ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky"

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné zprávě využívá sekretariát RVKPP pro hodnocení projektů v rámci dotačních řízení, pro průběžnou a následnou obsahovou a finanční kontrolu realizace projektu včetně případných kontrol přímo v organizaci a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislost pro zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR 1 data jsou využívána pro charakteristiku uživatelů drog (klientů) jednotlivých služeb, pro odhady problémových užívatelů drog, pro dílčí ekonomické (nákladové) analýzy apod. Prosíme proto o pečlivé a pravdivé uvádění veškerých informací. 1. Informace o projektu 1.1. Název projektu D.S. Vyškov 1.2. Číslo projektu B Kontaktní údaje Adresa Palánek 74, Vyškov Telefon Internetová stránka 1.4. Vedoucí projektu Zuzana Krátká, DiS. 2. Příjemce dotace 2.1. Název organizace Společnost Podané ruce o.p.s Statutární orgán 2.2. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Jméno Pavel 2.3. Sídlo Příjmení Novák Obec Brno Titul Bc. Kód obce Funkce ředitel PSČ Ulice Vídeňská Část obce Č.p. 225/3 Okres Brno-město PSČ Kraj Jihomoravský kraj Obec Brno Č.p. 225 Č.o. 3 Telefon / fax

2 3. Typ poskytovaných služeb v rámci projektu Poskytované služby Výběr služeb v tomto sloupci ovlivní, které tabulky se ve zprávě nabídnou k vyplnění. PP - specifická primární prevence KPS - kontaktní a poradenské služby TP - terénní programy AL - ambulantní léčba SP - stacionární programy RPTK - rezidenční péče v terapeutických komunitách ADP - ambulantní doléčovací programy SL - substituční léčba SV - služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě E - evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb IVH - projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti DTX - Detoxifikace KSUL - Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba jiná Certifikované služby PP - specifická primární prevence KPS - kontaktní a poradenské služby TP - terénní programy AL - ambulantní léčba SP - stacionární programy RPTK - rezidenční péče v terapeutických komunitách ADP - ambulantní doléčovací programy SL - substituční léčba E - evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb IVH - projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti DTX - Detoxifikace KSUL - Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

3 4. Personální a organizační zabezpečení projektu Personál Personál v přímé péči Zdravotnický personál Zdravotnický personál Zdravotnický personál Zdravotnický personál Sociální profese SŠ Vzdělání VOŠ BC VŠ SŠ Počet osob celkem Sociální profese VOŠ Aktuální stav úvazků HPP a DPČ Sociální profese BC 1 32 Sociální profese Pedagogický personál Pedagogický personál Pedagogický personál Pedagogický personál Psycholog Další personál Administrativní personál Technický personál VŠ SŠ VOŠ BC VŠ Neuvádí se Neuvádí se Neuvádí se Počet hodin kontraktovaných na DPP Supervize, garance Neuvádí se Odborné vedení na HPP; jiné na DPP Neuvádí se Jiné kontrakty v přepočtu na úvazky POZN.: Uvádí se stav ke konci sledovaného období, tj. k Uveďte změny (vzhledem k žádosti) v personálním obsazení za sledované období V žádosti na rok 2013 jsme počítali se třemi pracovníky pro přímou péči na 2,4 úvazku. Vzhledem k nedostatečným dotacím jsme ale úvazky z roku 2012 nenavyšovali a ve službě v roce 2013 byli zaměstnáni 2 pracovníci na dohromady na 1,6 úvazku. V listopadu jsme zaměstnali na DPP (32 h) sociální pracovnici jako záskok za dlouhodobou dovolenou. Počet zaměstnanců shledáváme jako nedostatečný vzhledem k náročnosti poskytované služby. 6. Obsah a průběh projektu 6.1. Aktivity realizované v rámci projektu a jejich obsah, vývoj a změny oproti předložené žádosti (stručný přehled realizovaných aktivit, změny v obsahu a rozsahu projektu) D.S. Vyškov je terénní program zaměřený na minimalizaci škod způsobených užíváním návykových látek ve městě Vyškov a jeho přilehlých oblastech.

4 I nadále služba spolupracuje s některými lékárnami ve Vyškově. Pravidelně do lékáren distribuujeme balíčky, které obsahují materiál k bezpečnějšímu braní. Pracovníci konzultují s lékárníky přibližný počet potenciálních uživatelů, míru zájmu o inzulínové stříkačky a léků s pseudoefedrinem. V roce 2013 se nám podařilo oslovit lékárnu, která svolila k distribuci balíčků i s injekčními stříkačkami. Tudíž je pro klienty další možnost, jak se dostat k harm reduction materiálu v době kdy je D.S. Vyškov zavřena. Zázemí D.S. Vyškov se ukazuje jako bezpečné a dostatečně anonymní pro danou skupinu klientů. K dispozici máme místnost pro výměnu HR materiálu a je zde prostor pro provádění drobných ošetření a testování na infekční choroby. Dále je k dispozici kancelář, kde s klienty probíhá poradenská činnost, spolupracuje se na individuálních plánech a probíhá sociální práce (sestavení životopisu, hledání práce na PC, sepsání právních podkladů pro soudy, věřitele apod.). Pro práci na malém městě je charakteristický větší zájem o soukromí a bezpečný prostor. Někteří klienti tak využívají možnosti kontaktů právě v prostorách kanceláře, které jsou situovány do středu města, ale přesto jsou na místě, které není tolik frekventované. Terén města Vyškov je dobře zmapovaný, pravidelně navštěvujeme místa, kde bychom mohli narazit na potenciální uživatele. Jsou to např.: parky, nádraží, náměstí, kluby a herny. Pravidelně dojíždíme do okolních měst jako jsou Bučovice, Slavkov u Brna, Rousínov a Ivanovice na Hané, aj. Poskytujeme klientům, výměnu HR materiálu, individuální poradenství, a informační materiál. Nadále pokračujeme v aktivním oslovování potenciálních klientů výlep informačních letáků. Uživatelům služby je i nadále nabízeno testování na infekční onemocnění (hepatitidu typu B, hepatitidu typu C a HIV) reakčními testy od firmy TOYO. V rámci programu jsme realizovali tyto služby: a) Monitoring a mapování drogové scény Terénní program je ve Vyškově od roku 2007, přesto tato práce vyžaduje neustálý monitoring změn na drogové scéně. Součástí je i navazování kontaktů s následnou péčí a spolupráce s dalšími institucemi. b) Kontaktní práce s uživateli drog (včetně drogového poradenství) c) Výměnný program pro uživatele návykových látek d) Základní sociálně právní a zdravotní poradenství pro uživatele služby e) Případová sociální práce, asistenční služba, korespondenční práce f) Základní zdravotní ošetření

5 g) Testování na infekční onemocnění (HIV, HBV a HCV) h) Individuální poradenství pro uživatele drog, rodiče a sociální okolí uživatelů drog i) Krizová intervence 6.2. Vývoj a případné změny cílové populace Skupinou, se kterou jsme v dlouhodobém kontaktu jsou problémoví uživatelé (dle definice EMCDDA) ve věku od 16 do 35 let. Primární drogou na Vyškovsku je pervitin, který užívají intravenózně. Část klientů užívá pervitin nosem, nejen pro ně máme alternativu v podobě želatinových kapslí. Jsme v kontaktu i s uživateli, kteří dokončili léčbu v komunitě nebo psychiatrické léčebně. Tito klienti docházejí do prostor D.S. Vyškov. Zde jim pomáháme zvládat jejich chutě na drogy a motivujeme je v pokračování v abstinenci a pomáháme jim se sociálními problémy, se kterými se po výstupu potýkají. Uživatele, u kterých je primární drogou marihuana momentálně neevidujeme. Jde zejména o mladší uživatele, které potkáváme při vyhledávání cílové skupiny v terénu a při poradenství, kdy jsme oslovováni jejich rodiči. Užívání pervitinu ale provází často také intenzivní užívání marihuany a tak řešíme s klienty i závislost na kanabinoidech. U klientů vzrůstá přidružená závislost na hracích automatech. S touto problematikou je těžší odkazovat, protože služba určená pro patologické hráče se nachází pouze v Brně a pro naše klienty je cestování za službou obtížné hlavně z finanční stránky. Klienty naší služby jsou převážně muži, počet žen uživatelek však narůstá. V roce 2013 se jednalo převážně o nové kontakty s ženami do 25-let věku, většinou experimentátorky. Služba je v kontaktu i s matkami a s těhotnými uživatelkami, se kterými řešíme snížení dávek, sociální a právní poradenství, snažíme se je motivovat k bezpečné aplikaci a aktivně řešit nastalou situaci. 7. Hodnocení a výsledky 7.1. Kritické zhodnocení úspěšnosti projektu DS Vyškov je zavedená stabilní a dobře fungující služba, která je na tomto místě potřeba. Na číslech za rok 2013 se projevil fakt, že se nám podařilo pomoci pěti klíčovým klientům na léčbu a také nástup několika klientů do výkonu trestu odnětí svobody. Jedním z faktorů mírného snížení počtu kontaktů je i provozní doba, která v roce 2013 byla pouze 4 dny v týdnu. S tímto problémem se potýkáme již od roku 2011, kdy nám byly dotace sníženy natolik, že jsme byli nuceni zkrátit pracovní dobu Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Klienti, kteří vyhledají naši službu jsou k nám většinou odkázáni svými známými, se kterými často poprvé přichází a institucemi, se kterými spolupracujeme. Nové klienty kontaktují též pracovníci sami a to v terénu ve městě Vyškov a v jeho přilehlých oblastech. Často jsou pracovníci kontaktováni rodinnými příslušníky uživatelů, kteří využívají

6 poradenství ohledně závislostí. Klienti mohou kontaktovat pracovníky i přes telefon a . V roce 2013 jsme byli v kontaktu s s Denním psychoterapeutickým sanatoriem Elysium, Brno. Do tohoto centra odkazujeme klienty, kteří mají zájem o psychologickou pomoc. Dále s Doléčovacím centrem Jamtana v Brně, které je určeno již abstinujícím klientům, s terapeutickou komunitou Podcestný mlýn, Drogovými službami ve vězení a následnou péčí a Poradenským centrem Pasáž.. Spolupracujeme také s Centrem primární prevence, Brno. Ve městě Vyškov je problém odkazovat naše klienty, kteří potřebují pomoci se svojí závislostí. Nenachází se zde žádná služba, krom naší, která by se závislostí a k ní přidruženými problémy (léčba, azylové bydlení, aj.) zabývala. Taktéž postrádáme pomoc pro klienty, kteří k pervitinu mají přidruženou závislost na hracích automatech. Patologické hráčství se stává poslední dobou velmi rozšířenou závislostí, kterou u nás řeší nadpoloviční většina klientů. Ve městě Vyškov služba spolupracuje s Oblastní Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, se sdružením IQ Roma servis o.s., s Oddělením sociálně-právní ochrany pod městěm Vyškov a s psychiatrem MUDr. Tomášem Gabrielem. Vedoucí služby je členkou komise Prevence kriminality Městského úřadu Vyškov, kde se předávají informace a hodnotí celá situace Vyškova i z hlediska drogové problematiky Zhodnocení vývoje klientely, počtu klientů a výkonů Za rok 2013 se nám podařilo dostat 5 klientů, se kterými jsme měli časté kontakty s velkými výměnami, na léčbu do psychiatrické léčebny nebo do terapeutické komunity. Tento fakt považujeme za veliký úspěch i když se nám to později odrazilo ve vykazovaných číslech. Důvodem, proč se nám v uplynulém roce snížily kontakty i vydané injekční sety je i ta skutečnost, že je mnoho klientů, které pozatýkala vyškovská policie. U klientů pozorujeme zvýšenou ostražitost a méně časté kontakty. Program D.S. Vyškov byl v roce 2013 v kontaktu se 132 uživateli drog (s dalšími cca 40-ti v sekundárním kontaktu), celkový počet kontaktů byl 742 (bez sekundárních kontaktů a bez telefonického, písemného a internetového poradenství), vydáno bylo kusů injekčních setů, v rámci individuálního poradenství proběhlo 128 konzultací. Počet drogového poradenství a informací byl 805. Provedených testů na infekční onemocnění bylo dohromady 38. Z toho 26 na HCV, 5 na HBV a 7 testů na HIV. Výkonnost považujeme za přiměřenou velkosti a typu služby.

7 B) Služby mimo programů specifické primární prevence Tabulka 4 - Klienti (vyplňují všechny služby kromě programů primární prevence) TP - terénní programy 2013 Počet klientů identifikovaných uživatelů nealkoholových drog CELKEM 132 z toho mužů 83 z toho injekčních uživatelů drog 79 z toho se základní drogou heroin 0 z toho se základní drogou buprenorfin zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou metadon zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou pervitin 132 z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin 0 z počtu opiáty a/nebo pervitin odhadované procento polyvalentních uživatelů opiátů a pervitinu 0 z toho se základní drogou kokain/crack 0 z toho se základní drogou kanabinoidy 0 z toho se základní drogou extáze 0 z toho se základní drogou halucinogeny 0 z toho se základní drogou těkavé látky 0 Průměrný věk klientů uživatelů nealkoholových drog Počet identifikovaných klientů uživatelů alkoholu CELKEM 0 z toho mužů 0 Průměrný věk klientů uživatelů alkoholu 0.00 Počet identifikovaných klientů uživatelů tabáku CELKEM 0 z toho mužů 0 Průměrný věk klientů uživatelů tabáku 0.00 Počet identifikovaných klientů patologických hráčů CELKEM 0 z toho mužů 0 Průměrný věk klientů patologických hráčů 0.00 Počet identifikovaných klientů rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů, neuživatelů drog 0 Celkový počet všech identifikovaných klientů 132 Odhad počtu neidentifikovaných klientů 1 uživatelů drog a patologických hráčů 40 z toho injekčních uživatelů drog 34 z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin 40 Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu 2 50 Poznámky, komentáře Klientů, kteří jsou závislí na alk. je v naší službě cca 10, není to však jejich primární závislost. 1. Jedná se o klienty v přímém kontaktu, u nichž není zaznamenána identita a do programů pro evidenci klientů a služeb vstupují jako "anonymní" klienti nebo tzv. "no-codes". Tato situace nastává zejména u velkých nízkoprahových programů. Údaje o těchto klientech nezahrnujte do předchozích řádků tabulky. 2. Jedná se zejména o uživatele drog, kteří jsou příjemci služeb programu, aniž by byli v přímém kontaktu - typicky u tzv.

8 sekundární výměny injekčního materiálu. Údaje o těchto klientech nezahrnujte do předchozích řádků tabulky.

9 TP - terénní programy Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) Osobní kontakt 2) s klienty z toho prvních kontaktů Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem [?] Kontaktní práce [?] Vstupní zhodnocení stavu klienta [?] Individuální poradenství [?] Individuální psychoterapie [?] Skupinové poradenství [?] Skupinová psychoterapie [?] Krizová intervence [?] Rodinná terapie [?] Skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovi [?] Pracovní terapie [?] Sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní pomoc, case management) [?] Práce s rodinou [?] Socioterapie [?] Chráněná práce / podporované zaměstnání [?] Psychiatrické vyšetření [?] Somatické vyšetření [?] Farmakoterapie - z toho podání substituční látky - z toho preskripce substituční látky Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci, volání ZS) [?] Telefonické, písemné a internetové poradenství [?] Korespondenční práce [?] Informační servis [?] Edukativní program/beseda [?] Výměnný program [?] vydané injekční jehly přijaté injekční jehly nalezené injekční jehly 9.00 Hygienický servis [?] Potravinový servis [?] Testování na inf. nemoci [?] z toho na HIV z toho na HCV z toho na HBV z toho na syfilis Testy na přítomnost drog [?]

10 Těhotenský test [?] Poznámky, komentáře Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klienty byly sledovány až od září roku Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet ošetření, počet individuálních sezení, skupin); 2. Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru není kontakt

11 Tabulka 7 - Programy v prostředí nočního života a/nebo na tanečních/hudebních akcích Počet navštívených akcí Počet klubů nebo provozovatelů akcí, se kterými existuje pravidelná spolupráce Počet kontaktů na akcích 1) Poznámky, komentáře 1. Počet kontaktů na tanečních akcích uvádějte také do celkového počtu kontaktů v tabulce výkony. Další doplňující informace (Pokud máte k dispozici další relevantní statistické údaje o realizaci projektu, uveďte zde.) Zde můžete uvést další relevantní a důležité údaje o projektu a případně další statistické data. Do textového pole není možné vkládat tabulky, grafy ani obrázky. Jedná se o jedinou službu tohoto typu na vyškovsku, služba je definovaná v minimální síti péče protidrogové strategie Jihomoravského kraje a patří mezi priority komunitního plánu sociálních služeb v oblasti práce se soc.vyloučenými ve Vyškově. Služba je registrována dle zákona 108/2006Sb a certifikována dle standardů RVKPP (při posledním místním šetření prošla téměř bez snížení bodového ohodnoceni).

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více