Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73"

Transkript

1 Příloha č. 2 poptávky na GO KU 300.S -17/K73 Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 1 (celkem 15)

2 1 Elektrická zařízení Základní systém rozvodu zůstane zachován, situace rozvoden a skříní se zásadně nezmění. Na rýpadle dojde k podstatné konstrukční změně. Stroj bude rekonstruován z provedení bezvýsuvového na provedení výsuvové. To znamená, že dojde ke změně konstrukce kolesového výložníku a vyvažovacího výložníku. Některé elektrické pohony změní soustavu napájení, budou instalovány některé nové pohony. Elektrická zařízení budou navržena tak, aby vyhověla požadavkům příslušného nařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility. 1.1 Napěťové soustavy 3PE AC - 50 Hz, 6 kv / IT -Napájení rýpadla 3PE AC - 50 Hz, 500 V / IT -Napájení motorového rozvodu, zásuvek 500 V a svářecího zařízení 3PE AC - 50 Hz, 230 V / IT -Napájení ovládacích obvodů, osvětlení, vytápění a zásuvek 230 V 1N/PE AC - 50Hz, 230V / TN-S -Napájení řídicího systému a binárních vstupů 230V 24 V DC PELV -Napájení analogových vstupů řídicího systému 24V 24 V AC SELV -Signalizace, zásuvky 1.2 Instalované výkony na straně 6 kv Hlavní transformátor 6 / 0,5 kv 1000 kva Transformátor pohonu kolesa 6 / 0,5 kv 400 kva Světelný transformátor 6 / 0,23 kv 100 kva 2 Rozvodná zařízení 2.1 Přívod 6 kv Napájení rýpadla bude provedeno novým vlečným kabelem 6 - CHCU 3 x x 16 mm 2 o celkové délce 1200 m, navíjeným na kabelový buben a odtud přes kroužkovou komoru kabelového bubnu do oceloplechového rozváděče RM 15 umístěného na ochozu u kabelového bubnu a vybaveného reverzačním odpínačem a uzemňovačem (vzájemné mechanické blokování). Vývod z tohoto rozváděče je veden přes kroužkovou komoru otáčení svršku do rozvodny vn umístěné ve vyvažovacím výložníku. 2.2 Rozvodna Situace rozvodny (rozmístění rozváděčů a uspořádání elektrodílny) bude upraveno po vzoru stroje KU /K86. Mezi rozvodnou vn a rozvodnou nn provést prostup. Rozvodna bude mít nouzový východ dveřmi do prostoru strojovny zdvihu kolesového výložníku (KV). Uchazeč předloží v nabídce návrh na konstrukční uspořádání rozvodny. 2.3 Rozváděč vn Budou dodány nové typové rozváděče vn s minimálním krytím IP 43. Požadujeme zachovat charakter spínání a zabezpečení dle stávajícího provedení rozvodny. Rozváděč s hlavním vypínačem ve výsuvném provedení (ZS8). Silový rozvod uvnitř rozváděče bude proveden přípojnicemi. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 2 (celkem 15)

3 Rozváděče budou sestaveny z následujících polí: přívod 6 kv z kroužkové komory s odpojovačem a hl. vypínačem VD4 a měřením vývod na hlavní transformátor 1000 kva, 6/0,5 kv s odpínačem a uzemňovačem vývod na trafo 100 kva, 6/0,23 kv s odpínačem a uzemňovačem vývod na trafo pohonu kolesa 400 kva, 6/0,5 kv s odpínačem a uzemňovačem připravený, vybavený vývod pro PVZ s odpínačem a uzemňovačem vývod pro kompenzaci Všechna vn pole budou vybavena tlakovými čidly indikace el. oblouku zavedenými do řídícího systému (ŘS) a vn ochranami ABB připojenými komunikační linkou do ŘS. Požadujeme uvést dodavatele vybavení vn části. 2.4 Transformátory Hlavní transformátor bude nový, suchý, zalévaný (např. Resibloc). Světelný transformátor zůstane původní, Závod údržby MUS, a.s. provede repasi a revizi transformátoru. Montážní transformátor bude zrušen. Další nové transformátory budou instalovány pro napájení pohonu kolesa a pro napájení ovládacích obvodů ŘS. Požadujeme uvést typ, výrobce a dodavatele všech nových transformátorů. 2.5 Kroužkové komory Hlavní kroužková komora ve spodní stavbě bude osazena novým vn kroužkovým sběračem SBC Požadujeme komplexní opravu nn části hlavní kroužkové komory včetně klarinetů a sběracího ústrojí ( trolejové vodiče zůstanou původní). Je třeba uvažovat změnu parametrů dovoleného sklonu rýpadla (1:15, 1:17). Kroužková komora kabelového bubnu bude osazena novým kroužkovým sběračem SBC Skříňové rozváděče nn Rozváděče nn budou vystrojeny přednostně přístroji skupiny firem Schneider Electric (Merlin Gerin, Telemecanique, Elektropřístroj Písek). Vakuové stykače budou Siemens 315 A, jističe horní a spodní stavby budou OEZ BL Skříně rozváděčů budou vybaveny osvětlením, některé skříně budou mít zásuvku 230 V AC pro servisní účely. Systém rozmístění rozváděčů nn bude upraven po vzoru stroje KU /K86. Pojistkové vývody budou osazeny pojistkovými odpínači se signalizací stavu pojistek a polohy výklopné části odpínače zavedenou do ŘS. Světelné indikační přístroje budou v provedení LED. Svorky do 4 mm 2 budou systému WAGO, svorky pro větší průřezy budou systému RS. Popisy vodičů, kabelů a přístrojů budou provedeny strojním nesmazatelným způsobem. 2.7 Hlídače izolačního stavu Hlídače izolačního stavu MVE 500 budou instalovány v obvodech: napájení elektromotorů 500 V napájení ovládání 230 V napájení osvětlení 230 V Napěťová soustava 6 kv má pro sledování zemního spojení zabudovánu ochranu SPAJ. Její výstup bude zaveden do ŘS. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 3 (celkem 15)

4 2.8 Ovládací a svorkové skříně Skříně rozmístěné v kabelovém rozvodu po stroji budou v plastovém provedení typu ARIA (boční zavěšení otvíracích dvířek) a do průřezu vodičů 4mm 2 budou osazeny pružinovými svorkami typu WAGO, od průřezu 6 mm 2 budou použity svorky šroubové RS. Ovládací prvky v ovládacích skříních budou umístěny na přístrojovém panelu za dvířky s neodnímatelnou kličkou. Přístrojová technika bude v ucelených výrobních programech. Ovládače budou z výrobního programu firmy Telemecanique. 2.9 Kabely a kabelové trasy Na stroji bude provedena výměna veškerých kabelových rozvodů vn a nn. Silové kabely budou s pryžovou izolací. Kabely budou položeny převážně na kabelové lávky, částečně do trubek. Kabely od frekvenčních měničů budou stíněné a vedeny v trubkách nebo v kovových ohebných hadicích. Rýpadlo bude napájené novým vlečným kabelem 6 - CHCU 3 x x 16 mm 2 o celkové délce 1200 m, navíjeným na kabelový buben, tímto kabelem budou též provedeny všechny vn spoje až k přívodnímu rozváděči ve vn rozvodně ve vyvažovacím výložníku. Nízkonapěťová vedení budou realizována těžkými šňůrami CGTU a H07RN-F. Signálové vodiče budou použity stíněné typu CMFM. V prověsu na kolesový výložník a v kabelovém řetězu budou použity kabely se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození v ohybu, max. sedmižilové od fy LAPP KABEL. Z rozvoden ve vyvažovacím výložníku vychází kabely podlahou rozvodny na kabelové rošty podvěšené pod výložníkem. Kabely jsou zespodu viditelné. Na roštech budou kabely uloženy ve svazcích odděleně silové vodiče, signálové vodiče a vodiče rozvodu osvětlení, topení a zásuvek. Z prostoru pod vyvažovacím výložníkem budou kabely dále vedeny po sloupech horní stavby na kabelových lávkách s odbočením k pohonům otoče a dále přes prověsy na obě strany kolesového výložníku. Vedení ke kroužkové komoře budou vedena v dutinách sloupu pod přístupovým krytem v mechanické dílně. Z podvěsu vyvažovacího výložníku budou po sloupech nahoru vedeny kabely, které pokračují po lávkách na horní části výložníku k pohonu zdvihu kabiny, reflektorům a ostatním zařízením umístěným na horní části výložníku. Ke kladkostrojům pokračují shrnovacím vedením. Z kabelového roštu na přední straně vyvažovacího výložníku odbočují prověsem kabely na nakládací výložník, podle kterého budou po obou stranách vedeny po kabelových hácích. Po levé straně budou háky uspořádány do čtyřech výšek pro oddělení silových kabelů, signálových kabelů a vn kabelů pro připojování kabelového vozu přes spojovací skříň na konci výložníku. Ke spouštěcím odporníkům budou použity kabely CHBU. Kabeláž ŘS bude v provedení optika + záloha metalika a bude rozšířena o optickou a metalickou část rozvodů pro bezdrátový přenos informací ze stroje do vnitřní informační sítě LAN MUS, a.s. dle provedení KU /K86. 3 Pohony Požadujeme řešení pohonů po vzoru stroje KU /K86. Nové elektromotory budou od firmy Siemens. Elektromotory s výkonem nad 30 kw musí mít jako součást dokumentace provozní předpis výrobce. Stávající elektromotory, které budou znovu použity, repasuje Závod údržby MUS, a.s. (ZÚ). Všechny elhy budou nové s jmenovitým napětím 500 V. Budou vybaveny vnějším snímáním horní polohy pomocí indukčního snímače (napětí 230V AC) s indikací stavu pomocí LED. Elhy jsou součástí strojní dodávky. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 4 (celkem 15)

5 3.1 Pohon kolesa Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 315 kw, 1480 min-1 s reverzací a cizí ventilací. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí, teploty ložisek, snímáním otáček a musí být schopen pracovat při sklonu podélné osy ± 20. Pohon bude vybaven novým frekvenčním měničem Siemens, spojkou REXNORD (strojní dodávka) a brzdou kolesa SVENDBORG (strojní dodávka). 3.2 Pohon předního pásu kolesového výložníku Stávající bezvýsuvové provedení kolesového výložníku bude rekonstruováno na výsuvové provedení. Z toho důvodu se zásadně změní pohony pásů dopravní linky stroje. Přední pás bude vybaven novým asynchronním motorem nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, stavební výška H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zadního pásu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Alen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon předávacího pásu Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 55 kw, 1470 min -1, H 250. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley stejné velikosti jako u ostatních pásů. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon nakládacího pásu Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 132 kw, 980 min -1, H 315. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley s dostatečnou rezervou výkonu. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zdvihu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 110 kw, 740 min -1 s cizí ventilací, H 315. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí a snímáním otáček. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon výsuvu kolesového výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 75 kw, 980 min -1, IM 1002 (dvě hřídele), H 315. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí. Spouštění elektromotoru bude softstartérem Allen Bradley stejné velikosti jako u pohonů dopravní linky (132kW). Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon otoče horní stavby (HS) Dva nové asynchronní elektromotory nakrátko 500 V, 37 kw, 720 min -1 s cizí ventilací, H 280. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí a snímáním otáček. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 5 (celkem 15)

6 Brzda 4 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon zdvihu nakládacího výložníku Původní elektromotor 500 V, 15.5 kw, 720 min -1 bude repasován v ZÚ MUS, a.s.. Spouštění elektromotoru bude přímé reverzační. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon otoče nakládacího výložníku Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 7.5 kw, 715 min -1. Spouštění elektromotoru bude přímé reverzační. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon pojezdu Původní kroužkové elektromotory 500 V, 68 kw, 975 min -1 budou repasovány v ZÚ MUS, a.s.. Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn, spouštěcí odpory a příslušné přístroje budou nové. Brzda 4x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Pohon kabelového bubnu Nový asynchronní elektromotor dvouotáčkový nakrátko 500 V, 3/4 kw, 1440/2890 min -1. Spouštění přímé reverzační s přepínáním rychlosti. Elektromotor bude vybaven vnější ochrannou svorkou. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Elektromotory zdvihu spodní stavby Elektromotor 500 V, 30 kw, 1465 min -1 bude repasován v ZÚ MUS, a.s., elektromotor 500 V, 5,5 kw, 1455 min -1 bude nový. Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn Pohon nouzového pojezdu závaží na vyvažovacím výložníku Stávající bezvýsuvové provedení kolesového výložníku bude rekonstruováno na výsuvové provedení. Z toho důvodu se změní systém pohonu pojezdu závaží. Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 2.2 kw, 940 min -1, IM 3082, H 112. Spouštění přímé reverzační. Elektromotor bude vybaven vnější ochrannou svorkou. Brzda elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv Elektromotory kompresorů Původní elektromotory kompresorů 2 x 7.5 kw budou nahrazeny novými (strojní dodávka). Systém spouštění pohonů zůstane nezměněn Pohon zdvihu kabiny řidiče Nový asynchronní elektromotor nakrátko 500 V, 7.5 kw, 720 min -1 s cizím chlazením, H 160. Elektromotor bude vybaven snímáním teploty vinutí, otáček a vnější ochrannou svorkou. Spouštění elektromotoru bude frekvenčním měničem Siemens. Brzda 2 x elhy EB s vnějším snímáním polohy Liv2. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 6 (celkem 15)

7 4 Kabina řidiče Kabina řidiče bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací křeslo DALECKÝ B5. Kabina řidiče je centrem ovládání, řízení a monitorování provozních i poruchových stavů stroje. Pro tyto účely je vybavena průmyslovým PC s dvěma plochými displeji s integrovanou klávesnicí a myší, dvěma ovládacími panely po stranách křesla, monitorem průmyslové televize s možností zobrazování čtyřkamerového systému (dodavatel ENELEX), telefonem a interkomem Fonic. Součástí kabiny je i rozvodná skříň, ve které je soustředěna elektrická výbava a rozvodné prvky pro kabinu. 4.1 Obrazovky s klávesnicí průmyslový PC Na těchto obrazovkách se listováním jednotlivých obrazců zobrazují provozní a poruchové stavy stroje a prostřednictvím integrované ovládací klávesnice se ovládají dále uvedené uzly. Výchozí zobrazení (základní obrazovka) obsahuje schématický obraz stroje s výchozími údaji připravenosti, poruchový panel a tlačítkové menu volby dalších zobrazení. Stěžejním provozním zobrazením je zobrazení souhrnné přehledové obrazovky. Pro nastavení a zkoušky jednotlivých uzlů slouží tzv. servisní obrazovky obsahující detailní zobrazení a ovládací tlačítka lokálního ovládání. Podrobný popis ovládání je součástí ŘS po vzoru stroje KU /K Ovládací panely křesla seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí houkačka ovládač dopravní linky start, stop, příprava regulace napínání předního pásu rychlost zdvihu volba potenciometrem pákový ovladač zdvihu vratný nahoru, dolů ovládač zdvihu kabiny řidiče nahoru, dolů, stop překlenutí chod kolesa mikrofon intercomu ovládač kolesa start, stop, reverzace, mazání a nouzové zastavení ovládač otoče horní stavby - rychlost (nastavení potenciometrem) ovládač rypné síly (nastavení potenciometrem) pákový ovladač otoče a výsuvu - otoč vlevo - otoč vpravo - výložník vysunout - výložník zasunout deblokace poruch ovládání stěračů a ostřikovače přepínač klimatizace a topení tlačítko překlenovače kritického sklonu 4.3 Kamerový systém Bude tvořen čtyřmi barevnými kamerami. Kamery budou umístěny ke snímání odvrácené strany kolesa, polohy vlečného kabelu, prostoru pod nakládacím výložníkem směrem k housenicím (tato kamera bude otočná) a prostoru horní planýrky. V kabině řidiče bude umístěn barevný monitor 19, kvadrátor a ovládání otočné kamery. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 7 (celkem 15)

8 5 Kabina klapkaře Kabina klapkaře bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací křeslo DALECKÝ B Ovládací panely křesla seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí zdvih nakládacího výložníku - nahoru, dolů, stop osvětlení nakládacího výložníku zap., vyp. přepínač klimatizace topení ovládání stěračů a ostřikovače mikrofon interkomu překlenovač DPD ovládač vypínání dopravní linky stroje ovládač otáčení nakládacího výložníku vlevo, vpravo, stop, signalizace opření ovládač vypínání pojezdu rýpadla akustická návěst píšťala, houkačka ovládač otáčení výsypky vpravo, vlevo, stop v kabině bude instalována elektronika hlídače železa nakládacího pásu 6 Kabina pasaře Kabina pasaře bude nová. Dodávku a vystrojení elektrickým zařízením požadujeme od firmy ED DALECKÝ ve spolupráci s firmou MVK Troubsko. Základním ovládacím souborem bude ovládací panel. 6.1 Ovládací panel pasaře seznam prvků tlačítko nouzového vypnutí osvětlení prostoru předávacího pásu zap., vyp. přepínač klimatizace topení mikrofon interkomu ovládač vypínání dopravní linky stroje akustická návěst houkačka v kabině bude instalována elektronika hlídače železa předního pásu osvětlení sýpky 7 Osvětlení a zásuvkové obvody 7.1 Osvětlení obslužných prostorů Osvětlení vnějších obslužných prostorů bude rozděleno na provozní a obrysové. Svítidla budou gumová se směsnými výbojkami. Ovládání provozního osvětlení bude místní, ovládání obrysového osvětlení bude z kabiny řidiče. Vnitřní osvětlení bude zářivkové s místním ovládáním (typ MODEL VYPEK-L-2x58W/T26, IP66). Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 8 (celkem 15)

9 7.2 Osvětlení kabin Osvětlení kabiny řidiče, kabiny klapkaře a kabiny pasaře bude zářivkové s možností přepnutí na režim orientační osvětlení (snížená hodnota osvětlenosti). Integrováno v jednom světelném tělese. 7.3 Osvětlení pracovního prostoru kolesa a dopravní linky Osvětlení pracovních prostorů na stroji bude provedeno halogenidovými výbojkami 400 W dle KU /K Osvětlení nouzové Nouzové osvětlení bude provedeno autonomními svítidly (s vlastním zdrojem) s minimální dobou svícení 3 hodiny. Svítidla budou umístěna v kabině řidiče, v kabině klapkaře, v kabině pasaře, v rozvodnách, ve služební místnosti, v dílnách, u schodišť a žebříků a v kroužkové komoře. 7.5 Zásuvky Zásuvky 230 V budou připojeny přes chrániče. Zásuvky 500 V budou s blokovaným rozpojením v provedení dle KU /K86. Zásuvky SELV 24 V budou na stroji 3 ks. Zásuvky 230 V označit příslušnou napájecí soustavou (IT, TN-S). 8 Vytápění, chlazení, ventilace 8.1 Vytápění Vytápěny budou kabiny, rozvodny, dílny a služební místnost. K vytápění budou sloužit odporová topná tělesa AEG v robusním provedení s tepelnými pojistkami. Pro ohřev vody bude ve služební místnosti elektrický bojler. 8.2 Chlazení Chlazeny budou kabiny řidiče, klapkaře a pasaře a služební místnost. K chlazení budou použita klimatizační zařízení PKZ Elektrodílna Dalecký s chladicími jednotkami Carrier. Chlazení a vytápění bude vzájemně blokováno. Z důvodu odvádění ztrátového tepla transformátorů a frekvenčních měničů bude rozvodna osazena klimatizací Carrier (2ks) v provedení dle KU /K Ventilace Ventilace vzduchu bude zajištěna v kabinách řidiče, klapkaře a pasaře a ve služební místnosti. Přívod čerstvého vzduchu umožňují klimatizační zařízení PKZ ED. Dále budou ventilovány dílny a rozvodny. 9 Snímače polohy a stavu 9.1 Provozní koncové vypínače Provozní koncové vypínače budou indukční snímače BALLUFF φ 30 mm, 230 V AC v kovovém pouzdru se signalizací provozního stavu LED diodou. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 9 (celkem 15)

10 9.2 Bezpečnostní koncové vypínače Bezpečnostní koncové vypínače budou mechanické od firmy MEP PV 230 V, IP65 a budou umístěny u pohonu otáčení kolesového výložníku, zdvihu nakládacího výložníku, zdvihu kolesového výložníku, výsuvu kolesového výložníku a zdvihu kabiny řidiče. 9.3 Tykadla Tykadla budou mechanická s mikrospínači v provedení dle KU /K86. Tykadla budou umístěna na kolesovém výložníku, pod kabinou řidiče a na vyvažovacím výložníku. 9.4 Absolutní snímače polohy Budou osazeny absolutními encodéry typu SCM 30 a budou snímat polohy otoče horní stavby a zdvihu kolesového výložníku. Snímání pojezdu bude provedeno inkrementálním snímačem TURCK. Výsuv a natočení housenic budou snímány odporovým převodníkem P 5201S Průtokové snímače TURCK Obsahují těleso snímače, převodník a úhlový konektor. Snímače budou osazeny v mazání převodovek kolesa, předního pasu, pojezdu, otoče HS, zadního pásu, nakládacího pásu, otoče nakládacího výložníku. 10 Bezpečnostní vypínání 10.1 Nouzové vypínání Tlačítka nouzového vypínání pro rychlé uvedení nebezpečných částí rýpadla do klidu a k zabránění hrozícího nebezpečí budou umístěna na rozváděčích, v křeslech a na všech přístupových místech rýpadla. Na místech, kde může dojít k nechtěnému stlačení, osadit tlačítka ochrannými kryty. Tlačítky nouzového vypínání je vypínán hlavní vypínač 6 kv, jejich další kontakty budou vřazeny do ŘS jako informativní. Hlavní vypínač vypíná napětí 6 kv pro transformátor kolesa a hlavní transformátor stroje. Pod napětím zůstává transformátor osvětlení Lankové vypínače (nouzové zastavení) Podél dopravních pásů jsou natažena lanka, která ovládají lankové vypínače Telemecanique s aretací. Při použití některého z nich se vypíná celá dopravní linka a koleso Blokovací vypínače Pro bezpečnost obsluhy, která provádí čištění nebo kontrolu na některém pohonu dopravní linky, budou ve skříňkách místního ovládání jednotlivých pásů ( u nakládacího pasu také uprostřed) a kolesa uzamykatelné vypínače, které po vypnutí a vyjmutí klíče znemožní spuštění pohonu a části dopravní linky ke kolesu. Stejný typ vypínače bude také zařazen v obvodu otáčení HS a otáčení nakládacího výložníku Anemometr Anemometr slouží k měření rychlosti větru. Vysílač anemometru bude umístěn na levé straně držícího výložníku. Výstup z vysílače bude zaveden do ŘS. Rychlost větru vyhodnocuje ŘS a zobrazuje na monitoru v kabině řidiče. Rychlost 17 m/s a 20 m/s je zvýrazněna. Při rychlosti 20 m/s Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 10 (celkem 15)

11 bude vypnuto ovládání kolesa. Pomocí překlenovače bude umožněno osádce rýpadla v případě ohrožení provést zabezpečovací opatření. Bude použit typ ANA Hlídač železa Bude použit typ s indikátorem feromagnetických těles HFT 01 firmy EDIS vvd Košice. Jedná se o počítačem řízený magnetometrický systém vybavený algoritmy pro rozpoznání pohybu těles na pasových dopravnících. Jeho součástí jsou malé a snadno montovatelné senzory ze speciálních magnetických slitin, umístěné pod pásem. Na stroji budou osazeny dva hlídače. Jeden bude instalován na předním pásu kolesového výložníku - stávající zařízení, druhý bude na nakládacím pásu - stávající zařízení. Dodavatel elektro části provede instalaci pro napájení obou systémů, připojení sond a zavede signály do ŘS. Demontáž, uložení a pozdější opětovnou montáž stávajícího zařízení provede Závod údržby MUS, a.s.. 11 Signalizace na rýpadle 11.1 Sklon rýpadla je snímán: Dvouosým náklonoměrem s analogovou výstupní hodnotou ( typ SITALL ) zavedenou do ŘS. Hodnoty příčného a podélného, případně obecného sklonu budou trvale zobrazeny na monitoru v kabině řidiče. Hodnoty podélného sklonu využívá systém pro vyrovnávání spodní stavby. Bude využíván i pro tvorbu pojezdové roviny. Strunovým sklonoměrem (č.v. RK-06357) bude sledován sklon 1:15 a 1:17 binární výstup. Obě hodnoty budou zavedeny do ŘS. Kritický sklon 1:15 blokuje prostřednictvím relé ovládání výstupů pojezdu a zdvihu spodní stavby. Jednoosým náklonoměrem s analogovou výstupní hodnotou (typ SITALL) ve směru kolesového výložníku zapojeným do ŘS pro účely technologického řízení Zvukové signalizace Zvukové signalizace používá řidič a klapkař pro výstražnou signalizaci před spouštěním dopravní linky a při manipulaci se strojem. Venkovní zvuková signalizace se uvede do činnosti před automatickým spouštěním dopravní linky. Také pro signalizaci některých nebezpečných stavů rýpadla bude automaticky použita zvuková signalizace. Například: najetí na bezpečnostní koncový vypínač dolní polohy zdvihu koles. výložníku; při zemním spojení; nebezpečný sklon rýpadla při odpojeném napájecím napětí sklonoměru pro vyrovnávání spodní stavby; porušení izolačního stavu hlídaných obvodů. 12 Telefony Rýpadlo bude vybaveno základnovou telefonní ústřednou GIGASET, ke které bude připojena 1 vnější telefonní linka z místního telefonního rozvodu a 6 přenosných bezdrátových telefonů GIGASET se základními dobíječi baterií v provedení dle KU /K86 s prosvětlenou klávesnicí. Rozmístění: Ústředna a přenosný telefon jsou umístěny v mechanické dílně, ostatní přenosné telefony se síťovým dobíječem jsou umístěny v rozvodně vn, v kabině pasaře a na pasovém voze zakládacím (PVZ), přenosné telefony s opakovačem jsou umístěny v kabině řidiče a kabině klapkaře. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 11 (celkem 15)

12 13 Intercom Bude tvořen sítí simplexních hlasitých stanic FONIC paralelně připojených k dvoudrátové lince. Přístroje budou umístěny v kabině řidiče, kabině klapkaře, kabině pasaře, rozvodně vn, rozvodně nn, mechanické dílně, na nakládacím výložníku, 2x na pojízdném protizávaží, u kroužkového sběrače v kroužkové komoře, u předních housenic a uprostřed nakládacího výložníku. 14 Svařovací rozvod Svařovací rozvod bude realizován jednožilovými vodiči CHBU 1 x 50 mm 2 po horní stavbě stroje. Bude vybaven 9-ti přípojnými skříňkami s možností připojení svářecích kleští a regulátoru v provedení s dvířky s neodnímatelnou kličkou. Svářecí agregát je trvale umístěn na vyvažovacím výložníku. Druhý svářecí agregát je umístěn na spodní stavbě v prostoru housenic. Agregáty nejsou součástí dodávky. 15 Měření Měření spotřeby el. energie rypadla bude provedeno elektroměrem (ENERMET) umístěným ve vn rozváděči RM 1.3, jehož výstup bude zapojen do ŘS. Průběžné měření napětí 6kV bude zavedeno do ŘS Proudy snímané do ŘS: koleso vpřed koleso vzad přední pas zadní pas předávací pas nakládací pás pohony pojezdu (jednotlivě) sekundární proud hlavního transformátoru proud horní stavby proud spodní stavby Kompletní měření Měřené snímané veličiny tj. proud, napětí, teploty elektromotorů (na regulovaných pohonech) a údaje frekvenčních měničů budou zavedeny do ŘS Měření mechanického namáhání tenzometrickým systémem DAP Bude využit stávající tenzometrický systém snímání mechanického namáhání. Systém DAP bude zapojen do ŘS a bude sledovat tyto veličiny: přetížení kolesa boční síly na kolesu odlehčení kolesového výložníku. Systém je vybaven analyzátorem ČASO s výstupem do bezdrátového přenosového systému (WIFI) Měření polohy otoče HS, zdvihu KV a výsuvu KV přes ŘS Měření je provedeno dle bodu 9.4 a signály jsou zavedeny do ŘS. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 12 (celkem 15)

13 15.5 Měření náklonu Měření náklonu spodní (podélný, příčný) a horní stavby (ve směru kolesového výložníku) bude provedeno přes ŘS prostřednictvím snímačů. Bude vyhodnocován náklon provozní a náklon nebezpečný (dle bodu 11.1) Měření hladiny oleje zdvihu spodní stavby Hladina oleje v hydraulické soustavě zdvihu spodní stavby bude měřena snímačem Měření vysunutí hydraulického válce Měření vysunutí hydraulického válce zdvihu spodní stavby bude provedeno ultrazvukovým snímačem s využitím signálu i pro tvorbu pojezdové roviny. 16 Vývody pro připojení vnějších zařízení PVZ se připojuje přes spojovací skříň vn umístěnou na konci nakládacího výložníku. Vývod je v napěťové hladině 6 kv. PVZ má vlastní el. výbavu včetně ovládání a řízení. Bude instalován vývod pro připojení vazeb na dálkovou pasovou dopravu (DPD), telefon a přenos informací z ŘS po sběrnici ZAT (DPD). Dále bude na nakládacím výložníku instalován zásuvkový vývod 500 V / 63 A s reverzací pro připojení pojízdné násypky. 17 Řídicí systém Požadujeme řešení automatem Simatic S7-400 firmy Siemens po vzoru KU300.24/K86. Požadujeme, aby dodavatel elektro části akceptoval spolupráci s firmou COMPAS automatizace, spol. s r.o.(dodavatel aplikačního programu ŘS). Rozsah signálů je stanoven základním provedením COMPAS ( 800 signálů ). Podrobná specifikace bude zadána ve spolupráci MUS, a.s. s firmou COMPAS. MUS, a.s. požaduje zdvojené kruhové propojení jednotlivých prvků ŘS. MUS, a.s. dále požaduje, aby systém vyhověl těmto dalším požadavkům: Komunikační obrazovka bude sdělovat informace o báňské problematice (statistika a evidence těžby, přehled o činnosti stroje). Tok informací bude obousměrný mezi strojem a dispečinkem. Do ŘS bude zaveden signál ze systému DAP. Přenos informací bude i na dispečink. Do ŘS budou zavedeny signály z průtokových snímačů převodovek pohonů pojezdu (6x), otoče HS (2x), otoče NV, předního pasu, nakládacího pasu (2x), převodovky kolesa včetně snímání teploty vstupu. 18 Ostatní Dodavatel elektro části zajistí připojení hydraulických a mazacích zařízení, stolní brusky a stojanové vrtačky v mechanické dílně, kamerového systému, zkrápěcího zařízení, systému DAP a zařízení bezdrátového přenosu WIFI. 19 Stabilní hasicí zařízení a EPS Na stroji bude instalováno nové stabilní hasicí zařízení SHZ. Bude instalována Elektrická požární signalizace (EPS) systému firmy LITES s ústřednou MHU 109. Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 13 (celkem 15)

14 20 Zkrápěcí zařízení (MINIJET) Ovládání provést místní a z ŘS, instalovat měření stavu hladiny v nádržích se zobrazením v ŘS. 21 Technická a provozní dokumentace elektro podle ČSN Dokumentace předávaného elektrického zařízení musí odpovídat normě ČSN Stroje pro povrchové dobývání Technické požadavky. Musí obsahovat zejména dále uvedené položky: 21.1 Technická dokumentace ES prohlášení o shodě protokol o nastavení a seřízení sklonoměru a anemometru zápis o zevní prohlídce, montážní a přejímací zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN protokoly o nastavení ochran a intenzitě osvětlení osvědčení o jakosti a kompletnosti nově dodávaných dílů (transformátorů, elektromotorů, spouštěčů apod.) a o napěťových zkouškách přívodního kabelu 21.2 Návod pro obsluhu a údržbu, který musí obsahovat: název nebo jméno výrobce označení série a typ předpokládané způsoby použití stroje a zakázané úkony a činnosti pokyny pro bezpečnost, týkající se: - uvedení do provozu - používání v provozu - údržby (servisu a oprav) - demontáže a likvidace - hlavní technické údaje stroje - hlavní zásady pro odstavování stroje požadavky na zajištění bezpečnosti práce a provozu dle vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb Provozní dokumentace, která musí obsahovat: popis, funkce, nastavení, zkoušení a kontroly výstražných, pojistných a bezpečnostních zařízení seznam a schéma rozmístění nouzových a koncových vypínačů a tlačítek nouzového vypínání schéma elektrických rozvodů / pohonů obvodová schémata ovládání situační schéma elektrických zařízení způsob zajištění zařízení při jeho provozu a proti nežádoucímu uvedení do provozu seznam požárně bezpečnostních opatření návod k používání a údržbě elektronických systémů (statické měniče, automatické řídící systémy) seznam všech elektromotorů a elh, návod na obsluhu a údržbu elektromotorů nad 30 kw návod na obsluhu a údržbu vn elektrických zařízení (transformátory, odpojovače, odpínače atd.) Příloha č.2 poptávky na GO KU 300.S-17/K73 Strana 14 (celkem 15)

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Všeobecné zásady kladení kabelů Je nutno dbát na to, aby prostředí v němž se kabely nachází nepůsobilo na ně nepříznivě.

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Úvod Dokumentace řeší elektrickou instalaci tlakové kanalizace (připojení na síť nn, silové napojení kalového čerpadla, umístění ovládací automatiky

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Příbram 28.3.2011 Věc: Nabídka na rekonstrukci-podstatnou změnu 2ks výtahů č. 37/2011 v bytovém domě Praha,Renoirova 653,4 - šachetní dveře budou ponechány

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Příloha přehled piktogramů Vypracoval: Ing. Radek Šafránek Číslo dokumentu: Lo2009-31-CZ Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl Datum vypracování:

Více

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název OBSAH PROJEKTU AKCE: ZŠ RAKOVSKÉHO a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE Poř.č. Název Textová část: 01 Technická zpráva 02 Specifikace zařízení M+R Výkresy: 11 Schema M+R 12 Půdorys 1.PP sever

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M TENZOMETRICKÁ VÁHA typ TENZ2217 1. Obecný popis Tenzometrická váha typ TENZ2217 je elektrické zařízení pro měření a dávkování hmotnosti. Hmotnost dávkované suroviny je snímána tenzometrickým snímačem.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o.

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. 2013 Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. CENÍK, TECHNICKÁ DOKUMENTACE, OBJEDNÁVKOVÝ KLÍČ HORAL SERVIS s.r.o. Martinice v Krkonoších 221 CZECH 512 32 Obsah 1. Výběr provedení kondenzační sušárny...

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 3

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 NÁVOD

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 170 Výkonnost max. (1) 2,9 m 3 /min 2,7 m 3 /min 2,4 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 8 bar 10 bar 13 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Regulátor osvětlení operačního svítidla

Regulátor osvětlení operačního svítidla Regulátor osvětlení operačního svítidla Typ: MP1 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Technické parametry 5. Rozvaděč R_MOP 1. Popis provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Tato ovládací jednotka slouží k automatizi domácích ventilátorů.jednotka ovládá tyto funkce: časovač, snímač vlhkosti, fotosenzor, snímač pohybu. Kryt

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více