Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73"

Transkript

1 Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73 Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 1 (celkem 15)

2 1 Elektrická zařízení Základní systém rozvodu zůstane zachován, situace rozvoden a skříní se zásadně nezmění. Na rýpadle dojde k podstatné konstrukční změně. Stroj bude rekonstruován z provedení bezvýsuvového na provedení výsuvové. To znamená, že dojde ke změně konstrukce kolesového výložníku a vyvažovacího výložníku. Některé elektrické pohony změní soustavu napájení, budou instalovány některé nové pohony. Elektrická zařízení budou navržena tak, aby vyhověla požadavkům příslušného nařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility. 1.1 Napěťové soustavy 3PE AC - 50 Hz, 6 kv / IT -Napájení rýpadla 3PE AC - 50 Hz, 500 V / IT -Napájení motorového rozvodu, zásuvek 500 V a svářecího zařízení 3PE AC - 50 Hz, 230 V / IT -Napájení ovládacích obvodů, osvětlení, vytápění a zásuvek 230 V 1N/PE AC - 50Hz, 230V / TN-S -Napájení řídicího systému a binárních vstupů 230V 24 V DC PELV -Napájení analogových vstupů řídicího systému 24V 24 V AC SELV -Signalizace, zásuvky 1.2 Instalované výkony na straně 6 kv Hlavní transformátor 6 / 0,5 kv 1000 kva Transformátor pohonu kolesa 6 / 0,5 kv 400 kva Světelný transformátor 6 / 0,23 kv 100 kva 2 Rozvodná zařízení 2.1 Přívod 6 kv Napájení rýpadla bude provedeno novým vlečným kabelem 6 - CHCU 3 x x 16 mm 2 o celkové délce 1200 m, navíjeným na kabelový buben a odtud přes kroužkovou komoru kabelového bubnu do oceloplechového rozváděče RM 15 umístěného na ochozu u kabelového bubnu a vybaveného reverzačním odpínačem a uzemňovačem (vzájemné mechanické blokování). Vývod z tohoto rozváděče je veden přes kroužkovou komoru otáčení svršku do rozvodny vn umístěné ve vyvažovacím výložníku. 2.2 Rozvodna Situace rozvodny (rozmístění rozváděčů a uspořádání elektrodílny) bude upraveno po vzoru stroje KU /K86. Mezi rozvodnou vn a rozvodnou nn provést prostup. Rozvodna bude mít nouzový východ dveřmi do prostoru strojovny zdvihu kolesového výložníku (KV). Uchazeč předloží v nabídce návrh na konstrukční uspořádání rozvodny. 2.3 Rozváděč vn Budou dodány nové typové rozváděče vn s minimálním krytím IP 43. Požadujeme zachovat charakter spínání a zabezpečení dle stávajícího provedení rozvodny. Rozváděč s hlavním vypínačem ve výsuvném provedení (ZS8). Silový rozvod uvnitř rozváděče bude proveden přípojnicemi. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 2 (celkem 15)

3 Rozváděče budou sestaveny z následujících polí: přívod 6 kv z kroužkové komory s odpojovačem a hl. vypínačem VD4 a měřením vývod na hlavní transformátor 1000 kva, 6/0,5 kv s odpínačem a uzemňovačem vývod na trafo 100 kva, 6/0,23 kv s odpínačem a uzemňovačem vývod na trafo pohonu kolesa 400 kva, 6/0,5 kv s odpínačem a uzemňovačem připravený, vybavený vývod pro PVZ s odpínačem a uzemňovačem vývod pro kompenzaci Všechna vn pole budou vybavena tlakovými čidly indikace el. oblouku zavedenými do řídícího systému (ŘS) a vn ochranami ABB připojenými komunikační linkou do ŘS. Požadujeme uvést dodavatele vybavení vn části. 2.4 Transformátory Hlavní transformátor bude nový, suchý, zalévaný (např. Resibloc). Světelný transformátor zůstane původní, Závod údržby MUS, a.s. provede repasi a revizi transformátoru. Montážní transformátor bude zrušen. Další nové transformátory budou instalovány pro napájení pohonu kolesa a pro napájení ovládacích obvodů ŘS. Požadujeme uvést typ, výrobce a dodavatele všech nových transformátorů. 2.5 Kroužkové komory Hlavní kroužková komora ve spodní stavbě bude osazena novým vn kroužkovým sběračem SBC Požadujeme komplexní opravu nn části hlavní kroužkové komory včetně klarinetů a sběracího ústrojí ( trolejové vodiče zůstanou původní). Je třeba uvažovat změnu parametrů dovoleného sklonu rýpadla (1:15, 1:17). Kroužková komora kabelového bubnu bude osazena novým kroužkovým sběračem SBC Skříňové rozváděče nn Rozváděče nn budou vystrojeny přednostně přístroji skupiny firem Schneider Electric (Merlin Gerin, Telemecanique, Elektropřístroj Písek). Vakuové stykače budou Siemens 315 A, jističe horní a spodní stavby budou OEZ BL Skříně rozváděčů budou vybaveny osvětlením, některé skříně budou mít zásuvku 230 V AC pro servisní účely. Systém rozmístění rozváděčů nn bude upraven po vzoru stroje KU /K86. Pojistkové vývody budou osazeny pojistkovými odpínači se signalizací stavu pojistek a polohy výklopné části odpínače zavedenou do ŘS. Světelné indikační přístroje budou v provedení LED. Svorky do 4 mm 2 budou systému WAGO, svorky pro větší průřezy budou systému RS. Popisy vodičů, kabelů a přístrojů budou provedeny strojním nesmazatelným způsobem. 2.7 Hlídače izolačního stavu Hlídače izolačního stavu MVE 500 budou instalovány v obvodech: napájení elektromotorů 500 V napájení ovládání 230 V napájení osvětlení 230 V Napěťová soustava 6 kv má pro sledování zemního spojení zabudovánu ochranu SPAJ. Její výstup bude zaveden do ŘS. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 3 (celkem 15)

4 2.8 Ovládací a svorkové skříně Skříně rozmístěné v kabelovém rozvodu po stroji budou v plastovém provedení typu ARIA (boční zavěšení otvíracích dvířek) a do průřezu vodičů 4mm 2 budou osazeny pružinovými svorkami typu WAGO, od průřezu 6 mm 2 budou použity svorky šroubové RS. Ovládací prvky v ovládacích skříních budou umístěny na přístrojovém panelu za dvířky s neodnímatelnou kličkou. Přístrojová technika bude v ucelených výrobních programech. Ovládače budou z výrobního programu firmy Telemecanique. 2.9 Kabely a kabelové trasy Na stroji bude provedena výměna veškerých kabelových rozvodů vn a nn. Silové kabely budou s pryžovou izolací. Kabely budou položeny převážně na kabelové lávky, částečně do trubek. Kabely od frekvenčních měničů budou stíněné a vedeny v trubkách nebo v kovových ohebných hadicích. Rýpadlo bude napájené novým vlečným kabelem 6 - CHCU 3 x x 16 mm 2 o celkové délce 1200 m, navíjeným na kabelový buben, tímto kabelem budou též provedeny všechny vn spoje až k přívodnímu rozváděči ve vn rozvodně ve vyvažovacím výložníku. Nízkonapěťová vedení budou realizována těžkými šňůrami CGTU a H07RN-F. Signálové vodiče budou použity stíněné typu CMFM. V prověsu na kolesový výložník a v kabelovém řetězu budou použity kabely se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození v ohybu, max. sedmižilové od fy LAPP KABEL. Z rozvoden ve vyvažovacím výložníku vychází kabely podlahou rozvodny na kabelové rošty podvěšené pod výložníkem. Kabely jsou zespodu viditelné. Na roštech budou kabely uloženy ve svazcích odděleně silové vodiče, signálové vodiče a vodiče rozvodu osvětlení, topení a zásuvek. Z prostoru pod vyvažovacím výložníkem budou kabely dále vedeny po sloupech horní stavby na kabelových lávkách s odbočením k pohonům otoče a dále přes prověsy na obě strany kolesového výložníku. Vedení ke kroužkové komoře budou vedena v dutinách sloupu pod přístupovým krytem v mechanické dílně. Z podvěsu vyvažovacího výložníku budou po sloupech nahoru vedeny kabely, které pokračují po lávkách na horní části výložníku k pohonu zdvihu kabiny, reflektorům a ostatním zařízením umístěným na horní části výložníku. Ke kladkostrojům pokračují shrnovacím vedením. Z kabelového roštu na přední straně vyvažovacího výložníku odbočují prověsem kabely na nakládací výložník, podle kterého budou po obou stranách vedeny po kabelových hácích. Po levé straně budou háky uspořádány do čtyřech výšek pro oddělení silových kabelů, signálových kabelů a vn kabelů pro připojování kabelového vozu přes spojovací skříň na konci výložníku. Ke spouštěcím odporníkům budou použity kabely CHBU. Kabeláž ŘS bude v provedení optika + záloha metalika a bude rozšířena o optickou a metalickou část rozvodů pro bezdrátový přenos informací ze stroje do vnitřní informační sítě LAN MUS, a.s. dle provedení KU /K86. 3 Pohony Požadujeme řešení pohonů po vzoru stroje KU /K86. Nové elektromotory budou od firmy Siemens. Elektromotory s výkonem nad 30 kw musí mít jako součást dokumentace provozní předpis výrobce. Stávající elektromotory, které budou znovu použity, repasuje Závod údržby MUS, a.s. (ZÚ). Všechny elhy budou nové s jmenovitým napětím 500 V. Budou vybaveny vnějším snímáním horní polohy pomocí indukčního snímače (napětí 230V AC) s indikací stavu pomocí LED. Elhy jsou součástí strojní dodávky. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 4 (celkem 15)

5 3.1 Pohon kolesa Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 315 kw, 1480 min-1 s reverzací a cizí ventilací. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí, teploty ložisek, snímáním otáček a musí být schopen pracovat při sklonu podélné osy ± 20. Pohon bude vybaven novým frekvenčním měničem Siemens, spojkou REXNORD (strojní dodávka) a brzdou kolesa SVENDBORG (strojní dodávka). 3.2 Pohon předního pásu kolesového výložníku Stávající bezvýsuvové provedení kolesového výložníku bude rekonstruováno na výsuvové provedení. Z toho důvodu se zásadně změní pohony pásů dopravní linky stroje. Přední pás bude vybaven novým asynchronním motorem nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, stavební výška H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zadního pásu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Alen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon předávacího pásu Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 55 kw, 1470 min -1, H 250. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley stejné velikosti jako u ostatních pásů. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon nakládacího pásu Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zdvihu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 110 kw, 740 min -1 s cizí ventilací, H 315. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí a snímáním otáček. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon výsuvu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 75 kw, 980 min -1, IM 1002 (dvě hřídele), H 315. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley stejné velikosti jako u pohonů dopravní linky (132kW). Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon otoče horní stavby (HS) Dva nové asynchronní elektromotory nakrátko 500 V, 37 kw, 720 min -1 s cizí ventilací, H 280. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí a snímáním otáček. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 5 (celkem 15)

6 Brzda 4 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zdvihu nakládacího výložníku Původní elektromotor 500 V, 15.5 kw, 720 min -1 bude repasován v ZÚ MUS, a.s.. Spouštění elektromotoru bude přímé reverzační. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon otoče nakládacího výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 7.5 kw, 715 min -1. Spouštění elektromotoru bude přímé reverzační. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon pojezdu Původní kroužkové elektromotory 500 V, 68 kw, 975 min -1 budou repasovány v ZÚ MUS, a.s.. Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn, spouštěcí odpory a příslušné přístroje budou nové. Brzda 4x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon kabelového bubnu Nový asynchronní elektromotor dvouotáčkový nakrátko 500 V, 3/4 kw, 1440/2890 min -1. Spouštění přímé reverzační s přepínáním rychlosti. Elektromotor bude vybaven vnější ochrannou svorkou. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Elektromotory zdvihu spodní stavby Elektromotor 500 V, 30 kw, 1465 min -1 bude repasován v ZÚ MUS, a.s., elektromotor 500 V, 5,5 kw, 1455 min -1 bude nový. Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn Pohon nouzového pojezdu závaží na vyvažovacím výložníku Stávající bezvýsuvové provedení kolesového výložníku bude rekonstruováno na výsuvové provedení. Z toho důvodu se změní systém pohonu pojezdu závaží. Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 2.2 kw, 940 min -1, IM 3082, H 112. Spouštění přímé reverzační. Elektromotor bude vybaven vnější ochrannou svorkou. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Elektromotory kompresorů Původní elektromotory kompresorů 2 x 7.5 kw budou nahrazeny novými (strojní dodávka). Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn Pohon zdvihu kabiny řidiče Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 7.5 kw, 720 min -1 s cizím chlazením, H 160. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí, otáček a vnější ochrannou svorkou. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv2. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 6 (celkem 15)

7 4 Kabina řidiče Kabina řidiče bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací křeslo DALECKÝ B5. Kabina řidiče je centrem ovládání, řízení a monitorování provozních i poruchových stavů stroje. Pro tyto účely je vybavena průmyslovým PC s dvěma plochými displeji s integrovanou klávesnicí a myší, dvěma ovládacími panely po stranách křesla, monitorem průmyslové televize s možností zobrazování čtyřkamerového systému (dodavatel ENELEX), telefonem a interkomem Fonic. Součástí kabiny je i rozvodná skříň, ve které je soustředěna elektrická výbava a rozvodné prvky pro kabinu. 4.1 Obrazovky s klávesnicí průmyslový PC Na těchto obrazovkách se listováním jednotlivých obrazců zobrazují provozní a poruchové stavy stroje a prostřednictvím integrované ovládací klávesnice se ovládají dále uvedené uzly. Výchozí zobrazení (základní obrazovka) obsahuje schématický obraz stroje s výchozími údaji připravenosti, poruchový panel a tlačítkové menu volby dalších zobrazení. Stěžejním provozním zobrazením je zobrazení souhrnné přehledové obrazovky. Pro nastavení a zkoušky jednotlivých uzlů slouží tzv. servisní obrazovky obsahující detailní zobrazení a ovládací tlačítka lokálního ovládání. Podrobný popis ovládání je součástí ŘS po vzoru stroje KU /K Ovládací panely křesla seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí houkačka ovládač dopravní linky start, stop, příprava regulace napínání předního pásu rychlost zdvihu volba potenciometrem pákový ovladač zdvihu vratný nahoru, dolů ovládač zdvihu kabiny řidiče nahoru, dolů, stop překlenutí chod kolesa mikrofon intercomu ovládač kolesa start, stop, reverzace, mazání a nouzové zastavení ovládač otoče horní stavby - rychlost (nastavení potenciometrem) ovládač rypné síly (nastavení potenciometrem) pákový ovladač otoče a výsuvu - otoč vlevo - otoč vpravo - výložník vysunout - výložník zasunout deblokace poruch ovládání stěračů a ostřikovače přepínač klimatizace a topení tlačítko překlenovače kritického sklonu 4.3 Kamerový systém Bude tvořen čtyřmi barevnými kamerami. Kamery budou umístěny ke snímání odvrácené strany kolesa, polohy vlečného kabelu, prostoru pod nakládacím výložníkem směrem k housenicím (tato kamera bude otočná) a prostoru horní planýrky. V kabině řidiče bude umístěn barevný monitor 19, kvadrátor a ovládání otočné kamery. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 7 (celkem 15)

8 5 Kabina klapkaře Kabina klapkaře bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací křeslo DALECKÝ B Ovládací panely křesla seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí zdvih nakládacího výložníku - nahoru, dolů, stop osvětlení nakládacího výložníku zap., vyp. přepínač klimatizace topení ovládání stěračů a ostřikovače mikrofon interkomu překlenovač DPD ovládač vypínání dopravní linky stroje ovládač otáčení nakládacího výložníku vlevo, vpravo, stop, signalizace opření ovládač vypínání pojezdu rýpadla akustická návěst píšťala, houkačka ovládač otáčení výsypky vpravo, vlevo, stop v kabině bude instalována elektronika hlídače železa nakládacího pásu 6 Kabina pasaře Kabina pasaře bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací panel. 6.1 Ovládací panel pasaře seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí osvětlení prostoru předávacího pásu zap., vyp. přepínač klimatizace topení mikrofon interkomu ovládač vypínání dopravní linky stroje akustická návěst houkačka v kabině bude instalována elektronika hlídače železa předního pásu osvětlení sýpky 7 Osvětlení a zásuvkové obvody 7.1 Osvětlení obslužných prostorů Osvětlení vnějších obslužných prostorů bude rozděleno na provozní a obrysové. Svítidla budou gumová se směsnými výbojkami. Ovládání provozního osvětlení bude místní, ovládání obrysového osvětlení bude z kabiny řidiče. Vnitřní osvětlení bude zářivkové s místním ovládáním (typ MODEL VYPEK-L-2x58W/T26, IP66). Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 8 (celkem 15)

9 7.2 Osvětlení kabin Osvětlení kabiny řidiče, kabiny klapkaře a kabiny pasaře bude zářivkové s možností přepnutí na režim orientační osvětlení (snížená hodnota osvětlenosti). Integrováno v jednom světelném tělese. 7.3 Osvětlení pracovního prostoru kolesa a dopravní linky Osvětlení pracovních prostorů na stroji bude provedeno halogenidovými výbojkami 400 W dle KU /K Osvětlení nouzové Nouzové osvětlení bude provedeno autonomními svítidly (s vlastním zdrojem) s minimální dobou svícení 3 hodiny. Svítidla budou umístěna v kabině řidiče, v kabině klapkaře, v kabině pasaře, v rozvodnách, ve služební místnosti, v dílnách, u schodišť a žebříků a v kroužkové komoře. 7.5 Zásuvky Zásuvky 230 V budou připojeny přes chrániče. Zásuvky 500 V budou s blokovaným rozpojením v provedení dle KU /K86. Zásuvky SELV 24 V budou na stroji 3 ks. Zásuvky 230 V označit příslušnou napájecí soustavou (IT, TN-S). 8 Vytápění, chlazení, ventilace 8.1 Vytápění Vytápěny budou kabiny, rozvodny, dílny a služební místnost. K vytápění budou sloužit odporová topná tělesa AEG v robusním provedení s tepelnými pojistkami. Pro ohřev vody bude ve služební místnosti elektrický bojler. 8.2 Chlazení Chlazeny budou kabiny řidiče, klapkaře a pasaře a služební místnost. K chlazení budou použita klimatizační zařízení PKZ Elektrodílna Dalecký s chladicími jednotkami Carrier. Chlazení a vytápění bude vzájemně blokováno. Z důvodu odvádění ztrátového tepla transformátorů a frekvenčních měničů bude rozvodna osazena klimatizací Carrier (2ks) v provedení dle KU /K Ventilace Ventilace vzduchu bude zajištěna v kabinách řidiče, klapkaře a pasaře a ve služební místnosti. Přívod čerstvého vzduchu umožňují klimatizační zařízení PKZ ED. Dále budou ventilovány dílny a rozvodny. 9 Snímače polohy a stavu 9.1 Provozní koncové vypínače Provozní koncové vypínače budou indukční snímače BALLUFF φ 30 mm, 230 V AC v kovovém pouzdru se signalizací provozního stavu LED diodou. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 9 (celkem 15)

10 9.2 Bezpečnostní koncové vypínače Bezpečnostní koncové vypínače budou mechanické od firmy MEP PV 230 V, IP65 a budou umístěny u pohonu otáčení kolesového výložníku, zdvihu nakládacího výložníku, zdvihu kolesového výložníku, výsuvu kolesového výložníku a zdvihu kabiny řidiče. 9.3 Tykadla Tykadla budou mechanická s mikrospínači v provedení dle KU /K86. Tykadla budou umístěna na kolesovém výložníku, pod kabinou řidiče a na vyvažovacím výložníku. 9.4 Absolutní snímače polohy Budou osazeny absolutními encodéry typu SCM 30 a budou snímat polohy otoče horní stavby a zdvihu kolesového výložníku. Snímání pojezdu bude provedeno inkrementálním snímačem TURCK. Výsuv a natočení housenic budou snímány odporovým převodníkem P 5201S Průtokové snímače TURCK Obsahují těleso snímače, převodník a úhlový konektor. Snímače budou osazeny v mazání převodovek kolesa, předního pasu, pojezdu, otoče HS, zadního pásu, nakládacího pásu, otoče nakládacího výložníku. 10 Bezpečnostní vypínání 10.1 Nouzové vypínání Tlačítka nouzového vypínání pro rychlé uvedení nebezpečných částí rýpadla do klidu a k zabránění hrozícího nebezpečí budou umístěna na rozváděčích, v křeslech a na všech přístupových místech rýpadla. Na místech, kde může dojít k nechtěnému stlačení, osadit tlačítka ochrannými kryty. Tlačítky nouzového vypínání je vypínán hlavní vypínač 6 kv, jejich další kontakty budou vřazeny do ŘS jako informativní. Hlavní vypínač vypíná napětí 6 kv pro transformátor kolesa a hlavní transformátor stroje. Pod napětím zůstává transformátor osvětlení Lankové vypínače (nouzové zastavení) Podél dopravních pásů jsou natažena lanka, která ovládají lankové vypínače Telemecanique s aretací. Při použití některého z nich se vypíná celá dopravní linka a koleso Blokovací vypínače Pro bezpečnost obsluhy, která provádí čištění nebo kontrolu na některém pohonu dopravní linky, budou ve skříňkách místního ovládání jednotlivých pásů ( u nakládacího pasu také uprostřed) a kolesa uzamykatelné vypínače, které po vypnutí a vyjmutí klíče znemožní spuštění pohonu a části dopravní linky ke kolesu. Stejný typ vypínače bude také zařazen v obvodu otáčení HS a otáčení nakládacího výložníku Anemometr Anemometr slouží k měření rychlosti větru. Vysílač anemometru bude umístěn na levé straně držícího výložníku. Výstup z vysílače bude zaveden do ŘS. Rychlost větru vyhodnocuje ŘS a zobrazuje na monitoru v kabině řidiče. Rychlost 17 m/s a 20 m/s je zvýrazněna. Při rychlosti 20 m/s Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 10 (celkem 15)

11 bude vypnuto ovládání kolesa. Pomocí překlenovače bude umožněno osádce rýpadla v případě ohrožení provést zabezpečovací opatření. Bude použit typ ANA Hlídač železa Bude použit typ s indikátorem feromagnetických těles HFT 01 firmy EDIS vvd Košice. Jedná se o počítačem řízený magnetometrický systém vybavený algoritmy pro rozpoznání pohybu těles na pasových dopravnících. Jeho součástí jsou malé a snadno montovatelné senzory ze speciálních magnetických slitin, umístěné pod pásem. Na stroji budou osazeny dva hlídače. Jeden bude instalován na předním pásu kolesového výložníku - stávající zařízení, druhý bude na nakládacím pásu - stávající zařízení. Dodavatel elektro části provede instalaci pro napájení obou systémů, připojení sond a zavede signály do ŘS. Demontáž, uložení a pozdější opětovnou montáž stávajícího zařízení provede Závod údržby MUS, a.s.. 11 Signalizace na rýpadle 11.1 Sklon rýpadla je snímán: Dvouosým náklonoměrem s analogovou výstupní hodnotou ( typ SITALL ) zavedenou do ŘS. Hodnoty příčného a podélného, případně obecného sklonu budou trvale zobrazeny na monitoru v kabině řidiče. Hodnoty podélného sklonu využívá systém pro vyrovnávání spodní stavby. Bude využíván i pro tvorbu pojezdové roviny. Strunovým sklonoměrem (č.v. RK-06357) bude sledován sklon 1:15 a 1:17 binární výstup. Obě hodnoty budou zavedeny do ŘS. Kritický sklon 1:15 blokuje prostřednictvím relé ovládání výstupů pojezdu a zdvihu spodní stavby. Jednoosým náklonoměrem s analogovou výstupní hodnotou (typ SITALL) ve směru kolesového výložníku zapojeným do ŘS pro účely technologického řízení Zvukové signalizace Zvukové signalizace používá řidič a klapkař pro výstražnou signalizaci před spouštěním dopravní linky a při manipulaci se strojem. Venkovní zvuková signalizace se uvede do činnosti před automatickým spouštěním dopravní linky. Také pro signalizaci některých nebezpečných stavů rýpadla bude automaticky použita zvuková signalizace. Například: najetí na bezpečnostní koncový vypínač dolní polohy zdvihu koles. výložníku; při zemním spojení; nebezpečný sklon rýpadla při odpojeném napájecím napětí sklonoměru pro vyrovnávání spodní stavby; porušení izolačního stavu hlídaných obvodů. 12 Telefony Rýpadlo bude vybaveno základnovou telefonní ústřednou GIGASET, ke které bude připojena 1 vnější telefonní linka z místního telefonního rozvodu a 6 přenosných bezdrátových telefonů GIGASET se základními dobíječi baterií v provedení dle KU /K86 s prosvětlenou klávesnicí. Rozmístění: Ústředna a přenosný telefon jsou umístěny v mechanické dílně, ostatní přenosné telefony se síťovým dobíječem jsou umístěny v rozvodně vn, v kabině pasaře a na pasovém voze zakládacím (PVZ), přenosné telefony s opakovačem jsou umístěny v kabině řidiče a kabině klapkaře. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 11 (celkem 15)

12 13 Intercom Bude tvořen sítí simplexních hlasitých stanic FONIC paralelně připojených k dvoudrátové lince. Přístroje budou umístěny v kabině řidiče, kabině klapkaře, kabině pasaře, rozvodně vn, rozvodně nn, mechanické dílně, na nakládacím výložníku, 2x na pojízdném protizávaží, u kroužkového sběrače v kroužkové komoře, u předních housenic a uprostřed nakládacího výložníku. 14 Svařovací rozvod Svařovací rozvod bude realizován jednožilovými vodiči CHBU 1 x 50 mm 2 po horní stavbě stroje. Bude vybaven 9-ti přípojnými skříňkami s možností připojení svářecích kleští a regulátoru v provedení s dvířky s neodnímatelnou kličkou. Svářecí agregát je trvale umístěn na vyvažovacím výložníku. Druhý svářecí agregát je umístěn na spodní stavbě v prostoru housenic. Agregáty nejsou součástí dodávky. 15 Měření Měření spotřeby el. energie rypadla bude provedeno elektroměrem (ENERMET) umístěným ve vn rozváděči RM 1.3, jehož výstup bude zapojen do ŘS. Průběžné měření napětí 6kV bude zavedeno do ŘS Proudy snímané do ŘS: koleso vpřed koleso vzad přední pas zadní pas předávací pas nakládací pás pohony pojezdu (jednotlivě) sekundární proud hlavního transformátoru proud horní stavby proud spodní stavby Kompletní měření Měřené snímané veličiny tj. proud, napětí, teploty elektromotorů (na regulovaných pohonech) a údaje frekvenčních měničů budou zavedeny do ŘS Měření mechanického namáhání tenzometrickým systémem DAP Bude využit stávající tenzometrický systém snímání mechanického namáhání. Systém DAP bude zapojen do ŘS a bude sledovat tyto veličiny: přetížení kolesa boční síly na kolesu odlehčení kolesového výložníku. Systém je vybaven analyzátorem ČASO s výstupem do bezdrátového přenosového systému (WIFI) Měření polohy otoče HS, zdvihu KV a výsuvu KV přes ŘS Měření je provedeno dle bodu 9.4 a signály jsou zavedeny do ŘS. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 12 (celkem 15)

13 15.5 Měření náklonu Měření náklonu spodní (podélný, příčný) a horní stavby (ve směru kolesového výložníku) bude provedeno přes ŘS prostřednictvím snímačů. Bude vyhodnocován náklon provozní a náklon nebezpečný (dle bodu 11.1) Měření hladiny oleje zdvihu spodní stavby Hladina oleje v hydraulické soustavě zdvihu spodní stavby bude měřena snímačem Měření vysunutí hydraulického válce Měření vysunutí hydraulického válce zdvihu spodní stavby bude provedeno ultrazvukovým snímačem s využitím signálu i pro tvorbu pojezdové roviny. 16 Vývody pro připojení vnějších zařízení PVZ se připojuje přes spojovací skříň vn umístěnou na konci nakládacího výložníku. Vývod je v napěťové hladině 6 kv. PVZ má vlastní el. výbavu včetně ovládání a řízení. Bude instalován vývod pro připojení vazeb na dálkovou pasovou dopravu (DPD), telefon a přenos informací z ŘS po sběrnici ZAT (DPD). Dále bude na nakládacím výložníku instalován zásuvkový vývod 500 V / 63 A s reverzací pro připojení pojízdné násypky. 17 Řídicí systém Požadujeme řešení automatem Simatic S7-400 firmy Siemens po vzoru KU300.24/K86. Požadujeme, aby dodavatel elektro části akceptoval spolupráci s firmou COMPAS automatizace, spol. s r.o.(dodavatel aplikačního programu ŘS). Rozsah signálů je stanoven základním provedením COMPAS ( 800 signálů ). Podrobná specifikace bude zadána ve spolupráci MUS, a.s. s firmou COMPAS. MUS, a.s. požaduje zdvojené kruhové propojení jednotlivých prvků ŘS. MUS, a.s. dále požaduje, aby systém vyhověl těmto dalším požadavkům: Komunikační obrazovka bude sdělovat informace o báňské problematice (statistika a evidence těžby, přehled o činnosti stroje). Tok informací bude obousměrný mezi strojem a dispečinkem. Do ŘS bude zaveden signál ze systému DAP. Přenos informací bude i na dispečink. Do ŘS budou zavedeny signály z průtokových snímačů převodovek pohonů pojezdu (6x), otoče HS (2x), otoče NV, předního pasu, nakládacího pasu (2x), převodovky kolesa včetně snímání teploty vstupu. 18 Ostatní Dodavatel elektro části zajistí připojení hydraulických a mazacích zařízení, stolní brusky a stojanové vrtačky v mechanické dílně, kamerového systému, zkrápěcího zařízení, systému DAP a zařízení bezdrátového přenosu WIFI. 19 Stabilní hasicí zařízení a EPS Na stroji bude instalováno nové stabilní hasicí zařízení SHZ. Bude instalována Elektrická požární signalizace (EPS) systému firmy LITES s ústřednou MHU 109. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 13 (celkem 15)

14 20 Zkrápěcí zařízení (MINIJET) Ovládání provést místní a z ŘS, instalovat měření stavu hladiny v nádržích se zobrazením v ŘS. 21 Technická a provozní dokumentace elektro podle ČSN Dokumentace předávaného elektrického zařízení musí odpovídat normě ČSN Stroje pro povrchové dobývání Technické požadavky. Musí obsahovat zejména dále uvedené položky: 21.1 Technická dokumentace ES prohlášení o shodě protokol o nastavení a seřízení sklonoměru a anemometru zápis o zevní prohlídce, montážní a přejímací zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN protokoly o nastavení ochran a intenzitě osvětlení osvědčení o jakosti a kompletnosti nově dodávaných dílů (transformátorů, elektromotorů, spouštěčů apod.) a o napěťových zkouškách přívodního kabelu 21.2 Návod pro obsluhu a údržbu, který musí obsahovat: název nebo jméno výrobce označení série a typ předpokládané způsoby použití stroje a zakázané úkony a činnosti pokyny pro bezpečnost, týkající se: - uvedení do provozu - používání v provozu - údržby (servisu a oprav) - demontáže a likvidace - hlavní technické údaje stroje - hlavní zásady pro odstavování stroje požadavky na zajištění bezpečnosti práce a provozu dle vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb Provozní dokumentace, která musí obsahovat: popis, funkce, nastavení, zkoušení a kontroly výstražných, pojistných a bezpečnostních zařízení seznam a schéma rozmístění nouzových a koncových vypínačů a tlačítek nouzového vypínání schéma elektrických rozvodů / pohonů obvodová schémata ovládání situační schéma elektrických zařízení způsob zajištění zařízení při jeho provozu a proti nežádoucímu uvedení do provozu seznam požárně bezpečnostních opatření návod k používání a údržbě elektronických systémů (statické měniče, automatické řídící systémy) seznam všech elektromotorů a elh, návod na obsluhu a údržbu elektromotorů nad 30 kw návod na obsluhu a údržbu vn elektrických zařízení (transformátory, odpojovače, odpínače atd.) Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 14 (celkem 15)

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž,

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12.

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. 2006 1/14 Obsah 1. Přeprava a manipulace 2. Instalační podmínky 2.1 Požadavky

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Návod k obsluze kotlů Hamont 150-500 US.. S1

Návod k obsluze kotlů Hamont 150-500 US.. S1 CATfire Service & Trading s.r.o. strana 1/116 Návod k obsluze kotlů Hamont 150-500 US.. S1 CATfire Service & Trading s.r.o. Výstavní 2937/132a CZ - 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420596753009 Mob.:+420603853110

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více