pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová Pavel Bém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová Pavel Bém"

Transkript

1 pražský čtrnáctideník / číslo 3 David Vodrážka Jana Černochová NAŠE SRDCE Pavel Bém BIJE PRO PRAHU Lídři ODS vyzývají před volbami Pražany: NEVĚŘTE LŽÍM! Jedenáct analytických textů špičkových expertů ODS fakty vyvrací propagandistická tvrzení oponentů

2 Nebaví Vás pořád chodit kvůli věčnému papírování na spoustu úřadů? Mě také ne. Raději byste si vyřídili všechno na jednom místě za pár minut? Já také. Proto jsem jako starosta Prahy 13 zavedl první CZECH POINT v České republice. Pojďme společně udělat víc věcí, které nám usnadní život. Volte ODS č

3 PRAHA Vážení čtenáři, Pražané, držíte v ruce poslední předvolební vydání Pražského metropolitanu. Nejspíš není první ani poslední publikací ve Vaší schránce, jejichž prostřednictvím se nejrůznější politici snaží získat Vaši přízeň a hlas. Od většiny z nich ji ale odlišuje jeden podstatný rys: na nikoho nehází špínu, nikoho nepomlouvá ani nezesměšňuje. Namísto toho se snaží před - kládat fakta a vysvětlovat jejich souvislosti. Uvádí proto na pravou míru řadu nepravdi - vých tvrzení, neinformovanou polopravdou počínaje a pustou lží konče, která o hlavním městě a jeho vedení šíří jeho odpůrci. Proto je mottem celého předvolebnho čísla výzva, abyste pomluvám nesedli na lep. Občanská demokratická strana se domnívá, že fakta mluví lépe než propaganda a že stří - zlivá argumentace platí i v předvolebním boji více než urážka. Stylizovanou titulní fo tografií chtěli špičkoví kandidáti pražské ODS ukázat, že si ze sebe umějí udělat legraci a že mají nadhled. A zároveň chtěli připomenout, že pro Prahu pracovali hlavou, rukama i srdcem. Pokud s nimi souhlasíte, můžete dnes, těsně před volbami o naší budoucnosti, udělat první krok: nevěřte lžím. Váš hlas může rozhodnout Praha je hlavní město, proto volební výsle - dek občanských demokratů v Praze je hodně důležitý. Konečně, v každých vol - bách hrála Praha pro ODS důležitou roli. Sleduji volební kampaň v Praze a ocenil jsem už první hesla, která říkají, že nejsme dokonalí, ale že v naší práci jsou vidět konkrétní výsledky. Myslím si, že pro podpo ru občanských demokratů v Praze může být tohle heslo tím nejpřesnějším a tím, které nakonec přivede naše voliče do volebních místností. V Praze je těch konkrétních pozitivních výsledků se znač - kou ODS celá řada. A já to můžu posoudit jako člověk, který přijíždí do Prahy trochu jako host, i když teď tu vlastně žiji stejně, nebo dokonce možná víc než na Moravě. Musím říct, že se Praha opravdu proměňuje k lepšímu. To si možná Pražané neuvědo mují, ale když sem přijede člověk odjinud a má navíc zkušenost ze zahraničí, je to hodně patrné. My Češi máme ten - den ci náš vlastní domov trochu pod ce ňo - vat a vidět ho horší než jinde, ale musím říct, že podle mé zku še nosti je Praha opravdu jedno z měst, ve kterém se žije dobře. A v mnoha parametrech se vyrovná známým metropolím na západ od nás. Přeji Praze, aby ji tahle výsada nikdy neopustila, a věřím, že právě Občanská demokratická strana a její vítězství i na celorepublikové úrovni může zajistit prosperitu a další pozitivní vývoj pro celou zemi a samozřejmě tím pádem i pro samotnou Prahu matku měst. OBSAH METRO I KOMPLEX BLANKA ROSTOU KAŽDÝM DNEM... 4 David Vodrážka: Jezdit po Praze bude radost... 5 OPENCARD UŠETŘÍ ČTYŘČLENNÉ RODINĚ AŽ KČ ROČNĚ NA JÍZDNÉM... 6 Pavel Bém: Praha hospodaří bez dluhů... 7 PRAHA JE STÁLE BEZPEČNĚJŠÍM MÍSTEM K ŽIVOTU... 8 Jana Černochová: Praha bojuje proti hazardu... 9 PRAHA MÁ NEJTVRDŠÍ STRATEGII PROTI KORUPCI V ČR Boris Šťastný: Chceme dopadnout jak Řecko? JAK NA POVODNĚ Jiří Janeček: Sociální bydlení se musí stát prioritou CHLOUBA PRAHY STAVÍ NOVÝ SLONÍ DŮM Tomáš Chalupa: Praha centrem světové diplomacie Křížovka, počasí Televizní program PŘÍŠTĚ Hodnocení výsledků parlamentních voleb z úst pražského lídra Davida Vodrážky Informace a zajímavosti z Vaší pražské oblasti: Přehled kulturních, sportovních a společenských událostí Jak se bude v Praze jezdit o prázdninách Televizní program na 14 dní PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: čtrnáctideník Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 3/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... METRO I KOMPLEX BLANKA ROSTOU KAŽDÝM DNEM Není pravda, že by vedení hlavného města nedostatečně dbalo o zlepšení dopravní situace. Naopak, patří to mezi jeho jasně deklarované priority. A pražská ODS své sliby plní. Vdubnu odstartovala další etapa rozvoje pražského metra; do roku 2014 přibude k dnešní síti metra v délce 59 kilometrů dalších šest. Uleví se Vítěznému náměstí a severozápadu města od autobusové dopravy, což pomůže i život - ní mu prostředí, stanice Motol obslouží roz - sáhlé nemocniční areály a jiho - západní sektor města získá nové dopravní vazby. volím Prodloužení trasy do Motola si vyžádá více než 20 miliard Kč z rozpočtu města. Bohužel Praha ze státního rozpočtu na nejvýznamnější systém veřejné dopravy v České republice nedostává ani korunu. Evropská unie do jisté míry supluje roli, kterou by vůči Praze měl hrát stát a jeho ministerstva," řekl pražský radní Radovan Šteiner, jenž se dopravou zabývá. Trasa by měla výhledově končit na mezinárodním letišti Ruzyně. Pražanům by nový osmnáctikilometrový úsek mohl začít sloužit od roku Výstavbu směrem k ruzyňskému letišti zahájíme ihned po dokončení úseku do Motola, řekl Šteiner. Na řadu přijde také výstavba zcela nové trasy D. Prodloužení již existující trasy je technolo gicky a časově méně náročné než stavba trasy zcela nové, přesto se na plánování trasy D již začalo pracovat. Trasa D povede od Hlavního nádraží do Depa Písnice, což uleví přetížené trase C. Nová trasa zredukuje autobusovou a automobi lovou dopravu. Za čtyřicet miliard korun stavebních nákladů se bude mezi deseti stanicemi na necelých jedenácti kilometrech vozit až dvanáct tisíc cestujících za hodinu. Trasa zásadně zlep ší problematickou dopravní situaci západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš) a dalších kapacitních sídlištních celků. Bezpochyby se uleví stanici Kačerov od autobusů a také přestupnímu uzlu Muzeum. Vedení města po letošní kruté zimě navýšilo rozpočet Technické správy komunikací o jeden a půl miliardy korun. Díky posílení prostředků pro TSK nejen opravíme komunikace poškozené zimou, ale snížíme hlavní město dostatečně nedbá na dopravní situaci. Praha si neumí poradit s nárůstem automobilového provozu. SKUTEČNOST JE Praha má nejkvalitnější silnice v republice. Letos chce vložit do oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury dvě miliardy korun. Za posledních 12 let investovalo hlavní město do veřejné dopravy více než 100 miliard korun: do nákupu a modernizace vlaků metra 30 miliard korun; zakoupilo více než 200 nízkopodlažních autobusů a 60 nízkopodlažních tramvají Škoda kvůli bezbariérovému přístupu. Za posledních 12 let se otevřelo 11 nových stanic metra a letos v dubnu začala stavba dalších čtyř. i takzvaný vnitřní dluh, který na místních komunikacích máme, uvedl Šteiner. Z celkové sumy jeden a půl miliardy korun jde zhruba polovina na opravu a údržbu místních komunikací. Druhá část pak směřuje na velké investiční akce. Mezi velké plánova né investice patří například ulice Michelská, Terronská, Malešická, Myslíkova, Budějovická či Moskevská. Nejvýznamnější dopravní stavbou v Praze za několik posledních let je tu nelový kom plex Blanka. Doplní již provozovanou sedmnáctikilometrovou část okruhu se Zlí chov ským tunelem, Tunelem Mrázovka a Stra hov ským tunelem. V tunelu bude signál pro mo bilní telefony, nouzové východy a SOS vý klen ky. Výhodou bude i tunelový rozhlas, vi deode - tekce a videodohled. Vzduchotechni ka zajistí odvod zplodin a přívod čistého vzduchu. 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

5 JEZDIT PO PRAZE BUDE RADOST Pro mnohé politiky od oranžových po zelené se stala pražská doprava holí, jíž by rádi bili modrého radničního psa. Neprávem. Doprava není ani zdaleka špatná a plán na její další zlepšení se již mění v realitu. Na první pohled to zní jako neřešitelný hlavolam. Jak vyhovět stále rostoucím nárokům na dopravu v Praze, tedy přepravit stále větší množství lidí z místa na místo stále rychleji. a zároveň zařídit, aby život v hlavním městě kvůli tomu nebyl nesnesitelný? Pražské centrum vznikalo v době, kdy nikdo neměl o bu doucí existenci auto - mobilu ani tušení. Když později připadlo řešení komunistickým mocipánům, konali ve svém pohrdání člověkem nemoudře například se rozhodli prohnat veškerý automobilový provoz, včetně tranzitního, samotným srdcem města, Václavským náměstím. Z toho je vidět, že současná pražská radnice nemá s dopravou nijak snadné pořízení. volím Ekonomické, ekologické a energetické nároky na dopravu je proto třeba vnímat jako proměnné v rámci jediné rovnice. Zaprvé je tedy třeba věnovat pozornost veřejné dopravě, zadruhé rozumně omezit automobilový provoz. A právě to postupně dělá pražská radnice, jejíž dopravní výbor vede David Vodrážka, jinak starosta Prahy 13, první místopředseda a pražský lídr ODS v parlamentních volbách. Odvedeme- -li z města kamiony, budou městské okruhy průjezdnější pro automobily a ulice historického města pak budou patřit chodcům, městské hromadné dopravě a těm, kteří za vjezd do centra zaplatí mýtné," říká Vodrážka. Proto je třeba dosta vět vnější městský okruh a zároveň bu - do vat projekty typu letenský tunel Blanka i za cenu momen tálního nepohodlí se stavbou spojeného. Takový přístup má svůj ekologický rozměr. Vodrážka nevidí starost o životní prostředí v objímání stromů v lesích, nýbrž především NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... kvalita městské hromadné dopravy v Praze je nízká. provoz pražského metra bude za účelem finančních úspor omezen. SKUTEČNOST JE Mezinárodní automobilová asociace FIA vyhodnotila pražskou hromadnou dopravu jako čtvrtou nejlepší v Evropě po Mnichovu, Helsinkách a Vídni. Nejenže provoz metra nebude omezen, ale od září bude naopak o víkendech prodloužen do jedné hodiny ranní. v udržení či zlepšení životních podmínek ve městech, kde bydlí většina obyvatel. Právě tím směrem jsou zaměřeny další plánované kroky: kromě zmiňovaného vnějšího okruhu patří k nejambicióznějším z nich zapuštění ma gistrály u Václavského náměstí do podzemí. Druhou částí skládačky je doprava veřejná. Praha v tomto směru nezahálí, o čemž svědčí čtvrté místo v příslušném žebříčku Mezinárodní automobilové asociace. V běhu je však řada dalších projektů, mezi nimi prodloužení metra A na ruzyňské letiště, výstavba zcela nové trasy D či průběžná modernizace vozových parků. Zvláštní kapitolou je využití desítek pražských kilometrů železničních tratí. Jejich S-linky usnadňují dopravu již dnes; patří ovšem Českým drahám, monopolnímu molochu s pramalou vůlí po změně. Vodrážka proto loni kritizoval ministerstvo dopravy, jež zpomalilo již plánovanou deregulaci železniční přepravy. Modernizace a propojení pražských vlakových tratí je otázkou příštího desetiletí. Berte to jako moji vizi pro Prahu 2020, říká Vodrážka, jenž to vnímá jako jeden ze svých hlavních budoucích úkolů v Parlamentu ČR. Moderní a spolehlivá doprava PRAHA PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ Výsledky místo slibů Ing. David Vodrážka

6 OPENCARD UŠETŘÍ ČTYŘČLENNÉ RODINĚ AŽ KČ ROČNĚ NA JÍZDNÉM Kritici opencard, kteří donedávna odůvodňovali své antipatie k té - to čipové kartě její údajnou nepraktičností, ztrácejí pro svá tvrzení argumenty. Od minulého měsíce se totiž úspěšně rozvíjí Městský slevový program, který držitelům karty přináší zajímavé slevy. Jako první se do programu zapojila v dubnu trojská zoologická i botanická zahrada, Trojský zámek a Muzeum hl. města Prahy. Každý, kdo při placení vstupného ukáže opencard, získá slevu 5 až 10 procent. Jen polovinu běžného vstupného zaplatí majitelé karty na řadě pražských věží, Petřínské rozhledně, bludišti nebo dalších památ - kách. Například za neopakova - telnou vyhlídku ze Staroměstské věže dají oproti sto koruně jen padesát. Seznam všech historických objektů, kde lze ušetřit na vstup - ném padesát procent, je na internetovém serveru Postupně se do městského slevového programu zapojí také řada divadel, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a další místa. volím Slevy postupně začínají posky tovat i sou kro - mníci. Díky kartě se tak budou prodávat levněji zájezdy, podávat jídla v restauraci či nabízet lístky na sportovní a kulturní akce v metropoli. Do slevového pro gramu se hlá - sí spousta firem. Tento zájem jen potvr zu je velký potenciál open card, sdělil námě stek pražského primátora Milan Richter a vzá pětí dodal: Pod mým vedením se po da řilo realizovat další rozvoj tohoto projektu. Úspěšnou cestu si razí opencard i pražskou MHD, která je podle žebříčku Mezinárodní automobilové federace FIA čtvrtá nejlepší na světě. Již od poloviny června totiž bude mož - né zakou pit časové předplatní jízdenky dětské a juniorské kategorie pouze v elektro nické podobě na opencard. Papírové kupony tak nahradí ty elektronické. Od listopadu se tato změna bu - de týkat i kategorií dospělý a senior. To v praxi znamená, že do konce letošního roku prak - ticky zmizí zastaralé papírové jízdenky MHD. Od letních prázdnin bude pro držitele open - card velmi příjemnou novinkou možnost přerušení platnosti ročního kuponu pražské integrované dopravy až na dobu dvou měsí - ců, což ocení především v době dovolených, kdy na delší dobu opouštějí Prahu. Kupon tak zlevní až o sedmnáct procent, což je 800 ko - run. Ale například také u dvoutýden ního pře - ru še ní se ušetří bezmála dvě stě korun. Výraznější úspory se dočká třeba čtyřčlenná NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... opencard je nepraktická. je složité opencard získat. umí málo věcí. se nevyplatí v MHD. SKUTEČNOST JE Míst, kde se při placení dá významně ušetřit, někde dokonce až padesát procent, neustále přibývá. Po celé Praze je spousta kontaktních míst, kde si lze žádost podat a posléze kartu vyzvednout. Navíc od května je možné zažádat o kartu přes internet a nechat si ji doručit kurýrem. Již nyní karta nabízí šest funkcí. Do konce roku to bude devět a v tom příštím se objeví i další. Podle průzkumu jsou navíc Pražané ze 70% s využíváním opencard spokojeni. Majitelé ročního kuponu si mohou například v době dovolené přerušit jeho platnost až na dobu dvou měsíců a tím ušetřit bezmála 800 korun. rodina, která doposud musela čtvrtletně platit za děti nad šest let 360 Kč. Vzhledem k úpravě, která věkovou hranici posunuje na deset let, dva dospělí a dvě děti mohou ušetřit ročně na jízdném až korun. Klou - zavý kupon se začne prodávat v červenci. Kromě prodeje u okénka na mnoha místech v Praze lze opencard nově pořídit i přes internet. Kartu si je potom možné vyzvednout na předem zvoleném kontaktním místě, nebo od poloviny června nechat doručit za poplatek kurýrní službou. Kromě všech nových služeb lze samozřejmě opencard i nadále používat k placení u par - kovacích automatů v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7, půjčovat si knihy v 38 pobočkách Městské knihovny v Praze, Národní technické knihovně nebo zjišťovat dopravní přestupky v hlavním městě. 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

7 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... deficitní hospodaření je výhodné a nijak ekonomice neškodí. se musí hospodařit na dluh. SKUTEČNOST JE PRAHA HOSPODAŘÍ Dlouhodobé a rostoucí zadlužení veřejných rozpočtů je nešvar, jehož nejhorších důsledků je celý svět svědkem například letos na jaře vřecku. Praha za posledních 5 let dluh stále snižuje narozdíl od ČR. BEZ DLUHŮ Není pravda, že je neškodné, nebo dokonce výhodné své rozpočty zadlužovat. Vládní zadluženost je naopak jedním z klíčových problémů zemí celého světa. Hospodaření státu sice v poslední době nasvědčuje tomu, že vláda považuje rostoucí míru zadlužení za normální způsob nakládání s finančními prostředky státu, budoucnost nám ale ukáže, že rozhodnutí zadlužit státní pokladnu pro několik generací dopředu bylo velmi neprozíravé a krátkozraké. Naše děti a vnuci, kteří budou platit naše pohledávky, nám jistě nepoděkují. Uprostřed globální finanční a ekono mic ké krize se v Pra ze podařila unikátní věc hospodařit zodpovědně a s vyrovnaným rozpočtem. Praha je sice pátým nejbohatším regionem v Evropě, bez dlouhodo bých úsporných a optimalizačních opatření, ke kterým vedení města přistoupilo, by však nebylo možné nejen vyrovnané hospodaření, ale především ani splácení historických závazků. Za mimořádně úspěšné lze považo vat srovnání let 2008 a 2010, podle kterého klesne celkové zadlužení města o 30 procent. volím Praha jednoduše hospodaří dobře. Předsta - vu je čtvrtinu ekonomického výkonu České republiky, v oblasti peněžnictví a pojišťov - nic tví dokonce 66 procent. Pro nadnárodní spo lečnosti, které hledají sídlo své firmy, je Praha atraktivnější než Lisabon, Vídeň či Hamburk. Do Prahy míří polovina přímých zahraničních investic v České republice. Míra nezaměst na nosti je s 3,96 procenty o téměř 6 pro centních bodů nižší, než je celostátní průměr. Více než 81 procent pražské zaměstnanosti připadá na klíčový sektor služeb. Významnou ekonomickou komoditu s vysokou přidanou hodnotou představuje oblast cestovního ruchu. Samozřejmě i silná ekonomická pozice Prahy je ohrožena destabilizací veřejných fi - nan cí státu, obrovským nárůstem státního a veřejného dluhu i hrozící dluhovou pastí, do které Česká republika téměř nezadržitelně padá. Konsolidace a stabilizace finančního řízení státu je nezbytným předpokladem budoucí prosperity České republiky i hlavního města samotného. Zatímco zadlužení české metro - pole klesá, zadlužení českého státu roste. Město hospodaří racionálně, na základě konzervativních, tedy realistických odhadů. Zmrazení mezd vzhledem k nepříznivé glo - bální hospodářské realitě je dalším z projevů pražské rozpočtové disciplíny. A navzdory tomu všemu se městu daří udržovat efektivní tempo strategické investiční výstavby. Praha také od nepaměti podporuje a i nadále bude podporovat malé a střední podnikání. Pavel Bém osm let řídil hlavní město a před - tím jednu z nejlidnatějších městských částí, Prahu 6. Velmi dobře ví, jaké jsou nedostatky v legislativě, které starostům komplikují práci, a chce je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pomoci napravit. Stav veřejných financí v tom hraje důležitou roli. Praha byla dlou hou dobu odstrkována, její zájmy byly hájeny nedostatečně a byla nezaslouženě bita na úkor zbytku státu. To vše přesto, že právě Pra ha generuje třetinu HDP, je centrem turistic kým, dopravním, kulturním, centrem vědy, vzdělání a výzkumu, centrem politickým a intelektuálním. Svým způsobem za to pykala a to by se mělo změnit. Úsporný rozpočet na rok 2011 JDE TO I BEZ DLUHŮ Výsledky místo slibů MUDr. Pavel Bém

8 PRAHA JE STÁLE BEZPEČNĚJŠÍM MÍSTEM K ŽIVOTU Někteří politici se snaží tvrdit, že život v Praze je v současnosti ne - bezpečný. Průzkumy veřejné ho mínění obyvatel hlavního města však mluví zcela jinou řečí. Tři ze čtyř Pražanů se v okolí svého bydliště cítí v bezpečí a téměř tolik lidí je spokojeno s prací Policie ČR i Městské policie. Plyne to z Analýzy pocitu bezpečí, která zkoumala názory oby - vatel hlavního města v této oblasti. Problé - mové sféry ovšem existují v nich má hlavní město připraveno kroky k jejich omezení. Přeji si, aby z Prahy byla moderní evropská metropole nejen díky turistické atraktivitě, ale i co se týká bezpečnosti, kterou pociťují zejména občané a návštěvníci, říká 1. náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompe - tence bezpeč nost spadá. Jistě, stále je co zlepšovat a dobře víme, která místa nás v tomto směru pálí. Nejen čísla, ale i prostý pohled do ulic však jasně hovoří o tom, že v Praze lze žít bezpečně. volím Za největší problémy považují dnes Pražané drogy, pouliční kriminalitu a kriminalitu v prostředcích městské hromadné dopravy. Obecně však klesá či stagnuje vnímání závaž nosti jednotlivých problémů. Největší pokles nastal u černého trhu, pouliční prostituce a šikany mladistvých. Znepokojení také vyvolávají v obyvatelích Prahy distributoři a uživatelé drog a rovněž fašistické a rasistic ké skupiny. Nejvíce se obávají nejrůznějších druhů krádeží zejména kapesních a bytových krádeží. S prací Policie ČR je podle výzkumu spokojeno 73 procent dotázaných, s prací Městské policie HMP 68 procent. Statistiky Policie ČR říkají, že v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo v Praze zjištěno trestných činů. To je o 2115, tedy více než o 10 procent, oproti stejnému období loňského roku. Naopak strážníci Městské policie řešili o 9,4 % přestupků více než loni. O bezpečnost obyvatel Prahy se stará již téměř 2500 městských strážníků. To však není všechno. Vedle většího počtu strážníků v ulicích jsme se zaměřili na rozšiřování městského kamerového systému a na zvyšování jeho efektivity, uvedl Blažek. V roce 2006 bylo v provozu 318 kamer, nyní je jich 560. Kamery jsou umisťovány do rizikových lokalit, kde působí preventivně. Využívá je i Policie ČR, jíž loni pomohly vyřešit 7429 případů, o 146 více než v předcházejícím roce. Mezi nejvýznam něj ší legislativní kroky Prahy patří návrhy na řešení problematiky bezdomovectví, prostituce a chování nepřizpůsobivých občanů. Návrh zákona o regulaci prostituce spolu s výpovědí Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob je připraven pro jednání v Radě hlavního města Prahy. Pokud jde o řešení problémů bezdomovectví, považujeme za vhodné zaměřit se na možné způsoby pomoci například zřízením Centra integrované pomoci bezdomovcům. Zároveň ale je třeba důsledně postihovat negativní jevy spojené s bezdomovectvím a chováním nepřizpů - sobivých osob, upřesnil záměr Prahy primátorův náměstek Blažek. Všechny kroky NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... Praha je nebezpečná. obyvatelé hlavního města jsou nespokojeni s úrovní práce Městské policie. Praha neřeší přítomnost bezdomovců, narkomanů a pro stituce. SKUTEČNOST JE V ulicích Prahy se pohybuje 2500 příslušníků Městské policie, jejich počet vzrostl za osm let o 77 procent. 68 procent Pražanů je s Městskou policií spokojeno. Připravuje se zákon o regulaci prostituce a vznik Centra integrované pomoci bezdomovcům. a přijatá opatření mají společný cíl: aby Praha byla pro své obyvatele bezpečným místem pro každodenní život, pro návštěvníky přívětivým hostitelem a také městem, které je schopno řešit mimořádné události. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

9 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... vedení Prahy a městských částí se nesnaží hazard omezit. pro obce jsou peníze z hazardu důležitým přínosem do rozpočtů. gamblerství je soukromou záležitostí každého hráče. SKUTEČNOST JE PRAHA BOJUJE PROTI HAZARDU S hazardem a především pak videoloterijními terminály (VLT), které doslova zaplavily stovky provozoven v hlavním městě je třeba bojovat. A rozhodně není pravdou, že vedení Prahy v tomto ohledu nic neudělalo. Ba naopak! Už před několika lety se ve vedení praž - ské ODS, která v posledním volebním období zastávala většinu v zastupitel - stvu hlavního města, objevily poprvé signály k nekompromisnímu přístupu právě ve věci stále ro stou cího počtu výherních hracích přístrojů, jak se oficiálně nazývají výherní automaty. volím Mezi hlavní inici á to - ry boje za ome ze ní jednoho z nejnebezpečnějších fenoménů sou čas né společnosti patří od počát ku sta - rostka druhé měst ské části Jana Černochová. Ta si už před lety uvě domila, jaké nebezpečí se v tomto druhu hazardu skrývá, a neváhala svůj nekompromis ní postoj pode přít i od bor - nými argumenty, které jasně ukazu jí, že závi - slost na automa tech neruinuje zdaleka jen samot né hráče, ale celé jejich rodiny, a poslé - ze ničí i širší sociální vazby ve společnosti. Řešení, které pražská ODS realizovala prostřednictvím vyhlášky, omezující provoz automatů na území hlavního města, se ukázalo jako velmi pozitivní. Jen za několik měsíců fungování vyhlášky se v Praze podařilo výrazně omezit počet výher ních hracích přístrojů v provozovnách typu herna, ze kte - rých zmizelo přes dva tisíce těchto přístrojů. Vyhláška současně předem vyloučila možnost umisťování automatů v podnicích, které jsou v blízkosti školských zařízení. S ohledem na tradiční atmosféru sta - ré Prahy se podařilo podobné podniky ome - zit i v samotném historickém centru města. Navzdory jasné politické vůli na komunální úrovni hazard maximálně omezovat se stal pravý opak. Praha sice dokázala omezit ná - růst počtu klasických výherních přístrojů, ale nesmí regulovat videoloterijní terminály, Praha prostřednictvím vyhlášky o provozu výherních hracích přístrojů snížila počet automatů o více než dva tisíce, podařilo se omezit i počet provozoven s automaty v blízkosti škol a v pražské památkové rezervaci. Z hlediska rozpočtu jde o nevýznamnou částku, z hlediska společenských dopadů o skutečně velký a závažný problém. Odborné studie jasně dokazují, že závislost na hracích automatech postupně přerůstá v problém celých rodin a negativně ovlivňuje osobnostní vývoj dětí v rodinách hráčů. které jsou v konečném důsledku společensky ještě nebezpečnější než klasické forbesy. Po - volení na umístění videoloterijních termi ná lů si za ministrování pana Kalouska pod svá křídla vzalo ministerstvo financí a dalo tak zelenou k umisťování VLT prakticky všude bez vědomí samospráv jednotlivých měst a obcí. Že spojenectví pana exministra Kalouska (dnes TOP 09) se sázkovou lobby je opravdu silné, do - kazuje i fakt, že v roce 2008 pan mini str Kalou - sek podepsal rozhodnutí, kte rým se pětici českých firem poprvé v histo rii povoluje sázení přes internet. Tím otevřel po mocí práv ní kličky nový kanál pro stomili ar do vý hazard ní byznys. Kurzové sázky přes web povolil jako no vou, v zákoně nepopsanou hru, což mu tech nicky dovolilo hazard přes internet zlegalizovat. Nerozhodnutí voliči pravice, spoléhám na vás, že nemáte krátkou paměť... Bojuji proti hazardu v českých městech Výsledky místo slibů PRAHA PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ Jana Černochová

10 PRAHA MÁ NEJTVRDŠÍ STRATEGII PROTI KORUPCI V ČR NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... Magistrát hlavního města není místem pro uplácení. Náměstek primátora Milan Richter zavádí konkrétní protikorupční opatření do praxe. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nebojuje proti korupci. opatření přijatá v rámci no vé strategie jsou nedostačující. Sbojem proti korupci to na pražském magistrátu myslí vážně. Na rozdíl od některých populistických prohlášení opozičních stran totiž Praha přistupuje ke tvrdým opatřením. Ta by měla zamezit i pouhé možnosti vzniku korupce, v opačném případě by byla ihned odhalena. Například nebude možné dělit veřejné zakázky na menší, takže bude každá taková zakázka maximálně transparentní. V obsáhlém dokumentu zvaném Protikorupční strategie, který na konci dubna jednomyslně schválilo zastupitelstvo hlavního města napříč politic kým spektrem, je 70 konkrétních opatření, která zprůhlední chod pražského magistrátu. volím Protikorupční strategie byla zpracována v rekordním čase, avšak propracována do nejmenších detailů a konzultována s odbor - níky v této problematice. Spolupracovali jsme s ministerstvem vnitra, přizvány byly také opoziční strany Zastupitelstva hl. m. Prahy, s neziskovými organizacemi z oblasti boje proti korupci (např. Oživení), Policií ČR, Úřadem pro odhalování korupce a finanční kriminality, vyjmenoval instituce náměstek primátora Milan Richter, který má boj proti kourpci na starosti a doku ment dal do zastupitelstva ke schválení. Podle jeho slov bylo cílem vypracovat tvrdě vymahatelnou protikorupční strategii s důra - zem na maximální transparentnost nakládání s veřejnými financemi. Přesto musí náměstek primátora neustále čelit neopodstatněným útokům opozice. Nejdříve nás kritizovali, že Protikorupční strategii nemáme schválenou. My na ní tvrdě pracujeme, schválíme ji a přijde další kritika, která ale pramení z neznalosti dokumentu. Samozřejmě se také někteří chtějí před volbami zviditelnit, to ale nic nemění na tom, že má Praha k dispozici špičkový dokument v boji proti korupci, ujistil Milan Richter. Limit pro ředitele odboru MHMP na udělování zakázek se rapidně snížil, dokonce je nižší, než požadovala opozice. Mezi nejdůležitější opatření dokumentu patří například zavedení rodného listu veřejné zakázky zveřejněny budou veškeré informace od zahájení veřejné zakázky až do jejího ukončení. Z výběrových řízení budou vyloučeni uchazeči s netransparentní majetkovou strukturou. Občané v komisích se budou spolupodílet na rozhodování při přidělování veřejných zakázek. Bude fungovat nezávislý protikorupční ombudsman stojící mimo magistrát. Ještě před schválením materiálu si Praha zadala u auditorské společnosti Ernst & Young zpracování analýzy protikorupčních opatření v ostatních krajích České republiky. Z té vyplývá, že je Praha nejdále v implementaci protikorupčních opatření. SKUTEČNOST JE V dubnu schválilo ZHMP dokument Protikorupční strategie, jehož součástí je na 70 různých protikorupčních opatření. Podle hodnocení auditorské společnosti Ernst & Young je Praha v realizaci protikorupční politiky nejdále ze všech krajů ČR (zaostávají za ní ostatní kraje vedené ČSSD). Náměstek Milan Richter také vyzval ke schválení protikorupčních opatření všechny kraje České republiky. Vyzývám tímto všechny kraje, které jsou dnes vedeny sociální demokracií, aby se nebály a k nejtvrdším protikorupčním opatřením v České republice se přidaly. Jsem připraven v této věci kdykoliv podat pomocnou ruku i politickým oponentům. V boji proti korupci padají bariéry stranických příslušností, uzavřel. Ocenění protikorupčních opatření 1. cena Zlatý erb za Zakázky pod lupou = všechna VŘ na internetu. 1. v Evropě a druhý ve světě za web v rámci hodnocení The E-Governance Institue. 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

11 CHCEME DOPADNOUT JAK ŘECKO? NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... za vyléčení chřipky zaplatí pacient 4358 korun, jak tvrdí sociální demokracie. ODS se chystá privatizovat zdravotní pojišťovny a fakultní nemocnice. SKUTEČNOST JE Pacientovo zdraví a spokojenost jsou naší prioritou. Neexperimentujeme. Námi představený koncept zdravotní reformy nevyrostl na zelené louce, ale nechali jsme se inspirovat západními modely avpraxi osvědčené a funkční prvky se sna - ží me zavést do českého systému tak, aby našim pacien tům byla poskyto vána zdravot nická péče zcela odpoví dající západním standardům. volím Bezbolestnou, k pacientům vstřícnou a citli - vou reformou chceme pozvednout kvalitu českého zdravotnictví. Sociálně citlivě nasta - vená spoluúčast pacientů na finan co vá ní zdravotní péče je dnes již zcela přirozenou součástí zdravotnických systémů vyspělých zemí. Námi zavedený ochranný limit však Bude ODS privatizovat fakult ní nemocnice? Jak lživě tvrdí ČSSD. NEBUDE! Dojde ke zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče? NEDOJDE! navíc nastavil finanční strop spolu účasti pro seniory a chronicky nemocné. Tolik kritizo - vané regulační poplatky přinášejí každoročně do zdravotnictví pět miliard korun a dalších pět miliard šetří. Takto získané peníze jsou využívány pro léčbu těch nejzávažnějších onemocnění, jako je rakovina, a tak zachraňují mnoho lidských životů. Tím se nám také podařilo významně zkrátit čekací doby na nákladnou léčbu a náročné zdravotní zákroky. Už žádné umírání ve frontách na operace! Pacienty budeme motivovat k prevenci a zdravému životnímu stylu. Každý, kdo bude pravidelně docházet na preventivní prohlídky, získá od své zdravotní pojišťovny Léčbu chřipky hradí pojišťovna a tak to i zůstane; pacient platí jen několik desítek korun ve formě zdravotnických poplatků, popřípadě dobrovolně za léky nehrazené pojišťovnou. ODS nebude privatizovat, pojišťovnou plně hrazená léčba zůstane zachována. bonus. Ten bude částečně vyplácen přímo v penězích a částečně prostřednictvím slev a poukázek na nehrazenou zdravotní péči nebo služby podporující zdraví každého z nás. Díky tomu získáme například očkování proti chřipce se slevou nebo úplně zadarmo. Socialisté lživě tvrdí, že za chřipku budeme platit 4358 Kč. I toto je úplný nesmysl. Dnes je léčba chřipky hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacient si připlácí pouze pár desítek korun za zdravotnické poplatky, popřípadě levné léky, jako je anopyrin nebo paralen. A tak to samozřejmě i zůstane. To samé platí i u běžné plomby. Amalgamovou plombu hradí zdravotní pojišťovny a chceme, aby ji hradily i nadále. ČSSD říká, že ODS je řezníkem českého zdravotnictví. My všichni však musíme mít strach z toho, že pokud by tuto zemi řídila sociální demokracie, netrvalo by dlouho a byli bychom na tom stejně jako Řecko, spíše mnohem hůře. A proto, jak se v poslední době říká: Paroubek nám slíbí všecko, dopadnem však jako Řecko! Moderní a vstřícné zdravotnictví pro všechny Výsledky místo slibů JDE TO I BEZ DLUHŮ MUDr. Boris Šťastný

12 JAK NA POVODNĚ NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... Praha není připravena na případné povodně, a to i v rozsahu takzvané pětisetleté vody, ničivé katastrofy z roku SKUTEČNOST JE V roce 2002 zažila česká metropole pětisetletou vodu. Čtrnáctého srpna toho roku spláchl valící se tekutý živel velkou část naší republiky a zanechal za sebou spoušť. Kritici od té doby tvrdí, že se totéž může stát znovu. Nemají pravdu. Hlavní město vynaložilo za posledních sedm let na protipovodňová opatření téměř 3,5 miliardy korun. Cvičení Voda 2005 ukázalo, že Prahu lze účinně ochránit se sedmatřicetihodinovým předstihem. Vhlavním městě způsobila před osmi lety voda škody srovnatelné snad jen s apokalypsou druhé světové války. Nejezdila více než polovina pražské hromadné dopravy, zatopeny byly stanice metra a historické památky nedozírné ceny. Na mnoha památkách nejsou škody ani vyčíslitelné, podobně jako lidské tragédie zničených domovů. Ty vyčíslitelné se vyšplhaly na neuvěřitelných 27 miliard korun. Povodně 2002 lze hodnotit jako největší živelnou pokromu v novodobé historii města Prahy. Tolik na začátek oživení paměti osm let staré historie. volím Od té doby představitelé Prahy pracují na opatřeních, aby se podobná situace už nemohla opakovat. Náměstek pražského primátora Ing. Pavel Klega si je vědom toho, proti jakému soupeři stojí a že jde v podstatě o nerovný boj. Proti přírodě nemůžeme vy - hrát, je proti člověku všemocná a historie to mnohokrát prokázala, říká Klega. Můžeme se ale snažit vybudovat maximální ochranu a věřit, že bude stačit. A o to se snažím od svého vstupu do Rady hlavního města Prahy. Právě pod taktovkou Pavla Klegy připravila Praha protipovodňová opatření, která se od té doby realizují. Jde o systém obrany, který začíná na soutoku Vltavy a Berounky vytvořením jezer. Ta by mohla část velké vody v budoucnu zachytit a nepustit ji v plné síle na hlavní město. Hlavní pilíř obrany jsou protipovodňové zábrany a hráze, které v Praze dosahují délky 18 kilometrů, z toho pět kilometrů je mobilních, představuje Klega nejdůležitější část obrany proti přírodnímu živlu. Mobilní zábrany je město schopné při informaci o blížící se povodni postavit během několika hodin. Vniknutí vody z Vltavy do Čertovky pak brání protipovodňová vrata. Praha tak vytvořila jeden z nejsofistikova - něj ších ochranných systémů Evropy. V republice je tento propracovaný systém naprosto unikátní Praha tak jako jediná dodržela slovo dané v roce Chrání už v tento okamžik kompletně celé historické centrum, na pravém břehu od Modřan po Libeň a na levém od Smíchova po Stromovku chrání město hliníkové mobilní zábrany, přírodní valy, zídky. Z pohledu celé oblasti hlavního města pak ochrana obsahuje téměř sto procent, rozpracované práce jsou menší než pět procent plánovaných prací. A i ty budou dokončeny v několika málo příštích měsících. Praha zatím ze svých peněz na protipovod ňo - vá opatření vydala téměř 3,5 miliardy korun a stovky milionů si vybudování systému ještě vyžádá. Jsou to však dobře investované pe ní - ze. Cvičení nazvané Voda 2005 prokáza lo, že by město případnému náporu vodního živlu odolalo. Od vyhlášení stavu ohrožení, které lze učinit se zhruba 48 hodinovým předsti - hem, Prahu ochráníme za rekordních 11 ho - din, komentuje úspěch náměstek primátora. Pětisetletá voda mě ve funkci pražského radního de facto přivítala. Když jsem poprvé vstoupil do své nové kanceláře, na botách jsem si přinesl bahno jako její pozůstatek, vzpomíná Klega. Pětisetletá voda mi však ukázala i ohromné pozitivum v mezilidských vztazích. Za celý život jsem viděl jen párkrát, aby lidé tak drželi pospolu jako tehdy. Velká voda odhalila lidskou solidaritu, kterou máme jako národ v sobě. 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

13 Že se hlavní město Praha nezabývá dopady deregulace, nebo dokonce vystěhovává sociálně slabší či seniory na ulici? Naopak. Praha se výrazným způsobem zasadila o zmírnění dopadů nedokonalého zákona o jednostranném zvyšování nájemného, jejž připravila a prosadila sociální demokracie. Nejenže zástupci Prahy úspěšně intervenovali na ministerstvu pro místní rozvoj za rozlo - žení navýšení nájemného pro rok 2010 na tři roky, nýbrž také připravili systém pomoci lidem, kteří se kvůli zvyšování nájemného dostali do existenčních problémů. V rámci těchto opatření byla vytvořena například kategorie bytů pouze pro seniory. V současné době tvoří téměř 700 bytů a ročně se tento počet navyšuje o další desítky uvolněných malometrážních bytů. volím Pro jejich přidělování byl vytvořen i unikátní systém, který zohledňuje potřebnost seniorů a je založený zejména na rozdílu výše příjmů SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SE MUSÍ STÁT PRIORITOU a nájmu, osa mělosti apod. Navíc nájemní smlouva lidem zaručuje důstojné a klidné prožití stáří, neboť pro tuto kategorii platí zvýhodněné ná jemné ve výši 60 korun za metr čtvereční. A nejen to. V případě náhlé změny zdravotního stavu jim umožňuje přechod do sociálního zařízení v rámci hlavního města Prahy. Požádat o přidělení malometrážního bytu mohou všichni senioři nad 65 let bez rozdílu, ať bydlí v městském nebo soukromém bytě. Praha nezapomíná v oblasti bydlení ani na handicapované spoluobčany. Disponuje více než 500 byty zvláštního určení, kde taktéž platí zvýhodněné nájemné. V individu álních případech, kdy nájemníci mají finanční potíže, umožňuje slevu na nájemném až 600 korun měsíčně. Dalších sto bytů je vyčleněno pro postižené, kteří potřebují dohled v rámci chráněného bydlení. NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... hlavní město Praha je vůči svým obyvatelům bezcitné a nedbá, aby dopady deregulací ohrozily sociálně slabší vrstvy. SKUTEČNOST JE Praha má 500 bytů zvláštního určení pro postižené obyvatele. Praha umožňuje slevy nájemného až 600 Kč měsíčně. Hlavní město vyčlenilo 700 bytů pro seniory. Praha dosáhla rozložení deregulace nájemného. Problémy s bydlením však nemohou vyřešit města a obce sami. Zejména problém s deregulací nájemného je tak obsáhlý, že přispět k tomu musí výrazným způsobem i stát. Změnit se v první řadě musí špatný zákon přijatý a schválený sociální demokracií, který poškozuje staré lidi, postižené a sociálně slabší. V tomto zákoně chybí rozpracovaný systém pomoci těmto lidem, protože příspěvek na bydlení je nepostačující. Vůbec se nezabývá sociálním bydlením. Chceme, aby se v zákoně vymezil pojem sociální bydlení, pro koho budou tyto byty určené a za jakých podmínek tyto byty budou vznikat za finančního přispění státu. Problematika v oblasti bydlení a s tím spojená deregulace nájemného jako nárokové složky pro občany České republiky by se měla stát jednou z priorit budoucí vlády. Podobně jako se stala pro hlavní město Prahu. Musíme si uvědomit, že lidé, zejména senioři, handicapovaní, nebo sociálně slabší, se na tyto změny nemohli připravit z důvodu dlou ho dobého pokřivení trhu s byty a vývoje ná jem ného z dob minulých, říká pražský radní a radní Prahy 11 Jiří Janeček, jenž se bytovou problematikou systematicky zabývá již řadu let. S deregulací se navíc začalo velmi pozdě. Je to problém státu a ne lidí. Vyřešíme sociální bydlení Výsledky místo slibů JDE TO I BEZ DLUHŮ Jiří Janeček

14 CHLOUBA PRAHY STAVÍ NOVÝ SLONÍ DŮM Před osmi lety ji poničila zkázonosná povodeň, dnes je z ní skvost světové úrovně. Prestižní magazín Forbes zařadil pražskou zoo na sedmé místo na světě, mezi turistickými atrakcemi ji svou návštěvností v Česku předčí pouze Pražský hrad. Letos v Troji čekají babyboom, narodit se mají desítky mláďat, to nejsledovanější však už je na světě. Asi žádné pražské novorozeně si letos neužilo tolik pozornosti jako potomek Richarda a Kijivu. Už sedmá gorila trojské tlupy se narodila na konci dubna a do zahrady se na ní od té doby přišly podívat tisíce lidí. Gorily jsou i díky online internetovým přenosům z jejich pavilonu nejoblíbenějšími zvířaty v zahradě a zásluhou úspěšného chovu poputuje z Prahy do světa první gorila v rámci mezinárodního chovného programu. Brzy se ale do centra pozornosti dostanou také sloni. V polovině května totiž za účasti magistrátních politiků položili v zoo základní kámen nového pavilonu slonů a hrochů, do kterého letos město investuje 45 milionů korun a celkem více než 300 milionů. Bude to historicky vůbec největší stavba v zoologických zahradách na území Česka a Slovenska, celkově nám umožní chovat až 10 slonů, prohlásil ředitel zahrady Miroslav Bobek. Zatím má zahrada slony tři, brzy plánuje nákup dalších. Pavilon vyroste v horní části zahrady a doplní tak další moderní stavby, které v posledních letech zcela změnily tvář zahrady. Mezi Miroslav Bobek, ředitel zoo (od ledna 2010, na snímku s hrabáčem kapským): Pražská zoologická zahrada je výjimečná tím, jak rychle dokázala rozkvést po povodních. Je tu množství nových pavilonů, spousta nových zvířat, zahrada dnes nabízí lidem zcela jiný zážitek. Mimořádný je také vztah lidí k zoo a zvířatům v ní. Nemyslím tím jen to, že ji ročně navštěvuje přes milion lidí, ale také fakt, že se o zvířata zajímají blíže, znají jejich příběhy a přispívají na jejich chov. Zahrada také úspěšně plní důležitou funkci, kterou je ochrana zvířecích druhů, podílíme se na řadě ochranářských projektů, které pomáhají například gorilám, koním Převalského, zubrům a dalším zvířatům. návštěvníky patří k nejoblíbenějším atrakcím, které se z financí města povedlo v zoo vystavět, pavilon indonéské džungle. Tady se lidé ocitají v téměř bezprostředním kontaktu s orangutany, varany a dalšími zvířaty pocházejícími z indonéských ostrovů, aniž by je oddělovaly mříže či plexisklo. Mezi úspěšné projekty poslední doby patří také pavilon gaviálů, nová expozice lachtanů nebo opičí ostrovy. Moderní podoba zahrady láká rok od roku více návštěvníků: zatímco před povodní sem chodilo ročně zhruba půl milionu lidí, v posledních letech toto číslo vždy překročilo milion. Zoo se úspěšně rozrůstá především díky stálé podpoře magistrátu, který ji ročně financuje částkou okolo 100 milionů korun. 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

15 NEVĚŘTE LŽÍM, ŽE... PRAHA CENTREM SVĚTOVÉ DIPLOMACIE Praha je ekonomickým lídrem střední a východní Evropy, pátý nejbohatší region kontinentu, nebo nejlépe hodnocené město nové Evropské unie. Tak příznivou charakteristiku si vysloužila Praha pod vedením ODS u prestižních zahraničních institucí. Zahraniční politika Prahy však sahá ještě dál: chce být velmocí na poli cestovního ruchu, kongresové turistiky i evropského kulturního dění. A především se vrátit tam, kam patřila ještě v dobách první republiky tedy do centra světové a především evropské diplomacie. volím I v zahraniční politice vstupují do vytváření priorit různí aktéři, kteří mají často rozdílné zájmy. Zatímco do roku 2004 byl primárním zájmem všech hlavních politických stran vstup do EU a tedy dokončení integrace s euroatlantickým, politickým, hospodářským a bezpečnostním prostředím, po našem vstupu do EU se před českou zahraniční politikou otevřel prostor do celé řady dalších diplomatických misí. Zahraničně-politická orientace Prahy se postupně mění. Vedle témat řešených ve spolupráci s vládou a parlamentem se již několik let hlavní město soustředí na dílčí vlastní aktivity. A nutno říci, že velmi úspěšně. Předně se daří i přes celosvětovou stagnaci udržet v hlavním městě na velmi slušné úrovni návštěvnost zahraničních turistů. Je to dáno především úspěšnou propagací Prahy v zahraničí a v dalších regionech České repu bli ky. Dále si v porovnání s jinými evropskými městy Praha udržuje primát i v takových oblastech, jako jsou služby v městské hromadné dopravě, zdravotnictví a záchran ná služba nebo služby radnic občanům městských částí. Praha je ojedinělá například tím, že její radnice mají nejrozsáhlejší úřední hodiny pro vyřizování ODS je protievropská strana, která nemá v evropském parlamentu žádného strategického partnera ani vizi. české předsednictví EU pod taktovkou ODS bylo totálním propadákem. České republice chyběla silná politická osobnost, která by unii vedla. SKUTEČNOST JE ODS je pro spolupráci s jinými státy Evropské unie. ODS však zásadně varuje před rychlou a nepromyšlenou integrací, například na úrovni jednotné evropské měny. Rychlé a nepřipravené kroky jsou nebezpečné, což se potvrzuje na příkladu Řecka. Česká republika začala své předsednictví v Evropské radě lépe, než se očekávalo. Byla to naopak ČSSD, která si aktivním svržením české vlády v době předsednictví utrhla ve světě pořádnou ostudu. potřeb občanů, říká starosta Prahy 6 a předseda Zahraničního výboru zastupi tel - stva Prahy Tomáš Chalupa. Ve spolupráci s vládou byla Praha na absolutním vrcholu v době českého předsednictví v Evropské unii v první polovině roku Praha si získala sympatie díky svému přístupu k organizaci celé řady setkání evropských lídrů i k řešení dílčích problémů, jakými jsou například vyrovnaný rozpočet a úsporné hospodaření s prostředky daňových poplatníků. Ocenili to například i představitelé takových mocností, jakými jsou Spojené státy a Rusko, když se do Prahy nedávno sjeli k podpisu důležité dohody o omezování jaderných zbraní. Prestiž a rozvoj Prahy pasují metropoli mezi nejúspěšnější města v celé Evropské unii. Nevolte řecký scénář JDE TO I BEZ DLUHŮ Výsledky místo slibů Tomáš Chalupa

16 PRAHA Polní míra Tyknutí Horniny Líbezní Zájmeno Název hlásky Brož Výměšek Kout Latinská předložka Lyžařská disciplína Tříslovina Ochablá Boule Anglická předložka Styl První část tajenky Strázeň Kód Chomutova Třetí část tajenky Urychlovaná Prokutat V roce 2009 Šance Konce šátku Dělitelná dvěma Žíravina Hasiti žízeň Či Chobotnatec Mladé obilí Balzacův lit. hrdina Marie Druh houby Parťák Kovány Dívčí jméno Indické koření Světlý vlas Kytka Německý autoklub Kůly Předložka Popravčí Mladá slepice Mimo Dohromady Lotyšská měna Pozdrav Basebalisté Severské muž. jméno Dravec Bečky Český tv detektiv České ryby Listnaté stromy Svoji Ona Tvrdá tkáň Evropské mince Edisonovo jméno Značka parfému Podmáčené území Druhá část tajenky Krčit Český pianista (Rudolf) Druh chrta Anglicky kořen Německy kolo Kvalt Kovbojské slavnosti Typy volkswagenů Slovensky céva Pádová otázka Zubařský nástroj Výron Potravinářská značka Trajler Kulečníky Otrok Prázdno Inic. herce Oliviera Amer. rock. kapela Zupák Mrak Dopravní podnik Tlama Chem. rozkládat Hadry Zástěna Český básník (Jakub) Záplava Zdlouhavě Odsouzený podnikatel Sportovec Čerpadlo Značka vína Podsvětí Čtvrtá část tajenky Pražský knihkupec Mužské jméno Psí jméno Znoj Asijský stát Slovensky jestli Býv. něm. stát Kód New Yorku Rozpočet Loketní kost Slavoj (zkr.) Souhlas Slovenská předložka Skandinávec Tisková agentura Německy lázně Sokolská slavnost Zoologické zahrady Pysky Zadržena Slovanské mužské jméno ADAC; cieva; Ebr; pinot; Pitr; REM; root; Tomsa PŘEDPOVĚĎ POČASÍ Výhled počasí pro ČR na období od 24. května do 6. června 2010 Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období: 76,3 mm, interval průměrných srážek od 58,4 mm do 82,6 mm Průměrná teplota v ČR v tomto období: 14,2 C interval průměrných teplot od 13,4 C do 14,9 C Srážkové a teplotní rekordy v ČR pro toto období od roku 1934: Nejméně srážek v roce 1950 (24,1 mm), nejvíce srážek v roce 1965 (148,9 mm) Nejchladněji v roce 1962 (10,5 C), nejtepleji v roce 1979 (18,1 C) Pozn.: Průměrné hodnoty jsou vypočítány pro celé území ČR do nadmořské výšky přibližně 600 m n. m. za období od roku 1961 do roku Úspěšnost předpovědí teplotních charakteristik je kolem 75% a úspěšnost předpovědí srážkových charakteristik kolem 65%. Období jako celek očekáváme teplotně průměrné, srážkově průměrné Z počátku oblačno s deštěm, postupně ubývání oblačnosti a srážek. Teploty: NOC 10 C - 4 C DEN 16 C 22 C (místy až 23 C) Z počátku polojasno, později přibývání oblačnosti, přeháňky a občasný déšť, možnost bouřek. Teploty: NOC 12 C 6 C DEN 18 C 24 C (místy až 26 C) 16 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

17 TV PROGRAM 24. května 6. června Pondělí 24. května Barvy života Dobré ráno Sezame, pojď si hrát (37/78) Návštěva v ZOO Konečně samičb Příště u Vás z Purkarce Pán Sipánu Chcete je? Polední události Sama doma Volby Rajské zahrady Rodina a já Věříš si? Záhady Toma Wizarda Já a moje rodina (21/26) Zpívánky Kouzelná školka AZ-kvíz Kluci v akci Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Ještěrka zední Šťastných deset Hříšní lidé Města pražského (7/13) Lodní uzel Detektivní parta pana rady Vacátka z pražské čtyřky bojuje s podsvětím. Tentokrát řeší úmrtí paní Jarošové Na cestě po Almaty Reportéři ČT Hájili jsme hrad Losování Šťastných deset Politické spektrum Californication II (1/12) Rajské zahrady Kaleidoskop Náš venkov Sváteční slovo evangelického Člověče, kdo jsi? Mapa, zrcadlo doby Svět, kde se žebrá Z metropole Týden v regionech Brno Týden v regionech Ostrava Události v regionech Světla na cestách Správy STV Raníček s Dádou Čaroděj ze země Oz (14/52) Včelka Mája (66/104) Bydlení je hra Experiment Obrázky z Francie (1/3) Historické minipříběhy a kuriozity Panorama Televizní klub neslyšících Kalendárium Kvarteto Sedmikrásky Josefa Kainara Čétéčko Za školu Akční soutěž pro středoškoláky pokračuje třetí sérií Nevzdávej to Bílé ovce Vesmírná odysea Alexeje Leonova Německo-ruský dokumentární film o prvním výstupu člověka do kosmu, historické události, která se do análů kosmonautiky mohla zapsat zcela jinak Angličtina pro nejmenší (24/40) Telling Tales (1/10) Moudronos Světlo a stín Moudra a legrácky klauna s modrým nosem Zachraňte zvířátka Tajemné vraky v hlubinách (2/3) Dobrodružství vědy a techniky Na pomoc životu rakovina v rodině Není nad Jimmyho Zprávy v českém znakovém jazyce Toulavá kamera Objektiv Tajemství mrtvých mužů (13/13) Neznámí hrdinové Zlaté tele (1/8) Šupiny z AniFestu Krásný ztráty Echo Pražského jara Terra musica Film point Bigbít (17/42) Nikdy nebude konec Knižní svět Čtenářský deník... Josef Holcman: Cena facky Základy Dobré ráno Úterý 25. května Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Farmářova dcera Párty s Orchestrem Gustava Broma Svět, kde se nežebrá aneb Galerie Polední události Sama domaw Volby Rajské zahrady Kostičky Zábavná škola: Dětská Věda je detektivka (1/26) Pomáhejme si Zpívánky Pat a Mat (21/28) Návštěva v ZOO Kouzelná školka AZ-kvíz Chalupa je hra Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Kruštík bahenní Šťastných deset Letecké katastrofy III. (19/23) Požár na palubě Na lince Air Canada do Toronta 2. června 1983 se během několika minut z banálního kouře na toaletě ve výšce metrů stal závod s časem Přísně tajné vraždy (21/42) Smrt na ulici Proč soudce nepotrestal chladnokrevného vraha? Všechnopárty Hrdost a vášeň (2/2) Losování Šťastných deset Sex ve městě IV (13/18) Rajské zahrady Chcete mě? Vltava v obrazech (69/86) Terra musica Crescendo JOO! To je cirkus Pohádka z kamene Zajímavosti z regionů Zajímavosti z regionů Brno Zajímavosti z regionů Ostrava Události v regionech Objektiv Správy STV Čaroděj ze země Oz (15/52) Včelka Mája (67/104) Záhady Toma Wizarda Kluci v akci Angličtina pro nejmenší (24/40) Telling Tales (1/10) Zábavná škola: Kapitolky o havěti (8/10) Malé velké hry a události (5/10) Po stopách Panorama Kosmopolis Holandská zpívající atrakce Městečko Volendam není jen pro turisty, na hudbu tady narazíte všude (2004) U nás v Evropě hodin AZ-kvíz Bydlení je hra Černé ovce Hřiště Evropský manuál Vltava v obrazech (69/86) Svět zázraků: Zajatci minulosti (1/3) Salvador Dalí: Kristus sv. Jana z Kříže Zoom Partnerské vztahy aneb Návod na přežití Neseznamitelní Za posledních dvacet let významně přibylo lidí, kteří se stávají věčnými singles. Herec Martin Písařík nám mimo jiné prozradí, čím to je Klíč Babylon Krystyna Krauze v magazínu o životě národnostních menšin a cizinců u nás a Čechů v zahraničí Zprávy v českém znakovém jazyce Game Page Learning English with Ozmo (1/13) Čínská čtvrť Jack Nicholson v mistrovském kriminálním thrilleru Romana Polanského. Americký film oceněný Oscarem (1974) Když sochy z mostu ožívají Na Karlově mostě ožily sochy. Život jim nevtiskli profesionální umělci, ale mentálně postižení lidé, kteří nastudovali jedinečný baletní projekt s názvem Oživlé sochy. V něm představují příběhy vybraných světců Kontexty Q Ghetto Kulturní magacín na cestu vzhůru Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie V (24) Komisař Rex IV (3) Komisař Rex IV (4) (Rex, a Cop's Best Friend IV) Moserova smrt Za odhalení masového vraha mladých žen zaplatí vídeňská kriminálka vysokou cenu... Televizní film ke čtvrté řadě německo-rakouského krimi seriálu (1997) Tescoma s chutí Las Vegas: Kasino II (16) Hvězdná brána III (15) Kobra 11 (2) (Alarm für Cobra 11) Jejich okrskem je dálnice, tempo mají smrtící, nasazeni jsou dvacetčtyři hodin denně - to jsou muži z dálniční policie... Německý krimi seriál (1996) Krok za krokem V (2) Vražedná čísla IV (18) Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VII (22) Ulice (1771, 1772) Kobra 11 XIV (12) (Alarm für Cobra 11 XIV) Kartel Agent antidrogového oddělení v utajení byl nalezen mrtev a ví se pouze, že hlavou drogového kartelu je tajemný Afghánec. Ben a Semir přebírají případ pro dálniční policii poněkud netypický. Semir dostane krytí jako turecká spojka a Ben se vydává za obchodníka s drogami. Svěřený heroin se jim podaří prodat, ale vzápětí jsou podrobeni tvrdému prověřování... Německý krimi seriál (2009) Víkend Mentalista II (3) (The Mentalist II) Rudý odznak Policisté jsou přivoláni anonymem k nálezu mrtvoly v jedné malé špinavé uličce. Když tam dorazí, Lisbon ke svému překvapení zjistí, že mrtvý je bývalý pedofil, kterého ona sama kdysi poslala do vězení. Při vyšetřo-vání se ale na zásobníku vražedné zbraně objeví Lisbonin otisk... Druhá řada nového úspěšného amerického krimi seriálu s Simonem Bakerem v hlavní roli (2009) Námořní vyšetřovací služba VI (2) (Navy NCIS VI) Agent na palubě McGee a Ziva jsou pověřeni informovat manželku Chada Evanse o tragické události jejího manžela. Ten zřejmě spáchal sebevraždu skokem z lodi, na které sloužil. Když však za Lyndi Evansovou dorazí, naleznou ji mrtvou... Šestá řada amerického krimi seriálu (2008) Poker After Dark Populární pokerový televizní pořad poprvé na TV Nova. Sledujte zajímavé souboje hráčů zvučných jmen o spousty peněz v hotelu a kasinu Golden Nugget Hotel v Las Vegas Zátoka vášní (12, 13) Novashopping Áčko Konec vysílání Novashopping Teleshopping Dobrodružství Olivera Twista II (11) Frasier V (10) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání V (20) M*A*S*H (216) Právo a pořádek V (10) Podnikový právník Každý zločin se musí nejen vyšetřit, ale také potrestat. Legendární americký kriminální seriál (1994) To je vražda, napsala VII (20) Případ pro Sam I (21) M*A*S*H (217) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha,vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál ( ) Deník zasloužilé matky IV (8) Zoufalé manželky III (15) JAG IV (7) Návrat domů (1/2) (Coming Home) Když se mladá Keira Knightleyová nastěhuje do domu své bohaté přítelkyně, prožívá zlaté časy. Mimo jiné se do ní zakouká Paul Bettany. Ale hrozba druhé světové války tyto bezstarostné dny rázem přeruší... Britsko-německý romantický film podle předlohy Rosamundy Pilcherové (1998) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Chůva k pohledání V (21) Zázraky života (10) Nové podmínky Životní změna. Konečně sama a šťastná. Původní český seriál. Televize Prima Jak se staví sen Rady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar (Premiéra) Sběratelé kostí II (19) Muž, který spadl z nebe Na poli jsou nalezeny ostatky muže, který spadl z obrovské výšky. Policejní vyšetřování prokáže, že se jedná o pilota, který vypadl z letadla - ale byl mrtvý již před pádem... Americký kriminální seriál (2006) Myšlenky zločince III (14) Agent David Rossi se po dvaceti letech opět vydává hledat pachatele. Americký kriminální seriál (2007) Wolffův revír I (15) Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (137) Autosalon Trní Snídaně s Novou Stefanie V (25) (Für alle fälle Stefanie V) Zdravotní sestra Stefanie je pro pacienty hotový anděl. Když je potřeba dokáže povzbudit, poradit, ale i vyslechnout jejich starosti. V takové nemocnici je radost stonat. Německý seriál (1999) Komisař Rex IV (5) Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Komisař Rex IV (6) Las Vegas: Kasino II (17) Hvězdná brána III (16) Kobra 11 (3) Krok za krokem V (3) Vražedná čísla V (1) Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VIII (1) Ulice (1773, 1774) Ordinace v růžové zahradě 2 (195) O mrtvých jen dobře Dalibor je v depresích. Trápí ho výčitky svědomí, odmítá pomoc přátel, chybuje. Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka New York IV (17) (CSI: NY IV) Na pláži je nalezena mrtvola mladé ženy, roztrhaná od žraloků. O kus dál pak leží mrtvý žralok a zprvu se zdá, že mrtvá zemřela na následky jeho útoku. Jenže patolog hned na místě zjistí, že žena byla škrcena. O několik hodin později se na pláži najde další mrtvá... Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2006) V ohrožení života Nikdy nezveřejněné záběry záchranářů v akci. Skutečné příběhy na prahu života a smrti Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VIII (20) (Law and Order. Special Victims Unit VIII) Vyvraždění Americký kriminální seriál (2006) Turbulence Let obřího dopravního Boeingu 747 je klidný jen do chvíle, než na palubě začne řádit nebezpečný vrah Ray Liotta. Americký film (1997) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Ptákoviny Áčko Zorro: Meč a růže (46) Novashopping Teleshopping Dobrodružství Olivera Twista II (12) Frasier V (11) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání V (22) M*A*S*H (217) Právo a pořádek V (11) Ochránce Každý zločin se musí nejen vyšetřit, ale také potrestat. Legendární americký kriminální seriál (1994), v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocenných částech policejnívyšetřování zločinu a jeho soudní následky...hrají R. Brooks, Ch. Noth, M. Moriarty a další (46 min) To je vražda, napsala VII (21) Případ pro Sam I (22) M*A*S*H (218) Deník zasloužilé matky IV (9) Zoufalé manželky III (16) JAG IV (8) Návrat domů (2/2) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Druhý den si nás k sobě pozve vášnivá amatérská kynoložka Michaela. Inspirací k její dnešní večeři jí byla pravá staročeská kuchyně. Ponese se celý večer spíše ve staromódním duchu? Nebo si Michaela připraví nějakou moderní zábavu? Čím získá body potřebné na výhru korun? Chůva k pohledání VI (1) Hádej, kdo jsem! Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich (Premiéra) Jak chutná úspěch Úspěšní podnikatelé na talíři Zdeňka Pohlreicha (Premiéra) Profesionálky (3) Rande naslepo a krvácející srdce Inspektorka Boxerová a její kolegyně vyšetřují vraždu ženy. Podle její dcery si matka poprvé po pěti letech domluvila schůzku s mužem... Americký kriminální seriál natočený podle detektivních bestsellerů Jamese Pattersona ( ) Myšlenky zločince III (15) Americký kriminální seriál (2007) Wolffův revír I (16) Návrat domů (1/2) Návrat domů (2/2) Na čem záleží (138) S Italem v kuchyni Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 17

18 TV PROGRAM 24. května 6. června Středa 26. května Dobré ráno Kouzelná školka Dům plný písniček Toulky krajem O poklad Anežky České Polední události Sama doma McLeodovy dcery VI (22/32) Soudkyně Amy IV (11/24) We Are the World pro Haiti Zábavná škola: Kapitolky o havěti (9/10) Malé velké hry a události (6/10) Hrůzostrašný dějepis (21/26) Moudronos Zpívánky Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Mladečská Šťastných deset Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí. Uvádí Ester Janečková Neobyčejné životy František Řehák Životní a profesní příběhy významných českých herců současnosti Bratrstvo neohrožených (2/10) Museli spoléhat jeden na druhého. A svět spoléhal na ně. Slavný americko-britský válečný seriál Losování Sportky a Šance Amerika Martin Dejdar dobývá Ameriku ve filmové adaptaci nedokončeného románu Franze Kafky (1994) Losování Šťastných deset Sex ve městě IV (14/18) McLeodovy dcery VI (22/32) Přísně tajné vraždy (21/42) Evropský manuál Salvador Dalí: Kristus sv. Jana z Kříže Úplně osobní Události v regionech Auto Moto Revue Správy STV Čaroděj ze země Oz (16/52) Včelka Mája (68/104) Pat a Mat (21/28) Chalupa je hra Learning English with Ozmo (1/13) Výtvarnické konfese Stop Panorama Dětská záchranka v akci Babylon Československý filmový týdeník (782/2379) Tajemství mrtvých mužů (13/13) Svět zázraků: Zajatci minulosti (1/3) AZ-kvíz Kluci v akci Černé ovce Reportéři ČT Krásy evropského pobřeží: V srdci Baltu Věříš si? Záhady Toma Wizarda Věda je detektivka (1/26) Pomáhejme si Chcete mě? Letadlová loď Enterprise: Den D v Pacifiku Cyklisté a chodci (8/13) Bojová umění aneb Jednota osobnosti (9/10) Diagnóza Medicína pro 21. století PORT Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Televizní klub neslyšících Anakonda (3/8) The Lost Secret (3/11) Ta naše povaha česká Odtržené děti (1/2) Echo Pražského jara Dokumentární klub: Američané v Pchjongjangu Polibek zimy Řecká legenda Krásný ztráty Euroturistika Dobré ráno Čtvrtek 27. května Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Velký Jake Ypsilonka se baví Chatař Polední události Sama doma McLeodovy dcery VI (23/32) Soudkyně Amy IV (12/24) We Are the World pro Haiti Divnopis Willy Fog na cestě kolem světa (21/26) Byla jednou jedna planeta (21/26) Šikulové Kamarád Timmy (21/26) Zpívánky Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Nevzdávej to Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Šťastných deset Případy detektiva Murdocha II (3/13) Dinosauří horečka Mrtvola nalezená v zubech dinosaura nevěští nic dobrého České volby Otázky Václava Moravce Speciál Den před volbami duel lídrů dvou nejsilnějších politických sil v zemi, duel dvou politiků, z nichž se jeden s největší pravdě - podobností stane příštím předsedou vlády České republiky Na stopě Zvláštní jednotka (1/8) Losování Šťastných deset Sex ve městě IV (15/18) McLeodovy dcery VI (23/32) Hledání ztraceného času Hledám práci Rodina a já Pod lampióny Besídka divadla Sklep Kultura v regionech Události v regionech PORT Správy STV Čaroděj ze země Oz (17/52) Včelka Mája (69/104) Moudronos Pod pokličkou Anakonda (3/8) The Lost Secret (3/11) Medicína pro 21. století Cyklisté a chodci (8/13) Panorama Přidej se k ochraně přírody, prostředí a planety Nedej se Letecké katastrofy III. (19/23) Neobyčejné životy AZ-kvíz Chalupa je hra Černé ovce Vášeň sběratelská Devatero řemesel Předeme, předeme zlatou nitku Pohádka o třech kmotřičkách, které spředly nit osudu prince a dcerky hajného (1981) Bludiště Odvahu, fantazii, vědomosti, ale i kus štěstí a obchodního talentu vyžaduje od soutěžních družstev napínavá hra Toulavá kamera Evropa dnes Prizma Tisíc let české myslivosti Soukromá muzea Sardinie aneb 13 božských šlápot (7/13) Holocaust (1/3) POKR Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele Zprávy v českém znakovém jazyce Medúza Počesku Šil jsem u Kubiše Billy lhář Historie.cs Evropský manuál Posezení s Janem Burianem Američané v Pchjongjangu Q Duchovní kuchyně Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie V (26) Na prahu noci (In from the Night) Učitelka a začínající spisovatelka Vicky právě obdržela stipendium na tvůrčí pobyt, když se jednou v noci na prahu jejího domu objeví její šestnáctiletý synovec. Mladík je ve velmi zuboženém stavu a její život se od této chvíle naprosto změní... Americký film (2006) Tescoma s chutí Komisař Rex IV (7) Las Vegas: Kasino II (18) Hvězdná brána III (17) Kobra 11 (4) Krok za krokem V (4) Vražedná čísla V (2) Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VIII (2) Ulice (1775, 1776) Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál Comeback Prohozz Jsou stejní jako vy a dokáží se tomu zasmát. Populární český sitcom se svérázným Ozzákem, který pomáhá bratrovi Tomimu vychovávát nejen dceru Ivu, ale i Lexu a Sašu dvojčata ze sousedství. Na všechno dohlíží Marcelka, které nesmí nic uniknout Dva a půl chlapa VI (21) (Two and a Half Men VI) Charlie Sheen je bohatý starý mládenec s domem na pláži, který s lehkostí dostane každou ženu. Jeho spokojený život v Malibu je ale narušen, když se jeho bratr Alan, který se právě rozvádí, k němu nastěhuje. Alan navíc není sám - má osmiletého syna Jakea. A ten dá Charliemu teprve zabrat... Šestá řada amerického seriálu (2008). Hrají J. Cryer, M. Hinkle, A. T. Jones a další Dr. House VI (4) Tyran House se vrací do nemocnice, ale nemá zatím obnovenou licenci a tak Cuddyová rozhodne, že bude jakýmsi poradcem, bez přímého kontaktu s pacienty. Šestá řada amerického seriálu (2009) Vizita (13) Rakovina děložního čípku Příběhy plné naděje a neobyčejně obyčejných zázraků medicíny Mlčení jehňátek (The Silence of the Lambs) Nejpřísněji střežený vězeň Anthony Hopkins si s agentkou FBI Jodie Foster nebezpečně pohrává. Americký psychothriller (1991) Kriminálka Miami (22) Novashopping Mr.GS Tabu Unesený (11) Zorro: Meč a růže (47) Novashopping Teleshopping Dobrodružství Olivera Twista II (13) Frasier V (12) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání VI (1) M*A*S*H (218) Právo a pořádek V (12) To je vražda, napsala VII (22) Případ pro Sam II (1) M*A*S*H (219) Deník zasloužilé matky IV (10) Zoufalé manželky III (17) JAG IV (9) Hledači mušlí (1/2) (The Shell Seekers) Stará dáma Penolope se seznamuje s Antonií, která přišla o oba rodiče, a vypráví svůj pohnutý životní příběh... Německo britský romantický film podle románu Rosamundy Pilcherové (2006) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Chůva k pohledání VI (2) Přešlapy II (12) David se stal Petrovým spolubydlícím. Petr se snaží na Janu zapomenout a vodí si domů roztodivné dívky. Karolíně se život po klubech a se sklenkou v ruce líbí. Kamarádku si našla v Johaně, Radčině kolegyni. Přiznat si, že má problém, ji donutíaž autonehoda, kterou opilá způsobí. Rozhodne se začít chodit na terapii a je velmi překvapená, když zjistí, že David tam chodí taky a co všechno dělá pro to, aby odčinil svou chybu.má pocit, že by se měli pokusit obnovit svůj vztah. Radka s Adamem jsou plně zaměstnáni adopcí. Adam se svěřuje Kláře, ale přichází na to, že by chtěla být víc než kamarádka TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc Sběratelé kostí II (20) Svítící kosti Tohle doktorka Brennanová a agent Booth ještě nezažili! Jsou přivoláni k případu, kdy kostra zavražděné ženy svítí... Americký kriminální seriál (2006) Žralok II (1) Gangsterka Stark je na stopě ruské mafie pašující z Los Angeles pirátské kopie filmů do Evropy a Asie... Americký kriminální seriál (2008) Hledá se táta a máma Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (139) TOP STAR magazín Snídaně s Novou Stefanie V (27) Zdravotní sestra Stefanie je pro pacienty hotový anděl. Když je potřeba dokáže povzbudit, poradit, ale i vyslechnout jejich starosti. V takové nemocnici je radost stonat Nebezpečná zásilka Student Paul Rudd musí zničit odeslaný dopis dřív, než se dostane do rukou jeho dívky Christine Taylor a způsobí milostné komplikace. Při celé akci mu vydatně pomáhá známá Reese Witherspoon a výsledek je opravdu povzbuzující... Americká romantická komedie (1998). Dále hrají S. Silverman, B. Sedlachek a další Tescoma s chutí Lenssen & spol. Spiknutí Golf je obvykle sport gentlemanů, ale tři zdánlivě seriózní muži na trávníku mají docela jiné starosti plánují vraždu. Tělo je sice nalezeno jinde, ale Rexův neomylný nos zavede vyšeřovatele na golfové hřiště do samého středu zábavy a skupiny podezřelých... Německo-rakouský krimi seriál (1997) Las Vegas: Kasino II (19) (Las Vegas II) Vítejte v Las Vegas, v kasinu a hotelu Montecito! Hosté si tu mohou dělat, co se jim zlíbí, ale všichni dodržují zásadu: k čemu dojde v Las Vegas, to tam také zůstane. Jen Edu Delinovi a jeho týmu nic neunikne. Mají na starost bezpečnost kasina a čeká je skutečně dost práce... Americký seriál (2004). V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel Hvězdná brána III (18) Kobra 11 (5) Krok za krokem V (5) Vražedná čísla V (3) Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VIII (3) Krize identity Uprostřed ulice je nalezena mrtvola muže zastřeleného malým kalibrem. Při pitvě se ukáže, že mrtvému zbývalo jen několik měsíců života. Identita mrtvého je pro policisty také oříškem. Ukazuje se, že vrah se ji snažil pozměnit a tak svést policisty ze stopy Ulice (1777, 1778) Ordinace v růžové zahradě 2 (196) Vlk zůstane vlkem Lukáš konečně svou vytrvalostí získá Gábinu zpět. Ne však nadlouho. Ukáže se, že jí lhal. Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka Las Vegas IX (21) Stahovák minut Kriminálka Miami (23) Novashopping Vizita (13) Rady ptáka Loskutáka Unesený (12) Zorro: Meč a růže (48) Novashopping Teleshopping Dobrodružství Olivera Twista II (14) Frasier V (13) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání VI (2) M*A*S*H (219) Právo a pořádek V (13) To je vražda, napsala VIII (1) Případ pro Sam II (2) M*A*S*H (220) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál ( ) Deník zasloužilé matky IV (11) Zoufalé manželky III (18) JAG IV (10) Hledači mušlí (2/2) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Chůva k pohledání VI (3) TOP STAR: Rudolf Hrušínský Slavný melancholik se smutnýma očima. Prožijte dramatický životní příběh charismatického herce, jehož život poznamenala řada divokých zvratů Hledá se táta a máma Navštěvníci Další pokračování seriálu, který napsal sám život. Jana, Honzu i Evu teď čeká navštěvování svých protějšků v jejich domovech. Návštěvy budou tentokrát daleko intimnější hlavní aktéři budou totiž své protějšky navštěvovat jednoho po druhém. Jak Honza zvládne setkání s potenciální tchyní? Co se bude dít, když Jan s maminkou Jarmilou konečně stráví noc o samotě? A jak Adam s Evou zvládnou výchovu nanečisto? Láska, vášnivá vzplanutí, ale i ostré výměny názorů! Chirurgové V (15) Chirurgie hrou Do nemocnice se dostává pacient, který dostal záchvat během milostných hrátek. Izzie se rozhodne vzbudit ve stážistech zájem o medicínu a Cristina se dozvídá tajemství z minulosti doktora Hunta... Americký lékařský seriál (2009) In America (In America) Očima jedenáctileté Christy je vyprávěn příběh její irské rodiny, která přijela do Ameriky hledat obživu i novou budoucnost. Britsko-irský film (2002) Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (140) Dokáže Diana bruslit životem stejně dobře jako na zimním stadionu? Německý romantický seriál (2006) Receptář prima nápadů Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

19 TV PROGRAM 24. května 6. června Pátek 28. května Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Alžbetin dvor (1/6) Jak (se) dobře digitálně naladit Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma McLeodovy dcery VI (24/32) Soudkyně Amy IV (13/24) Franklin (29/52) Dětská hlídka (5/13) Návštěva v ZOO Ovečka Shaun II (6/40) Garfield a přátelé (24/26) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Bílé ovce Jak to vidí děti Šťastných deset Losování Euromiliony Místo nahoře (1/13) Příjezd Stěhování do nového vytouženého domu se může stát pěkným malérem komnata Jana Buriana Známý český písničkář, televizní moderátor a novinář je synem patrně nejkontroverznější osobnosti české kultury 20. století, divadelníka a skladatele Emila Františka Buriana Uvolněte se, prosím Californication II (2/12) Velký Ashby Jak překonat krizi středního věku návod pro otrlé Losování Euromiliony RoboCop Losování Šťastných deset McLeodovy dcery VI (24/32) Všechnopárty Mladí v partě (7/12) Dobrodružství vědy a techniky Babylon Narodil jsem se fotografem Dům plný písniček Události v regionech Cyklisté a chodci (8/13) Zoom Správy STV Čaroděj ze země Oz (18/52) Včelka Mája (70/104) Já a moje rodina (21/26) Nevzdávej to Tisíc let české myslivosti Soukromá muzea Sardinie aneb 13 božských šlápot (7/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Richardem Bonou Neznámí hrdinové Když sochy z mostu ožívají Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Ta naše povaha česká Medúza Šikulové Hrůzostrašný dějepis (21/26) Česká námořní rallye Sportovci světa: Legendární Království divočiny: Splešťule Experiment Rodina a já Obrázky z Francie (2/3) Vášeň sběratelská Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě? City Folk Varšava, Kosmopolis Zprávy v českém znakovém jazyce Magazín Ligy mistrů Auto Moto Revue Zázračná planeta: Fascinující proměny přírody (6/6) Moje rodina VI (1/7) Paquito de Rivera (2/2) Bigbít (18/42) Mladí v partě (7/12) Gorodok Evropané Posezení s Janem Burianem Progres hraje s Laurou Laura Dobré ráno Sobota 29. května Sama doma Raníček s Dádou Šikulové Sezame, pojď si hrát (37/78) Garfield a přátelé II (26/26) Dětská hlídka (5/13) U nás na farmě (2/26) Dobrodružství Charlotty a Henryho Ovečka Shaun II (6/40) Zprávičky Kuchařská pohotovost Bílý tesák: Mýtus bílého vlka Další dobrodružný příběh o přátelství chlapce a vlka Chcete je? Polední události Z metropole (Praha) Auto Moto Styl Devatero řemesel Perličky P z Hovorů Úsměvné vyprávění hostů Miroslava Horníčka (1996) Studio Volby 2010 Výsledky exit poll, sčítání hlasů, komentáře a vstupy z volebních štábů a výsledek voleb do PS Parlamentu ČR v živém vysílání ČT. Velké finále moderuje V. Moravec Dějiny udatného českého národa Zmatky na přelomu Animovaný seriál, který vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertové Šťastných deset Zázraky přírody Zábavná show, kde největší hvězdou je příroda sama. Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout a bavit Ponorka U-571 Strhující drama na motivy skutečných událostí z válečných bojů v Atlantiku. Americký film (2000) Losování Šťastných deset Pád Co všechno se může stát, když touha po romantice zatemní zdravý rozum? Britské psychologické drama (2005) komnata Jana Buriana Pošta pro tebe Všechnopárty Folklorní magazínw Na cestě po Almaty Za obzorem (20/26) Kuchařská pohotovost Dvacet let galakoncertů pro ED Experiment Výtvarnické konfese Tisíc let české myslivosti Správy STV Medicína pro 21. století Partnerské vztahy aneb Návod na přežití Bojová umění aneb Jednota Panorama Zázračná planeta: Fascinující Náš venkov Folklorní magazín Ta naša kapela Hledání ztraceného času Šil jsem u Kubiše Game Page Medúza Simpsonovi XX (2/21) Musicblok Jistě, pane ministře (1/22) Ladí neladí Království divočiny: Splešťule Po stopách Poutní místa (1/17) Zasvěcení: Maltézští rytíři Johanité Úsměvy Karla Šípa Toulky s Ladislavem Smoljakem (6/7) Zatopené osudy (6/13) O češtině Kultura.cz Divnopis Moje rodina VI (1/7) Ráj pro idioty Táta, máma a tři děti... Že jste to už někdy viděli? Podobnost čistě náhodná! Britský sitcom (2005) Devatero řemesel Jitka Zelenková malířkou pokojů Zpěvačka s malířskou štětkou na štaflích Svatojánské Navalis 2010 Záznam barokní slavnosti na řece Vltavě k poctě výročí svatořečení Jana Nepomuckého Glagolská mše Echo Pražského jara Divadlo žije! Filmopolis Pozdní sběr Paquito de Rivera (2/2) Sešli se Na Kloboučku ČT Live Neřež a Marie Rottrová Banánové rybičky Grotesky Snídaně s Novou Stefanie V (28) Záhadná žena: Nemluvně Detektivka Kellie Martin objeví na golfovém hřišti mrtvolu zavražděného muže a hlavním podezřelým se stává manžel její přítelkyně. I když původně neměla v úmyslu do vyšetřování zasahovat, musí se majitelka knihkupectví postarat o dítě své známé, najít jeho matku a vyřešit vraždu Tescoma s chutí Komisař Rex IV (9) Las Vegas: Kasino II (20) Vítejte v Las Vegas, v kasinu a hotelu Montecito! Hosté si tu mohou dělat, co se jim zlíbí, ale všichni dodržují zásadu: k čemu dojde v Las Vegas, to tam také zůstane. Jen Edu Delinovi a jeho týmu nic neunikne. Mají na starost bezpečnost kasina a čeká je skutečně dost práce... Americký seriál (2004). V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel Hvězdná brána III (19) Kobra 11 (6) Jejich okrskem je dálnice, tempo mají smrtící, nasazeni jsou dvacetčtyři hodin denně - to jsou muži z dálniční policie... Německý krimi seriál (1996) Krok za krokem V (6) Vražedná čísla V (4) Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VIII (4) Ulice (1779, 1780) Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál. Režie K. Hanzlík Next Kouzelník Nicolas Cage je obdařen schopností vidět do budoucnosti a tím určovat správný tok budoucího času. Dostane se na mušku agentce FBI Julianne Moore, která se novodobého mesiáše snaží využít k tomu, aby zabránila teroristům v jaderném atentátu... Americký akční film (2007) Kořist Nevinný výlet na safari skončí pro mladou ženu a dvě děti uprostřed jihoafrické divočiny v obklíčení neúprosných hladových lvů. Zoufalá snaha šelmy přelstít však představuje pouhý počátek jejich velké africké noční můry... Dobrodružný film v koprodukci USA a Jižní Afriky (2007) Řez diamantem Mladá dívka Eva Habermann, kterou unesl nebezpečný překupník diamantů, je v ohrožení života. Kapitán Gary Daniels je odhodlaný udělat nemožné, aby ji z jeho spárů zachránil. Nakonec ale musí bojovat nejen o její život Novashopping Stahovák Tabu Unesený (13) Zorro: Meč a růže (49) Novashopping Dobrodružství Olivera Twista II (15) Frasier V (14) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání VI (3) M*A*S*H (220) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál ( ) Právo a pořádek V (14) To je vražda, napsala VIII (2) Případ pro Sam II (3) Oboustranné působení Soudní psycholožka S. Watersová pomáhá FBI a policii v odhalování pachatelů nejtěžších násilných zločinů... Americký kriminální seriál (1997) M*A*S*H (221) Deník zasloužilé matky IV (12) Zoufalé manželky III (19) JAG IV (11) Napoleon a Josefína (1/3) (Napoleon and Josephine: A Love Story) Napoleon Bonaparte, který právě dělá první krůčky k ovládnutí velké části Evropy, se seznamuje s krásnou Josefínou... Americký historický romantický film (1987) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Chůva k pohledání VI (4) Julie Lescautová V (4) Smrt v parku Remi Mauriac měl všechny důvody k tomu, proč zabít svého bývalého kolegu Carpantiera. Nejenže místo něho seděl ve vězení, ale Carpantier mu mezitím i odloudil manželku... Francouzský kriminální seriál (2002) Řetězová reakce (Chain Reaction) Mladí vědci Keanu Reeves a Rachel Weiszová jsou neprávem obviněni z vraždy svého nadřízeného, s nímž pracovali na převratném vynálezu. Musejí utíkat nejen před muži zákona, ale i bojovat s nebezpečnými zločinci... Americký akční film (1996) Klub hrůzy (Club Dread) Vítejte v tropickém ráji, kde však bujná zábava bere zasvé v okamžiku, kdy se hosté stanou obětí maniaka s mačetou. Podaří se obyvatelům ostrova vyřešit tajemné vraždy? Americká hororová komedie (2004) Volejte Věštce Na čem záleží (141) Nikdo není dokonalý Oblíbená herečka Zdena Hadrbolcová a její herecký kolega a výtečný dabér Ladislav Županič jsou hosty Jiřího Krampola v dalším vydání pořadu o lidské nedokonalosti. Režie V. Nouzák Pirátova rodinka (1) Bolek a Lolek (26) Roary: Závodní auto (41, 42) Spongebob v kalhotách (95) Námořnická a někdy nesmyslná dobrodružství Spongeboba, nevyléčitelně optimistické, bezstarostné a mluvící mořské houby a jejích přátel, kteří žijí na dně oceánu Vteřiny před katastrofou Občanské judo Rady ptáka Loskutáka Můj obr Volejte Novu Nebe a dudy čb Sobeckého a nesnášenlivého boháče Jaroslava Marvana napraví pár dnů, které stráví v péči chudého, ale moudrého kamenolamače Jindřicha Plachty. Česká komedie (1941) Třetí skoba pro Kocoura Parta dětí objevila mrtvolu na nečekaném místě! A tak se dají do pátrání po pachateli... Český film (1983) Modrý blesk Zloděj Martin Lawrence to nemá jednoduché. Ne vždy je totiž snadné dostat se ke svému starému ukrytému lupu, zvlášť, když na místě činu dnes stojí policejní stanice... Americko-německá komedie (1999). Dále hrají L. Wilson, D. Chappelle, P. Greene, N. A. Parker a další. Režie L. Mayfield (90 min) Babicovy dobroty Koření Rodinná dovolená a jiná neštěstí Rodina Robina Williamse se těší na společnou dovolenou na Havaji, když tatínkovi jeho šéf sdělí, že musí absolvovat schůzku v Coloradu, nebo přijde o práci. Otec zoufale vymýšlí plán B a nakonec vytáhne vzpírající se rodinku na služební cestu obytným vozem. Je jasné že to bude veselá jízda plná výmolů! Britsko-německo-americká komedie (2006). Dále hrají J. Daniels, Ch, Hines, K. Chenoweth a J. " Jo Jo " Levesque a další. Režie B. Sonnenfeld (95 min) Hlídač Policista Steven Seagal je při jedné z akcí těžce postřelen svým zrádným kolegou. Přestože se zotaví a snaží se o návrat do služby, vedení ho pošle na výsluhu. Naštěstí se na něj obrátí jeho dávný přítel, aby ochránil jeho dceru, kterou se někdo pokusil unést... Americký akční film (2009) Sestřička Betty Okouzlující servírka Renée Zellweger uprchne do Los Angeles před drogovými dealery, kteří zabili jejího nevěrného manžela. Podaří se jí uskutečnit svůj sen, nebo ji tu čeká řada překvapení a zklamání? Americko-německá komedie (2000) Novashopping Volejte Novu Zlatíčka Zorro: Meč a růže (50) Novashopping Mňam aneb Prima vařečka Dobrodružství Toma a Jerryho Pokémon: Diamant a perla (51) Klukoviny Toma a Jerryho Fresh Prince VI (17) Chůva k pohledání VI (4) Autosalon Světové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu M*A*S*H (221) M*A*S*H (222) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha,vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál ( ) Knight Rider I (15) To je vražda, napsala VIII (3) Ten kluk je postrach Perfektní záskok (Picture Perfect) Aby byla J. Anistonová v zaměstnání konečně povýšena, musí se nejprve vdát nebo aspoň představit svého nastávajícího. Kde ho narychlo najít? Americká komedie (1997) Columbo Kouzelné alibi Veliký Santini je kouzelnickou hvězdou v podniku zvaném Kabaret Magie. Majitel kabaretu Jesse Jerome Santiniho pro jeho nacistickou minulost již léta vydírá. Jednoho dne Santini odmítne vyděrači dále platit... Americký kriminální seriál (1976) Sport TV Prima Chůva k pohledání VI (5) Americký komediální seriál (1998). Hrají Spojenec (Inside Man) Detektiv Denzel Washington se musí postavit proti zřejmě nejrafinovanějšímu zločinci, s jakým se za svou kariéru střetl. Brzy si uvědomuje, že pravidla této hry na kočku a myš nejsou tak jednoznačná a že nelze přesně určit strany dobra a zla. Na první pohled dokonalý zločin může být vlastně ještě dokonalejší... Americký akční thriller (2006) Rychle a zběsile 2 (2 Fast 2 Furious) Aby policajt Brian O'Conner dostal za mříže vlivného gangstera, inkognito pro něj pracuje jako přepravce falešných bankovek. Pokračování úspěšného hitu pro milovníky akce a rychlých aut. Americko-německý akční film (2003) Hooligans (Hooligans) Neprávem vyhozený student Harvardu Elijah Wood přijíždí na čas do Londýna a rázem se z hodného chlapce stává rváč... Americko-britský kriminální film (2005) Volejte Věštce Nikdo není dokonalý Půvabná zpěvačka Monika Absolonová a herec Ota Jirák jsou hosty Jiřího Krampola. Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 TV PROGRAM 24. května 6. června Neděle 30. května Poutní místa (1/17) O češtině Zajímavosti z regionů Trojčátka (5/26) Roste, kvete, zelená se (6/6) U nás na farmě (2/26) Raníček s Dádou Kamarád Timmy (21/26) Hřiště Kalendárium Toulavá kamera Objektiv Hříchy pro pátera Knoxe (4/10) Otázky Václava Moravce Zprávy Modrý pták Kaleidoskop Čarodějův učeň Film o filmu Máj Retro Čétéčko Sváteční slovo malíře Jana Jemelky Horákovi (9/13) Pan Tau (22/33) Na cestě za Zarou z Holandska Šťastných deset Sportka a Šance Máj Příběh milostného trojúhelníku podle K. H. Máchy EXPOminuty 2010 Zajímavosti a aktuality z probíhající světové výstavy v Šanghaji v Čínské lidové republice Speciality Václava Moravce Pohled do kuchyně příprav a realizace volebního vysílání České televize Zlínské festivalové minuty Komisař De Luca (4/4) Losování Sportky a Šance Losování Šťastných deset Nárazové vlny (5/6) Uvolněte se, prosím Evropský manuál Úsměvy Karla Šípa Štěstí pana kameramana Otázky Václava Moravce Otázky Václava Moravce 2. čás Retro Zasvěcení: Maltézští rytíři Johanité To nejlepší z klasiky J. Válek, H. Vondráčková Správy STV City Folk Varšava, Panorama Československý filmový týdeník (783/2379) Filmopolis Čtenářský deník... Josef Formánek Knižní svět Za obzorem (21/26) Film Chcete je? Svět umění: Clint Eastwood versus Lotři od Zubaté tety Záviš a Kunhuta Lunochod Tahače 2010 Speed Record Tajemné vraky v hlubinách (3/3) Krásy evropského pobřeží: V srdci Baltu Mýty a fakta historie: Tajemství Anasaziů Návštěva jedné z nejúžasnějších archeologických lokalit v Severní Americe Mesa Verde. Americký dokumentární cyklus Kamera na cestách: Až na kraj světa (3/13) Cesty víry Křesťanský magazín Kultura.cz Jistě, pane ministře (1/22) Simpsonovi XX (2/21) Sedm klaunů Sladké mámení Prostřednictvím cestovky zpět do éry socialismu. Někteří rekreanti nechtějí měnit své zvyky, jiní si touží vyzkoušet jaké to bývalo Víkend Slunce, voda, vzduch Jak se před osmdesáti lety trávil volný čas na řece Lužnici, či ve skautském táboře (1999) Na plovárně s Pavlem Stodůlkou Vzkaz Kurta Gebauera Voda Pro hinduistickou vdovu končí normální život, i kdyby jí bylo jen osm let. Indicko-kanadský film, zachycující jednu z hanebných tradic současného světa (2005) Ladí neladí Čétéčko Zázraky přírody Svět umění: Clint Eastwood versus Kamera na cestách: Až na kraj světa (3/13) Pondělí 31. května Barvy života Dobré ráno Sezame, pojď si hrát (38/78) Čarodějův učeň Kněžna upír Osudové okamžiky Polední události Sama doma McLeodovy dcery VI (25/32) Soudkyně Amy IV (14/24) Rodina a já Zlínské festivalové minuty Věříš si? Záhady Toma Wizarda Já a moje rodina (22/26) Návštěva v ZOO Kouzelná školka AZ-kvíz Kluci v akci Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Tesařík obrovský Šťastných deset Hříšní lidé Města pražského (8/13) čb Telegram z Neapole Slavná detektivní parta pana rady Vacátka z pražské čtyřky bojuje s podsvětím Na cestě po Holandsku S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem lodí po kanálech za zvedači mostů, staviteli historických plavidel, pěstiteli tulipánů a na květinovou burzu i festival Reportéři ČT Zlínské festivalové minuty Anzio Losování Šťastných deset Politické spektrum Californication II (2/12) McLeodovy dcery VI (25/32) Kaleidoskop Sváteční slovo malíře Jana Jemelky Cesty víry Křesťanský magazín Divnopis Z metropole Týden v regionech Brno Týden v regionech Ostrava Události v regionech POKR Správy STV Raníček s Dádou Čaroděj ze země Oz (19/52) Včelka Mája (71/104) Bydlení je hra Experiment Obrázky z Francie (2/3) Historické minipříběhy a kuriozity We Are the World pro Haiti Panorama Klíč Kalendárium Evropa dnes Kultura.cz Kultura.cz Čétéčko Za školu Nevzdávej to Bílé ovce Lunochod Vášeň sběratelská Angličtina pro nejmenší (25/40) Telling Tales (2/10) Moudronos Dobrodružství Charlotty a Henryho Tajemné vraky v hlubinách (3/3) Jak (se) dobře digitálně naladit Dobrodružství vědy a techniky Želví deník Zprávy v českém znakovém jazyce Toulavá kamera Objektiv Hitlerovo východní Prusko Nejvýchodnější částí někdejšího Německa se na sklonku 2. světové války prohnala Rudá armáda a zanedlouho poté Postupimská konference ukončila sedmisetletou kapitolu německých dějin této idylické krajiny. Německý dokument Neznámí hrdinové Zlaté tele (2/8) Krásný ztráty Echo Pražského jara Terra musica Film point Bigbít (18/42) Vzkaz Kurta Gebauera Knižní svět Čtenářský deník... Josef Formánek: Prsatý muž a zloděj příběhů Osudové okamžiky Základy Dobré ráno Bolek a Lolek (27) Pirátova rodinka (2) Baby Looney Tunes (12) Spongebob v kalhotách (96) Babicovy dobroty Koření Černá punčocha Nenápadný, spořádaný dámský krejčí Milan Karpíšek se stane nočním postrachem žen! Český krimi film (1987) O zvířatech a lidech (9) Cortézovi hrozí zápal plic a jeho prognóza je nejistá. Doktor Seslík jede s gorilou na námluvy do Stuttgartu. Sám si přitom namluví sympatickou ošetřovatelku v místní zoo Inge Pátek není svátek Velká cena Turecka Přímý přenos sedmého závodu Mistrovství světa jezdců Formule 1 na trati v Istanbulu Vteřiny před katastrofou Výbuch v Puerto Rico V roce 1996 došlo k výbuchu nákupního centra ve městě San Juan na ostrově Puerto Rico. Výbuch zničil nejbližší okolí, zabil 33 lidí, dalších 69 osob bylo těžce zraněných. Vyšetřování vyvrátilo podezření z pumového útoku a odhalilo šokující zjištění... Britský dokument (2005) Odpolední Televizní noviny Občanské judo Rady ptáka Loskutáka Hospoda (47) Pojišťovna štěstí V (13) Střepiny Mr.GS Zvíře (12) Patrick Swayze, ve své poslední životní roli, jako tajný agent FBI ve výslužbě učí poněkud nekonvenčními, ale účinnými metodami svému řemeslu mladšího kolegu Travise Fimmela. Ten mu ale občas případ vážně zkomplikuje. Navíc veterán netuší, že nováček je na něho nasazen jako agent, protože jeho nadřízení si myslí, že přešel na druhou stranu barikády Policejní odznak (12) V nejhorším policejním okrsku v L. A. šéfuje drsný Vic Mackey, velitel jednotky proti gangům. Ve světě, kde neplatí hranice mezi dobrem a zlem, se řídí vlastními pravidly a neváhá se zločinci obchodovat a zároveň je podrazit. Nový kapitán Aceveda chce situaci změnit, ale brzy zjistí, že proti němu stojí skupina zkorumpovaných, ale výkonných policistů, bez jejichž pomoci se neobejde Kriminálka Miami (24) Novashopping Zbohatni nebo chcípni Střepiny Zorro: Meč a růže (51) Novashopping Mňam aneb Prima vařečka Dobrodružství Toma a Jerryho Pokémon: Diamant a perla XI (1) Klukoviny Toma a Jerryho Fresh Prince VI (18) Svět ve válce (16) Svět M*A*S*H (223) M*A*S*H (224) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál ( ) Partie Souboj názorů a argumentů Receptář prima nápadů Vše, co chcete vědět o bydlení, zahradě a chalupě, ale nevíte, kde se na to zeptat. Moderuje Přemek Podlaha Robin Hood Na cestě ke slávě Dva týdny štěstí (čb) Pouhou náhodou se Adina Mandlová dostane do blízkosti ministra financí. Mnohem víc ji ale zaujme jeho tajemník Raoul Schránil... Česká filmová komedie (1940) Vraždy v Midsomeru X S Italem v kuchyni Kuchař Emanuele vás přivítá ve svém pražském bytě, kde bude připravovat další báječná italská jídla Chůva k pohledání VI (6) Robin Hood Cesta ke slávě Ohlédnutí za velkou muzikálovou show! Co jste v pořadu neviděli a záběry ze zákulisí Anatomie lži I (13) Nevinné oběti Doktor Lightman, přední světový expert na lhaní, se snažízabránit teroristickým útokům, jejichž oběťmi se už stalo čtyřicet lidí... Závěr amerického krimiseriálu (2009) Zátaras (Vanishing Point) Bývalý automobilový závodník Viggo Mortensen se nachází 2000 km od domova, když se dozví, že jeho těhotná manželka je v ohrožení života. Zběsilou jízdu domů mu rozhodně nijak neulehčí policie, která pro závažnost situace nemá pochopení... Am. akční romantický film (1997) Příští rok ve stejnou dobu (Same Time, Next Year) Alan Alda a Ellen Burstynová se jednou náhodně potkali v malebném hotýlku. Oba jsou zadaní, ale i tak prožijí nádhernou noc a rozhodnou se scházet každý rok... Americký film (1978) Svět 2010 Co je ve světě k vidění a co z toho ke koukání? Svět v kostce. Už od roku 1995! Volejte Věštce Svět ve válce (16) Snídaně s Novou Stefanie V (29) Časovaná bomba (Time Bomb) Agent David Arquette je povolán zneškodnit časovanou bombu v jednom sportovním baru. Než se mu podaří operaci dokončit, dostane další zprávu. Teroristé umístili dvě a půl tuny výbušniny na stadion, kde jeho žena a syn sledují významné fotbalové utkání Tescoma s chutí Komisař Rex IV (10) Las Vegas: Kasino II (21) Hvězdná brána III (20) Kobra 11 (7) Krok za krokem V (7) (Step by Step V) Carol a Frank se těší ze své společné dcery Lilly, ale kvůli svým dětem už nemají jeden na druhého ani chvilku. Navíc J.T. přijme pomocnici v domácnosti - modelku, která domácí práce nezvládá, Cody si objedná z Ruska rádio, ale místo rádia přijede nevěsta Ludmilla a ke všemu rodinu návštíví Frankova matka Helen Vražedná čísla V (5) (Numbers V) Zvláštní agent Rob Morrow a jeho tým z losangeleské pobočky FBI vyšetřuje s obrovským nasazením široké spektrum závažných kriminálních případů. Nejkomplikovanější kauzy mu pomáhá řešit jeho bratr, matematický génius David Krumholtz a oba profesně i povahově naprosto odlišní muži tak společnými silami odhalí nejednoho zločince Odpolední Televizní noviny Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VIII (5) Ulice (1781, 1782) Kobra 11 XIV (13) (Alarm für Cobra 11 XIV) Rýn v plamenech Ben a Semir jsou kvůli zničenému autu přeřazeni k říční policii. Mají vyšetřovat sérii bombových útoků na výletní lodi společnosti Düsseldorf. Jejich kolegové místo nich přebírají případ vraždy vojenského historika dr. Lenze. V jeho autě je nalezena bomba a ukazuje se, že oba případy spolu nějak souvisejí Víkend Mentalista II (4) (The Mentalist II) Přímo u silnice je nalezena mrtvola muže, ubitého kamenem Námořní vyšetřovací služba VI (3) Poker After Dark Zátoka vášní (14, 15) Novashopping Áčko Konec vysílání možnost regionálního vysílání Teleshopping Dobrodružství Olivera Twista II (16) Frasier V (15) Mňam aneb Prima vařečka Chůva k pohledání VI (6) M*A*S*H (224) Právo a pořádek V (15) Doktor vám pomůže Každý zločin se musí nejen vyšetřit, ale také potrestat. Legendární americký kriminální seriál (1994), v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocenných částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky To je vražda, napsala VIII (4) Případ pro Sam II (4) M*A*S*H (225) Deník zasloužilé matky IV (13) Zoufalé manželky III (20) JAG IV (12) Napoleon a Josefína (2/3) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Dnes se podíváme do okolí Olomouce, do 200 let starého stavení, kde bydlí první účastnice tohoto týdne, mladá maminka Veronika. Nejraději ze všeho by se sbalila a odjela dělat dobrovolnici do Afriky. Její menu ale Afrikou inspirované není. Čím bude svérázná cestovatelka dobývat výhru korun? (Premiéra) Sport TV Prima Chůva k pohledání VI (7) Zázraky života (11) Maruška Co když štěstí vypadá jinak? A komu pomůžou dobře míněné rady? Původní český seriál Televize Prima Jak se staví sen Rady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar (Premiéra) Sběratelé kostí II (21) Tulačka po hvězdách Doktorka Brennanová a agent Booth naleznou v zaplavené budově lidské ostatky, které odpovídají zhruba desetileté holčičce. Avšak podoba, kterou Angela sestaví, odpovídá osmdesátileté ženě. Jak je to možné? Americký kriminální seriál (2006) Myšlenky zločince III (16) Tým agenta Hotchnera je povolán k případu mladého vraha, jehož nešťastnému osudu doktor Reid obzvlášť rozumí... Americký kriminální seriál (2007) Wolffův revír I (17) Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (142) Autosalon Trní Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 20 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 3/2010

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce Karel Hruzík, Hruška ZMĚNA STRATEGIE OBCHODNÍCH FIREM, VLIVY KRIZE V důsledku vzniklé globální finanční krize v průběhu posledního čtvrt roku pozorujeme,

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

V návrhu rozpočtu se uvádí ovšem náklad stavby o 50% vyšší, t.j. 15 mil. Kč, tedy náklad 1.250 000,- Kč na jednotku malometrážního bytu.

V návrhu rozpočtu se uvádí ovšem náklad stavby o 50% vyšší, t.j. 15 mil. Kč, tedy náklad 1.250 000,- Kč na jednotku malometrážního bytu. I. Návrh úspor v rozpočtu města úspora č. 1 položka: část C, odstavec G (Investice SNO,a.s.), řádek 3 Dolní náměstí 19/47 15 000,00 15 000,00 0,00 návrh: vypustit položku z návrhu rozpočtu navržená úspora:

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více