MATLAB & COMSOL Multiphysics

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATLAB & COMSOL Multiphysics"

Transkript

1 MATLAB & COMSOL Multiphysics Pavel Beneš Karel Bittner 1

2 MATLAB Pavel 2

3 Profil společnosti Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 11 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB, Simulink, Stateflow (The MathWorks, Inc.) technické výpočty, modelování a simulace WITNESS (Lanner Group, Ltd.) interaktivní simulace a optimalizace podnikových procesů dspace - vývojové systémy (dspace GmbH.) systémy pro řízení a simulace v reálném čase Comsol Multiphysics (Comsol AB) otevřený systém pro MKP analýzu Vývoj vlastního software & hardware (Humusoft s.r.o.) Virtual Reality Toolbox, Real Time Toolbox, RTWT měřicí karty modely pro výuku teorie řízení HeavyHorse (multiprocesorové stanice)!novinka! 3 Haptická zařízení a aplikace nástroje a zařízení pro tvorbu aplikací využívajících hmatovou interakci

4 Co je to MATLAB? Světový standard pro technické výpočty výkonný programovací jazyk interaktivní výpočetní a vývojové prostředí: - technické výpočty - analýza a vizualizace dat - vývoj a testování algoritmů - sběr a zpracování dat - zpracování signálů a obrazů - programování a tvorba uživatelských aplikací 4 - distribuované/paralelní výpočty

5 Co MATLAB nabízí? Intuitivní uživatelské rozhraní MATLAB Desktop Rychlé výpočetní jádro Programovací jazyk 4. generace Více než funkcí - vektorová/maticová matematika - 2D, 3D grafika a GUI designér - funkce pro vstup a výstup dat - integrace programů v jazycích C/C++, Fortran, Java, COM Interaktivní ovládání nástrojů pomocí grafického rozhraní Rozsáhlá, snadno přístupná HTML nápověda 5

6 Struktura systému MATLAB Samostatné aplikace Toolboxy (specializované knihovny funkcí) 6 MATLAB Výpočty, programování, vizualizace... (matematické funkce, grafické funkce...)

7 Způsob práce se systémem MATLAB 1. Přístup k datům 2. Analýza a vizualizace dat 3. Programování a vývoj vlastních algoritmů 4. Sdílení informací, integrace, tvorba a šíření aplikací 7

8 Způsob práce se systémem MATLAB 1. Přístup k datům a jejich zpracování Přístup k datům Datové soubory - Excel, textové, binární - multimedia (zvuk, video, foto) - web, XML Aplikace a jazyky - C, C++, Fortran, Java, COM, DLL - databáze (Oracle, Microsoft SQL Server ) Měřicí přístroje - počítačové karty a další měřicí HW - samostatné měřicí přístroje (voltmetry, osciloskopy ) 8 Zpracování dat - interpolace a decimace - extrakce určitých úseků dat - vyhlazování a filtrace

9 Způsob práce se systémem MATLAB 2. Analýza a vizualizace dat Analýza dat - snadná manipulace, předzpracování a správa dat - přesná analýza pomocí předdefinovaných matematických a inženýrských funkcí Vizualizace - 2D, 3D a objemová vizualizace dat - interaktivní nástroje pro úpravu grafických objektů Toolboxy pro pokročilejší analýzu, vizualizaci a grafické zpracování - Image Processing Toolbox - Signal Processing Toolbox - Curve Fitting Toolbox - Neural Network Toolbox

10 Způsob práce se systémem MATLAB 3. Programování a vývoj vlastních algoritmů Strukturovaný jazyk 4. generace Interaktivní tvorba programu Akcelerace výpočtů - JIT Vývojové nástroje - Guide (Graphical User Interface Development Environment) - Editor/Debugger - Profiler (analýza programu, hledání slabin) - M-Lint (nabízí optimální řešení) 10

11 Způsob práce se systémem MATLAB 4. Sdílení informací, integrace, tvorba a šíření aplikací sdílení uživatelských M-souborů (multiplatformní) možnost publikování/exportu M kódu do programů a formátů - HTML, Word, Excel, PowerPoint integrace s externími aplikacemi a jazyky - C, C++, Java, COM,.NET, Fortran... tvorba a šíření na MATLABu nezávislých aplikací 11

12 Samostatné aplikace v systému MATLAB MATLAB Compiler MATLAB Compiler umožňuje vytvářet - samostatné EXE aplikace (Stand Alone Applications) - sdilené knihovny C/C++ - moduly add-ins do Excelu (MATLAB Builder for Excel) -.NET aplikace (MATLAB Builder for.net) - JAVA aplikace (MATLAB Builder for JAVA) šíření vytvořených Stand Alone aplikací - na počítači, kde má běžet aplikace, je nutno instalovat MCR (MATLAB Compiler Runtime) - instalační soubor MCRInstaller.exe - součástí instalace MATLAB Compileru, volně šiřitelné závěr - cokoliv můžeme počítat v MATLABu zvládá ML Compiler - aplikace nejsou licenčně omezeny (volně šiřitelné) 12

13 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Paralelizace algoritmů implementována na třech úrovních: 1. MATLAB - základní matematické knihovny s podporou více jader 2. Distributed Computing Toolbox - běh až čtyř paralelních procesů na jednom počítači 3. Distributed Computing Toolbox + Distributed Computing Engine - běh paralelních procesů na jednom počítači s více procesory nebo v síti počítačů (max. počet 256CPU) 13

14 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Distributed Computing Toolbox / Distributed Computing Engine - umožňují provádění distribuovaných / paralelních výpočtů v MATLABu a spouštění simulačních modelů Simulinku v počítačových clusterech 14 Distributed Computing Toolbox Klient MATLAB Distributed Computing Engine Job Manager Worker 1 Worker 2 Worker 3 Worker 4 Worker 5 Worker 6 Worker 7 Worker 8

15 Distribuované a paralelní výpočty v MATLABu Klient spouští ze svého PC job - počítaná úloha - uživatel rozdělí job na menší segmenty (tasky) pomocí Distributed Computing Toolboxu - MATLAB Distributed Computing Engine zajistí výpočet úlohy (job a segmenty) a vrací výsledky klientovi - Job manager (část Distributed Computing Engine) koordinuje provedení jobu a tasků a rozesílá je na jednotlivé workery (procesory) Podpora paralelních výpočtů - Distribuovaná pole - segmentace proměnných - Interaktivní paralelní režim - pmode - Paralelní smyčka for - parfor Podpora platforem Windows 32/64-bit, Linux 32/64-bit a MAC Klient, job manager a worker nemusí pracovat na stejné platformě, podpora heterogenních clusterů a kombinace 32 a 64-bitových strojů 15

16 Aplikační oblasti systému MATLAB Matematické výpočty a optimalizace Distribuované a paralelní výpočty Statistika a analýza dat Návrh a analýza řídicích systémů Zpracování signálů a komunikace Zpracování obrazu a videa Měření a testování Výpočetní biologie Finanční analýza a modelování Tvorba aplikací 16 Reportování a spolupráce s databázemi, Excelem

17 17 Přehled toolboxů systému MATLAB Distribuované výpočty Distributed Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Engine Matematické výpočty a optimalizace Optimization Toolbox Symbolic Math Toolbox Extended Symbolic Math Toolbox Partial Differential Equation Toolbox Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox Statistika a analýza dat Statistics Toolbox Neural Network Toolbox Curve Fitting Toolbox Spline Toolbox Model-Based Calibration Toolbox Návrh a analýza řídicích systémů Control System Toolbox System Identification Toolbox Fuzzy Logic Toolbox Robust Control Toolbox Model Predictive Control Toolbox Aerospace Toolbox

18 Přehled toolboxů systému MATLAB Zpracování signálů a komunikace Signal Processing Toolbox Communications Toolbox Filter Design Toolbox Filter Design HDL Coder Wavelet Toolbox Fixed-Point Toolbox RF Toolbox Link for Code Composer Studio Link for ModelSim Link for Cadence Incisive Zpracování obrazu Image Processing Toolbox Image Acquisition Toolbox Mapping Toolbox Měření a testování Data Acquisition Toolbox Instrument Control Toolbox Image Acquisition Toolbox SystemTest OPC Toolbox 18

19 Přehled toolboxů systému MATLAB Výpočetní biologie Bioinformatics Toolbox SimBiology Finanční analýza a modelování Financial Toolbox Financial Derivatives Toolbox GARCH Toolbox Datafeed Toolbox Fixed-Income Toolbox Tvorba aplikací MATLAB Compiler Excel Link MATLAB Builder for.net MATLAB Builder for Excel MATLAB Builder for Java Reportování a spolupráce s databázemi Database Toolbox MATLAB Report Generator 19

20 Proč používat systém MATLAB? snadnější definice technických úloh a jejich rychlejší řešení oproti tradičním programovacím jazykům jako jsou např. C++, Fortran jednotné prostředí pro interaktivní výpočty, vizualizaci výsledků a programování široké aplikační využití v rámci celé organizace přístup k tisícům vestavěných inženýrských a vědeckých algoritmů a funkcí načítání dat z externích zdrojů - datové zdroje, měřicí karty, osciloskopy,... propojení s programovacími jazyky a nástroji - C, C++, Fortran, Excel, COM a.net objekty, Java... 20

21 21 Oblasti využití systému MATLAB Tradiční Letectví, kosmonautika a obrana Automobilový průmysl Automatizace a strojírenství Komunikace, elektronika, polovodiče a výpočetní technika Školství Nově vznikající Další Biotechnologie, zdravotnictví a farmacie Finance a ekonomika Přístrojová technika Chemie a petrochemie Přírodní vědy Energetika a veřejné služby

22 vstupy 22 řešení automatizace výstupy

23 Co je to Simulink? Prostředí pro simulaci, modelování, analýzu a implementaci dynamických a embedded systémů prostředí blokových schémat modelování, simulace a analýza rozsáhlých dynamických systémů přesný návrh, implementace a testování: - řídicí systémy - systémy pro zpracování signálu - komunikační systémy - další dynamické systémy platforma pro Model-Based Design 23 Tvorba fyzických prototypů nahrazena prací s digitálním modelem fyzikálních vlastností komponent a výrobků s následným automatickým generováním kódu pro cílovou platformu

24 Co Simulink nabízí? Přehledné grafické uživatelské prostředí - systém práce "drag and drop" Hierarchické modelování využívající knihovny objektů a komponent - předdefinované knihovny bloků - tvorba vlastních funkčních bloků Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací (API) - začlenění kódu z programů MATLAB, C, Fortran Hybridní simulace, simulace systémů s různými vzorkovacími frekvencemi, simulace víceúlohových (multi-task) systémů 24 Integrace s MATLABem

25 25 Aplikační oblasti systému Simulink Modelování obecných dynamických systémů Modelování systémů v pevné řádové čárce Modelování systémů diskrétních událostí Modelování fyzikálních soustav - hydraulické, mechanické a elektrické systémy (Simscape) - fyzikální veličiny: síly, momenty a pohyby (SimMechanics + Simscape) - elektrické a energetické systémy (SimPowerSystems) - návrh pohonů a hnacích soustav (SimDriveline + Simscape) - hydraulické systémy (SimHydraulics + Simscape) Simulační grafika Návrh a analýza řídicích systémů Zpracování signálů a komunikace Automatické generování kódu Tvorba prototypů řídicích systémů a HIL simulace Embedded Targets Verifikace, validace a testování

26 Struktura systému Simulink Aplikace v reálném čase Blocksety (knihovny bloků) Tvorba aplikací Toolboxy (knihovny funkcí) Simulink Simulace a modelování dynamických systémů 26 MATLAB Výpočty, programování, vizualizace...

27 Aplikační knihovny Simulinku Aplikační knihovny MATLABu Oblasti využití produktů MATLAB Product Family 27

28 Stateflow Nadstavba Simulinku (nástroj pro modelování událostmi řízených systémů) - efektivním způsobem začleňuje složitou, událostmi řízenou logiku do modelů Simulinku - intuitivní grafické uživatelské rozhraní Simulace - simulace dynamiky fyzikální podstaty soustav (spojité procesy) - simulace chování logiky řídicího systému Využití - automobilový průmysl (ABS systém...) - obrana (návrhy radarových a naváděcích systémů...) - letecký průmysl (systémy automatické pilotáže...) - počítačový průmysl - spotřební elektronika - komunikace 28

29 Real Time Toolbox Nadstavba Simulinku pro práci v reálném čase sběr dat on-line řízení synchronizace s reálným časem Interaktivní práce (modely není nutno kompilovat) Knihovna bloků reprezentujících komponenty RT systémů Podpora ~160 akvizičních karet Humusoft MF624, AD622, National Instrument, Computer Boards... Real Time Toolbox 4.0: zcela nové uživatelské rozhraní objektové programátorské rozhraní výrazné zvýšení rychlosti kompatibilita s nejnovějšími typy procesorů 29 Příklad: Řízení polohy elektro-mechanického systému (magnetická levitace)

30 Řídicí systémy dspace vývojové a řídicí systémy pro simulace v reálném čase Rapid prototyping Simulace Hardware-in-the-loop (HIL) tvorba fyzických prototypů nahrazena prací s digitálním modelem fyzikálních vlastností komponent a výrobků s následným automatickým generováním kódu pro cílovou platformu v simulované řídicí smyčce je zapojen skutečný hardware modely pracující v reálném čase, PC vybavené hardwarem pro styk s reálnými komponenty systému umožňují simulaci a testování různých kombinací modelovaných / skutečných subsystémů a řídicích jednotek k dispozici existuje řada modelů komponent a interagujících systémů 30 Dynamika vozidla Pohonné a řídicí jednotky Pneumatiky Okolí,... Příklad: Testování řídicí jednotky automatické převodovky

31 Přehled blocksetů systému Simulink 31 Simulink Accelerator Simulink Report Generator Modelování systému v pevné řádové čárce Simulink Fixed-Point Modelování systému diskrétních událostí Stateflow SimEvents Modelování fyzikálních soustav Simscape SimMechanics SimPowerSystems SimDriveline SimHydraulics Simulační grafika Virtual Reality Toolbox Gauges Blockset Návrh a analýza řídicích systému Simulink Control Design Simulink Response Optimatization Simulink Parameter Estimation Aerospace Blockset Zpracování signálu a komunikace Signal Processing Blockset Communications Blockset RF Blockset Video and Image Processing Blockset Automatické generování kódu Real Time Workshop Real-Time Workshop Embedded Coder Stateflow Coder Simulink HDL Coder

32 Přehled blocksetů systému Simulink Tvorba prototypu řídicích systému a HIL simulace xpc Target xpc Target Embeded Option xpc TargetBox Real-Time Windows Target Embedded Targets Embedded Target for Infineon C166 Microcontrollers Embedded Target for Motorola HC12 Embedded Target for Motorola MPC555 Embedded Target for TI C2000 DSP Embedded Target for TI C6000 DSP Verifikace, validace a testování Link for Code Composer Studio Link for ModelSim Simulink Verification and Validation SystemTest Link for TASKING Link for Incisive 32

33 33 Podporované platformy Windows 2000 (SP 3 nebo 4), XP (SP 1 nebo 2), Vista, Server 2003 Windows XP x64, Windows Sever RAM (512) 1024 MB, místo na HDD 460 MB (jen MATLAB a Help) - Pentium III, IV, Xeon, M, AMD Athlon, MP, XP, 64, AMD Opteron, Intel Core Duo, 2 Solaris 8, 9, 10 - SPARC, UltraSPARC Linux 32-bit Kernel 2.4.x nebo 2.6.x, glibc Pentium III, IV, Xeon, M, AMD Athlon, MP, XP, 64, AMD Opteron, Intel Core Duo, 2 Linux 64-bit Kernel 2.4.x nebo Kernel 2.6.x, glibc Intel EM64T, AMD64, Intel Core 2 Duo Macintosh - Tiger, Panther, Intel

34 34 Odkazy: - domovská stránka firmy Humusoft s.r.o. - CZ/SK knihy a publikace využívající nebo popisující systém MATLAB/Simulink - on-line webové semináře týkající se systému MATLAB/Simulink a jejich nadstaveb - příspěvky uživatelů z konference MATLAB o využití systému MATLAB/Simulink v praxi - domovská stránka firmy The MathWorks - prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli a příznivci systému MATLAB/Simulink (otevřená platforma pro prezentaci vlastních aplikací, výměnu souborů, názorů i zkušeností) - kompletní seznam knih a publikací využívající nebo popisující systém MATLAB/Simulink

35 Připravované akcea kce: Seminář Simulink for Signal Processing Design Seminář Model Based Design for Automotive Industry Mezinárodní konference Technical Computing Prague setkání uživatelů a příznivců systému MATLAB/Simulink Seminář MATLAB & COMSOL Multiphysics - Olomouc, Bratislava, Košice, Plzeň, Brno, Žilina, Ostrava 35

36 Školení: MATLAB I - ovládání a základní prvky jazyka - grafika a základy systému Handle Graphics - import a export dat, základy programování (M-soubory) MATLAB II - tvorba grafického uživatelského rozhraní - objektové orientované programování - nástroje pro ladění programů - tvorba rozsáhlých aplikací Simulink I - modelování dynamických systémů v Simulinku - knihovna bloků - simulační algoritmy - subsystémy - tvorba uživatelských bloků Simulink II + Stateflow - nástroje pro ladění modelu v Simulinku - pokročilé ovládání simulace - S-funkce - modelování sekvenčních automatů ve Stateflow - propojení Stateflow a Simulinku - generování C kódu pomocí Real Time Workshopu 36

37 podrobný popis produktů přehled funkcí systémové požadavky aktuální novinky dokumentace a literatura 37 využití produktů v praxi dema, semináře, kurzy...

38 Pracovní í stanice Humusoft HeavyHorse 38 vysoce výkonný počítač pro paralelní výpočty modely se čtyřmi nebo osmi výpočetními jádry založeno na technologii AMD Opteron operační systém Windows nebo Linux standardně 64-bitový, na přání 32-bitový optimalizovaný pro použití s MATLABem možnost předinstalace MATLABu a MATLAB Distributed Computing Engine usnadňuje vstup do světa paralelních výpočtů výrazně jednodušší správa výpočetního clusteru příznivá cena

39 Konfigurace stanic Humusoft HeavyHorse 39 procesory AMD Opteron dva nebo čtyři dvoujádrové frekvence CPU 2.0 až 2.8 GHz 4-16 GB RAM video ATI Radeon pevný disk 320 GB operační systém podle přání OpenSuSE Linux 64-bit Microsoft Windows XP 64-bit Microsoft Windows Vista 64-bit Možnost předinstalace aplikací MATLAB Distributed Computing Engine

40 Humusoft HeavyHorse model 4x070 dva dvoujádrové procesory AMD Opteron GHz 4 GB RAM video ATI Radeon X1600 Pro výsledky MATLAB benchmarku pro 1 jádro!!! 40

41 Děkuji Vám za pozornost 41 Pavel

42 COMSOL Multiphysics Karel comsol.com 42

43 COMSOL Multiphysics 43

44 COMSOL Multiphysics COMSOL, Švédsko Společnost založena v červenci 1986 ve Stockholmu Pobočky v Dánsku, Norsku, Německu, Francii, Anglii, Itálii, USA, Japonsku, Číně, atd. Současný počet pracovníků kolem 100 lidí Zaměření firmy na simulační SW, PDE Toolbox v roce 1995, do roku 2005 FEMLAB,, nyní vlastní produkt COMSOL Multiphysics Komerční zákazníci - Bell Labs, Danish Steel Works, Ericsson, Honeywel, SAAB, VOLVO, Procter & Gamble a další. University a vědecké laboratoře - USA, Evropa, Asie 44

45 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics 45

46 COMSOL Multiphysics Pracovní postup při řešení úlohy: 46 volba 3D prostoru pro modelování aplikační režim pružnost a pevnost z MEMS modulu definice použitých proměnných nebo konstant vytvoření geometrie modelu zadání vlastnosti použitého materiálu (definice oblastí) definice okrajových podmínek generování FEM sítě řešení, využití parametrického řešiče následné zpracování získaných výsledků (postprocesor( postprocesor) Konstrukce modelu: zrcátko s pružnými podporami ocelový střed hliníkové nosníky s opačným předpětím metoda se používá např. pro mírné zakřivení nosníků

47 COMSOL Multiphysics Volba 3D prostoru pro modelování Volba aplikace Stress-strain strain ze specializovaného modulu pro MEMS 47

48 COMSOL Multiphysics Definice: konstanty funkce výrazy souřad. syst. 48

49 COMSOL Multiphysics Tvorba geometrie 2D, 3D Booleovské operace 49

50 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 1.skup. (subdomény) ocel 50

51 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 2.skup. (subdomény) hliník 51

52 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky oblasti 3.skup. (subdomény) hliník 52

53 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky okraj podmínky (skupina 1) volné uchycení 53

54 COMSOL Multiphysics Fyzikální podmínky okraj podmínky (skupina 2) pevné uchycení 54

55 COMSOL Multiphysics Tvorba FEM sítě protlačení ve dvou vrstvách 55

56 COMSOL Multiphysics Řešení úlohy parametrický řešič parametr v rozsahu 0:1e9:10e9 MPa 56

57 COMSOL Multiphysics Postprocesor data na hranicích a v subdoménách izočáry, izoplochy proudnice řezy ve 2D a 3D grafy animace export dat do ASCII souboru export dat do MATLABu export dat do COMSOL Scriptu 57

58 COMSOL Multiphysics Multifyzikální úloha tepelná, elektrická a pevnostní vazba Tři aplikační režimy ve 3D: MEMS - Conductive media DC CM/HT - Conduction MEMS - Solid, Stress - Strain el. napětí 0,2 V Rozměry: délka 13 µm, výška 1 µm uzemění Tekoucí proud generuje teplo, teplo vytváří pnutí a v důsledku tepelné roztažnosti materiálu nastává deformace geometrie. 58

59 COMSOL Multiphysics Component Library obsahuje jednotlivé části (modely) vytvořené uživatelem komponenta má vlastní materiálová data, nastavení okrajových podmínek a řešení z komponent lze vytvářet komplexní model z množiny stejných komponent lze vytvářet různé varianty modelů 59

60 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library 60

61 COMSOL Multiphysics Knihovna materiálů - Material Library 2500 druhů materiálů rozdělení do skupin (tekutiny, plyny, prvky, polovodiče, materiály pro MEMS, horniny, tepelné koeficienty) možnost vyhledávání (DIN, UNS) definice vlastní knihovny funkční závislosti (např. na T) možnost vykreslování dat samostatný modul s dokumentací 61

62 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks 62

63 COMSOL Multiphysics CAD Import Module (Defeaturing( Defeaturing, Repair) Import mport do COMSOL Multiphysics ve formátech STL (.stl stl), VRML (.wrl wrl), DXF (2D) (.dxf dxf), GDS (2D) (.gds gds), NASTRAN CAD Import Module rozšiřuje formáty grafických souborů STEP (.stp stp), IGES (.igs igs), SAT (.sat sat) and Parasolid (.x_t), SolidWorks,, Solid Edge, NX, On-line propojení se SolidWorks 63

64 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks 64

65 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks COMSOL Script MATLAB 65

66 COMSOL Script Samostatné programop rogramovací prostředí 66 rozšiřuje možnosti COMSOL Multiphysics používá vlastní interpret umožňuje tvorbu samostatných aplikací Uživatelské funkce, práce s M-soubory, kompatibilita s MATLABem obsahuje kolem 500 funkcí Maticové operace, lineární algebra, zpracování dat Frekvenční analýza, řešení ODE Funkce pro tvorbu grafických objektů (COMSOL Multiphysics) Nadstavbové moduly COMSOL Scriptu Optimization Lab Signals & Systems Lab COMSOL Reaction Engineering Lab

67 COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics Material Library CAD Import Module Heat Transfer Module Earth Science MEMS Module Acoustics Module AC/DC Module RF Module Structural Mechanics Module Chemical Engineering Module CATIA V4, V5 Pro/E Autodesk Inventor VDA-FS SolidWorks COMSOL Script MATLAB Optimization Lab Signals & Systems Lab Reaction Engineering Lab 67

68 COMSOL Script 68 COMSOL Reaction Enginnering Lab (CREL) Nástroj pro simulaci a modelování chemických systémů Automatické nastavení hmotové a energetické bilance Prostředí pro virtuální experimenty v chemii Modelování chem.. reakcí v modelu ideálního reaktoru Propojení s Chemical Engineering Modulem (Chem( Chem) Aplikace odladěných chem.. rovnic na geometrickém modelu v Chem CREL + COMSOL Script ---> časově závislé úlohy CREL + COMSOL Script + CM + Chem ---> prostorové ové úlohy Oblast využití biochemie (genová terapie) spalování (hoření v ovzduší) potravinářství (předpověď koncentrace mikrobů) farmakologie

69 COMSOL Multiphysics Vybrané příklady 69

70 COMSOL Multiphysics 70 Model trysky inkoustové tiskárny určující parametry, rychlost a rozlišení změna tvaru trysky, druh inkoustu může určovat výkon tiskárny délka procesu asi 180 µs, hmotnost kapky kg, vzdálenost m Řešení pomocí MEMS aplikace Level Set Two-Phase Flow. Využívá Navier-Stokesovu rovnici a konzervativní level set metodu (funkce nabývá hodnot od 0 pro vzduch do 1 pro inkoust) Řešič 2D modelu SPOOLES 2D řešení se promítne do 3D modelu Transformace přes Extrusion Coupling Variables

71 COMSOL Multiphysics Radiofrekvenční tavící pec pro výrobu polovodičů reaktor vytvářející polovodivou vrstvu na nějakém základě (obvykle wafer), tloušťka vrstvy je 0.5mm vrstva se vytváří při teplotách v rozsahu kolem 2000 C teplotu vytváří radiofrekvenční cívka s výkonem do 10kW přesný návrh komory reaktoru je základem pro stejnoměrné rozložení teploty uvnitř komory, pro účinný ohřev a jeho řízení Řešemí v COMSOL Multiphysics aplikace General Heat Transfer (HT) a Induction currents (AC/DC), závisle proměnné jsou T, radiozita J, složky vektoru magnetic. potenciálu A (jenom A pole) cívky jsou z mědi, wafer je uchycen v uhlíkových úchytkách, celkový protékající proud je 21.5 ka což odpovídá ohřevu o výkonu 8kW řeší se teplota pouze v susceptoru a křemíková trubice 71

72 COMSOL Multiphysics Proudění ohnutou trubkou proudění plynu s ρ = 1 kgm -3, při Reynoldsově čísle Re = , rozměr trubky - Φ = 0.49m, dynamická viskozita η = 1/Re rychlost na vstupu (ve směru osy z) je 1ms -1 Řešení pomocí k-ε turbulentního modelu řešení pomocí přímého paralelního řešiče PARDISO v = 1m.s -1 72

73 COMSOL Multiphysics Pevnostní analýza uchycení v konstrukci stožáru aplikace SMM stress - strain materiál je konstrukční ocel, modul pružnosti v tahu E = N.m -2, působící síla v okách vidlice 30kN, tloušťka stěn je 10 mm, celková délka součásti je 310 mm Assembly - určení identických párů (Identity pairs) na jednotlivých částech je jiná síť 73 Okrajové podmínky zatěž.. síly a podpory Rx, Ry, Rz = 0

74 COMSOL Multiphysics Kontaktní úloha - pružnost a pevnost rovinná deformace, osově symetrický 2D model, ocelový válec, hliníková základna řeší se rozložení tlaku v dotykovém bodě a délka kontaktu mezi základnou a válcem definice kontaktního páru: kontaktovaná geometrie - master boundary kontaktující geometrie - slave boundary porovnání výpočtu s analytickým řešením 35 kn Slave pmax=3851mpa Master 74

75 COMSOL Multiphysics Schema rotační pumpy aplikační režim Chemical Eng.. Modulu Navier-Stokes + Moving Mesh (ALE), bere v úvahu momentovou a hmotovou bilanci v rotačním souřad.. systému geometrie - assembly,, vytvoření páru vnitřní oblast neutral p=0 vnější oblast 75

76 COMSOL Multiphysics Požadavky na HW Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition,, Windows Vista Pentium III nebo novější (AMD Opteron,, AMD Athlon 64, Pentium 4 s EM64T, nebo Xeon s EM64T) OpenGL 1.1 Microsoft nebo akcelerátor podporující OpenGL 1.1, nebo Direct X verze 8.0 nebo pozdější. Grafická karta min. 32 MB paměti. Pro práci s MATLABem verze MATLAB 6.5, 6.5.1, 7.0, 7.0.1, 7.0.4, 7.1, 2006a, 2006b minimální doporužená RAM 1 GB Unix Solaris 8,9,10 (UltraSPARC( II nebo pozdější) Linux (AMD Opteron,, AMD Athlon 64, EM64T, Itanium 2) Debian 3.0, RedHat Enterprise 4, Fedora Core 5, SUSE 9.0, 9.3, bit: SUSE 9.0, , RedHat Enterprise 4 (AMD64/Intel EM64T) MAC, PowerPC G4 nebo PowerPC G5, Intel processor 76

77 COMSOL Multiphysics Děkuji za pozornost. 77 Karel Bittner humusoft.cz

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY V NABÍDCE CAD STUDIA Vážení zákazníci, dovolte, abychom vás informovali o zajímavých novinkách a mimořádných nabídkách, které jsme pro vás připravili. NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah STATISTICA 10 Nové funkce a vylepšení Obsah STATISTICA 10...1 VÝKONNOST...1 KONEKTIVITA A INTEGRACE...1 SHAREPOINT...1 OFFICE 2010...1 OLAP...2 STATISTICA PI CONNECTOR...3 VIZUALIZACE DAT...3 PŘEHLED...3

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

JEN SIMULINK NESTAČÍ: VYUŽITÍ SIMULINKU PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH SIMULÁTORŮ

JEN SIMULINK NESTAČÍ: VYUŽITÍ SIMULINKU PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH SIMULÁTORŮ JEN SIMULINK NESTAČÍ: VYUŽITÍ SIMULINKU PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH SIMULÁTORŮ Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Pavol Privitzer, Petr Stodulka, Jan Mašek Laboratoř biokybernetiky, Ústav patologické

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více