Farní zpravodaj. září uvnitř tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. září 2014. uvnitř tohoto vydání:"

Transkript

1 Farní zpravodaj září 2014 uvnitř tohoto vydání: 2 Co se ve farnostech v Teplicích dělá 3 Z Řetenic na Střekov 4 Go for freedom 6 Stěhujeme se, doma je hlad 7 Charita u nás působí již 15 let 8 Nová pamětní deska v Bohosudově 9 Slavnost posvěcení kostela v Horním Prysku 11 Zbořená kaple v Předním Cínovci 12 Sv. Ludmila 13 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 15 Popáté o evangelizaci Evangelii gaudium (5)

2 Co se ve farnostech v Teplicích dělá Naše katechetka Věrka Gajdůšková ukončila bakalářské studium na KTF UK v Praze. Závěrečnou práci zpracovala na téma Práce našich farností v Teplicích. Celou práci si budete moci přečíst na webu naší farnosti. Dnes předkládám pouze výčet činností: Spolupráce se salesiánským střediskem Pletení obvazů Tříkrálová sbírka a další sbírky pro misie Služba v nemocnici Spolupráce s domovy důchodců u Nových lázní a v Bystřanech Spolupráce s věznicí Rodinná poradna Farní knihovna Oblastní charita Teplice Pomoc lidem bez domova Farní rada a ekonomická rada Modlitební skupinky Fatimský apoštolát Mariánská družina Setkávání předškolních dětí a jejich maminek Společenství dětí školního věku Setkání seniorů Ekumena Podpora česko-německých vztahů Farní ples Diakonie služba pro druhé Koinonia společenství, sdílení Martyrie svědectví o Bohu K první evangelizaci existují některé programy a akce celonárodního charakteru, např. Vstupy do škol a Noc kostelů, jiné akce se vážou na liturgické období především Vánoc a Velikonoc, další na specifické charakteristiky farnosti i města (Zahájení lázeňské sezony). Příprava na přijetí svátostí Trvalá katecheze Farní zpravodaj Liturgie Schola, chrámové sbory strana 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Údržba objektů Úklid a výzdoba objektů Revize elektro a požární ochrany Uvědomuji si, že ve výčtu se mohlo na něco zapomenout, ale přesto je třeba vidět za každou aktivitou konkrétní lidi. Děkuji a s radostí jdeme dál. P. Jan Blaha Žanek Z Řetenic na Střekov se vydala skupinka řetenických dětí, které se od Velikonoc scházejí na faře. Během čtyř dnů si tyto děti nacvičovaly všeliké schopnosti a dovednosti, aby podobně jako mladší děti v červnu dobývaly hrad Skřekov, toho času okupovaný skřety. Děti neodradil ani nedostatek sportovního vybavení, ani déšť, který se spustil zrovinka během hry se stříkačkami. V rámci nácviku výborně zvládly orientaci a postřeh v terénu, plížení či uzlování. Konečně nastal den rozhodujícího střetu se skřety. Po cestě na hrad v jednu chvíli začali skřeti zasahovat děti svými koulemi, hlavní bitva se však odehrála v podhradí. Odvaha, rychlost a přesnost zásahů se strany dětí byla téměř neuvěřitelná, hradu se zmocnily za pouhé tři minuty! (Pro srovnání dětem z náboženství to trvalo kolem 20 minut a ztráty na životech měly mnohem větší). Za odměnu nás provedla svým panstvím velmi milá a sličná paní Aragornová, se kterou jsme se nakonec v hradní kapli pomodlili a podepsali se do zdejší kroniky. V závěrečný nedělní den jsme se září 2014 strana 3

4 zúčastnili bohoslužby s místními farníky, kterým jsme udělali radost svými písněmi. Poté jsme společně nachystali slavnostní nedělní stůl; musím dodat, že děti tak rády pomáhaly v kuchyni, že jsem měla práci vymyslet pro ně práci. Sladká tečka a malé odměny završily hezky prožitý společný čas. Věrka Go for freedom, neboli cestou ke svobodě prošly děti tříd naší farnosti během deseti srpnových dní v oblasti Sloupu v Čechách. Tedy původním naším letoviskem byla skautská klubovna v Novém Boru, kde se však nedalo ani větrat ani vařit. A tak jsme si našli lepší ubytování na osvědčené faře ve Sloupu, kde nás uvítali jako v příjemném rekreačním zařízení hostitelé z Egypta. Jaké však bylo překvapení, když druhého rána se změnila pravidla pobytu. Např. jsme museli chodit po schodech ob dva, aby se zbytečně nepošlapaly, pít jsme mohli pouze mimo jídelnu, protože faraonovi vadilo srkání, a vůbec, na veškeré živobytí jsme si museli vydělat otrockou a mnohdy nesmyslnou prací a činností. Sice se někteří z nás velkou pílí dopracovali ke statutu občana namísto otroka, nicméně brzy takové statusy faraon opět zrušil. Není divu, že jsme brzy začali přemýšlet o útěku. Na základě spravedlivých voleb a dojímavých řečnických projevů jsme si zvolili Mojžíše a s pomocí Božích zásahů v neprospěch Egypta jsme se po vydatné večeři Pesach vydali nocí na cestu. Prošli jsme okraj Rudého moře a v následujících dnech jsme při putování pouští znovu zakoušeli vydatnou strana 4 Farní zpravodaj Teplice

5 Boží péči a přízeň. Bůh se staral o naši duši i tělo, když nám daroval manu, křepelky a vodu ze skály. Z hory Sinaj nám Mojžíš přinesl Desatero, a poté, v rámci duchovních témátek, jsme se zabývali i tím největším Božím přikázáním: láskou k sobě, k druhým, k Bohu. Museli jsme zvítězit v několika bojích nad Amálečany a naopak jsme v sobotní podvečer přivítali i milé hosty Kukuje, kteří nám pomohli v nočním boji a druhý den si pro nás připravili (slovy Tomáše Pančuse při modlitbě) super atrakce neboli další akční zkoušky připomínající biblické putování. Zaslíbené země jsme sice pro zdravotní indikace, podobně jako v Bibli, v blízkém čase nedosáhli, ale prožili jsme tolik událostí a dobrodružství, že by na to Farní zpravodaj nestačil Spřátelili jsme se zde i s místní husitskou obcí či s nejstaršími obyvateli obce, pro které jsme připravili vtipnou scénku o nebi. Jednou se tam beztak všichni sejdeme. Věrka P. S. Dokumentující fotky naleznete na stránkách teplických salesiánů sdb.cz září 2014 strana 5

6 Stěhujeme se, doma je hlad Ocitáme se v době Starého zákona. Izraelité právě přicházejí do Egypta, protože doma je hladomor. Cítí naději na lepší život. Izraelitů je dvanáct. Přesně tolik bylo účastníků letního tábora farní mládeže, který se uskutečnil od do v Osečné u Liberce. Ano, ubytujeme vás, vítá nás při příchodu Josef, faraonův správce, ale nebude to zadarmo. Po dojednání podmínek života v Egyptě se konečně dostáváme k první egyptské večeři. Ale sliby chyby. Druhý den začíná otroctví. Nesmíme mluvit, musíme uctívat faraona, dokonce i oči nám zavázali. Vrcholem bylo, když nás na 1,5 hodiny zavřeli do temného sklepa. Ale máme štěstí. Přichází Mojžíš v podání externí vedoucí z Prahy Evy Sobkové. Propusť můj lid z Egypta, žádá Mojžíš faraona. Ten je však neoblomný. Hospodin se na to již nemůže dívat a trestá Egypt morem, komáry, vředy a dalšími sedmi ranami. V noci nás Mojžíš budí: Vstávej, můj lide. Faraon nás propustil! Remcáme, ale rychle balíme věci a utíkáme z Egypta. Jsme na cestě téměř tři dny. Nohy na konci již pociťují únavu 40 kilometrů. Cestou Mojžíš odchází na horu Sinaj a přináší od Hospodina desky s Desaterem. Vyrábíme schránku archu úmluvy. Utahaní, ale spokojení dorážíme do Sloupu, kde právě probíhá tábor mladších farních dětí. Slavíme mši svatou společně i s malými dětmi. I oni prožívají příběh Izraelitů. Připravujeme jim proto na odpoledne soutěžní stanoviště, na kterých se lépe seznámí s příběhy Izraelců při obsazování zaslíbené země. Pondělí je odpočinkový den. Máme návštěvu P. Mirka Maňáska. Někteří využívají možnost svátosti smíření, jiní odpočívají. strana 6 Farní zpravodaj Teplice

7 Další dny po vzoru Davida střílíme prakem po Goliášovi a vyrábíme hudební nástroje. Král Šalamoun nás předposlední den učí jeho moudrosti. Společně hledáme řešení různých situací v rodině, farnosti i ve světě. Poslední etapa končí v noci v Šalamounově chrámě, který jsme si ten den v lese postavili. A protože Kukujové, jak se skupina farní mládeže nazývá, už nejsou děti, čekaly nás kromě celotáborové hry i vážnější programy, tzv. témátka. Červenou nití bylo téma Na světě nejsme sami. Abych byl přínosný i pro společnost, je potřeba: znát sám sebe, svoje limity, silné stránky korigovat svůj názor míněním druhých, protože někdy může být můj obrázek o sobě zkreslený všimnout si, že kolem mě jsou lidé, kteří mají také své potřeby vnímat, že moje chování ovlivňuje chování druhých ke mně (budu-li na ně křičet, budou oni na mě taky) vnímat problémy kolem sebe a naučit se, že kritizovat umí kdekdo, ale hledat řešení jen někteří Každé z těchto témat doprovázely různé aktivity psychotesty, hry, úkoly. A hodnocení většiny účastníků? Radost, povzbuzení, pokrok. Těšíme se na další společný víkend! Jana Švecová Charita u nás působí již 15 let V roce 2014 vstoupila Oblastní charita Teplice do patnáctého roku své existence. Během těchto let se nám s Boží pomocí a s pomocí dobrých lidí z teplické farnosti i mimo ni podařilo realizovat několik sociálních služeb, a to především Azylový dům pro matky s dětmi Agapé a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Krupce, Občanskou poradnu v Teplicích a další. Jako všechny nestátní neziskové organizace (NNO) působící v oblasti sociálních služeb potýkáme se i my v podstatě od svého založení v roce 2000 s nekoncepčností financování sociálních služeb, čehož důsledkem je každoroční martyrium nejistoty v jakém rozsahu bude možno sociální služby v dalším roku poskytovat a dokonce zda vůbec. září 2014 strana 7

8 V této souvislosti bych připomenul rok 2012, kdy bylo ohroženo zrušením mj. přes 200 sociálních služeb poskytovaných pouze organizacemi Charita Česká republika. Zástupci Charit i dalších NNO téměř každoročně jednají s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a s hejtmany krajů, nicméně kromě dohody ad hoc na příslušný rok, se nějaké dlouhodobé koncepce dosáhnout nepodařilo. Je velkou otázkou, zda se ve financování sociálních služeb poskytovaných Charitami nějak projeví otázka restitucí církevního majetku. Nápad ministra školství Chládka, že by se měly omezit dotace ze státního rozpočtu církevním školám v souvislosti s restitucemi, může být (a je velice pravděpodobné, že i bude) inspirací i pro ministryni Marksovu-Tominovou z MPSV. Vzhledem k obrovskému podfinancování sociálních služeb je jakékoli snižování dotací ze státního rozpočtu bez zajištění jejich kompenzace z jiných zdrojů likvidační pro většinu sociálních služeb. Onou kompenzací si zřejmě úředníci ministerstev a krajů budou představovat příspěvky zřizovatelů jednotlivých Charit, tj. jednotlivých biskupství. Pomineme-li nespravedlnost a jistou formu diskriminace, kdyby byly sníženy dotace pouze církevním organizacím, které své služby poskytují plošně, bez ohledu na příslušnost k církvi atp., vedla by tato situace jak k omezení sociálních služeb a tudíž k jejich horší nebo žádné dostupnosti pro potřebné, tak by se mohlo jednat o nástroj, jak navrátit finanční prostředky poskytnuté církvím v rámci restitucí zpět do státního rozpočtu. Pro lepší představu - celková výše dotace na sociální služby se pohybuje okolo 7 mld. korun za rok. Charita jako celek (tzn. jednotlivé Charity celkem) na své sociální služby přijímají dotaci ve výši asi 2 mld., představovalo by roční dofinancování jen při 10% (lze předpokládat, že by mohlo být větší) snížení téměř půl miliardy korun ročně. Zřizovatelé (biskupství) by tedy byli nuceni sociální služby provozované Charitou buď dofinancovat, nebo podstatně omezit, ne-li zrušit. pm Nová pamětní deska v Bohosudově V neděli dne 21. září 2014 bude v bohosudovské bazilice sloužena slavnostní poutní mše svatá. Při ní bude účinkovat také pražský pěvecký sbor a orchestr pod vedením hudebního skladatele Miloše Boka, věrného příznivce Bohosudova a především osobního přítele nedávno zemřelého dlouholetého administrátora bohosudovské farnosti P. Josefa Cukra SJ. Při slavnosti bude provedena jedna ze slavných Mozartových mší. Máme se tedy na co těšit, slavnost bude jistě velice důstojnou oslavou a vzpomínkou na čestného občana města Krupka P. Josefa Cukra SJ. Otec Josef Cukr se pro všechny občany v Krupce již za svého působení v letech stal známým pojmem, především svou pílí a zarputilostí s níž zveleboval strana 8 Farní zpravodaj Teplice

9 vzhled mnohých kulturních a sakrálních památek ve městě i v okolí. Za jeho zásluhy mu také prezident republiky udělil státní vyznamenání Za zásluhy 1. stupně. Veliké zásluhy má otec Cukr také o školství ve městě Krupka. Byl to především on sám a jeho píle, vytrvalost a schopnosti v získávání prostředků doslova z půlky Evropy, které všechny vložil do rychlého obnovení činnosti biskupského gymnázia, základní školy a mateřské školy v klášterním areálu v Bohosudově. V ocenění těchto zásluh otce Josefa Cukra mu město Krupka udělilo v roce 2006 čestné občanství. Toto všechno má také připomínat nová pamětní deska, které bude v neděli dne 21. září 2014 slavnostně odhalena nad hlavním vchodem do areálu biskupského gymnázia hned po skončení slavnostní bohoslužby, tj. asi v hodin za účasti mnoha čestných hostů. Vítáni budou všichni občané města Krupky i z okolí. jš Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku V sobotu 21. června 2014 se konala slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla, zejména nového obětního stolu, v Horním Prysku. Spolu s otcem Františkem Pospíšilem, SDB, a díky jemu jsme s manželem měli tu čest mít účast na této velké a slavné události. Barokní jednolodní kostel byl postaven architektem a stavitelem Petrem Pavlem Columbanim v letech Ke kostelu náleží ještě zvonice (z r. 1680) a márnice (z r. 1722), které jsou spolu s kostelem sv. Petra a Pavla chráněny jako kulturní památka České republiky. Za záchranu hodně poničeného a zchátralého kostela sv. Petra a Pavla vděčíme především nezměrné iniciativě pana Mgr. Marcela Hrubého, administrátora farnosti, a nemalému počtu sponzorů, bez kterých by jeden z nejkrásnějších barokních chámů Českolipska nezazářil v plné nádheře, v jaké jej můžeme spatřit a obdivovat dnes. září 2014 strana 9

10 Z Vesničky, části Prysku, vyšel průvod a shromáždil se před kostelem. Muži oděni do jihomoravského kroje pak v procesí slavnostně na nosítkách vnesli sochu Panny Marie z mariánského oltáře do kostela za zvuku trub a zrenovovaných rokokových varhan. Sochu Panny Marie z mariánského oltáře položili k bočnímu oltáři, kterému pak vévodila během celé slavnosti. Samotná slavnost byla zahájena slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který na začátku slavné mše svaté požehnal a svěcenou vodou pokropil zdi opraveného kostela a následně posvětil nový obětní stůl. Hlavní ceremoniář, děčínský vikář P. Vojtěch Suchý, SJ, arciděkan P. František Segeťa spolu s dalšími koncelebranty z Česka a Německa vytvořili nezapomenutelně slavnostní atmosféru. Celá slavnost byla perfektně zorganizována. Mši svatou doprovázel Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic z jižní Moravy. Rokokové varhany rozezvučel Josef Ilčík v jejich plné kráse. Hlavním kazatelem byl Mons. Jan Baxant. Ve svém kázání vyzvedl neocenitelnou iniciativu administrátora farnosti Mgr. Marcela Hrubého a vyjádřil své vroucí poděkování všem, kteří se po jakékoliv stránce podíleli na obnovení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku. Starosta obce pan Jan Sviták ve svém proslovu také poděkoval všem, kteří přispěli svou pomocí k zrenovování vzácné sakrální barokní památky. Odpoledne v hod. udělil Mons. Jan Baxant slavnostní požehnání všem poutníkům. strana 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Sobotní slavnost byla ukončena koncertem duchovní hudby v hod. Na koncertu zpíval Chrámový sbor sv. Kateřiny z Mutěnic, Mužský sbor z Mutěnic a Dívčí barokní trio Luce del sole. Domů jsme se vrátili obohaceni o hluboký duchovní zážitek, z něhož čerpáme radost a sílu do dnešních dnů. pv Zbořená kaple v Předním Cínovci K obci Cínovec (Zinnwald), ležící při hranici se Saskem, patřila i osada Přední Cínovec (Vorderzinnwald), při silnici východním směrem na Fojtovice. V osadě mezi silnici a státní hranicí stála již asi od 15. století větší kaple v původně gotickém slohu. V 50. letech 20. století došlo k likvidaci osady v rámci vytvoření hraničního pásma a společně s osadou byla zbořena i kaple. Tato větší kaple, spíše kostelík, zasvěcená Navštívení Panny Marie, byla zároveň poutní kaplí. Sem putovali poutníci z širokého okolí. Byla to pseudogotická mešní kaple obdélného tvaru, s pětibokým uzavřeným presbytářem, okna měla po stranách lodi i po stranách presbytáře. V průčelí stála hranolovitá věž. Největšímu obdivu se těšil oltář, který prodělal několik stěhování. Šlo o trojdílný pozdně gotický vyřezávaný oltář Nanebevzetí Panny Marie z počátku 16. století, Obr. 1 Pohled na kapli u silnice v Předním Cínovci před zbořením (zdroj fotografie: www. znicenekostely.cz Obr. 2 Trojdílný oltář Nanebevzetí Panny Marie po restaurování je dnes součástí sbírky gotického umění Regionálního muzea v Teplicích (zapůjčeno z Diecézního muzea v Litoměřicích) září 2014 strana 11

12 se sochou Panny Marie s Ježíškem uprostřed a s výjevy z mariánské legendy na křídlech. Tento oltář stál původně v saském Fürstenau a do Předního Cínovce byl přenesen v roce Tím jeho putování nekončí. Dostal se pak do farního kostela v Cínovci, dále do Teplic a skončil ve výstavních prostorách Regionálního muzea v Teplicích, kde je součástí sbírky gotického umění. K likvidaci a zboření Předního Cínovce i jeho kaple došlo mezi lety 1957 a Dnes vidíme poblíž silnice jenom trosky kaple cihly a opracované kameny jen do výšky 30 cm u jedné zdi a zatopenou kryptu. nk Sv. Ludmila, jejíž staré slovanské jméno znělo Lidmila a znamená lidu milá, se narodila kolem roku 860, pravděpodobně na hradě Pšov v místech dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl knížetem malého kmene Pšovanů, obývajících část úrodného Polabí. Zřejmě z politických důvodů byla kolem r. 874 provdána za Bořivoje I., knížete Čechů. V rozmezí let byl český kníže pokřtěn na Velehradě, snad samotným Metodějem. Z Moravy sebou přivedl i slovanské kněze na čele s Pavlem Kaichem. Sídlem této misie se stal Levý Hradec, kde byl také postaven první český chrám ke cti sv. Klimenta, jehož ostatky nalezli sv. Cyril a Metoděj na Krymu a které vzali s sebou na podporu šíření evangelia na území Velké Moravy. Členem této slovanské misie byla také v Čechách pokřtěná i Ludmila. Po Metodějově smrti r. 885 byli kněží slovanské liturgie z Moravy vyhnáni a někteří nalezli útočiště v Čechách. Manželství Bořivoje a Ludmily bylo požehnáno třemi syny a čtyřmi dcerami. Po otci vládl nejprve Spytihněv I. a po něm mladší Vratislav I., který zemřel 13. února 921, patrně při obraně proti Maďarům. Ten byl ženat s Drahomírou, pocházející z kmene Stodoranů. Když Drahomíra ovdověla, zemští velmoži rozhodli svěřit jí regentství v zemi. Měla dva syny. Václavovi bylo 13 a Boleslavovi asi 8 let. Ludmila, babička nezletilých kněžiců, měla dohlížet na jejich výchovu. Neshody v tomto rozdělení vlivů strana 12 Farní zpravodaj Teplice

13 byly zřejmě jádrem sporu mezi oběma ženami. Ludmila však ustoupila a uchýlila se na své vdovské sídlo hrad Tetín. Tam ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli členové Drahomířiny družiny, stáhli ji z lože, a ač žádala po vzoru prvních Kristových mučedníků smrt mečem, zardousili ji jejím vlastním závojem. Vrahové, patrně poučeni, přísně dbali na to, aby nebyla prolita krev, což bylo pro mučednictví tehdy nezbytnou podmínkou. Po vraždě z Tetína uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla první historicky známá kněžna ani církevní pohřeb. Služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Nad místem vraždy dala Drahomíra později z původního obytného domu zřídit chrám sv. Michala, dnes kostel sv. Jana Nepomuckého. Veškeré dochované písemnosti popisují kněžnu Ludmilu jako laskavou, milovanou a horlivě zbožnou ženu. Brzy po svém nástupu na knížecí stolec dal sv. Václav vyhnat matku Drahomíru z Prahy a dne 10. listopadu 925 dal za účasti řezenského světícího biskupa Michala převést ostatky své babičky do Svatojiřského chrámu založeného jeho otcem Vratislavem I. na Hradě pražském. Vedle biskupského zápisu do martyrologie bylo tehdy přenesení ostatků na významnější místo v zemi nejen známkou, ale i podmínkou svatořečení. U chrámu pak založili Boleslav II. a ctihodná Mlada první český klášter a uvedli do něj benediktinky, které pečovaly o šíření kultu první české světice. Písemně je však tato úcta doložena až od konce 11. století. Její svatost byla oficiálně uznána v letech , kdy dlel v Praze papežský legát Quido kardinál di Catello. Z knihy Rok se svatými, zkráceno Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Luna Po dobu letních prázdnin jsme uspořádali tři turnusy Léta v sídlišti. První týden v sídlišti se konal od do V tomto týdnu byla nejžádanější akcí Aquapalace Praha. Zde jsme s dětmi jezdili na všech tobogánech, skluzavkách, trychtýři a zápasili o přežití v divoké řece. Druhý týden v sídlišti se konal od do 1. 8., zde jako v prvním létě v sídlišti bylo nejúspěšnější akcí Babylon v Liberci, jako další akce byl např. minigolf v Bílině, bowling a další. září 2014 strana 13

14 Třetí týden v sídlišti se konal od do Tento týden v sídlišti byl zaměřen na Indiány, proto probíhaly akce jako indiánská dílna, sportovní indiánské odpoledne, Aquacentrum Teplice, pečení šneků a další. Mezi Týdny v sídlišti byla otevřena nízkoprahová služba, během níž se nekonaly akce, ale byla volně otevřena herna, kde se mohly hrát různé hry, jako je např. kulečník, ping-pong a stolní hry. V této době byly nejžádanější klávesy, na které mládežníci hráli různé skladby. Od pondělí začal příměstský tábor. Během tohoto týdne jsme jeli do děčínské ZOO, Babylonu v Liberci a užili jsme si i minigolf v Bílině. Na dvoře proběhla vodní bitva, která děti vždy velice baví. Kdy jindy je možné postříkat vedoucí a netřeba se bát trestu? Také proběhla prohlídka kostela spojená s návštěvou fary a opékáním buřtů. V týdnu od do byl dětem k dispozici nízkoprahový klub. Od do jsme odjeli na letní pobytový tábor do Jitravy. Tématem letošního tábora byly klasické pohádky. Od do se uskutečnil příměstský tábor. Z akcí namátkou vybíráme: minigolf v Bílině a koupání tamtéž, prohlídka biofarmy teplického gymnázia, bruslení, Aquapalace Praha, výlet na Větruši a 5D kino v Galerii. Středisko Prosetice strana 14 Farní zpravodaj Teplice

15 Další týden od do navazovala opět otevřená nízkoprahová herna. Od do k nám jako již tradičně přijely na pobyt děti z kláštereckého DDM. S nimi jsme podnikli akce, např. piknik na Doubravce, Aquapalace Chomutov, paintball, lezecká stěna v Ústí nad Labem a diskotéka s přespáním ve středisku. Týden od do byl vyplněn otevřenou nízkoprahovou hernou. A v tomto týdnu proběhla také instalace výstavy o našem středisku v Seumeho kapli u teplické knihovny. V příštím čísle si můžete přečíst podrobné zprávy z našeho tábora v Jitravě a průběh výstavy našich výtvarných prací v Seumeho kapli. Popáté o evangelizaci Evangelii gaudium (5) V červencovém čísle FZT jsme si vysvětlovali jednu z nejobtížnějších částí Františkovy exhortace Evangelii gaudium, a to otázku našeho pastoračního působení misijního. Na rozdíl od osobní pastorace, tj. pravidelných návštěv bohoslužeb a plnění každodenních náboženských povinností vůči své osobě a své rodině, plnit také všechny povinnosti tzv. pastorace misijní, tj. každodenní soustavné vykonávání drobných služeb a jiných skutků milosrdenství vůči všem našim bližním okolo nás. Papež František nazval tuto kapitolu ve své exhortaci slovy Misijní proměna církve a hned v první části nazývá tuto činnost slovy Církev vycházející. Církev, tedy každý z nás, má vycházet ze své dosavadní náboženské osobní uzavřenosti, vyslyšet tak boží výzvu ( Jděte do celého světa ), vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia, světlo každodenních drobných služeb a pozorností vůči všem svým bližním, kteří tyto naše služby potřebují. To je radost evangelia. Služby této misijní pastorace mohou být různé, a to nejen podle potřeb konkrétního bližního, ale především podle schopností poskytovatele této služby. Jednou bude touto službou drobný dárek potřebnému, jindy přátelské slovo či zkušenost nebo také slovo evangelia předávané vhodnou formou ve vhodnou dobu za vhodných září 2014 strana 15

16 podmínek. Takto předávaná radost evangelia může být opravdovou radostí ve smyslu Františkovy exhortace. Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia. jš/0914 Vzkaz novým školákům Začíná nový školní rok, pro mnohé děti radost ze setkání se spolužáky, nové knihy, učebnice. Ale ne pro všechny je snadné začít se učit a číst si. Rodiče a prarodiče, jděte příkladem dětem, a ukažte jim, že taky berete knížku do ruky, třeba půjčenou z naší farní knihovny. Je zde veliký výběr a určitě si vyberete. Poradím s výběrem pravidelně ve středu od 16 hod., nebo po domluvě. knihovnice Olga Červená Akce farnosti Setkání pletařek, děkanství Teplické varhanní léto Věra Heřmanová, kostel sv. Alžběty, Šanov Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele Měsíční ekumenické setkání žen, děkanství Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v P. Stříž Setkání seniorů, děkanství Setkání pletařek, děkanství Biblická hodina, děkanství Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek telefon: , číslo účtu: /0300

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která PŘÍLOHA LÉTO 2015 V neděli 28.6. se v Kaplici konala poutní slavnost patronů kostela: apoštolů Petra a Pavla. Po mši svaté začal program na farním dvoře, kde byly postaveny stany a kde proběhlo několik

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Farní zpravodaj. červenec uvnitř tohoto vydání:

Farní zpravodaj. červenec uvnitř tohoto vydání: Farní zpravodaj červenec 2014 uvnitř tohoto vydání: 2 Ke Dnu teplických farností 3 Den farnosti úvaha o poslání, cíli a náplni 4 Z jednání ekonomické rady 4 Katechetka Věrka a my ostatní 7 Skřeti na Střekově

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více