MaxVisio. Návod k instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MaxVisio. Návod k instalaci"

Transkript

1 MaxVisio Návod k instalaci

2 1 Všeobecné informace Tento návod obsahuje popis instalace, uvedení do provozu a základní funkce zařízení MaxVisio. 1.1 Bezpečnostní pokyny n MaxVisio je dovoleno připojovat k elektrické zásuvce 230 V jen pomocí přiloženého zdroje. n Je-li zdroj nebo síťový kabel poškozen, je zakázáno jej používat. n MaxVisio smí být instalován jen v suchých, čistých místnostech s teplotami v rozmezí od 0 do 50 C a s maximální relativní vlhkostí vzduchu 85 % (krytí IP20). n K rozhraní RS485 MaxVisio je dovoleno připojovat jen zařízení SolarMax s rozhraním RS485. Rozhraní slouží pro přenos aktivních signálů! n MaxVisio a síťový zdroj nesmí být uzavřeny ve skříni bez cirkulace vzduchu. n MaxVisio nesmí být instalován poblíž topného tělesa. 1.2 Řádné používání MaxVisio je určen výhradně pro použití jako grafická zobrazovací jednotka ve spojení s měniči SolarMax a příslušenstvím. Jakékoli jiné použití je v rozporu s jeho určením. Sputnik Engineering neodpovídá za škody vzniklé následkem nesprávného používání. Provozovatelem nebo instalatérem provedené úpravy a změny na MaxVisio, které nebyly odzkoušeny a schváleny firmou Sputnik Engineering, nejsou dovoleny. Obsah 1 Obecné pokyny Bezpečnostní pokyny Řádné používání 2 2 Popis zařízení Přehled Rozsah dodávky Ovládání dotykové obrazovky 5 3 Montáž a uvedení do provozu Montáž Montáž na stěnu Stolní verze Uvedení do provozu Montáž sítě MaxComm s MaxVisio Napájení První spuštění 8 4 Obsluha Navigace Hlavní obrazovka Grafické zobrazení Platby / úspory CO Nastavení Verze Všeobecné možnosti Nastavení data a času Záloha / obnovení dat Aktualizace Instalatér Informační stránka 31 5 Horká linka 32 6 Technické údaje 33 7 Likvidace 33 8 Záruka 34 9 Příloha Instalační a vrtací šablona Informace pro ovládání dotykové obrazovky

3 2 Popis zařízení 2.1 Přehled MaxVisio je grafická zobrazovací jednotka (displej) pro fotovoltaická zařízení vybavená měniči SolarMax. Díky příjemnému designu a snadné obsluze přes dotykovou obrazovku je MaxVisio vhodný i pro instalaci do obytných místností. Integrovaný datový záznamník ukládá data výnosů po dobu až 10 let. MaxVisio lze používat ve dvou provozních režimech: MaxVisio jako samostatné zařízení (režim Master) Pro menší fotovoltaická zařízení bez vzdálené kontroly představuje MaxVisio ideální samostatné zobrazení. Přístroj zobrazuje jak údaje o celém zařízení, tak data jednotlivých přístrojů a zaznamenává je. K MaxVisio lze připojit až 20 měničů a 2x MaxMeteo. Pokud máte i senzor pro měření sluneční radiace MaxMeteo, může MaxVisio zobrazovat navíc i údaje o slunečním záření. MaxVisio společně s MaxWeb xp (režim Slave) V tomto provozním režimu se MaxVisio používá jako zobrazovací jednotka spolu s datovým záznamníkem MaxWeb xp. Data zařízení jsou automaticky přenášena z MaxWeb xp do MaxVisio. Tak můžete mít přehled o aktuálním stavu svého fotovoltaického zařízení a o výnosech celého systému i bez počítače. Pokud máte senzor pro měření sluneční radiace MaxMeteo, může MaxVisio zobrazovat navíc i údaje o slunečním záření. 2.2 Rozsah dodávky Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje tyto součásti: n 1 MaxVisio n 1 síťový zdroj 230 VAC / 12 VDC n 1 sada montážních šroubů n 1 pětijazyčný návod k instalaci 2.3 Ovládání dotykové obrazovky Funkce dotykové obrazovky se aktivuje tlakem minimálně 50 gramů (max. 250 g) buď prstem nebo dotykovou tužkou. Povrch obrazovky ošetřujte jen navlhčeným antistatickým hadříkem a nejdřív přitom vypněte přívod elektřiny. 4 5

4 3 Montáž a uvedení do provozu MaxVisio je určen k instalaci na stěnu, ale lze jej použít i ve stolní verzi. 3.1 Montáž Montáž na stěnu Stolní verze Používáte-li přístroj jako stolní, vyklopte dole zadní stěnu, která v tom případě slouží jako opěrka. 1. V případě nástěnné montáže nejprve sejměte zadní montážní kryt, který bude sloužit jako držák. 3.2 Uvedení do provozu Montáž sítě MaxComm s MaxVisio Před zapnutím MaxVisio nejprve propojte všechny požadované přístroje SolarMax. 2. Připevněte tento zadní kryt na stěnu (viz vrtací šablona v příloze). 5) 1) Konektor RJ45 pro připojení spojovacího kabelu RS485 2) Spínač pro zapnutí a vypnutí napájení sítě 3) Konektor pro připojení zdroje 15 VDC 1) 2) 3) 4) 4) Konektor RJ45 pro připojení Ethernet kabelu 5) USB port pro připojení USB sticku 3. Zavěste MaxVisio do upevněného držáku. MaxVisio můžete na síť MaxComm napojit buď přes RS485 nebo Ethernet. Podle požadovaného způsobu připojení použijte na MaxVisio buď konektor 1) nebo 2). Pokud máte v síti měniče řady C (nebo starší), musíte u MaxVisio aktivovat integrované napájení sítě; jinak musí zůstat napájení sítě vypnuté. Pro RS485 a Ethernet použijte bežné kabely RJ-45 nazývané také patch kabely RJ-45. Tyto kabely se v odborných prodejnách prodávají v různých délkách. S příslušným nářadím si tyto kabely můžete upravit i sami. Doporučujeme použít běžné stíněné kabely kategorie 5 (CAT 5e). Pozor: Chcete-li MaxVisio spojit přes Ethernet přímo s měničem nebo MaxWeb xp (nikoliv přes switch), pak potřebujete crossover kabel (křížený patch kabel). 6 7

5 3.2.2 Napájení MaxVisio je elektricky napájen pomocí dodávaného síťového zdroje. Zapojením do a odpojením zdroje ze zásuvky MaxVisio zapnete resp. vypnete. Pozor: Externí síťový zdroj slouží také k přerušení elektrického napájení MaxVisio. Připojovací krabice musí být nainstalována poblíž přístroje a snadno přístupná První zapnutí Při prvním spuštění přístroje se nejprve objeví průvodce nastavením (Setup Wizard). V tomto kroku můžete definovat svoje osobní heslo, aby byla nastavení instalace (viz kapitola 4.5.6) chráněna. Nechcete-li zadávat heslo, nechte pole volná a přejděte k dalšímu kroku. V případě zapomenutí nebo ztráty osobního hesla mohou nastat značné problémy. Proto si heslo pečlivě uschovejte na bezpečném místě. Nejprve zvolte požadovaný jazyk. Jazyky jsou označeny symbolem národní vlajky. K dalšímu kroku přejdete stiskem symbolu. Zde můžete nastavit měnu, aktuální cenu a úsporu CO 2. Hodnoty pro cenu a úsporu CO 2 můžete měnit dotykem +/-. Vyberte new configuration a k dalšímu kroku přejděte stiskem symbolu. 8 9

6 Zde můžete zadat adresu prodejce. Stránka bude po dokončení nastavení vidět v nabídce MaxVisio jen v případě, bude-li zaškrtnuto políčko enable. n Ethernet Zařízení v síti MaxComm budou připojena k MaxVisio přes Ethernet. Zvolíte-li tuto možnost, zadejte v dalším kroku parametry sítě. Nyní musíte připravit vyhledávání zařízení. Proto vyberte požadovaný režim a způsob komunikace: Provozní režim n Mit MaxWeb xp (režim Slave): = s MaxWeb xp (režim Slave): MaxVisio poběží pomocí MaxWeb xp a bude zobrazovat jen celkové hodnoty zařízení, nikoli však hodnoty jednotlivých měničů. n Standalone (režim Master): = Standalone (režim Master): MaxVisio poběží jako samostatné zařízení (bez MaxWeb xp). Bude možné zobrazovat jak hodnoty jednotlivých měničů, tak hodnoty celého zařízení. Způsob komunikace n RS485 Zařízení v síti MaxComm budou připojena k MaxVisio přes RS485. Zvolíte-li tuto možnost, budete navigování přímo do nabídky Devices browsing. n Ethernet IP konfigurace IP address: Zadání IP adresy MaxVisio Subnet mask: Zadání masky subsítě Gateway: Adresa brány (např. switch) Po dokončení zadání pokračujte stiskem 10 11

7 Pokud vyhledávání ručně neukončíte, bude MaxVisio vyhledávat instalovaná zařízení v rozsahu adres od 1 do 253. Pro zobrazení typu zařízení nebo změnu zobrazeného názvu klepněte na příslušné instalované zařízení. Jestliže nebyla nalezena všechna zařízení ve vaší síti, můžete zvýšit hodnotu Timeout (standardně 500 ms). Kromě toho se ujistěte, zda má každé připojené zařízení přiřazenu vlastní adresu. Adresy zařízení nesmí být nikdy duplicitní. V tomto okně můžete zadat IP adresy až 4 bran měničů. Jakmile byla všechna zařízení v síti identifikována a byly zadány jejich požadované názvy, můžete klepnutím na pokračovat dalším krokem. Označte zaškrtnutím políčka (vlevo na obrazovce) jen u skutečně připojených měničů. IP adresa a port musí souhlasit s konfigurací měniče. Svoji konfiguraci uložíte tak, že zaškrtnete políčko a konfiguraci pojmenujete. Po skončení zadání se objeví okno pro vyhledávání zařízení. Klepněte na Devices browsing, čímž zahájíte vyhledávání připojených zařízení. Jakmile jsou všechna nainstalovaná zařízení obsažena v seznamu, můžete vyhledávání zařízení ručně ukončit klepnutím na Stop scan. Možnost volby: Uložte si konfiguraci na USB stick. V případě, že by bylo zapotřebí MaxVisio kvůli závadě vyměnit, můžete si tak svoji konfiguraci celého systému překopírovat na nový MaxVisio, aniž byste museli znovu provádět celé nastavení. Provedete to tak, že vedle textového pole klepnete na symbol adresáře a jako úložiště vyberete USB stick (zobrazuje se jako Hard disk 2 ). Potvrďte klepnutím na OK

8 4 Obsluha Dále je popsána struktura menu MaxVisio 4.1 Navigace Navigace nabídkami v MaxVisio probíhá na levé straně obrazovky. Nabídka se otvírá klepnutím na symbol. Klepnutím na můžete asistenta zavřít. Blahopřejeme! První uvedení do provozu je dokončeno. Klepnutím na hlavní nabídky MaxVisio. se vrátíte do 14 15

9 4.2 Hlavní obrazovka Hlavní obrazovku lze otevřít klepnutím na symbol. Barevná kolečka na hlavní obrazovce vpravo dole poskytují přehled o stavu systému. Každé kolečko představuje jedno zařízení v síti. Hlavní obrazovka poskytuje informace o datech celého fotovoltaického systému. Zobrazeny jsou následující údaje: n Aktuální výkon n Energetický zisk denní, roční, celkový Ostatní hodnoty se zobrazují střídavě: n Platby denní, roční, celkový Barvy mají následující význam: Zelená: Zařízení funguje správně Žlutá: Nekomunikuje: (tento stav nastává typicky při nedostatečném záření, pokud vaše fotovoltaické zařízení nedodává proud připojeným zařízením) Červená: Chyba zařízení Klepnutím na kolečko si zobrazíte podrobné informace k aktuálnímu stavu připojených zařízení. n úspora CO 2 denní, roční, celkový n hodnota záření (vyžadována instalace MaxMeteo) intenzita slunsvitu ve W/m² n Teplota n aktuální teplota článků v C Údaje zjištěné MaxVisiem se mohou od údajů cejchovaného počítadla lišit a proto je nelze použít pro účely vyúčtování

10 4.3 Grafické zobrazení Grafiky lze otevřít klepnutím na symbol výnosů za uplynulých 10 let. Ve formě sloupcového grafu se objeví přehled Chcete-li vidět výkonový průběh v konkrétní den, klepněte na tento den. Pokud máte nainstalován MaxMeteo, zobrazí se současně průběh radiace. Klepnutím na příslušný sloupec daného roku se přemístíte do přehledu a zobrazení měsíčních výnosů v požadovaném roce. Klepnutím na se vrátíte na nadřazenou stránku. Klepnutím na Result of all inverters můžete otevřít okno pro výběr. Zde můžete zvolit, zda se mají zobrazovat hodnoty kompletního zařízení nebo jednotlivého měniče. Tlačítka a umožňují navigaci v příslušném roce. Klepnutím na příslušný sloupec daného měsíce se přemístíte do přehledu a zobrazení denních výnosů v požadovaném měsíci

11 4.4 Platby / úspory CO 2 Tuto stranu otevřete klepnutím na symbol. Vyberte požadované zařízení a potvrďte klepnutím na. Zde se zobrazují následující informace: n Payments today, year, total n CO 2 savings today, year, total 4.5 Nastavení Nastavení se otevřou klepnutím na symbol

12 4.5.1 Verze n Prodleva akustického signálu (v minutách) Ve standardním nastavení je zvukový signál neaktivní. Zvukový signál lze aktivovat pro signalizaci chybových zpráv. Časová prodleva je údaj, který určuje, jak dlouho musí nějaká chyba existovat, aby zazněl zvukový signál. Tato vlastnost není v softwarové verzi 1.0X dosud integrována. Klepnutím na symbol Klepnutím na symbol se použijí nová nastavení. se dostanete zpět na přehled. Zobrazí se aktuální verze softwaru a ovladače. Klepnutím na symbol se vrátíte do nabídky nastavení Nastavení data a času V této nabídce můžete provést nastavení data a času Všeobecné možnosti Datum čas se nastavuje tlačítky +/-. Klepnutím na symbol se použijí nová nastavení. Klepnutím na symbol se dostanete zpět na přehled. n Vyberte měnu: euro, švýcarský frank, americký dolar nebo anglickou libru n Nastavte platby podle lokálního tarifu n Vyberte jazyk: němčina, angličtina, francouzština, italština nebo španělština n Nastavte ekvivalent úspory CO 2 (kg CO 2 /kwh) n Prodleva pro sleep mode (v minutách) MaxVisio přejde do spánkového režimu (sleep mode), pokud v průběhu nastaveného časového úseku nedojde k dotyku obrazovky. V režimu sleep mode se displej vypne, MaxVisio však funguje normálně dál (záznam dat atd.). Dotykem obrazovky se zobrazení na displeji opět aktivuje

13 4.5.4 Záloha / obnovení dat Tato nabídka umožňuje uložit data na externí médium - USB stick (funkce Backup) nebo obnovit ztracená data (funkce Restore). Zobrazí se všechny soubory csv uložené na USB sticku a nyní lze vybrat požadovaný soubor. Klepnutím na spustíte proces obnovení. Chcete-li proces přerušit, klepněte na Záloha dat (funkce Backup) Nejprve vložte USB stick do příslušného USB portu MaxVisio. Aktivujte tlačítko Backup a poté stiskněte. Záložní kopie se nyní automaticky uloží na USB stick. Název záložního souboru: Backupyyyymmdd.csv (y =rok, m= měsíc, d= den). Záložní soubor se uloží ve formátu csv a otevřít jej lze buď textovým editorem nebo v Excelu. Klepnutím na symbol se dostanete zpět na přehled. Důležité: Při zpracování dat v Excelu je třeba, aby data byla ve správném formátu. Jinak nebude moct MaxVisio data načíst. Správný formát dat: Formát dnů: YYYY-MM-DD Formát měsíců: YYYY-MM Formát roků: YYYY Obnova dat (funkce Restore) Zálohovaná data je možné z USB sticku opět načíst do MaxVisio. To může mít smysl např. buď v případě výměny MaxVisio nebo po zpracování historických údajů. Aktivujte tlačítko Restore a poté stiskněte

14 4.5.5 Update Aktualizaci softwaru MaxVisio lze snadno provést přes USB port. Aktuální verzi softwaru naleznete na adrese Instalatér Tato oblast obsahuje funkce, které lze při prvním uvedení MaxVisio do provozu ochránit heslem. Postup: Stáhněte si soubor ZIP, rozbalte ho (klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor >> Rozbalit vše ) a rozbalený soubor Update.exe zkopírujte na svůj USB stick. Potom vložte USB stick do USB portu MaxVisia. Nyní spusťte funkci Update: Pokud bylo při prvním zprovoznění definováno heslo, musí se toto heslo zadat pomocí Input panelu. Při zadávání znaků nepoužívejte špičatý předmět, protože by mohlo dojít k poškození obrazovky. Tip: MaxVisio nyní v prvním kroku ověří, zda je softwarová verze na USB sticku novější než dosud nainstalovaný software. Jsou-li verze identické, objeví se zpráva, že aktualizace není nutná >> Upgrade not required (viz screenshot). Je-li třeba, lze aktualizaci vynutit aktivací zaškrtávacího políčka Re-install. Je-li k dispozici nová verze, můžete nyní aktivovat tlačítko Install. Nyní se provede aktualizace, která může trvat několik minut, a následně se MaxVisio restartuje. Pro snazší ovládání Input panelu můžete použít také USB myš nebo USB klávesnici. Stačí připojit myš nebo klávesnici k USB portu MaxVisio. Zadání hesla potvrďte klepnutím na. Jestliže nebylo definováno žádné heslo, můžete klepnout přímo na

15 Nyní se dostáváte do sekce instalace MaxVisio. V části System settings můžete uložit aktuální systémová nastavení. V sekci hesla lze heslo buď vytvořit nebo změnit. Heslo se zadává na Input panelu nebo pomocí klávesnice. Nastavení lze uložit buď na MaxVisio nebo externě na USB sticku. Chcete-li data uložit na USB stick, vyberte jako úložiště Harddisk 2. V části Prodejce můžete zadat adresu obchodníka nebo instalatéra. Data se zobrazí na MaxVisio v nabídce Infoseite jen tehdy, je-li zaškrtnuto políčko enable. V části Zavřít máte následující možnosti: n Ukončit program 28 29

16 Program se ukončí. Objeví se tato informace: Další nastavení v Control Panel slouží výhradně servisním účelům a nesmí se měnit. Jinak by mohlo dojít k poškození funkce MaxVisia. n Setup Wizard Klepnutím na tento symbol můžete spustit pomocníka nastavením ručně (postup viz kapitola První spuštění ). 4.6 Informační stránka Informační stránka se otevře klepnutím na symbol. Aplikaci MaxVisio lze znovu spustit. Spustí se průvodce nastavením. Otevře se ovládací panel. Na první straně jsou kontaktní údaje společnosti Sputnik Engineering. Pokud v levém dolním rohu vidíte symbol, můžete klepnutím na něj získat přístup ke kontaktním údajům svého instalatéra nebo prodejce. V nabídce Control Panel mohou být prováděna specifická systémová nastavení za účelem údržby. V nabídce Stylus je v případě potřeby možné provést kalibraci dotykové obrazovky. V nabídce Brightness lze upravovat jas obrazovky. se opět vrátíte na stránku s kontaktními údaji společnosti Sput- Klepnutím na symbol nik Engineering AG

17 5 Horká linka V případě jakýchkoli dotazů ohledně MaxVisio Vám je k dispozici naše horká linka: Volání z Německa: 0180 / Volání z Rakouska: 0049 / Volání ze Švýcarska: 032 / Volání z Francie: 0033 / Volání ze Španělska: 0034 / Volání z Itálie: 0039 / Volání z ostatních zemí: 0041 / Fax: 0041 / Technické údaje MaxVisio Displej Typ barevný TFT displej Velikost 4,3" Ovládání dotykový displej Rozhraní Komunikace s měničem RS 485 / Ethernet Komunikace s PC USB 2.0 / Ethernet Funkce Všeobecné informace čas, datum Data zařízení Aktuální výkon, denní energie, měsíční energie, roční energie, celková energie, úspora CO 2, platby Data podnebí 1) Radiační data, teplota článků Jazyky němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština Paměť 20 měničů, 10 let, 12 měsíců, 31 dnů Backup/Restore rozhraní USB Všeobecné údaje Rozměry (Š x V x H) 160 mm x 160 mm x 40 mm Hmotnost 600 g Teplota okolí 0 50 C Relativní vlhkost vzduchu < 85 % Krytí IP20 Napájení Síťový zdroj 230 VAC / 15 VDC (součástí dodávky) 1) k dispozici při nainstalovaném MaxMeteo 7 Likvidace Likvidaci MaxVisio proveďte v souladu s aktuálně platnými předpisy v místě instalace o likvidaci elektrického odpadu

18 8 Záruka Záruka Sputnik Engineering AG (dále jen: Sputnik) ručí za bezvadnou funkčnost a bezchybnost svých zařízení po určitou záruční dobu, která je pro konkrétní zařízení předem stanovena. Počítá se zásadně ode dne odeslání z výrobního závodu. Výjimečně, v případě zakoupení zařízení fyzickými osobami k soukromým (nepodnikatelským) účelům, se záruční doba naproti tomu počítá od okamžiku expedice konečnému objednateli. Záruční doba: n dva roky na všechny centrální měniče a příslušenství; n pět let na všechny stringové měniče; n případné odchylky od těchto lhůt uvedené v jednotlivých datových listech mají přednost. Záruka se vztahuje jen na vady a funkční poruchy, které se objeví během záruční doby a společnosti Sputnik jsou nahlášeny. Jako doklad o zaslání resp. expedici slouží dodací list resp. originál faktury. Veškeré reklamace musí být společnosti Sputnik předloženy v této záruční lhůtě písemně a srozumitelnou formou. Pracovníci servisního oddělení společnosti Sputnik v případě reklamace příslušné zařízení v přiměřené lhůtě bezplatně opraví, nebo jej vymění, pokud by oprava byla nemožná nebo nepřiměřená. O nepřiměřenost se v tomto smyslu jedná zejména tehdy, pokud by opatření způsobilo společnosti Sputnik náklady, které by n vzhledem k hodnotě, jakou by zboží, které není v rozporu se smlouvou, mělo, n s ohledem na význam porušení smlouvy a n po zvážení otázky, zda by bylo možné využít jiné řešení, které by pro objednatele nepředstavovalo významné nepříjemnosti, byly ve srovnání s ostatními možnostmi řešení nepřijatelné. Bezplatnost záručního plnění: n Bezplatnost zahrnuje náklady společnosti Sputnik na práci a materiál k obnovení bezchybné funkce v závodě Sputnik nebo na opravy prováděné servisními pracovníky společnosti Sputnik v místě používání zařízení. Veškeré ostatní náklady, zejména náklady na dopravu, cestovné a náklady na pobyt pracovníků servisu Sputnik v případě opravy zařízení na místě a náklady na vlastní opravu nebo opravu třetí stranou hradí objednatel, popř. obchodní zprostředkovatel, pokud není písemně sjednáno něco jiného. n Při zakoupení zařízení soukromým subjektem k nepodnikatelským účelům na území EU a Švýcarska se bezplatnost vztahuje dodatečně také na zasilatelské výdaje, náklady na dopravu nebo v případě opravy zařízení na místě také cestovné a náklady na pobyt pracovníků servisu Sputnik. Tyto náklady na dopravu a cestovné však hradí Sputnik pouze poměrně k vzdálenosti mezi společností Sputnik a místem, kde se nachází prodejna oficiálního distributora Sputnik, ve které bylo zařízení zakoupeno. Pokud se prodejna oficiálního obchodního partnera společnosti Sputnik nachází v zámořských oblastech EU nebo mimo státy EU / mimo Švýcarsko, náklady na dopravu, cestovné a pobyt nebudou hrazeny. V každém případě je záruční plnění společnosti Sputnik bezplatné pouze tehdy, je-li postup předem domluven se společností Sputnik. Objednatel může v případě reklamace požadovat přiměřené snížení kupní ceny nebo zrušení smlouvy, pokud n nemá nárok na opravu ani výměnu nebo n Sputnik během přiměřené lhůty nesjednal nápravu nebo n Sputnik nesjednal nápravu bez značných nepříjemností pro objednavatele. V případě drobných porušení smlouvy nemá objednavatel na zrušení smlouvy nárok. Povinnost záručního plnění a jakákoli odpovědnost je vyloučena v následujících případech: n v případě svévolného zásahu, změny nebo opravy provedené objednatelem, n v případě jiného použití, než ke kterému je zařízení určeno, neodborné obsluhy nebo neodborné montáže, zejména elektroinstalatéry bez příslušného oprávnění, n následkem působení cizích těles nebo vyšší moci (škody způsobené bleskem, přepětím, vodou atd.), n u škod vzniklých při přepravě a jiných škod, které jsou způsobeny po okamžiku přechodu rizika a škod vzniklých z neodborného balení objednatele. Tato záruka je v souladu se Směrnicí 1999/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. května 1999 k jistým aspektům prodeje spotřebního zboží a záruce na spotřební zboží. Případná vnitrostátní, ze zákona kogentní práva spotřebitele podle této směrnice z hlediska osobního, věcného nebo geografického zůstávají zárukou nedotčena. Prodloužení servisu a záruky Poskytována jsou popř. také rozšířená plnění vyplývající ze samostatných servisních a záručních smluv. Omezení odpovědnosti a záručního plnění Pokud to zákon umožňuje, jsou odpovědnost nad tento rámec a/nebo jiné záruční povinnosti resp. plnění firmou Sputnik vyloučeny. Průmyslovým provozovatelům zařízení nevzniká nárok na náhradu za výpadek. Použitelné právo Dodávky zboží společnosti Sputnik podléhají ve všech případech věcným ustanovením obchodního práva OSN ( Wiener Kaufrecht, CISG), pokud nebude uzavřena jiná písemná dohoda v souladu s platným právem. Soudní příslušnost Výhradní soudní příslušnost pro všechny spory se společností Sputnik vyplývající ze smlouvy, nedovoleného jednání nebo jiných právních důvodů je Biel, Švýcarsko, pokud není písemně a tedy závazně sjednáno něco jiného. 21. leden

19 9 Příloha 9.1 Instalační & vrtací šablona 9.2 Informace pro ovládání dotykové obrazovky Doporučení Riziko Pro ovládání dotykové obrazovky nepoužívejte tvrdé nebo špičaté předměty. Mohli byste zanechat škrábance a poškodit tak vodivou ITO vrstvu. Obrazovka by pak již nemohla řádně fungovat. Na obrazovku sahejte vždy jen zlehka. Zabráníte tak poškození displeje Nečekejte po každém dotyku okamžitou reakci, protože skutečná doba reakce závisí na konkrétním softwaru. Rychlým zadáváním pokynů byste mohli způsobit nežádoucí reakce. Obrazovku nečistěte za provozu. Mohlo by dojít k nežádoucím reakcím. Nečistěte obrazovku zakázanými chemickými prostředky*. Mohlo by dojít ke snížení průhlednosti krycí vrstvy. Přední vrstva a lepicí složka by mohly být vystaveny agresivnímu působení chemikálie. * Zakázané chemické látky jsou: n benzylalkohol n kyselina chlorovodíková n vysokotlaká pára (při > 100 C) hloubka=40 n metylenchlorid n anorganické kyseliny

20 Certifikát Prohlášení o shodě EU Prohlášení o shodě EU k dálkové zobrazovací jednotce pro datový záznamník MaxWeb a měniče SolarMax MaxVisio společnosti Sputnik Engineering AG Biel/Bienne, Švýcarsko Tímto potvrzujeme, že výše uvedené zařízení vyhovuje směrnicím Rady Evropské unie, především nařízení 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnici 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. Výše uvedené zařízení proto obdrží označení CE. Zařízení vyhovuje následujícím normám: Elektromagnetická kompatibilita - vyzařování: EN : 2007 Elektromagnetická kompatibilita - odolnost: EN : 2005 Bezpečnost zařízení: EN : 2006 Biel/Bienne, dne Sputnik Engineering AG Christoph von Bergen 02/10 cz 38 39

21 Horká linka SolarMax Německo 0180 / Rakousko 0049 / Švýcarsko 032 / Francie 0033 / Itálie 0039 / Španělsko 0034 / Ostatních země 0041 / Fax 0041 / Oficiální distributor: NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. 04/10 cz

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka Červen 2014 Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka, CentreWare a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více