VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, Zlín IČO , tel.: , fax : , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Sídlo : tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zřizovatel : Adresa zřizovatele : Ředitel školy : Statutární zástupce : Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 3792, Zlín Ing. Jaroslav Lednický Mgr. Hynek Paštěka Kontakt : tel. : spojovatelka ředitel sekretariát fax : web : Pracovník pro informace : Lenka Dědková, tel. : Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : a Součásti školy : škola ( kapacita žáků 1200 ), školní jídelna ( kapacita 1000 )

2 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje viz. tabulka. Přepočtený Počet žáků na Počet žáků na počet Typ školy Počet tříd Počet žáků třídu podle přepočt. ped. pedagogických stavu k prac. pracovníků SOŠ ,8 82,48 14,24 Počet žáků Přepočtený Počet žáků na Typ školského Počet skupin podle stavu počet přepočt. ped. zařízení k pracovníků prac. Školní jídelna Rada školy zřízena NE Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ, Zlín, založeno Zhodnocení současného stavu školy Ve školním roce 2002/2003 došlo k další postupné stabilizaci vzdělávacího programu školy po jejím sloučení se Střední průmyslovou školou stavební k Škola má tři nosné obory technického zaměření : strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika, doplněné dvěma obory lyceí : technické a ekonomické. Oborem doplňkovým je obor ekonomický management obchodu a služeb, který příznivě ovlivňuje sociální klima školy s ohledem na větší zastoupení dívek v tomto oboru. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává : 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) Zapojit školu do mezinárodní spolupráce prostřednictvím projektu Sokrates ( spolupráce s VTI Izegem Belgie ). Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy v duchu baťovské tradice k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti.

3 Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez dalších investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben ( CNC technika ) a laboratoří ( automatizace, elektrotechnická měření ) včetně odpovídajícího SW vybavení ( především v oblasti strojírenství a stavebnictví ). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je téměř na 100%. Začátkem školního roku byla dokončena výměna oken školy, která přispěla ke zlepšení tepelné pohody a estetického vzhledu a přináší úspory ve výdajích na topení. Pro nadcházející školní rok bylo dále modernizováno vybavení odborných učeben pro výuku CAD/CAM systémů, CNC techniky, automatizační a mikroprocesorové techniky. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rovnoměrně rozložena do pěti oblastí vzdělávání : strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika ( po dvou třídách přijímaných do 1. ročníku), ekonomika a lycea technické a ekonomické. Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2001/2002 Kód oboru Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Strojírenství M/001 SOŠ Slaboproudá elektrotechnika M/004 SOŠ Technické lyceum M/001 SOŠ Ekonomické lyceum M/002 SOŠ Management obchodu a služeb M/037 SOŠ Stavebnictví M/001 SOŠ Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v souladu se studijními plány a osnovami jednotlivých oborů v následujícím členění : a) strojírenství - 1. až 4. ročník 3 hodiny týdně 221 žáků b) slaboproudá elektrotechnika - 1. až 3. ročník 3 hodiny týdně 175 žáků c) stavebnictví - 1. až 2. ročník 3 hodiny týdně 147 žáků d) management obch. a služeb - 2. až 4. ročník 3 hodiny týdně 81 žáků Výuka praxe je po celý školní rok realizována v odborných školních dílnách a v učebně fiktivních firem u oboru management obchodu a služeb. Kromě této výuky je pro žáky třetího ročníku ( pro žáky oboru management obchodu a služeb ročníku ) školou v součinnosti s rodiči smluvně zajištěna souvislá dvoutýdenní

4 odborná praxe na pracovištích organizací, firem, soukromníků apod. v souladu s osnovami daného oboru. Celkově absolvovalo praktickou výuku : - ve škole 624 žáků - v jiných organizacích 279 žáků. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 88 82,482 Externí pracovníci - - Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 Ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace ( stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS ) Roků pedagogické praxe 1 ředitel 2 VŠ, odb. stroj., DPS 35 2 zástupce ředitele 8 VŠ, odb. stav., DPS 26 3 zástupce ředitele 8 VŠ, DĚ - ČJ 36 4 zástupce ředitele 4 VŠ, TV - MA 31 5 učitel 18 SPŠ, odb. praxe, DPS 29 6 učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS 28 7 učitel 23 VŠ, odb. elektr., DPS 40 8 učitel D 24 VŠ, ČJ - RJ - TV 45 9 učitelka 24 VŠ, MA CHE, DPS učitel D 6 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 28 VŠ, odb. stav učitelka 22 VŠ, ČJ - JA učitel 26 VŠ, MA - FY učitel 26 VŠ, MA FY, JA učitelka 21 VŠ, učitelství odb. ekon učitelka 25 VŠ, JR ON, JN učitel 24 VŠ, JR DĚ, TA učitelka 22 VŠ, MA - FY učitel 21 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 12 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 24 VŠ, odb. ekon učitelka 24 VŠ, ČJ, JR, JA 22

5 25 učitelka 25 VŠ, JA 4 26 učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 25 VŠ, odb. elektr učitel 21 VŠ, odb. stav., DPS učitel 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, TV - ON učitel D 18 VŠ, odb. elektr učitelka 24 VŠ, CH, DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka D 9 VŠ, odb. stav učitelka 25 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, TV - ČJ učitel 22 VŠ, odb. elektr učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 11 VŠ, odb. stav učitel D 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 21 VŠ, odb. ekon učitelka 25 VŠ, ČJ - JR učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 28 VŠ, odb. stroj učitelka 21 VŠ, JN - DE 4 49 učitel D 8 VŠ, odb. stav., DPS učitel 22 VŠ, odb. stav., DPS učitel 26 VŠ, odb. elektr učitel 23 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, MA - ZE 4 54 učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 25 VŠ, MA - CH učitel D 6 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel D 9 VŠ, ČJ -JR učitelka 24 VŠ, JA Sl.J učitel 26 VŠ, odb. stav učitelka 25 VŠ, MA-FY-VT učitel D 8 VŠ, odb. stav., DPS učitel 24 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, MA - TV učitelka 24 VŠ, JR HV, JA učitel 27 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 26 VŠ, MA - FY učitelka 24 VŠ, ČJ - JR učitelka 22 VŠ, TV - ČJ učitelka 21 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 25 VŠ, TV - JA učitel 25 VŠ, TV - MA učitelka 25 VŠ, ČJ - JA 10

6 76 učitel 24 VŠ, TV - JR učitel 24 VŠ, TV - JN učitelka 24 VŠ, TV - JN učitelka 24 VŠ, ČJ - JN učitel 25 VŠ, ČJ - JA 7 81 učitelka 23 VŠ, JN, DPS učitel 27 VŠ, odb. storj učitelka 24 VŠ, ČJ - DE učitel 23 VŠ, MA - VT 3 85 učitel 23 VŠ, VT 1 86 učitelka 25 VŠ, ČJ - ON učitel 24 VŠ, odb. elektr učitelka D 10 vyšší ek. škola, UJEP 2 semestry 29 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 24 23,067 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 hospodářka plný SPŠ 2 sekretářka plný OA 3 účetní plný SZTŠ 4 mzdová účetní plný SZTŠ 5 sam. referentka plný SPŠ 6 sam. referentka plný gymnázium 7 asistentka těl. post. žáka plný gymnázium 8 technik PC 0,5 9 uklizečka 0,6 10 uklizečka 0,6 11 údržbář plný 12 údržbář plný 13 informátorka plný 14 školník plný 15 údržbář D 0,5 16 pracovnice inform. centra plný gymnázium, SKŠ 17 pracovnice inform. centra plný gymnázium 18 vedoucí školní jídelny plný SŠSS 19 pomocná kuchařka plný 20 pomocná kuchařka plný 21 kuchařka plný 22 vedoucí kuchyně plný 23 kuchařka plný 24 pomocná kuchařka D 0,9

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a) září prosinec 2002 Název akce Počet účastníků Částka v Kč Vzdělávání učitelů německého jazyka 1 200,00 Pracovní setkání předsedů PK MAT 1 0,00 Efektivita ve výuce starší české literatury 1 150,00 Činnostně orientovaná výuka NEJ 1 150,00 Evropská unie a my 1 250,00 Připravujeme žáky pro maturity v JAN 1 300,00 Interpretace české literatury 1 500,00 Zpracování rodokmenu a erbu 1 250,00 Cestovné x 2.605,00 C E L K E M x 4.405,00 b) leden - srpen 2003 Název akce Počet účastníků Částka v Kč Lyžařský instruktorský kurz ,00 Česko-německé potýkání do konce I. sv. války 1 200,00 Hraný a dokumentární film pro školní dějepis 1 200,00 Seminář o výuce matematiky pro středoškolské prof ,00 Řízení kvality ( vzdělávání pro management SŠ ) 2 900,00 Pracovní setkání předsedů PK CJL 1 0,00 Pracovní setkání předsedů PK NEJ 1 0,00 Hospitační činnost 2 500,00 Školský management 1 500,00 Připravujeme žáky pro novou maturitu v JAN 1 300,00 Finanční matematika 1 400,00 Vodácký instruktorský kurz ,00 Řízení kvality ( cyklus ) ,00 Novinky v pedagogické a školní psychologii 1 560,00 Cestovné x ,70 C E L K E M x ,70

8 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Žáci přihlášení ke studiu Název a kód oboru Délka studia Počet přihlášek Druh studia 1.kolo 2.kolo Počet přijatých k Počet odvolání Strojírenství M/001 4 D Slab. elektrotechnika M/001 4 D Technické lyceum M/001 4 D Ekonomické lyceum M/001 4 D Managament obch. a služeb M/037 4 D Stavebnictví M/001 4 D CELKEM Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kriteria pro přijetí ke studiu ( viz. příloha ) Přijato žáků na odvolání - 1 Další údaje a) Přestupy v rámci prvních ročníků ( obory a počty žáků ) Ekonomické lyceum : 1 Slaboproudá elektrotechnika : 1 b) Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku ( obory a počty žáků ) Strojírenství : 1 Slaboproudá elektrotechnika : 1 Stavebnictví : 3 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyzn. studia, jiné SOŠ Hodnocení ukončení studia Počet žáků Prospělo Jiné ( náhr. Prospělo Neprospělo v posledním ročníku s vyzn. termíny ) SOŠ

9 Prospěch žáků se výrazněji neodlišil od předchozích let, v porovnání s minulým školním rokem došlo k nepatrnému zhoršení. I nadále byly kladeny na žáky poměrně vysoké požadavky, které se však zúročí lepším uplatněním na VOŠ, VŠ i v praxi. Propadajících žáků ze dvou a více předmětů bylo 18, opravnou zkoušku z jednoho předmětu konali 43 žáci, z nich neprospělo 9 žáků, 2 se nedostavili. Opakování ročníku pro neprospěch bylo povoleno ředitelem školy několika žákům po důkladném zvážení jednotlivých žádostí. Úspěšně je možno hodnotit i ukončení studia, neboť v prvním termínu maturitní zkoušky neprospělo 13 žáků z jednoho předmětu, a ti všichni u opravných zkoušek v září prospěli. Vysokou úroveň maturantů prokázaly i výsledky programu Cermat Praha Maturita nanečisto 2003, v nichž se žáci oborů technického a ekonomického lycea umístili v celostátním měřítku mezi nejlepšími školami stejného typu viz tabulka. PŘEDMĚT POČET ŽÁKŮ POŘADÍ POČET ŠKOL Anglický jazyk Německý jazyk Občanský a společenský základ Matematika Fyzika Ve třídě 4.D obor M Ekonomicky lyceum se letos konaly maturitní zkoušky v rámci pokusného ověřování ukončování studia v ekonomickém lyceu, které připravil NÚOV Praha a realizovaly je vybrané školy ČR. Po maturitní zkoušce řešili žáci jako vždy problém, co dál. Při výběru VOŠ, VŠ a zaměstnání jim pomáhal výchovný poradce školy, třídní učitelé aj. Významné byly např. besedy se zástupci UTB Zlín a SU VŠB Ostrava. Díky výborným výsledkům byli mnozí absolventi technických oborů přijati na VŠ bez přijímacích zkoušek. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo jako každý rok jedním z hlavních úkolů výchovného poradce, školního metodika prevence a všech učitelů. Byl vypracován plán sociálně patologických jevů, který byl zaměřen hlavně na využití volného času studentů. Bylo zajištěno také několik přednášek a besed pro studenty, které byly orientovány na protidrogovou prevenci, boj proti extremismu, xenofobii apod. V několika třídách byl proveden průzkum Šikany na škole v souladu s průzkumem MŠMT ČR. Odpovědi žáků vedly k domněnce, že šikana není ve škole závažným problémem. V chování žáků se neobjevily tak závažné přestupky, aby musely být hodnoceny třetím stupněm nebo podmíněným vyloučením žáka. Taktéž procento druhého stupně z chování je vzhledem k počtu žáků velmi nízké. Naopak mnozí žáci získali pochvaly a jiná ocenění, jak je patrno z následujícího přehledu. Pochvaly a ocenění ( 8, odst. 2 vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách ) Pochvala ředitele školy : 42 žáci, z nich 18 s věcným oceněním Pochvala třídního učitele : 37 žáků Nejčastější důvody pochvaly : výborný prospěch, úspěšná účast na olympiádách a soutěžích, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv apod.

10 Napomenutí a důtky ( 8, odst. 3, vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách ) Důtka ředitele školy : 16 žáků Nejčastější důvody : opakovaná neomluvená absence, opakovaně porušení vnitřního řádu školy, nekázeň apod. Důtka třídního učitele : Nejčastější důvody : 18 žáků neomluvená absence v menší míře, nevhodné chování apod. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 0,34 3 neuspokojivé 0 0,00 Neomluvené hodiny Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 76 0,15 2. pololetí 214 0,31 Za školní rok 290 0,24 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení S vadami řeči - 0 Tělesné postižení 4. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Uvedení žáci byli plně zapojeni do vyučování, byl u nich uplatněn pouze individuální přístup učitelů, popř. osvobození z hodin tělesné výchovy. Jeden žák 1. ročníku je natolik postižen, že se neobejde bez asistentky. Byl mu také stanoven individuální plán studia. Výsledky jeho studia byly výborné, prospěl s vyznamenáním. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Název soutěže, přehlídky školní kolo Počty účastníků okresní oblastní kolo kolo ústřední kolo

11 Matematický Klokan Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Práce s grafickými programy Literární soutěž Konverzace v anglickém jazyce Baťa Junior Achievement Soutěž AEK Banky v akci Eurotour Slunce před tabulí Významná umístění a úspěchy Mimořádného úspěchu dosáhli žáci třídy 3.D ( ekonomické lyceum ), kteří pod vedením Ing. Marie Vítkové získali v soutěži pořádané společností Baťa Junior Achievement 1. místo v celostátním finále studentských firem. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v Praze za účasti prezidenta republiky Václava Klause. Naši studenti navázali na podobný úspěch z roku Jakub Černý, žák třídy 4.A - obor strojírenství získal 1. místo v celostátním kole soutěže SOŠ, SOU a U Modelování v CAD/CAM a rovněž 1. místo v celostátním kole soutěže NC Programování. Za tyto úspěchy a aktivní práci ve škole byl i oceněn odborem školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje. Vedoucí učitel žáka byl Ing. Libor Mráz. Významného úspěchu dosáhl kolektiv žáků 3. ročníku ( obor slaboproudá elektrotechnika ) vedený Ing. Jindřichem Vyoralem v soutěži Slunce před tabulí, jíž se zúčastnilo v ČR 37 pracovních skupin. Za jejich práci jim bylo uděleno ocenění ministrem životního prostředí ČR a rakouských organizací. Akce se uskutečnila v rámci česko-rakouského projektu SOLAR NET. V matematické soutěži Klokan byli mezi nejlepšími řešiteli okresu Pavel Češka ze třídy 4.G, který obsadil 2. místo a Miroslav Polášek ze třídy 4.C, který byl na 3. místě. Z úspěšných řešitelů fyzikální olympiády se nejlépe umístil Leoš Absatz ze třídy 4.G, který byl v oblastním kole na 1. místě a postoupil do celostátního kola. V sedmém ročníku literární soutěže středních škol Zlínského kraje obsadil Jan Juza ze třídy 4.F 3.místo. V celostátní soutěži škol oboru stavebnictví nazvané Práce s grafickými programy reprezentovali školu dva žáci pod vedením Ing. Libora Dubčáka. V neoficiálním pořadí se naše škola zařadila na místo ze 16 SPŠ z celé ČR. Ve finále soutěže Eurotour 2002, které se uskutečnilo v sídle Nadace Tomáše Bati, zvítězilo družstvo složené z žáků třídy 3.D ( Lukáš Kollarčík a Klára Eliášová ). Soutěžilo zde 11 družstev zlínského regionu. Soutěže Banky v akci se zúčastnil tým žáků 3.D Michal Bartůsek a Vlastimil Gajdůšek. V regionálním kole obsadili 3. místo a postoupili do ústředního kola, kde byli na 6. místě.

12 VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY a) Celoroční pravidelné 1. Práce v kroužcích vedených učiteli - CAD systémy : 3 skupiny - Internet : čtyřikrát týdně - Výpočetní technika : dvakrát týdně - Psaní na PC 2. Významnou roli plní školní informační středisko, které vybaveností i službami patří k chloubám školy. Žáci zde mají denně k dispozici knihovnu, čítárnu, internet, počítače, televizor a videorekordér. Služby zajišťují odborné pracovnice. 3. Stejně významné místo pro naplnění volného času mají i sportovní prostory. Žáci mohou denně ( mimo hodiny vyučování a pátek ) využívat velkou sportovní halu, bývalou aulu a posilovnu. Dozor i odborné vedení zajišťují učitelé tělesné výchovy, popř. správce. Celoročně probíhala školní liga v kopané, florbalu a streetbalu. 4. Velmi prospěšná byla spolupráce s Městským divadlem Zlín, kterou ve škole řídila Mgr. Jarmila Vašková. Byl získán nejvyšší počet předplatitelů pravidelných návštěv divadelních her, což MD ocenilo nejen děkovným dopisem, ale i nabídkou dalších aktivit, které by mohly podpořit výuku českého jazyka a literatury a rozšířit kulturní přehled učitelů a žáků. b) Přehled akcí v jednotlivých měsících ZÁŘÍ - Poznávání památek Prahy v rámci výletů tříd 4. ročníku. - Srdíčkový den humanitární celostátní akce organizace Život dětem, prodej zajišťovalo 30 žáků, vedoucí Ing. Marie Vítková. - Strojírenský veletrh Brno žáci 3. ročníku oboru strojírenství a slaboproudá elektrotechnika. ŘÍJEN - Společná jízda beseda zaměřená proti rasismu a xenofobii. Lektoři ze Společnosti tolerance Praha, účast 90 žáků - Návštěva studentů a učitelů z partnerské školy VTI Izegem. LISTOPAD - Prezentace středních škol zlínského regionu. - Dvacetičtyřhodinovka tradiční turnaj tříd v kopané, kterou doplňují i hudební pořady mladých skupin. Do soutěže bylo zapojeno asi 300 žáků ( hráči a různé služby ). Ostatní žáci se mohli akce zúčastnit jako diváci. - Návštěva Městského divadla Zlín, které pro naši školu uvedlo hru Moliéra Don Juan. Zúčastnilo se asi 650 žáků.

13 - Koncert pěveckého sboru Sv. Pluk z gymnázia Uherské Hradiště, který se konal ve školní tělocvičně za účasti všech žáků. PROSINEC - Vánoční hvězda humanitární akce. Prodej květiny žákům a učitelům školy připravený občanským sdružením Šance. Prodáno bylo přes 100 kusů. Prodej zajišťovaly i dvě žákyně školy, výtěžek byl věnován na podporu léčení dětí a mládeže s onkologickými a hematologickými chorobami. - Informace o studiu na UTB Zlín a SU VŠB báňské Ostrava se zástupci fakult, určeno žákům 4. ročníků. LEDEN - Společenský ples v hotelu Moskva. ÚNOR - Jak se ucházet o zaměstnání semináře pro zájemce 4. ročníků se zúčastnilo 26 žáků, připravily pracovnice Úřadu práce Zlín. - Lyžařské kurzy pro žáky 2. ročníků v únoru a březnu 250 žáků. BŘEZEN - USA očima mladých beseda s americkými lektory ve spolupráci s Unií kompas, účast asi 140 žáků. - Komponovaný pořad s protidrogovou tematikou ve spolupráci s MEDEA KULTUR PRAHA. Akce se konala na Malé scéně Zlín, zúčastnili se jí všichni žáci 1. ročníku. - Přijímačky nanečisto určeno pro uchazeče o studium na naší škole ( účast asi 395 žáků ZŠ ). DUBEN - Návštěva našich žáků a učitelů ve VTI Izegem. - Besedy s lektory Centra prevence, KHS, Unie kompas a Člověk v tísni v několika třídách v rámci výuky občanské nauky. Témata : stres, mezilidské vztahy, bulimie a anorexie apod. - Stavební veletrh Brno účast žáků 2. a 3. ročníku oboru stavebnictví. ČERVEN - Letní sportovní kurzy : vodácký, cyklistický, turistický a sportovní hry pro žáky 3. ročníků. - Návštěva kulturních, historických aj. památek v rámci výletů tříd ročníků. - Zájezd do Slováckého divadla Uherské Hradiště na muzikál Šakalí léta, zúčastnilo se 38 žáků, vedoucí Mgr. Taláková. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH V návaznosti na předmět aplikovaná ekonomika se žáci vedeni ing. Marií Vítkovou podíleli na pořádání různých koncertů, diskoték apod. v klubu A a Golem. Mimořádné uznání zaslouží předvánoční charitativní akce návštěva opuštěných dětí v domově na Burešově. Žáci uspořádali sbírku hraček, oslovili prodejny s hračkami a získaný výtěžek darovali dětem.

14 Ředitel školy ing. Jaroslav Lednický byl vyznamenám oceněním učitel roku za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost, které mu udělil odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje. Jiří Míček, žák třídy 1.H, v soutěžích v jízdě modelů automobilů získal na místrovství ČR dvě druhá místa, na mistrovství Evropy v SRN 1. místo v jednotlivcích a 3. místo v týmech a na mistrovství světa v Brazílii 4. místo v jednotlivcích a 5. místo v týmech. Tomáš Kostka, žák třídy 4.C, úspěšně bodoval v automobilových závodech Formule 3 v Německu. Tomáš Baťa jr. poslal děkovný dopis žákům a učitelům za výraznou pomoc při organizaci májových oslav v Baťově vile a ocenil aktivní úspěšnou činnost v programech Junior Achievement. Naše škola spolupracovala i s dalšími školami. V prostorách školy se mohou ostatní střední školy již tradičně zúčastnit prezentace pro žáky ZŠ, jejich rodiče a další zájemce, které pravidelně připravuje ÚP Zlín s naší spoluprací. Posluchačům VŠ je již několik let umožněno vykonávat v naší škole pedagogickou praxi, kterou odborně zajišťují zdejší učitelé. Zahraniční aktivity Nejvýznamnější je pětiletá spolupráce s VTI Izegem Belgie. Ve školním roce 2002/2003 žáci obou škol ve spolupráci s učiteli ( vedoucí ing. Libor Dubčák ) vypracovali společný projekt Užití režného zdiva v praxi. Po jeho schválení programem Sokrates a příslušnými pracovníky EU byla poskytnuta finanční dotace na výměnný pobyt, kterého se zúčastnilo 36 žáků a 4 učitelé, i za finanční podpory Mú Zlín. Naši žáci tím měli, kromě poznávání Belgie, možnost navštívit Paříž, kde zhlédli řadu kulturních památek. Skupina pěti žáků ze třídy 3.L obor stavebnictví využila nabídky pomáhat při rekonstrukci Průmyslového muzea Limbach Oberfrohna v SRN. Město má navázanou spolupráci se Zlínem. V srpnu 2003 pracovali 14 dní při pomocných pracích, ale také se zúčastňovali života ve městě. Přínosem bylo pro ně mnoho zkušeností, zážitků a jazykového procvičení. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI V průběhu školního roku 2002/2003 neproběhla žádná inspekce. ZÁVĚR Předpoklady dalšího rozvoje školy jsou mimo jiné determinovány finančními prostředky na provoz školy a možností využívat investičního fondu školy pružnějším způsobem s vyšším podílem samostatného rozhodování školy jako právního subjektu.

15 Limit mzdových prostředků pak do značné míry podporuje motivaci učitelů i zaměstnanců při plnění základních pracovních povinností i práce nad tento rámec, pokud je v relaci k rozsahu a kvalitě odvedené práce. Výchovně vzdělávací výsledky práce učitelů hodnotíme jako velmi dobré, což potvrzují i výsledky našich absolventů jako uchazečů o studium na VŠ a předpokládáme minimální počet absolventů registrovaných na Úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání. Datum zpracování zprávy : Datum projednání na poradě pracovníků školy : Ing. Jaroslav Lednický, v.r. ředitel školy Příloha : 13 ks A 4

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz (555 559 711 http://www.sps-br.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více