ZPRAVODAJ. Zprávy z obce. Dne v hodin v kulturní místnosti Domu služeb. se koná. ZASE D Á N Í zast u p i t e l s t v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Zprávy z obce. Dne 23. 8. 2012 v 17.30 hodin v kulturní místnosti Domu služeb. se koná. ZASE D Á N Í zast u p i t e l s t v a"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Lučina ãíslo 7/2012 vydává Rada obce Zprávy z obce Dne v hodin v kulturní místnosti Domu služeb se koná s tímto programem: ZASE D Á N Í zast u p i t e l s t v a o b c e 01. Zahájení. 02. Schválení programu. 03. Kontrola usnesení. 04. Projednání žádosti firmy MK Engineering o prodloužení vodovodu. 05. Projednání žádosti p. Rapoše o umístění unimobuňky na pozemku p.č. 530/13 v k.ú. Lučina. 06. Oprava chyby v usnesení rady obce 5/RO/ Schválení dodatku k mandátní smlouvě pro Tvarstav Real s.r.o. 08. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene manželů Kozubíkových. 09. Schválení pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu. 10. Žádost o povolení konání kulturní akce v Autokempu Lučina. 11. Nabídka na vyhotovení stanoviska k technickému řešení projektu Most a lávka pro pěší přes řeku Lučinu. 12. Schválení veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby manželům Rylkovým. 13. Žádost p. Zajace o přesázení stromů 14. Projednání zprávy Kontrolního výboru o jeho činnosti. 14. Diskuse. 15. Závěr. Zveme všechny občany a zastupitele obce. Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce

2 2 Informace základní školy Lučina Nový školní rok, který startuje v pondělí , zahájíme v tělocvičně školy v 8.00 hod. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, zástupce obce a přátele školy na slavnostní zahájení. Těšit se na vás budou žáci a děti Základní školy a mateřské školy Lučina, pedagogové a zaměstnanci školy. MŠ ZŠ 1. oddělení Žabičky 24 dětí 2. oddělení Rybičky 22 dětí 1. ročník 11 žáků 2. ročník 12 žáků 3. ročník 14.žáků 4. ročník 7 žáků 5. ročník 10 žáků Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina Mgr. Ilona Racková Základní škola: Mgr. Ilona Racková tř. učitelka I.tř. / ( 1. ročníku ) Mgr. Marcela Vejrostová tř. učitelka II.tř. / ( 2. a 3. ročníku ) Mgr. Jitka Miková tř. učitelka III.tř. / ( 4. a 5. ročníku ) Bc. Magdaléna Pavlasová učitelka ZŠ pí Nela Mintělová asistent pedagoga sl. Veronika Hlavačková asistent pedagoga, učitelka ZŠ pí Marie Tesaříková školnice a uklízečka ZŠ pí Veronika Obručová uklízečka ZŠ Mateřská škola: pí Leontina Metzová vedoucí učitelka MŠ pí Soňa Kiková učitelka MŠ pí Taťána Knapová učitelka MŠ pí Magda Jiříková učitelka MŠ pí Martina Gajdošová školnice MŠ pí Veronika Obručová uklízečka MŠ Školní družina: pí Ivana Štefková vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ Školní jídelna ZŠ, výdejna a vývařovna MŠ: pí Lenka Moráňová vedoucí školní jídelny pí Ilona Špoková kuchařka pí Alena Brňáková kuchařka pí Veronika Obručová pracovnice výdejny Za ZŠ a MŠ Lučina Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

3 Lučina 3 Sociální služby a my Dne se uskutečnilo na obecním úřadě jednání starosty obce a pracovnic odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku Místku. Pracovnice magistrátu navštívily naši obec s nabídkou vzájemné spolupráce v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Návštěva navázala na seminář pro starosty obcí ve správním obvodu statutárního města Frýdek Místek, který se uskutečnil na konci května tohoto roku. Zde se, kromě aktuálních novinek v této oblasti v souvislosti s probíhající sociální reformou, hovořilo zejména o podobě spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče v oblasti uspokojování potřeb občanů. Magistrát města Frýdku Místku jako obec s rozšířenou působností do konce roku 2011 vyplácel dávky osobám v hmotné nouzi a osobám se zdravotním postižením příspěvek na péči. Výplata všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena a přenesena na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Další významnou změnou, která byla hlavním tématem zmíněné návštěvy, je nová povinnost Magistátu města Frýdku Místku koordinovat na území svého správního obvodu poskytování služeb a činnosti sociální práce tak, aby byly řešeny nepříznivé sociální situace občanů a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná sociální práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům, rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení k právním úkonům, osobám, které o někoho pečují, osobám ohroženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým způsobem života, obětem agrese, domácího násilí nebo trestné činnosti, osobám bez přístřeší a také imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována sociálními pracovníky Magistrátu města Frýdku Místku. Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídly naší obci spolupráci formou podílení se na komunitním plánování sociálních služeb, což by mohlo zvýšit dostupnost sociálních služeb našim občanům. Co se tedy očekává od nás? Základem navázání vzájemné spolupráce je především znát potřeby našich občanů. Ne všechna přání jsou realizovatelná a ne všechny potřeby je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co ale chtějí a potřebují naši občané? Najít odpověď na tuto otázku by nám mohly pomoci výsledky dotazníku, který přikládáme do aktuálního čísla zpravodaje. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do na Obecní úřad v Lučině. Obracíme se proto na občany s prosbou, aby věnovali tomuto dotazníku pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace mohou potkat v životě každého z nás a jen pokud budeme připraveni, je možné zajistit cílenou a efektivní pomoc. Ing. Dagmar Veselá místostarosta obce Terenní služba ZOOM Ocitli jste se v tíživé životní situaci, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Terénní služba ZOOM Vám ráda pomůže snaží se minimalizovat negativní důsledky způsobu života a společně hledat řešení obtížné sociální situace. Služba je určena klientům v regionu Frýdku Místku od 18 let věku. Terénní služba nabízí: 1. Poradenství sociální pracovnice Vám pomůžou s dluhy, pomůžou při hledání zaměstnání, bydlení a poradí na jaké dávky máte nárok. 2. Pomoc pracovnice Vám pomůžou vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám pracovník může pomoci při vyřizování a jednání na úřadech, u lékaře, na poště apod. 3. Podpora s pracovníkem si můžete popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.) 4. Doprovod pracovník Vás může doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového zaměstnání apod. 5. Zlepšení dovedností pracovník se snaží pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem v domácnosti, zajít na nákup, pomoc při práci na počítači, apod.)

4 4 6. Poskytnutí informací pracovník Vám může pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady, lékaře aj.) Lučina Služba je BEZPLATNÁ!! Kontakty: , , Setkání jubilantů Ve velice příjemné atmosféře proběhlo, v sobotu , již tradiční setkání našich spoluobčanů jubilantů, kteří svá životní výročí oslavili nebo oslaví v měsících květen, červen, červenec a srpen. Je poznat, že se oslavenci na tato setkání těší, neboť mají příležitost si popovídat se svými známými, s kterými se třeba neviděli celý dlouhý rok Děvčátka Kateřinka Zlá, Natálka Žáková, Nelinka Žáková a Terezka Metzová sváteční odpoledne zpestřily svým kulturním vystoupením. Samozřejmě jsme vzpomenuli na ty, kteří již nejsou mezi námi a také na ty, kteří se tohoto setkání nemohli osobně zúčastnit hlavně ze zdravotních důvodů. Za zdárný průběh této akce děkuji p. starostce S. Blahutové, p. L. Gryczové, p. N. Štarchoňové a p. L. Kaduchové. Soňa Kiková Klub důchodců V prvním červencovém týdnu 2012 se do Prahy sjeli Sokolové nejen z České republiky, ale z celého světa, aby tak zakončili XV. všesokolským sletem oslavy 150. výročí založení Sokola. V hromadných tělovýchovných skladbách vystoupilo přes cvičenců všech věkových kategorií. Mezi nimi cvičilo také 6 členů Klubu důchodců z Lučiny ve skladbě Jen pro ten dnešní den. Skladbu nacvičovalo pod vedením paní Žitníkové od listopadu důchodců, do Prahy odjelo 6. Celý týden byl velmi náročný, vedra a dlouhá nacvičování nám dala zabrat, ale zvládli jsme to všichni dobře. Líbila se nám Praha i celková atmosféra sletu, úžasná jednota lidí, Dokázali jsme, že něco umíme. Každý, kdo přijel cvičit na slet, si všechno zaplatil účastnický poplatek, úbor, dopravu, stravování i ubytování. Tímto bychom chtěli poděkovat Obecním úřadu v Lučině za podporu a zaplacení ubytování a také paní Žitníkové za nácvik skladby i ostatní organizační záležitosti s tím spojené. Příští slet bude za 6 let v roce Sokolové, tužme se! Marie Vařeková Od 3. září 2012 opět pravidelně cvičíme! Relaxační, rekondiční cvičení s prvky pilatek a základní jógové asány pro protažení a zklidnění těla pro ženy všeho věku! Začínáme cvičit od 3. září 2012 a pak každé pondělí vždy od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ v Lučině. Vezměte si pohodlný cvičební úbor, karimatku a 20 Kč na nájem tělocvičny. Těší se na vás Růžena Škutová cvičitelka Zápis do hudební školy Zápis žáků začátečníků na hudební obory do soukromé hudební školy v Lučině (jen omezený počet) se koná ve středu 5. září 2012 od 15 do 17 hodin na uvedené adrese nebo telefonicky (i případné dotazy) Hudební škola Bronislava Hájková Lučina, řadovky 302 tel.: (za restaurací Cyklorest! 5 minut pěšky). PŘIJĎTE SI ZACVIČIT S LENKOU! AEROBIC POSILOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ TĚLA A BŘIŠNÍ PEKÁČ Každé pondělí od do hodin aerobic a každý čtvrtek od 18 do 19 hodin břišní pekáč v tělocvičně ZŠ v Lučině. Bližší informace na tel.: Těší se na Vás Lenka Vaňková. Začínáme 3. září 2012 (sudý týden)

5 Lučina 5 O cvičení břišní pekáč Zdravím všechny své příznivce a Vás, kteří pečujete o své zdraví a cvičení berete jako součást své tělesné a psychické pohody. Zdravím ale i Vás, kteří neměli odvahu a chuť přijít v loňském školním roce mezi nás a zkusit speciální cvičení BŘIŠNÍ PEKÁČ a budete cvičit úplně poprvé. Tato lekce je specifická a určená především ženám, i když na něj chodí i muži.jeho velikou předností je, že nezískáte jen krásné bříško, ale především si posílíte hluboké vnitřní pánevní svalstvo, což ocení zejména ženy po porodu, starší ženy nebo třeba ty, které trápí potíže s inkontinencí.výběr cviků je sestaven tak, aby se při lekci posílily všechny svaly a to několikrát.aby se využily balanční cviky váhou vlastního těla a nebo s balančním náčiním. V žádném případě neobsahuje zahřívací část aerobního charakteru Břišní pekáč není aerobic, bodystyling ani p-class. Břišní pekáč je posilovací lekce zaměřená na střídavé posílení bříška, zadečku, stehen,posílení pánevního dna, hlubokého svalstva v dnešní době moderně označovány svaly coru.což volně přeloženo jsou svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře a oblasti beder, pánve a kyčlí. Je to cca 29 svalů, které jsou namáhány při držení stability. Vzhledem ke špatnému držení trupu a absolutní absenci naší snahy o pěkné držení, začne hroucení a deformita středu těla. K dosažení úspěchů a dobrého pocitu z něj je nenechat se odradit z prvního nezdaru a tyto lekce navštěvovat poctivě a pravidelně. Jen tak se docílí nejen pěkného bříška, ale hlavně zpevnění hlubokých a pánevních svalů. Lenka Vaňková cvičitelka RESTAURACE U ADAMKŮ VÁS ZVE NA ZVĚŘINOVÉ HODY KTERÉ SE USKUTEČNÍ OD Sobota od 10 22h Nedělě od 10 16h

6 6 Lučina GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, Okrasné dřeviny, dřevěný zahradní nábytek, dekorace. Garážová vrata od Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Prodáváme také stínící tkaninu. Dřevěný zahradní nábytek a dekorace. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Tel.: , Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad Kč.

7 Lučina 7

8 8 Lučina Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

9 DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při dotazníkovém šetření mapujícím informace a potřeby občanů frýdeckomístecka ve vztahu k sociálním službám. Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro rozvoj sociálních služeb. Prosíme Vás o spolupráci a vyplnění dotazníku. Výzkum je anonymní, nejsou zjišťovány žádné osobní údaje ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně osobních dat. Děkujeme za Vaši ochotu a čas. 01. Kde byste hledal(a) informace v případě, že byste se ocitl(a) v tíživé životní situaci? 1. vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel 2. zeptám se na obecním úřadě v naší obci 3. zeptám se na Magistrátu města Frýdek Místek 4. hledám informace v médiích (internet, televize, noviny, časopisy, aj.) 5. kontaktuji organizaci, která danou službu poskytuje 6. jiné zdroje, prosím uveďte.. 7. nevím 02. Považujete informace o sociálních službách v okolí Vašeho bydliště za důležité pro Vás nebo pro Vaše blízké? 1. určitě ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. určitě ne 03. Pokud jste se v minulosti již obrátil(a) s žádostí o pomoc týkající se sociálních služeb na obecní úřad v místě bydliště, s jakým výsledkem? Jak jste informován(a) o sociálních službách v okolí místa Vašeho bydliště? 1. velmi dobře 2. poměrně dobře 3. jen málo 4. vůbec 5. v případě, že jste informován(a) jen málo nebo vůbec, uveďte proč Zažil(a) jsem Vy nebo někdo z Vaší rodiny v posledním roce některou z těchto tíživých situací? Vyberte nejvíce 3 možnosti výchovné problémy dětí a dospívajících (alkohol, drogy, jiné problémy související s užíváním alkoholu problémy související s užíváním drog závislost na herních automatech dlouhodobá nezaměstnanost nemožnost dlouhodobě platit nájemné či služby spojené s bydlením extrémní chudoba (nejsou peníze na oblečení, léky) kriminální čin vůči Vaší osobě nebo členu Vaší rodiny (krádež, přepadení) velmi vážné potíže ve vztazích (agresivní slovní výpady, šikanování, apod.) 10. ztráta střechy nad hlavou 11. zdravotní stav některého z členů rodiny (postižení, úraz, nemoc) 12.úmrtí v rodině, popř. úmrtí někoho blízkého 13. diskriminační jednání na základě etnické příslušnosti 14.jinou; jakou...

10 06. Uveďte, zda využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny některé z níže uvedených sociálních služeb: 01. pečovatelská služba (poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osoby) 02. osobní asistence (poskytuje se bez časového omezení a při činnostech, které osoba potřebuje) 03. odlehčovací služby (odlehčující osobám, které pečují o někoho blízkého) 04. denní stacionář (zařízení, v němž lze pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat) 05. domov pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby se sníženou soběstačností) 06. domov pro seniory 07. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je organizovat mládeži volný čas a poskytnout pomoc v případě problémů) 08. terénní programy (určené osobám, které vedou rizikový způsob života, např. osoby závislé, bez přístřeší, žijící ve vyloučených komunitách) 09. jiné, prosím uveďte Uveďte, co byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny nejvíce potřeboval(a): 01. pomoc v domácnosti, dovážku oběda, pomoc při hygieně, oblékání 02. asistenci a doprovod v případě snížené pohyblivosti 03. možnost umístit nesoběstačného příbuzného v zařízení po dobu výkonu pracovních povinností 04..zařízení, v němž by mohl senior nebo osoba se zdravotním postižením pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat 05. domov pro osoby se zdravotním postižením 06. domov pro seniory 07. prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je organizovat mládeži volný čas a poskytnout pomoc v případě problémů 08. poradenské služby znát možnosti, na koho se lze obrátit v obtížných situacích, např. drogová a alkoholová závislost, závislost na hracích automatech, potřeba o někoho pečovat, dluhové poradenství) 09. pomoc při péči o osobu s duševním onemocněním 10. pomoc s vyřízením sociálních dávek, důchodu 11. jiné, prosím uveďte V otázce č. 7 jste popisoval(a) potřeby 1. své vlastní 2. jiné osoby, které (např. matky, bratra, apod) Uveďte Váš věk: 1. do 18 let 2. od 19 let do 44 let 3. od 45 let do 64 let 4. více než 65 let 10. Uveďte, zda se Vás týká některá z uvedených charakteristik. Jsem: 1. pracující 2. student 3. nezaměstnaný 4. rodič s nezaopatřenými dětmi 5. důchodce 6. osoba se zdravotním postižením Děkujeme za Váš čas a ochotu!

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Kunínský zpravodaj leden 2012

Kunínský zpravodaj leden 2012 Kunínský zpravodaj leden 2012 Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku a já bych Vám ráda napsala pár slov o tom, co plánujeme a co se chystáme udělat. Bohužel, díky velkým investicím, které

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více