STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS"

Transkript

1 STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4

2 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace: Metoda výzkumu: Technika dotazování: bleskový výzkum názory lidí na sportovní sázení a hraní na. Jsou lidé pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení a hry na hracích? reprezentativní soubor obyvatel České republiky starších 8 let kvótní výběr podle kritérií pohlaví, vzdělání, věku, velikostního pásma obce, regionu standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM Termín výzkumu:.. září 4 Výsledný soubor: Statistická chyba: respondentů plus minus procentní body při rozložení odpovědí 6:4 v celém výběrovém souboru

3 II. Složení výběrového souboru (Údaje v procentech, porovnávána populace ČR starší 8 let a výběrový soubor). Pohlaví ČR soubor Muži 4 4 Ženy 5 5. Vzdělání ČR soubor Základní Vyučen (bez maturity) 6 Maturita 5 6 VŠ 6 6. Věkové kategorie ČR soubor 8- let let 45-5 let a více let 4. Velikost obce ČR soubor Do a více 6 6

4 III. Základní poznatky Hlavní zjištění průzkumu jsou následující:. Sportovní sázení je vnímáno neutrálně příznivci i odpůrci jsou v rovnováze.. Veřejnost ke hraní na hracích zaujímá jednoznačně negativní postoj.. Názor na zpřísnění podmínek sportovního sázení je v zásadě neutrální názory pro a proti jsou vyrovnané. 4. Požadavek zpřísnění podmínek hry na hracích je z pohledu veřejnosti zcela jednoznačný. 5. Sportovní sázení a hra na jsou pro jasnou většinu lidí dvě různé věci. 4

5 IV. Podrobné výsledky. Sportovní sázení je vnímáno neutrálně příznivci i odpůrci jsou v rovnováze. Jak hodnotíte Vy osobně sportovní sázení? Spíše záporně 6 Velice záporně Neví Velice kladně 6 Spíše kladně 7 Neutrálně 4 Pozn.: Varianta neví nebyla respondentům nabízena. Muži hodnotí sportovní sázení výrazně lépe než ženy, neutrální hodnocení však u obou pohlaví převažuje a zastává jej zhruba polovina mužů a polovina žen. Kladné hodnocení klesá s věkem: mezi mladými sportovní sázení kladně hodnotí více než třetina. Zhruba polovina lidí ve všech věkových skupinách zaujímá ke sportovnímu sázení neutrální postoj. Kladné hodnocení sportovního sázení klesá s úrovní dosaženého vzdělání. Rozdíly jsou významné, nejsou však příliš velké. Podstatné je zjištění, že lidé, kteří znají sázení blíže, tj. mají ve svém sociálním okolí někoho, kdo sází, hodnotí sportovní sázení výrazně lépe, než lidé, kteří hodnotí tak říkajíc z doslechu. 5

6 Jak hodnotíte Vy osobně sportovní sázení? - podle pohlaví Muži Ženy Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví Jak hodnotíte Vy osobně sportovní sázení? - podle věku let -44 let 45-5 let 6 a více let Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví 6

7 Jak hodnotíte Vy osobně sportovní sázení? - podle vzdělání Základní Vyučeni Maturita Vysoká škola Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví Jak hodnotíte Vy osobně sportovní sázení? - podle toho, zda má mezi svými blízkými někoho, kdo sází na sportovní zápasy Má blízkého, který sází 8 57 Nemá blízkého, který sází Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví 7

8 . Veřejnost ke hraní na hracích zaujímá jednoznačně negativní postoj. Jak hodnotíte Vy osobně hraní na hracích? Neví Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Velice záporně 58 Pozn.: Varianta neví nebyla respondentům nabízena. Spíše záporně 6 Výrazně negativní postoj ke hraní na hracích je příznačný jak pro ženy, tak pro muže. S tolerantním stanoviskem se setkáme nejčastěji mezi mladými, ale ani mezi nimi tolerance nepřesáhne jednu čtvrtinu. S úrovní vzdělání tolerance ke hraní na klesá a narůstá výrazně záporné hodnocení. Pro lidi hrající na nemá příliš porozumění ani jejich sociální okolí. 8

9 Jak hodnotíte Vy osobně hraní na hracích? - podle pohlaví Muži Ženy Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví Jak hodnotíte Vy osobně hraní na hracích? - podle věku let -44 let 45-5 let 6 a více let Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví

10 Jak hodnotíte Vy osobně hraní na hracích? - podle vzdělání Základní Vyučeni Maturita Vysoká škola Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví Jak hodnotíte Vy osobně hraní na hracích? - podle toho, zda má mezi svými blízkými někoho, kdo hraje na hracích Má blízkého, který hraje na 5 Nemá blízkého, který hraje na Velice kladně Spíše kladně Neutrálně Spíše záporně Velice záporně Neví

11 . Názor na zpřísnění podmínek sportovního sázení je v zásadě neutrální názory pro a proti jsou vyrovnané. Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? Určitě ne 4 Neví 8 Určitě ano 7 Spíše ne Spíše ano 8 Pozn.: Varianta neví nebyla respondentům nabízena. Pro zpřísnění podmínek sportovního sázení jsou mírnou většinou ženy, muži jsou většinově proti. Proti zpřísnění jsou výrazně mladí lidé mezi ostatními věkovými skupinami rozdíl nenacházíme. Proti zpřísnění jsou zejména lidé, kteří lépe vědí, o co při sportovním sázení jde, tj. mají ve svém blízkém okruhu nějakého sázkaře. Zpřísnění požadují zřetelně častěji ti, kteří znají sázkařství jen zprostředkovaně či vůbec ne. Lidé, kteří hodnotí sportovní sázení neutrálně, se staví proti zpřísnění podmínek.

12 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle pohlaví respondentů Muži 5 Ženy 4 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle věku respondentů let - 44 let 45-5 let 6 a více let

13 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle toho, zda mají mezi svými blízkými někoho, kdo sází na sportovní zápasy Má blízkého, který sází Nemá blízkého, který sází Neví jestli má blízkého, který sází Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle toho, jak hodnotí sportovní sázení Kladně Neutrálně Záporně Neví * *pouze orientační údaje vzhledem k velmi nízkému počtu respondentů

14 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle toho, zda znají někoho, kdo měl/má problémy se závislostí na sport. sázením Zná někoho se závislostí na sport. sázení Nezná nikoho se závislostí na sport. sázení Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek sportovního sázení? - podle zkušenosti se sportovním sázením (dle výše zmíněné typologie) Znají někoho, kdo sází a současně i někoho se závislostí na sázení Znají někoho, kdo sází, ale současně neznají nikoho se závislostí na sázení 7 Neznají nikoho, kdo sází ani nikoho se závislostí na sázení 4 6 Ostatní 4

15 6. Požadavek zpřísnění podmínek hry na hracích je z pohledu veřejnosti zcela jednoznačný. Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? Spíše ne Určitě ne Neví Spíše ano Určitě ano 6 Pozn.: Varianta neví nebyla respondentům nabízena. Zpřísnění podmínek hry na hracích požaduje naprostá většina mužů i žen. Zpřísnění podmínek hry na hracích požadují všechny věkové skupiny. Mladí jsou v tomto názoru méně radikální než ostatní věkové skupiny, ale i mezi nimi zpřísnění požaduje téměř 8 z nich. I lidé, kteří jsou vůči hracím automatům shovívavější, by proti zpřísnění příliš nenamítali. 5

16 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle pohlaví respondentů Muži Ženy Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle věku respondentů let - 44 let 45-5 let 6 a více let 6

17 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle vzdělání respondentů Základní Vyučeni Maturita Vysoká škola Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle toho, zda mají mezi svými blízkými někoho, kdo hraje na hracích Má blízkého, který hraje na hracích Nemá blízkého, který hraje na hracích 7

18 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle toho, jak hodnotí hraní na hracích Kladně* Neutrálně Záporně Neví* Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle toho, zda znají někoho, kdo měl/má problémy se závislostí na hracích Znají někoho se závislostí na hracích Neznají nikoho se závislostí na hracích 8

19 Zvážíte-li všechna pro i proti, jste pro výrazné zpřísnění podmínek hry na hracích? - podle zkušenosti s hraním na hracích (dle výše zmíněné typologie) Znají někoho, kdo hraje a současně i někoho se závislostí na hracích Znají někoho, kdo hraje, ale současně neznají nikoho se závislostí na hracích * Neznají nikoho, kdo hraje ani nikoho se závislostí na hracích Ostatní *pouze orientační údaje vzhledem k velmi nízkému počtu respondentů

20 7. Sportovní sázení a hra na jsou pro jasnou většinu lidí dvě různé věci. Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard 5 Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci 55 Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné 8 Pozn.: Varianta neví nebyla respondentům nabízena. Výrazná většina mužů a téměř polovina žen vidí sportovní sázení a hru na hracích jako dvě odlišné věci. Jako dvě odlišné věci vidí sportovní sázení a hru na výrazná většina lidí, kteří znají někoho se závislostí na.

21 Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle pohlaví respondentů Muži 6 4 Ženy Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle toho, zda mají mezi svými blízkými někoho, kdo hraje na hracích Má blízkého, který hraje na hracích Nemá blízkého, který hraje na hracích Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard

22 Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle toho, zda znají někoho, kdo měl/má problémy se závislostí na hracích Znají někoho se závislostí na hracích 58 6 Neznají nikoho se závislostí na hracích Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle toho, zda mají mezi svými blízkými někoho, kdo sází na sportovní zápasy Má blízkého, který sází Nemá blízkého, který sází Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard

23 Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle toho, zda znají někoho, kdo měl/má problémy se závislostí na sport. sázení Znají někoho se závislostí na sport.sázení Neznají nikoho se závislostí na sport.sázení Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard Srovnejte nyní sportovní sázení a hru na hracích. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš vlastní názor? - podle toho, jak hodnotí sportovní sázení Kladně Neutrálně Záporně Neví* Neví Sportovní sázky i hrací automaty jsou dvě odlišné věci Sportovní sázky i hrací automaty jsou si dost podobné Sportovní sázky i hrací automaty jsou stejný hazard *pouze orientační údaje vzhledem k velmi nízkému počtu respondentů

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

ve světle připravovaných reforem (II. díl)

ve světle připravovaných reforem (II. díl) Sociální služby ve světle připravovaných reforem (II. díl) Postoje občanů důchodového věku k připravovanému zákonu o sociální pomoci PhDr. Jitka Veselá PhDr. Zdeněk Janata, Praha leden 1999 Obsah 1. Úvod

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE Projekt v rámci grantového schématu "VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ" Zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU 2. 2. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Říjen 2014 Obsah Hlavní zjištění strana 3 Realizátor projektu strana 5 Východiska

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU ROVNOST JE COOL! PRO SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. vypracovala VÝZKUMNÁ AGENTURA NMS Praha, prosinec 2007 Preambule: Společnost Člověk v tísni, o.p.s. realizovala

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více