Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze"

Transkript

1 Návod k použití Verze 1.0,

2 DISTO classic 4 / lite 4 ruční laserový dálkoměr Blahopřejeme Vám k nákupu nového přístroje DISTO. Tento návod obsahuje vedle pokynů k použití také důležité bezpečnostní pokyny (viz kapitola Bezpečnostní pokyny ). Přečtěte si proto prosím pečlivě tento návod před prvním uvedením přístroje do chodu. Identifikace přístroje Typ přístroje najdete na etiketě na zadní straně přístroje. Výrobní číslo je v prostoru pro vložení baterií. Na toto místo návodu si zapište označení a výrobní číslo svého přístroje, které je třeba uvádět vždy, když se obracíte s dotazy na české zastoupení nebo servis. Type: DISTO Výrobní číslo: 106 Používané symboly Symboly použité v tomto návodu mají následující význam: NEBEZPEČÍ: Označení bezprostředně hrozící vážné situace, která by mohla vést k těžkému zranění nebo úmrtí. VAROV AROVÁNÍ: Označení možného nebezpečí při provozu nebo nepřípustném použití, které může vést ke zranění nebo úmrtí osob. POZOR: Označení možného nebezpečí, které může způsobit lehká zranění osob a zároveň i podstatné materiálové a ekonomické škody nebo poškození životního prostředí. Důležité informace, které pomáhají užívat zařízení technicky správně a účelně.

3 Obsah Úvod Charakteristika Oblast použitelnosti Typy přístroje, Klávesnice DISTO classic DISTO lite Displej Jak používat přístroj Vložení nebo výměna baterií Zapnutí dálkoměru DISTO Vypnutí dálkoměru DISTO Tlačítko (vyčištění displeje) Měření ení Měření vzdálenosti Tipy pro měření Kontinuální měření (tracking) Trvalé zapnutí laseru Měření s prodlevou Výpočty Plocha Objem Dílčí výšky, řetězení hodnot Zdvojnásobení změřených hodnot Menu / Nastavení Výběr nastavení počátku Výběr jednotek Měření s posunem (pouze Classic 4 ) Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (pouze Classic 4 ) Tovární nastavení (pouze Classic 4 ) Funkce (pouze Classic 4 ) Fnc1 - Uložené hodnoty (konstanty) Vyvolání konstanty Vyvolání poslední hodnoty měření (paměť) Fnc2 = Tracking - Maximum Fnc3 = Tracking - Minimum Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek Informace pro uživatele Dosah Hrubé povrchy Průhledné povrchy Mokré, hladké nebo velmi lesklé povrchy Šikmé, kulaté povrchy Cílení z volné ruky Práce v terénu Nastavení značky pro hledáček Osvětlení Příslušenství Bezpečnostní pokyny Používání přístroje Přípustné použití Nepřípustné použití Meze použití Oblast odpovědnosti Nebezpečí při použití Nebezpečí při použití Klasifikace laseru Označení DISTO s teleskopickým hledáčkem Elektromagnetická kompatibilita Vyjádř yjádření ení FCC (týká se USA) Údržba a skladování Údržba Skladování Přeprava Odesílání Technická data Poznámky k přesnosti měření Testy přesnosti Kódy hlášení

4 Úvod Charakteristika Oblast použitelnosti Přístroj DISTO.com 4 patří do nové generace elektronických ručních laserových dálkoměrů. Prověřená konstrukce společně s novými funkcemi dovoluje účinné používání a zároveň přesné měření. Tímto způsobem lze značně zvýšit produktivitu a snížit náklady. Vylepšení jako je automatické spuštění měření po časové prodlevě nebo určení maximální vzdálenosti pomocí tracking usnadňují Vaši práci. Přístroj je přizpůsobený pro měření délek a šířek stejně jako pro výpočet ploch, objemů a výsečí. Obsluhu funkcí přístroje je možné zvládnout ve velmi krátkém čase. Jednoduché a rychlé zaškolení! Interaktivní tlačítka, velký a přehledný displej. Malý, lehký a snadno ovladatelný. Rychlé a spolehlivé měření pomocí zabudovaného viditelného laserového paprsku. Integrované výpočetní funkce. Konstrukce uzpůsobena rizikům práce na staveništi. Výběr jednotek měření. Tento uživatelský návod platí pro dálkoměr DISTO classic 4 a DISTO lite 4. Obecný popis platí pro oba typy dálkoměru. Části, které platí pouze pro určitý přístroj, jsou příslušně označené. Obecné ilustrace používají DISTO classic 4 ; obvykle se používá název DISTO. 108

5 Typy přístroje, Klávesnice DISTO classic 4 DISTO lite cldz01 cldz03 cldz04 cldz06 1 Tlačítko pro zapnutí a měření vzdálenosti 2 Plus / Menu: krok dopředu 3 Minus / Menu: krok zpět 4 Krát, automatické spuštění po časové prodlevě 5 Rovnítko, vstup 6 Menu / Funkce 2/3 7 Uložení, Paměť 8 Funkce 9 Vymazání vstupu, normální režim 1 Tlačítko pro zapnutí a měření vzdálenosti 2 Plus / Menu: krok dopředu 3 Minus / Menu: krok zpět 4 Krát, automatické spuštění po časové prodlevě 5 Rovnítko, vstup 6 Menu 7 Vymazání vstupu, normální režim 109

6 Displej Jak používat přístroj cld-z07 1 Zapnutý laser 2 Počátek měření (zadní část, přední část, střed závitu) 3 Resetovat - vrácení na tovární nastavení 4 Zobrazení matematických operací nebo mat. znaménko 5 Hlavní displej (např. měření vzdálenosti) 6 Jednotky (m(mm), m(cm), ft, ft in 1/ 16, in, in 1/16) 7 Čas do automatického spuštění měření 8 Pomocný údaj (např. předchozí hodnota) 9 Stav baterií 10 Funkce Pythagorovy věty 11 Vyvolaná uložená konstanta (max. 10) 12 Vyvoláno posledních 15 hodnot 13 Zvukový signál (zapnutý/vypnutý) 14 Informace 15 Kontaktovat servis 16 Nastavení odsazení Vložení nebo výměna baterií 1. Stiskněte současně oba uzamykací klipy na krytu baterie. Vyndejte kryt baterie. entfernen. cld-z08 2. Vyměňte baterie. Jestliže je kapacita baterií příliš malá, objeví se na displeji tento symbol. Vložte nové baterie. Vyměňujte vždy celou sadu baterií! 110

7 Zapnutí dálkoměru DISTO Vypnutí dálkoměru DISTO Nepoužívejte nové a staré baterie dohromady. Nepoužívejte baterie od různých výrobců nebo baterie různých typů. Typ baterií najdete v kapitole Technická data. Vložte baterie správně podle schématu. 3. Kryt vložte zpět na své místo. Přitlačte ho dokud neuslyšíte zvuk zapadnutí klipů. cld-z09 Krátce stiskněte tlačítko (základní funkce, platí pro všechna tlačítka) Automaticky se zapne laser, na displeji začne blikat symbol. Po 20 vteřinách se laser automaticky vypne. Laser znovu zapnete stisknutím tlačítka. cld-z10 Po změření vzdálenosti (je zobrazený výsledek): stiskněte současně obě tlačítka Během režimu měření nebo tracking (není zobrazený žádný výsledek): (Clear), stiskněte zároveň tlačítka. Po 90 vteřinách se přístroj automaticky vypne za předpokladu, že: jste během této doby nestiskli žádné tlačítko, se nespustilo kontinuální měření, přístroj nebyl v režimu kontinuálního měření laserem. Pro úsporu baterií se DISTO, v případě že nestisknete žádné tlačítko, po 90 sekundách automaticky vypne. 111

8 Tlačítko (vyčištění displeje) Měření Tlačítko Clear vynuluje DISTO do normálního režimu, tzn. přístroj se nastaví na nulu (=Clear Clear). Tlačítko Clear lze stisknout před měřením nebo po něm nebo před nebo po výpočtu. Pokud jste v některém menu, vrátíte se do normálního režimu. IBěhem provádění některé funkce (např. během výpočtů, při nastavování menu) se vymaže naposled vybraná funkce (=vyčištění vstupu), a to v tom případě, jestliže jste ji nepotvrdili stisknutím tlačítka. Měření vzdálenosti Zapnutí přístroje. Zároveň se zapne také laser, přístroj je v režimu cílení. Druhé stisknutí spustí měření vzdálenosti, na okamžik se na displeji objeví "dist". Tipy pro měření Měření od hrany DISTO lite 4 je vybavené držákem pro snadnější umístění při měření od hrany! cld-z38 Ihned se zobrazí výsledek ve zvolených jednotkách. cld-z11 cld-z47 Jestliže je přístroj zapnutý a laser vypnutý, přístroj je v normálním režimu ežimu. DISTO lite 4 je dokonale vybavené pro načrtávání značek - např. při vytyčování vzdálenosti. 112

9 x OFF f MENU f MENU ON DIST C ON DIST x OFF C Kontinuální měření (tracking) Trvalé zapnutí laseru Měření od rovných ploch cld-z12 Stiskněte pro zapnutí laseru! Stiskněte a držte tlačítko stisknuté dokud se nastálo nerozsvítí symbol a na okamžik se neobjeví trc. Další stisknutí tlačítka spustí měření vzdálenosti a zobrazí se výsledek. DISTO se pak vynuluje do normálního režimu. V normálním režimu držte tlačítko tak dlouho, dokud symbol nesvítí nastálo a neozve se zvukový signál. Měření vzdálenosti se spustí při každém stisknutí tlačítka. Pokud potřebujete, můžete spustit kontinuální měření ( ). Měření z rohů / / Ukončení režimu tracking. Příklad: Vytyčování vzdálenosti Ukončení kontinuálního měření a vypnutí přístroje. Během kontinuálního měření se laser nevypíná automaticky po 90ti vteřinách. cld-z13 Pro zajištění stabilního měření otočte zadní část o 90 a přiložte přístroj k rovné ploše (jen u Classic 4 ). cld-z30 Přesné měření z rohů není možné s DISTO lite 4! 113

10 Měření s prodlevou Výpočty Zapnutí laseru (režim cílení) Plocha Objem Stiskněte a držte stisknuté dokud se neobjeví požadovaný čas prodlevy. Na displeji se objeví " " (prodleva) a číslo (prodleva v sec). Po dobu, co držíte tlačítko stisknuté, prodleva roste (max. 60 vteřin). Jakmile tlačítko pustíte, zobrazí se počet sekund, které zbývají do spuštění měření. Posledních 5 sekund se odpočítává se zvukovým signálem. Po posledním pípnutí se provede měření a na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Měření x Měření = Plocha Měření (např m) Násobení Měření (např m) = Plocha (např m 2 ) cld-z15 Měření x Měření x Měření = Objem Měření (např m) Násobení Měření (např m) Násobení Měření (např m) = Objem (např m 3 ) cld-z14 114

11 cld-z16 Dílčí výšky, řetězení hodnot Měření + měření = součet, např. dílčích výšek Měření Přičtení Měření = Součet Měření - Měření = Rozdíl Stejným způsobem lze provést řetězení hodnot (= součet libovolného počtu měření) nebo sčítat plochy nebo objemy. Během výpočtu je možné jej přerušit stisknutím ( ) ( vyčištění vstupu ) do té doby, dokud jste funkci neprovedli stisknutím tlačítka! Po výpočtu plochy je možné následně vypočítat objem (... = plocha,,, = objem). Měření Odečtení Měření = Rozdíl 115

12 Zdvojnásobení změřených hodnot Je možné jednoduše zdvojnásobit změřené hodnoty, např. při určování délky všech zdí v místnosti: Měření Přičtení Měření = Součet (=poloviční délka zdí) Menu / Nastavení S pomocí menu si můžete sami konfigurovat přístroj tak, aby vyhovoval Vašim specifickým a osobním potřebám. Možná nastavení: DISTO classic 4 cldz18a DISTO lite 4 cld-z18 cld-z17 opakované stisknutí zdvojnásobí naměřenou hodnotu (= celý obvod). 1 Nastavení počátku měření 2 Měření s posunutým počátkem (přidat/ redukovat) 3 Výběr jednotek měření 4 Zvukový signál (zapnutý/vypnutý) 5 Resetovat - vrácení na tovární nastavení 1 Nastavení počátku měření 2 Výběr jednotek měření 116

13 ON DIST OFF f MENU C ON DIST OFF f MENU C ON DIST OFF f MENU C Vyvolání menu: Výběr nastavení počátku Stálé nastavení počátku Možná nastavení počátku: Zapnutí DISTA. Nastavení do normálního režimu. Vyvolání menu, zobrazí se. Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, bliká symbol cld-z19 Držte stisknuté dokud ne neobjeví požadované menu nebo přepínání mezi různými menu. Potvrzení výběru, aktivace zobrazeného menu. Výběr počátku měření. EPotvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Pro všechna následující měření platí, že se měří od tohoto počátku. x předek závit zadek x x Provedení požadovaného výběru (změny). Potvrzení nastavení, vynulování do normálního režimu. Vyčištění vstupu Clear lze také použít (např. pro zrušení výběru). 117

14 Výběr nastavení počátku (pokr.) Výběr jednotek Měření s posunem (pouze Classic 4 ) Nastavení počátku pouze pro jedno měření Zapnutí DISTA, bliká symbol. Stiskněte dokud se nezobrazí požadovaná jednotka (např m) a. Potvrzení výběru, vybraná jednotka začne blikat. Výběr počátku měření: Výběr požadované jednotky. předek, závit, zadek. spustí měření. Výsledek se zobrazí společně s blikajícím symbolem pro změnu počátku, označuje se tak, že jste neměřili od zadní strany přístroje. cld-z31 Potvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Možné jednotky k výběru: m (mm) = m m (cm) = 0.00 m ft = 0.00 ft ft in 1/16 = 0 ft 0 in 1 / 16 in = 0.0 in in 1/16 = 0 in 1 / 16 cld-z23 Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrďte funkci, začne blikat symbol Nastavte požadované odsazení (= referenční posun) (např m); rychlé nastavení stálým stisknutím tlačítka /. Stisknutím tlačítka postupujete rychlejšími kroky. Posun může být kladný (přičtení) nebo záporný (odečtení)! Na spodní straně přístroje najdete 1/4 závit pro fotostativ. 118

15 Měření s posunem (pouze Classic 4 ), pokr. Potvrzení výběru (nebo zrušení s, ). Po provedení nebo změně nastavení je nutné provést testovací měření. Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (pouze Classic 4 ) Jako označení, že byl nastaven posun, se na displeji objeví nastálo symbo (posun z 0). Měření. S ohledem na nastavený posun se zobrazí naměřené výsledky. Pomocí této funkce můžete například měřit na nepřístupná místa! Prosím přijměte toto pravidlo: Po každém měření s použitím posunu vždy nastavte DISTO na posun 0.000: Vyvolejte funkci, jak je popsáno a pak stiskněte,. omocí ofsetové hrany lze provést odpovídajícím způsobem měření. Vložte posun: -22mm (-0.022m). Jinak je výsledné měření chybné. cld-z36 Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, na displeji bliká aktuální nastavení. Výběr zapnutého ( ) nebo vypnutého ( ) zvukového signálu. Potvrzení výběru, vynulování do normálního režimu. Pokud je zvukový signál vypnutý, na displeji je nastálo zobrazený symbol. 119

16 Tovární nastavení (pouze Classic 4 ) Stiskněte dokud se neobjeví na displeji symboly a. Potvrzení výběru, začne blikat symbol a objeví se symbol. Vyberte složky, které chcete vynulovat. Výběr z: vymazání paměti a konstanty nebo vymazání pouze paměti nebo vymazání paměti a konstanty počátku měření (zadní hrana) a posunu (=0) a zvukového signálu (zapnutý) a jednotek (metry). Zvolené komponenty se vynulují na tovární nastavení, návrat do režimu Měření. a Funkce (pouze Classic 4 ) Fnc1 - Uložené hodnoty (konstanty) Změřte a vypočítejte požadované hodnoty, které chcete uložit (např. výšku místnosti, plochu, objem). Stiskněte dokud nezačne blikat a. Pokud je potřeba, hodnotu upravte (např m změňte na 2.300m). Větší kroky lze provést stisknutím (současně). Pomocí tlačítka lze přizpůsobit jednotku. Měnit lze mezi m, m 2 a m 3. Stiskněte a začne blikat číslo umístění (v paměti). Výběr umístění v paměti. Uložení hodnoty. Vyvolání konstanty Při krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí konstanta na prvním místě v paměti (např m). Výběr požadované hodnoty (1 až 10). Potvrzení, hodnota je připravena pro použití (např. pro výpočet plochy) nebo přerušení funkce. 120

17 Vyvolání poslední hodnoty měření (paměť) Fnc2 = Tracking - Maximum Při krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí konstanta na prvním místě v paměti. Stiskněte tlačítko ještě jednou, aktivuje se paměť (poslední hodnoty měření) a zobrazí se symbol. Výběr požadované hodnoty (max. 15!). Potvrzení, hodnota je připravena pro použití (např. pro výpočet plochy) nebo přerušení funkce. cld-z20 Určení maximálního rozměru, např. při měření do rohů nebo měření úhlopříčky v místnosti. Při stisknutí se zobrazí neobjeví a nebo Krátkým stisknutím se spustí kontinuální měření. Pomalu otáčejte DISTEM vpravo (nebo vlevo) přes roh. Ukončení kontinuálního měření. Zobrazí se nejdelší měření (např m = úhlopříčka místnosti). přepínání mezi jednotlivými funkcemi. Potvrzení funkce. Je zapnutý laser (režim cílení). Zacilte DISTEM na bod nalevo (nebo napravo) od rohu. 121

18 Fnc3 = Tracking - Minimum Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek Určení minimálního rozměru, např. měření výšky stropu bez nutnosti přesného urovnání na kolmici. cld-z21 Pohybujte DISTEM ve velkém kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Zobrazí se nejkratší měření (např m = výška místnosti). Obě plochy (např. podlahy, stropy, stěny) musí být navzájem přibližně rovnoběžné. cld-z25 Zjištění přibližné výšky budov. Funkce je užitečná pro měření ze stoje (bez shýbání se) když se výška určí ze tří vzdáleností. Všechny tři (dva) body musí ležet na svislé rovině na zdi. Stiskněte dokud se na displeji neobjeví a. Opakovaně stiskněte dokud se neobjeví a. Potvrzení funkce. Je zapnutý laser (režim cílení). Zacilte DISTO přibližně na cílový bod. Rychlým stisknutím tlačítka se spustí kontinuální měření. Potvrzení funkce. Na displeji se objeví "1 ---". Zacilte pečlivě na horní bod (1). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem ojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte DISTO přibližně ve vodorovném směru (2). Dlouhé stisknutí, spustí se kontinuální měření minimální vzdálenosti. Rychlým stisknutím se přímo spustí normální měření. 122

19 Fnc4 = Pythagorova věta, měření výšek cld-z26 Pohybujte DISTO v kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Konec funkce, zobrazí se vypočtená výška ze dvou měření (Pythagorova věta). Nebo: Bestimmung mit drei Messpunkten. Zacilte na třetí bod. Spuštění měření. Konec funkce, zobrazí se vypočtená výška ze tří měření ení (Pythagorova věta). Jiná možnost: cld-z32 Výškové určení mezi body 1 a 2 ze tří změřených bodů. Stiskněte dokud se na displeji neobjeví a. Potvrzení funkce. Na displeji se objeví "1 ---". Zacilte pečlivě na horní bod (1). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte na druhý bod (2). Spuštění měření: nehýbejte přístrojem! Potvrzení hodnoty, na displeji se objeví Zacilte DISTO přibližně ve vodorovném směru. (3). Dlouhé stisknutí, spustí se kontinuální měření minimální vzdálenosti. Pohybujte DISTO v kruhu kolem cílového bodu. Ukončení kontinuálního měření. Konec funkce, zobrazí se výška, šířka mezi body 1 a 2 (Pythagorova věta). Je nutné v každém případě dodržet postup měření. Funkci lze použít také pro měření šířky! Všechny tři (dva) body musí být ve vertikální (horizontální) přímce na rovině zdi! 123

20 Fnc4 = Pythagorova..., pokr. Při každém měření vzdálenosti můžete: provést normální měření vzdálenosti ( ) nebo použít hodnotu z paměti ( ) nebo provést kontinuální měření pro získání minima ( ) nebo provést měření s časovou prodlevou ( ). Na krátké vzdálenosti je vhodné pro mechanické urovnání přístroje použít pevnou patu za přístrojem. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete DISTO otáčet kolem pevného bodu (zadní konec přístroje, závit) a osa laserového paprsku bude sledovat tuto osu. Proto nelze pouze dát DISTO na fotostativ, potom je osa laserového paprsku přibližně 70 až 100 mm nad středem rotace, což může vést k podstatným rozdílům v získané výšce. Informace pro uživatele Dosah Za denního světla (při měření venku). Zvětšený dosah: V noci, za šera a pokud je cílová plocha ve stínu. Snížený dosah: Dosah DISTO může být zmenšený matovým, zeleným a modrým povrchem (nebo také stromy a jinou zelení). Hrubé povrchy Při měření na hrubý povrch (např. hrbolatou omítku) se označí střední hodnota. Aby se zabránilo měření do prohlubenin omítky: Používejte cílový terčík, samolepící štítky Postit nebo tabulku. Průhledné povrchy Abyste zamezili chybám měření, neprovádějte měření na bezbarvé tekutiny (např. vodu) nebo na (čisté) sklo. S materiály a tekutinami, které neznáte, proveďte vždy zkušební měření. Při cílení skrz okenní sklo nebo pokud je v záměrné přímce více předmětů, může dojít k chybnému měření. Mokré, hladké nebo velmi lesklé povrchy 1. Cílení v plochém úhlu vychyluje laserový paprsek. DISTO může vrátit příliš slabý signál (chybové hlášení E 255). 2. Pří cílení v pravém úhlu DISTO může vrátit příliš silný signál (chybové hlášení E 256). 124

21 Šikmé, kulaté povrchy Práce v terénu Nastavení značky pro hledáček Je možné na ně s pomocí laseru měřit. Podmínkou je, že na cílovém povrchu je dostatek místa pro laserovou stopu. cld-z27 Cílení z volné ruky Připevněte zvětšovací okulár a tlakem ze strany zkontrolujte, zda je pevně zasazený. Nastavení teleskopického hledáčku 1. Držte tlačítko stisknuté dokud se nastálo nezapne laser ( ). 2. Postavte se v interiéru 5, 10 nebo 30 metrů ode zdi. 3. Pomalu otáčejte hledáčkem, dokud nejsou nitkový kříž a laserová stopa přesně zaostřené. Nastavení značky pro urovnání teleskopického hledáčku. střed hledáčku 34 mm (přibl m): Použijte cílový terčík (DIN C6) případně (DIN A4) nebo Opatřete si vlastní cílové terče libovolné velikosti: Vzdálenost: Druh: do 30 m (bílý) Scotch Cal* m (hnědý) Engineering-Grade 3279 ( )* * Výrobce 3Mcompany 4. Pro urovnání laserové stopy použijte dva šroubky (boční, výškový). Příklad: Stojíte přesně 5 metrů naproti zdi (asi ± 0,5 m). Laserová stopa musí být ve středu, přesně vedle značky vzdálenosti 5 m. V terénu provádějte čas od času tuto kontrolu. (V polostínu na vzdálenost m). Proveďte cílení s i bez červeného filtru (zvětší se viditelnost). Zkopírujte si prosím výše zobrazený diagram 1:1. laserová stopa 125

22 Osvětlení cld-z34 Díky fluorescenci můžete vidět výsledky svého měření i ve tmě. Jestliže displej dáte pod zdroj světla (denní světlo, umělé osvětlení), bude potom osvětlený na více než 15 minut! A to bez spotřeby energie! Příslušenství Zvětšovací okulár (667478) Slouží pro snadné cílení v exteriéru, za denního světla. Vhodný pro velmi přesné cílení pokud jste ve větší vzdálenosti od objektu. Laserová stopa je na objektu vidět obzvlášť dobře v zastíněném prostředí, pokud nasadíte červený filtr. Řemínek na ruku (667491) zajištění proti spadnutí, prevence úrazu. Připevňuje se na závit (1/4 ). Nastavení smyčky: DISTO nesklouzne ze zápěstí, Smyčku není nutné nastavovat při každém použití. Řemínek přes rameno (563879) Připevňuje se ke sponě řemínku, lze nastavit na libovolnou délku. Držák pro DISTO (714871) S tímto držákem je DISTO pohodlně zavěšené na Vašem opasku a je neustále po ruce. Přenosná brašna (667169) Prostorná černá přenosná brašna pro přepravu a ochranu přístroje. Je v ní místo pro návod, kabel pro přenos dat, hledáček a palmtop. Libela (667158) Pro vodorovné i svislé cílení, např. pokud je podlaha nebo zeď příliš křivá. Přesnost cílení asi 1, která odpovídá chybě měření pouze asi 5 mm na 30 m. DISTO s touto libelou neslouží jako laserová libela. Cílový terč (DIN C6) / Cílový terč (DIN A4) Pro slabě odrazné povrchy bílá strana do m, pro větší vzdálenosti hnědá strana se speciální odraznou vrstvou. Přes 100 m: Zkombinujte několik terčů na jednu velkou cílovou plochu. Pouzdro o (667489) Pro maximální ochranu. Připevnění na opasek. 126

23 Bezpečnostní pokyny Nepřípustné použití Následující pokyny by měly umožnit provozovatelům a uživatelům DISTA včas poznat hrozící nebezpečí při používání a předejit mu. Odpovědná osoba se musí ubezpečit, že všichni uživatelé tyto pokyny znají a budou je dodržovat. Používání přístroje Přípustné použití Přístroj je určený k následujícím aplikacím: měření vzdáleností výpočet ploch a objemů ukládání měření používání přístroje bez seznámení s instrukcemi používání mimo meze použití vyřazení bezpečnostních zařízení z činnosti a odstranění výstražných štítků otevření přístroje násilím (např. pomocí šroubováku) pokud to není výslovně povoleno pro některé funkce provádění přestaveb nebo změn na přístroji používání po zcizení používání s příslušenstvím jiných výrobců, které není schváleno od Leica Geosystems Neopatrné nebo bezohledné chování na lešení, při používání žebříku, při práci v blízkosti strojů v provozu nebo při práci v blízkosti částí strojů nebo instalací, které nejsou chráněné. cílení přímo do Slunce záměrné oslňování třetích osob, platí i ve stínu nedostatečné zabezpečení místa měření (např. při měření na silnici, atd.) VAROV AROVÁNÍ: Nepřípustné použití může vést ke zranění nebo materiálovým škodám. Úkolem provozovatele je informovat uživatele o všech nebezpečích a způsobech, jak se jim vyvarovat. DISTO se nesmí používat, pokud nebyl uživatel dostatečně proškolen. Meze použití Viz kapitola Technická data Životní prostř ostředí: Přístroj je určený pro používání v prostředí trvale obývaném lidmi. Nedá se používat v agresivním nebo výbušném prostředí. Časově omezené používání za deště je možné. 127

24 Oblast odpovědnosti Oblast zodpovědnosti výrobce originálního zařízení Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg: Leica Geosystems je zodpovědná za bezpečnostně bezvadnou dodávku výrobku včetně návodu a originálního příslušenství. Oblast zodpovědnosti výrobců cizího příslušenství: Výrobci cizího příslušenství k DISTO nesou zodpovědnost za vývoj, začlenění a sladění bezpečnostních koncepcí svých výrobků a také za účinek těchto bezpečnostních koncepcí v kombinaci s výrobky Leica Geosystems. Oblast zodpovědnosti provozovatele: VAROV AROVÁNÍ: Provozovatel se musí ubezpečit, že je přístroj používán v souladu s pokyny. Je také odpovědný za zaškolení a činnost uživatelů a za dodržování bezpečnostních pokynů. Povinnosti provozovatele: chápat bezpečnostní pokyny na výrobku a instrukce v návodu Výrobci cizího příslušenství k DISTO nesou zodpovědnost za vývoj, začlenění a sladění bezpečnostních koncepcí svých výrobků a také za účinek těchto bezpečnostních koncepcí v kombinaci s výrobky Leica Geosystems. při bezpečnostní závadě ihned informovat Leica Geosystems Nebezpečí při použití Nebezpečí při použití VAROV AROVÁNÍ: Chybějící nebo neúplné instrukce mohou vést k nesprávné obsluze, která může způsobit nehody s následnými škodami na lidském zdraví, škodám materiálním, finančním nebo i škodám na životním prostředí. Opatření: Všichni uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a provozovatele. POZOR: V případě, že je přístroj poškozený, upadl, byla provedena modifikace nebo byl nesprávně použit, sledujte bezchybnost měření. Opatření: Pravidelně provádějte testovací měření. Zvláště po abnormálním používání přístroje a před a po důležitém měření. Přesvědčte se, že není znečištěná optika a že není mechanicky poškozena zadní část přístroje. 128

25 Nebezpečí při použití, pokr. POZOR: Dávejte pozor, abyste necílili DISTO přímo do slunce. Dalekohled, který funguje jako zvětšovací čočka, může poškodit zrak nebo vnitřní zařízení dálkoměru. Opatření: Vyvarujte se cílení DISTO do slunce. VAROV AROVÁNÍ: Nedostatečné zabezpečení nebo označení Vašeho měřícího stanoviště může způsobit nebezpečnou situaci (např. na staveništi, v továrně nebo na silnici). Opatření: Měřící stanoviště musí být vždy dostatečně zabezpečené. Dbejte bezpečnostních předpisů a pravidel silničního provozu, které platí v místě používání přístroje. POZOR: Pokud používáte přístroj pro měření vzdálenosti nebo pro navádění pohybujících se objektů (např. jeřábu, stavebních strojů, plošin atd.), mohou nepředvídatelné události způsobit chybné měření. Opatření: Používejte tento výrobek pouze pro měření, ne jako naváděcí zařízení. Váš systém by měl být uzpůsobený a provozovaný tak, aby v případě chybného měření, selhání zařízení nebo selhání napájení (např. při vypnutí bezpečnostních omezení) bylo zajištěno, že nedojde k žádným škodám. POZOR: Při přepravě přístroje nebo likvidaci baterií, které nejsou zcela vybité, může při neodborných mechanických vlivech vzniknout nebezpečí požáru. Opatření: Před zasíláním přístroje vyndejte baterie. Vyhazujte pouze zcela vybité baterie (zapněte přístroj v režimu tracking dokud se baterie nevybijí). POZOR: Pokud přístroj na delší dobu nepoužíváte, baterie mohou vytéct a poškodit zařízení! Opatření: Jestliže víte, že se přístroj nebude delší dobu používat, vyndejte baterie. POZOR: Pokud příslušenství, které s přístrojem používáte, není dostatečně zabezpečené nebo je vystaveno mechanickým vlivům (např. při pádu nebo nárazu), může dojít k poškození zařízení, případně i ke zranění osob. Opatření: Při nastavování přístroje dbejte na to, aby všechno příslušenství (tj. zvětšovací okulár, řemínek na ruku, řemínek přes rameno, atd.) bylo správně upravené, připevněné, zabezpečené nebo zamknuté. Chraňte příslušenství před mechanickými vlivy. 129

26 Nebezpečí při použití, pokr. VAROV AROVÁNÍ: Při neodborné likvidaci zařízení může dojít k následujícím událostem: při spalování dílů z plastu unikají jedovaté plyny, které mohou poškodit lidské zdraví, při likvidaci nebo spalování baterií může dojít k výbuchu nebo ke kontaminaci životního prostředí, při lehkomyslné likvidaci umožňujete neoprávněným osobám nepřípustné použití a vystavujete je nebo třetí osoby nebezpečí. Opatření: Likvidujte zařízení osobně a v souladu s platnými předpisy. Neustále přístroj chraňte před cizími osobami. Klasifikace laseru DISTO vysílá viditelný laserový paprsek, který vychází z přední strany přístroje. Výrobek odpovídá laserové třídě 2 v souladu s: IEC : 1993 "Bezpečnost laserových zařízení" EN : 1994 "Bezpečnost laserových zařízení" Výrobek odpovídá laserové třídě II v souladu s: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 1988 (US Výbor pro lidské zdraví) Laserové produkty třídy 2/II: Nedívejte se upřeně do paprsku nebo jím nemiřte na jiné osoby. Ochranu oka zajišťuje obranný reflex víček. VAROV AROVÁNÍ: Může být nebezpečné dívat se do paprsku pomocí optických zařízení jako jsou binokuláry nebo dalekohled. Opatření: Nedívejte se optickým zařízením přímo do paprsku. POZOR: Může být očím nebezpečné dívat se do laserového paprsku. Opatření: Nedívejte se do laserového paprsku. Vždy se ujistěte, že je laserový paprsek zacílený nad nebo pod úrovní očí. (Zejména při fixních instalacích na staveništi, ve strojích, atd.) 130

27 Označení Maximální 0D[HPLWWHG3RZHU výkon paprsku: P: Z 0.95mW Vysílaná (PLWWHG:DYHOHQJKW vlnové délka: QP nm Řídí 6WDQGDUGDSSOLHG se podle: (1 EN :1994,(& IEC : 1993 výstup laserového paprsku Rozběh paprsku: Doba impulsu: Maximální výkon: * Rozptyl měření: Maximální výkon / impuls: 0.16 x 0.6 mrad 15 x 10-9 s 0.95 mw* ±5% 8 mw POZOR: Opravy přístroje provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku Leica Geosystems. 131

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více