Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka"

Transkript

1 Wireless Navigator TM (Navigátor pro bezdrátové připojení) Uživatelská příručka

2 Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a zejména se zříká jakýchkoli záruk, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Udělení licence SOFTWAROVÝ PRODUKT: Software BenQ pro stolní PC/Notebook (ovladače apřipojené aplikace) pro prezentaci pomocí bezdrátového připojení SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA PRO PRODUKTY BenQ SYSTEMS: DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva pro software BenQ Systems ( SLA ) je právní smlouvou mezi Vámi (jednotlivcem nebo organizací) a BenQ Systems pro výše popsané softwarové produkty BenQ, které zahrnují počítačový software apřipojená média a tištěné materiály a může zahrnovat online nebo elektronickou dokumentaci ( SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo SOFTWARE ). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU souhlasíte s podmínkami této SLA. Licence pro softwarové produkty SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony o autorském právu a mezinárodními dohodami a zákony o ochraně autorských práv a také duševního vlastnictví. Na SOFTWAROVÝ PRODUKT je udělována licence, produkt není prodáván. 1. Udělení licence Tato SLA Vám uděluje práva na instalaci, používání, přístup a spouštění nebo jiné používání ( SPUŠTĚNÉHO ) SOFTWARE na počítači ve spolupráci s kompatibilním hardwarovým výrobkem. SOFTWAROVÝ PRODUKT může být instalován, otevírán, zobrazován, spouštěn, sdílen, nebo používán souběžně na různých počítačích. 2. Popis dalších práv a omezení (a) SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte modifikovat, používat metody zpětného inženýrství, dekompilovat nebo rozebírat. (b) SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován jako samostatný výrobek. Jeho části nesmí být pro používání odděleny. (c) SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte dále licencovat, půjčovat nebo pronajímat. 2 Copyright

3 (d) Může trvale přenést všechna vaše práva vyplývající z této SLA, za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWAROVÝ PRODUKT a přidružený hardware (zahrnující všechny komponenty, média a tištěné materiály, upgrade, tuto SLA) apříjemce souhlasí se všemi podmínkami SLA. Zrušení smlouvy Aniž by došlo k újmě na jakýchkoliv jiných právech, může společnost BenQ ukončit tuto SLA v případě, že nebudete dodržovat podmínky této SLA. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho komponentů. 3. Autorské právo Všechna práva, nároky a zájmy zahrnující veškeré autorské právo a jiné duševní vlastnictví a vlastnická práva v tomto a k tomuto SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, avšak nikoliv výhradně obrázků, fotografií, animací, videa, audia, hudby, textů a apletů obsažených v tomto SOFTWAROVÉM PRODUKTU), připojené tištěné materiály a jakékoliv kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jsou vlastnictvím BenQ nebo jeho dodavatelů. Tento SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými zákony a mezinárodními smlouvami. Z toho důvodu musíte zacházet se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM jako s jakýmkoliv jiným materiálem chráněným autorskými právy. Není dovoleno kopírovat SOFTWARE nebo připojené materiály. Omezená záruka: BenQ zaručuje, že (a) SOFTWAROVÝ PRODUKT bude vykonávat podstatné funkce podle doprovodných psaných materiálů po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení a (b) jakýkoliv hardware doprovázející SOFTWAROVÝ PRODUKT nebude při normálním používání po dobu šesti (6) měsíců od data zakoupení vykazovat materiálové nebo výrobní vady. Náhrada zákazníkovi Všechny závazky BenQ a jeho dodavatelů a vaše výlučná náhrada při porušení výše uvedené omezené záruky umožňují společnosti BenQ buď (a) vrátit zaplacenou cenu nebo (b) opravit nebo vyměnit SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo hardware, které neodpovídají Omezené záruce BenQ, a které jsou vráceny společnosti BenQ s kopií dokladů o zakoupení. Tato omezená záruka nepokrývá selhání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo hardwaru způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo modifikací. Jakákoliv výměna SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo hardwaru je zaručena po zbývající část původní záruční lhůty nebo po dobu třiceti (30) dnů, cokoliv je delší. Žádné další záruky Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony, BenQ a jeho dodavatelé odmítají další záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně, avšak nikoliv výhradně předpokládané záruky obchodovatelnosti a způsobilosti pro konkrétní účely, vzhledem k softwarovému produktu a připojenému hardwaru. Žádná odpovědnost za škodu Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony nenese BenQ a jeho dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoliv přímé, speciální, náhodné, nepřímé, následné nebo trestné poškození (včetně, avšak nikoliv výhradně škod způsobujících ztrátu obchodního zisku, přerušení obchodu, ztrátu obchodních informací nebo jiné finanční újmy) vzniklé používáním nebo nemožností používat softwarový produkt nebo připojený hardware a to i tehdy, když byla společnost BenQ seznámena s možností takové újmy. Pokud nebude předcházející omezení z jakéhokoliv důvodu vynutitelné a společnost BenQ by měla odpovídat za jakýkoliv problém vzniklý následkem používání software nebo týkající se vašeho používání softwaru, ať jde o problém vzniklý smlouvou, přečinem, přesně vymezenou odpovědností nebo jinak, společnost BenQ odpovídá ve všech případech, jednáních nebo opomenutích částkou, jejíž výše je maximálně rovná ceně zaplacené za software. Udělení licence 3

4 Obsah Přehled... 5 Systémové požadavky...5 Instalace a nastavení software... 6 Instalace software BenQ Wireless - Notebooky...6 Uživatelská instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení)...8 Provádění prezentací Přehled...12 Část první: Konfigurace bezdrátového připojení...12 Část druhá: Používání aplikace Wireless Navigator...15 Možnosti...16 Spuštění a ovládání prezentace...18 Řízení přístupu k projektoru...20 Odpojení od projektoru...21 Společná prezentace Společná prezentace...22 Odinstalování Software Odinstalování softwarového ovladače Wireless Navigator...23 Odstraňování problémů Všeobecné otázky a odpovědi...24 Klientský notebook a tablet PC Obsah

5 Přehled Systémové požadavky Pro kompletní vytvoření a předvedení prezentace pomocí software BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) je nutné mít notebook nebo Tablet PC a projektor s nainstalovaným software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Odpovídající systémové požadavky jsou v níže uvedeném seznamu: Požadavky na notebook nebo Tablet PC Windows 2000 nebo XP (vydání Home, Pro a Tablet PC) 32 MB RAM 50 MB volného místa na pevném disku Jednotka CD-ROM Vestavěná/přídavná schopnost bezdrátového připojení (kompatibilní s b)* *Software Wireless Navigator byl testován z hlediska kompatibility s různými níže uvedenými kartami bezdrátových klientů. Při používání bezdrátové karty zajistěte, abyste měli nainstalován nejnovější ovladač. Typ bezdrátové karty Prodejce Model Vestavěná Atheros HP WLAN a/b/g W500 Norma pro bezdrátový přenos a/b/g Vestavěná Centrino Intel b PC karta Netgear MA b PC karta Netgear MA b PC karta Netgear WG511T a/b/g PC karta Dlink Airplus b PC karta Linksys WPC54GS a/b/g PC karta US Robotics USR b PC karta SpeedStream SS b (Siemens) PC karta D-Link DWL b PC karta Xircom (Intel) CWE b PC karta TrendNet TEW-221PC b PC karta US Robotics USR b PC karta Dell TrueMobile PC Card b PC karta Cisco AiroNet b USB adaptér Linksys WUSB b USB adaptér ASUS* WL b Projektor Kompatibilní projektor s vestavěným softwarem BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) Přehled 5

6 Instalace a nastavení software Kontrola před instalací 1. Zkontrolujte, zda váš systém odpovídá systémovým požadavkům na operační systém a hardware popsané v části Systémové požadavky v kapitole Přehled. 2. Zkontrolujte, zda máte dostatečná práva pro instalaci software. 3. Zkontrolujte, zda jste odinstalovali jakýkoliv dříve instalovaný software BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). 4. Uzavřete ostatní spuštěné aplikace. Instalace software BenQ Wireless - Notebooky 1. Vložte CD do jednotky CD-ROM na notebooku nebo stolním počítači. Na některých systémech se instalační program spustí automaticky po vložení CD. 2. Pokud instalace nezačne automaticky, prohledejte CD pomocí Průzkumníka Windows a dvakrát klepněte na Setup.exe pro spuštění instalace. 3. Průvodce InstallShield vás povede instalačním procesem. 6 Instalace a nastavení software

7 4. Požadované informace, které musí být zadány před pokračováním v instalačním procesu. 5. Jak je uvedeno výše, můžete zvolit typickou nebo uživatelskou instalaci. Možnost Typical (typická) nainstaluje Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) do výchozí složky ve složce Program Files. Možnost Custom (uživatelská) vám dovolí vybrat vlastnosti softwaru a složku pro instalaci. 6. Typická instalace: Zkontrolujte nastavení v této chvíli před započetím instalace. Instalace a nastavení software 7

8 7. Instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) byla dokončena. Klepněte na Finish (dokončit) pro dokončení instalace. 8. Restartujte notebook. Uživatelská instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) 1. Vložte CD do jednotky CD-ROM na notebooku nebo stolním počítači. Na některých systémech se instalační program spustí automaticky po vložení CD. 8 Instalace a nastavení software

9 2. Pokud instalace nezačne automaticky, prohledejte CD pomocí Průzkumníka Windows a dvakrát klepněte na Setup.exe pro spuštění instalace. 3. Průvodce InstallShield vás povede instalačním procesem. Instalace a nastavení software 9

10 4. Požadované informace musí být zadány před pokračováním v instalačním procesu. 5. Jak je uvedeno výše, můžete zvolit typickou nebo uživatelskou instalaci. Custom (uživatelská) vám dovolí rozhodnout, které funkce aplikace budou instalovány a do jakého umístění. 6. Možnost Typical (typická) nainstaluje Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) do výchozí složky do Program Files. Pokud si přejete instalovat software jinam, můžete to provést v této části instalačního procesu. 10 Instalace a nastavení software

11 7. Zkontrolujte nastavení v této chvíli před započetím instalace. 8. Instalace softwaru Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) byla dokončena. Klepněte na Finish (dokončit) pro dokončení instalace. Instalace a nastavení software 11

12 Provádění prezentací Přehled Prezentace na notebooku jsou vytvářeny z existujících prezentací v programu PowerPoint nebo z jiných aplikací, například Adobe Acrobat, Microsoft Word, Microsoft Excel atd. - obecně z obrazovky na vašem notebooku Proces se skládá ze dvou kroků: 1. Konfigurace bezdrátového připojení notebooku. 2. Použití aplikace Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) pro připojení k projektoru a doručení prezentace. Část první: Konfigurace bezdrátového připojení Připojit se k projektoru a posílat obrázky bezdrátově můžete ve dvou režimech standardu b: Ad Hoc (síť mezi počítači) nebo Infrastructure (přístupový bod). Režim Ad Hoc umožňuje připojení většího počtu bezdrátových uživatelů k projektoru pomocí PC s bezdrátovým připojením standardu b používajícím připojení point-to-point. Režim Infrastructure umožňuje uživatelům přístup k síťovému projektoru. Pro použití režimu Infrastructure potřebujete bezdrátový přístupový bod standardu b a jedno nebo více PC, vybavených připojením ve standardu b. Konfigurace nastavení sítě na vašem notebooku nebo PC Krok 1 - Použití konfigurace Windows XP ( Windows XP Zero Config) Zkontrolujte, zda máte na projekční ploše obrazovku Wireless Presenter. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k bezdrátové síti v oznamovací oblasti aklepněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě. 12 Provádění prezentací

13 Klepněte na SSID, které odpovídá SSID bezdrátového projektoru a klepněte na Připojit. Počkejte, než Windows zkonfigurují bezdrátovou síť (~30 s). Spusťte aplikaci Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Klepněte na požadovaný projektor, potom klepněte na Připojit (nebo jednoduše dvakrát klepněte na jméno projektoru) pro spuštění prezentace. Krok 2 Použití software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) Zkontrolujte, zda máte na projekční ploše obrazovku Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Spusťte aplikaci Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Provádění prezentací 13

14 Pokud je požadovaný projektor zobrazen ikonou zelené nebo jantarové barvy, klepněte na projektor a pak klepněte na Connect (Připojit) (nebo jednoduše dvakrát klepněte na jméno projektoru) pro spuštění prezentace. V opačném případě klepněte na Other Projector (další projektor) a zadejte informace o projektoru. Klepněte na Connect (připojit). Když je notebook poprvé konfigurován, bude tento bezdrátový obslužný program konfigurovat váš notebook několik minut, pak vás připojí k projektoru a spustí prezentaci. Konfigurace nastavení sítě na vašem notebooku nebo PC s Windows 2000 Před připojením k projektoru byste se měli ujistit, že nastavení síťové karty pro váš notebook, PC nebo síťová karta kapesního zařízení odpovídá nastavení zadanému pro projektor. Projektor při spuštění zobrazuje nastavení pro bezdrátovou síť, na které je aktuálně nakonfigurován - infrastructure nebo ad hoc, s/nebo bez šifrování. 1. Ve Start menu (nabídka Start) klepněte na ikonu Control Panel (Ovládací panely). 2. Klepněte na Network and Internet Connections (připojení k síti a Internetu). V některých systémech Windows můžete klepnout pravým tlačítkem na My Network Places (místa v síti) nebo Network Neighborhood (okolní počítače) na ploše a zvolit Properties (vlastnosti). 3. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Wireless Network Connection (bezdrátové připojení k síti) a vyberte Properties (vlastnosti). 4. Klepněte na Configure (konfigurovat) pod jménem bezdrátové karty na záložce General (obecné). 14 Provádění prezentací

15 5. Klepněte na záložku Advanced (upřesnit). Zobrazí se obrazovka podobná té na následujícím obrázku: 6. Nastavte SSID, aby odpovídalo jménu zobrazenému u projektoru. 7. Nastavte Mode (režim) na Infrastructure/Ad Hoc podle vyobrazení na startovací obrazovce projektoru. Pokud je vybráno Ad Hoc (síť mezi počítači), budete potřebovat zadat Channel (kanál) podle nastavení projektoru. 8. Ujistěte se, že WEP Encryption (Šifrování WEP) je zapnuto nebo vypnuto podle nastavení projektoru. Pokud je šifrování zapnuto, obraťte se na administrátora sítě pro zadání klíče WEP (Wireless Encryption Protocol). 9. Klepněte na OK. 10. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Wireless Network Connection (bezdrátové připojení k síti) a vyberte Properties (vlastnosti). 11. Poklepejte na TCP/IP. Pokud je zvolen režim Infrastructure, budete možná muset nastavit adresy IP (IP adresa), Subnet Mask (Maska podsítě) a Gateway (Brána). Pro získání potřebných nastavení se obraťte na systémového administrátora. V režimu Ad Hoc zkontrolujte, zda je zvoleno Obtain an IP address automatically (získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky) a Obtain DNS server address automatically (získat adresu serveru DNS automaticky). Klepněte na tlačítko Advanced (upřesnit) a zkontrolujte, zda je aktivován server DHCP. Část druhá: Používání aplikace Wireless Navigator Spuštění aplikace Wireless Navigator Po nakonfigurování bezdrátové sítě pomocí informací uvedených na začátku této kapitoly, proveďte následující kroky pro zkonfigurování prezentace z vašeho notebooku. Provádění prezentací 15

16 1. Dvakrát klepněte na ikonu Wireless Navigator Panel na pracovní ploše nebo v nabídce Start vyberte Programs (programy) > BenQ Wireless Navigator > BenQ Wireless Navigator. Otevře se okno Projector Selection (výběr projektoru). Každý projektor má barevné tlačítko signalizující jeho stav: Zelená Žlutá Červená Připraven. Přístupný, ale je součástí jiné sítě. Lze jej použít pro prezentaci, ale bude vyžadována konfigurace. Aktuálně nedostupný. Seznam zobrazuje dostupné projektory a všechny dříve použité projektory. 2. Vyberte projektor ze seznamu a klepněte na Connect (připojit). Možnosti Okno Projector Selection (výběr projektoru) má dvě možnosti: Možnost Other Projector (další projektor) Advanced (upřesnit) Popis Umožňuje vám přidat do seznamu nový projektor. Umožňuje konfiguraci projektoru. 16 Provádění prezentací

17 Když klepnete na tlačítko Other Projector (další projektor), zobrazí se následující obrazovka: Toto okno vám umožňuje přidat nový projektor do seznamu projektorů. 1. Vyberte umístění projektoru v bezdrátové nebo kabelové síti, podle způsobu připojení projektoru. Při spuštění nového projektoru můžete vidět výchozí nebo žádné nastavení. Parametry sítě získejte u systémového administrátora. 2. Klepněte na Connect (připojit) pro připojení k novému projektoru. Jakmile klepnete na tlačítko Advanced (upřesnit) v okně Projector Selection (výběr projektoru), objeví se následující okno Settings (nastavení): Provádění prezentací 17

18 Vyberte jednu z následujících možností pro konfiguraci projektoru. Možnost User name (uživatelské jméno) a Password (heslo) Use Projector as Extended Desktop (použít projektor jako rozšířenou pracovní plochu) Start Presentation immediately on connecting (spustit prezentaci hned po připojení) Popis Zadejte nebo potvrďte přihlašovací informace. Umožňuje uživateli vybrat druhou obrazovku pro zobrazování z projektoru, zatímco může sledovat další aplikace na stejném PC v soukromí jeho pracovní plochy. Standardně zůstává tato funkce vybrána i při dalším použití. Musíte znovu otevřít možnost Advanced (upřesnit) a vypnout tuto funkci, pokud si ji nepřejete dále používat. Zobrazuje obrazovku vašeho notebooku prostřednictvím projektoru. Spuštění a ovládání prezentace Jakmile již bylo připojení k projektoru provedeno, zobrazí se okno Projector Control (ovládání projektoru). 18 Provádění prezentací

19 Tlačítko Projector Access (přístup k projektoru) má tři stavy: Název tlačítka Start Presentation (spuštění prezentace) Pause Presentation (pozastavení prezentace) Request Projector Access (požadavek na přístup k projektoru) Popis Objeví se, pokud není k projektoru přihlášen žádný jiný uživatel. Klepněte na tlačítko pro projekci obrazovky vašeho notebooku a zahájení prezentace. Zastaví zobrazovanou obrazovku. Po klepnutí se změní na Start Presentation. Objeví se, pokud je k projektoru přihlášen jiný uživatel. Klepněte na tlačítko Request Projector Access (požadavek na přístup k projektoru) pro vyžádání povolení k zobrazení vaší obrazovky. Pokud je přístup udělen, změní se toto tlačítko na Start Presentation (spuštění prezentace). Klepněte na Start Presentation (spuštění prezentace) pro zobrazení vaší obrazovky. Možnosti Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), abyste viděli seznam uživatelů připojených k projektoru. Klepněte na tlačítko Hide Screen (skrýt obrazovku) pro zhasnutí obrazovky (projektor nezobrazuje žádný obraz). Použijte možnost Hide this window when presentation begins (skrýt toto okno pro spuštění prezentace), pokud chcete toto okno skrýt. Tlačítko Projector Info (informace o projektoru) zobrazuje informace o projektoru, ke kterému jste připojeni jako v následujícím příkladu: Provádění prezentací 19

20 Řízení přístupu k projektoru Zvolte jednu z následujících možností pro nastavení přístupu ostatních uživatelů k projektoru. Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) umožňuje tři rozdílné způsoby pro spolupráci skupiny během prezentace a podporuje notebooky, tablety a kapesní počítače, vybavené připojením standardu b. Anyone can access this projector (kdokoliv může přistupovat k projektoru) umožňuje přístup k projektoru kterýmkoliv uživatelem po klepnutí na Start Presentation (spustit prezentaci). Nový uživatel dostane přednost před aktuálním uživatelem. Ideální pro malé, velmi interaktivní schůze oddělení. Others must request permission to access the projector (ostatní musí obdržet povolení přístupu k projektoru) umožňuje aktuálnímu uživateli povolit nebo zamítnout požadavek na přístup. Vhodné pro formálnější schůze. Zvolte Become Moderator (stát se moderátorem) a můžete assign (přidělit) nebo revoke (zamítnout) přístup k projektoru účastníkům schůze. Můžete také přidělit roli moderátora jinému uživateli nebo Ignore all requests for projector access (ignorovat všechny požadavky na projektor), takže můžete předvést vaši prezentaci bez přerušení. Pouze pokud se uživatel odpojí od projektoru nebo vybere první nebo druhou možnost z výše uvedených, mohou ostatní uživatelé přistupovat k projektoru. Become a Moderator (stát se moderátorem) Become Moderator (stát se moderátorem) je superuživatelský režim. Abyste se mohli stát moderátorem, musíte mít právě přístup k projektoru. Jako moderátor můžete přidělovat uživatelům přístup k projektoru, předat přístup jinému uživateli a vzít si zpět přístup od kteréhokoliv uživatele bez opuštění ovládání projektoru. Můžete také předat funkci moderátora jinému uživateli. Tato možnost je dostupná, když: 1. Jste první osoba, která přistupuje k projektoru, nebo 2. Nikdo není právě připojen jako moderátor a vy máte přístup k prezentaci. 20 Provádění prezentací

21 Řízení uživatelů připojených k projektoru 1. Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), pokud chcete zobrazit uživatele připojené k tomuto projektoru. Na této obrazovce můžete udělovat nebo odvolávat přistup, pokud jste moderátor. Z této obrazovky může být také role moderátora přiřazena. 2. Klepněte na jméno některého uživatele pro přiřazení nebo odvolání přístupu nebo určení jako moderátora. Odpojení od projektoru Klepněte na tlačítko Disconnect (odpojit) pro odpojení od aktuálního projektoru. Tím se vrátíte do seznamu projektorů. Exit (konec) uzavírá aplikaci. Provádění prezentací 21

22 Společná prezentace Společná prezentace Software Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) umožňuje tři rozdílné způsoby pro spolupráci skupiny během prezentace a podporuje notebooky, tablety vybavené připojením standardu b. Anyone can access this projector (Kdokoliv může přistupovat k projektoru) umožňuje přístup k projektoru kterýmkoliv uživatelem po klepnutí na Start Presentation (spustit prezentaci). Nový uživatel dostane přednost před aktuálním uživatelem. Ideální pro malé, velmi interaktivní schůze oddělení. Others must request permission to access the projector (ostatní musí obdržet povolení přístupu k projektoru) umožňuje aktuálnímu uživateli povolit nebo zamítnout požadavek na přístup. Vhodné pro formálnější schůze. Zvolte Become Moderator (stát se moderátorem) a můžete assign (přidělit) nebo revoke (zamítnout) přístup k projektoru účastníkům schůze. Můžete také přidělit roli moderátora jinému uživateli nebo Ignore all requests for projector access (ignorovat všechny požadavky na projektor), takže můžete předvést vaši prezentaci bez přerušení. Pouze pokud se uživatel odpojí od projektoru nebo vybere první nebo druhou možnost z výše uvedených, mohou ostatní uživatelé přistupovat k projektoru. Become a Moderator (stát se moderátorem) Become Moderator (stát se moderátorem) je superuživatelský režim. Abyste se mohli stát moderátorem, musíte mít právě přístup k projektoru. Jako moderátor můžete přidělovat uživatelům přístup k projektoru, předat přístup jinému uživateli a vzít si zpět přístup od kteréhokoliv uživatele bez opuštění ovládání projektoru. Můžete také předat funkci moderátora jinému uživateli. Tyto možnosti jsou vám dostupné, když: 1. Jste první osoba, která přistupuje k projektoru, nebo 2. Nikdo není právě připojen jako moderátor a vy máte přístup k prezentaci. Řízení uživatelů připojených k projektoru 1. Klepněte na tlačítko Show User List (zobrazit seznam uživatelů), pokud chcete zobrazit uživatele připojené k tomuto projektoru. Na této obrazovce můžete udělovat nebo odvolávat přistup, pokud jste moderátor. Z této obrazovky může být také role moderátora přiřazena. 2. Klepněte na jméno některého uživatele pro přiřazení nebo odvolání přístupu nebo určení jako moderátora. 22 Společná prezentace

23 Odinstalování Software Odinstalování softwarového ovladače Wireless Navigator Při obnovování verzí software na PC je doporučeno odstranit starý softwarový ovladač před instalací nové verze. Postupujte podle níže uvedeného postupu pro odstranění softwarového ovladače. 1. Otevřete Add or Remove Programs (přidat nebo odebrat programy) v Control Panel (ovládacích panelech). 2. Klepněte na Change or Remove Programs (změnit nebo odebrat programy) a pak zvolte odstranění Wireless Navigator. Klepněte na tlačítko Remove (odebrat). 3. Klepněte na tlačítko Remove (odebrat) v místní nabídce pro Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení) pro odstranění software Wireless Presenter. 4. Klepněte na Change/Remove (změnit nebo odebrat) nebo Remove (odebrat). 5. Klepněte na Yes, I want to restart my computer (ano, chci restartovat počítač). Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny všechny aplikace. 6. Klepněte na Finish (dokončit). Odinstalování Software 23

24 Odstraňování problémů Všeobecné otázky a odpovědi Co potřebuji pro provedení bezdrátové prezentace? Budete potřebovat projektor BenQ s možností bezdrátového připojení a bezdrátovým připojením vybavený notebook, tablet PC nebo stolní PC. Jaký druh klientských zařízení je podporován? Jsou podporována následující zařízení - Notebooky a tablet PC s bezdrátovým připojením (802.11b) běžící pod Windows 2000 nebo XP. Jaké jsou systémové požadavky na straně klienta? - Notebook a tablet PC - Windows 2000 nebo XP s podporou připojení b (vestavěné nebo pomocí bezdrátové karty Lan). Jaké bezdrátové karty jsou podporovány? Na straně projektoru - důrazně doporučujeme používat BenQ CF kartu XI bezdrátová karta podporující standard b (s podporou režimů ad-hoc a infrastruktura). Není zaručena podpora CF karet jiných značek. Na straně PC - důrazně doporučujeme používat kartu BenQ Joybook - vestavěná bezdrátová karta podporující standard b (s podporou režimů ad-hoc a infrastruktura). Není zaručena podpora bezdrátových karet jiných značek. Existuje určité pořadí, ve kterém bych měl zapínat zařízení? Pravděpodobně nejlepší je zapínat nejprve projektor, abyste viděli startovací obrazovku projektoru, která zobrazuje informace o adrese IP. Potom zapněte a připojte do bezdrátové sítě projektoru zařízení na klientské straně a spusťte aplikaci BenQ Wireless Navigator (Navigátor pro bezdrátové připojení). Jsou podporovány všechny aplikace? Na noteboocích a tablet PC je podporována většina aplikací, včetně PowerPointu a jeho přidružených animací a přechodů. Ale nekomentujeme používání MPEG a dalších podobných formátů v celoobrazovkovém režimu. Nevidím projektor. Zkontrolujte, zda vaše klientské zařízení a projektor jsou připojeny do bezdrátové sítě. Zkontrolujte, zda je bezdrátová karta zasunuta do projektoru a svítí zelená dioda. Zkontrolujte, zda projektor zobrazuje informace o IP. Pokud ne, restartujte projektor. Zkontrolujte, zda klientské zařízení zobrazuje bezdrátovou síť zobrazenou projektorem jako dostupnou. Pokud ne, zkontrolujte, zda je bezdrátová karta zasunuta/zapnuta a svítí zelená dioda. 24 Odstraňování problémů

25 Klientský notebook a tablet PC Jaké softwarové komponenty jsou instalovány na notebook nebo tablet PC během instalace software Wireless Navigator? Presenter navigator - tato aplikace vám umožňuje připojit notebook nebo tablet PC s bezdrátovým připojením k projektoru. Po připojení/klepnutí na tlačítko "Start Presentation" (spuštění prezentace) vidím prázdnou/modrou obrazovku To indikuje, že je zapnuta funkce rozšířené pracovní plochy a váš projektor se chová jako druhý monitor. Můžete přetáhnout okna aplikací na projekční plochu. Pro vypnutí této funkce, se musíte nejprve odpojit od projektoru a pak klepnout na Advanced (upřesnit) a zrušit zaškrtnutí Use projector as extended desktop (používat projektor jako rozšířenou pracovní plochu). Co indikují ikony odlišných barev vedle jmen projektorů v seznamu v Presenter panelu? Váš počítač má uložené dříve používané projektory. Zelená barva znamená, že projektor je ve stejné síti jako váš klient a je dostupný pro výběr. Jantarová znamená, že projektor je v jiné síti, která je také dostupná. Červená označuje, že projektor je v síti, která je momentálně nedostupná. Projektor, který chci používat, není v seznamu v Presenter panelu, mohu jej přidat ručně? Ano, pouze klepněte na ikonu Other Projector (další projektor) a zadejte informace o projektoru, které jsou promítány při spuštění projektoru a pak klepněte na OK pro připojení k projektoru. Jak můžu změnit uživatelské jméno a heslo založené na informacích o projektoru? V Presenter panelu klepněte na tlačítko Advanced Options (upřesnit možnosti) a zadejte nové uživatelské jméno a heslo. Co to je režim Extended Desktop (rozšířená pracovní plocha)? V režimu rozšířené pracovní plochy (Extended Desktop) se projektor chová jako druhý monitor. Metodou drag and drop můžete přetáhnout okna nových aplikací z primárního displeje na promítanou pracovní plochu. Můžete také zvolit projektor jako váš primární monitor. Navíc můžete používat podporu více monitorů vestavěnou v aplikaci PowerPoint pro posílání prezentace na projektor, zatímco máte zobrazenou jinou Windows aplikaci na primárním monitoru. Podporuje Wireless Navigator animace & přechody v aplikaci Power- Point? Ano, animace a přechody aplikace PowerPoint jsou plně podporovány. Podporuje projektor výstup zvuku? V současné době není podporován bezdrátový výstup zvuku z projektoru. Odstraňování problémů 25

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více