1 Všeobecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Všeobecné informace"

Transkript

1

2 2

3 Obsah 1 Všeobecné informace 3 Příklady konfigurace 3 2 Funkce 4 3 Příklady použití Typická konfigurace zařízení Možnosti rozšíření zařízení 5 4 Programování EKU Vytvoření konfiguračního souboru Instalace konfiguračního nástroje Vytvoření seznamu programů Vytvoření konfiguračního souboru 7 6 Vytvoření seznamu satelitních transpondérů 7 7 Chybová hlášení 8 1 Všeobecné informace Hlavní stanice SCHWAIGER EKU 825 slouží k příjmu televizních a rozhlasových satelitních programů. Využívá místo běžných domácích hvězdicových kabelových rozvodů strukturu zapojení jednoho rozvětveného kabelu. Tím umožňuje příjem satelitních programů přes původní jednoduché domovní rozvody. Kromě toho lze hlavní stanici využít k doplnění stávajích klasických satelitních rozvodů pro připojení dalších účastníků. Příklady konfigurace: Stromová struktura s EKU 825: Hvězdicová struktura s multipřepínačem: 3

4 2 Funkce EKU 825 disponuje šesti vstupy pro připojení libovolných satelitních polarizačních úrovní, jedním vstupem pro příjem terestrálních TV programů (CATV, DVB-T, video, atd.) a dalším vstupem pro příjem rozhlasového signálu. Na vstupu DVB-T je trvale napájecí napětí 5V DC pro anténní předzesilovač, které nelze vypnout. Samozřejmostí je výstup sloužící pro připojení k domácí síti, rozhraní USB pro připojení flash disku a dále je zde síťová přípojka. EKU 825 třídí signály přicházející přes šest vstupů podle druhu vysílačů až ze 24 transpondérů a spolu s FM signálem rozhlasu a terestrálním TV signálem je spojuje do jednoho výstupu domovního rozvodu. Třídění transpondérů probíhá na základě konfiguračních údajů, které se nahrají do přístroje z flash disku pomocí rozhraní USB. Konfigurační soubor lze vytvořit na PC pomocí softwaru (Schwaiger Homepage Download). K jeho vytvoření je zapotřebí informací o seznamech satelitních transpondérů (dostupné např. na internetu). Signál vybraných transpondérů přenášený pomocí domovního rozvodu je podobně jako u satelitní televize přijímán přijímačem DVB-S(2) a připraven pro sledování na připojeném TV přijímači. Pro příjem signálu nejsou potřeba žádné speciální přijímače, lze použít většinu běžně prodávaných přístrojů. Přijímače s přednastavenými seznamy frekvencí transpondérů (např. od fy Schwaiger) značně ulehčují počáteční nastavení. Transpondér: Při sledování satelitní televize slouží transpondér jako určitá schránka, do které lze pomocí technických postupů (modulace) komprimovat a uschovat televizní a rozhlasové programy. Tyto schránky jsou v řadách srovnány do příslušného frekvenčního pásma a vyslány přes satelit k zemi. Polarizační úroveň: U satelitního přenosu se rozlišují čtyři polarizační úrovně. Dvě jsou určeny rozdílnými frekvenčními pásmy, LOWband (10,7 GHz-11,7 GHz) a HIGHband (11,7 GHz-12,75 GHz). Na výs tupu LNB je vždy k dispozici pouze jeden frekvenční rozsah a to v závislosti na ovládacím signálu. Druhé dvě úrovně jsou charakterizovány orientací vysílání, tedy VERTIKÁLNÍ a HORIZONTÁLNÍ úroveň. Pak se hovoří o úrovních VL (vertikal-lowband), VH (vertikal-highband), HL (horizontallowband) a HH (horizontal-highband). 4

5 3 Příklady použití 3.1 Typická konfigurace zařízení Hlavní stanice EKU 825 v typické struktuře stromového zapojení. Pomocí tohoto nového systému lze rozšířit paletu terestrálně (DVB-T) přijímaných programů o další programy satelitní. Díky využití integrovaného zařízení v podobě DVB-S-/DVB-T přijímače se nabízí uživateli možnost velmi pohodlného ovládání pomocí pouze jednoho dálkového ovladače. Naposledy zmíněnou výhodu jistě uvítají hotely, jejichž pokoje nebude nutné vybavovat dalšími přijímači. 3.2 Možnosti rozšíření zařízení Řešení rozšíření rozvodu s multipřepínačem v případě nedostatečného počtu satelitních přípojek v jednotlivých místnostech ukazuje následující obrázek: Struktura původního zapojení Jak je vidět na obrázku vpravo, lze celé zařízení při použití EKU 825 rozšířit zcela jednoduchým způsobem pomocí rozbočovačů. Tyto rozbočovače by měly být odbočeny pomocí diody, aby nedocházelo k vzájemnému rušení s přijímačem. V zásadě není potřeba v oblasti výstupu EKU825 žádné ovládací (DC) napětí. Znázorněn je jeden původní multipřepínač, který má být v místnostech 1 a 2 rozšířen o dodatečné satelitní přípojky. 5

6 4 Programování EKU 825 Programování EKU 825 je velmi jednoduché. Po zasunutí flash disku (není součástí dodávky) do USB rozhraní EKU 825 budou veškeré konfigurační soubory, popř. aktualizace softwaru zkontrolovány, a poté automaticky načteny do přístroje. Během přenosu dat bliká LED dioda zeleně. Po provedení tohoto procesu se přístroj restartuje, přičemž proběhne vlastní kontrola (LED bliká žlutě) a dojde k novému naprogramování. LED dioda bliká opět zeleně. Pokud celý proces proběhne bezchybně, svítí nepřetržitě zelená LED dioda. Flash disk je nyní možné (ale není to nutné) odpojit od rozhraní. EKU 825 zapíše při přenosu dat na flash disk soubor (LOG-file), ve kterém jsou zaprotokolovány jednotlivé kroky nebo případné chyby. Pokud by došlo při tomto procesu k chybě, bliká LED dioda po dobu cca 20 vteřin červeně. Po této době se ukazatel opět rozsvítí trvale. Zelené světlo znamená, že zařízení bylo uvedeno do původního stavu před aktualizací a pracuje dále v tomto režimu. Pokud LED dioda svítí trvale červeně, je nutné přístroj restartovat pomocí odpojení síťového kabelu 230V. Pokud je rozpoznána chyba během konfigurace zařízení, lze proces programování opakovat vytažením a opětovným zastrčením síťového kabelu. Pokud nedojde ani po několikerém pokusu k úspěšnému naprogramování přístroje, lze provést analýzu pomocí LOG souboru uloženém na flash disku. 5 Vytvoření konfiguračního souboru 5.1 Instalace konfiguračního nástroje Nejdříve je nutné nainstalovat na Váš počítač konfigurační nástroj. Doporučené minimální systémové požadavky: 512 MB RAM WIN XP (SP3 doporučeno) Stáhněte si prosím aktuální verzi konfiguračního nástroje z internetových stránek firmy FSEG (www.fseg.eu). Rozbalte do svého PC jednotlivé součásti programu a spusťte soubor setup.exe. Zvolte cílový adresář instalace a nainstalujte program pomocí pokynů na obrazovce. 5.2 Vytvoření seznamu programů Po úspěšném dokončení instalace můžete spustit z Vámi zvoleného adresáře program EKU825_Configtool.exe. Zobrazí se následující okno: Zvolte obsazení vstupů (Satellite LNB1 - LNB6) zařízení EKU 825. Pokud není připojený satelit obsažen v předem nastaveném seznamu, zvolte možnost user-defined. Zvolte polarizační úroveň ke každému připojenému LNB (Satellite Band). Nyní jste provedli nastavení obsazení vstupů EKU 825. Dále je třeba provést nastavení obsazení výstupů (Settings). 6

7 Zvolte proto nejdříve odpovídající výstupní transpondér Ch 1 - Ch 24 (Transponderno.), frekvence uvedené v závorce jsou střední hodnoty frekvencí příslušných výstupních transpondérů. Zvolte nyní vstup (selected LNB), přes který bude zásoben signálem transpondér požadovaného televizního programu. K tomu potřebujete aktuální seznam transpondérů odpovídajícího zprostředkovatele. Naleznete jej na internetových stránkách (např. Zvolte nyní středovou frekvenci požadovaného transpondéru a stiskněte tlačítko Add. Jestliže jste zvolili vstup se satelitem označeným jako user-defined, musíte zde zadat frekvenci zvoleného transpondéru ze seznamu zprostředkovatele. Zvolené hodnoty a programy obsažené na tomto transpondéru (pokud se jedná o přednastavený satelit) se zobrazí v textovém poli. Chcete-li odebrat transpondér ze seznamu, zvolte odpovídající výstupní transpondér a stiskněte tlačítko Remove. Transpondér bude ze seznamu odstraněn. 5.3 Vytvoření konfiguračního souboru Jakmile jste zvolili všechny potřebné transpondéry, stiskněte tlačítko Create Channel List. Zadejte cílový adresář, tedy flash disk, pro uložení souboru. Údaje jsou nyní uloženy na flash disku a lze je po připojení přes rozhraní USB přenést do hlavní stanice EKU 825. Vytvoření konfiguračního souboru je nyní ukončeno. EKU825 načte automaticky po zasunutí flash disku konfigurační údaje do své paměti a nastaví odpovídajícím způsobem svůj provozní systém. 6 Vytvoření seznamu satelitních transpondérů Pokud ještě nejsou k dispozici pro EKU825 žádné seznamy transpondérů, můžete si je sami jednoduše sestavit. Většina zprostředkovatelů nabízí své seznamy na internetu ve formátu PDF nebo Excel. Vy je můžete takto přejmout, jednoduše převést do textové podoby a nepatrně upravit. Struktura těchto seznamů je velice jednoduchá. První řádek je nadpis. Slouží k zapsání informace o satelitu, verzi softwaru, nadpisu tabulky a podobně. Počet informací je neomezen. Aby byly údaje rozpoznány jako údaje v nadpise nebo v informačním řádku, musí začínat vždy křížkem ( #). Provozní informace jsou pak odděleny tabulátorem. Každý řádek končí stisknutím tlačítka Enter popř. alespoň přechodem na další řádek. Seznam satelitních transpondérů je strukturován následujícím způsobem: # Nadpisy Řádek s informacemi o transpondéru (pouze jeden řádek) Obsah transpondéru -- Prázdný řádek -- Řádek s informacemi o transpondéru (pouze jeden řádek) Obsah transpondéru -- Prázdný řádek -- Řádek s informacemi o transpondéru nese následující údaje: Frekvence transpondéru (může obsahovat tečku k oddělení tisíců) tabulátor Polarizace (pouze jeden znak V vertikální, H horizontální) tabulátor Symbolová rychlost tabulátor Doplňující informace Řádky s obsahem transpondéru začínají tabulátorem, následující tabulátory (až 4) slouží pouze k vizuálnímu ztvárnění zobrazeného seznamu. Délka poznámek by neměla přesahovat 80 znaků, jelikož pak hrozí nechtěné rozdělení řádků na nevhodném místě a poruší se i formátování. Seznam musí končit bezpodmínečně prázdným řádkem. Název souboru je rozlišovacím znakem jednotlivých seznamů. Bude později zobrazen v programu ve výběrovém poli satelitu a neměl by být tedy příliš dlouhý. Také by neměl obsahovat žádné speciální znaky. Pro rozdělení částí názvu souboru se doporučuje užít podtržítko ( _ ). 7

8 Pro přiřazení nového seznamu konkrétnímu programu je nutné jej jednoduše uložit do podsložky Channellists. Při příštím spuštění bude automaticky rozpoznán a zobrazen s příslušným satelitem. 7 Chybová hlášení Při přenosu seznamu transpondérů mohou nastat určité chyby. Tyto se uloží do souboru (EKU825ER.LOG) na flash disku. Pokud již v paměti flash disku existuje soubor s chybovým hlášením, jednoduše se k němu tyto údaje připíšou. Takto lze na konci souboru nalézt vždy naposledy registrované chyby. Chybová hlášení jsou rozdělena do dvou oblastí s následujícím označením: BL: Bootloader / update programu CHL: Channellist / seznam transpondérů Zobrazení chybových hlášení může mít následující důvody: Chybové hlášení - Popis řešení File not found (soubor nelze nalézt) Požadovaný soubor se nenachází na očekávaném místě, v hlavním seznamu (Root) flash disku. Soubory nacházející se v hlavním seznamu nenesou požadovaný název: Boot-File: EKU825UD.HEX Channellist: EKU825CL.HEX Zkontrolujte, zda se požadovaný soubor vůbec nachází v hlavním seznamu flash disku, popř. jej tam uložte. Zkontrolujte, zda je požadovaný soubor nazván správně, popř. opravte jeho název. Could not open file (soubor nelze otevřít) Soubor sice existuje, ale přístup k němu je odepřen. Možnou příčinou je, že je soubor využíván jiným procesem, soubor nebyl (správně) uzavřen nebo není přístupný z jiného důvodu. Zopakujte pokus o konfiguraci. Uveďte přístroj odpojením a opětovným připojením k síti do původního stavu a pokuste se po jeho restartování (kontrolní LED svítí nepřetržitě zeleně) opakovaně o provedení konfigurace. Pokud končí všechny pokusy o restartování a opětovné provedení konfigurace bezúspěšně, obraťte se prosím na technickou podporu: tel.: nebo Chybové hlášení - Popis řešení Could not open (nelze otevřít) - File to large (soubor příliš velký) V tomto případě je nutné vyjít z toho, že soubor uložený na flash disku sice nese správné označení, ale přesto není kompatibilní se zařízením EKU825. Proces otvírání je přerušen. Ujistěte se, že soubor uložený na flash disku je kompatibilní se zařízením EKU825. Otevřete složku HEX s konfiguračním nástrojem - Configtool (pokud se jedná o seznam transpondérů) a zkontrolujte, zda je jeho obsah správný. Uložte poté soubor znovu na flash disk a opakujte celý proces konfigurace. Data error - file may be damaged (chyba dat soubor je pravděpodobně poškozen) Soubor se zdá být kompatibilní s EKU825, ale vykazuje chyby. To může být způsobeno použitím nekompatibilního softwaru při vytváření tohoto souboru, soubor byl upraven ručně a tím poškozen nebo vykazuje jiné chyby v datech. Otevřete složku HEX s konfiguračním nástrojem - Configtool (pokud se jedná o seznam transpondérů) a zkontrolujte, zda je jeho obsah správný. Uložte poté soubor znovu na flash disk a opakujte celý proces konfigurace. Programming Error - using defaults (chyba procesu konfigurace použito původní nastavení) Při ukládání aktualizace programu nebo seznam transpondérů nastala chyba. Uložená data nesouhlasí s čtenými daty. Přes několik pokusů se nedaří úspěšně uložit požadovaná data. Uveďte přístroj odpojením a opětovným připojením k síti do původního stavu a pokuste se o opakované provedení konfigurace. Pokud končí všechny pokusy o restartování a opětovné provedení konfigurace bezúspěšně, obraťte se prosím na technickou podporu: tel.: nebo FSEG s.r.o., Nádražní 472, Vrchlabí prosinec

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Programování PLC Simatic S7-300

Programování PLC Simatic S7-300 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Školní 101 Programování PLC Simatic S7-300 Zpracovali: Jan Kafka Petr Tesař 2005-1 - Obsah: Strana 1. Úvodní slovo... 4 Používaný hardware.

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více