1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla"

Transkript

1 1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla paliva pro zásobování teplem těžba, dovoz, zásoby problémy zajištění paliv pro teplárenství

2 Paliva 2/71 tuhá černé uhlí, hnědé uhlí, antracity, koks,... biomasa: štěpka, standardizovaná paliva kapalná ropa a její deriváty: topné oleje, nafta, benzín biomasa: bioolej, bionafta, biolíh... plynná zemní plyn, koksárenský plyn, svítiplyn, generátorový plyn, plyn z rafinace ropy (propan, butan), vysokopecní plyn bioplyn

3 Paliva pro CZT v zahraničí 3/71 Dánsko Německo Švédsko Polsko

4 Paliva pro soustavy CZT 4/71 Podíl jednotlivých paliv na celkové dodané tepelné energie Biomasa a jiné OZE 3% Topné oleje 2% Jiná paliva 8% Zemní plyn 20% Uhlí 67%

5 Paliva pro teplo (příklad z roku 2009) 5/71 300,0 Spotřeba primárních zdrojů energie pro výrobu dodávkového tepla 250,0 200,0 PJ 150,0 100,0 50,0 0, hnědé uhlí černé uhlí + koks ostatní tuhá (vč. dřeva) kapalná paliva zemní plyn ostatní topné plyny

6 Černé uhlí 6/71 tuhé palivo, hořlavá hornina, kamenné karbonizovaná biomasa, bez přístupu vzduchu, ve velkých hloubkách, za působení tlaku a teplot, stáří 280 až 350 miliónů let mohutné podzemní sloje ve velké hloubce až 1300 m nízký obsah vody a prchavých látek, vyloučen kyslík, méně popelovin vyšší zabarvení, tvrdost vysoký obsah uhlíku 70 až 90 %

7 Černé uhlí 7/71 koksovatelné uhlí obsahují 20 až 28 % prchavých látek, 18 až 20 MJ/kg energetické uhlí výhřevnost 25 až 30 MJ/kg ostravské: 28 MJ/kg (kladenské: 23 MJ/kg) antracit nejkvalitnější černé uhlí výhřevnost > 30 MJ/kg, podíl uhlíku až 90 % 33 MJ/kg = čistý uhlík

8 Černé uhlí - koks 8/71 koks: sekundární palivo odvozené z černého uhlí karbonizace = odstranění prchavých složek v peci bez přístupu vzduchu, teploty 1000 C, koksovna vysoce kvalitní palivo, redukční činidlo pro vysoké pece (hutnictví, výroba oceli) výhřevnost 30 MJ/kg malý obsah popela

9 Černé uhlí ložiska v ČR 9/71 většina zásob vyčerpána zbylé v 1-1,3 km zásobárna pitné vody pro SČ kraj 70 % v Polsku 30 % v Česku dobývání z 1000 m postupná uzavírka 1. Hornoslezská pánev 4 Středočeské pánve 2. Vnitrosudetská pánev 5 Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev 6 Plzeňská a Radnická pánev ověřené zásoby u Frenštátu (CHKO Beskydy) těžba v OKD jediný producent ČU (NWR)

10 Černé uhlí hlubinná těžba 10/71

11 Černé uhlí hlubinná těžba 11/71 zdroj: OKD

12 mil. tun Černé uhlí pokles těžby 12/71 Vývoj těžby ČU v ČR v letech

13 Výhled těžby černého uhlí 13/ : těžba 8.6 mil. tun zdroj: Vupek

14 Cena černého uhlí (USD/t) 14/71 v posledních letech pokles ceny černého uhlí - dovoz zdroj: MPO

15 Černé uhlí pokles těžby 15/71 OKD (NWR) jediná společnost těžící černé uhlí v ČR (Karvinná, Frýdecko-Místecko) konkurence dovoz ČU z Polska (problémy, omezování těžby), Ruska, Kolumbie!, USA!, Austrálie! pokles ceny uhlí na trhu uzavírání dolů v Evropě nákladná těžba (důl Paskov, Německo, Španělsko, Anglie) státní podpora prodlužování těžby vs. regulace podpory v EU

16 Využití černého uhlí 16/71 energetické okolo 40 % těžby v ČR (cca 3 mil. tun ročně) elektrárna Dětmarovice 800 MWe (ČEZ, a.s.), 2.3 mil tun ročně o výhřevnosti 22 MJ/kg, 60 % produkce energetického uhlí teplárna Vítkovice 340 MWt / 79 MWe (ČEZ, a.s.) hutnictví, ocelářský průmysl koksovatelné uhlí pro metalurgii

17 Výhled spotřeby černého uhlí 17/71

18 Hnědé uhlí 18/71 tuhé palivo mladší, méně kvalitní, méně prouhelněné (třetihory) (+) sloje v menší hloubce = povrchová těžba (skrývka), nižší náklady na těžbu (-) devastace krajiny, rušení vesnic hnědé uhlí 60 až 70 % uhlíku severočeské: 16 MJ/kg sokolovské: 14 MJ/kg

19 Hnědé uhlí 19/71 hnědý antracit nejkvalitnější hnědé uhlí výhřevnost MJ/kg lignit (lat. lignum = dřevo) slabé prouhelnatění zřejmá struktura dřeva 40 až 60 % uhlíku, 50 % vody, jihomoravský lignit 8 až 10 MJ/kg rašelina černý sediment z rozkladu mechů, rostlin a stromů v močálech (pod vodou, anaerobní rozklad) 50 % spalitelných látek v sušině

20 Složení tuhých paliv 20/71 výrazně nižší obsah O 2 než biomasa obsah síry!

21 Hnědé uhlí ložiska v ČR 21/71 1 Chebská pánev: těžba vyloučena, zdroje minerální vod (Františkovy lázně) 2 Sokolovská pánev: uhlí pro energetiku, nízká síra, vysoký obsah vody 3 Severočeská pánev: mostecká: nízký obsah popela chomutovská: vysoký obsah popela, síra teplická: vytěžena (kvalitní hnědé uhlí) 4 Žitavská pánev: svrchní sloj vydobyta, zbytek technické problémy (zvodnělé písky)

22 Hnědé uhlí kdo ho těží? 22/71 Severočeské doly (skupina ČEZ) pro elektrárny ČEZ doly Bílina, Tušimice: 20 až 23 mil tun ročně Czech Coal doly Vršany, Šverma, Centrum, ČSA: 13 až 14 mil. tun ročně Sokolovská uhelná doly Jiří, Družba: 7 až 9 mil. tun ročně

23 Podíl na výrobě elektřiny 23/71 cca 60 % elektřiny je z uhlí (černé, hnědé)

24 Hnědé uhlí povrchová těžba 24/71 vliv těžby na krajinu

25 Hnědé uhlí povrchová těžba 25/71

26 Hnědé uhlí povrchová těžba 26/71 lom ČSA zámek Jezeří

27 Hnědé uhlí ložiska lignitu 27/71 ukončení těžby 2010

28 mil. tun Hnědé uhlí a lignit 28/71 50 % oproti v Evropě (Německo, Řecko, Polsko)

29 Výhled těžby hnědého uhlí 29/71 zdroj: Vupek

30 Výhled těžby hnědého uhlí 30/71 zdroj: Vupek

31 Hnědé uhlí - dovoz 31/71

32 Hnědé uhlí územní limity 32/71 rozhodnutí České vlády (1991) o útlumu uhelného hornictví vládní usnesení o územně ekologických limitech v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech č. 331/91 ze dne ke zprávě o účelnosti další těžby hnědého uhlí v Chabařovicích; č. 444/91 ze dne ke zprávě o územně ekologických limitech těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi; č. 490/91 ze dne k programu ozdravění životního prostředí v okrese Sokolov

33 Hnědé uhlí územní limity 33/71 15 MJ/kg 12 MJ/kg 17 MJ/kg 11 MJ/kg ČSA za UEL: 750 mil. t uhlí při 18 MJ/kg

34 mil. tun Hnědé uhlí 34/71 Porovnání možností težby uhlí 50,0 45,0 40,0 6 mil. tun HU chybí teplárnám v dlouhodobých kontraktech 35,0 30,0 Celkem v UEL Celkem 25,0 20, rok

35 Územní limity 35/71 SEK 2004 optimalizovat využití domácích energetických surovin... prodloužením životnosti zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí Zelený scénář, avšak bez rozhodnutí o korekci ÚEL NEK (Pačesova komise) variantní scénáře neuvažovaly reálné využití zásob za hranicemi ÚEL návrh Státní energetické politiky MPO 2008 perspektivní využití zásob v předpolí lomů ČSA a Bílina udržení dovozní energetické závislosti na přijatelné úrovni posílení energetické bezpečnosti státu

36 Územní limity 36/71 Aktualizace SEK 2009 využití domácích zásob černého a hnědého uhlí i za územními ekologickými limity s přednostním zajištěním dodávek pro teplárenství zachování ÚEL = zásadní omezení dodávek uhlí po roce 2012 programové prohlášení vlády 2010 zachování ÚEL příprava SEK 2012 prioritou je zajištění úsporných opatření na straně elektráren a tepláren cíl: do 2035 nebude chybět uhlí za limity, odsun řešení UEL na 2018

37 Územní limity 37/71 novela Horního zákona nelze vyvlastňovat půdu kvůli těžbě, přehlasování Klausova veta sněmovnou prezident Zeman podporuje prolomení limitů, snaha Rusnokovy úřednická vlády prolomit limity, bez rozhodnutí vláda bez závazku neprolomit limity 4 variantní scénáře (neprolomit, prolomit Bílina, prolomit ČSA, úplné prolomení = bourání Jiřetína), nedošlo ke shodě nad žádnou z variant, Babiš proti prolomení

38 Problémy (prezentované již od 2007) 38/71 přestavba tepláren na zemní plyn je nereálná (ekonomicky, technicky, časově!), nekonkurenceschopné, 2 až 3 x dražší cena tepla přestavba na biomasu přináší problém s dostupností biomasy, vyčerpané možnosti štěpky existujícími a realizovanými zdroji při stávajících limitech bude těžba velmi rychle utlumovat, ohrožení možné těžby v budoucnosti (prodražení, cena uhlí), zvýšení dovozu uvolnění těžby na ČSA a Bílině - sirnaté uhlí stejně vyvolá nutnost investic na odsíření (ES o limitech průmyslových emisí) spolu se státní garancí dodávek v dané kvalitě, množství a ceně

39 Ropa 39/71 kapalné palivo, kapalné uhlovodíky vznik biochemickým rozkladem organických látek usazených na dně moří, překryty anorganickými usazeninami, vysoké tlaky a teploty hloubky 1 až 5 km, stáří 500 milionů let nutné čištění a úprava rafinace ropy: dělení na užší frakce podle teploty varu: benzín, petrolej,..., nedestilující zbytek (mazut), další destilací asfalt dalšími úpravami TTO, LTO, ELTO, motorová nafta vysoce využívané palivo v dopravě: úprava na benzín a naftu chemický průmysl, energetika (vytápění)

40 Topné oleje 40/71 ukazatel: obsah dusíku a síry těžký topný olej ze zbytků po rafinaci nafty, velmi specifické = nerovnoměrné složení sloučeniny síry, dusíku, chloru,... lehký topný olej (LTO) nízký obsah síry, nižší viskozita oproti TTO, pod 10 C tuhne / obsah parafínů vlastnosti podobné motorové naftě, barvivo pro rozlišení extra lehký topný olej (ELTO) ještě nižší viskozita pro ekologicky zatížená území

41 Složení a výhřevnost kapalných paliv 41/71

42 Ropa ložiska v ČR 42/71 1 Vídeňská pánev a karpatská předhlubeň v hloubkách do 2800 m vytěžené oblasti se využívají jako zásobníky zemního plynu

43 Ropa domácí těžba 43/71 tis. m : 163 tis. m 3 dovoz: tis. m 3 Moravské naftové doly, Lama, Unigeo Dambořice, Uhřice, Žarošice těžba tvoří 2-3 % celkové domácí spotřeby velice kvalitní ropa (kvalitnější než dovážená) využití v chemickém průmyslu, výroba léčiv probíhající průzkum nových ložisek

44 Ropa - dovoz 44/71 70 % Družba (Rusko) 30 % IKL (Azerbajdžán, severní Afrika, Arabský poloostrov)

45 Ropa - zásoba 45/71 správa státních hmotných rezerv (MERO) centrální tankoviště Nelahozeves ochrana strategických zásob ropy a pohonných hmot na 90 dní průměrné spotřeby předchozího roku rozšiřování na 120 dní

46 Zemní plyn 46/71 plynné palivo metan (60-80%) + etan (5-9%) + propan (3-18%) + těžké C x H y (2-14%) výhřevnost 34 až 36 MJ/m 3 nachází se v pórovitých horninách ohraničených nepropustnými vrstvami, zpravidla se vyskytuje nad ložisky ropy (naftový) případně černého uhlí (karbonský), v hloubkách do 3 km původně se vypouštěl do vzduchu nebo spaloval, dnes se využívá jako palivo nejmenší potřeba úpravy z fosilních paliv: čistění, sušení nejnižší dopad na životní prostředí z fosilních paliv, emise o několik řádů níže než u tuhých (i kapalných) fosilních paliv

47 Složení a výhřevnost plynných paliv 47/71

48 Složení a výhřevnost plynných paliv 48/71

49 Zemní plyn - ložiska v ČR 49/71 1 Oblast jižní Moravy CH 4 (87 až 99 %) (moravská část vídeňské pánve) 2 Oblast severní Moravy

50 Zemní plyn těžba 50/71 jednorázové odtěžení zásob v Dolních Bojanovicích mil. m 3 Moravské naftové doly, Lama, Unigeo, GreenGas DPB 96 ložisek v ČR, 40 se těží

51 Spotřeba plynu v ČR 51/71

52 rok Zemní plyn - dovoz 52/71 Dovoz/těžba zemního plynu v ČR 75 % Rusko % Norsko <1 % těžba ČR těžba dovoz množství ZP [mil. m 3 ]

53 Zemní plyn dovoz do EU (+Turecko) 53/71 mld m3 % Rusko Norsko Nizozemí Alžírsko 34 8 Katar 23 6 V. Británie Írán Libye 6 1 Ostatní 35 8

54 Zemní plyn dovoz do zemí EU 54/71 Rusko mld m3 ostatní mld m3 celkem mld m3 % Německo Ukrajina Polsko Rakousko Maďarsko Slovensko

55 Zemní plyn dovoz 55/71 ruský plyn norský plyn

56 Zemní plyn dovoz 56/71

57 Zemní plyn dovoz + zásobníky 57/71 NordStream

58 Zemní plyn - zásobníky 58/71 nouzové rezervy zemního plynu ČR zhruba polovina roční spotřeby rezervy jsou v rukou soukromých společností (zásobníky 2,3 mld. m 3 ). Dunajovice Háj

59 Uran 59/71 izotop U235 (92 protonů, 143 neutronů) klíčový pro štěpnou reakci, v přírodě zastoupen 0,7 % izotop U238 (92 protonů, 146 neutronů) nepodílí se na štěpné reakci přírodní uran se obohacuje na 3-5 % U235 palivové kazety (články) s oxidem uraničitým UO 2 životnost 3 roky v reaktoru, pokles na 1 % silně radioaktivní produkty (plutonium), probíhající rozpad, odvod tepla, chlazení

60 Uran / ložiska v ČR 60/71 1 Hamr 8 Hájek 2 Stráž (vytěženo) 9 Hájek-S 3 Břevniště 10 Hroznětín 4 Osečná-Kotel 11 Kocourek 5 Rožná 12 Mezirolí 6 Brzkov 13 Ruprechtov1 7 Jasenice-Pucov

61 Biomasa 61/71 tradiční zdroj základní zdroj energie v minulosti energetický potenciál 10x převyšuje energetické potřeby společnosti Průmyslová revoluce Přechod k fosilním palivům Budoucí transformace Odklon od fosilní energie OZE (biomasa) uhlí R/P = 155 let ropa R/P = 42 let zemní plyn R/P = 67 let jaderná energie III. R/P = 85 let

62 Biomasa 62/71 největší využitý potenciál z OZE v ČR podílí se % na produkci tepla z OZE podílí se % na produkci elektrické energie z OZE největší konkurent využití fosilních paliv: uhlí (teplo, elektrická energie)

63 Dřevní štěpka 63/71 štěpka velikost 1 až 10 cm zelená štěpka čerstvý klest z lesní těžby (jehličí, listí) pro elektrárny, teplárny, výtopny hnědá štěpka starý klest: více kůry, bez jehličí nízká vlhkost, dobré skladování bílá štěpka odkorněné dřevo, pily, výroba desek

64 Zelená / hnědá štěpka 64/71

65 Energetické dřeviny 65/71 rychlerostoucí dřeviny odrůdy topolu odrůdy vrby produkční (výmladková) plantáž, 3-6 let opakovaná sklizeň důvody zdroje odpadní biomasy jsou omezené neexistuje trh s biomasou lokální charakter japonský topol

66 Energetické dřeviny 66/71

67 Stébelniny 67/71 sláma nízká hustota slisované balíky vysoký obsah těkavé složky (80 %) vysoký obsah Cl (hnojiva, močůvka) vysoký obsah popelovin nízký bod měknutí, tání a tečení popela

68 Traviny 68/71 traviny, rychlerostoucí rostliny jednoleté: laskavec, konopí víceleté: není nutné zakládat porosty, úspora za osiva miscanthus (sloní tráva) nutné sázet, náklady na založení plantáže, teplejší oblasti, rovnoměrné srážky omezeně využitelná v ČR šťovík uteuša (Rumex OK2) vyšlechtěný (zemědělská plodina, nikoli plevel), vytrvalost porostů, výška 1,8-2,5 m, výnos 10 t/ha sveřep

69 Biomasa zdroje v provozu 69/71

70 Biomasa zdroje v realizaci (staví se) 70/71

71 Biomasa zdroje naplánované 71/71 očekávaný růst ceny paliva redukce projektů, zastavení projektů, vyčkávání

1/74 Paliva pro centralizované zdroje tepla

1/74 Paliva pro centralizované zdroje tepla 1/74 Paliva pro centralizované zdroje tepla paliva pro zásobování teplem těžba, dovoz, zásoby problémy zajištění paliv pro teplárenství Paliva 2/74 tuhá černé uhlí, hnědé uhlí, antracity, koks,... biomasa:

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most million t Vývoj světové produkce uhlí World coal production Zdroj: Eurocoal 8000 7000 6000 5000 Celkem uhlí Černé uhlí

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA SPALOVÁNÍ A KOTLE 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často rozlišuje energie primární

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

Autor: Václav Triner Číslo a název DUM: 292 Uhlí Škola: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Datum vytvoření: 27. 3.

Autor: Václav Triner Číslo a název DUM: 292 Uhlí Škola: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Datum vytvoření: 27. 3. Autor: Václav Triner Číslo a název DUM: 292 Uhlí Škola: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Datum vytvoření: 27. 3. 2014 Anotace: Prezentace, kterou je možno využít při výkladu učiva

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Poznámka : Z pohledu emisí u černého a hnědého uhlí se počítá s použitím automatických kotlů na tuhá paliva, které splňují stanovené emisní limity.

Poznámka : Z pohledu emisí u černého a hnědého uhlí se počítá s použitím automatických kotlů na tuhá paliva, které splňují stanovené emisní limity. REALITA DNEŠNÍCH DNÚ VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO SPALOVÁNÍ UHLÍ KOMU JE URČEN TENTO MATERIÁL Občanům vlastnícím rodinný dům nebo chatu. Drobným živnostníkům.! Starostům menších měst a obcí. TUHÝMI

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Suroviny rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Vývoj těžby nerostných surovin v ČR v letech 1993-2010 nerostná surovina celkový objem těžby 1990 1993

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase BIOMASA Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů energie vznikajících fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

1. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se provede výpočtem podle vztahu: Ez = E f. M

1. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se provede výpočtem podle vztahu: Ez = E f. M Emisní faktory Příloha č. 14 (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) 1. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se provede výpočtem podle vztahu: Ez = E f. M kde E f je emisní faktor a M je množství

Více

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů červen 2015 ZÁKLADNÍ VIZE: EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÉ ZAJIŠTĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH, RUDNÍCH, NERUDNÍCH, STAVEBNÍCH

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE Z BIOMASY

CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE Z BIOMASY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE Z BIOMASY PRICE OF

Více

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel*

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Mgr. Tomáš Chalupa Budoucnost energetiky v ČR II 9. 5. 2013 Jak můžeme získávat energii? Uhlí Plyn Slunce Vítr Jádro Biomasa Voda Odpady 1 Osnova 1. Co s odpady? 2. Stav odpadového

Více

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s.

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020 Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. XVII. Jarní konference AEM 26. 27. února 2013 Ropa jak se počítají

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Biomasa zelené teplo do měst, m šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Třebíč Počet obyvatel: necelých 39.000 Počet vytápěných bytů z CZT: 9.720, dále školy, školky, plavecký areál Teplárna

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

March 22, 2013. PL vzácné dary Země test.notebook DUM_01_20_PL. Známka:«grade» Předmět:Chemie. Datum:«date»

March 22, 2013. PL vzácné dary Země test.notebook DUM_01_20_PL. Známka:«grade» Předmět:Chemie. Datum:«date» DUM_01_20_PL Známka:«grade» Předmět:hemie Datum:«date» 1 1. 1 Otázka D E F G Podle slepé" mapy na obrázku určete ve kterých oblastech Země jsou nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu. Uveďte světadíly

Více

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Ivo Měšťánek, tiskový mluvčí ČEZ, a.s. Vladimír Česenek, vedoucí odboru Rozvoj, ČEZ OZE, s.r.o. Zdeněk Jón, manažer projektu, ČEZ OZE, s.r.o.

Více

Zkušenosti z projektů OZE a KVET

Zkušenosti z projektů OZE a KVET 1 Zkušenosti z projektů OZE a KVET STAVEBNÍ FÓRUM Ostrava 02/2009 Ing. Josef Opluštil 603 458 054 oplustil@tebodin.cz 2 Energetická situace Energetická situace Rostoucí spotřeba Rostoucí náklady na těžbu

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Obsah Destilace Hydrokrakování Termálně krakové procesy Hydrogenační rafinace Fluidní kraky Obecné Závěr

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FOSILNÍ PALIVA V ČR FOSIL FUELS IN CZECH REPUBLIC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FOSILNÍ PALIVA V ČR FOSIL FUELS IN CZECH REPUBLIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE FOSILNÍ PALIVA V ČR FOSIL FUELS IN CZECH REPUBLIC

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

Zlepšeníkvality ovzdušív příhraniční oblasti Česka a Polska. Ing. David Kupka

Zlepšeníkvality ovzdušív příhraniční oblasti Česka a Polska. Ing. David Kupka Zlepšeníkvality ovzdušív příhraniční oblasti Česka a Polska Ing. David Kupka Zaměření studie Snižování emisí TZL v obci Znečišťující látka: prachové částice frakce PM10 a PM2,5 Zdroj znečištění: spalovací

Více

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA DF KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA 23 KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA; 23.1 Produkty koksárenské 23.10 Produkty koksárenské N: koksárenský plyn (40.21.10) 23.10.1 Koks a

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Nerostné suroviny Energie Odpady

Nerostné suroviny Energie Odpady Nerostné suroviny Energie Odpady Základní zákony: Hmota a energie HMOTA : zákon zachování hmoty ENERGIE : I. a II. termodynamický zákon - "zákon zachování energie" - "zákon transformace energie" Zákon

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Evropská strategie Raw Materials Initiative Evropská strategie Raw Materials Initiative Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní technická knihovna, 10.12.2012 Specifika

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

Závěry pracovní komise pro teplárenství

Závěry pracovní komise pro teplárenství Závěry pracovní komise pro teplárenství Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ing. Martina Kocourka č. 27/2010 ze dne 26. 11. 2010 vznikla pracovní komise, jejímž cílem bylo vytvořit dokument

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ VLASTNOSTI Mojmír Vrtek Fakulta strojní Katedra energetiky Historický vývoj spotřeby energie Průměrný příkon na 1

Více

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky 1/47 Biomasa energetické využití druhy biomasy statistiky Biomasa 2/47 tradiční zdroj základní zdroj energie v minulosti energetický potenciál 10x převyšuje energetické potřeby společnosti Průmyslov myslová

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Shrnutí září 2004 Sdružení firem TENZA, a.s. a KEA, s.r.o. Svatopetrská 7 617 00 Brno Tel.: 545 214 613 Fax: 545 214 614 e-mail: tenza@tenza.cz www.tenza.cz

Více

Akční plán Jihomoravského kraje

Akční plán Jihomoravského kraje Krajská energetická agentura, s.r.o., Brno tel/fax: 548 212 583, e-mail: keabrno@keabrno.cz duben 2008 OBSAH Akční plán Jihomoravského kraje 1. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO TVORBU AKČNÍHO PLÁNU 1.1 Aktualizovaná

Více

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i hlavní cíle: udržitelnost

Více

Rozbor biomasy a její možnosti zpracování

Rozbor biomasy a její možnosti zpracování Rozbor biomasy a její možnosti zpracování Pavel Janásek Mokrá biomasa: ROZDĚLEN LENÍ BIOMASY Mořskéřasy, tekutý organický odpad, hnůj, kompost, kaly z ČOV, Suchá biomasa: - Lesní biomasa Dřevo, lesní odpad,

Více