Farní zpravodaj. září uvnitř tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. září 2014. uvnitř tohoto vydání:"

Transkript

1 Farní zpravodaj září 2014 uvnitř tohoto vydání: 2 Co se ve farnostech v Teplicích dělá 3 Z Řetenic na Střekov 4 Go for freedom 6 Stěhujeme se, doma je hlad 7 Charita u nás působí již 15 let 8 Nová pamětní deska v Bohosudově 9 Slavnost posvěcení kostela v Horním Prysku 11 Zbořená kaple v Předním Cínovci 12 Sv. Ludmila 13 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 15 Popáté o evangelizaci Evangelii gaudium (5)

2 Co se ve farnostech v Teplicích dělá Naše katechetka Věrka Gajdůšková ukončila bakalářské studium na KTF UK v Praze. Závěrečnou práci zpracovala na téma Práce našich farností v Teplicích. Celou práci si budete moci přečíst na webu naší farnosti. Dnes předkládám pouze výčet činností: Spolupráce se salesiánským střediskem Pletení obvazů Tříkrálová sbírka a další sbírky pro misie Služba v nemocnici Spolupráce s domovy důchodců u Nových lázní a v Bystřanech Spolupráce s věznicí Rodinná poradna Farní knihovna Oblastní charita Teplice Pomoc lidem bez domova Farní rada a ekonomická rada Modlitební skupinky Fatimský apoštolát Mariánská družina Setkávání předškolních dětí a jejich maminek Společenství dětí školního věku Setkání seniorů Ekumena Podpora česko-německých vztahů Farní ples Diakonie služba pro druhé Koinonia společenství, sdílení Martyrie svědectví o Bohu K první evangelizaci existují některé programy a akce celonárodního charakteru, např. Vstupy do škol a Noc kostelů, jiné akce se vážou na liturgické období především Vánoc a Velikonoc, další na specifické charakteristiky farnosti i města (Zahájení lázeňské sezony). Příprava na přijetí svátostí Trvalá katecheze Farní zpravodaj Liturgie Schola, chrámové sbory strana 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Údržba objektů Úklid a výzdoba objektů Revize elektro a požární ochrany Uvědomuji si, že ve výčtu se mohlo na něco zapomenout, ale přesto je třeba vidět za každou aktivitou konkrétní lidi. Děkuji a s radostí jdeme dál. P. Jan Blaha Žanek Z Řetenic na Střekov se vydala skupinka řetenických dětí, které se od Velikonoc scházejí na faře. Během čtyř dnů si tyto děti nacvičovaly všeliké schopnosti a dovednosti, aby podobně jako mladší děti v červnu dobývaly hrad Skřekov, toho času okupovaný skřety. Děti neodradil ani nedostatek sportovního vybavení, ani déšť, který se spustil zrovinka během hry se stříkačkami. V rámci nácviku výborně zvládly orientaci a postřeh v terénu, plížení či uzlování. Konečně nastal den rozhodujícího střetu se skřety. Po cestě na hrad v jednu chvíli začali skřeti zasahovat děti svými koulemi, hlavní bitva se však odehrála v podhradí. Odvaha, rychlost a přesnost zásahů se strany dětí byla téměř neuvěřitelná, hradu se zmocnily za pouhé tři minuty! (Pro srovnání dětem z náboženství to trvalo kolem 20 minut a ztráty na životech měly mnohem větší). Za odměnu nás provedla svým panstvím velmi milá a sličná paní Aragornová, se kterou jsme se nakonec v hradní kapli pomodlili a podepsali se do zdejší kroniky. V závěrečný nedělní den jsme se září 2014 strana 3

4 zúčastnili bohoslužby s místními farníky, kterým jsme udělali radost svými písněmi. Poté jsme společně nachystali slavnostní nedělní stůl; musím dodat, že děti tak rády pomáhaly v kuchyni, že jsem měla práci vymyslet pro ně práci. Sladká tečka a malé odměny završily hezky prožitý společný čas. Věrka Go for freedom, neboli cestou ke svobodě prošly děti tříd naší farnosti během deseti srpnových dní v oblasti Sloupu v Čechách. Tedy původním naším letoviskem byla skautská klubovna v Novém Boru, kde se však nedalo ani větrat ani vařit. A tak jsme si našli lepší ubytování na osvědčené faře ve Sloupu, kde nás uvítali jako v příjemném rekreačním zařízení hostitelé z Egypta. Jaké však bylo překvapení, když druhého rána se změnila pravidla pobytu. Např. jsme museli chodit po schodech ob dva, aby se zbytečně nepošlapaly, pít jsme mohli pouze mimo jídelnu, protože faraonovi vadilo srkání, a vůbec, na veškeré živobytí jsme si museli vydělat otrockou a mnohdy nesmyslnou prací a činností. Sice se někteří z nás velkou pílí dopracovali ke statutu občana namísto otroka, nicméně brzy takové statusy faraon opět zrušil. Není divu, že jsme brzy začali přemýšlet o útěku. Na základě spravedlivých voleb a dojímavých řečnických projevů jsme si zvolili Mojžíše a s pomocí Božích zásahů v neprospěch Egypta jsme se po vydatné večeři Pesach vydali nocí na cestu. Prošli jsme okraj Rudého moře a v následujících dnech jsme při putování pouští znovu zakoušeli vydatnou strana 4 Farní zpravodaj Teplice

5 Boží péči a přízeň. Bůh se staral o naši duši i tělo, když nám daroval manu, křepelky a vodu ze skály. Z hory Sinaj nám Mojžíš přinesl Desatero, a poté, v rámci duchovních témátek, jsme se zabývali i tím největším Božím přikázáním: láskou k sobě, k druhým, k Bohu. Museli jsme zvítězit v několika bojích nad Amálečany a naopak jsme v sobotní podvečer přivítali i milé hosty Kukuje, kteří nám pomohli v nočním boji a druhý den si pro nás připravili (slovy Tomáše Pančuse při modlitbě) super atrakce neboli další akční zkoušky připomínající biblické putování. Zaslíbené země jsme sice pro zdravotní indikace, podobně jako v Bibli, v blízkém čase nedosáhli, ale prožili jsme tolik událostí a dobrodružství, že by na to Farní zpravodaj nestačil Spřátelili jsme se zde i s místní husitskou obcí či s nejstaršími obyvateli obce, pro které jsme připravili vtipnou scénku o nebi. Jednou se tam beztak všichni sejdeme. Věrka P. S. Dokumentující fotky naleznete na stránkách teplických salesiánů sdb.cz září 2014 strana 5

6 Stěhujeme se, doma je hlad Ocitáme se v době Starého zákona. Izraelité právě přicházejí do Egypta, protože doma je hladomor. Cítí naději na lepší život. Izraelitů je dvanáct. Přesně tolik bylo účastníků letního tábora farní mládeže, který se uskutečnil od do v Osečné u Liberce. Ano, ubytujeme vás, vítá nás při příchodu Josef, faraonův správce, ale nebude to zadarmo. Po dojednání podmínek života v Egyptě se konečně dostáváme k první egyptské večeři. Ale sliby chyby. Druhý den začíná otroctví. Nesmíme mluvit, musíme uctívat faraona, dokonce i oči nám zavázali. Vrcholem bylo, když nás na 1,5 hodiny zavřeli do temného sklepa. Ale máme štěstí. Přichází Mojžíš v podání externí vedoucí z Prahy Evy Sobkové. Propusť můj lid z Egypta, žádá Mojžíš faraona. Ten je však neoblomný. Hospodin se na to již nemůže dívat a trestá Egypt morem, komáry, vředy a dalšími sedmi ranami. V noci nás Mojžíš budí: Vstávej, můj lide. Faraon nás propustil! Remcáme, ale rychle balíme věci a utíkáme z Egypta. Jsme na cestě téměř tři dny. Nohy na konci již pociťují únavu 40 kilometrů. Cestou Mojžíš odchází na horu Sinaj a přináší od Hospodina desky s Desaterem. Vyrábíme schránku archu úmluvy. Utahaní, ale spokojení dorážíme do Sloupu, kde právě probíhá tábor mladších farních dětí. Slavíme mši svatou společně i s malými dětmi. I oni prožívají příběh Izraelitů. Připravujeme jim proto na odpoledne soutěžní stanoviště, na kterých se lépe seznámí s příběhy Izraelců při obsazování zaslíbené země. Pondělí je odpočinkový den. Máme návštěvu P. Mirka Maňáska. Někteří využívají možnost svátosti smíření, jiní odpočívají. strana 6 Farní zpravodaj Teplice

7 Další dny po vzoru Davida střílíme prakem po Goliášovi a vyrábíme hudební nástroje. Král Šalamoun nás předposlední den učí jeho moudrosti. Společně hledáme řešení různých situací v rodině, farnosti i ve světě. Poslední etapa končí v noci v Šalamounově chrámě, který jsme si ten den v lese postavili. A protože Kukujové, jak se skupina farní mládeže nazývá, už nejsou děti, čekaly nás kromě celotáborové hry i vážnější programy, tzv. témátka. Červenou nití bylo téma Na světě nejsme sami. Abych byl přínosný i pro společnost, je potřeba: znát sám sebe, svoje limity, silné stránky korigovat svůj názor míněním druhých, protože někdy může být můj obrázek o sobě zkreslený všimnout si, že kolem mě jsou lidé, kteří mají také své potřeby vnímat, že moje chování ovlivňuje chování druhých ke mně (budu-li na ně křičet, budou oni na mě taky) vnímat problémy kolem sebe a naučit se, že kritizovat umí kdekdo, ale hledat řešení jen někteří Každé z těchto témat doprovázely různé aktivity psychotesty, hry, úkoly. A hodnocení většiny účastníků? Radost, povzbuzení, pokrok. Těšíme se na další společný víkend! Jana Švecová Charita u nás působí již 15 let V roce 2014 vstoupila Oblastní charita Teplice do patnáctého roku své existence. Během těchto let se nám s Boží pomocí a s pomocí dobrých lidí z teplické farnosti i mimo ni podařilo realizovat několik sociálních služeb, a to především Azylový dům pro matky s dětmi Agapé a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Krupce, Občanskou poradnu v Teplicích a další. Jako všechny nestátní neziskové organizace (NNO) působící v oblasti sociálních služeb potýkáme se i my v podstatě od svého založení v roce 2000 s nekoncepčností financování sociálních služeb, čehož důsledkem je každoroční martyrium nejistoty v jakém rozsahu bude možno sociální služby v dalším roku poskytovat a dokonce zda vůbec. září 2014 strana 7

8 V této souvislosti bych připomenul rok 2012, kdy bylo ohroženo zrušením mj. přes 200 sociálních služeb poskytovaných pouze organizacemi Charita Česká republika. Zástupci Charit i dalších NNO téměř každoročně jednají s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a s hejtmany krajů, nicméně kromě dohody ad hoc na příslušný rok, se nějaké dlouhodobé koncepce dosáhnout nepodařilo. Je velkou otázkou, zda se ve financování sociálních služeb poskytovaných Charitami nějak projeví otázka restitucí církevního majetku. Nápad ministra školství Chládka, že by se měly omezit dotace ze státního rozpočtu církevním školám v souvislosti s restitucemi, může být (a je velice pravděpodobné, že i bude) inspirací i pro ministryni Marksovu-Tominovou z MPSV. Vzhledem k obrovskému podfinancování sociálních služeb je jakékoli snižování dotací ze státního rozpočtu bez zajištění jejich kompenzace z jiných zdrojů likvidační pro většinu sociálních služeb. Onou kompenzací si zřejmě úředníci ministerstev a krajů budou představovat příspěvky zřizovatelů jednotlivých Charit, tj. jednotlivých biskupství. Pomineme-li nespravedlnost a jistou formu diskriminace, kdyby byly sníženy dotace pouze církevním organizacím, které své služby poskytují plošně, bez ohledu na příslušnost k církvi atp., vedla by tato situace jak k omezení sociálních služeb a tudíž k jejich horší nebo žádné dostupnosti pro potřebné, tak by se mohlo jednat o nástroj, jak navrátit finanční prostředky poskytnuté církvím v rámci restitucí zpět do státního rozpočtu. Pro lepší představu - celková výše dotace na sociální služby se pohybuje okolo 7 mld. korun za rok. Charita jako celek (tzn. jednotlivé Charity celkem) na své sociální služby přijímají dotaci ve výši asi 2 mld., představovalo by roční dofinancování jen při 10% (lze předpokládat, že by mohlo být větší) snížení téměř půl miliardy korun ročně. Zřizovatelé (biskupství) by tedy byli nuceni sociální služby provozované Charitou buď dofinancovat, nebo podstatně omezit, ne-li zrušit. pm Nová pamětní deska v Bohosudově V neděli dne 21. září 2014 bude v bohosudovské bazilice sloužena slavnostní poutní mše svatá. Při ní bude účinkovat také pražský pěvecký sbor a orchestr pod vedením hudebního skladatele Miloše Boka, věrného příznivce Bohosudova a především osobního přítele nedávno zemřelého dlouholetého administrátora bohosudovské farnosti P. Josefa Cukra SJ. Při slavnosti bude provedena jedna ze slavných Mozartových mší. Máme se tedy na co těšit, slavnost bude jistě velice důstojnou oslavou a vzpomínkou na čestného občana města Krupka P. Josefa Cukra SJ. Otec Josef Cukr se pro všechny občany v Krupce již za svého působení v letech stal známým pojmem, především svou pílí a zarputilostí s níž zveleboval strana 8 Farní zpravodaj Teplice

9 vzhled mnohých kulturních a sakrálních památek ve městě i v okolí. Za jeho zásluhy mu také prezident republiky udělil státní vyznamenání Za zásluhy 1. stupně. Veliké zásluhy má otec Cukr také o školství ve městě Krupka. Byl to především on sám a jeho píle, vytrvalost a schopnosti v získávání prostředků doslova z půlky Evropy, které všechny vložil do rychlého obnovení činnosti biskupského gymnázia, základní školy a mateřské školy v klášterním areálu v Bohosudově. V ocenění těchto zásluh otce Josefa Cukra mu město Krupka udělilo v roce 2006 čestné občanství. Toto všechno má také připomínat nová pamětní deska, které bude v neděli dne 21. září 2014 slavnostně odhalena nad hlavním vchodem do areálu biskupského gymnázia hned po skončení slavnostní bohoslužby, tj. asi v hodin za účasti mnoha čestných hostů. Vítáni budou všichni občané města Krupky i z okolí. jš Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku V sobotu 21. června 2014 se konala slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla, zejména nového obětního stolu, v Horním Prysku. Spolu s otcem Františkem Pospíšilem, SDB, a díky jemu jsme s manželem měli tu čest mít účast na této velké a slavné události. Barokní jednolodní kostel byl postaven architektem a stavitelem Petrem Pavlem Columbanim v letech Ke kostelu náleží ještě zvonice (z r. 1680) a márnice (z r. 1722), které jsou spolu s kostelem sv. Petra a Pavla chráněny jako kulturní památka České republiky. Za záchranu hodně poničeného a zchátralého kostela sv. Petra a Pavla vděčíme především nezměrné iniciativě pana Mgr. Marcela Hrubého, administrátora farnosti, a nemalému počtu sponzorů, bez kterých by jeden z nejkrásnějších barokních chámů Českolipska nezazářil v plné nádheře, v jaké jej můžeme spatřit a obdivovat dnes. září 2014 strana 9

10 Z Vesničky, části Prysku, vyšel průvod a shromáždil se před kostelem. Muži oděni do jihomoravského kroje pak v procesí slavnostně na nosítkách vnesli sochu Panny Marie z mariánského oltáře do kostela za zvuku trub a zrenovovaných rokokových varhan. Sochu Panny Marie z mariánského oltáře položili k bočnímu oltáři, kterému pak vévodila během celé slavnosti. Samotná slavnost byla zahájena slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který na začátku slavné mše svaté požehnal a svěcenou vodou pokropil zdi opraveného kostela a následně posvětil nový obětní stůl. Hlavní ceremoniář, děčínský vikář P. Vojtěch Suchý, SJ, arciděkan P. František Segeťa spolu s dalšími koncelebranty z Česka a Německa vytvořili nezapomenutelně slavnostní atmosféru. Celá slavnost byla perfektně zorganizována. Mši svatou doprovázel Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic z jižní Moravy. Rokokové varhany rozezvučel Josef Ilčík v jejich plné kráse. Hlavním kazatelem byl Mons. Jan Baxant. Ve svém kázání vyzvedl neocenitelnou iniciativu administrátora farnosti Mgr. Marcela Hrubého a vyjádřil své vroucí poděkování všem, kteří se po jakékoliv stránce podíleli na obnovení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku. Starosta obce pan Jan Sviták ve svém proslovu také poděkoval všem, kteří přispěli svou pomocí k zrenovování vzácné sakrální barokní památky. Odpoledne v hod. udělil Mons. Jan Baxant slavnostní požehnání všem poutníkům. strana 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Sobotní slavnost byla ukončena koncertem duchovní hudby v hod. Na koncertu zpíval Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic, Mužský sbor z Mutěnic a Dívčí barokní trio Luce del sole. Domů jsme se vrátili obohaceni o hluboký duchovní zážitek, z něhož čerpáme radost a sílu do dnešních dnů. pv Zbořená kaple v Předním Cínovci K obci Cínovec (Zinnwald), ležící při hranici se Saskem, patřila i osada Přední Cínovec (Vorderzinnwald), při silnici východním směrem na Fojtovice. V osadě mezi silnici a státní hranicí stála již asi od 15. století větší kaple v původně gotickém slohu. V 50. letech 20. století došlo k likvidaci osady v rámci vytvoření hraničního pásma a společně s osadou byla zbořena i kaple. Tato větší kaple, spíše kostelík, zasvěcená Navštívení Panny Marie, byla zároveň poutní kaplí. Sem putovali poutníci z širokého okolí. Byla to pseudogotická mešní kaple obdélného tvaru, s pětibokým uzavřeným presbytářem, okna měla po stranách lodi i po stranách presbytáře. V průčelí stála hranolovitá věž. Největšímu obdivu se těšil oltář, který prodělal několik stěhování. Šlo o trojdílný pozdně gotický vyřezávaný oltář Nanebevzetí Panny Marie z počátku 16. století, Obr. 1 Pohled na kapli u silnice v Předním Cínovci před zbořením (zdroj fotografie: www. znicenekostely.cz Obr. 2 Trojdílný oltář Nanebevzetí Panny Marie po restaurování je dnes součástí sbírky gotického umění Regionálního muzea v Teplicích (zapůjčeno z Diecézního muzea v Litoměřicích) září 2014 strana 11

12 se sochou Panny Marie s Ježíškem uprostřed a s výjevy z mariánské legendy na křídlech. Tento oltář stál původně v saském Fürstenau a do Předního Cínovce byl přenesen v roce Tím jeho putování nekončí. Dostal se pak do farního kostela v Cínovci, dále do Teplic a skončil ve výstavních prostorách Regionálního muzea v Teplicích, kde je součástí sbírky gotického umění. K likvidaci a zboření Předního Cínovce i jeho kaple došlo mezi lety 1957 a Dnes vidíme poblíž silnice jenom trosky kaple cihly a opracované kameny jen do výšky 30 cm u jedné zdi a zatopenou kryptu. nk Sv. Ludmila, jejíž staré slovanské jméno znělo Lidmila a znamená lidu milá, se narodila kolem roku 860, pravděpodobně na hradě Pšov v místech dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl knížetem malého kmene Pšovanů, obývajících část úrodného Polabí. Zřejmě z politických důvodů byla kolem r. 874 provdána za Bořivoje I., knížete Čechů. V rozmezí let byl český kníže pokřtěn na Velehradě, snad samotným Metodějem. Z Moravy sebou přivedl i slovanské kněze na čele s Pavlem Kaichem. Sídlem této misie se stal Levý Hradec, kde byl také postaven první český chrám ke cti sv. Klimenta, jehož ostatky nalezli sv. Cyril a Metoděj na Krymu a které vzali s sebou na podporu šíření evangelia na území Velké Moravy. Členem této slovanské misie byla také v Čechách pokřtěná i Ludmila. Po Metodějově smrti r. 885 byli kněží slovanské liturgie z Moravy vyhnáni a někteří nalezli útočiště v Čechách. Manželství Bořivoje a Ludmily bylo požehnáno třemi syny a čtyřmi dcerami. Po otci vládl nejprve Spytihněv I. a po něm mladší Vratislav I., který zemřel 13. února 921, patrně při obraně proti Maďarům. Ten byl ženat s Drahomírou, pocházející z kmene Stodoranů. Když Drahomíra ovdověla, zemští velmoži rozhodli svěřit jí regentství v zemi. Měla dva syny. Václavovi bylo 13 a Boleslavovi asi 8 let. Ludmila, babička nezletilých kněžiců, měla dohlížet na jejich výchovu. Neshody v tomto rozdělení vlivů strana 12 Farní zpravodaj Teplice

13 byly zřejmě jádrem sporu mezi oběma ženami. Ludmila však ustoupila a uchýlila se na své vdovské sídlo hrad Tetín. Tam ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli členové Drahomířiny družiny, stáhli ji z lože, a ač žádala po vzoru prvních Kristových mučedníků smrt mečem, zardousili ji jejím vlastním závojem. Vrahové, patrně poučeni, přísně dbali na to, aby nebyla prolita krev, což bylo pro mučednictví tehdy nezbytnou podmínkou. Po vraždě z Tetína uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla první historicky známá kněžna ani církevní pohřeb. Služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Nad místem vraždy dala Drahomíra později z původního obytného domu zřídit chrám sv. Michala, dnes kostel sv. Jana Nepomuckého. Veškeré dochované písemnosti popisují kněžnu Ludmilu jako laskavou, milovanou a horlivě zbožnou ženu. Brzy po svém nástupu na knížecí stolec dal sv. Václav vyhnat matku Drahomíru z Prahy a dne 10. listopadu 925 dal za účasti řezenského světícího biskupa Michala převést ostatky své babičky do Svatojiřského chrámu založeného jeho otcem Vratislavem I. na Hradě pražském. Vedle biskupského zápisu do martyrologie bylo tehdy přenesení ostatků na významnější místo v zemi nejen známkou, ale i podmínkou svatořečení. U chrámu pak založili Boleslav II. a ctihodná Mlada první český klášter a uvedli do něj benediktinky, které pečovaly o šíření kultu první české světice. Písemně je však tato úcta doložena až od konce 11. století. Její svatost byla oficiálně uznána v letech , kdy dlel v Praze papežský legát Quido kardinál di Catello. Z knihy Rok se svatými, zkráceno Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Luna Po dobu letních prázdnin jsme uspořádali tři turnusy Léta v sídlišti. První týden v sídlišti se konal od do V tomto týdnu byla nejžádanější akcí Aquapalace Praha. Zde jsme s dětmi jezdili na všech tobogánech, skluzavkách, trychtýři a zápasili o přežití v divoké řece. Druhý týden v sídlišti se konal od do 1. 8., zde jako v prvním létě v sídlišti bylo nejúspěšnější akcí Babylon v Liberci, jako další akce byl např. minigolf v Bílině, bowling a další. září 2014 strana 13

14 Třetí týden v sídlišti se konal od do Tento týden v sídlišti byl zaměřen na Indiány, proto probíhaly akce jako indiánská dílna, sportovní indiánské odpoledne, Aquacentrum Teplice, pečení šneků a další. Mezi Týdny v sídlišti byla otevřena nízkoprahová služba, během níž se nekonaly akce, ale byla volně otevřena herna, kde se mohly hrát různé hry, jako je např. kulečník, ping-pong a stolní hry. V této době byly nejžádanější klávesy, na které mládežníci hráli různé skladby. Od pondělí začal příměstský tábor. Během tohoto týdne jsme jeli do děčínské ZOO, Babylonu v Liberci a užili jsme si i minigolf v Bílině. Na dvoře proběhla vodní bitva, která děti vždy velice baví. Kdy jindy je možné postříkat vedoucí a netřeba se bát trestu? Také proběhla prohlídka kostela spojená s návštěvou fary a opékáním buřtů. V týdnu od do byl dětem k dispozici nízkoprahový klub. Od do jsme odjeli na letní pobytový tábor do Jitravy. Tématem letošního tábora byly klasické pohádky. Od do se uskutečnil příměstský tábor. Z akcí namátkou vybíráme: minigolf v Bílině a koupání tamtéž, prohlídka biofarmy teplického gymnázia, bruslení, Aquapalace Praha, výlet na Větruši a 5D kino v Galerii. Středisko Prosetice strana 14 Farní zpravodaj Teplice

15 Další týden od do navazovala opět otevřená nízkoprahová herna. Od do k nám jako již tradičně přijely na pobyt děti z kláštereckého DDM. S nimi jsme podnikli akce, např. piknik na Doubravce, Aquapalace Chomutov, paintball, lezecká stěna v Ústí nad Labem a diskotéka s přespáním ve středisku. Týden od do byl vyplněn otevřenou nízkoprahovou hernou. A v tomto týdnu proběhla také instalace výstavy o našem středisku v Seumeho kapli u teplické knihovny. V příštím čísle si můžete přečíst podrobné zprávy z našeho tábora v Jitravě a průběh výstavy našich výtvarných prací v Seumeho kapli. Popáté o evangelizaci Evangelii gaudium (5) V červencovém čísle FZT jsme si vysvětlovali jednu z nejobtížnějších částí Františkovy exhortace Evangelii gaudium, a to otázku našeho pastoračního působení misijního. Na rozdíl od osobní pastorace, tj. pravidelných návštěv bohoslužeb a plnění každodenních náboženských povinností vůči své osobě a své rodině, plnit také všechny povinnosti tzv. pastorace misijní, tj. každodenní soustavné vykonávání drobných služeb a jiných skutků milosrdenství vůči všem našim bližním okolo nás. Papež František nazval tuto kapitolu ve své exhortaci slovy Misijní proměna církve a hned v první části nazývá tuto činnost slovy Církev vycházející. Církev, tedy každý z nás, má vycházet ze své dosavadní náboženské osobní uzavřenosti, vyslyšet tak boží výzvu ( Jděte do celého světa ), vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia, světlo každodenních drobných služeb a pozorností vůči všem svým bližním, kteří tyto naše služby potřebují. To je radost evangelia. Služby této misijní pastorace mohou být různé, a to nejen podle potřeb konkrétního bližního, ale především podle schopností poskytovatele této služby. Jednou bude touto službou drobný dárek potřebnému, jindy přátelské slovo či zkušenost nebo také slovo evangelia předávané vhodnou formou ve vhodnou dobu za vhodných září 2014 strana 15

16 podmínek. Takto předávaná radost evangelia může být opravdovou radostí ve smyslu Františkovy exhortace. Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia. jš/0914 Vzkaz novým školákům Začíná nový školní rok, pro mnohé děti radost ze setkání se spolužáky, nové knihy, učebnice. Ale ne pro všechny je snadné začít se učit a číst si. Rodiče a prarodiče, jděte příkladem dětem, a ukažte jim, že taky berete knížku do ruky, třeba půjčenou z naší farní knihovny. Je zde veliký výběr a určitě si vyberete. Poradím s výběrem pravidelně ve středu od 16 hod., nebo po domluvě. knihovnice Olga Červená Akce farnosti Setkání pletařek, děkanství Teplické varhanní léto Věra Heřmanová, kostel sv. Alžběty, Šanov Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele Měsíční ekumenické setkání žen, děkanství Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v P. Stříž Setkání seniorů, děkanství Setkání pletařek, děkanství Biblická hodina, děkanství Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek telefon: , číslo účtu: /0300

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět?

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Listopad 2007 Šance na přežití Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Po druhé světové válce šel v Londýně po ulici katolický kněz. Najednou se k němu rozběhl

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více