Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka"

Transkript

1 Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka

2 Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30denní telefonická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. ová podpora je poskytována zdarma během celého záručního období a naše rozsáhlá znalostní databáze je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese Přístup k on-line podpoře Navštivte naše webové stránky produktové podpory na adrese a vyberte si z těchto témat: Downloads (Stahování) odtud můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt společnosti WD. Registration (Registrace) zaregistrujte svůj výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) získejte záruku, výměnu výrobku (RMA), informace o stavu RMA a obnovení údajů. Knowledge Base (Databáze znalostí) hledejte zadáním klíčového slova, fráze nebo answer ID (identifikátoru odpovědi). Installation (Instalace) získejte on-line pomoc při instalaci výrobku anebo softwaru WD. Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Anglicky 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělsky Hong Kong Indie (MNTL)/ (Podpora) (Hlavní linka) Evropa ASK4 WDEU Indonésie (bez poplatku)* ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Registrace produktu WD Zaregistrujte si výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete zaregistrovat on-line na adrese anebo pomocí softwaru My Book Live (viz část Nastavení systému na str. 65). ii

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD ii Registrace produktu WD ii 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Zálohování a obnovení souborů vpočítači Nastavení softwaru WD SmartWare Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista Použití nástroje Apple Time Machine Správa disku pomocí nástroje WD Quick View Přístup k možnostem rychlé volby nástroje WD Quick View Kontrola stavu disku Spuštění softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Bezpečné ukončení aplikace WD SmartWare (jen systém Windows) Otevřít sdílené složky Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Přiřazení k disku (jen systém Windows) OBSAH iii

4 Vytvoření klávesové zkratky pro sdílenou složku Public (Veřejná) (jen systém Windows) Zobrazení vlastností disku Bezpečné vypínání Sledování výstrah Otevření možnosti Learning Center (Školící středisko) Odinstalování ikony WD Quick View Použití řídicího panelu disku My Book Live Spuštění řídicího panelu disku My Book Live První spuštění ovládacího panelu disku My Book Live Přehled prvků řídicího panelu Získání zákaznické podpory Co mám dělat nyní? Konfigurace základních nastavení Nastavení systému Nastavení sítě Nastavení nástrojů Nastavení vzdáleného přístupu Nastavení serveru médií Správa uživatelů Zobrazení uživatelů Vytvoření uživatele Vytvoření soukromé složky uživatele Změna hesla uživatele Úprava uživatelských nastavení Odstranění uživatele Správa sdílených složek Zobrazení seznamu sdílených složek Vytvoření nové složky Vytvoření uživatele Zveřejnění složky Odstranění složky Otevření sdílené složky OBSAH iv

5 10 Správa počítačových záloh a bodů obnovení Seznam záloh počítače Zálohování disku My Book Live pomocí bodů obnovy Vzdálený přístup k disku My Book Live Aplikace WD 2go: Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Povolení vzdáleného přístupu Nastavení mobilního přístupu Nastavení internetového přístupu pomocí aplikace WD 2go Přístup k osobnímu řešení cloud Přehrávání/streamování videí, fotografií a hudby Přehled serveru médií Nastavení serveru médií Podporované druhy médií Ukládání mediálních údajů Přístup k disku My Book Live z přehrávače médií Přístup k disku My Book Live pomocí služby itunes Řešení potíží Kontrolní seznam prvních kroků Obnovení disku My Book Live Specifické problémy a opravné úkony Informace o souladu s předpisy a záruce Soulad s předpisy Využití servisních služeb Omezená záruka Licence GNU General Public License (GPL) Slovník Rejstřík OBSAH v

6 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle pokynů k instalaci, používání a údržbě. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na výrobku. Před čistěním výrobek odpojte ze zásuvky elektrické energie. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čistění použijte vlhkou tkaninu. Výrobek nepoužívejte v blízkosti jakýchkoliv kapalin. Výrobek neukládejte na nestabilní povrch. Výrobek by mohl spadnout avážně se poškodit. Zamezte upadnutí výrobku na zem. Nezakrývejte štěrbiny a otvory na zadní a spodní straně zařízení. Tyto otvory nesmí být zakryty z důvodu zabezpečení správného větrání a spolehlivé činnosti výrobku a na ochranu před přehřátím. Přehřátí zařízení lze rovněž předejít jeho postavením do vzpřímené polohy. Výrobek používejte pouze s takovým typem napájení, který je uveden na výrobním štítku. Jestliže máte pochybnosti týkající se napájení, které je k dispozici, obraťte se na prodejce nebo místní energetickou společnost. Nenechávejte ležet žádné předměty na napájecí šňůře. Výrobek nepokládejte na takové místo, kde by se po napájecí šňůře šlapalo. Jestliže se na napájení tohoto výrobku použije prodlužovací šňůra, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do prodlužovací šňůry nepřekračuje její maximální povolený jmenovitý proud. Také zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do zásuvky nepřekračuje maximální povolený jmenovitý proud pojistky. Do otvorů v krytu zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by se mohly dotknout prvků pod nebezpečným napětím, popřípadě by mohlo dojít ke zkratu a následnému požáru či úrazu elektrickým proudem. V případě následujících situací výrobek odpojte ze síťového napájení a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem: - Napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny či roztřepeny. - Na výrobek byla vylita tekutina. - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. 1

7 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE - Výrobek nefunguje správně, ačkoli byly dodrženy všechny provozní pokyny. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňuje návod k použití, jelikož nesprávné nastavení může způsobit poškození výrobku a jeho uvedení do původního stavu může vyžadovat značné množství práce kvalifikovaného technika. - Výrobek spadl na zem nebo došlo k poškození jeho vnější struktury. - Jestliže výrobek vykazuje zřetelnou změnu výkonu, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WD na stránkách Poznamenejte si informace o výrobku WD Do následující tabulky si poznačte sériové číslo a číslo modelu tohoto výrobku WD, které se nachází na štítku na spodní straně zařízení. Poznačte si i datum nákupu a ostatní informace, např. operační systém a jeho verzi. Tyto informace jsou potřebné pro nastavení a technickou podporu. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: 2

8 PŘEHLED VÝROBKU 2 Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Otomto zařízení Připojením této výkonné jednotky ke svému bezdrátovému směrovači (routeru) získáte ve své domácí síti sdílené úložiště, ke kterému budete mít přístup z domu imimo něj. Budete moci sdílet soubory s počítači se systémy Mac a Windows aprostřednictvím zařízení s podporou funkce DLNA odesílat mediální soubory do televizorů a získáte vzdálený přístup k souborům pomocí aplikací a webových stránek WD 2go. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny k instalaci v jednotlivých krocích a ostatní důležité informace týkající se tohoto výrobku WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky si můžete stáhnout na stránkách Další informace a novinky o tomto výrobku naleznete na stránkách Funkce produktu Mediální a ostatní soubory ve vašem vlastním řešení cloud vytvořte si řešení cloud bez měsíčních poplatků aumístění dat na neznámém místě. Ukládejte média a soubory na disku a získejte k nim bezpečný přístup přes Internet. Nebo můžete použít mobilní aplikace společnosti WD a zajistit si snadný přístup pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Jako by se najednou úložná kapacita mobilního zařízení rozšířila o 3 TB. Streamujte do televizoru HDTV sledujte na televizoru videozáznam narozenin svého dítěte nebo se pochlubte prezentací fotografií z dovolené. Vestavěný multimediální server slouží k odesílání hudby, fotografií nebo filmů do jakýchkoli multimediálních zařízení s certifikací DLNA, jako např. přehrávače médií TV Live, přehrávače disků Blu-ray Disc, konzolí Xbox 360 aplaystation 3 či připojeného televizoru. Certifikováno na základě standardu DLNA 1.5 a UPnP. Sdílené úložiště pro všechny vaše počítače nyní můžete ukládat všechny rodinné filmy, hudbu, fotografie a důležité soubory do jednoho úložiště, které mohou sdílet všichni členové domácnosti. Stačí jen jednotku připojit k bezdrátovému směrovači (routeru), čímž k němu získá přístup jakýkoli počítač se systémem Windows či Mac ve vaší domácnosti. 3

9 PŘEHLED VÝROBKU Automatické bezdrátové zálohování pro všechny vaše počítače díky aplikaci WD SmartWare můžete prostřednictvím bezdrátové sítě chránit své cenné vzpomínky a zálohovat data ve všech svých počítačích se systémy Windows a Mac do jednoho spolehlivého umístění. Pokaždé, když něco uložíte, bude provedena okamžitá záloha. Uživatelé počítačů Mac mohou k ochraně svých dat využít všech funkcí zálohovacího nástroje Time Machine společnosti Apple. Rychlost bez kompromisů díky procesoru o frekvenci 800 MHz získáte maximální výkon pro všechny aplikace sloužící k odesílání dat i ke vzdálenému přístupu. Tento výrobek, který byl vyvinut současně s nejnovějšími vylepšeními technologie integrovaných obvodů sítě Ethernet, přináší nejvyšší rychlost čtení ve své třídě, vyšší než běžné jednotky USB 2.0. Získejte hudbu prostřednictvím serveru itunes tato jednotka podporuje server itunes, který umožňuje centralizovat sbírky hudby a videí a odesílat je do jakéhokoli počítače se systémem Windows či Mac a službou itunes. Snadné nastavení a snadné vyhledání v síti nastavení je hračka. Disk uvedete do provozu během několika minut. Počítače s operačním systémem Mac, Windows 7 a Windows Vista zařízení My Book Live automaticky vyhledají vprůběhu několika sekund. Pokud používáte systém Windows XP, snadno disk nastavíte prostřednictvím jednoduchého vyhledávacího softwaru. Získejte další způsob ochrany souborů v domácí síti můžete automaticky vytvořit druhou kopii, tzv. bod obnovení, svého disku My Book Live na jiný disk My Book Live nebo jednotku NAS. Výsledkem je dvojitá ochrana všech vašich mediálních souborů a klidný spánek. Aplikace WD 2go : Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Co je osobní řešení cloud? Díky osobnímu řešení cloud budete mít své soubory pod dohledem v bezpečí u vás doma. Na rozdíl od veřejných řešení cloud osobní řešení umožňuje uchování obsahu na jednom bezpečném místě v rámci vaší domácí sítě. Můžete sdílet soubory, streamovat mediální soubory a přistupovat ke svému obsahu odkudkoli. Žádné měsíční poplatky. Vaše data nebudou uchovávána na neznámém místě. Videa, hudbu, fotografie a soubory můžete uchovat v bezpečí domova a mít je neustále po ruce. Neomezený přístup k obsahu pomocí přístupu na web WD 2go. Zabezpečený přístup k mediálním a jiným souborům můžete získat odkudkoli. Stačí mít počítač spřipojením k Internetu. Přístup na web WD 2go vám zajistí bezplatný přístup k osobnímu úložišti typu cloud My Book Live. Po přihlášení se disk My Book Live připojí k vašemu počítači jako místní disk a vaše vzdálené složky budou k dispozici prostřednictvím jakéhokoli počítače se systémem Mac nebo Windows. Soubory na tomto virtuálním disku lze bezproblémově otevírat, ukládat nebo odesílat em. Získejte mobilní přístup ke svým mediálním souborům pomocí mobilních aplikací WD 2go. Díky mobilním aplikacím WD 2go a WD Photos máte fotografie a soubory po ruce v zařízeních Apple iphone, ipod touch a ipad a v tabletech a chytrých telefonech se systémem Android. 4

10 PŘEHLED VÝROBKU Aplikace společnosti WD pro mobilní zařízení. Mobilní aplikace WD 2go získejte přístup k souborům, hudbě a fotografiím pomocí mobilních zařízení. Budete moci otevírat a zobrazovat prezentace a dokumenty, streamovat mediální soubory a chlubit se fotografiemi uloženými na osobním úložišti typu cloud My Book Live. Mobilní aplikace WD Photos když pořídíte fotografii nebo video pomocí mobilního zařízení, můžete se je ihned na svůj disk nahrát. Můžete také procházet všechny fotografie, které jsou uloženy v osobním úložišti typu cloud, a zobrazit je ve svém chytrém telefonu či tabletu. Obsah balení Osobní úložiště typu cloud My Book Live Ethernetový kabel Adaptér napájení Disk CD s instalací a softwarem Rychlý průvodce instalací 5

11 PŘEHLED VÝROBKU Domácí síťový disk My Book Live Síťový adaptér* Ethernetový kabel Instalační CD se softwarem a uživatelskou příručkou Konfigurace s globálním síťovým adaptérem Rychlý průvodce instalací 6

12 PŘEHLED VÝROBKU Další informace o volitelném příslušenství k tomuto výrobku naleznete na stránkách: USA Kanada Evropa Ostatní nebo nebo nebo Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Seznam kontaktů technické podpory naleznete na adrese a ve znalostní bázi jako odpověď ID Požadavky na systém Operační systém Windows : Mac OS X : Windows XP*, Windows Vista, Windows 7 *Přístup na web WD 2go není kompatibilní se 64bitovou verzí systému Windows XP. Leopard, Snow Leopard. Poznámka: Kompatibilita může záviset na konfiguraci hardwaru konkrétního počítače a operačního systému. Abyste dosáhli maximálního výkonu a spolehlivosti, nainstalujte si nejnovější aktualizace a servisní balík (Service Pack): Vpřípadě systému Windows přejděte do nabídky Start nebo a vyberte možnost Windows Update. Vpřípadě sytému Macintosh přejděte do nabídky Apple a vyberte možnost Software Update (Aktualizace softwaru). Internetové prohlížeče: Internet Explorer 7.0 a vyšší na platformách Windows, které jsou tímto výrobkem podporovány; Safari 4.0 a vyšší na platformách Mac, které jsou tímto výrobkem podporovány; Firefox 3.6 a vyšší na podporovaných platformách Windows a Mac. Síť LAN Směrovač/vypínač nebo přímé připojení (pro maximalizování výkonu se doporučuje 1 Gigabit). Síť WAN Širokopásmové připojení k Internetu umožňující dálkový přístup prostřednictvím služeb WD 2go a WD Photos. 7

13 PŘEHLED VÝROBKU Pokyny před instalací Před rozbalením a nainstalováním systému pro něj vyberte vhodné místo, kde se bude dát dosáhnout maximální účinnosti. Zařízení dejte na místo, které je v blízkosti uzemněné elektrické zásuvky; čisté a nezaprášené; na pevném povrchu nevystaveném vibracím; vdostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a dobře větrané, přičemž štěrbiny a otvory v zadní nebo v přední části zařízení nejsou nikterak zakryty; izolováno od elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako např. klimatizací, rozhlasovým přijímačem nebo TV vysílačem. Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Výrobky WD jsou jemné přístroje, se kterými se musí během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Hrubou manipulací, nárazy nebo vibracemi se disky mohou poškodit. Při vybalování a instalaci externího paměťového zařízení mějte na paměti následující preventivní opatření: Dejte pozor, aby disk nespadl nebo nebyl vystaven nárazům. Jestliže je zařízení zapnuto, nehýbejte s ním. Nepoužívejte tento výrobek jako přenosný disk. Technické parametry Ethernet Interní pevný disk Podporované protokoly Vstup./Výst. porty Podporovaní klienti Rozměry Napájení Vysoce výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové rozhraní 3,5palcový pevný disk WD SATA CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP Ethernetový port (RJ-45) Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard Délka: 139,45 mm Šířka: 50 mm Výška: 164 mm Hmotnost: 1,01 kg Vstupní napětí: 100 V až 240 V stř. Kmitočet napájecího napětí: 50 až 60 Hz Výstupní napětí: 12 V ss., 1,5 A Napájení: 18 W Teplota Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C 8

14 PŘEHLED VÝROBKU Přehled produktu Tlačítko obnovení Vícebarevná kontrolka LED Kontrolka aktivity Ethernetový port Kontrolka ukazatele spojení Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Komponent Ikona Popis Ethernetový port Tlačítko obnovení Napájecí zásuvka Slouží k připojení zařízení k místní síti. Slouží k obnovení nastavení zařízení, jako např. uživatelské jméno správce a heslo. Další informace naleznete v části Obnovení disku My Book Live na str Slouží k připojení zařízení k napájecímu adaptéru a síťové zásuvce. Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Toto zařízení je vybaveno standardním bezpečnostním kabelem Kensigton proti krádeži. Další informace získáte na webové stránce 9

15 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 13 Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Připojení disku do sítě Disk My Book Live se jednoduše nastavuje stačí ho jen připojit do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář. Kontrolky LED v přední a zadní části zařízení ukazují, zda připojení správně pracuje. Poznámka: Informace o bezpečném odpojení jednotky naleznete v části Bezpečné vypínání na str. 56 nebo Vypnutí/Restart na str. 73. Fyzické připojení disku Důležité: Aby se zařízení nepřehřívalo, musí být ve vzpřímené poloze, jak je znázorněno na obrázku výše. Při zapojování disku My Book Live do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář postupujte podle níže uvedených kroků. 1. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do ethernetového portu na zadní straně disku. VAROVÁNÍ! V rámci splnění emisních norem třídy Class B používejte dodaný stíněný ethernetový kabel. 2. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte přímo do směrovače nebo portu síťového přepínače. 10

16 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Konektor adaptéru zapojte do zdířky napájení na zadní straně disku. 4. Adaptér napájení zasuňte do zásuvky elektrické sítě. Jednotka se automaticky zapne. Důležité: Před konfigurací disku My Book Live počkejte, dokud zcela nenaběhne (přibližně tři minuty). To, že zařízení je připravené, poznáte podle trvale zeleně (běžný režim) nebo modře (pohotovostní režim) svítící diody LED. Kontrola předního panelu s diodami LED V následující tabulce jsou popsány funkce tříbarevných diod LED (červená/zelená/modrá). Stav Barva Vzhled Popis stavu Vypnutí Žádná Ukazuje, zda je disk odpojen. Zapnutí Modrá Trvale svítí Svítí po připojení jednotky k napájení. Zavádění Žlutá Trvale svítí Disk nahrává operační systém (OS). Připraveno Zelená Trvale svítí Nyní je operační systém připraven. Aktivita Zelená Bliká Jednotka snímá příkazy z pevného disku (HDD) nebo je na něj zapisuje. Porucha/je nutný zásah Červená Trvale svítí Tento stav zapříčiňují následující poruchy: síťový kabel není zapojen, selhání funkce disku SMART, překročena výstražná tepelná prahová hodnota (nízká nebo vysoká teplota), neexistuje datový svazek, neexistuje systémový svazek. Úsporný režim Modrá Trvale svítí Jednotka je v úsporném režimu pevného disku Aktualizace softwaru/firmwaru Bílá (může mít lehce fialový odstín) Trvale svítí Probíhá aktualizace firmwaru. 11

17 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Kontrola diod LED na zadním panelu (práce se sítí) V následující tabulce se popisuje stav sítě a činnost diod LED. Poznámka: Diody LED ve spodní části portu: horní dioda LED signalizuje činnost a dolní dioda LED signalizuje připojení. Stav Dioda LED Vzhled Popis stavu Chybný odkaz Připojení Vypnuto Kabel nebo zařízení je odpojené, popřípadě nefunguje zařízení na druhém konci. Připojení 10/100 Mb/s Připojení Žlutá Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 10/100 Mb/s. Připojení 1000 Mb/s Připojení Zelená Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 1000 Mb/s. Neaktivní připojení Aktivita Vypnuto Neprobíhá aktivní komunikace. Připojení je zaneprázdněno Aktivita Zelená bliká Probíhá aktivní komunikace. Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Jakmile jednotku fyzicky připojíte k počítači s operačními systémy Windows nebo Mac OS X, vložte do počítače disk CD, pomocí kterého dojde k rozpoznání jednotky. Systém Windows XP Pokud je aktivována funkce automatického spuštění, zobrazí se uvítací obrazovka disku My Book Live. Pokud budete vyzváni ke spuštění instalačního souboru, dvakrát klikněte na možnost Setup.exe. Pokud je funkce automatického spuštění vypnutá, klikněte na tlačítko Start > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Systémy Windows Vista a Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start nebo > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. 2. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. 12

18 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Systémy Mac Leopard a Snow Leopard Dvojitým kliknutím na disk CD My Book Live a potom na možnost My Book Live Setup zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Uvítací obrazovka My Book Live Vyhledání disku a připojení se k němu Po spuštění uvítací obrazovky správce může vyhledat a přiřadit písmeno k disku My Book Live v síti; nainstalovat nástroj WD Quick View poskytující jednoduchý přístup k disku, jeho stavu a dalším možnostem; použít funkci Next Steps (Další kroky) k navigaci důležitých postupů, jako např. zálohování souborů a konfigurace nastavení. Poznámka: Uživatelé, kteří nejsou správci, mohou prohledávat disk a otevírat řídicí panel disku My Book Live a složku Public share (Veřejné sdílení). 13

19 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Krok č. 1: Vyhledejte disk My Book Live 1. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Start Discovery (Spustit vyhledávání). Zobrazí se obrazovka My Book Live Discovery, kde se zobrazí, jak dlouho bude proces trvat. Poznámka: Pokud systém zpracovává informace, zobrazí se ikona průběhu zpracování, například při ukládání nastavení. Poznámka: Kliknutím na odkaz Cancel Search (Zrušit vyhledávání) se zobrazí okno How to Connect screen (Jak připojit obrazovku) s radami ohledně připojení disku k síti. Pokud je tímto způsobem nalezen disk My Book Live v síti, zobrazí se obrazovka My Book Live Found (Disk My Book Live nalezen) spolu se standardním popisem a přiřazeným písmenem. V navigačním panelu pod možností Discover (Vyhledat) se zobrazí kontrolní značka. Poznámka: Obrazovky My Book Live mají některé užitečné funkce: - Písmeno i vpravo od slova znamená, že je k dispozici nápověda. - Pokud se tlačítkem myši umístí kurzor nad tuto radu, zobrazí se podrobnosti o možnosti či termínu. - Kliknutím na odkaz Support (Podpora) v pravé části obrazovky se připojíte do souboru Help (Nápověda) na disku CD. - Obrazovku zavřete kliknutím na odkaz Exit (Ukončit) v levé dolní části kterékoli stránky nebo stisknutím tlačítko ESC na klávesnici. 14

20 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Pokud se tímto způsobem v síti nenalezne disk My Book Live, zobrazí se okno How to Connect (Jak se připojit). Přejděte na Připojení disku a řešení potíží na str. 20. Poznámka: Z disku CD se ve firewallu Windows XP aktivuje architektura UPnP, pokud již nebyla aktivována. Aby se váš disk mohl vyhledat, musí se pro proces vyhledávaní aktivovat architektura UPnP. Další informace o aktivaci architektury UPnP naleznete na stránce Pokud bylo nalezeno více disků, vyberte disk My Book Live z rozbalovací nabídky Drive Name (Název disku). Na obrazovce se v možnosti Drive Description (Popis disku) zobrazí výchozí popis. Poznámka: Když pomocí řídicího panelu disku My Book Live konfigurujete disk, můžete změnit jeho název a popis (viz část General (Všeobecné) na str. 66). 2. Vlastnosti disku zobrazte kliknutím na odkaz Details (Podrobnosti). V místním okně se zobrazí název modelu, IP adresa a adresa MAC. Klikněte na odkaz Close (Zavřít). 15

21 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Aplikace Drive Letter (Písmeno disku) zobrazí dostupné písmeno v síti, ke kterému můžete disk přiřadit. Pokud jednotce dané písmeno přiřadit nechcete, máte následující možnosti: Pokud nechcete jednotku mapovat automaticky, zrušte v dolní části obrazovky zaškrtnutí políčka Map network drive (Mapovat síťovou jednotku). Kliknutím na tlačítko Continue (Pokračovat) v krok 5 k mapování jednotky nedojde. Pokud chcete disku přiřadit jiné písmeno, klikněte na odkaz Change (Změnit) a z jednoho z bílých polí v tabulce vyberte požadované písmeno: Jakmile vyberete písmeno disku, obrazovka se zavře. Obrazovku bez změny písmena disku zavřete kliknutím na tlačítko se šipkou v pravé části tabulky (nebo stiskněte tlačítko Enter či Esc). Obrazovka My Book Live Found (Nalezen disk My Book Live) se zobrazí znovu: 4. Zástupce mapovaného disku vytvoříte na ploše sytému Windows tak, že zaškrtnete pole Create a desktop shortcut to your drive (Vytvořit zástupce disku na ploše); v systému Mac zaškrtnete pole Create an alias to MyBookLive (Vytvořit kopii pro disk MyBookLive). 5. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Zobrazí se okno Install WD Quick View (Nainstalovat WD Quick View). Poznámka: Chcete-li pokračovat bez instalace zařízení WD Quick View, klikněte na odkaz Skip to Next Steps (Přejít na další krok) a přejděte na Krok č. 3: Proveďte další kroky na str. 18. Nástroj WD Quick View můžete nainstalovat později kliknutím na možnost Install (Instalovat) v navigačním panelu. 16

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudů Uživatelská příručka

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudů Uživatelská příručka My Book Live Duo Osobní úložiště na principu cloudů Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejdříve na nás. Většinu dotazů na

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka My Book Live Duo Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejdříve na nás. Většinu dotazů na

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky

My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný výplň Uživatelská příručka disků My Passport a Passport SE for Mac Servis a podpora společnosti WD

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

My Passport Přenosný pevný disk

My Passport Přenosný pevný disk My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný P?íru?ka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Připojení ke směrovači 3 Kabelová síť 3 Bezdrátová síť 3 Konfigurace připojení k síti: Začínáme 4 Kabelové sítě 5 Bezdrátové sítě 6 Instalace a použití softwaru AllShare na počítači

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3227019

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3227019 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Externí přenosný. My Passport Slim. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Slim

Externí přenosný. My Passport Slim. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Slim My Passport Slim Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele zařízení My Passport Slim Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel (2 m) Zesilovací bezdrátový přehrávač streamované hudby Česky 4 PŘIPOJENÍ ZVUKU

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou generaci), POWERNODE 2 a všechny další produktové názvy a slogany

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG Zvládněte více WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900 Model R7100LG Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název sítě WiFi (SSID) a heslo (síťový klíč) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Program pro zálohování Uživatelské příručka softwaru WD SmartWare, verze 1,6.x Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou

Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou generaci), PULSE FLEX a všechny další produktové názvy a slogany

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Stručný přehled. Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou. Model PLP1200

Stručný přehled. Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou. Model PLP1200 Stručný přehled Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou Model PLP1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000 Zvládněte více Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart Model R9000 Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více