Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka"

Transkript

1 Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka

2 Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30denní telefonická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. ová podpora je poskytována zdarma během celého záručního období a naše rozsáhlá znalostní databáze je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese Přístup k on-line podpoře Navštivte naše webové stránky produktové podpory na adrese a vyberte si z těchto témat: Downloads (Stahování) odtud můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt společnosti WD. Registration (Registrace) zaregistrujte svůj výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) získejte záruku, výměnu výrobku (RMA), informace o stavu RMA a obnovení údajů. Knowledge Base (Databáze znalostí) hledejte zadáním klíčového slova, fráze nebo answer ID (identifikátoru odpovědi). Installation (Instalace) získejte on-line pomoc při instalaci výrobku anebo softwaru WD. Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Anglicky 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělsky Hong Kong Indie (MNTL)/ (Podpora) (Hlavní linka) Evropa ASK4 WDEU Indonésie (bez poplatku)* ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Registrace produktu WD Zaregistrujte si výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete zaregistrovat on-line na adrese anebo pomocí softwaru My Book Live (viz část Nastavení systému na str. 65). ii

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD ii Registrace produktu WD ii 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Zálohování a obnovení souborů vpočítači Nastavení softwaru WD SmartWare Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista Použití nástroje Apple Time Machine Správa disku pomocí nástroje WD Quick View Přístup k možnostem rychlé volby nástroje WD Quick View Kontrola stavu disku Spuštění softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Bezpečné ukončení aplikace WD SmartWare (jen systém Windows) Otevřít sdílené složky Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Přiřazení k disku (jen systém Windows) OBSAH iii

4 Vytvoření klávesové zkratky pro sdílenou složku Public (Veřejná) (jen systém Windows) Zobrazení vlastností disku Bezpečné vypínání Sledování výstrah Otevření možnosti Learning Center (Školící středisko) Odinstalování ikony WD Quick View Použití řídicího panelu disku My Book Live Spuštění řídicího panelu disku My Book Live První spuštění ovládacího panelu disku My Book Live Přehled prvků řídicího panelu Získání zákaznické podpory Co mám dělat nyní? Konfigurace základních nastavení Nastavení systému Nastavení sítě Nastavení nástrojů Nastavení vzdáleného přístupu Nastavení serveru médií Správa uživatelů Zobrazení uživatelů Vytvoření uživatele Vytvoření soukromé složky uživatele Změna hesla uživatele Úprava uživatelských nastavení Odstranění uživatele Správa sdílených složek Zobrazení seznamu sdílených složek Vytvoření nové složky Vytvoření uživatele Zveřejnění složky Odstranění složky Otevření sdílené složky OBSAH iv

5 10 Správa počítačových záloh a bodů obnovení Seznam záloh počítače Zálohování disku My Book Live pomocí bodů obnovy Vzdálený přístup k disku My Book Live Aplikace WD 2go: Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Povolení vzdáleného přístupu Nastavení mobilního přístupu Nastavení internetového přístupu pomocí aplikace WD 2go Přístup k osobnímu řešení cloud Přehrávání/streamování videí, fotografií a hudby Přehled serveru médií Nastavení serveru médií Podporované druhy médií Ukládání mediálních údajů Přístup k disku My Book Live z přehrávače médií Přístup k disku My Book Live pomocí služby itunes Řešení potíží Kontrolní seznam prvních kroků Obnovení disku My Book Live Specifické problémy a opravné úkony Informace o souladu s předpisy a záruce Soulad s předpisy Využití servisních služeb Omezená záruka Licence GNU General Public License (GPL) Slovník Rejstřík OBSAH v

6 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle pokynů k instalaci, používání a údržbě. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na výrobku. Před čistěním výrobek odpojte ze zásuvky elektrické energie. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čistění použijte vlhkou tkaninu. Výrobek nepoužívejte v blízkosti jakýchkoliv kapalin. Výrobek neukládejte na nestabilní povrch. Výrobek by mohl spadnout avážně se poškodit. Zamezte upadnutí výrobku na zem. Nezakrývejte štěrbiny a otvory na zadní a spodní straně zařízení. Tyto otvory nesmí být zakryty z důvodu zabezpečení správného větrání a spolehlivé činnosti výrobku a na ochranu před přehřátím. Přehřátí zařízení lze rovněž předejít jeho postavením do vzpřímené polohy. Výrobek používejte pouze s takovým typem napájení, který je uveden na výrobním štítku. Jestliže máte pochybnosti týkající se napájení, které je k dispozici, obraťte se na prodejce nebo místní energetickou společnost. Nenechávejte ležet žádné předměty na napájecí šňůře. Výrobek nepokládejte na takové místo, kde by se po napájecí šňůře šlapalo. Jestliže se na napájení tohoto výrobku použije prodlužovací šňůra, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do prodlužovací šňůry nepřekračuje její maximální povolený jmenovitý proud. Také zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do zásuvky nepřekračuje maximální povolený jmenovitý proud pojistky. Do otvorů v krytu zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by se mohly dotknout prvků pod nebezpečným napětím, popřípadě by mohlo dojít ke zkratu a následnému požáru či úrazu elektrickým proudem. V případě následujících situací výrobek odpojte ze síťového napájení a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem: - Napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny či roztřepeny. - Na výrobek byla vylita tekutina. - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. 1

7 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE - Výrobek nefunguje správně, ačkoli byly dodrženy všechny provozní pokyny. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňuje návod k použití, jelikož nesprávné nastavení může způsobit poškození výrobku a jeho uvedení do původního stavu může vyžadovat značné množství práce kvalifikovaného technika. - Výrobek spadl na zem nebo došlo k poškození jeho vnější struktury. - Jestliže výrobek vykazuje zřetelnou změnu výkonu, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WD na stránkách Poznamenejte si informace o výrobku WD Do následující tabulky si poznačte sériové číslo a číslo modelu tohoto výrobku WD, které se nachází na štítku na spodní straně zařízení. Poznačte si i datum nákupu a ostatní informace, např. operační systém a jeho verzi. Tyto informace jsou potřebné pro nastavení a technickou podporu. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: 2

8 PŘEHLED VÝROBKU 2 Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Otomto zařízení Připojením této výkonné jednotky ke svému bezdrátovému směrovači (routeru) získáte ve své domácí síti sdílené úložiště, ke kterému budete mít přístup z domu imimo něj. Budete moci sdílet soubory s počítači se systémy Mac a Windows aprostřednictvím zařízení s podporou funkce DLNA odesílat mediální soubory do televizorů a získáte vzdálený přístup k souborům pomocí aplikací a webových stránek WD 2go. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny k instalaci v jednotlivých krocích a ostatní důležité informace týkající se tohoto výrobku WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky si můžete stáhnout na stránkách Další informace a novinky o tomto výrobku naleznete na stránkách Funkce produktu Mediální a ostatní soubory ve vašem vlastním řešení cloud vytvořte si řešení cloud bez měsíčních poplatků aumístění dat na neznámém místě. Ukládejte média a soubory na disku a získejte k nim bezpečný přístup přes Internet. Nebo můžete použít mobilní aplikace společnosti WD a zajistit si snadný přístup pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Jako by se najednou úložná kapacita mobilního zařízení rozšířila o 3 TB. Streamujte do televizoru HDTV sledujte na televizoru videozáznam narozenin svého dítěte nebo se pochlubte prezentací fotografií z dovolené. Vestavěný multimediální server slouží k odesílání hudby, fotografií nebo filmů do jakýchkoli multimediálních zařízení s certifikací DLNA, jako např. přehrávače médií TV Live, přehrávače disků Blu-ray Disc, konzolí Xbox 360 aplaystation 3 či připojeného televizoru. Certifikováno na základě standardu DLNA 1.5 a UPnP. Sdílené úložiště pro všechny vaše počítače nyní můžete ukládat všechny rodinné filmy, hudbu, fotografie a důležité soubory do jednoho úložiště, které mohou sdílet všichni členové domácnosti. Stačí jen jednotku připojit k bezdrátovému směrovači (routeru), čímž k němu získá přístup jakýkoli počítač se systémem Windows či Mac ve vaší domácnosti. 3

9 PŘEHLED VÝROBKU Automatické bezdrátové zálohování pro všechny vaše počítače díky aplikaci WD SmartWare můžete prostřednictvím bezdrátové sítě chránit své cenné vzpomínky a zálohovat data ve všech svých počítačích se systémy Windows a Mac do jednoho spolehlivého umístění. Pokaždé, když něco uložíte, bude provedena okamžitá záloha. Uživatelé počítačů Mac mohou k ochraně svých dat využít všech funkcí zálohovacího nástroje Time Machine společnosti Apple. Rychlost bez kompromisů díky procesoru o frekvenci 800 MHz získáte maximální výkon pro všechny aplikace sloužící k odesílání dat i ke vzdálenému přístupu. Tento výrobek, který byl vyvinut současně s nejnovějšími vylepšeními technologie integrovaných obvodů sítě Ethernet, přináší nejvyšší rychlost čtení ve své třídě, vyšší než běžné jednotky USB 2.0. Získejte hudbu prostřednictvím serveru itunes tato jednotka podporuje server itunes, který umožňuje centralizovat sbírky hudby a videí a odesílat je do jakéhokoli počítače se systémem Windows či Mac a službou itunes. Snadné nastavení a snadné vyhledání v síti nastavení je hračka. Disk uvedete do provozu během několika minut. Počítače s operačním systémem Mac, Windows 7 a Windows Vista zařízení My Book Live automaticky vyhledají vprůběhu několika sekund. Pokud používáte systém Windows XP, snadno disk nastavíte prostřednictvím jednoduchého vyhledávacího softwaru. Získejte další způsob ochrany souborů v domácí síti můžete automaticky vytvořit druhou kopii, tzv. bod obnovení, svého disku My Book Live na jiný disk My Book Live nebo jednotku NAS. Výsledkem je dvojitá ochrana všech vašich mediálních souborů a klidný spánek. Aplikace WD 2go : Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Co je osobní řešení cloud? Díky osobnímu řešení cloud budete mít své soubory pod dohledem v bezpečí u vás doma. Na rozdíl od veřejných řešení cloud osobní řešení umožňuje uchování obsahu na jednom bezpečném místě v rámci vaší domácí sítě. Můžete sdílet soubory, streamovat mediální soubory a přistupovat ke svému obsahu odkudkoli. Žádné měsíční poplatky. Vaše data nebudou uchovávána na neznámém místě. Videa, hudbu, fotografie a soubory můžete uchovat v bezpečí domova a mít je neustále po ruce. Neomezený přístup k obsahu pomocí přístupu na web WD 2go. Zabezpečený přístup k mediálním a jiným souborům můžete získat odkudkoli. Stačí mít počítač spřipojením k Internetu. Přístup na web WD 2go vám zajistí bezplatný přístup k osobnímu úložišti typu cloud My Book Live. Po přihlášení se disk My Book Live připojí k vašemu počítači jako místní disk a vaše vzdálené složky budou k dispozici prostřednictvím jakéhokoli počítače se systémem Mac nebo Windows. Soubory na tomto virtuálním disku lze bezproblémově otevírat, ukládat nebo odesílat em. Získejte mobilní přístup ke svým mediálním souborům pomocí mobilních aplikací WD 2go. Díky mobilním aplikacím WD 2go a WD Photos máte fotografie a soubory po ruce v zařízeních Apple iphone, ipod touch a ipad a v tabletech a chytrých telefonech se systémem Android. 4

10 PŘEHLED VÝROBKU Aplikace společnosti WD pro mobilní zařízení. Mobilní aplikace WD 2go získejte přístup k souborům, hudbě a fotografiím pomocí mobilních zařízení. Budete moci otevírat a zobrazovat prezentace a dokumenty, streamovat mediální soubory a chlubit se fotografiemi uloženými na osobním úložišti typu cloud My Book Live. Mobilní aplikace WD Photos když pořídíte fotografii nebo video pomocí mobilního zařízení, můžete se je ihned na svůj disk nahrát. Můžete také procházet všechny fotografie, které jsou uloženy v osobním úložišti typu cloud, a zobrazit je ve svém chytrém telefonu či tabletu. Obsah balení Osobní úložiště typu cloud My Book Live Ethernetový kabel Adaptér napájení Disk CD s instalací a softwarem Rychlý průvodce instalací 5

11 PŘEHLED VÝROBKU Domácí síťový disk My Book Live Síťový adaptér* Ethernetový kabel Instalační CD se softwarem a uživatelskou příručkou Konfigurace s globálním síťovým adaptérem Rychlý průvodce instalací 6

12 PŘEHLED VÝROBKU Další informace o volitelném příslušenství k tomuto výrobku naleznete na stránkách: USA Kanada Evropa Ostatní nebo nebo nebo Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Seznam kontaktů technické podpory naleznete na adrese a ve znalostní bázi jako odpověď ID Požadavky na systém Operační systém Windows : Mac OS X : Windows XP*, Windows Vista, Windows 7 *Přístup na web WD 2go není kompatibilní se 64bitovou verzí systému Windows XP. Leopard, Snow Leopard. Poznámka: Kompatibilita může záviset na konfiguraci hardwaru konkrétního počítače a operačního systému. Abyste dosáhli maximálního výkonu a spolehlivosti, nainstalujte si nejnovější aktualizace a servisní balík (Service Pack): Vpřípadě systému Windows přejděte do nabídky Start nebo a vyberte možnost Windows Update. Vpřípadě sytému Macintosh přejděte do nabídky Apple a vyberte možnost Software Update (Aktualizace softwaru). Internetové prohlížeče: Internet Explorer 7.0 a vyšší na platformách Windows, které jsou tímto výrobkem podporovány; Safari 4.0 a vyšší na platformách Mac, které jsou tímto výrobkem podporovány; Firefox 3.6 a vyšší na podporovaných platformách Windows a Mac. Síť LAN Směrovač/vypínač nebo přímé připojení (pro maximalizování výkonu se doporučuje 1 Gigabit). Síť WAN Širokopásmové připojení k Internetu umožňující dálkový přístup prostřednictvím služeb WD 2go a WD Photos. 7

13 PŘEHLED VÝROBKU Pokyny před instalací Před rozbalením a nainstalováním systému pro něj vyberte vhodné místo, kde se bude dát dosáhnout maximální účinnosti. Zařízení dejte na místo, které je v blízkosti uzemněné elektrické zásuvky; čisté a nezaprášené; na pevném povrchu nevystaveném vibracím; vdostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a dobře větrané, přičemž štěrbiny a otvory v zadní nebo v přední části zařízení nejsou nikterak zakryty; izolováno od elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako např. klimatizací, rozhlasovým přijímačem nebo TV vysílačem. Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Výrobky WD jsou jemné přístroje, se kterými se musí během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Hrubou manipulací, nárazy nebo vibracemi se disky mohou poškodit. Při vybalování a instalaci externího paměťového zařízení mějte na paměti následující preventivní opatření: Dejte pozor, aby disk nespadl nebo nebyl vystaven nárazům. Jestliže je zařízení zapnuto, nehýbejte s ním. Nepoužívejte tento výrobek jako přenosný disk. Technické parametry Ethernet Interní pevný disk Podporované protokoly Vstup./Výst. porty Podporovaní klienti Rozměry Napájení Vysoce výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové rozhraní 3,5palcový pevný disk WD SATA CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP Ethernetový port (RJ-45) Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard Délka: 139,45 mm Šířka: 50 mm Výška: 164 mm Hmotnost: 1,01 kg Vstupní napětí: 100 V až 240 V stř. Kmitočet napájecího napětí: 50 až 60 Hz Výstupní napětí: 12 V ss., 1,5 A Napájení: 18 W Teplota Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C 8

14 PŘEHLED VÝROBKU Přehled produktu Tlačítko obnovení Vícebarevná kontrolka LED Kontrolka aktivity Ethernetový port Kontrolka ukazatele spojení Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Komponent Ikona Popis Ethernetový port Tlačítko obnovení Napájecí zásuvka Slouží k připojení zařízení k místní síti. Slouží k obnovení nastavení zařízení, jako např. uživatelské jméno správce a heslo. Další informace naleznete v části Obnovení disku My Book Live na str Slouží k připojení zařízení k napájecímu adaptéru a síťové zásuvce. Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Toto zařízení je vybaveno standardním bezpečnostním kabelem Kensigton proti krádeži. Další informace získáte na webové stránce 9

15 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 13 Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Připojení disku do sítě Disk My Book Live se jednoduše nastavuje stačí ho jen připojit do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář. Kontrolky LED v přední a zadní části zařízení ukazují, zda připojení správně pracuje. Poznámka: Informace o bezpečném odpojení jednotky naleznete v části Bezpečné vypínání na str. 56 nebo Vypnutí/Restart na str. 73. Fyzické připojení disku Důležité: Aby se zařízení nepřehřívalo, musí být ve vzpřímené poloze, jak je znázorněno na obrázku výše. Při zapojování disku My Book Live do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář postupujte podle níže uvedených kroků. 1. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do ethernetového portu na zadní straně disku. VAROVÁNÍ! V rámci splnění emisních norem třídy Class B používejte dodaný stíněný ethernetový kabel. 2. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte přímo do směrovače nebo portu síťového přepínače. 10

16 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Konektor adaptéru zapojte do zdířky napájení na zadní straně disku. 4. Adaptér napájení zasuňte do zásuvky elektrické sítě. Jednotka se automaticky zapne. Důležité: Před konfigurací disku My Book Live počkejte, dokud zcela nenaběhne (přibližně tři minuty). To, že zařízení je připravené, poznáte podle trvale zeleně (běžný režim) nebo modře (pohotovostní režim) svítící diody LED. Kontrola předního panelu s diodami LED V následující tabulce jsou popsány funkce tříbarevných diod LED (červená/zelená/modrá). Stav Barva Vzhled Popis stavu Vypnutí Žádná Ukazuje, zda je disk odpojen. Zapnutí Modrá Trvale svítí Svítí po připojení jednotky k napájení. Zavádění Žlutá Trvale svítí Disk nahrává operační systém (OS). Připraveno Zelená Trvale svítí Nyní je operační systém připraven. Aktivita Zelená Bliká Jednotka snímá příkazy z pevného disku (HDD) nebo je na něj zapisuje. Porucha/je nutný zásah Červená Trvale svítí Tento stav zapříčiňují následující poruchy: síťový kabel není zapojen, selhání funkce disku SMART, překročena výstražná tepelná prahová hodnota (nízká nebo vysoká teplota), neexistuje datový svazek, neexistuje systémový svazek. Úsporný režim Modrá Trvale svítí Jednotka je v úsporném režimu pevného disku Aktualizace softwaru/firmwaru Bílá (může mít lehce fialový odstín) Trvale svítí Probíhá aktualizace firmwaru. 11

17 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Kontrola diod LED na zadním panelu (práce se sítí) V následující tabulce se popisuje stav sítě a činnost diod LED. Poznámka: Diody LED ve spodní části portu: horní dioda LED signalizuje činnost a dolní dioda LED signalizuje připojení. Stav Dioda LED Vzhled Popis stavu Chybný odkaz Připojení Vypnuto Kabel nebo zařízení je odpojené, popřípadě nefunguje zařízení na druhém konci. Připojení 10/100 Mb/s Připojení Žlutá Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 10/100 Mb/s. Připojení 1000 Mb/s Připojení Zelená Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 1000 Mb/s. Neaktivní připojení Aktivita Vypnuto Neprobíhá aktivní komunikace. Připojení je zaneprázdněno Aktivita Zelená bliká Probíhá aktivní komunikace. Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Jakmile jednotku fyzicky připojíte k počítači s operačními systémy Windows nebo Mac OS X, vložte do počítače disk CD, pomocí kterého dojde k rozpoznání jednotky. Systém Windows XP Pokud je aktivována funkce automatického spuštění, zobrazí se uvítací obrazovka disku My Book Live. Pokud budete vyzváni ke spuštění instalačního souboru, dvakrát klikněte na možnost Setup.exe. Pokud je funkce automatického spuštění vypnutá, klikněte na tlačítko Start > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Systémy Windows Vista a Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start nebo > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. 2. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. 12

18 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Systémy Mac Leopard a Snow Leopard Dvojitým kliknutím na disk CD My Book Live a potom na možnost My Book Live Setup zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Uvítací obrazovka My Book Live Vyhledání disku a připojení se k němu Po spuštění uvítací obrazovky správce může vyhledat a přiřadit písmeno k disku My Book Live v síti; nainstalovat nástroj WD Quick View poskytující jednoduchý přístup k disku, jeho stavu a dalším možnostem; použít funkci Next Steps (Další kroky) k navigaci důležitých postupů, jako např. zálohování souborů a konfigurace nastavení. Poznámka: Uživatelé, kteří nejsou správci, mohou prohledávat disk a otevírat řídicí panel disku My Book Live a složku Public share (Veřejné sdílení). 13

19 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Krok č. 1: Vyhledejte disk My Book Live 1. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Start Discovery (Spustit vyhledávání). Zobrazí se obrazovka My Book Live Discovery, kde se zobrazí, jak dlouho bude proces trvat. Poznámka: Pokud systém zpracovává informace, zobrazí se ikona průběhu zpracování, například při ukládání nastavení. Poznámka: Kliknutím na odkaz Cancel Search (Zrušit vyhledávání) se zobrazí okno How to Connect screen (Jak připojit obrazovku) s radami ohledně připojení disku k síti. Pokud je tímto způsobem nalezen disk My Book Live v síti, zobrazí se obrazovka My Book Live Found (Disk My Book Live nalezen) spolu se standardním popisem a přiřazeným písmenem. V navigačním panelu pod možností Discover (Vyhledat) se zobrazí kontrolní značka. Poznámka: Obrazovky My Book Live mají některé užitečné funkce: - Písmeno i vpravo od slova znamená, že je k dispozici nápověda. - Pokud se tlačítkem myši umístí kurzor nad tuto radu, zobrazí se podrobnosti o možnosti či termínu. - Kliknutím na odkaz Support (Podpora) v pravé části obrazovky se připojíte do souboru Help (Nápověda) na disku CD. - Obrazovku zavřete kliknutím na odkaz Exit (Ukončit) v levé dolní části kterékoli stránky nebo stisknutím tlačítko ESC na klávesnici. 14

20 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Pokud se tímto způsobem v síti nenalezne disk My Book Live, zobrazí se okno How to Connect (Jak se připojit). Přejděte na Připojení disku a řešení potíží na str. 20. Poznámka: Z disku CD se ve firewallu Windows XP aktivuje architektura UPnP, pokud již nebyla aktivována. Aby se váš disk mohl vyhledat, musí se pro proces vyhledávaní aktivovat architektura UPnP. Další informace o aktivaci architektury UPnP naleznete na stránce Pokud bylo nalezeno více disků, vyberte disk My Book Live z rozbalovací nabídky Drive Name (Název disku). Na obrazovce se v možnosti Drive Description (Popis disku) zobrazí výchozí popis. Poznámka: Když pomocí řídicího panelu disku My Book Live konfigurujete disk, můžete změnit jeho název a popis (viz část General (Všeobecné) na str. 66). 2. Vlastnosti disku zobrazte kliknutím na odkaz Details (Podrobnosti). V místním okně se zobrazí název modelu, IP adresa a adresa MAC. Klikněte na odkaz Close (Zavřít). 15

21 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Aplikace Drive Letter (Písmeno disku) zobrazí dostupné písmeno v síti, ke kterému můžete disk přiřadit. Pokud jednotce dané písmeno přiřadit nechcete, máte následující možnosti: Pokud nechcete jednotku mapovat automaticky, zrušte v dolní části obrazovky zaškrtnutí políčka Map network drive (Mapovat síťovou jednotku). Kliknutím na tlačítko Continue (Pokračovat) v krok 5 k mapování jednotky nedojde. Pokud chcete disku přiřadit jiné písmeno, klikněte na odkaz Change (Změnit) a z jednoho z bílých polí v tabulce vyberte požadované písmeno: Jakmile vyberete písmeno disku, obrazovka se zavře. Obrazovku bez změny písmena disku zavřete kliknutím na tlačítko se šipkou v pravé části tabulky (nebo stiskněte tlačítko Enter či Esc). Obrazovka My Book Live Found (Nalezen disk My Book Live) se zobrazí znovu: 4. Zástupce mapovaného disku vytvoříte na ploše sytému Windows tak, že zaškrtnete pole Create a desktop shortcut to your drive (Vytvořit zástupce disku na ploše); v systému Mac zaškrtnete pole Create an alias to MyBookLive (Vytvořit kopii pro disk MyBookLive). 5. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Zobrazí se okno Install WD Quick View (Nainstalovat WD Quick View). Poznámka: Chcete-li pokračovat bez instalace zařízení WD Quick View, klikněte na odkaz Skip to Next Steps (Přejít na další krok) a přejděte na Krok č. 3: Proveďte další kroky na str. 18. Nástroj WD Quick View můžete nainstalovat později kliknutím na možnost Install (Instalovat) v navigačním panelu. 16

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka Synology DiskStation

Uživatelská příručka Synology DiskStation Vychází ze systému DSM 4.0 ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120321 1 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace stanice Synology DiskStation... 7 Přihlaste

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více