T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000"

Transkript

1 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a rychlosti ventilátoru pro řídící podstanice Honeywell Excel 10 W7750, W7751, W7752, W7753, W7761, W7762, W7763, a Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20 podle možností (softwarový modul ModAL je dostupný pro přizpůsobení nástěnného modulu příslušné podstanici Excel 20, 50, 80, 100, 500, 600, podrobnosti viz Pokyny pro instalaci T7560). VLASTOSTI TECHICKÉ IFORCE Plně kompatibilní se všemi současnými podstanicemi Excel 10 a Excel 20 až 600. ízká spotřeba proudu. Displej LCD průběžně zobrazuje pokojovou teplotu a vlhkost,, stav obsazení místnosti a režim ventilátoru (podle typu). Rozhraní s tlačítky pro snadné procházení a změnu řídících funkcí nástěnného modulu. Přepínání obsazení místnosti jednoduchým stiskem tlačítka. astavovací knoflík pro žádanou hodnotu. Vestavěný snímač TC 20 kω. Rychlost a režim ventilátoru nastavitelný tlačítky. Volitelné zobrazování F/ C. Volitelný typ žádané hodnoty, absolutní nebo relativní. Oddělená montážní základna pro snadnou instalaci. Pojištěný uzamykatelný kryt. Pomocí tří tlačítek může uživatel měnit nastavení pokojové teploty, spustit nebo zrušit přepnutí obsazení místnosti a měnit konfigurační informace stejně jako na servisní jednotce. Tyto nástěnné moduly nejsou kompatibilní s podstanicemi Honeywell W7751A,C,E,G (VAV1) a W7752D1 (FCU1). 1

2 SPECIFIKACE Modely Tabulka 1. Typy Snímač 1 Bod nastavení Přepínání Spínání ventilátoru T7560A TS knoflík tlačítko tlačítko T7560B TS/SV knoflík tlačítko tlačítko 1 TS = Snímač teploty; SV = Snímač vlhkosti Přesnost snímače teploty DM je vybaven TC 20 kω teplotním snímačem, který sleduje specifickou křivku závislosti odporu na teplotě. Viz obr. 1. Podstanice Honeywell používané s DM využívají algoritmus, který dává výsledky odpovídající aktuální teplotě. Tabulka 2 uvádí přehled přesnosti snímače DM pro obvyklé provozní teploty. V rozsahu od 6 do 40 C je přesnost lepší než ±0,42 C. RESISTACE (OHMS) 80K 70K 60K 50K 40K 30K 20K 10K TEMPERATURE (DEGREES) 20K OHM AT 77 o F (25 o C) o F o C M5874A Obr. 1. Vztah odporu na teplotě pro 20 kω snímač. Okolní teplota C Tabulka 2. Přesnost snímače teploty. Maximální chyba C 15,5 ±0,52 (±0,29) 18,3 ±0,49 (±0,27) 21,1 ±0,48 (±0,27) 26,7 ±0,49 (±0,27) 29,5 ±0,52 (±0,29) Minimáln í chyba C odpor (Ω) 0 (0) (0) (0) (0) (0) Tabulka 3. Odpory pro rychlosti ventilátoru. Rychlost ventilátoru Odpor (Ω) Auto 1861,4 ± ,4 ± ,4 ± ,4 ± ,4 ±100 Přepínač sepnut 0 až 100 POZ.: Pokud je modul připojen k podstanici Excel 10 UV W7753, výstup ventilátoru není uzemněn při stisknutí tlačítka BYPASS; u všech ostatních podstanic Excel 10 je uzemněn. Konfigurace viz Pokyny pro instalaci T7560 astavení požadované hodnoty: Tabulka 4 a tabulka 5 uvádí vztah mezi odporem a bodem nastavení je uveden v tabulce. Přesnost odporu je: ±5% ve střední poloze, tj., 5225 Ω až 5775 Ω ±10% v koncové poloze, tj., 9450 Ω až Ω. Tabulka 4. Hodnoty nastavení podle odporu (stupně Celsia). astavenír rel./kelvin , , , , , , , , , , ,0 astavení absol./ C , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2

3 Tabulka 5. Hodnoty nastavení podle odporu (stupně Fahrenheita). astavení rel./kelvin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , astavení absol./ F apájení 24 V AC/DC s platným rozsahem 18 až 30 V 5 V DC přes vstup LED s platným rozsahem 5 až 12 V (podrobnosti viz Pokyny pro instalaci T7560, dokument ) Spotřeba proudu <2 VA při 24 V AC, 50/60 Hz Vodiče v systému 16 až 22 AWG (1,5 až 0.34 mm 2 ) v závislosti na použití 18 AWG (1,0 mm 2 ) minimálně pro napájení 24 V AC Maximální délka vodiče ze zařízení k nástěnnému modulu je 50 m. Doporučen kabel s krouceným párem pro vedení delší než 30,5 m. Rozsah bodu nastavení Bod nastavení lze konfigurovat pro: Fahrenheit absolutní (55 až 85 F) Fahrenheit relativní (± 10) Celsius absolutní (12 až 30 C) Celsius relativní (± 5) Rozlišení zobrazené hodnoty teploty Stupně Celsia 0.1 C Stupně Fahrenheita 0.1 F Rozlišení zobrazeného bodu nastavení Stupně Celsia 0.5 C Stupně Fahrenheita 1.0 F Podmínky pro montáž Montáž na stěnu Rozměry (V/Š/H) mm) Podmínky prostředí Přepravní teplota: -40 až 60 C Provozní teplota: 0 až 40 C Relativní vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace 3

4 PROVOZ DM Tabulka 6. Podstanicemi Excel 10 podporované funkce DM. Přepínání Povolení jednotky Spínání ventilátoru Bod nastavení Vlhkost Pokojová teplota W7750 CVAHU W7751 VAV W7752 FCU W7753 UV W7761 RIO W7762 HYD W7763 CHC Obecně Modul T7560A,B má tři tlačítka, nastavovací knoflík a displej LCD (viz obr. 2). Tento oddíl popisuje funkci těchto prvků. Tabulka 6 ukazuje funkce dostupné s různými podstanicemi Excel 10. astavení rychlosti ventilátoru Ručně nastavená rychlost ventilátoru je reprezentována čárkovým grafem. V závislosti na konfiguraci může být rychlost ventilátoru nastavena následovně: Třírychlostní spínání ventilátoru AUTO, OFF, 1, 2, 3 Dvourychlostní spínání AUTO, OFF, 1, 2 Spínání ventilátoru AUTO, OFF, O POZ.: Výchozí nastavení po zapnutí je AUTO. Ručně nastavená rychlost ventilátoru přepíše výsledek řídícího algoritmu podstanice. Třírychlostní spínání ventilátoru Stiskněte tlačítko SPÍÁÍ VETILÁTORU pro přepínání mezi: AUTO (rychlost ventilátoru řízena podstanicí) AU T Obr. 2. Řídící prvky DM. U OFF (ventilátor vypnut) Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, níže použité obrázky představují příklady nastavení závislé na konfiguraci, aktuální zobrazení se může lišit od níže uváděného. astavení teploty V závislosti na konfiguraci můžete nastavit teplotu v rámci níže uvedených rozsahů: C absolutní 12 a 30 C (v krocích 0,5) C relativní -5 a +5 (v krocích 0,5) F absolutní 55 a 85 F (v krocích 1,0) F relativní -10 a +10 (v krocích 1.0) S tímto nastavením, v závislosti na konfiguraci, displej může rovněž obsahovat: U 1 (rychlost ventilátoru 1) U 2 (rychlost ventilátoru 2) U3 (rychlost ventilátoru 3) Otáčejte ASTAVOVACÍM KOFLÍKEM nahoru nebo dolů pro snížení nebo zvýšení bodu nastavení pro pokojovou teplotu. Displej zobrazí nastavenou hodnotu (buď relativní nebo absolutní, podle konfigurace). Po vložení nového bodu nastavení se displej vrátí do normálního režimu po přibližně 5 sekundách. AU T Dvourychlostní spínání ventilátoru Stiskněte tlačítko SPÍÁÍ VETILÁTORU pro přepínání mezi: AUTO (rychlost ventilátoru řízena podstanicí; displej: viz výše) U OFF (ventilátor vypnut; displej: viz výše) U 1 (rychlost ventilátoru1; displaj: poloviční čárkový graf) U 2 (rychlost ventilátoru 2; displej: plný čárkový graf) Spínání ventilátoru Stiskněte tlačítko SPÍÁÍ VETILÁTORU pro přepínání mezi: AUTO (rychlost ventilátoru řízena podstanicí; displej: viz výše) U OFF (ventilátor vypnut; displej: viz výše) U O (ventilátor zapnut; displej: plný čárkový graf) 4

5 astavení režimu ventilátoru Tlačítko POVOLEÍ JEDOTKY přepíná režim ventilátoru mezi AUTO a U OFF: AUTO (rychlost ventilátoru řízena podstanicí) U OFF (ventilátor vypnut) S tímto nastavením, v závislosti na konfiguraci, displej může rovněž obsahovat: Zobrazení vlhkosti Pokud je užito, je vlhkost zobrazena formou čárkového grafu na horním okraji displeje LCD. Každý článek grafu představuje 4% relativní vlhkosti: POZ.: Zobrazení vlhkosti není dostupné při řízení ventilátoru. Režim vlhkosti (např., levých 12 článků zapnuto = 50% relativní vlhkosti) AU T Přepsaný režim ostavení (z řídící jednotky) (Symbol POLOVIČÍHO SLUCE bliká) Režim odesílání (odeslán síťový ID) (Blikající symboly SLUCE, MĚSÍCE a SĚHOVÉ VLOČKY) (Pouze s FCU, HYD, CHC) Stiskněte tlačítko BYPASS pro nastavení požadovaného režimu: Stiskněte a uvolněte tlačítko BYPASS pro aktivování režimu Přepnutí obsazení nebo Přepsání Stiskněte a tlačítko BYPASS a podržte jej alespoň 5 sekund pro aktivování režimu Přepnutí prázdné místnosti Stiskněte a uvolněte tlačítko BYPASS ještě jednou pro návrat do normálního režimu POZ.: Stisknutí tlačítka BYPASS na déle než 5 sekund odešle EURO ID připojené podstanice Excel 10 přes síť LOWORKS. Režim Přepnutí obsazení nebo Přepsání (Symbol SLUCE bliká) astavení zobrazení obsazení místnosti Funkce přepnutí obsazení místnosti může být použita pro přepsání výsledku generovaného řídícím algoritmem podstanice (např., při akci po obvyklých úředních hodinách nebo pro místnost, která obvykle není užívána). Stav obsazení místnosti je zobrazen jako symbol slunce, měsíce nebo sněhové vločky. ásledující chování displeje LCD je možné v závislosti na konfiguraci (možnosti konfigurace viz Pokyny pro instalaci T7560A,B, dokument ): Zobrazení reimu obsazení pro Excel10 na displeji LCD (Excel 10 nastaven na LCD_DISPLAY; pouze s FCU, HYD, CHC, viz Pokyny pro instalaci T7560A,B, dokument ) Aktivní obsazení nebo režim přepsání (Symbol SLUCE trvale rozsvícený) Režim Přepnutí prázdné místnosti (Symbol MĚSÍCE bliká) Zobrazení režimu obsazení pro Excel10 kontrolkou LED (Excel 10 nastaven na LED_OVERRIDE) Vyp. podmínky, bez přepsání, přepsání obsazení, přepsání odstavení (BEZ SYMBOLŮ) Režim odesílání (odeslán síťový ID) (Blikající symboly SLUCE, MĚSÍCE a SĚHOVÉ VLOČKY) (Pouze s FCU, HYD, CHC) Aktivní režim prázdné místnosti; generováno programem (Symbol POLOVIČÍHO SLUCE trvale rozsvícený) Aktivní režim prázdné místnosti (odstavení) (Symbol MĚSÍCE trvale rozsvícený) Jednotka vypnuta, bez ochrany proti zamrznutí ( OFF bez sněhové vločky) Jednotka vypnuta, s ochranou proti zamrznutí ( OFF se symbolem SĚHOVÉ VLOČKY) 5 Stiskněte tlačítko BYPASS pro nastavení požadovaného režimu: Stiskněte a uvolněte tlačítko BYPASS pro aktivování režimu Přepnutí obsazení nebo Přepsání Stiskněte a tlačítko BYPASS a podržte jej alespoň 5 sekund pro aktivování režimu Přepnutí prázdné místnosti Stiskněte a uvolněte tlačítko BYPASS ještě jednou pro návrat do normálního režimu POZ.: Stisknutí tlačítka BYPASS na déle než 5 sekund odešle EURO ID připojené podstanice Excel 10 přes síť LOWORKS.

6 Režim Přepsání (Symbol SLUCE bliká) Režim Přepnutí prázdné místnosti (Symbol MĚSÍCE bliká) Zobrazení režimu obsazení pro Excel10 kontrolkou LED (Excel 10 nastaven na LED_OCCUPACY) Aktivní režim přepsání (Symbol SLUCE trvale rozsvícený) Zobrazení režimu obsazení pro Excel 20 až 600 Zobrazení aktuálního režimu Excel 20 až 600, další možnosti závisí na nastavení podstanice: Režim obsazení (Symbol SLUCE trvale rozsvícený) Režim odstavení; generováno časovým programem (Symbol POLOVIČÍHO SLUCE trvale rozsvícený) Aktivní režim prázdné místnosti (Symbol MĚSÍCE trvale rozsvícený) Aktivní režim odstavení; generováno programem (Symbol POLOVIČÍHO SLUCE trvale rozsvícený) Pro přizpůsobení T7560 řídícím strategiím CARE pro podstanice Excel 20 až 600 je dostupný standardní softwarový modul ModAL. Spojte se Vaším zástupcem společnosti Honeywell nebo vyhledejte další podrobnosti v Pokynech pro instalaci T7560. Mimo podmínky, Aktivní režim prázdné místnosti (Symbol MĚSÍCE trvale rozsvícený) Režim odesílání (odeslán síťový ID) (Blikající symboly SLUCE, MĚSÍCE a SĚHOVÉ VLOČKY) (Pouze s FCU, HYD, CHC) Honeywell spol. s r. o. Budějovická Praha , 2275; Fax číslo dokumentace

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více