PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Hlavním cílem prevence rizikového chování (dále jen P-RCH) personálu rezortu Ministerstva obrany v roce 2015 je prostřednictvím efektivního systému primární prevence fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru výskytu rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany. Doporučená vzdělávací témata jsou : Nelátkové (nedrogové) závislosti, Aktuální problémy mezilidských vztahů a jejich řešení, Životní styl

3 Nekvalitní životní styl Nezdravé mezilidské vztahy Rizikové chování Závislosti a nezdravé návyky Šikanování STALKING Úplatkářství Nežádoucí sexuální chování Mobbing Bossing Kriminalita Rasismus, xenofobie extremismus Terorismus

4 ČLOVĚK MÁ PŘÍRODOU DÁNY POTŘEBY KE SVÉMU ŽIVOTU POTŘEBY SPECIFICKY LIDSKÉ SEBE- REALIZACE OCENĚNÍ A UZNÁNÍ O potřebě drog a jiných druhů závislostí zde zmínka není! LÁSKY A POROZUMĚNÍ POTŘEBA JISTOTY A BEZPEČÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY VZDUCH VODA DRUH POTRAVA ODPOČINEK SEX

5 Systém účinné prevence -návaznost STÁTNÍ INSTITUCE ZÁKONY A NORMY RODINA (její funkce je nezastupitelná) OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ARMÁDA Předškolní výchova PODNIKY A INSTITUCE ŠKOLNÍ VÝCHOVA ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ VYSOKOŠKOLSKÁ BEZPEČNOST SPOLEČNOST

6 VÝVOJOVÝ TREND ZÁVISLOSTÍ u mladých lidí Pomoc zvenčí je nutná Až 78 % osob ve věku let přiznává aktivní setkání s drogou!! Zvědavost, pokusy, útěky od reality (cca 30%) Vliv rodiny je NEZASTUPITELNÝ!!! Problémy! u cca % vznik závislosti!

7 PROVOKUJÍCÍ FAKTORY Životní událost,stresující životní styl,konflikty, neúspěch,nemoc SPOUŠTĚČE fyziologické změny,emoční reakce STRESOVÁ SITUACE Tělesné příznaky MYŠLENKY Co se se mnou děje? To není normální. EMOCE Pocit ohrožení CHOVÁNÍ Hledání pomoci TĚLESNÉ REAKCE DŮSLEDKY : konflikt s partnerem, vymizení sexuálního života,opakovaná hospitalizace, hrozící ztráta zaměstnání.

8 Bludný kruh při časovém tlaku SPOUŠTĚČ: -daný problém- EMOCE: Rozmrzelost,nechuť, napětí TĚLESNÉ REAKCE : Napětí v šíji... Tlak v žaludku... Neklid v končetinách... Únava a ochablost... MYŠLENKY: Zase to nestihnu Kdo to má všechno udělat? Co, když onemocním.. CHOVÁNÍ: Odklad důležité činnosti Dělání zbytečností.

9 Cesta k závislosti je krátká...a rychlá

10 NELÁTKOVÉ (NEDROGOVÉ) ZÁVISLOSTI

11 NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI "LEGÁLNÍ DROGY"

12 Behaviorální závislosti ( týkající se chování) Jedná se o diagnostickou kategorii označenou v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) jako Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (kódy F10 až F19).

13 Obecná teorie závislosti Metoda založená na existujících diagnostických kritériích, tedy pojímání určitého excesivního chování jako snáze klinicky identifikovatelného, byla navržena pro behaviorální závislosti jako např.: - závislost na televizi (McIlwraith et al., 1991) - závislost na hracích automatech (nejedná se o výherní automaty, ale o videohry) (Griffiths, 1991).

14 Závislosti provází problémy v oblasti psychické, sociální, ekonomické Na rozdíl od drogové závislosti není člověk ohrožen riziky s aplikací drogy, infekcí chorob nebo předávkováním látky.. Je zde však stejné nebezpečí páchání trestné činnosti a ohrožení osobnosti daného jedince. Sekundárně mohou způsobovat i vážné zdravotní komplikace (př. závislost na PC problémy s vadným držením těla, nadváha, problémy se zrakem atd.)

15 CO VEDE JEDINCE KE VZNIKU ZÁVISLOSTI? ZVĚDAVOST TABÁK snaha"být dospělý" odstranění napětí, INTERNET únik z reality, zábava ZÁVISLOST BULIMIE, ANOREXIE snaha uspokojit představu o sobě SKUTEČNÝ PŘÍNOS : PROBLÉMOVÝ životní styl ALKOHOL usnadnění společenského styku

16 ZÁVISLOSTI MAJÍ RŮZNÉ PROJEVY

17 "Legální" závislosti můžeme nejčastěji členit jako závislosti na: informačních technologiích (výpočetní technika, internet, hraní her v PC či on-line hry, nadměrné sledování televize, na mobilním telefonu, bankaholismu, sázení ( i on-line),

18 patologické nakupování ( oniomanie) patologické kradení ( kleptomanie)

19 závislost na sexu ( nymfomanie - satyriáza) závislost na práci ( workoholismus)

20 poruchy příjmu potravy ( bulimie, mentální anorexie) požívání alkoholu kouření cigaret

21 Projevy nedrogové závislosti: snížená schopnost sebeovládání jedince ve vztahu k vyhledávání kontaktu s objektem závislosti a setrvání v tomto vztahu na úkor vztahů jiných jedincův vztah k předmětu závislosti postupně začíná organizovat (nebo již plně organizuje) jeho život vynechání kontaktu s předmětem závislosti může vést až k fyziologickým projevům (craving = bažení) neovládané puzení k předmětu závislosti soustavné myšlení na předmět závislosti i v situacích, kdy vykonává jinou činnost (zabíhavé, nutkavé myšlenky)

22 Pokud někdo nemá abstinenční příznaky po ukončení určité excesivní aktivity (např. chatování, hraní online her nebo nakupování), - může být závislý? Pokud nezpůsobuje excesivní chování konflikty s čímkoliv jiným v životě jedince, - můžeme říct, že se jedná o závislost? Rozdíl mezi zdravým entusiasmem a závislostí je v tom, že: zdravé zanícení životu něco dává (poznání..) zatímco závislost mu něco zásadního bere.

23 Závislost na alkoholu JSME VE SVĚTĚ MEZI PRVNÍMI!!!

24 Z výzkumu katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která zpracovala údaje od 4200 dětí z 54 škol - více než pět cigaret denně vykouří zhruba tři procenta dětí ve věku od 11 do 15 let - čtyři procenta stejně starých dětí se v posledním měsíci opila. V přepočtu na populaci to znamená, že každý měsíc se opije zhruba dětí. Čtvrtinu krabičky cigaret denně vykouří dětí. Experimentování s marihuanou potvrdilo téměř 11 procent dotázaných.

25

26

27

28 Alkoholová závislost je nebezpečnější než závislost na jiných drogách. Alkohol si nevybírá. Alkohol dovede člověka až na dno. Když však dojde na naše blízké, jsme najednou rozpačití. "Je opravdu závislý? Ano, občas se napije, ale není to přece tak, že by musel pít pořád a nějak to ovlivňovalo jeho samotného," můžeme slyšet z výpovědí nejbližších.

29 Kdy se člověk stává závislým na alkoholu? Počátky závislosti se hledají velmi obtížně. Každý budoucí alkoholik prochází určitým vývojem, které má typické vývojové fáze: 1. počáteční stádium: alkohol člověka obohacuje, uvolňuje, přináší mu uspokojení. 2. varovné stadium: člověk pije častěji, nevidí zatím problém v konzumaci alkoholu, dokáže odhadnou, kdy pít může a kdy ne. Ani on ani jeho nejbližší si neuvědomují, že se ocitá na šikmé ploše, v období rozhodnutí.

30 3. stadium závislosti: člověk bez alkoholu nemůže být, i když si často namlouvá, že tomu tak není. Trápí ho výpadky paměti, takzvaná alkoholová okénka, řeší více konfliktů doma i na pracovišti, racionalizuje si svoje pití, je schopen vzdát se kvůli alkoholu svým koníčkům. 4. konečné stadium: člověk pije i ráno, dochází ke třesu těla, nesoustředí se, trvale se zhoršuje kapacita mozku. Člověk není schopen fungovat bez alkoholu.

31 Kromě postupné devastace organismu člověka závislého na alkoholu jsou průvodními projevy i jeho problémy s etikou chování a jednání. Okolím je opilý člověk přijímán se smíšenými pocity, převážně však s určitým odporem a odsouzením. Zvláště výrazné námitky okolí jsou v situaci, kdy opilý jedinec nezvládne své chování na veřejnosti.

32

33

34

35 I takové jsou (dost nedůstojné) konce..

36 První i mezi kuřáky Mladí Češi také patří mezi největší kuřáky cigaret, v posledním měsíci cigaretu vyzkoušelo 42 procent a 25 procent dětí kouří denně. Podobně na tom jsou šestnáctiletí v Bulharsku, Chorvatsku, Francii či Lotyšsku. V těchto zemích za poslední měsíc cigaretu kouřilo okolo 40 procent mladých

37

38

39 ZÁVISLOST NA INTERNETU, INTERNETOMANIA Klíčová slova: netománie, závislost, internet, virtuální svět Charakteristika Netománie je výraz pro patologické užívání internetu, závislost na internetu. Postižený jedinec si neplní své ambice a představy v reálném světě, nýbrž v tom virtuálním. (Slovní spojení závislost na internetu poprvé použil v roce 1995 Ivan Goldberg, tehdy ji ovšem popíral.) Dnes se stává skutečností. Charakter této závislosti je především psychický, kdy jedinec opakovaně touží po stavech a pocitech, jež mu užívání internetu přináší.

40 Závislost na internetu Působí podobné změny v mozku jako alkohol nebo drogy. Návyk na internet zřejmě vytváří v lidském mozku podobné změny jako závislost na alkoholu nebo kokainu či hašiši. Podařilo se to prokázat díky výzkumu čínských vědců, kteří skenovali mozek lidí diagnostikovaných s psychickou poruchou způsobenou závislostí na internetu.

41 Facebook a Twitter jsou návykovější než alkohol a tabák Podle nové studie Chicagské univerzity je pro lidi mnohem těžší nepodívat se přes den na Facebook nebo Twitter, než si odepřít alkoholický drink nebo cigaretu.

42 Problém úzdravy V první řadě je potřeba u klienta nastolit nějaký režim dne. Ten se mu naprosto vytratil, protože spíše v noci bděl a ve dne spal. Proto taky selhával v povinnostech". Například pro dvanáctiletou dívku, která založila "internetovou sektu" a sama se na ní stala závislou. "Stylizovala se tam do role čarodějnice a diskutovala s vrstevníky o sebevraždách," Na "malou čarodějnici" naštěstí spolužáci upozornili učitele a rodiče. Nastolením režimového opatření je možné dívku ze závislosti vyvést.

43 MEZILIDSKÉ VZTAHY

44 MOBBING, BOSSING, BULLYNG Mobbing=systematické intrikování, šikanování, četné lumpárny - tedy psychoteror na pracovišti, který je iniciován a řízen kolegy, případně nadřízeným (bossing) s cílem někoho poškodit. Aktivní a trvalý tlak trvá delší dobu a způsobuje určité osobě nějakou škodu. K tomuto jednání musí dojít dlouhodobě, minimálně půl roku a opakovaně, minimálně jeden týden vůči určitému člověku.

45 MOBBING Mobingu čelí většinou příchozp chozí pracovník, kterého ostatní kolegové z jakéhokoliv důvodu d nepřijmou (i smyšlený důvod) d

46 Stává se terčem šířených pomluv a dalších forem. Vede to k neúměrnému tlaku na psychiku pracovníka, který projevům mobbingu musí čelit. K moberovi ( moberům) se většinou přidá i zbytek kolektivu ( mnohdy z obav z reakce původců na svoji osobu).

47 ŠIKANOVÁNÍ Šikanovat pronásledovat, znamená záměrně zbytečně obtěžovat, nespravedlivě obviňovat, trestat,kárat. Projevy : šikanovat podřízené, byrokratické šikanování, šikanování mladší staršími( i opačně..) ekonomická šikana ( na vojně,ve škole.)

48 ŠIKANA JAKO ZÁVISLOST SKRÝT VLASTNÍ STRACH A ZÁROVEŇ VYUŽÍT STRACHU DRUHÉHO SILNÍ reagují silně a svůj strach kryjí tím, že ho vyvolávají u druhých SLABÍ jsou tak ochromeni,že ukáží všechny slabosti,které chtěli skrýt

49 Typy agresora iniciátora šikanování : 1.typ: Hrubý,primitivní,impulsivní s kázeňskými problémy,nerušený vztah k autoritě,někdy zapojený do gangu páchajícím trestnou činnost Vnější forma: Šikanuje tvrdě,masivně,nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost; šikanu používá k zastrašení ostatních V jeho rodině častý výskyt agrese a brutality rodičů

50 2.typ : Velmi slušný a kultivovaný,narcisticky šlechtěný, zvýšeně úzkostný, sevřený, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu Vnější forma : násilí a mučení je cílevědomé a rafinované,děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků Specifika rodinné výchovy: často uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky

51 3.typ : SRANDISTA Optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou,výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. Vnější forma: šikanuje pro pobavení sebe i druhých, patrná je snaha vypíchnout humorné stránky osobité zábavy Specifika rodinné výchovy: Nejsou známy specifické projevy. Často je přítomný výskyt citové subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot.

52 Šikana je na vzestupu i mezi dětmi! Obětí zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociální sítí se stalo sedm procent dětských respondentů, fyzickou agresivitu zažilo 12 procent z nich. Cizí majetek jen tak pro zábavu poškodilo 15 procent dotázaných a problémy s policií mělo sedm procent respondentů. Čtvrtina adolescentů si záměrně ublížila.

53 Zatímco šesťáci mají s alkoholem, tabákem, marihuanou a dalším rizikovým chováním malé zkušenosti, se vzrůstajícím věkem se situace mění. Například počet obětí šikany vrcholí v osmé třídě základní školy. S postupujícím věkem se u žáků také často snižuje jejich sebehodnocení a zároveň narůstá agresivita.

54 "Tyto oblasti se navzájem ovlivňují. Kvalita sebehodnocení adolescenta ovlivňuje jeho chování a rozhoduje například o tom, zda má tendence experimentovat s návykovými látkami nebo vyhledávat další rizikové aktivity včetně šikany či vandalismu. Zjištěné poznatky lze využít například při plánování primární prevence a její realizaci," uvádí zpráva z výzkumu.

55 ŽIVOTNÍ STYL

56 Mezi medicínsky uznávané poruchy tohoto typu patří zejména skupina diagnóz zařazených pod návykové a impulzivní poruchy (F63), dále lze znaky závislostního chování vysledovat zejména u dvou diagnostických kategorií: hypersexualita jako závislost na sexu (F52.7) a poruchy příjmu potravy jako závislost na určitém způsobu chování souvisejícím s příjmem potravy (F50).

57 Bulimie Mentální bulimie (odborně bulimia nervosa) je porucha příjmu potravy, podobně jako mentální anorexie. Tento fenomén se projevuje záchvatovitým přejídáním a snahou tomuto čelit úmyslným vyvoláním zvracení potravy, ale také vyvoláváním průjmu, užíváním anorektik či jiných látek k hubnutí se snahou, aby postižený netloustl. Projevuje se zejména u dívek v období puberty (13 18 let), není však výjimkou ani ve vyšším věku a u mužů.

58 Příznaky bulimie: 1. Časté přejídání. Neovladatelná ztráta kontroly nad jídlem a jeho požíváním. 2. Opakující se kontrola tělesné hmotnosti. Používání projímadel, léků, hladovky či nadměrné cvičení. 3. Nadměrný zájem o tělesný vzhled a hmotnost.

59 MENTÁLNÍ ANOREXIE Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může se objevit dříve i později. Často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, se kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat (přechod na střední či vysokou školu, rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.).

60 Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti úmyslně vyvolané daným jedincem, které vyvolává jednak snižováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje (cvičení), z dalších prostředků jimi využívanými je vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik. Anorexií trpí většinou ženy, ale jsou známy i případy, kdy touto nemocí onemocněli muži. Anorexií trpí v mnohých případech dívky ze sportovních a uměleckých škol - dívky chtějí mít výsledky. To však vede někdy až do extrémů, kdy dívka jí vatu, aby zahnala hlad.

61 ZÁVISLOST NA ČOKOLÁDĚ Čokoláda může při nadměrném požívání vést k závislosti. Lidé s velkou touhou po sladkém čokoládovém pokušení se nazývají anglicky chocolate cravers. Podle průzkumu z Missourské univerzity je na čokoládě v USA závislých 40% žen a 15 % mužů.

62 Fenoménem posledních let je výskyt nových syntetických drog ze skupiny katinonů nebo fenetylaminů zkušenost s nimi má významný podíl problémových uživatelů drog (až třetina v Praze), KATINON Fenetylamin je obsažen částečně i v čokoládě

63 Příčiny vzniku závislosti Obvyklou příčinou vzniku závislosti je: nespokojenost s reálným životem, problematické osobní reálné vztahy a s tím spojené pocity frustrace. Internetové prostředí nabízí spoustu přátel, kteří dotyčného vyslechnou. Vždy se najde osoba, která mu vyjádří své porozumění. Ve srovnání s virtuálním světem, který poskytuje řadu možností, se ten skutečný zdá být nudný a šedivý.

64 SHOPAHOLISMUS - ONIOMÁNIE = PATOLOGICKÉ NAKUPOVÁNÍ

65 Varovné signály indikující začínající oniománii Nepřirozeně pečlivá, až úzkostlivá příprava na nakupování, kdy se člověk stará například i o to, jaké oblečení si na nákupy vezme. Neschopnost odolat slevám a nejrůznějším výprodejům. Po počáteční euforii z nákupu přicházejí pocity zklamání a provinění. Samotný nákup, tedy vybírání zboží v regálech a vkládání do vozíku, je doprovázen intenzivním nadšením a radostí, která se někdy může přibližovat i sexuálnímu vzrušení.

66 KLEPTOMÁNIE - PATOLOGICKÉ KRÁDEŽE

67 Kleptomanie Je neschopnost odolat nutkání ukrást předměty a to z jiných důvodů než pro osobní potřebu nebo pro finanční zisk. Poprvé byla popsána již v roce Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek. Kleptomanie je v psychiatrii řazena poruchy kontroly impulzivity.

68 Fáze choroby 1. Nemocný má pocit, že má vše pod kontrolou a krádeže vnímá jako nevinnou hru. 2. Množství kradených věcí se začíná viditelně navyšovat. Požitek z krádeží už nebývá takový, naopak roste riziko odhalení. Nemocní jsou méně opatrní a začínají krást dražší věci. 3. V nejzávažnější fázi nemocný krade doslova vše, na co přijde, a to i svým nejbližším

69 Poznat zloděje od kleptomana není nic jednoduchého. Přestože kleptomanií trpí pouhé jedno procento ze všech zlodějů, a to nejčastěji žen, že jde skutečně o kleptomana, obvykle potvrdí až psycholog a to mnohdy pomocí přidružených psychických poruch. Ze statistik vyplývá, že 65 procent pacientů s kleptomanií mělo v minulosti potíže s bulimií. Výjimečné nejsou ani depresivní či úzkostné stavy.

70 Kleptomanií trpí často bohatí lidé, kteří zcizování věcí ve skutečnosti nemají zapotřebí. Bohužel tato skupina nemocných je nejhůře odhalitelná, jelikož velkáčást movitých lidí krade z pouhé nudy, touhy po dobrodružství, vzrušení či čistě ze spořivých důvodů. Paris Hilton si nejprve půjčila drahé šperky, pak nahlásila, že jí je někdo ukradl. A vzápětí je pojišťovací agenti nalezli u ní doma v posteli.

71 Winona Ryder si poprvé odpykala trest za krádež ponožek Donny Karan a šatů značky Gucci v roce Následující rok kradla v butiku v Beverly Hills. Soudní proces se táhl několik měsíců a herečka byla nakonec odsouzena k peněžité pokutě a čtyři sta osmdesáti hodinám veřejných prací. Kleptomanie se u ní objevila i v roce 2005, kdy byla přistižena při další krádeži.

72 Závislost na sledování porna

73 V České republice má přibližně sedm procent lidí potíže se závislostí na internetové erotice I když tato takzvaná porno závislost nemá zatím své oficiální diagnostické označení, začíná být opravdovým problémem v mezilidských vztazích. Definice závislosti jako něčeho, s čím člověk nemůže přestat, je jedna z nejvýstižnějších. Kromě závislosti na drogách a na jiných látkách včetně nikotinu, kofeinu i čokolády existuje celá řada závislostí, které nemají základ chemický, ale psychický.

74 Kokain už není v kurzu, psychologové teď bojují s drastickým nárůstem závislých na pornu. Skutečnou hrozbu podle nich představuje především porno na internetu, které je snadno dostupné. Moderní porucha Ačkoli se závislost na pornu skloňuje stále častěji, zatím není odborníky považována za chorobu jako takovou, a není tedy zanesená v diagnostických manuálech. I přesto podle odborníků každým dnem stoupá počet lidí, kteří kompulzivně konzumují internetovou pornografii:

75 Hrozí vám závislost na pornu? Pokud se poznáte alespoň ve dvou následujících příznacích, uvažujte o návštěvě odborníka: - K masturbaci potřebujete porno, nebo při ní myslíte výhradně na scény z pornofilmů. - Nevystačíte si se svými vlastními fantaziemi nebo zážitky a většina vašich podnětů přichází právě z porna. - Kdykoli se cítíte frustrovaní (například se pohádáte s partnerem/kou), podíváte se na porno. - Surfování po pornostránkách významně zasahuje do vašeho finančního rozpočtu.

76 SEXTING - OHROŽUJE HLAVNĚ DĚTI -

77 Sexting provozuje stále více dětí, varují odborníci Sdílení vlastních intimních fotek či videí s ostatními uživateli internetu (tzv. sexting) provozuje stále větší počet dětí. Schůzka naslepo může být v jistém ohledu zajímavým dobrodružstvím, zároveň je to ale možnost pro sexuální delikventy, jak potkat svoji vyhlédnutou oběť tváří v tvář. I přes zjevná rizika by se na setkání s kamarádem z internetu vydalo 40 procent dětí. To je meziroční nárůst o čtyři procenta. Stejně tak více dětí provozuje i sexting. Vyplývá to z výzkumu rizikového chováníčeských dětí na internetu.

78 Děti rok od roku stále více ztrácejí na celosvětové počítačové síti zábrany. Například 63 procent dětí nemá problém prozradit osobám z internetu své skutečné jméno a příjmení, což je meziroční nárůst o deset procent. ovou adresu by bez okolků sdělilo 43 procent dětí (12procentní nárůst) a fotografii obličeje by na požádání zaslalo 39 procent dotázaných (13procentní nárůst).

79 Mnohdy se projevy závislosti kombinují.

80 VZNIK CHRONICKÉHO STRESU PSYCHICKÉ STRESORY Např. časová tíseň, příliš vysoké či nedostatečné vytížení, mnoho změn během krátké doby STRES FYZICKÉ STRESORY Např. hluk,přemíra podnětů, hlad SOCIÁLNÍ STRESORY Např. konflikty s kolegy v zaměstnání, ztráta blízké osoby

81 RIZIKOVÉ FAKTORY OSOBNÍ Situační faktory nejsou jediné, které podílí na vzniku syndromu vyhoření. Každý člověk se s vlivy vnějších stresorů vyrovnává podle svých osobních dispozic. Proto je potřebné mít na paměti, že spouštěče vyhoření mohou být ukryty v charakterových vlastnostech postiženého jedince.

82 OBECNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PŘÍČIN PRACOVNÍHO STRESU Podle agentury OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) z roku 2007 jsou uvedeny tyto faktory : Nejistota zaměstnání v důsledku napětí na trhu práce Problémy spojené se zaměstnaností v dosahu bydliště Nejistota pramenící z řady reforem v oblasti pracovních smluv Pracovní doba a rostoucí intenzita práce ( zhuštění pracovní náplně ) Emocionální náročnost práce, požadavky na kompetence.. Neslučitelnost zaměstnání a soukromého života

83 PROJEVY POKLESU VÝKONNOSTI Postižený jedinec spolu se ztrátou důvěry ve vlastní schopnosti se v subjektivním hodnocení dopracuje poznání ve vlastní nedostatečnost splnění očekávaného výkonu. Snížení produktivity práce je dalším významným příznakem syndromu vyhoření. Hlavními projevy jsou ztráta nadšení, nerozhodnost v jednání, nízká motivace a pocity selhání.

84 SYNDROM VYHOŘENÍ Je možné popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří opracují s jinými lidmi a jejichž profese je na lidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje řada příznaků, ve kterých se člověk cítí celkově špatně, je emocionálně a duševně i tělesně unavený, prožívá pocity beznaděje a bezmoci, opouští jej chuť do práce i do života.

85 Syndrom vyhoření je nerovnováha mezi výdejem a příjmem energie, respektive mezi jejím vytvářením. Jedná se v podstatě o nepoměr mezi dáváním a braním, kdy vyhořelý člověk více vydává, než posléze dostává zpět. Z toho důvodu je nutné, abychom si vytvořili vlastní přehled o požíračích naší osobní energie, abychom sami v sobě udělali pořádek a přehled o tom, čeho chceme dosáhnout.

86 ČLOVĚK TRPÍCÍ SYNDROMEM VYHOŘENÍ MÁ K VLASTNÍ PRÁCI I KE SVÉMU OKOLÍ ODOSOBNĚNÝ, TÉMĚŘ LHOSTEJNÝ POSTOJ Jde o projevy přezíravosti k sobě i okolí, které se v případě vyhrocení může projevovat až projevy pohrdání s druhými lidmi, či ve formě agresivního chování. Současně je často znatelná nechuť se stýkat s kolegy, nebo klienty..

87 Hlavní příznaky syndromu vyhoření EMOČNÍ : Sklíčenost Bezmoc Beznaděj Ztráta sebeovládání ( nekontrolovaný pláč, podrážděnost provázená výbuchy vzteku) Pocity strachu Pocity prázdnoty, apatie, ztráta odvahy, pocit osamocení

88 FYZICKÉ : Nedostatek energie, slabost, chronická únava Svalové napětí, bolesti zad Náchylnost k infekčním onemocněním Poruchy spánku Funkční poruchy (kardiovaskulární problémy, zažívací potíže..) Poruchy paměti a soustředění Náchylnost k nehodám

89 PROJEVY ODCIZENÍ : Negativní postoj k sobě samému Negativní postoj k životu, k práci Negativní postoj k lidem ve svém okolí Postupná ztráta schopnosti navazovat a hlavně udržet společenské vztahy Pocity vlastní nedostatečnosti, pocity méněcennosti Ztráta sebeúcty Vnitřní rezignace

90 Spouštěče vyhoření se mohou skrývat i v charakterových vlastnostech postiženého Povahové faktory mají při vzniku burnout syndromu přibližně stejně velkou roli. Odborníci označují spojitosti mezi cílevědomostí a vegetativními formami onemocnění; např. u lidí s vysokými ambicemi a silně vyvinutým smyslem pro povinnost, typy soutěživé,netrpělivé, perfekcionisté a se sklonem k agresi. Spěch a podrážděnost jsou pro ně typické.

91 Prof.Antonovsky : PRO ČLOVĚKA MÁ ŽIVOT SMYSL, KDYŽ : má cíle a závazky má svůj hodnotový systém,řídí se morálními zásadami je schopen řídit a ovlivňovat své životní role a cíle je si vědom své hodnoty a důležitosti (optimismus a sebedůvěra) má smysl pro humor, nadhled, schopnost se dívat na věci z jiné perspektivy,vnímat realitu a relativitu problémových situací

92 Rizikové faktory a obranná opatření : ( Podle autora Christiana Stocke) Vysoká pracovní zátěž řešit její zmírnění za účasti nadřízených,změnami prac.náplně, anebo změnit pracovní pozici Nedostatek samostatnosti pohovor s nadřízeným, změnit pracovní pozici Nedostatek uznání pohovor s nadřízenými,změnit pracovní pozici Špatný kolektiv iniciovat změny v rámci kolektivu,navrhnout supervizi nad činností prac.skupiny

93 Nespravedlnost - pohovor s nadřízeným, změna prac.pozice Konflikt hodnot změnit pracovní pozici Sebepoškozující vzorce chování změnit přístup, časový management Motivátory změnit přístup Nízká odolnost posilovat vlastní odolnost vůči zátěži pomocí kondičního cvičení,sociální opory, vyváženosti, časového managementu

94 zájem o sebe KRITÉRIA PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ -POTŘEBNÉ PRO UDRŽENÍ SEBE V POHODĚ- sociální zájem o druhé, o společnost, o dění autoregulace jednat na vlastní odpovědnost vysoká frustrační tolerance ( selekce prožívání ) flexibilita v jednání akceptace nejistoty- větší problém pro ženy

95 alespoň jedna kreativní činnost vědeckost myšlení rozumovost ( racionálnost) sebeakceptování přijetí sebe, svého těla ochota riskovat dlouhodobě zaměřené potěšení realismus, odpovědnost sám za sebe

96 Základní obranou je několik standardních rad : Ujasnit si žebříček svých hodnot Hledejte skutečné a věrné přátele, se kterými můžete bez problémů probírat své prožitky a problémy Se svým časem zacházet jako s největším pokladem

97 Účinky pravidelné relaxace Aktivní diference = klid a vyrovnanost Duševní svěžest Zvýšení prahu vnímání Snížení svalového tonusu (napětí) Snížení reflexní činnosti Rozšíření cév provázené pocity tepla Snížení tepové frekvence Snížení krevního tlaku Snížení dechové frekvence Pravidelnost dechových cyklů Snížení spotřeby kyslíku Změny aktivity mozkových center (EEG) Zvýšení měrného elektrického odporu kůže

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu KONFERENCE Zlín 22. října 2015 PhDr. Lenka Svobodová svob.lenka@seznam.cz www.psycholog-svobodova.cz k zamyšlení: Proč dříve fungující

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více