Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Author: GOSSEN-METRAWATT / VMS / HG MAVOLOG 10. Blatt 1. Version 13.09.2001"

Transkript

1 Sledování kvality sítí pomocí síťového analyzátoru Blatt 1

2 Proč měříme kvalitu sítí? Die Welt listopad 99 Kvalitní proud by mohl stát více... Domácnosti a podniky v Německu si budou v budoucnu moci vybrat mezi spolehlivým a méně spolehlivým napájením elektrickou energií. Obchodní šéf pro elektrickou energii firmy VEW Energie AG Jürgen Dennersmann řekl na zasedání Spolku pro elektrotechniku (VDE) v Mnichově, že by běžní spotřebitelé mohli v budoucnu uspořit peníze, kdyby se zřekli v současné době vysoké spolehlivosti napájení elektrickou energií. Proud, který je dodáván bez většího kolísání napětí a jen s minimálním rizikem výpadků by mohl být v porovnání dražší.... VDI / VDE twv (Sdělení Vědeckotechnických spolků Cáchy) Vydání únor/březen 2000 Kvalita nabídky proudu na liberalizovaném trhu...budou existovat různé kvality proudu za různé ceny...kvalitu napětí určuje sdružení. Spolehlivost napájení elektrickou energií povede k diferencované ceně a kvalitě. EVO-Bayreuth / vyhlášení konkursního řízení z :...z těchto důvodů by se mělo usilovat o co nejplošnější registraci kvality napájení. dtto Lechwerke Augsburg Blatt 2

3 Základy sledování kvality sítí Všeobecně Povědomí o kvalitě sítí vzrostlo na celém světě Privatizace rozvodných energetických závodů Stále vyšší počet nelineárních spotřebičů vede ke změnám napětí Zpětné působení vede k energetickým ztrátám a poruchám na straně spotřebitelů Nové směrnice v rámci Evropské unie Od roku 1995 zákon o ručení za výrobek Od roku 1996 směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Od roku 1998 zákon o hospodaření s energiemi Norma EN "o kvalitě sítí" Parametry napětí ve veřejných elektrických napájecích sítích Stanovení mezních hodnot a zkušebních metod Popis náhodných procesů jako poklesů napětí a přepětí Řada norem IEC / EN o elektromagnetické kompatibilitě EN Úroveň kompatibility Úroveň kompatibility vyšších harmonických u napětí EN Mezní hodnoty, úroveň emisí Mezní hodnoty vyšších harmonických u proudů 3-3 Mezní hodnoty kolísání napětí / flikru EN Zkušební a měřicí metody Blatt 3

4 Parametry napětí podle EN Ueff + 10 % 100 % < U L- L < 6 kv 3~ nesymetrie - 10 % < 90...> 1 % < ±10 % 10 ms...1 min < 5 % < 3 min. >3min Plt = 1 až několik sec. 1µs až několik ms - Frekvence - vyšší harmonické - meziharmonické - signálová napětí 1 % Pokles napětí Pomalá změna napětí Rychlá změna napětí Krátkodobý výpadek Dlouhodobý výpadek Flikr Dlouhodobé přepětí. U L-N Krátkodobé přepětí U L-N Blatt 4

5 Přehled kritérií kvality podle EN Parametr Požadavky Interval měření Doba trvání pozorování Frekvence sítě 50 Hz ±0,5 Hz po dobu 95% jednoho týdne; 50 Hz +4% / -6% trvale Změny napětí Un ±10 % po dobu 95% jednoho týdne; Flikr Nesymetrie Vyšší harmonické U H2... U H40 Un +10/-15 % trvale Vjem dlouhodobého blikání Plt < 1 po dobu 95% jednoho týdne Poměr U(protiběžná soustava) / U(souběžná soustava) < 2 % po dobu 95% jednoho týdne < Mezní hodnota dle tabulky normy a THD < 8% po dobu 95% jednoho týdne; 10-sekundová střední hodnota 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 2 hodiny (dle EN ) 1 týden ano 10-minutová střední hodnota 1 týden ano 10-min. střední hodnota každé harmonické (dle EN ) 1 týden ano Meziharmonické projednává se 1 týden - Signálová napětí Poklesy napětí Krátkodobé výpadky napětí Dlouhodobé výpadky napětí Dlouhodobá přepětí (L-N) < Charakteristika dle normy =f(f) po dobu 99% jednoho dne Počet < / rok; z toho >50% trvajících <1s Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s Počet < / rok trvajících >3 min Počet < / rok; z toho >70% trvajících <1s 3--sekundová střední hodnota 1 den - 10ms-efektivní hodnota 40%Un U 10ms 90%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms 1%Un 10ms-efektivní hodnota U 10ms >110%Un 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano 1 rok ano Krátkodobá přep. (L-N) < 6 kv / µs... ms - Sledování pomocí Parametry s definovanými mezními hodnotami pro normální provozní podmínky Parametry s orientačními hodnotami Blatt 5

6 Síťový analyzátor L3 L2 L1 N PE Paměť událostí Přepětí / podpětí Nesymetrie napětí Poklesy napětí (Dips) Zvýšení napětí (Swells) Zvýšená / snížená frekvence Harmonické, THD, flikr Analyzátor kvality sítě Meze dle EN NRS (jižní Afrika) Klasifikace Dips u všech typů jen u typů S volitelně Intervalový záznamník Napětí V Frekvence Hz Proudy A Výkon W, VA, var Energie Wh, VArh Harmonické,THD V, A, % Flikr P st, P lt Blatt 6

7 Systémové jednotky MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj a měnič rozhraní MAVOLOG BP Bateriová jednotka 3-fázový síťový analyzátor METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG METRAwin 10 & PC.doc-Access pro MAVOLOG Zdroj pro max. 5 ks Vstup: 230 V AC Výstup: 24 V DC Obousměrný konvertor RS232 na RS485 Pro nepřerušovaný provoz Doba zálohování 1-10 hodin Integrovaný regulátor nabíjení 6 různých typů s možností vybavení: - jednořádkovým LCD displejem - proudovými měřicími vstupy - měřením flikru a analýzou vyšších harmonických METRAwin 10 - nastavení přístroje - čtení dat - analýza měř. dat PC.doc-Access - databáze - grafická prezentace - protokolování Blatt 7

8 Dodávané varianty L +FFT/FSA N +FFT/FSA S +FFT/FSA A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v A B RS485 Relay U H 24V max.50v!!! U1N 231,6V P kW L N S 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Může Může být být provozován provozován jako jako Jako Jako MAVOLOG L 10L rozšířený rozšířený o: o: Jako Jako MAVOLOG N 10N rozšířený rozšířený o o : : intervalový intervalový záznamník, záznamník, alfanumerický alfanumerický LCD LCD displej displej Tři Tři proudové proudové měřicí měřicí vstupy vstupy záznamník záznamník událostí, událostí, pro pro kontrolu kontrolu údajů údajů na na místě místě ke ke sledování sledování analyzátor analyzátor kvality kvality sítě sítě pro pro volitelných volitelných měřených měřených nebo nebo proudů proudů I L I & L I N I, N, UU L-N & L-N UU N-PE nebo N-PE nebo U analyzovaných U L-L analyzovaných veličin veličin L-L výkonů výkonů PP L, L, PP, Frekvence Frekvence f f nastavení nastavení parametrů parametrů přístroje, S Σ S Σ, Σ Σ, Q Σ, Σ přístroje, energie energie WP WP,, WQ Σ WQ Σ, Σ Σ, WS WS Σ Σ Analýza Analýza vyšších vyšších harmonických harmonických U U H , H ,(I (I H ) H )& THD THD (podle (podle EN EN ) ) Měření Měření flikru flikru PP st, st, PP l t (podle l t (podle EN EN ) ) Všechny typy se dodávají i bez analýzy vyšších harmonických (FFT) a měření flikru (FSA) Blatt 8

9 Popis analyzátoru Multi-drop rozhraní RS 485 pro nastavení parametrů a čtení dat (off-line & on-line) Reléový výstup k signalizaci událostí, ke kterým došlo 1-řádkový LCD displej N a S), pomocí něhož se na místě kontrolují měřené/analyzované hodnoty 10 veličin nastavení přístroje Tlačítko k přepínání displeje krátký stisk > další měřená hodnota dlouhý stisk > seznam parametrů analyzátoru! P kW 230/400 V AC U L1 U L2 U U L3 N A B RS485 Relay U H 24V max.50v S max. 5A AC I L1 I L2 I L3 Napájení 24V DC Velmi kompaktní konstrukce (š x v x h 100 x 75 x 105 mm) pro montáž na stěnu / lištu DIN a provoz ve vnitřních prostorech Napěťové měřicí vstupy s programovatelným převodním koeficientem pro 2- / 3- / 4-vodičové soustavy a soustavy 4 vodiče + PE S: Proudové vstupy s programovatelným převodním koeficientem k zjišťování I fáze and I nulák Blatt 9

10 Blokové schéma 2 měřicí rozsahy: V AC V AC; max.600 V kat. III; Hz; Z i = 2.4 MΩ PE U N U L1 U L2 U L3 I L3 Sériové rozhraní LCD displej RS 485 Relé U H 24V 9,6-115,2 kbd; max. 32 účastníků Zobrazení: měřená veličina & 4-místná hodnota & jednotka Řadičdispleje Vzorkovací frekv. I 12 Bit Tlačítko 6,4 50 Hz L1 A/D Paměť 640 kbyte pro záznam 320k hodnot/událostí Flash I L2 paměť Režim KRUH nebo STOP 2 měřicí rozsahy : ,2 A AC A AC; max. 12 A trvale, max. 50 Z i = 40 mω typ. Přesnost měření Napětí: třída 0,2 Proud: třída 0,2 Výkon: třída I>5% z MR. & DSP Hodiny reálného času DC DC 12h rezerva chodu hodin RRRR.MM.DD hh:mm:ss 10 ms událostí max. 50 V / 0.5 A Vdc; <2W Blatt 10

11 Zpracování signálů a dat 6.4 khz U 1N U 2N U 3N U N-PE Napětí - 4 kan. vzorkování Y nebo soustava I 1 I 2 I 3 I N Proudy - 4 kan. vzorkování 2 nebo 3 trafa. jen u provedení N a S jen u provedení S Provedení s FFT&Flikrem 10 ms nastavitelné parametry 10 ms Půlperiodové-efektivní hodn. f U I P U poměr I poměr 160ms/3s FFT analýza harmonických U H THD U I H THD I 1 s 1/10s 1/10/15min 1h / 24h 1 s 1s-střední hodnoty f U I P Q S 10 min Měření flikru Pst / Plt 10ms..3s Sledování Swells/ Dips-& klasifikace 2s - okno Relé max.10 měř vel. 1s/10s 1/10/15min / 1h / 24h max.10 měř. vel. Měř. data s proměnným intervalem měření stř. min max okamž. max. 40 měřených veličin 10 min Sledování kritérií dle EN Mezní - hodnoty Řízení alarmů RS485 online DISPLEJ Paměť intervalů Paměť max.h.+stat. Paměť událostí Paměť signálů Blatt 11

12 Flexibilní konfigurace paměti Kapacita záznamů Například 55 dnů pro 20 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a >600 událostí vždy s průběhem napětí postižené fáze Například 27 dnů pro 40 měřených veličin v 10-minutovém intervalu a > událostí Více než 500 událostí vždy spolu s 10ms efektivními hodnotami tří napětí v časovém okně 2 s událostí s datem, časem, druhem události, fází a měřenou hodnotou Například 83 dnů pro 40 měřených veličin v 15-minutovém intervalu při zvolené konfiguraci paměti 50% paměť intervalů 50% paměť událostí+sig. nebo 50% paměť intervalů 50% paměť událostí nebo 100% paměť událostí+signálů nebo 100% paměť událostí nebo 100% paměť intervalů Paměť statistických údajů Paměť maximálních hodnot Energeticky nezávislá flash paměť 640 kb (= hodnot) Režim KRUH nebo STOP individuálně pro každý typ paměti Blatt 12

13 L / N / S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (1) M ěřené veličiny Označení Jedn. Stř. Min Max Okam. Efektivní hodnota fázového napětí U1N, U2N, U3N, UΣ V Efektivní hodnota sdruženého napětí U12, U23, U31 V Efektivní hodnota napětí nula-zem UNPE V Koeficient nesymetrie napětí USYM % Frekvence (U L1 ) f Hz M ěřené veličiny modulu FFT/FSA 1. až 40. harmonická napětí každé fáze U1H01... U1H40, V U2H01... U2H40, U3H01... U3H40 Koeficient celkového harmonického U1THD,U2THD, % zkreslení THD pro každé napětí U L U3THD Krátkodobý vjem blikání Pst pro každou fázi U1Pst, U2Pst, U3Pst Dlouhodobý vjem blikání Plt pro každou fázi U1Plt, U2Plt, U3Plt Stř. Střední hodnota intervalu Min. Nejnižší 1s-střední hodnota během intervalu Max. Nejvyšší 1s-střední hodnota během intervalu Okam. Aktuální 1s- stř. hodnota na konci intervalu Možné intervaly ukládání 1 / 10 sekund 1 / 5 / 10 / 15 minut 1 / 24 hodin + k dispozici N k dispozici, ale nemá smysl Blatt 13

14 S Paměť intervalů - měřené a analyzované veličiny (2) Měřená veličina Označení Jedn. Stř. Min. Max. Okam. Efektivní hodnota fázových proudů I1, I2, I3, IΣ A Efektivní hodnota proudu nulového vodiče IN A Činný výkon každé fáze a celkový P1, P2, P3, PΣ W Jalový výkon celkový QΣ VAr Zdánlivý výkon celkový SΣ VA Činná energie celková WPΣ Wh N N N + Jalová energie celková WQΣ VArh N N N + Zdánlivá energie celková WSΣ VAh N N N + Účiník celkový PFΣ Volitelné měřené veličiny 1. až 40. harmonická proudu každé fáze I1H01... I1H40, I2H01... I2H40, I3H01... I3H40 Koeficient celkového harmonického I1THD, I2THD, zkreslení THD pro každý proud I L I3THD V % Blatt 14

15 Pamět událostí Kritéria pro spuštění záznamu události : podle EN Práh spuštění záznamu události : = nastavitelný = pevný, podle EN Registrované údaje: Datum, čas, typ události, fáze, hodnota (-y) události (-í) Při poklesu napětí s dobou trvání 3 s (Dips): Datum, čas, Dip-Kategorie, fáze, hloubka poklesu [% U jmen ], doba trvání poklesu [x.xx s], {U/I signály} Při poklesu napětí s dobou trvání > 3 s : Datum, čas, výpadek napětí, fáze, doba trvání poklesu [tt-hh:mm:ss.xx], {U/I signály} Při zvýšení napětí (Swells): Datum, čas, Swell, fáze, doba trvání [mm:ss.xx], {U/I signály} Při poklesu/ překročení meze 10 minutové střední hodnoty U L : Datum, čas, 10-min.-podpětí., fáze, 10-min.-střední hodnota [% U jmen ] Datum, čas, 10-Min.-přepětí., fáze, 10-min.- střední hodnota [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty U N-PE : Datum, čas, N-PE-přepětí., 10-min.- střední hodnota U N-PE [% U jmen ] Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty nesymetrie napětí : Datum, čas, nesymetrie napětí, 10-min.- střední hodnota U asym [%] Při překročení mezní hodnoty flikru P st : Datum, čas, Flikr, fáze, úroveň flikru (x.xx) Při překročení meze 10 minutové střední hodnoty THD nebo napěťových harmonických U H02... U H40 : Datum, čas, UxTHD nebo UxHyy, fáze, 10-min.- střední hodnota THD/U Hyy [% U jmen ] (x = fáze, yy = číslo harmonické) [ ] = jednotka ; { } = volitelně je možné uložit 2 s průběhu měřené hodnoty do paměti signálů Blatt 15

16 Kategorie poklesů napětí (NRS 048) Měřené U Práh Dip Amplituda Dip (% U jmen.) Jmenovité napětí Amplituda poklesu napětí (pokles pod jmenovitou hodnotu) 100% 60% 20% 10% 0 Doba trvání Dip (ms) T Z X S Y Doba trvání Dip (ms) Blatt 16

17 Paměť signálů Spuštění záznamu: zvýšení napětí, pokles napětí, výpadek napětí Registrované údaje : po 200 desetimilisekundových efektivních hodnot (50 před a 150 po události) napětí nebo napětí & proudu postižené fáze, nebo všech fází Zobrazení v SW METRAwin 10 graficky numericky 0,5 s před spuštěním 2 s doba záznamu = 200 x 10ms-efektivní hodnota 10 ms rozlišení Okamžik spuštění Blatt 17

18 Paměť statistických údajů Inkrementální čítače pro statistické vyhodnocování událostí: Jak často Jak dlouho Kolik dnů s dobou trvání překročení > 5% Parametr / událost Mezní hodnota Čítače Události Trvání >5% dní Doba sledování od vynulování Výpadek pomocného napájení Podpětí U trms(10min)< nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí U trms (10min)> nastavená mezní hodn. - 1 na fázi 1 Přepětí N-PE U trms (10min)> nastavená mezní hodn Nesymetrie fází U (10min) > nastavená mezní hodn Snížená frekvence f(10sec) < nastavená mezní hodn Zvýšená frekvence f(10sec) > nastavená mezní hodn Flikr větší než mezní hodnota P lt > na fázi 1 na fázi THD větší než mezní hodnota THD-U(10min) > 8% 1 na fázi - - Harmonická 2-40 větší než U Hn(10min) > EN50160 Grenzwert 39 na fázi - - mezní hodnota Výpadek napětí U trms (10ms) < nastavená mezní 1 na fázi 1 na fázi - hodnota pro t>3s Poklesy napětí celkově U trms (10ms)< nastavená mezní 1 na fázi - - hodnota pro t<3s Poklesy napětí klasifikované gemäß NRS na fázi - - Zvýšení napětí U trms (10ms) > nastavená mezní hodn. 1 na fázi - - Blatt 18

19 Paměť maximálních hodnot Hodnoty za předchozí den (uložené ve 24:00 hodin) (95% hodnoty = měřené veličiny, které nebyly překročeny po dobu 95% denní doby) 95%-Maximum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Minimum síťového napětí [% Ujmen] 95%-Maximum napětí N-PE [% Ujmen] 95%-Maximum nesymetrie fází [%] 95%-Maximum dlouhodobého vjemu blikání Plt [-] 95%-Maximum THD [% Ujmen] 95%-Maximum harmonických UH2.. UH40 [% Ujmen] Počet poklesů napětí Počet zvýšení napětí Počet výpadků napětí Maxima proudů a výkonů *) (= nejvyšší 1 s naměřená hodnota od posledního nulování) Maximum proudu IL1(1s) [Atrms] Maximum proudu IL2(1s) [Atrms] Maximum proudu IL3(1s) [Atrms] Maximum činného výkonu PΣ (1s) [W] Maximum jalového výkonu QΣ (1s) [VAr] Maximum zdánlivého výkonu SΣ (1s) [VA] Elektroměry *) (= kumulovaná spotřeba od posledního nulování) Činná energie WP [Wh] Jalová energie WQ [VArh] *) jen u přístrojů S Blatt 19

20 Signalizace události Druh signálu: reléový kontakt (max. 50V, 0,5A) programovatelný (při alarmu sepne/při alarmu rozepne) Spuštění alarmu:každá událost (souhrnný alarm) Nulování alarmu:- manuálně řídicím příkazem nebo - automaticky po x sekundách (x = s) Použití: aktivní hlášení události na fax nebo na mobilní telefon. Některé modemy (jako např. MAVOLOG DFÜ) mají funkci hlášení. Je-li příslušný vstup aktivován alarmem přístroje MAVOLOG, pak modem samočinně navolí předdefinované telefonní číslo a odešle libovolnou krátkou textovou zprávu (SMS), např. Pokles napětí v rozvodu XYZ. Blatt 20

21 Softwarové komponenty L3 L2 L1 N PE Datenlogger a Výpočet dat Statistika EN Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG Přenos a vizualizace dat PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Stochastika Dokumentce Microsoft Winword.lnk Blatt 21

22 Softwarové funkce Microsoft Access.lnk METRAwin 10 pro MAVOLOG PC.doc-access pro MAVOLOG Microsoft Excel.lnk Funkce: Parametrizace analyzátoru MAVOLOG Inicializace ukládání do paměti Čtení a tisk celkové statistiky a denní statistiky Čtení a grafická vizualizace údajů z paměti intervalů Čtení a zobrazení údajů z paměti událostí ve formě seznamu (nesetříděno) Grafické zobrazení křivek událostí Čtení a zobrazení úrovně vyšších harmonických (v aktuálním stavu) On-line zobrazení vybraných parametrů Microsoft Winword.lnk Funkce: Správa kmenových dat zákazníků a zařízení Načítání databázových souborů z METRAwin 10 Třídění pro všechna kmenová data a řadyměření Třídění údajů z paměti intervalů podle velikosti, rozložení četnosti Zjišťování minimálních, maximálních a 95 % hodnot Vyhodnocování dat podle pevných mezí časově (u statistiky) a podle hodnoty (u intervalového záznamníku) Vytvoření protokolu s hodnocením dobrý/ špatný pod Winword Grafická úprava pod MS-Excel Blatt 22

23 METRAwin 10 pro Nastavení přístroje a prezentace měřených dat Menu pro nastavení vstupních parametrů, paměťového režimu, měřených veličin a intervalu záznamů On-line dotazování a záznam měřených hodn. Grafické zobrazení harmonických Digitální nebo analogový multimetr Zobrazování až 4 kanálů Blatt 23

24 METRAwin 10 pro Zobrazení obsahu pamětí Údaje z paměti intervalů nebo on-line záznam Paměť událostí a signálů Seznam událostí Y-t záznam zapisovače, max. 4 kanály Při Dip/Swell/výpadku: Y-t graf napětí/ proudu Paměť maximálních hodnot Paměť statistických údajů Celková spotřeba energie a max. hodnoty proudu a výkonu od posledního vynulování Seznam celkového počtu nebo doby trvání událostí, ke kterým došlo od vynulování Blatt 24

25 PC.doc-ACCESS pro Software pro ukládání a analýzu dat Management dat Zobrazení údajů uložených v paměti intervalů Grafická prezentace Zadání dat zákazníka a zařízení, k nimž se měření vztahují Rozložení četnosti údajů uložených v paměti intervalů Stochastické vyhodnocení Export dat pro tisk protokolu pod MS Word Dokumentace Statististická analýza údajů uložených v paměti intervalů ve formě sloupcového diagramu Statistika Blatt 25

26 Příklad zapojení + SYS SH A B SYS + A B A B V DC CLK RS485 CLK 24V DC RS485 Relay U H 24V max.50v RS485 Relay U H 24V max.50v!! Fault ON Short!! RS232 P kW MAVOLOG BP MAVOLOG PS/C S L Charge Temp. OFF RS V/50Hz 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N max. 5A AC I L1 I L2 I L3 230/400 V AC U L1 U L2 U L3 U N Active Disch. RxD TxD PC / modem / opakovač RS232 3~ 400/230V N L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ 20 kv Blatt 26

27 Možnosti komunikace 2 / RS485 (max. 1km) METRAwin 10 (& PC-doc ACCESS) RS232 5 / (max. 10m) RS485 RS232 Master PC METRAwin 10 Ethernet LAN RS232 5 / RS232 5 / (max. 10m) (max. 10m) Modem A M log PS/C 2/4 / světlovodič M log #1 (2-vodič: max. 5km) (4-vodič: max. 20km) (max. 5km) M log #32 max. Modem A RS485 RS232 M log #1 RS485 M log #1 M log #1 RS485 M log PS/C M log PS/C RS232 Slave PC COM Server RS232 5 / (max. 10m) Modem B Modem C ISDN / analog RS485 Modem B M log PS/C M log #1 ( ( ) ) GSM RS485 Mail / RS232 RS232 RS485 METRAwin 10 Data Modem C Modem A: např. WESTERMO TD32 M log PS/C M log #1 Modem D M log PS/C M log #1 Modem B: např. WESTERMO MD62 / MD63 M log #1 RS232 M log PS/C Modem C analogový: např. Mavolog DFÜ ISDN: např. INSYS ISDN-TA Modem D: např. INSYS GSM 2.0 Blatt 27

28 Mobil-Set Přenosná verze Sada Mobil-Set se skládá z: S+FFT/FSA síťový analyzátor MAVOLOG PS/C zdroj & konvertor (RS485 RS232) MAVOLOG BP bateriová jednotka vestavěné v Přenosném kufříku 45 cm x 16 cm x 33 cm včetně Připojovacích vodičů - pro napájení ze sítě, - napěťových vodičů včetně krokosvorek, - RS232-rozhraní Software pro nastavení parametrů a analýzu dat METRAwin 10 pro MAVOLOG Objednací číslo: M830W Zvláštní příslušenství Z3514 Klešťový transformátor 2000A~/1A~ 30 Hz...1,5 khz; 1%; max. Ø vodiče 150x64 mm Z3512 Klešťový transformátor 1000A~/1A~ 30 Hz... 5 khz; 1%; max. Ø vodiče 52 mm WZ12D Klešťový transformátor 150A~/0,15A~ 45 Hz Hz; 2,5%; max. Ø vodiče 15 mm Blatt 28

29 Přehled dodávaných variant Název Popis Objednací číslo L 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830S +FFT/FSA a měřením flikru, vč. návodu k použití N 3-fázový analyzátor síťového napětí s analýzou vyšších harmonických M830P +FFT/FSA a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, s analýzou vyšších M830R +FFT/FSA harmonických a měřením flikru a LCD displejem, vč. návodu k použití S 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě, bez analýzy vyšších M830V harmonických a měření flikru, s LCD displejem, vč. návodu k použití Přenosný 3-fázový analyzátor výkonu a kvality sítě skládající se z přístrojů M830W Mobil-Set S+FFT/FSA, MAVOLOG PS/C, MAVOLOG BP namontovaných v robustním přenosném kufříku; včetně síťové šňůry, kabelu RS232, vodičů pro měření napětí s krokosvorkami, software METRAwin 10 a návodu k použití MAVOLOG PS/C Napájecí zdroj 230Vac/24 Vdc a měnič rozhraní RS232/485 pro Z863D MAVOLOG BP Bateriová jednotka (nabíjecí) pro napájení a PS/C při výpadku sítě Z863E CS232/485 Konvertor RS232/485 napájený bateriemi Z863F MAVOLOG DFÜ Analogový modem pro komunikaci s analyzátorem prostřednictvím telefonní sítě Z864C METRAwin 10 Windows software (GB/D) pro nastavení přístroje, dotazování a analýzu dat Z852D pro PC.doc-ACCESS Databázový software (GB/D) založený na MICROSOFT WORD, EXCEL a Z852F pro ACCESS pro management dat, analýzu a dokumentaci systémů MAVOLOG Blatt 29

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE CARLO GAVAZZI PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE ENIKA.CZ s.r.o. Nádražní 609 509 01 Nová Paka Czech Republic Tel.: +420 493 77 33 11 Fax: +420 493 77 33 22 E-mail: enika@enika.cz http://www.enika.cz

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost.

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost. SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS Připraveni na budoucnost. Připraveni na budoucnost. Sputnik Engineering uvedl do provozu svůj první fotovoltaický centrální měnič již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Pro tisk vstupenek a pokladních stvrzenek se používají moduly vestavných termotiskáren vybavených odřezávačem vytištěných lístků a etiket. Pro bezpečné

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami Používá internetovou technologii VIBROWEB Monitorování online chytře & pružně Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami VIBROWEB Spolehlivé online monitorování klíčových zařízení Architektura přístroje

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

MEDATRON, spol. s r.o.

MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Silnoproudá měřicí technika

Silnoproudá měřicí technika Silnoproudá měřicí technika Camille Bauer Silnoproudá měřicí technika Přístroje pro měření úhlu natočení Procesní měřicí technika Rely on us. Převodníky proudu Převodníky napětí Vysokonapěťové oddělovací

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Návod k obsluze. Ht810Sw. obslužný program dataloggeru

Návod k obsluze. Ht810Sw. obslužný program dataloggeru Návod k obsluze Ht810Sw obslužný program dataloggeru Software Ht810Sw, v. 1.0, 3/2010 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax: +420 461 619 513 e-mail: info@hth8.cz

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení výzkum

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SL7000. statický, multifunkční, čtyřkvadrantní, třífázový elektroměr s komunikací DLMS a protokolem COSEM. Technický popis

SL7000. statický, multifunkční, čtyřkvadrantní, třífázový elektroměr s komunikací DLMS a protokolem COSEM. Technický popis SL7000 statický, multifunkční, čtyřkvadrantní, třífázový elektroměr s komunikací DLMS a protokolem COSEM Technický popis Text navazuje na prospekt v angličtině, který je vytištěn včetně příslušných obrázků

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více