Z měst zmizí další výherní hrací automaty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z měst zmizí další výherní hrací automaty"

Transkript

1 Hlavní téma Rozpočty 2012 zaměřeno na Finance měsíčník pro firmy a veřejnou správu prosinec 2011 Města a jejich návrhy rozpočtů 2 Rozhovor s ekonomem Miroslavem Ševčíkem 8 Brno jako české Silicon Valley 9 Z měst zmizí další výherní hrací automaty města a obce již mohou obecně závaznou vyhláškou omezit či úplně zakázat provozování výherních automatů. řada radních této možnosti využije. Roman müller Morava Města a obce obecně závaznými vyhláškami již několik let určují, kde nesmí být provozovány výherní hrací automaty. Například v městském obvodu Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz mají )) počet přístrojů Bruntál 56/88 Frýdek-Místek 55*/440 Karviná 346/730 Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz 175/620 Prostějov 245/805 Šumperk 42/232 POzNáMKa: výherní hrací přístroje/ videoterminály, * v roce 2012 takovou vyhlášku již od roku Ta zakazuje provozování výherních hracích přístrojů v centru a přilehlých ulicích. Dnes je na území městské části 86 heren, ve kterých je 175 výherních hracích přístrojů. Minis- terstvo financí povolilo 1360 videoloterijních terminálů, z toho je v provozu 620. Snažíme se úplně odstranit hrací přístroje z našeho obvodu. Proto jsme také letos vyhlášku doplnili tak, že zákaz provozu výherních hracích přístrojů i videoloterijních terminálů bude od příštího roku platit na celém území našeho obvodu. Současně naši radní žádali ministerstvo financí o zrušení povolení pro videoloterijní terminály. Vyjádření jsme doposud nezískali, uvedla mluvčí radnice Jana Pondělíčková. Právě ministerstvo financí v mnoha případech ztížilo radním boj s hazardem tím, když nezohlednilo obecně závaznou vyhlášku a povolilo videoloterijní terminál. Například město Šumperk vydalo již v roce 2007 obecně závaznou vyhlášku, která povolovala výherní hrací přístroje ve 29 provozovnách. Ministerstvo finan- cí však od roku 2007 nerespektovalo vydanou vyhlášku a povolilo provoz jiných technických herních zařízení na deset let v nepovolených hernách. Vydaná vyhláška pozbyla význam, i když byla účinná, vysvětlila Alena Cigánková z šumperské radnice. silnější pozice měst Situace, kdy se obce a ministerstvo dostávali do konfliktu, odstraní novela zákona o loteriích, která nabývá účinnosti od 1. ledna Obec bude účastníkem řízení ministerstva financí při povolování loterií a podobných her na svém území. Ustanovení paragrafu 50 odst. 4., které říká, že obec může prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat širší spektrum loterií, určovat místa a čas, kdy budou loterie provozovány, nabylo účinnosti dnem vyhlášení zákona, tedy 14. října Již dnes lze tedy hazard vyhláškou ve městě omezit či úplně zakázat. Počet výherních hracích přístrojů úspěšně snižují i ve Frýdku-Místku. Město již neprodlužuje ani nevydává povolení na provozování těchto přístrojů. V letošním roce zmizí přibližně 300 výherních hracích přístrojů a v roce 2012 jich bude v provozu jen 55. V roce 2013 již nebude ve městě ani jeden výherní automat, řekla Jana Matějíková z tiskového oddělení magistrátu města. V Bruntále se na regulaci hazardu teprve chystají. Právní oddělení připravuje obecně závaznou vyhlášku, jejíž návrh bude předložen na prosincovém zasedání, uvedl tiskový mluvčí Jiří Ondrášek. Vzdělávání úředníků zvyšuje kvalifikaci a zpřístupňuje úřady Miliony korun ročně vynakládají moravská města a obce na vzdělávání svých úředníků. Investice směřují ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců i k přátelštějšímu přístupu ke klientům. Úředníci se většinou školí v oblasti nové legislativy i v takzvaných měkkých dovednostech. IT dovednosti se školí méně a jazykové téměř vůbec, což je škoda, ale vzdělávací aktivity na tento druh prohlubování znalostí jsou velmi finančně náročné, připouští Martina Kroupová, vedoucí oddělení starosty v Jeseníku. z evropských peněz Města si školení zajišťují samy, ale i prostřednictvím agentur. Pokud je úředník vyslaný na školení externího charakteru, jedná se spíše o jednotlivce a specifický okruh školené problematiky. Pokud se však jedná o školení vícero úředníků, vyplatí se dohodnout se s lektorem, jenž navštíví úřad. Školením pak projde větší skupina lidí, a tím se sníží vstupní náklady, popisuje personalistka z břeclavské radnice Jana Pelikánová. Školení úředníků se řídí plánem vzdělávání, který stanovuje zákon, úředníci však mají často možnost vybrat si školení i nad rámec svých povinností. Vedoucí odborů mají k dispozici elektronicky zasílané nabídky i tištěné katalogy školení zajišťovaných vzdělávacími institucemi a akreditací ministerstva vnitra. Vyslání úředníka na konkrétní školení se řídí především jeho individuálním plánem vzdělávání. V případě zájmu úředníka o absolvování určitého typu proškolení nad rámec plánu závisí jeho vyslání na souhlasu vedoucího příslušného odboru a tajemníka městského úřadu. V maximální možné míře se město Blansko také snaží využít výhod e-learningového vzdělávání, vysvětluje Barbora Kakáčová z blanenského městského úřadu. Města a obce ve vzdělávání svých zaměstnanců hojně využívají také evropských peněz. Například v Uherském Hradišti loni v listopadu zahájili projekt Dílna kompetencí, který by měl zkvalitnit personální řízení městského úřadu. Jde zejména o zlepšení odborného a osobnostního rozvoje úředníků. Projekt je realizován formou podpory vzdělávání a zvýšení výkonnosti a motivace zaměstnanců. Dále se bude zabývat zkvalitněním systému hodnocení a zefektivněním personálních procesů. Projekt zajišťuje tým zaměstnanců městského úřadu, externí odborní poradci a školitelé, uvedl tajemník uherskohradišťského městského úřadu Josef Botek. Pokračování na straně 6 STOP HAZARDU zdanění HazaRdu Ke zdanění hazardu mělo podle původních plánů vlády dojít od ledna 2012, již teď je však jasné, že tomu tak nebude. V poslanecké sněmovně byl ve třetím čtení navzdory deklarované koaliční dohodě schválen nevýhodný pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který dělí výnos z hazardu na třetiny mezi obce, stát a neziskový sektor. Tento pozměňovací návrh také ruší místní poplatek za výherní hrací přístroj a koncový interaktivní videoloterní terminál. Obce tak v roce 2012 zřejmě neobdrží z loterijního průmyslu žádné finanční prostředky, neboť odvod není stanoven zálohově. zdroj: SMO ČR Na návštěvě ve Velkých Bílovicích V jedné z největších vinařských obcí se za poslední dvě volební období mnohé změnilo. Radnice investovala do opravy školy 77 milionů korun, nechala vybudovat naučně-poznávací stezky mezi vinicemi a sklepy, letos v listopadu se dočkal první etapy rekonstrukce i jeden z největších kulturních domů na Moravě. O změnách i tradicích v městě vína a ovoce se starostkou Marii Vlkovou. Více na straně 4 Hrozbou pro města je vlastní majetek Města a obce se musí připravit na to, že jim poklesnou příjmy. Starostové tak budou muset zredukovat to, co nepřináší efekt a stojí peníze, a soustředit se naopak na obnovování současného majetku, který poskytuje občanům služby. Města se budou muset zaměřit i na hledání úspor na straně výdajů. Podle ekonoma Luďka Tesaře mají totiž příliš mnoho majetku a málo peněz. Více na straně 6 Studentský nápad zachraňuje životy Nápad tří studentů z Brna vytvořit mapový software do mobilních zařízení dnes využívají záchranáři v mnoha zemích světa. Více na straně 12 Co se povedlo v roce 2011 Ekonomika je v krizi, šetřit a škrtat musí také města. Nepříliš optimistické ekonomické vyhlídky alespoň v závěru roku napravuje bilancování městských a obecních úřadů. Nová hasičská zbrojnice, zrekonstruovaná čistírna odpadních vod, ocenění pro nemocnici či společenská taneční odpoledne. Podívejte se, jaké projekty a akce v letošním roce potěšily. Více na straně listopad 2011 alokace otevřených výzev 59 mld. Kč objem podaných žádostí 10,0 mld. Kč objem schválených projektů 7,9 mld. Kč počet otevřených výzev 75 počet podaných žádostí 859 počet schválených projektů 661 konzultací KB EU Point 111 Pozn.: Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc. Sledujeme kraje: Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

2 STRANA 2 prosinec 2011 finance ve městech Města připravují rozpočty, musí šetřit ještě před vánocemi chce většina moravských měst SchváliT Svůj rozpočet pro rok hlavní úkol NA většině RAdNic zní STejNě šetřit A škrtat. Hana Nečasová Práce na městském rozpočtu právě vrcholí na většině městských úřadů a magistrátů. O finální podobě rozpočtů budou zastupitelé většiny měst rozhodovat v polovině prosince. Města očekávají nižší příjmy než letos, v příštím roce proto plánují škrtat a šetřit. Projednávání jsou daleko více než kdykoliv předtím ovlivňována ekonomickou situací, připouští starosta Prostějova Miroslav Pišťák. Město získá ze sdílených daní asi o 24 milionů korun méně než letos. To nám teď nedovoluje schvalovat vyšší objemy zejména u stavebních investic. Základní potřeby města jsou zajištěny, ale u dalších výdajů musíme být obezřetní, dodal prostějovský starosta. pokles v příjmech i výdajích Návrhy rozpočtů ve městech Havlíčkův Brod 415,5 mil. kč 460,9 mil. Kč příjmy VÝDAJE tem strany příjmové, dodal Přidal. Nižší příjmy očekává například také třebíčská radnice, a to asi o 30 milionů korun oproti letošnímu roku. Klesly tak i očekávané výdaje, provozní asi o 38 milionů korun, investiční o 82 milionů. Díky zapojení úvěru do rozpočtu města nebude nutné drasticky šetřit. Kdyby se situace vyvíjela v průběhu roku nepříznivě, sáhli bychom opět ke škrtání jak v provozu, tak v investicích. Dělali jsme to tak i letos, říká Ivan Přibík z třebíčské radnice. Až o 200 milionů nižší rozpočet než letos budou mít v Karviné. Letos jsme ale dokončovali velké investice, například rekonstrukci knihovny za 120 milionů korun, kterou jsme museli předfinancovat a dotace teprve přijdou, uvedla mluvčí karvinské radnice Šárka Swiderová s tím, Jihlava 755,5 mil. kč 755,5 mil. Kč Brno ,3 mil. kč ,3 mil. Kč Břeclav 390 mil. kč 424 mil. Kč Také ve Znojmě jsou v přípravě rozpočtů opatrní. V příjmové oblasti jsme velmi konzervativní, počítáme s růstem HDP 0. Daňové příjmy oproti loňsku nebudeme zásadně navyšovat, s výjimkou příjmu daně z nemovitostí, a dále pokračujeme v trendu snižování běžných výdajů, které jsou nejnižší od roku 2007, uvedla mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová. V porovnání s rokem 2011 je příjmová část rozpočtu navrhována na nižší úrovni také v Přerově, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je přechod části sociální agendy včetně veškeré výplaty sociálních dávek na úřady práce, což znamená snížení transferu ze státního rozpočtu v objemu asi 268 milionů korun, říká Bohuslav Přidal, mluvčí Přerova. Návrh přerovského rozpočtu dále reaguje také na zpomalení růstu hospodářství a legislativní změny, které snížily rozpočet daňových příjmů o 18,3 milionu korun. Pokles očekáváme také v oblasti kapitálových příjmů. Výdajová část rozpočtu se tak musela přizpůsobit možnosže město by mělo letos hospodařit s necelými 800 miliony korun. ŽádNé Nové investice Rozpočet podobný tomu letošnímu budou mít v Jihlavě. Změní se ale v sekcích. V oblasti daňových příjmů čekáme nižší daňovou výtěžnost asi o 7 milionů, z toho asi 5 milionů na dani z nemovitosti. Požadavky na rozpočet byly asi 678 milionů korun, seškrtali jsme je na 609 milionů, popsal Radek Tulis z jihlavského magistrátu. Jihlava v příštím roce nezačne žádné nové investice, vyjma těch, které už schválilo zastupitelstvo, a to celkem asi za 31 milionů korun. Bruntál 292,5 mil. kč 292,5 mil. Kč Olomouc mil. kč mil. Kč Přerov 691,9 mil. kč. 691,9 mil. Kč. Uherské Hradiště 561,6 mil. kč 719,2 mil. Kč Opava mil. kč mil. Kč Také Brno pracuje na přípravách svého rozpočtu, který bude vzhledem ke sníženému výnosu daní asi o 900 milionů chudší. Město musí v příštích letech navíc kofinancovat dvoumiliardový projekt na rekonstrukci kanalizační sítě, škrtat se tak bude v provozních nákladech nejen příspěvkových organizací v oblasti kultury, ale také dalších organizací. Město se nyní nachází ve složitém období, kdy musí hledat finanční rezervy, a to ve všech svých zařízeních, od příspěvkových organizací, až po magistrát města Brna a akciové společnosti, uvedl primátor města Roman Onderka. Brno pro příští rok usiluje o vyrovnaný rozpočet, jeden z největších schodků má naopak Uherské Hradiště. Schodek ve výši 157,6 milionů korun je z velké části způsoben převodem investičních Frýdek-Místek mil. kč mil. Kč Zdroj: města Ostrava 6 298,2 mil. kč 6 298,2 mil. Kč Vsetín 505,1 mil. kč Zlín 505,1 mil. Kč 1 191,2 mil. kč 1 191,2 mil. Kč výdajů z roku Bez tohoto převodu je návrh schodku rozpočtu výrazně nižší a ztráta bude financována volnými peněžními prostředky, vytvořenými v předcházejících letech, vysvětlil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Schodkový je také návrh rozpočtu v Břeclavi. Schodek 34 milionů korun město pokryje z předpokládaného přebytku hospodaření za rok 2011, uvedl vedoucí ekonomického odboru Ladislav Vašíček. Někteří starostové jsou s rozpočty svých měst natolik nespokojení, že se plánují připojit k nové iniciativě Svazu měst a obcí a zašlou předsedovi vlády Petru Nečasovi nůžky s jmenovkou své obce. Nůžky mají podle Svazu symbolizovat stále se zvětšující propast mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí. Na novém rozdělení daní vydělají malé obce Snížit současný rozdíl příjmů mezi obcemi s nejnižším a nejvyšším příjmem na obyvatele má návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Ten od konce října čeká, až ho projedná vláda. Netrpěliví jsou zejména starostové menších obcí, které by si měly polepšit o více než 13 miliard korun. Někteří starostové v listopadu dokonce vyvěsily na úřadech černobílou vlajku jako protest proti nedodrženému slibu premiéra Nečase, který se zavázal, že do konce října vláda novelu schválí. Diskuze o podobě sdílených daní se bohužel stala předsunutou volební kampaní. Odložení novely by ve spojení s ekonomickým poklesem opravdu ohrozilo samotnou existenci některých obcí, proto o její schválení velmi usilujeme. Řešení představuje pouze dohoda, která bude mít alespoň nějakou šanci projít v první polovině příštího roku jednáním v parlamentu, říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek. S připravovanou změnou rozpočtového určení daní si nejvíc pohorší velká města. Brno, Ostrava, Plzeň a Praha dohromady přijdou o téměř 5 miliard korun. Změny v systému rozpočtového určení daní jsou vůči Brnu, ale i Plzni, Ostravě a Praze velmi tvrdé. Přitom Změny v systému RUD Město současný stav podle návrhu rozdíl Brno Ostrava Olomouc Zlín Jihlava již od roku 2008 jsou daňové výnosy na jednoho obyvatele těchto měst srovnatelné s několika desítkami jiných obcí. Navržený model přesto předpokládá pokles podílu na sdílených daních pouze u těch největších, stěžuje si primátor Brna Roman Onderka. NeSpokojeNé obce Zdroj: obcelidem.cz Rozdíly mezi příjmy obcí byly v roce 2010 markantní. V kategorii obcí do 199 obyvatel získalo v průměru 10 obcí s nejnižšími příjmy korun na jednoho obyvatele, zatímco průměr za 10 obcí s nejvyššími příjmy na obyvatele činil korun. Plošné zvýšení příjmů malým obcím nic nevyřeší. Přidáno dostanou všechny malé obce, ale propast mezi chudými a bohatými bude stále patrná. Každá změna s největší pravděpodobností přinese jen přeskupení v táborech spokojených a nespokojených obcí, míní Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB Czech Credit Bureau. (haa) Schodek hospodaření obcí meziročně klesl na 1,4 miliardy korun České obce bez Prahy hospodařily v loňském roce s rozpočtovým schodkem 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy CCB Czech Credit Bureau, podle které jde oproti roku 2009, kdy celkový schodek činil 14 miliard, o výrazné snížení. Celkový dluh obcí vloni dosáhl 50,9 miliardy a meziročně se zvýšil o 4 procenta. Nejvíce se zadlužovaly obce nad 5 tisíc obyvatel, menší obce hospodařily s přebytkem. Ukazuje se, že menší obce hospodařily mnohem zodpovědněji. Na druhou stranu u velkých měst často běží dlouhodobé investiční projekty a náklady v některých oblastech, jako například v sociální sféře, jsou mnohem vyšší, řekl Pavel Finger z CCB. Příjmy obcí v meziročním srovnání vzrostly o 9 procent na celkových 215 miliard korun. Tahounem příjmů se v roce 2010 staly dotace stejně jako v roce V meziročním srovnání vzrostly o 22 procent. Zatímco v roce 2009 šel proti růstu dotací propad daňových příjmů, v roce 2010 byla situace nepoměrně lepší růst byl zaznamenán jak u dotací, tak u daňových příjmů, dodal Finger. Podobně jako příjmy rostly i výdaje, avšak pomaleji. V průměru vzrostly o 2,4 procenta. Pouze u obcí od 200 do 499 obyvatel byl zaznamenán pokles výdajů. Kapitálové výdaje se zvýšily pouze nepatrně a jejich podíl na celkových výdajích se mírně oproti roku 2009 snížil (o 0,5 procenta) na 30,7 procenta. Nejhůře ve zlínském kraji Ministerstvo financí nově zveřejňuje nejzadluženější obce, u kterých existuje největší riziko platební neschopnosti. Nejvyšší procentní podíl obcí s rizikovým hospodařením vykazuje Zlínský kraj, kde takto hospodaří každá pátá obec, uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření bylo nově zařazeno 51 obcí, celkem tak tato nejrizikovější kategorie narostla na 62 obcí, což je o 18 více než minulý rok. Nejvyšší riziko platební neschopnosti ke konci minulého roku trvá u obcí Bublava (okres Sokolov), Nebanice (okres Cheb), Pohled (okres Havlíčkův Brod), Prameny (okres Cheb) a Rostěnice-Zvonovice (okres Vyškov). (haa)

3 prosinec 2011 strana 3 inzerce KB Municip s BR Moravske Hosp 268x374.indd :33

4 STRANA 4 prosinec 2011 MěSTA A obce )) ve zkratce )) projekt Dýchám pro ostravu Ostrava Řadu měst v České republice trápí zhoršené ovzduší. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska. Řešení není jednoduché. Je podmíněno zodpovědným chováním průmyslových podniků, veřejných institucí i samotných obyvatel města. Ostrava připravila informačně vzdělávací projekt, zaměřený na problematiku životního prostředí s názvem Dýchám pro Ostravu. Jeho nosným bodem bude spuštění nových internetových stránek Kromě aktuálních dat o stavu ovzduší, která poskytl Český hydrometeorologický ústav, na těchto stránkách naleznete bližší informace o příčinách znečištění, jeho vývoji v uplynulých desetiletích a doporučení odborníků, jak se chovat ve smogových obdobích. )) optimalizace MHD v Třebíči Třebíč Třebíč po letech přistoupí k zásadní optimalizaci městské autobusové dopravy. Zmodernizovaný systém by měl více vyhovovat současným nárokům a velikosti Třebíče. Radnice provede v první polovině prosince dotazníkové šetření, kde mohou lidé vyjádřit své požadavky. Komplexní optimalizaci městské autobusové dopravy (MAD) připravuje město Třebíč ve spolupráci s firmami TRADO-MAD a KPM CONSULT. Aby odbor dopravy městského úřadu mohl maximálně vyjít vstříc požadavkům obyvatel Třebíče, potřebuje znát jejich současné i budoucí potřeby. Radnice tedy potřebuje zjistit, pro jaké cesty využívají lidé MAD nyní, ale také jak by ji rádi využívali v budoucnu. Nový systém MAD by měl zohlednit mimo jiné územní rozvoj Třebíče v posledních letech, například vznik nových nákupních center na jižním okraji města. Změny se pravděpodobně budou týkat jak jízdních řádů, tak linek. Je možné, že dojde ke změně tras některých linek nebo k vytvoření nových zastávek. )) Jízda Králů na seznamu UNeSco Slovácko Česká republika nominovala tradici obcí Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva loni. Jízdy králů a jejich nominační dokumentace byly v průběhu uplynulého roku posouzeny sborem expertů na nemateriální kulturní dědictví spolu s dalšími 53 návrhy na zápis do Reprezentativního seznamu z celého světa. Na základě toho Mezivládní výbor pro nemateriální kulturní dědictví při UNESCO na svém šestém zasedání na Bali rozhodl, že Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a je od této chvíle ze strany UNESCO vedena ve svém seznamu. České a moravské tradice na seznamu UNESCO: verbuňk, tanec mladíků odvedených na vojnu ze Slovácka (2005) masopustní průvody a masky z Hlinecka (2010) sokolnictví (týká se ČR a deseti dalších zemí; 2010) Kolik ještě zbývá? mld. Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení: 118 miliard korun, tedy 15 % Zdroj: KB Město lidových tradic, vína a ovoce Ve VelKýcH bílovicích Se za poslední DVě VolebNí období MNoHé změnilo. RADNice investovala Do opravy školy i VybUDoVáNí NAUčNě-pozNáVAcí STezKy mezi vinicemi a sklepy. AKTUálNě Se pracuje NA DRUHé etapě rekonstrukce KUlTURNíHo DoMU. roman müller Velké Bílovice Starostka Velkých Bílovic Marie Vlková stojí v čele radnice od roku 2006, kdy převzala úřad po předchůdci ze stejného volebního seskupení. Starostkou jsem již druhé volební období. V době nástupu do funkce jsem převzala započatý projekt rozsáhlé rekonstrukce základní školy, jehož celkové náklady činily 77 milionů korun a který se podařilo úspěšně dotáhnout do konce, vzpomíná na první projekt Marie Vlková. Budova školy byla postavena v akci Z v letech 1983 až K rekonstrukci se město rozhodlo kvůli špatnému technickému stavu. Budova již vykazovala nedostatky v podobě netěsných oken, zatékající střechy či nevyhovujícího systému vytápění. Školu jsme zateplili, postavili novou sedlovou střechu na všech pavilonech, vyměnili okna a zkvalitnili otopný systém investicí do moderního a úsporného plynového kotle, dodala Vlková. V areálu dnes najdete základní školu, mateřskou školku, školní družiny a kuchyň s jídelnou. Kapacitně jsou všechny objekty plně vytíženy školu navštěvuje 370 žáků, školku 144 dětí, kuchyň vaří pro 420 strávníků. K dalším dokončeným projektům patří pojmenování sklepních uliček, náměstí ve sklepních lokalitách a vybudování naučně-poznávací stezky mezi vinicemi. V obci je více než tisícovka pěstitelů vinné révy, kteří zpracovávají svoje produkty ve vinných sklepech a provozovnách, kterých je přes 650. Turistů ve Velkých Bílovicích stále přibývá, proto se město rozhodlo zpříjemnit ná- Morava Sociální odbory městských a obecních úřadů čekají velké změny. Část pracovníků bude převedena na úřady práce, někteří zůstanou na pozicích sociálních pracovníků úřadu a budou se věnovat sociální práci. Pro koho se nenajde vhodné uplatnění, bude muset být propuštěn pro nadbytečnost. V rámci Sociální reformy I. má přejít k prvnímu lednu příštího roku část pracovníků obecních úřadů, kteří mají na starosti výplaty nepojistných sociálních dávek, na úřady práce. Všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností stojí před nepříjemným úkolem, a to rozhodnout, kdo půjde na úřad práce, kdo zůstane na obecním úřadě a s kým bude ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost. změny přinesou ÚSpoRy SlavNOStNí večer Podpis memoranda o vzájemném přátelství a spolupráci mezi Velkými Bílovicemi a argentinským městem Presidencia Roque Sáenz Peňa. V tomto městě žijí potomci obyvatel Velkých Bílovic, kteří sem odešli v době hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Zdroj: Archiv Velké Bílovice O Velkých Bílovicích Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v ČR Na katastru je 700 hektarů vinic Na vinicích hospodaří pěstitelů Město má více než obyvatel vštěvníkům pobyt a usnadnit jim orientaci. Vinné sklepy se rozkládají ve třech sklepních tratích. Architektura je velmi podobná a někteří turisté se zde poměrně špatně orientovali, zdůvodnila realizaci tohoto projektu starostka Vlková. MěSTo Má MoDeRNí školu Některé obecní úřady se nevyhnou propouštění V Boskovicích je na základě předběžné dohody s úřadem práce plánován převod šesti zaměstnanců. Část pracovníků, kteří nebudou převedeni, se bude věnovat sociální práci, nicméně jsme byli nuceni přistoupit ke snížení stavu zaměstnanců o tři, uvedl tajemník městského úřadu David Škvařil. S propouštěním zatím vyčkávají v Jeseníku. Agendu sociálních dávek zajišťuje v současné době třináct lidí. Od prvního ledna přejde na Úřad práce Jeseník šest sociálních pracovníků. Zbývající zaměstnanci, kteří nebudou převedeni na úřad práce, budou od ledna zajišťovat jak stávající a nepřeváděné agendy, tak i v zákoně nově nastavenou sociální práci. O případném snižování stavu sociálních pracovníků bude rozhodnuto až po zavedení sociální práce do praxe po 1. lednu 2012 a zjištění jejího rozsahu a praktického využívání, řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jana Křivánková. Na úplném začátku radní oslovili místní, aby navrhli jména uliček. Celkem bylo určeno 37 ulic, které nesou vedle místního pojmenování i názvy podle odrůd révy vinné (např. Muškátová, Frankovková, Veltlínová). Do každé sklepní trati patří i jedno náměstí, které má svého vinařského patrona. Z evropských fondů se podařilo vytvořit naučně-poznávací stezku mezi vinicemi. Dvanáct informačních tabulí popisuje život vinařů, místní zvyky, kulturní a folklórní slavnosti, jednotlivé viniční trati či pěstování révy. Součástí stezky jsou i odpočinková místa a další příslušenství. Tento projekt i fakt, že jsme v blízkosti Lednicko-valtického areálu, nám pomáhá ve zviditelnění našeho města, vinařství i tradic, dodává Vlková. V současné době je nejvýznamnější investicí města oprava kulturního domu za 56 milionů korun. Kulturní dům patřil v minulosti místnímu zemědělskému družstvu, svoji provozovnu na výrobu masných výrobků zde měla i soukromá společnost. Část tohoto domu získalo město od zemědělského družstva v rámci vypořádání restitučních nároků. Druhou část využívala až do roku 2003 soukromá firma, po ukončení její činnosti byl objekt uzavřen a chátral. Městu se podařilo v roce 2007 tuto část Rozsah povinností, které přejdou na obce, nedovedeme zatím posoudit. To je také důvod, proč nejdříve provedeme hodnocení potřebnosti zaměstnanců. Počet pracovníků ale nebudeme snižovat, odpověděla tajemnice městského úřadu ve Vítkově Šárka Petrtýlová. Více času NA KlieNTy Řešením je i převedení pracovníků odboru sociálních věcí na jiná pracoviště. Pro přesun v rámci úřadu se rozhodli například v Bílovci. V rámci našeho úřadu nebude žádný pracovník odboru sociálních věcí propuštěn. V rámci organizace byli již tři zaměstnanci převedeni na jinou práci. Nahradili zaměstnance, kteří odešli do starobního důchodu, uvedl tajemník městského úřadu Rostislav Musil. K propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost nedojde například ani v Jihlavě, Uničově, Břeclavi či Mikulově. Cílů sociální reformy je podle ministerstva práce a sociálních věcí několik, a to zefektivnění práce státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb, úspora prostředků ze státního rozpočtu, lepší zacílení a adresnost sociálních dávek či zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů se sociálním systémem. Sociální práce s klientem nebude pro pracovníky sociálních odborů žádnou odkoupit a rozpočet města byl pak celé další čtyři roky vždy koncipován jako přebytkový. Šetřilo se na rekonstrukci kulturního domu. KUlTURNí DůM patří K NeJVěTšíM NA MoRAVě Letos v listopadu se podařilo dokončit první etapu celá budova byla zastřešena sedlovou střechou a část, kde byla výrobna uzenin a balírna masa, byla zrekonstruována na společenské, kulturní a školící prostory a zázemí pro velký společenský sál. Právě stojíme před etapou rekonstrukce bývalé kuchyně a příslušenství, abychom mohli v tomto zařízení poskytovat komplexní služby. Po dokončení zde vznikne i nové informační centrum, které město postrádá, doplňuje Vlková. Aktuálně se radní věnují urbanistickému řešení nové bytové zóny Morávky II, kde by mělo vyrůst třicet nových domů. Spolu s bytovou zónou řeší i intenzifikaci čistírny odpadních vod. Na opravu čeká i kanalizace. V jedné lokalitě se opakují problémy v případě výraznějších srážek, kdy kanalizace nestačí pojmout všechnu vodu. Bez rozšíření kanalizační sítě se lokalita neobejde. O dalších větších investicích rozhodne rozpočet města. Pokud dnes opravdu stojíme na začátku desetiletého období úspor, nelze s vyššími daňovými příjmy do rozpočtu města počítat, doplnila Vlková. Kromě velkých investic jdou peníze z rozpočtu i na běžnou údržbu a opravy. Na katastru máme přibližně 30 kilometrů zpevněných polních cest, které udržujeme. V obci máme téměř deset hektarů zeleně a lesopark, který slouží k odpočinku, o tyto plochy se také staráme, vyjmenovává Vlková. Velké Bílovice se mohou pochlubit i udržováním lidových tradic. I když město aktivně podporuje nejrůznější kulturní a společenské akce, lidové tradice se udržují především díky místním občanům. Když jsou v září tradiční krojované hody, běžně chodí v průvodu i šedesát krojovaných párů. Velmi oblíbené je i hodové veselí, které je předzvěstí vinobraní. Lidové tradice mají místní rádi, to je také důvod, proč se odkaz na udržování lidových tradic dostal i do sloganu našeho města, uzavírá Vlková. )) propouštění Kde se bude propouštět: Boskovice (3) Frýdek-Místek (10) Havlíčkův Brod (4) Náměšť nad Oslavou (1) Olomouc (5) Přerov (6) Rožnov pod Radhoštěm (5) Valašské Klobouky (2) novinkou. Ve většině obcí a měst se již této práci věnovali velmi intenzivně před reformou, někteří tajemníci však připouštějí, že nový systém nabídne více prostoru pro sociální práci s klientem. Mezi základní činnosti bude i nadále patřit například vedení rozhovorů týkajících se životní situace klientů, poskytování poradenství či informací o síti sociálních služeb. Podrobné informace nabízí materiál ministerstva práce a sociálních věcí Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti. (rm)

5 prosinec 2011 strana 5 Veřejné za kázky Města hledají developery i poskytovatele úvěru město krnov dokončilo infrastrukturu V lokalitě bývalých kasáren A nyní hledá investora, schopného V lokalitě vystavět bytové domy. podívejte se i na další investiční nabídky měst A Veřejné zakázky. Hana Nečasová Krnov Město chce včlenit zónu Krnov kasárna, která byla v minulosti využívána sovětskou armádou, do stávající struktury městských bloků, což řeší i návrh územního plánu zóny. V severní části zóny dnes působí řada malých a středních firem, jižní část zóny je po demolici boxových garáží a po výstavbě technické a dopravní infrastruktury určena pro výstavbu multifunkčních domů s podzemními garážemi a suterénem sloužícím ke komerčním účelům. Letos v září byla dokončena v jižní části této lokality výstavba technické a dopravní infrastruktury. Výstavba lokální infrastruktury představovala vybudování nové kanalizace, rozvodů pitné vody, elektrické energie, rozvodů tepla, komunikací a parkovišť a byla spolufinancována pomocí evropských fondů. V současné době tak má město k dispozici asi 2,7 ha plně zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu 10 multifunkčních domů s podzemními garážemi a suterénem sloužícím ke komerčním účelům, uvedl místostarosta Michal Brunclík. Pro začlenění lokality do plnohodnotně využívaného území města hledá Krnov v současné době vhodné investory a developery pro další výstavbu. Jednou z podmínek dotačního financování lokální infrastruktury však je nemožnost prodeje pozemků po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu pěti let, dodal Brunclík. datové centrum Olomouc Soutěž za odhadovaných 15 milionů korun vypisuje Fakultní nemocnice Olomouc na stavbu nového energobloku a serverovny. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka a montáž technologických zařízení datového centra. Realizace vlastní stavby není předmětem plnění této veřejné zakázky, uchazeč jako budoucí dodavatel předmětu plnění této zadávané zakázky však musí své dodávky a montáže úzce koordinovat s dodavatelem stavby energobloku a serverovny. Přerov Radnice města znovu vyhlásila soutěž na poskytnutí úvěru ve výši 100 milionů korun. Ty chce použít na financování rozsáhlého projektu rozvoje komunikační a informační infrastruktury města. Město soutěž vyhlásilo už v říjnu, přihlásil se však jediný zájemce. Projekt bude spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Očekává se, že celkové způsobilé výdaje projektu budou činit cca 96 milionů korun, podíl financování bude z 85 procent ze strukturálního fondu ERDF (úvěr) a 15 procent z rozpočtu statutárního města Přerova. Čerpání dotace je navrženo ex-post do dvou etap (v roce 2013 a 2014). inzerce SmVaK: Ceny vody pro rok 2012 udržíme na rozumné úrovni Zážitky pro celou rodinu od začátku roku platí pro zákazníky Vodárenských společností nová sazba daně z přidané hodnoty. namísto dosavadních deseti procent bude stát za služby Vodáren VybírAT 14procenTní dph. severomoravské VodoVody A kanalizace (smvak) ostrava přesto udrží umírněný růst cen. Cena vodného a stočného u nás už několik let přesahuje běžně 70 korun. V českých krajích, přesněji v Kladně a Mělníku, se pomalu ale jistě blíží k částce 80 korun. Ale i na Moravě, třeba na Zlínsku nebo Olomoucku, byly už v roce 2011 ceny jasně nad hranicí 70 korun. Rok 2012 cenové nůžky mezi regiony ještě více rozevře. Všechny vodárenské společnosti v České republice každoročně na přelomu roku ceny za vodu a odkanalizování mění. Tentokrát o to zřetelněji, že čtyřprocentní růst diktuje státem zvýšená sazba DPH. Zákazníci společnosti SmVaK platí v sezóně 2011 za vodné 32,08 koruny a za stočné (tedy za odvod a čištění vody) 28,97 koruny. V součtu je tak cena SmVaK pro letošek 61,05 koruny za metr krychlový, a to včetně DPH. Rozdíl ve výši vodného ve srovnání s rokem 2010 byl 1,38 koruny, u stočného 1,79 koruny. Celkem se cena mezi lety 2010 a 2011 změnila o 3,17 koruny, což je o 5,48 procenta. Firma udržela růst i částku za vodné a stočné pod celorepublikovým průměrem. A to přesto, že je na rozdíl od drtivé většiny privátních dodavatelů vodohospodářských služeb nejen tzv. operátorem, ale také vlastníkem všeho, čím voda protéká a čím se čistí. Neseme náklady na vstupy, které rostou zvýšení ceny surové vody z vodárenských nádrží, chemikálií, elektrické energie, ale i výdaje na opravy a investice do infrastruktury do vodovodů, kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Ty jsou historicky naše a i v rámci privatizace to tak před lety stát a obce ponechaly. Vůči spotřebitelské veřejnosti jsme tím ve značné nevýhodě, vysvětlil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl. investice do infrastruktury Cenová politika severomoravské vodohospodářské firmy tedy musí zohlednit fakt, že Česká republika musí mít (podle dohod s EU) i v menších sídelních celcích ČOV a musí řešit také zastarávání potrubních sítí, přečerpávacích stanic a kanalizací v celém Moravskoslezském kraji. V minulých letech SmVaK investoval do této infrastruktury čtyři miliardy korun. Za rok 2011 dalších více než půl miliardy korun. Všechny prostředky vynaložila firma ze svého, protože jde právě o výjimku z pravidla a není jen operátorem bez závazků ke správě majetku. U vodárenské infrastruktury letos vložila do oprav o 6 procent více než za rok 2010, u kanalizací a čistíren odpadních vod o 15 procent. Jako vlastník infrastrukturního majetku má SmVaK navíc zákonem danou povinnost vytvářet zdroje pro financování obnovy vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i úpraven vody. Významné jsou rovněž potřeby investic do výstavby nových vodohospodářských kapacit a pro obnovu stávajících zařízení. Pro rok 2012 ceny SmVaK porostou o změněnou sazbu DPH a zohlední nutnost poměrně velkých investic, růst nákladů na jejich následné provozování plus růst běžných provozních nákladů na jedné straně a pokles odběrů na straně druhé. Spotřeba vody v tuzemsku totiž rok od roku trvale klesá. To nutně vede k tlaku na zvýšení cen. Z hlediska počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů je Česká republika na téměř maximální úrovni (92,8 procenta). Do budoucna lze očekávat, že konečný stav napojení na veřejné vodovody dosáhne asi 95 procent. Okruh odběratelů vodárenských firem se tedy příliš zvyšovat nebude. Přesto je cenová politika v případě společnosti SmVaK vytvářena tak, aby se ceny i v roce 2012 udržely mezi nejnižšími v rámci celé ČR, uvedl generální ředitel Kyncl. To se letos potvrdilo a pro rok 2012 bude firma účtovat za vodné a stočné nadále ceny výrazně pod hranicí 70 korun, a to 66,42 koruny za metr krychlový. Tato částka zahrnuje vodné, stočné i zvýšenou sazbu DPH. Národní divadlo Brno připravilo novinku speciální cenové zvýhodnění pro celou rodinu. Soubory Národního divadla Brno mají v repertoáru inscenace pro diváky všech věkových kategorií, proto se může návštěva divadla stát společným rodinným zážitkem. Právě na divadlo pak všichni často a rádi vzpomínají. Navíc strávit čas s nejbližšími touto netradiční formou zvládnou i ti nejvytíženější lidé. Rodinné vstupné NDB platí na produkce Národního divadla Brno. Nevztahuje se na premiéry, hostující představení, koprodukci a přenosy Metropolitní opery v New Yorku. Do všech tří divadel NDB při koupi rodinného vstupu zaplatí pouze dva dospělí, první dítě je zdarma a na každé další dítě platí sleva 50 %. Cena rodinné lóže v Mahenově divadle je ve výši vstupenek pouze pro dva dospělé, dvě děti mají sedadla v lóži zcela zdarma. K představením, která byste si s dětmi neměli nechat ujít, patří pohádky, Česká mše vánoční, Labutí jezero, Tajemství pralesa, Prodaná nevěsta či Papageno hraje na kouzelnou flétnu. Pro starší děti jsou vhodná představení: Korespondence V+W, Veselé paničky windsorské, baletní inscenace Carmen, Cyrano z Bergeraku, Lakomec. Přehled není vyčerpávající, proto využijte webových stránek divadla kde si můžete prolistovat celý repertoár a rovnou si objednat lístky prostřednictvím rezervačního systému. Vstupenky si můžete zakoupit rovněž v předprodeji na Dvořákově ulici. Přijďte do Národního divadla Brno a prožijte nezapomenutelný čas se svojí rodinou. Fenix eobec Spolehlivé informační systémy prověřené praxí, jdoucí s dobou Nová verze Fenix 6.95 pro veřejnou správu a jí zřizované rozpočtové a obchodní organizace 2500 spokojených zákazníků z oblasti veřejné správy HELIOS Fenix IS pro rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci státní správy a samosprávy HELIOS eobec IS pro elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem, spisová služba po celé republice zajištěna: plná informační podpora (hot-line, osobní konzultace, zpravodaje), včasné technické a legislativní aktualizace, rychlé instalace, odborná školení, individuální přístup helios_fenix_eobec_inzerce_268x90.indd 1 8/30/11 5:10 PM

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

měsíčník pro firmy a veřejnou správu prosinec 2010

měsíčník pro firmy a veřejnou správu prosinec 2010 Hlavní téma PPP PR0jekty Zaměřeno na Rok 2011 měsíčník pro firmy a veřejnou správu prosinec 2010 PPP projekty na vzestupu? 4 Závěry konference Moravské obce a města 8 Rozhovor s ředitelem Povodí Moravy

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu realitní magazín pro náročné ročník II. vydání 1 Leden 2013 Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu více na straně 4 a 5 zdarma realitycechy.cz/magazin Rychlý přehled LEDEN

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet to podstatné pro firmy a veřejnou správu leden ÚNOR 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Ekonomika poroste. Ale jak rychle? www.facebook.com/moravskehospodarstvi 9 Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU BŘEZEN DUBEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi energetika 2 Stavebnictví: Jaké jsou vyhlídky po letitém propadu? 8 Ministr

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více