PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Hlavním cílem prevence rizikového chování (dále jen P-RCH) personálu rezortu Ministerstva obrany v roce 2015 je prostřednictvím efektivního systému primární prevence fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru výskytu rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany. Doporučená vzdělávací témata jsou : Nelátkové (nedrogové) závislosti, Aktuální problémy mezilidských vztahů a jejich řešení, Životní styl

3 Nekvalitní životní styl Nezdravé mezilidské vztahy Rizikové chování Závislosti a nezdravé návyky Šikanování STALKING Úplatkářství Nežádoucí sexuální chování Mobbing Bossing Kriminalita Rasismus, xenofobie extremismus Terorismus

4 ČLOVĚK MÁ PŘÍRODOU DÁNY POTŘEBY KE SVÉMU ŽIVOTU POTŘEBY SPECIFICKY LIDSKÉ SEBE- REALIZACE OCENĚNÍ A UZNÁNÍ O potřebě drog a jiných druhů závislostí zde zmínka není! LÁSKY A POROZUMĚNÍ POTŘEBA JISTOTY A BEZPEČÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY VZDUCH VODA DRUH POTRAVA ODPOČINEK SEX

5 Systém účinné prevence -návaznost STÁTNÍ INSTITUCE ZÁKONY A NORMY RODINA (její funkce je nezastupitelná) OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ARMÁDA Předškolní výchova PODNIKY A INSTITUCE ŠKOLNÍ VÝCHOVA ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ VYSOKOŠKOLSKÁ BEZPEČNOST SPOLEČNOST

6 VÝVOJOVÝ TREND ZÁVISLOSTÍ u mladých lidí Pomoc zvenčí je nutná Až 78 % osob ve věku let přiznává aktivní setkání s drogou!! Zvědavost, pokusy, útěky od reality (cca 30%) Vliv rodiny je NEZASTUPITELNÝ!!! Problémy! u cca % vznik závislosti!

7 PROVOKUJÍCÍ FAKTORY Životní událost,stresující životní styl,konflikty, neúspěch,nemoc SPOUŠTĚČE fyziologické změny,emoční reakce STRESOVÁ SITUACE Tělesné příznaky MYŠLENKY Co se se mnou děje? To není normální. EMOCE Pocit ohrožení CHOVÁNÍ Hledání pomoci TĚLESNÉ REAKCE DŮSLEDKY : konflikt s partnerem, vymizení sexuálního života,opakovaná hospitalizace, hrozící ztráta zaměstnání.

8 Bludný kruh při časovém tlaku SPOUŠTĚČ: -daný problém- EMOCE: Rozmrzelost,nechuť, napětí TĚLESNÉ REAKCE : Napětí v šíji... Tlak v žaludku... Neklid v končetinách... Únava a ochablost... MYŠLENKY: Zase to nestihnu Kdo to má všechno udělat? Co, když onemocním.. CHOVÁNÍ: Odklad důležité činnosti Dělání zbytečností.

9 Cesta k závislosti je krátká...a rychlá

10 NELÁTKOVÉ (NEDROGOVÉ) ZÁVISLOSTI

11 NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI "LEGÁLNÍ DROGY"

12 Behaviorální závislosti ( týkající se chování) Jedná se o diagnostickou kategorii označenou v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) jako Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (kódy F10 až F19).

13 Obecná teorie závislosti Metoda založená na existujících diagnostických kritériích, tedy pojímání určitého excesivního chování jako snáze klinicky identifikovatelného, byla navržena pro behaviorální závislosti jako např.: - závislost na televizi (McIlwraith et al., 1991) - závislost na hracích automatech (nejedná se o výherní automaty, ale o videohry) (Griffiths, 1991).

14 Závislosti provází problémy v oblasti psychické, sociální, ekonomické Na rozdíl od drogové závislosti není člověk ohrožen riziky s aplikací drogy, infekcí chorob nebo předávkováním látky.. Je zde však stejné nebezpečí páchání trestné činnosti a ohrožení osobnosti daného jedince. Sekundárně mohou způsobovat i vážné zdravotní komplikace (př. závislost na PC problémy s vadným držením těla, nadváha, problémy se zrakem atd.)

15 CO VEDE JEDINCE KE VZNIKU ZÁVISLOSTI? ZVĚDAVOST TABÁK snaha"být dospělý" odstranění napětí, INTERNET únik z reality, zábava ZÁVISLOST BULIMIE, ANOREXIE snaha uspokojit představu o sobě SKUTEČNÝ PŘÍNOS : PROBLÉMOVÝ životní styl ALKOHOL usnadnění společenského styku

16 ZÁVISLOSTI MAJÍ RŮZNÉ PROJEVY

17 "Legální" závislosti můžeme nejčastěji členit jako závislosti na: informačních technologiích (výpočetní technika, internet, hraní her v PC či on-line hry, nadměrné sledování televize, na mobilním telefonu, bankaholismu, sázení ( i on-line),

18 patologické nakupování ( oniomanie) patologické kradení ( kleptomanie)

19 závislost na sexu ( nymfomanie - satyriáza) závislost na práci ( workoholismus)

20 poruchy příjmu potravy ( bulimie, mentální anorexie) požívání alkoholu kouření cigaret

21 Projevy nedrogové závislosti: snížená schopnost sebeovládání jedince ve vztahu k vyhledávání kontaktu s objektem závislosti a setrvání v tomto vztahu na úkor vztahů jiných jedincův vztah k předmětu závislosti postupně začíná organizovat (nebo již plně organizuje) jeho život vynechání kontaktu s předmětem závislosti může vést až k fyziologickým projevům (craving = bažení) neovládané puzení k předmětu závislosti soustavné myšlení na předmět závislosti i v situacích, kdy vykonává jinou činnost (zabíhavé, nutkavé myšlenky)

22 Pokud někdo nemá abstinenční příznaky po ukončení určité excesivní aktivity (např. chatování, hraní online her nebo nakupování), - může být závislý? Pokud nezpůsobuje excesivní chování konflikty s čímkoliv jiným v životě jedince, - můžeme říct, že se jedná o závislost? Rozdíl mezi zdravým entusiasmem a závislostí je v tom, že: zdravé zanícení životu něco dává (poznání..) zatímco závislost mu něco zásadního bere.

23 Závislost na alkoholu JSME VE SVĚTĚ MEZI PRVNÍMI!!!

24 Z výzkumu katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která zpracovala údaje od 4200 dětí z 54 škol - více než pět cigaret denně vykouří zhruba tři procenta dětí ve věku od 11 do 15 let - čtyři procenta stejně starých dětí se v posledním měsíci opila. V přepočtu na populaci to znamená, že každý měsíc se opije zhruba dětí. Čtvrtinu krabičky cigaret denně vykouří dětí. Experimentování s marihuanou potvrdilo téměř 11 procent dotázaných.

25

26

27

28 Alkoholová závislost je nebezpečnější než závislost na jiných drogách. Alkohol si nevybírá. Alkohol dovede člověka až na dno. Když však dojde na naše blízké, jsme najednou rozpačití. "Je opravdu závislý? Ano, občas se napije, ale není to přece tak, že by musel pít pořád a nějak to ovlivňovalo jeho samotného," můžeme slyšet z výpovědí nejbližších.

29 Kdy se člověk stává závislým na alkoholu? Počátky závislosti se hledají velmi obtížně. Každý budoucí alkoholik prochází určitým vývojem, které má typické vývojové fáze: 1. počáteční stádium: alkohol člověka obohacuje, uvolňuje, přináší mu uspokojení. 2. varovné stadium: člověk pije častěji, nevidí zatím problém v konzumaci alkoholu, dokáže odhadnou, kdy pít může a kdy ne. Ani on ani jeho nejbližší si neuvědomují, že se ocitá na šikmé ploše, v období rozhodnutí.

30 3. stadium závislosti: člověk bez alkoholu nemůže být, i když si často namlouvá, že tomu tak není. Trápí ho výpadky paměti, takzvaná alkoholová okénka, řeší více konfliktů doma i na pracovišti, racionalizuje si svoje pití, je schopen vzdát se kvůli alkoholu svým koníčkům. 4. konečné stadium: člověk pije i ráno, dochází ke třesu těla, nesoustředí se, trvale se zhoršuje kapacita mozku. Člověk není schopen fungovat bez alkoholu.

31 Kromě postupné devastace organismu člověka závislého na alkoholu jsou průvodními projevy i jeho problémy s etikou chování a jednání. Okolím je opilý člověk přijímán se smíšenými pocity, převážně však s určitým odporem a odsouzením. Zvláště výrazné námitky okolí jsou v situaci, kdy opilý jedinec nezvládne své chování na veřejnosti.

32

33

34

35 I takové jsou (dost nedůstojné) konce..

36 První i mezi kuřáky Mladí Češi také patří mezi největší kuřáky cigaret, v posledním měsíci cigaretu vyzkoušelo 42 procent a 25 procent dětí kouří denně. Podobně na tom jsou šestnáctiletí v Bulharsku, Chorvatsku, Francii či Lotyšsku. V těchto zemích za poslední měsíc cigaretu kouřilo okolo 40 procent mladých

37

38

39 ZÁVISLOST NA INTERNETU, INTERNETOMANIA Klíčová slova: netománie, závislost, internet, virtuální svět Charakteristika Netománie je výraz pro patologické užívání internetu, závislost na internetu. Postižený jedinec si neplní své ambice a představy v reálném světě, nýbrž v tom virtuálním. (Slovní spojení závislost na internetu poprvé použil v roce 1995 Ivan Goldberg, tehdy ji ovšem popíral.) Dnes se stává skutečností. Charakter této závislosti je především psychický, kdy jedinec opakovaně touží po stavech a pocitech, jež mu užívání internetu přináší.

40 Závislost na internetu Působí podobné změny v mozku jako alkohol nebo drogy. Návyk na internet zřejmě vytváří v lidském mozku podobné změny jako závislost na alkoholu nebo kokainu či hašiši. Podařilo se to prokázat díky výzkumu čínských vědců, kteří skenovali mozek lidí diagnostikovaných s psychickou poruchou způsobenou závislostí na internetu.

41 Facebook a Twitter jsou návykovější než alkohol a tabák Podle nové studie Chicagské univerzity je pro lidi mnohem těžší nepodívat se přes den na Facebook nebo Twitter, než si odepřít alkoholický drink nebo cigaretu.

42 Problém úzdravy V první řadě je potřeba u klienta nastolit nějaký režim dne. Ten se mu naprosto vytratil, protože spíše v noci bděl a ve dne spal. Proto taky selhával v povinnostech". Například pro dvanáctiletou dívku, která založila "internetovou sektu" a sama se na ní stala závislou. "Stylizovala se tam do role čarodějnice a diskutovala s vrstevníky o sebevraždách," Na "malou čarodějnici" naštěstí spolužáci upozornili učitele a rodiče. Nastolením režimového opatření je možné dívku ze závislosti vyvést.

43 MEZILIDSKÉ VZTAHY

44 MOBBING, BOSSING, BULLYNG Mobbing=systematické intrikování, šikanování, četné lumpárny - tedy psychoteror na pracovišti, který je iniciován a řízen kolegy, případně nadřízeným (bossing) s cílem někoho poškodit. Aktivní a trvalý tlak trvá delší dobu a způsobuje určité osobě nějakou škodu. K tomuto jednání musí dojít dlouhodobě, minimálně půl roku a opakovaně, minimálně jeden týden vůči určitému člověku.

45 MOBBING Mobingu čelí většinou příchozp chozí pracovník, kterého ostatní kolegové z jakéhokoliv důvodu d nepřijmou (i smyšlený důvod) d

46 Stává se terčem šířených pomluv a dalších forem. Vede to k neúměrnému tlaku na psychiku pracovníka, který projevům mobbingu musí čelit. K moberovi ( moberům) se většinou přidá i zbytek kolektivu ( mnohdy z obav z reakce původců na svoji osobu).

47 ŠIKANOVÁNÍ Šikanovat pronásledovat, znamená záměrně zbytečně obtěžovat, nespravedlivě obviňovat, trestat,kárat. Projevy : šikanovat podřízené, byrokratické šikanování, šikanování mladší staršími( i opačně..) ekonomická šikana ( na vojně,ve škole.)

48 ŠIKANA JAKO ZÁVISLOST SKRÝT VLASTNÍ STRACH A ZÁROVEŇ VYUŽÍT STRACHU DRUHÉHO SILNÍ reagují silně a svůj strach kryjí tím, že ho vyvolávají u druhých SLABÍ jsou tak ochromeni,že ukáží všechny slabosti,které chtěli skrýt

49 Typy agresora iniciátora šikanování : 1.typ: Hrubý,primitivní,impulsivní s kázeňskými problémy,nerušený vztah k autoritě,někdy zapojený do gangu páchajícím trestnou činnost Vnější forma: Šikanuje tvrdě,masivně,nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost; šikanu používá k zastrašení ostatních V jeho rodině častý výskyt agrese a brutality rodičů

50 2.typ : Velmi slušný a kultivovaný,narcisticky šlechtěný, zvýšeně úzkostný, sevřený, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu Vnější forma : násilí a mučení je cílevědomé a rafinované,děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků Specifika rodinné výchovy: často uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky

51 3.typ : SRANDISTA Optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou,výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. Vnější forma: šikanuje pro pobavení sebe i druhých, patrná je snaha vypíchnout humorné stránky osobité zábavy Specifika rodinné výchovy: Nejsou známy specifické projevy. Často je přítomný výskyt citové subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot.

52 Šikana je na vzestupu i mezi dětmi! Obětí zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociální sítí se stalo sedm procent dětských respondentů, fyzickou agresivitu zažilo 12 procent z nich. Cizí majetek jen tak pro zábavu poškodilo 15 procent dotázaných a problémy s policií mělo sedm procent respondentů. Čtvrtina adolescentů si záměrně ublížila.

53 Zatímco šesťáci mají s alkoholem, tabákem, marihuanou a dalším rizikovým chováním malé zkušenosti, se vzrůstajícím věkem se situace mění. Například počet obětí šikany vrcholí v osmé třídě základní školy. S postupujícím věkem se u žáků také často snižuje jejich sebehodnocení a zároveň narůstá agresivita.

54 "Tyto oblasti se navzájem ovlivňují. Kvalita sebehodnocení adolescenta ovlivňuje jeho chování a rozhoduje například o tom, zda má tendence experimentovat s návykovými látkami nebo vyhledávat další rizikové aktivity včetně šikany či vandalismu. Zjištěné poznatky lze využít například při plánování primární prevence a její realizaci," uvádí zpráva z výzkumu.

55 ŽIVOTNÍ STYL

56 Mezi medicínsky uznávané poruchy tohoto typu patří zejména skupina diagnóz zařazených pod návykové a impulzivní poruchy (F63), dále lze znaky závislostního chování vysledovat zejména u dvou diagnostických kategorií: hypersexualita jako závislost na sexu (F52.7) a poruchy příjmu potravy jako závislost na určitém způsobu chování souvisejícím s příjmem potravy (F50).

57 Bulimie Mentální bulimie (odborně bulimia nervosa) je porucha příjmu potravy, podobně jako mentální anorexie. Tento fenomén se projevuje záchvatovitým přejídáním a snahou tomuto čelit úmyslným vyvoláním zvracení potravy, ale také vyvoláváním průjmu, užíváním anorektik či jiných látek k hubnutí se snahou, aby postižený netloustl. Projevuje se zejména u dívek v období puberty (13 18 let), není však výjimkou ani ve vyšším věku a u mužů.

58 Příznaky bulimie: 1. Časté přejídání. Neovladatelná ztráta kontroly nad jídlem a jeho požíváním. 2. Opakující se kontrola tělesné hmotnosti. Používání projímadel, léků, hladovky či nadměrné cvičení. 3. Nadměrný zájem o tělesný vzhled a hmotnost.

59 MENTÁLNÍ ANOREXIE Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může se objevit dříve i později. Často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, se kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat (přechod na střední či vysokou školu, rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.).

60 Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti úmyslně vyvolané daným jedincem, které vyvolává jednak snižováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje (cvičení), z dalších prostředků jimi využívanými je vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik. Anorexií trpí většinou ženy, ale jsou známy i případy, kdy touto nemocí onemocněli muži. Anorexií trpí v mnohých případech dívky ze sportovních a uměleckých škol - dívky chtějí mít výsledky. To však vede někdy až do extrémů, kdy dívka jí vatu, aby zahnala hlad.

61 ZÁVISLOST NA ČOKOLÁDĚ Čokoláda může při nadměrném požívání vést k závislosti. Lidé s velkou touhou po sladkém čokoládovém pokušení se nazývají anglicky chocolate cravers. Podle průzkumu z Missourské univerzity je na čokoládě v USA závislých 40% žen a 15 % mužů.

62 Fenoménem posledních let je výskyt nových syntetických drog ze skupiny katinonů nebo fenetylaminů zkušenost s nimi má významný podíl problémových uživatelů drog (až třetina v Praze), KATINON Fenetylamin je obsažen částečně i v čokoládě

63 Příčiny vzniku závislosti Obvyklou příčinou vzniku závislosti je: nespokojenost s reálným životem, problematické osobní reálné vztahy a s tím spojené pocity frustrace. Internetové prostředí nabízí spoustu přátel, kteří dotyčného vyslechnou. Vždy se najde osoba, která mu vyjádří své porozumění. Ve srovnání s virtuálním světem, který poskytuje řadu možností, se ten skutečný zdá být nudný a šedivý.

64 SHOPAHOLISMUS - ONIOMÁNIE = PATOLOGICKÉ NAKUPOVÁNÍ

65 Varovné signály indikující začínající oniománii Nepřirozeně pečlivá, až úzkostlivá příprava na nakupování, kdy se člověk stará například i o to, jaké oblečení si na nákupy vezme. Neschopnost odolat slevám a nejrůznějším výprodejům. Po počáteční euforii z nákupu přicházejí pocity zklamání a provinění. Samotný nákup, tedy vybírání zboží v regálech a vkládání do vozíku, je doprovázen intenzivním nadšením a radostí, která se někdy může přibližovat i sexuálnímu vzrušení.

66 KLEPTOMÁNIE - PATOLOGICKÉ KRÁDEŽE

67 Kleptomanie Je neschopnost odolat nutkání ukrást předměty a to z jiných důvodů než pro osobní potřebu nebo pro finanční zisk. Poprvé byla popsána již v roce Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek. Kleptomanie je v psychiatrii řazena poruchy kontroly impulzivity.

68 Fáze choroby 1. Nemocný má pocit, že má vše pod kontrolou a krádeže vnímá jako nevinnou hru. 2. Množství kradených věcí se začíná viditelně navyšovat. Požitek z krádeží už nebývá takový, naopak roste riziko odhalení. Nemocní jsou méně opatrní a začínají krást dražší věci. 3. V nejzávažnější fázi nemocný krade doslova vše, na co přijde, a to i svým nejbližším

69 Poznat zloděje od kleptomana není nic jednoduchého. Přestože kleptomanií trpí pouhé jedno procento ze všech zlodějů, a to nejčastěji žen, že jde skutečně o kleptomana, obvykle potvrdí až psycholog a to mnohdy pomocí přidružených psychických poruch. Ze statistik vyplývá, že 65 procent pacientů s kleptomanií mělo v minulosti potíže s bulimií. Výjimečné nejsou ani depresivní či úzkostné stavy.

70 Kleptomanií trpí často bohatí lidé, kteří zcizování věcí ve skutečnosti nemají zapotřebí. Bohužel tato skupina nemocných je nejhůře odhalitelná, jelikož velkáčást movitých lidí krade z pouhé nudy, touhy po dobrodružství, vzrušení či čistě ze spořivých důvodů. Paris Hilton si nejprve půjčila drahé šperky, pak nahlásila, že jí je někdo ukradl. A vzápětí je pojišťovací agenti nalezli u ní doma v posteli.

71 Winona Ryder si poprvé odpykala trest za krádež ponožek Donny Karan a šatů značky Gucci v roce Následující rok kradla v butiku v Beverly Hills. Soudní proces se táhl několik měsíců a herečka byla nakonec odsouzena k peněžité pokutě a čtyři sta osmdesáti hodinám veřejných prací. Kleptomanie se u ní objevila i v roce 2005, kdy byla přistižena při další krádeži.

72 Závislost na sledování porna

73 V České republice má přibližně sedm procent lidí potíže se závislostí na internetové erotice I když tato takzvaná porno závislost nemá zatím své oficiální diagnostické označení, začíná být opravdovým problémem v mezilidských vztazích. Definice závislosti jako něčeho, s čím člověk nemůže přestat, je jedna z nejvýstižnějších. Kromě závislosti na drogách a na jiných látkách včetně nikotinu, kofeinu i čokolády existuje celá řada závislostí, které nemají základ chemický, ale psychický.

74 Kokain už není v kurzu, psychologové teď bojují s drastickým nárůstem závislých na pornu. Skutečnou hrozbu podle nich představuje především porno na internetu, které je snadno dostupné. Moderní porucha Ačkoli se závislost na pornu skloňuje stále častěji, zatím není odborníky považována za chorobu jako takovou, a není tedy zanesená v diagnostických manuálech. I přesto podle odborníků každým dnem stoupá počet lidí, kteří kompulzivně konzumují internetovou pornografii:

75 Hrozí vám závislost na pornu? Pokud se poznáte alespoň ve dvou následujících příznacích, uvažujte o návštěvě odborníka: - K masturbaci potřebujete porno, nebo při ní myslíte výhradně na scény z pornofilmů. - Nevystačíte si se svými vlastními fantaziemi nebo zážitky a většina vašich podnětů přichází právě z porna. - Kdykoli se cítíte frustrovaní (například se pohádáte s partnerem/kou), podíváte se na porno. - Surfování po pornostránkách významně zasahuje do vašeho finančního rozpočtu.

76 SEXTING - OHROŽUJE HLAVNĚ DĚTI -

77 Sexting provozuje stále více dětí, varují odborníci Sdílení vlastních intimních fotek či videí s ostatními uživateli internetu (tzv. sexting) provozuje stále větší počet dětí. Schůzka naslepo může být v jistém ohledu zajímavým dobrodružstvím, zároveň je to ale možnost pro sexuální delikventy, jak potkat svoji vyhlédnutou oběť tváří v tvář. I přes zjevná rizika by se na setkání s kamarádem z internetu vydalo 40 procent dětí. To je meziroční nárůst o čtyři procenta. Stejně tak více dětí provozuje i sexting. Vyplývá to z výzkumu rizikového chováníčeských dětí na internetu.

78 Děti rok od roku stále více ztrácejí na celosvětové počítačové síti zábrany. Například 63 procent dětí nemá problém prozradit osobám z internetu své skutečné jméno a příjmení, což je meziroční nárůst o deset procent. ovou adresu by bez okolků sdělilo 43 procent dětí (12procentní nárůst) a fotografii obličeje by na požádání zaslalo 39 procent dotázaných (13procentní nárůst).

79 Mnohdy se projevy závislosti kombinují.

80 VZNIK CHRONICKÉHO STRESU PSYCHICKÉ STRESORY Např. časová tíseň, příliš vysoké či nedostatečné vytížení, mnoho změn během krátké doby STRES FYZICKÉ STRESORY Např. hluk,přemíra podnětů, hlad SOCIÁLNÍ STRESORY Např. konflikty s kolegy v zaměstnání, ztráta blízké osoby

81 RIZIKOVÉ FAKTORY OSOBNÍ Situační faktory nejsou jediné, které podílí na vzniku syndromu vyhoření. Každý člověk se s vlivy vnějších stresorů vyrovnává podle svých osobních dispozic. Proto je potřebné mít na paměti, že spouštěče vyhoření mohou být ukryty v charakterových vlastnostech postiženého jedince.

82 OBECNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PŘÍČIN PRACOVNÍHO STRESU Podle agentury OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) z roku 2007 jsou uvedeny tyto faktory : Nejistota zaměstnání v důsledku napětí na trhu práce Problémy spojené se zaměstnaností v dosahu bydliště Nejistota pramenící z řady reforem v oblasti pracovních smluv Pracovní doba a rostoucí intenzita práce ( zhuštění pracovní náplně ) Emocionální náročnost práce, požadavky na kompetence.. Neslučitelnost zaměstnání a soukromého života

83 PROJEVY POKLESU VÝKONNOSTI Postižený jedinec spolu se ztrátou důvěry ve vlastní schopnosti se v subjektivním hodnocení dopracuje poznání ve vlastní nedostatečnost splnění očekávaného výkonu. Snížení produktivity práce je dalším významným příznakem syndromu vyhoření. Hlavními projevy jsou ztráta nadšení, nerozhodnost v jednání, nízká motivace a pocity selhání.

84 SYNDROM VYHOŘENÍ Je možné popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří opracují s jinými lidmi a jejichž profese je na lidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje řada příznaků, ve kterých se člověk cítí celkově špatně, je emocionálně a duševně i tělesně unavený, prožívá pocity beznaděje a bezmoci, opouští jej chuť do práce i do života.

85 Syndrom vyhoření je nerovnováha mezi výdejem a příjmem energie, respektive mezi jejím vytvářením. Jedná se v podstatě o nepoměr mezi dáváním a braním, kdy vyhořelý člověk více vydává, než posléze dostává zpět. Z toho důvodu je nutné, abychom si vytvořili vlastní přehled o požíračích naší osobní energie, abychom sami v sobě udělali pořádek a přehled o tom, čeho chceme dosáhnout.

86 ČLOVĚK TRPÍCÍ SYNDROMEM VYHOŘENÍ MÁ K VLASTNÍ PRÁCI I KE SVÉMU OKOLÍ ODOSOBNĚNÝ, TÉMĚŘ LHOSTEJNÝ POSTOJ Jde o projevy přezíravosti k sobě i okolí, které se v případě vyhrocení může projevovat až projevy pohrdání s druhými lidmi, či ve formě agresivního chování. Současně je často znatelná nechuť se stýkat s kolegy, nebo klienty..

87 Hlavní příznaky syndromu vyhoření EMOČNÍ : Sklíčenost Bezmoc Beznaděj Ztráta sebeovládání ( nekontrolovaný pláč, podrážděnost provázená výbuchy vzteku) Pocity strachu Pocity prázdnoty, apatie, ztráta odvahy, pocit osamocení

88 FYZICKÉ : Nedostatek energie, slabost, chronická únava Svalové napětí, bolesti zad Náchylnost k infekčním onemocněním Poruchy spánku Funkční poruchy (kardiovaskulární problémy, zažívací potíže..) Poruchy paměti a soustředění Náchylnost k nehodám

89 PROJEVY ODCIZENÍ : Negativní postoj k sobě samému Negativní postoj k životu, k práci Negativní postoj k lidem ve svém okolí Postupná ztráta schopnosti navazovat a hlavně udržet společenské vztahy Pocity vlastní nedostatečnosti, pocity méněcennosti Ztráta sebeúcty Vnitřní rezignace

90 Spouštěče vyhoření se mohou skrývat i v charakterových vlastnostech postiženého Povahové faktory mají při vzniku burnout syndromu přibližně stejně velkou roli. Odborníci označují spojitosti mezi cílevědomostí a vegetativními formami onemocnění; např. u lidí s vysokými ambicemi a silně vyvinutým smyslem pro povinnost, typy soutěživé,netrpělivé, perfekcionisté a se sklonem k agresi. Spěch a podrážděnost jsou pro ně typické.

91 Prof.Antonovsky : PRO ČLOVĚKA MÁ ŽIVOT SMYSL, KDYŽ : má cíle a závazky má svůj hodnotový systém,řídí se morálními zásadami je schopen řídit a ovlivňovat své životní role a cíle je si vědom své hodnoty a důležitosti (optimismus a sebedůvěra) má smysl pro humor, nadhled, schopnost se dívat na věci z jiné perspektivy,vnímat realitu a relativitu problémových situací

92 Rizikové faktory a obranná opatření : ( Podle autora Christiana Stocke) Vysoká pracovní zátěž řešit její zmírnění za účasti nadřízených,změnami prac.náplně, anebo změnit pracovní pozici Nedostatek samostatnosti pohovor s nadřízeným, změnit pracovní pozici Nedostatek uznání pohovor s nadřízenými,změnit pracovní pozici Špatný kolektiv iniciovat změny v rámci kolektivu,navrhnout supervizi nad činností prac.skupiny

93 Nespravedlnost - pohovor s nadřízeným, změna prac.pozice Konflikt hodnot změnit pracovní pozici Sebepoškozující vzorce chování změnit přístup, časový management Motivátory změnit přístup Nízká odolnost posilovat vlastní odolnost vůči zátěži pomocí kondičního cvičení,sociální opory, vyváženosti, časového managementu

94 zájem o sebe KRITÉRIA PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ -POTŘEBNÉ PRO UDRŽENÍ SEBE V POHODĚ- sociální zájem o druhé, o společnost, o dění autoregulace jednat na vlastní odpovědnost vysoká frustrační tolerance ( selekce prožívání ) flexibilita v jednání akceptace nejistoty- větší problém pro ženy

95 alespoň jedna kreativní činnost vědeckost myšlení rozumovost ( racionálnost) sebeakceptování přijetí sebe, svého těla ochota riskovat dlouhodobě zaměřené potěšení realismus, odpovědnost sám za sebe

96 Základní obranou je několik standardních rad : Ujasnit si žebříček svých hodnot Hledejte skutečné a věrné přátele, se kterými můžete bez problémů probírat své prožitky a problémy Se svým časem zacházet jako s největším pokladem

97 Účinky pravidelné relaxace Aktivní diference = klid a vyrovnanost Duševní svěžest Zvýšení prahu vnímání Snížení svalového tonusu (napětí) Snížení reflexní činnosti Rozšíření cév provázené pocity tepla Snížení tepové frekvence Snížení krevního tlaku Snížení dechové frekvence Pravidelnost dechových cyklů Snížení spotřeby kyslíku Změny aktivity mozkových center (EEG) Zvýšení měrného elektrického odporu kůže

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám 7 Úvod Psychické potíže 12 Úzkosti 16 Deprese 17 Psychózy 19 Poruchy příjmu potravy 21 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) 23 Sebepoškozování Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct

Více

Prevence sociálně Patologických jevů

Prevence sociálně Patologických jevů Prevence sociálně Patologických jevů Čemu se vyhýbat aneb jak rozpoznat kluzkou Plochu a neuklouznout mgr. kateřina hrůšová kukeňová vzdělávací Program v rámci Projektu sám Pro sebe, sám za sebe! získání

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract Gymmázium Tachov, seminář 2. listopadu 2002 Drogy a mládež. Proč? Jiří Svršek 1 Ilona Gonová, ml. 2 c 2002 Intellectronics Abstract Když se rodiče dovídají, že jejich dítě bere drogy, většinou nevědí,

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI SI Bulletin 2006 Skálův institut Praha Jen pro vnitřní potřebu SI 2 SKÁLUV INSTITUT vzdělávací institut pro integrativní psychoterapii 128 00 Praha 2, Apolinářská 4, Czech Republic Kontaktní adresa: Magdalena

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA

NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora Winklerová

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více