Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version 13.09.2001"

Transkript

1 Sledování kvality sítí pomocí síťového analyzátoru Blatt 1

2 Proč měříme kvalitu sítí? Die Welt listopad 99 Kvalitní proud by mohl stát více... Domácnosti a podniky v Německu si budou v budoucnu moci vybrat mezi spolehlivým a méně spolehlivým napájením elektrickou energií. Obchodní šéf pro elektrickou energii firmy VEW Energie AG Jürgen Dennersmann řekl na zasedání Spolku pro elektrotechniku (VDE) v Mnichově, že by běžní spotřebitelé mohli v budoucnu uspořit peníze, kdyby se zřekli v současné době vysoké spolehlivosti napájení elektrickou energií. Proud, který je dodáván bez většího kolísání napětí a jen s minimálním rizikem výpadků by mohl být v porovnání dražší.... VDI / VDE twv (Sdělení Vědeckotechnických spolků Cáchy) Vydání únor/březen 2000 Kvalita nabídky proudu na liberalizovaném trhu...budou existovat různé kvality proudu za různé ceny...kvalitu napětí určuje sdružení. Spolehlivost napájení elektrickou energií povede k diferencované ceně a kvalitě. EVO-Bayreuth / vyhlášení konkursního řízení z :...z těchto důvodů by se mělo usilovat o co nejplošnější registraci kvality napájení. dtto Lechwerke Augsburg Blatt 2

3 Základy sledování kvality sítí Všeobecně Povědomí o kvalitě sítí vzrostlo na celém světě Privatizace rozvodných energetických závodů Stále vyšší počet nelineárních spotřebičů vede ke změnám napětí Zpětné působení vede k energetickým ztrátám a poruchám na straně spotřebitelů Nové směrnice v rámci Evropské unie Od roku 1995 zákon o ručení za výrobek Od roku 1996 směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Od roku 1998 zákon o hospodaření s energiemi Norma EN "o kvalitě sítí" Parametry napětí ve veřejných elektrických napájecích sítích Stanovení mezních hodnot a zkušebních metod Popis náhodných procesů jako poklesů napětí a přepětí Řada norem IEC / EN o elektromagnetické kompatibilitě EN Úroveň kompatibility Úroveň kompatibility vyšších harmonických u napětí EN Mezní hodnoty, úroveň emisí Mezní hodnoty vyšších harmonických u proudů 3-3 Mezní hodnoty kolísání napětí / flikru EN Zkušební a měřicí metody Blatt 3

4 Parametry napětí podle EN Ueff + 10 % 100 % < U L- L < 6 kv 3~ nesymetrie - 10 % < 90...> 1 % < ±10 % 10 ms...1 min < 5 % < 3 min. >3min Plt = 1 až několik sec. 1µs až několik ms - Frekvence - vyšší harmonické - meziharmonické - signálová napětí 1 % Pokles napětí Pomalá změna napětí Rychlá změna napětí Krátkodobý výpadek Dlouhodobý výpadek Flikr Dlouhodobé přepětí. U L-N Krátkodobé přepětí U L-N Blatt 4

5 Přehled kritérií kvality podle EN Parametr Požadavky Interval měření Doba trvání pozorování Frekvence sítě 50 Hz ±0,5 Hz po dobu 95% jednoho týdne; 50 Hz +4% / -6% trvale Změny napětí Un ±10 % po dobu 95% jednoho týdne; Flikr Nesymetrie Vyšší harmonické U H2... U H40 Un +10/-15 % trvale Vjem dlouhodobého blikání Plt < 1 po dobu 95% jednoho týdne Poměr U(protiběžná soustava) / U(souběžná soustava) < 2 % po dobu 95% jednoho týdne < Mezní hodnota dle tabulky normy a THD < 8% po dobu 95% jednoho týdne; 10-sekundová střední hodnota 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 2 hodiny (dle EN ) 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 10-min. střední hodnota každé harmonické (dle EN ) 1 týden ano Meziharmonické projednává se 1 týden - Signálová napětí Poklesy napětí Krátkodobé výpadky napětí Dlouhodobé výpadky napětí Dlouhodobá přepětí (L-N) < Charakteristika dle normy =f(f) po dobu 99% jednoho dne Počet < / rok; z toho >50% trvajících <1s Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s Počet < / rok trvajících >3 min Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s 3--sekundová střední hodnota 1 den - 10ms-efektivní hodnota 40%Un U 10ms 90%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms 1%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms >110%Un 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano Krátkodobá přep. (L-N) < 6 kv / µs... ms - Sledování pomocí Parametry s definovanými mezními hodnotami pro normální provozní podmínky Parametry s orientačními hodnotami Blatt 5

6 Síťový analyzátor L3 L2 L1 N PE Paměť událostí Přepětí / podpětí Nesymetrie napětí Poklesy napětí (Dips) Zvýšení napětí (Swells) Zvýšená / snížená frekvence Harmonické, THD, flikr Analyzátor kvality sítě Meze dle EN NRS (jižní Afrika) Klasifikace Dips u všech typů jen u typů S volitelně Intervalový záznamník Napětí V Frekvence Hz Proudy A Výkon W, VA, var Energie Wh, VArh Harmonické,THD V, A, % Flikr P st, P lt Blatt 6

7 Systémové jednotky MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj a měnič rozhraní MAVOLOG BP Bateriová jednotka 3-fázový síťový analyzátor METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG Zdroj pro max. 5 ks Vstup: 230 V AC Výstup: 24 V DC Obousměrný konvertor RS232 na RS485 Pro nepřerušovaný provoz Doba zálohování 1-10 hodin Integrovaný regulátor nabíjení 6 různých typů s možností vybavení: - jednořádkovým LCD displejem - proudovými měřicími vstupy - měřením flikru a analýzou vyšších harmonických METRAwin 10 - nastavení přístroje - čtení dat - analýza měř. dat PC.doc-Access - databáze - grafická prezentace - protokolování Blatt 7

8 Dodávané varianty L +FFT/FSA N +FFT/FSA S +FFT/FSA A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v!!! U1N 231,6V P kW L N S 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Může Může být být provozován provozován jako jako Jako Jako MAVOLOG L 10L rozšířený rozšířený o: o: Jako Jako MAVOLOG N 10N rozšířený rozšířený o o : : intervalový intervalový záznamník, záznamník, alfanumerický alfanumerický LCD LCD displej displej Tři Tři proudové proudové měřicí měřicí vstupy vstupy záznamník záznamník událostí, událostí, pro pro kontrolu kontrolu údajů údajů na na místě místě ke ke sledování sledování analyzátor analyzátor kvality kvality sítě sítě pro pro volitelných volitelných měřených měřených nebo nebo proudů proudů I L I & L I N I, N, UU L-N & L-N UU N-PE nebo N-PE nebo U analyzovaných U L-L analyzovaných veličin veličin L-L výkonů výkonů PP L, L, PP, Frekvence Frekvence f f nastavení nastavení parametrů parametrů přístroje, S Σ S Σ, Σ Σ, Q Σ, Σ přístroje, energie energie WP WP,, WQ Σ WQ Σ, Σ Σ, WS WS Σ Σ Analýza Analýza vyšších vyšších harmonických harmonických U U H , H ,(I (I H ) H )& THD THD (podle (podle EN EN ) ) Měření Měření flikru flikru PP st, st, PP l t (podle l t (podle EN EN ) ) Všechny typy se dodávají i bez analýzy vyšších harmonických (FFT) a měření flikru (FSA) Blatt 8

9 Popis analyzátoru Multi-drop rozhraní RS 485 pro nastavení parametrů a čtení dat (off-line & on-line) Reléový výstup k signalizaci událostí, ke kterým došlo 1-řádkový LCD displej N a S), pomocí něhož se na místě kontrolují měřené/analyzované hodnoty 10 veličin nastavení přístroje Tlačítko k přepínání displeje krátký stisk > další měřená hodnota dlouhý stisk > seznam parametrů analyzátoru! P kW 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N A B RS485 Relay U H 24V max.50v S max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Napájení 24V DC Velmi kompaktní konstrukce (š x v x h 100 x 75 x 105 mm) pro montáž na stěnu / lištu DIN a provoz ve vnitřních prostorech Napěťové měřicí vstupy s programovatelným převodním koeficientem pro 2- / 3- / 4-vodičové soustavy a soustavy 4 vodiče + PE S: Proudové vstupy s programovatelným převodním koeficientem k zjišťování I fáze and I nulák Blatt 9

10 Blokové schéma 2 měřicí rozsahy: V AC V AC; max.600 V kat. III; Hz; Z i = 2.4 MΩ PE U N U L1 U L2 U L3 I L3 Sériové rozhraní LCD displej RS 485 Relé U H 24V 9,6-115,2 kbd; max. 32 účastníků Zobrazení: měřená veličina & 4-místná hodnota & jednotka Řadičdispleje Vzorkovací frekv. I 12 Bit Tlačítko 6,4 50 Hz L1 A/D Paměť 640 kbyte pro záznam 320k hodnot/událostí Flash I L2 paměť Režim KRUH nebo STOP 2 měřicí rozsahy : ,2 A AC A AC; max. 12 A trvale, max. 50 Z i = 40 mω typ. Přesnost měření Napětí: třída 0,2 Proud: třída 0,2 Výkon: třída I>5% z MR. & DSP Hodiny reálného času DC DC 12h rezerva chodu hodin RRRR.MM.DD hh:mm:ss 10 ms událostí max. 50 V / 0.5 A Vdc; <2W Blatt 10

11 Zpracování signálů a dat 6.4 khz U 1N U 2N U 3N U N-PE Napětí - 4 kan. vzorkování Y nebo soustava I 1 I 2 I 3 I N Proudy - 4 kan. vzorkování 2 nebo 3 trafa. jen u provedení N a S jen u provedení S Provedení s FFT&Flikrem 10 ms nastavitelné parametry 10 ms Půlperiodové-efektivní hodn. f U I P U poměr I poměr 160ms/3s FFT analýza harmonických U H THD U I H THD I 1 s 1/10s 1/10/15min 1h / 24h 1 s 1s-střední hodnoty f U I P Q S 10 min Měření flikru Pst / Plt 10ms..3s Sledování Swells/ Dips-& klasifikace 2s - okno Relé max.10 měř vel. 1s/10s 1/10/15min / 1h / 24h max.10 měř. vel. Měř. data s proměnným intervalem měření stř. min max okamž. max. 40 měřených veličin 10 min Sledování kritérií dle EN Mezní - hodnoty Řízení alarmů RS485 online DISPLEJ Paměť intervalů Paměť max.h.+stat. Paměť událostí Paměť signálů Blatt 11

12 Flexibilní konfigurace paměti Kapacita záznamů Například 55 dnů pro 20 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a >600 událostí vždy s průběhem napětí postižené fáze Například 27 dnů pro 40 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a > událostí Více než 500 událostí vždy spolu s 10ms efektivními hodnotami tří napětí v časovém okně 2 s událostí s datem, časem, druhem události, fází a měřenou hodnotou Například 83 dnů pro 40 měřených veličin v 15-minutovém intervalu při zvolené konfiguraci paměti 50% paměť intervalů 50% paměť událostí+sig. nebo 50% paměť intervalů 50% paměť událostí nebo 100% paměť událostí+signálů nebo 100% paměť událostí nebo 100% paměť intervalů Paměť statistických údajů Paměť maximálních hodnot Energeticky nezávislá flash paměť 640 kb (= hodnot) Režim KRUH nebo STOP individuálně pro každý typ paměti Blatt 12

13 L / N / S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (1) M ěřené veličiny Označení Jedn. Stř. Min Max Okam. Efektivní hodnota fázového napětí U1N, U2N, U3N, UΣ V Efektivní hodnota sdruženého napětí U12, U23, U31 V Efektivní hodnota napětí nula-zem UNPE V Koeficient nesymetrie napětí USYM % Frekvence (U L1 ) f Hz M ěřené veličiny modulu FFT/FSA 1. až 40. harmonická napětí každé fáze U1H01... U1H40, V U2H01... U2H40, U3H01... U3H40 Koeficient celkového harmonického U1THD,U2THD, % zkreslení THD pro každé napětí U L U3THD Krátkodobý vjem blikání Pst pro každou fázi U1Pst, U2Pst, U3Pst Dlouhodobý vjem blikání Plt pro každou fázi U1Plt, U2Plt, U3Plt Stř. Střední hodnota intervalu Min. Nejnižší 1s-střední hodnota během intervalu Max. Nejvyšší 1s-střední hodnota během intervalu Okam. Aktuální 1s- stř. hodnota na konci intervalu Možné intervaly ukládání 1 / 10 sekund 1 / 5 / 10 / 15 minut 1 / 24 hodin + k dispozici N k dispozici, ale nemá smysl Blatt 13

14 S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (2) Měřená veličina Označení Jedn. Stř. Min. Max. Okam. Efektivní hodnota fázových proudů I1, I2, I3, IΣ A Efektivní hodnota proudu nulového vodiče IN A Činný výkon každé fáze a celkový P1, P2, P3, PΣ W Jalový výkon celkový QΣ VAr Zdánlivý výkon celkový SΣ VA Činná energie celková WPΣ Wh N N N + Jalová energie celková WQΣ VArh N N N + Zdánlivá energie celková WSΣ VAh N N N + Účiník celkový PFΣ Volitelné měřené veličiny 1. až 40. harmonická proudu každé fáze I1H01... I1H40, I2H01... I2H40, I3H01... I3H40 Koeficient celkového harmonického I1THD, I2THD, zkreslení THD pro každý proud I L I3THD V % Blatt 14

15 Pamět událostí Kritéria pro spuštění záznamu události : podle EN Práh spuštění záznamu události : = nastavitelný = pevný, podle EN Registrované údaje: Datum, čas, typ události, fáze, hodnota (-y) události (-í) Při poklesu napětí s dobou trvání 3 s (Dips): Datum, čas, Dip-Kategorie, fáze, hloubka poklesu [% U jmen ], doba trvání poklesu [x.xx s], {U/I signály} Při poklesu napětí s dobou trvání > 3 s : Datum, čas, výpadek napětí, fáze, doba trvání poklesu [tt-hh:mm:ss.xx], {U/I signály} Při zvýšení napětí (Swells): Datum, čas, Swell, fáze, doba trvání [mm:ss.xx], {U/I signály} Při poklesu/ překročení meze 10 minutové střední hodnoty U L : Datum, čas, 10-min.-podpětí., fáze, 10-min.-střední hodnota [% U jmen ] Datum, čas, 10-Min.-přepětí., fáze, 10-min.- střední hodnota [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty U N-PE : Datum, čas, N-PE-přepětí., 10-min.- střední hodnota U N-PE [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty nesymetrie napětí : Datum, čas, nesymetrie napětí, 10-min.- střední hodnota U asym [%] Při překročení mezní hodnoty flikru P st : Datum, čas, Flikr, fáze, úroveň flikru (x.xx) Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty THD nebo napěťových harmonických U H02... U H40 : Datum, čas, UxTHD nebo UxHyy, fáze, 10-min.- střední hodnota THD/U Hyy [% U jmen ] (x = fáze, yy = číslo harmonické) [ ] = jednotka ; { } = volitelně je možné uložit 2 s průběhu měřené hodnoty do paměti signálů Blatt 15

16 Kategorie poklesů napětí (NRS 048) Měřené U Práh Dip Amplituda Dip (% U jmen.) Jmenovité napětí Amplituda poklesu napětí (pokles pod jmenovitou hodnotu) 100% 60% 20% 10% 0 Doba trvání Dip (ms) T Z X S Y Doba trvání Dip (ms) Blatt 16

17 Paměť signálů Spuštění záznamu: zvýšení napětí, pokles napětí, výpadek napětí Registrované údaje : po 200 desetimilisekundových efektivních hodnot (50 před a 150 po události) napětí nebo napětí & proudu postižené fáze, nebo všech fází Zobrazení v SW METRAwin 10 graficky numericky 0,5 s před spuštěním 2 s doba záznamu = 200 x 10ms-efektivní hodnota 10 ms rozlišení Okamžik spuštění Blatt 17

18 Paměť statistických údajů Inkrementální čítače pro statistické vyhodnocování událostí: Jak často Jak dlouho Kolik dnů s dobou trvání překročení > 5% Parametr / událost Mezní hodnota Čítače Události Trvání >5% dní Doba sledování od vynulování Výpadek pomocného napájení Podpětí U trms(10min)< nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí U trms (10min)> nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí N-PE U trms (10min)> nastavená mezní hodn Nesymetrie fází U (10min) > nastavená mezní hodn Snížená frekvence f(10sec) < nastavená mezní hodn Zvýšená frekvence f(10sec) > nastavená mezní hodn Flikr větší než mezní hodnota P lt > na fázi 1 na fázi THD větší než mezní hodnota THD-U(10min) > 8% 1 na fázi - - Harmonická 2-40 větší než U Hn(10min) > EN50160 Grenzwert 39 na fázi - - mezní hodnota Výpadek napětí U trms (10ms) < nastavená mezní 1 na fázi 1 na fázi - hodnota pro t>3s Poklesy napětí celkově U trms (10ms)< nastavená mezní 1 na fázi - - hodnota pro t<3s Poklesy napětí klasifikované gemäß NRS na fázi - - Zvýšení napětí U trms (10ms) > nastavená mezní hodn. 1 na fázi - - Blatt 18

19 Paměť maximálních hodnot Hodnoty za předchozí den (uložené ve 24:00 hodin) (95% hodnoty = měřené veličiny, které nebyly překročeny po dobu 95% denní doby) 95%-Maximum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Minimum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Maximum napětí N-PE [% Ujmen] 95%-Maximum nesymetrie fází [%] 95%-Maximum dlouhodobého vjemu blikání Plt [-] 95%-Maximum THD [% Ujmen] 95%-Maximum harmonických UH2.. UH40 [% Ujmen] Počet poklesů napětí Počet zvýšení napětí Počet výpadků napětí Maxima proudů a výkonů *) (= nejvyšší 1 s naměřená hodnota od posledního nulování) Maximum proudu IL1(1s) [Atrms] Maximum proudu IL2(1s) [Atrms] Maximum proudu IL3(1s) [Atrms] Maximum činného výkonu PΣ (1s) [W] Maximum jalového výkonu QΣ (1s) [VAr] Maximum zdánlivého výkonu SΣ (1s) [VA] Elektroměry *) (= kumulovaná spotřeba od posledního nulování) Činná energie WP [Wh] Jalová energie WQ [VArh] *) jen u přístrojů S Blatt 19

20 Signalizace události Druh signálu: reléový kontakt (max. 50V, 0,5A) programovatelný (při alarmu sepne/při alarmu rozepne) Spuštění alarmu:každá událost (souhrnný alarm) Nulování alarmu:- manuálně řídicím příkazem nebo - automaticky po x sekundách (x = s) Použití: aktivní hlášení události na fax nebo na mobilní telefon. Některé modemy (jako např. MAVOLOG DFÜ) mají funkci hlášení. Je-li příslušný vstup aktivován alarmem přístroje MAVOLOG, pak modem samočinně navolí předdefinované telefonní číslo a odešle libovolnou krátkou textovou zprávu (SMS), např. Pokles napětí v rozvodu XYZ. Blatt 20

21 Softwarové komponenty L3 L2 L1 N PE Datenlogger a Výpočet dat Statistika EN Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG Přenos a vizualizace dat PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Stochastika Dokumentce Microsoft Winword.lnk Blatt 21

22 Softwarové funkce Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Funkce: Parametrizace analyzátoru MAVOLOG Inicializace ukládání do paměti Čtení a tisk celkové statistiky a denní statistiky Čtení a grafická vizualizace údajů z paměti intervalů Čtení a zobrazení údajů z paměti událostí ve formě seznamu (nesetříděno) Grafické zobrazení křivek událostí Čtení a zobrazení úrovně vyšších harmonických (v aktuálním stavu) On-line zobrazení vybraných parametrů Microsoft Winword.lnk Funkce: Správa kmenových dat zákazníků a zařízení Načítání databázových souborů z METRAwin 10 Třídění pro všechna kmenová data a řadyměření Třídění údajů z paměti intervalů podle velikosti, rozložení četnosti Zjišťování minimálních, maximálních a 95 % hodnot Vyhodnocování dat podle pevných mezí časově (u statistiky) a podle hodnoty (u intervalového záznamníku) Vytvoření protokolu s hodnocením dobrý/ špatný pod Winword Grafická úprava pod MS-Excel Blatt 22

23 METRAwin 10 pro Nastavení přístroje a prezentace měřených dat Menu pro nastavení vstupních parametrů, paměťového režimu, měřených veličin a intervalu záznamů On-line dotazování a záznam měřených hodn. Grafické zobrazení harmonických Digitální nebo analogový multimetr Zobrazování až 4 kanálů Blatt 23

24 METRAwin 10 pro Zobrazení obsahu pamětí Údaje z paměti intervalů nebo on-line záznam Paměť událostí a signálů Seznam událostí Y-t záznam zapisovače, max. 4 kanály Při Dip/Swell/výpadku: Y-t graf napětí/ proudu Paměť maximálních hodnot Paměť statistických údajů Celková spotřeba energie a max. hodnoty proudu a výkonu od posledního vynulování Seznam celkového počtu nebo doby trvání událostí, ke kterým došlo od vynulování Blatt 24

25 PC.doc-ACCESS pro Software pro ukládání a analýzu dat Management dat Zobrazení údajů uložených v paměti intervalů Grafická prezentace Zadání dat zákazníka a zařízení, k nimž se měření vztahují Rozložení četnosti údajů uložených v paměti intervalů Stochastické vyhodnocení Export dat pro tisk protokolu pod MS Word Dokumentace Statististická analýza údajů uložených v paměti intervalů ve formě sloupcového diagramu Statistika Blatt 25

26 Příklad zapojení + SYS SH A B SYS + A B A B V DC CLK RS485 CLK 24V DC RS485 Relay U H 24V max.50v RS485 Relay U H 24V max.50v!! Fault ON Short!! RS232 P kW MAVOLOG BP MAVOLOG PS/C S L Charge Temp. OFF RS V/50Hz 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N Active Disch. RxD TxD PC / modem / opakovač RS232 3~ 400/230V N L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ 20 kv Blatt 26

27 Možnosti komunikace 2 / RS485 (max. 1km) METRAwin 10 (& PC-doc ACCESS) RS232 5 / (max. 10m) RS485 RS232 Master PC METRAwin 10 Ethernet LAN RS232 5 / RS232 5 / (max. 10m) (max. 10m) Modem A M log PS/C 2/4 / světlovodič M log #1 (2-vodič: max. 5km) (4-vodič: max. 20km) (max. 5km) M log #32 max. Modem A RS485 RS232 M log #1 RS485 M log #1 M log #1 RS485 M log PS/C M log PS/C RS232 Slave PC COM Server RS232 5 / (max. 10m) Modem B Modem C ISDN / analog RS485 Modem B M log PS/C M log #1 ( ( ) ) GSM RS485 Mail / RS232 RS232 RS485 METRAwin 10 Data Modem C Modem A: např. WESTERMO TD32 M log PS/C M log #1 Modem D M log PS/C M log #1 Modem B: např. WESTERMO MD62 / MD63 M log #1 RS232 M log PS/C Modem C analogový: např. Mavolog DFÜ ISDN: např. INSYS ISDN-TA Modem D: např. INSYS GSM 2.0 Blatt 27

28 Mobil-Set Přenosná verze Sada Mobil-Set se skládá z: S+FFT/FSA síťový analyzátor MAVOLOG PS/C zdroj & konvertor (RS485 RS232) MAVOLOG BP bateriová jednotka vestavěné v Přenosném kufříku 45 cm x 16 cm x 33 cm včetně Připojovacích vodičů - pro napájení ze sítě, - napěťových vodičů včetně krokosvorek, - RS232-rozhraní Software pro nastavení parametrů a analýzu dat METRAwin 10 pro MAVOLOG Objednací číslo: M830W Zvláštní příslušenství Z3514 Klešťový transformátor 2000A~/1A~ 30 Hz...1,5 khz; 1%; max. Ø vodiče 150x64 mm Z3512 Klešťový transformátor 1000A~/1A~ 30 Hz... 5 khz; 1%; max. Ø vodiče 52 mm WZ12D Klešťový transformátor 150A~/0,15A~ 45 Hz Hz; 2,5%; max. Ø vodiče 15 mm Blatt 28

29 Přehled dodávaných variant Název Popis Objednací číslo L 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830S +FFT/FSA a měřením flikru, vč. návodu k použití N 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830P +FFT/FSA a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, s analýzou vyšších M830R +FFT/FSA harmonických a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, bez analýzy vyšších M830V harmonických a měření flikru, s LCD displejem, vč. návodu k použití Přenosný 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě skládající se z přístrojů M830W Mobil-Set S+FFT/FSA, MAVOLOG PS/C, MAVOLOG BP namontovaných v robustním přenosném kufříku; včetně síťové šňůry, kabelu RS232, vodičů pro měření napětí s krokosvorkami, software METRAwin 10 a návodu k použití MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj 230Vac/24 Vdc a měnič rozhraní RS232/485 pro Z863D MAVOLOG BP Bateriová jednotka (nabíjecí) pro napájení a PS/C při výpadku sítě Z863E CS232/485 Konvertor RS232/485 napájený bateriemi Z863F MAVOLOG DFÜ Analogový modem pro komunikaci s analyzátorem prostřednictvím telefonní sítě Z864C METRAwin 10 Windows software (GB/D) pro nastavení přístroje, dotazování a analýzu dat Z852D pro PC.doc-ACCESS Databázový software (GB/D) založený na MICROSOFT WORD, EXCEL a Z852F pro ACCESS pro management dat, analýzu a dokumentaci systémů MAVOLOG Blatt 29

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Technické údaje Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Model PQ-Box 100 Detekce chyb Vyhodnocování kvality napětí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) Funkce pro záznam chyb Načítání

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr 63 měřených veličin 8 elektroměrů po 5 středních hodnotách P, Q, S Použití Wattmetr A 210 je vhodný pro montáž do rozváděčů a měří všechny důležité veličiny v trojfázové a jednofázové střídavé síti. Měřené

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída Technické údaje Rozhraní pro měření kvality napětí v nízko- a středněnapěťových chytrých sítích (SMRT GRIDS) Varianty provedení: k montáži na stěnu nebo na lištu DIN Model PQI-D smart 1. Použití Efektivně

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

PLA 33. Multifunkční analyzátor elektrické sítě. Uživatelský a servisní manuál

PLA 33. Multifunkční analyzátor elektrické sítě. Uživatelský a servisní manuál PLA 33 Multifunkční analyzátor elektrické sítě Uživatelský a servisní manuál verze 1.3 Česká republika Česká republika 1 Obsah 1. Čelní panel a štítek přístroje... 3 2. Popis přístroje... 4 3. Zapojení

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.12 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

A2000 Multifunkční wattmetr

A2000 Multifunkční wattmetr Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, činné a jalové energie, činitele zkreslení a vyšších harmonických Přesné měřené hodnoty s mezními chybami U a I > 0,25% Podle provedení

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 CZ Technický list Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Přehled technických údajů PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Počet vstupů DC / počet sledovačů MPP 1 / 1

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Modulové přístroje Elektroměry

Modulové přístroje Elektroměry Modulové přístroje Elektroměry V nabídce též elektroměry s cetifikací MI Elektroměr, -fázový E50 - Jmenovité napětí: 0V +/- 5% - Frekvence: 50/0 Hz +/- Hz - Pracovní rozsah 0,04... (E050/05) - Pracovní

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení!

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... C.A 8332 C.A 8334 Tøífázový analyzátor kvality energie Okamžité mìøení již na první pohled Strukturované

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční ZMG400AR/CR řada 2 E550 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh výrobek E550 řady 2, zástupce nejnovější

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Loggery pro záznam teploty

Loggery pro záznam teploty Loggery pro záznam teploty Použití přeprava a skladování potravin (registrační teploměry splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin) potravinářský a pivovarnický

Více

Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000

Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000 Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000 Efektivní nástroj pro kompletní vyhodnocení parametrů kvality v sítích NN, VN a VVN. Odpovídá požadavkům na třídu A dle normy ČSN EN 61000-4-30 Synchronizace času (GPS,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

NOVAR 1106 / 1114 NOVAR 1206 / 1214

NOVAR 1106 / 1114 NOVAR 1206 / 1214 Regulátory jalového výkonu NOVAR 1106 / 1114 NOVAR 1206 / 1214 Obecný popis Regulátory jalového výkonu řady Novar-1xxx jsou plně automatické přístroje, umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl.

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl. BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2007 BTL zdravotnická technika,

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

Nabíječe a napáječe. IU-PROFESSIONELL a IU-CONTROL. Výkonová řada 24 V - 220 V 2,5 A - 800 A

Nabíječe a napáječe. IU-PROFESSIONELL a IU-CONTROL. Výkonová řada 24 V - 220 V 2,5 A - 800 A Nabíječe a napáječe IU-PROFESSIONELL a IU-CONTROL Výkonová řada 24 V - 220 V 2,5-800 Všeobecné informace Zajištěné stejnosměrné napájení je vždy nutné tam, kde musí důležité stejnosměrné spotřebiče mít

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Nová řada kontrolních relé C-Lynx

Nová řada kontrolních relé C-Lynx Nová řada kontrolních relé C-Lynx 1 Existují dva dobré důvody pro použití kontrolního relé : detekce abnormálního provozního stavu zásah zamezující vážnému poškození stroje Detekovat lze : sled a výpadek

Více

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400 Vynikající zabezpečení Pojistěte si výnosy moderními funkcemi zabraňujícími neoprávněnému přístupu E550 Nová řada elektroměrů

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od 1.1.2014

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od 1.1.2014 Kompenzace účiníku Regulace 1/4 hod. maxima Analýzy sítí NN a VN Rozváděče NN Energetické audity a poradenství ceník pro koncové zákazníky od 1.1.2014 Regulátory jalového výkonu Kompenzační stykače Benedikt

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG

PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG tel.: +420 601 567 544 / e-mail: janitza@janitza.cz.cz PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG Měření hodnot elektrické energie Uchování a analýza naměřených hodnot Integrovaná hlášení a statistiky Export

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM tel.: +420 601 567 544 / e-mail: janitza@janitza.cz.cz DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM Dálkový odečet Modbus, M-Bus, S0 impulzní výstup Kalibrace MID Plombovatelný kryt svorkovnice Digitální elektroměry

Více