pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová Pavel Bém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová Pavel Bém"

Transkript

1 pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová NAŠE SRDCE Pavel Bém BIJE PRO PRAHU Lídři ODS vyzývají před volbami Pražany: NEVĚŘTE LŽÍM! Jedenáct analytických textů špičkových expertů ODS fakty vyvrací propagandistická tvrzení oponentů

2 Nebaví Vás pořád chodit kvůli věčnému papírování na spoustu úřadů? Mě také ne. Raději byste si vyřídili všechno na jednom místě za pár minut? Já také. Proto jsem jako starosta Prahy 13 zavedl první CZECH POINT v České republice. Pojďme společně udělat víc věcí, které nám usnadní život. Volte ODS č

3 PRAHA Vážení čtenáři, Pražané, držíte v ruce poslední předvolební vydání Pražského metropolitanu. Nejspíš není první ani poslední publikací ve Vaší schránce, jejichž prostřednictvím se nejrůznější politici snaží získat Vaši přízeň a hlas. Od většiny z nich ji ale odlišuje jeden podstatný rys: na nikoho nehází špínu, nikoho nepomlouvá ani nezesměšňuje. Namísto toho se snaží před - kládat fakta a vysvětlovat jejich souvislosti. Uvádí proto na pravou míru řadu nepravdi - vých tvrzení, neinformovanou polopravdou počínaje a pustou lží konče, která o hlavním městě a jeho vedení šíří jeho odpůrci. Proto je mottem celého předvolebnho čísla výzva, abyste pomluvám nesedli na lep. Občanská demokratická strana se domnívá, že fakta mluví lépe než propaganda a že stří - zlivá argumentace platí i v předvolebním boji více než urážka. Stylizovanou titulní fo tografií chtěli špičkoví kandidáti pražské ODS ukázat, že si ze sebe umějí udělat legraci a že mají nadhled. A zároveň chtěli připomenout, že pro Prahu pracovali hlavou, rukama i srdcem. Pokud s nimi souhlasíte, můžete dnes, těsně před volbami o naší budoucnosti, udělat první krok: nevěřte lžím. Váš hlas může rozhodnout Praha je hlavní město, proto volební výsle - dek občanských demokratů v Praze je hodně důležitý. Konečně, v každých vol - bách hrála Praha pro ODS důležitou roli. Sleduji volební kampaň v Praze a ocenil jsem už první hesla, která říkají, že nejsme dokonalí, ale že v naší práci jsou vidět konkrétní výsledky. Myslím si, že pro podpo ru občanských demokratů v Praze může být tohle heslo tím nejpřesnějším a tím, které nakonec přivede naše voliče do volebních místností. V Praze je těch konkrétních pozitivních výsledků se znač - kou ODS celá řada. A já to můžu posoudit jako člověk, který přijíždí do Prahy trochu jako host, i když teď tu vlastně žiji stejně, nebo dokonce možná víc než na Moravě. Musím říct, že se Praha opravdu proměňuje k lepšímu. To si možná Pražané neuvědo mují, ale když sem přijede člověk odjinud a má navíc zkušenost ze zahraničí, je to hodně patrné. My Češi máme ten - den ci náš vlastní domov trochu pod ce ňo - vat a vidět ho horší než jinde, ale musím říct, že podle mé zku še nosti je Praha opravdu jedno z měst, ve kterém se žije dobře. A v mnoha parametrech se vyrovná známým metropolím na západ od nás. Přeji Praze, aby ji tahle výsada nikdy neopustila, a věřím, že právě Občanská demokratická strana a její vítězství i na celorepublikové úrovni může zajistit prosperitu a další pozitivní vývoj pro celou zemi a samozřejmě tím pádem i pro samotnou Prahu matku měst. OBSAH METRO I KOMPLEX BLANKA ROSTOU KAŽDÝM DNEM... 4 David Vodrážka: Jezdit po Praze bude radost... 5 OPENCARD UŠETŘÍ ČTYŘČLENNÉ RODINĚ AŽ KČ ROČNĚ NA JÍZDNÉM... 6 Pavel Bém: Praha hospodaří bez dluhů... 7 PRAHA JE STÁLE BEZPEČNĚJŠÍM MÍSTEM K ŽIVOTU... 8 Jana Černochová: Praha bojuje proti hazardu... 9 PRAHA MÁ NEJTVRDŠÍ STRATEGII PROTI KORUPCI V ČR Boris Šťastný: Chceme dopadnout jak Řecko? JAK NA POVODNĚ Jiří Janeček: Sociální bydlení se musí stát prioritou CHLOUBA PRAHY STAVÍ NOVÝ SLONÍ DŮM Tomáš Chalupa: Praha centrem světové diplomacie Křížovka, počasí Televizní program PŘÍŠTĚ Hodnocení výsledků parlamentních voleb z úst pražského lídra Davida Vodrážky Informace a zajímavosti z Vaší pražské oblasti: Přehled kulturních, sportovních a společenských událostí Jak se bude v Praze jezdit o prázdninách Televizní program na 14 dní PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: čtrnáctideník Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 3/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... METRO I KOMPLEX BLANKA ROSTOU KAŽDÝM DNEM Není pravda, že by vedení hlavného města nedostatečně dbalo o zlepšení dopravní situace. Naopak, patří to mezi jeho jasně deklarované priority. A pražská ODS své sliby plní. Vdubnu odstartovala další etapa rozvoje pražského metra; do roku 2014 přibude k dnešní síti metra v délce 59 kilometrů dalších šest. Uleví se Vítěznému náměstí a severozápadu města od autobusové dopravy, což pomůže i život - ní mu prostředí, stanice Motol obslouží roz - sáhlé nemocniční areály a jiho - západní sektor města získá nové dopravní vazby. volím Prodloužení trasy do Motola si vyžádá více než 20 miliard Kč z rozpočtu města. Bohužel Praha ze státního rozpočtu na nejvýznamnější systém veřejné dopravy v České republice nedostává ani korunu. Evropská unie do jisté míry supluje roli, kterou by vůči Praze měl hrát stát a jeho ministerstva," řekl pražský radní Radovan Šteiner, jenž se dopravou zabývá. Trasa by měla výhledově končit na mezinárodním letišti Ruzyně. Pražanům by nový osmnáctikilometrový úsek mohl začít sloužit od roku Výstavbu směrem k ruzyňskému letišti zahájíme ihned po dokončení úseku do Motola, řekl Šteiner. Na řadu přijde také výstavba zcela nové trasy D. Prodloužení již existující trasy je technolo gicky a časově méně náročné než stavba trasy zcela nové, přesto se na plánování trasy D již začalo pracovat. Trasa D povede od Hlavního nádraží do Depa Písnice, což uleví přetížené trase C. Nová trasa zredukuje autobusovou a automobi lovou dopravu. Za čtyřicet miliard korun stavebních nákladů se bude mezi deseti stanicemi na necelých jedenácti kilometrech vozit až dvanáct tisíc cestujících za hodinu. Trasa zásadně zlep ší problematickou dopravní situaci západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš) a dalších kapacitních sídlištních celků. Bezpochyby se uleví stanici Kačerov od autobusů a také přestupnímu uzlu Muzeum. Vedení města po letošní kruté zimě navýšilo rozpočet Technické správy komunikací o jeden a půl miliardy korun. Díky posílení prostředků pro TSK nejen opravíme komunikace poškozené zimou, ale snížíme hlavní město dostatečně nedbá na dopravní situaci. Praha si neumí poradit s nárůstem automobilového provozu. SKUTEČNOST JE Praha má nejkvalitnější silnice v republice. Letos chce vložit do oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury dvě miliardy korun. Za posledních 12 let investovalo hlavní město do veřejné dopravy více než 100 miliard korun: do nákupu a modernizace vlaků metra 30 miliard korun; zakoupilo více než 200 nízkopodlažních autobusů a 60 nízkopodlažních tramvají Škoda kvůli bezbariérovému přístupu. Za posledních 12 let se otevřelo 11 nových stanic metra a letos v dubnu začala stavba dalších čtyř. i takzvaný vnitřní dluh, který na místních komunikacích máme, uvedl Šteiner. Z celkové sumy jeden a půl miliardy korun jde zhruba polovina na opravu a údržbu místních komunikací. Druhá část pak směřuje na velké investiční akce. Mezi velké plánova né investice patří například ulice Michelská, Terronská, Malešická, Myslíkova, Budějovická či Moskevská. Nejvýznamnější dopravní stavbou v Praze za několik posledních let je tu nelový kom plex Blanka. Doplní již provozovanou sedmnáctikilometrovou část okruhu se Zlí chov ským tunelem, Tunelem Mrázovka a Stra hov ským tunelem. V tunelu bude signál pro mo bilní telefony, nouzové východy a SOS vý klen ky. Výhodou bude i tunelový rozhlas, vi deode - tekce a videodohled. Vzduchotechni ka zajistí odvod zplodin a přívod čistého vzduchu. 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

5 JEZDIT PO PRAZE BUDE RADOST Pro mnohé politiky od oranžových po zelené se stala pražská doprava holí, jíž by rádi bili modrého radničního psa. Neprávem. Doprava není ani zdaleka špatná a plán na její další zlepšení se již mění v realitu. Na první pohled to zní jako neřešitelný hlavolam. Jak vyhovět stále rostoucím nárokům na dopravu v Praze, tedy přepravit stále větší množství lidí z místa na místo stále rychleji. a zároveň zařídit, aby život v hlavním městě kvůli tomu nebyl nesnesitelný? Pražské centrum vznikalo v době, kdy nikdo neměl o bu doucí existenci auto - mobilu ani tušení. Když později připadlo řešení komunistickým mocipánům, konali ve svém pohrdání člověkem nemoudře například se rozhodli prohnat veškerý automobilový provoz, včetně tranzitního, samotným srdcem města, Václavským náměstím. Z toho je vidět, že současná pražská radnice nemá s dopravou nijak snadné pořízení. volím Ekonomické, ekologické a energetické nároky na dopravu je proto třeba vnímat jako proměnné v rámci jediné rovnice. Zaprvé je tedy třeba věnovat pozornost veřejné dopravě, zadruhé rozumně omezit automobilový provoz. A právě to postupně dělá pražská radnice, jejíž dopravní výbor vede David Vodrážka, jinak starosta Prahy 13, první místopředseda a pražský lídr ODS v parlamentních volbách. Odvedeme- -li z města kamiony, budou městské okruhy průjezdnější pro automobily a ulice historického města pak budou patřit chodcům, městské hromadné dopravě a těm, kteří za vjezd do centra zaplatí mýtné," říká Vodrážka. Proto je třeba dosta vět vnější městský okruh a zároveň bu - do vat projekty typu letenský tunel Blanka i za cenu momen tálního nepohodlí se stavbou spojeného. Takový přístup má svůj ekologický rozměr. Vodrážka nevidí starost o životní prostředí v objímání stromů v lesích, nýbrž především NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... kvalita městské hromadné dopravy v Praze je nízká. provoz pražského metra bude za účelem finančních úspor omezen. SKUTEČNOST JE Mezinárodní automobilová asociace FIA vyhodnotila pražskou hromadnou dopravu jako čtvrtou nejlepší v Evropě po Mnichovu, Helsinkách a Vídni. Nejenže provoz metra nebude omezen, ale od září bude naopak o víkendech prodloužen do jedné hodiny ranní. v udržení či zlepšení životních podmínek ve městech, kde bydlí většina obyvatel. Právě tím směrem jsou zaměřeny další plánované kroky: kromě zmiňovaného vnějšího okruhu patří k nejambicióznějším z nich zapuštění ma gistrály u Václavského náměstí do podzemí. Druhou částí skládačky je doprava veřejná. Praha v tomto směru nezahálí, o čemž svědčí čtvrté místo v příslušném žebříčku Mezinárodní automobilové asociace. V běhu je však řada dalších projektů, mezi nimi prodloužení metra A na ruzyňské letiště, výstavba zcela nové trasy D či průběžná modernizace vozových parků. Zvláštní kapitolou je využití desítek pražských kilometrů železničních tratí. Jejich S-linky usnadňují dopravu již dnes; patří ovšem Českým drahám, monopolnímu molochu s pramalou vůlí po změně. Vodrážka proto loni kritizoval ministerstvo dopravy, jež zpomalilo již plánovanou deregulaci železniční přepravy. Modernizace a propojení pražských vlakových tratí je otázkou příštího desetiletí. Berte to jako moji vizi pro Prahu 2020, říká Vodrážka, jenž to vnímá jako jeden ze svých hlavních budoucích úkolů v Parlamentu ČR. Moderní a spolehlivá doprava PRAHA PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ Výsledky místo slibů Ing. David Vodrážka

6 OPENCARD UŠETŘÍ ČTYŘČLENNÉ RODINĚ AŽ KČ ROČNĚ NA JÍZDNÉM Kritici opencard, kteří donedávna odůvodňovali své antipatie k té - to čipové kartě její údajnou nepraktičností, ztrácejí pro svá tvrzení argumenty. Od minulého měsíce se totiž úspěšně rozvíjí Městský slevový program, který držitelům karty přináší zajímavé slevy. Jako první se do programu zapojila v dubnu trojská zoologická i botanická zahrada, Trojský zámek a Muzeum hl. města Prahy. Každý, kdo při placení vstupného ukáže opencard, získá slevu 5 až 10 procent. Jen polovinu běžného vstupného zaplatí majitelé karty na řadě pražských věží, Petřínské rozhledně, bludišti nebo dalších památ - kách. Například za neopakova - telnou vyhlídku ze Staroměstské věže dají oproti sto koruně jen padesát. Seznam všech historických objektů, kde lze ušetřit na vstup - ném padesát procent, je na internetovém serveru Postupně se do městského slevového programu zapojí také řada divadel, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a další místa. volím Slevy postupně začínají posky tovat i sou kro - mníci. Díky kartě se tak budou prodávat levněji zájezdy, podávat jídla v restauraci či nabízet lístky na sportovní a kulturní akce v metropoli. Do slevového pro gramu se hlá - sí spousta firem. Tento zájem jen potvr zu je velký potenciál open card, sdělil námě stek pražského primátora Milan Richter a vzá pětí dodal: Pod mým vedením se po da řilo realizovat další rozvoj tohoto projektu. Úspěšnou cestu si razí opencard i pražskou MHD, která je podle žebříčku Mezinárodní automobilové federace FIA čtvrtá nejlepší na světě. Již od poloviny června totiž bude mož - né zakou pit časové předplatní jízdenky dětské a juniorské kategorie pouze v elektro nické podobě na opencard. Papírové kupony tak nahradí ty elektronické. Od listopadu se tato změna bu - de týkat i kategorií dospělý a senior. To v praxi znamená, že do konce letošního roku prak - ticky zmizí zastaralé papírové jízdenky MHD. Od letních prázdnin bude pro držitele open - card velmi příjemnou novinkou možnost přerušení platnosti ročního kuponu pražské integrované dopravy až na dobu dvou měsí - ců, což ocení především v době dovolených, kdy na delší dobu opouštějí Prahu. Kupon tak zlevní až o sedmnáct procent, což je 800 ko - run. Ale například také u dvoutýden ního pře - ru še ní se ušetří bezmála dvě stě korun. Výraznější úspory se dočká třeba čtyřčlenná NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... opencard je nepraktická. je složité opencard získat. umí málo věcí. se nevyplatí v MHD. SKUTEČNOST JE Míst, kde se při placení dá významně ušetřit, někde dokonce až padesát procent, neustále přibývá. Po celé Praze je spousta kontaktních míst, kde si lze žádost podat a posléze kartu vyzvednout. Navíc od května je možné zažádat o kartu přes internet a nechat si ji doručit kurýrem. Již nyní karta nabízí šest funkcí. Do konce roku to bude devět a v tom příštím se objeví i další. Podle průzkumu jsou navíc Pražané ze 70% s využíváním opencard spokojeni. Majitelé ročního kuponu si mohou například v době dovolené přerušit jeho platnost až na dobu dvou měsíců a tím ušetřit bezmála 800 korun. rodina, která doposud musela čtvrtletně platit za děti nad šest let 360 Kč. Vzhledem k úpravě, která věkovou hranici posunuje na deset let, dva dospělí a dvě děti mohou ušetřit ročně na jízdném až korun. Klou - zavý kupon se začne prodávat v červenci. Kromě prodeje u okénka na mnoha místech v Praze lze opencard nově pořídit i přes internet. Kartu si je potom možné vyzvednout na předem zvoleném kontaktním místě, nebo od poloviny června nechat doručit za poplatek kurýrní službou. Kromě všech nových služeb lze samozřejmě opencard i nadále používat k placení u par - kovacích automatů v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7, půjčovat si knihy v 38 pobočkách Městské knihovny v Praze, Národní technické knihovně nebo zjišťovat dopravní přestupky v hlavním městě. 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

7 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... deficitní hospodaření je výhodné a nijak ekonomice neškodí. se musí hospodařit na dluh. SKUTEČNOST JE PRAHA HOSPODAŘÍ Dlouhodobé a rostoucí zadlužení veřejných rozpočtů je nešvar, jehož nejhorších důsledků je celý svět svědkem například letos na jaře vřecku. Praha za posledních 5 let dluh stále snižuje narozdíl od ČR. BEZ DLUHŮ Není pravda, že je neškodné, nebo dokonce výhodné své rozpočty zadlužovat. Vládní zadluženost je naopak jedním z klíčových problémů zemí celého světa. Hospodaření státu sice v poslední době nasvědčuje tomu, že vláda považuje rostoucí míru zadlužení za normální způsob nakládání s finančními prostředky státu, budoucnost nám ale ukáže, že rozhodnutí zadlužit státní pokladnu pro několik generací dopředu bylo velmi neprozíravé a krátkozraké. Naše děti a vnuci, kteří budou platit naše pohledávky, nám jistě nepoděkují. Uprostřed globální finanční a ekono mic ké krize se v Pra ze podařila unikátní věc hospodařit zodpovědně a s vyrovnaným rozpočtem. Praha je sice pátým nejbohatším regionem v Evropě, bez dlouhodo bých úsporných a optimalizačních opatření, ke kterým vedení města přistoupilo, by však nebylo možné nejen vyrovnané hospodaření, ale především ani splácení historických závazků. Za mimořádně úspěšné lze považo vat srovnání let 2008 a 2010, podle kterého klesne celkové zadlužení města o 30 procent. volím Praha jednoduše hospodaří dobře. Předsta - vu je čtvrtinu ekonomického výkonu České republiky, v oblasti peněžnictví a pojišťov - nic tví dokonce 66 procent. Pro nadnárodní spo lečnosti, které hledají sídlo své firmy, je Praha atraktivnější než Lisabon, Vídeň či Hamburk. Do Prahy míří polovina přímých zahraničních investic v České republice. Míra nezaměst na nosti je s 3,96 procenty o téměř 6 pro centních bodů nižší, než je celostátní průměr. Více než 81 procent pražské zaměstnanosti připadá na klíčový sektor služeb. Významnou ekonomickou komoditu s vysokou přidanou hodnotou představuje oblast cestovního ruchu. Samozřejmě i silná ekonomická pozice Prahy je ohrožena destabilizací veřejných fi - nan cí státu, obrovským nárůstem státního a veřejného dluhu i hrozící dluhovou pastí, do které Česká republika téměř nezadržitelně padá. Konsolidace a stabilizace finančního řízení státu je nezbytným předpokladem budoucí prosperity České republiky i hlavního města samotného. Zatímco zadlužení české metro - pole klesá, zadlužení českého státu roste. Město hospodaří racionálně, na základě konzervativních, tedy realistických odhadů. Zmrazení mezd vzhledem k nepříznivé glo - bální hospodářské realitě je dalším z projevů pražské rozpočtové disciplíny. A navzdory tomu všemu se městu daří udržovat efektivní tempo strategické investiční výstavby. Praha také od nepaměti podporuje a i nadále bude podporovat malé a střední podnikání. Pavel Bém osm let řídil hlavní město a před - tím jednu z nejlidnatějších městských částí, Prahu 6. Velmi dobře ví, jaké jsou nedostatky v legislativě, které starostům komplikují práci, a chce je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pomoci napravit. Stav veřejných financí v tom hraje důležitou roli. Praha byla dlou hou dobu odstrkována, její zájmy byly hájeny nedostatečně a byla nezaslouženě bita na úkor zbytku státu. To vše přesto, že právě Pra ha generuje třetinu HDP, je centrem turistic kým, dopravním, kulturním, centrem vědy, vzdělání a výzkumu, centrem politickým a intelektuálním. Svým způsobem za to pykala a to by se mělo změnit. Úsporný rozpočet na rok 2011 JDE TO I BEZ DLUHŮ Výsledky místo slibů MUDr. Pavel Bém

8 PRAHA JE STÁLE BEZPEČNĚJŠÍM MÍSTEM K ŽIVOTU Někteří politici se snaží tvrdit, že život v Praze je v současnosti ne - bezpečný. Průzkumy veřejné ho mínění obyvatel hlavního města však mluví zcela jinou řečí. Tři ze čtyř Pražanů se v okolí svého bydliště cítí v bezpečí a téměř tolik lidí je spokojeno s prací Policie ČR i Městské policie. Plyne to z Analýzy pocitu bezpečí, která zkoumala názory oby - vatel hlavního města v této oblasti. Problé - mové sféry ovšem existují v nich má hlavní město připraveno kroky k jejich omezení. Přeji si, aby z Prahy byla moderní evropská metropole nejen díky turistické atraktivitě, ale i co se týká bezpečnosti, kterou pociťují zejména občané a návštěvníci, říká 1. náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompe - tence bezpeč nost spadá. Jistě, stále je co zlepšovat a dobře víme, která místa nás v tomto směru pálí. Nejen čísla, ale i prostý pohled do ulic však jasně hovoří o tom, že v Praze lze žít bezpečně. volím Za největší problémy považují dnes Pražané drogy, pouliční kriminalitu a kriminalitu v prostředcích městské hromadné dopravy. Obecně však klesá či stagnuje vnímání závaž nosti jednotlivých problémů. Největší pokles nastal u černého trhu, pouliční prostituce a šikany mladistvých. Znepokojení také vyvolávají v obyvatelích Prahy distributoři a uživatelé drog a rovněž fašistické a rasistic ké skupiny. Nejvíce se obávají nejrůznějších druhů krádeží zejména kapesních a bytových krádeží. S prací Policie ČR je podle výzkumu spokojeno 73 procent dotázaných, s prací Městské policie HMP 68 procent. Statistiky Policie ČR říkají, že v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo v Praze zjištěno trestných činů. To je o 2115, tedy více než o 10 procent, oproti stejnému období loňského roku. Naopak strážníci Městské policie řešili o 9,4 % přestupků více než loni. O bezpečnost obyvatel Prahy se stará již téměř 2500 městských strážníků. To však není všechno. Vedle většího počtu strážníků v ulicích jsme se zaměřili na rozšiřování městského kamerového systému a na zvyšování jeho efektivity, uvedl Blažek. V roce 2006 bylo v provozu 318 kamer, nyní je jich 560. Kamery jsou umisťovány do rizikových lokalit, kde působí preventivně. Využívá je i Policie ČR, jíž loni pomohly vyřešit 7429 případů, o 146 více než v předcházejícím roce. Mezi nejvýznam něj ší legislativní kroky Prahy patří návrhy na řešení problematiky bezdomovectví, prostituce a chování nepřizpůsobivých občanů. Návrh zákona o regulaci prostituce spolu s výpovědí Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob je připraven pro jednání v Radě hlavního města Prahy. Pokud jde o řešení problémů bezdomovectví, považujeme za vhodné zaměřit se na možné způsoby pomoci například zřízením Centra integrované pomoci bezdomovcům. Zároveň ale je třeba důsledně postihovat negativní jevy spojené s bezdomovectvím a chováním nepřizpů - sobivých osob, upřesnil záměr Prahy primátorův náměstek Blažek. Všechny kroky NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... Praha je nebezpečná. obyvatelé hlavního města jsou nespokojeni s úrovní práce Městské policie. Praha neřeší přítomnost bezdomovců, narkomanů a pro stituce. SKUTEČNOST JE V ulicích Prahy se pohybuje 2500 příslušníků Městské policie, jejich počet vzrostl za osm let o 77 procent. 68 procent Pražanů je s Městskou policií spokojeno. Připravuje se zákon o regulaci prostituce a vznik Centra integrované pomoci bezdomovcům. a přijatá opatření mají společný cíl: aby Praha byla pro své obyvatele bezpečným místem pro každodenní život, pro návštěvníky přívětivým hostitelem a také městem, které je schopno řešit mimořádné události. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

9 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... vedení Prahy a městských částí se nesnaží hazard omezit. pro obce jsou peníze z hazardu důležitým přínosem do rozpočtů. gamblerství je soukromou záležitostí každého hráče. SKUTEČNOST JE PRAHA BOJUJE PROTI HAZARDU S hazardem a především pak videoloterijními terminály (VLT), které doslova zaplavily stovky provozoven v hlavním městě je třeba bojovat. A rozhodně není pravdou, že vedení Prahy v tomto ohledu nic neudělalo. Ba naopak! Už před několika lety se ve vedení praž - ské ODS, která v posledním volebním období zastávala většinu v zastupitel - stvu hlavního města, objevily poprvé signály k nekompromisnímu přístupu právě ve věci stále ro stou cího počtu výherních hracích přístrojů, jak se oficiálně nazývají výherní automaty. volím Mezi hlavní inici á to - ry boje za ome ze ní jednoho z nejnebezpečnějších fenoménů sou čas né společnosti patří od počát ku sta - rostka druhé měst ské části Jana Černochová. Ta si už před lety uvě domila, jaké nebezpečí se v tomto druhu hazardu skrývá, a neváhala svůj nekompromis ní postoj pode přít i od bor - nými argumenty, které jasně ukazu jí, že závi - slost na automa tech neruinuje zdaleka jen samot né hráče, ale celé jejich rodiny, a poslé - ze ničí i širší sociální vazby ve společnosti. Řešení, které pražská ODS realizovala prostřednictvím vyhlášky, omezující provoz automatů na území hlavního města, se ukázalo jako velmi pozitivní. Jen za několik měsíců fungování vyhlášky se v Praze podařilo výrazně omezit počet výher ních hracích přístrojů v provozovnách typu herna, ze kte - rých zmizelo přes dva tisíce těchto přístrojů. Vyhláška současně předem vyloučila možnost umisťování automatů v podnicích, které jsou v blízkosti školských zařízení. S ohledem na tradiční atmosféru sta - ré Prahy se podařilo podobné podniky ome - zit i v samotném historickém centru města. Navzdory jasné politické vůli na komunální úrovni hazard maximálně omezovat se stal pravý opak. Praha sice dokázala omezit ná - růst počtu klasických výherních přístrojů, ale nesmí regulovat videoloterijní terminály, Praha prostřednictvím vyhlášky o provozu výherních hracích přístrojů snížila počet automatů o více než dva tisíce, podařilo se omezit i počet provozoven s automaty v blízkosti škol a v pražské památkové rezervaci. Z hlediska rozpočtu jde o nevýznamnou částku, z hlediska společenských dopadů o skutečně velký a závažný problém. Odborné studie jasně dokazují, že závislost na hracích automatech postupně přerůstá v problém celých rodin a negativně ovlivňuje osobnostní vývoj dětí v rodinách hráčů. které jsou v konečném důsledku společensky ještě nebezpečnější než klasické forbesy. Po - volení na umístění videoloterijních termi ná lů si za ministrování pana Kalouska pod svá křídla vzalo ministerstvo financí a dalo tak zelenou k umisťování VLT prakticky všude bez vědomí samospráv jednotlivých měst a obcí. Že spojenectví pana exministra Kalouska (dnes TOP 09) se sázkovou lobby je opravdu silné, do - kazuje i fakt, že v roce 2008 pan mini str Kalou - sek podepsal rozhodnutí, kte rým se pětici českých firem poprvé v histo rii povoluje sázení přes internet. Tím otevřel po mocí práv ní kličky nový kanál pro stomili ar do vý hazard ní byznys. Kurzové sázky přes web povolil jako no vou, v zákoně nepopsanou hru, což mu tech nicky dovolilo hazard přes internet zlegalizovat. Nerozhodnutí voliči pravice, spoléhám na vás, že nemáte krátkou paměť... Bojuji proti hazardu v českých městech Výsledky místo slibů PRAHA PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ Jana Černochová

10 PRAHA MÁ NEJTVRDŠÍ STRATEGII PROTI KORUPCI V ČR NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... Magistrát hlavního města není místem pro uplácení. Náměstek primátora Milan Richter zavádí konkrétní protikorupční opatření do praxe. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nebojuje proti korupci. opatření přijatá v rámci no vé strategie jsou nedostačující. Sbojem proti korupci to na pražském magistrátu myslí vážně. Na rozdíl od některých populistických prohlášení opozičních stran totiž Praha přistupuje ke tvrdým opatřením. Ta by měla zamezit i pouhé možnosti vzniku korupce, v opačném případě by byla ihned odhalena. Například nebude možné dělit veřejné zakázky na menší, takže bude každá taková zakázka maximálně transparentní. V obsáhlém dokumentu zvaném Protikorupční strategie, který na konci dubna jednomyslně schválilo zastupitelstvo hlavního města napříč politic kým spektrem, je 70 konkrétních opatření, která zprůhlední chod pražského magistrátu. volím Protikorupční strategie byla zpracována v rekordním čase, avšak propracována do nejmenších detailů a konzultována s odbor - níky v této problematice. Spolupracovali jsme s ministerstvem vnitra, přizvány byly také opoziční strany Zastupitelstva hl. m. Prahy, s neziskovými organizacemi z oblasti boje proti korupci (např. Oživení), Policií ČR, Úřadem pro odhalování korupce a finanční kriminality, vyjmenoval instituce náměstek primátora Milan Richter, který má boj proti kourpci na starosti a doku ment dal do zastupitelstva ke schválení. Podle jeho slov bylo cílem vypracovat tvrdě vymahatelnou protikorupční strategii s důra - zem na maximální transparentnost nakládání s veřejnými financemi. Přesto musí náměstek primátora neustále čelit neopodstatněným útokům opozice. Nejdříve nás kritizovali, že Protikorupční strategii nemáme schválenou. My na ní tvrdě pracujeme, schválíme ji a přijde další kritika, která ale pramení z neznalosti dokumentu. Samozřejmě se také někteří chtějí před volbami zviditelnit, to ale nic nemění na tom, že má Praha k dispozici špičkový dokument v boji proti korupci, ujistil Milan Richter. Limit pro ředitele odboru MHMP na udělování zakázek se rapidně snížil, dokonce je nižší, než požadovala opozice. Mezi nejdůležitější opatření dokumentu patří například zavedení rodného listu veřejné zakázky zveřejněny budou veškeré informace od zahájení veřejné zakázky až do jejího ukončení. Z výběrových řízení budou vyloučeni uchazeči s netransparentní majetkovou strukturou. Občané v komisích se budou spolupodílet na rozhodování při přidělování veřejných zakázek. Bude fungovat nezávislý protikorupční ombudsman stojící mimo magistrát. Ještě před schválením materiálu si Praha zadala u auditorské společnosti Ernst & Young zpracování analýzy protikorupčních opatření v ostatních krajích České republiky. Z té vyplývá, že je Praha nejdále v implementaci protikorupčních opatření. SKUTEČNOST JE V dubnu schválilo ZHMP dokument Protikorupční strategie, jehož součástí je na 70 různých protikorupčních opatření. Podle hodnocení auditorské společnosti Ernst & Young je Praha v realizaci protikorupční politiky nejdále ze všech krajů ČR (zaostávají za ní ostatní kraje vedené ČSSD). Náměstek Milan Richter také vyzval ke schválení protikorupčních opatření všechny kraje České republiky. Vyzývám tímto všechny kraje, které jsou dnes vedeny sociální demokracií, aby se nebály a k nejtvrdším protikorupčním opatřením v České republice se přidaly. Jsem připraven v této věci kdykoliv podat pomocnou ruku i politickým oponentům. V boji proti korupci padají bariéry stranických příslušností, uzavřel. Ocenění protikorupčních opatření 1. cena Zlatý erb za Zakázky pod lupou = všechna VŘ na internetu. 1. v Evropě a druhý ve světě za web v rámci hodnocení The E-Governance Institue. 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

11 CHCEME DOPADNOUT JAK ŘECKO? NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... za vyléčení chřipky zaplatí pacient 4358 korun, jak tvrdí sociální demokracie. ODS se chystá privatizovat zdravotní pojišťovny a fakultní nemocnice. SKUTEČNOST JE Pacientovo zdraví a spokojenost jsou naší prioritou. Neexperimentujeme. Námi představený koncept zdravotní reformy nevyrostl na zelené louce, ale nechali jsme se inspirovat západními modely avpraxi osvědčené a funkční prvky se sna - ží me zavést do českého systému tak, aby našim pacien tům byla poskyto vána zdravot nická péče zcela odpoví dající západním standardům. volím Bezbolestnou, k pacientům vstřícnou a citli - vou reformou chceme pozvednout kvalitu českého zdravotnictví. Sociálně citlivě nasta - vená spoluúčast pacientů na finan co vá ní zdravotní péče je dnes již zcela přirozenou součástí zdravotnických systémů vyspělých zemí. Námi zavedený ochranný limit však Bude ODS privatizovat fakult ní nemocnice? Jak lživě tvrdí ČSSD. NEBUDE! Dojde ke zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče? NEDOJDE! navíc nastavil finanční strop spolu účasti pro seniory a chronicky nemocné. Tolik kritizo - vané regulační poplatky přinášejí každoročně do zdravotnictví pět miliard korun a dalších pět miliard šetří. Takto získané peníze jsou využívány pro léčbu těch nejzávažnějších onemocnění, jako je rakovina, a tak zachraňují mnoho lidských životů. Tím se nám také podařilo významně zkrátit čekací doby na nákladnou léčbu a náročné zdravotní zákroky. Už žádné umírání ve frontách na operace! Pacienty budeme motivovat k prevenci a zdravému životnímu stylu. Každý, kdo bude pravidelně docházet na preventivní prohlídky, získá od své zdravotní pojišťovny Léčbu chřipky hradí pojišťovna a tak to i zůstane; pacient platí jen několik desítek korun ve formě zdravotnických poplatků, popřípadě dobrovolně za léky nehrazené pojišťovnou. ODS nebude privatizovat, pojišťovnou plně hrazená léčba zůstane zachována. bonus. Ten bude částečně vyplácen přímo v penězích a částečně prostřednictvím slev a poukázek na nehrazenou zdravotní péči nebo služby podporující zdraví každého z nás. Díky tomu získáme například očkování proti chřipce se slevou nebo úplně zadarmo. Socialisté lživě tvrdí, že za chřipku budeme platit 4358 Kč. I toto je úplný nesmysl. Dnes je léčba chřipky hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacient si připlácí pouze pár desítek korun za zdravotnické poplatky, popřípadě levné léky, jako je anopyrin nebo paralen. A tak to samozřejmě i zůstane. To samé platí i u běžné plomby. Amalgamovou plombu hradí zdravotní pojišťovny a chceme, aby ji hradily i nadále. ČSSD říká, že ODS je řezníkem českého zdravotnictví. My všichni však musíme mít strach z toho, že pokud by tuto zemi řídila sociální demokracie, netrvalo by dlouho a byli bychom na tom stejně jako Řecko, spíše mnohem hůře. A proto, jak se v poslední době říká: Paroubek nám slíbí všecko, dopadnem však jako Řecko! Moderní a vstřícné zdravotnictví pro všechny Výsledky místo slibů JDE TO I BEZ DLUHŮ MUDr. Boris Šťastný

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 2 MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM Rozhovor s 1. místopředsedou ODS a předsedou výboru dopravy ZHMP Davidem

Více

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 2 MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM Rozhovor s 1. místopředsedou ODS a předsedou výboru dopravy ZHMP Davidem

Více

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 4 JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM TITUL NESMÍME PROMARNIT Hokejová legenda Petr Bříza varuje: Zaspali jsme Bývalý brankář reprezentace

Více

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Více

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ pražský týdeník / číslo 9 PAVEL KLEGA: OCHRÁNÍME PRAHU PŘED VELKOU VODOU OPENCARD: JAK JE TO DOOPRAVDY ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ Lídr volebního obvodu III, starosta Prahy

Více

Blanka: tunel. v tunelu. Korupci nelze nečinně přihlížet. Objektivita obecních novin je mizivá ŽENY V POKUŠENÍ

Blanka: tunel. v tunelu. Korupci nelze nečinně přihlížet. Objektivita obecních novin je mizivá ŽENY V POKUŠENÍ Objektivita obecních novin je mizivá str. 2 Martin Pecina: Korupci nelze nečinně přihlížet str. 3 VEJDĚLKOVY ŽENY V POKUŠENÍ SLAVÍ ÚSPĚCH Eliška Balzerová sklidila potlesk ve stoje str. 7 P R A Ž S K É

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 4 JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM TITUL NESMÍME PROMARNIT Hokejová legenda Petr Bříza varuje: Zaspali jsme Bývalý brankář reprezentace

Více

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně?

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně? NEBERME LIDEM PRÁVO NA BYDLENÍ ČSSD: zastavíme deregulaci nájemného str. 5 Antonín WEINERT: Budoucnost Trojmezí: zeleň místo betonu rozhovor čtěte na str. 7 p r a ž s k é ČSSD CHCE NA TROJMEZÍ VYBUDOVAT

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Slamečka s Haškem o krajském mýtném

Slamečka s Haškem o krajském mýtném Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k mýtu: Mýtné je pro kraje nesmírně zajímavé téma, V úvahu připadá jen satelitní říká ministr dopravy systém bez mýtných bran, Gustáv Slamečka STRANA 2 STRANA 7

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

Radar v Brdech: podepsáno!

Radar v Brdech: podepsáno! Jako kdyby za vším, co jsem kdy konal stál nějaký velký režisér, říká generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE pražský čtrnáctideník / číslo 5 JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST Sparťanský střelec Horst Siegl o budoucnosti: Hráči

Více

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str.

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str. Arnošt Lustig rozhovor str. 12 13 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI PROSINEC 2007 str. 12 13 Nedošly vám tyto noviny do schránky? Stěžujte si u svého pošťáka. Distribuci zajišťuje Česká pošta,

Více

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky S p o l e č n í k v e s v ě t ě p o d n i k á n í Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele Komunikaci úřadů a firem

Více

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas. čtěte na

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas. čtěte na projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 27. září 2012 www.tydeniky.cz 100 000 čtenářů v kraji, vychází pravidelně každý měsíc Kontakty: redakce@tydeniky.cz

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚ ŽE KRÁSY

CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚ ŽE KRÁSY Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 17 srpen 2014 Sámer Issa www.tydeniky.cz Narodil se 7. srpna 1985 v Sýrii. V roce 1991 se s rodiči a bratrem Marwanem přestěhoval do

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více