Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ."

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem roku finišují práce na sestavení rozpočtu města na příští rok. Vedle územního plánu další velice důležitý dokument, podle kterého po jeho schválení řídí vedení města život v daném městě. Rok 2010 bude vzhledem k existujícím ekonomickým a finančním problémům celého světa včetně České republiky i pro naše město velice náročný. Těžko odhadnutelné daňové příjmy a celá řada nezbytných výdajů v průběhu roku vyžadují velkou obezřetnost při sestavování rozpočtu města na příští rok. Bylo by jistě velice riskantní až nebezpečné, kdyby si zastupitelé našeho města vzali vzor z politiků, kteří se ucházejí o místa do Poslanecké sněmovny České republiky. Před těmito volbami se vždy hodně slibuje, hodně rozdává a po volbách hodně slibů nenaplňuje. Zůstaňme proto při tvorbě rozpočtu našeho města obrazně řečeno na zemi a zapomeňme na to, že v roce 2010 se budou konat také v našem městě komunální volby. Přesto, že je to pro některé jedince těžké, věřím, že při projednávání a schvalování našeho rozpočtu na rok 2010 zvítězí zdravý selský rozum a zodpovědnost vůči městu, zodpovědnost vůči občanům. Do rozpočtu na příští rok jsou navrhovány oproti roku 2009 menší investiční akce. Důvodem je jednak aktuální ekonomická a finanční situace společnosti a jednak dosud neschválené dotační projekty. Mezi hlavní investiční akce proto patří rekonstrukce městského rozhlasu, zabezpečení a finální úprava Sportovního centra za řekou, oprava komunikací v ulicích Bejblíkova, Hájkova a Bydžovská a vybudování chodníku Na Skalách. Z akcí letošního roku se do následujícího přesouvá ozelenění ulic Nádražní, Husova, Hájkova a Soukenická. Na tuto akci s přidělenou dotací proběhne výběrové řízení v průběhu zimy a vlastní realizace potom v jarních měsících. Po získání pozemku od plánské Masny by mělo být vybudováno jedno dětské hřiště. Na získání požadovaných dotací je závislé vybudování komunikací v lokalitě Nad Hejtmanem a v lokalitě Na Břehách. Mezi další investiční akce, jejichž realizace je závislá na získání částečného finančního krytí ve formě dotace, patří rekonstrukce sběrného dvora, orientační systém a vodovod v lokalitě Nad Hejtmanem. Na všechny tyto akce již byly podány žádosti o dotace. Významným přínosem pro zlepšení atraktivity Plané nad Lužnicí pro návštěvníky Plané a pro získání klidové zóny pro naše občany by se mohl stát znovunarozený zámecký park včetně lipové aleje. Projekt revitalizace zámeckého parku s lipovou alejí je v současné době zpracováván a bude předložen na Státní fond životního prostředí v závěru letošního roku. Rozsahem realizace překračuje tento projekt období jednoho kalendářního roku. V současné době se rovněž zpracovávají podklady pro podání žádosti na zateplení domu s pečovatelskou službou, zdravotního střediska a radnice. Tyto akce by následně měly uspořit stále se zvyšující náklady na vytápění těchto objektů. V plánovaných výdajích nechceme ani v současné finanční situaci opomíjet kulturní a sportovní vyžití našich občanů. Je ovšem potřebné, aby si všichni, kteří v minulosti hojně využívali dotační program města, uvědomili, že ne vždy máme roky hojnosti a že léta bohatší se střídají s léty chudšími. Kromě kulturních a společenských akcí, které se již staly tradicí, oslaví Planá nad Lužnicí v roce 2010 desáté výročí povýšení na město. Připomenutí tohoto výročí se připravuje na květen. Významnou propagační akcí našeho města by se mělo stát již VI. setkání měst a obcí s názvem PLANÁ, které podruhé ve své historii bude hostit Planá nad Lužnicí. Jsem přesvědčen, že i my se máme mezi Plaňáky z celé republiky čím pochlubit a že jim předvedeme naší Planou nad Lužnicí v plné kráse. Jak jsem uvedl již v úvodu, čekají nás v příštím roce komunální volby. Chci věřit, že i v tomto roce budeme více konat než slibovat, více přemýšlet než chrlit nápady a rozdávat milodary. Startem a věřím, že dobrým, je schválení dobrého rozpočtu města včetně jeho následného naplňování v průběhu roku. Nečeká nás rozhodně lehký rok a záleží především na nás, jak se s volebním a finančně náročným rokem vypořádáme. Šťastnou ruku při schvalování rozpočtu přeje Fara Ing. Jiří Šimánek starosta města

2 VÝTAH USNESENÍ Z 59. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE RM schválila smlouvu k povolení stavební činnosti pro výstavbu dálnice D3 na sousedních pozemcích Města Planá nad Lužnicí. RM schválila dotaci Kč na okresní kolo soutěže Talent roku. RM schválila ing. Vyhnala, p. Rangla a p. Koukala členy Komise na kontrolu provozního řádu pískovny v lokalitě Hůrka. RM schválila podepsání smlouvy se zhotovitelem výměny střešní krytiny na budově ZŠ v Plané nad Lužnicí. RM projednala a schválila výsledky výběrového řízení na multifunkční pánev do kuchyně MŠ dodavatelem zařízení je firma Kovoslužba o.t.s., Tovačovského 2, Praha 3. RM projednala a schválila výsledky výběrového řízení na zateplení štítové stěny bytového domu č.p. 805 zhotovitelem zateplení je firma KAVAS, Slapy u Tábora 137. RM projednala a schválila výsledky výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti Města Planá nad Lužnicí byla vybrána ČSOB pojišťovna, a.s.. RM projednala a schválila výsledky výběrového řízení na kamerový systém zhotovitelem je firma DELNET, Novohradská 1660, Č. Budějovice. RM projednala a schválila zpracování studie na cyklostezky v katastru Plané nad Lužnicí autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Dipl. Ing. Tomášem Otepkou. RM projednala petici občanů ul. Bejblíkova, ve které si stěžují na špatný stav vozovky a žádají uvedení povrchu komunikace po vybudování přípojek plynu a vody do původního stavu. RM schválila tuto komunikaci zahrnout do plánu investic na rok 2010 a pro zajištění zimní údržby provézt částečnou opravu. RM schválila kompletní oplocení Sportovního centra za řekou. VÝTAH USNESENÍ Z 60. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE RM projednala a doporučila ZM schválit rozpočtové změny MŠ v Plané nad Lužnicí. Důvodem je vybavení nové třídy, která vznikla v budově základní školy. RM rozhodla novelizovat některé vyhlášky města a do příštího jednání připravit kompletní znění návrh předloží místostarosta. RM souhlasí s proplacením dopravy na soustředění pro pěvecký soubor Zvoneček při ZŠ v Plané nad Lužnicí, částkou do Kč. RM projednala a schválila rekonstrukci stropu tělocvičny v základní škole a souhlasí s vypracováním projektu na rekonstrukci stropu a s následným výběrovým řízením na zhotovitele stavebních prací. RM se seznámila s projektem na rekonstrukci interiérů restaurace Maxim a souhlasí s úpravami, které budou při rekonstrukci budovy provedeny. RM projednala a schválila zahájení řízení ve věci. Námitky v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla týká se projektu odbahnění Jordánu. RM souhlasí s podepsáním smlouvy na rekonstrukci kapličky sv. Barbory. RM pověřila tajemníka úřadu zjistit možnosti využití nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce. 2 Připravil Vl. Kubec Nové prostory MŠ Pohádka v budově základní školy voní novotou a děti se zde cítí dobře. EŽ TELEFONNÍ ČÍSLA MĚST- SKÉHO ÚŘADU PLANÁ NAD LUŽNICÍ STAROSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK MÍSTOSTAROSTA VLADISLAV KUBEC ASISTENTKA JAROSLAVA PEKÁRKOVÁ TAJEMNÍK ING. ANTONÍN KOLIHA EKONOM KVĚTA KUČEROVÁ STAVEBNÍ TECHNIK VÁCLAV MELENA MATRIKA MARIE HOLANOVÁ VNITŘNÍ VĚC ING. SVATAVA NOVOTNÁ EVA SEMRÁDOVÁ BBus KNIHOVNA VÁCLAVA VYHNALOVÁ KULTURA FRANTIŠEK DOUBEK OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Výtah usnesení zasedání RM Telefonní čísla MěÚ Matrika Vítání občánků Struktura úřadu města Plánské odběry vzorků sedimentu z Jordánu Občan se ptá, radnice odpovídá Reakce na dotaz ohledně Blue baru Plánský infokanál Stalo se v Plané MŠ Pohádka Mateřské centrum Základní škola Kružítka Volitelné předměty Ukázkový den Setkání spolužáků Klub plánských dam Dnes představujeme Lužničanka Skautské podzimní akce SK Kotnov - orientační běh Žijí mezi námi... Advent přichází Rybářský ples Plán akcí Vyhlášení vítězů Masopust Matrika str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 Významné životní jubileum v měsíci listopadu 2009 oslaví: Čabelka Václav Holec Miroslav Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Noví občánci Plané narození v měsíci říjnu a listopadu 2009 Lišková Nikola Lazárek Filip Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Vítání občánků narozených od do se uskuteční dne v obřadní síni MěÚ.

3 STRUKTURA ÚŘADU MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ OBDOBÍ STAROSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK MÍSTOSTAROSTA VLADISLAV KUBEC ASISTENTKA JAROSLAVA PEKÁRKOVÁ TAJEMNÍK ING. ANTONÍN KOLIHA EKONOM KVĚTA KUČEROVÁ STAVEBNÍ TECHNIK VÁCLAV MELENA MATRIKA MARIE HOLANOVÁ VNITŘNÍ VĚCI ING. SVATAVA NOVOTNÁ EVA SEMRÁDOVÁ BBus. KNIHOVNA VÁCLAVA VYHNALOVÁ KULTURA FRANTIŠEK DOUBEK RADA MĚSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK ODS ING. STANISLAV VYHNAL ODS VLADISLAV KUBEC SNK ING. PAVEL KOUTENSKÝ SNK VLADISLAV KOLIBÍK ČSSD ZASTUPITELÉ MĚSTA ING. BLAŽEK SVATOPLUK SNK CÁBA MILAN KSČM BC. ČÁPOVÁ JITKA ODS DRTINA JOSEF ODS KOLIBÍK VLADISLAV ČSSD ING. KOUTENSKÝ PAVEL SNK KUBEC VLADISLAV SNK LAPÍN RUDOLF ODS MGR. NOVOTNÝ MAREK SNK MUDR. PEKAROVIČOVÁ JITKA ČSSD JUDR. PUNČOCHÁŘ IVAN ODS RANGL JIŘÍ SNK ING. ŠIMÁNEK JIŘÍ ODS MGR. VORÁČEK TOMÁŠ ODS ING. VYHNAL STANISLAV ODS KONTROLNÍ VÝBOR PŘEDSEDA MGR. MAREK NOVOTNÝ ČLENOVÉ MILAN CÁBA ZDENA BREJCHOVÁ FINANČNÍ VÝBOR PŘEDSEDA MGR. TOMÁŠ VORÁČEK ČLENOVÉ ING. SVATOPLUK BLAŽEK OLDŘICH MAHOVSKÝ REDAKČNÍ RADA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK VÁCLAVA VYHNALOVÁ FRANTIŠEK DOUBEK Plánské odběry vzorků sedimentu z Jordánu Na táborském zastupitelstvu byla panem zastupitelem Zvěřinou označena Planá za paranoidní. To však ještě netušil, jak moc je paranoidní Tábor, co se týče nových odběrů vzorků. S takovou paranoiou se zástupce firmy Empla GA, pan Ing. Bláha, podle jeho vyjádření, ještě nikdy a nikde nesetkal. 3 Na pondělní radě města Tábora ( ) došlo k navýšení rozpočtu pro účely plánských odběrů vzorků na částku Kč! K Plánským Kč je tu jistý nepoměr. Vítr se utišil a k odběrům mohlo dojít v úterý Odběr měl trvat zhruba dva dny. Na místě byli přítomni: za Tábor: pan Ing. Nedvěd se svým pomocníkem pro ovládání zařízení na odběr sedimentu; pan Ing. Horňák jako osoba oprávněná k hodnocení vlastností odpadů; další pozorovatel z Výzkumného ústavu vodohospodářského zajištěn městem Táborem; Ing. Fišer coby zástupce odboru životního prostředí; Ing. Hotový za odbor investic; městský policista, který měl legitimovat osoby, jež by zamezovaly procesu homogenizace vzorků (smíchávání vzorků prostých na směsné); za Planou nad Lužnicí: pan Ing. Bláha za firmu Empla AG, který odběry prováděl a určoval plán odběrů vzorků; Jiří Šimánek; Jiří Rangl; František Doubek; jako nezávislé osoby: Jakub Borovec, pracovník Hydrogeologického ústavu AV ČR; pan Másílko, odborník na chemické analýzy; Česká televize; později novináři z Táborského deníku a Mladé fronty. Došlo k představení a diskuzi ohledně předloženého plánu odběrů vzorků. Jednalo se o odebrání 24 prostých vzorků rozdělením Jordánu na 6 transektů (pomyslná čára spojující břehy), v každém transektu mělo dojít ke čtyřem odběrům, v náhodných třech z nich pak ještě k odběru horizontálních vrstev. S takto sestaveným plánem odběrů nesouhlasili zástupci Tábora. Šlo konkrétně o odběry prostých vzorků, k jejichž analýze měli výhrady, dokonce je z důvodu nepotřebnosti takových informací z hlediska záměru odtěžení celé vrstvy sedimentu zásadně odmítali, a nadto zaznělo i prohlášení, že takové odběry Tábor nebude financovat (odběrné zařízení ing. Nedvěda podmínka k udělení povolení odběrů, které Tábor financoval). Jejich představou bylo odebrat čtyři vzorky z jednoho transektu, smíchat je do směsného vzorku a ten posléze podrobit analýze. Pan Ing. Bláha s tímto požadavkem nesouhlasil a uvedl, že jako akreditovaná osoba nemůže zajistit správné smíchání směsného vzorku v klimatických podmínkách, které byly nepříznivé, a že ke správnému vytvoření směsného vzorku je potřeba laboratorní prostředí. Pan Ing. Fišer z odboru životního prostředí požadoval přítomnost pana Ing. Horňáka v laboratoři firmy Empla GA, kde bude docházet k další homogenizaci (míchání). Pan Bláha toto připustil, poznamenal však, že jde o nestandardní postup a on je zástupcem nezávislé firmy vlastnící akreditace, tudíž by měla být na místě určitá vzájemná důvěra. S tímto požadavkem se prý ještě nikdy nesetkal. Do diskuze zasáhl odborný pozorovatel z VÚ vodohospodářského, který potvrdil, že vytvářet směsný vzorek z celého transektu v terénu není vhodné a požadavek pana Bláhy je oprávněný. Měl ovšem výhrady k výzkumu různých vrstev sedimentu. Po další diskusi došlo k dohodě odběrů jednotlivých vzorků, bylo však ujednáno smíchání všech vrstev z jednoho odběru, přičemž vzorek bude rozdělen na dvě části a zástupce Tábora si z nich vybere vždy po jednom referenčním vzorku. Pan Ing. Horňák požadoval přítomnost na odběrném zařízení, to však pan Ing. Nedvěd z důvodů bezpečnosti a malého místa na odběrném zařízení odmítl. Toto bylo akceptováno a odběrné zařízení s panem Ing. Bláhou, Ing. Nedvědem a jeho pomocníkem mohlo směle odplout. Zástupci Tábora sledovali odběry ze břehu. Za Planou nad Lužnicí jsem zůstal přítomen já, Jiří Rangl, zhruba do hod. První den byl ukončen odběr zhruba v hod., podařilo se odebrat 12 vzorků, které byly rozděleny na dvě části, a zástupce Tábora dostal jednu polovinu z nich. Zdálo se, že je vše zajištěno a druhý den nebude potřeba přítomnosti dalšího zástupce Plané nad Lužnicí. Druhý den odběru jsem telefonicky kontaktoval pana Ing. Bláhu zhruba v hod., kdy jsem se dozvěděl o nových aktivitách táborské radnice. Pan Ing. Fišer prezentoval prohlášení táborské radnice zhruba s 12 body, které napadalo způsob odběru vzorků a nepřítomnost pana Ing. Horňáka při smíchávání vzorků. Za přítomnosti notáře požadoval podpis pana Ing. Bláhy z firmy Emla GA, který s tímto tvrzením nesouhlasil a prohlášení nepodepsal s odůvodněním, že dodržuje veškerá pravidla, která vycházejí z jeho akreditace. Hasičský záchranný sbor přivezl loď na sledování odběrů, městská policie začala vše dokumentovat digitální videokamerou. Okolo odběrného zařízení tedy plulo ještě jedno plavidlo se čtyřmi osobami. Na břehu byl přítomen další zástupce města Tábora z odboru životního prostředí. Zhruba v byly dovezeny první vzorky, které byly rozděleny, a zástupce pana Ing. Horňáka si vybral polovinu vzorků pro Tábor. Hovořil jsem s pozorovatelem z VÚ vodohospodářského, který potvrdil správnost prováděných odběrů a vyjádřil se, že jeho zpráva o odběrech bude ve smyslu správnosti celého procesu odběrů. Na místě jsem byl přítomen do hod, celý odběr byl ukončen přibližně v hodin. Tábor obdržel referenční vzorky, celkem bylo odebráno 24 vzorků. Výsledky rozboru vzorků budou známy začátkem listopadu. Jiří Rangl

4 OBČAN SE PTÁ, RADNICE ODPOVÍDÁ Na dotazy občanů, týkající se našeho města, rozvoje, problémů a dalších věcí s Planou spojených, odpovídají zastupitelé města. Zasílejte prosím vaše dotazy na nebo případně volejte na Děkuji paní Pekarovičové, panu Šimánkovi a Ranglovi, kteří odpovídali na otázky v minulém čísle. Dámy a pánové, v minulých Plánských ozvěnách vyzval pan Pavel Kubec zastupitele města, aby se začali znovu zabývat problematikou a provozováním hracích automatů ve městě a jejich umisťováním v hernách v blízkosti škol a dalších veřejných budov. Je to již rok, kdy se upravovala právě kvůli umístění automatů městská vyhláška a kdy bylo na zastupitelstvu řečeno, že časem tento krok bude třeba vyhodnotit. A protože se mění i pohled státu na možnost regulace těchto zařízení nebo alespoň jejich umísťování ve městech, je právě tento dotaz zcela namístě. Mohli byste proto občanům napsat, jak vy osobně vnímáte umístění hracích automatů v blízkosti školy a jak právě vy chcete naše nejbezbrannější ochránit před pokušením, které je jim tímto způsobem vlastně servírováno. Děkuji vám všem za odpovědi. F. Doubek Bc. Jitka Čápová, ODS Zásadně nesouhlasím s umístěním herny v blízkosti školy. Negativní účinky gemblerství jsou jistě všem známé. Zároveň je nutno si také uvědomit skutečnost, že podle vyjádření odborníků, závislost na hracích automatech všeho druhu může vycházet (pravděpodobnost je dost vysoká) z nevinně vyhlížející závislosti na počítačových hrách. Kolik času denně tráví děti před monitorem svého počítače u nesmyslných her? Jak je dokážeme uchránit a jak je chráníme od tohoto nebezpečí? Pokud bude mít negativní postoj k herně nadpoloviční většina zastupitelů, je potřeba přehodnotit místní vyhlášku s ohledem na platnou právní normu. Ing. Pavel Koutenský, SNK Vážení občané, mou odpověď na dotaz ohledně výherních hracích automatů najdete rozvedenou na str. 5. Rudolf Lapín, ODS Můj názor je stále stejný, zásadně jsem byl proti změně městské vyhlášky o zkrácení vzdálenosti mezi podobnými provozovnami a veřejnými budovami. Vzpomínám si, že v návrzích některých zastupitelů se mluvilo i o zákazu těchto zařízení dokonce v celé ulici ČSLA. Mgr. Marek Novotný, SNK Jako každý rozumný člověk jsem proti existenci takové zábavy. Je nutné si ale uvědomit, jaké možnosti má obec při omezování počtu automatů na svém katastru. Výherní automaty povoluje obec a z jejich provozování má poplatky, které může využít pro chod obce. Výherní terminály povoluje ministerstvo financí a také vybírá poplatky. Obec z nich nic nemá. Až bude vše v rukou obce, jsem pro razantní omezení počtu a nebráním se ani zákazu umístění těchto přístrojů v obci. V součastné době volím možnost: Když je nemůžu zakázat, tak ať z nich obec aspoň něco má. Jiří Rangl, SNK Udělit povolení k provozování výherních hracích automatů v bývalém hotelu U Lužnice pro mne bylo nejtěžším rozhodnutím, které jsem kdy jako zastupitel musel učinit. Sliby chyby. Tímto rčením bych ohodnotil celou situaci tak, jak se vyvíjí v průběhu času. Nejsem obeznámen se způsobem, kterým pracovníci městského úřadu toto zařízení kontrolují, ale všiml jsem si, že dveře do provozovny jsou stále otevřeny. Před udělením povolení jsme byli ujišťováni, že zařízení musí být uzavřeno a mladiství do 18 let se dovnitř nedostanou. Vzhled budovy ani okolí se nejen nezlepšil, ale spíše zásadně zhoršil modrými polepy a čínskými reklamami, na které si nejde zvyknout. Povolení však uděluje město pouze na provozování hracích automatů, nikoliv na provozování pohostinství a nočních barů, jejichž neblahý vliv na okolí nemůžeme jako zastupitelé ovlivnit.vedle výherních hracích přístrojů existují tzv. video loterní terminály. Provoz a s ním spojená kontrola, regulace a další činnosti spadají v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, do kompetence Ministerstva financí ČR. Město však již nemusí být ani v tomto ohledu pouze trpným pozorovatelem. Můžeme se dožadovat účastenství v řízeních, v nichž jsou tyto video terminály povolovány, což by zvyšovalo naše šance na možnost rozhodování o všech typech hracích automatů. Velmi bych uvítal nové zhodnocení našeho rozhodnutí a obdržel odpověď na otázku, zda byly splněny požadavky a očekávání těch zastupitelů, kteří hlasovali ve prospěch VHP v těchto místech. Pro mne osobně se mnohé argumenty pro udělení povolení vytratily společně s nesplněnými sliby všech stran. Ing. Jiří Šimánek, ODS Moje stanovisko k umístění herny s hracími automaty v bezprostřední blízkosti školy jsem vyjádřil již při projednávání a schvalování vyhlášky, která toto umožňuje. Již tehdy jsem byl proti přijetí této vyhlášky a nemám důvod svůj názor měnit. Přestože mohou mít někteří zastupitelé celou řadu důvodů proč hlasovali tak jak hlasovali, jedinou pravdou je fakt, že rozhodování a hlasování záleželo pouze na každém z nich, jak se k tomuto problému postavili. Předpokládám, že v nejbližších měsících bude přijat nový loterijní zákon, který by měl přinést městům větší pravomoc v 4 této záležitosti. Po přijetí tohoto zákona bych chtěl radě města a následně městskému zastupitelstvu navrhnout úpravu vyhlášky, která by umožnila změnit současný stav v celé Plané nad Lužnicí, neboť řešení jedné provozovny s hracími automaty zcela jistě nevyřeší problematiku hracích automatů. Mgr. Tomáš Voráček, ODS Umístění výherních hracích automatů v našem městě - výherní automaty či terminály jako člověk zásadně nepodporuji lze říci, že odsuzuji; přesto však akceptuji, že je někdo jako legální formu zábavy či výdělku vyhledává - myslím si, že bychom se měli postarat, aby byl dodržován zákon a pravidla, která jsou nastavena (zákaz vstupu osob mladších 18ti let do těchto provozoven) a zajistit ve spolupráci s policií pravidelnou kontrolu těchto nařízení. V případě porušení pak zcela nekompromisně reagovat - myslím, že bychom měli požadovat odstranění všech vnějších reklam a upoutávek na těchto provozovnách, aby se staly zcela anonymními, což vidím jako efektivnější, než dělat automatům negativní reklamu i to je reklama - nemyslím si, že by Město na sebe mělo brát úlohu mravokárce a zakazovat či povolovat dospělým lidem, zda mohou či nemohou automaty hrát (byť i já osobně znám tragické případy následků gamblerství a rozhodně z nich radost nemám) - myslím, že ve formování postoje dítěte k tomuto tématu má nezastupitelnou úlohu rodina - její roli nemůže žádná jiná instituce nahradit - souhlasím s panem Kubecem, že osvěta dětí školního věku je velmi důležitou a nedílnou součástí prevence a tady je nezbytné školu soustavně a aktivně podporovat, aby dospívající generace vyhledávala jinou bezpečnější formu naplňování volného času Myslím si, že důsledným dodržováním výše uvedených kroků můžeme podstatně přispět k minimalizaci negativního vlivu výherních hracích automatů a loterijních terminálů - a to dokonce více, než snahou přestěhovat tyto přístroje do jiných lokalit města

5 Reakce na dotaz ohledně Blue baru Jsem velmi rád, že jsme dostali dotaz na konkrétní problém, který občany našeho města velmi zajímá. Již v minulosti jsem chtěl napsat článek, který by občanům objasnil, jak složité rozhodování zastupitelstvo mělo a jak velký problém jsme řešili. Proto cítím svou morální povinnost na tento dotaz odpovědět. Rád bych Vám objektivně popsal, na základě jakých faktů jsem se rozhodoval. Abych tak mohl učinit, musím se nejprve vrátit do historie, neboť problém, který zde vznikl, vůbec takový být nemusel. Ptáte se proč? Důvod je velmi jednoduchý, neboť dávno před tím, než se současné zastupitelstvo začalo otázkou Blue baru zabývat, bylo rozhodnuto o tom, že v těchto místech Blue bar bude stát. Vždyť pan Brož měl platné stavební povolení schválené městem Planá nad Lužnicí v předchozím volebním období. To jsme bohužel nemohli ovlivnit. V podstatě jsme byli postaveni před problém, který mohl být snadno vyřešen za pět minut dvanáct, ale my jsme pro něj obtížně hledali řešení patnáct minut po dvanácté. Je to asi jako kdybyste se rozhodli postavit si dům, například u železniční tratě, dostali na něj stavební povolení, dům postavili, a pak při kolaudaci zjistili, že dům je blízko tratě, a že se do něj nemůžete nastěhovat. Asi by se takový postup nikomu z nás nelíbil. I proto rozhodování bylo tak složité a museli jsme se účastnit několika jednání. Na jednáních bylo přislíbeno, že dojde k úpravám Blue baru, tj. že bude zazděn boční vchod, že budou přesunuty vchodové dveře, dojde k přemístění automatů atd. Dále z jednání vyplynulo, že zastupitelstvo může zakázat provoz výherních hracích automatů ve vzdálenosti do 100 m od školy, ale nemůže zakázat provoz výherních hracích terminálů. A bohužel rozdíl mezi výherním hracím terminálem a automatem je pouze v tom, že do automatu se vkládají peníze přímo a u terminálu peníze vkládá obsluha. Proto jsme fakticky ani nemohli zrušit provozování výherních hracích přístrojů. Na druhou stranu se v poslední době objevují v médiích informace o tom, že ve městech, kde se zastupitelé vyslovili proti výherním hracím automatům ani ministerstvo financí neuděluje povolení pro provoz výherních hracích terminálů. Bohužel před rokem byla situace jiná. Další věcí, která ovlivnila moje rozhodnutí, byla skutečnost, že když zakážeme provoz výherních hracích automatů v Blue baru (i když jak jsem popsal výše, není toto v podstatě možné), je o pár desítek metrů dál přes ulici OK bar, ve kterém by se automaty provozovaly směle dále, neboť objekt je více jak 100 m od školy. Dle mého názoru bychom se měli zabývat provozováním výherních hracích přístrojů v celém městě a ne pouze v jednom objektu, tak abychom měli stejný metr pro všechny. Nebo si myslíte, že děti kolem OK baru nechodí a tím, že zrušíme provoz výherních hracích automatů v Blue baru, je ochráníme? Proto pokud bude možnost a zákony to umožní, zabýval bych se otázkou výherních hracích přístrojů v celém městě. Další neméně důležitou skutečností, plynoucí z jednání, byl náznak, že pokud to bude možné, bude se z příjmů Blue baru dál financovat rekonstrukce Motorestu. Myslím si, že na tomto místě asi každý Plaňák zbystří a zamyslí se, neboť šance, že by byl Motorest opět otevřen a důstojně reprezentoval centrum Plané, by potěšila asi každého z nás. V neposlední řadě jsem často slyšel názory, ať zrušíme celý Blue bar, neboť je to blízko školy a tak dospělí dávají dětem opravdu špatný příklad. S tím naprosto souhlasím a sdílím stejný názor, ale je potřeba si uvědomit, že zastupitelstvo v žádném případě nemůže zrušit provozování jakéhokoliv non-stop baru, i kdyby byl v těsné blízkosti školy. To bohužel není v kompetenci zastupitelstva. Nyní bych se vrátil k začátku mého článku, kde jsem slíbil, že vám sdělím, jak jsem se při hlasování zachoval. S ohledem na výše popsané argumenty, zejména fakt, že nemůžeme zrušit provoz výherních hracích terminálů, jsem byl pro snížení hranice vzdálenosti od školy pro provozování výherních hracích automatů. Na druhou stranu vím, jak velký problém VHP pro společnost představují, jak obtížné a složité je zbavit se závislosti na VHP, jak lidé v některých případech prohrají vše, co mají, jak VHP zvyšují kriminalitu atd. Negativní dopady provozování VHP pro společnost jsou všeobecně známy. Proto i mne provozování VHP v Plané nad Lužnicí znepokojuje. Proto vidím prostor opět rozvinout v zastupitelstvu širší debatu na toto téma. Vždyť některé argumenty a fakta, které mne přesvědčily, abych byl pro snížení vzdálenosti pro provozování VHP, se po roce změnily. Jak jsem již řekl, dle mého názoru, systémově správné by bylo řešit provozování VHP v celé Plané. Ing. Pavel Koutenský radní města 5 PLÁNSKÝ INFOKANÁL K 1. listopadu 2009 již 146 rodin ve městě dostává zprávy z radnice přímo do svých mobilů. Pokud i vy chcete být mezi nimi, není nic jednoduššího, než se správně zaregistrovat pomocí SMS zprávy, na číslo A i když zrovna neuslyšíte městský rozhlas, či pokud si nestačíte přečíst vyvěšené letáky a kamsi založíte program akcí v Plánských ozvěnách, vždy budete vědět, co je nového ve sportu, kultuře, že hoří skládka v Želči nebo že nepoteče v Zářečí voda. Správné znění SMS tedy je IK PLANA REG JMENO PRIJME- NI PLANA NAZEV ULICE T1 T2 T3 (V případě, že chcete dostávat všechny informace, jinak T1 jsou zprávy krizové, T2 zprávy z kultury a T3 zprávy sportovní) Příklad zprávy IK PLANA REG JANA MERTOVA PLANA NA CERNE T1 T2 T3 Pokud se budete chtít ze systému odregistrovat, do nové SMS místo zkratky REG napíšete ODREG PS: Doufáme, že všichni, kteří chtěli být zaregistrováni do systému, již tak učinili. Protože ale systém není nastaven tak, že obdržíte potvrzovací SMS o vašem přihlášení a pokud jste zatím ještě žádnou SMS z Infokanálu nedostali, mohlo se stát, že se někde vloudila chybička jak při odesílání vaší přihlašovací zprávy, tak potom v samotném přihlášení do systému. Není nic jednoduššího, než se raději přihlásit SMS ještě jednou, pro jistotu. Případné dublování zpráv potom samotný systém a nebo pracovník, který má Infokanál na starosti, samozřejmě vyloučí. František Doubek

6 V pátek 2. října se v proluce mezi školou a Motorestem konala akce s názvem Zatočte s elektroodpadem. Zástupci pořádající firmy vysvětlovali hostům, jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči. Pro všechny přítomné měli připravené dárečky, také nafukovací skákací hrad a dokonce divadelní představení pro děti. V letním táboře Palcát v Plané Na Černé se také v pátek 2. října odpoledne slavnostně otevírala lezecká stěna. Devět metrů vysokou stěnu s osmi různě obtížnými cestami k vrcholu slavnostním přestřižením pásky pokřtil starosta Plané Ing. Jiří Šimánek, spolu se senátorem Mgr. Pavlem Eybertem a ředitelem Domu dětí a mládeže v Táboře, Mgr. Josefem Musilem. V neděli 4. října se v městské knihovně v Plané zahajoval Týden knihoven. Tentokrát s projektem Kniha mého srdce, jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihy v České republice. A protože tato akce šla do finále a knih již zůstalo pouze 12, mohli si návštěvníci tento den pochutnat v knihovnách právě na 12 pokrmech, inspirovaných těmito knihami. Velký dík patří paní knihovnici Vendulce Vyhnalové, která vše připravila k naprosté dokonalosti a dokonce ještě vybavila hosty této akce na doma výslužkou. 6. října v knihovně patřilo vernisáži výstavy Ondřej Sekora očima dětí MŠ Pohádka. Všem přítomným zazpíval pěvecký sboreček Notičky pod vedením Katky Burgstallerové a Hanky Vlkové. Děti si pak s postavičkami ze Sekorových knížek Ferdou a Beruškou zahrály různé hry a občerstvily se koláči, které pro ně připravily hodné paní knihovnice. Vzstoupení mužské sekce pěveckého sboru Harmonie na vernisáži výstavy Kuchyně minulého století. V popředí Josef Holický. Foto EŽ Ve středu 7. října ráno se celá Planá, i díky podzimní inverzi, zahalila do neuvěřitelného zápachu. Hořela skládka v sousední Želči. Občané města byli upozorněni městským rozhlasem a pomocí SMS Plánským Infokanálem na tuto skutečnost. Bylo jim doporučeno nezdržovat se venku a zbytečně nevětrat. Pokud ještě stále nejste přihlášeni do systému zpráv, určitě tak učiňte, bude vás to stát pouze cenu jediné SMS zprávy a i když neuslyšíte městský STALO SE V PLANÉ 6 rozhlas, či nebudete zrovna v Plané nad Lužnicí, můžete okamžitě zareagovat na vzniklou situaci a informovat své nejbližší. A protože skládka v Želči hořela delší dobu, Policie ČR nechala řídit nejstrašnější křižovatku v Plané tři dny svými příslušníky /kvůli provozu hasičských vozidel/. Konečně se dalo celkem normálně vyjíždět i z mostu na hlavní a obráceně odbočit na most bez toho, že vás nějaký rozjetý Emerson Fittipaldi smete. Ochrana a pomoc policie ovšem skončila s uhašením skládky. Teta Kateřina by to jistě patřičně okomentovala, my můžeme jenom napsat, že bychom si přáli ochranu a pomoc příslušníků na křižovatce, i když žádná skládka nehoří. Ve středu 7. října se také potkaly Plánské Dámy na přednášce s Jarkou Vomáčkovou, tentokráte na téma Úprava pokrmů. Všechny si pochutnaly na pohankové kaši, kterou pro ně s láskou připravil spolupracovník paní Vomáčkové, pan Petr Pospíšil. A hned další středu, 14. října, si Dámy pozvaly lékaře táborské záchranky, MUDr. Milana Kratochvíla. Všichni přítomní žasli nad novými postupy při zachraňování životů, protože vše, co jsme se dosud vesměs o první pomoci učili a co by asi většina z nás dělala, by příliš nepřispělo k rychlému navrácení životních funkcí zraněnému. Jak sarkastický přístup pana doktora, historky z natáčení, tak i praktické ukázky zachraňování příjemně zpestřily tuto besedu všem zúčastěným. Tento den také byla zastavena dodávka vody na dvě hodiny do městské čtvrti Za řekou. A i když vše bylo dopředu avizováno městským rozhlasem a zasíláno pomocí SMS městským infokanálem, přesto se k některým občanům tato zpráva nedostala. I to je další důvod k tomu, aby se ti, kteří o to stojí, zaregistrovali do PLÁNSKÉHO INFO- KANÁLU pomocí SMS na čísle Až na druhý pokus se v úterý 20. října začaly odebírat další vzorky bahna z Jordánu k posouzení nezávislou laboratoří. První odběry, původně plánované na pondělí 12. října, byly zrušeny kvůli nepříznivému počasí, ale díky informačnímu šumu se to zástupci Plané dozvěděli až na břehu rybníka. Veškeré odběry bude hradit město Tábor, tak se to alespoň dozvěděli všichni zúčastnění z úst zástupce Tábora Ing. Jana Fišera a následně i z médií, kde stejně hovořil i tajemník Tábora Ing. Lubomír Šrámek. Asi to do této rubriky nepatří, ale jen pro zajímavost při přípravě První Plánské Kuchařky jsme, mimo jiné, zjistili, že remoska přenosná pečící trouba je český patent a od jejího vynálezu uplynulo už padesát let V sobotu 24. října odpoledne měli všichni návštěvníci kostela v Klokotech možnost vyslechnout Svatohubertskou mši v podání Trubačů OMS Tábor, pod vedením hornmajstra Šárky Kvičínské a smíšeného pěveckého sboru Harmonie, vedeného manželi Dohnalovými. Pěkné bylo, že paní Šárka mohla uvítat i pana profesora Petra Vacka, autora této mše, který se přijel podívat na své dítě. Slova

7 chvály, která na účet obou souborů pronesl, svědčí o dobře odvedeném kusu práce všech zúčastněných. Děkujeme. Ze soboty na neděli se měnil i letní čas za zimní. Doufejme, že při seřizování všech plánských hodin na nový čas se konečně, po dvou letech, rozeběhnou i ty nefunkční před radnicí. Při brouzdání po internetu lze na Youtube pod heslem vodnický den nalézt videosekvenci z přetahování lanem nad vodní nádrží. A také na Google Earth někdo umístil hezká fota z Plané nad Lužnicí. Děkuji těmto neznámým, že si nejen můžeme připomenout vše, co se v Plané děje, ale že i takto lze naše město v dobrém propagovat. Díky. V úterý 27. října proběhla v proluce mezi Motorestem a základní školou akce ROAD SHOW ANEB ROK SMÍ- ŘENÍ firmy Česmad Bohemia a města Planá nad Lužnicí, Podpis petice za urychlení výstavby dálničního obchvatu.foto EŽ kde byli občané seznámeni se stavem výstavby dálničního obchvatu našeho města. Zároveň všichni mohli podepsat petici za urychlení nejen této stavby, ale všech obchvatů měst a městeček, vystavených podobné dopravní situaci. Stejná akce probíhala ve Vysokém Mýtě / obyvatel, 148 podpisů/ a v Lovosicích/ obyvatel, 315 podpisů/. U nás v Plané pořadatelé vzhledem k počtu obyvatel /zhruba 3 500/ nasbírali na petiční archy relativně podpisů nejvíce /317/. V pátek ráno, 30. října přišla naše hodná knihovnice, paní Vendulka Vyhnalová, do práce se slzami v očích. Nějaký dobytek, protože lepší slovo si ten dotyčný opravdu nezaslouží, zlomil stromek pohádkovník na rohu školy a vyvrátil pohádkový kámen Hanse Christiana Andersena. Stromek, který společně s malými čtenáři zasadila a u kterého vždy začínaly společné knihovnické akce pro děti. Co dodat? A poslední den v tomto měsíci patřil Klubu Plánských Dam a křtu jejich První Plánské Kuchařky. Obřadní síň i průhled do knihovny praskaly ve švech, aby všichni návštěvníci mohli shlédnout módní přehlídku, vyslechnout Harmonii i její samostatnou pánskou odnož a zúčastnit se vernisáže výstavy Kuchyně minulého století. 7 Komu asi vadil tento útlý stromek? Foto FD. Svatomartinská slavnost podruhé V předvečer svátku světce, který podle lidové pranostiky přináší sníh, jsme se v hojném počtu sešli na zahradě mateřské školy. Ačkoli byl termín zveřejněn pouze s jednodenním předstihem, prošlo nebo projelo v kočárku zahradní branou MŠ kolem 120 dětí s doprovodem, což organizátory příjemně překvapilo. Oslovit takové množství štěbetajících účastníků bez mikrofonu je úkol náročný a tak mohlo hemžení vypadat chvílemi chaoticky. Nicméně po úvodním slovu a pokusu o společné zazpívání s kytarou si děti mohly vyrobit z připravených polotovarů lampiónky. Potom jsme odvážnějším dětem zavázali oči, chytli jsme se za ruce a vydali se tmou za světlem = nadějí. Došli jsme až na konec zahrady, kde opravdu hořela 3 světýlka, napovídající nám, že už tu svatý Martin byl a zřejmě ještě někde nablízku je. Zavolali jsme ho tedy a on skutečně přijel a dokonce s doprovodem. Krátce připomněl svůj příběh, rozdal dětem sněhové vločky a vyzval je, ať je rozvěsí na větve blízkých stromů, aby přivolaly sníh opravdový. Martin se líbil a tak jsme se mu pokusili společně zarecitovat básničku jako poděkování. Zamávali jsme jemu i jeho doprovodu a s rozsvícenými lampiónky se vydali ochutnat sladkou tečku pozdního odpoledne - martinské rohlíky. Jen se po nich zaprášilo! Velký dík patří proto všem pekařkám, které se do martinského pečení zapojily, Dagmar Hálové, jejímu manželovi Janovi a Zbyňkovi Rytířovi z Ranče Na samotách za bravurní zabezpečení martinského průvodu a samozřejmě všem, kteří pomáhali s přípravou akce. Mateřské školce díky za prostor a čaj. Za organizátory Jitka Břečková (mateřské centrum), Eva Žaludová a Václava Vyhnalová (knihovnice)

8 Laškování s počasím spolu s MŠ Pohádka... takový byl podtitul již tradičního dovádění s draky, neboli DRAKIÁDY, kterou pořádá pro děti a všechny kdo mají zájem MŠ PO- HÁDKA. V letošním roce jsme se s piloty draků a jejich doprovodem sešli krátce před půl pátou odpoledne u mateřské školy. S nadšením a plni očekávání, zda právě ten náš dráček vyletí nejvýše, jsme se v neuspořádaném zástupu bezmála osmdesáti lidí vydali vstříc větrnému dobrodružství na louku za sběrným dvorem. A,,ŠOU,, mohla začít... legrace nastala již v první fázi, tj. při sestavování draků, správném nastavení a uchycení tyček, navolení správné délky dračího ocasu, při uchycení provázků, apod. Technické problémy se postupně vyřešily, komplikace přinesly jen chybějící tyčky, které manželky zapomněly na dovolené v Itálii, ale i tak to děti braly statečně a honěná s kamarády, kterým se drak vznášel již delší dobu několik metrů nad zemí, přinesla dostatečnou kompenzaci příjemného, zábavného odpoledne. Ani si za chvíli nevzpomněly, že ten jejich už nikdy létat nebude. Každopádně se píle a příprava a dobré rady technického dozoru, tedy mne, osvědčily a dříve či později se většina letců či pilotů mohla těšit při pohledu vzhůru k nebesům na spokojeně se třepetajícího dráčka. Náročnější to měli ovšem ti, kterým drak létal pouze v doprovodu pilota, a tak se mohlo někdy zdát, že jsme spíše na závodech. To v momentě, kdy se kolem nás řítil udýchaný Ondra s nataženou šňůrkou na jejímž konci se jen kousek od našich hlav vzpínal drak. A Ondra se s nadšením dotazoval, zda má aspoň 49 bodů a úprkem běžel dál, aby jim vlastně třeba ani drak nelétá.,,skvěle se bavit,,. Vždyť o to přeci ve společnosti dobře naladěných lidí jde. Zkrátka podtitul,,laškování,, opravdu byl na místě, už jenom proto, že jsme se my dospělí na čas vrátili do tak fantastického světa dětí. Do světa fantazie, bezprostřednosti, her, zábavy. Pohodovou atmosféru jsme si sebou přenesli ještě i na školní zahradu. Krásně promrzlí jsme se ohřáli lahodným čajem a netrpělivě přešlapovali u rozpáleného grilu, až se nám opeče dozlatova ten náš buřtík, aneb pro všechny zasloužená odměna,,teplá večeře,,. A ti, kteří byli přeci jen trochu smutní, že jim dráček nelítal, jak si představovali, ti si mohli na zahradě vyrobit vlaštovku z papíru. Díky tatínkům, kteří nám s tím pomohli. A díky všem, kteří jste měli čas na to být se svými dětmi. Pro vás jsme celou akci připravovali. Děkujeme. Objednávky na CD s fotografiemi můžete zasílat na Dusan- Text a foto Dušan Menšík Mateřské centrum informuje Od pondělí začalo pravidelné Cvičení pro děti ve věku od 1,5 6 let. Probíhá od 17,00 do 18,00 hod. v prostorách tělocvičny základní školy pod vedením paní Lenky Matějů. Přezůvky a cvičební úbor s sebou. V pátek mezi 9,00 a 10,00 hod nás navštíví v MC Mikuláš a čerti v podání žáků ZŠ. Nadílku si připraví maminky doma a označí celým jménem dítěte. Již nyní pro vás máme několik tipů na začátek roku: Relaxaci po vánočních svátcích si dopřejí maminky jedno lednové sobotní odpoledne v Individuálním relaxačním centru v Plaveckém bazénu v Táboře. Od února bude dle zájmu probíhat kurz anglického jazyka s česky mluvící, rodilou americkou mluvčí. Všechny zájemce proto zveme na předběžnou informační schůzku, která se uskuteční dne od 17,30 hod. Prodiskutujeme podrobnosti a případné připomínky. Kurz se uskuteční na základě účasti! Pro podrobnosti o jednotlivých akcích prosím pište na nebo volejte na mob , případně nás kontaktujte osobně v rámci našeho setkávání každé úterý od 8,30-10,30 hod v Domě s pečovatelskou službou. Jitka Břečková mu drak nespadl na zem. Na to se nedalo nic jiného než mu jako porotce uznat plných padesát bodů, jinak by zarputilý pilot jeho formátu běhal po louce snad ještě druhý den. Jindy si zas člověk připadal jako v Honzíkově cestě v příběhu, jak Honzík pouštěl draka a s kamarády se o něj hádali... Třebaže nechtěli tatínkové půjčit svého draka, kterého se jim právě podařilo dostat skoro nejvýš, ani svým manželkám, ani kamarádovi, vládla v tento podvečer skvělá nálada a pohoda, kterou podtrhoval krásný, zvonivý smích příjemné, půvabné společnice Alenky, působící jako zdravotník, terapeut a psycholog v jedné osobě, jejímž úkolem bylo zajistit, aby nikdo z letců, ani jejich doprovod nepropadal depresím z neúspěchu. A tak obcházela účastníky jednoho po druhém a vhodně zvolenými tématy udržovala konverzaci, čímž si nestačili všimnout, že Tvůrčí dopoledne v přátelské atmosféře prožila parta maminek v keramické dílně základní školy. Pod vedením paní Ady Chalupské zde vznikala nádherná dílka a drobnosti pro potěšení v blížícím se období Adventu a Vánoc. Velký dík paní lektorce a vedení školy za poskytnutí prostor. Text a foto EŽ.) 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA há několik vzdělávacích programů, ne ve všech ročnících bylo v minulosti stejně hodin, jako je tomu dnes. Celkový počet hodin žáka ale pečlivě hlídáme. Školy mohou v rámci určitého rozmezí stanovit počet hodin v ročnících, musí ale vyjít výše zmíněný součet. Také je stanoven minimální počet hodin pro předmět nebo blok předmětů. V rámci tzv. disponibilních hodin mohou školy nabízet volitelné předměty. Mezi ně dnes patří i druhý cizí jazyk. Od roku 2012 ho budou mít všichni žáci od 7. ročníku povinně. Zatím je zájem o druhý cizí jazyk velmi malý. Němčinu pro nedostatek zájemců neotevíráme ani letos. Při psaní školního vzdělávacího programu, podle kterého už dnes ve většině ročníků vyučujeme, jsme zařadili volitelné předměty od 3. ročníku. Volitelnost neznamená, že na něj mohu nebo nemusím chodit. Takový předmět je po vybrání povinný, není to tedy žádný kroužek. Přihlášku na budoucí školní rok vyplňujete spolu se svým dítětem na konci školního roku. Podle zájmu pak rozhodujeme, které nabízené volitelné předměty otevřeme a kdy se budou vyučovat. Některé jsou ve dvouhodinovém bloku v sudých a lichých týdnech, jiné jsou každý týden. Předměty se dětem nemohou krýt, proto občas nelze všem přáním žáka vyhovět. Žáci si vlepují do žákovské knížky přehled vybraných volitelných předmětů, které se tímto stávají pro žáka povinnými. Vy tuto volbu stvrdíte podpisem. Mnoho předmětů je plánováno jako roční kurz, pokud to tedy dítěti nevyjde letos, může se na stejný předmět přihlásit příští rok. Věkově smíšené skupiny nám umožňují širší výběr, omezují negativní jevy v žákovských skupinách a dávají každému dítěti příležitost realizovat vlastní zájem. Říkáte, že to za Vás takhle nebylo? Máte pravdu, svět je opravdu někde jinde a i škola by měla vypadat jinak. V každé škole jdou za vzdělávacími cíli trochu jinou cestou. Chceme vychovávat svobodné a odpovědné lidi, kteří se umí správně rozhodovat. A k tomu jim tato volba pomáhá. B. Hora, H. Vellánová Žáci druhého stupně na informační lekci v dětském oddělení knihovny v rámci Týdne knihoven. Foto EŽ. Kružítka? V září jsme do školy dostali sadu 44 kružítek od firmy Hrdlička ST, s.r.o. v ceně Kč. Taková pomůcka se hodí vždy. Ve škole je mnoho žáků, kteří zapomenou na to, že v matematice se právě rýsuje kružnice, sestrojuje trojúhelník. Takové věci se bez kružítka prostě dělat nedají a rada z filmu Marečku, podejte mi pero o tom, že si mám vyndal pětikorunu a obtáhnout ji, před zdatnou učitelkou nebo učitelem matematiky neobstojí. Proto firmě Hrdlička ST, s.r.o., která tuto pomůcku vyrábí, mnohokrát děkují žáci i učitelé. Část kružítek používá 1. stupeň, část jich slouží na 2. stupni ZŠ. Jak to vypadá, když s nimi kroužíme v sešitě, si můžete prohlédnou na webových stránkách školy www. zsplana.cz v sekci Aktuální informace Foto archiv ZŠ ze školy. Žáci a učitelé Základní školy Planá nad Lužnicí Proč jsou ve škole volitelné předměty? Povinný počet hodin za docházku jednoho dítěte do ZŠ je stanoveno zákonem. Žák 1. stupně musí absolvovat za 5 let 118 hodin výuky, žák 2. stupně 122 hodin. Jak se to počítá? Vezmete týdenní docházku žáka do školy v každém ročníku a tyto hodiny sečtete. Když sečtete hodiny v učebním plánu na stránkách školy, nevyjde vám to přesně. Ve škole totiž probí- Ukázkový den Dne 30. září 2009 se konal v Sezimově Ústí II. Ukázkový den. Této akce se zúčastnily děti ze ŠD ZŠ Planá nad Lužnicí v doprovodu vychovatelek. Děti viděly ukázky výcviku asistenčních psů a poznaly práci hasičského záchranného sboru, vodní záchranné služby a policie ČR. Návštěva této akce bylo pro děti příjemným zpestřením odpoledne a odnesly si mnoho nových poznatků a pozitivních dojmů. Martina Žáčková SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ PO 51 LETECH V sobotu 5. září se v restauraci Maxim uskutečnilo setkání bývalých žáků, tehdy osmileté střední školy v Plané nad Lužnicí, ročníku narození 1944, letošních pětašedesátníků. Setkali jsme se po 51. letech, po 50 ti jsme to nějak nestihli. Trvalo dlouho, než jsme vypátrali všechny z nás, ale setkání se povedlo a stálo za trochu té detektivní námahy. Přiletěla k nám i spolužačka z kanadského Toronta, pozdravovala jiná z Francie. Přišla mezi nás i naše poslední žijící paní učitelka, byla úžasná a byli jsme zase na chvilku jejími dětmi, tak nás oslovovala. Její jméno, Zadražilová Loudínová, nebude ročníkům naší generace neznámé. Při prohlídce novou fasádou zářící školy jsme žasli, kam se výuka, přes všechny nářky na školství, dostala. Pokrok za 50 let nelze zastavit. Školou nás provedl a slovem prohlídku doplnil bývalý ředitel školy, pan Mirek Vellán. A protože čas pracuje proti nám, museli jsme vzpomenout na 8 spolužáků, kteří mezi nás už nikdy nepřijdou. Slíbili jsme si, že se již bez pozvánek, /jak za Švejka u Kalicha/ budeme scházet každoročně první sobotu v září U Maxima. Za všechny abiturienty Marie Endrštová 9

10 Klub plánských dam Křest První Plánské Kuchařky V podvečer 31. října 2009 se v obřadní síni Městského úřadu v Plané nad Lužnicí uskutečnilo setkání plánské veřejnosti s Klubem Plánských Dam, který uspořádal výstavu starých kuchařských knih, spolu s dobovými tiskovinami, zaměřenými na domácnost. Na výstavě nechyběly historické pomůcky, doplňky a ozdoby dobové kuchyně. Kolorit výstavy doplňovaly a zdobily dochované fotografie bývalých majitelů a uživatelů vystavovaných předmětů. V rámci vernisáže výstavy byl proveden starostou města Ing. Šimánkem křest Plánské kuchařky. Byla sestavena z vyzkoušených kuchařských předpisů, zaslaných plánskými kuchařkami. Poté následovala módní přehlídka. Manekýnkami byly plánské dívky a ženy všech věkových kategorií. Předváděly se společenské, sportovní a svatební modely, zapůjčené firmami Slavnostního pokřtění Plánské kuchařky se ujal Ing. Jiří Šimánek za asistence paní Aleny Doubkové. Elegance Tábor, Svatební salon Nejen XXXL Tábor a prodejnou textilu Brit Shop, který sídlí v OD Maga v Plané nad Lužnicí. Nechyběl ani zástupce mužského prvku, ženich, který se předvedl se všemi nevěstami. O hudební doprovod se postaral místní smíšený pěvecký sbor Harmonie. Překvapením a dárkem pro Klub Plánských Dam bylo pěvecké vystoupení mužské skupiny HARMONYMEN S, které příjemně osvěžilo převážně dámskou společnost. Po skončení programu byla přítomným nabídnuta pořadatelkami ochutnávka vzorků některých, v kuchařce obsažených, pokrmů. Třešničkou na dortu byla možnost si Plánskou kuchařku zakoupit a toho přítomné dámy plně využily. Připravený náklad byl zcela rozebrán. Další případní zájemci o Plánskou kuchařku budou evidováni u pana Doubka na radnici a Klub Plánských Dam zajistí dotisk. Celá akce se dle vyjádření přítomných vydařila a Klub Plánských Dam děkuje všem, kdo nabídl kuchařské předpisy, zapůjčil vystavované předměty a připravil vzorky pokrmů k ochutnávce. Ohlasy z této akce jsou povzbuzením pro členky Klubu, které akci připravily ve svém volném čase, bez požadavku na odměnu a impulsem pro jejich další činnost, při které uvítají další zájemkyně s nápady a případnou pomocí. eh 10 DNES PŘEDSTAVUJEME V této rubrice bychom vás rádi seznámili s hudebními skupinami a kapelami všech žánrů, které v Plané nad Lužnicí pracují nebo kterých jsou naši spoluobčané platnými členy. Pokud máte zájem se v těchto článečcích představit veřejnosti nebo pokud víte o někom, kdo by si to zasloužil a sám si netroufá se prezentovat, pište na nebo volejte F. Doubek Lužničanka Plánská kapela Lužničanka, dříve Drtinova dechovka, více jak sto let hraje pro radost všem posluchačům dobré české dechovky nejen v regionu Jižních Čech, ale i v zahraničí. Již roku 1947 převzal po svém otci dechovou kapelu pan Josef Drtina a vedl ji až do roku Po tomto roce naznala kapela několik významných změn jak ve vedení, tak zejména ve vlastním obsazení. Díky citlivému vedení nového kapelníka pana Josefa Staňka a jeho manažerským schopnostem se podařilo kádr dopl- Foto archiv autora nit o velmi dobré muzikanty profesionály z uměleckých škol v Táboře, či Sezimově Ústí a v neposlední řadě z Posádkové hudby Tábor. Pod jeho taktovkou a novým názvem Lužničanka se kapele podařilo prosadit v širším měřítku na dechovkové scéně i mimo region. Dalším mezníkem v jejím dlouhém období byl rok Tento rok převzal vedení Ing. Jaroslav Svoboda a kapela se stabilizovala do současné podoby. Účastní se i mnoha soutěží a přehlídek - Zlatá křídlovka, Soběslavský festival dechovkových hudeb (později Kubešova Soběslav ), festival dechovkových hudeb v Bechyni, účinkování ve Vídni a zejména každoročně na Třešňových slavnostech v německém Naumburku. Dnem byla Lužničanka registrována u Ministerstva vnitra jako sdružení, jejíž činností je propagace zábavné a lidové hudby formou živého provozování. Bohužel tržní mechanismy v ekonomice stále více ovlivňují možnosti prezentace na domácí půdě v původním plném třináctičlenném obsazení a tak se kapela zmenšuje na 9 členů a posléze na konečných 7 muzikantů. V současnosti Lužničanka hraje ve složení: Ing. Jaroslav Svoboda - baryton, kapelník; David Zdeněk - tenor; Miloslav (Sláva) Macháček - akordeon; Mgr. Jan (Čenda)Dafčík - klávesy; Karel Daňa - bicí; se svými sólisty Irenkou Janovskou a Zdeňkem Křižovským. V tomto obsazení, což je minimum, kdy ještě lze hrát pravou českou dechovku, muzikanti a zpěváci vytvářejí báječnou atmosféru nejen díky dobrým vztahům v kolektivu, ale i citlivě vybranému repertoáru. Přesvědčte se i vy o kvalitách kapely, která hraje vedle oblíbených jihočeských lidovek a moravských písní také taneční muziku různého žánru podle přání posluchačů. Jaroslav Svoboda

11 Skautské podzimní akce Na začátku října proběhlo dlouho plánované okresní setkání skautů a skautek pod krycím názvem 10x10 v areále sezimáckých skautů. ŽIJÍ MEZI NÁMI... V této nové rubrice bychom vás chtěli blíže seznámit v každém čísle Plánských ozvěn vždy s někým, kdo v Plané nad Lužnicí žije či pracuje a koho denně potkáváte. Budeme velmi rádi, když nám napíšete nebo zavoláte, s kým byste se přáli setkat v dalších číslech./ cz, Dnes bychom vám rádi představily dvě maminky na rodičovské dovolené, které se chopily vedení plánského mateřského centra Kopretina, paní Jitku Břečkovou a Lenku Kisvetrovou Plánské středisko se podílelo na organizaci lanových aktivit a zabezpečení celého víkendu. V celovíkendovém klání mezi sebou soupeřila smíšená družstva ze středisek Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Opařany, Tábor, Jistebnice, Sepekov a Borotín. V pátek byly děti přivítány na Kozím hrádku, který byl osvětlen stovkami svíček. Hlavním cílem víkendu bylo vzájemné seznámení skautů z celého okresu, a proto byly děti v sobotu rozděleny do smíšených skupin na dopolední mafiánskou hru. Odpoledne si všichni mohli vyzkoušet mrštnost, hbitost a vytrvalost v různých výškách a na různých zábavných disciplínách. Akce, které se zúčastnilo 140 skautů a skautek včetně vedoucích, byla zakončena večerní diskotékou pod širým nebem. O podzimních prázdninách jsme vyrazili na chatu uprostřed Hodějovického lesa, nedaleko vesničky Lužnice. Chladné počasí nás neodradilo od sobotního výletu k rybníku Rožmberk a odpoledních her v okolí chaty. Naše nové členy jsme učili mimo jiné pracovat s mapou a buzolou, poznávat stromy a rozdělávat oheň. Jako skauti jsme si připomněli, že se dá prožít hezký víkend i bez vymožeností dnešního moderního světa. Iveta Nesrovnalová, Michaela Hovorková, Eva Semrádová SK Kotnov znovu uspořádal akci pro mládež V pátek 23. října se členové sportovního klubu Kotnov sešli na fotbalovém stadionu Spartaku Sezimovo Ústí Kovosvit, aby zde rozvinuli centrum závodu v orientačním běhu Přeboru ZŠ Helsinská. Celá akce byla připravována už v předstihu několika měsíců, protože bylo potřeba získat všechna potřebná povolení pro samotné pořádání a také musel být samotný závod v termínovém souladu s akcemi základní školy. (Informace o závodě jsou k dispozici na internetové adrese zavod htm). V den závodu se, už od časných ranních hodin a ještě za tmy, v samotném Starotáborském lese, roznášeli kontrolní stojany, pro stavbu tratí. To proto, aby bylo vše připraveno a nachystáno pro účastníky závodu, kteří startovali jako první, už od 9 hodin. Dokončení stavby tratí, startu a cíle se zdařilo zvládnout dle časového harmonogramu a závěrečné značení zakázaných prostor už probíhalo v době příchodu prvních skupin závodníků do centra závodu. Vlastní závod byl odstartován v 9 hodin a první závodníci se vydali na tratě, které byly situovány do přilehlého lesa. Počasí bylo pro vlastní závod přívětivé a dokonce bylo i po část závodu krásně teplo a slunečno. Na závod bylo přihlášeno 322 žáků 4. až 9. závod v orientačním běhu tříd, ale nakonec do závodu odstartovalo 230 žáků, kteří startovali průběžně až do 11:30 hod. Tratě byly postaveny s ohledem na znalosti a schopnosti žáků. Ale přestože některým závodníkům trvalo absolvování jejich tratí i přes hodinu, bylo na tvářích závodících žáků vidět jen uspokojení a radost z dokončeného závodu. Spolupráce SK Kotnov se ZŠ byla zdárným průběhem vlastního závodu korunována, už druhým rokem, úspěchem pořadatelů a spokojeností vedení školy. SK Kotnov se touto spoluprací i nadále řadí ke sportovním klubům, které navazují kontakty i mimo území Plané nad Lužnicí a snaží se svou činností přispět ke zlepšení sportovních příležitostí v celém regionu měst Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a Tábor. Organizační schopnosti a pořadatelské zkušenosti je SK Kotnov připraven zužitkovat i ve prospěch základní školy, mateřské školky a organizací v Plané nad Lužnicí. V nejbližší době má před sebou k uspořádání několik akcí, jakými budou, Velké Kufrování v období těsně po vánocích 2009 a Sněhulákův kufr v Plané nad Lužnicí. Bližší informace budou uváděny na internetových stránkách SK Kotnov Předseda SK Kotnov Ing. Jiří Vébr Jméno: Jitka Břečková Povolání: mateřská dovolená Rodina: manžel a dva kluci Vztah k Plané nad Lužnicí: do Plané jsme se s manželem přistěhovali a teď už jsem tu prostě doma. Co se Vám v Plané líbí: procházky okolo řeky Co by bylo třeba zlepšit: uvítala bych více dětských hřišť, která by byla kompletní, oplocená a ve stínu. Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: ať Planá jenom vzkvétá ku spokojenosti všech občanů. Jméno: Lenka Kisvetrová Povolání: toho času na mateřské dovolené Rodina: partner a dvě dcery Vztah k Plané nad Lužnicí: Mám ji ráda od svého dětství spojeného s návštěvami babičky a dědy. Co se Vám v Plané líbí: Řeka s okolní přírodou, v poslední době širší nabídka sportovně-kulturních akcí pro občany a hlavně rozšíření zastávek MHD i na okrajové části Plané. Co by bylo třeba zlepšit: to co trápí každého spoluobčana - doprava Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Aby se tu hezky žilo nejenom naší, ale i generacím našich dětí. 11

12 d ADVENT c PŘICHÁZÍ HODIN PROSTRANSTVÍ PŘED RADNICÍ SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ PLANÉ PROGRAM ODPOLEDNE: - TRUBAČI ŠÁRKY KVIČÍNSKÉ - RÁČEK HELENY HÝNOVÉ - ZVONEČEK - PĚVECKÝ SBOR ZŠ PAVLY CAPÁKOVÉ A PAVLA GRENARA - V HOD. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKÓN, OKNO, ZAHRADU - SKŘIVÁNEK PĚVECKÝ SBOR ZŠ IRENY MACHANDEROVÉ - HARMONIE PLÁNSKÝ PĚVECKÝ SBOR, MARIE A LADISLAV DOHNALOVI - V HOD. SLAVNOSTNÍ POKŘTĚNÍ DVD O PLANÉ NAD LUŽNICÍ, ING JIŘÍ ŠIMÁNEK, SPONZOŘI, HOSTÉ - NOTIČKY PĚVECKÝ SBOR MŠ HANKY VLKOVÉ A KATKY BURGSTALLEROVÉ - SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ CELÉ PLANÉ, SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ KRAJINA Z BALÓNOVÉHO KOŠE RYBÁŘSKÝ PLES Místní organizace Českého rybářského svazu v Plané nad Lužnicí pořádá v kulturním domě v sousedních Ústrašicích dne Rybářský ples. K poslechu hraje skupina Klasik pana Hýny. Přeprava účastníků tam i zpět je zajištěna autobusem. Předprodej vstupenek od v prodejně nápojů paní Vlasty Pechkové. Na vaši návštěvu se těší Plánští rybáři. Za rybáře Stanislav Lukeš PLÁN AKCÍ na prosinec 2009 Akce Městský úřad 15. prosince od 18 hodin proběhne v zasedací síni radnice Zastupitelstvo města. Na programu schvalování městského rozpočtu pro rok Kultura přednášky strážníka Městské policie Tábor Petra Šilpocha: - ve 14 hod pro DPS Baobab s názvem Nebezpečný věk aneb život je cennější klubovna DPS pro klienty DPS. - v 18 hodin pro Klub Plánských Dam v obřadní síni MÚ s názvem Nástrahy dnešní doby aneb život je cennější Za sluncem Hudební skupina, Lukáš Herčík a Hana Doudová. Začátek v hod. v obřadní síni MěÚ Den pro dětskou knihu aneb Je nám dobře na světě dětské oddělení knihovny hod. Již 3. ročník celostátní akce na podporu dětského čtenářství. Zaměřený na 100. výročí narození ilustrátora Adolfa Zábranského Sváteční nasvícení Plané Advent přichází - komponované odpoledne, prostranství před radnicí, začátek 15 hodin viz program v PO Podvečer pro seniory Klasik duo Helena Hýnová a Jaroslav Pokuta. Začátek v hod., restaurace Maxim III. Setkání s Jarkou Vomáčkovou Zdravá výživa od 18 hodin, obřadní síň MěÚ Mikulášská nealkoholická a nekuřácká diskotéka pro náctileté hod., DJ Lidral restaurace Maxim Adventní koncert pěveckého sboru DOMINO z Tábora, od hod., kostel sv. Václava Vánoční koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí. od 19 hodin, obřadní síň MěÚ Betlémské světlo přivezou do Plané Skauti, k převzetí před MěÚ ve hod Koledování před radnicí, hod Koledování na Strkově, navečer Půlnoční mše kostel sv. Václava, doprovázená chrámovým sborem, pěveckým sborem Harmonie, sólisty Vánoční koncert Zvonečku - tradiční vystoupení pěveckého sboru ZŠ Zvoneček pod vedením Pavly Capákové a Pavla Grenara, od 17 hodin v kostele sv. Václava Vánoční koncert Harmonie pěveckého smíšeného plánského sboru pod vedením Marie a Ladislava Dohnalových, od 16 hodin - kostel sv. Václava. Jak vyzrát na draka. Loutková pohádka, obřadní síň MěÚ. Aktuální datum bude zveřejněno na plakátech. Výstavy Obřadní síň radnice Klub Plánských Dam výstava Kuchyně minulého století kuchařské knihy, recepty, zařízení, atd. výstava k vydání První Plánské Kuchařky Vernisáž výstavy fotografií s názvem Krajina z balonového koše. Galerie G2 Cukrárna Ve Mlejně Od do zavřeno Městská knihovna Planá nad Lužnicí Výstava fotografií z cest po Číně paní Simony Liškové Galerie u Rudolfa Stálá výstava autorů spolupracujících s touto galerií. Sport Každé pondělí od 17 hodin cvičení pro děti od 1 roku do 7 let v tělocvičně ZŠ pod vedením paní Lenky Matějů. Poslední týden před vánočními svátky pořádá Pavel Grenar v základní škole akci s názvem Vánoční schody. První týden v lednu se uskuteční Novoroční florbalový turnaj pod záštitou FBK Planá. Podrobnosti v příštích Plánských ozvěnách. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE Vítězové soutěže Za planou krásnější budou vyhlášeni na akci s názvem ADVENT PŘICHÁZÍ. Poslední fota vašich rozkvetlých oken, balkónů a krásných koutů zahrad přijímá redakce plánských ozvěn do čtvrtka buď osobně v knihovně města nebo elektronicky. fd MASOPUST Ano, ano, máte pravdu, ještě není ani Advent a už nás otravuje s Masopustem. Jenže čas strašně rychle běží, a aby se Planá na 13. února mohla řádně připravit a vše proběhlo k plné spokojenosti, musí se začít opravdu včas. Proto prosím všechny, kteří se Masopustu v Plané chtějí jakkoliv aktivně zúčastnit a pomoci organizátorům s tímto dnem, dostavte se na schůzku kulturní komise, která se bude konat v úterý 1. prosince, v obřadní síni MěÚ, od 17 hodin. Děkuji FD Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky vždy do 1. dne v měsíci. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na NOVÉ OVÉ ADRESE: Vydává Město Planá nad Lužnicí, fotografie na titulní straně E. Žaludová, grafická příprava Repro- &grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2009 a uzávěrka je 1. prosince Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet -

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11.2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluveno 1 Neomluveno O ZM/1/1/10 +14/ -0/ ZO Program zasedání s ch v á I i I o program zasedání v upraveném znění;

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více