Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze"

Transkript

1 Návod k použití Verze 1.0,

2 DISTO classic 4 / lite 4 ruční laserový dálkoměr Blahopřejeme Vám k nákupu nového přístroje DISTO. Tento návod obsahuje vedle pokynů k použití také důležité bezpečnostní pokyny (viz kapitola Bezpečnostní pokyny ). Přečtěte si proto prosím pečlivě tento návod před prvním uvedením přístroje do chodu. Identifikace přístroje Typ přístroje najdete na etiketě na zadní straně přístroje. Výrobní číslo je v prostoru pro vložení baterií. Na toto místo návodu si zapište označení a výrobní číslo svého přístroje, které je třeba uvádět vždy, když se obracíte s dotazy na české zastoupení nebo servis. Type: DISTO Výrobní číslo: 106 Používané symboly Symboly použité v tomto návodu mají následující význam: NEBEZPEČÍ: Označení bezprostředně hrozící vážné situace, která by mohla vést k těžkému zranění nebo úmrtí. VAROV AROVÁNÍ: Označení možného nebezpečí při provozu nebo nepřípustném použití, které může vést ke zranění nebo úmrtí osob. POZOR: Označení možného nebezpečí, které může způsobit lehká zranění osob a zároveň i podstatné materiálové a ekonomické škody nebo poškození životního prostředí. Důležité informace, které pomáhají užívat zařízení technicky správně a účelně.

3 Obsah Úvod Charakteristika Oblast použitelnosti Typy přístroje, Klávesnice DISTO classic DISTO lite Displej Jak používat přístroj Vložení nebo výměna baterií Zapnutí dálkoměru DISTO Vypnutí dálkoměru DISTO Tlačítko (vyčištění displeje) Měření ení Měření vzdálenosti Tipy pro měření Kontinuální měření (tracking) Trvalé zapnutí laseru Měření s prodlevou Výpočty Plocha Objem Dílčí výšky, řetězení hodnot Zdvojnásobení změřených hodnot Menu / Nastavení Výběr nastavení počátku Výběr jednotek Měření s posunem (pouze Classic 4 ) Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (pouze Classic 4 ) Tovární nastavení (pouze Classic 4 ) Funkce (pouze Classic 4 ) Fnc1 - Uložené hodnoty (konstanty) Vyvolání konstanty Vyvolání poslední hodnoty měření (paměť) Fnc2 = Tracking - Maximum Fnc3 = Tracking - Minimum Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek Informace pro uživatele Dosah Hrubé povrchy Průhledné povrchy Mokré, hladké nebo velmi lesklé povrchy Šikmé, kulaté povrchy Cílení z volné ruky Práce v terénu Nastavení značky pro hledáček Osvětlení Příslušenství Bezpečnostní pokyny Používání přístroje Přípustné použití Nepřípustné použití Meze použití Oblast odpovědnosti Nebezpečí při použití Nebezpečí při použití Klasifikace laseru Označení DISTO s teleskopickým hledáčkem Elektromagnetická kompatibilita Vyjádř yjádření ení FCC (týká se USA) Údržba a skladování Údržba Skladování Přeprava Odesílání Technická data Poznámky k přesnosti měření Testy přesnosti Kódy hlášení

4 Úvod Charakteristika Oblast použitelnosti Přístroj DISTO.com 4 patří do nové generace elektronických ručních laserových dálkoměrů. Prověřená konstrukce společně s novými funkcemi dovoluje účinné používání a zároveň přesné měření. Tímto způsobem lze značně zvýšit produktivitu a snížit náklady. Vylepšení jako je automatické spuštění měření po časové prodlevě nebo určení maximální vzdálenosti pomocí tracking usnadňují Vaši práci. Přístroj je přizpůsobený pro měření délek a šířek stejně jako pro výpočet ploch, objemů a výsečí. Obsluhu funkcí přístroje je možné zvládnout ve velmi krátkém čase. Jednoduché a rychlé zaškolení! Interaktivní tlačítka, velký a přehledný displej. Malý, lehký a snadno ovladatelný. Rychlé a spolehlivé měření pomocí zabudovaného viditelného laserového paprsku. Integrované výpočetní funkce. Konstrukce uzpůsobena rizikům práce na staveništi. Výběr jednotek měření. Tento uživatelský návod platí pro dálkoměr DISTO classic 4 a DISTO lite 4. Obecný popis platí pro oba typy dálkoměru. Části, které platí pouze pro určitý přístroj, jsou příslušně označené. Obecné ilustrace používají DISTO classic 4 ; obvykle se používá název DISTO. 108

5 Typy přístroje, Klávesnice DISTO classic 4 DISTO lite cldz01 cldz03 cldz04 cldz06 1 Tlačítko pro zapnutí a měření vzdálenosti 2 Plus / Menu: krok dopředu 3 Minus / Menu: krok zpět 4 Krát, automatické spuštění po časové prodlevě 5 Rovnítko, vstup 6 Menu / Funkce 2/3 7 Uložení, Paměť 8 Funkce 9 Vymazání vstupu, normální režim 1 Tlačítko pro zapnutí a měření vzdálenosti 2 Plus / Menu: krok dopředu 3 Minus / Menu: krok zpět 4 Krát, automatické spuštění po časové prodlevě 5 Rovnítko, vstup 6 Menu 7 Vymazání vstupu, normální režim 109

6 Displej Jak používat přístroj cld-z07 1 Zapnutý laser 2 Počátek měření (zadní část, přední část, střed závitu) 3 Resetovat - vrácení na tovární nastavení 4 Zobrazení matematických operací nebo mat. znaménko 5 Hlavní displej (např. měření vzdálenosti) 6 Jednotky (m(mm), m(cm), ft, ft in 1/ 16, in, in 1/16) 7 Čas do automatického spuštění měření 8 Pomocný údaj (např. předchozí hodnota) 9 Stav baterií 10 Funkce Pythagorovy věty 11 Vyvolaná uložená konstanta (max. 10) 12 Vyvoláno posledních 15 hodnot 13 Zvukový signál (zapnutý/vypnutý) 14 Informace 15 Kontaktovat servis 16 Nastavení odsazení Vložení nebo výměna baterií 1. Stiskněte současně oba uzamykací klipy na krytu baterie. Vyndejte kryt baterie. entfernen. cld-z08 2. Vyměňte baterie. Jestliže je kapacita baterií příliš malá, objeví se na displeji tento symbol. Vložte nové baterie. Vyměňujte vždy celou sadu baterií! 110

7 Zapnutí dálkoměru DISTO Vypnutí dálkoměru DISTO Nepoužívejte nové a staré baterie dohromady. Nepoužívejte baterie od různých výrobců nebo baterie různých typů. Typ baterií najdete v kapitole Technická data. Vložte baterie správně podle schématu. 3. Kryt vložte zpět na své místo. Přitlačte ho dokud neuslyšíte zvuk zapadnutí klipů. cld-z09 Krátce stiskněte tlačítko (základní funkce, platí pro všechna tlačítka) Automaticky se zapne laser, na displeji začne blikat symbol. Po 20 vteřinách se laser automaticky vypne. Laser znovu zapnete stisknutím tlačítka. cld-z10 Po změření vzdálenosti (je zobrazený výsledek): stiskněte současně obě tlačítka Během režimu měření nebo tracking (není zobrazený žádný výsledek): (Clear), stiskněte zároveň tlačítka. Po 90 vteřinách se přístroj automaticky vypne za předpokladu, že: jste během této doby nestiskli žádné tlačítko, se nespustilo kontinuální měření, přístroj nebyl v režimu kontinuálního měření laserem. Pro úsporu baterií se DISTO, v případě že nestisknete žádné tlačítko, po 90 sekundách automaticky vypne. 111

8 Tlačítko (vyčištění displeje) Měření Tlačítko Clear vynuluje DISTO do normálního režimu, tzn. přístroj se nastaví na nulu (=Clear Clear). Tlačítko Clear lze stisknout před měřením nebo po něm nebo před nebo po výpočtu. Pokud jste v některém menu, vrátíte se do normálního režimu. IBěhem provádění některé funkce (např. během výpočtů, při nastavování menu) se vymaže naposled vybraná funkce (=vyčištění vstupu), a to v tom případě, jestliže jste ji nepotvrdili stisknutím tlačítka. Měření vzdálenosti Zapnutí přístroje. Zároveň se zapne také laser, přístroj je v režimu cílení. Druhé stisknutí spustí měření vzdálenosti, na okamžik se na displeji objeví "dist". Tipy pro měření Měření od hrany DISTO lite 4 je vybavené držákem pro snadnější umístění při měření od hrany! cld-z38 Ihned se zobrazí výsledek ve zvolených jednotkách. cld-z11 cld-z47 Jestliže je přístroj zapnutý a laser vypnutý, přístroj je v normálním režimu ežimu. DISTO lite 4 je dokonale vybavené pro načrtávání značek - např. při vytyčování vzdálenosti. 112

9 x OFF f MENU f MENU ON DIST C ON DIST x OFF C Kontinuální měření (tracking) Trvalé zapnutí laseru Měření od rovných ploch cld-z12 Stiskněte pro zapnutí laseru! Stiskněte a držte tlačítko stisknuté dokud se nastálo nerozsvítí symbol a na okamžik se neobjeví trc. Další stisknutí tlačítka spustí měření vzdálenosti a zobrazí se výsledek. DISTO se pak vynuluje do normálního režimu. V normálním režimu držte tlačítko tak dlouho, dokud symbol nesvítí nastálo a neozve se zvukový signál. Měření vzdálenosti se spustí při každém stisknutí tlačítka. Pokud potřebujete, můžete spustit kontinuální měření ( ). Měření z rohů / / Ukončení režimu tracking. Příklad: Vytyčování vzdálenosti Ukončení kontinuálního měření a vypnutí přístroje. Během kontinuálního měření se laser nevypíná automaticky po 90ti vteřinách. cld-z13 Pro zajištění stabilního měření otočte zadní část o 90 a přiložte přístroj k rovné ploše (jen u Classic 4 ). cld-z30 Přesné měření z rohů není možné s DISTO lite 4! 113

10 Měření s prodlevou Výpočty Zapnutí laseru (režim cílení) Plocha Objem Stiskněte a držte stisknuté dokud se neobjeví požadovaný čas prodlevy. Na displeji se objeví " " (prodleva) a číslo (prodleva v sec). Po dobu, co držíte tlačítko stisknuté, prodleva roste (max. 60 vteřin). Jakmile tlačítko pustíte, zobrazí se počet sekund, které zbývají do spuštění měření. Posledních 5 sekund se odpočítává se zvukovým signálem. Po posledním pípnutí se provede měření a na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Měření x Měření = Plocha Měření (např m) Násobení Měření (např m) = Plocha (např m 2 ) cld-z15 Měření x Měření x Měření = Objem Měření (např m) Násobení Měření (např m) Násobení Měření (např m) = Objem (např m 3 ) cld-z14 114

11 cld-z16 Dílčí výšky, řetězení hodnot Měření + měření = součet, např. dílčích výšek Měření Přičtení Měření = Součet Měření - Měření = Rozdíl Stejným způsobem lze provést řetězení hodnot (= součet libovolného počtu měření) nebo sčítat plochy nebo objemy. Během výpočtu je možné jej přerušit stisknutím ( ) ( vyčištění vstupu ) do té doby, dokud jste funkci neprovedli stisknutím tlačítka! Po výpočtu plochy je možné následně vypočítat objem (... = plocha,,, = objem). Měření Odečtení Měření = Rozdíl 115

12 Zdvojnásobení změřených hodnot Je možné jednoduše zdvojnásobit změřené hodnoty, např. při určování délky všech zdí v místnosti: Měření Přičtení Měření = Součet (=poloviční délka zdí) Menu / Nastavení S pomocí menu si můžete sami konfigurovat přístroj tak, aby vyhovoval Vašim specifickým a osobním potřebám. Možná nastavení: DISTO classic 4 cldz18a DISTO lite 4 cld-z18 cld-z17 opakované stisknutí zdvojnásobí naměřenou hodnotu (= celý obvod). 1 Nastavení počátku měření 2 Měření s posunutým počátkem (přidat/ redukovat) 3 Výběr jednotek měření 4 Zvukový signál (zapnutý/vypnutý) 5 Resetovat - vrácení na tovární nastavení 1 Nastavení počátku měření 2 Výběr jednotek měření 116

13 ON DIST OFF f MENU C ON DIST OFF f MENU C ON DIST OFF f MENU C Vyvolání menu: Výběr nastavení počátku Stálé nastavení počátku Možná nastavení počátku: Zapnutí DISTA. Nastavení do normálního režimu. Vyvolání menu, zobrazí se. Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, bliká symbol cld-z19 Držte stisknuté dokud ne neobjeví požadované menu nebo přepínání mezi různými menu. Potvrzení výběru, aktivace zobrazeného menu. Výběr počátku měření. EPotvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Pro všechna následující měření platí, že se měří od tohoto počátku. x předek závit zadek x x Provedení požadovaného výběru (změny). Potvrzení nastavení, vynulování do normálního režimu. Vyčištění vstupu Clear lze také použít (např. pro zrušení výběru). 117

14 Výběr nastavení počátku (pokr.) Výběr jednotek Měření s posunem (pouze Classic 4 ) Nastavení počátku pouze pro jedno měření Zapnutí DISTA, bliká symbol. Stiskněte dokud se nezobrazí požadovaná jednotka (např m) a. Potvrzení výběru, vybraná jednotka začne blikat. Výběr počátku měření: Výběr požadované jednotky. předek, závit, zadek. spustí měření. Výsledek se zobrazí společně s blikajícím symbolem pro změnu počátku, označuje se tak, že jste neměřili od zadní strany přístroje. cld-z31 Potvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Možné jednotky k výběru: m (mm) = m m (cm) = 0.00 m ft = 0.00 ft ft in 1/16 = 0 ft 0 in 1 / 16 in = 0.0 in in 1/16 = 0 in 1 / 16 cld-z23 Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrďte funkci, začne blikat symbol Nastavte požadované odsazení (= referenční posun) (např m); rychlé nastavení stálým stisknutím tlačítka /. Stisknutím tlačítka postupujete rychlejšími kroky. Posun může být kladný (přičtení) nebo záporný (odečtení)! Na spodní straně přístroje najdete 1/4 závit pro fotostativ. 118

15 Měření s posunem (pouze Classic 4 ), pokr. Potvrzení výběru (nebo zrušení s, ). Po provedení nebo změně nastavení je nutné provést testovací měření. Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (pouze Classic 4 ) Jako označení, že byl nastaven posun, se na displeji objeví nastálo symbo (posun z 0). Měření. S ohledem na nastavený posun se zobrazí naměřené výsledky. Pomocí této funkce můžete například měřit na nepřístupná místa! Prosím přijměte toto pravidlo: Po každém měření s použitím posunu vždy nastavte DISTO na posun 0.000: Vyvolejte funkci, jak je popsáno a pak stiskněte,. omocí ofsetové hrany lze provést odpovídajícím způsobem měření. Vložte posun: -22mm (-0.022m). Jinak je výsledné měření chybné. cld-z36 Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, na displeji bliká aktuální nastavení. Výběr zapnutého ( ) nebo vypnutého ( ) zvukového signálu. Potvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Pokud je zvukový signál vypnutý, na displeji je nastálo zobrazený symbol. 119

16 Tovární nastavení (pouze Classic 4 ) Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, začne blikat symbol a objeví se symbol. Vyberte složky, které chcete vynulovat. Výběr z: vymazání paměti a konstanty nebo vymazání pouze paměti nebo vymazání paměti a konstanty počátku měření (zadní hrana) a posunu (=0) a zvukového signálu (zapnutý) a jednotek (metry). Zvolené komponenty se vynulují na tovární nastavení, návrat do režimu Měření. a Funkce (pouze Classic 4 ) Fnc1 - Uložené hodnoty (konstanty) Změřte a vypočítejte požadované hodnoty, které chcete uložit (např. výšku místnosti, plochu, objem). Stiskněte dokud nezačne blikat a. Pokud je potřeba, hodnotu upravte (např m změňte na 2.300m). Větší kroky lze provést stisknutím (současně). Pomocí tlačítka lze přizpůsobit jednotku. Měnit lze mezi m, m 2 a m 3. Stiskněte a začne blikat číslo umístění (v paměti). Výběr umístění v paměti. Uložení hodnoty. Vyvolání konstanty Při krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí konstanta na prvním místě v paměti (např m). Výběr požadované hodnoty (1 až 10). Potvrzení, hodnota je připravena pro použití (např. pro výpočet plochy) nebo přerušení funkce. 120

17 Vyvolání poslední hodnoty měření (paměť) Fnc2 = Tracking - Maximum Při krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí konstanta na prvním místě v paměti. Stiskněte tlačítko ještě jednou, aktivuje se paměť (poslední hodnoty měření) a zobrazí se symbol. Výběr požadované hodnoty (max. 15!). Potvrzení, hodnota je připravena pro použití (např. pro výpočet plochy) nebo přerušení funkce. cld-z20 Určení maximálního rozměru, např. při měření do rohů nebo měření úhlopříčky v místnosti. Při stisknutí se zobrazí neobjeví a nebo Krátkým stisknutím se spustí kontinuální měření. Pomalu otáčejte DISTEM vpravo (nebo vlevo) přes roh. Ukončení kontinuálního měření. Zobrazí se nejdelší měření (např m = úhlopříčka místnosti). přepínání mezi jednotlivými funkcemi. Potvrzení funkce. Je zapnutý laser (režim cílení). Zacilte DISTEM na bod nalevo (nebo napravo) od rohu. 121

18 Fnc3 = Tracking - Minimum Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek Určení minimálního rozměru, např. měření výšky stropu bez nutnosti přesného urovnání na kolmici. cld-z21 Pohybujte DISTEM ve velkém kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Zobrazí se nejkratší měření (např m = výška místnosti). Obě plochy (např. podlahy, stropy, stěny) musí být navzájem přibližně rovnoběžné. cld-z25 Zjištění přibližné výšky budov. Funkce je užitečná pro měření ze stoje (bez shýbání se) když se výška určí ze tří vzdáleností. Všechny tři (dva) body musí ležet na svislé rovině na zdi. Stiskněte dokud se na displeji neobjeví a. Opakovaně stiskněte dokud se neobjeví a. Potvrzení funkce. Je zapnutý laser (režim cílení). Zacilte DISTO přibližně na cílový bod. Rychlým stisknutím tlačítka se spustí kontinuální měření. Potvrzení funkce. Na displeji se objeví "1 ---". Zacilte pečlivě na horní bod (1). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem ojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte DISTO přibližně ve vodorovném směru (2). Dlouhé stisknutí, spustí se kontinuální měření minimální vzdálenosti. Rychlým stisknutím se přímo spustí normální měření. 122

19 Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek cld-z26 Pohybujte DISTO v kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Konec funkce, zobrazí se vypočtená výška ze dvou měření (Pythagorova věta). Nebo: Bestimmung mit drei Messpunkten. Zacilte na třetí bod. Spuštění měření. Konec funkce, zobrazí se vypočtená výška ze tří měření ení (Pythagorova věta). Jiná možnost: cld-z32 Výškové určení mezi body 1 a 2 ze tří změřených bodů. Stiskněte dokud se na displeji neobjeví a. Potvrzení funkce. Na displeji se objeví "1 ---". Zacilte pečlivě na horní bod (1). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte na druhý bod (2). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte DISTO přibližně ve vodorovném směru. (3). Dlouhé stisknutí, spustí se kontinuální měření minimální vzdálenosti. Pohybujte DISTO v kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Konec funkce, zobrazí se výška, šířka mezi body 1 a 2 (Pythagorova věta). Je nutné v každém případě dodržet postup měření. Funkci lze použít také pro měření šířky! Všechny tři (dva) body musí být ve vertikální (horizontální) přímce na rovině zdi! 123

20 Fnc4 = Pythagorova..., pokr. Při každém měření vzdálenosti můžete: provést normální měření vzdálenosti ( ) nebo použít hodnotu z paměti ( ) nebo provést kontinuální měření pro získání minima ( ) nebo provést měření s časovou prodlevou ( ). Na krátké vzdálenosti je vhodné pro mechanické urovnání přístroje použít pevnou patu za přístrojem. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete DISTO otáčet kolem pevného bodu (zadní konec přístroje, závit) a osa laserového paprsku bude sledovat tuto osu. Proto nelze pouze dát DISTO na fotostativ, potom je osa laserového paprsku přibližně 70 až 100 mm nad středem rotace, což může vést k podstatným rozdílům v získané výšce. Informace pro uživatele Dosah Za denního světla (při měření venku). Zvětšený dosah: V noci, za šera a pokud je cílová plocha ve stínu. Snížený dosah: Dosah DISTO může být zmenšený matovým, zeleným a modrým povrchem (nebo také stromy a jinou zelení). Hrubé povrchy Při měření na hrubý povrch (např. hrbolatou omítku) se označí střední hodnota. Aby se zabránilo měření do prohlubenin omítky: Používejte cílový terčík, samolepící štítky Postit nebo tabulku. Průhledné povrchy Abyste zamezili chybám měření, neprovádějte měření na bezbarvé tekutiny (např. vodu) nebo na (čisté) sklo. S materiály a tekutinami, které neznáte, proveďte vždy zkušební měření. Při cílení skrz okenní sklo nebo pokud je v záměrné přímce více předmětů, může dojít k chybnému měření. Mokré, hladké nebo velmi lesklé povrchy 1. Cílení v plochém úhlu vychyluje laserový paprsek. DISTO může vrátit příliš slabý signál (chybové hlášení E 255). 2. Pří cílení v pravém úhlu DISTO může vrátit příliš silný signál (chybové hlášení E 256). 124

21 Šikmé, kulaté povrchy Práce v terénu Nastavení značky pro hledáček Je možné na ně s pomocí laseru měřit. Podmínkou je, že na cílovém povrchu je dostatek místa pro laserovou stopu. cld-z27 Cílení z volné ruky Připevněte zvětšovací okulár a tlakem ze strany zkontrolujte, zda je pevně zasazený. Nastavení teleskopického hledáčku 1. Držte tlačítko stisknuté dokud se nastálo nezapne laser ( ). 2. Postavte se v interiéru 5, 10 nebo 30 metrů ode zdi. 3. Pomalu otáčejte hledáčkem, dokud nejsou nitkový kříž a laserová stopa přesně zaostřené. Nastavení značky pro urovnání teleskopického hledáčku. střed hledáčku 34 mm (přibl m): Použijte cílový terčík (DIN C6) případně (DIN A4) nebo Opatřete si vlastní cílové terče libovolné velikosti: Vzdálenost: Druh: do 30 m (bílý) Scotch Cal* m (hnědý) Engineering-Grade 3279 ( )* * Výrobce 3Mcompany 4. Pro urovnání laserové stopy použijte dva šroubky (boční, výškový). Příklad: Stojíte přesně 5 metrů naproti zdi (asi ± 0,5 m). Laserová stopa musí být ve středu, přesně vedle značky vzdálenosti 5 m. V terénu provádějte čas od času tuto kontrolu. (V polostínu na vzdálenost m). Proveďte cílení s i bez červeného filtru (zvětší se viditelnost). Zkopírujte si prosím výše zobrazený diagram 1:1. laserová stopa 125

22 Osvětlení cld-z34 Díky fluorescenci můžete vidět výsledky svého měření i ve tmě. Jestliže displej dáte pod zdroj světla (denní světlo, umělé osvětlení), bude potom osvětlený na více než 15 minut! A to bez spotřeby energie! Příslušenství Zvětšovací okulár (667478) Slouží pro snadné cílení v exteriéru, za denního světla. Vhodný pro velmi přesné cílení pokud jste ve větší vzdálenosti od objektu. Laserová stopa je na objektu vidět obzvlášť dobře v zastíněném prostředí, pokud nasadíte červený filtr. Řemínek na ruku (667491) zajištění proti spadnutí, prevence úrazu. Připevňuje se na závit (1/4 ). Nastavení smyčky: DISTO nesklouzne ze zápěstí, Smyčku není nutné nastavovat při každém použití. Řemínek přes rameno (563879) Připevňuje se ke sponě řemínku, lze nastavit na libovolnou délku. Držák pro DISTO (714871) S tímto držákem je DISTO pohodlně zavěšené na Vašem opasku a je neustále po ruce. Přenosná brašna (667169) Prostorná černá přenosná brašna pro přepravu a ochranu přístroje. Je v ní místo pro návod, kabel pro přenos dat, hledáček a palmtop. Libela (667158) Pro vodorovné i svislé cílení, např. pokud je podlaha nebo zeď příliš křivá. Přesnost cílení asi 1, která odpovídá chybě měření pouze asi 5 mm na 30 m. DISTO s touto libelou neslouží jako laserová libela. Cílový terč (DIN C6) / Cílový terč (DIN A4) Pro slabě odrazné povrchy bílá strana do m, pro větší vzdálenosti hnědá strana se speciální odraznou vrstvou. Přes 100 m: Zkombinujte několik terčů na jednu velkou cílovou plochu. Pouzdro o (667489) Pro maximální ochranu. Připevnění na opasek. 126

23 Bezpečnostní pokyny Nepřípustné použití Následující pokyny by měly umožnit provozovatelům a uživatelům DISTA včas poznat hrozící nebezpečí při používání a předejit mu. Odpovědná osoba se musí ubezpečit, že všichni uživatelé tyto pokyny znají a budou je dodržovat. Používání přístroje Přípustné použití Přístroj je určený k následujícím aplikacím: měření vzdáleností výpočet ploch a objemů ukládání měření používání přístroje bez seznámení s instrukcemi používání mimo meze použití vyřazení bezpečnostních zařízení z činnosti a odstranění výstražných štítků otevření přístroje násilím (např. pomocí šroubováku) pokud to není výslovně povoleno pro některé funkce provádění přestaveb nebo změn na přístroji používání po zcizení používání s příslušenstvím jiných výrobců, které není schváleno od Leica Geosystems Neopatrné nebo bezohledné chování na lešení, při používání žebříku, při práci v blízkosti strojů v provozu nebo při práci v blízkosti částí strojů nebo instalací, které nejsou chráněné. cílení přímo do Slunce záměrné oslňování třetích osob, platí i ve stínu nedostatečné zabezpečení místa měření (např. při měření na silnici, atd.) VAROV AROVÁNÍ: Nepřípustné použití může vést ke zranění nebo materiálovým škodám. Úkolem provozovatele je informovat uživatele o všech nebezpečích a způsobech, jak se jim vyvarovat. DISTO se nesmí používat, pokud nebyl uživatel dostatečně proškolen. Meze použití Viz kapitola Technická data Životní prostř ostředí: Přístroj je určený pro používání v prostředí trvale obývaném lidmi. Nedá se používat v agresivním nebo výbušném prostředí. Časově omezené používání za deště je možné. 127

24 Oblast odpovědnosti Oblast zodpovědnosti výrobce originálního zařízení Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg: Leica Geosystems je zodpovědná za bezpečnostně bezvadnou dodávku výrobku včetně návodu a originálního příslušenství. Oblast zodpovědnosti výrobců cizího příslušenství: Výrobci cizího příslušenství k DISTO nesou zodpovědnost za vývoj, začlenění a sladění bezpečnostních koncepcí svých výrobků a také za účinek těchto bezpečnostních koncepcí v kombinaci s výrobky Leica Geosystems. Oblast zodpovědnosti provozovatele: VAROV AROVÁNÍ: Provozovatel se musí ubezpečit, že je přístroj používán v souladu s pokyny. Je také odpovědný za zaškolení a činnost uživatelů a za dodržování bezpečnostních pokynů. Povinnosti provozovatele: chápat bezpečnostní pokyny na výrobku a instrukce v návodu Výrobci cizího příslušenství k DISTO nesou zodpovědnost za vývoj, začlenění a sladění bezpečnostních koncepcí svých výrobků a také za účinek těchto bezpečnostních koncepcí v kombinaci s výrobky Leica Geosystems. při bezpečnostní závadě ihned informovat Leica Geosystems Nebezpečí při použití Nebezpečí při použití VAROV AROVÁNÍ: Chybějící nebo neúplné instrukce mohou vést k nesprávné obsluze, která může způsobit nehody s následnými škodami na lidském zdraví, škodám materiálním, finančním nebo i škodám na životním prostředí. Opatření: Všichni uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a provozovatele. POZOR: V případě, že je přístroj poškozený, upadl, byla provedena modifikace nebo byl nesprávně použit, sledujte bezchybnost měření. Opatření: Pravidelně provádějte testovací měření. Zvláště po abnormálním používání přístroje a před a po důležitém měření. Přesvědčte se, že není znečištěná optika a že není mechanicky poškozena zadní část přístroje. 128

25 Nebezpečí při použití, pokr. POZOR: Dávejte pozor, abyste necílili DISTO přímo do slunce. Dalekohled, který funguje jako zvětšovací čočka, může poškodit zrak nebo vnitřní zařízení dálkoměru. Opatření: Vyvarujte se cílení DISTO do slunce. VAROV AROVÁNÍ: Nedostatečné zabezpečení nebo označení Vašeho měřícího stanoviště může způsobit nebezpečnou situaci (např. na staveništi, v továrně nebo na silnici). Opatření: Měřící stanoviště musí být vždy dostatečně zabezpečené. Dbejte bezpečnostních předpisů a pravidel silničního provozu, které platí v místě používání přístroje. POZOR: Pokud používáte přístroj pro měření vzdálenosti nebo pro navádění pohybujících se objektů (např. jeřábu, stavebních strojů, plošin atd.), mohou nepředvídatelné události způsobit chybné měření. Opatření: Používejte tento výrobek pouze pro měření, ne jako naváděcí zařízení. Váš systém by měl být uzpůsobený a provozovaný tak, aby v případě chybného měření, selhání zařízení nebo selhání napájení (např. při vypnutí bezpečnostních omezení) bylo zajištěno, že nedojde k žádným škodám. POZOR: Při přepravě přístroje nebo likvidaci baterií, které nejsou zcela vybité, může při neodborných mechanických vlivech vzniknout nebezpečí požáru. Opatření: Před zasíláním přístroje vyndejte baterie. Vyhazujte pouze zcela vybité baterie (zapněte přístroj v režimu tracking dokud se baterie nevybijí). POZOR: Pokud přístroj na delší dobu nepoužíváte, baterie mohou vytéct a poškodit zařízení! Opatření: Jestliže víte, že se přístroj nebude delší dobu používat, vyndejte baterie. POZOR: Pokud příslušenství, které s přístrojem používáte, není dostatečně zabezpečené nebo je vystaveno mechanickým vlivům (např. při pádu nebo nárazu), může dojít k poškození zařízení, případně i ke zranění osob. Opatření: Při nastavování přístroje dbejte na to, aby všechno příslušenství (tj. zvětšovací okulár, řemínek na ruku, řemínek přes rameno, atd.) bylo správně upravené, připevněné, zabezpečené nebo zamknuté. Chraňte příslušenství před mechanickými vlivy. 129

26 Nebezpečí při použití, pokr. VAROV AROVÁNÍ: Při neodborné likvidaci zařízení může dojít k následujícím událostem: při spalování dílů z plastu unikají jedovaté plyny, které mohou poškodit lidské zdraví, při likvidaci nebo spalování baterií může dojít k výbuchu nebo ke kontaminaci životního prostředí, při lehkomyslné likvidaci umožňujete neoprávněným osobám nepřípustné použití a vystavujete je nebo třetí osoby nebezpečí. Opatření: Likvidujte zařízení osobně a v souladu s platnými předpisy. Neustále přístroj chraňte před cizími osobami. Klasifikace laseru DISTO vysílá viditelný laserový paprsek, který vychází z přední strany přístroje. Výrobek odpovídá laserové třídě 2 v souladu s: IEC : 1993 "Bezpečnost laserových zařízení" EN : 1994 "Bezpečnost laserových zařízení" Výrobek odpovídá laserové třídě II v souladu s: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 1988 (US Výbor pro lidské zdraví) Laserové produkty třídy 2/II: Nedívejte se upřeně do paprsku nebo jím nemiřte na jiné osoby. Ochranu oka zajišťuje obranný reflex víček. VAROV AROVÁNÍ: Může být nebezpečné dívat se do paprsku pomocí optických zařízení jako jsou binokuláry nebo dalekohled. Opatření: Nedívejte se optickým zařízením přímo do paprsku. POZOR: Může být očím nebezpečné dívat se do laserového paprsku. Opatření: Nedívejte se do laserového paprsku. Vždy se ujistěte, že je laserový paprsek zacílený nad nebo pod úrovní očí. (Zejména při fixních instalacích na staveništi, ve strojích, atd.) 130

27 Označení Maximální 0D[HPLWWHG3RZHU výkon paprsku: P: Z 0.95mW Vysílaná (PLWWHG:DYHOHQJKW vlnové délka: QP nm Řídí 6WDQGDUGDSSOLHG se podle: (1 EN :1994,(& IEC : 1993 výstup laserového paprsku Rozběh paprsku: Doba impulsu: Maximální výkon: * Rozptyl měření: Maximální výkon / impuls: 0.16 x 0.6 mrad 15 x 10-9 s 0.95 mw* ±5% 8 mw POZOR: Opravy přístroje provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku Leica Geosystems. 131

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

Leica DISTO TM THE ORIGINAL LASER DISTANCEMETER. Snadné, rychlé a přesné měření

Leica DISTO TM THE ORIGINAL LASER DISTANCEMETER. Snadné, rychlé a přesné měření Leica DISTO TM THE ORIGINAL LASER DISTANCEMETER Snadné, rychlé a přesné měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko během okamžiku se provede měření bez nutné

Více

Obsah. Makita LD050P 1

Obsah. Makita LD050P 1 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah. Stanley TLM165 1

Obsah. Stanley TLM165 1 Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Obsah. Stanley TLM99 1

Obsah. Stanley TLM99 1 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Obsah. Dewalt DW03050 1

Obsah. Dewalt DW03050 1 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 Přehled 2 Technické údaje 3 Nastavení přístroje 4 Obsluha 7 Kódy zpráv 9 Kontrola přesnosti 10 Údržba 13 Záruka 14 Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 1 Přehled Pře h le d Leica Lino

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50 Zkrácený návod k použití Potrubní laser FKL 50 Okénko příjmu dálkového ovládání Displej LCD Pole obsluhy Prvky obsluhy 1 Zapnutí / vypnutí 2 Tlačítka nastavení sklonu 3 Zobrazení laserového bodu startu

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Uživatelská příručka Čeština Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho zařízení Leica ITO 3a. říve než začnete výrobek používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní

Více

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

CA740 Laserový dálkoměr

CA740 Laserový dálkoměr CA740 Laserový dálkoměr Uživatelská příručka Před prvním použitím: Děkujeme, že jste si zakoupili tento přístroj. Prosím, pečlivě si přečtěte jeho bezpečnostní pokyny. Tento přístroj vysílá laserové záření.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Laserový Měřič Vzdáleností Uživatelský Návod

Laserový Měřič Vzdáleností Uživatelský Návod Laserový Měřič Vzdáleností Uživatelský Návod Před použitím tohoto výrobku si velmi pečlivě přečtěte tento uživatelský návod Obsah 1. Bezpečnostní Pokyny 2. Úvod 3. Základní Nastavení a Uvedení do Provozu

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Katalogové číslo: 241026 Popis ruční bezdotykový teploměr pro profesionální použití, vhodné např. pro monitorování stavu elektrických motorů a rozvaděčů

Více

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 2 IntelliMeasure POPIS VÝROBKU Ultrazvukový dálkoměr Intelli-Measure je určen pro rychlé a snadné odhadování vzdáleností,

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45

Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45 Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45 OBSAH DODÁVKY Přímkový laser FL 45, sada baterií, podložka na stativ/podlahu, ministativ, cílová tabulka, laserové brýle, polstrovaná transportní brašna,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -16

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -16 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901 Návod k obsluze Úvod Toto zařízení může být použito pro přesné měření rychlosti otáčení (ot./min.) a povrchové rychlosti. Pro provedení měření rychlosti

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

AX-7600. 1. Bezpečnostní informace

AX-7600. 1. Bezpečnostní informace AX-7600 1. Bezpečnostní informace AX-7600 je přístroj vybavený laserem Třídy II a vyhovuje bezpečnostní normě EN60825-1. Nedodržení pokynů uvedených v tomto dokumentu může způsobit poranění. Než začnete

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU 2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU Geodis Lazaretní 11a 615 00 Brno Česká republika T +420 538 702 040 F +420 538 702 061 geodis@geodis.cz Geodis Praha Táborská 940/31 140 00 Praha 4 budova

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. Totální stanice řady Trimble 5600 DR se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. K dispozici jsou tři DR dálkoměry Možnost rozšíření na Autolock a Robotic Čtyřrychlostní

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS Tisková informace Nový laserový měřič vzdálenosti pro venkovní použití: Měřič GLM 250 VF Professional od firmy Bosch měří vzdálenost přesně až do 250 metrů Měření těch největších vzdáleností i za nepříznivých

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Rotační laser Leica RUGBY200

Rotační laser Leica RUGBY200 Rotační laser Leica RUGBY200 Návod k použití Česká verze 1 Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o konstrukci a provozu přístroje. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

CA770 Laserový dálkoměr

CA770 Laserový dálkoměr CA770 Laserový dálkoměr Uživatelská příručka Před prvním použitím: Děkujeme, že jste si zakoupili tento přístroj. Prosím, pečlivě si přečtěte jeho bezpečnostní pokyny. Tento přístroj vysílá laserové záření.

Více

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností Ultrazvukový Měřič Vzdáleností MODEL DM-01 PROVOZNÍ MANUÁL Bezpečnostní Informace: 2 Tato jednotka emituje laserový paprsek, který projektuje viditelný červený bod na zamýšlený cíl. Nikdy se nedívejte

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ

KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ Pětihvězdičkové produkty Informace o přířstrojích řady 2LS Přístroje 2LS představují vysoce kvalitní zařízení pro určování nivelety, které vyplňují

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

FE8171V. 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof

FE8171V. 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof FE8171V 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof Upozornění před instalací Pokud bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více