat, Credit Suisse, Franklin Templeton, HSBC, ING a další) a celou řadu investičních programů a typových portfolií. Naše další produkty: Active Invest Vybíráme pro Vás fondy do Vašeho portfolia podle vybrané investiční strategie a toto portfolio pro Vás po celou dobu Vaší investice řídíme podle vývoje na finančních trzích. Classic Invest Máme pro Vás nejlepší fondy renomovaných investičních správců. K dispozici je Vám celá škála fondů různých investičních strategií. Investiční Hypotéka Kombinace hypotečního úvěru s odloženou splátkou jistiny a pravidelného investování do podílových fondů prostřednictvím investičního programu Horizont Invest. Zajištěné produkty V pravidelných intervalech pro Vás připravujeme nabídku zajištěných produktů, které Vám garantují návratnost vložených prostředků ke stanovenému datu s možností podílet se na vývoji akciových trhů či jiného podkladového aktiva.

3 Smlouva o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (S-OPH-1110) Horizont Invest Horizont Invest - Baby * číslo smlouvy: název ÚČTU:... A Smluvní strany Klient: (Klient-dítě) Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: Rodné číslo / IČO: Bankovní spojení: Datum narození: Trvalé bydliště / sídlo: Ulice, město, PSČ: Telefon: Místo narození: Průkaz totožnosti: OP Pas Zástupce Klienta: (Zákonný zástupce) Číslo: Vydal: Platný do: Jméno a příjmení, titul: Rodné číslo: Korespondenční adresa: Státní příslušnost: Trvalé bydliště: Ulice, město, PSČ: Muž Žena Investiční manažer: Bankovní spojení: F Podpisy Conseq Investment Management a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: , Fax , Název a adresa banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, Praha 1 B SPECIFIKACE PROGRAMU C JEDNORÁZOVÝ pokyn D Trvalý pokyn SWIFT Kód: BACXCZPP Na základě Smlouvy a v souladu s Obchodními podmínkami Klient tímto vydává Investičnímu manažerovi Jednorázový pokyn k převzetí Jednorázového vkladu k Obhospodařování podle specifikace uvedené v části B výše. Číslo účtu pro investice v CZK: / 2700 (CZ ) Na základě Smlouvy a v souladu s Obchodními podmínkami Klient tímto volí Investiční politiku a stanovuje Cílovou dobu programu. Cílová doba programu:... (počet let) Investiční politika Vyvážené portfolio dle článku II. Sekce B Obchodních podmínek Růstové portfolio dle článku III. Sekce B Obchodních podmínek Dynamické portfolio dle článku IV. Sekce B Obchodních podmínek Poznámka: Číslo účtu pro investice v EUR: / 2700 (CZ ) E Zkrácený zdravotní dotazník k pojištění zproštění od placení PRAVIDELNÝCH VKLADŮ Číslo účtu pro investice v USD: / 2700 (CZ ) Klient a Investiční manažer (společně též Smluvní strany ) uzavřeli v souladu s 37a Zákona o cenných papírech tuto smlouvu o obhospodařování portfolia (dále jen Smlouva ), jejíž text je uveden v sekcích H a I na zadní straně tohoto formuláře. Současně s uzavřením Smlouvy Klient vydává Investičnímu manažerovi Jednorázový pokyn uvedený v sekci C a/nebo Trvalý pokyn uvedený v sekci D výše. Klient prohlašuje, že se seznámil se zněním Smlouvy, Sazebníkem a Obchodními podmínkami a výslovně činí veškerá prohlášení a ujištění uvedená v sekci I Smlouvy. Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis. Místo: Datum: Podpis Klienta / Zákonného zástupce Přílohy: 1) Obchodní podmínky; 2) VPP; 3) úředně ověřená plná moc podepsaná statutárním orgánem společnosti (v případě, že Smlouvu nepodepisuje statutární orgán společnosti); 4) úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku; 5) kopie rodného listu Klienta-dítěte nebo doklad jej nahrazující; 6) Rozšířený zdravotní dotazník; 7) Ustanovení obmyšlené osoby G Obchodní zástupce Výše Jednorázového vkladu v Peněžních prostředcích... Obchodní zástupce: Obchodní firma, sídlo: IČO: Osobní kód Investičního konsultanta: Je možné zvolit pouze jedno portfolio! Klient uskuteční Jednorázový vklad formou Investičních nástrojů uvedených v příloze Na základě Smlouvy a v souladu s Obchodními podmínkami Klient tímto vydává Investičnímu manažerovi Trvalý pokyn k převzetí Pravidelného vkladu k Obhospodařování podle specifikace uvedené v části B výše. Klient se zavazuje předávat Investičnímu manažerovi v níže uvedených Časových intervalech níže uvedený Pravidelný vklad, a to po níže uvedenou dobu (Cílová doba trvalého pokynu). Výše Pravidelného vkladu Cílová doba trvalého pokynu (v letech) Časový interval pravidelných vkladů:... (min. 5 let, max. Cílová doba programu)... (počet let) měsíčně čtvrtletně ročně Ujednání o Předplaceném vstupním poplatku k Trvalému pokynu Klient v souladu s článkem V. sekce A. Obchodních podmínek uhradí vstupní poplatek z celé Plánované vložené částky předem (Předplacený vstupní poplatek) a volí následující variantu: Běžnou (Investiční manažer strhne vstupní poplatek z prvních Pravidelných vkladů, a to v každém Časovém intervalu ve výši 75 % Plánovaná vložená částka Výše Předpl. vstupního poplatku z částky Trvalého pokynu uvedeného výše). Expresní (Klient uhradí Předplacený vstupní poplatek najednou společně s prvním Pravidelným vkladem, jinak Investiční manažer strhne Předplacený vstupní poplatek 100% z prvních Vkladů). Mám zájem o vznik pojištění zproštění od placení Pravidelných vkladů programu Horizont Invest dle článků III. až V. sekce D. Obchodních podmínek: Pojištění invalidity Životní a úrazové pojištění. V případě programu Horizont Invest - Baby může vzniknout v souladu s podmínkami uvedenými v sekci C. Obchodních podmínek pouze pojištění pro případ smrti zákonného zástupce. 1 Máte v současné době léčené či neléčené zdravotní obtíže, jste v pracovní neschopnosti nebo jste sledován nebo léčen pro nejaké onemocnění či úraz nebo jeho následky? Užíváte nějaké léky? Ano Ne 2 Byl(a) jste v posledních 5-ti letech hospitalizován(a)? Byl(a) jste v posledních 5-ti letech buď v pracovní neschopnosti nebo soustavně sledován či léčen déle než 4 týdny? Ano Ne 3 Máte změněnou pracovní schopnost nebo jste v invalidním důchodu? Ano Ne Klient, resp. Zákonný zástupce, prohlašuje, že na otázky č. 1-3 odpovídá pravdivě a úplně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Klient, resp. Zákonný zástupce, odmítá vyplnit Zkrácený zdravotní dotazník a bere na vědomí, že Pojištění sjednané Investičním manažerem v souladu s Podmínkami inv. programů Horizont Invest a Horizont Invest - Baby nevzniká. V případě, že jste na některou z otázek Zkráceného zdravotního dotazníku odpověděli ANO, příp. pokud Vaše Plánovaná vložená částka přesahuje ,- Kč, zvolte prosím také jedno z následujících prohlášení. Klient, resp. Zákonný zástupce, přikládá Rozšířený zdravotní dotazník a prohlašuje, že na všechny otázky v něm obsažené odpověděl pravdivě a úplně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Klient, resp. Zákonný zástupce, vyplnil Zkrácený zdravotní dotazník, avšak odmítá vyplnit Rozšířený zdravotní dotazník. Zastoupený Investičním konsultantem: Jméno, příjmení, adresa: Rodné číslo / IČO: Telefon: Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu, a to podle průkazu totožnosti a dalších dokladů uvedených výše. Potvrzuji, že se Klient (jeho zástupce) před podpisem Smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami, VPP a Sazebníkem, byl mnou upozorněn na možná rizika spojená s investicemi do Investičních nástrojů a informován o Investičním manažerovi, jím poskytovaných investičních službách, režimu ochrany majetku Klienta a pravidlech pro provádění pokynů. Dále potvrzuji, že jsem před převzetím návrhu na uzavření Smlouvy vyhodnotil informace o finančním zázemí, investičních cílech, odborných znalostech a zkušenostech Klienta a sdělil jsem Klientovi jeho klientskou kategorii.... Datum * Dle odstavce (4) sekce C Obchodních podmínek může výběr z programu Horizont Invest - Baby provést pouze klient - dítě po dosažení osmnáctého roku věku.... Podpis

4 Smlouva o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (S-OPH-1110) H Smluvní ujednání (1) Pojmy uvedené v této smlouvě o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (dále jen Smlouva ) s velkými počátečními písmeny mají pro potřeby této Smlouvy význam definovaný Smlouvou a/nebo obchodními podmínkami Investičního manažera pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (dále jen Obchodní podmínky ), jejichž aktuální znění je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy. Přílohy Smlouvy tvoří její nedílnou součást. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí, že jde o Smlouvu k investičnímu programu Horizont Invest. (2) Klient pověřuje Investičního manažera, aby na základě vlastní úvahy Obhospodařoval Klientovo Portfolio. Investiční manažer bude v rámci Obhospodařování obstarávat Obchody svým jménem na účet Klienta, a nebude-li to možné, pak jménem Klienta na účet Klienta. Pověří-li Klient Investičního manažera k Obhospodařování několika Portfolií s odlišnou Investiční politikou, ustanovení této Smlouvy se vztahují na každé z těchto Portfolií. (3) Klient dále pověřuje Investičního manažera, aby prováděl vůči Investičním nástrojům Klienta Úschovu a Správu. Nebrání-li tomu obecně závazné právní předpisy, Prospekty nebo vnitřní pravidla upravující činnost Převodních míst, Emitentů, Vypořádacích systémů, Registrů a/nebo Správců, budou Investiční nástroje, jejichž Nákup Investiční manažer pro Klienta obstaral, evidovány na majetkových Účtech zákazníků vedených Registry pro Investičního manažera. Nebude-li toto možné, Klient souhlasí a zmocňuje Investičního manažera, aby učinil jeho jménem úkony nutné k otevření majetkových Účtů vlastníka pro Klienta u dotčených Registrů, případně jeho jménem uzavřel příslušné smlouvy, jejichž obsahem bude vypořádání Obchodů, vedení evidence Investičních nástrojů a/nebo jejich Úschova a Správa, a to za podmínek na trhu obvyklých. (4) Investiční manažer toto pověření dle odstavců (2) a (3) za podmínek stanovených touto Smlouvou přijímá a zavazuje se, že bude vynakládat přiměřené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, aby dosáhl investičního cíle specifikovaného Klientem vybranou Investiční politikou, avšak v žádném případě Klientovi za dosažení investičního cíle neručí. Investiční manažer je povinen při výkonu povinností stanovených touto Smlouvou jednat v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, Obchodními podmínkami a Klientem zvolenou Investiční politikou. Odchýlit se od Investiční politiky může Investiční manažer pouze po předchozím písemném souhlasu Klienta. Za nedodržení Investiční politiky (porušení této Smlouvy) se výslovně nepovažují případy: a) kdy k odchýlení od Investiční politiky došlo v důsledku tržních pohybů cen Investičních nástrojů; nebo b) kdy k odchýlení od Investiční politiky došlo v důsledku okolností či skutečností na straně Emitentů, o kterých Investiční manažer v době obstarání Obchodu nevěděl; nebo c) kdy k odchýlení od Investiční politiky došlo bez zřejmého úmyslu Investičního manažera a Investiční manažer uvedl skutečný stav do souladu s Investiční politikou bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl či dozvědět měl a mohl; nebo d) kdy k odchýlení od Investiční politiky došlo v důsledku nemožnosti nakládat s Investičním nástrojem z důvodu zřízení zástavního práva k tomuto Investičnímu nástroji nebo z důvodu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným Investičním nástrojem; nebo e) kdy k odchýlení od Investiční politiky došlo v důsledku převzetí Finanční aktiv k Obhospodařování, výběru Finančních aktiv z Obhospodařování nebo změny Investiční politiky a Investiční manažer uvedl skutečný stav do souladu s Investiční politikou nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy k odchýlení došlo (tím není dotčena povinnost Investičního manažera podle sekce B. Obchodních podmínek použít Peněžní prostředky převzaté k Obhospodařování k Nákupu Investičních nástrojů do 10 pracovních dnů od převzetí). Investiční manažer není při Obhospodařování Portfolia povinen brát zřetel na daňovou pozici Klienta (optimalizovat daňové zatížení). (5) Pověření Investičního manažera dle odstavců (2) a (3) nabývá účinnosti k Datu zahájení obhospodařování. Pověření Investičního manažera dle odstavce (2) pozbývá účinnosti v okamžiku výběru resp. výpovědi veškerých Finančních aktiv z Obhospodařování v souladu s článkem VII. sekce A Obchodních podmínek, uplynutím Cílové doby programu nebo ukončením této Smlouvy. Pověření Investičního manažera dle odstavce (3) pozbývá účinnosti teprve okamžikem převodu, resp. předání, Investičních nástrojů Klienta jinému Správci v souladu s odstavcem (3) článku VIII. sekce A Obchodních podmínek. (6) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Investiční manažer je oprávněn pokyny prováděné na účet Klienta sdružit s pokyny prováděnými na účty dalších svých klientů, a že pokud k takovémuto sdružení dojde, zajistí Investiční manažer rozdělení nakoupených / prodaných Investičních nástrojů mezi všechny klienty, na jejichž účty byly takto sdružené pokyny provedeny, a to podle poměrů částek určených k nákupu / prodeji Investičních nástrojů na účty jednotlivých klientů. Investiční manažer je dále oprávněn v rámci Obhospodařování prodat Klientovi Investiční nástroje ze svého majetku nebo je od Klienta koupit. Investiční manažer je též oprávněn použít ke splnění svých povinností souvisejících s Obhospodařováním a s Úschovou a Správou Investičních nástrojů třetích osob. Při jejich výběru je povinen postupovat s odbornou péčí. (7) Za činnosti podle této Smlouvy náleží Investičnímu manažerovi odměna skládající se z poplatků stanovených platným Sazebníkem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Klient je dále povinen uhradit Investičnímu manažerovi Náklady a Roční pojistné. (8) Investiční manažer je oprávněn si ponechat odměny, které jsou mu hrazeny Emitenty Investičních nástrojů nebo osobami pověřenými Emitenty (administrátoři, distributoři atd.) za služby při administraci úpisů, zpětných odkupů, prodejů a nákupů Investičních nástrojů a při vedení příslušných evidencí. (9) Investiční manažer se zavazuje písemně informovat Klienta o uskutečněných Obchodech a stavu Investičního účtu, a to v souladu s článkem X. sekce A Obchodních podmínek. (10) Investiční manažer neodpovídá za škody způsobené jednáním Klienta či třetích stran a za škody vzniklé v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Smluvní strany za takové okolnosti považují rovněž okolnosti na straně třetích stran, zejména Obchodních zástupců, Investičních konsultantů, Převodních míst, Emitentů, Vypořádacích systémů, Registrů a/nebo Správců, které Investičnímu manažerovi znemožňují řádné plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Investiční manažer neodpovídá za pokles Tržní hodnoty Investičních nástrojů nebo za nedosažení očekávaného výnosu nebo kapitálového zhodnocení. Investiční manažer rovněž neodpovídá za porušení svých povinností podle této Smlouvy, pokud toto porušení bylo způsobeno třetí osobou, I prohlášení klienta, resp. zákonného zástupce včetně třetí osoby, kterou Investiční manažer pověřil plněním některé ze svých povinností podle této Smlouvy, pokud Investiční manažer při výběru takové osoby postupoval s odbornou péčí. (11) Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena: a) písemnou dohodou Smluvních stran; b) písemnou výpovědí kterékoli Smluvní strany s měsíční výpovědní lhůtou zaslanou druhé Smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi; c) písemným odstoupením od Smlouvy jednou Smluvní stranou v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou, a to ke dni doručení písemnosti o odstoupení druhé Smluvní straně. Dnem doručení se pro tyto případy rozumí třetí pracovní den následující po odeslání písemnosti, není-li prokázán opak. Smluvní strany se zavazují, že v případě ukončení této Smlouvy v co nejkratší době vyrovnají své vzájemné závazky z této Smlouvy. Nebude-li to z objektivních důvodů možné, zůstanou v takovémto případě v platnosti veškerá ustanovení této Smlouvy a Obchodních podmínek, která upravují nebo se vztahují k vypořádání předmětných závazků. Klient je povinen nejpozději do 30 dní od ukončení Smlouvy písemně oznámit Investičnímu manažerovi osobu Správce, kterému má Investiční manažer Investiční nástroje vedené na Investičním účtu Klienta převést, resp. předat. Neučiní-li tak, je Investiční manažer oprávněn Investiční nástroje Klienta prodat. Utržené peníze po odečtení odměny a Nákladů Investičního manažera s tím spojenými pak Klientovi vyplatí. (12) Není-li Klient v době právního úkonu podle předchozího odstavce plně způsobilý k právním úkonům, musí být Investičnímu manažerovi doložen originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí soudu o schválení tohoto právního úkonu Klienta ve smyslu 28 Občanského zákoníku. U nezletilých Klientů není schválení soudem vyžadováno v případě hodnoty Investičních nástrojů a Peněžních prostředků, jež jsou předmětem právního úkonu, nižší než ,- Kč (v případě více právních úkonů se limit vztahuje k součtu jejich hodnoty za posledních 6 měsíců), bude-li doložen písemný souhlas druhého z rodičů s právním úkonem, který v zastoupení Klienta činí jeden z rodičů (nebyla-li rodičovská zodpovědnost upravena jinak). Tento odstavec se obdobně použije i na Avízo o výběru. (13) Klient tímto současně zmocňuje Investičního manažera, aby jménem Klienta činil všechny právní úkony nezbytné k plnění této Smlouvy. Klient se zavazuje, že v případě potřeby vystaví Investičnímu manažerovi bez zbytečného odkladu další písemnou plnou moc k úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy. (14) Klient tímto uděluje souhlas Investičnímu manažerovi a osobám Investičním manažerem pověřeným ke zpracovávání osobních údajů Klienta v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa, telefon a za účelem nabídky produktů a služeb Investičního manažera Klientovi. Klient tímto dále uděluje Investičnímu manažerovi souhlas s poskytováním údajů z Klientova Investičního účtu Obchodním zástupcům a Investičním konsultantům. Investiční manažer může uvedené údaje předat třetím osobám v tuzemsku i v zahraničí (zejména Emitentovi, Obchodnímu zástupci, Investičnímu konsultantovi a Pojistiteli) za účelem nabízení produktů a služeb. Souhlas podle tohoto odstavce Klient uděluje na dobu, po kterou mu budou poskytovány služby některou z uvedených osob, a může být kdykoliv odvolán. (15) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami. K řešení sporů z této Smlouvy nebo sporů s ní souvisejících jsou příslušné soudy České republiky. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. (16) Obchodní podmínky je možné změnit pouze na základě dohody Klienta a Investičního manažera. Klient a Investiční manažer se dohodli na dále uvedeném postupu jejich změny. Investiční manažer navrhne Klientovi změnu Obchodních podmínek z důvodu změny právního nebo podnikatelského prostředí relevantního pro činnost Investičního manažera podle této Smlouvy, a to zveřejněním úplného znění nových Obchodních podmínek v sídle a na webových stránkách Investiční manažer, o čemž Klienta písemně informuje nejméně 30 dní před navrhovaným datem účinnosti nových Obchodních podmínek. Pokud Klient písemně Investičnímu manažerovi nesdělí svůj nesouhlas s navrhovanou změnou Obchodních podmínek nejpozději v pracovní den předcházející navrženému dni účinnosti, platí, že navrženou změnu Obchodních podmínek přijal. V případě, že Klient vysloví svůj nesouhlas s navrženou změnou Obchodních podmínek, je Investiční manažer oprávněn vypovědět tuto Smlouvu. (17) Tento návrh Klienta Investičnímu manažerovi na uzavření Smlouvy je neodvolatelný po dobu 30 dní. Návrh zaniká, nepřijme-li jej Investiční manažer ve lhůtě 90 dnů od jeho obdržení. V případě, že Investiční manažer návrh přijme, převezme první Vklad a přijetí návrhu Klientovi potvrdí na prvním Potvrzení o převzetí. Smlouva je uzavřena dnem doručení prvního Potvrzení o převzetí v souladu s článkem III., resp. IV., sekce A Obchodních podmínek Klientovi, a to s účinností ke dni úhrady Peněžních prostředků k prvnímu Vkladu Klientem na Bankovní účet. Dnem doručení Potvrzení o převzetí se rozumí třetí pracovní den následující po jeho odeslání, není-li Klientem prokázán opak. (1) Klient tímto v souvislosti s podpisem Smlouvy prohlašuje a ujišťuje Investičního manažera, že: a) je osobou mající právní způsobilost k uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících; b) uzavřením Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazkové vztahy, jimiž je vázán; c) neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Klienta, soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace apod., které by zabránily Klientovi v plnění jeho závazků ze Smlouvy; d) Finanční aktiva Klienta, která předává Investičnímu manažerovi k Obhospodařování, nepocházejí z trestné činnosti a že se jedná o Finanční aktiva nabytá v souladu s právními předpisy; e) si je vědom povinností Investičního manažera podle Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zahrnujících mimo jiné povinnost identifikace a kontroly Klienta a přezkoumávání zdrojů Peněžních prostředků; f) veškeré informace, které Investičnímu manažerovi a/nebo Obchodnímu zástupci a/nebo Investičnímu konsultantovi poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, jsou úplné, přesné a pravdivé. (2) Klient tímto potvrzuje, že byl Investičním manažerem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem před podpisem Smlouvy přehledně, jasně a srozumitelně informován o: a) osobě Investičního manažera a výkonu dohledu nad Investičním manažerem Českou národní bankou; b) investičních službách, které Investiční manažer poskytuje; c) investičních nástrojích, kterých se investiční služba podle Smlouvy týká; d) možných rizicích, která mohou být spojena s investiční službou a investičními nástroji podle Smlouvy; e) způsobu výpočtu konečné ceny investiční služby, tj. se Sazebníkem a způsobem stanovení výše Nákladů; f) režimu ochrany majetku Klienta včetně informace o záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem obchodníků s cennými papíry ( GFO ); g) obsahu závazkového vztahu podle této Smlouvy; h) své zákaznické kategorii; i) pravidlech Investičního manažera pro provádění pokynů; j) tom, že Investiční manažer není členem žádných Vypořádacích systémů; k) zásadách vyřizování reklamací a stížností; a l) tom, že veškerá komunikace mezi Klientem a Investičním manažerem týkající se Obhospodařování bude zaznamenávána a v souladu s právními předpisy uchovávána. Klient podpisem Smlouvy uděluje ve smyslu 15f písm. c) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu souhlas s poskytováním informací uvedených v předchozí větě pod písmeny a) až g) a i) způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále podle 45 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění souhlas s pravidly provádění Pokynů a s prováděním Pokynů mimo regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém. Klient tímto dále potvrzuje, že informoval Investičního manažera a/nebo Obchodního zástupce a/nebo Investičního konsultanta o svém finančním zázemí, svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a investičních cílech, kterých chce předáním Finančních aktiv Investičnímu manažerovi k Obhospodařování dosáhnout. (3) Klient dále prohlašuje, že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy plynoucí z Obhospodařování Portfolia nejsou zaručené a že nemusí být zaručena ani návratnost Finančních aktiv předaných k Obhospodařování. V souvislosti s tím si je vědom, že informace mu poskytnuté Investičním manažerem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem o minulé výkonnosti portfolií Obhospodařovaných Investičním manažerem či jednotlivých Investičních nástrojů slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou jakéhokoli budoucího výnosu a že Tržní hodnota jednotlivých Investičních nástrojů v Portfoliu, stejně jako Tržní hodnota Portfolia jako celku, může v čase jak růst, tak i klesat. (4) Klient dále prohlašuje, že Smlouvu uzavírá a Pokyn(y) podává vlastním jménem a nikoliv za třetí osobu (to neplatí, je-li Smlouva uzavírána zákonným zástupcem za Klienta, který není plně způsobilý k právním úkonům, např. za Klienta-dítě), že není státním příslušníkem USA a že žádné Investiční nástroje, které na základě Smlouvy nabude, nemá v úmyslu převést na nikoho, kdo je státním příslušníkem USA. (5) Klient fyzická osoba prohlašuje, že byl Investičním manažerem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem: a) poučen o ochraně svých osobních údajů na základě Zákona o ochraně osobních údajů; b) informován, že Investiční manažer je podle 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem plnění Smlouvy a dodržování právních povinností Investičního manažera i bez souhlasu Klienta shromažďovat a zpracovávat sám nebo prostřednictvím Investičním manažerem pověřeného zpracovatele osobní údaje Klienta v rozsahu ve Smlouvě uvedených osobních údajů, a to od okamžiku jejich sdělení Investičnímu manažerovi do doby trvání povinností Investičního manažera podle 17 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 16 Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; a c) upozorněn, že může souhlas ve smyslu odstavce (14) sekce G Smlouvy odmítnout udělit. Klient právnická osoba prohlašuje, že: a) je právnickou osobou řádně založenou a existující; b) uzavření Smlouvy ze strany Klienta bylo řádně schváleno v souladu s jeho vnitřními pravidly upravujícími proces příjímání rozhodnutí; c) po uzavření Smlouvy budou závazky Klienta z ní vyplývající platné a vynutitelné; d) osoba nebo osoby podepisující Smlouvu jménem Klienta a udělující jménem Klienta Pokyny má nebo mají plnou způsobilost Klienta zavazovat ve vztahu k závazkům vyplývajícím pro Klienta ze Smlouvy. (6) Klient se zavazuje: a) oznámit Investičnímu manažerovi bez zbytečného odkladu všechny změny údajů o své osobě uvedených v sekci A Smlouvy; b) poskytnout zde obsažená prohlášení a záruky znovu, kdykoli o ně Investiční manažer požádá, a na vyžádání taktéž poskytnout potvrzení nebo doklady, které může Investiční manažer požadovat k ověření daných prohlášení; c) ihned Investičního manažera uvědomit, dozví-li se, že zde uvedená prohlášení a záruky nejsou již nadále ve všech ohledech přesné, úplné a pravdivé a d) nahradit Investičnímu manažerovi, Převodním místům, Emitentům, Vypořádacím systémům, Registrům, Správcům, Obchodnímu zástupci, Investičnímu konsultantovi, Pojistiteli či ostatním investorům veškeré případné škody, které jim všem společně nebo kterémukoli z nich jednotlivě vzniknou z důvodu, že uvedené záruky a prohlášení nebudou ve všech ohledech pravdivá, úplná nebo pokud budou zavádějící. (7) Klient, resp. Zákonný zástupce, prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Investiční manažer zpracovával sám nebo prostřednictvím Investičním manažerem pověřeného zpracovatele citlivé údaje Klienta v rozsahu ve Smlouvě a v Rozšířeném zdravotním dotazníku (je-li vyplněn) uvedených citlivých údajů. Klient, resp. Zákonný zástupce, prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Pojistitel zpracovával jeho osobní a citlivé údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, a že byl poučen o svých právech vyplývajících z tohoto zákona. Klient, resp. Zákonný zástupce, dále tímto zmocňuje Pojistitele k nahlédnutí do úředních, lékařských či jiných podkladů a podkladů jiných pojišťoven v souvislosti s uzavřením pojištění podle Smlouvy a s vyřizováním pojistných událostí. Tímto zmocněním Klient, resp. Zákonný zástupce, zprošťuje dotazované instituce povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i na dobu po jeho smrti. Klient, resp. Zákonný zástupce, souhlasí, aby Pojistitel podle potřeby zjišťoval jeho zdravotní stav. Klient, resp. Zákonný zástupce, dále prohlašuje, že všechny lékaře a zdravotnická zařízení, kteří jej léčili nebo s nimiž svůj stav konzultoval, zbavuje povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči Pojistiteli. Na základě tohoto prohlášení je zmocňuje k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisu ze zdravotní dokumentace. Prohlášení v tomto odstavci uvedená činí Klient, resp. Zákonný zástupce, pouze v případě, že na základě Obchodních podmínek požádá o vznik Pojištění HI, resp. Pojištění HIB. (8) Klient bere na vědomí, že Investiční manažer není při Obhospodařování Portfolia dle této Smlouvy povinen přihlížet k daňové pozici Klienta. Provedené Obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. V případě jakýchkoliv pochybností by měl Klient konzultovat daňové důsledky Obchodů uskutečněných v rámci Obhospodařování s daňovým poradcem. (9) Uzavírá-li se Smlouva na dálku tak, jak je stanoveno v článku XI. sekce A Obchodních podmínek, potvrzuje dále Klient, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace o Investičním manažerovi, o poskytované službě, o Smlouvě a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z GFO v souladu s 54b Občanského zákoníku a že mu byl Investičním konsultantem sdělen titul, na základě kterého jedná Obchodní zástupce a/nebo Investiční konsultant s Klientem. Klient souhlasí s tím, aby komunikace mezi ním a Investičním manažerem během trvání Smlouvy probíhala v českém jazyce a aby mu smluvní podmínky a další informace podle 54b Občanského zákoníku byly poskytnuty rovněž v českém jazyce. (10) Klient prohlašuje, že si je vědom a byl Investičním manažerem před podpisem Smlouvy informován, že Klient plně nese úvěrové riziko banky nebo jiné úvěrové instituce, u níž budou uloženy peněžní prostředky Klienta, které Klient svěří Investičnímu manažerovi za účelem poskytnutí investiční služby podle Smlouvy resp. které Investiční manažer při poskytování investiční služby pro Klienta získá. V případě selhání této banky nebo jiné úvěrové instituce Klient nemá právo požadovat vydání těchto peněžních prostředků od Investičního manažera.

5 Sazebník platný od (Saz-OPH-1110) Aktuální sazebník viz A standardní sazby vstupních poplatků z Tržních hodnoty převzatých Finančních aktiv Počet let do Cílového data Dynamické portfolio C sazba manažerského poplatku Roční sazba z Průměrného denního Objemu portfolia pro všechny programy: D Sazba POJISTNÉho Výše jednorázového vkladu 0 až Kč Kč Kč a více Méně než 5 let 3,00 % 2,50 % 2,00 % 5 až 9 let 4,25 % 3,45 % 2,65 % 10 a více let 5,00 % 4,00 % 3,00 % Růstové portfolio Méně než 5 let 3,00 % 2,50 % 2,00% 5 až 9 let 4,25 % 3,45 % 2,65% 10 a více let 4,50 % 3,60 % 2,75% Vyvážené portfolio Méně než 5 let 3,00 % 2,50 % 2,00 % 5 až 9 let 4,00 % 3,25 % 2,50 % 10 a více let 4,00 % 3,25 % 2,50 % B zvýhodněné sazby vstupních poplatků (pro trvalé pokyny) Cílová doba trvalého pokynu Dynamické portfolio Měsíční výše pravidelného vkladu Menší než Kč Kč až Kč Kč a více 5 až 9 let 4,00 % 3,75 % 3,50 % 10 až 19 let 4,00 % 3,75 % 3,50 % 20 a více let 3,50 % 3,25 % 3,00 % Růstové portfolio 5 až 9 let 3,83 % 3,61 % 3,40 % 10 až 19 let 3,60 % 3,38 % 3,15 % 20 a více let 3,15 % 2,93 % 2,70 % Vyvážené portfolio 5 až 9 let 3,60 % 3,40 % 3,20 % 10 až 19 let 3,20 % 3,00 % 2,80 % 20 a více let 2,80 % 2,60 % 2,40 % Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce HIB: Roční pojistné pojištění invalidity HI: Roční pojistné životního pojištění HI: Roční pojistné úrazového pojištění HI: E náklady A OSTATNÍ POPLATKY Poplatek za výpis z investičního účtu (1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g) Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění 0,50 % 0,125% z Pojistné částky 0,170% z Pojistné částky 0,150% z Pojistné částky 0,030% z Pojistné částky 15,- Kč 2 % z poplatku za investiční službu Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu 0,- Kč * HI = investiční program Horizont Invest, HIB = investiční program Horizont Invest - Baby Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi. F Minimální objemy Portfolia a vkladů, minimální cílová doba Minimální Objem Portfolia (Kč) Jednorázový pokyn Trvalý pokyn Minimální Vklad (Kč) Minimální Cílová doba trvalého pokynu * * Minimální následný Vklad 500 měsíčně / čtvrtletně / ročně 5 let Příloha 1: Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (pokračování) B INVESTIČNÍ POLITIKA I. OBECNÁ USTANOVENÍ INVESTIČNÍ POLITIKY (1) Při Obhospodařování Portfolia je Investiční manažer oprávněn provádět Obchody s těmito Investičními nástroji: a) Podílové listy vydané Akciovými nebo Smíšenými fondy a další Investiční nástroje nevyhovující zařazení podle písm. b) dále; b) Podílové listy vydané Fondy peněžního trhu nebo Dluhopisovými fondy denominované v českých korunách. (2) Investiční manažer je povinen při Obhospodařování Portfolia dbát na to, aby a) výše kladného zůstatku (volných) Peněžních prostředků na Investičním účtu Klienta nepřekročila po dobu více než 90 dnů 10% Tržní hodnoty Portfolia; b) výše záporného zůstatku Peněžních prostředků na Investičním účtu klienta nepřekročila v žádném okamžiku 5% Tržní hodnoty Portfolia. II. VYVÁŽENÉ PORTFOLIO (1) Cílem Obhospodařování Vyváženého portfolia je dosahovat ve střednědobém horizontu (min. 3,5 roku) růstu Tržní hodnoty Portfolia vyjádřené v českých korunách a s blížícím se Cílovým datem snižovat jeho rizikovost. Za tím účelem bude Investiční manažer investovat prostředky Portfolia do Investičních nástrojů uvedených v odstavci (1) článku I., přičemž s blížícím se Cílovým datem bude snižovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. a) citovaného ustanovení a naopak zvyšovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. b) citovaného ustanovení. (2) Peněžní prostředky převzaté k Obhospodařování na základě Pokynu Klienta je Investiční manažer povinen použít k Nákupu Investičních nástrojů nejpozději do 10 pracovních dnů od data převzetí (tím není dotčen odstavec (2) článku I.), přičemž je povinen dodržovat následující investiční schéma: a) zbývá-li do Cílového data více než 4 roky a 20 pracovních dní, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 40% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a za 60% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I.; b) zbývá-li do Cílového data méně než (n+1) let a 21 pracovních dní a zároveň více než n let a 20 pracovních dní, Investiční manažer je povinen Nakoupit za (n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a za (100 - n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I., přičemž n je z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 3; c) zbývá-li do Cílového data méně než 1 rok a 21 pracovních dní, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 100% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I.; Od uvedeného investičního schématu se investiční manažer může odchýlit, avšak odchylka nesmí být větší než 5% z celkové hodnoty převzatých Peněžních prostředků. III. RŮSTOVÉ PORTFOLIO (1) Cílem Obhospodařování Růstového portfolia je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 4 roky) růstu Tržní hodnoty Portfolia vyjádřené v českých korunách a s blížícím se Cílovým datem snižovat jeho rizikovost. Za tím účelem bude Investiční manažer investovat prostředky Portfolia do Investičních nástrojů uvedených v odstavci (1) článku I., přičemž s blížícím se Cílovým datem bude snižovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. a) citovaného ustanovení a naopak zvyšovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. b) citovaného ustanovení. (2) Peněžní prostředky převzaté k Obhospodařování na základě Pokynu Klienta je Investiční manažer povinen použít k Nákupu Investičních nástrojů nejpozději do 10 pracovních dnů od data převzetí (tím není dotčen odstavec (2) článku I.), přičemž je povinen dodržovat následující investiční schéma: a) zbývá-li do Cílového data více než 7 let a 20 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 70% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a za 30% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I.; b) zbývá-li do Cílového data méně než (n+1)let a 21 pracovních dnů a zároveň více než n let a 20 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za (n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a za (100 - n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I., přičemž n je z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 6; c) zbývá-li do Cílového data méně než 1 rok a 21 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 100% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I.; Od uvedeného investičního schématu se investiční manažer může odchýlit, avšak odchylka nesmí být větší než 5% z celkové hodnoty převzatých Peněžních prostředků. IV. DYNAMICKÉ PORTFOLIO (1) Cílem Obhospodařování Dynamického portfolia je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) růstu Tržní hodnoty Portfolia vyjádřené v českých korunách a s blížícím se Cílovým datem snižovat jeho rizikovost. Za tím účelem bude Investiční manažer investovat prostředky Portfolia do Investičních nástrojů uvedených v odstavci (1) článku I., přičemž s blížícím se Cílovým datem bude snižovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. a) citovaného ustanovení a naopak zvyšovat zastoupení Investičních nástrojů uvedených pod písm. b) citovaného ustanovení. (2) Peněžní prostředky převzaté k Obhospodařování na základě Pokynu Klienta je Investiční manažer povinen použít k Nákupu Investičních nástrojů nejpozději do 10 pracovních dnů od data převzetí (tím není dotčen odstavec (2) článku I.), přičemž je povinen dodržovat následující investiční schéma: a) zbývá-li do Cílového data více než 10 let a 20 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 100% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I.; b) zbývá-li do Cílového data méně než (n+1)let a 21 pracovních dnů a zároveň více než n let a 20 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za (n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a za (100 - n*10)% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I., přičemž n je z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 9; c) zbývá-li do Cílového data méně než 1 rok a 21 pracovních dnů, Investiční manažer je povinen Nakoupit za 100% převzatých Peněžních prostředků Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I.; Od uvedeného investičního schématu se investiční manažer může odchýlit, avšak odchylka nesmí být větší než 5% z celkové hodnoty převzatých Peněžních prostředků. V. OBCHODY ZA ÚČELEM RESTRUKTURALIZACE PORTFOLIA (1) Investiční manažer je dále povinen provádět Obchody za účelem restrukturalizace Portfolia, a to dle následujících pravidel: a) v průběhu dvaceti pracovních dnů před datem, kdy bude zbývat (n+1) let do Cílového data, je Investiční manažer povinen provést Obchody tak, aby (n*10)% Tržní hodnoty Portfolia tvořily Investiční nástroje uvedené pod písm. a) odstavce (1) článku I. a (100 - n*10)% Tržní hodnoty portfolia tvořily Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I., přičemž pro Vyvážené portfolio dle článku II. je n z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 3, pro Růstové portfolio dle článku III. je n z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 6 a pro Dynamické portfolio dle článku IV. je n z množiny celých čísel v uzavřeném intervalu 1 až 9. Od uvedené struktury se Investiční manažer může odchýlit, avšak odchylka nesmí být větší než 5% Tržní hodnoty Portfolia. b) v průběhu dvaceti pracovních dnů před datem, kdy bude zbývat 1 rok do Cílového data, je Investiční manažer povinen provést Obchody tak, aby 100% Tržní hodnoty portfolia tvořily Investiční nástroje uvedené pod písm. b) odstavce (1) článku I. (2) Dojde-li na základě žádosti Klienta k Modifikaci, jejímž následkem bude změna Cílového data, Investiční manažer je povinen do dvaceti pracovních dnů od data účinnosti změny provést Obchody za účelem restrukturalizace Portfolia tak, aby struktura Portfolia přiměřeně odpovídala pravidlům uvedeným v odstavci (2) čl. II. výše pro Vyvážené portfolio, odstavci (2) čl. III. výše pro Růstové portfolio a odstavci (2) čl. IV. výše pro Dynamické portfolio. Pokračování Přílohy 1: Obchodní podmínky (sekce C a D upravující podmínky realokačních programů s pojištěním Horizont Invest a Horiont Invest Baby) a Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky viz příloha zvlášť vložená do těchto desek.

6 A OBECNÁ USTANOVENÍ Příloha 1: Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (OP-OPH-1110) (platné od 01/10/2011) I. STATUT OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto obchodní podmínky společnosti Conseq Investment Management, a.s., pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům ( Obchodní podmínky ) stanovují práva a povinnosti společnosti Conseq Investment Management, a.s., ( Investiční manažer ) a jejího klienta ( Klient ) neobsažené ve smlouvě o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům ( Smlouva ) mezi nimi uzavřené. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou mají přednost ustanovení Smlouvy. II. DEFINICE POJMŮ Následující pojmy uvedené ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách s velkými počátečními písmeny mají pro potřeby Smlouvy a Obchodních podmínek následující význam: Akcie je cenný papír uvedený v 3 odst. (2) písm. a) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Akciový fond je Fond, který dle svého Prospektu investuje zejména do Akcií a jiných majetkových cenných papírů obchodovaných na Převodních místech. Bankovní účet je libovolný z bankovních účtů Investičního manažera uvedených v kolonce Bankovní spojení v sekci A Smlouvy nebo takový odlišný bankovní účet, který Investiční manažer písemně oznámil Klientovi. Cílová doba programu je doba od Data zahájení programu do uplynutí doby, kterou Klient počtem let uvedl v návrhu Smlouvy nebo v Modifikaci. Cílová doba trvalého pokynu je doba, po kterou je Klient povinen zasílat Pravidelný vklad a uvedl ji v Trvalém pokynu nebo v Modifikaci. Pokud není v Pokynu Cílová doba trvalého pokynu uvedena, má se za to, že je totožná s Cílovou dobou programu. Cílové datum je datum předpokládaného ukončení investičního programu. Datum zahájení programu je den převzetí prvního Vkladu Investičním manažerem. Datum zahájení obhospodařování je datum, kdy Investiční manažer zahájil v souladu s odstavcem (4) článku III., resp. odst. (3) článku IV., Obhospodařování Klientova Portfolia. Devizová operace je nákup nebo prodej Peněžních prostředků v cizí měně. Dluhopis je cenný papír uvedený v 3 odst. (2) písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dluhopisový fond je Fond, který dle svého Prospektu investuje minimálně 80% svého celkového čistého obchodního majetku do Dluhopisů a Nástrojů peněžního trhu, avšak jeho investiční politika nenaplňuje definici Fondu peněžního trhu. Emitent je osoba, která vydala Investiční nástroje. Finanční aktiva jsou Investiční nástroje a/nebo Peněžní prostředky. Fond je fond kolektivního investování ve smyslu Zákona o kolektivním investování a/nebo obdobný subjekt kolektivního investování podle zahraniční právní úpravy. Fond peněžního trhu je Fond, který dle svého Prospektu může investovat pouze do Nástrojů peněžního trhu a Dluhopisů investičního stupně, přičemž průměrná doba splatnosti veškerých jeho aktiv je Prospektem omezena na maximálně jeden a půl roku. Investiční konsultant je osoba, jejímž prostřednictvím vykonává Obchodní zástupce odborné činnosti (zaměstnanec Obchodního zástupce nebo osoba, např. vázaný zástupce, která jedná na základě smlouvy uzavřené s Obchodním zástupcem nebo na základě zmocnění Obchodního zástupce) a která splňuje zákonné podmínky pro výkon těchto odborných činností. Investičním konsultantem je i Investiční poradce podle Smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek. Investiční nástroj je nástroj uvedený v 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Investiční periodou je základní časový úsek, za který Investiční manažer provádí zúčtování Manažerského poplatku. Investiční perioda začíná každého prvního dne kalendářního čtvrtletí a končí posledního dne kalendářního čtvrtletí nebo dnem výběru veškerých Finančních aktiv Klienta z Obhospodařování ve smyslu článku VII., resp. uplynutím Cílové doby programu. První Investiční perioda začíná Datem zahájení obhospodařování. Investiční politika je investiční politika, kterou Klient zvolí v návrhu Smlouvy nebo v Modifikaci s ohledem na vymezení investičních politik v sekci B Obchodních podmínek. Jednorázový pokyn je pokyn k Obhospodařování ve smyslu odstavce (1) článku III. Jiný dětský investiční program je jakýkoliv jiný investiční program Investičního manažera určený nezletilým Klientům-dětem s životním pojištěním zákonného zástupce. Limitní výše pro pojistnou částku je maximální částka, které může suma všech Pojistných částek vážících se k jedné pojistné události dosáhnout. Limitní výše pro Pojistnou částku se rovná částce ,-- korun českých, a to za předpokladu, že Klient vyplnil Rozšířený zdravotní dotazník a Pojistitel potvrdil vznik pojištění. V opačném případě se Limitní výše pro pojistnou částku rovná částce ,-- korun českých. Modifikací se rozumí a) snížení nebo zvýšení Pravidelného vkladu; b) změna Časového intervalu, c) prodloužení nebo zkrácení Cílové doby programu nebo Cílové doby trvalého pokynu, d) změna Investiční politiky. Náklady jsou poplatky a náklady účtované třetími stranami v souvislosti s realizací Obchodů, zejména poplatky Převodních míst, Vypořádacích systémů, Registrů a Správců, dále poplatky bank za bezhotovostní převody Peněžních prostředků do/ze zahraničí, operace s hotovostí a Devizové operace, dále náklady na zasílání informací o Investičním účtu Klienta a Potvrzení o převzetí (poštovné, balné) a dále výdaje Investičního manažera vyplývající z jeho povinnosti hradit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Nákup je úplatné nabytí Investičních nástrojů včetně jejich upsání. Nástroje peněžního trhu jsou cenné papíry uvedené v 3 odst. (c) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Občanský zákoník je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obhospodařování je činnost Investičního manažera ve smyslu 37a Zákona o cenných papírech, a to za účelem dosažení investičního cíle definovaného Investiční politikou. Obchod je Nákup a/nebo Prodej a/nebo Devizová operace. Obchodní zástupce je investiční zprostředkovatel ve smyslu 29 nebo vázaný zástupce podle 32a Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který na základě smlouvy o obchodním zastoupení zastupuje Investičního manažera při uzavírání Smluv a přijímání Pokynů. Objem Portfolia k určitému dni je součet Objemu portfolia k prvnímu dni Investiční periody a Tržní hodnoty Finančních aktiv Klienta převzatých Investičním manažerem od Klienta k Obhospodařování v průběhu Investiční periody po odečtení Tržní hodnoty Finančních aktiv (zjištěné ke dni výběru) vybíraných Klientem z Obhospodařování v průběhu Investiční periody. K prvnímu dni první Investiční periody (k Datu zahájení obhospodařování) je Objem Portfolia roven Tržní hodnotě Finančních aktiv převzatých Investičním manažerem od Klienta k Obhospodařování k tomuto dni. K prvnímu dni druhé a další Investiční periody je Objem Portfolia roven součtu Tržní hodnoty Portfolia k poslednímu dni předcházející Investiční periody a Tržní hodnoty Finančních aktiv převzatých Investičním manažerem od Klienta k Obhospodařování k tomuto dni, jsou-li k tomuto dni další Finanční aktiva přebírána. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti ve volně směnitelných měnách a/nebo zůstatek peněžních prostředků ve volně směnitelných měnách na bankovním účtu splatný na požádání. Plánovaná vložená částka je suma všech Peněžních prostředků, které se Klient zavázal předat Investičnímu manažerovi k Obhospodařování na základě Trvalého pokynu za celou Cílovou dobu trvalého pokynu. Podílové listy jsou cenné papíry vydané Fondy. Pojistitel je UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: , registrovaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl B, č. vložky 2012, telefon: Pojistná částka je částka, která slouží k výpočtu výše Ročního pojistného a výše pojistného plnění pro jednotlivé druhy pojištění k investičním programům Horizont Invest a Horizont Invest - Baby. Pokyn znamená Jednorázový pokyn a/nebo Trvalý pokyn. Portfolio je soubor majetkových hodnot Klienta tvořených Finančními aktivy, pohledávkami a závazky, které Investiční manažer Obhospodařuje dle Investiční politiky stanovené Klientem. Investiční manažer může na základě Smlouvy Obhospodařovat pouze jedno Portfolio. Prodej je úplatné zcizení Investičních nástrojů včetně jejich zpětného prodeje Emitentovi. Prospekty jsou oficiální prospekty Investičních nástrojů nebo oficiální statuty Fondů, které jsou vydány Emitenty za účelem veřejné nabídky Investičních nástrojů a schváleny regulačními orgány, a jejich případné dodatky. Průměrný denní Objem Portfolia (také jen PrObj ) je vážený průměr Objemů Portfolia vypočtený dle následujícího vzorce: PrObj = (C1+C2+...+CDny)/Dny, kde Dny je počet dní v Investiční periodě, popřípadě v jiném hodnoceném časovém úseku, a Ci je Objem Portfolia v i-tém dni Investiční periody. Převodní místo je místo realizace Obchodu s Investičním nástrojem, které splňuje podmínky 2 odst. (2) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Registr je osoba oprávněná k vedení evidence Investičních nástrojů na Účtech vlastníků nebo Účtech zákazníků. Roční pojistné je roční cena pojištění pro jednotlivá pojištění k investičním programům Horizont Invest a Horizont Invest - Baby. Roční pojistné je stanoveno jako procentní podíl z Pojistné částky. Rozšířený zdravotní dotazník je dotazník, jímž zjišťuje Pojistitel zdravotní stav Klienta, resp. Zákonného zástupce, v případě, že Pojistná částka, resp. Souhrnná pojistná částka, přesáhne ,-- korun českých. Sazebník je dokument stanovující výši odměny Investičního manažera za jednotlivé jím poskytované služby, výši Nákladů a minimální Objem Portfolia, minimální Vklad a minimální Cílovou dobu trvalého pokynu, jehož aktuální znění je Klientovi k dispozici v sídle a na webových stránkách Investičního manažera. Smíšený fond je Fond, který je oprávněn investovat jak do Nástrojů peněžního trhu a Dluhopisů, tak do Akcií a jiných majetkových cenných papírů obchodovaných na Převodních místech, přičemž do Akcií a jiných majetkových cenných papírů je oprávněn investovat více než 20% svého celkového čistého obchodního majetku. Speciální operace jsou operace s Investičními nástroji vyvolané jednáním jejich Emitenta. Jedná se zejména o tyto operace: změna identifikačního kódu Investičního nástroje, výplata výnosů z Investičních nástrojů, splacení jmenovité hodnoty Investičních nástrojů, splynutí cenných papírů, štěpení cenných papírů, změna jmenovité hodnoty Investičních nástrojů, bezplatné vydání nových Investičních nástrojů apod. Správa je činnost uvedená v 36 Zákona o cenných papírech. Správce je osoba provádějící Úschovu a/nebo Správu. Trvalý pokyn je trvalý pokyn k Obhospodařování ve smyslu odstavce (1) článku IV. Tržní hodnota je hodnota stanovená dle tržních zvyklostí s přihlédnutím k pravidlům stanoveným vyhláškou č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování, nebo právním předpisem upravujícím způsob stanovení hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování platným v době stanovení této hodnoty. Tržní hodnota Portfolia je celkový součet Tržních hodnot všech Investičních nástrojů držených v Portfoliu, Peněžních prostředků a všech pohledávek vyplývajících z Obchodů, z držby Investičních nástrojů a Speciálních operací, po odečtení všech závazků vyplývajících z Obchodů, držby Investičních nástrojů, Speciálních operací a úhrad Nákladů a poplatků Investičního manažera. Účet vlastníka znamená majetkový účet ve smyslu 94 odstavec (1) písm. a) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedený pro osobu, která je vlastníkem Investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Účet zákazníků je majetkový účet ve smyslu 94 odstavec (1) písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedený pro osobu, která není vlastníkem Investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede v samostatné evidenci nebo v navazující evidenci majetkové Účty vlastníků pro konkrétní vlastníky Investičních nástrojů. Úschova je činnost uvedená v 34 Zákona o cenných papírech. Vklad znamená Jednorázový vklad (ve smyslu odstavce (1) článku III.) a/nebo Pravidelný vklad (ve smyslu odstavce (1) článku IV.). VPP jsou všeobecné pojistné podmínky Pojistitele, aktuálně Všeobecné pojistné podmínky - obecná část UCZ/05, Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění zvláštní část UCZ/Ž/05 a Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění - zvláštní část - UCZ/U/05. Aktuální znění VPP tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o cenných papírech je zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o kolektivním investování je zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Zkrácený zdravotní dotazník je dotazník, jímž zjišťuje Pojistitel zdravotní stav Klienta, resp. Zákonného zástupce, v případě, že Pojistná částka, resp. Souhrnná pojistná částka, nepřesáhne ,-- korun českých včetně. III. JEDNORÁZOVÝ POKYN (1) Jednorázovým pokynem dává Klient Investičnímu manažerovi pokyn k Obhospodařování Finančních aktiv dle zvolené Investiční politiky po Cílovou dobu programu, zavazuje se předat Investičnímu manažerovi bez zbytečného odkladu po vydání Jednorázového pokynu Finanční aktiva uvedená v Jednorázovém pokynu ( Jednorázový vklad ) a pověřuje jej, aby pro něj tato Finanční aktiva do dosažení Cílového data Obhospodařoval v souladu s Investiční politikou. Jednorázový pokyn musí obsahovat: a) formu předávaných Finančních aktiv (Peněžní prostředky, a/nebo Investiční nástroje); b) předává-li Investiční nástroje, tak rovněž jednoznačnou identifikaci předávaných Investičních nástrojů; c) množství předávaných Peněžních prostředků a/nebo Investičních nástrojů (výše Jednorázového vkladu). Investiční manažer stanoví minimální Objem Portfolia, kterého musí Klient prvním Jednorázovým vkladem dosáhnout, a dále minimální výši následného Jednorázového vkladu (tato minima jsou uvedena v Sazebníku). (2) Peněžní prostředky předávané Klientem na základě Jednorázového pokynu je Klient povinen bez zbytečného odkladu po vydání Pokynu poukázat ve prospěch Bankovního účtu. Ve variabilním symbolu platby je Klient povinen uvést číslo Smlouvy. Za Jednorázový pokyn je považován rovněž případ, kdy Klient poukáže ve prospěch Bankovního účtu Peněžní prostředky (aniž by předal písemný Jednorázový pokyn), jestliže do variabilního symbolu takové platby uvede číslo Smlouvy. Vydal-li Klient také Trvalý pokyn dle článku IV., považují se Peněžní prostředky poukázané ve prospěch Bankovního účtu až do výše Pravidelného vkladu za aktuální Časový interval, resp. až do výše dlužných Pravidelných vkladů z předešlých Časových intervalů, za Pravidelný vklad, resp. dlužné Pravidelné vklady, a teprve Peněžní prostředky přesahující tuto výši se považují za Jednorázový vklad. Pokud výše jakéhokoliv Jednorázového vkladu nedosáhne minimální výše následného Jednorázového vkladu podle poslední věty odstavce (1), má Investiční manažer právo rozhodnout přesto o převzetí tohoto Vkladu, a to k datu, ke kterému dle článku IV. odstavce (3) přebírá Pravidelné vklady. (3) Předává-li Klient Investičnímu manažerovi k Obhospodařování Finanční aktiva ve formě Investičních nástrojů, které nejsou v době vydání Jednorázového pokynu u Investičního manažera v Úschově, resp. Správě, je povinen vydat písemný Jednorázový pokyn podle odstavce (1) a bez zbytečného odkladu po vydání Pokynu tyto Investiční nástroje předat, resp. převést, dle instrukcí Investičního manažera Investičnímu manažerovi do Úschovy, resp. Správy, nebo udělit Investičnímu manažerovi řádnou plnou moc, která mu umožní s Investičními nástroji disponovat. (4) Investiční manažer je povinen předávaná Finanční aktiva převzít a zahájit Obhospodařování Portfolia bez zbytečného odkladu poté, co mu ve prospěch Bankovního účtu byla ve smyslu odstavce (2) a v souladu s Jednorázovým pokynem připsána platba nesoucí ve variabilním symbolu číslo Smlouvy, resp. poté, co mu byly ve smyslu odstavce (3) předány do Úschovy, resp. převedeny do Správy, Investiční nástroje uvedené v Jednorázovém pokynu, nebo poté, co obdržel od Klienta plnou moc umožňující mu s Investičními nástroji uvedenými v Jednorázovém pokynu disponovat. Liší-li se částka (resp. součet částek) skutečně poukázaná Klientem ve prospěch Bankovního účtu od výše Jednorázového vkladu uvedeného v písemném Jednorázovém pokynu, má se za to, že Jednorázovým vkladem je částka (resp. součet částek), která byla skutečně připsána ve prospěch Bankovního účtu. Převzetí Jednorázového vkladu přesahujícího výši ,- Kč je Investiční manažer povinen Klientovi bez odkladu potvrdit písemným potvrzením ( Potvrzení o převzetí ). IV. TRVALÝ POKYN (1) Trvalým pokynem dává Klient Investičnímu manažerovi pokyn k pravidelnému přebírání Finančních aktiv k Obhospodařování dle zvolené Investiční politiky, zavazuje se po Cílovou dobu trvalého pokynu předávat Investičnímu manažerovi v pravidelných časových intervalech ( Časový interval ) Peněžní prostředky ( Pravidelné vklady ), a pověřuje jej, aby pro něj tato Finanční aktiva obhospodařoval po Cílovou dobu programu v souladu se zvolenou Investiční politikou. Ke Smlouvě může být vydán nejvýše jeden Trvalý pokyn. Trvalý pokyn musí mít písemnou formu a musí obsahovat a) výši Pravidelného vkladu; b) Časový interval; c) Cílovou dobu trvalého pokynu. Pokud Klient nestanoví Časový interval, má se za to, že má být Časový interval měsíční. Nestanoví-li Klient Cílovou dobu trvalého pokynu, má se za to, že je shodná s Cílovou dobou programu. Na základě Trvalého pokynu může Klient Investičnímu manažerovi předávat pouze Peněžní prostředky (nikoliv Investiční nástroje). Investiční manažer stanoví minimální výši Pravidelného vkladu a minimální délku Cílové doby trvalého pokynu (tato minima jsou uvedena v Sazebníku). (2) Pravidelné vklady je Klient povinen převádět ve prospěch Bankovního účtu tak, aby byly připsány vždy nejpozději do pracovního dne předcházejícího dvacátému dni každého měsíce, resp. každého třetího měsíce, resp. každého dvanáctého měsíce (dle zvoleného Časového intervalu) od Data zahájení programu, a to po celou Cílovou dobu trvalého pokynu. První Pravidelný vklad je Klient Poznámka: Pojmy uvedené v Obchodních podmínkách a Důležitých upozorněních s velkými počátečními písmeny mají, nevyplývá-li z textu jinak, význam definovaný Smlouvou o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům společnosti Conseq Investment Management, a.s.

7 A OBECNÁ USTANOVENÍ (POKRAČOVÁNÍ) Příloha 1: Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (OP-OPH-1110) (platné od 01/10/2011) povinen poukázat ve prospěch Bankovního účtu bez zbytečného odkladu po vydání Trvalého pokynu. Ve variabilním symbolu platby je Klient povinen uvést číslo Smlouvy. (3) Investiční manažer je povinen přebírat Pravidelné vklady vždy k nejbližšímu pracovnímu dni následujícímu po dvacátém dni příslušného měsíce. Budou-li Peněžní prostředky připsány ve prospěch Bankovního účtu později než jeden pracovní den předcházející dvacátému dni příslušného měsíce, převezme je Investiční manažer k nejbližšímu pracovnímu dni následujícímu po dvacátém kalendářním dni následujícího měsíce. Převzetí prvního Pravidelného vkladu je Investiční manažer povinen Klientovi bez odkladu potvrdit Potvrzením o převzetí. Následné Pravidelné vklady potvrdí Klientovi výpisem z Investičního účtu dle článku X. odstavce (1). Obhospodařování Finančních aktiv je Investiční manažer povinen zahájit bez zbytečného odkladu po převzetí Pravidelného vkladu (či jeho části) následujícího po úhradě Předplaceného vstupního poplatku (či jeho části) podle odstavce (2) článku V. (4) Klient má právo u Trvalého pokynu kdykoli písemně požádat Investičního manažera o jeho předčasné ukončení, přerušení či Modifikaci. Investiční manažer je oprávněn žádost v odůvodněných případech odmítnout. K posouzení odůvodněnosti odmítnutí takové žádosti se přiměřeně použijí ustanovení odstavce (1) článku VI. Přerušit Trvalý pokyn je Klient oprávněn nejdéle na dobu 12 měsíců. (5) Trvalý pokyn smrtí Klienta nezaniká. Investiční manažer je oprávněn ukončit přebírání Pravidelných vkladů pracovním dnem následujícím po dni, kdy se o smrti Klienta dozví. Smrtí Klienta není dotčena povinnost Investičního manažera Obhospodařovat Klientovo Portfolio, neodporuje-li to rozhodnutí soudu v příslušném řízení nebo oprávněné instrukci právního nástupce Klienta. V. PŘEDPLACENÝ VSTUPNÍ POPLATEK (1) Nerozhodne-li se Klient při předání Trvalého pokynu jinak, uhradí Investičnímu manažerovi Vstupní poplatek z celé Plánované vložené částky předem ( Předplacený vstupní poplatek ). Při výpočtu Předplaceného vstupního poplatku bude Investičním manažerem aplikována zvýhodněná sazba Vstupního poplatku dle platného Sazebníku, v ostatních případech bude aplikována standardní sazba Vstupního poplatku dle platného Sazebníku. (2) Předplacený vstupní poplatek může Klient dle vlastní volby hradit buď Běžnou nebo Expresní variantou splácení Předplaceného vstupního poplatku, přičemž nezvolí-li žádnou z těchto variant, bude použita varianta Běžná. Při Běžné variantě Předplaceného vstupního poplatku Investiční manažer strhne Předplacený vstupní poplatek z prvních Pravidelných vkladů, a to v každém Časovém intervalu ve výši 75 % částky určeného Pravidelného vkladu (u posledního takto kráceného Pravidelného vkladu ve výši odpovídající zbývající části Předplaceného vstupního poplatku), a zbývající Peněžní prostředky převezme k Obhospodařování. V případě, že Klient v daném Časovém intervalu zašle částku nižší než sjednaný Pravidelný vklad, Investiční manažer strhne splátku Předplaceného vstupního poplatku až do výše 75 % sjednaného Pravidelného vkladu. Při Expresní variantě Investiční manažer strhne Předplacený vstupní poplatek z celé částky prvních Vkladů a převezme k Obhospodařování teprve Peněžní prostředky přesahující Předplacený vstupní poplatek. (3) Dojde-li na základě žádosti Klienta (v souladu s odstavcem (4) článku IV.) k ukončení Trvalého pokynu před uplynutím Cílové doby trvalého pokynu, k přerušení Trvalého pokynu nebo k jeho Modifikaci, jejímž následkem bude snížení Plánované vložené částky, Klient nemá nárok na vrácení části Předplaceného vstupního poplatku. (4) Dojde-li na základě žádosti Klienta (v souladu s odstavcem (4) článku IV.) k Modifikaci Trvalého pokynu, jejímž následkem bude zvýšení Plánované vložené částky, Klient je povinen Předplacený vstupní poplatek Investičnímu manažerovi doplatit, a to v souladu s pravidly uvedenými v odstavci (2). Při výpočtu doplatku Předplaceného vstupního poplatku bude použita stejná sazba jako v původním Trvalém pokynu. VI. ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ (1) Investiční manažer je oprávněn odmítnout Pokyn nebo převzetí Vkladu zejména v těchto případech: a) z důvodů uvedených v Zákoně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména odmítne-li se Klient podrobit identifikaci nebo neposkytne-li potřebnou součinnost při kontrole; b) má-li za to, že prohlášení Klienta učiněná v souvislosti s touto Smlouvou pozbyla platnosti nebo nejsou nadále svým obsahem ve všech ohledech přesná či úplná; c) neobdrží-li ve lhůtě 90 dnů od přijetí Pokynu Vklad, d) nebyla-li by realizací Pokynu dodržena pravidla stanovená pro minimální Objem Portfolia, minimální Vklad a minimální Cílovou dobu trvalého pokynu dle Sazebníku; e) jsou-li předávané Peněžní prostředky denominovány v měně, která není běžně směnitelná na devizových trzích; f) má-li pochybnosti o tom, zda Pokyn byl vydán Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat; g) má-li důvodné obavy, že by převzetím Vkladu mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů. Investiční manažer je dále oprávněn odmítnout Jednorázový pokyn nebo převzetí Jednorázového vkladu v případě, že Klient dosud neuhradil Předplacený vstupní poplatek vyplývající z již vydaného Trvalého pokynu. (2) O odmítnutí Pokynu či odmítnutí převzetí Vkladu je Investiční manažer povinen Klienta bez odkladu informovat a Peněžní prostředky Klientovi v souladu s jeho instrukcemi neprodleně vrátit, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. VII. VÝBĚR FINANČNÍCH AKTIV Z OBHOSPODAŘOVÁNÍ (1) Klient má právo veškerá nebo část Finančních aktiv tvořících Portfolio kdykoliv z Obhospodařování Investičního manažera vybrat, a to na základě písemného avíza o výběru z Obhospodařování ( Avízo o výběru ). Avízo o výběru musí obsahovat: a) přesnou identifikaci Klienta; b) v jaké formě žádá klient Finanční aktiva vybrat (Peněžní prostředky nebo Investiční nástroje); c) vybírá-li Investiční nástroje, tak rovněž jednoznačnou identifikaci vybíraných Investičních nástrojů; d) množství vybíraných Peněžních prostředků nebo počet vybíraných Investičních nástrojů; e) měnu, ve které Klient žádá vyplatit Peněžní prostředky; f) datum výběru Finančních aktiv z Obhospodařování. Chybí-li údaj o měně, má se za to, že Klient žádá vyplatit Peněžní prostředky v českých korunách. Chybí-li údaj o účtu, má se za to, že Klient žádá vyplatit vybírané Peněžní prostředky na účet uvedený ve Smlouvě. Žádá-li Klient poukázat vybírané Peněžní prostředky ve prospěch jiného účtu, než který uvedl ve Smlouvě, je Investiční manažer oprávněn požadovat, aby podpis na Avízu o výběru byl úředně ověřen. (2) Požaduje-li Klient výběr Finančních aktiv ve formě Peněžních prostředků, je Investiční manažer povinen prodat Investiční nástroje tvořící Portfolio, a to ve lhůtě od data vystavení Avíza o výběru do data výběru uvedeného v Avízu o výběru, nebo, není-li to vzhledem k charakteru Investičních nástrojů možné, v nejbližším možném termínu. Utržené Peněžní prostředky po odečtení veškerých poplatků, odměn a Nákladů je Investiční manažer povinen převést Klientovi ve prospěch účtu Klienta uvedeného v Avízu o výběru nebo v souladu s instrukcemi Klienta, a to do 5 (pěti) pracovních dnů po vypořádání posledního Prodeje. (3) Požaduje-li Klient výběr Finančních aktiv ve formě Investičních nástrojů tvořících Portfolio, je Investiční manažer povinen k datu výběru přestat pro Klienta obstarávat Obchody s Investičními nástroji, jejichž výběr Klient na základě Avíza požaduje. Je ovšem povinen vypořádat veškeré Obchody, které pro Klienta obstaral před datem výběru Finančních aktiv. Investiční manažer je dále povinen uvolnit Investiční nástroje k volné dispozici Klienta, a to v termínu uvedeném v instrukci podle odstavce (3) článku VIII, nebo, není-li to vzhledem k charakteru Investičních nástrojů možné, v nejbližším možném termínu. I poté, co Klient vybral Investiční nástroje z Obhospodařování, je Investiční manažer povinen pro Klienta nadále vést Investiční účet a vykonávat Úschovu a Správu Investičních nástrojů, a to do doby jejich předání/převedení jinému Správci v souladu s odstavcem (3) článku VIII. (4) Investiční manažer je oprávněn odmítnout převést Finanční aktiva vybraná z Obhospodařování dle instrukcí Klienta, a to pouze z těchto důvodů: a) mohlo-li by převodem dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů, zejména Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; b) má-li vůči Klientovi jakoukoli splatnou neuhrazenou pohledávku; c) má-li pochybnosti o tom, zda Avízo o výběru bylo vydáno Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat. Poté, co důvod odmítnutí pominul, je Investiční manažer povinen bez zbytečného prodlení Finanční aktiva vybraná z Obhospodařování převést dle instrukcí Klienta, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. (5) Poklesne-li vlivem částečného výběru Tržní hodnota Portfolia pod minimální Objem Portfolia stanovený Investičním manažerem (aktuálně platný minimální Objem Portfolia je uveden v Sazebníku), nebo nedosáhl-li by Objem Portfolia díky ukončení, přerušení nebo Modifikaci Trvalého pokynu Klientem minimálního Objemu Portfolia stanoveného Investičním manažerem, nebo je-li Klient v prodlení s úhradou Vkladu na základě Trvalého pokynu déle než 90 dní a Objem Portfolia v této době nedosahuje minimálního Objemu Portfolia stanoveného Investičním manažerem, je Investiční manažer oprávněn vypovědět Finanční aktiva tvořící Portfolio z Obhospodařování, a to na základě písemného oznámení zaslaného Klientovi. Výpovědní lhůta je jeden měsíc ode dne doručení výpovědi Klientovi. K datu účinnosti výpovědi je Investiční manažer povinen přestat pro Klienta obstarávat Obchody s Investičními nástroji a Peněžními prostředky, jež tvořily Portfolio, a uvolnit Finanční aktiva k volné dispozici Klienta. Je ovšem povinen vypořádat veškeré Obchody, které pro Klienta obstaral před datem účinnosti výpovědi. I po datu účinnosti výpovědi je Investiční manažer povinen pro Klienta nadále vést Investiční účet a vykonávat Úschovu a Správu Investičních nástrojů, a to do doby jejich předání/ převedení jinému Správci v souladu s odstavcem (3) článku VIII. VIII. VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ, REGISTRACE VLASTNICTVÍ, ÚSCHOVA A SPRÁVA (1) Vypořádání Obchodů, které Investiční manažer na účet Klienta uzavřel v rámci Obhospodařování Portfolia, bude zajišťováno Investičním manažerem v souladu s pravidly příslušných Prospektů, Převodních míst a dále podle podmínek Emitentů, Vypořádacích systémů, Registrů a/nebo Správců, kteří vypořádání Obchodů a změny v evidenci Investičních nástrojů provádí. (2) Investiční manažer se zavazuje zřídit a vést pro Klienta ve své evidenci majetkový Účet vlastníka (pro Investiční nástroje Klienta, které jsou evidovány na majetkových Účtech zákazníků vedených Registry pro Investičního manažera), resp. evidenční účet Investičních nástrojů (pro Investiční nástroje Klienta, které jsou evidovány na majetkových Účtech vlastníka vedených Registry pro Klienta), a účet Peněžních prostředků (tyto účty dohromady též Investiční účet ) a provádět Úschovu a Správu Investičních nástrojů vedených na tomto Investičním účtu, a to do doby jejich Prodeje, případně předání/převedení jinému Správci v souladu s odstavcem (3) níže. Investiční nástroje a Peněžní prostředky vedené na Investičním účtu budou účetně (a bude-li to rozumně proveditelné i fyzicky) vedeny jako majetek ve vlastnictví Klienta odděleně od vlastního majetku Investičního manažera. (3) Přeje-li si Klient převést/předat veškeré nebo část svých Investičních nástrojů, které vybral z Obhospodařování, jinému Správci, je Investiční manažer povinen na základě písemné instrukce Klienta a na jeho náklady provést veškeré úkony nezbytné pro převod/předání Klientem určených Investičních nástrojů Správci určenému v instrukci, a to v termínu uvedeném v instrukci, nebo, není-li to vzhledem k pravidlům stanoveným příslušnými Emitenty, Vypořádacími systémy, Registry a/nebo Správci možné, v nejbližším možném termínu. IX. VZNIK NÁROKU NA ODMĚNU A JEJÍ SPLATNOST (1) Klient je povinen platit Investičnímu manažerovi poplatky za jím poskytované služby a Náklady s těmito službami související, které Investiční manažer účtuje v souladu se Sazebníkem účinným v době poskytnutí dané služby, nedohodne-li se Klient s Investičním manažerem jinak. (2) Nárok na poplatek z Tržní hodnoty Finančních aktiv převzatých k Obhospodařování, resp. z Plánované vložené částky, ( Vstupní poplatek ) vzniká Investičnímu manažerovi datem úhrady prvního Vkladu na Bankovní účet a je splatný dnem úhrady příslušného Vkladu na Bankovní účet. Nárok na poplatek za Obhospodařování Portfolia ( Manažerský poplatek ) vzniká Investičnímu manažerovi a je splatný vždy k poslednímu dni dané Investiční periody. Nárok na poplatek za zpracování Trvalého pokynu ( Administrativní poplatek ) vzniká Investičnímu manažerovi a je splatný datem převzetí prvního Pravidelného vkladu. Nárok na ostatní poplatky podle Sazebníku vzniká Investičnímu manažerovi a poplatky jsou splatné dnem poskytnutí příslušné služby Klientovi, není-li dohodnuto jinak. (3) Náklady na příspěvek do GFO jsou splatné dnem splatnosti poplatku, z něhož je příspěvek do GFO počítán. Ostatní Náklady jsou splatné nejpozději dnem jejich splatnosti třetí straně. (4) Investiční manažer je oprávněn poplatky a Náklady v době splatnosti inkasovat z Klientova Investičního účtu. Nemá-li Klient na svém Investičním účtu dostatek Peněžních prostředků k úhradě splatných poplatků a Nákladů, je Investiční manažer oprávněn prodat část Investičních nástrojů tvořících Portfolio Klienta a z utržené částky uspokojit svoji pohledávku. Při výběru Investičních nástrojů k Prodeji je Investiční manažer povinen postupovat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu Klienta. X. INFORMACE O INVESTIČNÍM ÚČTU, ZPŮSOB KOMUNIKACE (1) Investiční manažer bude zasílat Klientovi: a) výpis o pohybech na Investičním účtu obsahující veškeré obstarané Obchody, proběhlé Speciální operace, Vklady a výběry Finančních aktiv z Obhospodařování a další pohyby na Investičním účtu, ke kterým došlo v kalendářním pololetí, a to do posledního pracovního dne měsíce následujícího po konci předmětného kalendářního polotletí, nedohodne-li se Klient s Investičním manažerem jinak; b) výpis o stavu Investičního účtu včetně ocenění Portfolia, a to do posledního pracovního dne měsíce následujícího po konci předmětného kalendářního polotletí, nedohodne-li se Klient s Investičním manažerem jinak. Klient je oprávněn Investičního manažera požádat o čtvrtletní frekvenci výpisů. Výpis dle písm. a) výše je Investiční manažer povinen zaslat Klientovi také nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od data výběru veškerých Finančních aktiv z Obhospodařování (dle odstavce (1) článku VII.), resp. od data účinnosti výpovědi (dle odstavce (5) článku VII.). Investiční manažer a Klient se podle 15e písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu dohodli, že na písemnou žádost Klienta, bude-li Investičním manažerem písemně akceptována, Investiční manažer s účinností od prvého dne měsíce následujícího po akceptaci žádosti bude výpisy z Investičního účtu zasílat Klientovi elektronickou poštou na adresu v žádosti sdělenou nebo mu je zpřístupní v podobě souboru ke stažení v rámci individuálního přístupu Klienta na webové stránky Investičního manažera. (2) S výjimkou případů, kdy ze Smlouvy nebo z Obchodních podmínek vyplývá něco jiného, budou Pokyny, Potvrzení o převzetí, Avíza o výběru, výpisy z Investičního účtu nebo jiné zprávy, žádosti, instrukce nebo oznámení (souhrnně Oznámení ), považována za náležitě doručená, jestliže budou doručena v listinné podobě osobně nebo kurýrem nebo poštou na adresy uvedené ve Smlouvě, nebo na odlišnou adresu, kterou jakákoli ze stran uvede v Oznámení doručeném výše popsaným způsobem. Dnem doručení se při doručování poštou rozumí třetí pracovní den následující po odeslání písemnosti, neníli prokázán opak. Kromě případů vyplývajících ze Smlouvy nebo z Obchodních podmínek je takové Oznámení, pokud je doručeno výše popsaným způsobem, účinné od pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo druhé Smluvní straně doručeno. (3) Investiční manažer neodpovídá za jakékoli škody vzniklé Klientovi v důsledku jednání Investičního manažera na základě Oznámení Klienta doručeného výše popsaným způsobem považovaného Investičním manažerem při dodržení veškeré odborné péče a v dobré víře za pravé a/nebo za podepsané osobami oprávněnými jednat za Klienta. Klient se zavazuje reklamovat u Investičního manažera zjištěné nesprávnosti údajů uvedené v Oznámeních do dvaceti (20) dnů po jejich doručení. Neobdrží-li Investiční manažer v uvedené lhůtě od Klienta reklamaci, považují se údaje tam uvedené za správné a Klientem schválené. XI. PODMÍNKY PLATNÉ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU NA DÁLKU (1) Byla-li Smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran v souladu s 54a a násl. Občanského zákoníku, platí pro Klienta, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, následující speciální ustanovení: a) Veškeré spory, které vzniknou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být řešeny soudně [dle odstavce (15) sekce G Smlouvy] nebo mimosoudně, s výjimkou případů, v nichž obligatorně rozhodují soudy České republiky. V případě mimosoudního řešení sporu bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky v souladu s aktuálním zněním pravidel tohoto soudu. Rozhodčí soud se bude skládat ze tří rozhodců. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce. Jmenovaní rozhodci si zvolí předsedu rozhodčího soudu. Rozsudek rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro obě smluvní strany. Místem arbitrážního řízení bude Praha a jednacím jazykem bude čeština. b) Klient nemá ve smyslu 54c odst. 2 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit podle 54c odst. 1 cit. zákona. c) Investiční manažer považuje za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením Smlouvy právní předpisy ČR. d) Investiční manažer bude s Klientem během trvání Smlouvy komunikovat v českém jazyce a smluvní podmínky a další informace podle 54b Občanského zákoníku budou Klientovi poskytnuty rovněž v českém jazyce. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne

8 Důležitá upozornění A INFORMACE O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPÍRY A JÍM POSKYTOVANÝCH INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH Conseq Investment Management, a.s., (dále jen Conseq ), IČ , je společností se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Conseq je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), kterému bylo uděleno povolení České národní banky (dále jen ČNB ) k vykonávání hlavních a doplňkových investičních služeb podle 4 Zákona v platném znění. Při poskytování investičních služeb Conseq podléhá dohledu ČNB se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Conseq je oprávněn poskytovat tyto investiční služby: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů; b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka; c) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání; d) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů; e) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb; f) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí; g) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji; h) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Kontaktní údaje: Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, tel , nebo , fax , web: Komunikace s Conseq a poskytování informací klientovi probíhá v českém jazyce. Způsob komunikace klienta s Conseq včetně zadávání pokynů stanoví smlouva s klientem a/nebo příslušný právní předpis. Není-li způsob komunikace takto určen, může klient s Conseq komunikovat osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou. Conseq poskytuje klientům informace o jim poskytovaných investičních službách v rozsahu, četnosti a termínech smluvně sjednaných s klientem při respektování pravidel stanovených Zákonem a vyhláškou ČNB č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování B INFORMACE O INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH A POUČENÍ O RIZICÍCH INVESTIC DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Informace o investičních nástrojích, jichž se poskytovaná investiční služba týká, jsou klientům k dispozici v definicích pojmů v příslušné smlouvě o poskytnutí investiční služby. Investičními nástroji podle Zákona jsou: a) investiční cenné papíry (zejména akcie, dluhopisy a cenné papíry je nahrazující nebo k jejich nabytí opravňující), b) cenné papíry kolektivního investování, c) nástroje peněžního trhu, d) deriváty (například opce, futures, swapy, forwardy atd.). Před rozhodnutím uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční služby by potenciální klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou uvedeny níže. VŠEOBECNĚ Není jisté, že se hodnota investičních nástrojů v budoucnu zvýší, nebo že bude dosaženo vytyčených investičních cílů. Hodnota investičních nástrojů a výnosy z nich plynoucí mohou v čase klesat i stoupat a není ani zcela vyloučeno, že klient nezíská zpět celou investovanou částku. Investici by tedy měly realizovat pouze ty osoby a subjekty, které jsou schopny případnou ztrátu finančně unést. Je-li investiční nástroj denominován v jiné měně, než je měna, v níž chce klient sledovat výnos své investice, podstupuje klient riziko změny devizového kurzu (měnové riziko). SPECIFICKÁ RIZIKA INVESTOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Nástroje peněžního trhu a Fondy peněžního trhu (úroveň rizika: velmi nízká až nízká): Hodnota těchto investičních nástrojů může být negativně ovlivněna zhoršením schopnosti jejich Emitentů dostát svým závazkům (kreditní riziko). Velmi nízké kreditní riziko nesou obvykle nástroje vydané státem či jinými veřejnoprávními institucemi, vyšší je toto riziko obvykle v případě soukromých subjektů. Naproti tomu riziko snížení hodnoty těchto investičních nástrojů v důsledku růstu úrokových sazeb (úrokové riziko) není s ohledem na krátkou dobu splatnosti těchto instrumentů příliš významné. Dluhopisy a Dluhopisové fondy (úroveň rizika: nízká, střední až vysoká): Dluhopisy (a obdobně také Dluhopisové fondy) jsou stejně jako Nástroje peněžního trhu vystaveny kreditnímu a úrokovému riziku. Úroveň kreditního i úrokového rizika bývá u Dluhopisů vyšší než u Nástrojů peněžního trhu, a to vzhledem k tomu, že se ve větší míře jedná o investiční nástroje s delší dobou splatnosti, jejichž ceny jsou vůči změnám úrokových sazeb a změnám v kreditní kvalitě Emitentů citlivější. Nejvyšším kreditním rizikem a zároveň nejvyšší potenciální výnosností se vyznačují Dluhopisy vydané Emitenty, jejichž schopnost dostát svým závazkům není hodnocena ratingovými agenturami investičním stupněm (high yield bonds). Akcie a Akciové fondy (úroveň rizika: vysoká až velmi vysoká): Hodnota Akcií a aktiv Fondů investujících do Akcií může být primárně postižena poklesem cen těchto Akcií (tržní riziko) vyvolaným změnou v hospodaření Emitentů, v situaci v odvětví, v celkovém stavu ekonomiky či dalšími exogenními vlivy politickými šoky apod. Tato rizika lze do značné míry snížit efektivním rozložením investic (diverzifikace) do Akcií Emitentů různých regionů, odvětví a Akcií většího množství společností. Fondy alokující své prostředky pouze v určitém regionu či odvětví nebo do akcií menších společností (small caps) jsou obecně spojeny s vyšší mírou rizik. Smíšené (balancované) fondy (úroveň rizika: střední až vysoká): Smíšené fondy mohou alokovat své investičních služeb. Jde zejména o informace poskytované podle 15d odst. 1 Zákona a informace o provedených pokynech a o stavu majetku klienta. PRAVIDLA PRO ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Conseq v souladu se Zákonem zjišťuje a řídí střety zájmů mezi Conseq a jeho klienty nebo mezi jeho klienty navzájem. K předcházení střetu zájmů Conseq aplikuje opatření spočívající zejména v oddělení činností s možností vzniku střetu zájmů, stanovení pravidel pro obchody zaměstnanců, vedení seznamů investičních nástrojů, u kterých může dojít ke střetu zájmů, a provádění obchodů podle pravidel pro provádění pokynů odpovídajících 15l Zákona. Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta, sdělí Conseq před poskytnutím investiční služby klientovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, které klientu umožní řádně vzít v úvahu střet zájmů. Podrobnější informace poskytne Conseq na požádání. PŘIJÍMANÉ A POSKYTOVANÉ POBÍDKY Conseq může v mezích 15 odst. 3 Zákona poskytovat třetím stranám nebo přijímat od třetích stran poplatky, odměny nebo nepeněžité výhody (pobídky), o nichž byl klient předem informován a které nejsou v rozporu s povinností Conseq jednat v nejlepším zájmu klienta, anebo které jsou v souladu s odbornou péčí nezbytné pro poskytování investičních služeb. Conseq přijímá od investičních společností obhospodařujících fondy kolektivního investování, popř. od generálních distributorů, poplatky za distribuci investičních nástrojů. Poplatky jsou zpravidla stanoveny procentem z objemu obhospodařovaného majetku ve fondu kolektivního investování. Conseq prohlašuje, že přijímání těchto poplatků nebrání jeho povinnosti jednat v nejlepším zájmu klienta. Conseq využívá k distribuci investičních nástrojů investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize, které jsou stanoveny individuálně, zpravidla procentem z objemu jimi zprostředkovaných investic. Podrobnější informace poskytne Conseq na požádání. prostředky obvykle na peněžním, dluhopisovém i akciovém trhu. Přiměřeně pro ně platí poučení uvedená v předchozích odstavcích. Konkrétní výše rizik jednotlivých Fondů je dána především maximálním přípustným zastoupením investičních nástrojů s vysokou úrovní rizika. Fondy fondů (úroveň rizika: velmi nízká až vysoká): Tyto Fondy sestavují svá portfolia z Podílových listů jiných Fondů. Přiměřeně pro ně platí poučení uvedená v předchozích odstavcích. Riziko Fondů fondů však snižuje zpravidla efektivnější rozložení aktiv (diverzifikace). Tyto Fondy mohou být zatíženy dvojími manažerskými poplatky. Zajištěné Fondy (úroveň rizika: střední až vysoká): Zajištěné Fondy mají obvykle charakter Fondů akciových (přiměřeně pro ně tedy platí poučení vztahující se k akciovým Fondům), avšak riziko ztráty je pro investora omezeno na rozdíl mezi cenou, za kterou Podílový list nabyl, a minimální cenou zpětného odkupu stanovenou v souladu s Prospektem daného Fondu pro určité období garantovanou ručitelem, který se zavázal doplatit rozdíl mezi minimální cenou zpětného odkupu a hodnotou aktiv Fondu připadající na jeden Podílový list (je-li tato hodnota v okamžiku zpětného odkupu nižší než minimální cena). Investor nese kreditní riziko ručitele. Speciální fondy (úroveň rizika: nízká až velmi vysoká): Jednotlivé druhy Speciálních fondů se liší dle typu majetku, do kterého investují (např. speciální fondy nemovitostí, speciální fondy fondů apod.). Jedná se o Fondy, které nepodléhají harmonizaci práva Evropských společenství. Pravidla, jimiž se tyto Fondy řídí, jsou stanovena výhradně jejich Prospekty a právním řádem státu, dle kterého byly vytvořeny. Jednotlivá rizika související se Speciálními fondy závisí na druhu Fondu (např. u nemovitostí riziko omezené likvidity majetku Fondu a riziko nemovitostí zatížených zástavním či jiným právem, u Fondu fondů riziko investice do speciálních fondů rizikového kapitálu apod.). Významné je zde tedy právní riziko související s malou standardizací takového instrumentu. Indexové certifikáty, Strukturované dluhopisy (úroveň rizika: střední až velmi vysoká): Indexové certifikáty a Strukturované dluhopisy jsou vystaveny kreditnímu riziku, které je shodné povahy s kreditním rizikem běžných Dluhopisů. Dále jsou vystaveny riziku tržnímu, v jehož rámci se jedná o riziko úrokové, jemuž podléhá jistina dluhopisu, a podle typu podkladového aktiva (indikátoru), z nějž se odvozuje vyplácený výnos, jsou pak vystaveny riziku akciovému, měnovému, úrokovému nebo dalším či kombinaci těchto rizik. Pokračování sekce B "Informace o investičních nástrojích a poučení o rizicích investic do investičních nástrojů" a dalších Důležitých upozornění (sekce C, D, E a F) viz příloha zvlášť vložená do těchto desek. Instrukce k zasílání peněžních prostředků Bankovní spojení (podle měny, v níž platbu provádíte) v CZK / 2700 v EUR / 2700 v USD / 2700 Povinné pole: Variabilní symbol číslo smlouvy Termín pro zasílání: Pro trvalé pokyny musí být prostředky připsány do 20. dne v měsíci, pro jednorázové pokyny bez omezení. CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT - ROZHODNUTÍ, KTERÉ VYNÁŠÍ

9 Příloha 1: Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (OP-OPH-1110) (platné od 01/10/2011) Pokračování Přílohy 1: Obchodních podmínek pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (OP-OPH-1110) (platné od 01/10/2011), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (S-OPH-1110) Následující sekce C a D upravují podmínky týkající se zejména pojištění, které je možné sjednat k programům Horizont Invest a Horizont Invest Baby. Dále následují: Pokračování Důležitých upozornění sekce B, C, D, E a F Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky Pojistitele Ohlášení pojistné události nastane-li pojistná událost u kteréhokoliv typu pojištění, Klient, resp. osoba obmyšlená, resp. zástupce Klienta, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně nahlásit Pojistiteli: UNIQA pojišťovna, a.s., sekce pojištění osob, Evropská 136, , Praha 6 nebo em na adresu: případně na bezplatnou telefonní linku: C PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROGRAMU HORIZONT INVEST BABY (S POJIŠTĚNÍM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) (1) Tyto podmínky investičního programu Horizont Invest Baby jsou součástí Obchodních podmínek a stanovují práva Investičního manažera a jeho nezletilého Klienta ( Klient-dítě ), za kterého jedná zákonný zástupce ( Zákonný zástupce ), ze Smlouvy uzavřené v rámci investičního programu Horizont Invest Baby. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito podmínkami investičního programu Horizont Invest Baby a tyto podmínky investičního programu Horizont Invest Baby mají přednost před obecnými podmínkami uvedenými v sekci A a B Obchodních podmínek, nastane-li mezi nimi vzájemný rozpor. (2) V rámci investičního programu Horizont Invest Baby uzavírá Zákonný zástupce jménem Klienta-dítěte Smlouvu a vydává Investičnímu manažerovi Trvalý pokyn s Předplaceným vstupním poplatkem. Bez Trvalého pokynu s Předplaceným vstupním poplatkem není možné Smlouvu v rámci investičního programu Horizont Invest Baby uzavřít. Cílová doba Trvalého pokynu musí být stanovena nejméně na dobu do dosažení osmnáctého roku Klientadítěte a nejdéle na dobu do dosažení dvacátého pátého roku Klienta-dítěte. Smlouvu v rámci investičního programu Horizont Invest Baby může uzavřít pouze Klient-dítě, který je v době uzavření Smlouvy mladší třinácti let. (3) K Trvalému pokynu může v rámci investičního programu Horizont Invest Baby Zákonný zástupce vydat jménem Klienta-dítěte rovněž Jednorázový pokyn. Při výpočtu Vstupního poplatku ohledně Jednorázového pokynu bude Investičním manažerem aplikována standardní sazba Vstupního poplatku. (4) Finanční aktiva tvořící Portfolio Klienta-dítěte mohou být vybrána v souladu s článkem VII. sekce A Obchodních podmínek pouze Klientem-dítětem po dosažení osmnáctého roku věku Klienta-dítěte. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy upravující její ukončení. (5) Ve prospěch Klientů-dětí investičního programu Horizont Invest Baby ve variantě s pojištěním ( investiční program HIBP ) sjednal Investiční manažer (jako pojistník) s Pojistitelem pojištění pro případ smrti Zákonných zástupců ( Pojištění HIB ), a to rámcovou pojistnou smlouvou č ze dne 27/08/04 (ve znění pozdějších dodatků), v níž je Klient-dítě osobou obmyšlenou podle 51 zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a to za podmínek uvedených v odstavcích (6) až (12) dále a ve VPP. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou na jedné straně a VPP na straně druhé mají přednost ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek. (6) Pojmy investičního programu HIBP: Suma vkladů do osmnácti let je součet všech Pravidelných vkladů, které mají být Zákonným zástupcem předány Investičnímu manažerovi na základě příslušného Trvalého Pokynu za období od převzetí prvního Pravidelného vkladu do dosažení osmnáctého roku života Klienta-dítěte. Souhrnná pojistná částka je součet všech Pojistných částek pro všechny Klienty-děti, jejichž jménem uzavřel Smlouvu a vydal Trvalý pokyn Společný Zákonný zástupce. Suma zbývajících vkladů HIB je součet všech Pravidelných vkladů, které by zbývaly Zákonnému zástupci předat Investičnímu manažerovi na základě Trvalého pokynu od data smrti Zákonného zástupce do dosažení osmnáctého roku života Klienta-dítěte za předpokladu řádného plnění Smlouvy a Trvalého pokynu. Společný Zákonný zástupce je Zákonný zástupce, jenž uzavřel Smlouvu a vydal Trvalý pokyn v rámci investičního programu HIBP jménem více Klientů-dětí. (7) Pojištění HIB začíná Datem zahájení programu, a to pod podmínkou splnění všech podmínek pro vznik Pojištění HIB uvedených níže v odstavci (8), a končí dovršením osmnácti let Klienta-dítěte. Předčasně Pojištění HIB končí a) dnem vzniku pojistné události; nebo b) dnem předčasného ukončení Trvalého pokynu v souladu s odstavcem (4) článku IV. sekce A Obchodních podmínek; nebo c) uplynutím šestého měsíce prodlení s předáním Pravidelného vkladu (nebyloli požádáno v souladu s odstavcem (4) článku IV. sekce A Obchodních podmínek o přerušení Trvalého pokynu). (8) Pojištění HIB se vztahuje pouze na Zákonné zástupce, kteří jsou k Datu zahájení programu mladší padesáti let a zároveň k datu dovršení osmnácti let Klienta-dítěte nebudou starší šedesáti let a kteří zodpověděli pravdivě a úplně na písemné dotazy Pojistitele týkající se jejich zdravotního stavu. V opačném případě nelze Smlouvu v rámci investičního programu HIBP uzavřít a Investiční manažer je oprávněn považovat návrh na uzavření Smlouvy za návrh na uzavření Smlouvy v rámci investičního programu Horizont Invest Baby bez pojištění. V případě, že Zákonný zástupce resp. Společný Zákonný zástupce odpoví na všechny otázky Zkráceného zdravotního dotazníku záporně, D PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROGRAMU HORIZONT INVEST S POJIŠTĚNÍM I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tyto podmínky investičního programu Horizont Invest, k němuž bylo sjednáno pojištění, (dále jen investiční program HIP ) jsou součástí Obchodních podmínek a stanovují práva Investičního manažera a jeho Klienta ze Smlouvy uzavřené v rámci investičního programu HIP. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito podmínkami investičního programu HIP a tyto podmínky investičního programu HIP mají přednost před obecnými podmínkami uvedenými v sekci A a B Obchodních podmínek, nastane-li mezi nimi vzájemný rozpor. (2) Pojmy investičního programu HIP: Počet zbývajících vkladů je počet všech Pravidelných vkladů, které by zbývaly Klientu předat Investičnímu manažerovi na základě Trvalého pokynu od data vzniku pojistné události do Řádného konce pojištění (ve smyslu odstavce (3) článku II.) za předpokladu dosavadního řádného plnění Smlouvy a Trvalého pokynu. Suma vkladů do konce pojištění je součet všech Pravidelných vkladů, které mají být Klientem předány Investičnímu manažerovi na základě příslušného Trvalého Pokynu za období od převzetí prvního Pravidelného vkladu do Řádného konce pojištění (ve smyslu odstavce (3) článku II.). Suma zbývajících vkladů HI je součet všech Pravidelných vkladů, které by zbývaly Klientu předat Investičnímu manažerovi na základě Trvalého pokynu od data vzniku pojistné události do Řádného konce pojištění (ve smyslu odstavce (3) článku II.), za předpokladu dosavadního řádného plnění Smlouvy a Trvalého pokynu. (3) V rámci investičního programu HIP uzavírá Klient Smlouvu a vydává Investičnímu manažerovi Trvalý pokyn s Předplaceným vstupním poplatkem. Bez Trvalého pokynu s Předplaceným vstupním poplatkem není možné Smlouvu v rámci investičního programu HIP uzavřít. (4) K Trvalému pokynu může v rámci investičního programu HIP Klient vydat rovněž Jednorázový pokyn. Při výpočtu Vstupního poplatku bude ohledně Jednorázového pokynu Investičním manažerem aplikována standardní sazba Vstupního poplatku. II. OBECNÁ USTANOVENÍ O POJIŠTĚNÍ (1) Ve prospěch Klientů investičního programu HIP (jako osob pojištěných) sjednal Investiční manažer (jako pojistník) s Pojistitelem pojištění pro případ invalidity Klienta ( Pojištění invalidity ), pojištění pro případ smrti Klienta Pojištění HIB vzniká automaticky i bez potvrzení Pojistitele, a to až do maximální výše Souhrnné pojistné částky ,-- korun českých. Odpoví-li Zákonný zástupce na některou z otázek Zkráceného zdravotního dotazníku kladně a/nebo v případě, že Souhrnná pojistná částka má být vyšší než ,-- korun českých, je podmínkou vzniku Pojištění HIB souhlas Pojistitele. O udělení souhlasu se vznikem Pojištění HIB rozhodne Pojistitel na základě Rozšířeného zdravotního dotazníku vyplněného Zákonným zástupcem a informuje o tom Investičního manažera. Od počátku Pojištění HIB dle odstavce (7) do data rozhodnutí Pojistitele o vzniku Pojištění HIB poskytuje Pojistitel Zákonnému zástupci předběžné pojištění pro případ smrti, která je vyvolána úrazovým dějem, a to do výše sjednané Souhrnné pojistné částky, maximálně však do částky ,-- korun českých. Předběžné pojištění končí nejpozději automatickým uplynutím 2 měsíců od počátku Pojištění HIB. (9) Nepřesáhne-li součet Sum vkladů do osmnácti let všech Klientů-dětí, jejichž jménem uzavřel Smlouvu a vydal Trvalý pokyn Společný Zákonný zástupce, Limitní výši pro pojistnou částku, Pojistná částka jednoho Klienta-dítěte se rovná Sumě vkladů do osmnácti let. V opačném případě se Souhrnná pojistná částka rovná Limitní výši pro pojistnou částku. Souhrnná pojistná částka se rozdělí na jednotlivé Pojistné částky pro jednotlivé Klienty-děti, jejichž jménem uzavřel Smlouvu a vydal Trvalý pokyn Společný Zákonný zástupce, a to v poměru k Sumě vkladů do osmnácti let jednotlivých Klientů-dětí v okamžiku vzniku Pojištění HIB pro posledního Klienta-dítě, jehož jménem uzavírá Smlouvu a vydává Trvalý pokyn Společný Zákonný zástupce. (10) V případě, že Zákonný zástupce uzavřel s Investičním manažerem před vznikem Pojištění HIB smlouvu k Jinému dětskému investičnímu programu a součet souhrnné pojistné částky vyplývající z Jiného dětského investičního programu a Souhrnné pojistné částky přesáhne Limitní výši pro pojistnou částku, Souhrnná pojistná částka Pojištění HIB se snižuje takto: Souhrnná pojistná částka Pojištění HIB = Limitní výše pro pojistnou částku - souhrnná pojistná částka Jiného dětského investičního programu. (11) V případě smrti Zákonného zástupce vyplatí pojistitel dle VPP ve prospěch Investičního účtu Klienta-dítěte částku rovnající se tomuto vztahu: Výše pojistného plnění = Pojistná částka * Suma zbývajících vkladů HIB / Suma vkladů do osmnácti let. Pojistné plnění vyplatí Pojistitel ve prospěch Investičního účtu Klienta-dítěte ihned po skončení šetření pojistné události Pojistitelem a po předložení následujících podkladů: kopie Zákonným zástupcem řádně podepsané Smlouvy a Trvalého pokynu, vyplněného oznámení o škodě, ověřené kopie úmrtního listu, byla-li pojistná událost šetřena Policií ČR Usnesení Policie ČR, výpisu z dokumentace praktického lékaře zemřelého, podrobné zprávy lékaře, který zemřelého naposledy léčil, nebo jiného lékařského nebo úředního osvědčení. Osvědčení musí obsahovat příčinu smrti, počátek a průběh smrtelného onemocnění pojištěného nebo bližší okolnosti jeho smrti. (12) Počínaje druhým rokem od vzniku Pojištění HIB bude Investiční manažer účtovat na vrub Investičního účtu Klientadítěte Roční pojistné ve výši 0,125% z Pojistné částky. Roční pojistné je splatné do deseti dnů ode dne každého výročí vzniku Pojištění HIB. Roční pojistné za první rok (prvních 12 měsíců) Pojištění HIB nebude Investiční manažer Klientu-dítěti účtovat. Dojde-li k předčasnému ukončení Pojištění HIB (dle odstavce (7)), není Investiční manažer povinen Klientu-dítěti již uhrazené Roční pojistné vrátit, a to ani jeho poměrnou část. Dojde-li ke snížení Pojistné částky z důvodu Modifi kace Trvalého pokynu nebo z důvodu uzavření Smlouvy a vydání Trvalého pokynu pro dalšího Klienta-dítě Společným Zákonným zástupcem, Investiční manažer je povinen vrátit Klientu-dítěti poměrnou část již uhrazeného Ročního pojistného za běžný rok a v následujícím období účtovat Roční pojistné ve výši odpovídající snížené Pojistné částce. Dojde-li k zvýšení Pojistné částky z důvodu Modifi kace Trvalého pokynu, Investiční manažer je oprávněn Klientu-dítěti strhnout doplatek poměrné části uhrazeného Ročního pojistného za běžný rok a v následujícím období účtovat Roční pojistné ve výši odpovídající zvýšené Pojistné částce. (13) Nastane-li pojistná událost, Klient resp. zástupce Klienta je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně nahlásit Pojistiteli na adresu uvedenou v článku II. sekce A Obchodních podmínek. ( Životní pojištění ) a pojištění pro případ úrazu Klienta ( Úrazové pojištění ), dohromady jen Pojištění HI a to rámcovou pojistnou smlouvou č ze dne 31/03/06 s podmínkami uvedenými v článcích II. až V. níže a ve VPP. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou na jedné straně a VPP na straně druhé mají přednost ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek. (2) Pojištění HI začíná Datem zahájení programu, a to pod podmínkou splnění všech podmínek pro vznik Pojištění HI uvedených níže v odstavci (5). (3) Pojištění HI končí Cílovým datem nebo dovršením šedesáti let Klienta podle toho, co nastane dříve ( Řádný konec pojištění ). (4) Předčasně Pojištění HI končí a) smrtí Klienta; nebo b) dnem předčasného ukončení Trvalého pokynu v souladu s odstavcem (4) článku IV. sekce A Obchodních podmínek; nebo c) uplynutím šestého měsíce prodlení Klienta s předáním Pravidelného vkladu (nezažádal-li Klient v souladu s odstavcem (4) článku IV. sekce A Obchodních podmínek o přerušení Trvalého pokynu). (5) Pojištění HI se vztahuje pouze na Klienty, kteří jsou k Datu zahájení programu mladší padesáti let, pro jejichž Trvalý pokyn je Cílová doba trvalého pokynu stanovena nejméně na dobu pěti let, a kteří zodpověděli pravdivě a úplně na písemné dotazy Pojistitele týkající se jejich zdravotního stavu. V opačném případě nelze Smlouvu v rámci investičního programu HIP uzavřít a Investiční manažer je oprávněn považovat návrh na uzavření Smlouvy za návrh na uzavření Smlouvy v rámci investičního programu Horizont Invest bez pojištění. V případě, že Klient odpoví na všechny otázky Zkráceného zdravotního dotazníku záporně, Pojištění HI vzniká automaticky i bez potvrzení Pojistitele, a to až do maximální výše Pojistné částky ,-- korun českých. Odpoví-li Klient na některou z otázek Zkráceného zdravotního dotazníku kladně a/nebo v případě, že Pojistná částka má být vyšší než ,-- korun českých, je podmínkou vzniku Pojištění HI souhlas Pojistitele. O udělení souhlasu se vznikem Pojištění HI rozhodne Pojistitel na základě Rozšířeného zdravotního dotazníku vyplněného Klientem a informuje o tom Investičního manažera. Od počátku pojištění dle odstavce (2) do data rozhodnutí Pojistitele o vzniku Pojištění poskytuje Pojistitel Klientovi předběžné pojištění ve smyslu VPP, a to maximálně do částky ,-- korun českých. Předběžné pojištění končí nejpozději automatickým uplynutím 2 měsíců od počátku Pojištění HI.

10 D PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROGRAMU HORIZONT INVEST S POJIŠTĚNÍM (POKRAČOVÁNÍ) (6) Nepřesáhne-li Suma vkladů do konce pojištění Klienta Limitní výši pro pojistnou částku, Pojistná částka Klienta se rovná Sumě vkladů do konce pojištění. V opačném případě se Pojistná částka rovná Limitní výši pro pojistnou částku. V případě, že Klient uzavřel před vznikem pojištění jakýkoliv jiný investiční program se stejným typem pojištění (s výjimkou investičního programu HIB a Jiného dětského investičního programu), bude pojistná částka pro daný typ pojištění vypočtená dle postupu výše snížena o Pojistnou částku dříve uzavřeného stejného typu pojištění. (7) Po dobu trvání Pojištění HI bude Investiční manažer ročně účtovat na vrub Investičního účtu Klienta Roční pojistné. Roční pojistné za první rok je splatné do deseti dnů ode dne vzniku Pojištění HI a za každý další rok do deseti dnů ode dne každého výročí vzniku Pojištění HI. Dojde-li k předčasnému ukončení Pojištění HI (dle odstavce (4)), není Investiční manažer povinen Klientovi již uhrazené Roční pojistné vrátit, a to ani jeho poměrnou část. Dojde-li ke snížení Pojistné částky z důvodu Modifikace Trvalého pokynu nebo z důvodu uzavření Smlouvy a vydání Trvalého pokynu pro Klientadítě v rámci investičního programu HIB nebo Jiného dětského investičního programu, Investiční manažer je povinen vrátit Klientovi poměrnou část již uhrazeného Ročního pojistného za běžný rok a v následujícím období účtovat Roční pojistné ve výši odpovídající snížené Pojistné částce. Dojde-li k zvýšení Pojistné částky z důvodu Modifikace Trvalého pokynu, Investiční manažer je oprávněn Klientu strhnout doplatek poměrné části uhrazeného Ročního pojistného za běžný rok a v následujícím období účtovat Roční pojistné ve výši odpovídající zvýšené Pojistné částce. (8) Nastane-li pojistná událost, Klient, resp. osoba obmyšlená, resp. zástupce Klienta, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně nahlásit Pojistiteli na adresu uvedenou v článku II. sekce A. Obchodních podmínek. III. POJIŠTĚNÍ INVALIDITY (1) Pojištění invalidity se vztahuje na všechny Klienty investičního programu HIP, kteří splnili podmínky uvedené v odstavci (5) článku II. výše. (2) Pokud je Klientovi, na něhož se v souladu s tímto článkem vztahuje Pojištění invalidity, v průběhu trvání tohoto pojištění přiznán podle předpisů o sociálním zabezpečení invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejdříve však po 2 letech od začátku Pojištění invalidity, je Pojistitel povinen poskytovat ve prospěch Investičního účtu Klienta v Časových intervalech stanovených v Trvalém pokynu plnění uvedené v odstavci (5), a to po dobu, po kterou invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně Klient pobírá, nejdéle však do Řádného konce pojištění. Splnění podmínky 2 let dle předešlé věty se nevyžaduje, pokud byl invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznán výlučně v důsledku úrazu, k němuž došlo nejdříve po začátku Pojištění invalidity. Úraz musí splňovat podmínky uvedené ve VPP pro úrazové pojištění platné v době sepsání návrhu Smlouvy, které jsou součástí Smlouvy. Pojistnou událostí je přiznání invalidity třetího stupně důchodu. (3) Dnem přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se rozumí den uvedený ve výroku rozhodnutí oprávněného orgánu jako den, od něhož se přiznává invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Pojistitel začne poskytovat plnění uvedené v odstavci (2) výše ode dne nejbližší splatnosti Pravidelného vkladu po datu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Od tohoto data Klient není povinen plnit povinnost uvedenou v odst. (1) článku IV. sekce A Obchodních podmínek vyplývající z Trvalého pokynu, to jest předávat v Časových intervalech Investičnímu manažerovi Pravidelné vklady, a to po dobu, po kterou invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pobírá. (4) Klient, který je příjemcem plnění uvedeného v odstavci (2) výše je povinen neprodleně informovat Pojistitele o případném odnětí invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, dále je povinen na žádost Pojistitele prokázat, že je mu invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dále vyplácen, případně je povinen podrobit se ověření zdravotního stavu. Je-li Klientovi odňat invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, Klient je povinen opět začít platit Pravidelné vklady, a to od data první splatnosti Pravidelného vkladu následujícího po dni odnětí invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. (5) Výše náhrady Pravidelného vkladu (pojistné plnění), kterou je Pojistitel povinen v případě, že nastane pojistná událost, vyplácet v Časových intervalech ve prospěch Investičního účtu Klienta, se rovná tomuto vztahu: Náhrada Pravidelného vkladu = Pojistná částka Pojištění invalidity / Suma vkladů do konce pojištění * Suma zbývajících vkladů AI / Počet zbývajících vkladů. Náhrady Pravidelného vkladu začne Pojistitel vyplácet ve prospěch Investičního účtu Klienta ihned po skončení šetření Důležitá upozornění (pokračování) Příloha 1: Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům (OP-OPH-1110) (platné od 01/10/2011) pojistné události Pojistitelem a po předložení následujících podkladů: kopie Klientem řádně podepsané Smlouvy a Trvalého pokynu, kopie Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně s uvedením přesného data, od kdy je invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznán, kopie Záznamu Okresní správy sociálního zabezpečení o jednání k posouzení zdravotního stavu ve smyslu zákona o důchodovém pojištění, praktickým lékařem Klienta vyplněného formuláře Lékařská zpráva. (6) Sazba Ročního pojistného za Pojištění invalidity je 0,17% z Pojistné částky Pojištění invalidity. IV. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (1) Životní pojištění je pro Klienty investičního programu HIP volitelné a vztahuje se pouze na ty Klienty investičního programu HIP, kteří v návrhu Smlouvy vyznačili, že mají zájem o vznik Životního pojištění, a zároveň splnili podmínky uvedené v odstavci (5) článku II. výše. (2) V případě smrti Klienta, na něhož se v souladu s tímto článkem vztahuje Životní pojištění, vyplatí Pojistitel dle VPP ve prospěch obmyšlené osoby uvedené Klientem v příloze Smlouvy, nebo, není-li v příloze Smlouvy tato osoba uvedena, ve prospěch Investičního účtu Klienta, částku rovnající se tomuto vztahu: Výše pojistného plnění = Pojistná částka Životního pojištění* Suma zbývajících vkladů / Suma vkladů do konce pojištění. Pojistné plnění vyplatí Pojistitel ve prospěch osoby obmyšlené nebo, neustanovil-li Klient osobu obmyšlenou, ve prospěch Investičního účtu Klienta ihned po skončení šetření pojistné události Pojistitelem a po předložení následujících podkladů: kopie Klientem řádně podepsané Smlouvy a Trvalého pokynu, vyplněného oznámení o škodě, ověřené kopie úmrtního listu, byla li pojistná událost šetřena Policií ČR Usnesení Policie ČR, výpisu z dokumentace praktického lékaře zemřelého, podrobné zprávy lékaře, který zemřelého naposledy léčil, nebo jiného lékařského nebo úředního osvědčení. Osvědčení musí obsahovat příčinu smrti, počátek a průběh smrtelného onemocnění pojištěného nebo bližší okolnosti jeho smrti. (3) Sazba Ročního pojistného za Životní pojištění je 0,15% z Pojistné částky Životního pojištění. (4) V případě, že Klient uzavřel před vznikem Životního pojištění nebo uzavře po vzniku Životního pojištění za Klienta-dítě Smlouvu k investičnímu programu HIB nebo k Jinému dětskému investičnímu programu a součet Sumy vkladů do konce pojištění, Souhrnné pojistné částky ve smyslu odstavce (2) sekce C Obchodních podmínek a souhrnné pojistné částky vyplývající z Jiného dětského investičního programu přesáhne Limitní výši pro pojistnou částku, Pojistná částka Životního pojištění se snižuje takto: Pojistná částka Životního pojištění = Limitní výše pro pojistnou částku Souhrnná pojistná částka Pojištění HIB - souhrnná pojistná částka Jiného dětského investičního programu. V. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (1) Úrazové pojištění je pro Klienty investičního programu HIP volitelné a vztahuje se pouze na ty Klienty investičního programu HIP, kteří v návrhu Smlouvy vyznačili, že mají zájem o vznik Úrazového pojištění, a zároveň splnili podmínky uvedené v odstavci (5) článku II. výše. (2) Pokud Klient, na něhož se v souladu s tímto článkem vztahuje Úrazové pojištění, utrpí v průběhu trvání tohoto pojištění úraz, který zanechá trvalé následky ve výši nad 50% dle oceňovací základní tabulky A Pojistitele (úraz musí splňovat požadavky uvedené ve VPP pro úrazové pojištění platné v době sepsání návrhu Smlouvy), Pojistitel dle VPP nad rámec plnění vyplývajícího z Pojištění invalidity vyplatí ve prospěch Investičního účtu Klienta částku rovnající se tomuto vztahu: Výše pojistného plnění = Pojistná částka Úrazového pojištění * Suma zbývajících vkladů / Suma vkladů do konce pojištění. Pojistné plnění vyplatí Pojistitel ve prospěch Investičního účtu Klienta ihned po skončení šetření pojistné události Pojistitelem. Pojistitel je povinen provést šetření pojistné události bez zbytečného odkladu poté, co obdržel od Klienta písemné oznámení, v němž Klient uvede číslo smlouvy, jméno, příjmení a popis trvalých následků spolu s kopií Klientem řádně podepsané Smlouvy a Trvalého pokynu, na základě čehož si Pojistitel vyžádá od Klienta potřebné podklady pro likvidaci pojistné události. (3) Sazba Ročního pojistného za Úrazové pojištění je 0,03% z Pojistné částky Úrazového pojištění. B INFORMACE O INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH A POUČENÍ O RIZICÍCH INVESTIC DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (POKRAČOVÁNÍ) RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM DERIVÁTŮ PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ Conseq používá pro účely zajištění některých finančních rizik deriváty FRA, swapy, futures, opce. Společným rizikem použití těchto investičních nástrojů k zajištění hodnoty Portfolia může být nedokonalá korelace ceny derivátu a cen investičních nástrojů v Portfoliu, jež jsou zajišťovány (toto riziko je významné především u futures a opcí na akciové indexy). V případě nákupu opcí dále hrozí riziko neočekávaného vývoje cen zajišťovaných instrumentů, což může mít za následek, že opce nebude využita a prostředky na její zakoupení byly vynaloženy zbytečně. Při zajištění finančních rizik pomocí FRA, swapů a futures riziko neočekávaného vývoje cen zajišťovaných nástrojů znamená ztrátu z držby daného derivátu Portfolio tak neparticipuje na příznivém (neočekávaném) vývoji cen zajišťovaných nástrojů. RIZIKA ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ Je-li část investice alokována do investičních nástrojů emitovaných nebo Podílových listů Fondů investujících v zemích s nově se rozvíjejícím tržním hospodářstvím (dále jen Země s rozvíjejícím se trhem ), může být vystaven těmto dalším rizikovým faktorům: Politické a hospodářské faktory: V některých Zemích s rozvíjejícím se trhem existuje větší než obvyklé riziko zestátnění, vyvlastnění, případně zdanění konfiskační povahy všechny tyto potenciální faktory mohou negativně ovlivnit hodnotu investic realizovaných v takových zemích. Zemím s rozvíjejícím se trhem mohou také hrozit vyšší než obvyklá rizika politických změn, státních regulací, sociální nestability nebo negativního zahraničněpolitického vývoje (včetně války), což vše může negativně poznamenat ekonomiku daných zemí a tím i hodnotu investic v nich realizovaných. Země s rozvíjejícím se trhem mohou být také ve velké míře závislé na mezinárodním obchodu a mohou tedy být postiženy obchodními bariérami (překážkami volného obchodu), řízenými zásahy do vzájemných směnných kurzů měn a jinými protekcionistickými opatřeními. Právní otázky: Legislativní rámec, kterým je v Zemích s rozvíjejícím se trhem upravena problematika koupě a prodeje investic a problematika výnosů z takových investic plynoucích, může být ve fázi rozvoje a neprověřený praxí, proto může být obtížně předvídatelné, jak soudy a správní orgány v těchto zemích budou reagovat na otázky, které vyplynou z investování v takových zemích. Rizika protistran a likvidita: Není zaručeno, že pro investice v Zemích s rozvíjejícím se trhem bude existovat trh, nebo existuje-li lokální trh, není jisté, že bude existovat i bezpečný způsob vypořádání obchodů, který by v případě prodeje umožnil vyhnout se rizikům protistrany kupujícího. Existuje-li pro danou investici trh, může se stát, že tento trh bude značně nelikvidní. Nedostatek likvidity může negativně ovlivnit hodnotu investic, případně může znesnadnit prodej takových investic. Riziko, že protistrany nesplní své závazky z uzavřených obchodů, je v Zemích s rozvíjejícím se trhem vyšší než obvyklé. Vypořádání: V Zemích s rozvíjejícím se trhem může chybět záruka fungování systému zajišťujícího vypořádání obchodů, platby a registraci převodů; může být i nejisté, zda systém registrující investiční nástroje bude solventní, nebo že v tomto systému bude náležitě vedena registrace vlastníka investičních nástrojů. V důsledku nedostatků, jimiž v mnoha Zemích s rozvíjejícím se trhem trpí poštovní a bankovní systém, navíc nelze považovat za zaručené, že budou plně realizována všechna oprávnění a nároky (včetně nároků na dividendy a úroky) vyplývající z investičních nástrojů. Custody: Místní custody služby jsou v mnoha Zemích s rozvíjejícím se trhem nedostatečně rozvinuté a obchodování na trzích těchto zemí je spojeno s transakčními a custody riziky. Za určitých okolností se může stát, že nebude možné některé z investic získat zpět. K tomu může dojít přičiněním nebo opomenutím (sub)custodiana, případně v důsledku jeho likvidace, úpadku nebo platební neschopnosti. Nejsou vyloučena ani transakční, resp. custody rizika v důsledku uplatnění zpětné účinnosti nově přijatého zákona (retroaktivita) nebo v důsledku trestné činnosti (zejména zpronevěry) či nesprávně provedené registrace právního nároku. Náklady, které investor vynakládá při investování na takových trzích a na držbu cenných papírů z takových trhů, jsou obecně vyšší než na rozvinutých trzích cenných papírů. Devizová kontrola a repatriace kapitálu: Může se stát, že nebude možné z některé Země s rozvíjejícím se trhem získat (repatriovat) svou investici, dividendy, úroky nebo jiné výnosy, nebo k tomu bude potřeba zvláštní souhlas státních orgánů příslušné země. Začne-li být takový souhlas vyžadován, nebo je-li jeho udělení bezdůvodně prodlužováno nebo odmítáno, případně dochází-li k úředním zásahům do procesu vypořádání obchodů, může to mít negativní vliv na hodnotu investičního nástroje. Hospodářské nebo politické poměry v některé zemi mohou vést ke zrušení nebo úpravě či změně souhlasu, který byl v souvislosti s určitou investicí již udělen, nebo mohou být zavedena další nová omezení. Výkazy a ocenění: V Zemích s rozvíjejícím se trhem může chybět záruka přesnosti nebo kvality dostupných informací potřebných k investování. V Zemích s rozvíjejícím se trhem bývá účetní praxe méně rigorózní než v rozvinutých tržních ekonomikách. Podobně i rozsah a kvalita informací obsažených v účetních výkazech společností v Zemích s rozvíjejícím se trhem bývá relativně menší než na rozvinutých trzích. C REŽIM OCHRANY MAJETKU A GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY Právní vztah mezi Conseq a klientem podléhá právnímu řádu České republiky. Investiční nástroje vydané v České republice jsou evidovány v České republice, a to ve Středisku cenných papírů, v UNIVYC, a.s., nebo v samostatných evidencích investičních nástrojů vedených v souladu se Zákonem Conseq či jinou oprávněnou osobou. Investiční nástroje vydané v zahraničí jsou drženy u zahraničních Správců, Registrů nebo depozitářů cenných papírů, při jejichž výběru postupuje Conseq s odbornou péčí (dále společně jen Depozitáři ). Investiční nástroje klientů Conseq jsou u Depozitářů obvykle drženy souhrnně na majetkových účtech zákazníků (tzv. nominee accounts nebo omnibus accounts) vedených na jméno Conseq, a to odděleně od účtů s vlastními investičními nástroji Conseq. Na investiční nástroje držené u Depozitářů v zahraničí se vztahuje příslušné cizozemské právo, které se může lišit od české právní úpravy. Někteří zahraniční Depozitáři mohou mít k investičním nástrojům u nich drženým zástavní nebo obdobné právo. Obvykle cizozemské právní úpravy - obdobně jako česká právní úprava - poskytují investorům pro případ úpadku Depozitáře ochranu ve smyslu vynětí jejich majetku z majetkové podstaty úpadce. Pokud se investiční nástroje stanou v případě úpadku Depozitáře součástí majetkové podstaty, bude vlastník těchto investičních nástrojů v pozici nezajištěného věřitele, který musí svou pohledávku vůči úpadci uplatnit v příslušném řízení. Conseq v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého klienta tak, že může kdykoliv odlišit aktiva držená pro jednoho klienta od aktiv držených pro ostatní klienty a od svých vlastních aktiv. Vnitřní evidence obsahuje též záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého klienta vedeny. Conseq bez předchozího výslovného souhlasu klienta nepoužije jeho investiční nástroje k obchodům na vlastní účet nebo k obchodům na účet jiného klienta. V případě takového souhlasu Conseq informuje klienta o svých povinnostech vyplývajících z právních předpisů. HLAVNÍ ZÁSADY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ Reklamace a stížnosti klientů Conseq vyřizuje v souladu s právními předpisy a interními pravidly pro vyřizování reklamací a stížností. Reklamaci nebo stížnost je oprávněn kterýkoliv klient podat písemně nebo ústně. O přijetí reklamace Conseq vystaví písemné potvrzení, není-li to vzhledem ke způsobu jejího převzetí (např. telefonicky) vyloučeno. Conseq o reklamaci rozhodne do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s klientem v odůvodněných případech nedohodne na lhůtě delší. Klient je oprávněn se obrátit se svou stížností kdykoliv na ČNB. GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY Conseq je účastníkem záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen GFO ) v souladu s 128 a násl. Zákona. GFO je zákonem zřízenou právnickou osobou, která poskytuje náhrady za majetek klienta, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Náhrada se poskytuje za podmínek stanovených Zákonem ve výši 90 % reálné hodnoty investičních nástrojů ke dni, ke kterému GFO obdrží oznámení ČNB o tom, že obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku klientům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo že soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že klienti obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi. Maximální výše náhrady pro jednoho klienta u jednoho obchodníka s cennými papíry činí ekvivalent EUR ,-. Podrobnosti o GFO a záručním systému jím zabezpečovaném stanoví statut GFO dostupný na stránkách anebo je sdělí Conseq na požádání.

11 Důležitá upozornění (pokračování) D VÝPOČET KONEČNÉ CENY POSKYTOVANÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY E Klient platí v souvislosti s poskytnutím investiční služby poplatky, jejichž sazby a způsob výpočtu jsou uvedeny v Sazebníku, který je klientovi předán před uzavřením smlouvy o poskytnutí příslušné investiční služby. Vedle poplatků příp. pojistného klient v závislosti na smluvním ujednání hradí společnosti Conseq též náklady spojené s realizací obchodů na účet klienta a se zasíláním informací o majetkovém účtu klienta, které spočívají v poplatcích a nákladech účtovaných třetími stranami. KATEGORIZACE KLIENTŮ Zákon za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany při poskytování investičních služeb rozeznává tyto tři kategorie zákazníků: a) zákazník, který není profesionálním zákazníkem; b) profesionální zákazník; c) profesionální zákazník, vůči němuž nemusí obchodník s cennými papíry při poskytování některých investičních služeb plnit povinnosti pravidel jednání se zákazníky. Pro každou z těchto kategorií Zákon požaduje na obchodnících s cennými papíry různou míru plnění povinností, které směřují Platební podmínky a splatnost poplatků a nákladů třetích stran jsou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí příslušné investiční služby nebo Sazebníku. V souvislosti s investiční službou mohou klientovi vzniknout další náklady, včetně daní, které Conseq neplatí a ani je klientovi neúčtuje. k ochraně klienta vůči rizikům vyplývajícím z investování na finančních trzích. Nejvyšší úroveň ochrany Zákon poskytuje klientům zařazeným do prvé z uvedených kategorií, poslední uvedená kategorie má úroveň ochrany nejnižší. Zákon stanoví pravidla přestupu mezi jednotlivými zákaznickými kategoriemi. O svém zařazení je každý z klientů Conseq informován písemně s poučením o možnosti změny zákaznické kategorie. F PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK Zákon ukládá obchodníkům s cennými papíry provádět pokyny klientů za nejlepších podmínek, pro něž stanoví kritéria, mezi kterými jsou mimo jiné cena, objem poplatků účtovaných klientovi, rychlost a pravděpodobnost provedení pokynu. Za tím účelem je obchodník s cennými papíry povinen zavést a dodržovat pravidla provádění pokynů, která obsahují určení relativní důležitosti kritérií relevantních pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a dále informace o převodních místech (trzích), na nichž jsou pokyny klientů prováděny. Pro investiční službu obhospodařování majetku klienta, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, platí uvedené obdobně. Od povinnosti provést pokyn klienta za nejlepších podmínek se může obchodník s cennými papíry odchýlit pouze v mezích stanovených pokynem klienta. Za účelem provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek zavedl Conseq Pravidla provádění pokynů, jejichž znění naleznete níže v tomto dokumentu. Souhlas s Pravidly provádění pokynů a dále s prováděním pokynů mimo regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém, který je Conseq povinen od klienta získat před provedením jakéhokoliv pokynu, uděluje klient v rámci smlouvy o poskytnutí investiční služby. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ 1. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ukládá obchodníkům s cennými papíry provádět pokyny zákazníků za nejlepších podmínek. Za tím účelem je obchodník s cennými papíry povinen zavést a dodržovat pravidla provádění pokynů, která obsahují určení relativní důležitosti faktorů relevantních pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a dále informace o převodních místech (trzích), na nichž jsou pokyny zákazníků prováděny. Od povinnosti provést pokyn zákazníka za nejlepších podmínek se může obchodník s cennými papíry odchýlit pouze v mezích stanovených pokynem zákazníka. 2. Účelem Pravidel provádění pokynů (dále jen Pravidla ) je určení relativní důležitosti faktorů relevantních pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a informování o převodních místech (trzích), na nichž jsou pokyny zákazníků prováděny. 3. Pravidla se týkají obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů na základě smluv o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů. U smluv o obhospodařování majetku klienta, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, se Pravidla uplatní obdobně; pokynem se v tomto případě rozumí rozhodnutí obchodníka s cennými papíry o obchodování v rámci obhospodařování. Pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje podílových listů a jiných investičních nástrojů kolektivního investování (dále jen podílové listy ) otevřených podílových fondů a obdobných organismů kolektivního investování podle zahraničních právních úprav (dále jen fond ) mají Pravidla omezený význam z důvodu existence jediného převodního místa, na kterém lze nákup nebo prodej podílového listu realizovat, kterým je investiční (správcovská) společnost obhospodařující daný fond. U smluv o obhospodařování cenných papírů zákazník pokyn, s výjimkou vymezení investiční politiky, nedává. 4. Pokyny k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje jsou Conseq realizovány na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech nebo mimo tato převodní místa (OTC), přičemž volba konkrétního místa je určena Pravidly, povahou pokynu či instrukcemi zákazníka uvedenými v pokynu. 5. Faktory, které Conseq při výběru převodních míst zohledňuje, jsou primárně a) cena a b) celkové náklady na provedení pokynu na daném převodním místě. Pokyn zákazníka Conseq realizuje za nejnižší Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky A Všeobecné pojistné podmínky - obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), zvláštní část VPP a doplňkové pojistné podmínky. Obsahují-li některé z výše uvedených podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě. Článek 2 Všeobecná ustanovení 2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné Pro právní úkony, týkající se pojištění, je třeba písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné. Článek 3 Vymezení pojmů Pro účely pojištění se rozumí: a) nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku; b)pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění; c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno; d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem;e) účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost; f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona; g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu; h) pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje; i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; j) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného; k) skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa; l) pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události; m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím; n) pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím; o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat; p) pojistným úplata za soukromé pojištění; r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné; t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno; u) škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění; v) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem; w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu; x) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění; y) čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi; z) pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události; ž) pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Článek 4 Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění 4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je den uzavření pojistné smlouvy uveden Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, a neuhradí-li v této lhůtě pojistné či jeho splátku stanovenou pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se dosažitelnou cenu včetně nákladů na provedení v případě pokynu k nákupu a za nejvyšší dosažitelnou cenu po odečtení nákladů provedení v případě pokynu k prodeji. Dosažitelnou cenou se rozumí cena dosažitelná Conseq v daném okamžiku na níže uvedených převodních místech, která jsou relevantní vzhledem k povaze pokynu. Pokud existuje několik převodních míst se stejnými podmínkami z hlediska ceny a nákladů provedení, Conseq zohlední při výběru konkrétního převodního místa, c) rychlost a d) pravděpodobnost provedení pokynu. 6. Protože Conseq není členem žádného organizovaného trhu, zpravidla nemá na převodní místo přímý přístup. Proto realizuje pokyn prostřednictvím zprostředkovatele, při jehož výběru Conseq postupuje s odbornou péčí při respektování Pravidel. 7. Pokyny k obstarání nákupu nebo prodeje podílových listů otevřených podílových fondů a obdobných organismů kolektivního investování podle zahraničních právních úprav realizuje Conseq na místě a za podmínek stanovených statutem (prospektem) konkrétního fondu. 8. Conseq je oprávněn na základě smluvního ujednání se zákazníkem uspokojit pokyn zákazníka ze svého majetku, pokud tím nedojde k porušení povinnosti provedení pokynu za nejlepších podmínek. Conseq je dále oprávněn uspokojit pokyn klienta oproti pokynu jiného klienta, pokud tím nedojde k porušení povinnosti provedení pokynu za nejlepších podmínek. 9. Conseq je oprávněn na základě smluvního ujednání se zákazníkem pokyn zákazníka sdružit s pokyny dalších svých zákazníků. Nedojde-li k plnému uspokojení všech sdružených pokynů, zajistí Conseq rozdělení nakoupených či prodaných investičních nástrojů včetně souvisejících nákladů v poměru objemů uvedených v jednotlivých pokynech, které byly sdruženy. 10. Převodní místa, která Conseq využívá pro realizaci pokynů, jsou uvedena níže. Nákup a prodej podílových listů Conseq realizuje u investiční (správcovské) společnosti obhospodařující daný fond. Obchody s deriváty Conseq realizuje mimo převodní místa definovaná 2 odst. 2 Zákona (tzv. OTC). Druh investičního nástroje, Název převodního místa (trhu), Stát. Akcie a dluhopisy: Burza cenných papírů Praha, a.s. (ČR); Warsaw Stock Exchange (Polsko); Budapest Stock Exchange (Maďarsko); Bratislava Stock Exchange (Slovensko); Ljubljana Stock Exchange (Slovinsko); Bucharest Stock Exchange (Rumunsko); Vienna Stock Exchange (Rakousko); Deutsche Boerse Xetra (Německo); Euronext Paris (Francie); London Stock Exchange (V. Británie); Istanbul Securities Exchange (Turecko); New York Stock Exchange (Spojené státy); NASDAQ (Spojené státy). Podílové listy: investiční (správcovská) společnost obhospodařující daný fond podle statutu (prospektu) fondu viz statut (prospekt) fondu 11. Přehled převodních míst může být s ohledem na změny tržních podmínek nebo jiných relevantních faktorů jednostranně měněn. 12. Cílem Pravidel je dosahovat trvale nejvyššího podílu pokynů, při jejichž realizaci bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku. Přesto není - s ohledem na dynamiku vývoje na finančních trzích - možné zajistit u každého jednotlivého pokynu realizaci za nejlepších možných podmínek. 13. U pokynů zákazníka obsahujících výslovně určité instrukce ohledně provedení, které jsou ve střetu s Pravidly, je Conseq povinen postupovat v souladu s těmito instrukcemi, i když nebude proto možné dosáhnout nejlepšího možného výsledku podle Pravidel. 14. Účinnost Pravidel je průběžně vyhodnocována a pravidelně přezkoumávána z hlediska jejich schopnosti zajistit dlouhodobě nejlepší možný výsledek provádění pokynů zákazníků. Na základě výsledku takového přezkumu může Conseq tato Pravidla aktualizovat a měnit. vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy, automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku předběžného pojištění v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoň 10 dní Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu. Článek 5 Pojistné 5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. Základna pro výpočet pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvláštní části VPP Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému področnímu placení Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázově poplatky (např. pojistný poplatek, poplatek za vinkulaci) Pojistitel je oprávněn započíst dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromých pojištění proti pojistnému plnění nebo přeplatkům pojistného z jiných soukromých pojištění. Článek 6 Zánik pojištění 6.1. Nezaplacením pojistného Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li však uhrazeno v uvedené lhůtě první pojistné, pojištění zaniká ke dni jeho počátku Výpovědí Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká Pojistitel nemůže podle odstavců a vypovědět životní pojištění Odstoupením

12 Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky A Všeobecné pojistné podmínky - obecná část UCZ/05 (pokračování) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil. To platí i v případě změny pojistné smlouvy Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného Odmítnutím pojistného plnění Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže: a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Další důvody zániku Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. Článek 7 Povinnosti pojistníka a pojištěného 7.1. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho rizika Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění této povinnosti a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým způsobem. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle odstavce, 7.7., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro jeho vyjádření. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi Ustanovení odstavců 7.6. až 7.9. se nepoužije u pojištění osob v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného. Článek 8 Následky porušení povinností 8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit Pokud mělo porušení povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištění. Článek 9 Pojistné plnění Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje zákon o pojistné smlouvě. Článek 10 Postup při rozdílných názorech Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze dohodnout řízení znalců Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako uznání názoru druhé strany Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán pojistiteli i pojištěnému Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí předá oběma smluvním stranám Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany rovným dílem. Článek 11 Doručování Písemnosti doručuje pojistitel prostřednictvím pošty, případně jiným vhodným způsobem Nebyl-li adresát písemnosti zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval. Článek 12 Tyto VPP nabývají účinnosti dnem B Všeobecné pojistné podmínky pro ŽÍVOTNÍ pojištění - zvláštní část - UCZ/Ž/10 Úvodní ustanovení Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek, všeobecnými pojistnými podmínkami obecnou částí - UCZ/05, které tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění obnosové. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění 1.1. Pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo skutečnost, že se pojištěný dožil dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo nastala-li jiná skutečnost, uvedená v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě (dále jen pojistná událost ) Životní pojištění lze sjednat zejména jako: a) pojištění pro případ smrti nebo; b) pojištění pro případ dožití se sjednaného konce pojištění nebo; c) pojištění pro případ smrti nebo dožití se sjednaného konce pojištění V jedné pojistné smlouvě lze uzavřít se životním pojištěním i další druhy pojištění, které se řídí příslušnými všeobecnými nebo doplňkovými pojistnými podmínkami pro příslušný druh pojištění Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době trvání pojištění na celém světě, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Článek 2 Pojistné 2.1. Výše pojistného se stanoví zejména s ohledem na vstupní věk, pohlaví a délku pojištění a na zdravotní stav pojištěného, jakož i s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní činnost pojištěného Je-li výše pojistného závislá na věku pojištěného, pak se vstupní věk stanoví jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného Pojistitel je oprávněn zvýšit pojistné nebo snížit navrhované pojistné částky nebo dohodnout zvláštní podmínky pojištění u osob, které jsou vystaveny zvýšenému pojistnému riziku Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození nebo pohlaví pojištěného a v důsledku toho bylo pojistitelem chybně stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná částka, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z této smlouvy snížit v poměru výše pojistného, které bylo placeno, k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození nebo pohlaví pojištěného Zjistí-li pojistitel v době trvání soukromého pojištění, že pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištěného, je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem v případě správně uvedeného data narození pojištěného v době uzavření pojistné smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel. Článek 3 Zproštění od placení pojistného 3.1. Pokud je pojistníkovi, který je současně pojištěným, v průběhu pojištění pro případ dožití podle článku 1.2.b) nebo v průběhu pojištění pro případ smrti nebo dožití podle článku 1.2.c) této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek přiznána podle předpisů o sociálním zabezpečení invalidita třetího stupně, nejdříve však po 2 letech od počátku pojištění, pak je pojistník zproštěn od placení pojistného (pokud ve smlouvě není stanoveno jinak) po dobu, po kterou pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a povinnost platit pojistné po tuto dobu přebírá pojistitel Splnění podmínky 2 let se nevyžaduje, pokud byla invalidita třetího stupně přiznána výlučně v důsledku úrazu, k němuž došlo nejdříve po sjednaném počátku pojištění. Úraz musí splňovat požadavky uvedené ve všeobecných nebo doplňkových pojistných podmínkách pojistitele pro úrazové pojištění platných v době sepsání návrhu na uzavření pojištění, které jsou součástí pojistné smlouvy Pojistitel však nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li příčinou přiznání invalidity třetího stupně u pojistníka nemoc či úraz a jejich důsledky, které vznikly před počátkem nebo po datu navýšení pojistného a pro něž byl pojistník před počátkem nebo před datem navýšení pojistného léčen či lékařsky sledován nebo byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky Dnem přiznání invalidity třetího stupně se rozumí den uvedený ve výroku rozhodnutí oprávněného orgánu jako den, od něhož se přiznává invalidita třetího stupně. Pojistník je zproštěn od placení běžného pojistného ode dne nejbližší splatnosti pojistného po přiznání invalidity třetího stupně a končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného. Bylo-li pojištění sjednáno na dobu přesahující věk 60 let pojištěného, končí zproštění od placení pojistného nejpozději uplynutím pojistného období, ve kterém pojištěný dosáhl věku 60 let. Toto neplatí, pokud byla invalidita třetího stupně přiznána výlučně podle odstavce Pojistník je povinen prokázat, že je mu invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dále vyplácen, a to předložením potvrzení příslušného orgánu o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vždy k výročnímu dni uplynutí ročního období, ve kterém bylo zproštění naposledy přiznáno Pojištěný je povinen podrobit se na vyžádání pojistitele a na jeho náklady lékařskému vyšetření lékařem pověřeným pojistitelem Na žádost pojistitele je pojištěný povinen předložit další podklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistné události. V případě pochybností je pojištěný povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávněn si vyžádat od příslušné správy sociálního zabezpečení nezbytné informace. V případě, že pojištěný nedodá nezbytné informace a požadované doklady nebo odmítne zmocnit pojistitele, může pojistitel nárok na zproštění od placení pojistného odmítnout Pojistník, který je zproštěn od placení pojistného, je povinen neprodleně informovat pojistitele o případném odnětí invalidity třetího stupně Pojistník je povinen opět platit pojistné, a to k datu první splatnosti pojistného, následujícím po dni odnětí invalidity třetího stupně. Neuhradí-li pojistník pojistné do 3 měsíců od splatnosti pojistného po odnětí invalidity třetího stupně, pojištění k datu splatnosti pojistného zaniká nebo se mění podle článku 4 této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek Pojistitel nepřebere placení pojistného, je-li invalidita třetího stupně přiznána pojištěnému v důsledku úrazu či onemocnění vzniklých následkem: a) pokusu o sebevraždu před uplynutím 3 let od sjednaného počátku, změny nebo obnovy pojištění; b) přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou; c) přímé nebo nepřímé souvislosti s bojovými akcemi nebo válečnými událostmi všeho druhu; d) účasti na vzpouře, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojích; e) aktivní účasti na závodech nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech; f) letecké přepravy při které byl pojištěný členem leteckého personálu dopravce na palubě havarovaného letadla; g) úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného; h) požívání alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky Dnem zproštění od placení pojistného za životního pojištění zanikají všechna sjednaná doplňková pojištění a připojištění. Článek 4 Redukce pojistné částky 4.1. Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným zaplaceno pojistné nejméně za 2 roky a nebylo-li zaplaceno běžné pojistné za následné pojistné období po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce podle článku 6 odstavce 6.1. obecné části všeobecných pojistných podmínek, mění se pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou bez povinnosti dále platit pojistné (dále jen redukce pojistné částky ). K redukci pojistné částky dojde v 0.00 hod. prvního dne po uplynutí lhůty, jejímž uplynutím by jinak soukromé pojištění zaniklo pro neplacení pojistného. Je-li redukovaná pojistná částka nižší než Kč, vyplatí pojistitel odkupné Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy došlo ke změně pojištění na pojištění s redukovanou pojistnou částkou Pojistník se může s pojistitelem dohodnout, aby redukovaná pojistná částka byla opět zvýšena na původní výši Pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně stanovenou dobu za běžné pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez nároku na redukci pojistné částky. Článek 5 Odkupné 5.1. Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným zaplaceno pojistné nejméně za 2 roky nebo jde-li o soukromé pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než 1 rok nebo jde-li o soukromé pojištění sredukovanou pojistnou částkou, má pojistník právo, aby mu na jeho písemnou žádost pojistitel pojištění ukončil a vyplatil mu odkupné Není-li ujednáno jinak, pojištění zaniká dohodou k prvnímu dni v měsíci následujícímu po datu, kdy pojistitel písemnou žádost obdržel Právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ smrti podle článku 1.2.a) této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek s dobou placení běžného pojistného do 10 let včetně nebo u pojištění s výplatou důchodu, ze kterého se důchod už vyplácí, pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak Není-li ujednáno jinak, právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ dožití podle článku 1.2.b) této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek K žádosti o výplatu odkupného je nutno předložit pojistku, doklad o posledním zaplacení pojistného a úřední doklad o datu narození pojištěného Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému, ale rezervě pojistného podle článku 3.x) obecné části těchto všeobecných pojistných podmínek snížené o krátící faktor, navýšené o podíl na zisku. Hodnota krátícího faktoru může činit maximálně 10% rezervy pojistného. Článek 6 Pojistné plnění 6.1. Bylo li sjednáno pojištění pro případ dožití se sjednaného konce pojištění, poskytuje pojistitel pojistné plnění pojištěnému Bylo li sjednáno pojistné plnění pro případ smrti pojištěného, vyplatí pojistitel v případě smrti pojištěného pojistné plnění osobám podle článku 7 této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek.

13 Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky B Všeobecné pojistné podmínky pro ŽÍVOTNÍ pojištění - zvláštní část - UCZ/Ž/10 (pokračování) 6.3. Pojistné plnění vyplatí pojistitel buď formou jednorázového plnění nebo formou pravidelně vypláceného důchodu Plnění z pojistné smlouvy v případě dožití poskytne pojistitel pojištěnému na jeho písemnou žádost po předložení: pojistky; úředního dokladu o datu narození pojištěného. Pojistitel je oprávněn požadovat i doklad o posledním zaplacení pojistného V případě smrti pojištěného je povinen pojistník nebo osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli oznámit a zároveň pojistiteli předložit tyto podklady: pojistku; úřední doklad o úmrtí pojištěného; podrobnou zprávu lékaře, který zemřelého naposledy léčil, nebo pokud se takové léčení neuskutečnilo, jiné lékařské nebo úřední osvědčení. Osvědčení musí obsahovat příčinu smrti, počátek a průběh smrtelného onemocnění pojištěného nebo bližší okolnosti jeho smrti. Pojistitel je oprávněn požadovat i doklad o posledním zaplacení pojistného Na žádost pojistitele je třeba rovněž předložit i další doklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistitele ve věci pojistné události. Pojistitel může rovněž provést šetření sám Náklady spojené s výše uvedenými ustanoveními hradí ten, kdo uplatňuje nárok vůči pojistiteli Pojistné plnění lze vinkulovat. Vinkulace se provádí se souhlasem pojištěného. Zrušení se provádí pouze se souhlasem toho, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Uvedené změny nabývají účinnosti doručením příslušných souhlasů pojistiteli. Článek 7 Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného 7.1. Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit obmyšleného jako oprávněnou osobu, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit. Změna obmyšleného je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli Nebyl-li v době pojistné události určen obmyšlený nebo nenabude-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného Není-li osob uvedených v odstavcích 7.1. a 7.2., nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají tohoto práva dědici pojištěného. V případě zjištění, že dědicem je někdo jiný nebo je dědiců více, použije se obdobně ustanovení občanského zákoníku o ochraně oprávněného dědice Vznikne-li právo na pojistné plnění několika osobám a nejsou-li jejich podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl. Článek 8 Omezení plnění pojistitele 8.1. Nebylo-li ujednáno jinak, vyplatí pojistitel pojistné plnění do výše rezervy pojistného, nastane-li smrt pojištěného: a) při sebevraždě nebo při pokusu o sebevraždu před uplynutím 3 let od sjednaného počátku pojištění, změny nebo od obnovení pojistné smlouvy; b) v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou; c) následkem přímé nebo nepřímé souvislosti s bojovými akcemi nebo válečnými událostmi všeho druhu; d) v souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji; e) v důsledku aktivní účasti na závodech nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech; f) při letecké přepravě a pojištěný byl členem leteckého personálu dopravce na palubě havarovaného letadla. V případě, že nebyla do vzniku pojistné události podle tohoto odstavce vytvořena kladná rezerva pojistného, zaniká pojištění bez náhrady Pojistitel je oprávněn snížit své plnění až o jednu polovinu, došlo-li k smrti pojištěného následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahující návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých ke smrti došlo, to odůvodňují Snížené plnění podle tohoto článku nesmí klesnout pod výši rezervy pojistného Oprávněná osoba, která má v případě smrti pojištěného právo na plnění pojistitele, tohoto práva nenabude, způsobí-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byla soudem uznána vinnou. Článek 9 Právo volby důchodu 9.1. Pojištěný může v případě dožití zvolit místo jednorázové výplaty pojistného plnění vyplácení důchodu (doživotního nebo po stanovenou dobu), avšak pouze v případě, že jednorázové plnění ještě nebylo vyplaceno. C Všeobecné pojistné podmínky pro ÚRAZOVÉ pojištění - zvláštní část - UCZ/U/10 Úvodní ustanovení Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek a Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část - UCZ/05, které spolu tvoří nedílnou součást. Článek 1 Základní ustanovení 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době trvání pojištění na celém světě, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 2. Pokud je přijetí návrhu závislé na poskytnutí výpisů ze zdravotní dokumentace nebo na výsledku zdravotní prohlídky, náklady s tím spojené nese navrhovatel. 3. Pojištěny mohou být osoby do věku 75 let. 4. Osoby představující pro pojistitele zvýšené pojistné riziko mohou být pojištěny za zvláštních podmínek. 5. Pro sjednané úrazové pojištění se za dítě považuje dítě do věku 18 let, respektive do věku 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Ukončí-li dítě soustavnou přípravu na budoucí povolání nebo dosáhne-li věku 26 let, zaniká úrazové pojištění dítěte v nejbližší výroční den pojištění. Za seniora se pro sjednané úrazové pojištění považuje osoba ve věku 70 let a více. Článek 2 Předmět a rozsah pojištění, pojistné nebezpečí, škodná a pojistná událost 1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu pojištěné osoby. 2. Pojistným nebezpečím je možná příčina úrazového děje, v jehož důsledku dojde k poškození zdraví nebo smrti pojištěného. 3. Škodnou událostí je úraz pojištěného. Škodná událost se stává pojistnou událostí v okamžiku, kdy pojistitel může z doložených podkladů jednoznačně určit, že pojištěné osobě vznikl nárok na pojistné plnění. Šetření škodné události pojistitel zahájí ihned po doručení vyplněného oznámení o škodě včetně přiložené lékařské zprávy; pro šetření ve věci nároků z pojištění trvalých následků úrazu je rozhodující předání písemného rozhodnutí lékaře pojistiteli o jejich existenci. 4. Úrazové pojištění může být sjednáno pro: a) případ trvalého tělesného poškození pojištěného následkem úrazu (dále jen trvalé následky ), které se sjednává jako pojištění obnosové; b) případ smrti pojištěného následkem úrazu (dále jen smrt úrazem ), které se sjednává jako pojištění obnosové; c) dobu léčení úrazu (dále jen denní odškodné ), které se sjednává jako pojištění obnosové; d) dobu hospitalizace v důsledku úrazu (dále jen nemocniční odškodné ), které se sjednává jako pojištění obnosové; e) případ vzniku nákladů spojených s úrazem (dále jen úrazové náklady ), které se sjednává jako pojištění škodové; f) případ vzniku zlomenin v důsledku úrazu (dále jen zlomeniny ), které se sjednává jako pojištění obnosové; g) případ vzniku popálenin v důsledku úrazu (dále jen popáleniny ), které se sjednává jako pojištění obnosové; h) případ kosmetické operace v důsledku úrazu (dále jen kosmetické operace ), které se sjednává jako pojištění škodové; i) případ hospitalizace v důsledku úrazu (dále jen nemocniční paušál ), které se sjednává jako pojištění obnosové. 5. Rozsah pojištění je určen v pojistné smlouvě. Článek 3 Pojistné 1. Výše pojistného se stanoví zejména s ohledem na vykonávané zaměstnání, zájmovou a sportovní činnost, jakož i s ohledem na zdravotní stav a věk pojištěného. Výši pojistného dále ovlivňuje rozsah pojistné ochrany, výše pojistných částek a doba trvání pojištění. Pojistné se na základě změn upravuje i během trvání pojistné smlouvy. 2. Dle povolání (profese) a zájmové či sportovní činnosti se pojištění zařazují do rizikových skupin. Popis rizikových skupin je pojištěnému k dispozici na webových stránkách pojistitele, konečné rozhodnutí o zařazení pojištěného do rizikové skupiny je plně v kompetenci pojistitele. 3. Určuje-li se výše pojistného s přihlédnutím k věku pojištěného, pak se věk stanoví jako rozdíl mezi kalendářním rokem vstupu do pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného. Článek 4 Změny pojištění 1. S ohledem na dosažený věk pojištěného (dítě, dospělý, senior) má pojistitel nárok na vyšší pojistné. Pokud nebyla provedena příslušná 9.2. Výše důchodu se vypočítává ke dni splatnosti pojistného plnění. Pro výpočet výše důchodu je rozhodující věk pojištěného v den splatnosti pojistného plnění. Článek 10 Povinnosti pojistníka a pojištěného Pojistník i pojištěný jsou povinni sdělit bez prodlení pojistiteli všechny změny skutečností uvedených v pojistné smlouvě (s výjimkou změn věku a zdravotního stavu), které nastanou během trvání pojištění. Článek 11 Právo pojistitele související se zjišťováním a přezkoumáním zdravotního stavu Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat při sjednání pojištění i při jeho změně jakož i v souvislosti se šetřením pojistné události, v souladu s příslušnou legislativou, zdravotní stav pojištěného a další skutečnosti, týkající se předmětného pojištění, a to na základě souhlasu pojištěného uvedeném v návrhu na uzavření pojistné smlouvy či příslušném tiskopisu, kterým oznamuje pojistnou událost. Pojistitel může požadovat lékařskou prohlídku pojištěného lékařem, kterého sám určí Za tímto účelem je pojištěný povinen zmocnit pojistitele k jednání s ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními a zprostit je mlčenlivosti Pojistitel smí použít veškeré získané informace při zjišťování zdravotního stavu pouze pro svou potřebu, jinak pouze se souhlasem pojištěného, nebo v souladu s platnými zákony Kromě způsobů zániku pojištění upravených příslušnými ustanoveními VPP UCZ/05 zanikne pojištění též v důsledku odvolání souhlasu pojistníka nebo pojištěného ke zpracování údajů o svém zdravotním stavu, který pojistiteli dal ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pojištění zanikne dnem, ve kterém pojistitel obdrží písemné oznámení pojistníka nebo pojištěného o odvolání souhlasu. Článek 12 Souhlas pojištěného Je-li pojistník odlišný od pojištěného, může určit nebo změnit osobu obmyšleného nebo pohledávky ze soukromého pojištění postoupit nebo vinkulovat nebo zastavit jen se souhlasem pojištěného Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospěch obmyšleného, je k uzavření takové pojistné smlouvy třeba souhlasu pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. Souhlas pojištěného nebo zákonného zástupce se vyžaduje i v případě změny obmyšleného, změny podílů na pojistném plnění, bylo-li určeno více obmyšlených, a k vyplacení odkupného. Článek 13 Indexová doložka V pojistné smlouvě lze ujednat, že bude prováděno zvýšení pojistného a tím i jemu odpovídající navýšení pojistných částek v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen. V tom případě bude indexová doložka nedílnou součástí pojistné smlouvy. Článek 14 Podíl na zisku Pojištěný se u pojištění podle článku 1.2.b) a 1.2.c) této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek podílí na výnosech z technických rezerv. Výsledek podílu na výnosech nelze předem stanovit a jeho rozdělení na jednotlivé pojistné smlouvy se stanovuje rozhodnutím představenstva společnosti. Rozhodujícím pro stanovení podílu na výnosech z technických rezerv je stav technických rezerv na začátku období, za něž se podíl na výnosech z technických rezerv přiznává.podíl na zisku je vytvářen podílem na výnosech z technických rezerv, podíly ze správních nákladů a zisku z podúmrtnosti. Pokud je ujednáno, že podíl na zisku bude použit k navýšení pojistných částek, jsou od okamžiku připsání podílu na zisku navýšené pojistné částky garantovány. Rezerva na již připsané podíly na zisku je vedena odděleně od rezervy pojistného soukromého pojištění a je součástí základu pro výpočet podílu na výnosech technických rezerv v letech následujících. Výsledek výnosů z technických rezerv, podílu ze správních nákladů a zisku z podúmrtnosti v jednotlivých letech nevytváří závazek pro jejich výši v letech následujících.pojistník může požádat o vyplacení rezervy podílu na zisku nebo její části, a to tehdy, vznikl-li mu nárok na výplatu odkupného podle článku 6 této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek ve výši alespoň Kč. Za každý výběr pojistitel účtuje správní poplatek. Článek 15 Závěrečné ustanovení Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem změna pojistné smlouvy, plní pojistitel v případě pojistné události z přiměřeně snížených pojistných částek (v poměru pojistného, které bylo sjednáno, k pojistnému, které pojistiteli náleží podle věku pojištěného a platných sazeb). 2. Při provádění změny pojistné smlouvy na žádost pojistníka, stanoví pojistitel počátek její platnosti k datu nejbližší splatnosti pojistného, není-li dohodnuto jinak. 3. Pokud vznikne při změně zaměstnání nebo zájmové činnosti pojištěného nárok na nižší pojistné, sníží pojistitel toto pojistné od okamžiku doručení oznámení o změně pojistiteli. Článek 5 Zánik pojištění Kromě způsobů zániku pojištění upravených příslušnými ustanoveními VPP UCZ/05 zanikne pojištění též v důsledku odvolání souhlasu pojistníka nebo pojištěného ke zpracování údajů o svém zdravotním stavu, který pojistiteli dal ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pojištění zanikne dnem, ve kterém pojistitel obdrží písemné oznámení pojistníka nebo pojištěného o odvolání souhlasu. Článek 6 Úraz 1. Úrazem se pro účely tohoto pojištění rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se též považuje stav, kdy v důsledku zvýšené svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. 2. Za úraz se považují i následující události nezávislé na vůli pojištěného: a) smrt utonutím; b) tělesná poškození způsobená popálením, opařením, působením úderu blesku, elektrickým proudem, plyny nebo parami, požitím jedovatých nebo leptavých látek, vyjma případů, kdy jejich působení probíhá postupně a dlouhodobě; c) nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu. 3. Za úraz se považuje pouze takové poškození páteře vč. výhřezů (hernií) plotének, ke kterému došlo přímým mechanickým působením na páteř a nejedná-li se pouze o zhoršení projevu nemoci, která již existovala před úrazem. Poruchy hybnosti páteře v důsledku obvykle vykonávaných pohybů nebo zvedání břemene nejsou považovány za úraz. 4. Břišní nebo tříselná kýla jakéhokoliv druhu se považuje za úraz pouze tehdy, pokud byla způsobena přímým mechanickým působením zvenčí a nebyla-li dispozičně podmíněna. 5. Za úraz se nepovažují: a) psychické nebo duševní nemoci (chorobné stavy), i když k nim došlo v důsledku tělesného poškození nebo v důsledku psychického traumatu; b) nemoci vč. infekčních onemocnění, srdeční infarkt a mozková mrtvice, i když nastaly jako následek úrazu; c) sociální nebo psychická nepohoda, i když vznikla jako následek úrazu; d) sebevražda, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškození nebo způsobení úrazu jinou osobou z podnětu pojištěného. Článek 7 Plnění z úrazového pojištění A. Trvalé následky úrazu 1. Pokud bylo v pojistné smlouvě sjednáno pojištění trvalých následků úrazu a tento úraz zanechá trvalé následky, tj.omezení funkce tělesných orgánů nebo jejich ztrátu, vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění. Rozsah trvalých následků určuje lékař pojistitele v procentech dle příslušné oceňovací tabulky, se kterou je pojistitel povinen pojištěného seznámit. Jestliže však pojištěný v důsledku úrazu během jednoho roku od vzniku úrazu zemře, nárok na pojistné plnění za trvalé následky nevzniká. 2. Pokud stanoví příslušná oceňovací tabulka procentuální rozpětí, určí pojistitel výši plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo rozsahu a povaze tělesného poškození vzniklého následkem úrazu. Pokud rozsah trvalých následků podle příslušné oceňovací tabulky není možné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského hlediska ovlivněna tělesná funkce poškozeného orgánu. 3. Zemře-li pojištěný během jednoho roku po úrazu z jiné příčiny, která nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnění podle stupně trvalých následků, který je možno určit na základě naposledy vystavených lékařských nálezů. 4. V důsledku jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit nejvýše do 100% sjednané pojistné částky, resp. jejího násobku dle odst.5 tohoto článku pro případ trvalých následků, a to i v případě, kdy součet procent pro jednotlivé trvalé následky hranici 100% překročí. 5. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno progresivní plnění PROG4 za trvalé následky úrazu, stanoví se výše plnění podle jejich rozsahu

14 Příloha 2: Všeobecné pojistné podmínky C Všeobecné pojistné podmínky pro ÚRAZOVÉ pojištění - zvláštní část - UCZ/U/10 (POKRAČOVÁNÍ) stanoveném v procentech dle příslušné oceňovací tabulky takto : Rozsah trvalých následků úrazu v % Výpočet pojistného plnění do 25% včetně - z 1x pojistné částky; nad 25% do 50% včetně - z 2x pojistné částky; nad 50% do 75% včetně - z 3x pojistné částky; nad 75% do 100% včetně - z 4x pojistné částky Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno progresivní plnění PROG6 za trvalé následky úrazu, stanoví se výše plnění podle jejich rozsahu stanoveném v procentech dle příslušné oceňovací tabulky takto : Rozsah trvalých následků úrazu v % Výpočet pojistného plnění do 25% včetně - z 1x pojistné částky; nad 25% do 50% včetně - z 2x pojistné částky; nad 50% do 75% včetně - z 3x pojistné částky; nad 75% do 95% včetně - z 4x pojistné částky; nad 95% do 100% včetně - z 6x pojistné částky 6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnění pouze v tom případě, lze-li z lékařského hlediska jednoznačně stanovit konečný rozsah trvalých následků úrazu. 7. Pokud procento trvalých následků není možno jednoznačně určit jeden rok od data úrazu, je oprávněn jak pojistitel, tak pojištěný nechat rozsah trvalých následků každoročně po dobu čtyř let ode dne úrazu prověřit lékařem. 8. Při určení procenta trvalých následků se odečítá procento předchozích trvalých následků, které měl pojištěný ještě před úrazem. Předchozí následky se stanoví podle příslušné oceňovací tabulky pro určování rozsahu trvalých následků. 9. Pokud je v pojistné smlouvě sjednána procentuální výše hodnocení trvalých následků úrazu, od které poskytne pojistitel pojistné plnění, má pojištěný nárok na pojistné plnění pouze tehdy, když celkové hodnocení trvalých následků dosáhne alespoň tuto sjednanou procentuální výši. Tato procentuální výše platí samostatně pro každou pojistnou událost. B. Smrt úrazem 1. Pokud bylo ve smlouvě sjednáno pojištění pro případ smrti úrazem a pojištěný zemře na následky úrazu, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ smrti úrazem sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu. 2. Pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje o plnění, které bylo již vyplaceno pojištěnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pokud již bylo pojistitelem vyplaceno vyšší pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu než je pojistná částka sjednaná pro případ smrti úrazem, nemá pojistitel právo požadovat vrácení rozdílu těchto dvou plnění. 3. Plnění je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvě určen jako obmyšlená osoba nebo obmyšleným osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena obmyšlená osoba nebo nenabyla-li práva na plnění, je pojistné plnění vyplaceno osobám určeným dle 51 odst.2 a 3 zákona o pojistné smlouvě. C. Přiměřená doba léčení úrazu - denní odškodné 1. Denním odškodným se rozumí v pojistné smlouvě sjednaná částka, která se vyplácí za přiměřenou dobu léčení úrazu. 2. Přiměřená doba léčení úrazu je uvedena v příslušné oceňovací tabulce, se kterou je pojistitel povinen pojištěného seznámit. Přiměřenou dobu léčení stanoví pojistitel na základě diagnózy uvedené ošetřujícím odborným lékařem v dokumentaci, kterou přeloží pojištěný k prokázání svého nároku. 3. V případě komplikací při léčení může uznat lékař pojistitele prodloužení přiměřené doby léčení max. o 20%. 4. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno denní odškodné, vzniká nárok na výplatu pojistného plnění až ode dne, který je uveden v pojistné smlouvě jako den počátku plnění denního odškodného. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno denní odškodné zpětně, vzniká nárok na výplatu pojistného plnění již od 1. dne léčení, a to pokud přiměřená doba léčení úrazu dosáhne minimálně počtu dnů uvedeného v pojistné smlouvě. 5. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno progresivní plnění za denní odškodné, stanoví se výše plnění načítaně v závislosti na délce doby přiměřené doby léčení násobené příslušným přepočtovým koeficientem D takto : Přiměřená doba léčení Přepočtový koeficient D Přepočtový koeficient N od 1.dne do 120.dne včetně 1 2 od 121.dne do 240.dne včetně 2 3 od 241.dne do 365.dne včetně 3 4 V případě, kdy si léčení úrazu do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá hospitalizaci dle bodu D2) tohoto článku, použije se po dobu hospitalizace násobení přepočtovým koeficientem N, pro ostatní dny léčení násobení přepočtovým koeficientem D. Pokud bude délka hospitalizace neúměrně delší než je pro daný úraz obvyklé, určí výši plnění lékař pojistitele. 6. Denní odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 365 dnů nezbytného léčení v období dvou let od vzniku úrazu. Na případné další léčení se nebere zřetel. 7. Utrpí-li pojištěný v době léčení úrazu, za který je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění další úraz, vzniká nárok na výplatu denního odškodného pouze jednou. 8. Pokud je léčení úrazu prodlouženo v důsledku předchozích úrazů či již dříve diagnostikovaných onemocnění, vyplatí pojistitel pojistné plnění za přiměřenou dobu léčení podle diagnózy úrazu v souladu s příslušnou oceňovací tabulkou - viz odst.2 tohoto článku. D. Nemocniční odškodné hospitalizace následkem úrazu 1. Nemocničním odškodným se rozumí v pojistné smlouvě sjednaná částka za den hospitalizace pojištěného v nemocnici v důsledku úrazu. 2. Hospitalizací se rozumí z lékařského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniční lůžkové péče, která trvá minimálně 24 hodin a kdy musí být ošetření a léčení provedeno v lůžkové části nemocnice. 3. Nemocniční odškodné se plní za každý den hospitalizace v důsledku léčení úrazu s tím, že se den, kdy byl pojištěný přijat k hospitalizaci a den, kdy byl z tohoto ošetření propuštěn, sčítají a považují za jeden den hospitalizace. Pojistné plnění se vyplácí po předložení lékařského potvrzení o době trvání a termínu hospitalizace, nejdéle však za 365 dnů v průběhu dvou let od data úrazu. 4. Pojistné plnění se neposkytuje za pobyt v léčebných, pečovatelských či kosmetických ústavech, v léčebnách pro dlouhodobě a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeňských zařízeních, v rehabilitačních zařízeních, v dietetických zařízeních, v domovech důchodců apod. E. Úrazové náklady 1. Pokud jsou v pojistné smlouvě sjednány úrazové náklady hradí pojistitel pojištěnému níže uvedené náklady spojené s úrazem až do výše sjednané pojistné částky po dobu dvou let ode dne úrazu za předpokladu, že není poskytnuta úhrada nákladů ze zdravotního či jiného pojištění. 2. Pojistitel hradí tyto dle lékařského hlediska nezbytně nutné náklady: a) náklady léčení, které byly nezbytně vynaloženy na odstranění následků úrazu a nehrazené ze zdravotního či jiného pojištění. Patří k nim první pořízení umělých končetin a náhrady zubů, jakož i náklady na jiné potřebné první pořízení náhrad dle lékařského předpisu. Regulační poplatky, náklady na opravu nebo znovupořízení náhrady zubů, umělých končetin nebo jiných pomůcek nejsou hrazeny. Za nezbytné náklady spojené s léčením úrazu se nepovažuje např. pobyt v lázních, ozdravovnách, léčebných a pečovatelských ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců a pod.; b) náklady na lékařsky doporučenou dopravu z místa úrazu, který pojištěný utrpěl, event. z nemocnice, do které byl pojištěný po úraze dopraven - do místa jeho trvalého bydliště v ČR nebo - do nemocnice, která je místu bydliště nejblíže; v případě smrti v důsledku úrazu budou uhrazeny též náklady na přepravu ostatků pojištěného do místa bydliště; c) náklady na záchranu pojištěného, který se ocitl v důsledku úrazu ve stavu nouze a musel být vyproštěn; pojistitel hradí rovněž náklady na vyproštění pojištěného v případě smrti následkem úrazu; do pojistné ho plnění se zahrnují i doložené náklady na pátrání po pojištěném a jeho dopravu na nejbližší sjízdnou silnici. 3. V rámci sjednané pojistné částky pojistitel uhradí účelně vynaložené zachraňovací náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události. Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví, se omezuje výší sjednané pojistné částky. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů se omezuje výší 5% ze sjednané pojistné částky. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení. F. Zlomeniny 1. Pokud bylo ve smlouvě sjednáno pojištění zlomenin a pojištěný následkem úrazu utrpí zlomeninu ve smyslu tohoto článku, vyplatí pojistitel pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu. 2. Zlomeninou se rozumí traumatická zlomenina kosti (porušení celistvosti kosti) vzniklá následkem úrazu a nezávisle na jiných příčinách, a to bez ohledu na to, zda zanechá trvalé následky nebo nikoli. 3. Pojistnou událostí není zlomenina vzniklá jako následek nebo v souvislosti s následujícími okolnostmi: a) vrozené vady a stavy z nich vyplývající; b) jakákoli nemoc nebo postupně působící přirozená příčina; c) patologická zlomenina tj. zlomenina vzniklá v místě, ve kterém předchozí nemoc způsobila oslabení (prořídnutí) nebo jinou změnu kostí včetně zlomenin zaviněných osteoporózou; d) stresová (únavová) zlomenina tj. porušení celistvosti kosti vzniklé opakovaným přetížením. 4. Jestliže způsobí úraz více zlomenin, vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění pouze za jednu zlomeninu. G. Popáleniny 1. Pokud bylo ve smlouvě sjednáno pojištění popálenin a pojištěný následkem úrazu utrpí popáleninu ve smyslu tohoto článku, vyplatí pojistitel pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu. 2. Popáleninou se rozumí částečná či úplná destrukce kůže popř. i hlubších tkání, vzniklá působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organismus, a to úrazovým dějem. 3. Pojistnou událostí není popálenina: a) I.stupně; b) II.stupně menší než 100 cm2; c) III.stupně menší než 100 cm2 4. Jestliže způsobí úraz více nezávislých popálenin, vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění pouze za jednu popáleninu. H. Kosmetické operace 1. Pokud bylo ve smlouvě sjednáno pojištění kosmetických operací a pojištěný ji podstoupí, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, uhradí pojistitel ty náklady na zákrok a klinické léčení včetně léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to až do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě. 2. Nárok na plnění za kosmetickou operaci, která řeší následky pojištěného úrazu, vznikne, jestliže je po úrazu povrch těla poškozen nebo deformován takovým způsobem, že by po skončení léčení vzhled pojištěného trvale utrpěl, zejména se jedná o následky popálenin, poleptání apod. a současně k tomuto zákroku dojde na doporučení odborného lékaře. 3. Pojistné plnění se proplácí na základě kopie doporučení lékaře k zákroku a originálů dokladů o úhradě operace, klinického léčení, předepsaných léků, kopie hospitalizační zprávy nebo operačního protokolu a předpisu na léky. I. Nemocniční paušál 1. Nemocničním paušálem se rozumí v pojistné smlouvě sjednaná částka za hospitalizaci pojištěného v nemocnici v důsledku úrazu. 2. Hospitalizací se rozumí z lékařského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniční lůžkové péče, která trvá minimálně 24 hodin a kdy musí být ošetření a léčení provedeno v lůžkové části nemocnice. 3. Nemocniční paušál se plní za hospitalizaci v důsledku léčení úrazu, která trvala nepřetržitě alespoň počet dnů stanovený v pojistné smlouvě s tím, že se den, kdy byl pojištěný přijat k hospitalizaci a den, kdy byl z tohoto ošetření propuštěn, sčítají a považují za jeden den hospitalizace. Jednorázové pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky se vyplácí nejdéle do dvou let od data úrazu. 4. Pojištěný má nárok na pojistné plnění pouze jednou v souvislosti s jednou pojistnou událostí. 5. Pojistné plnění se neposkytuje za pobyt v léčebných, pečovatelských či kosmetických ústavech, v léčebnách pro dlouhodobě a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeňských zařízeních, v rehabilitačních zařízeních, v dietetických zařízeních, v domovech důchodců apod. Článek 8 Práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného 1. Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojištěného. Zjišťování zdravotního stavu se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřeným zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. I v případě smrti pojištěného je pojistitel oprávněn vyžadovat lékařské zprávy potřebné k šetření. Pojištěný je povinen těmto požadavkům pojistitele vyhovět. 2. Pojištěný je povinen zmocnit pojistitele k jednání s ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními a zprostit je mlčenlivosti. Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním svého zdravotního stavu dává pojištěný zejména podpisem smlouvy, na jejímž základě vzniká pojištění, a také podpisem na příslušném tiskopisu, kterým škodu oznamuje. 3. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře a vyžaduje-li to pojistitel, dát se na jeho náklady vyšetřit lékařem, kterého pojistitel určí. 4. Pojištěný je povinen nejpozději do 10 dnů písemně nahlásit úraz. Výjimky jsou možné pouze v případě, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo možné tuto zprávu odeslat. 5. Ihned po obdržení formuláře oznámení o škodě je pojištěný povinen podrobně a pravdivě ho vyplnit a zaslat pojistiteli. Po ukončení léčení je dále povinen nechat vyplnit příslušnou lékařskou zprávu, přiložit případné další související zprávy a podklady a zaslat neprodleně pojistiteli. 6. Pokud je pojištěno nemocniční odškodné nebo nemocniční paušál, musí pojištěný zaslat ihned po propuštění z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména, rodného čísla, data přijetí a propuštění, jakož i diagnózy. 7. Pokud jsou pojištěny úrazové náklady, musí pojištěný pojistiteli zaslat originály účtů s uvedením, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a zda již u ní uplatnil své nároky. Dále je pojištěný povinen uvést i pojištění u dalších pojišťoven. 8. Pojistitel je povinen v případě pojistné události poskytnout pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Výši plnění stanoví pojistitel dle zásad uvedených v Čl.7 a příslušných oceňovacích tabulek platných ke dni, kdy bylo pojistiteli doručeno oznámení pojistné události. Pojistitel má právo doplňovat a měnit příslušné oceňovací tabulky v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. Aktuální oceňovací tabulky jsou pojištěnému k dispozici na webových stránkách pojistitele. 9. V případě rozdílných názorů je pojištěný povinen nechat se vyšetřit znalci nebo jimi určenými lékaři a podrobit se takovým opatřením, která znalci pokládají za nutné. 10. Vedle povinností, které jsou stanoveny zákonem, je pojistník a pojištěný povinen: a) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele, týkající se sjednávaného pojištění, a to zejména na dotazy, které se týkají zdravotního stavu pojištěného; b) nahlásit pojistiteli neprodleně veškeré změny oproti údajům, uvedeným v Návrhu na uzavření pojistné smlouvy, např. změnu jména, bydliště, změnu zaměstnání, zájmové činnosti a rovněž změny zdravotního stavu, apod; c) plnit další specifické povinnosti vyplývající z pojištění, které byly smluvně ujednány v pojistné smlouvě. Článek 9 Výluky 1. Z pojištění jsou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyloučeny úrazy, které vznikly: a) při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu; b) při horolezeckém sportu; c) při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích a s tím souvisejících tréninkových jízdách; d) při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na snowbordech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti na trénincích pro tyto závody. 2. Pojištění se nevztahuje na úrazy, které vznikly: a) v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo při kterém si úmyslně poškodil zdraví; b) pojištěnému při řízení motorového vozidla bez toho, že by vlastnil příslušné platné řidičské oprávnění; c) válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami nebo jinými ozbrojenými konflikty; d) při vnitřních nepokojích, pokud se jich pojištěný zúčastnil na straně organizátora; e) jakýmkoliv působením nukleárních, chemických nebo biologických zbraní; f) přímo či nepřímo působením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného záření; g) tělesným poškozením při léčebných opatřeních a zákrocích, které pojištěný provede nebo nechá provést na svém těle, pokud důvodem těchto zákroků nebyla pojistná událost. Článek 10 Odmítnutí nebo snížení pojistného plnění 1. Pojistitel může snížit pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným. Pokud to okolnosti, za kterých k úrazu došlo, odůvodňují, může pojistitel pojistné plnění odmítnout. 2. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění: a) ovlivnily-li následky úrazů nebo onemocnění existující již před úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léčení, a to v poměru, v jakém je negativní působení nemocí a tělesných poškození k následkům úrazu; b) došlo-li k úrazu pojištěného s následkem smrti v souvislosti s úmyslným jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt; c) došlo-li k úrazu pojištěného pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo starobní důchod nebo pojištěného, který byl nebo se v průběhu pojištění stal nezaměstnaným, sníží pojistitel pojistné plnění z denního odškodného na maximálně 100,-Kč / den.; d) jestliže měl být pojištěný v době úrazu zařazen vzhledem k vykonávanému povolání do vyšší rizikové skupiny nebo provozoval sport, který neuvedl při sjednání smlouvy a kvůli kterému by byl zařazen do vyšší rizikové skupiny. Pojistitel sníží plnění (s výjimkou pojistného plnění za smrt úrazem) v poměru výše pojistného, které bylo placeno, ke správné výši pojistného. 3. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění pro nesplnění povinností pojistníka, resp. pojištěného zejména v těchto případech: a) pojištěný nevyhledal neodkladně lékařské ošetření; b) pojištěný nedodržel léčebný režim; c) pojištěný nepodstoupil vyšetření smluvním lékařem pojistitele; d) pojištěný porušil povinnost včasného nahlášení pojistné události. 4. Způsobila-li pojištěnému smrt osoba, která je podezřelá ze spáchání úmyslného trestného činu s následkem smrti pojištěného a která podle smlouvy má nárok na plnění v případě smrti pojištěného, pak pojistitel vyplatí pojistné plnění až po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku. V opačném případě nárok na pojistné plnění této osobě nevzniká. Článek 11 Předběžné pojištění 1. Pojistitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 až VPP UCZ/05 předběžné pojištění. 2. Pro předběžné pojištění, pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, platí následující omezení výše pojistného plnění: - z pojištění trvalých následků úrazu i z pojištění smrti úrazem činí maximálně ,-Kč, - z pojištění denního odškodného i z pojištění nemocničního odškodného činí maximálně 500,-Kč/den.,a to i pro případ, kdy má pojištěný nárok na pojistné plnění z předběžného pojištění u více podaných návrhů na pojištění. Článek 12 Závěrečná ustanovení Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409) číslo smlouvy: A Smluvní strany Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb

Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") (dále jen "Smlouva")

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Podmínky pro důchodové spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Čl. I Úvodní ustanovení 1. Podmínky

Více

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 Číslo smlouvy: z1 Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Příloha č. 9c Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Adresát / Správce / GEPARD FINANCE a.s. se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 259

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Home Credit a.s. Identifikační číslo (IČO): 26978636 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 4401 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 3.1. IDENTIFIKACE A PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ... 5 3.2. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA)

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého pronájmu

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODÍLOVÉ FONDY (dále jen OPPF )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODÍLOVÉ FONDY (dále jen OPPF ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODÍLOVÉ FONDY (dále jen OPPF ) Obchodní podmínky pro podílové fondy upravují vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování produktů ING Podílové fondy a ING Fondy. Tyto OPPF jsou

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. (Administrátor koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně) mezi. Obec Chýně.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. (Administrátor koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně) mezi. Obec Chýně. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (Administrátor koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně) mezi Obec Chýně jako Příkazcem a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jako Příkazníkem PŘÍKAZNÍ

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro pojištění k hypotečnímu úvěru (dále jen pojistná smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro pojištění k hypotečnímu úvěru (dále jen pojistná smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro pojištění k hypotečnímu úvěru (dále jen pojistná smlouva ) mezi : ČÍSLO 1080500060 UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) 1. Způsob uzavření kupní smlouvy 1.1. V případě první spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, respektive

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU Úvěrová smlouva - kontokorentní úvěr KA1209151 Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 IČ 250 83 325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 zastoupena

Více