Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version 13.09.2001"

Transkript

1 Sledování kvality sítí pomocí síťového analyzátoru Blatt 1

2 Proč měříme kvalitu sítí? Die Welt listopad 99 Kvalitní proud by mohl stát více... Domácnosti a podniky v Německu si budou v budoucnu moci vybrat mezi spolehlivým a méně spolehlivým napájením elektrickou energií. Obchodní šéf pro elektrickou energii firmy VEW Energie AG Jürgen Dennersmann řekl na zasedání Spolku pro elektrotechniku (VDE) v Mnichově, že by běžní spotřebitelé mohli v budoucnu uspořit peníze, kdyby se zřekli v současné době vysoké spolehlivosti napájení elektrickou energií. Proud, který je dodáván bez většího kolísání napětí a jen s minimálním rizikem výpadků by mohl být v porovnání dražší.... VDI / VDE twv (Sdělení Vědeckotechnických spolků Cáchy) Vydání únor/březen 2000 Kvalita nabídky proudu na liberalizovaném trhu...budou existovat různé kvality proudu za různé ceny...kvalitu napětí určuje sdružení. Spolehlivost napájení elektrickou energií povede k diferencované ceně a kvalitě. EVO-Bayreuth / vyhlášení konkursního řízení z :...z těchto důvodů by se mělo usilovat o co nejplošnější registraci kvality napájení. dtto Lechwerke Augsburg Blatt 2

3 Základy sledování kvality sítí Všeobecně Povědomí o kvalitě sítí vzrostlo na celém světě Privatizace rozvodných energetických závodů Stále vyšší počet nelineárních spotřebičů vede ke změnám napětí Zpětné působení vede k energetickým ztrátám a poruchám na straně spotřebitelů Nové směrnice v rámci Evropské unie Od roku 1995 zákon o ručení za výrobek Od roku 1996 směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Od roku 1998 zákon o hospodaření s energiemi Norma EN "o kvalitě sítí" Parametry napětí ve veřejných elektrických napájecích sítích Stanovení mezních hodnot a zkušebních metod Popis náhodných procesů jako poklesů napětí a přepětí Řada norem IEC / EN o elektromagnetické kompatibilitě EN Úroveň kompatibility Úroveň kompatibility vyšších harmonických u napětí EN Mezní hodnoty, úroveň emisí Mezní hodnoty vyšších harmonických u proudů 3-3 Mezní hodnoty kolísání napětí / flikru EN Zkušební a měřicí metody Blatt 3

4 Parametry napětí podle EN Ueff + 10 % 100 % < U L- L < 6 kv 3~ nesymetrie - 10 % < 90...> 1 % < ±10 % 10 ms...1 min < 5 % < 3 min. >3min Plt = 1 až několik sec. 1µs až několik ms - Frekvence - vyšší harmonické - meziharmonické - signálová napětí 1 % Pokles napětí Pomalá změna napětí Rychlá změna napětí Krátkodobý výpadek Dlouhodobý výpadek Flikr Dlouhodobé přepětí. U L-N Krátkodobé přepětí U L-N Blatt 4

5 Přehled kritérií kvality podle EN Parametr Požadavky Interval měření Doba trvání pozorování Frekvence sítě 50 Hz ±0,5 Hz po dobu 95% jednoho týdne; 50 Hz +4% / -6% trvale Změny napětí Un ±10 % po dobu 95% jednoho týdne; Flikr Nesymetrie Vyšší harmonické U H2... U H40 Un +10/-15 % trvale Vjem dlouhodobého blikání Plt < 1 po dobu 95% jednoho týdne Poměr U(protiběžná soustava) / U(souběžná soustava) < 2 % po dobu 95% jednoho týdne < Mezní hodnota dle tabulky normy a THD < 8% po dobu 95% jednoho týdne; 10-sekundová střední hodnota 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 2 hodiny (dle EN ) 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 10-min. střední hodnota každé harmonické (dle EN ) 1 týden ano Meziharmonické projednává se 1 týden - Signálová napětí Poklesy napětí Krátkodobé výpadky napětí Dlouhodobé výpadky napětí Dlouhodobá přepětí (L-N) < Charakteristika dle normy =f(f) po dobu 99% jednoho dne Počet < / rok; z toho >50% trvajících <1s Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s Počet < / rok trvajících >3 min Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s 3--sekundová střední hodnota 1 den - 10ms-efektivní hodnota 40%Un U 10ms 90%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms 1%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms >110%Un 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano Krátkodobá přep. (L-N) < 6 kv / µs... ms - Sledování pomocí Parametry s definovanými mezními hodnotami pro normální provozní podmínky Parametry s orientačními hodnotami Blatt 5

6 Síťový analyzátor L3 L2 L1 N PE Paměť událostí Přepětí / podpětí Nesymetrie napětí Poklesy napětí (Dips) Zvýšení napětí (Swells) Zvýšená / snížená frekvence Harmonické, THD, flikr Analyzátor kvality sítě Meze dle EN NRS (jižní Afrika) Klasifikace Dips u všech typů jen u typů S volitelně Intervalový záznamník Napětí V Frekvence Hz Proudy A Výkon W, VA, var Energie Wh, VArh Harmonické,THD V, A, % Flikr P st, P lt Blatt 6

7 Systémové jednotky MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj a měnič rozhraní MAVOLOG BP Bateriová jednotka 3-fázový síťový analyzátor METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG Zdroj pro max. 5 ks Vstup: 230 V AC Výstup: 24 V DC Obousměrný konvertor RS232 na RS485 Pro nepřerušovaný provoz Doba zálohování 1-10 hodin Integrovaný regulátor nabíjení 6 různých typů s možností vybavení: - jednořádkovým LCD displejem - proudovými měřicími vstupy - měřením flikru a analýzou vyšších harmonických METRAwin 10 - nastavení přístroje - čtení dat - analýza měř. dat PC.doc-Access - databáze - grafická prezentace - protokolování Blatt 7

8 Dodávané varianty L +FFT/FSA N +FFT/FSA S +FFT/FSA A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v!!! U1N 231,6V P kW L N S 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Může Může být být provozován provozován jako jako Jako Jako MAVOLOG L 10L rozšířený rozšířený o: o: Jako Jako MAVOLOG N 10N rozšířený rozšířený o o : : intervalový intervalový záznamník, záznamník, alfanumerický alfanumerický LCD LCD displej displej Tři Tři proudové proudové měřicí měřicí vstupy vstupy záznamník záznamník událostí, událostí, pro pro kontrolu kontrolu údajů údajů na na místě místě ke ke sledování sledování analyzátor analyzátor kvality kvality sítě sítě pro pro volitelných volitelných měřených měřených nebo nebo proudů proudů I L I & L I N I, N, UU L-N & L-N UU N-PE nebo N-PE nebo U analyzovaných U L-L analyzovaných veličin veličin L-L výkonů výkonů PP L, L, PP, Frekvence Frekvence f f nastavení nastavení parametrů parametrů přístroje, S Σ S Σ, Σ Σ, Q Σ, Σ přístroje, energie energie WP WP,, WQ Σ WQ Σ, Σ Σ, WS WS Σ Σ Analýza Analýza vyšších vyšších harmonických harmonických U U H , H ,(I (I H ) H )& THD THD (podle (podle EN EN ) ) Měření Měření flikru flikru PP st, st, PP l t (podle l t (podle EN EN ) ) Všechny typy se dodávají i bez analýzy vyšších harmonických (FFT) a měření flikru (FSA) Blatt 8

9 Popis analyzátoru Multi-drop rozhraní RS 485 pro nastavení parametrů a čtení dat (off-line & on-line) Reléový výstup k signalizaci událostí, ke kterým došlo 1-řádkový LCD displej N a S), pomocí něhož se na místě kontrolují měřené/analyzované hodnoty 10 veličin nastavení přístroje Tlačítko k přepínání displeje krátký stisk > další měřená hodnota dlouhý stisk > seznam parametrů analyzátoru! P kW 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N A B RS485 Relay U H 24V max.50v S max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Napájení 24V DC Velmi kompaktní konstrukce (š x v x h 100 x 75 x 105 mm) pro montáž na stěnu / lištu DIN a provoz ve vnitřních prostorech Napěťové měřicí vstupy s programovatelným převodním koeficientem pro 2- / 3- / 4-vodičové soustavy a soustavy 4 vodiče + PE S: Proudové vstupy s programovatelným převodním koeficientem k zjišťování I fáze and I nulák Blatt 9

10 Blokové schéma 2 měřicí rozsahy: V AC V AC; max.600 V kat. III; Hz; Z i = 2.4 MΩ PE U N U L1 U L2 U L3 I L3 Sériové rozhraní LCD displej RS 485 Relé U H 24V 9,6-115,2 kbd; max. 32 účastníků Zobrazení: měřená veličina & 4-místná hodnota & jednotka Řadičdispleje Vzorkovací frekv. I 12 Bit Tlačítko 6,4 50 Hz L1 A/D Paměť 640 kbyte pro záznam 320k hodnot/událostí Flash I L2 paměť Režim KRUH nebo STOP 2 měřicí rozsahy : ,2 A AC A AC; max. 12 A trvale, max. 50 Z i = 40 mω typ. Přesnost měření Napětí: třída 0,2 Proud: třída 0,2 Výkon: třída I>5% z MR. & DSP Hodiny reálného času DC DC 12h rezerva chodu hodin RRRR.MM.DD hh:mm:ss 10 ms událostí max. 50 V / 0.5 A Vdc; <2W Blatt 10

11 Zpracování signálů a dat 6.4 khz U 1N U 2N U 3N U N-PE Napětí - 4 kan. vzorkování Y nebo soustava I 1 I 2 I 3 I N Proudy - 4 kan. vzorkování 2 nebo 3 trafa. jen u provedení N a S jen u provedení S Provedení s FFT&Flikrem 10 ms nastavitelné parametry 10 ms Půlperiodové-efektivní hodn. f U I P U poměr I poměr 160ms/3s FFT analýza harmonických U H THD U I H THD I 1 s 1/10s 1/10/15min 1h / 24h 1 s 1s-střední hodnoty f U I P Q S 10 min Měření flikru Pst / Plt 10ms..3s Sledování Swells/ Dips-& klasifikace 2s - okno Relé max.10 měř vel. 1s/10s 1/10/15min / 1h / 24h max.10 měř. vel. Měř. data s proměnným intervalem měření stř. min max okamž. max. 40 měřených veličin 10 min Sledování kritérií dle EN Mezní - hodnoty Řízení alarmů RS485 online DISPLEJ Paměť intervalů Paměť max.h.+stat. Paměť událostí Paměť signálů Blatt 11

12 Flexibilní konfigurace paměti Kapacita záznamů Například 55 dnů pro 20 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a >600 událostí vždy s průběhem napětí postižené fáze Například 27 dnů pro 40 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a > událostí Více než 500 událostí vždy spolu s 10ms efektivními hodnotami tří napětí v časovém okně 2 s událostí s datem, časem, druhem události, fází a měřenou hodnotou Například 83 dnů pro 40 měřených veličin v 15-minutovém intervalu při zvolené konfiguraci paměti 50% paměť intervalů 50% paměť událostí+sig. nebo 50% paměť intervalů 50% paměť událostí nebo 100% paměť událostí+signálů nebo 100% paměť událostí nebo 100% paměť intervalů Paměť statistických údajů Paměť maximálních hodnot Energeticky nezávislá flash paměť 640 kb (= hodnot) Režim KRUH nebo STOP individuálně pro každý typ paměti Blatt 12

13 L / N / S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (1) M ěřené veličiny Označení Jedn. Stř. Min Max Okam. Efektivní hodnota fázového napětí U1N, U2N, U3N, UΣ V Efektivní hodnota sdruženého napětí U12, U23, U31 V Efektivní hodnota napětí nula-zem UNPE V Koeficient nesymetrie napětí USYM % Frekvence (U L1 ) f Hz M ěřené veličiny modulu FFT/FSA 1. až 40. harmonická napětí každé fáze U1H01... U1H40, V U2H01... U2H40, U3H01... U3H40 Koeficient celkového harmonického U1THD,U2THD, % zkreslení THD pro každé napětí U L U3THD Krátkodobý vjem blikání Pst pro každou fázi U1Pst, U2Pst, U3Pst Dlouhodobý vjem blikání Plt pro každou fázi U1Plt, U2Plt, U3Plt Stř. Střední hodnota intervalu Min. Nejnižší 1s-střední hodnota během intervalu Max. Nejvyšší 1s-střední hodnota během intervalu Okam. Aktuální 1s- stř. hodnota na konci intervalu Možné intervaly ukládání 1 / 10 sekund 1 / 5 / 10 / 15 minut 1 / 24 hodin + k dispozici N k dispozici, ale nemá smysl Blatt 13

14 S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (2) Měřená veličina Označení Jedn. Stř. Min. Max. Okam. Efektivní hodnota fázových proudů I1, I2, I3, IΣ A Efektivní hodnota proudu nulového vodiče IN A Činný výkon každé fáze a celkový P1, P2, P3, PΣ W Jalový výkon celkový QΣ VAr Zdánlivý výkon celkový SΣ VA Činná energie celková WPΣ Wh N N N + Jalová energie celková WQΣ VArh N N N + Zdánlivá energie celková WSΣ VAh N N N + Účiník celkový PFΣ Volitelné měřené veličiny 1. až 40. harmonická proudu každé fáze I1H01... I1H40, I2H01... I2H40, I3H01... I3H40 Koeficient celkového harmonického I1THD, I2THD, zkreslení THD pro každý proud I L I3THD V % Blatt 14

15 Pamět událostí Kritéria pro spuštění záznamu události : podle EN Práh spuštění záznamu události : = nastavitelný = pevný, podle EN Registrované údaje: Datum, čas, typ události, fáze, hodnota (-y) události (-í) Při poklesu napětí s dobou trvání 3 s (Dips): Datum, čas, Dip-Kategorie, fáze, hloubka poklesu [% U jmen ], doba trvání poklesu [x.xx s], {U/I signály} Při poklesu napětí s dobou trvání > 3 s : Datum, čas, výpadek napětí, fáze, doba trvání poklesu [tt-hh:mm:ss.xx], {U/I signály} Při zvýšení napětí (Swells): Datum, čas, Swell, fáze, doba trvání [mm:ss.xx], {U/I signály} Při poklesu/ překročení meze 10 minutové střední hodnoty U L : Datum, čas, 10-min.-podpětí., fáze, 10-min.-střední hodnota [% U jmen ] Datum, čas, 10-Min.-přepětí., fáze, 10-min.- střední hodnota [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty U N-PE : Datum, čas, N-PE-přepětí., 10-min.- střední hodnota U N-PE [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty nesymetrie napětí : Datum, čas, nesymetrie napětí, 10-min.- střední hodnota U asym [%] Při překročení mezní hodnoty flikru P st : Datum, čas, Flikr, fáze, úroveň flikru (x.xx) Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty THD nebo napěťových harmonických U H02... U H40 : Datum, čas, UxTHD nebo UxHyy, fáze, 10-min.- střední hodnota THD/U Hyy [% U jmen ] (x = fáze, yy = číslo harmonické) [ ] = jednotka ; { } = volitelně je možné uložit 2 s průběhu měřené hodnoty do paměti signálů Blatt 15

16 Kategorie poklesů napětí (NRS 048) Měřené U Práh Dip Amplituda Dip (% U jmen.) Jmenovité napětí Amplituda poklesu napětí (pokles pod jmenovitou hodnotu) 100% 60% 20% 10% 0 Doba trvání Dip (ms) T Z X S Y Doba trvání Dip (ms) Blatt 16

17 Paměť signálů Spuštění záznamu: zvýšení napětí, pokles napětí, výpadek napětí Registrované údaje : po 200 desetimilisekundových efektivních hodnot (50 před a 150 po události) napětí nebo napětí & proudu postižené fáze, nebo všech fází Zobrazení v SW METRAwin 10 graficky numericky 0,5 s před spuštěním 2 s doba záznamu = 200 x 10ms-efektivní hodnota 10 ms rozlišení Okamžik spuštění Blatt 17

18 Paměť statistických údajů Inkrementální čítače pro statistické vyhodnocování událostí: Jak často Jak dlouho Kolik dnů s dobou trvání překročení > 5% Parametr / událost Mezní hodnota Čítače Události Trvání >5% dní Doba sledování od vynulování Výpadek pomocného napájení Podpětí U trms(10min)< nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí U trms (10min)> nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí N-PE U trms (10min)> nastavená mezní hodn Nesymetrie fází U (10min) > nastavená mezní hodn Snížená frekvence f(10sec) < nastavená mezní hodn Zvýšená frekvence f(10sec) > nastavená mezní hodn Flikr větší než mezní hodnota P lt > na fázi 1 na fázi THD větší než mezní hodnota THD-U(10min) > 8% 1 na fázi - - Harmonická 2-40 větší než U Hn(10min) > EN50160 Grenzwert 39 na fázi - - mezní hodnota Výpadek napětí U trms (10ms) < nastavená mezní 1 na fázi 1 na fázi - hodnota pro t>3s Poklesy napětí celkově U trms (10ms)< nastavená mezní 1 na fázi - - hodnota pro t<3s Poklesy napětí klasifikované gemäß NRS na fázi - - Zvýšení napětí U trms (10ms) > nastavená mezní hodn. 1 na fázi - - Blatt 18

19 Paměť maximálních hodnot Hodnoty za předchozí den (uložené ve 24:00 hodin) (95% hodnoty = měřené veličiny, které nebyly překročeny po dobu 95% denní doby) 95%-Maximum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Minimum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Maximum napětí N-PE [% Ujmen] 95%-Maximum nesymetrie fází [%] 95%-Maximum dlouhodobého vjemu blikání Plt [-] 95%-Maximum THD [% Ujmen] 95%-Maximum harmonických UH2.. UH40 [% Ujmen] Počet poklesů napětí Počet zvýšení napětí Počet výpadků napětí Maxima proudů a výkonů *) (= nejvyšší 1 s naměřená hodnota od posledního nulování) Maximum proudu IL1(1s) [Atrms] Maximum proudu IL2(1s) [Atrms] Maximum proudu IL3(1s) [Atrms] Maximum činného výkonu PΣ (1s) [W] Maximum jalového výkonu QΣ (1s) [VAr] Maximum zdánlivého výkonu SΣ (1s) [VA] Elektroměry *) (= kumulovaná spotřeba od posledního nulování) Činná energie WP [Wh] Jalová energie WQ [VArh] *) jen u přístrojů S Blatt 19

20 Signalizace události Druh signálu: reléový kontakt (max. 50V, 0,5A) programovatelný (při alarmu sepne/při alarmu rozepne) Spuštění alarmu:každá událost (souhrnný alarm) Nulování alarmu:- manuálně řídicím příkazem nebo - automaticky po x sekundách (x = s) Použití: aktivní hlášení události na fax nebo na mobilní telefon. Některé modemy (jako např. MAVOLOG DFÜ) mají funkci hlášení. Je-li příslušný vstup aktivován alarmem přístroje MAVOLOG, pak modem samočinně navolí předdefinované telefonní číslo a odešle libovolnou krátkou textovou zprávu (SMS), např. Pokles napětí v rozvodu XYZ. Blatt 20

21 Softwarové komponenty L3 L2 L1 N PE Datenlogger a Výpočet dat Statistika EN Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG Přenos a vizualizace dat PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Stochastika Dokumentce Microsoft Winword.lnk Blatt 21

22 Softwarové funkce Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Funkce: Parametrizace analyzátoru MAVOLOG Inicializace ukládání do paměti Čtení a tisk celkové statistiky a denní statistiky Čtení a grafická vizualizace údajů z paměti intervalů Čtení a zobrazení údajů z paměti událostí ve formě seznamu (nesetříděno) Grafické zobrazení křivek událostí Čtení a zobrazení úrovně vyšších harmonických (v aktuálním stavu) On-line zobrazení vybraných parametrů Microsoft Winword.lnk Funkce: Správa kmenových dat zákazníků a zařízení Načítání databázových souborů z METRAwin 10 Třídění pro všechna kmenová data a řadyměření Třídění údajů z paměti intervalů podle velikosti, rozložení četnosti Zjišťování minimálních, maximálních a 95 % hodnot Vyhodnocování dat podle pevných mezí časově (u statistiky) a podle hodnoty (u intervalového záznamníku) Vytvoření protokolu s hodnocením dobrý/ špatný pod Winword Grafická úprava pod MS-Excel Blatt 22

23 METRAwin 10 pro Nastavení přístroje a prezentace měřených dat Menu pro nastavení vstupních parametrů, paměťového režimu, měřených veličin a intervalu záznamů On-line dotazování a záznam měřených hodn. Grafické zobrazení harmonických Digitální nebo analogový multimetr Zobrazování až 4 kanálů Blatt 23

24 METRAwin 10 pro Zobrazení obsahu pamětí Údaje z paměti intervalů nebo on-line záznam Paměť událostí a signálů Seznam událostí Y-t záznam zapisovače, max. 4 kanály Při Dip/Swell/výpadku: Y-t graf napětí/ proudu Paměť maximálních hodnot Paměť statistických údajů Celková spotřeba energie a max. hodnoty proudu a výkonu od posledního vynulování Seznam celkového počtu nebo doby trvání událostí, ke kterým došlo od vynulování Blatt 24

25 PC.doc-ACCESS pro Software pro ukládání a analýzu dat Management dat Zobrazení údajů uložených v paměti intervalů Grafická prezentace Zadání dat zákazníka a zařízení, k nimž se měření vztahují Rozložení četnosti údajů uložených v paměti intervalů Stochastické vyhodnocení Export dat pro tisk protokolu pod MS Word Dokumentace Statististická analýza údajů uložených v paměti intervalů ve formě sloupcového diagramu Statistika Blatt 25

26 Příklad zapojení + SYS SH A B SYS + A B A B V DC CLK RS485 CLK 24V DC RS485 Relay U H 24V max.50v RS485 Relay U H 24V max.50v!! Fault ON Short!! RS232 P kW MAVOLOG BP MAVOLOG PS/C S L Charge Temp. OFF RS V/50Hz 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N Active Disch. RxD TxD PC / modem / opakovač RS232 3~ 400/230V N L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ 20 kv Blatt 26

27 Možnosti komunikace 2 / RS485 (max. 1km) METRAwin 10 (& PC-doc ACCESS) RS232 5 / (max. 10m) RS485 RS232 Master PC METRAwin 10 Ethernet LAN RS232 5 / RS232 5 / (max. 10m) (max. 10m) Modem A M log PS/C 2/4 / světlovodič M log #1 (2-vodič: max. 5km) (4-vodič: max. 20km) (max. 5km) M log #32 max. Modem A RS485 RS232 M log #1 RS485 M log #1 M log #1 RS485 M log PS/C M log PS/C RS232 Slave PC COM Server RS232 5 / (max. 10m) Modem B Modem C ISDN / analog RS485 Modem B M log PS/C M log #1 ( ( ) ) GSM RS485 Mail / RS232 RS232 RS485 METRAwin 10 Data Modem C Modem A: např. WESTERMO TD32 M log PS/C M log #1 Modem D M log PS/C M log #1 Modem B: např. WESTERMO MD62 / MD63 M log #1 RS232 M log PS/C Modem C analogový: např. Mavolog DFÜ ISDN: např. INSYS ISDN-TA Modem D: např. INSYS GSM 2.0 Blatt 27

28 Mobil-Set Přenosná verze Sada Mobil-Set se skládá z: S+FFT/FSA síťový analyzátor MAVOLOG PS/C zdroj & konvertor (RS485 RS232) MAVOLOG BP bateriová jednotka vestavěné v Přenosném kufříku 45 cm x 16 cm x 33 cm včetně Připojovacích vodičů - pro napájení ze sítě, - napěťových vodičů včetně krokosvorek, - RS232-rozhraní Software pro nastavení parametrů a analýzu dat METRAwin 10 pro MAVOLOG Objednací číslo: M830W Zvláštní příslušenství Z3514 Klešťový transformátor 2000A~/1A~ 30 Hz...1,5 khz; 1%; max. Ø vodiče 150x64 mm Z3512 Klešťový transformátor 1000A~/1A~ 30 Hz... 5 khz; 1%; max. Ø vodiče 52 mm WZ12D Klešťový transformátor 150A~/0,15A~ 45 Hz Hz; 2,5%; max. Ø vodiče 15 mm Blatt 28

29 Přehled dodávaných variant Název Popis Objednací číslo L 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830S +FFT/FSA a měřením flikru, vč. návodu k použití N 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830P +FFT/FSA a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, s analýzou vyšších M830R +FFT/FSA harmonických a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, bez analýzy vyšších M830V harmonických a měření flikru, s LCD displejem, vč. návodu k použití Přenosný 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě skládající se z přístrojů M830W Mobil-Set S+FFT/FSA, MAVOLOG PS/C, MAVOLOG BP namontovaných v robustním přenosném kufříku; včetně síťové šňůry, kabelu RS232, vodičů pro měření napětí s krokosvorkami, software METRAwin 10 a návodu k použití MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj 230Vac/24 Vdc a měnič rozhraní RS232/485 pro Z863D MAVOLOG BP Bateriová jednotka (nabíjecí) pro napájení a PS/C při výpadku sítě Z863E CS232/485 Konvertor RS232/485 napájený bateriemi Z863F MAVOLOG DFÜ Analogový modem pro komunikaci s analyzátorem prostřednictvím telefonní sítě Z864C METRAwin 10 Windows software (GB/D) pro nastavení přístroje, dotazování a analýzu dat Z852D pro PC.doc-ACCESS Databázový software (GB/D) založený na MICROSOFT WORD, EXCEL a Z852F pro ACCESS pro management dat, analýzu a dokumentaci systémů MAVOLOG Blatt 29

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz 2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz O FIRMĚ dodavatel měřicích přístrojů a systémů od roku 1991 spolupráce s více než 30 výrobci pravidelně auditovaný systém řízení

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci PŘEHLEDOVÝ KATALOG Komponenty a systémy pro automatizaci Ústředí Hlavní sídlo Obchodní zastoupení Dublin Nantes Porto Vitoria Lisabon Sevilla Madrid Valencie Tento nový katalog Komponenty a systémy pro

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více