Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version 13.09.2001"

Transkript

1 Sledování kvality sítí pomocí síťového analyzátoru Blatt 1

2 Proč měříme kvalitu sítí? Die Welt listopad 99 Kvalitní proud by mohl stát více... Domácnosti a podniky v Německu si budou v budoucnu moci vybrat mezi spolehlivým a méně spolehlivým napájením elektrickou energií. Obchodní šéf pro elektrickou energii firmy VEW Energie AG Jürgen Dennersmann řekl na zasedání Spolku pro elektrotechniku (VDE) v Mnichově, že by běžní spotřebitelé mohli v budoucnu uspořit peníze, kdyby se zřekli v současné době vysoké spolehlivosti napájení elektrickou energií. Proud, který je dodáván bez většího kolísání napětí a jen s minimálním rizikem výpadků by mohl být v porovnání dražší.... VDI / VDE twv (Sdělení Vědeckotechnických spolků Cáchy) Vydání únor/březen 2000 Kvalita nabídky proudu na liberalizovaném trhu...budou existovat různé kvality proudu za různé ceny...kvalitu napětí určuje sdružení. Spolehlivost napájení elektrickou energií povede k diferencované ceně a kvalitě. EVO-Bayreuth / vyhlášení konkursního řízení z :...z těchto důvodů by se mělo usilovat o co nejplošnější registraci kvality napájení. dtto Lechwerke Augsburg Blatt 2

3 Základy sledování kvality sítí Všeobecně Povědomí o kvalitě sítí vzrostlo na celém světě Privatizace rozvodných energetických závodů Stále vyšší počet nelineárních spotřebičů vede ke změnám napětí Zpětné působení vede k energetickým ztrátám a poruchám na straně spotřebitelů Nové směrnice v rámci Evropské unie Od roku 1995 zákon o ručení za výrobek Od roku 1996 směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Od roku 1998 zákon o hospodaření s energiemi Norma EN "o kvalitě sítí" Parametry napětí ve veřejných elektrických napájecích sítích Stanovení mezních hodnot a zkušebních metod Popis náhodných procesů jako poklesů napětí a přepětí Řada norem IEC / EN o elektromagnetické kompatibilitě EN Úroveň kompatibility Úroveň kompatibility vyšších harmonických u napětí EN Mezní hodnoty, úroveň emisí Mezní hodnoty vyšších harmonických u proudů 3-3 Mezní hodnoty kolísání napětí / flikru EN Zkušební a měřicí metody Blatt 3

4 Parametry napětí podle EN Ueff + 10 % 100 % < U L- L < 6 kv 3~ nesymetrie - 10 % < 90...> 1 % < ±10 % 10 ms...1 min < 5 % < 3 min. >3min Plt = 1 až několik sec. 1µs až několik ms - Frekvence - vyšší harmonické - meziharmonické - signálová napětí 1 % Pokles napětí Pomalá změna napětí Rychlá změna napětí Krátkodobý výpadek Dlouhodobý výpadek Flikr Dlouhodobé přepětí. U L-N Krátkodobé přepětí U L-N Blatt 4

5 Přehled kritérií kvality podle EN Parametr Požadavky Interval měření Doba trvání pozorování Frekvence sítě 50 Hz ±0,5 Hz po dobu 95% jednoho týdne; 50 Hz +4% / -6% trvale Změny napětí Un ±10 % po dobu 95% jednoho týdne; Flikr Nesymetrie Vyšší harmonické U H2... U H40 Un +10/-15 % trvale Vjem dlouhodobého blikání Plt < 1 po dobu 95% jednoho týdne Poměr U(protiběžná soustava) / U(souběžná soustava) < 2 % po dobu 95% jednoho týdne < Mezní hodnota dle tabulky normy a THD < 8% po dobu 95% jednoho týdne; 10-sekundová střední hodnota 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 2 hodiny (dle EN ) 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 10-min. střední hodnota každé harmonické (dle EN ) 1 týden ano Meziharmonické projednává se 1 týden - Signálová napětí Poklesy napětí Krátkodobé výpadky napětí Dlouhodobé výpadky napětí Dlouhodobá přepětí (L-N) < Charakteristika dle normy =f(f) po dobu 99% jednoho dne Počet < / rok; z toho >50% trvajících <1s Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s Počet < / rok trvajících >3 min Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s 3--sekundová střední hodnota 1 den - 10ms-efektivní hodnota 40%Un U 10ms 90%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms 1%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms >110%Un 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano Krátkodobá přep. (L-N) < 6 kv / µs... ms - Sledování pomocí Parametry s definovanými mezními hodnotami pro normální provozní podmínky Parametry s orientačními hodnotami Blatt 5

6 Síťový analyzátor L3 L2 L1 N PE Paměť událostí Přepětí / podpětí Nesymetrie napětí Poklesy napětí (Dips) Zvýšení napětí (Swells) Zvýšená / snížená frekvence Harmonické, THD, flikr Analyzátor kvality sítě Meze dle EN NRS (jižní Afrika) Klasifikace Dips u všech typů jen u typů S volitelně Intervalový záznamník Napětí V Frekvence Hz Proudy A Výkon W, VA, var Energie Wh, VArh Harmonické,THD V, A, % Flikr P st, P lt Blatt 6

7 Systémové jednotky MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj a měnič rozhraní MAVOLOG BP Bateriová jednotka 3-fázový síťový analyzátor METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG Zdroj pro max. 5 ks Vstup: 230 V AC Výstup: 24 V DC Obousměrný konvertor RS232 na RS485 Pro nepřerušovaný provoz Doba zálohování 1-10 hodin Integrovaný regulátor nabíjení 6 různých typů s možností vybavení: - jednořádkovým LCD displejem - proudovými měřicími vstupy - měřením flikru a analýzou vyšších harmonických METRAwin 10 - nastavení přístroje - čtení dat - analýza měř. dat PC.doc-Access - databáze - grafická prezentace - protokolování Blatt 7

8 Dodávané varianty L +FFT/FSA N +FFT/FSA S +FFT/FSA A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v!!! U1N 231,6V P kW L N S 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Může Může být být provozován provozován jako jako Jako Jako MAVOLOG L 10L rozšířený rozšířený o: o: Jako Jako MAVOLOG N 10N rozšířený rozšířený o o : : intervalový intervalový záznamník, záznamník, alfanumerický alfanumerický LCD LCD displej displej Tři Tři proudové proudové měřicí měřicí vstupy vstupy záznamník záznamník událostí, událostí, pro pro kontrolu kontrolu údajů údajů na na místě místě ke ke sledování sledování analyzátor analyzátor kvality kvality sítě sítě pro pro volitelných volitelných měřených měřených nebo nebo proudů proudů I L I & L I N I, N, UU L-N & L-N UU N-PE nebo N-PE nebo U analyzovaných U L-L analyzovaných veličin veličin L-L výkonů výkonů PP L, L, PP, Frekvence Frekvence f f nastavení nastavení parametrů parametrů přístroje, S Σ S Σ, Σ Σ, Q Σ, Σ přístroje, energie energie WP WP,, WQ Σ WQ Σ, Σ Σ, WS WS Σ Σ Analýza Analýza vyšších vyšších harmonických harmonických U U H , H ,(I (I H ) H )& THD THD (podle (podle EN EN ) ) Měření Měření flikru flikru PP st, st, PP l t (podle l t (podle EN EN ) ) Všechny typy se dodávají i bez analýzy vyšších harmonických (FFT) a měření flikru (FSA) Blatt 8

9 Popis analyzátoru Multi-drop rozhraní RS 485 pro nastavení parametrů a čtení dat (off-line & on-line) Reléový výstup k signalizaci událostí, ke kterým došlo 1-řádkový LCD displej N a S), pomocí něhož se na místě kontrolují měřené/analyzované hodnoty 10 veličin nastavení přístroje Tlačítko k přepínání displeje krátký stisk > další měřená hodnota dlouhý stisk > seznam parametrů analyzátoru! P kW 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N A B RS485 Relay U H 24V max.50v S max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Napájení 24V DC Velmi kompaktní konstrukce (š x v x h 100 x 75 x 105 mm) pro montáž na stěnu / lištu DIN a provoz ve vnitřních prostorech Napěťové měřicí vstupy s programovatelným převodním koeficientem pro 2- / 3- / 4-vodičové soustavy a soustavy 4 vodiče + PE S: Proudové vstupy s programovatelným převodním koeficientem k zjišťování I fáze and I nulák Blatt 9

10 Blokové schéma 2 měřicí rozsahy: V AC V AC; max.600 V kat. III; Hz; Z i = 2.4 MΩ PE U N U L1 U L2 U L3 I L3 Sériové rozhraní LCD displej RS 485 Relé U H 24V 9,6-115,2 kbd; max. 32 účastníků Zobrazení: měřená veličina & 4-místná hodnota & jednotka Řadičdispleje Vzorkovací frekv. I 12 Bit Tlačítko 6,4 50 Hz L1 A/D Paměť 640 kbyte pro záznam 320k hodnot/událostí Flash I L2 paměť Režim KRUH nebo STOP 2 měřicí rozsahy : ,2 A AC A AC; max. 12 A trvale, max. 50 Z i = 40 mω typ. Přesnost měření Napětí: třída 0,2 Proud: třída 0,2 Výkon: třída I>5% z MR. & DSP Hodiny reálného času DC DC 12h rezerva chodu hodin RRRR.MM.DD hh:mm:ss 10 ms událostí max. 50 V / 0.5 A Vdc; <2W Blatt 10

11 Zpracování signálů a dat 6.4 khz U 1N U 2N U 3N U N-PE Napětí - 4 kan. vzorkování Y nebo soustava I 1 I 2 I 3 I N Proudy - 4 kan. vzorkování 2 nebo 3 trafa. jen u provedení N a S jen u provedení S Provedení s FFT&Flikrem 10 ms nastavitelné parametry 10 ms Půlperiodové-efektivní hodn. f U I P U poměr I poměr 160ms/3s FFT analýza harmonických U H THD U I H THD I 1 s 1/10s 1/10/15min 1h / 24h 1 s 1s-střední hodnoty f U I P Q S 10 min Měření flikru Pst / Plt 10ms..3s Sledování Swells/ Dips-& klasifikace 2s - okno Relé max.10 měř vel. 1s/10s 1/10/15min / 1h / 24h max.10 měř. vel. Měř. data s proměnným intervalem měření stř. min max okamž. max. 40 měřených veličin 10 min Sledování kritérií dle EN Mezní - hodnoty Řízení alarmů RS485 online DISPLEJ Paměť intervalů Paměť max.h.+stat. Paměť událostí Paměť signálů Blatt 11

12 Flexibilní konfigurace paměti Kapacita záznamů Například 55 dnů pro 20 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a >600 událostí vždy s průběhem napětí postižené fáze Například 27 dnů pro 40 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a > událostí Více než 500 událostí vždy spolu s 10ms efektivními hodnotami tří napětí v časovém okně 2 s událostí s datem, časem, druhem události, fází a měřenou hodnotou Například 83 dnů pro 40 měřených veličin v 15-minutovém intervalu při zvolené konfiguraci paměti 50% paměť intervalů 50% paměť událostí+sig. nebo 50% paměť intervalů 50% paměť událostí nebo 100% paměť událostí+signálů nebo 100% paměť událostí nebo 100% paměť intervalů Paměť statistických údajů Paměť maximálních hodnot Energeticky nezávislá flash paměť 640 kb (= hodnot) Režim KRUH nebo STOP individuálně pro každý typ paměti Blatt 12

13 L / N / S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (1) M ěřené veličiny Označení Jedn. Stř. Min Max Okam. Efektivní hodnota fázového napětí U1N, U2N, U3N, UΣ V Efektivní hodnota sdruženého napětí U12, U23, U31 V Efektivní hodnota napětí nula-zem UNPE V Koeficient nesymetrie napětí USYM % Frekvence (U L1 ) f Hz M ěřené veličiny modulu FFT/FSA 1. až 40. harmonická napětí každé fáze U1H01... U1H40, V U2H01... U2H40, U3H01... U3H40 Koeficient celkového harmonického U1THD,U2THD, % zkreslení THD pro každé napětí U L U3THD Krátkodobý vjem blikání Pst pro každou fázi U1Pst, U2Pst, U3Pst Dlouhodobý vjem blikání Plt pro každou fázi U1Plt, U2Plt, U3Plt Stř. Střední hodnota intervalu Min. Nejnižší 1s-střední hodnota během intervalu Max. Nejvyšší 1s-střední hodnota během intervalu Okam. Aktuální 1s- stř. hodnota na konci intervalu Možné intervaly ukládání 1 / 10 sekund 1 / 5 / 10 / 15 minut 1 / 24 hodin + k dispozici N k dispozici, ale nemá smysl Blatt 13

14 S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (2) Měřená veličina Označení Jedn. Stř. Min. Max. Okam. Efektivní hodnota fázových proudů I1, I2, I3, IΣ A Efektivní hodnota proudu nulového vodiče IN A Činný výkon každé fáze a celkový P1, P2, P3, PΣ W Jalový výkon celkový QΣ VAr Zdánlivý výkon celkový SΣ VA Činná energie celková WPΣ Wh N N N + Jalová energie celková WQΣ VArh N N N + Zdánlivá energie celková WSΣ VAh N N N + Účiník celkový PFΣ Volitelné měřené veličiny 1. až 40. harmonická proudu každé fáze I1H01... I1H40, I2H01... I2H40, I3H01... I3H40 Koeficient celkového harmonického I1THD, I2THD, zkreslení THD pro každý proud I L I3THD V % Blatt 14

15 Pamět událostí Kritéria pro spuštění záznamu události : podle EN Práh spuštění záznamu události : = nastavitelný = pevný, podle EN Registrované údaje: Datum, čas, typ události, fáze, hodnota (-y) události (-í) Při poklesu napětí s dobou trvání 3 s (Dips): Datum, čas, Dip-Kategorie, fáze, hloubka poklesu [% U jmen ], doba trvání poklesu [x.xx s], {U/I signály} Při poklesu napětí s dobou trvání > 3 s : Datum, čas, výpadek napětí, fáze, doba trvání poklesu [tt-hh:mm:ss.xx], {U/I signály} Při zvýšení napětí (Swells): Datum, čas, Swell, fáze, doba trvání [mm:ss.xx], {U/I signály} Při poklesu/ překročení meze 10 minutové střední hodnoty U L : Datum, čas, 10-min.-podpětí., fáze, 10-min.-střední hodnota [% U jmen ] Datum, čas, 10-Min.-přepětí., fáze, 10-min.- střední hodnota [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty U N-PE : Datum, čas, N-PE-přepětí., 10-min.- střední hodnota U N-PE [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty nesymetrie napětí : Datum, čas, nesymetrie napětí, 10-min.- střední hodnota U asym [%] Při překročení mezní hodnoty flikru P st : Datum, čas, Flikr, fáze, úroveň flikru (x.xx) Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty THD nebo napěťových harmonických U H02... U H40 : Datum, čas, UxTHD nebo UxHyy, fáze, 10-min.- střední hodnota THD/U Hyy [% U jmen ] (x = fáze, yy = číslo harmonické) [ ] = jednotka ; { } = volitelně je možné uložit 2 s průběhu měřené hodnoty do paměti signálů Blatt 15

16 Kategorie poklesů napětí (NRS 048) Měřené U Práh Dip Amplituda Dip (% U jmen.) Jmenovité napětí Amplituda poklesu napětí (pokles pod jmenovitou hodnotu) 100% 60% 20% 10% 0 Doba trvání Dip (ms) T Z X S Y Doba trvání Dip (ms) Blatt 16

17 Paměť signálů Spuštění záznamu: zvýšení napětí, pokles napětí, výpadek napětí Registrované údaje : po 200 desetimilisekundových efektivních hodnot (50 před a 150 po události) napětí nebo napětí & proudu postižené fáze, nebo všech fází Zobrazení v SW METRAwin 10 graficky numericky 0,5 s před spuštěním 2 s doba záznamu = 200 x 10ms-efektivní hodnota 10 ms rozlišení Okamžik spuštění Blatt 17

18 Paměť statistických údajů Inkrementální čítače pro statistické vyhodnocování událostí: Jak často Jak dlouho Kolik dnů s dobou trvání překročení > 5% Parametr / událost Mezní hodnota Čítače Události Trvání >5% dní Doba sledování od vynulování Výpadek pomocného napájení Podpětí U trms(10min)< nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí U trms (10min)> nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí N-PE U trms (10min)> nastavená mezní hodn Nesymetrie fází U (10min) > nastavená mezní hodn Snížená frekvence f(10sec) < nastavená mezní hodn Zvýšená frekvence f(10sec) > nastavená mezní hodn Flikr větší než mezní hodnota P lt > na fázi 1 na fázi THD větší než mezní hodnota THD-U(10min) > 8% 1 na fázi - - Harmonická 2-40 větší než U Hn(10min) > EN50160 Grenzwert 39 na fázi - - mezní hodnota Výpadek napětí U trms (10ms) < nastavená mezní 1 na fázi 1 na fázi - hodnota pro t>3s Poklesy napětí celkově U trms (10ms)< nastavená mezní 1 na fázi - - hodnota pro t<3s Poklesy napětí klasifikované gemäß NRS na fázi - - Zvýšení napětí U trms (10ms) > nastavená mezní hodn. 1 na fázi - - Blatt 18

19 Paměť maximálních hodnot Hodnoty za předchozí den (uložené ve 24:00 hodin) (95% hodnoty = měřené veličiny, které nebyly překročeny po dobu 95% denní doby) 95%-Maximum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Minimum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Maximum napětí N-PE [% Ujmen] 95%-Maximum nesymetrie fází [%] 95%-Maximum dlouhodobého vjemu blikání Plt [-] 95%-Maximum THD [% Ujmen] 95%-Maximum harmonických UH2.. UH40 [% Ujmen] Počet poklesů napětí Počet zvýšení napětí Počet výpadků napětí Maxima proudů a výkonů *) (= nejvyšší 1 s naměřená hodnota od posledního nulování) Maximum proudu IL1(1s) [Atrms] Maximum proudu IL2(1s) [Atrms] Maximum proudu IL3(1s) [Atrms] Maximum činného výkonu PΣ (1s) [W] Maximum jalového výkonu QΣ (1s) [VAr] Maximum zdánlivého výkonu SΣ (1s) [VA] Elektroměry *) (= kumulovaná spotřeba od posledního nulování) Činná energie WP [Wh] Jalová energie WQ [VArh] *) jen u přístrojů S Blatt 19

20 Signalizace události Druh signálu: reléový kontakt (max. 50V, 0,5A) programovatelný (při alarmu sepne/při alarmu rozepne) Spuštění alarmu:každá událost (souhrnný alarm) Nulování alarmu:- manuálně řídicím příkazem nebo - automaticky po x sekundách (x = s) Použití: aktivní hlášení události na fax nebo na mobilní telefon. Některé modemy (jako např. MAVOLOG DFÜ) mají funkci hlášení. Je-li příslušný vstup aktivován alarmem přístroje MAVOLOG, pak modem samočinně navolí předdefinované telefonní číslo a odešle libovolnou krátkou textovou zprávu (SMS), např. Pokles napětí v rozvodu XYZ. Blatt 20

21 Softwarové komponenty L3 L2 L1 N PE Datenlogger a Výpočet dat Statistika EN Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG Přenos a vizualizace dat PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Stochastika Dokumentce Microsoft Winword.lnk Blatt 21

22 Softwarové funkce Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Funkce: Parametrizace analyzátoru MAVOLOG Inicializace ukládání do paměti Čtení a tisk celkové statistiky a denní statistiky Čtení a grafická vizualizace údajů z paměti intervalů Čtení a zobrazení údajů z paměti událostí ve formě seznamu (nesetříděno) Grafické zobrazení křivek událostí Čtení a zobrazení úrovně vyšších harmonických (v aktuálním stavu) On-line zobrazení vybraných parametrů Microsoft Winword.lnk Funkce: Správa kmenových dat zákazníků a zařízení Načítání databázových souborů z METRAwin 10 Třídění pro všechna kmenová data a řadyměření Třídění údajů z paměti intervalů podle velikosti, rozložení četnosti Zjišťování minimálních, maximálních a 95 % hodnot Vyhodnocování dat podle pevných mezí časově (u statistiky) a podle hodnoty (u intervalového záznamníku) Vytvoření protokolu s hodnocením dobrý/ špatný pod Winword Grafická úprava pod MS-Excel Blatt 22

23 METRAwin 10 pro Nastavení přístroje a prezentace měřených dat Menu pro nastavení vstupních parametrů, paměťového režimu, měřených veličin a intervalu záznamů On-line dotazování a záznam měřených hodn. Grafické zobrazení harmonických Digitální nebo analogový multimetr Zobrazování až 4 kanálů Blatt 23

24 METRAwin 10 pro Zobrazení obsahu pamětí Údaje z paměti intervalů nebo on-line záznam Paměť událostí a signálů Seznam událostí Y-t záznam zapisovače, max. 4 kanály Při Dip/Swell/výpadku: Y-t graf napětí/ proudu Paměť maximálních hodnot Paměť statistických údajů Celková spotřeba energie a max. hodnoty proudu a výkonu od posledního vynulování Seznam celkového počtu nebo doby trvání událostí, ke kterým došlo od vynulování Blatt 24

25 PC.doc-ACCESS pro Software pro ukládání a analýzu dat Management dat Zobrazení údajů uložených v paměti intervalů Grafická prezentace Zadání dat zákazníka a zařízení, k nimž se měření vztahují Rozložení četnosti údajů uložených v paměti intervalů Stochastické vyhodnocení Export dat pro tisk protokolu pod MS Word Dokumentace Statististická analýza údajů uložených v paměti intervalů ve formě sloupcového diagramu Statistika Blatt 25

26 Příklad zapojení + SYS SH A B SYS + A B A B V DC CLK RS485 CLK 24V DC RS485 Relay U H 24V max.50v RS485 Relay U H 24V max.50v!! Fault ON Short!! RS232 P kW MAVOLOG BP MAVOLOG PS/C S L Charge Temp. OFF RS V/50Hz 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N Active Disch. RxD TxD PC / modem / opakovač RS232 3~ 400/230V N L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ 20 kv Blatt 26

27 Možnosti komunikace 2 / RS485 (max. 1km) METRAwin 10 (& PC-doc ACCESS) RS232 5 / (max. 10m) RS485 RS232 Master PC METRAwin 10 Ethernet LAN RS232 5 / RS232 5 / (max. 10m) (max. 10m) Modem A M log PS/C 2/4 / světlovodič M log #1 (2-vodič: max. 5km) (4-vodič: max. 20km) (max. 5km) M log #32 max. Modem A RS485 RS232 M log #1 RS485 M log #1 M log #1 RS485 M log PS/C M log PS/C RS232 Slave PC COM Server RS232 5 / (max. 10m) Modem B Modem C ISDN / analog RS485 Modem B M log PS/C M log #1 ( ( ) ) GSM RS485 Mail / RS232 RS232 RS485 METRAwin 10 Data Modem C Modem A: např. WESTERMO TD32 M log PS/C M log #1 Modem D M log PS/C M log #1 Modem B: např. WESTERMO MD62 / MD63 M log #1 RS232 M log PS/C Modem C analogový: např. Mavolog DFÜ ISDN: např. INSYS ISDN-TA Modem D: např. INSYS GSM 2.0 Blatt 27

28 Mobil-Set Přenosná verze Sada Mobil-Set se skládá z: S+FFT/FSA síťový analyzátor MAVOLOG PS/C zdroj & konvertor (RS485 RS232) MAVOLOG BP bateriová jednotka vestavěné v Přenosném kufříku 45 cm x 16 cm x 33 cm včetně Připojovacích vodičů - pro napájení ze sítě, - napěťových vodičů včetně krokosvorek, - RS232-rozhraní Software pro nastavení parametrů a analýzu dat METRAwin 10 pro MAVOLOG Objednací číslo: M830W Zvláštní příslušenství Z3514 Klešťový transformátor 2000A~/1A~ 30 Hz...1,5 khz; 1%; max. Ø vodiče 150x64 mm Z3512 Klešťový transformátor 1000A~/1A~ 30 Hz... 5 khz; 1%; max. Ø vodiče 52 mm WZ12D Klešťový transformátor 150A~/0,15A~ 45 Hz Hz; 2,5%; max. Ø vodiče 15 mm Blatt 28

29 Přehled dodávaných variant Název Popis Objednací číslo L 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830S +FFT/FSA a měřením flikru, vč. návodu k použití N 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830P +FFT/FSA a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, s analýzou vyšších M830R +FFT/FSA harmonických a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, bez analýzy vyšších M830V harmonických a měření flikru, s LCD displejem, vč. návodu k použití Přenosný 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě skládající se z přístrojů M830W Mobil-Set S+FFT/FSA, MAVOLOG PS/C, MAVOLOG BP namontovaných v robustním přenosném kufříku; včetně síťové šňůry, kabelu RS232, vodičů pro měření napětí s krokosvorkami, software METRAwin 10 a návodu k použití MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj 230Vac/24 Vdc a měnič rozhraní RS232/485 pro Z863D MAVOLOG BP Bateriová jednotka (nabíjecí) pro napájení a PS/C při výpadku sítě Z863E CS232/485 Konvertor RS232/485 napájený bateriemi Z863F MAVOLOG DFÜ Analogový modem pro komunikaci s analyzátorem prostřednictvím telefonní sítě Z864C METRAwin 10 Windows software (GB/D) pro nastavení přístroje, dotazování a analýzu dat Z852D pro PC.doc-ACCESS Databázový software (GB/D) založený na MICROSOFT WORD, EXCEL a Z852F pro ACCESS pro management dat, analýzu a dokumentaci systémů MAVOLOG Blatt 29

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3 Parametry kvality elektrické energie Datum aktualizace přílohy 3: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

[ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB. [ Návod k obsluze ]

[ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB. [ Návod k obsluze ] [ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB [ Návod k obsluze ] INSTALACE Přístroj je určen k montáži do panelu o normalizované velikosti výřezu je 92 x 92 mm. Před připojením přístroje k síti se

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS On-line datový list MEAC A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. MEAC Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Technické údaje Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Model PQ-Box 100 Detekce chyb Vyhodnocování kvality napětí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) Funkce pro záznam chyb Načítání

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída Technické údaje Rozhraní pro měření kvality napětí v nízko- a středněnapěťových chytrých sítích (SMRT GRIDS) Varianty provedení: k montáži na stěnu nebo na lištu DIN Model PQI-D smart 1. Použití Efektivně

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr 63 měřených veličin 8 elektroměrů po 5 středních hodnotách P, Q, S Použití Wattmetr A 210 je vhodný pro montáž do rozváděčů a měří všechny důležité veličiny v trojfázové a jednofázové střídavé síti. Měřené

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - technické specifikace DNS na laboratorní přístroje -15-2013 Kód Položka CPV kódy Název cpv Minimální požadované specifikace Počet ks Výrobce a typ Specifikace zboží

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič zdánlivého odporu smyčky nakrátko MZC-304 Obj. číslo: 106001351 Výrobce: SONEL S. A. Popis Bezpečností kategorie: CAT IV / 300 V. Stupeň krytí: IP

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

A2000 Multifunkční wattmetr

A2000 Multifunkční wattmetr Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, činné a jalové energie, činitele zkreslení a vyšších harmonických Přesné měřené hodnoty s mezními chybami U a I > 0,25% Podle provedení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Třífázový elektroměr pro nepřímé měření s impulsním výstupem S0

Třífázový elektroměr pro nepřímé měření s impulsním výstupem S0 Technický list www.sbc-support.com Třífázový elektroměr pro nepřímé měření s impulsním výstupem S0 Rozhraní S0 je hardwarové rozhraní pro přenos měřené hodnoty prostřednictvím impulsů. Základní vlastnosti

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-5000 Obj. číslo: 106001378 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

COMBI420. Multifunkční revizní přístroj pro testování instalací a měření výkonu. 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400

COMBI420. Multifunkční revizní přístroj pro testování instalací a měření výkonu. 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400 COMBI420 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400 Nápověda k dispozici u každého měření Každý model umožňuje aktivaci měření sondou s test tlačítkem (PR400 volitelné příslušenství) Přehledné

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.12 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

PLA 33. Multifunkční analyzátor elektrické sítě. Uživatelský a servisní manuál

PLA 33. Multifunkční analyzátor elektrické sítě. Uživatelský a servisní manuál PLA 33 Multifunkční analyzátor elektrické sítě Uživatelský a servisní manuál verze 1.3 Česká republika Česká republika 1 Obsah 1. Čelní panel a štítek přístroje... 3 2. Popis přístroje... 4 3. Zapojení

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Vysoce přesný ultrazvukový digitální tloušťkoměr Elcometer 307 je kalibrován při výrobě a jeho použití je tak velmi snadné. Je vhodný pro rychlé a přesné

Více

COUNTIS E00 COUNTIS E10 COUNTIS E20 COUNTIS E30 COUNTIS E40 COUNTIS E50

COUNTIS E00 COUNTIS E10 COUNTIS E20 COUNTIS E30 COUNTIS E40 COUNTIS E50 COUTIS E M A D E T O M E A S U R E Kompletní řada elektroměrů Certifikát MID E 50470 Certifikát MID E 50470 (B+D modul) dostupný pro některé verze přístrojů COUTIS E Tento certifikát s celoevropskou platností

Více

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení!

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... C.A 8332 C.A 8334 Tøífázový analyzátor kvality energie Okamžité mìøení již na první pohled Strukturované

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 CZ Technický list Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Přehled technických údajů PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Počet vstupů DC / počet sledovačů MPP 1 / 1

Více

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS Velká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám.

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

Modulové přístroje Elektroměry

Modulové přístroje Elektroměry Modulové přístroje Elektroměry V nabídce též elektroměry s cetifikací MI Elektroměr, -fázový E50 - Jmenovité napětí: 0V +/- 5% - Frekvence: 50/0 Hz +/- Hz - Pracovní rozsah 0,04... (E050/05) - Pracovní

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Loggery pro záznam teploty

Loggery pro záznam teploty Loggery pro záznam teploty Použití přeprava a skladování potravin (registrační teploměry splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin) potravinářský a pivovarnický

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000

Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000 Analyzátor kvality sítě TOPAS 2000 Efektivní nástroj pro kompletní vyhodnocení parametrů kvality v sítích NN, VN a VVN. Odpovídá požadavkům na třídu A dle normy ČSN EN 61000-4-30 Synchronizace času (GPS,

Více

PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI...

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více