Enjoy spol. s r.o. DermaLab. Návod k obsluze přístroje. Loosova 355/12, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enjoy spol. s r.o. DermaLab. Návod k obsluze přístroje. Loosova 355/12, 638 00 Brno"

Transkript

1 Enjoy spol. s r.o. Loosova 355/12, Brno IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: KB Brno, č.ú /0100 tel.: , web: Návod k obsluze přístroje DermaLab ENJOY BRNO 2008

2 Obsah: 1. Představení přístroje Úvod Uvedení do provozu Zapojení Založení papíru do tiskárny (při prvním použití) Ovládání DermaLab Export výsledků do PC Měření TEWL na DermaLAB Nastavení TEWL Vlastní měření TEWL Měření Elasticity na DermaLab Nastavení elasticity Vlastní měření pružnosti SkinSensor na DermaLab Nastavení SkinSensor Měření vodivostních parametrů kůže Kontakty

3 1. Představení přístroje DermaLab obsahuje měřící sondy TEWL (měření úbytku vody v pokožce), Elasticity (pružnost) a SkinSensor (chemické složení). Přístroj funguje na neinvazivním principu zkoumání vodivostních parametrů horních vrstev kůže. Měřící metoda (SkinSensor): Princip je založen na multi-elektrodové sondě, která se umístí na povrch biologické membrány povrch pokožky. Při umístění je napětí mezi elektrodami nulové, ale ihned po započetí měření toto napětí začne narůstat podle zvolené funkce. Z důvodu vodivé podstaty rohovité vrstvy kůže (Stratum Corneum), zde ionty ze spodních vodnaté tkáně (Epidermis) vytvoří velmi malý elektrický proud. Tento proud narůstá s nelineární závislost na napětí dokud nedosáhne prahové hodnoty, kde se nárůst zastaví. Změny ve vodivosti rohovité vrstvy pokožky vyvolané léčebným procesem aplikovaným na pokožku se projeví odlišným průběhem nelinearity závislosti měřeného proudu na měřícím napětím. Měřené veličiny: - TEWL TransEpidermal Water Loss Výdej vody. - Elasticity Pružnost jak se protáhne měřená oblast pokožky při nuceném podtlaku definované hodnoty. - SkinSensor Hydratace a chemické složení. Kompatibilita: - Formátovaný text v podobě *.cvs vhodný pro zpracování jako tabulka. Konektivita: - COM (RS232C) Obr. 1 DermaLab 3.

4 2. Úvod 2.1. Uvedení do provozu - Pro bezproblémový a hlavně bezpečný provoz měřícího přístroje DermaLab následujte instrukce uvedené v tomto návodu. - Nikdy nepoužívejte jiné napájení než je dodané společně s přístrojem vyrobené od Cortex Technology. - Z povahy měření pružnosti je možné opakování měření stejného místa pokožky nejdříve za minut Zapojení 1. Připojte napájení DermaLab na 12V výstup z dodaného trnasformátoru (power supply). Konektor se nachází na zadním panelu hlavní jednotky DermaLab. 2. Připojte napájecí kabel ( power cord )transformátoru do zásuvky 230V. 3. Připojte sondu TEWL ( probe ) ke kanálu A či B. Vhodný konektor se nachází na zadním panelu hlavní jednotky DermaLab. Obr. 2 Zapojení DermaLab 4.

5 2.3. Založení papíru do tiskárny (při prvním použití) 1. Otevřete horní kryt hlavní jednotky DermaLab 2. Ohněte okraj papíru dle obrázku pro usnadnění správného založení. 3. Založte přiložený svitek papíru, vždy používejte termografický kontaktní papír. 4. Pokud začne tiskárna bez problémů automaticky natahovat vložený papír, tak je papír založen správně. 5. Zavřete horní kryt. Obr. 3 Založení papíru 2.4. Ovládání DermaLab Displej - Řádek bez hvězdičky na začátku: výsledek měření či stavové hlášení - Řádek s hvězdičkou na začátku: popis funkce tlačítka (počet teček na tlačítku odpovídá pořadí řádku) - V pravém dolním rohu je uváděn kanál, kterého se týká aktuální měření ( CH.A nebo CH.B ). Pokud se měří současně na obou kanálech, je zobrazen pouze jeden z nich. Obr. 4 Pohotovostní display DermaLab a tlačítko pro volbu 2. řádku (START) Ovládací prvky - Levá 4 tlačítka slouží k ovládání funkcí nabízených na displeji - tečky odpovídají řádkům. - Tlačítko A/B: Výběr měřícího kanálu. V případě, kdy je připojen pouze 1 kanál se může objevit hlášení : " CHANNEL A (nebo B) NOT IN USE! ". V případě 5.

6 nainstalování obou TEWL kanálů začne simultánní měření na obou, ale na displej se zobrazí pouze jeden z nich. - Tlačítko PRINT: Aktivuje manuální mód tisku. Obr. 5 Ovládací tlačítka DermaLab 2.5. Export výsledků do PC DermaLab je napájen ze zabezpečeného zdroje. Stejně tak musí být ochráněn připojené PC (bezpečnostní transformátor...). Při pochybách se obraťte na dodavatel tohoto systému! 1. Připojte DermaLab k sériovému portu počítače (COM). 9-pinový konektor je na zadní straně DermaLabu. 2. Nainstalujte a nastavte program DasyLab na připojený počítač. Obr. 6 Export dat z DermaLab 3. Na DermaLabu zvolte tlačítko SEND DATA TO PC ( ooo ) v hlavní nabídce. Po úspěšném exportu dat se DermaLab navrátí do hlavní nabídky. Obr. 7 Menu export1u 4. Export dat do tabulkového procesoru Excel - spusťte Excel - vyberte: Soubor Otevřít - zvolte Soubory typu: Textové soubory - najděte importovaný soubor z DasyLabu *.txt 6.

7 3. Měření TEWL na DermaLAB Základní manipulace s DermaLab je popsána v kapitole Nastavení TEWL Hlavní nabídka přístroje ukazuje na prvním řádku výsledky předchozího měření s jednotkou [g/m 2 /h] včetně standardní odchylky. 1. Zvolte tlačítko ( oooo ) pro vstup do nastavení SETUP. 2. Zvolte tlačítko SET PRINT MODE ( o ) pro vstup do nastavení režimu tiskárny. Zde zvolte dle potřeby: - automatic printing : po skončení měřící Obr. 8 Nastavení TEWL 1 sekvence automaticky vytiskne výsledky - manual printing : pro tisk je nutné stisknout tlačítko PRINT - full print : kompletní tisk výsledků včetně grafických závislostí - reduced print : tisk pouze výsledků TEWL a standardní odchylky - pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT Zvolte tlačítko ENVIROMENT ( oo ) pro vstup do nastavení okolních vlivů. Tento krok je nutný pro zaručení přesnosti měření. - Zvolte tlačítko ( o ) pro změření okolních vlivů START ENVIR CHECK. Obr. 9 Nastavení TEWL 2 - Zvolte tlačítko ( ooo ) pro zobrazení změřené teploty TEMP. 4. Pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT. 5. Zvolte tlačítko MORE ( ooo ) pro další funkce - Nastavení režimu cyklů a nastavení hodin. 6. Zvolte tlačítko SET CYCLE MODE ( o ) pro vstup do nastavení režimu cyklů. Zde zvolte dle potřeby: Obr. 10 Nastavení TEWL 3 7.

8 - AUTOSTOP ON: měření skončí za nastavený čas (AUTOSTOP T [sekunda]), případně po dosažení zadané standardní odchylky (AUTOSTOP SD [g/m 2 /h]- Obr. 11 Nastavení TEWL 4 doporučujeme 0,2-0,5; max5,0), výsledky se zobrazí v hlavním menu - AUTOSTOP OFF: měření skončí v až stikskem tlačítka STOP, výsledky se zobrazí v hlavním menu - CONTINUOUS MODE: po kompletní sadě měření aktivuje export výsledků do PC bez zaznamenání v DermaLabu. Pro správnou funkci je nutný připojené PC a vhodně nastavený program DasyLab - viz export dat. V tomto režimu po stisku ( oooo ) EXIT se zobrazí speciální nabídka pro toto měření. 7. Pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT. 8. Zvolte tlačítko CLOCK ADJUST ( oo ) pro nastavení hodin. 9. Pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT Vlastní měření TEWL 1. Přiložte připojenou sondu TEWL na kůži děrovanou pěnovou hmotou (molitanem) nahoru tak,aby otevřený konec měřící štěrbiny směřoval kolmo na pokožku. Oba senzory na sondě jsou choulostivé, proto se sondou manipulujte opatrně. Pozn. Kalibrace: Sonda potřebuje továrně překalibrovat v pravidelných intervalech. Doporučuje se po 3-12 měsících. Délka intervalu by měla být o to kratší, o co se se sonda častěji využívá ve velmi vlhkém prostředí, kde relativní vlhkost přesahuje 80%. Obr. 12 Sonda TEWL 8.

9 2. Zvolte tlačítko START ( oo ) v hlavní nabídce. Zobrazí se jak je nastavená aktuální měřící sekvence a možnost jejího přerušení STOP. - TEWL 46 : aktuální pořadí měřené hodnoty TEWL následováno odpovídající hodnotou (1 či 2 - dle počtu měřících kanálů) - MEAN8 : střední hodnota za 8 měření (1 či 2 - dle počtu měřících kanálů) - SD8 : standardní odchylka z 8 měření (1 či 2 - dle počtu měřících kanálů) - *STOP : přerušení měření - následuje návrat do hlavní nabídky Pokud je zadaný AUTOSTOP, tak dojde k ukončení měření po dosažení podmínek uvedených u jeho nastavení. Pokud se delší dobu zobrazují záporné hodnoty měřené veličiny, tak je sonda aplikována naopak - zkontrolujte správný směr aplikace! Obr. 13 Výsledky měření TEWL 9.

10 4. Měření Elasticity na DermaLab Základní manipulace s DermaLab je popsána v kapitole Nastavení elasticity Hlavní nabídka přístroje ukazuje na prvním řádku výsledky předchozího měření modulu pružnosti. Jeho hodnota je odvozena z Youngova vztahu: E=0,3125* p/ x, kde je p změna tlaku potřebná Obr. 14 Nastavení Elast. 1 k vychýlení pokožky o vzdálenost x. 1. Zvolte tlačítko ( oooo ) pro vstup do nastavení SETUP. 2. Zvolte tlačítko SET PRINT MODE ( o ) pro vstup do nastavení režimu tiskárny. Zde zvolte dle potřeby: - automatic printing : po skončení měřící sekvence automaticky vytiskne výsledky - manual printing : pro tisk je nutné Obr. 15 Nastavení Elast. 2 stisknout tlačítko PRINT Obr. 16 Nastavení Elast. 3 - full print : kompletní tisk výsledků včetně grafických závislostí - reduced print : tisk pouze hlavních výsledků - pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT. 3. Zvolte tlačítko SET CYCLE MODE ( oo ) pro vstup do nastavení režimu cyklů. Zde zvolte dle potřeby: - AUTOSTOP ON : měření skončí po zadaném počtu cyklů (AUTOSTOP = XX Cycles), výsledky se zobrazí v hlavním menu - AUTOSTOP OFF : měření skončí po proběhnutí maximálního počtu 99 cyklů. Obr. 17 Nastavení Elast. 4 - CONTINUOUS MODE : po kompletní sadě měření aktivuje export výsledků do PC bez zaznamenání v DermaLabu. Pro správnou funkci je nutný připojené PC a vhodně nastavený program DasyLab - viz export dat. V 10.

11 tomto režimu se po stisku (oooo) EXIT zobrazí speciální nabídka pro toto měření. - RELAX.TIME=YY s : nastavení doby pro stáhnutí kůže zpět do přirozené polohy (1-10s) - Pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT Vlastní měření pružnosti 1. Nastavte intenzitu vakuového systému přepínačem pod horním plastovým krytem: - NORMAL : standardní nastavení - REDUCED: - sníží podtlak vakuového systému na 1/3 nominální hodnoty - vhodné pro citlivější pokožku či oblasti (obličej, krk,...) - vhodné také pro rychlé měření 2. Očistěte a osušte místo, kam se bude aplikovat sonda. 3. Použijte lepící kroužky na povrch sondy pro spolehlivé výsledky měření. 4. Aplikujte sondu na pokožku a v průběhu měření s ní dále nemanipulujte! 5. Zvolte tlačítko START ( oo ) v hlavní nabídce. Zobrazí se jak je nastavená aktuální měřící sekvence a možnost jejího přerušení STOP. - ELAST = V.VV: aktuální vypočítaný modul pružnosti - RES1 = XXXXX: změna tlaku p [Pa] potřebná k danému vychýlení pokožky Obr. 18 Měření Elasticity vztahující se k prvnímu měřenému cyklu - N = YYYYY: změna tlaku p [Pa] potřebná k danému vychýlení pokožky vztahující se k aktuálnímu měřenému cyklu - TIM1 = TTT.T: doba vychýlení vztahující se k prvnímu měřenému cyklu [s] - N = UUU.U: doba vychýlení vztahující se k aktuálnímu měřenému cyklu [s] Chybové hlášení: TIME OUT ERROR : Během 4 minut nebylo dosaženo požadované vychýlení z důvodu malé přilnavosti aplikované sondy. Aplikujte sondu znovu a měření zopakujte. Z povahy měření pružnosti je možné opakování měření stejného místa pokožky nejdříve za minut! 11.

12 5. SkinSensor na DermaLab Základní manipulace s DermaLab je popsána v kapitole Nastavení SkinSensor Vycházíme z hlavní nabídky přístroje. 1. Zvolte tlačítko ( oooo ) pro vstup do nastavení SETUP. 2. Zvolte režim měření ( o ) : - NORMAL MODE : možný samostatný provoz bezu připojeného PC, výsledky se zobrazí pomocí displeje, případně pomocí interní tiskárny, i v tomto režimu je možný export dat do PC Obr.19 Nastavení 1 - CONTINUOUS MODE : výsledky jsou průběžně odesílány na připojené PC a na DermaLabu se nezobrazí, v tomto režimu se po stisku (oooo) EXIT zobrazí speciální nabídka pro toto měření 3. Zvolte tlačítko OPTIONS ( oo ) a SET PRINT MODE ( o ) pro vstup do nastavení režimu tiskárny. Zde zvolte dle potřeby: - AUTOPRINT ON : po skončení měřící sekvence automaticky vytiskne výsledky - AUTOPRINT OFF : pro tisk je nutné stisknout tlačítko PRINT - FULL PRINT : kompletní tisk výsledků včetně grafických závislostí Obr.20 Nastavení 2 - REDUCED PRINT : tisk pouze hlavních výsledků - pro návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT. 4. Zvolte tlačítko RAMPING ( ooo ) pro vstup do nastavení měřící funkce. Zde zvolte dle potřeby: - RAMP RATE : nastavení sklonu funkce v rozmezí 1-4V/s, standardně 2V/s - RAMP UP ONLY : zvolte,pokud nepotřebujete informaci o hysterezi, při dosažení zadané meze vrátí hned Obr.21 Nastavení 3 DermaLab změřenou hodnotu a napětí se okamžitě vrátí na 0V 12.

13 - RAMP UP/DOWN : kompletní měření včetně hystereze, po dosažení zadané meze začne rampovat dolů po zadané funkci a zastaví na 0V - STOP CRITERIA : mezní hranice měření - 1 µa : sníží proudové zatížení, ale může vést k nadměrnému překmitu - 2 µa : redukuje překmit, ale zvýší proudové zatížení - návrat do předchozího menu stiskněte ( oooo ) EXIT Měření vodivostních parametrů kůže 1. Aplikujte sondu na pokožku mírným přitlačením 2. Zvolte tlačítko START ( oo ) v hlavní nabídce. Zobrazí se jak je nastavená aktuální měřící sekvence a možnost jejího přerušení STOP. - Von 6.4 V : parametr hydratace,zobrazí se po nabití náboje 30 µc - 0,1uA : aktuální proud tekoucí mezi elektrodami (roste se až do zadané Obr.22 Měření parametrů 1 meze) - 12 V : aktuální napětí mezi elektrodami - Vad : se zobrazí jako hranice při dosažení nastavené hodnoty 3. Po skončení měření se zobrazí obdobná výsledková tabulka. - pro opakování měření stiskněte Obr.23 Měření parametrů 2 REPEAT/STOP ( oooo ) - pro ukončení měření na 3 sekundy přidržte REPEAT/STOP ( oooo ) Vysvětlení jednotlivých symbolů naleznete v návodu DermaLab str Chybové hlášení: VOLTAGE LIMIT - V ojedinělých případech, kdy je měřená pokožka velmi suchá, může úroveň napětí překročit 80V a pak se měření přeruší s tímto hlášením. - Stejně tak tu existuje i proudová ochrana a to pro enormní přerkmit 10 µa. Při kombinaci obou škodlivých efektů se může u pacienta vyskytnout nepříjemný pocit brnění, ale ten odezní okamžitě během pár okamžiků, kdy klesne elektrické napětí i proud. 13.

14 6. Kontakty Poskytovatel ENJOY spol. s r.o. Tel Loosova 355/ Brno CZECH REPUBLIC Výrobce DermaLab CORTEX TECHNOLOGY Tel Svedevaenget 10 Fax Hadsund DENMARK 14.

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení. *S-ICD,

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití Inteligentní snímač koncentrace CO 2 s připojením na Ethernet T5540, T5541 Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO 2 a dalších odvozených vlhkostních veličin s připojením na Ethernet

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK Obsah: Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK 1. TESTER LANTEK 6 A LANTEK 7... 2 1.1. BALENÍ TESTERU

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

www.terra.cz info@terra.cz +420 548 423 811 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny

www.terra.cz info@terra.cz +420 548 423 811 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny www.terra.cz info@terra.cz +420 548 423 811 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny www.terra.cz CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze

Více

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart základní příručka Obsah Začínáme 1...1 Vítejte!...1 Části tiskárny...3 Přední část...3 Zadní část...4 Ovládací panel...5 Sloty pro paměťové karty...6 Informace o papíru...6 Informace o papíru...7 Založení

Více