MATLAB & COMSOL Multiphysics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATLAB & COMSOL Multiphysics"

Transkript

1 MATLAB & COMSOL Multiphysics Pavel Beneš Karel Bittner 1

2 MATLAB Pavel 2

3 Profil společnosti Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 11 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB, Simulink, Stateflow (The MathWorks, Inc.) technické výpočty, modelování a simulace WITNESS (Lanner Group, Ltd.) interaktivní simulace a optimalizace podnikových procesů dspace - vývojové systémy (dspace GmbH.) systémy pro řízení a simulace v reálném čase Comsol Multiphysics (Comsol AB) otevřený systém pro MKP analýzu Vývoj vlastního software & hardware (Humusoft s.r.o.) Virtual Reality Toolbox, Real Time Toolbox, RTWT měřicí karty modely pro výuku teorie řízení HeavyHorse (multiprocesorové stanice)!novinka! 3 Haptická zařízení a aplikace nástroje a zařízení pro tvorbu aplikací využívajících hmatovou interakci

4 Co je to MATLAB? Světový standard pro technické výpočty výkonný programovací jazyk interaktivní výpočetní a vývojové prostředí: - technické výpočty - analýza a vizualizace dat - vývoj a testování algoritmů - sběr a zpracování dat - zpracování signálů a obrazů - programování a tvorba uživatelských aplikací 4 - distribuované/paralelní výpočty

5 Co MATLAB nabízí? Intuitivní uživatelské rozhraní MATLAB Desktop Rychlé výpočetní jádro Programovací jazyk 4. generace Více než funkcí - vektorová/maticová matematika - 2D, 3D grafika a GUI designér - funkce pro vstup a výstup dat - integrace programů v jazycích C/C++, Fortran, Java, COM Interaktivní ovládání nástrojů pomocí grafického rozhraní Rozsáhlá, snadno přístupná HTML nápověda 5

6 Struktura systému MATLAB Samostatné aplikace Toolboxy (specializované knihovny funkcí) 6 MATLAB Výpočty, programování, vizualizace... (matematické funkce, grafické funkce...)

7 Způsob práce se systémem MATLAB 1. Přístup k datům 2. Analýza a vizualizace dat 3. Programování a vývoj vlastních algoritmů 4. Sdílení informací, integrace, tvorba a šíření aplikací 7

8 Způsob práce se systémem MATLAB 1. Přístup k datům a jejich zpracování Přístup k datům Datové soubory - Excel, textové, binární - multimedia (zvuk, video, foto) - web, XML Aplikace a jazyky - C, C++, Fortran, Java, COM, DLL - databáze (Oracle, Microsoft SQL Server ) Měřicí přístroje - počítačové karty a další měřicí HW - samostatné měřicí přístroje (voltmetry, osciloskopy ) 8 Zpracování dat - interpolace a decimace - extrakce určitých úseků dat - vyhlazování a filtrace

9 Způsob práce se systémem MATLAB 2. Analýza a vizualizace dat Analýza dat - snadná manipulace, předzpracování a správa dat - přesná analýza pomocí předdefinovaných matematických a inženýrských funkcí Vizualizace - 2D, 3D a objemová vizualizace dat - interaktivní nástroje pro úpravu grafických objektů Toolboxy pro pokročilejší analýzu, vizualizaci a grafické zpracování - Image Processing Toolbox - Signal Processing Toolbox - Curve Fitting Toolbox - Neural Network Toolbox

10 Způsob práce se systémem MATLAB 3. Programování a vývoj vlastních algoritmů Strukturovaný jazyk 4. generace Interaktivní tvorba programu Akcelerace výpočtů - JIT Vývojové nástroje - Guide (Graphical User Interface Development Environment) - Editor/Debugger - Profiler (analýza programu, hledání slabin) - M-Lint (nabízí optimální řešení) 10

11 Způsob práce se systémem MATLAB 4. Sdílení informací, integrace, tvorba a šíření aplikací sdílení uživatelských M-souborů (multiplatformní) možnost publikování/exportu M kódu do programů a formátů - HTML, Word, Excel, PowerPoint integrace s externími aplikacemi a jazyky - C, C++, Java, COM,.NET, Fortran... tvorba a šíření na MATLABu nezávislých aplikací 11

12 Samostatné aplikace v systému MATLAB MATLAB Compiler MATLAB Compiler umožňuje vytvářet - samostatné EXE aplikace (Stand Alone Applications) - sdilené knihovny C/C++ - moduly add-ins do Excelu (MATLAB Builder for Excel) -.NET aplikace (MATLAB Builder for.net) - JAVA aplikace (MATLAB Builder for JAVA) šíření vytvořených Stand Alone aplikací - na počítači, kde má běžet aplikace, je nutno instalovat MCR (MATLAB Compiler Runtime) - instalační soubor MCRInstaller.exe - součástí instalace MATLAB Compileru, volně šiřitelné závěr - cokoliv můžeme počítat v MATLABu zvládá ML Compiler - aplikace nejsou licenčně omezeny (volně šiřitelné) 12

13 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Paralelizace algoritmů implementována na třech úrovních: 1. MATLAB - základní matematické knihovny s podporou více jader 2. Distributed Computing Toolbox - běh až čtyř paralelních procesů na jednom počítači 3. Distributed Computing Toolbox + Distributed Computing Engine - běh paralelních procesů na jednom počítači s více procesory nebo v síti počítačů (max. počet 256CPU) 13

14 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Distributed Computing Toolbox / Distributed Computing Engine - umožňují provádění distribuovaných / paralelních výpočtů v MATLABu a spouštění simulačních modelů Simulinku v počítačových clusterech 14 Distributed Computing Toolbox Klient MATLAB Distributed Computing Engine Job Manager Worker 1 Worker 2 Worker 3 Worker 4 Worker 5 Worker 6 Worker 7 Worker 8

15 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Klient spouští ze svého PC job - počítaná úloha - uživatel rozdělí job na menší segmenty (tasky) pomocí Distributed Computing Toolboxu - MATLAB Distributed Computing Engine zajistí výpočet úlohy (job a segmenty) a vrací výsledky klientovi - Job manager (část Distributed Computing Engine) koordinuje provedení jobu a tasků a rozesílá je na jednotlivé workery (procesory) Podpora paralelních výpočtů - Distribuovaná pole - segmentace proměnných - Interaktivní paralelní režim - pmode - Paralelní smyčka for - parfor Podpora platforem Windows 32/64-bit, Linux 32/64-bit a MAC Klient, job manager a worker nemusí pracovat na stejné platformě, podpora heterogenních clusterů a kombinace 32 a 64-bitových strojů 15

16 Aplikační oblasti systému MATLAB Matematické výpočty a optimalizace Distribuované a paralelní výpočty Statistika a analýza dat Návrh a analýza řídicích systémů Zpracování signálů a komunikace Zpracování obrazu a videa Měření a testování Výpočetní biologie Finanční analýza a modelování Tvorba aplikací 16 Reportování a spolupráce s databázemi, Excelem

17 17 Přehled toolboxů systému MATLAB Distribuované výpočty Distributed Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Engine Matematické výpočty a optimalizace Optimization Toolbox Symbolic Math Toolbox Extended Symbolic Math Toolbox Partial Differential Equation Toolbox Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox Statistika a analýza dat Statistics Toolbox Neural Network Toolbox Curve Fitting Toolbox Spline Toolbox Model-Based Calibration Toolbox Návrh a analýza řídicích systémů Control System Toolbox System Identification Toolbox Fuzzy Logic Toolbox Robust Control Toolbox Model Predictive Control Toolbox Aerospace Toolbox

18 Přehled toolboxů systému MATLAB Zpracování signálů a komunikace Signal Processing Toolbox Communications Toolbox Filter Design Toolbox Filter Design HDL Coder Wavelet Toolbox Fixed-Point Toolbox RF Toolbox Link for Code Composer Studio Link for ModelSim Link for Cadence Incisive Zpracování obrazu Image Processing Toolbox Image Acquisition Toolbox Mapping Toolbox Měření a testování Data Acquisition Toolbox Instrument Control Toolbox Image Acquisition Toolbox SystemTest OPC Toolbox 18

19 Přehled toolboxů systému MATLAB Výpočetní biologie Bioinformatics Toolbox SimBiology Finanční analýza a modelování Financial Toolbox Financial Derivatives Toolbox GARCH Toolbox Datafeed Toolbox Fixed-Income Toolbox Tvorba aplikací MATLAB Compiler Excel Link MATLAB Builder for.net MATLAB Builder for Excel MATLAB Builder for Java Reportování a spolupráce s databázemi Database Toolbox MATLAB Report Generator 19

20 Proč používat systém MATLAB? snadnější definice technických úloh a jejich rychlejší řešení oproti tradičním programovacím jazykům jako jsou např. C++, Fortran jednotné prostředí pro interaktivní výpočty, vizualizaci výsledků a programování široké aplikační využití v rámci celé organizace přístup k tisícům vestavěných inženýrských a vědeckých algoritmů a funkcí načítání dat z externích zdrojů - datové zdroje, měřicí karty, osciloskopy,... propojení s programovacími jazyky a nástroji - C, C++, Fortran, Excel, COM a.net objekty, Java... 20

21 21 Oblasti využití systému MATLAB Tradiční Letectví, kosmonautika a obrana Automobilový průmysl Automatizace a strojírenství Komunikace, elektronika, polovodiče a výpočetní technika Školství Nově vznikající Další Biotechnologie, zdravotnictví a farmacie Finance a ekonomika Přístrojová technika Chemie a petrochemie Přírodní vědy Energetika a veřejné služby

22 vstupy 22 řešení automatizace výstupy

23 Co je to Simulink? Prostředí pro simulaci, modelování, analýzu a implementaci dynamických a embedded systémů prostředí blokových schémat modelování, simulace a analýza rozsáhlých dynamických systémů přesný návrh, implementace a testování: - řídicí systémy - systémy pro zpracování signálu - komunikační systémy - další dynamické systémy platforma pro Model-Based Design 23 Tvorba fyzických prototypů nahrazena prací s digitálním modelem fyzikálních vlastností komponent a výrobků s následným automatickým generováním kódu pro cílovou platformu

24 Co Simulink nabízí? Přehledné grafické uživatelské prostředí - systém práce "drag and drop" Hierarchické modelování využívající knihovny objektů a komponent - předdefinované knihovny bloků - tvorba vlastních funkčních bloků Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací (API) - začlenění kódu z programů MATLAB, C, Fortran Hybridní simulace, simulace systémů s různými vzorkovacími frekvencemi, simulace víceúlohových (multi-task) systémů 24 Integrace s MATLABem

25 25 Aplikační oblasti systému Simulink Modelování obecných dynamických systémů Modelování systémů v pevné řádové čárce Modelování systémů diskrétních událostí Modelování fyzikálních soustav - hydraulické, mechanické a elektrické systémy (Simscape) - fyzikální veličiny: síly, momenty a pohyby (SimMechanics + Simscape) - elektrické a energetické systémy (SimPowerSystems) - návrh pohonů a hnacích soustav (SimDriveline + Simscape) - hydraulické systémy (SimHydraulics + Simscape) Simulační grafika Návrh a analýza řídicích systémů Zpracování signálů a komunikace Automatické generování kódu Tvorba prototypů řídicích systémů a HIL simulace Embedded Targets Verifikace, validace a testování

26 Struktura systému Simulink Aplikace v reálném čase Blocksety (knihovny bloků) Tvorba aplikací Toolboxy (knihovny funkcí) Simulink Simulace a modelování dynamických systémů 26 MATLAB Výpočty, programování, vizualizace...

27 Aplikační knihovny Simulinku Aplikační knihovny MATLABu Oblasti využití produktů MATLAB Product Family 27

28 Stateflow Nadstavba Simulinku (nástroj pro modelování událostmi řízených systémů) - efektivním způsobem začleňuje složitou, událostmi řízenou logiku do modelů Simulinku - intuitivní grafické uživatelské rozhraní Simulace - simulace dynamiky fyzikální podstaty soustav (spojité procesy) - simulace chování logiky řídicího systému Využití - automobilový průmysl (ABS systém...) - obrana (návrhy radarových a naváděcích systémů...) - letecký průmysl (systémy automatické pilotáže...) - počítačový průmysl - spotřební elektronika - komunikace 28

29 Real Time Toolbox Nadstavba Simulinku pro práci v reálném čase sběr dat on-line řízení synchronizace s reálným časem Interaktivní práce (modely není nutno kompilovat) Knihovna bloků reprezentujících komponenty RT systémů Podpora ~160 akvizičních karet Humusoft MF624, AD622, National Instrument, Computer Boards... Real Time Toolbox 4.0: zcela nové uživatelské rozhraní objektové programátorské rozhraní výrazné zvýšení rychlosti kompatibilita s nejnovějšími typy procesorů 29 Příklad: Řízení polohy elektro-mechanického systému (magnetická levitace)

30 Řídicí systémy dspace vývojové a řídicí systémy pro simulace v reálném čase Rapid prototyping Simulace Hardware-in-the-loop (HIL) tvorba fyzických prototypů nahrazena prací s digitálním modelem fyzikálních vlastností komponent a výrobků s následným automatickým generováním kódu pro cílovou platformu v simulované řídicí smyčce je zapojen skutečný hardware modely pracující v reálném čase, PC vybavené hardwarem pro styk s reálnými komponenty systému umožňují simulaci a testování různých kombinací modelovaných / skutečných subsystémů a řídicích jednotek k dispozici existuje řada modelů komponent a interagujících systémů 30 Dynamika vozidla Pohonné a řídicí jednotky Pneumatiky Okolí,... Příklad: Testování řídicí jednotky automatické převodovky

31 Přehled blocksetů systému Simulink 31 Simulink Accelerator Simulink Report Generator Modelování systému v pevné řádové čárce Simulink Fixed-Point Modelování systému diskrétních událostí Stateflow SimEvents Modelování fyzikálních soustav Simscape SimMechanics SimPowerSystems SimDriveline SimHydraulics Simulační grafika Virtual Reality Toolbox Gauges Blockset Návrh a analýza řídicích systému Simulink Control Design Simulink Response Optimatization Simulink Parameter Estimation Aerospace Blockset Zpracování signálu a komunikace Signal Processing Blockset Communications Blockset RF Blockset Video and Image Processing Blockset Automatické generování kódu Real Time Workshop Real-Time Workshop Embedded Coder Stateflow Coder Simulink HDL Coder

32 Přehled blocksetů systému Simulink Tvorba prototypu řídicích systému a HIL simulace xpc Target xpc Target Embeded Option xpc TargetBox Real-Time Windows Target Embedded Targets Embedded Target for Infineon C166 Microcontrollers Embedded Target for Motorola HC12 Embedded Target for Motorola MPC555 Embedded Target for TI C2000 DSP Embedded Target for TI C6000 DSP Verifikace, validace a testování Link for Code Composer Studio Link for ModelSim Simulink Verification and Validation SystemTest Link for TASKING Link for Incisive 32

33 33 Podporované platformy Windows 2000 (SP 3 nebo 4), XP (SP 1 nebo 2), Vista, Server 2003 Windows XP x64, Windows Sever RAM (512) 1024 MB, místo na HDD 460 MB (jen MATLAB a Help) - Pentium III, IV, Xeon, M, AMD Athlon, MP, XP, 64, AMD Opteron, Intel Core Duo, 2 Solaris 8, 9, 10 - SPARC, UltraSPARC Linux 32-bit Kernel 2.4.x nebo 2.6.x, glibc Pentium III, IV, Xeon, M, AMD Athlon, MP, XP, 64, AMD Opteron, Intel Core Duo, 2 Linux 64-bit Kernel 2.4.x nebo Kernel 2.6.x, glibc Intel EM64T, AMD64, Intel Core 2 Duo Macintosh - Tiger, Panther, Intel

34 34 Odkazy: - domovská stránka firmy Humusoft s.r.o. - CZ/SK knihy a publikace využívající nebo popisující systém MATLAB/Simulink - on-line webové semináře týkající se systému MATLAB/Simulink a jejich nadstaveb - příspěvky uživatelů z konference MATLAB o využití systému MATLAB/Simulink v praxi - domovská stránka firmy The MathWorks - prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli a příznivci systému MATLAB/Simulink (otevřená platforma pro prezentaci vlastních aplikací, výměnu souborů, názorů i zkušeností) - kompletní seznam knih a publikací využívající nebo popisující systém MATLAB/Simulink

35 Připravované akcea kce: Seminář Simulink for Signal Processing Design Seminář Model Based Design for Automotive Industry Mezinárodní konference Technical Computing Prague setkání uživatelů a příznivců systému MATLAB/Simulink Seminář MATLAB & COMSOL Multiphysics - Olomouc, Bratislava, Košice, Plzeň, Brno, Žilina, Ostrava 35

36 Školení: MATLAB I - ovládání a základní prvky jazyka - grafika a základy systému Handle Graphics - import a export dat, základy programování (M-soubory) MATLAB II - tvorba grafického uživatelského rozhraní - objektové orientované programování - nástroje pro ladění programů - tvorba rozsáhlých aplikací Simulink I - modelování dynamických systémů v Simulinku - knihovna bloků - simulační algoritmy - subsystémy - tvorba uživatelských bloků Simulink II + Stateflow - nástroje pro ladění modelu v Simulinku - pokročilé ovládání simulace - S-funkce - modelování sekvenčních automatů ve Stateflow - propojení Stateflow a Simulinku - generování C kódu pomocí Real Time Workshopu 36

37 podrobný popis produktů přehled funkcí systémové požadavky aktuální novinky dokumentace a literatura 37 využití produktů v praxi dema, semináře, kurzy...

38 Pracovní í stanice Humusoft HeavyHorse 38 vysoce výkonný počítač pro paralelní výpočty modely se čtyřmi nebo osmi výpočetními jádry založeno na technologii AMD Opteron operační systém Windows nebo Linux standardně 64-bitový, na přání 32-bitový optimalizovaný pro použití s MATLABem možnost předinstalace MATLABu a MATLAB Distributed Computing Engine usnadňuje vstup do světa paralelních výpočtů výrazně jednodušší správa výpočetního clusteru příznivá cena

39 Konfigurace stanic Humusoft HeavyHorse 39 procesory AMD Opteron dva nebo čtyři dvoujádrové frekvence CPU 2.0 až 2.8 GHz 4-16 GB RAM video ATI Radeon pevný disk 320 GB operační systém podle přání OpenSuSE Linux 64-bit Microsoft Windows XP 64-bit Microsoft Windows Vista 64-bit Možnost předinstalace aplikací MATLAB Distributed Computing Engine

40 Humusoft HeavyHorse model 4x070 dva dvoujádrové procesory AMD Opteron GHz 4 GB RAM video ATI Radeon X1600 Pro výsledky MATLAB benchmarku pro 1 jádro!!! 40

41 Děkuji Vám za pozornost 41 Pavel

42 COMSOL Multiphysics Karel comsol.com 42

43 COMSOL Multiphysics 43

44 COMSOL Multiphysics COMSOL, Švédsko Společnost založena v červenci 1986 ve Stockholmu Pobočky v Dánsku, Norsku, Německu, Francii, Anglii, Itálii, USA, Japonsku, Číně, atd. Současný počet pracovníků kolem 100 lidí Zaměření firmy na simulační SW, PDE Toolbox v roce 1995, do roku 2005 FEMLAB,, nyní vlastní produkt COMSOL Multiphysics Komerční zákazníci - Bell Labs, Danish Steel Works, Ericsson, Honeywel, SAAB, VOLVO, Procter & Gamble a další. University a vědecké laboratoře - USA, Evropa, Asie 44

45 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics 45

46 COMSOL Multiphysics Pracovní postup při řešení úlohy: 46 volba 3D prostoru pro modelování aplikační režim pružnost a pevnost z MEMS modulu definice použitých proměnných nebo konstant vytvoření geometrie modelu zadání vlastnosti použitého materiálu (definice oblastí) definice okrajových podmínek generování FEM sítě řešení, využití parametrického řešiče následné zpracování získaných výsledků (postprocesor( postprocesor) Konstrukce modelu: zrcátko s pružnými podporami ocelový střed hliníkové nosníky s opačným předpětím metoda se používá např. pro mírné zakřivení nosníků

47 COMSOL Multiphysics Volba 3D prostoru pro modelování Volba aplikace Stress-strain strain ze specializovaného modulu pro MEMS 47

48 COMSOL Multiphysics Definice: konstanty funkce výrazy souřad. syst. 48

49 COMSOL Multiphysics Tvorba geometrie 2D, 3D Booleovské operace 49

50 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 1.skup. (subdomény) ocel 50

51 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 2.skup. (subdomény) hliník 51

52 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 3.skup. (subdomény) hliník 52

53 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky okraj podmínky (skupina 1) volné uchycení 53

54 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky okraj podmínky (skupina 2) pevné uchycení 54

55 COMSOL Multiphysics Tvorba FEM sítě protlačení ve dvou vrstvách 55

56 COMSOL Multiphysics Řešení úlohy parametrický řešič parametr v rozsahu 0:1e9:10e9 MPa 56

57 COMSOL Multiphysics Postprocesor data na hranicích a v subdoménách izočáry, izoplochy proudnice řezy ve 2D a 3D grafy animace export dat do ASCII souboru export dat do MATLABu export dat do COMSOL Scriptu 57

58 COMSOL Multiphysics Multifyzikální úloha tepelná, elektrická a pevnostní vazba Tři aplikační režimy ve 3D: MEMS - Conductive media DC CM/HT - Conduction MEMS - Solid, Stress - Strain el. napětí 0,2 V Rozměry: délka 13 µm, výška 1 µm uzemění Tekoucí proud generuje teplo, teplo vytváří pnutí a v důsledku tepelné roztažnosti materiálu nastává deformace geometrie. 58

59 COMSOL Multiphysics Component Library obsahuje jednotlivé části (modely) vytvořené uživatelem komponenta má vlastní materiálová data, nastavení okrajových podmínek a řešení z komponent lze vytvářet komplexní model z množiny stejných komponent lze vytvářet různé varianty modelů 59

60 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library 60

61 COMSOL Multiphysics Knihovna materiálů - Material Library 2500 druhů materiálů rozdělení do skupin (tekutiny, plyny, prvky, polovodiče, materiály pro MEMS, horniny, tepelné koeficienty) možnost vyhledávání (DIN, UNS) definice vlastní knihovny funkční závislosti (např. na T) možnost vykreslování dat samostatný modul s dokumentací 61

62 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks 62

63 COMSOL Multiphysics CAD Import Module (Defeaturing( Defeaturing, Repair) Import mport do COMSOL Multiphysics ve formátech STL (.stl stl), VRML (.wrl wrl), DXF (2D) (.dxf dxf), GDS (2D) (.gds gds), NASTRAN CAD Import Module rozšiřuje formáty grafických souborů STEP (.stp stp), IGES (.igs igs), SAT (.sat sat) and Parasolid (.x_t), SolidWorks,, Solid Edge, NX, On-line propojení se SolidWorks 63

64 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks 64

65 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks COMSOL Script MATLAB 65

66 COMSOL Script Samostatné programop rogramovací prostředí 66 rozšiřuje možnosti COMSOL Multiphysics používá vlastní interpret umožňuje tvorbu samostatných aplikací Uživatelské funkce, práce s M-soubory, kompatibilita s MATLABem obsahuje kolem 500 funkcí Maticové operace, lineární algebra, zpracování dat Frekvenční analýza, řešení ODE Funkce pro tvorbu grafických objektů (COMSOL Multiphysics) Nadstavbové moduly COMSOL Scriptu Optimization Lab Signals & Systems Lab COMSOL Reaction Engineering Lab

67 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks COMSOL Script MATLAB Optimization Lab Signals & Systems Lab Reaction Engineering Lab 67

68 COMSOL Script 68 COMSOL Reaction Enginnering Lab (CREL) Nástroj pro simulaci a modelování chemických systémů Automatické nastavení hmotové a energetické bilance Prostředí pro virtuální experimenty v chemii Modelování chem.. reakcí v modelu ideálního reaktoru Propojení s Chemical Engineering Modulem (Chem( Chem) Aplikace odladěných chem.. rovnic na geometrickém modelu v Chem CREL + COMSOL Script ---> časově závislé úlohy CREL + COMSOL Script + CM + Chem ---> prostorové ové úlohy Oblast využití biochemie (genová terapie) spalování (hoření v ovzduší) potravinářství (předpověď koncentrace mikrobů) farmakologie

69 COMSOL Multiphysics Vybrané příklady 69

70 COMSOL Multiphysics 70 Model trysky inkoustové tiskárny určující parametry, rychlost a rozlišení změna tvaru trysky, druh inkoustu může určovat výkon tiskárny délka procesu asi 180 µs, hmotnost kapky kg, vzdálenost m Řešení pomocí MEMS aplikace Level Set Two-Phase Flow. Využívá Navier-Stokesovu rovnici a konzervativní level set metodu (funkce nabývá hodnot od 0 pro vzduch do 1 pro inkoust) Řešič 2D modelu SPOOLES 2D řešení se promítne do 3D modelu Transformace přes Extrusion Coupling Variables

71 COMSOL Multiphysics Radiofrekvenční tavící pec pro výrobu polovodičů reaktor vytvářející polovodivou vrstvu na nějakém základě (obvykle wafer), tloušťka vrstvy je 0.5mm vrstva se vytváří při teplotách v rozsahu kolem 2000 C teplotu vytváří radiofrekvenční cívka s výkonem do 10kW přesný návrh komory reaktoru je základem pro stejnoměrné rozložení teploty uvnitř komory, pro účinný ohřev a jeho řízení Řešemí v COMSOL Multiphysics aplikace General Heat Transfer (HT) a Induction currents (AC/DC), závisle proměnné jsou T, radiozita J, složky vektoru magnetic. potenciálu A (jenom A pole) cívky jsou z mědi, wafer je uchycen v uhlíkových úchytkách, celkový protékající proud je 21.5 ka což odpovídá ohřevu o výkonu 8kW řeší se teplota pouze v susceptoru a křemíková trubice 71

72 COMSOL Multiphysics Proudění ohnutou trubkou proudění plynu s ρ = 1 kgm -3, při Reynoldsově čísle Re = , rozměr trubky - Φ = 0.49m, dynamická viskozita η = 1/Re rychlost na vstupu (ve směru osy z) je 1ms -1 Řešení pomocí k-ε turbulentního modelu řešení pomocí přímého paralelního řešiče PARDISO v = 1m.s -1 72

73 COMSOL Multiphysics Pevnostní analýza uchycení v konstrukci stožáru aplikace SMM stress - strain materiál je konstrukční ocel, modul pružnosti v tahu E = N.m -2, působící síla v okách vidlice 30kN, tloušťka stěn je 10 mm, celková délka součásti je 310 mm Assembly - určení identických párů (Identity pairs) na jednotlivých částech je jiná síť 73 Okrajové podmínky zatěž.. síly a podpory Rx, Ry, Rz = 0

74 COMSOL Multiphysics Kontaktní úloha - pružnost a pevnost rovinná deformace, osově symetrický 2D model, ocelový válec, hliníková základna řeší se rozložení tlaku v dotykovém bodě a délka kontaktu mezi základnou a válcem definice kontaktního páru: kontaktovaná geometrie - master boundary kontaktující geometrie - slave boundary porovnání výpočtu s analytickým řešením 35 kn Slave pmax=3851mpa Master 74

75 COMSOL Multiphysics Schema rotační pumpy aplikační režim Chemical Eng.. Modulu Navier-Stokes + Moving Mesh (ALE), bere v úvahu momentovou a hmotovou bilanci v rotačním souřad.. systému geometrie - assembly,, vytvoření páru vnitřní oblast neutral p=0 vnější oblast 75

76 COMSOL Multiphysics Požadavky na HW Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition,, Windows Vista Pentium III nebo novější (AMD Opteron,, AMD Athlon 64, Pentium 4 s EM64T, nebo Xeon s EM64T) OpenGL 1.1 Microsoft nebo akcelerátor podporující OpenGL 1.1, nebo Direct X verze 8.0 nebo pozdější. Grafická karta min. 32 MB paměti. Pro práci s MATLABem verze MATLAB 6.5, 6.5.1, 7.0, 7.0.1, 7.0.4, 7.1, 2006a, 2006b minimální doporužená RAM 1 GB Unix Solaris 8,9,10 (UltraSPARC( II nebo pozdější) Linux (AMD Opteron,, AMD Athlon 64, EM64T, Itanium 2) Debian 3.0, RedHat Enterprise 4, Fedora Core 5, SUSE 9.0, 9.3, bit: SUSE 9.0, , RedHat Enterprise 4 (AMD64/Intel EM64T) MAC, PowerPC G4 nebo PowerPC G5, Intel processor 76

77 COMSOL Multiphysics Děkuji za pozornost. 77 Karel Bittner humusoft.cz

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o.

Více

různých profesních oblastech

různých profesních oblastech Modelování tepelných jevů v různých profesních oblastech Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB & Simulink Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod novinky R2010a Matematické

Více

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o.

Více

Dynamika tekutin v různýchr profesních oblastech

Dynamika tekutin v různýchr profesních oblastech Dynamika tekutin v různýchr profesních oblastech Regionáln lní centrum, Olomouc 28.2.2012 Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.:

Více

MATLAB. Měření a analýza dat, statistika a optimalizace. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

MATLAB. Měření a analýza dat, statistika a optimalizace. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. MATLAB Měření a analýza dat, statistika a optimalizace Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod Statistická analýza dat v MATLABu Načítání

Více

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. Workshop Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah workshopu Model Based Design model soustavy a regulátoru

Více

MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz

MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz MATLAB & Simulink Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod Zpracování signálu

Více

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o.

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o. MATLAB & Simulink novinky v roce 2008 Jan Houška houska@humusoft.cz Release 2008a a 2008b nové produkty SimElectronics Econometrics Toolbox významné aktualizace MATLAB Symbolic Math Toolbox Parallel Computing

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

v oblasti elektromagnetismu

v oblasti elektromagnetismu Využit ití systému COMSOL Multiphysics v oblasti elektromagnetismu Hotel Internacional BRNO Konferenční místnost č.1 17.6.2009 Karel Bittner bittner@humusoft. @humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 - úvod Computational Fluid Dynamics (CFD) je simulační nástroj, který matematicky (MKP) modeluje

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Tým

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému

ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému ENOVIA SmarTeam: snadné a rychlé zavedení a osvojení PLM systému Zásadní rozdíl mezi ERP (SAP, Baan, ) a PDM/PLM systémy: informační systémy pro řízení výroby (ERP, enterprise resources planning, plánování

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ Jan Blaška 1, Michal Krumpholc 2, Miloš Sedláček 2 1 Elektrosystem, spol. s.r.o., Brno 2 České vysoké učení technické v Praze

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Scia Engineer 2011.1 a 2012

Scia Engineer 2011.1 a 2012 Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Projekt: FRVŠ 583/2013 Tématický okruh / specifikace: B3 / d Řešitel: Ing. Jaroslav Ptáček1,2 Spoluřešitelé: Mgr. Pavel

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora Jan Kmuníček CESNET & ÚVT MU meta.cesnet.cz Obsah Obecná charakteristika Dostupné programy Licence Aplikační podpora Nové služby 2 Charakteristika Aplikace v

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska Abstrakt. Softwarový balík LFLC 2000 je komplexním nástrojem

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování Produkční úlohy ALICE na farmě Goliáš Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007 1 Produkce ALICE V rámci Physics Data Challenge 2006 (PDC 06), masívního testu výpočetního modelu projektu ALICE v distribuovaném

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Popis a specifikace systému

Popis a specifikace systému Popis a specifikace systému Workforce management systém AristoTelos Systém AristoTelos je komplexní softwarové řešení pro optimalizaci, plánování a řízení lidských zdrojů. AristoTelos je určen pro kontaktní

Více

NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI

NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI NOVÉ MOŽNOSTI NA TRHU Textil Tapety Keramika Sklo Dřevo CAD A více VYUŽITÍ PODLE TRHU SIGN & DISPLAY Maloobchod Grafika na vozidla Venkovní reklama Značení Výstavy DEKORACE

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více