Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka"

Transkript

1 Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka

2 Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30denní telefonická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. ová podpora je poskytována zdarma během celého záručního období a naše rozsáhlá znalostní databáze je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese Přístup k on-line podpoře Navštivte naše webové stránky produktové podpory na adrese a vyberte si z těchto témat: Downloads (Stahování) odtud můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt společnosti WD. Registration (Registrace) zaregistrujte svůj výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) získejte záruku, výměnu výrobku (RMA), informace o stavu RMA a obnovení údajů. Knowledge Base (Databáze znalostí) hledejte zadáním klíčového slova, fráze nebo answer ID (identifikátoru odpovědi). Installation (Instalace) získejte on-line pomoc při instalaci výrobku anebo softwaru WD. Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Anglicky 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělsky Hong Kong Indie (MNTL)/ (Podpora) (Hlavní linka) Evropa ASK4 WDEU Indonésie (bez poplatku)* ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Registrace produktu WD Zaregistrujte si výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete zaregistrovat on-line na adrese anebo pomocí softwaru My Book Live (viz část Nastavení systému na str. 65). ii

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD ii Registrace produktu WD ii 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Zálohování a obnovení souborů vpočítači Nastavení softwaru WD SmartWare Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista Použití nástroje Apple Time Machine Správa disku pomocí nástroje WD Quick View Přístup k možnostem rychlé volby nástroje WD Quick View Kontrola stavu disku Spuštění softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Bezpečné ukončení aplikace WD SmartWare (jen systém Windows) Otevřít sdílené složky Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Přiřazení k disku (jen systém Windows) OBSAH iii

4 Vytvoření klávesové zkratky pro sdílenou složku Public (Veřejná) (jen systém Windows) Zobrazení vlastností disku Bezpečné vypínání Sledování výstrah Otevření možnosti Learning Center (Školící středisko) Odinstalování ikony WD Quick View Použití řídicího panelu disku My Book Live Spuštění řídicího panelu disku My Book Live První spuštění ovládacího panelu disku My Book Live Přehled prvků řídicího panelu Získání zákaznické podpory Co mám dělat nyní? Konfigurace základních nastavení Nastavení systému Nastavení sítě Nastavení nástrojů Nastavení vzdáleného přístupu Nastavení serveru médií Správa uživatelů Zobrazení uživatelů Vytvoření uživatele Vytvoření soukromé složky uživatele Změna hesla uživatele Úprava uživatelských nastavení Odstranění uživatele Správa sdílených složek Zobrazení seznamu sdílených složek Vytvoření nové složky Vytvoření uživatele Zveřejnění složky Odstranění složky Otevření sdílené složky OBSAH iv

5 10 Správa počítačových záloh a bodů obnovení Seznam záloh počítače Zálohování disku My Book Live pomocí bodů obnovy Vzdálený přístup k disku My Book Live Aplikace WD 2go: Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Povolení vzdáleného přístupu Nastavení mobilního přístupu Nastavení internetového přístupu pomocí aplikace WD 2go Přístup k osobnímu řešení cloud Přehrávání/streamování videí, fotografií a hudby Přehled serveru médií Nastavení serveru médií Podporované druhy médií Ukládání mediálních údajů Přístup k disku My Book Live z přehrávače médií Přístup k disku My Book Live pomocí služby itunes Řešení potíží Kontrolní seznam prvních kroků Obnovení disku My Book Live Specifické problémy a opravné úkony Informace o souladu s předpisy a záruce Soulad s předpisy Využití servisních služeb Omezená záruka Licence GNU General Public License (GPL) Slovník Rejstřík OBSAH v

6 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Poznamenejte si informace o výrobku WD Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle pokynů k instalaci, používání a údržbě. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na výrobku. Před čistěním výrobek odpojte ze zásuvky elektrické energie. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čistění použijte vlhkou tkaninu. Výrobek nepoužívejte v blízkosti jakýchkoliv kapalin. Výrobek neukládejte na nestabilní povrch. Výrobek by mohl spadnout avážně se poškodit. Zamezte upadnutí výrobku na zem. Nezakrývejte štěrbiny a otvory na zadní a spodní straně zařízení. Tyto otvory nesmí být zakryty z důvodu zabezpečení správného větrání a spolehlivé činnosti výrobku a na ochranu před přehřátím. Přehřátí zařízení lze rovněž předejít jeho postavením do vzpřímené polohy. Výrobek používejte pouze s takovým typem napájení, který je uveden na výrobním štítku. Jestliže máte pochybnosti týkající se napájení, které je k dispozici, obraťte se na prodejce nebo místní energetickou společnost. Nenechávejte ležet žádné předměty na napájecí šňůře. Výrobek nepokládejte na takové místo, kde by se po napájecí šňůře šlapalo. Jestliže se na napájení tohoto výrobku použije prodlužovací šňůra, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do prodlužovací šňůry nepřekračuje její maximální povolený jmenovitý proud. Také zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do zásuvky nepřekračuje maximální povolený jmenovitý proud pojistky. Do otvorů v krytu zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by se mohly dotknout prvků pod nebezpečným napětím, popřípadě by mohlo dojít ke zkratu a následnému požáru či úrazu elektrickým proudem. V případě následujících situací výrobek odpojte ze síťového napájení a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem: - Napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny či roztřepeny. - Na výrobek byla vylita tekutina. - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. 1

7 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE - Výrobek nefunguje správně, ačkoli byly dodrženy všechny provozní pokyny. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňuje návod k použití, jelikož nesprávné nastavení může způsobit poškození výrobku a jeho uvedení do původního stavu může vyžadovat značné množství práce kvalifikovaného technika. - Výrobek spadl na zem nebo došlo k poškození jeho vnější struktury. - Jestliže výrobek vykazuje zřetelnou změnu výkonu, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WD na stránkách Poznamenejte si informace o výrobku WD Do následující tabulky si poznačte sériové číslo a číslo modelu tohoto výrobku WD, které se nachází na štítku na spodní straně zařízení. Poznačte si i datum nákupu a ostatní informace, např. operační systém a jeho verzi. Tyto informace jsou potřebné pro nastavení a technickou podporu. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: 2

8 PŘEHLED VÝROBKU 2 Přehled výrobku Otomto zařízení Funkce produktu Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Otomto zařízení Připojením této výkonné jednotky ke svému bezdrátovému směrovači (routeru) získáte ve své domácí síti sdílené úložiště, ke kterému budete mít přístup z domu imimo něj. Budete moci sdílet soubory s počítači se systémy Mac a Windows aprostřednictvím zařízení s podporou funkce DLNA odesílat mediální soubory do televizorů a získáte vzdálený přístup k souborům pomocí aplikací a webových stránek WD 2go. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny k instalaci v jednotlivých krocích a ostatní důležité informace týkající se tohoto výrobku WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky si můžete stáhnout na stránkách Další informace a novinky o tomto výrobku naleznete na stránkách Funkce produktu Mediální a ostatní soubory ve vašem vlastním řešení cloud vytvořte si řešení cloud bez měsíčních poplatků aumístění dat na neznámém místě. Ukládejte média a soubory na disku a získejte k nim bezpečný přístup přes Internet. Nebo můžete použít mobilní aplikace společnosti WD a zajistit si snadný přístup pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Jako by se najednou úložná kapacita mobilního zařízení rozšířila o 3 TB. Streamujte do televizoru HDTV sledujte na televizoru videozáznam narozenin svého dítěte nebo se pochlubte prezentací fotografií z dovolené. Vestavěný multimediální server slouží k odesílání hudby, fotografií nebo filmů do jakýchkoli multimediálních zařízení s certifikací DLNA, jako např. přehrávače médií TV Live, přehrávače disků Blu-ray Disc, konzolí Xbox 360 aplaystation 3 či připojeného televizoru. Certifikováno na základě standardu DLNA 1.5 a UPnP. Sdílené úložiště pro všechny vaše počítače nyní můžete ukládat všechny rodinné filmy, hudbu, fotografie a důležité soubory do jednoho úložiště, které mohou sdílet všichni členové domácnosti. Stačí jen jednotku připojit k bezdrátovému směrovači (routeru), čímž k němu získá přístup jakýkoli počítač se systémem Windows či Mac ve vaší domácnosti. 3

9 PŘEHLED VÝROBKU Automatické bezdrátové zálohování pro všechny vaše počítače díky aplikaci WD SmartWare můžete prostřednictvím bezdrátové sítě chránit své cenné vzpomínky a zálohovat data ve všech svých počítačích se systémy Windows a Mac do jednoho spolehlivého umístění. Pokaždé, když něco uložíte, bude provedena okamžitá záloha. Uživatelé počítačů Mac mohou k ochraně svých dat využít všech funkcí zálohovacího nástroje Time Machine společnosti Apple. Rychlost bez kompromisů díky procesoru o frekvenci 800 MHz získáte maximální výkon pro všechny aplikace sloužící k odesílání dat i ke vzdálenému přístupu. Tento výrobek, který byl vyvinut současně s nejnovějšími vylepšeními technologie integrovaných obvodů sítě Ethernet, přináší nejvyšší rychlost čtení ve své třídě, vyšší než běžné jednotky USB 2.0. Získejte hudbu prostřednictvím serveru itunes tato jednotka podporuje server itunes, který umožňuje centralizovat sbírky hudby a videí a odesílat je do jakéhokoli počítače se systémem Windows či Mac a službou itunes. Snadné nastavení a snadné vyhledání v síti nastavení je hračka. Disk uvedete do provozu během několika minut. Počítače s operačním systémem Mac, Windows 7 a Windows Vista zařízení My Book Live automaticky vyhledají vprůběhu několika sekund. Pokud používáte systém Windows XP, snadno disk nastavíte prostřednictvím jednoduchého vyhledávacího softwaru. Získejte další způsob ochrany souborů v domácí síti můžete automaticky vytvořit druhou kopii, tzv. bod obnovení, svého disku My Book Live na jiný disk My Book Live nebo jednotku NAS. Výsledkem je dvojitá ochrana všech vašich mediálních souborů a klidný spánek. Aplikace WD 2go : Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Co je osobní řešení cloud? Díky osobnímu řešení cloud budete mít své soubory pod dohledem v bezpečí u vás doma. Na rozdíl od veřejných řešení cloud osobní řešení umožňuje uchování obsahu na jednom bezpečném místě v rámci vaší domácí sítě. Můžete sdílet soubory, streamovat mediální soubory a přistupovat ke svému obsahu odkudkoli. Žádné měsíční poplatky. Vaše data nebudou uchovávána na neznámém místě. Videa, hudbu, fotografie a soubory můžete uchovat v bezpečí domova a mít je neustále po ruce. Neomezený přístup k obsahu pomocí přístupu na web WD 2go. Zabezpečený přístup k mediálním a jiným souborům můžete získat odkudkoli. Stačí mít počítač spřipojením k Internetu. Přístup na web WD 2go vám zajistí bezplatný přístup k osobnímu úložišti typu cloud My Book Live. Po přihlášení se disk My Book Live připojí k vašemu počítači jako místní disk a vaše vzdálené složky budou k dispozici prostřednictvím jakéhokoli počítače se systémem Mac nebo Windows. Soubory na tomto virtuálním disku lze bezproblémově otevírat, ukládat nebo odesílat em. Získejte mobilní přístup ke svým mediálním souborům pomocí mobilních aplikací WD 2go. Díky mobilním aplikacím WD 2go a WD Photos máte fotografie a soubory po ruce v zařízeních Apple iphone, ipod touch a ipad a v tabletech a chytrých telefonech se systémem Android. 4

10 PŘEHLED VÝROBKU Aplikace společnosti WD pro mobilní zařízení. Mobilní aplikace WD 2go získejte přístup k souborům, hudbě a fotografiím pomocí mobilních zařízení. Budete moci otevírat a zobrazovat prezentace a dokumenty, streamovat mediální soubory a chlubit se fotografiemi uloženými na osobním úložišti typu cloud My Book Live. Mobilní aplikace WD Photos když pořídíte fotografii nebo video pomocí mobilního zařízení, můžete se je ihned na svůj disk nahrát. Můžete také procházet všechny fotografie, které jsou uloženy v osobním úložišti typu cloud, a zobrazit je ve svém chytrém telefonu či tabletu. Obsah balení Osobní úložiště typu cloud My Book Live Ethernetový kabel Adaptér napájení Disk CD s instalací a softwarem Rychlý průvodce instalací 5

11 PŘEHLED VÝROBKU Domácí síťový disk My Book Live Síťový adaptér* Ethernetový kabel Instalační CD se softwarem a uživatelskou příručkou Konfigurace s globálním síťovým adaptérem Rychlý průvodce instalací 6

12 PŘEHLED VÝROBKU Další informace o volitelném příslušenství k tomuto výrobku naleznete na stránkách: USA Kanada Evropa Ostatní nebo nebo nebo Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Seznam kontaktů technické podpory naleznete na adrese a ve znalostní bázi jako odpověď ID Požadavky na systém Operační systém Windows : Mac OS X : Windows XP*, Windows Vista, Windows 7 *Přístup na web WD 2go není kompatibilní se 64bitovou verzí systému Windows XP. Leopard, Snow Leopard. Poznámka: Kompatibilita může záviset na konfiguraci hardwaru konkrétního počítače a operačního systému. Abyste dosáhli maximálního výkonu a spolehlivosti, nainstalujte si nejnovější aktualizace a servisní balík (Service Pack): Vpřípadě systému Windows přejděte do nabídky Start nebo a vyberte možnost Windows Update. Vpřípadě sytému Macintosh přejděte do nabídky Apple a vyberte možnost Software Update (Aktualizace softwaru). Internetové prohlížeče: Internet Explorer 7.0 a vyšší na platformách Windows, které jsou tímto výrobkem podporovány; Safari 4.0 a vyšší na platformách Mac, které jsou tímto výrobkem podporovány; Firefox 3.6 a vyšší na podporovaných platformách Windows a Mac. Síť LAN Směrovač/vypínač nebo přímé připojení (pro maximalizování výkonu se doporučuje 1 Gigabit). Síť WAN Širokopásmové připojení k Internetu umožňující dálkový přístup prostřednictvím služeb WD 2go a WD Photos. 7

13 PŘEHLED VÝROBKU Pokyny před instalací Před rozbalením a nainstalováním systému pro něj vyberte vhodné místo, kde se bude dát dosáhnout maximální účinnosti. Zařízení dejte na místo, které je v blízkosti uzemněné elektrické zásuvky; čisté a nezaprášené; na pevném povrchu nevystaveném vibracím; vdostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a dobře větrané, přičemž štěrbiny a otvory v zadní nebo v přední části zařízení nejsou nikterak zakryty; izolováno od elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako např. klimatizací, rozhlasovým přijímačem nebo TV vysílačem. Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Výrobky WD jsou jemné přístroje, se kterými se musí během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Hrubou manipulací, nárazy nebo vibracemi se disky mohou poškodit. Při vybalování a instalaci externího paměťového zařízení mějte na paměti následující preventivní opatření: Dejte pozor, aby disk nespadl nebo nebyl vystaven nárazům. Jestliže je zařízení zapnuto, nehýbejte s ním. Nepoužívejte tento výrobek jako přenosný disk. Technické parametry Ethernet Interní pevný disk Podporované protokoly Vstup./Výst. porty Podporovaní klienti Rozměry Napájení Vysoce výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové rozhraní 3,5palcový pevný disk WD SATA CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP Ethernetový port (RJ-45) Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard Délka: 139,45 mm Šířka: 50 mm Výška: 164 mm Hmotnost: 1,01 kg Vstupní napětí: 100 V až 240 V stř. Kmitočet napájecího napětí: 50 až 60 Hz Výstupní napětí: 12 V ss., 1,5 A Napájení: 18 W Teplota Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C 8

14 PŘEHLED VÝROBKU Přehled produktu Tlačítko obnovení Vícebarevná kontrolka LED Kontrolka aktivity Ethernetový port Kontrolka ukazatele spojení Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Komponent Ikona Popis Ethernetový port Tlačítko obnovení Napájecí zásuvka Slouží k připojení zařízení k místní síti. Slouží k obnovení nastavení zařízení, jako např. uživatelské jméno správce a heslo. Další informace naleznete v části Obnovení disku My Book Live na str Slouží k připojení zařízení k napájecímu adaptéru a síťové zásuvce. Bezpečnostní otvor k zámku Kensington Toto zařízení je vybaveno standardním bezpečnostním kabelem Kensigton proti krádeži. Další informace získáte na webové stránce 9

15 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 13 Připojení disku a zahájení používání Připojení disku do sítě Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Začínáme bez disku CD (systémy Windows 7/Vista a Mac) Co mám dělat nyní? Připojení disku do sítě Disk My Book Live se jednoduše nastavuje stačí ho jen připojit do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář. Kontrolky LED v přední a zadní části zařízení ukazují, zda připojení správně pracuje. Poznámka: Informace o bezpečném odpojení jednotky naleznete v části Bezpečné vypínání na str. 56 nebo Vypnutí/Restart na str. 73. Fyzické připojení disku Důležité: Aby se zařízení nepřehřívalo, musí být ve vzpřímené poloze, jak je znázorněno na obrázku výše. Při zapojování disku My Book Live do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář postupujte podle níže uvedených kroků. 1. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do ethernetového portu na zadní straně disku. VAROVÁNÍ! V rámci splnění emisních norem třídy Class B používejte dodaný stíněný ethernetový kabel. 2. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte přímo do směrovače nebo portu síťového přepínače. 10

16 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Konektor adaptéru zapojte do zdířky napájení na zadní straně disku. 4. Adaptér napájení zasuňte do zásuvky elektrické sítě. Jednotka se automaticky zapne. Důležité: Před konfigurací disku My Book Live počkejte, dokud zcela nenaběhne (přibližně tři minuty). To, že zařízení je připravené, poznáte podle trvale zeleně (běžný režim) nebo modře (pohotovostní režim) svítící diody LED. Kontrola předního panelu s diodami LED V následující tabulce jsou popsány funkce tříbarevných diod LED (červená/zelená/modrá). Stav Barva Vzhled Popis stavu Vypnutí Žádná Ukazuje, zda je disk odpojen. Zapnutí Modrá Trvale svítí Svítí po připojení jednotky k napájení. Zavádění Žlutá Trvale svítí Disk nahrává operační systém (OS). Připraveno Zelená Trvale svítí Nyní je operační systém připraven. Aktivita Zelená Bliká Jednotka snímá příkazy z pevného disku (HDD) nebo je na něj zapisuje. Porucha/je nutný zásah Červená Trvale svítí Tento stav zapříčiňují následující poruchy: síťový kabel není zapojen, selhání funkce disku SMART, překročena výstražná tepelná prahová hodnota (nízká nebo vysoká teplota), neexistuje datový svazek, neexistuje systémový svazek. Úsporný režim Modrá Trvale svítí Jednotka je v úsporném režimu pevného disku Aktualizace softwaru/firmwaru Bílá (může mít lehce fialový odstín) Trvale svítí Probíhá aktualizace firmwaru. 11

17 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Kontrola diod LED na zadním panelu (práce se sítí) V následující tabulce se popisuje stav sítě a činnost diod LED. Poznámka: Diody LED ve spodní části portu: horní dioda LED signalizuje činnost a dolní dioda LED signalizuje připojení. Stav Dioda LED Vzhled Popis stavu Chybný odkaz Připojení Vypnuto Kabel nebo zařízení je odpojené, popřípadě nefunguje zařízení na druhém konci. Připojení 10/100 Mb/s Připojení Žlutá Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 10/100 Mb/s. Připojení 1000 Mb/s Připojení Zelená Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 1000 Mb/s. Neaktivní připojení Aktivita Vypnuto Neprobíhá aktivní komunikace. Připojení je zaneprázdněno Aktivita Zelená bliká Probíhá aktivní komunikace. Začínáme s diskem CD (systém Mac nebo Windows) Jakmile jednotku fyzicky připojíte k počítači s operačními systémy Windows nebo Mac OS X, vložte do počítače disk CD, pomocí kterého dojde k rozpoznání jednotky. Systém Windows XP Pokud je aktivována funkce automatického spuštění, zobrazí se uvítací obrazovka disku My Book Live. Pokud budete vyzváni ke spuštění instalačního souboru, dvakrát klikněte na možnost Setup.exe. Pokud je funkce automatického spuštění vypnutá, klikněte na tlačítko Start > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Systémy Windows Vista a Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start nebo > Computer (Počítač) a pomocí volby Devices with Removable Storage (Zařízení s vyjímatelným úložištěm) vyhledejte jednotku s diskem CD My Book Live. 2. Dvojitým kliknutím na disk CD a potom na tlačítko Setup.exe se zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. 12

18 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Systémy Mac Leopard a Snow Leopard Dvojitým kliknutím na disk CD My Book Live a potom na možnost My Book Live Setup zobrazte uvítací obrazovku My Book Live. Uvítací obrazovka My Book Live Vyhledání disku a připojení se k němu Po spuštění uvítací obrazovky správce může vyhledat a přiřadit písmeno k disku My Book Live v síti; nainstalovat nástroj WD Quick View poskytující jednoduchý přístup k disku, jeho stavu a dalším možnostem; použít funkci Next Steps (Další kroky) k navigaci důležitých postupů, jako např. zálohování souborů a konfigurace nastavení. Poznámka: Uživatelé, kteří nejsou správci, mohou prohledávat disk a otevírat řídicí panel disku My Book Live a složku Public share (Veřejné sdílení). 13

19 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Krok č. 1: Vyhledejte disk My Book Live 1. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Start Discovery (Spustit vyhledávání). Zobrazí se obrazovka My Book Live Discovery, kde se zobrazí, jak dlouho bude proces trvat. Poznámka: Pokud systém zpracovává informace, zobrazí se ikona průběhu zpracování, například při ukládání nastavení. Poznámka: Kliknutím na odkaz Cancel Search (Zrušit vyhledávání) se zobrazí okno How to Connect screen (Jak připojit obrazovku) s radami ohledně připojení disku k síti. Pokud je tímto způsobem nalezen disk My Book Live v síti, zobrazí se obrazovka My Book Live Found (Disk My Book Live nalezen) spolu se standardním popisem a přiřazeným písmenem. V navigačním panelu pod možností Discover (Vyhledat) se zobrazí kontrolní značka. Poznámka: Obrazovky My Book Live mají některé užitečné funkce: - Písmeno i vpravo od slova znamená, že je k dispozici nápověda. - Pokud se tlačítkem myši umístí kurzor nad tuto radu, zobrazí se podrobnosti o možnosti či termínu. - Kliknutím na odkaz Support (Podpora) v pravé části obrazovky se připojíte do souboru Help (Nápověda) na disku CD. - Obrazovku zavřete kliknutím na odkaz Exit (Ukončit) v levé dolní části kterékoli stránky nebo stisknutím tlačítko ESC na klávesnici. 14

20 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ Pokud se tímto způsobem v síti nenalezne disk My Book Live, zobrazí se okno How to Connect (Jak se připojit). Přejděte na Připojení disku a řešení potíží na str. 20. Poznámka: Z disku CD se ve firewallu Windows XP aktivuje architektura UPnP, pokud již nebyla aktivována. Aby se váš disk mohl vyhledat, musí se pro proces vyhledávaní aktivovat architektura UPnP. Další informace o aktivaci architektury UPnP naleznete na stránce Pokud bylo nalezeno více disků, vyberte disk My Book Live z rozbalovací nabídky Drive Name (Název disku). Na obrazovce se v možnosti Drive Description (Popis disku) zobrazí výchozí popis. Poznámka: Když pomocí řídicího panelu disku My Book Live konfigurujete disk, můžete změnit jeho název a popis (viz část General (Všeobecné) na str. 66). 2. Vlastnosti disku zobrazte kliknutím na odkaz Details (Podrobnosti). V místním okně se zobrazí název modelu, IP adresa a adresa MAC. Klikněte na odkaz Close (Zavřít). 15

21 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 3. Aplikace Drive Letter (Písmeno disku) zobrazí dostupné písmeno v síti, ke kterému můžete disk přiřadit. Pokud jednotce dané písmeno přiřadit nechcete, máte následující možnosti: Pokud nechcete jednotku mapovat automaticky, zrušte v dolní části obrazovky zaškrtnutí políčka Map network drive (Mapovat síťovou jednotku). Kliknutím na tlačítko Continue (Pokračovat) v krok 5 k mapování jednotky nedojde. Pokud chcete disku přiřadit jiné písmeno, klikněte na odkaz Change (Změnit) a z jednoho z bílých polí v tabulce vyberte požadované písmeno: Jakmile vyberete písmeno disku, obrazovka se zavře. Obrazovku bez změny písmena disku zavřete kliknutím na tlačítko se šipkou v pravé části tabulky (nebo stiskněte tlačítko Enter či Esc). Obrazovka My Book Live Found (Nalezen disk My Book Live) se zobrazí znovu: 4. Zástupce mapovaného disku vytvoříte na ploše sytému Windows tak, že zaškrtnete pole Create a desktop shortcut to your drive (Vytvořit zástupce disku na ploše); v systému Mac zaškrtnete pole Create an alias to MyBookLive (Vytvořit kopii pro disk MyBookLive). 5. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Zobrazí se okno Install WD Quick View (Nainstalovat WD Quick View). Poznámka: Chcete-li pokračovat bez instalace zařízení WD Quick View, klikněte na odkaz Skip to Next Steps (Přejít na další krok) a přejděte na Krok č. 3: Proveďte další kroky na str. 18. Nástroj WD Quick View můžete nainstalovat později kliknutím na možnost Install (Instalovat) v navigačním panelu. 16

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka

My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka My Book Live Duo Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejdříve na nás. Většinu dotazů na

Více

My Passport Přenosný pevný disk

My Passport Přenosný pevný disk My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný P?íru?ka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Program pro zálohování Uživatelské příručka softwaru WD SmartWare, verze 1,6.x Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

My Book Essential. Uživatelská příručka. Externí jednotka

My Book Essential. Uživatelská příručka. Externí jednotka My Book Essential Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Essential SE Servis a podpora společnosti WD Pokud

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Externí přenosný. My Passport. Studio Uživatelská příručka. Uživatelská příručka My Passport výpl? Studio

Externí přenosný. My Passport. Studio Uživatelská příručka. Uživatelská příručka My Passport výpl? Studio My Passport Studio Uživatelská příručka Uživatelská příručka My Passport výpl? Studio Externí přenosný Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra My Passport Ultra Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více