VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, Zlín IČO , tel.: , fax : , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Sídlo : tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zřizovatel : Adresa zřizovatele : Ředitel školy : Statutární zástupce : Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 3792, Zlín Ing. Jaroslav Lednický Mgr. Hynek Paštěka Kontakt : tel. : spojovatelka ředitel sekretariát fax : web : Pracovník pro informace : Lenka Dědková, tel. : Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : a Součásti školy : škola ( kapacita žáků 1200 ), školní jídelna ( kapacita 1000 )

2 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje viz. tabulka. Přepočtený Počet žáků na Počet žáků na počet Typ školy Počet tříd Počet žáků třídu podle přepočt. ped. pedagogických stavu k prac. pracovníků SOŠ ,8 82,48 14,24 Počet žáků Přepočtený Počet žáků na Typ školského Počet skupin podle stavu počet přepočt. ped. zařízení k pracovníků prac. Školní jídelna Rada školy zřízena NE Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ, Zlín, založeno Zhodnocení současného stavu školy Ve školním roce 2002/2003 došlo k další postupné stabilizaci vzdělávacího programu školy po jejím sloučení se Střední průmyslovou školou stavební k Škola má tři nosné obory technického zaměření : strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika, doplněné dvěma obory lyceí : technické a ekonomické. Oborem doplňkovým je obor ekonomický management obchodu a služeb, který příznivě ovlivňuje sociální klima školy s ohledem na větší zastoupení dívek v tomto oboru. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává : 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) Zapojit školu do mezinárodní spolupráce prostřednictvím projektu Sokrates ( spolupráce s VTI Izegem Belgie ). Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy v duchu baťovské tradice k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti.

3 Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez dalších investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben ( CNC technika ) a laboratoří ( automatizace, elektrotechnická měření ) včetně odpovídajícího SW vybavení ( především v oblasti strojírenství a stavebnictví ). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je téměř na 100%. Začátkem školního roku byla dokončena výměna oken školy, která přispěla ke zlepšení tepelné pohody a estetického vzhledu a přináší úspory ve výdajích na topení. Pro nadcházející školní rok bylo dále modernizováno vybavení odborných učeben pro výuku CAD/CAM systémů, CNC techniky, automatizační a mikroprocesorové techniky. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rovnoměrně rozložena do pěti oblastí vzdělávání : strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika ( po dvou třídách přijímaných do 1. ročníku), ekonomika a lycea technické a ekonomické. Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2001/2002 Kód oboru Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Strojírenství M/001 SOŠ Slaboproudá elektrotechnika M/004 SOŠ Technické lyceum M/001 SOŠ Ekonomické lyceum M/002 SOŠ Management obchodu a služeb M/037 SOŠ Stavebnictví M/001 SOŠ Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v souladu se studijními plány a osnovami jednotlivých oborů v následujícím členění : a) strojírenství - 1. až 4. ročník 3 hodiny týdně 221 žáků b) slaboproudá elektrotechnika - 1. až 3. ročník 3 hodiny týdně 175 žáků c) stavebnictví - 1. až 2. ročník 3 hodiny týdně 147 žáků d) management obch. a služeb - 2. až 4. ročník 3 hodiny týdně 81 žáků Výuka praxe je po celý školní rok realizována v odborných školních dílnách a v učebně fiktivních firem u oboru management obchodu a služeb. Kromě této výuky je pro žáky třetího ročníku ( pro žáky oboru management obchodu a služeb ročníku ) školou v součinnosti s rodiči smluvně zajištěna souvislá dvoutýdenní

4 odborná praxe na pracovištích organizací, firem, soukromníků apod. v souladu s osnovami daného oboru. Celkově absolvovalo praktickou výuku : - ve škole 624 žáků - v jiných organizacích 279 žáků. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 88 82,482 Externí pracovníci - - Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 Ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace ( stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS ) Roků pedagogické praxe 1 ředitel 2 VŠ, odb. stroj., DPS 35 2 zástupce ředitele 8 VŠ, odb. stav., DPS 26 3 zástupce ředitele 8 VŠ, DĚ - ČJ 36 4 zástupce ředitele 4 VŠ, TV - MA 31 5 učitel 18 SPŠ, odb. praxe, DPS 29 6 učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS 28 7 učitel 23 VŠ, odb. elektr., DPS 40 8 učitel D 24 VŠ, ČJ - RJ - TV 45 9 učitelka 24 VŠ, MA CHE, DPS učitel D 6 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 28 VŠ, odb. stav učitelka 22 VŠ, ČJ - JA učitel 26 VŠ, MA - FY učitel 26 VŠ, MA FY, JA učitelka 21 VŠ, učitelství odb. ekon učitelka 25 VŠ, JR ON, JN učitel 24 VŠ, JR DĚ, TA učitelka 22 VŠ, MA - FY učitel 21 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 12 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 24 VŠ, odb. ekon učitelka 24 VŠ, ČJ, JR, JA 22

5 25 učitelka 25 VŠ, JA 4 26 učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 25 VŠ, odb. elektr učitel 21 VŠ, odb. stav., DPS učitel 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, TV - ON učitel D 18 VŠ, odb. elektr učitelka 24 VŠ, CH, DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka D 9 VŠ, odb. stav učitelka 25 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, TV - ČJ učitel 22 VŠ, odb. elektr učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 11 VŠ, odb. stav učitel D 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 21 VŠ, odb. ekon učitelka 25 VŠ, ČJ - JR učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 27 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 28 VŠ, odb. stroj učitelka 21 VŠ, JN - DE 4 49 učitel D 8 VŠ, odb. stav., DPS učitel 22 VŠ, odb. stav., DPS učitel 26 VŠ, odb. elektr učitel 23 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, MA - ZE 4 54 učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 25 VŠ, MA - CH učitel D 6 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel D 9 VŠ, ČJ -JR učitelka 24 VŠ, JA Sl.J učitel 26 VŠ, odb. stav učitelka 25 VŠ, MA-FY-VT učitel D 8 VŠ, odb. stav., DPS učitel 24 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, MA - TV učitelka 24 VŠ, JR HV, JA učitel 27 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 26 VŠ, MA - FY učitelka 24 VŠ, ČJ - JR učitelka 22 VŠ, TV - ČJ učitelka 21 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 25 VŠ, TV - JA učitel 25 VŠ, TV - MA učitelka 25 VŠ, ČJ - JA 10

6 76 učitel 24 VŠ, TV - JR učitel 24 VŠ, TV - JN učitelka 24 VŠ, TV - JN učitelka 24 VŠ, ČJ - JN učitel 25 VŠ, ČJ - JA 7 81 učitelka 23 VŠ, JN, DPS učitel 27 VŠ, odb. storj učitelka 24 VŠ, ČJ - DE učitel 23 VŠ, MA - VT 3 85 učitel 23 VŠ, VT 1 86 učitelka 25 VŠ, ČJ - ON učitel 24 VŠ, odb. elektr učitelka D 10 vyšší ek. škola, UJEP 2 semestry 29 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 24 23,067 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 hospodářka plný SPŠ 2 sekretářka plný OA 3 účetní plný SZTŠ 4 mzdová účetní plný SZTŠ 5 sam. referentka plný SPŠ 6 sam. referentka plný gymnázium 7 asistentka těl. post. žáka plný gymnázium 8 technik PC 0,5 9 uklizečka 0,6 10 uklizečka 0,6 11 údržbář plný 12 údržbář plný 13 informátorka plný 14 školník plný 15 údržbář D 0,5 16 pracovnice inform. centra plný gymnázium, SKŠ 17 pracovnice inform. centra plný gymnázium 18 vedoucí školní jídelny plný SŠSS 19 pomocná kuchařka plný 20 pomocná kuchařka plný 21 kuchařka plný 22 vedoucí kuchyně plný 23 kuchařka plný 24 pomocná kuchařka D 0,9

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a) září prosinec 2002 Název akce Počet účastníků Částka v Kč Vzdělávání učitelů německého jazyka 1 200,00 Pracovní setkání předsedů PK MAT 1 0,00 Efektivita ve výuce starší české literatury 1 150,00 Činnostně orientovaná výuka NEJ 1 150,00 Evropská unie a my 1 250,00 Připravujeme žáky pro maturity v JAN 1 300,00 Interpretace české literatury 1 500,00 Zpracování rodokmenu a erbu 1 250,00 Cestovné x 2.605,00 C E L K E M x 4.405,00 b) leden - srpen 2003 Název akce Počet účastníků Částka v Kč Lyžařský instruktorský kurz ,00 Česko-německé potýkání do konce I. sv. války 1 200,00 Hraný a dokumentární film pro školní dějepis 1 200,00 Seminář o výuce matematiky pro středoškolské prof ,00 Řízení kvality ( vzdělávání pro management SŠ ) 2 900,00 Pracovní setkání předsedů PK CJL 1 0,00 Pracovní setkání předsedů PK NEJ 1 0,00 Hospitační činnost 2 500,00 Školský management 1 500,00 Připravujeme žáky pro novou maturitu v JAN 1 300,00 Finanční matematika 1 400,00 Vodácký instruktorský kurz ,00 Řízení kvality ( cyklus ) ,00 Novinky v pedagogické a školní psychologii 1 560,00 Cestovné x ,70 C E L K E M x ,70

8 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Žáci přihlášení ke studiu Název a kód oboru Délka studia Počet přihlášek Druh studia 1.kolo 2.kolo Počet přijatých k Počet odvolání Strojírenství M/001 4 D Slab. elektrotechnika M/001 4 D Technické lyceum M/001 4 D Ekonomické lyceum M/001 4 D Managament obch. a služeb M/037 4 D Stavebnictví M/001 4 D CELKEM Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kriteria pro přijetí ke studiu ( viz. příloha ) Přijato žáků na odvolání - 1 Další údaje a) Přestupy v rámci prvních ročníků ( obory a počty žáků ) Ekonomické lyceum : 1 Slaboproudá elektrotechnika : 1 b) Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku ( obory a počty žáků ) Strojírenství : 1 Slaboproudá elektrotechnika : 1 Stavebnictví : 3 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyzn. studia, jiné SOŠ Hodnocení ukončení studia Počet žáků Prospělo Jiné ( náhr. Prospělo Neprospělo v posledním ročníku s vyzn. termíny ) SOŠ

9 Prospěch žáků se výrazněji neodlišil od předchozích let, v porovnání s minulým školním rokem došlo k nepatrnému zhoršení. I nadále byly kladeny na žáky poměrně vysoké požadavky, které se však zúročí lepším uplatněním na VOŠ, VŠ i v praxi. Propadajících žáků ze dvou a více předmětů bylo 18, opravnou zkoušku z jednoho předmětu konali 43 žáci, z nich neprospělo 9 žáků, 2 se nedostavili. Opakování ročníku pro neprospěch bylo povoleno ředitelem školy několika žákům po důkladném zvážení jednotlivých žádostí. Úspěšně je možno hodnotit i ukončení studia, neboť v prvním termínu maturitní zkoušky neprospělo 13 žáků z jednoho předmětu, a ti všichni u opravných zkoušek v září prospěli. Vysokou úroveň maturantů prokázaly i výsledky programu Cermat Praha Maturita nanečisto 2003, v nichž se žáci oborů technického a ekonomického lycea umístili v celostátním měřítku mezi nejlepšími školami stejného typu viz tabulka. PŘEDMĚT POČET ŽÁKŮ POŘADÍ POČET ŠKOL Anglický jazyk Německý jazyk Občanský a společenský základ Matematika Fyzika Ve třídě 4.D obor M Ekonomicky lyceum se letos konaly maturitní zkoušky v rámci pokusného ověřování ukončování studia v ekonomickém lyceu, které připravil NÚOV Praha a realizovaly je vybrané školy ČR. Po maturitní zkoušce řešili žáci jako vždy problém, co dál. Při výběru VOŠ, VŠ a zaměstnání jim pomáhal výchovný poradce školy, třídní učitelé aj. Významné byly např. besedy se zástupci UTB Zlín a SU VŠB Ostrava. Díky výborným výsledkům byli mnozí absolventi technických oborů přijati na VŠ bez přijímacích zkoušek. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo jako každý rok jedním z hlavních úkolů výchovného poradce, školního metodika prevence a všech učitelů. Byl vypracován plán sociálně patologických jevů, který byl zaměřen hlavně na využití volného času studentů. Bylo zajištěno také několik přednášek a besed pro studenty, které byly orientovány na protidrogovou prevenci, boj proti extremismu, xenofobii apod. V několika třídách byl proveden průzkum Šikany na škole v souladu s průzkumem MŠMT ČR. Odpovědi žáků vedly k domněnce, že šikana není ve škole závažným problémem. V chování žáků se neobjevily tak závažné přestupky, aby musely být hodnoceny třetím stupněm nebo podmíněným vyloučením žáka. Taktéž procento druhého stupně z chování je vzhledem k počtu žáků velmi nízké. Naopak mnozí žáci získali pochvaly a jiná ocenění, jak je patrno z následujícího přehledu. Pochvaly a ocenění ( 8, odst. 2 vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách ) Pochvala ředitele školy : 42 žáci, z nich 18 s věcným oceněním Pochvala třídního učitele : 37 žáků Nejčastější důvody pochvaly : výborný prospěch, úspěšná účast na olympiádách a soutěžích, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv apod.

10 Napomenutí a důtky ( 8, odst. 3, vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách ) Důtka ředitele školy : 16 žáků Nejčastější důvody : opakovaná neomluvená absence, opakovaně porušení vnitřního řádu školy, nekázeň apod. Důtka třídního učitele : Nejčastější důvody : 18 žáků neomluvená absence v menší míře, nevhodné chování apod. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 0,34 3 neuspokojivé 0 0,00 Neomluvené hodiny Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 76 0,15 2. pololetí 214 0,31 Za školní rok 290 0,24 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení S vadami řeči - 0 Tělesné postižení 4. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Uvedení žáci byli plně zapojeni do vyučování, byl u nich uplatněn pouze individuální přístup učitelů, popř. osvobození z hodin tělesné výchovy. Jeden žák 1. ročníku je natolik postižen, že se neobejde bez asistentky. Byl mu také stanoven individuální plán studia. Výsledky jeho studia byly výborné, prospěl s vyznamenáním. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Název soutěže, přehlídky školní kolo Počty účastníků okresní oblastní kolo kolo ústřední kolo

11 Matematický Klokan Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Práce s grafickými programy Literární soutěž Konverzace v anglickém jazyce Baťa Junior Achievement Soutěž AEK Banky v akci Eurotour Slunce před tabulí Významná umístění a úspěchy Mimořádného úspěchu dosáhli žáci třídy 3.D ( ekonomické lyceum ), kteří pod vedením Ing. Marie Vítkové získali v soutěži pořádané společností Baťa Junior Achievement 1. místo v celostátním finále studentských firem. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v Praze za účasti prezidenta republiky Václava Klause. Naši studenti navázali na podobný úspěch z roku Jakub Černý, žák třídy 4.A - obor strojírenství získal 1. místo v celostátním kole soutěže SOŠ, SOU a U Modelování v CAD/CAM a rovněž 1. místo v celostátním kole soutěže NC Programování. Za tyto úspěchy a aktivní práci ve škole byl i oceněn odborem školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje. Vedoucí učitel žáka byl Ing. Libor Mráz. Významného úspěchu dosáhl kolektiv žáků 3. ročníku ( obor slaboproudá elektrotechnika ) vedený Ing. Jindřichem Vyoralem v soutěži Slunce před tabulí, jíž se zúčastnilo v ČR 37 pracovních skupin. Za jejich práci jim bylo uděleno ocenění ministrem životního prostředí ČR a rakouských organizací. Akce se uskutečnila v rámci česko-rakouského projektu SOLAR NET. V matematické soutěži Klokan byli mezi nejlepšími řešiteli okresu Pavel Češka ze třídy 4.G, který obsadil 2. místo a Miroslav Polášek ze třídy 4.C, který byl na 3. místě. Z úspěšných řešitelů fyzikální olympiády se nejlépe umístil Leoš Absatz ze třídy 4.G, který byl v oblastním kole na 1. místě a postoupil do celostátního kola. V sedmém ročníku literární soutěže středních škol Zlínského kraje obsadil Jan Juza ze třídy 4.F 3.místo. V celostátní soutěži škol oboru stavebnictví nazvané Práce s grafickými programy reprezentovali školu dva žáci pod vedením Ing. Libora Dubčáka. V neoficiálním pořadí se naše škola zařadila na místo ze 16 SPŠ z celé ČR. Ve finále soutěže Eurotour 2002, které se uskutečnilo v sídle Nadace Tomáše Bati, zvítězilo družstvo složené z žáků třídy 3.D ( Lukáš Kollarčík a Klára Eliášová ). Soutěžilo zde 11 družstev zlínského regionu. Soutěže Banky v akci se zúčastnil tým žáků 3.D Michal Bartůsek a Vlastimil Gajdůšek. V regionálním kole obsadili 3. místo a postoupili do ústředního kola, kde byli na 6. místě.

12 VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY a) Celoroční pravidelné 1. Práce v kroužcích vedených učiteli - CAD systémy : 3 skupiny - Internet : čtyřikrát týdně - Výpočetní technika : dvakrát týdně - Psaní na PC 2. Významnou roli plní školní informační středisko, které vybaveností i službami patří k chloubám školy. Žáci zde mají denně k dispozici knihovnu, čítárnu, internet, počítače, televizor a videorekordér. Služby zajišťují odborné pracovnice. 3. Stejně významné místo pro naplnění volného času mají i sportovní prostory. Žáci mohou denně ( mimo hodiny vyučování a pátek ) využívat velkou sportovní halu, bývalou aulu a posilovnu. Dozor i odborné vedení zajišťují učitelé tělesné výchovy, popř. správce. Celoročně probíhala školní liga v kopané, florbalu a streetbalu. 4. Velmi prospěšná byla spolupráce s Městským divadlem Zlín, kterou ve škole řídila Mgr. Jarmila Vašková. Byl získán nejvyšší počet předplatitelů pravidelných návštěv divadelních her, což MD ocenilo nejen děkovným dopisem, ale i nabídkou dalších aktivit, které by mohly podpořit výuku českého jazyka a literatury a rozšířit kulturní přehled učitelů a žáků. b) Přehled akcí v jednotlivých měsících ZÁŘÍ - Poznávání památek Prahy v rámci výletů tříd 4. ročníku. - Srdíčkový den humanitární celostátní akce organizace Život dětem, prodej zajišťovalo 30 žáků, vedoucí Ing. Marie Vítková. - Strojírenský veletrh Brno žáci 3. ročníku oboru strojírenství a slaboproudá elektrotechnika. ŘÍJEN - Společná jízda beseda zaměřená proti rasismu a xenofobii. Lektoři ze Společnosti tolerance Praha, účast 90 žáků - Návštěva studentů a učitelů z partnerské školy VTI Izegem. LISTOPAD - Prezentace středních škol zlínského regionu. - Dvacetičtyřhodinovka tradiční turnaj tříd v kopané, kterou doplňují i hudební pořady mladých skupin. Do soutěže bylo zapojeno asi 300 žáků ( hráči a různé služby ). Ostatní žáci se mohli akce zúčastnit jako diváci. - Návštěva Městského divadla Zlín, které pro naši školu uvedlo hru Moliéra Don Juan. Zúčastnilo se asi 650 žáků.

13 - Koncert pěveckého sboru Sv. Pluk z gymnázia Uherské Hradiště, který se konal ve školní tělocvičně za účasti všech žáků. PROSINEC - Vánoční hvězda humanitární akce. Prodej květiny žákům a učitelům školy připravený občanským sdružením Šance. Prodáno bylo přes 100 kusů. Prodej zajišťovaly i dvě žákyně školy, výtěžek byl věnován na podporu léčení dětí a mládeže s onkologickými a hematologickými chorobami. - Informace o studiu na UTB Zlín a SU VŠB báňské Ostrava se zástupci fakult, určeno žákům 4. ročníků. LEDEN - Společenský ples v hotelu Moskva. ÚNOR - Jak se ucházet o zaměstnání semináře pro zájemce 4. ročníků se zúčastnilo 26 žáků, připravily pracovnice Úřadu práce Zlín. - Lyžařské kurzy pro žáky 2. ročníků v únoru a březnu 250 žáků. BŘEZEN - USA očima mladých beseda s americkými lektory ve spolupráci s Unií kompas, účast asi 140 žáků. - Komponovaný pořad s protidrogovou tematikou ve spolupráci s MEDEA KULTUR PRAHA. Akce se konala na Malé scéně Zlín, zúčastnili se jí všichni žáci 1. ročníku. - Přijímačky nanečisto určeno pro uchazeče o studium na naší škole ( účast asi 395 žáků ZŠ ). DUBEN - Návštěva našich žáků a učitelů ve VTI Izegem. - Besedy s lektory Centra prevence, KHS, Unie kompas a Člověk v tísni v několika třídách v rámci výuky občanské nauky. Témata : stres, mezilidské vztahy, bulimie a anorexie apod. - Stavební veletrh Brno účast žáků 2. a 3. ročníku oboru stavebnictví. ČERVEN - Letní sportovní kurzy : vodácký, cyklistický, turistický a sportovní hry pro žáky 3. ročníků. - Návštěva kulturních, historických aj. památek v rámci výletů tříd ročníků. - Zájezd do Slováckého divadla Uherské Hradiště na muzikál Šakalí léta, zúčastnilo se 38 žáků, vedoucí Mgr. Taláková. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH V návaznosti na předmět aplikovaná ekonomika se žáci vedeni ing. Marií Vítkovou podíleli na pořádání různých koncertů, diskoték apod. v klubu A a Golem. Mimořádné uznání zaslouží předvánoční charitativní akce návštěva opuštěných dětí v domově na Burešově. Žáci uspořádali sbírku hraček, oslovili prodejny s hračkami a získaný výtěžek darovali dětem.

14 Ředitel školy ing. Jaroslav Lednický byl vyznamenám oceněním učitel roku za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost, které mu udělil odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje. Jiří Míček, žák třídy 1.H, v soutěžích v jízdě modelů automobilů získal na místrovství ČR dvě druhá místa, na mistrovství Evropy v SRN 1. místo v jednotlivcích a 3. místo v týmech a na mistrovství světa v Brazílii 4. místo v jednotlivcích a 5. místo v týmech. Tomáš Kostka, žák třídy 4.C, úspěšně bodoval v automobilových závodech Formule 3 v Německu. Tomáš Baťa jr. poslal děkovný dopis žákům a učitelům za výraznou pomoc při organizaci májových oslav v Baťově vile a ocenil aktivní úspěšnou činnost v programech Junior Achievement. Naše škola spolupracovala i s dalšími školami. V prostorách školy se mohou ostatní střední školy již tradičně zúčastnit prezentace pro žáky ZŠ, jejich rodiče a další zájemce, které pravidelně připravuje ÚP Zlín s naší spoluprací. Posluchačům VŠ je již několik let umožněno vykonávat v naší škole pedagogickou praxi, kterou odborně zajišťují zdejší učitelé. Zahraniční aktivity Nejvýznamnější je pětiletá spolupráce s VTI Izegem Belgie. Ve školním roce 2002/2003 žáci obou škol ve spolupráci s učiteli ( vedoucí ing. Libor Dubčák ) vypracovali společný projekt Užití režného zdiva v praxi. Po jeho schválení programem Sokrates a příslušnými pracovníky EU byla poskytnuta finanční dotace na výměnný pobyt, kterého se zúčastnilo 36 žáků a 4 učitelé, i za finanční podpory Mú Zlín. Naši žáci tím měli, kromě poznávání Belgie, možnost navštívit Paříž, kde zhlédli řadu kulturních památek. Skupina pěti žáků ze třídy 3.L obor stavebnictví využila nabídky pomáhat při rekonstrukci Průmyslového muzea Limbach Oberfrohna v SRN. Město má navázanou spolupráci se Zlínem. V srpnu 2003 pracovali 14 dní při pomocných pracích, ale také se zúčastňovali života ve městě. Přínosem bylo pro ně mnoho zkušeností, zážitků a jazykového procvičení. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI V průběhu školního roku 2002/2003 neproběhla žádná inspekce. ZÁVĚR Předpoklady dalšího rozvoje školy jsou mimo jiné determinovány finančními prostředky na provoz školy a možností využívat investičního fondu školy pružnějším způsobem s vyšším podílem samostatného rozhodování školy jako právního subjektu.

15 Limit mzdových prostředků pak do značné míry podporuje motivaci učitelů i zaměstnanců při plnění základních pracovních povinností i práce nad tento rámec, pokud je v relaci k rozsahu a kvalitě odvedené práce. Výchovně vzdělávací výsledky práce učitelů hodnotíme jako velmi dobré, což potvrzují i výsledky našich absolventů jako uchazečů o studium na VŠ a předpokládáme minimální počet absolventů registrovaných na Úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání. Datum zpracování zprávy : Datum projednání na poradě pracovníků školy : Ing. Jaroslav Lednický, v.r. ředitel školy Příloha : 13 ks A 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 1 3-2 0 1 4 Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Zlín, září 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více