Jan Jilek. průvodce životem v abstinenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Jilek. průvodce životem v abstinenci"

Transkript

1

2

3 Jan Jilek průvodce životem v abstinenci

4 2011 Editor: Jan Jílek Redakce a korektura: Jaroslav Vacek Obálka: Miluše Skalská Sazba a příprava pro CTP: A. R. Garamond s. r. o., Hlavatého 664, Praha 4

5 Jan Jilek průvodce životem v abstinenci

6

7 Kapitola 1 RECIDIVA JAKO PROCES Občas mívám s pacienty komunitní program na téma Recidiva. Je o procesu, který předchází samotné recidivě, ale také o procesu, jak recidivě předejít. Samozřejmě, když se píše na tabuli, co všechno k recidivě vede, vypadá ten proces velmi přehledný, velmi snadno realizovatelný, nejen ve smyslu procesu přípravy na recidivu, protože k recidivě se lidé dlouhodoběji připravují, ale také ve smyslu přecházení, že bych se tím ani nemusel hlouběji zabývat. Jenže čím déle pracuji v oboru, tím více si uvědomuji celý problém. Uvědomuji si, jak je recidiva destruktivní, riziková pro následný způsob života a traumatická situace sama o sobě. Hodně mě oslovila situace, která nastala na jedné mé skupině, kam docházejí poměrně staří matadoři, staří ve smyslu délky abstinence, kde jeden z nich vyprávěl o situaci, kdy byl na nějakém podnikovém večírku, odkud po zahájení pitky odešel. Do této chvíle to bylo zcela běžné povídání o tom, jak situaci zvládl. Daleko zajímavější byla jeho poznámka, když začal mluvit o těch lídrech, kteří tam zůstali až do rána a mezi které patřil kdysi i on. Najednou se mu rozzářily oči, a nejen jemu, ale i ostatním a ti také začali vzpomínat, jací byli kabrňáci a do kolika vydrželi. Uvědomil jsem si, cože se vlastně děje. Skupina se rozjíždí k recidivě. Po mém upozornění, že tohle je vlastně začátek přípravy na recidivu, nastalo ticho. Napřed se někteří ošívali s tím, že přeháním, poté, co si uvědomili, jak i oni měli rozzářený obličej, pomalu jejich nadšení uvadlo pro vzpomínání na to, jak velkou měli toleranci na alkohol, protože tohle je skupina převážně složená z alkoholiků, z nichž někteří mají kombinaci závislosti na alkoholu se závislostí na drogách a hazardní hře. V následné diskusi jsme dospěli k tomu, že tohle chování je vlastně velmi rizikové. Vyprávění a vzpomínání na to, jak jsem byl dobrý, kolik jsem toho vydržel, jak všichni už odpadli a jen já a další dva tři podobní borci jsme stáli ještě na nohou, vede k tomu, že si vlastně idealizuji dobu, v níž jsem aktivně pil, fetoval, hrál, jako dobu, která vlastně měla své kouzlo, dobu, kdy jsem patřil mezi ty normální. Sám osobně nikdy nikde nevyprávím, kolik, kde a co jsem vypil, jak dlouho jsem co táhnul, protože už dávno vím, že mě to přesně svádí k tomu, abych si sám sebe představil jako hrdinu, který byl nezdolný, a vlastně nic tak hrozného se nedělo. 7

8 Nijak si tyhle časy jednoduše nepřipomínám a přesně z toho důvodu nikdy nenechám vyprávět pacienty, když přijdou do skupiny jako noví, aby se rozpovídali, co kde brali, pili a kolik a jak probíhal ten proces. Přijde mi to velmi, velmi kontraproduktivní, protože je tohle, a nejen je, maximálně rozjede. Aby si uvědomili, do jakých sraček se dostali, lze zařídit jinak a mnohem bezpečněji pro ně samé i pro skupinu. V předchozích odstavcích jsem zmiňoval, že recidiva se dá nahlížet ze dvou hledisek. Jedno hledisko je, že si uvědomím postupnou přípravu na samotnou recidivu, odhalím onen proces, který nastal, nebo by mohl nastat, a druhé, že si uvědomím kroky, které vedou k recidivě, a vlastně jim preventivně předejdu. Zastavím se u jednoho velmi důležitého faktoru. Ten faktor se jmenuje pýcha. Můj přítel Lutera vždy říkal, že za začátku každého problému je nedostatek lásky a pýcha. Pokud si tohle tvrzení rozebereme v případě recidivy, uvidíme, že je veskrze pravdivé. Většina abstinujících závislých, především v počátcích života v abstinenci má tendenci sebe samé a i druhé přesvědčovat, že jsou v pořádku. Nic není problém, vše se daří, tak alespoň říkají a dávají tím světu i sobě najevo, že oni teď už nemají naprosto žádný problém. To je jeden z projevu pýchy. Další projevem pýchy je, že nikdy nepřipustí, že by měli myšlenky, případně chuť na svou drogu. Nezabývají se svými náladami, nezabývají se rizikovými myšlenkami, scházejí se s lidmi, kteří jsou pro ně rizikoví, navštěvují místa, která jsou v podstatě zdrojem jejich života v závislosti, a ještě přesvědčují sami sebe a své okolí, že se vlastně trénují ve snášení potíží, aby je mohli snáze v případě potřeby snášet. Sami sebe obelhávají a z nedostatku lásky k sobě projevují sobectví, které velmi dobře maskují racionalizací typu přeci nebudu druhým dělat starosti. Případně ještě jednou podobnou racionalizací nemohu se přece celý život vyhýbat riziku. Další podobné racionalizace jsou ty ve smyslu stýkám se s těmi lidmi, abych se ujistil, že jsem lepší než oni. Případně stýkám se s těmi lidmi, abych je zachránil. Všechny tyhle myšlenky jsou projevem pýchy a sobectví a nedostatku lásky v tom smyslu, že neberou ohled na svou skutečnou situaci, schopnosti a znalosti. Chovají se jako nesmrtelní, nezranitelní, riskují svůj život opomíjením všech pravidel, projevují svoji pýchu v tom, že dávají najevo, že už se nikdy nechtějí setkat s jakýmkoliv terapeutem, alkoholici nebudou brát Antabus, protože jen slaboši potřebují berličku, toxíci si to pivo přeci dají, stejně jako patologičtí hráči, protože oni jsou závislí na zcela něčem jiném a trochu piva, případně občas se opít, není žádné riziko. Tohle vše je vlastně přípravou a předchůdcem samotné recidivy. Dalšími faktory, jsou právě ony výše zmíněné myšlenky, nálady, kterými se nijak nezabývají, nemají 8

9 z jejich hlediska žádný význam, nepracují s nimi, nepřelaďují se, nechávají rozvíjet svoje fantazie o tom, že jednoho dne se uzdraví a vyléčí natolik, že budou schopni a moci brát svou drogu v omezené míře. Přitom verbálně ujišťují své okolí o své ochotě abstinovat, dávají najevo cenu, kterou má pro ně samotné život v abstinenci, leč vlastně už dávno spustili ten proces lhaní a sebeobelhávání, který je faktorem života v závislosti. Odmítnutí následné terapie, kterážto se nepřesně označuje jako doléčování, je dalším projevem pýchy a přeceňovaní, a zároveň spouštěcím mechanismem obsahujícím lež, přeceňování a nedostatek právě té lásky k sobě samému a svým potřebám. Mnozí terapeuti mylně říkají, že nebyli dostateční sobci. Což je omyl. Člověk, který dbá, aby jeho potřeby byly naplněny, a tou potřebou může být, a v případě závislosti je, i následná terapie, nejrůznějších forem, rozhodně neprojevuje sobectví, ale patřičnou a nutnou sebelásku, která je nutná k přežití. Člověk nemající tuto sebelásku je člověkem nemajícím dostatek úcty k sobě samému a vlastně se tak stává problémem nejen sobě samému ale i problémem pro své blízké i vzdálenější okolí. 9

10 Kapitola 2 PRÁZDNOTA V této části se nebudeme přímo zabývat recidivou, ale nezaviněnými psychickými stavy, které mohou nastat při vysazení drog, alkoholu, příkladně hazardní hry. Nejedná se o abstinenční příznaky, ale spíš o emoční nastavení, v němž abstinující popisují svůj stav jako bezcílný, prázdný, bezesmyslný. Schází nadšení, pocit uspokojení z abstinence, pocit, který jim byl mnohými terapeuty implantován, jako téměř jistý. Je faktem, že se mnohé potíže odstraní už samotnou abstinencí od drog. Tím mám na mysli jak samotné drogy, jako je alkohol, tak hazardní hru. Klienti nerozumí tomuto stavu, popisují ho také jako nic necítící stav. Nic necítit je pro mnohé lidi dost děsivý psychický stav. Už ve své závěrečné práci pro PPF jsem napsal, že hlavním problémem abstinujících závislých při předcházení recidivě je prázdnota, kterou zažívají po propuštění z léčby anebo právě začínající abstinenti v ambulantní terapii. Tato prázdnota, kterou organismus a psychika zažívá po vysazení drog, se zdá zatím největším rizikem pro udržení samotné abstinence. Organismus zvyklý na svou drogu se dožaduje svého přídělu, jedinec, který je zvyklý se bavit, pracovat, řešit své zátěžové situace s podporou svých drog, je v podstatě více či méně vyveden z míry. Dost dlouho nerozumí tomuto stavu, neboť byl utvrzován většinou terapeutů i svého okolí, že abstinence je něco, co mu svým způsobem pomůže vyřešit jeho problémy, a najednou se tu objevuje stav, kterému vlastně ani nerozumí. Většina terapeutů bez vlastní zkušenosti se závislostí o ničem takovém ani neslyšela, protože vede své pacienty a klienty cestou uvědomování si výhod abstinence a identifikování spouštěčů, které by mohly onen stav abstinence narušit. Dále jsou vedeni k praktickým nácvikům, jak tyto stavy zvládat, ovšem nejsou obeznámeni právě s tím, že onen pocit prázdnoty je mnohdy natolik zahlušující, že málokdy pomáhají všechny ty techniky, které mají zaručit klid, štěstí a pohodu. Dá se říci, že v tomto momentě mnohé selhává a abstinence se pro mnohé stává nesmyslnou, obtížnou a téměř neřešitelnou. Ze své osobní zkušenosti i zkušeností svých klientů se mi zdá, že nejúčinnějším prostředkem, který v tomto případě funguje, je terapeutická skupina, terapeut, který 10

11 je dostatečně zkušený, aby vyslechl klienta, dokázal porozumět a pojmenovat. Pojmenované přestává být strašákem, kterým se mnohdy onen pocit prázdnoty stává. Případně svépomocná skupina, kde se hovoří o všech aspektech života abstinence. V případě, že se objeví prožitek prázdnoty a není dostupná přímá terapeutická intervence, je dobré se si ho uvědomit, smířit se s ním a pokusit se onu prázdnotu překonat nalezením nějaké činnosti, které lze dát smysl. U tohoto se zastavím. Většina abstinujících má, alespoň zpočátku, dojem, že se mohou nepříznivých psychický stavů zbavit tím, že si najdou nějakou zájmovou nebo sportovní činnost. Bohužel pocit psychické prázdnoty moc nepodporuje nárůst euforie, která se při zájmové činnosti očekává. Pokud někdo prožívá pocit prázdnoty, zájmové činnosti ho většinou příliš nebaví. Fyzická námaha a sport už jsou lepší, ale ne každý má možnost sportovat v čase, kdy jej přepadne onen pocit prázdnoty, kterým si organismus říká o svou drogu. Takže je nutné hledat náhradní funkční řešení. Tady se zastavím. Většinou učím své klienty, aby alespoň zpočátku připisovali své negativní psychické nastavení nedostatku drog. Dále je učím, že nedostatek drog budou pociťovat celý svůj následný život v abstinenci. S tím je nutno se smířit. Jsou závislí. Tento nedostatek není nic nemorálního ani nemravného. Organismus si prostě občas zdánlivě zcela bezdůvodně o svou drogu říká. Je závislý na své droze. Pokud se naučí abstinující klient tyto stavy rozeznávat, naučí se je i pojmenovat a zvládat. Pokud ne, může docela dost dlouho s těmito nerozeznanými stavy žít, pracovat i abstinovat, ale žije v mnohem větším riziku recidivy než ti, kteří mají s tímto stavem zkušenost pojmenovanou. Tahle pasáž je vlastně pro lidi, kteří se diví tomu, že se s nimi nic neděje, nemají jaksi přímo chuť na své drogy, ale přesto mívají nejrůznější nepříjemné psychické stavy, kdy jim něco schází, něco chybí, a oni nevědí co. Někdy mají pocit, že abstinence není nic až tak zázračného, jak jim slibovali, nebo jak by oni rádi slyšeli a ujistili se o tom. Vlastně zjišťují, že abstinence je sice výhodná, ale ne vždy příjemná. Nemají několik měsíců problémy v mezilidských vztazích, nebo ne alespoň takové jako předtím, už vlastně se nemusí skrývat v davu, před nadřízeným, manželkou nebo před rodiči. Přesto nejsou spokojení, žehrají na život, nic je nebaví. A zdánlivě z ničeho nic, i když se jim docela vede, recidivují. Pro mnohé z jejich okolí zcela nevysvětlitelně. Jiní zase neprožívají paradoxně dost dlouho nic nepříznivého, jen jsou čas od času v nevysvětlitelných rozladách. Zažívají prudké střídání nálad, které pomíjejí 11

12 a zároveň se rychle vrací. Mnohdy se tedy jedná o recidivy plynoucí z nepojmenování, nerozeznání rizikových psychických stavů s prudkým střídáním nálad, které nejsou postupně eliminovány právě těmi smysluplnými činnostmi od relaxace přes modlitbu a nenáročné fyzické činnosti, jako je sledování chůze, počítání kroků, tedy přenášení pozornosti na svůj současný stav, kdy samotná pozornost navozuje uklidnění. Mě osobně, pokud jsem zažíval tyto stavy a z počátku života v abstinenci, pomáhal nejvíc úklid, mytí nádobí, kdy jsem sice cítil silné duševní rozlady, ale časem jsem objevil, že pohled na neuklizenou místnost, kajutu, palubu mě deptá ještě víc, takže jsem si ulevoval úklidem. Ta úleva byla vždy značná. Později jsem objevil právě ty relaxační techniky, ale o tom a jiném až v další kapitole. 12

13 Kapitola 3 CHUTĚ A MALÉ TECHNIKY JEJICH ZVLÁDÁNÍ V první kapitole o recidivě jsem hovořil o nutnosti sebelásky, která je potřebná k přežití fáze prázdnoty, o které jsem mluvil v kapitole druhé. Ona fáze spočívá v tom, že raději upřednostním terapii před napravováním chyb, kterých jsem se dopustil v minulosti. Pokusím se uvědomit si jednu věc. Co se stalo a co nezměním, je moje minulost. Není potřeba se hrabat v minulosti a opakovat si stále dokola, že jsem špatný, a kdybych byl v minulosti lepší, nebyl bych tam, kde jsem. Prostě jsem tam, kde jsem, a jestli tam nechci zůstat, musím najít cestu z toho všeho. Další věc, kterou mnozí závislí rádi říkají, aniž by tušili, že se tím připravují na recidivu, je věta, která zní: Bez recidivy není pořádná abstinence. To je zároveň věta děsivá. Protože recidiva je obrovské riziko z jednoho důvodu. Nikdy nevíme, nakolik nás zasáhne, jak budeme schopni onu recidivu zvládnout. Tedy recidiva není nutná k abstinenci, k abstinenci je nutná pozornost, k tomu co se mnou děje dnes, teď v tuhle chvíli. Takže: nestarám se, zda budu abstinovat za deset let, za týden, nebo za hodinu, starám se o to, abych měl pod kontrolou přítomný okamžik, zvládal přítomný okamžik, v přítomném okamžiku se chovám tak, abych zvládl své chutě, uvědomil si, že mít chutě je normální, normální je nerozvíjet je, nekochat se minulostí, jaký jsem byl pašák, když jsem toho tolik vypil, profetoval, prohrál či vyhrál, ale zda a jak se vyrovnávám s tou přítomností, jestli nerozvíjím své chutě právě těmi vzpomínkami, jestli nejím jídlo, které vyvolává chuť na alkohol, zda nenavštěvuji místa, kde jsem se cítil dobře při fetování, nebo vůbec místa, kde jsem fetoval, případně zda se nezabývám nejen samotnou hazardní hrou, ale jestli moje chování není jednou velkou hazardní hrou, kdy jdu záměrně do velkého rizika, protože jak sami o sobě mnozí říkají: Potřebuji silné zážitky, jsem adrenalinový, bez vzrušení se nedá žít. U mnoha hráčů existuje potřeba mít zaměstnání, kde se vlastně hraje. Burzovní makléři nebo i lidé, kteří mají za povolání různé soutěže, kde se vyhrávají peníze. 13

14 Pamatuji se na jednoho hráče, který šel do televizní soutěže, vyhrál asi , protože, jak říkal, potřeboval je na splacení dluhů, aby se osvobodil, a nakonec je všechny po vyplacení prohrál, protože ani po skončení soutěže nedošel domů, půjčil si na hru a prohrál vše, co vyhrál, a nádavkem k tomu udělal další dluhy. Takže i způsob řeči, způsob jídla i způsob zaměstnání mohou být rizikovým faktorem pro úspěšnou recidivu. Recidivu, která vůbec nepovede k dobré abstinenci a poučení z chyb. Protože další recidiva, jak už bylo řečeno, je cesta do pekla, odkud nemusíme mít sílu k návratu. Může se nám stát, že překročíme hranici, za kterou přestane působit pud sebezáchovy, a klidně skončíme sebevraždou. Protože budeme mít pocit, jako ho mají mnozí ti, kteří přežili sebevražedný pokus, že už chceme jen jedno: naprostý klid od všeho. Tedy platí: držíme se přítomnosti, nevzpomínáme na minulost, nepřemýšlíme, jak budeme zvládat budoucnost, žijeme tady a teď. Tohle je velmi prostá, ale pro mnohé velmi těžko přijatelná metoda, chtějí být o krok napřed, chtějí být v pořádku, chtějí žít život jako ti ostatní, nechtějí se zabývat sebou samými ve směru práce na sobě, protože mají pocit, že je tohle všechno zdržuje od žití naplno. Aniž by si uvědomovali, že prožít přítomnost znamená život naplno. A jestliže se dokážeme naučit se přeladit, pak se vlastně automaticky dostáváme do plného prožívání. Jsme to, co prožíváme. Lidé se mě často ptají, jak jsem vydržel abstinovat tak dlouho. Odpovídám jim, že právě přesně díky tomu, co zde popisuji. Jestliže u sebe zjistím jakoukoliv myšlenku, emoci, která je pro mne riziková právě v tom, že by mě rozjížděla, vyvolávala ve mě pocity prázdnoty, marnosti, potom skutečně použiji několik technik, které jsem popsal i jinde, abych se přeladil, abych nesetrval v těch pocitech nadměrného pesimismu nebo v pocitech nadměrné euforie. Pocity nadměrné euforie jsou stejně rizikové jako pocity prázdnoty, marnosti nebo stresu z neúspěchu. Riziko recidivy, či recidiva sama, je právě produktem přílišného sebeuspokojení, protože přílišné sebeuspokojení odpoutává pozornost od reality. Stejně tak pocity naprosté beznaděje. Jednou ze zajímavých technik je hledání smyslu abstinence. Dá se říci, že se jedná o techniku, kdy se ptám, co život v abstinenci potřebuje, aby mě onen stav života v abstinenci uspokojil. Díky tomuto pohledu mám možnost si uvědomit, že život v abstinenci je vlastně v přítomnosti investice, která má svou dlouhodobou návratnost. Takže sebepoznávání, sebevzdělávání poskytuje prostor pro uspokojení sebevědomí a své sebeúcty tady a teď. 14

15 Jestliže se začnu učit nějakou formu jednoduché relaxace, nespoléhám na vedení někoho jiného, pak mi ona jednoduchá forma, jako je ležení, sezení nehnutě a pozorování dechu, poskytne několik věcí. Samotná činnost odvádí pozornost od mé chutě se napít, zafetovat si, zahrát si. Čím jednodušší činnost, tím snadněji zvládnutelná, tím rychleji poskytující úspěch. Jednoduché, snadno zapamatovatelné techniky, které se dají kdekoliv a kdykoliv aplikovat. Spoléhat na to, že si půjdu zaběhat, zaplavat, udělám si autogenní trénink, může být kontraproduktivní. Ale umět sledovat své kroky, tím nacvičovat a rozvíjet svou pozornost, která časem přechází do zlepšeného soustředění, je jedna z možností. Další takový jednoduchý návod může být udělat si pořádek na pracovišti, v domácnosti. Vždy, když cítím značné rozrušení, klidně si uklidím stůl, umyji hrnky, poskládám si věci. Tohle je pro mne jedna z nejefektivnějších metod přeladění. Navíc ji používám, když si chci něco promyslet. Činnost těla zklidňuje a navozuje emoční stav, kdy myšlenky, které potřebuji utřídit k psaní této úvahy, samy nabíhají. Dalším takovým prostředkem bývá pro věřící modlitba nebo pro lidi praktikující některé z východních metod sebepoznání mantra. Pro ateisty, kteří nepraktikují ani jedno, to může být kouzelné slůvko. Ve fantazii můžeme vše, takže si ve své fantazii vybavíme kouzelné slůvko, co vede k uklidnění, ke ztišení emocí a opakujeme si jej. Zásadně se vyhýbám příliš složitým věcem, pokud mám potíže, které jsem popsal. Složité techniky, na které většinou nemám čas a prostor. Jiná věc je pravidelné cvičení jógových technik, dálková chůze, sport jako takový, vzdělávání. To je třeba a hodně to pomáhá v prevenci recidivy. To jsou prostředky pro dlouhodobé změny. Ty jednoduché mi pomáhají okamžitě. O dalších prostředcích se budu zmiňovat v další kapitole. Také se ještě podíváme na proces přípravy k recidivě, i když už ho mírně naznačuji. PS: Malá připomínka. Všechny uvedené techniky, i ty co budou následovat, jsou vhodné i pro zvládání bulimie, mentální anorexie, úzkostné stavy. Jsou lehce aplikovatelné a nemají nežádoucí vedlejší účinky. :-) 15

16 Kapitola 4 PŘEDSTAVUJEME-LI SI SKUTEČNOST... Včera jsem měl skoro volný den, vlastně v čase, kdy tohle píši, už se jedná o předvčerejšek. Mimo dvou skupin, které jsem měl večer, jsem si celou středu psal, četl a jedl. Mívám rád dny, kdy nic nemusím, jen tak dělám, co chci, nemám žádný pevně stanovený program v diáři, jak dnes vykládal jeden pacient na skupině, že si hodlá naplnit diář programy, kterými hodlá zcela zaplnit svůj volný čas. Moc se mi to nezdálo, protože vím, jak tyhle pokusy končí. Lidé, kteří se pokusí tohle praktikovat, se dostanou dost často do tísně a deprese jen proto, že nesplnili, co si předsevzali. Mě moc neberou takové ty nejrůznější úvahy na téma budu mít tolik zájmů, že nebudu mít čas myslet na svoje drogy. Což je holý nesmysl, protože všechny nesplněné úkoly (i zábavné) vyvolají mimo deprese ještě pocit nedostatečnosti, protože ti, co si ukládají úkoly, na které nestačí, se dostávají, jak jsem řekl, do deprese, do pocitu méněcennosti z malé výkonnosti a ze zábavy a relaxování se stává noční můra. V předcházení relapsu a recidivě nejde jen o relax, jak se domnívá jeden komentující, který si hodlá pustit telenovelu na Nově. A zapomněl dodat budu v pohodě. Nebude. Rozeznávání emocí, rozeznávání chutí na své drogy vyžaduje trošku víc než jen relaxovat u TV. Bohužel, pokud se dostaví silné emoce zmatku, nervozity spojené s chutěmi, vyvolané třeba i toxickými řečmi, je potřeba opravdu pracovat s těmito stavy. Emoční naladění se u začínajících závislých velmi často a hlavně velmi rychle mění. Bohužel tyhle změny nálad se objevují i u odpočinkových zábavných aktivit. Lidé něco dělají, něco, co je baví a najednou takzvaně zvadnou. Vůbec si neumí vysvětlit z jakého důvodu. Málokdy jsou si ochotni připustit, že to skutečně může být projev organismu, který se dožaduje své drogy. Jen málokteří a jen ti nejodvážnější, alespoň z počátku, jsou ochotni tuto skutečnost připustit. Tohle jsem hodně pozoroval hlavně zpočátku své terapeutické kariéry, kdy jsem mylně nechával popisovat nově příchozí pacienty, jak pili, fetovali či hazardně hráli. Moje přiznání, že mě tyhle jejich řeči rozjíždí, tehdy vyvolávalo hlavně u pacientů posměch, že ani po devítileté abstinenci nejsem schopný ty chutě nemít. Tam jsem 16

17 si uvědomil, že opravdu není ani pro mne dobré nechat vykládat pacienty o jejich minulosti, o tom jak pili, fetovali a hráli, aspoň ne příliš, protože rozjíždějí nejen sebe, ale i mě. Takže jsem od té doby ty řeči brzdil. Už kvůli sobě samému. Klidně jsem s nimi mluvil o svých důvodech, aby pochopili, že se nejedná o nějakou slabost, kterou lze odstranit, ale o závislost, která je spící, a kterou není dobré a nutné budit. Pokud mi někdo z nich řekne: jste slabý, klidně mu odpovím: ano, a z toho důvodu se chovám podle své slabosti. Nenechávám to rozběhnout. V případě předcházení recidivě tedy nejde o to si jen odpočinout, ale najít účinnou metodu, jak se přeladit. Jak nerozjet spící závislost, která je vždy připravena se rozvinout do netušených rozměrů. Hlídám si tedy svůj emoční a tělesný stav a při sebemenším ohrožení používám právě ty malé techniky, které jsem popisoval v minulém díle. Samozřejmě zábava jako taková je také nutná a bavím se, pokud mám náladu se bavit. Jedna z nejmizernějších věcí, o které se kdo může pokusit, je snažit se rozveselit člověka, který je v depresi, v rozladěnosti, nebo mu doporučovat, aby se šel bavit. Sám jsem se naučil ono prudké střídání nálad eliminovat právě tím, že jsem se nesnažil zabavit, ale pozorovat. Pozorovat průběh změny nálad. Zkoušel jsem odhadnout, kdy asi ona změna nastává, jaký je její důvod, jak se v ní cítím. Dále jsem hledal vždy někoho, s kým se o tom dá mluvit. Často jsem o tom mluvil na skupině, často v individuální terapii. Pokud jsem měl čas a prostor, zkoušel jsem je rozchodit. Doslova. Rychlá chůze, někdy opláchnutí studenou vodou, stačilo jen obličej, pokud byla příležitost, tak studená sprcha. Hodně mi v tom pomáhaly jógové techniky, které jsem systematicky cvičil, a cvičím je dodnes. Tohle všechno jsem v diáři neměl, měl jsem to v mysli, že je tenhle způsob života právě protirecidivní. Samotný proces hledání technik přeladění a rozeznávání příčin změny nálad je antidepresivní. Považuji mírný stres za smysluplný právě v onom hledání. Učení se nových věcí, po malých částech, tak, aby došlo k úspěchu, abych se nedal odradit neúspěchem. Vlastně i tuhle práci píši jen v okamžicích, kdy cítím, že mi to půjde. Mým způsobem je právě psaní po jednotlivých kapitolách, abych se zbytečně neunavil, nebyl odrazen tím, že uvíznu v nechuti. Nedávám si žádné termíny, do kdy dokončím tuhle práci. Nedávám si závazky, kolik toho bude. Nemám žádnou osnovu, pouze představu. Držím se pravidla: Představuješ-li si skutečnost, stane se z představy skutečnost. Chápu, že jsou lidé, pro které má smysl osnova, příprava, plán. Já mezi ně nepatřím a tohle na sebe nenakládám. K tomu patří i přístup, že si neplánuji, jak 17

18 dlouho budu abstinovat, ale hledám přístupy a techniky, které mě udrží v abstinenci. Stejně tak jsem si nedělal žádné plány, jak dlouho se budu vzdělávat. Vzdělávám se po částech celoživotně, stejně tak nemám určeno, kolik hodin budu cvičit, ale mám představu, co mi asi v tu kterou chvíli prospěje, co potřebuji. Nakonec stejně cvičím plus mínus denně víc než hodinu. Cvičím jen tak dlouho, dokud je mi při cvičení dobře a nemám pocit, že se nějak přemáhám, abych něco dokončil. Jak už jsem řekl, jsou lidé, kteří potřebují mít pevný plán, pevný rozvrh, jasný cíl a tím plněním získávají svoje sebevědomí a sebeúctu. Cíl je pro ně důležitý. Není to špatně, ale tenhle přístup není pro mne. Pro mne není důležitý cíl, roky abstinence, ale proces života v abstinenci, proces zvládání toho života se všemi potížemi i radostmi. Nedávám si úkoly, kdy se mám radovat, ale sleduji příčiny stavu, kdy se raduji, co mi dělá dobře. Jestliže cítím, že mě mohou začínat bolet záda, klidně vstanu a rozcvičím se. Protáhnu se, udělám několik technik, třeba i vsedě na židli. Jsem-li rozladěný nebo blížím-li se do rozladěnosti, několik slov modlitby. Pozorování dechu, pozorování způsobu myšlení. V začátcích, kdy jsem měl tendence se litovat, jsem si uvědomoval, že jsem naživu, nemám hlad, není mi zima, a mám lidi kolem sebe. Vyvolával jsem vzpomínky na dobré časy, které jsem prožil, na lidi, které jsem potkal, v duchu jsem volal a volám k sobě lidi, které považuji za moudré a mluvil jsem s nimi a mluvím o své situaci. Ptám se jich na radu, diskutuji s nimi o různých možnostech. Přemýšlím o realizovatelných plánech, hledám způsoby, jak se se dostat k realizaci těch plánů. To všechno mi slouží k odpoutání se od svých chutí, od své závislosti. Tahle kapitola byla dost osobní, ale myslím, že je potřeba, aby byla osobní. Protože představujeme-li si skutečnost, stane se z představy skutečnost. 18

19 Kapitola 5 NAPLAVENINY, ZTROSKOTÁNÍ Celý tento seriál je vlastně zaměřený na jednu věc. Tou je proces recidivy. To znamená, jak se vyhnout recidivě. A zároveň tento proces popsat. Mnozí lidé, kteří přicházejí opět do terapie po kratší, případně delší recidivě se poměrně často upřímně diví, na co se jich ptáme. Diví se dotazům, jak si vysvětlují skutečnost, že zrovna oni po několika letech abstinence, poměrných úspěchů, se z ničeho nic ocitli právě znovu v debaklu. Velmi často uvádějí, že se vlastně z ničeho nic napili, z ničeho nic se rozhodli, že si znovu zkusí nějakou drogu, případně si zahrají. Zdánlivě to na ně přišlo jako blesk z čistého nebe. Mnozí to často omlouvají nějakou nenadálou osobní tragédií, další říkají, že se jim vedlo natolik dobře, že uvěřili, že už je možné si ulevit od neustálého přemáhání se, odříkání, které je jim vlastně nepříjemné. Poté dostanou ke zpracování elaborát, ve kterém by se měli zamyslet nad svou životní situací, postoji, případně emočním stavem v posledních týdnech až měsících. Někdy jim doporučím, aby si probrali celou dobu trvání abstinence, vypíchli základní chyby, kterých se podle sebe dopustili, co plnili, co neplnili z doporučení ze základní léčby. Dost často se jim rozsvítí. Nijak je nepeskuji, i když většina z nich nijak zvlášť netouží po setkání s mou osobou. Chápu je. Na jejich místě bych také nijak netoužil po předpokládaných výtkách a vyprání špinavého prádla skupinou. Naštěstí pro ně, a myslím i pro mne, k tomuhle nedochází. Nepovažuji za nutné je vystavovat nějakému zvláštnímu teroru kterým bych jim měl dávat zahulit. Myslí, že debakl, který prožívají, je docela dost dobrým terorem pro ně samotné. Spíše se zajímám právě o ten proces, který v životě v abstinenci prožívali. Zajímá mě, zda navštěvovali nějakou terapeutickou aktivitu. Ať už řízenou nebo samořídící. Zajímá mě, zda měli třeba suchý dům, případně, zda u sebe hráči nosili velké částky peněz, případně kolik a jak často, zajímám se u narkomanů, zda dodržovali abstinenci od alkoholu, případně od hazardních her. Tohle a ještě mnohé další mě zajímá. Ani ne tak ten samotný okamžik, spíše ten proces v čase probíhající před samou recidivou. Jen málokteří dokáží totiž po tom, co se propracovali až k samotné recidivě, ji zastavit. Dá se říci, že právě kvůli onomu dlouhodobému procesu, který 19

20 přirovnávám k naplaveninám, je velmi obtížné onen psychický stav nastavený právě k životu v závislosti zastavit. Tady totiž platí, že pokud se nebagruje plavební dráha, loď abstinence plaveckým jazykem uvízne na kopci. Tenhle příměr používám právě pro vysvětlení samotného aktu recidivy, který od prvních okamžiků může vypadat tak, že si třeba hráč začal dávat své pracovní schůzky v restauraci s výherními automaty a dlouho předlouho poslouchal jejich zvuk, sledoval jejich blikot a přitom sám sebe přesvědčoval, že je v pořádku, on přeci hrát nechce a nemůže se celoživotně vyhýbat rizikovým místům, protože co by tomu řekli jeho obchodní partneři. Dokonce s nimi byl i v kasinu. Sice nehrál, ale právě jako se usazují naplaveniny v plavební dráze, tím samým podobným způsobem se usazují informace v našem mozku, že tento způsob života, myšlení vlastně není závadný. Tenhle způsob bytí rozežírá ono minulé poznání, odhodlání, i vlastní způsob života v abstinenci. Plavební dráha se zanesla a loď nasedla na kopec, udělala si díru, většinou větší než minule, protože je už poškozená z minulosti, spravované dno, nebo borty. Proto většinou i lidé, kteří takzvaně zastaví onu recidivu, jsou velmi narušeni a potřebují víc terapii, než práci, potřebují oddělení od světa, kde se musejí zabývat nejrůznějšími starostmi, proto potřebují ono oddělení, uvědomění si toho celého procesu od té chvíle, kdy místo toho, aby šli souběžnou ulicí, kde není ta hospoda, trafika, kde si kupoval svoji placatici, nebo pumpa, kam chodil sázet tikety, protože má terminál na nejrůznější druhy sázek. Nejsem schopný zde vypočítat všechna riziková místa a způsoby recidiv a důvodů. Uvádím je jen jako příklady. Tohle bývá většinou pravým důvodem recidivy, případně manželka, která sice nepije, nebo ne příliš, ale protože ona problém nemá, není důvod, aby se kvůli nějakému alkoholikovi omezovala, stejně tak manžel, který chce na své ženě hráčce, aby se starala o domácí finance, měla v patrnosti účty a platila vše, co je potřeba, protože on přeci nebude dělat takové základní věci. Nakonec, přece je potřeba, aby si zvykala. Ti lidé jednají většinou v dobré vůli a přesvědčení, že chtějí jen samozřejmé věci, které zvládá každý. Proto trvají na návštěvě nejrůznějších setkání, o kterých sice vědí, že alkohol tam poteče proudem, ale jak někdy říkají: Když už abstinuješ tak dlouho, přeci si s tímhle poradíš. A jsou udiveni a rozhořčeni, že si on/ona neporadili. Mnohdy vnímají odmítnutí jako útok proti své osobě a žádost o dodržení prohibice v přítomnosti svého partnera, syna, dcery, vnuka, kolegy nebo kamaráda jako 20

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech

Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech Autoři: Markéta Miláčková, Štěpán Smolík, Martin Větrovec Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum, Praha Srovnávací tabulka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Motivování klientů k změně ve vazební věznici. Lidija Pilat Sdružení Podané ruce,o.s.brno

Motivování klientů k změně ve vazební věznici. Lidija Pilat Sdružení Podané ruce,o.s.brno Motivování klientů k změně ve vazební věznici Lidija Pilat Sdružení Podané ruce,o.s.brno Výchozí stav klienta na vazbě Krize Šok Okamžik zastavení, bilancování Neúspěšné pokusy o abstinenci venku Narušené

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti

P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte zakroužkováním příslušné číslice, do jaké míry dané tvrzení pro vás všeobecně platí. téměř nikdy málokdy někdy často

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů

Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů HLAVA = mentální energie SRDCE = emoční energie BŘICHO = tělesná energie k rozvoji motivace po vítězství Mgr. Dagmar Svobodová,

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Najdi znovu sám sebe 6

Najdi znovu sám sebe 6 Najdi znovu sám sebe 6 Když opět najdeme sami sebe Znovu se najít je jednoduché. Vše nové už totiž máme v sobě. Bylo to tam vždycky. Jenom to bylo doposud skryté. Možná jsme některé svoje vlohy, talenty

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Sečtěte kladné odpovědi: Patologický hráč většinou odpoví kladně na sedm nebo více otázek.

Sečtěte kladné odpovědi: Patologický hráč většinou odpoví kladně na sedm nebo více otázek. Příloha č. 1 Dotazník na patologické hráčství organizace Gamblers Anonymous Odpovídejte prosím pouze ano nebo ne, podle toho jestli je pravdivá odpověď bližší ano nebo ne. 1. Ztrácel jste často kvůli hazardu

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_03_METODY_A_TECHNIKY_

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě

Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě Pavlovská, Amalie, Skořepová, Hana, Minařík Jakub, Audrlický Jan, Kalina, Kamil CADAS SANANIM Centrum ambulantní detoxifikace a substituce

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti Jackson Pollock Největší americký malíř 1. Život a dílo 2. Závislosti Znáte Pollocka? dripping * 28. 1. 1912 Cody, Wyoming 11. 8. 1956 Springs, Long Island Jackson Pollock alkoholismus Připravila

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více