Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 Návod k obsluze ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 Uživatelská příručka ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 Příručka pro uživatele ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 Návod na použití ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

2 Abstrakt manuálu: Vsechna práva vyhrazena Adobe Systems Incorporated. Reader Content Software Development Kit 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington U.S.A. Vsechna práva vyhrazena. Fonts Newton, Pragmatica, Courier 2001 ParaType, Inc. Font OCR v GOST 2003 ParaType, Inc Image Power, Inc. a University of British Columbia, Canada Michael David Adams. Vsechna práva vyhrazena. ABBYY, logo ABBYY, ADRT, ABBYY FineReader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti ABBYY Software Ltd. Adobe, logo Adobe, logo Adobe PDF a Adobe PDF Library jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalsích zemích. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalsích zemích. Unicode je ochranná známka spolecnosti Unicode, Inc. Optické rozpoznávání znak Kontrola a úprava rozpoznaného textu Ulození rozpoznaného textu 13 Pevedení tistných dokument na dokumenty aplikace Microsoft Word

3 14 Pevedení obraz nebo dokument PDF na dokumenty aplikace Microsoft Word Pevedení tistných dokument na sesity aplikace Microsoft Excel Skenování tistných dokument a vytvoení dokument PDF Pevedení digitálních fotografií na dokumenty aplikace Microsoft Word Skenování a ukládání obraz Spustní aplikace ABBYY FineReader z jiného programu Kapitola 2 Zvýsení kvality rozpoznávání OCR.

4 Vlastnosti tistných dokument, které je teba brát v úvahu Druh tisku Kvalita tisku Jazyky dokumentu...

5 . 19 Získání obraz Výbr rozhraní skenování Pílis malé písmo.

6 .. 20 Nastavení jasu Nastavení rozlisení obrazu Skenování protilehlých stran Vyrovnání ádk s textem...

7 . 22 Úprava obrázk Fotografování dokument Zmensení velikosti obraz..

8 .. 24 Tipy pro zlepsení kvality rozpoznávání OCR Moznosti rozpoznávání OCR Nesprávné písmo v rozpoznaném textu nebo urcité znaky nahrazeny znaky,,?" nebo,," Tistný dokument obsahuje ozdobná (nestandardní) písma Slozitá struktura tistného dokumentu nebyla v elektronickém dokumentu zachována Tabulka nebyla zjistna...

9 Buky tabulky nebyly zjistny správn. 26 Obrázek nebyl zjistn. 27 Cárový kód nebyl zjistn Svislý nebo invertovaný text nebyl správn rozpoznán..

10 28 Nastavení typ oblastí a okraj oblastí ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Kontrola a úprava rozpoznaného textu Kontrola textu v okn Text Kontrola pravopisu...

11 . 30 Uzivatelský slovník: Pidání a odebrání slov Pouzívání styl. 31 Úprava hypertextových odkaz Úprava tabulek...

12 .. 32 Úprava záhlaví, zápatí a poznámek pod carou Ukládání výsledk Ukládání: Obecné Ukládání ve formátu RTF/DOC/WordML/DOCX.

13 Ukládání ve formátu XLS/XLSX. 35 Ukládání ve formátu PDF. 35 Nastavení zabezpecení dokumentu PDF Ukládání ve formátu HTML.

14 . 37 Ukládání ve formátu PPT Ukládání ve formátu TXT Ukládání ve formátu DBF Ukládání ve formátu CSV..

15 Ukládání ve formátu LIT.. 39 Ukládání obrazu strany Kapitola 3 Pokrocilé funkce..

16 Pizpsobení pracovního prostoru Dodatek Podporované formáty ukládání Podporované formáty obraz.

17 Regulérní výrazy Rejstík Klávesové zkratky..

18 . 64 Jak zakoupit produkt ABBYY Kontakty na pobocky a technickou podporu spolecnosti ABBYY Technická podpora ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Pírucka Dkujeme, ze jste zakoupili aplikaci ABBYY FineReader! Elektronické dokumenty jsou stále rozsíenjsogramu jsou popsány v uzivatelské pírucce, ve které najdete také pokyny a rady uzitecné pi pevádní nestandardních nebo slozitých dokument. 8 ABBYY FineReader 9. 0 Uzivatelská pírucka Co je nového ve verzi ABBYY FineReader 9.0 Níze je uveden popis hlavních vylepsení produktu a nových funkcí. Funkce dostupné pouze ve verzi ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition a ABBYY FineReader 9.0 Site License Edition jsou oznaceny píslusným zpsobem. Inteligentní zpracování dokumentu Technologie rozpoznávání OCR chránných dokument Aplikace ABBYY FineReader pouzívá nejnovjsí technologii rozpoznávání OCR dokument k analýze vícestránkových dokument jako celku, nikoli po jednotlivých stránkách. Výhodou tohoto pístupu je, ze zachovává logické uspoádání dokumentu to znamená pvodní text a sloupce, ale také záhlaví, zápatí, písma, styly, poznámky pod carou a císlované názvy tabulek a obrázk. Výsledkem je elektronická verze, jejíz úprava a pouzívaní jsou opravdu snadné. Odpovídající písma a styly Znacné zmny byly provedeny u modulu rozpoznávání písma. Nyní identifikuje písmo pouzité v pvodním dokumentu a najde odpovídající písma z písem dostupných v pocítaci.

19 Vícejazycné rozpoznávání Nová verze obsahuje 179 jazyk rozpoznávání. Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

20 Snadné pouzívání Automatické zjistní jazyk dokumentu Jiz není teba vybírat jazyk rozpoznávání dokument rucn. Aplikace ABBYY FineReader pouzívá ke zjistní jazyk pouzitých v dokumentu zdokonalené algoritmy, takze není teba je urcit ped zahájením procesu rozpoznávání OCR. Vylepsené rozhraní Uzivatelské rozhraní je nyní pátelstjsí a intuitivnjsí, nabízí moznosti pizpsobení oken, panel nástroj, klávesových zkratek, mozností skenování, rozpoznávání OCR a ukládání. Nové interaktivní tipy vás rychle navedou k upravovatelnému dokumentu, který obsahuje rozpoznaný text. Nové vestavné automatizované úlohy Automatické úlohy aplikace ABBYY FineReader 9.0 umozují rychle pevádt dokumenty PDF, obrazy, digitální fotografie nebo naskenované tistné dokumenty na dokument aplikace Microsoft Excel nebo soubor PDF. Automatické úlohy lze spustit jediným klepnutím mysi: z okna Rychlé úlohy, z nabídky Start>Programy>ABBYY FineReader 9.0, z místní nabídky souboru. Spustní rozpoznávání OCR v jiných aplikacích Nyní mzete dokumenty rozpoznávat nejen v aplikaci Microsoft Word, ale také v aplikacích Microsoft Excel a Microsoft Outlook. Podpora procesor s více jádry Pouzívání procesor s více jádry je cím dál castjsí. Aplikace ABBYY FineReader 9.0 vyuzívá funkcí procesoru s více jádry, coz umozuje provádt více krok zpracování dokumentu najednou, aniz by doslo ke zpomalení systému. Podpora formát PDF/A, DjVu, DOCX a XLSX PDF/A Nyní mzete dokumenty ukládat ve formátu PDF/A, který se bzn pouzívá k dlouhodobému ukládání dokument v archivech a knihovnách. DjVu DjVu je velmi oblíbený formát elektronických knih. Aplikace ABBYY FineReader umozuje extrahovat text ze soubor DjVu a ulozit jej v upravovatelném formátu podle vaseho výbru. DOCX a XLSX Integrace s aplikacemi Microsoft Office 2007 umozuje ukládat rozpoznané dokumenty ve formátu DOCX a XLSX. Profesionální funkce Práce s právními texty Aplikace ABBYY FineReader 9.0 obsahuje technologii rozpoznávání zamenou na právní dokumenty, díky které mzete vytváet pesné kopie originálu. Soulad s cástí 508 Aplikace ABBYY FineReader 9. 0 obsahuje mnozství funkcí pístupu, vcetn pizpsobitelných zkratek a prvodc, které lze snadno pecíst ctecími zaízeními, zvukového signálu pi ukoncení operace, pizpsobení textu síce obrazovky ve výchozím nastavení a souladu s cástí 508. Zpracování ových zpráv pomocí nástroje ABBYY Hot Folder & Scheduling (pouze pro verze ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition a ABBYY FineReader 9.0 Site License Edition) 9 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Nyní je mozné zpracovávat obrazy zaslané em. Tato funkce usnaduje práci se zprávami zaslanými pes multifunkcní tiskárny nebo faxy pímo do vasí postovní schránky. Certifikováno pro systém Windows Vista Aplikace ABBYY FineReader 9.0 byla oficiáln certifikována pro zaízení a software systému Microsoft Windows Vista. Logo Windows Vista Certified zajisuje kompatibilitu programu s pokrocilými funkcemi operacního systému Microsoft Windows Vista. 10 ABBYY FineReader 9. 0 Uzivatelská pírucka Kapitola 1 Práce s aplikací ABBYY FineReader 9.0 Tato kapitola poskytuje pokyny k pouzívání aplikace ABBYY FineReader 9.0, která umozuje získat upravovatelné elektronické verze tistných dokument a dokument PDF. Obsah kapitoly Aplikace ABBYY FineReader 9.0 Krok za krokem Pevedení tistných dokument na dokumenty aplikace Microsoft Word Pevedení obraz nebo dokument PDF na dokumenty aplikace Microsoft Word Pevedení tistných dokument na sesity aplikace Microsoft Excel Skenování tistných dokument a vytvoení dokument PDF Pevedení digitálních fotografií na dokumenty aplikace Microsoft Word Skenování a ukládání obraz Spustní aplikace ABBYY FineReader z jiného programu 11 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Aplikace ABBYY FineReader 9.0 Krok za krokem Pevedení tistného dokumentu nebo dokumentu PDF do upravovatelného souboru vyzaduje provedení cty jednoduchých krok. Je teba získat obraz dokumentu, provést rozpoznávání OCR, zkontrolovat výsledky a ulozit dokument ve vybraném upravovatelném formátu. Získání obraz dokumentu Optické rozpoznávání znak Kontrola a úprava rozpoznaného textu Ulození rozpoznaného textu Získání obrazu dokumentu Aplikace ABBYY FineReader potebuje k provedení rozpoznávání OCR obraz dokumentu. Mzete provést následující akce: naskenovat tistný dokument, otevít existující obrazové soubory nebo dokumenty PDF, vyfotografovat tistný dokument. Skenování tistných dokument 1. Zkontrolujte, zda je skener pipojen, a zapnte jej. Správné nastavení skeneru ovte v dokumentaci skeneru. Nainstalujte software dodaný se skenerem. Nkteré modely skener je teba zapnout ped zapnutím pocítace. 2. Umístte dokument do skeneru, lícovou stranou dol. 3. V aplikaci ABBYY FineReader klepnte na tlacítko Skenovat nebo vyberte polozku Snímat stránky... v nabídce Soubor. Po chvíli se obraz skenované strany zobrazí v hlavním okn aplikace ABBYY FineReader. Tip: Nejlepsí rozlisení pro obvyklé kanceláské dokumenty je 300 dpi. Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

21 Kvalita tistného dokumentu a vybrané moznosti skenování významn ovlivují kvalitu rozpoznávání OCR. Obrázky nedostatecné kvality nemusí být spolehliv rozpoznány. Otevení obrazových soubor a dokument PDF Po naskenování nebo vyfotografování dokumentu mzete otevít výsledný obraz v aplikací ABBYY FineReader (úplný seznam podporovaných formát najdete v cásti Podporované formáty obrázk). Soubory PDF lze otevít pouze jako obrazy. Chceteli otevít obrazový soubor nebo dokument PDF, provete jednu z následujících operací: V aplikaci ABBYY FineReader klepnte na tlacítko Otevít nebo vyberte polozku Otevít soubor/obraz PDF... v nabídce Soubor. V dialogovém okn Otevít obraz vyberte jeden nebo více obrázk. Obrazy se zobrazí jako miniatury v okn Dokument. V prohlízeci Windows Explorer klepnte pravým tlacítkem na obrazový soubor, který chcete otevít, a poté v místní nabídce vyberte píkaz Otevít pomocí aplikace ABBYY FineReader. V aplikaci Microsoft Outlook vyberte ovou zprávu s pílohou (obrazem nebo dokumentem PDF), a poté klepnte na na panelu nástroj. V zobrazeném dialogovém okn vyberte jeden soubor. tlacítko V aplikaci Microsoft Outlook nebo v prohlízeci Windows Explorer petáhnte obrazový soubor, který chcete otevít, do hlavního okna aplikace ABBYY FineReader. Obraz bude pidán do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader. Poznámka: Autor souboru PDF mze pístup k souboru PDF omezit. Autor mze napíklad chránit svj soubor heslem nebo omezit nkteré funkce, napíklad extrahování textu a grafiky. Pístup k tmto omezeným funkcím bude znamenat porusení autorských práv, proto vás aplikace ABBYY FineReader vyzve k zadání hesla, pokud budete takový soubor chtít otevít. Fotografování dokument pomocí digitálního fotoaparátu Aplikace ABBYY FineReader mze rozpoznávání OCR provádt i na obrázcích poízených digitálním fotoaparátem. 1. Poite snímek dokumentu. Poznámka: Aby bylo rozpoznávání OCR úspsné, je teba poídit fotografie dobré kvality. 2. Ulozte fotografii na pevný disk. 3. V aplikaci ABBYY FineReader klepnte na tlacítko Otevít nebo vyberte polozku Otevít soubor/obraz PDF... v nabídce Soubor. 12 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Optické rozpoznávání znak Aplikace ABBYY FineReader pouzívá k pevádní dokument na upravovatelný text technologii OCR (optické rozpoznávání znak). Ped provedením rozpoznávání OCR program obraz zanalyzuje a zjistí oblasti obsahující text, obrázky, tabulky a cárové kódy. Pokud do dokumentu aplikace ABBYY FineReader pidáváte nové stránky, program na nich automaticky provede rozpoznávání OCR s pouzitím nastavení aktuálního dokumentu. Tip: Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nov pidaných obraz lze vypnout na kart 1. Skenovat/otevít v dialogovém okn Moznosti (Nástroje>Moznosti...). Kvalita rozpoznávání OCR závisí na výbru správných mozností rozpoznávání OCR: jazyky rozpoznávání, typ tisku a rezim ctení. Spuste rozpoznávání OCR rucn, pokud jste oblasti na obrazu vykreslili rucn nebo pokud jste zmnili nkteré z následujících mozností v dialogovém okn Moznosti (Nástroje>Moznosti...): jazyky dokumentu na kart Dokument, typ tisku dokumentu na kart Dokument, moznosti rozpoznávání OCR na kart 2. Císt, odpovídající písmo na kart Pokrocilé. Rucní spustní rozpoznávání OCR: klepnte na tlacítko Císt v okn Obraz nebo vyberte polozku Císt dokument v nabídce Dokument. Tip: Klepnutím na tlacítko Císt spuste rozpoznávání OCR pro vybraný obraz. Chceteli rozpoznávání OCR provést na vsech stránkách aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader, klepnte na sipku vpravo od tlacítka a vyberte polozku Císt dokument. Kontrola a úprava rozpoznaného textu Rozpoznaný text se zobrazí v okn Text. Neurcité znaky jsou pro usnadnní zvýraznny. Opravy rozpoznaného textu lze provádt v okn Text nebo v dialogovém okn Kontrola pravopisu. Zobrazení neurcitého znaku: 1. V okn Text klepnte na neurcitý znak, který chcete zobrazit. Aplikace ABBYY FineReader automaticky posune okno Obraz do umístní neurcitého znaku v pvodním dokumentu. V okn Lupa se zobrazí odpovídající cást a neurcitý znak bude oznacen obdélníkovým kurzorem. 2. V okn Text provete nezbytné zmny. Tato metoda je obzvlást uzitecná pi srovnávání rozpoznaného textu s pvodním dokumentem. V aplikaci ABBYY FineReader je mozné ke kontrole slov, která obsahují neurcité znaky, pouzít vestavnou kontrolu pravopisu (Nástroje>Kontrola pravopisu...). Aplikace ABBYY FineReader umozuje také úpravy formátování rozpoznaného textu. Pomocí tlacítek na panelu nástroj v horní cásti okna Text provete základní operace formátování. Chceteli zmnit styly pouzité v dokumentu, pravým tlacítkem klepnte do okna Text a poté v místní nabídce vyberte polozku Vlastnosti. Poznámka: Kdyz aplikace ABBYY FineReader provádí rozpoznávání OCR dokumentu, automaticky zjisuje styly pouzité v dokumentu. Vsechny zjistné styly se zobrazí na panelu Vlastnosti textu (chceteli panel aktivovat, klepnte pravým tlacítkem do okna Text a poté v místní nabídce vyberte polozku Vlastnosti). Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

22 Upravení styl ovlivní formátování celého textu. Pi ukládání ve formátu RTF, DOC, WordML a DOCX se zachovají vsechny styly. Ulození rozpoznaného textu Rozpoznaný text lze ulozit do souboru, odeslat do vybrané aplikace, zkopírovat do schránky nebo odeslat em v libovolném podporovaném formátu ulození. Lze ulozit celý dokument aplikace ABBYY FineReader nebo pouze vybrané stránky. Dlezité! Nez klepnete na tlacítko Ulozit, zkontrolujte, zda jste vybrali správné moznosti ulození. Ulození rozpoznaného textu: 1. V okn Text klepnte na sipku vpravo od tlacítka Ulozit a ze zobrazené nabídky vyberte pozadovaný píkaz. 2. V rozevíracích seznamech v horní cásti nabídky Text vyberte: Formát ulození dokumentu 13 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Moznosti ukládání Pesná kopie Vytvoí dokument, který je formátován stejn jako originál. Tato moznost je vhodná pro dokumenty se slozitým rozvrzením, napíklad pro reklamní brozury. V tomto pípad vsak bude mozné provádt pouze malé zmny v textu a formátování výstupního dokumentu. Upravitelná kopie Vytvoí dokument, který vypadá tém jako originál. Výstupní dokument lze snadno upravovat. Naformátovaný text Zachovává typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává pesné umístní objekt na stránce ani ádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. Nesifrovaný text Stejn jako Naformátovaný text, ale nezachovává velikosti písma. Moznosti... Otevete kartu 3. Ulozit dialogového okna Moznosti, na které lze vybrat dalsí moznosti související s formátem ulození. Dlezité! Sada dostupných mozností závisí na vybraném formátu ulození. 3. Klepnte na tlacítko Ulozit. Poznámka: Aplikace ABBYY FineReader umozuje ukládat pvodní obrazy i rozpoznaný text. Pevedení tistných dokument na dokumenty aplikace Microsoft Word Aplikace ABBYY FineReader umozuje rychle pevést tistné dokumenty na soubory aplikace Microsoft Word. Dlezité! Spustní této automatické úlohy vyzaduje instalaci aplikace Microsoft Word v pocítaci. 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V okn Dokument zkontrolujte, zda jsou vybrány jazyky rozpoznávání odpovídající jazykm dokumentu. 3. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Skenovat do aplikace Microsoft Word. Spustí se pevádní (budou pouzita aktuální nastavení programu). 4. Po chvíli se oteve nový dokument aplikace Microsoft Word s rozpoznaným textem. Nkterá nastavení programu mzete zmnit (napíklad moznosti ulození). V tom pípad nejdíve provete nezbytné zmny a poté spuste automatickou úlohu Skenovat do aplikace Microsoft Word. Poznámka: Dokument aplikace Microsoft Word lze také získat nastavením a spustním kazdého kroku zpracování rucn. Tip: Pi instalaci aplikace ABBYY FineReader lze program integrovat s aplikacemi Microsoft Office, coz umozuje skenovat a rozpoznávat tistný dokument pímo z aplikace Microsoft Word. Pevedení obraz nebo dokument PDF na dokumenty aplikace Microsoft Word Soubor PDF je bzn pouzívaný formát pro odesílání dokument em, pro jejich publikování na webu a jejich archivaci. Aplikace ABBYY FineReader umí pevádt dokumenty PDF na upravovatelné soubory aplikace Microsoft Word. Dlezité! Spustní této automatické úlohy vyzaduje instalaci aplikace Microsoft Word v pocítaci. 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V okn Dokument zkontrolujte, zda jsou vybrány jazyky rozpoznávání odpovídající jazykm dokumentu. 3. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Pevést soubor PDF/obrazy do aplikace Microsoft Word. 4. V dialogovém okn Otevít obraz vyberte soubory, které chcete pevést. Spustí se pevádní (budou pouzita aktuální nastavení programu). 5. Po chvíli se oteve nový dokument aplikace Microsoft Word. Tento dokument bude obsahovat rozpoznaný text. Nkterá nastavení programu mzete zmnit (napíklad moznosti ulození). V tom pípad nejdíve provete nezbytné zmny a poté spuste automatickou úlohu Pevést soubor PDF/obrazy do aplikace Microsoft Word. Poznámka: Dokument aplikace Microsoft Word lze také získat nastavením a spustním kazdého kroku zpracování rucn. Tip: Pi instalaci aplikace ABBYY FineReader lze program integrovat s aplikacemi Microsoft Office, coz umozuje otevírat obrazy a pevádt dokumenty PDF pímo z aplikace Microsoft Word. 14 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Pevedení tistných dokument na sesity aplikace Microsoft Excel Vytváení sesitu rucn podle tistného dokumentu je únavné a casov nárocné. Aplikace ABBYY FineReader umozuje pevádt tabulky na sesity aplikace Microsoft Excel rychle a snadno. Dlezité! Spustní této automatické úlohy vyzaduje instalaci aplikace Microsoft Excel v pocítaci. 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V okn Dokument zkontrolujte, zda jsou vybrány jazyky rozpoznávání odpovídající jazykm dokumentu. 3. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Skenovat do aplikace Microsoft Excel. Spustí se pevádní (budou pouzita aktuální nastavení programu). 4. Po chvíli se oteve nový dokument aplikace Microsoft Excel s rozpoznaným textem. Nkterá nastavení programu mzete zmnit (napíklad moznosti ulození). V tom pípad nejdíve provete nezbytné zmny a poté spuste automatickou úlohu Skenovat do aplikace Microsoft Excel. Poznámka: Sesit aplikace Microsoft Excel lze také získat nastavením a spustním kazdého kroku zpracování rucn. Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

23 Tip: Pi instalaci aplikace ABBYY FineReader lze program integrovat s aplikacemi Microsoft Office, coz umozuje skenovat a rozpoznávat tistný dokument pímo z aplikace Microsoft Excel. Skenování tistných dokument a vytvoení dokument PDF Aplikace ABBYY FineReader umozuje pevést tistné dokumenty do soubor PDF. Dlezité! Spustní této automatické úlohy vyzaduje instalaci aplikace pro prohlízení soubor PDF v pocítaci. 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V okn Dokument zkontrolujte, zda jsou vybrány jazyky rozpoznávání odpovídající jazykm dokumentu. 3. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Skenovat do souboru PDF. Spustí se vytváení souboru PDF (budou pouzita aktuální nastavení programu). 4. Po chvíli se oteve nový dokument aplikace PDF. Tento dokument bude obsahovat text pvodního dokumentu. Nkterá nastavení programu mzete zmnit (napíklad moznosti ulození). V tom pípad nejdíve provete nezbytné zmny a poté spuste automatickou úlohu Skenovat do souboru PDF. Dokument PDF lze také získat nastavením a spustním kazdého kroku zpracování rucn. Tip: Pi ukládání skenovaného dokumentu ve formátu PDF mzete nastavit heslo, které brání neoprávnnému otevírání, tisku nebo úpravám. Pevedení digitálních fotografií na dokumenty aplikace Microsoft Word Aplikace ABBYY FineReader umozuje pevádt digitální fotografie dokument na soubory aplikace Microsoft Word. Dlezité! Spustní této automatické úlohy vyzaduje instalaci aplikace Microsoft Word v pocítaci. 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V okn Dokument zkontrolujte, zda jsou vybrány jazyky rozpoznávání odpovídající jazykm dokumentu. 3. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Pevést fotografii do aplikace Microsoft Word. 4. V dialogovém okn Otevít vyberte fotografie, které chcete pevést. Spustí se pevádní (budou pouzita aktuální nastavení programu). 5. Po chvíli se oteve nový dokument aplikace Microsoft Word. Tento dokument bude obsahovat rozpoznaný text. Nkterá nastavení programu mzete zmnit (napíklad moznosti ulození). V tom pípad nejdíve provete nezbytné zmny a poté spuste automatickou úlohu Pevést fotografii do aplikace Microsoft Word. Poznámka: Dokument aplikace Microsoft Word lze také získat nastavením a spustním kazdého kroku zpracování rucn. Tip: Pi instalaci aplikace ABBYY FineReader lze program integrovat s aplikacemi Microsoft Office, coz umozuje otevírat a rozpoznávat fotografie pímo z aplikace Microsoft Word. Skenování a ukládání obraz Aplikace ABBYY FineReader umozuje ukládat zdrojové obrazy i rozpoznaný text. 15 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka 1. Spuste aplikaci ABBYY FineReader. 2. V dialogovém okn Rychlé úlohy vyberte moznost Skenovat do obrazového souboru. Spustí se vytváení obrazu (budou pouzita aktuální nastavení programu). Obrazy mzete získat a ulozit také rucn. 1. Naskenujte tistné dokumenty. Výsledné obrazy budou pidány do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader. 2. V nabídce Soubor vyberte polozku Ulozit obrazy... Spustní aplikace ABBYY FineReader z jiného programu Pi instalaci aplikace ABBYY FineReader lze porgram integrovat s jinými aplikacemi Microsoft Office a s aplikací Windows Explorer. Výsledkem je, ze se na panely nástroj aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook pidá tlacítko ABBYY FineReader 9.0 a do místní nabídky aplikace Windows Explorer bude pidána polozka Otevít pomocí aplikace ABBYY FineReader. Integrace umozuje kontrolovat a upravovat rozpoznaný text pomocí bzných nástroj aplikace Microsoft Office a otevírat obrazy a soubory PDF aplikace ABBYY FineReader pímo z aplikace Windows Explorer. Rozpoznávání OCR dokumentu z aplikace Microsoft Office: 1. Klepnte na tlacítko na panelu nástroj. 2. V zobrazeném dialogovém okn zkontrolujte, zda jsou vybrány správné moznosti, a klepnte na polozku Spustit. Spustí se aplikace ABBYY FineReader a po dokoncení rozpoznávání OCR se rozpoznaný text oteve v aktuální aplikaci Microsoft Office. Otevení obraz nebo soubor PDF z aplikace Windows Explorer: 1. V aplikaci Windows Explorer klepnte pravým tlacítkem na soubor, který chcete otevít. 2. V místní nabídce vyberte píkaz Otevít pomocí aplikace ABBYY FineReader. Poznámka: Píkaz se nezobrazí, pokud aplikace ABBYY FineReader nepodporuje formát vybraného souboru. Aplikace ABBYY FineReader se spustí a vybraný obraz bude pidán do nového dokumentu aplikace ABBYY FineReader. Pokud je jiz aplikace ABBYY FineReader 9.0 spustna, kdyz klepnete pravým tlacítkem na soubor v aplikaci Windows Explorer, obraz se pidá do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader. Na panelu nástroj aplikace Microsoft Office nevidím tlacítko ABBYY FineReader... Zviditelnní tlacítka ABBYY FineReader na panelu nástroj aplikace Microsoft Office: Pravým tlacítkem klepnte na panel nástroj a z místní nabídky vyberte polozku ABBYY FineReader 9.0. Pokud polozku ABBYY FineReader 9.0 v místní nabídce panelu nástroj nevidíte, znamená to, ze jste bhem uzivatelské instalace nevybrali moznost integrace aplikace ABBYY FineReader s aplikací Microsoft Office. Integrace aplikace ABBYY FineReader s aplikacemi Microsoft Office: 1. Pejdte na polozku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Pidat nebo odebrat programy. Poznámka: V systému Microsoft Windows Vista se tento píkaz nazývá Programy a funkce. 2. V seznamu instalovaných program vyberte polozku ABBYY FineReader 9. Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

24 0 a klepnte na tlacítko Zmnit. 3. V dialogovém okn Uzivatelská instalace vyberte pozadované soucásti. 4. Postupujte podle pokyn instalacního programu. 16 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Kapitola 2 Zvýsení kvality rozpoznávání OCR Tato kapitola nabízí praktické rady, které vám pomohou esit potíze s nestandardními dokumenty, které mohou vyzadovat výbr zvlástních nastavení skenování a rozpoznávání OCR. Obsah kapitoly Zohlednní nkterých vlastností tistného dokumentu Získání obraz Tipy pro zlepsení kvality rozpoznávání OCR Kontrola a úprava rozpoznaného textu Ukládání výsledk 17 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Vlastnosti tistných dokument, které je teba brát v úvahu Kvalita OCR zásadn závisí na kvalit zdrojového obrazu. Tato kapitola uvádí nkteré vlastnosti dokument, které je teba vzít v úvahu ped zapocetím skenování dokumentu. Druh tisku Pro tisk dokument mohou být pouzita rzná zaízení. Mzete narazit na dokumenty vytistné jehlickovou tiskárnou, napsané na psacím stroji atd. Nkteré z nich mohou pro optimální výsledky vyzadovat volbu zvlástních mozností OCR. Tato cást nabízí doporucení pro volbu správného druhu tisku. Kvalita tisku Kvalita OCR mze být siln narusena,,sumem", který se nkdy vyskytuje v dokumentech s nízkou kvalitou tisku. Tato cást nabízí doporucení pro skenování dokument nízké kvality. Jazyky dokumentu Dokument mze obsahovat text napsaný v nkolika jazycích. Z dvodu vyssí spolehlivosti OCR musí program vdt, které jazyky jsou v dokumentu pouzity. Tato sekce nabízí doporucení pro volbu jazyk rozpoznávání. Druh tisku Pi rozpoznávání výtisk z jehlickové tiskárny v kvalit koncept nebo text psaných na psacím stroji mze být kvalita OCR v nkterých pípadech vylepsena zvolením správného druhu tisku. U vtsiny dokument zjistí program správný druh tisku automaticky (vyzaduje vybrání moznosti Automatická detekce v cásti Typ tisku dokumentu umístné na kart Nástroje>Moznosti...>Dokument). V pípad poteby vsak mzete zvolit druh tisku dokumentu i rucn. Ukázka textu z psacího stroje. Vsechna písmena mají stejnou síku (porovnejte napíklad,,w" a,,a"). Pro tento druh textu zvolte polozku Psací stroj. Ukázka textu z jehlickové tiskárny v kvalit konceptu. ady znak jsou tvoeny teckami. Pro tento druh textu zvolte polozku Jehlicková tiskárna. Poznámka: Jakmile dokoncíte rozpoznávání strojopisného textu nebo výtisk z jehlickové tiskárny, povolte opt moznost Automatická detekce pro rozpoznávání normálního textu. Pro rozpoznávání výtisk kódu zvolte moznost Nacíst jako bzný text naformátovaný s mezerami v cásti Typ tisku dokumentu. V tomto pípad budou levá odsazení nahrazena mezerami, kazdý ádek bude tvoit samostatný odstavec a pvodní odstavce budou oddleny prázdnými ádky. Tím je zajistno, ze pi ukládání výsledku ve formátu TXT bude elektronická verze vypadat stejn jako papírový originál. Kvalita tisku Dokumenty nízké kvality mohou vyzadovat specifické nastavení skenování. Nízká kvalita tisku se na stránce projevuje jako,,sum" (tj. náhodné cerné tecky nebo skvrnky) nebo rozmazaná a nestejnomrná písmena, sikmé cáry, posunuté hranice tabulek a dalsí. Fax Noviny 18 ABBYY FineReader 9.0 Uzivatelská pírucka Dokumenty nízké kvality je nejvhodnjsí skenovat ve stupních sedé. Pi skenování ve stupních sedé program automaticky vybere optimální hodnotu jasu. Barevný rezim ve stupních sedé zachová ve skenovaném textu více informací o písmenech, címz zajistí lepsí výsledky OCR pi rozpoznávání dokument stední nebo nízké kvality. Nkteré defekty tisku mzete také opravit pouzitím nástroj z dialogového okna Upravit obraz. Jazyky dokumentu Aplikace ABBYY FineReader rozpoznává jednojazycné i vícejazycné (nap. psané anglicky a francouzsky) dokumenty. V pípad vícejazycných dokument je teba zadat nkolik rozpoznávaných jazyk. V rozbalovacím seznamu Jazyky dokumentu v okn Dokument vyberte jednu z následujících mozností: Automatický výbr Aplikace ABBYY FineReader automaticky vybere správné jazyky z uzivatelsky definovaného seznamu jazyk. Chceteli tento seznam upravit: 1. Zvolte polozku Více jazyk V následn zobrazeném dialogovém okn Editor jazyka se ujistte, ze je vybrána moznost Automaticky vybrat jazyky dokumentu z následujícího seznamu. 3. Klepnte na tlacítko Zadat V následn zobrazeném dialogovém okn Seznam jazyk vyberte pozadované jazyky. Jazyk nebo kombinace jazyk Vyberte jazyk nebo jazykovou kombinaci. Seznam jazyk obsahuje nejpouzívanjsí jazyky v daném pocítaci a anglictinu, nmcinu a francouzstinu. Více jazyk... Vyberte tuto moznost, pokud pozadovaný jazyk není v seznamu. V následn zobrazeném dialogovém okn Editor jazyka zvolte moznost Zadat jazyky rucn a poté zvolte pozadovaný jazyk nebo jazyky zaskrtnutím sousedních polícek. Pouzíváteli casto urcitou kombinaci jazyk, mzete pro tyto jazyky vytvoit novou skupinu. Pokud v seznamu není mozné jazyk najít, mze to být zpsobeno jednou z následujících pícin: 1. Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Příručka pro software

Příručka pro software Rev.2.0 Obsah 1. Instalace a odinstalace ovladače pro systém Windows 2000/XP... 1 1.1. Instalace... 1 1.2. Odinstalace... 3 2. Obecné informace o ovladači pro systém Windows 2000/XP... 4 2.1. Ovladač tiskárny

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více