JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN cena 5 Kè. Roèník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN cena 5 Kè 1

2 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: Z činnosti společenských ) Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (na obvyklých místech) Výstava výtvarných prací dětí MŠ (více: Kulturní středisko) Výlet seniorů (pořádá Kulturní středisko) Posezení s Doubravankou (více: Kulturní středisko) Květinový den (více: Ze života školy) Koncert pro žáky ZŠ (více: Ze života školy) Máje na Ohrazenici (více: Z činnosti společenských ) Slavíkovy Jince (více: Kulturní středisko) Koncert žáků ZUŠJJR pobočka Jince (více: Z činnosti společenských ) 26. a Jinecká pou 26. a Výstava chovatelů (více: Z činnosti společenských ) 26. a Výstava Dřevořezby J. Dendys (více: Z činnosti společenských ) Červen: Den dětí Běh Terryho Foxe Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jincích KOPÍROVÁNÍ a INTERNET v Knihovně Jince Otevřeno: Po + St hod. Út + Pá 8 11 hod. V Kulturním středisku si můžete zakoupit knihy: Litavka řeka skrytých pokladů Poklady pod skálou poutníků za tajemstvím Mníšku pod Brdy Tajemná místa Plzeňska Santiniho cesta za světlem putování Plzeňským krajem Titulní strana: Pou v Jincích bude letos května. Foto KS 199,- Kč 199,- Kč 199,- Kč 199,- Kč Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: KADEŘÁBEK Antonín 85 let PETZLOVÁ Libuše 92 let ZOCH Zdeněk 86 let KAŠTÁNEK Milan 70 let HLOBILOVÁ Marta 85 let ČERMÁKOVÁ Zdeňka 85 let WEIDLING Albert 70 let Kamennou svatbu oslavili dne 26. dubna 2007 manželé Hana a Jan Novákovi z Ohrazenice. Své ANO si řekli před 65. lety v jineckém chrámu sv. Mikuláše. K této výjimečné události jim přišel osobně pogratulovat starosta Jinec Josef Hála s matrikářkou Lubomírou Endrštovou. Narození BŘICHÁČKOVÁ Tereza BŘICHÁČEK David Rozloučili jsme se... ŠPALEK František VOJKOVSKÝ Emil ŠPALKOVÁ Marie 2 3

3 VZPOMÍNKY Koncem května uplyne rok plný smutku a bolestných vzpomínek od chvíle, kdy nás navždy opustili naši nejdražší. 17. května naše maminka a babička p. Marie Horešovská a 29. května manžel, táta a dědeček p. František Vychodil. Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte prosím s námi. Jménem rodiny M. Vychodilová Podìkování Kvìten 2007 Touto cestou děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou maminkou a babičkou, paní Marií Špalkovou z Ohrazenice. Též děkujeme našemu jineckému knězi p. Pavlu Hrabovi za jeho slova útěchy a pěveckému sboru pod vedením p. Antonína Kandlera. Rodina Špalkova z Ohrazenice INFORMACE z Úøadu mìstyse Jince Kvìten 2007 Krátce z obce Při čistění koupaliště před nadcházející sezónou pomáhali i jinečtí hasiči. Čilý ruch nastal na poli u starého sídliště v blízkosti ulice Jana Žižky, kde se připravuje pozemek pro výstavbu dalších garáží. Čtenáři Jineckého zpravodaje byli informováni už v dubnovém čísle, ale od té doby, práce dále pokročily. Ve středu 11. dubna 2007 se konalo v chrámu Páně v Jincích poslední rozloučení s naším milovaným strýcem, panem Františkem Špalkem. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří ho na poslední cestě doprovodili, za upřímné projevy soustrasti a též za překrásné květinové dary. Libuše Špalková, Libuše Fryšová Český svaz žen Jince děkuje všem občanům, kteří přispěli na sbírku DIAKONIE pro humanitární účely. Je potěšující, že se tato akce vždy setkává s velkým ohlasem. M. Kratochvílová předsedkyně ČSŽ Naši kluci v akci při práci se štěpkovačem u hřbitova. Tuto techniku využili také na Královkách, u staré čističky odpadních vod i jinde. 4 5

4 Práce na odstraňování zemní vlhkosti u domu č.p. 171 vedle budovy Úřadu městyse Jince. Velká pozornost starosty, místostarosty a zastupitelstva městyse Jince byla v poslední době věnována mládeži a mimo jiné i mladým fotbalistům. Že je třeba záslužnou práci trenérů mládeže kopané i celého oddílu podpořit, se přesvědčil Dr. Josef Hála mimo jiné i při své návštěvě fotbalového oddílu SK Jince 1921 ve čtvrtek 12. dubna. Zájem dětí a odhodlání dospělých se jim věnovat jsou zárukou, že vynaložené prostředky budou využity účelně. (Krátce z obce foto M. Maršálek a J. Hála) Po odstranění chátrajícího zbytku bývalého amfiteátru pod sídlištěm Zborovská se stala nejnebezpečnějším místem v Jincích stará čistička odpadních vod. I zde se však intenzivně pracuje. Nejedná se ale o jednoduchou záležitost - pracovníky městyse Jince i rybáře zde čeká ještě hodně úsilí, než začne tento prostor sloužit něčemu užitečnému. Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Závěrečný účet městyse za rok 2006 bez výhrad 4. Zprávu o čerpání rozpočtu k včetně rozpočtových změn 5. Zprávu o plnění programu rozvoje městyse Jince pro rok 2007 včetně zadání zpracování projektových dokumentací na výstavbu 2 bytových domů na Zborovské, přístavby nových tříd a tělocvičny ZŠ Jince, zázemí sportovního areálu fotbalového hřiště a koupaliště a projektů na rozšíření inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plyn) 6. Prodejní cenu pozemků pod garážová stání v lokalitě F 4 ve výši 500,- Kč/m 2 s tím, že záměr prodeje pozemků bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění po geometrickém zaměření jednotlivých parcel. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr geodetického rozdělení pozemku č. 1367/2 v k.ú. Jince na plochy určené k výstavbě jednotlivých garáží. 6 7

5 Součástí prodeje bude i příslušná část projektové dokumentace a stavební povolení, které musí kupující respektovat. 7. Vydání souhlasu pro spol. LENOXA, a.s. Liberec s uložením podzemních sítí (teplovod) na pozemcích městyse č. parc. 706/1, 711/1, 711/3, 714/3, 1375/2, 1379/1, 1379/2 vše v k.ú. Jince - dle projektové dokumentace a zřízení věcného břemene ve prospěch majitele teplovodu spočívajícího v uložení těchto sítí na uvedených pozemcích a přístupu na pozemky v souvislosti s jejich opravou a údržbou. 8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 888/l k.ú. Jince ve prospěch STP, a.s. spočívající v oprávnění umístění plynovodní přípojky na uvedený pozemek v rozsahu dle GP pro vyznačení věcného břemene č /2005 vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti s opravou a údržbou plynovodní přípojky. 9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích č. 1635, 1634, 1639, 1638, 1625, 27/1 a 44 vše v k.ú. Jince (v lokalitě A10) ve prospěch STP a.s. spočívající v oprávnění uložení plynovodního potrubí na uvedené pozemky vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s opravou a údržbou plynovodního potrubí 10. Záměr směny pozemků v k.ú. Jince mezi městysem Jince pozemek č. 1625/2 o výměře 16 m 2 za pozemek č. 1333/10 o výměře 8 m 2 v majetku p. Libora Šebka dle GP č /2007 zpracovaného Ing. Lubomírem Soukupem. Záměr bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 11. Úhradu zhodnocení bytu č. 3/296 dosavadnímu nájemci po uvolnění bytu ve výši úředního odhadu, tj ,- Kč (z 3612) 12. Poskytnutí finančních prostředků v částce do 120 tisíc Kč MO ČRS na odkoupení restitučního nároku, na základě kterého požádají o vydání rybníku Kantorského poz. č. 697/1 k.ú. Jince o výměře m2 s tím, že tento rybník následně převedou na městys Jince a nadále jej budou užívat na základě nájemní smlouvy s městysem Jince. 13. Příspěvek TJ Sokol Jince na opravu střechy přísálí sokolovny v částce ,- Kč. K úhradě z 3419 bude na tento převedena schválená částka z Privatizaci technického vybavení blokové kotelny v čp. 266 jednou čtyřicetiosminou na každou bytovou jednotku v bytových domech čp Zastupitelstvo městyse ukládá svým členům do předložit starostovi městyse návrhy pro zapracování do rozpočtového výhledu pro roky , návrh rozpočtového výhledu projednat ve finančním výboru do předsedům komisí a výborů předložit na příštím jednání zastupitelstva zprávu o činnosti svých komisí včetně záměrů práce pro 2. pololetí předsedům komisí a výborů předložit do konce června návrh na finanční ohodnocení práce svých členů, kteří nejsou zastupiteli s tím, že schválením výše těchto odměn pověřuje radu městyse předsedům komisí a výborů zpracovat stručnou informaci o činnosti do červencového vydání Jineckého zpravodaje. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Informaci starosty k privatizaci bytů Informace o zájmu družstva Jednota na rekonstrukci prodejny na Zborovské (čp.357) a jejich požadavku na zřízení věcného břemene spočívajícího v umožnění přístupu pro zásobování prodejní budovy Informace ing. Běhouna o projednávání změny č. 2 ÚP Činnost rady městyse Jince v období od do V období od posledního jednání zastupitelstva městyse se ke svému jednání sešla rada celkem pětkrát 26. února, 12. a 26. března, v dubnu pak 11. a 25. Na programu jednání byla: Výstavba, program rozvoje městyse, územní plán: schválila: postup k realizaci jednotlivých bodů programu rozvoje městyse pro r. 2007: připravit soutěžní podmínky k vypracování projektu na inž. sítě v lokalitě A10, k vypracování projektu kanalizace ul. Jiráskova (po prověření funkčního stavu stávající kanalizace), projektu kanalizace ul. Plešivecká Na Struskách a Křešínská výzvy byly zaslány vždy třem projekčním kancelářím, výběr se uskutečnil projekty zpracuje na základě nejvýhodnější nabídky Ing. Kořínek, oslovit 3 4 projektanty ke zpracování studie budovy pro zázemí sportovního areálu fotbalového hřiště a koupaliště, schválila text 8 9

6 výzvy k předložení nabídky na projekt stavby, výběr nabídky se uskutečnil jako vítěznou rada vybrala nabídku Ing. Cibulky, přičemž konečná dispozice bude upřesněna na základě jednání se zástupci SK Jince 1921 zpracování jednoduchého projektu na chodník kolem Plovky schválila zadat vypracování odhadu na pozemky pod tímto chodníkem, rozšíření projektu rekonstrukce ZŠ o tělocvičnu, 2 třídy ŠD a dvě učebny zadáno Ing. Kourovi; na posledním jednání se seznámila s investiční bilancí potřeb a zdrojů financování akce dle podkladů Ing. Koury text výzvy k podání nabídky na projekt bytové výstavby v sídlišti Zborovská osloveny tři projekční kanceláře; se zabývala výběrem nabídky jako nejlepší odsouhlasila rada nabídku Ing. Hracha smlouva na dodávku projektu bude uzavřena po odsouhlasení realizace akce zastupitelstvem. text výzvy na projekt Plynovod Královky, Plynovod, chodník ul. Eškova zaslána třem projekčním kancelářím výběr nabídky nejvýhodnější nabídka Ing. Kořínka provést rekonstrukci části vozovky ulice Pod Královkou (od čp. 188 na křižovatku na Zborovskou), ulice Pod Váhou, část ulice Žižkova, oprava výtluků na dalších komunikacích osloveny byly čtyři firmy - vyhodnocením zaslaných nabídek se zabývala schválila zadat zakázku firmě SOUKUPOVÁ-PETRÁŠEK, jejichž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší v souvislosti s úpravou komunikace Pod Královkou schválila rada cenovou nabídku na zatrubnění příkopu v úseku mezi křižovatkou na Zborovskou nad čp. 188 předloženou p. Sladovníkem zabývala se problematikou realizace vodovodního přivaděče Hluboš Jince vzala na vědomí přerušení řízení v této záležitosti (OŽP Příbram) vzhledem k novému stanovisku armády k akci, na posledním zasedání byla seznámena se stanoviskem MZ k dotaci pro letošní rok obec na tuto akci dotaci neobdržela, bylo přeřazeno do příštího roku rada byla pravidelně informována o průběhu rekonstrukce budovy úřadu schválila zahájit skrývku ornice z pozemku pod budoucí komunikaci v lokalitě A22 na základě předložené nabídky Romana Sladovníka, kterému schválila zadat i provedení přípravy nové komunikace Opakovaně se rada zabývala hledáním řešení havarijního stavu bývalé prodejny na Zborovské, kdy se podařilo dohodnout jednání nynějšího majitele se zástupci družstva Jednota, kteří o odkoupení objektu projevili zájem v této souvislosti schválila rada předložit zastupitelstvu návrh na zřízení věcného břemene ve prospěch družstva Jednota umož- nění přístupu pro zásobování prodejní budovy přes pozemek městyse (1379/1) návrh smlouvy připraví Jednota, městys bude řešit rozšíření parkovacích míst na svých pozemcích. k lokalitě F4 schválila provedení prací při napojení kanalizace z lokality F4 vybudování další kanalizační šachty schválila zadat dodávku nových kabelových rozvodů pro VO u garáží dle nabídky předložené p. Horkým k lokalitě A 10 seznámila se se souhlasem Krajského úřadu Stč. kraje k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v této lokalitě Čistírna odpadních vod rada schválila zadat Ing. Smolovi (projekční kancelář PASS Brno) vypracování studie na rekonstrukci ČOV v rozsahu jím předložené nabídky schválila provedení oprav a údržbových prací na koupališti opravu dna a truhlářské práce řešit dvěma dohodami o pracovní činnosti Veřejné osvětlení schválila objednat dodávku díla Veřejné osvětlení Jince Křešínská u spol. ELPRO-DELICIA a.s. oslovit p. Horkého k předložení nabídky na zhášecí bod v Rejkovicích u kapličky a nové osvětlení u mostu před křižovatkou na Hořovice Lochovice. Úprava parku na náměstí schválila v souvislosti s probíhajícími terénními úpravami upravit na kraji parku mezi cestou na Ohrazenici a cestou k rybárně parkoviště. Co se týče územního plánu vzala na vědomí podněty občanů k zařazení pozemků v rámci územního plánu (budou předloženy k posouzení v rámci projednávání změny č. 2) vzala na vědomí projektovou dokumentaci na stavbu srubu RD na Běříně s tím, že k její realizaci nemá námitek schválila požádat v souladu s ustanoveními stavebního zákona MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, o pořízení Změny č. 2 Územního plánu pro městys Jince ( 6 odst. 6 písm.b) a odst. 1 písm. c). V souladu s ustanovením 6 odst. 6 písm. e) rada pověřila ke spolupráci s pořizovatelem změny Ing. Běhouna. Organizační záležitosti Rozpočet a fakturace schválila předložit zastupitelstvu návrh na úpravu rozpočtu na 3113 (ZŠ) navýšit rozpočet ve výdajové části o předpokládané náklady na zakoupení konvektomatu pro ŠJ MŠ, vybavení školních šaten 10 11

7 zakoupení nádob na tříděný odpad a jejich umístění na parkovišti u zámku provedení celkové rekonstrukce elektrorozvodů v budově úřadu městyse a výši předpokládaných nákladů na celkovou rekonstrukci budovy zadat opravu ploché střechy nad garážemi v čp. 383 schválila úhradu provozních nákladů ve speciální třídě ZŠ Kamýk nad Vltavou za jednoho postiženého žáka s trvalým pobytem v Jincích. prodej nepotřebného kompresoru ze zdravotního střediska na svém posledním jednání se seznámila s plněním rozpočtu k a navrženými úpravami rozpočtu Smlouvy uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na správu tepelných zařízení se spol. TEZA s r.o. uzavření darovací smlouvy mezi městysem a armádou na pozemky v okolí a pod komunikací u kasáren (v souladu s usnesením zastupitelstva) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k dořešení prodeje pozemku na Královkách, schváleného zastupitelstvem uzavření smlouvy se spol. AERO Holding na koupi pozemků v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne na základě stanoviska spoluvlastníků čp. 32 schválila rada pověřit AK JUDr. Černohorské přípravou darovací smlouvy uzavření smlouvy o dílo se spol. BOBR s r.o. na zhotovení čekáren na autobusové zastávky (2 zastávky v Jincích u sokolovny směr Hořovice a u ČOV a jedna v Rejkovicích) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umís ování zatoulaných psů v psím útulku Maják Na základě smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského majetku se spol. 1. SčV schválila rada udělit 1. SčV plnou moc k zastupování městyse v záležitostech týkajících se povolování staveb dotýkajících se veřejného vodovodu a kanalizace a požádat o zajištění platného povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod z ČOV) vč. udělení plné moci k vyřízení povolení. Pozemky, nemovitosti pronájem, prodej, směna, věcné břemeno schválila zveřejnit záměr dalšího pronájmu nebytových prostor v čp. 372 k poskytování kosmetických služeb žadatelkou a následně uzavření nájemní smlouvy s p. Skleničkovou záměr pronájmu prostorů bývalé kanceláře v čp. 383 ul. Pod Váhou jako zázemí autoškoly a následně uzavření nájemní smlouvy s p. Sedláčkem schválila předložit zastupitelstvu návrh prodejní ceny pozemku pro jedno garážové stání v lokalitě F4 ve výši cca ,- Kč/pozemek pod garáž cena bude upřesněna přepočtem na 1 m2 (vycházet z nejmenší výměry garáží). schválila předložit zastupitelstvu městyse návrh vydání souhlasu pro spol. LENOXA s uložením podzemních sítí (teplovodní potrubí v sídlišti Zborovská) na pozemcích městyse a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene byla informována o svolaném jednání na k zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na tuto akci vydat souhlas s využitím části pozemku 1379/2 Jince pro zázemí ke stavebním úpravám objektu 343, 344 jako podmínka je stanovena koordinace prací s firmou LENOXA uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s STP a. s. na p. č. 888/1 k. ú. Jince uložení plynovodní přípojky k RD tento návrh předložit zastupitelstvu předložit zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s STP a. s. zřízení věcného břemene ve prospěch STP na pozemcích obce v lokalitě A10 spočívající v uložení plynového potrubí. předložit zastupitelstvu návrh směny pozemků mezi městysem a p. Šebkem k řešení přístupu do lokality A10 (dle provedeného geometrického zaměření) Komise rady, zastupitelstvo seznámila se se zápisy z jednání komise životního prostředí, komise bytové schválila termín a program jednání zastupitelstva Personální záležitosti schválila řešit pomocné výkopové práce v obci (odizolování kapličky v Rejkovicích, bytového domu čp. 171 v Jincích) uzavřením dvou dohod o provedení práce do 150 hodin Záležitosti KS, organizací a spolků, ZŠ a MŠ seznámila se s nabídkou PF ČR náhradní restituce zahrnující rybník Nový, o který projevila zájem MO ČRS (získá prostřednictvím kraje) schválila předložit zastupitelstvu návrh na poskytnutí finančních prostředků MO ČRS na odkoupení restitučního nároku, na základě kterého by požádali o vydání rybníku Kantorského, který by následně převedli na městys 12 13

8 schválila uzavření smlouvy o nájmu budovy a pozemků bývalé ČOV mezi městysem a MO ČRS na dobu 10 let, bezplatně předložit zastupitelstvu městyse návrh na příspěvek TJ Sokol Jince na opravu střechy nad přísálím sokolovny ve výši polovina celkového rozpočtu schválila úhradu propagačních vlaječek ke 130. výročí SDH Jince z prostředků určených na pořádání kulturních a společenských akcí seznámila se s vyúčtováním obecního plesu, byla informována o zajištění provozu knihovny v době pracovní neschopnosti p. Krejčové projednala a schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Jince za školní rok 2005/2006 a Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Jince za rok 2006 vzala na vědomí informaci o letním provozu MŠ uzavření v době od do a informaci o zápisu dětí do MŠ Bytové záležitosti projednávala prodloužení nájemní smlouvy uzavřených na dobu určitou podmínkou k jejich prodloužení je skutečnost, že nájemník nemá dluhy na nájemném přechod nájemních smluv mezi spolubydlícími na žádost dosavadních nájemců byla informována o přechodech nájemních smluv dle občanského zákoníku rozšíření nájemních smluv na příslušníky domácnosti nájemce na jeho žádost Na návrh bytové komise schválila přidělení bytu č. 5/32 (na dobu neurčitou výměnou za dosud užívaný byt 1/296), bytu č. 3/171 a bytu č. 1/296 (na dobu 1 roku) zabývala se žádostmi o prominutí penále k uhrazeným dluhům v jednom případě prominula penále v plné výši podmínkou bylo okamžité vrácení bytu, dalším čtyřem žadatelům schválila prominutí dvou třetin penále k uhrazeným dluhům rada vzala na vědomí informace správy bytů ohledně soudního vymáhání předání bytů dvou bytů vč. úhrady dluhů na nájemném vzala na vědomí podnět nájemníků čp. 199 ohledně výměny oken a odizolování objektu, možnou realizací se bude zabývat ve 2. pololetí roku dle možností rozpočtu. schválila provedení úpravy koupelny v bytě žadatele nahrazení vany sprchovým koutem (zdravotní důvody), vydat dodatečný souhlas s vybudováním elektrického topení v bytě žadatelky s tím, že veškeré náklady spojené s realizací a povolením elektrického topení ponese žadatelka. Samostatnou kapitolu v bytových záležitostech tvoří problematika privatizace bytového fondu: rada byla informována o podnikaných krocích v privatizaci v souvislosti s privatizací zaujala také stanovisko k žádostem o úpravy v bytech určených k privatizaci pokud se nejednalo o odstranění havarijního stavu, vydání souhlasu s úpravami bylo podmíněno tím, že veškeré náklady jdou na vrub žadatele (nájemníka) v návaznosti na toto stanovisko schválila výměnu oken v bytech žadatelů za okna plastová na jejich náklady podmínkou je zachování stávajícího tvaru, rozměru a členění oken schválila uhradit náklady za plošinu, ze které by bylo možné provést sanaci omítky na čp. 173 vlastní sanaci zajistí nájemníci schválila provedení oprav a revizí hromosvodů na domech čp , , 275 provedení řádných revizí elektriky ve společných prostorách domů určených k privatizaci neschválila udělení jedné výjimky pro účast v privatizaci bytu po zemřelém dosavadním nájemci vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé s ním nežili ve společné domácnosti ani zde nebyli hlášeni k trvalému pobytu. Žádosti schválila vydat souhlas s pokácením stromů rostoucích na pozemcích městyse v bezprostřední blízkosti bytových domů a bránících provádění rekonstrukčních prací (dle žádostí společenství vlastníků na Zborovské), dále staré hrušně v ul. Pod Královkou (nebezpečí rozlomení vyhnilého kmene) a starých ovocných stromů v sousedství čp zabývala se žádostí o pronájem části pozemku č v šíři cca 20 m navazující na pozemek žadatelky vzhledem k uložení sítí v této části pozemku je řešení pronájmu problematické. projednala žádost o opravu chodníků na Zborovské celková rekonstrukce bude řešena po dokončení stavebních oprav budov. na základě žádosti obyvatel spodní části ulice Pod Královkou o prodloužení trasy plynu schválila požádat Ing. Nacházela o projekt rozšíření plynofikace od křižovatky s ul. Slavíkova ke stávajícím zakončení rozvodu plynu v ul. Pod Královkou projednala jednu žádost o odstoupení od kupní smlouvy na privatizovaný byt žadatelky, odstoupení od smlouvy neschválila, nebo kupní smlouva je již zapsána v katastru nemovitostí schválila vydat souhlas nájemníkům z čp. 291 k oplocení jimi upraveného odpočinkového koutu u tohoto čp. k zamezení znečiš ování tohoto prostoru (plůtek do výše 125 cm) 14 15

9 Informace, různé Z dalších záležitostí schválila rada provést zasypání vyklizené hrobky na novém hřbitově, převzít a dále zajiš ovat provozování zařízení na měření rychlosti v obci vydání souhlasu s parkováním vozidla spol. TRANSKAM Hořovice na pozemku městyse 1307/1 s tím, že vozidlo bude parkovat tak, aby nebránilo plynulému průjezdu vozidel k navazující zástavbě rodinných domků umístění dotazníku ohledně zřízení radarové základny na webové stránky obce rada se zabývala umístěním kontejnerů na tříděný odpad seznámila se s námitkami některých občanů proti přemístění kontejnerů ze sběrného místa u křížku do proluky v ul. Plešivecká shledala toto umístění vhodnější především z hlediska bezpečnosti rada se seznámila s návrhy vlajky městyse Jince zpracované Mgr. Tejkalem tyto návrhy včetně stanoviska zpracovatele byly zveřejněny na webových stránkách obce. vzala na vědomí návrh železničního jízdního řádu pro období od do s tím, že bude porovnán se nyní platným jízdním řádem pověřila MUDr. Jiřího Švamberga ke spolupráci na aktualizaci generelu cyklotras a cyklostezek prověřením těchto tras na území obce. seznamovala se s dalšími podněty občanů, nabídkami firem a informacemi od jiných organizací. ÚM Jince Tvorba nových obecních (městských) symbolů Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat vlastními obecními (městskými) symboly, to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec (město) nemá historický, řádně udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku, má právo požádat prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu(ů). Při vytváření nových obecních symbolů je přitom nutno dbát především více či méně pevně stanovených zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále respektovat těsný významový vztah znaku a vlajky obce k lokalitě, jíž mají reprezentovat. Existuje několik základních tématických okruhů, jimiž se tvorba nového znaku a vlajky může inspirovat. V prvé řadě se jedná o vytvoření tzv. mluvícího znamení, jehož předností je transparentnost a široká srozumitelnost symbolů, nebo o navázání na historické pečetní či razítkové symboly obce, které do značné míry stanoví obsah nových symbolů a jež je vhodné zejména proto, že zachovává kontinuitu pů- vodních předheraldických a nových heraldických a vexilologických symbolů obce. Nelze-li adekvátně aplikovat princip mluvícího znamení, nebo není-li možno nalézt otisk pečeti či razítka, případně je-li pečetní obraz nevhodný například vzhledem k jeho heraldicky neúnosné složitosti k přepisu do znaku a vlajky obce, připadá v úvahu alternativní komplex námětových regionů například symbolické vyjádření místního světce jakožto patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či příslušného panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do níž je obec zasazena, atd.atd.. Vlajka (prapor) obce nebo města by měla odpovídat podobě či symbolice obecního (městského) znaku. Jednou z možností, jíž naplňují (a zejména v minulosti naplňovaly) především městské lokality a lokality s historickými právy města či městečka, je geometricky koncipovaná vlajka ve formě kombinace horizontálních či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených z tinktur (tj. barev a kovů) znaku, doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Často a zejména u lokalit bez městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem se přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce má stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní (městský) znak. Znak městyse Jince: Městys Jince disponuje historickým znakem městyse. Tento znak je zahrnut do celku oficiálního kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čarek, Městské znaky v českých zemích ), jež má statut metodicky závazné autority pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který všechny znaky prezentované v kompendiu považuje za historické a platné. Ve zmiňovaném kompendiu nacházíme na str. 185 sice heraldicky nedokonalý, ovšem historicky a metodicky závazný popis znaku: Štít svisle rozpoltěný a v levé polovici dále příčně dělený. V pravé, modré polovině se od paty až do polovice štítu zvedá dole zalesněná, nahoře holá skála v přirozených barvách, klesající od dělící čáry k pravé straně. Na vrcholu hory stojí kvádrová hradební ze přirozené barvy (bělavá) se čtyřmi stínkami cimbuří. V levém horním poli červeném jsou zkříženy dva stříbrné cvoč

10 kařské hřeby, hroty dolů obrácené. V levém dolním poli černém je stříbrný trilobit druhu Ellipsocephalus. Heraldicky adekvátně úsporný a přitom všeobsahující blason neboli popis znaku obce by přitom mohl vypadat takto: Polcený štít vpravo modrý a vlevo červeno-černě dělený. V pravém poli vyniká kvádrová hradební ze se čtyřmi viditelným stínkami cimbuří stojící na hoře nahoře skalnaté a dole zalesněné, vše přirozených barev. V levém poli nahoře dva zkřížené cvočkařské hřeby, dole trilobit, obojí stříbrné. Poznámka: V heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy heraldicky pravá strana vlevo a heraldicky levá strana vpravo. Právo na znak se odvozuje z privilegia císaře Františka Josefa I. daného městysi dne 13. února 1902, tj. necelé dva roky po povýšení obce na městys. Z výše uvedeného vyplývá současné oprávnění městyse Jince užívat svůj historický znak městyse a tím tedy skutečnost, že podle současné právní úpravy není nutno ze strany městyse žádat o udělení či potvrzení znaku městyse, nýbrž pouze o schválení a udělení nové vlajky městyse, jež doplní historický znak a vytvoří spolu s ním standardní dvojici symbolů dle platného znění zákona o obcích. Vlajka městyse Jince: Při tvorbě vlajky obce, městyse, či města platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních intencích: I. Přistoupením k tzv. opakování znaku (a již k tzv. doslovnému či tzv. částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu. II. Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami. III.Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II.. V případě návrhu vlajky pro městys Jince se přitom ukazuje jako zcela nemožné doslovné opakování znaku městyse, jenž je poplatný době svého vzniku a patří mezi vůbec nejsložitější a nejvíce realisticky pojaté městské znaky českých zemí. V úvahu připadá bu ryze geometricky pojatá vlajka s geometrickými obrazci například pruhy v barvách znakových polí (tj. modré, červené a černé) a případně i některých znakových figur (tj. v bílé barvě odvozené ze znakové tinktury stříbrné), nebo kombinace vexilologických objektů s doslovným převzetím jednodušších znakových figur cvočků a trilobita (nebo případně figury hradební zdi modifikované do vodorovného pruhu s obdélníkovými zuby atp.). Varianty 1-7 návrhu znaku tak odtud představují vlajku pojatou jako kombinaci pruhů v barvách znakových polí a figur. Varianta 8 přejímá pouze tři ze znakových barev a figuru hradební zdi schematizuje do podoby vodorovného pruhu se čtyřmi obdélníkovými zuby. Varianty 9 a 10 doslovně opakují znakové figury cvočků, které doplňují vodorovnými pruhy nebo tzv. kantonem v barvách znakových polí a figur. Varianty 11 a 12 zařazují figuru bílého ondřejského kříže jakožto schematizaci figur zkřížených cvočků, přičemž jednotlivá trojúhelníková pole jsou opět v barvách znakových polí. Varianty 13 a 14 přejímají ze znaku doslovně zase figuru trilobita, jíž umís- ují bu do tzv. karé v horním rohu vlajky nebo přes tři vodorovné pruhy. A konečně varianty 15 a 16 počítají s oběma figurálními motivy menších znakových polí doplněných plochou v barvě většího znakového pole. Návrh vlajky pro Městys Jince (pouze pro orientaci, barevně na internetových stránkách obce): Autor: Mgr. Jan Tejkal - HERALDICKÁ TVORBA, Ostrava. Varianta 1: List tvoří modrý třetinový žer ový pruh a dva vodorovné pruhy, červený a černý. Varianta 2: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a černý, modrý žer ový klín s vrcholem v jedné třetině délky listu a bílá žer ová vidlice s rameny širokými 1/7 šířky listu, vycházejícími z horního a dolního okraje listu. Varianta 3: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, červený a černý, v poměru 8:3:

11 Varianta 4: List tvoří pět vodorovných pruhů, modrý, bílý, červený, bílý a černý, v poměru 4:1:4:1:4. Varianta 5: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený, bílý, modrý, bílý a černý, v poměru 3:1:6:1:3. Varianta 6: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, červený a černý. Varianta 13: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červený a modrý, v poměru 3:1:3. V bílém pruhu černé karé s bílým trilobitem. Varianta 14: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, černý a červený, v poměru 3:1:3. Uprostřed bílý trilobit. Varianta 15: Modrý list s červeným karé se dvěma bílý zkříženými cvočkařskými hřeby nad černým stejně širokým čtvercem s bílým trilobitem. Varianta 16: List s modrým lemem širokým 1/7 šířky listu tvoří červená žer ová část se dvěma bílými zkříženými cvočkařskými hřeby a černá vlající část s bílým trilobitem. Varianta 7: List tvoří pět svislých pruhů, modrý, bílý, červený, bílý a černý, v poměru 5:1:5:1:5. Varianta 8: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a červený, v poměru 6:3:5. Bílý pruh má čtyři obdélníkové zuby a tři stejně široké mezery vysoké 1/14 šířky listu. Varianta 9: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, červený a černý, v poměru 3:8:3. V červeném pruhu dva bílé zkřížené cvočkařské hřeby. Pro budoucí podobu vlajky městyse Jince hlasujte na internetových stránkách Vojenský prostor se otevřel veřejnosti Varianta 10: List tvoří červený kanton se dvěma bílými zkříženými cvočkařskými hřeby a tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a černý, v poměru 2:1:1. Varianta 11: List rozdělený bílým ondřejským křížem širokým 1/7 šířky listu na čtyři trojúhelníky, žer ový a vlající modrý, horní červený a dolní černý. Varianta 12: List rozdělený bílým ondřejským křížem širokým 1/7 šířky listu na čtyři trojúhelníky, žer ový modrý a ostatní červené. Přestřižením pásky slavnostně otevřela ministryně obrany Vlasta Parkanová v sobotu 7. dubna 2007 území o rozloze 37 km 2, ale především 45 km turistických stezek a cyklostezek v okrajových částech vojenského újezdu. Slavnostního zahájení nových možností pro turisty a především obyvatele z obcí sousedících s vojenským újezdem se spolu s ministryní obrany zúčastnil mimo jiné také poslanec PS Parlamentu ČR MVDr. Josef Řihák, senátor Jaromír Volný, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek, první náměstek ministryně obrany Martin Barták, starostové a další zástupci obcí sousedících s Vojenským újezdem Brdy. Tento vojenský prostor byl naposledy přístupný za první republiky, vždy, pokud v něm zrovna necvičila armáda. Tenkrát 20 21

12 s tím nebyly žádné problémy, a to hlavně proto, že z něj lidé nedělali skladiště odpadků. Přála bych si, aby tomu tak bylo i dnes, připomněla Parkanová. Příbramský deník : Na Valdek se stále nesmí vstupovat! Poblíž zříceniny hradu Valdek ve Vojenském újezdu Brdy vede turistická trasa. Vstup na zříceninu je však zakázaný! Historická památka je ve špatném technickém stavu. Ministerstvo obrany slibuje, že se pokusí sehnat peníze na opravu, aby se do budoucna Valdek mohl stát součástí zpřístupněných zón. Krátké setkání starosty Jinec J. Hály s ministryní obrany V. Parkanovou po slavnostním programu na Valdeku. Foto valdek (foto KS) Rozhovor redaktora České televize s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR V. Pickem v Neřežíně. KS, foto M. Maršálek DAŇOVÉ POVINNOSTI v r Daňové přiznání a jeho opravy Co dělat, když zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání? V případě, že daňový subjekt zjistí chybu v podaném daňovém přiznání před uplynutím lhůty pro jeho podání, může před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřo

13 vací řízení se pak použije tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu se nepřihlíží. Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je dodatečně přiznaná daň též splatná. Poslední známou daňovou povinností je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu, zda daň byla stanovena podle 46 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, nebo platebním výměrem, nebo dodatečným platebním výměrem, nebo rozhodnutím o opravném prostředku. KVĚTEN Čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu) Pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Pátek 25. spotřební daň splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl národ) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben Čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za duben daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než Kč a s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb dále jen samostatně hospodařící rolníci ) Pokračování příště. (zdroj: tiskopis 25 MF 7) Z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Kvìten 2007 POZVÁNKY Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná dne 3. května 2007 od hodin v Kulturním středisku Jince. Máje na Ohrazenici SDH Ohrazenice a Club Trilobit pořádají dne 19. května 2007 tradiční STAROČESKÉ MÁJE. Program: Staročeská beseda u Obecního úřadu Ohrazenice zatančí májovníci, následuje průvod obcí za doprovodu kapely Doubravanka z Újezda slavnostní zakončení u OÚ taneční zábava restaurace U Pstruha, hraje skupina MIX, vstupné 50,- Kč Zveme všechny příznivce této akce a těšíme se na Vás po celý den pořadatelé. Základní organizace Českého svazu chovatelů Jince zve na výstavu drobného zvířectva 5. ročník Memoriálu Josefa Zárybnického, která se koná v areálu hotelu Eška v termínu konání jinecké pouti, ve dnech května 2007 Ve stejné době zde můžete navštívit výstavu Dřevořezby Juraj Dendys Srdečně zvou pořadatelé 24 25

14 Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem zve širokou veřejnost na koncert svých žáků z pobočky Jince, který se uskuteční ve středu 23. května 2007 od 17 hodin v sokolovně v Jincích. Vstupné dobrovolné. Od října roku 2006 dojíždějí učitelé ZUŠJJR z Rožmitálu do Jinec, kde vyučují děti hře na klavír, zobcovou flétnu, kytaru a základům tance. Pobočka pracuje díky vstřícnému postoji vedení ZŠ Jince, které ochotně poskytuje prostory školy k výuce. Koncert bude ukázkou toho, co se děti ze ZŠ Jince pod vedením svých učitelů za šest měsíců naučily. Dalším zájemcům o umělecké vzdělávání poskytnou učitelé ZUŠ všechny potřebné informace. Pavel Hrubý, vedoucí pobočky a Hubert Hoyer, ředitel ZUŠJJR Spanilá jízda První spanilá jízda pořádaná jineckými a ohrazenickými FREEBIKERS se konala 14. dubna Odjezd byl z náměstí v Jincích ve hodin. Trasa: Jince Příbram Rožmitál p. Tř. Míšov Spálené Poříčí Mirošov Rokycany Žebrák Jince Ohrazenice (cíl). Další informace na stránkách Dotazy a připomínky Jaroslav Krotil KULTURNÍ STØEDISKO Kvìten 2007 Pořádáme: května Výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy Sluníčko Jince Otevřeno: Pondělí + středa hod. Úterý jen pro seniory (Den matek) Čtvrtek + pátek hod. Neděle 20. května od 15 hodin v sále KS SLAVÍKOVY JINCE koncert k uctění památky geniálního houslisty, jineckého rodáka Josefa Slavíka. Úterý 15. května od 15 hodin v sále KS Posezení s Doubravankou oslava Dne matek pro seniory. Úvodem vystoupení dětí z MŠ Jince, hudba, občerstvení, zábava. Všichni jste srdečně zváni! Úvodní slovo profesor Jaroslav Foltýn, účinkovat budou: MgA Luděk Růžička, absolvent Konzervatoře Praha, kde studoval u prof. Foltýna a absolvent AMU a VŠ v Salzburgu Dáša Savić (Slovinsko), studentka Konzervatoře Praha ze třídy prof. Foltýna Michal Foltýn student Konzervatoře Praha ze třídy prof. Rajniše a profesorka Daniela Foltýnová. V programu zazní skladby J.N. Hummela, V. Montiho, P.I. Čajkovského, P. Trojana, F. Kreislera a J. Masseneta - skladby krásné k poslechu i k uctění památky Slavíkovy

15 Kulturní středisko Vás zve na muzikál: GOLEM (Palác Hybernia) P. Kolář, J. Korn, I. Csáková aj. JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich) D. Šinkorová, J. Vojtek, J. Langmajer aj. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo Uzávěrka JZ Vážení čtenáři, aby byla zajištěna včasná distribuce Jineckého zpravodaje, redakční rada JZ upozorňuje, že uzávěrka každého čísla je vždy NEJ- POZDĚJI do 20. v měsíci! Příspěvky zaslané po tomto datu budou uveřejněny až v následujícím čísle. Děkujeme za pochopení. RR Pořádali jsme... NÁVŠTĚVA V úterý 17. dubna uspořádalo Kulturní středisko Jince zajímavý zájezd na exkurzi do Ústavu sociální péče Psáry (nově - Domov Laguna) v okrese Praha-západ. Účastnili se občané z Jinec a Rejkovic, ale i členové pěveckého kroužku ZŠ Jince s paní učitelkou Šmejkalovou a Vyskočilovou, která na oplátku děti ze Psár pozvala v červnu do naší obce na Běh Terryho Foxe. Foto M. Maršálek 28 29

16 Úvodem návštěvy zazpívali Jinečtí několik písní a poté se pěvecký kroužek domácích pochlubil svým zbrusu novým a náročným repertoárem. Kdo měl pak zájem, prohlédl si všechny nové objekty a podíval se do domácností klientů. Všichni se shodli, že se zde žije opravdu na vysoké úrovni. Děvčata pro nás připravila pohoštění a pak jsme se ještě mohli podívat do areálu starého, kde dříve děti žily v žalostných podmínkách a který byl shodou okolností den před naší návštěvou zkolaudován. Ti, kdo v této staré budově byli před časem, doslova zírali s otevřenými ústy, jaké luxusní bydlení na klienty čeká. Paní učitelky z jinecké školy trochu svým kolegům v Psárech záviděly podmínky, které zde k výuce handicapovaných dětí mají např. keramickou dílnu či učebnu ručních prací. Pan ředitel Adámek po celou dobu naší návštěvy ochotně zodpovídal dotazy a vyprávěl o pestrém životě v tomto zařízení, které si název Domov opravdu zaslouží. Spokojeni a s pohodou v srdci jsme se domů vrátili až večer. J. Caithaml Reportáž z této akce natočil Jakub Obluk a najdete ji na internetových stránkách školy v sekci Aktuality. Že výstava oslovila širokou veřejnost, o tom svědčí některé zápisy v knize návštěv: Pavle, moc pěkné obrázky. Tvůj objektiv vidí víc, než oči mnohých z nás. Jsme moc rádi, že jsi se svými snímky zavítal do rodných Jinec. Tyto obrázky mi umožnily aspoň na chvíli pobyt v krásné přírodě. Kdo umí umí! Velmi pěkné. Někdy si ani neuvědomujeme, v jak krásné krajině žijeme. Výstava pana Pavla Kadeřábka nám připomíná, že i člověk je součástí krásné a dokonalé přírody. Jak se k ní budeme chovat, takovou ji budeme mít. Příroda nerozumí našim slovům, ale činům. Moc krásné fotky, záběry. Nestačí mi slova obdivu. Očima fotografa jsou úplně běžné a normální věci nádherné až uchvacující. Přeji Ti dobré světlo a spoustu inspirací, které v přírodě nikdy nekončí. Vzalo mi to dech. Je to nádhera. Kdo se neumí koukat a nevnímá tu krásu, bohužel přichází o moc. VÝSTAVA Ve dnech dubna 2007 se v Kulturním středisku Jince konala výstava digitálních fotografií p. Pavla Kadeřábka s názvem Krásy přírody. Pavel Kadeřábek (42) se narodil na Ohrazenici. Po absolvování ZDŠ v Jincích se vyučil ve SOU strojírenském ve Velešíně u Českých Budějovic. Před vojnou byl krátce zaměstnán i v Čenkovských strojírnách. V současné době pracuje jako státní zaměstnanec ministerstva vnitra. Fotografovat začal v 80. letech fotoaparáty Ljubitěl a Zenit. Nyní používá digitální fotoaparát Olympus a nejraději fotí makro květin, hmyzu, motýlů, s oblibou dělá i panoramatické snímky krajiny

17 Výstavu navštívily také děti ze Základní a Mateřské školy Jince. Do knihy napsaly: Nejvíce se nám líbily fotografie koní. Nejvíce se mi líbila pavučina, na které je rosa. Tato výstava se velmi povedla. Nejhezčí byly ty ještěrky. Hustý! Jsou to opravdu krásné fotky. Nejvíce mě zaujaly pavučiny a koníci. Nejvíce se mi líbilo pole s vlčími máky. Vše hezké, hlavně pavučina obalená rosou a koně. Mazec! Moc a moc a moc je to krásné. Musel jste si s tím dát velkou práci!!! Moc se nám tu líbilo, všechno bylo fajn. Čtenáři nám píší... (Foto M. Maršálek, panorama P. Kadeřábek) Milá redakce, posílám článek s výsledky sms-hlasování o radaru. Musím se přiznat, že při vyhlašování sms-hlasování jsem očekával, že to čtenáři přijmou spíš jako recesi. O to víc mě překvapilo, že hlasovací sms přicházely po celou dobu, až do uzávěrky. Dokonce v posledním týdnu jich bylo relativně nejvíc. Pro ty, kdo nevědí o co jde, připomenu, že v minulém čísle JZ byla vyhlášena anketa RADAR ANO / RADAR NE, kde se dalo hlasovat prostřednictvím sms. Uzávěrka hlasování byla 20. dubna. Další zprávy k radaru mi tedy už neposílejte. A jak to dopadlo? Předem je třeba uvést, že jde o velmi neoficiální hlasování, výsledky nebyly notářsky ověřeny a nemusí dokladovat skutečné poměry odpůrců a příznivců radaru. Celkově se do hlasování zapojilo 37 občanů, respektive telefonních čísel (někdo může mít i dva telefony, vzhledem k neoficiálnosti tohoto hlasování nebyly podmínky počtu telefonů na osobu nijak striktně určeny). Z celkového počtu bylo s textem RADAR ANO 9 hlasů, tedy 24,3%, s textem RADAR NE 28 hlasů, tedy 75,7%. Všem, kdo se do hlasování zapojili, děkuji za účast. Informací o radaru přibývá, na stránkách se objevilo několik zajímavých odkazů: stránka zastřešuje mnoho různých skupin, které jsou proti radaru, několik polemických článků je převzato z a článek z časopisu Aby bylo názorové spektrum úplné, je třeba doplnit ještě stránku provozovanou ministerstvem zahraničí ČR, případně stránku která prezentuje názory pro radar. Tu nedávno představil na tiskové konferenci Ladislav Špaček. Podle posledních zpráv má 5. června na krátkou návštěvu Česka přiletět americký prezident G. W. Bush. Dá se očekávat, že radar bude jedním z témat, která tu chce projednat... Aleš Novák Co s načatým večerem? Koncem dubna se měla uskutečnit rozsáhlá policejní akce Kryštof zaměřená na řidiče, ale bohužel (nebo bohudík) jednalo se o fámu. Škoda, že neexistuje podobná stíhací akce zaměřená na děti a mládež, kteří našli smysl života v tom, kdo z nich vypije více alkoholu a vyzkouší více drog. Najít je v Jincích by nebylo tak těžké. Stačí navštívit odpoledne třeba Kulturní středisko a u vchodu Vás uvítají zahaleni v cigaretovém oparu a kryti kapucemi více či méně ovínění mládenci a slečny, kteří zde našli své útočiště před kritickými zraky a poznámkami veřejnosti. V klídku si zde pokouří, vypijí pár krabic vína, vykonají potřebu a odeberou se na další stanoviště ke zdravotnímu středisku, ke kostelu, na hřbitov, atd. Na jednu důležitou věc však mládež nezapomíná chránit se. Prezervativy na schodech a v záhonech u střediska jsou toho důkazem. K plánovanému rodičovství mladí přistupují velmi zodpovědně. Kéž by tak zodpovědně přistupovali ke všemu. Kus. JAK VYZRÁT NAD DROGAMI? Převzato z Třemšínských listů (duben 2007). S MUDr. Janem Cimickým, CSc, z Centra duševní pohody Modrá laguna v Praze o problematice mládež a drogová závislost hovořil Karel Kurka. Pane primáři, jste široké veřejnosti známý jako velmi činorodý člověk. Kromě své profese se věnujete publikační činnosti, jste spisovatel, básník, překladatel z francouzštiny. Máte rád příro

18 du, v níž nacházíte vhodnou relaxaci a odpočinek. Ale přejděme k první otázce. Pro roce 1989 se kromě otevření evropského trhu pro náš stát a řadu dalších pozitiv rozevřel i nelegální obchod s drogami a jejich aplikací. Můžete uvést, jak výrazně se zvýšilo jejich užívání a které halucinogenní přípravky patří mezi nejrozšířenější? Drogy se u nás začaly šířit a zneužívat dávno před rokem 1989 a nelze říci, že by právě otevření hranic nějak významně zvedlo hladinu abusérů. Objevily se však již známé drogy ve větší míře a Česká republika se stala místo země transitní už i zemí konečnou a konzumentskou. Přesto je tu drogová scéna významně poznamenána drogami, které se tu tradičně užívají především pervitinem, který je tajně vyráběn v mnoha tajných laboratořích a jehož kvalita je chemicky velmi dobrá a dokonce se vyváží i do zahraničí. Místo kodeinových preparátů, získávaných z léčiv, je tu ovšem již i klasický heroin a dnes i kokain (i když cenově náročný). Stále se udržuje určité procento čichačů především toluenu. V Praze sleduje situaci hygienický ústav hlavního města Prahy a ten vede i dlouhodobé tabulky a statistiky. Drogovou závislostí nejvíce postiženou skupinou jsou mladí lidé. Často se setkáváme s případy užívání již u velmi mladé populace školáků a studentů. Ta čísla jsou asi alarmující. I přes dosud existující osvětu a léčbu závislosti se mládež často k tomuto způsobu úniku od reálného světa vrací. Jak vidíte další vývoj, myslíte si, že by se tomu dalo aktivněji bránit a jak (kromě výrazných postihů drogových dealerů)? Bohužel, ani ta nejpřísnější opatření nikdy nezabránila, aby se drogy nešířily, ani prohibice nedokázala významně zasáhnout. Proto je důležitá primární prevence, nabízet pro mladé alternativní zájmy, vytvářet podmínky, aby z nudy nehledali jinou možnost ventilu. V popředí problémů je celosvětově narušená komunikace mezi lidmi, situace, kdy lidé neumějí navázat dialog, ale vedou spíše dva nezávislé monology, přestávají naslouchat druhým. Zhoršila se i koncentrace pozornosti (zde má dost velkou vinu televize), čímž vznikají problémy zejména ve školách, kdy pozornost vydrží zhruba minut. Je proto důležité zaměřit na volný čas, na sport, aktivní záliby. Nebylo by například od věci zavést ve školách takovou osvětu proti drogové závislosti jako další povinný předmět? Jaký je Váš názor? Nemyslím, že by takový předmět měl smysl. Už děti ve škole jsou často informovány o drogách mnohem víc, než jejich rodiče. Drogová závislost však není jen o drogách, většinou v práškové podobě, jak by si mnozí mysleli. Drogami je i alkohol, závislost na hracích automatech, cigarety. Ani tyto oblasti rozhodně nelze podceňovat. Postupné zdražování alkoholu a cigaret se příliš pozitivně na snížení konzumace nepodepsalo. Jak z toho začarovaného kruhu ven? Naší hlavní drogou je alkohol, beze sporu. Kombinuje se tu alkoholismus pivní, kořalečný i vinný, protože jsme ve středu Evropy, kultur i sfér alkoholové výroby. Máme letitou genetickou zkušenost s pitím a rozhodně je tu alkohol stále drogou číslo jedna. Alkoholismus má však jednu výhodu, než se člověk stane alkoholikem, musí se k tomu nějakou dobou propíjet a je to na něm patrné. Drogově závislý, třeba na heroinu, se může stát hned, po druhém či třetím pokusu. A to v době, kdy pro svoje mládí ještě nemá žádné životní zkušenosti. Narůstá i spotřeba cigaret a vidíme, že kouří stále více žen, a to je alarmující. Společnost se proti tomu musí nějak bránit, ale obávám se, že zdražování kýžený efekt nepřinese. Chce to asi více se zaměřit na vytváření jiného obrazu dospělosti, v představách mnoha mladých lidí je totiž dospělost právě cigareta a půllitr piva Budete asi souhlasit, že zásadním kritériem pro překonání jakékoli závislosti je vhodná motivace (pozitivní i negativní), samozřejmě zaměstnání, sebeovládání a vůle. Mohli bychom dále jmenovat zdravou životosprávu, umění odpočívat, cvičit, relaxovat. Vy jste autorem řady relaxačních kazet a CD, aplikujete metody čínské medicíny. Co v tomto směru nejvíce Vašim pacientům doporučujete? Myslím, že všechno už bylo jmenováno, u každého člověka je pořadí zájmů a priorit jiné, ale vcelku lze doporučit kombinaci psychoterapie, relaxace, kinesioterapie a sportu, socioterapie (především arteterapie) a pracovního zatížení (ergoterapie). Máme výborné zkušenosti s akupunkturou. Podstatou je zaplnit mezeru po odnětí závislosti a vytvořit nový vzorek životních zájmů a zvyklostí. A poslední otázka. Ve Vašem povolání to rozhodně není jednoduché. Setkáváte se s mnoha lidmi, kteří jsou psychicky i fyzicky na dně, kteří vyhledávají Vaši pomoc, kteří se léčí ze závislostí. Určitě nepopřete, že i Vy jste někdy ze všeho unaven, snažíte se o nějaký, by minimální únik. Jak se bráníte vyhoření? To je jistě otázka na místě. Pro mne je nejdůležitější tvorba, psaní. Tady se mohu odreagovat do sytosti. A jsem rád v přírodě. To jsou dvě důležité věci, které mi umožňují načerpávat novou sílu. Zveřejněno se souhlasem redakce TL a MUDr. Jana Cimického, foto KS 34 35

19 Ze zivota školy Kvìten 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince ZÁPIS dětí do Mateřské školy v Jincích na rok 2007/2008 spojený s Dnem otevřených dveří se uskuteční dne 3. května 2007 od 8.00 do hodin. Rodiče, kteří budete mít zájem o umístění dítěte i v pozdějších měsících školního roku (tj. leden až červen 2008), přij te také, aby s vámi bylo počítáno. Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Začátkem jara jsme oslavili velikonoční svátky. Děti vytvářely sobě i rodičům velikonoční ozdoby, pletly pomlázky, malovaly vajíčka a učily se koledy. Teplé počasí nás láká ven; proto plánujeme pěší polodenní výlety do přírody, aby děti více poznávaly svoje nejbližší okolí. Chystáme se i na delší trasy prohlídku zámku v Hořovicích, výlet do Pičína na výstavu nejrůznějších strašidel a bubáků. Děti se moc těší na velký školní výlet autobusem do ZOO v Plzni. V těchto dnech trávíme hodně času na školní zahradě. Děti mají možnost využívat nejen pískoviště, ale i dřevěné stavby, průlezky, skluzavky a vláček. Nedávno přibyly dvě nové dřevěné pohádkové postavičky Křemílka a Vochomůrky, které naší školce nejen věnoval, ale na školní zahradě i nainstaloval pan Juraj Dendys. Tímto mu ještě jednou moc děkujeme! A v neposlední řadě také děkujeme všem rodičům našich dětí, kteří nám pomohli uskutečnit výstavu se zimní, a nyní i jarní tématikou Maminko, tatínku, poj si se mnou hrát! Výrobky nám zdobí spojovací chodbu a také jsou pro nás další inspirací při práci s dětmi. Kolektiv MŠ Jince Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pořádá ve středu 16. května 2007 pro žáky ZŠ Jince v sokolovně v Jincích KONCERT pod názvem DĚTI HRAJÍ DĚTEM, na němž vystoupí žáci ZUŠJJR, pobočky Jince. Od 9.30 hod. pro I. stupeň, od pro II. stupeň ZŠ. Den Země Žáci 4. třídy si vzali na starost úklid okolí autobusové zastávky a sedmáci park Josefa Slavíka. (Foto M. Maršálek) 36 37

20 Za tajemstvím Pražského hradu 3. ročník vědomostní soutěže Již 3. rokem se žáci naší školy zúčastňují této mimořádné soutěže, která je vyhlašována Správou Pražského hradu pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy. V první části soutěže musí každá ze tříčlenných hlídek projít bezchybně vědomostním testem. Otázky jsou někdy tak náročné, že nezbývá nic jiného, než je vyřešit přímo v areálu Pražského hradu. Proto jsme se zájemci z 8. třídy, 9. A a 9. B bádali přímo tam. Po vyplnění všech testových otázek jsme si našli i chvilku, abychom se společně prošli Královskou zahradou a mohli obdivovat čerstvě vysázené barevné záhony i překrásně kvetoucí magnólie. Nyní netrpělivě čekáme na výsledkovou listinu tohoto kola. Doufáme, že se nám i letos podaří, tak jako v uplynulých dvou letech, s bezchybným řešením postoupit do celostátního finále, které by pro žáky znamenalo znalostní orientační běh po Hradě, kde se hodnotí správné zodpovězení otázek i rychlost soutěžících. Pochopitelně je nutno se v celém areálu umět orientovat. To už ale naše děti dovedou. Mgr. Olga Pospíšilová Český den proti rakovině 16. květen 2007 Dne se uskuteční 11. ročník nejznámější celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha, Český den proti rakovině, dříve známý pod názvem Květinový den. V letošním roce se Liga proti rakovině Praha rozhodla přihlásit se jménem České republiky ke Světovému dni boje proti rakovině a vyhlásila 16. květen 2007 Českým dnem proti rakovině. Motto letošní sbírky zní Dnešní děti zítřejší svět. Výchova ke zdravému způsobu života v rodině. Letošní zaměření sbírky na rodinu vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, které upozorňují, že riziko onemocnění onkologickými chorobami lze zdravým způsobem života ovlivnit až o 50%! Povedou-li rodiče své děti k rozumnému životnímu stylu (samozřejmostí je zdravá nízkoenergetická strava, prostředí bez tabákového kouře, pohybové aktivity, očkování 38 39

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V Návrh znaku a vlajky pro obec S V O J K O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec

Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec BŘEZOLUPY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec HOŘIČKY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Přítomni: Křivka, Mencl, Telecká, Kment, Melounová, Neomluven: Kareš, Šlingr Omluven: Čápová, Hladík na dobu nezbytně nutnou, Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více