Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka"

Transkript

1 Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka

2 Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a zejména se zříká jakýchkoli záruk, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Udělení licence SOFTWAROVÝ PRODUKT: Software BenQ pro stolní PC/Notebook (ovladače apřipojené aplikace) pro prezentaci pomocí bezdrátového připojení SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA PRO PRODUKTY BenQ SYSTEMS: DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva pro software BenQ Systems ( SLA ) je právní smlouvou mezi Vámi (jednotlivcem nebo organizací) a BenQ Systems pro výše popsané softwarové produkty BenQ, které zahrnují počítačový software apřipojená média a tištěné materiály a může zahrnovat online nebo elektronickou dokumentaci ( SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo SOFTWARE ). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU souhlasíte s podmínkami této SLA. Licence pro softwarové produkty SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony o autorském právu a mezinárodními dohodami a zákony o ochraně autorských práv a také duševního vlastnictví. Na SOFTWAROVÝ PRODUKT je udělována licence, produkt není prodáván. 1. Udělení licence Tato SLA Vám uděluje práva na instalaci, používání, přístup a spouštění nebo jiné používání ( SPUŠTĚNÉHO ) SOFTWARE na počítači ve spolupráci s kompatibilním hardwarovým výrobkem. SOFTWAROVÝ PRODUKT může být instalován, otevírán, zobrazován, spouštěn, sdílen, nebo používán souběžně na různých počítačích. 2. Popis dalších práv a omezení (a) SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte modifikovat, používat metody zpětného inženýrství, dekompilovat nebo rozebírat. (b) SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován jako samostatný výrobek. Jeho části nesmí být pro používání odděleny. (c) SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte dále licencovat, půjčovat nebo pronajímat. 2 Copyright

3 (d) Může trvale přenést všechna vaše práva vyplývající z této SLA, za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWAROVÝ PRODUKT a přidružený hardware (zahrnující všechny komponenty, média a tištěné materiály, upgrade, tuto SLA) apříjemce souhlasí se všemi podmínkami SLA. Zrušení smlouvy Aniž by došlo k újmě na jakýchkoliv jiných právech, může společnost BenQ ukončit tuto SLA v případě, že nebudete dodržovat podmínky této SLA. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho komponentů. 3. Autorské právo Všechna práva, nároky a zájmy zahrnující veškeré autorské právo a jiné duševní vlastnictví a vlastnická práva v tomto a k tomuto SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, avšak nikoliv výhradně obrázků, fotografií, animací, videa, audia, hudby, textů a apletů obsažených v tomto SOFTWAROVÉM PRODUKTU), připojené tištěné materiály a jakékoliv kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jsou vlastnictvím BenQ nebo jeho dodavatelů. Tento SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými zákony a mezinárodními smlouvami. Z toho důvodu musíte zacházet se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM jako s jakýmkoliv jiným materiálem chráněným autorskými právy. Není dovoleno kopírovat SOFTWARE nebo připojené materiály. Omezená záruka: BenQ zaručuje, že (a) SOFTWAROVÝ PRODUKT bude vykonávat podstatné funkce podle doprovodných psaných materiálů po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení a (b) jakýkoliv hardware doprovázející SOFTWAROVÝ PRODUKT nebude při normálním používání po dobu šesti (6) měsíců od data zakoupení vykazovat materiálové nebo výrobní vady. Náhrada zákazníkovi Všechny závazky BenQ a jeho dodavatelů a vaše výlučná náhrada při porušení výše uvedené omezené záruky umožňují společnosti BenQ buď (a) vrátit zaplacenou cenu nebo (b) opravit nebo vyměnit SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo hardware, které neodpovídají Omezené záruce BenQ, a které jsou vráceny společnosti BenQ s kopií dokladů o zakoupení. Tato omezená záruka nepokrývá selhání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo hardwaru způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo modifikací. Jakákoliv výměna SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo hardwaru je zaručena po zbývající část původní záruční lhůty nebo po dobu třiceti (30) dnů, cokoliv je delší. Žádné další záruky Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony, BenQ a jeho dodavatelé odmítají další záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně, avšak nikoliv výhradně předpokládané záruky obchodovatelnosti a způsobilosti pro konkrétní účely, vzhledem k softwarovému produktu a připojenému hardwaru. Žádná odpovědnost za škodu Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony nenese BenQ a jeho dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoliv přímé, speciální, náhodné, nepřímé, následné nebo trestné poškození (včetně, avšak nikoliv výhradně škod způsobujících ztrátu obchodního zisku, přerušení obchodu, ztrátu obchodních informací nebo jiné finanční újmy) vzniklé používáním nebo nemožností používat softwarový produkt nebo připojený hardware a to i tehdy, když byla společnost BenQ seznámena s možností takové újmy. Pokud nebude předcházející omezení z jakéhokoliv důvodu vynutitelné a společnost BenQ by měla odpovídat za jakýkoliv problém vzniklý následkem používání software nebo týkající se vašeho používání softwaru, ať jde o problém vzniklý smlouvou, přečinem, přesně vymezenou odpovědností nebo jinak, společnost BenQ odpovídá ve všech případech, jednáních nebo opomenutích částkou, jejíž výše je maximálně rovná ceně zaplacené za software. Udělení licence 3

4 Obsah Přehled... 5 Systémové požadavky...5 Instalace a nastavení software... 6 Instalace software BenQ Wireless - Notebooky...6 Uživatelská instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení)...8 Provádění prezentací Přehled...12 Část první: Konfigurace bezdrátového připojení...12 Část druhá: Používání aplikace Wireless Navigator...15 Možnosti...16 Spuštění a ovládání prezentace...18 Řízení přístupu k projektoru...20 Odpojení od projektoru...21 Společná prezentace Společná prezentace...22 Odinstalování Software Odinstalování softwarového ovladače Wireless Navigator...23 Odstraňování problémů Všeobecné otázky a odpovědi...24 Klientský notebook a tablet PC Obsah

5 Přehled Systémové požadavky Pro kompletní vytvoření a předvedení prezentace pomocí software BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) je nutné mít notebook nebo Tablet PC a projektor s nainstalovaným software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Odpovídající systémové požadavky jsou v níže uvedeném seznamu: Požadavky na notebook nebo Tablet PC Windows 2000 nebo XP (vydání Home, Pro a Tablet PC) 32 MB RAM 50 MB volného místa na pevném disku Jednotka CD-ROM Vestavěná/přídavná schopnost bezdrátového připojení (kompatibilní s b)* *Software Wireless Navigator byl testován z hlediska kompatibility s různými níže uvedenými kartami bezdrátových klientů. Při používání bezdrátové karty zajistěte, abyste měli nainstalován nejnovější ovladač. Typ bezdrátové karty Prodejce Model Vestavěná Atheros HP WLAN a/b/g W500 Norma pro bezdrátový přenos a/b/g Vestavěná Centrino Intel b PC karta Netgear MA b PC karta Netgear MA b PC karta Netgear WG511T a/b/g PC karta Dlink Airplus b PC karta Linksys WPC54GS a/b/g PC karta US Robotics USR b PC karta SpeedStream SS b (Siemens) PC karta D-Link DWL b PC karta Xircom (Intel) CWE b PC karta TrendNet TEW-221PC b PC karta US Robotics USR b PC karta Dell TrueMobile PC Card b PC karta Cisco AiroNet b USB adaptér Linksys WUSB b USB adaptér ASUS* WL b Projektor Kompatibilní projektor s vestavěným softwarem BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) Přehled 5

6 Instalace a nastavení software Kontrola před instalací 1. Zkontrolujte, zda váš systém odpovídá systémovým požadavkům na operační systém a hardware popsané v části Systémové požadavky v kapitole Přehled. 2. Zkontrolujte, zda máte dostatečná práva pro instalaci software. 3. Zkontrolujte, zda jste odinstalovali jakýkoliv dříve instalovaný software BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). 4. Uzavřete ostatní spuštěné aplikace. Instalace software BenQ Wireless - Notebooky 1. Vložte CD do jednotky CD-ROM na notebooku nebo stolním počítači. Na některých systémech se instalační program spustí automaticky po vložení CD. 2. Pokud instalace nezačne automaticky, prohledejte CD pomocí Průzkumníka Windows a dvakrát klepněte na Setup.exe pro spuštění instalace. 3. Průvodce InstallShield vás povede instalačním procesem. 6 Instalace a nastavení software

7 4. Požadované informace, které musí být zadány před pokračováním v instalačním procesu. 5. Jak je uvedeno výše, můžete zvolit typickou nebo uživatelskou instalaci. Možnost Typical (typická) nainstaluje Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) do výchozí složky ve složce Program Files. Možnost Custom (uživatelská) vám dovolí vybrat vlastnosti softwaru a složku pro instalaci. 6. Typická instalace: Zkontrolujte nastavení v této chvíli před započetím instalace. Instalace a nastavení software 7

8 7. Instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) byla dokončena. Klepněte na Finish (dokončit) pro dokončení instalace. 8. Restartujte notebook. Uživatelská instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) 1. Vložte CD do jednotky CD-ROM na notebooku nebo stolním počítači. Na některých systémech se instalační program spustí automaticky po vložení CD. 8 Instalace a nastavení software

9 2. Pokud instalace nezačne automaticky, prohledejte CD pomocí Průzkumníka Windows a dvakrát klepněte na Setup.exe pro spuštění instalace. 3. Průvodce InstallShield vás povede instalačním procesem. Instalace a nastavení software 9

10 4. Požadované informace musí být zadány před pokračováním v instalačním procesu. 5. Jak je uvedeno výše, můžete zvolit typickou nebo uživatelskou instalaci. Custom (uživatelská) vám dovolí rozhodnout, které funkce aplikace budou instalovány a do jakého umístění. 6. Možnost Typical (typická) nainstaluje Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) do výchozí složky do Program Files. Pokud si přejete instalovat software jinam, můžete to provést v této části instalačního procesu. 10 Instalace a nastavení software

11 7. Zkontrolujte nastavení v této chvíli před započetím instalace. 8. Instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) byla dokončena. Klepněte na Finish (dokončit) pro dokončení instalace. Instalace a nastavení software 11

12 Provádění prezentací Přehled Prezentace na notebooku jsou vytvářeny z existujících prezentací v programu PowerPoint nebo z jiných aplikací, například Adobe Acrobat, Microsoft Word, Microsoft Excel atd. - obecně z obrazovky na vašem notebooku Proces se skládá ze dvou kroků: 1. Konfigurace bezdrátového připojení notebooku. 2. Použití aplikace Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) pro připojení k projektoru a doručení prezentace. Část první: Konfigurace bezdrátového připojení Připojit se k projektoru a posílat obrázky bezdrátově můžete ve dvou režimech standardu b: Ad Hoc (síť mezi počítači) nebo Infrastructure (přístupový bod). Režim Ad Hoc umožňuje připojení většího počtu bezdrátových uživatelů k projektoru pomocí PC s bezdrátovým připojením standardu b používajícím připojení point-to-point. Režim Infrastructure umožňuje uživatelům přístup k síťovému projektoru. Pro použití režimu Infrastructure potřebujete bezdrátový přístupový bod standardu b a jedno nebo více PC, vybavených připojením ve standardu b. Konfigurace nastavení sítě na vašem notebooku nebo PC Krok 1 - Použití konfigurace Windows XP ( Windows XP Zero Config) Zkontrolujte, zda máte na projekční ploše obrazovku Wireless Presenter. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k bezdrátové síti v oznamovací oblasti aklepněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě. 12 Provádění prezentací

13 Klepněte na SSID, které odpovídá SSID bezdrátového projektoru a klepněte na Připojit. Počkejte, než Windows zkonfigurují bezdrátovou síť (~30 s). Spusťte aplikaci Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Klepněte na požadovaný projektor, potom klepněte na Připojit (nebo jednoduše dvakrát klepněte na jméno projektoru) pro spuštění prezentace. Krok 2 Použití software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) Zkontrolujte, zda máte na projekční ploše obrazovku Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Spusťte aplikaci Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Provádění prezentací 13

14 Pokud je požadovaný projektor zobrazen ikonou zelené nebo jantarové barvy, klepněte na projektor a pak klepněte na Connect (Připojit) (nebo jednoduše dvakrát klepněte na jméno projektoru) pro spuštění prezentace. V opačném případě klepněte na Other Projector (další projektor) a zadejte informace o projektoru. Klepněte na Connect (připojit). Když je notebook poprvé konfigurován, bude tento bezdrátový obslužný program konfigurovat váš notebook několik minut, pak vás připojí k projektoru a spustí prezentaci. Konfigurace nastavení sítě na vašem notebooku nebo PC s Windows 2000 Před připojením k projektoru byste se měli ujistit, že nastavení síťové karty pro váš notebook, PC nebo síťová karta kapesního zařízení odpovídá nastavení zadanému pro projektor. Projektor při spuštění zobrazuje nastavení pro bezdrátovou síť, na které je aktuálně nakonfigurován - infrastructure nebo ad hoc, s/nebo bez šifrování. 1. Ve Start menu (nabídka Start) klepněte na ikonu Control Panel (Ovládací panely). 2. Klepněte na Network and Internet Connections (připojení k síti a Internetu). V některých systémech Windows můžete klepnout pravým tlačítkem na My Network Places (místa v síti) nebo Network Neighborhood (okolní počítače) na ploše a zvolit Properties (vlastnosti). 3. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Wireless Network Connection (bezdrátové připojení k síti) a vyberte Properties (vlastnosti). 4. Klepněte na Configure (konfigurovat) pod jménem bezdrátové karty na záložce General (obecné). 14 Provádění prezentací

15 5. Klepněte na záložku Advanced (upřesnit). Zobrazí se obrazovka podobná té na následujícím obrázku: 6. Nastavte SSID, aby odpovídalo jménu zobrazenému u projektoru. 7. Nastavte Mode (režim) na Infrastructure/Ad Hoc podle vyobrazení na startovací obrazovce projektoru. Pokud je vybráno Ad Hoc (síť mezi počítači), budete potřebovat zadat Channel (kanál) podle nastavení projektoru. 8. Ujistěte se, že WEP Encryption (Šifrování WEP) je zapnuto nebo vypnuto podle nastavení projektoru. Pokud je šifrování zapnuto, obraťte se na administrátora sítě pro zadání klíče WEP (Wireless Encryption Protocol). 9. Klepněte na OK. 10. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Wireless Network Connection (bezdrátové připojení k síti) a vyberte Properties (vlastnosti). 11. Poklepejte na TCP/IP. Pokud je zvolen režim Infrastructure, budete možná muset nastavit adresy IP (IP adresa), Subnet Mask (Maska podsítě) a Gateway (Brána). Pro získání potřebných nastavení se obraťte na systémového administrátora. V režimu Ad Hoc zkontrolujte, zda je zvoleno Obtain an IP address automatically (získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky) a Obtain DNS server address automatically (získat adresu serveru DNS automaticky). Klepněte na tlačítko Advanced (upřesnit) a zkontrolujte, zda je aktivován server DHCP. Část druhá: Používání aplikace Wireless Navigator Spuštění aplikace Wireless Navigator Po nakonfigurování bezdrátové sítě pomocí informací uvedených na začátku této kapitoly, proveďte následující kroky pro zkonfigurování prezentace z vašeho notebooku. Provádění prezentací 15

16 1. Dvakrát klepněte na ikonu Wireless Navigator Panel na pracovní ploše nebo v nabídce Start vyberte Programs (programy) > BenQ Wireless Navigator > BenQ Wireless Navigator. Otevře se okno Projector Selection (výběr projektoru). Každý projektor má barevné tlačítko signalizující jeho stav: Zelená Žlutá Červená Připraven. Přístupný, ale je součástí jiné sítě. Lze jej použít pro prezentaci, ale bude vyžadována konfigurace. Aktuálně nedostupný. Seznam zobrazuje dostupné projektory a všechny dříve použité projektory. 2. Vyberte projektor ze seznamu a klepněte na Connect (připojit). Možnosti Okno Projector Selection (výběr projektoru) má dvě možnosti: Možnost Other Projector (další projektor) Advanced (upřesnit) Popis Umožňuje vám přidat do seznamu nový projektor. Umožňuje konfiguraci projektoru. 16 Provádění prezentací

17 Když klepnete na tlačítko Other Projector (další projektor), zobrazí se následující obrazovka: Toto okno vám umožňuje přidat nový projektor do seznamu projektorů. 1. Vyberte umístění projektoru v bezdrátové nebo kabelové síti, podle způsobu připojení projektoru. Při spuštění nového projektoru můžete vidět výchozí nebo žádné nastavení. Parametry sítě získejte u systémového administrátora. 2. Klepněte na Connect (připojit) pro připojení k novému projektoru. Jakmile klepnete na tlačítko Advanced (upřesnit) v okně Projector Selection (výběr projektoru), objeví se následující okno Settings (nastavení): Provádění prezentací 17

18 Vyberte jednu z následujících možností pro konfiguraci projektoru. Možnost User name (uživatelské jméno) a Password (heslo) Use Projector as Extended Desktop (použít projektor jako rozšířenou pracovní plochu) Start Presentation immediately on connecting (spustit prezentaci hned po připojení) Popis Zadejte nebo potvrďte přihlašovací informace. Umožňuje uživateli vybrat druhou obrazovku pro zobrazování z projektoru, zatímco může sledovat další aplikace na stejném PC v soukromí jeho pracovní plochy. Standardně zůstává tato funkce vybrána i při dalším použití. Musíte znovu otevřít možnost Advanced (upřesnit) a vypnout tuto funkci, pokud si ji nepřejete dále používat. Zobrazuje obrazovku vašeho notebooku prostřednictvím projektoru. Spuštění a ovládání prezentace Jakmile již bylo připojení k projektoru provedeno, zobrazí se okno Projector Control (ovládání projektoru). 18 Provádění prezentací

19 Tlačítko Projector Access (přístup k projektoru) má tři stavy: Název tlačítka Start Presentation (spuštění prezentace) Pause Presentation (pozastavení prezentace) Request Projector Access (požadavek na přístup k projektoru) Popis Objeví se, pokud není k projektoru přihlášen žádný jiný uživatel. Klepněte na tlačítko pro projekci obrazovky vašeho notebooku a zahájení prezentace. Zastaví zobrazovanou obrazovku. Po klepnutí se změní na Start Presentation. Objeví se, pokud je k projektoru přihlášen jiný uživatel. Klepněte na tlačítko Request Projector Access (požadavek na přístup k projektoru) pro vyžádání povolení k zobrazení vaší obrazovky. Pokud je přístup udělen, změní se toto tlačítko na Start Presentation (spuštění prezentace). Klepněte na Start Presentation (spuštění prezentace) pro zobrazení vaší obrazovky. Možnosti Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), abyste viděli seznam uživatelů připojených k projektoru. Klepněte na tlačítko Hide Screen (skrýt obrazovku) pro zhasnutí obrazovky (projektor nezobrazuje žádný obraz). Použijte možnost Hide this window when presentation begins (skrýt toto okno pro spuštění prezentace), pokud chcete toto okno skrýt. Tlačítko Projector Info (informace o projektoru) zobrazuje informace o projektoru, ke kterému jste připojeni jako v následujícím příkladu: Provádění prezentací 19

20 Řízení přístupu k projektoru Zvolte jednu z následujících možností pro nastavení přístupu ostatních uživatelů k projektoru. Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) umožňuje tři rozdílné způsoby pro spolupráci skupiny během prezentace a podporuje notebooky, tablety a kapesní počítače, vybavené připojením standardu b. Anyone can access this projector (kdokoliv může přistupovat k projektoru) umožňuje přístup k projektoru kterýmkoliv uživatelem po klepnutí na Start Presentation (spustit prezentaci). Nový uživatel dostane přednost před aktuálním uživatelem. Ideální pro malé, velmi interaktivní schůze oddělení. Others must request permission to access the projector (ostatní musí obdržet povolení přístupu k projektoru) umožňuje aktuálnímu uživateli povolit nebo zamítnout požadavek na přístup. Vhodné pro formálnější schůze. Zvolte Become Moderator (stát se moderátorem) a můžete assign (přidělit) nebo revoke (zamítnout) přístup k projektoru účastníkům schůze. Můžete také přidělit roli moderátora jinému uživateli nebo Ignore all requests for projector access (ignorovat všechny požadavky na projektor), takže můžete předvést vaši prezentaci bez přerušení. Pouze pokud se uživatel odpojí od projektoru nebo vybere první nebo druhou možnost z výše uvedených, mohou ostatní uživatelé přistupovat k projektoru. Become a Moderator (stát se moderátorem) Become Moderator (stát se moderátorem) je superuživatelský režim. Abyste se mohli stát moderátorem, musíte mít právě přístup k projektoru. Jako moderátor můžete přidělovat uživatelům přístup k projektoru, předat přístup jinému uživateli a vzít si zpět přístup od kteréhokoliv uživatele bez opuštění ovládání projektoru. Můžete také předat funkci moderátora jinému uživateli. Tato možnost je dostupná, když: 1. Jste první osoba, která přistupuje k projektoru, nebo 2. Nikdo není právě připojen jako moderátor a vy máte přístup k prezentaci. 20 Provádění prezentací

21 Řízení uživatelů připojených k projektoru 1. Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), pokud chcete zobrazit uživatele připojené k tomuto projektoru. Na této obrazovce můžete udělovat nebo odvolávat přistup, pokud jste moderátor. Z této obrazovky může být také role moderátora přiřazena. 2. Klepněte na jméno některého uživatele pro přiřazení nebo odvolání přístupu nebo určení jako moderátora. Odpojení od projektoru Klepněte na tlačítko Disconnect (odpojit) pro odpojení od aktuálního projektoru. Tím se vrátíte do seznamu projektorů. Exit (konec) uzavírá aplikaci. Provádění prezentací 21

22 Společná prezentace Společná prezentace Software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) umožňuje tři rozdílné způsoby pro spolupráci skupiny během prezentace a podporuje notebooky, tablety vybavené připojením standardu b. Anyone can access this projector (Kdokoliv může přistupovat k projektoru) umožňuje přístup k projektoru kterýmkoliv uživatelem po klepnutí na Start Presentation (spustit prezentaci). Nový uživatel dostane přednost před aktuálním uživatelem. Ideální pro malé, velmi interaktivní schůze oddělení. Others must request permission to access the projector (ostatní musí obdržet povolení přístupu k projektoru) umožňuje aktuálnímu uživateli povolit nebo zamítnout požadavek na přístup. Vhodné pro formálnější schůze. Zvolte Become Moderator (stát se moderátorem) a můžete assign (přidělit) nebo revoke (zamítnout) přístup k projektoru účastníkům schůze. Můžete také přidělit roli moderátora jinému uživateli nebo Ignore all requests for projector access (ignorovat všechny požadavky na projektor), takže můžete předvést vaši prezentaci bez přerušení. Pouze pokud se uživatel odpojí od projektoru nebo vybere první nebo druhou možnost z výše uvedených, mohou ostatní uživatelé přistupovat k projektoru. Become a Moderator (stát se moderátorem) Become Moderator (stát se moderátorem) je superuživatelský režim. Abyste se mohli stát moderátorem, musíte mít právě přístup k projektoru. Jako moderátor můžete přidělovat uživatelům přístup k projektoru, předat přístup jinému uživateli a vzít si zpět přístup od kteréhokoliv uživatele bez opuštění ovládání projektoru. Můžete také předat funkci moderátora jinému uživateli. Tyto možnosti jsou vám dostupné, když: 1. Jste první osoba, která přistupuje k projektoru, nebo 2. Nikdo není právě připojen jako moderátor a vy máte přístup k prezentaci. Řízení uživatelů připojených k projektoru 1. Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), pokud chcete zobrazit uživatele připojené k tomuto projektoru. Na této obrazovce můžete udělovat nebo odvolávat přistup, pokud jste moderátor. Z této obrazovky může být také role moderátora přiřazena. 2. Klepněte na jméno některého uživatele pro přiřazení nebo odvolání přístupu nebo určení jako moderátora. 22 Společná prezentace

23 Odinstalování Software Odinstalování softwarového ovladače Wireless Navigator Při obnovování verzí software na PC je doporučeno odstranit starý softwarový ovladač před instalací nové verze. Postupujte podle níže uvedeného postupu pro odstranění softwarového ovladače. 1. Otevřete Add or Remove Programs (přidat nebo odebrat programy) v Control Panel (ovládacích panelech). 2. Klepněte na Change or Remove Programs (změnit nebo odebrat programy) a pak zvolte odstranění Wireless Navigator. Klepněte na tlačítko Remove (odebrat). 3. Klepněte na tlačítko Remove (odebrat) v místní nabídce pro Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) pro odstranění software Wireless Presenter. 4. Klepněte na Change/Remove (změnit nebo odebrat) nebo Remove (odebrat). 5. Klepněte na Yes, I want to restart my computer (ano, chci restartovat počítač). Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny všechny aplikace. 6. Klepněte na Finish (dokončit). Odinstalování Software 23

24 Odstraňování problémů Všeobecné otázky a odpovědi Co potřebuji pro provedení bezdrátové prezentace? Budete potřebovat projektor BenQ s možností bezdrátového připojení a bezdrátovým připojením vybavený notebook, tablet PC nebo stolní PC. Jaký druh klientských zařízení je podporován? Jsou podporována následující zařízení - Notebooky a tablet PC s bezdrátovým připojením (802.11b) běžící pod Windows 2000 nebo XP. Jaké jsou systémové požadavky na straně klienta? - Notebook a tablet PC - Windows 2000 nebo XP s podporou připojení b (vestavěné nebo pomocí bezdrátové karty Lan). Jaké bezdrátové karty jsou podporovány? Na straně projektoru - důrazně doporučujeme používat BenQ CF kartu XI bezdrátová karta podporující standard b (s podporou režimů ad-hoc a infrastruktura). Není zaručena podpora CF karet jiných značek. Na straně PC - důrazně doporučujeme používat kartu BenQ Joybook - vestavěná bezdrátová karta podporující standard b (s podporou režimů ad-hoc a infrastruktura). Není zaručena podpora bezdrátových karet jiných značek. Existuje určité pořadí, ve kterém bych měl zapínat zařízení? Pravděpodobně nejlepší je zapínat nejprve projektor, abyste viděli startovací obrazovku projektoru, která zobrazuje informace o adrese IP. Potom zapněte a připojte do bezdrátové sítě projektoru zařízení na klientské straně a spusťte aplikaci BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Jsou podporovány všechny aplikace? Na noteboocích a tablet PC je podporována většina aplikací, včetně PowerPointu a jeho přidružených animací a přechodů. Ale nekomentujeme používání MPEG a dalších podobných formátů v celoobrazovkovém režimu. Nevidím projektor. Zkontrolujte, zda vaše klientské zařízení a projektor jsou připojeny do bezdrátové sítě. Zkontrolujte, zda je bezdrátová karta zasunuta do projektoru a svítí zelená dioda. Zkontrolujte, zda projektor zobrazuje informace o IP. Pokud ne, restartujte projektor. Zkontrolujte, zda klientské zařízení zobrazuje bezdrátovou síť zobrazenou projektorem jako dostupnou. Pokud ne, zkontrolujte, zda je bezdrátová karta zasunuta/zapnuta a svítí zelená dioda. 24 Odstraňování problémů

25 Klientský notebook a tablet PC Jaké softwarové komponenty jsou instalovány na notebook nebo tablet PC během instalace software Wireless Navigator? Presenter navigator - tato aplikace vám umožňuje připojit notebook nebo tablet PC s bezdrátovým připojením k projektoru. Po připojení/klepnutí na tlačítko "Start Presentation" (spuštění prezentace) vidím prázdnou/modrou obrazovku To indikuje, že je zapnuta funkce rozšířené pracovní plochy a váš projektor se chová jako druhý monitor. Můžete přetáhnout okna aplikací na projekční plochu. Pro vypnutí této funkce, se musíte nejprve odpojit od projektoru a pak klepnout na Advanced (upřesnit) a zrušit zaškrtnutí Use projector as extended desktop (používat projektor jako rozšířenou pracovní plochu). Co indikují ikony odlišných barev vedle jmen projektorů v seznamu v Presenter panelu? Váš počítač má uložené dříve používané projektory. Zelená barva znamená, že projektor je ve stejné síti jako váš klient a je dostupný pro výběr. Jantarová znamená, že projektor je v jiné síti, která je také dostupná. Červená označuje, že projektor je v síti, která je momentálně nedostupná. Projektor, který chci používat, není v seznamu v Presenter panelu, mohu jej přidat ručně? Ano, pouze klepněte na ikonu Other Projector (další projektor) a zadejte informace o projektoru, které jsou promítány při spuštění projektoru a pak klepněte na OK pro připojení k projektoru. Jak můžu změnit uživatelské jméno a heslo založené na informacích o projektoru? V Presenter panelu klepněte na tlačítko Advanced Options (upřesnit možnosti) a zadejte nové uživatelské jméno a heslo. Co to je režim Extended Desktop (rozšířená pracovní plocha)? V režimu rozšířené pracovní plochy (Extended Desktop) se projektor chová jako druhý monitor. Metodou drag and drop můžete přetáhnout okna nových aplikací z primárního displeje na promítanou pracovní plochu. Můžete také zvolit projektor jako váš primární monitor. Navíc můžete používat podporu více monitorů vestavěnou v aplikaci PowerPoint pro posílání prezentace na projektor, zatímco máte zobrazenou jinou Windows aplikaci na primárním monitoru. Podporuje Wireless Navigator animace & přechody v aplikaci Power- Point? Ano, animace a přechody aplikace PowerPoint jsou plně podporovány. Podporuje projektor výstup zvuku? V současné době není podporován bezdrátový výstup zvuku z projektoru. Odstraňování problémů 25

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW áudified Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW Uživatelský manuál Poznámka: Do verze 2.1 byly názvy součástí SCENEFLOW SCENE Audio Server verze Express verze Classic Colosseum Audio Console Server Basic

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více